První pomoc vždy po ruce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "První pomoc vždy po ruce"

Transkript

1 vždy po ruce Praktický rádce pro případ drobných úrazů

2 Obsah vždy po ruce 1) Zdravotnická záchranná služba 2) sledování životních funkcí a úkony zachraňující život v praktickém obalu 3) Rány a krvácení volný prostor pro léky osobní potřeby 4) Cizí tělesa 5) Pokousání a štípnutí základní prostředky první pomoci na jednom místě 6) Tepelné poškození organismu 7) Poranění kostí a kloubů 8) srdce a dýchací obtíže 9) Náhlé akutní stavy 10) Rozdíly provedení V lékárničce také máte prostor pro další medikamenty, které si můžete doplnit dle vlastní potřeby... léky proti bolesti léky na snížení teploty léky proti rýmě a nachlazení léky proti bolesti v krku - na tlumení bolesti - na odkašlávání léky proti zácpě a průjmu léky na překyselený žaludek léky proti štípnutí hmyzem léky na alergie oční kapky Nezapomeňte si jednou ročně zkontrolovat obsah lékárničky.

3 Zdravotnická záchranná služba (ZZS) JAK PŘIVOLAT ZZS Pomoc přivoláte bezplatně pomocí telefonního čísla 155, které platí pro zdravotnickou záchrannou službu, nebo 112, které platí jak pro policii a hasiče tak i pro zdravotnickou záchrannou službu. Informace, které byste měli sdělit: 1. jméno volajícího 2. místo, čas a charakter poranění 3. počet poraněných, charakter jejich zranění, nutno klást důraz na život ohrožující stavy a diagnosticky nejasná či vyvíjející se poranění 4. přístupové cesty k místu 5. kontaktní telefon Nikdy hovor nekončete jako první, vyčkejte pokynů operátorky. sledování životních funkcí a úkony zachraňující život KONTROLA PULSU Při kontrole pulsu použijte prsty a nikoli palec. Zlehka přitlačte na tepnu až nahmatáte tep. U dospělého: Na krku krční tepna Na zápěstí předloketní tepna u kořene palce U nemluvňat: Na pažní tepně Pozorujte následující údaje: Frekvence (počet tepů za minutu) Síla (silný x slabý) Rytmus (pravidelný x nepravidelný) U dospělého člověka je normální tepová frekvence tepů za minutu. Zvýšená či snížená frekvence může být známkou určitých onemocnění. KONTROLA DÝCHÁNÍ Zjistěte dechovou frekvenci: Pozorujte pohyb hrudníku a počítejte počet dechů za minutu. Položte ruku na hrudník a sledujte dýchání hmatem. Sledujte: - frekvenci dechu (počet dechů za minutu) - snadnost dýchání (volné, s obtížemi či bolestivé) - hlučnost (tiché či hlučné jaké zvuky) U dospělého člověka je normální dechová frekvence dechů za minutu. U malých dětí je normální dechová frekvence dechů za minutu. BEZVĚDOMÍ povolení svalů (důsledkem je třeba zapadnutí kořene jazyka) člověk neodpovídá na zevní podněty (oslovení, mechanické nebo bolestivé podráždění). 1. Oslovením nebo třeba zatřesením rameny se pokuste navázat kontakt.

4 2. Opatrně postiženého otočte na záda, zkontrolujte ústa, případně je vyčistěte. 3. Záklonem hlavy a předsunutím brady uvolněte dýchací cesty. 4. Poslechem, pohledem a hmatem zkontrolujte dech a srdeční činnost. 5. Zkontrolujte celkový stav a pokud jsou životní funkce v pořádku, uložte postiženého do stabilizované polohy. DUŠENÍ Vybízejte postiženého ke kašli, pokud to nepomáhá a postižený jeví známky ochabování, postupujte podle postupu č. 1, pokud nepomáhá ani to, přejděte na bod č. 2 a 3.: 1. Proveďte až pět úderů do zad, poté prohlédněte ústa a odstraňte všechny překážky. 2. Proveďte až pět stlačení nadbříška: - stoupnete za postiženého a předkloňte jej - zatněte ruku v pěst a položte ji (palcem na břicho) mezi jeho hrudní kost a pupík - druhou rukou překryjte pěst a přitáhněte ji k sobě směrem vzhůru - poté prohlédněte ústa a odstraňte všechny překážky. 2. Nepodávejte mu nic ústy (žádné pití, jídlo, výjimečně lze podat léky předepsané lékařem pro případ náhlé břišní příhody). 3. Mluvte s postiženým, kontrolujte jeho životní funkce. 4. Přivolejte lékařskou pomoc. POSTUP PŘI ULOŽENÍ DO STABILIZOVANÉ POLOHY 1. Klekněte si k postiženému. 2. Položte postiženého na záda, tak aby měl obě nohy natažené a vzdálenější nohu mu pokrčte. 3. Ruku postiženého, která je k vám blíž položte mírně pokrčenou v lokti kolmo k jeho tělu. 4. Vzdálenější ruku postižeho ohněte v lokti a přiložte ji na bližší tvář postiženého dlaní ven (podložíte mu tím hlavu). 5. Tlakem na koleno pokrčené nohy směrem k sobě a uchopením za ramenovzdálenější ruky přetočíte postiženého na bok směrem k sobě. 6. Tlakem na bradu a čelo zakloňíte hlavu, obličej zůstane na podložené horní končetině. 3. Pokud po třech cyklech střídání bodu č.1 a 2 potíže nepřestanou, volejte záchrannou zdravotní službu (112) a střídavě pokračujte v postupu č. 1 a 2. NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ Zánět slepého střeva, vaječníků, protržení žaludečního vředu, existence žlučníkových nebo ledvinových kamenů a podobně. postižený má bolesti v oblasti břicha, může mu být nevolno, může zvracet nebo ležet na boku s pokrčenými dolními končetinami : 1. Položte postiženého na záda s dolními končetinami podloženými pod koleny tak, aby se paty nedotýkaly podložky. 6

5 rány a krvácení SILNÉ KRVÁCENÍ 1. Postiženého položte nebo posaďte a pokud je rána na končetině zvedněte zraněnou končetinu do výšky nad úroveň srdce. 2. Nouzově stiskněte ránu prsty (prsty můžete obalit čistým kapesníkem). 3. Přiložte tlakový obvaz a končetinu znehybněte. 4. Přivolejte lékařskou pomoc. Pozn.: při poranění větších žil na krku a na horní části hrudníku, musíte okamžitě ránu uzavřít v nouzi i holou rukou a postiženého položit,aby nedošlo k vniknutí vzduchu do žil a tím do krevního oběhu. ODŘENINY 1. Pokud je rána znečištěná, opláchněte nečistoty vodou nebo desinfekcí. 2. Ránu osušte poklepáváním gázového čtverečku na ráně. 3. Poraněnou končetinu zvedněte pokud možno nad úroveň srdce. 4. Osušenou překryjte sterilní gázou a náplastí nebo jen náplastí. 5. Hrozí-li infekce, vyhledejte lékařskou pomoc. KRVÁCENÍ Z NOSU 1. Posaďte postiženého s předkloněnou hlavou. 2. Postiženému řekněte, aby si stiskl měkkou část nosu prsty a dál dýchal ústy. 3. Uklidňujte postiženého. 4. Po deseti minutách postiženému uvolněte stisk. 5. Pokud krvácení neustalo, opakujte stisk dalších 10 minut a dalších 10 minut. 6. Poté co krvácení ustane, nechte postiženého ještě v klidu odpočívat. 8

6 pokousání a štípnutí HADÍ UŠTKNUTÍ 2. Gázovými čtverečky ránu osušte. 3. Na ránu přiložte náplast, hotový obvaz nebo gázové krytí a obvaz. 4. Zařiďte odvoz postiženého k lékaři a zajistěte, pokud je to možné, zvíře pro kontrolu na vzteklinu. - okolí rány může zčervenat, tvoří se otok, po kousnutí zmijí jsou patrné dvě ranky vedle sebe. 1. Končetinu zaškrťte nad ránou (směrem k srdci). 2. Masírováním okolí rány se snažte podpořit krvácení, aby byl jed vyplaven z těla (nikdy ránu nevysávejte ústy ani ji nenařezávejte). 3. Ránu sterilně zakryjte, končetinu znehybněte. 4. Přivolejte lékařskou pomoc. ŠTÍPNUTÍ HMYZEM - okolí rány může zčervenat, tvoří se otok 1. Uklidněte a povzbuzujte postiženého. 2. Pokud je žihadlo vidět, setřete ho nehtem nebo tupou stranou nože. 3. Poštípanou část těla pokud možno zvedněte a sledujte alespoň 10 minut. 4. V případě přetrvávajícího otoku a bolestí, stejně jako otékání, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě štípnutí v ústech či krku dejte postiženému cumlat kostku ledu nebo upíjet ze sklenice studené vody a přivolejte lékařkou pomoc. POKOUSÁNÍ ZVÍŘETEM cizí tělesa CIZÍ TĚLESO V OKU 1. Posaďte postiženého proti světlu. 2. Postavte se za postiženého. 3. Rozevřete mu víčka. 4. Prohlédněte celé oko. 5. Naleznete-li na bělmu cizí těleso, odplavte jej vodou. 6. Pokud to nepomůže, odstraňte těleso navlhčeným tamponem nebo rohem kapesníku. 7. Pokud nepomůže ani to, vyhledejte lékařkou pomoc. Je-li tělísko pod vrchním víčkem, přetáhněte horní víčko přes spodní. Nikdy se nedotýkejte ničeho, co je pevně zaklíněno v oku nebo co je na duhovce a zornici (barevné části oka). V takových případech vždy vyhledejte lékařskou pomoc. CIZÍ TĚLESO V UCHU Pokud je cizí těleso v uchu zaklíněno: 1. Nikdy se nepokoušejte jej sami vyndat. 2. Odvezte postiženého k lékaři. 1. Důkladně vymyjte ránu vodou a mýdlem

7 Pokud je v uchu hmyz: 1. Postiženého uklidněte. 2. Posaďte ho a ucho šetrně vyplachujte vlažnou vodou až hmyz vyplave. 3. Pokud se tak nestane, odvezte postiženého k lékaři. TŘÍSKY A STŘEPINY 1. Sterilizujte pinzetu. 2. Opatrně omyjte okolí rány mýdlem a teplou vodou. 3. Pinzetou uchopte třísku co nejblíže u kůže a vytahujte ji ven, pod stejným úhlem, jakým vnikla do kůže. 4. Ranku mírně stlačte prsty tak, aby začala krvácet a vyplavily se z ní tak zbylé nečistoty. 5. Vyčistěte okolí a přiložte náplast nebo krytí a obvaz. CIZÍ TĚLESO V NOSE 1. Nikdy se nepokoušejte vyndavat cizí těleso sami. 2. Zavezte postiženého k lékaři a nebo zařiďte jeho odvoz. 3. Uklidňujte postiženého a řekněte mu, ať se pokusí dýchat nosem normálním tempem. RÁNY S CIZÍM TĚLESEM 1. Pokud jsou v ráně volně ležící drobná cizí tělesa, jako je např. štěrk, tak se pokuste je vyplavit vodou nebo vyndat pinzetou. 2. Pokud je v ráně zaklíněný střep nebo jiné těleso, obložte je několika vrstvami gázy nebo obvazu. 3. Ránu obvažte tak, aby obinadlo netlačilo na cizí těleso. 4. Vyhledejte lékařskou pomoc

8 tepelné poškození organismu POPÁLENINY Rozlišujeme 3 stupně - příznaky: I. stupeň začervenalá kůže, pálivá bolest II. stupeň tvoří se puchýře III. stupeň odumřelá tkáň, nevratný stav 1. Postiženého přesuňte od zdroje poranění. 2. Okamžitě začněte chladit poškozené místo, nejlépe pod proudem tekoucí vody, chlazení musí trvat alespoň minut. 3. Ránu sterilně zakryjte a končetinu znehybněte. 4. U popálenin II. a III. stupně nebo popálenin I. stupně většího rozsahu přivolejte lékařskou pomoc. 5. Průběžně kontrolujte životní funkce, mluvte s postiženým a nezapomeňte na možnost vzniku šoku. 6. Na popáleninu II. a III. stupně nikdy nedávejte mast ani nepropichujte vzniklé puchýře. OMRZLINY Rozlišujeme tři stupně - příznaky: I. stupeň namodralé skvrny, svíravá bolest, při ohřívání štípe II. stupeň pokožka je bledá, tvoří se puchýře III. stupeň voskově žlutá pokožka, odumírá tkáň, nevratný stav 1. Masírováním okolí omrzlin se snažte o jejich prokrvení, zahřívejte postižená místa (dejte například ruce postiženému do podpažních jamek). Postiženého přesuňte do teplého prostředí. Nikdy netřete sněhem!! 14 15

9 2. Opatrně jej zahřívejte (teplá koupel, teplé nápoje, nikdy ale nepodávejte alkohol). 3. Při těžším poškození omrzlinu sterilně zakryjte, končetinu znehybněte a přivolejte lékařskou pomoc. 4. Průběžně kontrolujte životní funkce, mluvte s postiženým a nezapomeňte na možnost vzniku šoku. PŘEHŘÁTÍ ÚŽEH, ÚPAL Postižený má zrychlený tep i dech, pocit nevolnosti, malátnosti, bolest hlavy. 1. Přesuňte postiženého z nepříznivého prostředí (do stínu, chladnější větrané místnosti). 2. Opatrně jej ochlazujte (koupelí, zábaly) a podávejte mu tekutiny (zejména minerálku). 3. Průběžně kontrolujete jeho životní funkce, mluvte s postiženým a v případě jakéhokoliv zhoršení přivolejte lékařskou pomoc. PODCHLAZENÍ postižený je ospalý, malátný, jeho kůže je bledá, tep a dech zpomalený. 1. Snažte se přesunout postiženého z nepříznivého prostředí, podle možnosti mu poskytněte další oblečení. 2. Opatrně jej oteplujte (teplou koupelí, zábalem) a podávejte teplé tekutiny (ne alkoholické), ve vážných případech přivolejte lékařskou pomoc. poranění kostí a kloubů PORANĚNÍ KONČETIN Krevní výrony, namožení, bolest, špatná pohyblivost končetiny. 1. Chlaďte zraněné části těla. 2. Znehybněte elastickým obinadlem nebo šátkovým obvazem. 3. Zvedněte a podepřete poraněnou část těla. 4. Omezte zatěžování postižené části těla. PORANĚNÍ KLOUBŮ podvrtnutí kloubu vykloubení kloubu 1. Znehybněte končetinu ve vynucené poloze. Nikdy se nepokoušejte končetinu napravovat do původní polohy. 2. Chlaďte poraněné části těla. 3. Omezte zatěžování poraněné části těla. 4. Vyhledejte lékářskou pomoc. PORANĚNÍ KOSTÍ nepřirozená poloha končetiny v místě zlomeniny bolestivost, krevní výron, otok, nepohyblivost, špatné postavení končetiny

10 Komplikace: šokový stav krvácení při poranění okolních cév infekce při otevřené zlomenině 1. Pokud jste v dosahu ZZS přivolejte ji, musíte-li improvizovat postupujte takto: 2. Dokonale znehybněte zlomené kosti, znehybněte kloub nad a pod zlomeninou. 3. Zavřenou zlomeninu na horní končetině znehybněte šátkovými závěsy. 4. Zavřenou zlomeninu na dolní končetině a otevřenou zlomeninu na horní končetině znehybněte přiložením dlah. 5. Pokud nemáte zdravotnický materiál, použijte ke znehybnění např. složenou přikrývku nebo dřevěnou tyč, obalenou měkkým materiálem nebo oděvem, případně svažte nohy k sobě. 6. Při ošetření otevřené zlomeniny se silným krvácením zastavte krvácení pomocí zaškrcovadla, ránu sterilně zakryjte tak, aby nedošlo k tlaku na úlomky kostí a končetinu znehybněte. 7. Pečujte o celkový stav poraněného. srdce a dýchací obtíže MDLOBA 1. Pokud je postiženému mdlo, položte jej na záda do vodorovné polohy. 2. Podepřete mu nohy, případně je zvedněte, tak že si jeho kotníky položíte na ramena. 3. Nechte otevřené okno, aby do místnosti proudil čerstvý vzduch. 4. Uklidněte postiženého a je-li mu lépe, tak jej pomalu posaďte. 5. Pokud mu bude opět mdlo, nechte jej si opět lehnout dokud nebude v úplném pořádku

11 ASTMATICKÝ ZÁCHVAT Postiženého uklidňujte. V případě prvního záchvatu volejte ZZS (tel. 155 nebo 112). V případě opakovaného záchvatu: - nechte jej nadechnout se z inhalátoru - mělo by se mu ulevit - měl by zhluboka a pomalu dýchat - do tří minut by měl záchvat přejít v opačném případě jej nechte znovu nadechnout z inhalátoru - pokud ani do 5 minut inhalátor nezabere volejte ZZS (tel. 155 nebo 112) ŠOK Je přirozená ochranná reakce na snížení objemu cirkulující krve. Orgány trpí nedostatkem krve a tím i nedostatkem kyslíku a živin. Při delším trvání šoku dochází k postupnému selhávání funkcí jednotlivých orgánů. Příčiny: silné krvácení rozsáhlé popáleniny II. stupně silné průjmy a zvracení (infekční onemocnění) porucha činnosti srdce (infarkt myokardu) prudká alergická reakce rozvoj šoku je podporován bolestí zrychlení tepu srdce (nad 100 tepů za minutu) snížení krevního tlaku na tepnách na předloktí je puls špatně hmatný až nehmatný bledost, studený pot, změna chování, nezájem o poranění v kontrastu s těžkým stavem žízeň, nevolnost, u těžkého šoku postižený ztrácí vědomí, selhávají životní funkce mělké a zrychlené dýchání, zívání (projev nedostatku kyslíku) 1. Položte postiženého do protišokové polohy na zádech, nohy mu podložte alespoň o 30 cm. 2. Pokud i přes protišokovou polohu dochází k dalšímu rozvoji šoku, zvedněte končetiny kolmo k trupu. Dále se pokuste o vymasírování krve z dolních končetin ve směru od prstů k tříslům a dolní končetiny ovažte elastickým obinadlem. Pravidlo pěti T: tišení bolesti ošetřete základní poranění, nepodávejte však žádná analgetika teplo snažte se o tepelné zabezpečení (v zimě přikrývkou postiženého především podložíte) tekutiny otírejte rty a obličej vlhkým kapesníkem, nikdy nepodávejte tekutinu ústy ticho snažte se postiženého uklidnit, zajistěte relativní klid v okolí postiženého transport přivolejte lékařskou pomoc. Svépomocný transport může paradoxně zhoršit stav postiženého AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU postižený má trvalé bolesti na hrudi, které mohou vystřelovat do krku a levé paže je zpocený a úzkostlivý tep je nepravidelný, slabý a špatně hmatný Pouze když je postižený při vědomí, jinak postupujeme jako při bezvědomí. 1. Posaďte postiženého do polosedu s pokrčenýma nohama. 2. Uklidňujte ho a uvolněte postiženému oděv. 3. Zajistěte mu přísun čerstvého vzduchu. 4. Pokud postižený užívá lék na srdce, pomozte mu lék užít. 5. Pravidelně kontrolujte jeho životní funkce (vědomí, puls, dýchání). 6. Přivolejte lékařskou pomoc (bezplatný tel. 155 nebo 112) 20 21

12 ZÁSTAVA DECHU změna barvy postiženého, postupné promodrávání nejprve sliznic a okrajových částí těla není patrné dýchání, není cítit proud vydechovaného vzduchu pokud správně neposkytneme první pomoc, do několika desítek sekund dochází k poruše vědomí a zástavě srdce 1. Položte postiženého na záda. 2. Vyčistěte mu ústní dutinu a uvolněte dýchací cesty. 3. Zahajte umělé dýchání dvěma hlubokými vdechy, jdoucími rychle za sebou, nečekejte na výdech. 4. Dýchejte rychlostí jednoho vdechu za 4-5 sekund, hrudník postiženého se musí zvedat. 5. Sledujte účinnost dýchání, vrací se normální barva pleti. 6. Každé 1-2 minuty kontrolujeme známky krevního oběhu. ZÁSTAVA KREVNÍHO OBĚHU postižený nereaguje, nedýchá nebo dýchá nenormálně barva kůže je bledá, rty jsou promodralé 6. Dvakrát hluboce vdechneme do postiženého, vdech má trvat asi 1 sec. 7. Opakujeme postup dle bodu 5 a Oživování ukončíme při vyčerpání zachránce pokud začne postižený spontánně dýchat předáme-li postiženého přivolaným profesionálům. STAVY DUŠNOSTI Onemocnění plic nebo dýchacích cest (zánět hrtanu), vdechnutí cizího tělesa nebo poleptání (popálení) dýchacích cest. postižený dýchá zrychleně, lapá po dechu při delším nedostatku kyslíku se mohou objevit namodralé skvrny na částech těla : 1. Postiženého posaďte do polohy v polosedě. 2. Uvolněte mu oděv a zajistěte mu přívod čerstvého vzduchu. 3. Pokud má v dýchacích cestách cizí předmět, snažíte se ho vyrazit ven několika údery mezi lopatky. 4. Pokud to je nutné, pomáhejte postiženému s dýcháním. 5. Zavolejte lékařskou pomoc. : Zahajte nepřímou srdeční masáž, krev je tím vytlačována ze srdce do krevního oběhu. 1. Položte postiženého na záda na pevnou podložku. 2. Uprostřed hrudníku položte hranu dlaně kolmo na hrudní kost. 3. Na hřbet ruky položte dlaň druhé ruky, prsty se nedotýkají hrudní stěny. 4. Ruce mějte napnuté v loktech a držte je kolmo k zemi a tělu postiženého. 5. 0krát stlačíme hrudník do hloubky asi 4-5 cm frekvencí 100krát za minutu

13 NÁHLÉ AKUTNÍ STAVY CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA NALÉHAVÉ SITUACE PŘI CUKROVCE z úst postiženého může být cítit aceton je možné si ho splést s alkoholem postižený je malátný, bledý, má zrychlený tep i dech, v těžších případech je možná porucha vědomí Pouze když je postižený při vědomí, jinak postupujeme jako při bezvědomí. 1. Postiženému, který je při vědomí, podejte glukózu (např. kousek čokolády, kostku cukru). 2. Mluvte s ním, kontrolujte jeho životní funkce. různé v závislosti na místě poškození mozku: poruchy hybnosti, smyslového vnímání, životních funkcí, může dojít i k bezvědomí : Pouze když je postižený při vědomí, jinak postupujeme jako při bezvědomí. 1. Umístěte postiženého do polohy vleže na zádech s podloženou hlavou. 2. Uvolněte oděv, který by mohl postiženému bránit v dýchání. 3. Snažte se udržet postiženého v klidu, mluvte s ním, kontrolujte jeho životní funkce. 4. Přivolejte lékařskou pomoc. 3. Přivolejte lékařskou pomoc. KŘEČOVÉ STAVY Vznikají při onemocnění (epilepsie), poranění centrální nervové soustavy, zásahu elektrickým proudem, u malých dětí při teplotách atd. 1. Odstraňte z okolí postiženého předměty, o které by se mohl zranit. 2. Přivolejte lékařskou pomoc. 3. Nepokoušejte se bránit pohybu postiženého, nevkládejte mu násilím žádné předměty do úst. 4. Pokud je postižený v bezvědomí, snažte se zajistit volné dýchací cesty, kontrolujte jeho životní funkce

14 Rozdíly provedení Jaké jsou rozdíly v provedení RESUSCITACE u dětí 1. Případný cizí předmět odstraníme z dýchacích cest tak, že několikrát udeříme dlaní mezi lopatky dítěte, které je položené bříškem na naše předloktí hlavou mírně dolů. 2. Dýchací cesty uvolníme mírným záklonem hlavy (podložením pod ramínky). 3. Resuscitaci zahájíme 5 vdechy pak 30 krát stlačíme hrudník 4. Masáž provádíme tak, že u dětí asi do 1 roku stlačujeme hrudní kost ve výši prsních bradavek do hloubky 2-3 cm zkříženými palci nebo dvěma prsty, u větších dětí jednou rukou do hloubky 3-4 cm s ohledem na odpor hrudníku. 5. Vzduch vdechujeme u menších dětí do úst i nosu zároveň tak, aby se zvedala hrudní stěna, u větších dětí vdechujeme tak, aby se zvedala hrudní stěna, ne však proti odporu. 6. U novorozenců 1krát vdechneme a 3krát stlačíme hrudník

15 Dětství bez úrazu hrníček s kouřícím nápojem: Pozor, je to horké, nedávat na kraj stolu, kde by to na sebe mohlo strhnout malé dítě. Pozor, nevylít to na sebe! pokojová rostlina: Nejíst, mohla by být jedovatá. léky: Nikdy nejíme žádné léky, pokud nám je nedali rodiče! chemické přípravky: Nikdy nepiju neznámou tekutinu, ani když je v lahvi od limonády - a je postavená např. v dílně nebo u květin - mohlo by tam být např. ředidlo nebo hnojivo. stůl nebo skřínka s ostrými rohy: V blízkosti ostrých rohů nikdy neběhám a dávám pozor, hlavně na malé děti, aby nenarazily hlavou na roh. přívodní šňůra k elektrickému spotřebiči: Za takovou šňůru nikdy netahám - mohla by na mě spadnout žehlička, nikdy do ní neřežu nožem nebo nestříhám nůžkami. elektrická zásuvka: Nikdy do ní nesahám mokrou rukou, nestrkám do ní žádné kovové předměty. jehlice, nůžky: Jsou na práci a ne na hraní, mohl bych se bodnout nebo si poranit oči. nezajištěné okno: Z okna se nevykláním, pád může být velmi nebezpečný. Okna by měla být zajištěná zvlášť kvůli malým dětem. korálky: Rozhodně je necucám ani nikam nestrkám, mohl bych se i udusit. Abecední rejstřík Akutní infarkt myokardu str. 21 Astmatický záchvat str. 20 Bezvědomí str. 5 Dušení str. 6 Cizí těleso v nose str. 13 Cizí těleso v oku str. 11 Cizí těleso v uchu str. 13 Cévní mozková příhoda str. 25 Dětství bez úrazu str. 29 Hadí uštknutí str. 10 Jaké jsou rozdíly provedení první pomoci u dětí str. 27 Jak přivolat záchrannou službu str. 4 Kontrola pulsu str. 4 Kontrola dýchání str. 5 Krvácení z nosu str. 9 Křečové stavy str. 24 Mdloba str. 20 Náhlé příhody břišní str. 7 ČERVENÝ ČESKÝ KŘÍŽ Naléhavé situace při cukrovce str. 24 Odřeniny str

16 Omrzliny str. 16 Podchlazení str. 17 Pokousání zvířetem str. 11 Popáleniny str. 15 Poranění kloubů str. 17 Poranění končetin str. 17 Poranění kostí str. 19 Postup při uložení do stabilizované polohy str. 7 Přehřátí úžeh, úpal str. 16 Řezné rány s cizím tělesem str. 15 Silné krvácení str. 9 Stavy dušnosti str. 23 Štípnutí hmyzem str. 10 Šok str. 20 Třísky a střepiny str. 13 Zástava dechu str. 22 Zástava krevního oběhu str

17 Nehoda není náhoda V případě úrazu kontaktujte níže uvedená čísla Tísňová volání Záchranná služba 155 Policie 158 Hasiči-vyproštění 150 AKUTNÍ INTOXIKACE PRŮMYSLOVÉ INTOXIKACE Toxikologické informační středisko Na Bojišti 1, Praha 2 Tel (nonstop) DROGOVÁ PROBLEMATIKA (poradenství, konzultace) Středisko DROP-IN Karolíny Světlé 18, Praha 1 Tel (non-stop) NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉKŮ Informační středisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, Praha 10 Tel , (9-14 hod) OTRAVY PO POŽITÍ HUB Československá mykologická společnost - poradna Karmelitská 14, Praha 2 Tel OTRAVY VYSOCE JEDOVATÝMI ŽIVOČICHY (HADI) Klinika anesteziologie a resuscitace FN 1. LF UK U nemocnice 2, Praha 2 Tel (non stop) Ústav soudního lékařství a toxikologie Na Bojišti 3, Praha 2 Tel

První pomoc krok za krokem. Základní pravidla poskytování první pomoci

První pomoc krok za krokem. Základní pravidla poskytování první pomoci První pomoc krok za krokem Základní pravidla poskytování první pomoci OBSAH Úvod 3 1. Základní pravidla Jak poskytnout první pomoc? 4 Co nesmí v lékárničce chybět? 4 Jak přivolat záchranku? 5 2. Úrazy

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský První pomoc u dětí MUDr. Pavel Srnský Obsah l. Úvod 9 2. První pomoc při život ohrožujících stavech 11 První pomoc při krvácení 12 První pomoc při šoku 16 První pomoc při bezvědomí 17 Kardiopulmonální

Více

PRVNÍ POMOC 1 CP_brozDL_prvnipomoc_8FINAL.indd 1 P_brozDL_prvnipomoc_8FINAL.indd 1 10.11.2008 19:06:07 10.11.2008 19:06:07

PRVNÍ POMOC 1 CP_brozDL_prvnipomoc_8FINAL.indd 1 P_brozDL_prvnipomoc_8FINAL.indd 1 10.11.2008 19:06:07 10.11.2008 19:06:07 PRVNÍ POMOC 1 P_brozDL_prvnipomoc_8FINAL.indd 1 10.11.2008 19:06:07 Záleží nám na vašem zdraví Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy jeho rychlá a účinná pomoc zachrání zdraví, či dokonce život.

Více

Standardy první pomoci

Standardy první pomoci Standardy první pomoci Autorský kolektiv: Vedoucí Členové MUDr. Pavel SRNSKÝ MUDr. Juljo HASÍK MUDr. František PICEK MUDr. Josef ŠTOREK Ing. Pavel ŠTAJER, CSc. Odborní recenzenti: Česká pediatrická společnost

Více

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Příloha číslo 18 a Počet listů 2 Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony BEZVĚDOMÍ Projev poruchy činnosti centrální nervové soustavy.

Více

Co musíme znát- Důležitá telefonní čísla Integrovaný záchranný systém 112. Záchranná služba 155. Policie - tísňové volání 158.

Co musíme znát- Důležitá telefonní čísla Integrovaný záchranný systém 112. Záchranná služba 155. Policie - tísňové volání 158. PRVNÍ POMOC PRO TÁBORNÍKY První pomoc musí být vždy rychlá a účinná. Je vždy potřeba vědět co a proč děláme!! Právo na první pomoc má každý a každý má také povinnost ji znát a poskytnout- její odepření

Více

D - Poskytování první pomoci

D - Poskytování první pomoci D - Poskytování první pomoci 1. První pomoc Jak na to? 2. Krvácení 3. Šok 4. Resuscitace dospělých 5. Resuscitace dětí 6. Popáleniny 7. Poruchy vědomí 8. Zasažení některými nebezpečnými látkami 9. První

Více

zajistěte bezpečnost postiženému, sobě i ostatním účastníkům zastavte krvácení a obnovte životně důležité funkce

zajistěte bezpečnost postiženému, sobě i ostatním účastníkům zastavte krvácení a obnovte životně důležité funkce PRVNÍ POMOC Náhlé poškození zdraví je neočekávaný stav, který může vzniknout kdykoli a kdekoli. Méně závažnější příhody (oděrky, malé řezné rány, nevolnost apod.) nevyžadují ve většině případů pomoc druhých

Více

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník 5 Oblast zdravovědy Aktivity v rámci výchovy ve volném čase jsou spojeny velmi často s aktivním pohybem, sportem a tělesnou námahou. Kromě nesporného přínosu pro zdraví dětí a mládeže, představují tyto

Více

Učební texty pro sanitáře. Odborný modul OM 4. Postupy a techniky při zajišťování zdravotní a ošetřovatelské péče. Postupy první pomoci

Učební texty pro sanitáře. Odborný modul OM 4. Postupy a techniky při zajišťování zdravotní a ošetřovatelské péče. Postupy první pomoci Učební texty pro sanitáře Odborný modul OM 4 Postupy a techniky při zajišťování zdravotní a ošetřovatelské péče Postupy první pomoci Obsah: 1. Úvod do problematiky první pomoci. 2 2. Postup při poskytování

Více

www.vzpoura-urazum.cz vzpoura-urazum@vzp.cz CHRAŇTE SVÉ DÍTĚ! Nedejte úrazům šanci!

www.vzpoura-urazum.cz vzpoura-urazum@vzp.cz CHRAŇTE SVÉ DÍTĚ! Nedejte úrazům šanci! www.vzpoura-urazum.cz vzpoura-urazum@vzp.cz CHRAŇTE SVÉ DÍTĚ! Nedejte úrazům šanci! TÍSŇOVÉ LINKY Záchranná služba: 155 Policie: 158 Hasiči: 150 Evropská tísňová linka: 112 Městská policie: 156 Toxikologické

Více

Neodkladná resuscitace a základy první pomoci

Neodkladná resuscitace a základy první pomoci Neodkladná resuscitace a základy první pomoci (určeno pro Centrum Regeneračního Vzdělávání Michal Dusil) vypracoval : Marek Hylebrant -zdravotnický záchranář Neodkladná resuscitace soubor na sebe navazujících

Více

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 OBSAH Úvod... 4 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 2. Resuscitace dospělého a dítěte... 13 2.1 Náhlá zástava dechu a krevního oběhu

Více

STANDARDY PRVNÍ POMOCI

STANDARDY PRVNÍ POMOCI I STANDARDY PRVNÍ POMOCI KOLEKTIV AUTORŮ STANDARDY PRVNÍ POMOCI Standardy první pomoci vydal Český červený kříž v roce 2002 jako závaznou metodickou pomůcku pro výuku první pomoci laiků na území ČR po

Více

Neodkladná resuscitace... Zástava dýchání... Zástava krevního oběhu... Krvácení... Šok... Poruchy vědomí... Kolaps...

Neodkladná resuscitace... Zástava dýchání... Zástava krevního oběhu... Krvácení... Šok... Poruchy vědomí... Kolaps... OBSAH: Neodkladná resuscitace................................................. 2 Zástava dýchání................................................... 2 Zástava krevního oběhu............................................

Více

obsah důležitá telefonní čísla Zdravotnická záchranná služba (ZZS) Hasiči ČR Policie ČR Jednotné evropské číslo tísňového volání

obsah důležitá telefonní čísla Zdravotnická záchranná služba (ZZS) Hasiči ČR Policie ČR Jednotné evropské číslo tísňového volání důležitá telefonní čísla 155 Zdravotnická záchranná služba (ZZS) Postupujte podle instrukcí operátora ZZS, který vás provede správným postupem poskytování první pomoci. Je vhodné mít telefon nastavený

Více

Úroveň znalostí zásad první pomoci u členů Sborů dobrovolných hasičů v okrese Břeclav. Autor:Vlasta Matušková DiS - členka SDH Šitbořice

Úroveň znalostí zásad první pomoci u členů Sborů dobrovolných hasičů v okrese Břeclav. Autor:Vlasta Matušková DiS - členka SDH Šitbořice Úroveň znalostí zásad první pomoci u členů Sborů dobrovolných hasičů v okrese Břeclav Autor:Vlasta Matušková DiS - členka SDH Šitbořice PODĚKOVÁNÍ Děkuji paní Marii Stejskalové za odborné vedení mé absolventské

Více

Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc

Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc Vypracoval: Petr Bartoň Obsah 1 Obecná část...2 1.1 Obecné zásady první pomoci...2 1.2 Základní životní funkce...3 1.3 Složky integrovaného záchranného systému,

Více

Základy první pomoci. Pro Mládež Českého červeného kříže zpracovala Michaela Miklíková

Základy první pomoci. Pro Mládež Českého červeného kříže zpracovala Michaela Miklíková Základy první pomoci Pro Mládež Českého červeného kříže zpracovala Michaela Miklíková Michaela Miklíková, 2012 Mládež Českého červeného kříže, 2012 Obsah 1. Úvod do první pomoci 1.1. Důležitá pravidla...

Více

PROJEKT První pomoc => šance pro život

PROJEKT První pomoc => šance pro život PROJEKT První pomoc => šance pro život Obsah TISKOVÁ ZPRÁVA... 1 1. ZAHÁJENÍ PROJEKTU... 2 1.1 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM... 3 1.2 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO, FYZIOLOGICKÉ FUNKCE... 6 1.2.1 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO...

Více

Požadavky učivo biologie člověka pro gymnázia + základy 1. pomoci

Požadavky učivo biologie člověka pro gymnázia + základy 1. pomoci Úvodní informace Přednášející: Mgr. Jana Modrá Kontakt: jana.modra@tul.cz www-stránky s učebními materiály: www.janamodra.cz Požadavky na znalosti: Ukončení: učivo biologie člověka pro gymnázia + základy

Více

PRVNÍ POMOC. pro piloty padákových kluzáků a motorových padákových kluzáků. MUDr. Ondřej Franěk

PRVNÍ POMOC. pro piloty padákových kluzáků a motorových padákových kluzáků. MUDr. Ondřej Franěk PRVNÍ POMOC pro piloty padákových kluzáků a motorových padákových kluzáků MUDr. Ondřej Franěk Základní část (povinná) Význam první pomoci, prevence Jedno záchranářské rčení s trochou nadsázky říká, že

Více

TRAUMATOLOGICLÝ PLÁN PRVNÍ POMOC. Tělocvičná jednota Sokol Ţabčice

TRAUMATOLOGICLÝ PLÁN PRVNÍ POMOC. Tělocvičná jednota Sokol Ţabčice TRAUMATOLOGICLÝ PLÁN PRVNÍ POMOC Tělocvičná jednota Sokol Ţabčice Důleţitá telefonní čísla: Integrovaný záchranný systém 112 Hasičský záchranný sbor 150 Zdravotnická záchranná sluţba 155 Policie ČR 158

Více

zásady předlékařské první pomoci

zásady předlékařské první pomoci zásady předlékařské první pomoci PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI ... aneb Proč by i nezdravotník měl umět pomoci Kdy je pomoc nezdravotníka zásadní "Vše co potřebuješ, jsou dvě ruce.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI ... aneb Proč by i nezdravotník měl umět pomoci Kdy je pomoc nezdravotníka zásadní Vše co potřebuješ, jsou dvě ruce. ZÁSADY PRVNÍ POMOCI Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje http://www.uszssk.cz/index.php?mid=19&msid=14 (c) 2005-2008 Územní středisko ZS SK Rychlokurz první pomoci - základní poučky Předlékařská

Více

První pomoc. Krvácení

První pomoc. Krvácení První pomoc Krvácení Rozdělení Ošetření Tlakové body Vlásečnicové - krev prosakuje po kapkách, zastaví se většinou sama, Žilní - vzniká při porušení větších žil, krev tmavé barvy teče proudem, sama se

Více

bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli!

bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli! bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli! bezpečnost při nehodě zapni výstražná světla, zastav mimo vozovku vypni motor obleč si reflexní vestu, ochranné

Více

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI První pomoc je definována jako soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohroţení nebo postiţení zdraví či ţivota cílevědomě a účelně omezují rozsah

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Traumatologický plán Autor: Tereza Jakubcová Vypracováno dne: 27. 5. 2011 Obsah Traumatologický plán...3 1 Obecná definice...3 1.1 Obsah traumatologického plánu...3 2 První pomoc...3 2.1 Znalost první

Více