S použitím motivů ze starých humoresek napsal Jiří Vanýsek. Délka 24 min.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S použitím motivů ze starých humoresek napsal Jiří Vanýsek. Délka 24 min."

Transkript

1 POVÍDAČKY Z HANÉ JAK PANTÁTA TRÓSIL PRODÁVAL KONĚ S použitím motivů ze starých humoresek napsal Jiří Vanýsek Délka 24 min.

2 POSTAVY Kuba Matěj, obchodník s obilím a koňmi ka, jeho ţena Děti ovy Kupec Babka Správce Oficír Generál Notář Rechtor Hospodský PROSTŘEDÍ U a: dvůr, kuchyň, před domem, průjezd, kancelář U notáře, před notářstvím, chodba notářství Olomoucká ulička Na olomouckém trhu Brod přes říčku Na poli Ve vrbčanské hospodě Před vrbčanskou hospodou 2

3 Obraz 1 Úvodní titulky Letní letecký záběr na široširou hanáckou krajinu s vlnícím se obilím. Úvodní titulky Hlavní postavy povídaček zpívají v hospodě U Jurečka hanáckou hymnu. (hudba) Sborový zpěv Na té naší Hané máme bochte slané a sérem... a sérem... a sérem... a sérem... a sérem... a sérem posepané Obraz 2 U a ve dvoře Vrata se otevírají a objevuje se. Usmívá se velepříjemně a vede kupce do stáje. Mrknutím oka dá znamení své ţeně, která je připravena na v chodbě. Vypravěč m.o Pantáta byl známý jako neúprosný handlíř. Uměl dobře prodat i koně tak vychudlého, ţe byste mu mohli na ţebrech brnkati jak na strunách harfy. Který kupec přišel, ten koupil, neboť měl k prodávání vţdy dobrou praktiku... ka Uţ tě zas mrzí, ţe máš dobré hovado?! Co se já naběhám, na- 3

4 jí nesměle zakřikne. Na tato slova se kupec ohradil. Kdyţ koně vyvedli na dvůr, stál jako sloup. švihnul bičem, aby aspoň trochu střihnul ušima. Kupec si mnul bradu. Vtom ka za zády kupcovými mávla rukou a vyběhly děti. opatruju, abe z koňa něco belo a kdyţ je kuň jak panna, prodáš ho za pár grošů...! Ale jdi a nemluv...! ka Ja, nemluv, ţeno..., kdyţ muţ prodává koňa a dostane za něj peníze jak za kozu?! Uţ ráno jsem ti povídala, ţe koňa chce kópit pantáta mlenář. Ten ti moţe zaplatit, ale tade...?! Kupec Meslite, ţe jen mlenáři majó peníze? Vyveďte teho koňa! Já nechválím a prodat nemosím. Kópite-li, bude dobře, nekópite-li, bude eště líp. Kupec Toţ - pětatřicet zlatéch bech vám za něj dal. Pětatřicet?! Chachacha! To se nedivte, ţe mu není do skoku, kdyţ tohle sleší. Pod osmdesát nejdu. Kupec To jste trochu přehnal. Děti Tatíčku, tatíčku...! Neprodávejte nám koníčka! Běţte, děcka, běţte! 4

5 Obraz 3 U a v kuchyni Děti Koníčku, milý, nechoď od nás...! Zůstaň s nama! vysype na stůl peníze. A spokojeně ukládá peníze k ostatním, které uţ nastřádali. Sedmdesát jednošek dal jak jeden krécar. Ještě tak to krávo... ka Jenţe ta mlíko nedává a na poráţko má maso tvrdy. Ale deţ jí tři dny nepodojíš, tak jí vemeno nateče... Obraz 4 Na olomouckém trhu Velké vemeno krávy za pár dní zaujalo starší paní. Této částky se kupující zhrozila. Babka Co koštuje ta kráva? Sto pět zlatých - ináč není. Babka Nebojíte se pána boha? Takovy hříšny peníze...! Toţ se podivéte, jak má vemeno nality, jedna radost. Ta dojí tak, ţe nebudete vědět, co s mlíkem. Babka 5

6 A není trochu stará? Ta nebode nikdy stará. Ţere pěkně, telata se decky vedaří a debech nemosel, toţ ji neprodám. Ale daně só holt daně. A páni z óřadu se neptajó máš či nemáš. Enem plať! Babka Toţ - sto zlatek jsem našetřila, ale málem jsem přitom duši vepustila a tak bech si nejaky pořádny zvíře kópit chtěla. Toţ - dobry dobytče poznáte podle teho, kolik stojí. Za hodně peněz dobry dostanete a za málo - špatny. Babka si prohlíţela krávu zepředu i zezadu a pořád se jí jaksi nelíbila. tedy zavolal na kohosi z trhu. Přistoupil muţ v klobouku a brýlích. Pan správce obešel krávu za všech stran, sundal brejle a zase si je nasadil. Babka Toţ já vim, ale to víte ledi só všelijaky. Jééé! Pan správce je taky na trhu? Správce Taky pantáto, taky. A jak vidim, prodáváte pěkná hovádka - zrovna tak do panského chléva. e, tu krávu mně prodáte! Vy opravdu rozumíte dobytku, uţ častěji jsem u vás koupil a vţdy mlíko z krávy teklo jak z pumpy voda. 6

7 Prosím pěkně, pane správce, tato tetička si mesli, ţe sto pět zlatéch je za tu krávu tuze moc. Správce Dám vám za ni sto deset! A stará ţena uţ rozvazoval šátek, ve kterém měla uschovány peníze. Správce na pozdrav nadzdvihnul klobouk a babka sázela peníze ovi do dlaně. Babka Se mnó ste začale, toţ mě za sto pět tu kravičku mosíte nechat. Šak pan správce si uţ nejakó jinó kópí. Správce Děléte jak scete. Mně by se tak kráva tuze dobře hodila, ale deţ tady paňmáma si ji přeje, nehleďte na to hříšnó mamono, déte ji to krávo, šak aţ se bode panská lóka pronajímat, toţ vám zase moc slevim. A vy na trh bodócně s krávó nechoďte, přiďte hned do našeho dvora, šak to není daleko. Já vám kaţdó krávo odkópim. Obraz 5 Před ovým domem Z průjezdu vyjíţdí ţebřiňák s em na kozlíku. Kamera stoupá a ukazuje nápis, který se stkví nad vjezdem: Vypravěč m.o Není divu, ţe z pantáty a se časem stal význačný olomoucký obchodník. 7

8 OBCHOD S OBILÍM A KONIMA FRANTIŠEK NEPUSTIL GETREIDES UND PFERDES GASCHÄFT Obraz 6 Brod přes říčku ův vůz naloţený pytli s obilím vjíţdí do brodu přes říčku. Kuba opodál plaví koně. Vypravěč m.o A náhoda ho svedla do cesty Vrbčanského pololáníkovi kakubu ovi. Jedna z loukotí praskne a ův vůz vyjede jen se třemi koly. Ze čtvrtého kola vylovil jen trosky. Proto se obrátil na a, jehoţ vůz stál opodál šacuje očima a, na kolik by to stlačil. Maócta, váţené pane. Nejeli by na védělek do Holomóca? To ste uhádl, ţe ne. To teda nésó dobré obchodník, deţ se nechajó ujít takové védělek. Kolik? Dva rénsky. Za to nejdu ani do Vsiska. 8

9 A co by od chudyho obchodníka chtěli? Já nemoţu rozhazovat jak vy. Toţ za tři. Za sedm rénskéch. Grmela pokrčil rameny a odváděl koně. Coţe? Deť je to na dohozenó od dědiny. Zrovna u huby. Víc jak štery z chodyho obchodníka nevyrazejí. Počkají, pantáto! Dám sedum! Obraz 7 Olomoucká ulička Vůz projíţdí olomouckou uličkou. ( hudba - Na té naší Hané ) si prohlíţí obecenstvo. Jsou to pánové ve vojenském, pěkně oblečené dámy a všelijaká smetánka. Obraz 8 U a v průjezdu Podomek skládá pytle a natahuje ruku pro svoji odmě- 9

10 nu. Sedm rénskéch. Dám, pantáto, dám, ale musejí mně napsat óřední kvitanci kvůlivá císařské a královské dani. Napíšó si to sami. Ja - a budu mět opletačky na óřadu. Esli to neumějí napsat, tak si zaběhnó k notáři. Anebo nahoru k našemu rechtorovi... Obraz 9 Kancelář ův kancelista píše krasopisnou kvitanci. zas dává očima znamení rechtorovi stejně jako předešlým. Za ovými zády vztyčí tři prsty. pohlédl na a a byl rozhodnut, ţe se pomstí. Rechtor Zde je ţádané a prosil bych tři rýnské. Tři rénské za takové kósek papíru? Rechtor Taková listina se zadarmo nevydává. Neplačó nám tady, dyť majó peněz jak ţelez! 10

11 zaplatil tři rýnské, je převzal, přidal čtyři a a vyplatil. Nemějte strach, já nic dluţen neostanu. S pánembohem. Obraz 10 Před ovým domem Kolem koňů, stojících v průjezdu procházejí oficíři. Jeho koně vzbudí pozornost dvou oficírů. přichází ke koním a upravuje postroj. Oficíři k němu přistoupil a zapředl hovor. Oficír Saprmente, to jsou koně! Donnerwtter! Takovými se ani náš pluk pochlubiti nemůţe. Generál (s akcentem) Kdyţ je némame, tak si je koupít! Běţte za tím člověk a nápidněte mu, có bude chtit! Oficír Guten tag! Máócta! Oficír Unser General by rád koupil vaše koně. Ty koně nésó na prodej. Generál (s akcentem) Smé fám óchotni tóbře záplatit. 11

12 Jenţe já je neprodám, i kdyby si je chtěl kópit císař pán. vystoupil na kozlík a popohnal koně. Z průjezdu vystoupil, který choval k oficírům velkou úctu. srazil s cvaknutím paty a zasalutoval. Generál mu blahosklonně pokynul a v doprovodu oficíra odcházel. Generál (s akcentem) Divná sédlak. A přéce bych tý kóně rád měl. Guten Tag, liebe Herren. Was wünschen Sie, bitte? Oficír Chceme od toho sedláka koupit ty koně. Dáme, co bude chtít. Franz Népuzdil, Gedtreides und Pferdes Geschäft. Zum Dienst, Herr General! Generál (s akcentem) Kóupite-li pro naši ármada ty kóně, můţeme kúpovat óbili od vas - máte-li ínteres o tákova geschäft... Bude mi ctí slouţiti císařské a královské armádě. Do týdne vám podám zprávu. Generál Gút. Grüss Gott, Herr Népuzdil. A se rozběhl směrem, kudy odejel. 12

13 Obraz 11 Olomoucká ulička projíţdí na voze olomouckou uličkou. Za ním pádí. Předběhne koně a zastaví je. se usmál jeho drzosti. práskne do koní a musí uskočit, aby se pod ně nedostal. Ale se nikdy nevzdává. Maócta pantáto! Mám pro nich báječnej kšeft! Kópim ty koně! Ale já vám je neprodám, ani debeste mě dávale celé olomócké rathaus aji s orlojem. Dó sem extra, pantáto. Copak neptřebujó peníze? Já mám peněz jako ţab. Ale dó, pantáto, kdo má dneska peněz dost... (ukáže na koně) Na co jich potřebujete? Na prácu. A pro oči. Sbohem! Platím královsky...! 13

14 Obraz 12 Na poli vláčí své pole. Párek tahounů před ním, skřivánek nahoře a boţský klid. Kuba se ohlédne a vidí nedaleko a, opodál pak jeho povoz. pobídnul koně a odcházel. ( skřivánčí zpěv ) Tak co, pantáto?! Prodají ty koně? Zaplatím královsky. Třeba císařsky, já stejně neprodám...! Ale pantáto. Futr v zimě bude moc koštovat, voves je vysoko, seno taky... Dyť jich neuţivite. Máte ještě ten fuks pár a dvě hřébata, to vám stači... Déte uţ pokoj a nedoţíréte! Joţ sem řekl - nésó na prodej. Ďjó... Bodó litovat, pantáto! Obraz 13 Ve vrbčanské hospodě Večer je se svými přáteli zabrán u pivečka do karet. Je zřejmé, ţe uţ mají popito. ( karetní výroky: betl, durch, flek, reflek, boty, kalhoty ) 14

15 Náhle se za ním objevil lišácký úsměv ův, jenţ se odněkud nepozorovaně přiblíţil. se usměje, rozhlédne po společnosti a pak přikývne. se k němu obrátil a v očích mu svitne rozverný nápad. mu podává ruku. Nebyl by to, aby nezačal chytračit. se obrátil zase zpátky ke kartám. Toţ jak si rozmysleli s těmi konima, pantáto? (ke Kubíčkovi) Já ho snad zbřinkám. Coţe? Ţe pré za padesát ran dobře naloţenéch na zadek vám je prodá. Toţ - na to bech si plácnul. Doopravdy? Pokud to myslijó váţně, tak s radostí. Toţ jsme domluveni. Za padesát ran dřevěnó fišpankó na zadek vám ty vraniky prodám. A nemohl by slevit, pantáto? Ono je to hodně, padesát ran. Tak se nenabízejte...! Kópit bech je chtěl, ale padesát, pane, je moc... 15

16 zvaţuje nabídku. kroutí hlavou a míchá karty. orodoval za obchodníka a potutelně se usmíval. je rozjařen dobrým pivem. se otočil a podíval mu znovu ruku. Kuba tedy ruku zase stáhnul. I tak se mu nabídka líbila. Tak dobře. Abeste neřekl, ţe su tvrdé, tak vám deset ran odpustím. Čterycet? To by ještě taky moc bolelo. Spustite to eště dolů... Šterycet, a to je moje poslední slovo. Buďte trochu lidské... Moţná by i třicet stačilo... Toţ dobře, ale je to moje poslední slovo. Třicet ran, ale šikovnéch...! Tak to zaokróhlijó na pětadvacet... a to bude aţ skoro moc. Deť byste mě mohl ublíţit... Tady je moje ruka, e. Ţádná ruka, pantáto. To napíšem pod štempl. Tím líp. Obraz 14 V vrbčanské hospodě 16

17 dopisoval brčkem smlouvu a pak udělal obřadně za poslední větou tečku. počne předčítati smlouvu se rozhlédl, zda to štymuje. Oba byli spokojeni. Obě smluvní strany se podepsaly. Pak pokynul hostinskému, aby přinesl něco na zapití. smlouvu pečlivě smotal a lišáckým úsměvem varoval sousedy před jakýmkoliv pokusem ho podvésti. Ale ta fišpanka nesmí bét nejaká slabóčká, to bech se spáčel... Aspoň jak maléček tlostá. Kuba se zavazuje, prodati Františku ovi dva koně vrané, jemu a nám svědkům dobře známé, za dvacet pět ran rákoskou dobře mířených na zadní část těla. Aţ Kuba vysáţe rákoskou poslední ránu - má František nesporné právo si koně odvésti a stát se jejich majitelem. Na svědectví toho připojujeme své podpisy. Jorečko, čtery šlehovice! Anebo čmrňu! Ať tu smlóvu zapijem. Ta smlóva bode platná, páni, aţ ji oštempluje notár. Obraz 15 Před notářstvím 17

18 Kuba s Matějem Kubíčkem přijíţdějí s koňmi před budovu olomouckého notářství. ( hudba - Na té naší Hané ) Sestupují z vozu a vstupují do budovy. Obraz 16 U notáře Notář studoval zvláštní smlouvu a pousmál se. ukázal notáři prstem na a - ten bude platit. sáhnul do tobolky a vytáhnul jeden rýnský. Notář Řádné notářské ověření smlouvy stojí dva rýnské. Já? Vy jste chtěl k notárovi, toţ se s nim vepravte. (k notářovi) Já polovic - a polovic pan. Ó né...! Kdo poróčí, ať si to zapraví. Bez toho máte koně skoro zadarmo... srdceryvně vzdychnul a vytáhnul druhý rýnský. 18

19 Na smlouvu dopadlo staré razítko a smluvní strany se ujaly podpisů. Obraz 17 Na chodbě notářství vychází ze dveří notářova úřadu a je navýsost spokojen. Ověřuje si ještě razítka, podpisy a vše shledává v pořádku. Proti němu stojí dva spokojení Hanáci. kývnul prstíkem, aby se k němu naklonil. Toţ - kdy ten handl provedem? Aţ pojedete kolem Vrbčan, toţ se zastavte a já vás kdykoli rád veplatím. To mám kvůli véplatě extra jezdit do Vrbčan? Najmeme si v hospůdce jizbičku a provedem to včil! Sténě mosíte pro koně - tak to vezmem při jednem. A kdyţ si to rozmeslíte, tak nemosíte jezdit vůbec a já si vraníky moţu nechat. Ne, ne, ne! Já si pro ně dojedu. (tišeji) Jsem zvyklé obchodovati diškrétně..., tak dófám, ţe to bude jen mezi nama. 19

20 Na to se spolehnite. Obraz 18 Ve vrbčanské hospodě Jednoho večera je opět se svými přáteli zabrán u pivečka do karet. Takţe si ani nevšimnul, ţe přišel. vzhlédne a pak rychle dokončuje hru. pokynul ovi, aby ulehnul na lavici. Ten, ač nerad, poslechnul. ( karetní výroky: betl, durch, flek, reflek, boty, kalhoty ) Jdeme na to? Toţ ja. Toţ jdeme na to... Šterycet..., desítka..., eso...trumf... a sedma nakonec! Jorečko, dones silné špagát... A já skočim pro fišpanko. (k hostinskému) A taky dones dţbánek s vodó. Na co? Aţ bodete omdlivat. A na co špagát? Debeste se coknol, mohl bech vás přetáhnót přes nepatřičny místo a taková rána by neplatila. Bitte, Herr Népuzdil! Máte pohodlí? 20

21 Neprotahujte to a hezky šnel mě veplaťte! Všechno chce svý... mu podá rákosku a ji zkouší švihnutím do prázdna. Zatímco s Kubíčkem a pevně váţou k lavici, do hostince náhle přicházejí další a další lidé. tedy napřáhne rákoskou a prásk! zařve bolestí a udělá čárku na tabuli u šenku. Hospoda se zasmála. A nečeká a sází dál. (zvuk švihnutí rákosky) Děléte, člověče, spěchám! Měl jste dát vědět, včil mosite počkat. To je mi pěkná diškrétnost?! Porušil jste smlóvu! Máte recht. Odváţem špagát a... Nééé! Veplatit a šnel! (švihnutí a rána) Áááááuuu! Jedna. Zbláznil jste se!? Dyť mně moţete ublíţit! (smích) (švihnutí a rána) Áááááuuu! Dva. To bolííí! 21

22 Následuje další rána. se napřáhne a vysází mu tři rány za sebou. A uštědří mu rychle další ránu. Kamarádi pozvedli půllitry a připili si z celou hospodou. Dopili svá piva a gestem ţádali od hostinského další. Napřáhl se a vší silou začal a znovu vyplácet. Počítal přitom uţ sám. Hospodě se to však líbí a všichni se sborově přidávají k počítání. Deť vám ešče ani skrz gatě nepropískla červená! (švihnutí a rána) Aááu! Tři. Enem rychle! Šnel veplatit! Scete mě strhat? (švihnutí a rány) Štery, šest, sedum...! Ešče jednu si dám a pak si oddechno. (švihnutí a rána) Pět. Deť uţ belo sedum...! Pětku sem omylem přeskočil. Chtěl jsem veplatit, pánové, ale tohle to je veslovený térání lidí. Jo, panečku, ona ta pára vranéch taky cosi stojí. Tak ať je po vašem. Abeste si nestěţoval, ţe vás ve Vrbčanech špatně veplatili. Osm, devět... Hospoda...deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct! 22

23 Hospoda je vděčná za kaţdou příleţitost k zasmání. upijí z nového dţbánku piva. odloţí sklenku s pivem a pustí se opět do výprasku. výprask zastaví a otře si unaveně čelo. Za to vás dám k sódu! to je ublíţení na těle! Všechny vás bodo ţalovat! Počkéte..., tady šeci meslijó, ţe ten véprask je na vaše véslovný přání...! Ja, přál jsem si véprask, ale trochu jemnější... (smích) Deţ se náš sedlák do nečeho postí, tak decky řádně, milostpane. Neţvaňte a bite, ať je temu konec. Stiš se, holóbku, hned to skončim, jen co vylézno eště jedno slzo. Šesnác! Sedumnác! Vosumnác! Hospoda Devatenác! Dvacet! Dvacet jedna, dvacet dva, dvacet tři, dvacet štyry! Honem! Pětadvacet! Já uţ so nějaké onavené. Šak to nemosí byt rana jak z děla. Ale odloţil rákosku a unaveně dopil pivo. Váţně nemoţu. Sem slabé jak mócha. To pětadvacátó si nechám na- 23

24 ukáţe Kubíčkovi, ţe má začít rozvazovat. Ten přistoupí k ovi. vytahuje smlouvu a mává s ní před Kubíčkem. podrohy. Odvaţte ho! Já ty vraniky potřebuju hned! Stavte se za téden, já vám to pětadvacátó veplatím a moţete si je odvést. Nechtě mě! Nerozvazujte mě! To je porušení smlóvy! Já vás dám k sódu! Čítal jste, pane, se mnó? Kolik jich belo? Šteryadvacet. A vy ostatní svědkové, čítali jste, kolik těch ran belo? Hospoda Šteryadvacet! A teď vám, drahé pane e, přečtem našo smlóvo. vytrhne ovi smlouvu a dá ji Kubíčkovi a ukáţe, kde má čísti. Aţ Kuba vysáţe rákoskou poslední ránu - má Franz nesporné právo si koně odvésti a stát se jejich majitelem. Je tam něco psanyho, ţe se majó všecky hned naráz vysázet? Není. Já jsem všecky nevysázel, toţ 24

25 pan nemá právo na koně. Obrátí se k ovi, který sedí s otevřenými ústy v němém úţasu. A pro to pětadvacátó si moţete přijít, aţ vám skáţo! vyskočí a chce se po něm vrhnouti, ale nemůţe pořádně chodit. Hospodě to dochází a začne se smát. Smích se stále stupňuje. ovi nezbývá nic jiného, neţ kletby. Belhá se ven, těţce nasedá na vůz a odjíţdí. (smích) Hrom do tebe třískne, e! Tvoje děti omřó, koně zdechnó, cholera na vás přinde na všechny! A my ti zas vinšujem, ať se ti další kšefty zrovna tak daří jako ten koňské s nama! (hudba - předehra Na té naší Hané) Sousedé ho zdraví a mávají mu na pozdrav. Obraz 19 Závěrečné titulky Letní letecký záběr na široširou hanáckou krajinu s vlnícím se (hudba) 25

26 obilím. Závěrečné titulky Hlavní postavy povídaček zpívají v hospodě U Jurečka hanáckou hymnu. Sborový zpěv Na té naší Hané máme bochte slané a sérem... a sérem... a sérem... a sérem... a sérem... a sérem posepané KONEC 26

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové (= téma OSV č. 1) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Dodržujeme základní

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010. Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota.

Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010. Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota. Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010 Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota. Zasedání řídila Lucie Králová, předsedkyně KR. Přítomní členové: Lucie Králová, Martin

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu.

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. Táhání fotki z albumu. DŮLEŽITÉ: V CELÉM FILMU NENÍ ŽÁDNÝ DIALOG. Jenom

Více

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí 1. Kaštan je pes. Jezevčík. Má dlouhé tělo a krátké nohy. A štěká. Haf, haf, volá na Adélku. Adélka není pes. Adélka je holka. Má dlouhé hnědé vlasy a legračně pihovatý pršáček. Sehne se ke Kaštanovi a

Více

Rekvizity: - papír formátu A4 s textem - make-up a špinavé oblečení pro Glumy

Rekvizity: - papír formátu A4 s textem - make-up a špinavé oblečení pro Glumy PRODUKČNÍ SCÉNÁŘ název: téma: Prahneme po filmu Reklama na Filmový festival Fakulty informatiky autoři: Jakub Bohoš (422419), Adéla Králová (415324), Jana Ludvíková (359191), Jakub Špiřík (359725) Lokace:

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

VÝPRAVA DO NEZNÁMA Dnešní den je pro myší kluky Otíka a Tomíka opravdu výjimečný. Čeká je výprava do neznáma a půjdou úplně, ale úplně sami. Buďte opatrní, nabádal je táta, když se rozcházeli v předsíni

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Lotr šibeničník budižkničema. Postava otroka v římské komedii

Lotr šibeničník budižkničema. Postava otroka v římské komedii Lotr šibeničník budižkničema Postava otroka v římské komedii 2. pol. 3. stol. př. n. l. 21 dochovaných komedií masky hráli jen muži typizované postavy: mladík, otrok, otec, kuplíř, voják, dívka, stařec,

Více

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 16 TÝDENÍK ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ PROSINEC 2007 S šipkovanou se jděte vycpat, pane učiteli, my dneska hrajeme radši šikanovanou! To už je tenhle měsíc třetí poznámka. Tady asi pomůže jedině pořádný výprask. Kde

Více

ČÁST PRVNÍ 1 NOVÁ PROFESIONÁLNÍ IMAGE

ČÁST PRVNÍ 1 NOVÁ PROFESIONÁLNÍ IMAGE OBSAH ČÁST PRVNÍ 1 NOVÁ PROFESIONÁLNÍ IMAGE KAPITOLA PRVNÍ 3 NA VZHLEDU ZÁLEŽÍ 3 Máte pouze třicet sekund 4 První dojem, trvalý dojem 5 Výjimka potvrzuje pravidlo 6 KAPITOLA DRUHÁ 9 IMAGE NA JEDNIČKU 9

Více

Televizní expert. Michael Sodomka

Televizní expert. Michael Sodomka Televizní expert Michael Sodomka AKT I Scéna 1 Prázdná hospoda, pouze hospodský stojí za barem, vchází druhý muž, Karlík, míří za hospodským. Nazdar! Čau, Karliku. Moc plno tu teda nemáš. No nemám. Co

Více

Richard Sobotka. Márinka. Příběh mamulky, tatulky a jejich Márinky z nedávno starých časů v Rožnově.

Richard Sobotka. Márinka. Příběh mamulky, tatulky a jejich Márinky z nedávno starých časů v Rožnově. Richard Sobotka Márinka Příběh mamulky, tatulky a jejich Márinky z nedávno starých časů v Rožnově. Richard Sobotka Márinka Příběh mamulky, tatulky a jejich Márinky z nedávno starých časů v Rožnově. 2013

Více

Jak koupit nemovitost

Jak koupit nemovitost Jak koupit nemovitost Bezpečně? Co nejlépe? Bez starostí a stresu? Část 1. www.alisen.cz Proč vznikla tato kniha? Koupě nemovitosti bývá pro většinu z nás životní investicí. Vydáváme velké, často půjčené

Více

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty.

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Obsazení: Mariana krásná holka, tmavovlasá (španělský typ), dlouhé bílé šaty, červený šátek (třeba

Více

Podstárek: Bál jsem se, že si dnes na sebe nedáš sváteční kroj ale hodíš na sebe černý hábit a k tomu smrtící zbroj.

Podstárek: Bál jsem se, že si dnes na sebe nedáš sváteční kroj ale hodíš na sebe černý hábit a k tomu smrtící zbroj. BORŠICKÉ HODY 2014 U mladšího stárka: Podstárek: Boršický kopec jsme vyšlapali, skoro půl dědiny prošli, cesta byla dlouhá a zásoby vína nám skoro došly. K mladšímu stárkovi jsme ale trefili, šak si garáž

Více

S použitím motivů starých humoresek napsal Jiří Vanýsek. Délka 24 min.

S použitím motivů starých humoresek napsal Jiří Vanýsek. Délka 24 min. POVÍDAČKY Z HANÉ JAK POLICAJT LIŠKA SNĚDL KOCÓRA S použitím motivů starých humoresek napsal Jiří Vanýsek Délka 24 min. POSTAVY Matěj Trósil Kuba policajt Slovák Farář Kaplan Trósilka hospodský Jureček

Více

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky.

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky. Neviditelnost Tomáš Dušek Byl jsem na kontrole. Našli mi v krvi zbytkový alkohol a špatný cholesterol. Ptal jsem se své doktorky, co to znamená. To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Pracovníci se mohou vyhnout úrazu v práci. Pracovnice/pracovník dodrţuje bezpečnost při práci a chrání svoje zdraví. Vedoucí oceňuje pracovnici/pracovníka za práci.

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Asociace tradiční lukostřelby ČR Lukostřelec.cz, o.s. pořádá 6. ročník turnaje v tradiční lukostřelbě ZELŇAČKA 2011

Asociace tradiční lukostřelby ČR Lukostřelec.cz, o.s. pořádá 6. ročník turnaje v tradiční lukostřelbě ZELŇAČKA 2011 Asociace tradiční lukostřelby ČR Lukostřelec.cz, o.s. pořádá 6. ročník turnaje v tradiční lukostřelbě ZELŇAČKA 2011 Místo: obec Radíkov u Českého Rudolce, okres Jindřichův Hradec. Na horním konci obce

Více

O autorovi 10. 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15

O autorovi 10. 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15 Obsah O autorovi 10 Předmluva Špion v boji za vyšší plat 11 1. část Na cestě k jednání o platu 13 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15 1.1 Zvýšení platu - aneb jak přijít k penězům 15 1.2

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 1. Dole...nahoře (od LUKiO) 2. Tajemství (od Zorik von Masimo) 3. Linnéa (od otazník) 4. Dopravní modlitbička (od Lizzzie) 5. Definice lásky (od

Více

O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Pracovníci se mohou vyhnout úrazu v práci. Pracovnice/pracovník dodrţuje bezpečnost při práci a chrání svoje zdraví. Vedoucí oceňuje pracovnici/pracovníka za práci.

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

Obránci mlýna (Eckart zur Nieden, překlad: Pavel Mareš) 4. Nevítaná návštěva

Obránci mlýna (Eckart zur Nieden, překlad: Pavel Mareš) 4. Nevítaná návštěva 4. Nevítaná návštěva Poslední kus cesty ke mlýnu Kristina běţela. Těšila se uţ, ţe zase uvidí své kočičky. Jen ta těţká taška s nákupem pro dědu Kalouska jí bránila běţet ještě rychleji. Před domem stálo

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

Mám ji pozvat? Ta Katčina oslava byla jednou z nejhezčích, na kterých jsem kdy byl. Zábava tam jela plným proudem. Dokonce jsem už pocítil, že mě lidi konečně přijali a už jsem nebyl ten novej. Po tanci

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková ČÍSLOVKY VY_32_INOVACE_CJ_3_15 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Druhy číslovek, skloňování číslovek, duálové skloňování

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Kabát. Tomáš Dušek. Sehnal jsem kabát. Starý vojenský. Podobný, jaký nosil Dobrý voják Švejk. Prošel první světovou válkou.

Kabát. Tomáš Dušek. Sehnal jsem kabát. Starý vojenský. Podobný, jaký nosil Dobrý voják Švejk. Prošel první světovou válkou. Kabát Tomáš Dušek Sehnal jsem kabát. Starý vojenský. Podobný, jaký nosil Dobrý voják Švejk. Prošel první světovou válkou. Tyhle kabáty jsou už k nesehnání a cena bývá vysoká. Dost jsem za něj zaplatil,

Více

Svatopluk Václav Vobejda. Kérkonošské poudačky a pšouky vysočiny

Svatopluk Václav Vobejda. Kérkonošské poudačky a pšouky vysočiny 1 Svatopluk Václav Vobejda Kérkonošské poudačky a pšouky vysočiny 2 Kérkonošské poudačky a pindy Na tech našich horách se toho nažvanilo až hanba. Ale to, co vám budu vyprávět je svatá pravda, poňáč vám

Více

Nehoří, ale za chvíli asi bude! Kde jsou děti? Chtěly se mnou jít do lesa a nikde nikdo! Maminka:

Nehoří, ale za chvíli asi bude! Kde jsou děti? Chtěly se mnou jít do lesa a nikde nikdo! Maminka: Pro děti, které se rády usmívají Jeníček a Mařenka Krátká jednoaktovka děti hrají dětem Jeníček Ježibaba a Maminka Tatínek 1. (Vyjde na scénu, sekera v ruce, chodí kolem, netrpělivý) Mordyjé, hromy a blesky,

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys)

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování čtení a porozumění textu na základě doplňování slov do textu básně podle rýmu FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Pracující důchodci v Česku

Pracující důchodci v Česku Pracující důchodci v Česku 22. 9. 2015 ČT 1 19:00 Události Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka Skoro devadesát procent českých seniorů nepracuje a spoléhá jenom na podporu státu. Důvodem není podle nové

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Co je správně? Doplňte slovesa v imperativu. obléknout si obout se. nesvlékat se nezouvat se. svléknout si zout se

Co je správně? Doplňte slovesa v imperativu. obléknout si obout se. nesvlékat se nezouvat se. svléknout si zout se Co je správně? 179/6 1. slunce zuří / září 2. rozzlobený člověk zuří / září 3. člověk, který chce to nejlepší, je náročný / špičkový 4 zboží, které má tu nejlepší kvalitu, je náročné / špičkové 5. situace

Více

Benjamínek váš mateřský klub

Benjamínek váš mateřský klub Benjamínek váš mateřský klub Seznam našich básniček Pozdrav Dobrý den, dobrý den, to je ale krásný den, nohy máme na běhání, a ručičky na tleskání, dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem, ne ne ne.

Více

1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm

1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm 1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm jablek více než na první. Kolik jablek je dohromady na stole, víš-li, že na druhé hromádce

Více

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty 12.1 Struktury Potřebuju menší džíny. Vedle náměstí je obchod. Myslím, že.. Musím si je zkusit. Kde si je můžu zkusit? Podívejte se. Líbí se mi. Sluší ti/vám. Jakou máte

Více

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Jak dělat potíže, aniž by ses do nich sám namočil, jak řídit školu a být

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

Čtyři světla pasýře Šimona

Čtyři světla pasýře Šimona Čtyři světla pasýře Šimona Vánoční hra s písněmi na téma: Cesta k jeslim Úvod Obsah Jedne tmavé noci se pastýřský chlapec Simon vydá hledat ztracenou ovečku.pro jeho soucit a dobrotu rozdá cestou potřebným

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Reklama, sleva Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_14 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Ivo Šenk Datum

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Úlohy soutěže MaSo, 13. května 2009

Úlohy soutěže MaSo, 13. května 2009 Úlohy soutěže MaSo, 13. května 2009 1. Je možné ze 36 zápalek složit pravoúhlý trojúhelník? Pokud ano, jak? (Zápalky se nesmějí ztrácet, lámat ani jinak zkracovat a dávají se jen na obvod.) [ano: 9, 12

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

Kapitola první: Neobvyklý případ

Kapitola první: Neobvyklý případ Kapitola první: Neobvyklý případ Jmenuji se Adrian Les a už více než 12 let jsem soukromý detektiv. Za tu dobu jsem se stal dosti uznávaným a nouzi o práci jsem opravdu neměl. Ve spolupráci s policií jsem

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

Nechci tě už vidět Ozve se rána, když pěstí udeří do stolu. Kamil bez ohlédnutí odchází. Za ním se nese dávka nadávek.

Nechci tě už vidět Ozve se rána, když pěstí udeří do stolu. Kamil bez ohlédnutí odchází. Za ním se nese dávka nadávek. BYLINKY PRO ŠTĚSTÍ Každý krok v životě je krokem ke smrti pravil jeden francouzský dramatik. Stejná slova nyní zašeptal Richard do ticha nemocničního pokoje. Považoval je za výrok natolik kritický a reálný,

Více

Trik. Pak ses probudil a vzpomněl si, kde jsi.

Trik. Pak ses probudil a vzpomněl si, kde jsi. Část první Trik Trik Ty dvě děti, chlapci, seděly těsně vedle sebe, zmáčknuté k sobě velkými opěrkami starého křesla. Ty jsi byl ten vpravo. Teplo druhého chlapce bylo tak blízké, přesouval pohled od

Více

Tematický okruh: Wenig, F. Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka

Tematický okruh: Wenig, F. Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_01 Úvodní část seznámení s cílem hodiny (seznámení s knihou Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka Wenig. F. Hlavní část čtení textu s porozuměním, následné

Více

EXTERIÉR NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ, DEN

EXTERIÉR NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ, DEN Tomáš, Oliver, Sergej, uniformovaní slovenští policisté (kompars) Tomáš, Sergej a Oliver stojí u starého odstaveného vagónu, jeden z policistů jim ukazuje zmačkaný spací pytel a batoh s několika věcmi.

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

S použitím motivů ze starých humoresek napsal Jiří Vanýsek. Délka 24 min.

S použitím motivů ze starých humoresek napsal Jiří Vanýsek. Délka 24 min. POVÍDAČKY Z HANÉ POLICAJT LIŠKA A PAN KILOMETR S použitím motivů ze starých humoresek napsal Jiří Vanýsek Délka 24 min. POSTAVY Kuba Matěj Kubíček Policajt Zmeškal Jozéfek, synáček starosty Geometr hospodský

Více

Libor se nikde nezdržuje. Zakrátko klepe chvějící se rukou na dveře tátova pokoje. Zevnitř se ozve důrazný tatínkův hlas: Mám teď nápad!

Libor se nikde nezdržuje. Zakrátko klepe chvějící se rukou na dveře tátova pokoje. Zevnitř se ozve důrazný tatínkův hlas: Mám teď nápad! Chór modlitby Libor se vrací ze školy domů kvůli fotografickému kroužku později než obvykle. A k tomu ještě pomaleji než včera, kdy měl v žákovské knížce poznámku. Dnes ho tíží třídní důtka. Rodiče se

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku Ť - Koťata

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku Ť - Koťata Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku Ť - Koťata Jana Dřímalová, DiS. Cíl: rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, správné motorky mluvidel, slovní zásoby a samostatného vyjadřování se zaměřením

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Úvodní slovo. Vaše Gába

Úvodní slovo. Vaše Gába KLUBÍČEK LEDEN 2014 Úvodní slovo Leden za kamna vlezem, jak se lidově říká a jelikož kamna již doma dávno nemáme,protože naše byty zdobí již moderní ústřední radiátory, tak se ohřejeme aspoň u nich a když

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Při čtení následujících stran se vám může udělat nevolno, můžete mít pocity studu za autora, či získat tendence si fyzicky ubližovat. Mám vás rád.

Při čtení následujících stran se vám může udělat nevolno, můžete mít pocity studu za autora, či získat tendence si fyzicky ubližovat. Mám vás rád. 5 800044 640164 Při čtení následujících stran se vám může udělat nevolno, můžete mít pocity studu za autora, či získat tendence si fyzicky ubližovat. Mám vás rád. 1 24.5.2008 Po těžkém životě častokrát

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Ej horenka horuje. 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj.

Ej horenka horuje. 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj. Ej horenka horuje 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj. 2. Ej, běžela ovečka, ej, hore do kopečka, ej, a beránek za nu, ej, vyskočil si na ňu. 3. Ej, gajdošku

Více

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou.

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou. 40.V Ý S T U P Eva, Bára (EVA s BÁROU stojí na lávce, hraje Bářin magnetofon) Mami, byla jsi taky někdy takhle zamilovaná? Nemyslím do táty, myslím úplně poprvé? První láska! Když jsi cítila, že je to

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

Kahoun, J.: Školník Kulda je jednička, ilustrátor: Vladimír Jiránek, Albatros 1990. (jezdí s kolotoči, labutěmi a střelnicí)

Kahoun, J.: Školník Kulda je jednička, ilustrátor: Vladimír Jiránek, Albatros 1990. (jezdí s kolotoči, labutěmi a střelnicí) 3. Komnata ŠKOLNÍK KULDA JE JEDNIČKA Kahoun, J.: Školník Kulda je jednička, ilustrátor: Vladimír Jiránek, Albatros 1990. Otázky pro ty, co přečetli knihu: 1) Jaké mají zaměstnání rodiče Kludského? (jezdí

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

ČTVRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č. 10 ÚNOR DUBEN 2015

ČTVRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č. 10 ÚNOR DUBEN 2015 ČTVRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č. 10 ÚNOR DUBEN 2015 Obsah: Co by bylo, kdybych mohl(a) jíst, co bych chtěl(a). 2-11 Co by bylo, kdybych se ocitl(a) v minulosti 12-22 Co by bylo, kdybych se

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Kapitola úsek Vděčnost a stanovení hodnoty Ekonomičtí myslitelé zveřejnili několik základních pohledů na hodnotu, vyjádřitelnou penězi = cenou. Intuitivní názor je, že hodnota je úměrná tomu, kolik práce

Více

VY_32_INOVACE_170_LV.5

VY_32_INOVACE_170_LV.5 VY_32_INOVACE_170_LV.5 Anotace: Žáci se prakticky seznámí s jednoduchým scénářem, po rozdání rolí zkusí čtecí zkoušku, případně se naučí role zpaměti a zahrají divadlo pro mladší spolužáky či rodiče. 1.

Více

DIGESTIV. První, co mě upoutalo, je 30% sleva z nápojů. To už tam rovnou můžete napsat, že se potápíte!

DIGESTIV. První, co mě upoutalo, je 30% sleva z nápojů. To už tam rovnou můžete napsat, že se potápíte! 8 DIGESTIV První, co mě upoutalo, je 30% sleva z nápojů. To už tam rovnou můžete napsat, že se potápíte! Nad objemným jídelním lístkem: To vypadá jako babiččino album. Nad šálkem espressa: To kafe vypadalo

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Crrrr. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky.

Crrrr. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky. Ester! Nazdar, Jeroene. Daniel, můj vnuk, bude rád, že tam jedeš s námi. Jedeme přece na statek, kde

Více

Rozhovor s Petrem Kláskem 2. 3. 2010 napsali: Ricci a Petr Klásek

Rozhovor s Petrem Kláskem 2. 3. 2010 napsali: Ricci a Petr Klásek Rozhovor s Petrem Kláskem 2. 3. 2010 napsali: Ricci a Petr Klásek Využil jsem nečekané příležitosti a položil několik otázek jednomu z našich předních závodníků Petru Kláskovi, který je současně členem

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Reklamace Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY-32_INOVACE_39_17 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Ivo Šenk Datum :

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

M33-034 M33-033 M33-036 M33-041 M33-032 PRANI H 52 PRANI H 44. Tato přání jsou balena po 10 kusech. Krásné šaty, rudé vlasy, kdopak to sem míří asi.

M33-034 M33-033 M33-036 M33-041 M33-032 PRANI H 52 PRANI H 44. Tato přání jsou balena po 10 kusech. Krásné šaty, rudé vlasy, kdopak to sem míří asi. Blahopřání M33-031 Krásné šaty, rudé vlasy, kdopak to sem míří asi. Modré očka, hebká líčka, zaťukala princeznička. Hodně štěstí moje malá, hlavně ať jsi vždycky zdravá, veselá a usměvavá. Všechno nejlepší

Více

Patronus 1/06. Pobertovi od Namy ze Zmijozelu

Patronus 1/06. Pobertovi od Namy ze Zmijozelu Patronus 1/06 Pobertovi od Namy ze Zmijozelu Rozhovor Cho Chang Vánoce jsou za dveřmi,nalaďme tedy vánoční vlnu... Co máš na vánocích nejraději? 1.Na vánocích mám nejraději tu vánoční náladu,klid a pohodu

Více

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej..." Já:,,A jak ale mohl vzít roha?"

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej... Já:,,A jak ale mohl vzít roha? 2. Kapitola - Útěk,,Pink..probuď se!!" Já:,,Ehh...coo?? Nazdar Kurte.." Kurt:,,Pink, máme problém..pamatuješ na toho včerejšího návštěvníka?" Já:,,Na toho se nedá zapomenout...*zíív*" Kurt:,,Výborně..je

Více

Čtvrťáci a matematika VIII

Čtvrťáci a matematika VIII Čtvrťáci a matematika VIII Poznáváme čísla do 1 000 000 a větší než milión 1. Nejdříve odhadněte a pak spočítejte, kolik je tu základních čtverců sítě. 1 2. Rozepište čísla do tabulky a čísla zapsaná v

Více