I m sending my homework. I m still ill and I m going to stay at home for another week.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I m sending my homework. I m still ill and I m going to stay at home for another week."

Transkript

1 P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Kateřina Čechová aj9-kat-cec-psa-10 Z á k l a d o v ý t e x t : ear Mrs. Nash, I m sending my homework. I m still ill and I m going to stay at home for another week. Homework: Use the vocabulary in sentences: pattern, wool, reject, spend, iron 1. Wow, I realy like the flower pattern on your shirt! 2. I m sorry to say that, but you are wool. 3. My girlfriend think they will reject my request. 4. I just wanted to spend some time with her. 5. OK, I ve made a mistake, you don t have to be so iron. ould you be so kind and send me some more homework? Thank you in advance. Yours sincerely, Randy Malashky from class 2U M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická oblast domácí úkol, ová komunikace spelling, vocabulary and meaning (false friends), odvozování, present simple, going to Národní srovnávací testy z cizích jazyků pro žáky základních škol Z.1.07/1.1.22/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 1/8

2 Otázka č. 1 Randy udělal v 1. větě úkolu chybu. Najdi ji a napiš slovo správně: alší poznámky really (Wow, I realy like the flower pattern on your shirt!) Testujeme znalost slovní zásoby, správný spelling, schopnost odhalit a opravit chyby (napomáhá sebereflexi při studiu jazyka). Žák si přečte celou větu, chybu by měl odhalit ihned, slovo je dostatečně frekventované. Pokud nenajde, vyřadí slova, která jsou rozhodně správně a pak metodou pokus-omyl zkouší identifikovat slovo, které je napsáno chybně. really (odvozování pomocí přípony -ly) fllower, patern, schirt 2/8

3 Otázka č. 2 Ve 2. větě úkolu je rovněž chyba. Označ možnost, která ji popisuje. incorrect spelling of the word sorry (should be sory) there is an extra word - to (sorry to say) there is a grammar mistake - you are (we say you is) the word wool is used incorrectly (different meaning) alší poznámky - (I m sorry to say that, but you are wool.) - angl. slovo wool znamená vlna, nepoužívá se jako označení člověka (výslovnost i forma podobná českému slovu vůl). Testujeme slovní zásobu a schopnost identifikovat chybu. Žák si přečte celou větu a měl by ihned přijít na to, kde je problém (úloha je dost snadná), pak už jen najde odpovídající vysvětlení v možnostech. Pokud nenajde chybu hned, může postupovat podle možností a postupně je vylučovat. wool - vlna, sorry, verb to be, infinitive after the adjective sorry - slovo je napsané správně, - v tomto případě je použití to nutné (adj. sorry je následováno infinitivem), - you is je chybný tvar, you are je správně 3/8

4 Otázka č. 3 Jak lze odstranit chybu ve třetí větě úkolu? My girlfriend thinks they will reject my request. My girlfriend think that they will reject my request. My girlfriend think they will rejected my request. There isn t any mistake. - přísudek k podmětu ve třetí os. jedn. č. musí mít na konci -s alší poznámky Testujeme znalost pravidel pro tvorbu vět v přítomném čase prostém a schopnost identifikovat a opravit chybu. hybu žáci často přehlížejí (sami dělají), proto může být identifikace obtížnější a patrně bude jistější úlohu řešit pomocí vylučovací metody - přečíst všechny možnosti a kriticky je zhodnotit. present simple - thinks - vynechané that v tomto souvětí není chybné, může tam být a nemusí, - po will následuje tvar bare infinitivu (bez to), - chyba v souvětí je 4/8

5 Otázka č. 4 Ve kterém slově 4. věty je chyba? wanted time with There isn t any mistake. alší poznámky - věta je napsaná bez gramatických, pravopisných i logických chyb. Testujeme znalost gramatických pravidel, slovní zásobu a spelling. Žák si přečte větu, zřejmě bude předpokládat, že nějakou chybu obsahuje, ale při přečtení ji neodhalí, proto si přečte možnosti a prozkoumá je. Neuzná žádnou z možností za správnou, zvolí možnost. past simple, předložka with, time - slovo je správně a ve větě funguje zcela vhodně, - slovo je napsáno správně a logicky zapadá, - je správně napsané, ve větě je třeba. Žáci občas chybují v psaní slov with (s, se), which (který), witch (čarodějnice). 5/8

6 Otázka č. 5 V 5. větě si Randy spletl slovo iron s jiným slovem. S jakým? icon ironic copper idol alší poznámky - ironic (ironický - obře, udělal jsem chybu, nemusíš být tak ironický.), iron (železný, příp. železo, žehlit) Testujeme znalost slovní zásoby. Žák si přečte větu, prozkoumá možnosti a na základě znalosti slov nahradí slovo tak, aby dávalo ve větě smysl. iron, ironic, copper (měď - jako protiklad k jednomu z významů slova iron - železo), idol - při náhradě nedává věta smysl (icon - ikona), - při náhradě nedává věta smysl (nemusíš být tak měděný), - při náhradě nedává věta smysl, slovo nezapadá ani gramaticky 6/8

7 Otázka č. 6 Přeložte větu: Joe plánuje naučit se jezdit na koni. Joe going to learn to ride a horse. Joe will learns to ride a horse. Joe will learn ride a horse. Joe is going to learn to ride a horse. alší poznámky - správně použitá forma be going to (vyjádření budoucnosti - něčeho pravděpodobného, naplánovaného) Testujeme znalost pravidel pro tvorbu vět vyjadřujících budoucnost. Žák se nejprve pokusí větu přeložit bez prostudování možností, pak srovná svou větu s možnostmi a zvolí správnou variantu. vyjádření budoucnosti pomocí vazby be going to - chybí tvar slovesa být (Joe is going to...), - po will by musel být tvar bare infinitivu, -s se připojuje pouze v přít. čase prostém (navíc forma s will zde není zcela vhodná), - po slovesu learn následuje to-infinitive 7/8

8 Otázka č. 7 Spoj tyto dvě věty v logické souvětí. Vyber nejvhodnější možnost. Randy goes to English classes. He wants to refresh his language skills. Randy goes to English classes and he wants to refresh his language skills. Randy goes to English classes because he wants to refresh his language skills. Randy goes to English classes but he wants to refresh his language skills. Randy goes to English classes that he wants to refresh his language skills. alší poznámky - správně vyjádřená logická návaznost (Randy chodí na kurzy angličtiny, protože si chce osvěžit své jazykové schopnosti.) Testujeme schopnost správně chápat logické souvislosti mezi větami v J. Žák se nejdříve pokusí sám spojit věty bez prostudování možností, pak určí nejvhodnější možnost. spojky because, but, and, that, výraz to refresh (měli by odvodit pokud neznají, slovo fresh je frekventované, předpona re- pro opakování) - není chybné, ale nevyjadřuje nejvhodněji logickou souvislost, nelogické (chodí na hodiny J, ale chce se zlepšit), - nelogické, i když v ČJ občas v obecné češtině používané (chodí na kurzy, že se chce zlepšit) 8/8

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

PSANÍ. Anglický jazyk. Kateřina Čechová

PSANÍ. Anglický jazyk. Kateřina Čechová PSNÍ Jazyk nglický jazyk Úroveň 9. třída utor Kateřina Čechová Kód materiálu aj9-kat-cec-psa-02 Z á k l a d o v ý 1. 4. t e x t : 2. 3. 5. 6. 7. Národní srovnávací testy z cizích jazyků pro žáky základních

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr.

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1 Podstatná jména. 1.5 Množné číslo podstatných jmen Množné číslo většiny podstatných jmen tvoříme přidáním s. a dog two dogs

1 Podstatná jména. 1.5 Množné číslo podstatných jmen Množné číslo většiny podstatných jmen tvoříme přidáním s. a dog two dogs Grammar reference text 1 Podstatná jména 1.1 A, an a the Neurčité členy a, an používáme u počitatelných podstatných jmen v jednotném čísle. A u podstatných jmen začínajících ve výslovnosti na souhlásku,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: IX.

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: IX. Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna

Více

ANGLIČTINA. Učební texty angličtiny specializované na drážní provoz. Pavel Rakyta

ANGLIČTINA. Učební texty angličtiny specializované na drážní provoz. Pavel Rakyta ANGLIČTINA Učební texty angličtiny specializované na drážní provoz Pavel Rakyta Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Obsah Předmluva... 3

Více

DIDAKTICKÝ TEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 11 SP-3-T SP-3-T-A

DIDAKTICKÝ TEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 11 SP-3-T SP-3-T-A ANGLICKÝ JAZYK V ÚPRAVĚ PRO NESLYŠÍCÍ DIDAKTICKÝ TEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 11 SP-3-T SP-3-T-A Obsah testového sešitu je chráněn autorskými právy. Jakékoli jeho užití, jakož i užití jakékoli jeho

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 ANGLICKÝ JAZYK VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA 1 ÚVOD Cvičebnice Angličtina příprava k testům podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník byla

Více

Nová angličtina do ucha

Nová angličtina do ucha Nová angličtina do ucha Vážený zákazníku, dostává se Vám do ruky audioučebnice, která vznikala téměř dva roky a při její tvorbě jsme uplatnili nejmodernější výukové postupy a metody. Jedná se o nejkomplexnější

Více