Kandidát č. 2 za volební obvod č. 53 Třebíč MOJE SRDCE BIJE PRO TŘEBÍČSKO. Volební magazín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kandidát č. 2 za volební obvod č. 53 Třebíč MOJE SRDCE BIJE PRO TŘEBÍČSKO. Volební magazín"

Transkript

1 Senátní volby 2012 Kandidát č. 2 za volební obvod č. 53 Třebíč MOJE SRDCE BIJE PRO TŘEBÍČSKO Volební magazín

2 Senátní volby 2012 podpora Miroslavy Němcové Patriot svého regionu: senátor Vítězslav Jonáš Kraj Vysočina je naší společnou láskou. 2 Politikům se někdy vytýká, že s odchodem do vyšších politických pater zapomenou na problémy svých bývalých spoluobčanů. Senátor Vítězslav Jonáš je typickým příkladem pravého opaku. Svou politickou kariéru začínal jako starosta města Dukovany, byl místopředsedou Komory obcí při svazu měst a obcí ČR, později se stal zastupitelem Kraje Vysočina. Ve všech těchto pozicích jednal vždy se znalostí problému a rozhodoval zodpovědně a s ohledem na prospěch lidí, kteří žijí v jeho regionu. Tento postoj si zachoval i ve své nové pozici senátora PČR. Vítězslav Jonáš je každým coulem patriotem svého regionu. Kraj Vysočina je naší společnou láskou. Je to i můj kraj. Proto dobře vím, že Vítězslav Jonáš se usilovně snaží, aby v tomto regionu, kde je převážná část malých obcí, měly důležité reformní kroky vlády co nejefektivnější dopad. Jeho aktivita při tvorbě nového rozpočtového určení daní a všech změn, které se dotýkají malých obcí, je cítit ze všech stran. Ne vždy platí, že co je nové, to je dobré nebo dokonce lepší než to staré. Zvláště v politice. Před každými volbami se objeví noví spasitelé, kteří naslibují kdeco a získají hlasy voličů. Nic dobrého však po nich nezůstane, jenom zmatek a znechucení politikou. Já osobně dávám přednost tomu, aby do vysoké politiky šli lidé, kteří krok za krokem, rok za rokem museli prokázat, že na svůj úkol stačí a znají svou velikou odpovědnost. A proto podporuji Vítězslava Jonáše, politika, který si svou cestu prošlapal od píky. Miroslava Němcová předsedkyně poslanecké sněmovny PČR, první místopředsedkyně ODS

3 Senátní volby 2012 úvod Vážení spoluobčané, šest let uteklo jako voda a tak opět stojím před vámi a žádám vás o vaši důvěru v senátních volbách. Po celé období senátorování jsem se snažil zůstat stále stejným Vítězslavem Jonášem, komunálním a regionálním politikem, který se snaží hájit naše obce, náš region, naše Třebíčsko. V parlamentu má náš region tři zástupce - dva poslance a jednoho senátora. Zatímco poslanci jsou voleni za celý kraj Vysočina, senátora bude mít Třebíčsko vždy. Je tedy na nás všech, zda příštích šest let bude senátorem člověk, kterému záleží na místě, kde bydlíme, studujeme, pracujeme a vychováváme své děti. Senátor, zejména pokud je s volebním obvodem dlouhodobě spojený, může být pro svůj obvod v Praze důležitým vyslancem a služebníkem zároveň. Alespoň takto jsem se snažil naplnit uplynulých šest let v Senátu já osobně. Senátorský mandát je na šest let, je to dlouhá doba, která bude pro náš region zásadní. Mám na mysli především budoucnost energetiky a s tím související zaměstnanost na Třebíčsku. Stejně jako mnozí další vnímám v poslední době mezi lidmi rozladěnost, nechuť a názor, že se stejně nic nezmění. Rozumím tomu. Osobně jsem přesvědčen, že se věci mění a dají měnit. Někdy to jde pomaleji, než bychom si přáli, ale jde to. Za snad vůbec nejdůležitější považuji mluvit s lidmi a zajímat se o jejich názory. Celé mé senátní období je protkané stovkami setkání, diskuzí a besed. I s vámi se velmi rád setkám. Můžeme hovořit o čemkoliv. Váš Vítězslav Jonáš Medailonek Vítězslava Jonáše Vystudoval Střední průmyslovou školu strojní v Třebíči. Pracoval na výstavbě Dalešické přehrady, dva roky jako dílenský plánovač v Juranových závodech v Brně a jedenáct let na výstavbě Jaderné elektrárny Dukovany, kde u generálního dodavatele Škoda Praha na obchodním oddělení vykonával funkci vedoucího koordinátora vyšších dodávek. Od roku 2004 do roku 2008 byl členem krajského zastupitelstva, kde zastával neuvolněnou funkci předsedy Výboru regionálního rozvoje. Vítězslav Jonáš se narodil 27. května 1955 v Moravském Krumlově, žije s manželkou Marií v Dukovanech, má tři dcery, jednoho vnuka, čtyři vnučky, další je na cestě. Má rád koně, sport a chovatelství. Volný čas nejraději tráví v kruhu blízkých přátel a rodiny. V roce 1990 se stal starostou Dukovan a v roce 2006 byl zvolen senátorem za Třebíčsko. V současné době je místopředsedou senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, místopředsedou Podvýboru pro energetiku, členem Podvýboru pro dopravu a místopředsedou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova. Od roku 2012 je členem rady SÚRAO (Správa úložišť radioaktivního odpadu). Patří k iniciátorům sdružení Energetické Třebíčsko, kde zastává funkci člena výkonného výboru. Vítězslav Jonáš se drží zásady: V JEDNODUCHOSTI JE SÍLA. 3

4 Senátní volby 2012 programové priority Senátorské priority pro Třebíčsko 1 Podpora jaderne energetiky je mojí hlavní prioritou Jaderná elektrárna musí fungovat i do budoucna. Udělám maximum pro to, aby se v elektrárně započalo s výstavbou 5. bloku. Do té doby je nutné usilovat o bezpečné prodloužení životnosti stávajících bloků. Také se usilovně snažím o umístění reaktoru čtvrté generace Allegro a administrativního sídla Správy úložišť radioaktivních odpadů na Třebíčsko. 2 Zaměstnanost přinášejí podnikatelé a investoři Mojí snahou bude i nadále zejména ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Třebíč napomáhat investicím do regionu a hledat a přivádět nové investory, kteří by zvyšovali konkurenceschopnost našeho regionu a připravili nová pracovní místa. Nadále se budu snažit v rámci senátních zahraničních aktiv otevírat nové exportní možnosti našich fi rem. 3 I malé obce si zaslouží pozornost a podporu Budu se snažit, aby připravované reformy nezrušily stavební úřady a matriky na malých obcích a aby nedošlo k rušení dalších kompetencí úřadů, a tím i ke snížení kvality obsluhy občanů žijících v menších obcích. Mojí snahou bude zachování současné struktury a kompetencí úřadů na obcích. 4 Vzdělaní lidé jsou solí regionu Vesnické školy se musí zachovat v maximální míře. Musíme vytvořit podmínky, ve kterých by byly zachovány malotřídky a vesnické školy. Veškerá tíha fi nancování nemůže ležet jen na obcích. Za důležité považuji podporu učňovského školství. Budu vždy nápomocen třebíčské Západomoravské vysoké škole tak, aby získala potřebné akreditace ke studijním oborům, které dávají šance na uplatnění v našem regionu. 4

5 Senátní volby 2012 programové priority 5 Ve zdravém těle zdravý duch Pravidelná zájmová činnost je ve výchově dětí a mládeže stejně důležitá jako výchova v rodinách. Jen tak z našich dětí vychováme slušné, ohleduplné občany, kteří se o sebe budou umět postarat. Dnes ještě více platí ve zdravém těle zdravý duch. 6 Maximum pro bezpečí regionu Budu prosazovat, aby úsporná opatření vlády nesnížila akceschopnost integrovaného záchranného systému, tedy policie a hasičů. Udělám maximum pro zachování počtu současných policejních oddělení a hasičských stanic v našem regionu. 7 Chovej se ke starším tak, jak chceš, aby se jednou tvoje děti chovali k tobě. Budu se spolupodílet na vytváření takového systému důchodového zajištění, aby nedošlo k ohrožení fi nancování starobních důchodů. Nadále budu navštěvovat seniory a naslouchat jejich problémům. Jen tak mohu dobře navrhovat patřičná opatření. 8 Vyspělost národa se pozná podle péče o nejstarší generace Součastná struktura sociální péče na Třebíčsku je na dobré úrovni. V žádném případě nedopustím, aby došlo k podfi nancování těchto zařízení. Upřednostňuji rodinnou a pěstounskou péči před péčí ústavní. Rodina je základem zdravé výchovy dětí. 9 Pacient musí být vážený zákazník a klient Prosazuji posílení práv pacienta. Pacient musí přesně vědět, na co má zákonný nárok, kde získá informace, aby se mohl dobře rozhodnout pro zdravotnické zařízení a způsob, jakým chce být léčen. 10 Nejdůležitější jsou pro mě setkání s lidmi I nadále mě budete moci oslovit, kontaktovat a já se s vámi sejdu, abychom mohli probrat to, co vás trápí, nebo to, co mohu jako zákonodárce pomoci vyřešit. 5

6 Senátní volby 2012 rozhovor Rozhovor s Vítězslavem Jonášem Vítězslav Jonáš je místní patriot, sportovec a především manžel, táta a dědeček. Na lidech si nejvíce cení toho, když drží slovo, a nesnáší lhostejnost. Má rád život na vesnici, ze zvířat miluje zejména koně. Ne náhodou je jeho symbolem podkova pro štěstí. Slávek, jak ho oslovují jeho blízcí a přátelé, nezavírá oči před problémy. Je zvyklý jednat a věci řešit. I to byl důvod, proč se rozhodl věnovat se politice. Celý život se řídí radami svého otce a rodinu považuje za základ společnosti a dobrého života. Ve funkci senátora jste šestým rokem, jak jste se za tu dobu změnil? Nemyslím, že jsem se příliš změnil. Pravdou je, že mi za těch šest let trochu zmužněla postava a přibylo vrásek, ale v jádru se pořád cítím být tím (přímočarým) patriotem z Třebíčska. Samozřejmě jsem také získal nějaké zkušenosti a upravil si názory na vysokou politiku. Možná jsem i méně klidný, někdy i špatně spávám, protože mě trápí to, co se děje na politické scéně. Rodiče mě neučili krást, sprostě mluvit a ani brát úplatky. I proto mě mrzí, že jsme my politici někdy lidmi házeni všichni do stejného koše. Proč si myslíte, že lidé jsou unaveni politikou? Řekl bych, že ani tak nejsou unaveni, jako spíše rozladěni. Je to občas i můj případ. Ale to neznamená, že rezignuji a že se s tím nepoperu. Kudy chodím, vysvětluji, že není dobře posuzovat politiku jen podle mediálních výstupů anebo chování zvláště zřetelných nebo nejvíce medializovaných jednotlivců. Když jste unavený vy, nebo máte volno, co nejraději děláte? Přiznám se, že, na rozdíl od mé manželky, rád relaxuji ve větší společnosti. Rád se s lidmi setkávám a bavím. Vždy mě zajímaly společné problémy a rád jsem vymýšlel, jak něco vyjednat nebo vylepšit. V tom jsme s manželkou rozdílní. Občas jí domů přivedu nečekanou vícečlennou návštěvu. Za ty roky si však na tyto překvapivé návštěvy zvykla. Moc rád jsem také se svými vnoučaty. Rozrůstáme se a občas to u nás vypadá na malou školku. Jak zvládáte náročný denní program, kdy se nakupí schůzky, návštěvy a jednání? Politika je o setkávání, jak jinak chcete zjistit názory a dozvědět se o problémech, které lidi trápí. Člověk se musí udržovat v dobré fyzické i psychické kondici a umět si věci správně rozvrhnout. Někdy je toho opravdu hodně, takže jsem rád za každou volnou chvíli. Občas i já dám přednost před společností posezení s manželkou v klidu u kávy. Vedle mě sedí pes a kočka a ti toho moc nenamluví. Jsou to ale vzácné chvilky. 6 Kterou knihu máte nyní rozečtenou? Rád čtu detektivky od Dicka Francise z dostihového prostředí a také hodně čtu časopisy, spíše však ty odborné. Je to rychlý zdroj informací.

7 Senátní volby 2012 rozhovor Kterou knihu jste měl rád jako malý kluk? Rychlonohý Džar od Karatova a také jsem měl moc rád od spisovatele Henryka Sienkiewicze dobrodružný román Pouští a pralesem. Umíte hrát na nějaký hudební nástroj? Naučil jsem se na kytaru. Rád také zpívám, takže když někam vyrazíme, kytara a zpěv nesmí chybět. Kterou hudbu máte nejraději? Líbí se mi lidovky i rock. Nemám vyhraněný styl. Jste dlouholetý fotbalista, jak jste se k fotbalu dostal? Asi jako každý kluk na vesnici. Fotbal se v Dukovanech hrál aktivně, takže jsem zpočátku hrál jen tak s ostatními kamarády. Docela se mi dařilo, a tak jsem začal hrát závodně a vydržel jsem u toho do dvaceti. Po zranění kolena jsem si musel dát zdravotní přestávku, ale pak jsem se k fotbalu znovu vrátil. Hrajete pořád? Hraju nebo spíš chodím za staré pány (smích). Máme dobrou partu, se kterou jsem hrával od dorostu a vydrželo nám to až dodnes. Pravidelně se scházíme a občas si zahrajeme nohejbal nebo malý fotbálek. Po sportu většinou vytráví. Co jíte nejraději? Jsem vděčný jedlík a je to na mě i vidět. Možná je to dané tím, že pocházím ze selského prostředí. Ale v jídle si opravdu nevybírám, jím všechno. Dobré jídlo rád zapiju pivem. Když jsem v Praze, dávám si plzeň, ale jinak mám rád regionální piva. Chutná mi Dalešické pivo a již se těším na nové třebíčské pivo Urban. Pro Vítězslava Jonáše je rodina velmi důležitá. Jak sám říká, bez ní by nemohl dělat to, co dělá. Ve své manželce má oporu a je rád, když se v jejich domě sejdou všechny tři dcery s manžely a dětmi. Jsem zvyklý mít pořád někoho kolem sebe. Nedávno jsem byl doma po dlouhé době o víkendu sám a musím přiznat, že jsem se tak trochu bál, dodává s úsměvem. Jak jste se seznámil s manželkou? Byla to láska na první pohled. Poznal jsem ji, když Majce bylo patnáct. Měla těžký život. Máma jí umřela, když jí bylo dvanáct. Musela pak do Brna k příbuzným do školy. Jednou se vracela z Brna ze školy do Dukovan a já ji zahlédl. Hned jsem věděl, že jí musím říct, že se mi líbí. Jsem přesvědčen, že to bylo mé nejlepší rozhodnutí v životě, jsme spolu už třicet pět let a máme spolu tři dcery a pět vnoučat. Jaký jste byl, nebo vlastně ještě pořád jste táta? Hodně aktivní. Pořád jsem v práci nebo se věnuji různým zájmovým sdružením a svým koníčkům. Když byl čas, tak jsem zveleboval dům a jeho okolí, a to vzalo také hodně času a sil. S odstupem času si uvědomuji, že jsem dříve měl být s dcerami daleko víc. Ale snažím se to vynahradit vnoučatům. A také jsem se mohl a stále můžu spolehnout na manželku. Kdo vás v životě nejvíce ovlivnil? Nejvíce mě ovlivnil můj táta. Byl řídící učitel a své povolání přenášel i domů. Někdy jsem to těžce snášel, ale jak je člověk starší, tak to oceňuje. Zpětně si říkám, že jsem ho měl ještě více poslouchat. Dodnes se řídím jeho radami. Co podle vás dnešním lidem nejvíce chybí? Je to důvěra a schopnost se obětovat. Myslíme příliš na sebe a zapomínáme na ostatní a na to, co bude dál. Vytratilo se gentlemanství. Už nestačí si podat ruku a věřit, že dané slovo se dodrží. A také rodinná soudržnost není to, co dříve. Přeji všem, aby ve své rodině měli oporu, jak děti v rodičích, tak rodiče v dětech. Osobně považuji za velké štěstí, že u nás tomu tak je. 7

8 Senátní volby 2012 Otázky a odpovědi Pane senátore, co konkrétního uděláte pro vybudování obchvatu města Třebíče? Mgr. Pavel Pacal - místostarosta Třebíče Třebíč jihovýchodní obchvat potřebuje. Podle současných plánů má vést obchvat přes průmyslovou zónu. Chápu požadavek města, aby došlo ke změně trasy obchvatu, protože nynější plán obchvatu blokuje rozvoj fi rem, které jsou v průmyslové zóně. Třebíč mě požádala o pomoc, proto jsem ihned svolal několik jednání, které povedou ke změně územního plánu. Budu i nadále pokračovat v pomoci při jednání, aby došlo ke změně trasy obchvatu a fi rmy v průmyslové zóně se mohli dále rozvíjet. Jak budete řešit problematiku místních komunikací? Jsou v žalostném stavu a obce na jejich opravu nemají dostatek finančních prostředků. Jiří Kostelník - starosta Mohelna Jednou z možností fi nancování těchto oprav je zachování a posílení národních dotačních programů, které budou konkrétně směřovány na opravu místních komunikací. Zvýšení daňových příjmů obcí formou nového rozpočtového určení daní určitě také přispěje k navýšení peněz. Jelikož je otázka z Mohelna, budu se snažit dokončit řešení zákonného navýšení rozpočtů obcím v havarijním pásmu jaderné elektrárny. To by zajisté výrazně pomohlo ke zlepšení stavu místních komunikací. Snažíme se, aby náš region byl lákavý pro turisty. Co je podle vás nutné udělat, aby se zvyšovala turistická návštěvnost? Ing. Jan Kotačka - místostarosta Náměště nad Oslavou Co se týče zvýšení turistického zájmu v našem regionu, sám senátor moc udělat nemůže. Ale vždy jsem byl nápomocen při aktivitách prezentujících region. Nabízím svoji účast a zkušenost při jakýchkoliv jednání, která povedou k podpoře a prezentaci regionu. 8

9 Senátní volby 2012 otázky a odpovědi Pane senátore, co uděláte pro zaměstnanost v regionu? Daniel Pospíšil - student Důležité je udržet fi rmy v regionu a také největšího zaměstnavatele elektrárnu Dukovany. Máme zde velké fi rmy, které potřebují pomoc nejen v odbytu tuzemském, ale i v exportu do zahraničí. Proto se budu i nadále snažit zprostředkovávat kontakty na zahraniční trhy. Pokud budu zvolen, budu pokračovat v zahraničně obchodních aktivitách pro naše podnikatele. Doufám, že na úspěšnou misi ve Vietnamu a Pobaltí navážou další. Co uděláte pro rozvoj malých obcí a měst v regionu? Mgr. Hana Škodová - starostka Hrotovic Budu se snažit, aby reformní kroky zachovaly současnou strukturu a kompetence obcí a malých měst. Stavební úřady a matriky musí zůstat tam, kde jsou. Některé další kompetence pověřených úřadů by měly být přesunuty do obcí. Tyto úkony musí stát obcím úplně hradit. Vybavíte si tři věci, které Vás ovlivnili natolik, že se staly inspirací pro Váš volební program? Mgr. Libuše Davidová - ředitelka ZŠ a MŠ Myslibořice Jednoznačně to je nejistá budoucnost elektrárny Dukovany. Výstavba 5. bloku a další fungování elektrárny je pro náš region natolik důležitá, že je to pro mě hlavní priorita do následujícího období. Druhou věcí je podfi nancování rozpočtů malých obcí. A třetí věcí je situace v regionálním školství. Kvůli nedostatku žáků hrozí uzavírání malých vesnických škol. A to podle mě není dobře. Pane senátore, zajímalo by mě, jaká bude budoucnost regionální dopravy a zda je možné obnovení regionální tratě? Ing. Miloslav Nevěčný - starosta Jemnice Vím, co pro Jemnicko zrušení regionální železnice a špatná dopravní infrastruktura znamená. Tomuto problému se věnuji a pevně věřím, že tlak regionu Jemnicka a moje snaha na patřičných místech včetně Ministerstva dopravy, bude zúročena kladným rozhodnutím o obnovení železniční dopravy. Ještě větší snahu v tomto směru vedeme kvůli připravovanému záměru vybudovat v zámku v Jemnici rehabilitační centrum pro válečné veterány Evropské unie. Abychom dosáhli na evropské peníze, potřebujeme nutně i železniční napojení. 9

10 Senátní volby 2012 podpora Kandiduji s podporou: Ing. Jana Fischerová, CSc. - poslankyně, bývalá starostka Havlíčkova Brodu RNDr. Miloš Vystrčil - senátor, bývalý hejtman Kraje Vysočina Ing. Jiří Válal - starosta Pozďátek Dobře si vzpomíná, když při veřejném projednání EIA v Pozďátkách přijel novopečený senátor Vítězslav Jonáš. Okamžitě podpořil obec proti záměru italské fi rmy zbudovat skládku nebezpečných odpadů a zároveň nabídl a založil pracovní komisi, která se problémem úspěšně do konce zabývala. Nedovedu si představit, že bez jeho pomoci by došlo k tak rychlé dohodě s italskými vlastníky skládky a rychlému převedení skládky na stát. Ing. František Vágner - předseda představenstva a generální ředitel ENVINET a.s. Vítězslava Jonáše znám dlouhá léta a je pro mne vzorem člověka, který ani ve vysoké politické funkci nezměnil svůj lidský přístup k okolí. Vždy na mě působil jako seriózní, upřímný a čestný člověk. Mnohokrát jsem se osobně přesvědčil, že se i v roli politika aktivně zapojuje do dění v regionu. V současné době se zasazuje o další osud Jaderné elektrárny Dukovany, která je spojena s celou mojí profesní kariérou. Dukovany, která je spojena s celou mojí profesní kariérou. Není mnoho senátorů, kteří by se tak pilně a s takovým zájmem a intenzitou věnovali svému senátnímu obvodu. Za zmínku stojí alespoň některé oblasti, kde je vidět jeho práce: likvidace skládky nebezpečného odpadu Pozďátky, další rozvoj Jaderné elektrárny Dukovany, rozvoj školství, zejména technického směru, podpora sociálních služeb i kultury a sportu, boj za zlepšení dopravní inrastruktury, dostupnosti a obslužnosti, podpora zájmů Energoregionu 2020, podpora hasičů a další a další. Doufáme, že obyvatelé Třebíčska si jeho dlouholetou práci pro region o pamatují a že ji v podzimních volbách do Senátu spravedlivě ocení. Od nás obou je hodnocení Víti Jonáše jasné - jednoznačně PALEC NAHORU! PaedDr. Ivo Strejček - europoslanec Za šest let v Senátu se díky své pracovitosti stal z Vítězslava Jonáše platný člen senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Původem z Dukovan, pevně zakotvený v Třebíči, má silný vztah k jaderné energetice, kterou, jak sám vím, všude statečně brání a obhajuje. Je si vědom, že prosperita ČR je na energii z jádra závislá a že přítomnost a budoucnost celého regionu jsou v mnohém s existencí jaderné elektrárny spjaty. Věřím, že tuto jeho snahu lidé ocení. Drahoslav Bastl - hasič Hasiči dlouhodobě bojují o stabilní fi nancování, aby mohli zajistit svoji akceschopnost a provozuschopnost. Vítězslav Jonáš si to dobře uvědomuje, a proto využil svého mandátu senátora k tomu, aby předložil zákon, který zajišťuje vícezdrojové fi nancování hasičů. Senátem zá- 10

11 Senátní volby 2012 podpora kon prošel a senátor Jonáš i nadále pokračuje v jednání, aby došlo ke schválení i ve sněmovně. Věci dotahuje do konce. Proto má naši podporu. Petr Svoboda - sportovec, držitel českého rekordu v běhu na 110 metrů překážek Senátora Jonáše jsem poznal v době, kdy jsem jako sportovec začínal. Hodně mi tehdy pomohl. Rád bych mu vyjádřil svoji podporu a poděkování. Myslím si, že to, co dělá, není jednoduché, ale má to smysl a politika takovéto lidi nutně potřebuje. MVDr. Pavel Heřman - starosta Třebíče Podporujeme politika, kterému věříme Vítězslava Jonáše Slávka Jonáše znám více než dvacet let. Potkávali jsme se coby starostové a já si ho pamatuji jako průbojného a velmi schopného starostu obce Dukovany. Erudice a průprava komunálního politika v kombinaci s osobními vlastnostmi pak Sláva zhodnotil v postu senátora. Máme tak senátora, s nímž je radost spolupracovat a kterého nám mohou ostatní regiony závidět. Jestli někdo opravdu pro svůj region pracuje, pak je to právě Vítězslav Jonáš. Jsem přesvědčen, že hlas pro něj v nadcházejících senátních volbách bude spravedlivým oceněním toho, co pro nás v uplynulých šesti letech dělal. Můj hlas má jistý. Vladimír Měrka - starosta Náměště nad Oslavou a předseda sdružení obcí ENERGOREGI- ON 2020 Senátor Vítězslav Jonáš nalézá a prosazuje nové cesty, které vedou k tomu, aby jaderná elektrárna, a vše co s ní souvisí, i nadále pomáhala hospodářskému prostředí našeho regionu. Díky Jonášovi jsou místní problematiky znalí také ostatní senátoři a poslanci. Jsem moc rád, že regionální zájem je u něj nad místním patriotismem a že jsme mohli společně se sto dvaceti osmi obcemi spolupracovat na mnoha dobrých záměrech. MUDr. Jiří Kucharský - chirurg, náměstek Nemocnice Třebíč V osobě senátora Vítězslava Jonáše jsem poznal člověka - politika, který svými čitelnými a nesobeckými postoji prosazuje zájmy tohoto regionu. Proto podporuji pana Jonáše v jeho kandidatuře na senátorský post. V této podivné době, tento region, takové politické osobnosti potřebuje. PaedDr. Pavel Kessner ředitel ZŠ Třebíč, Horka-Domky ak. mal. Josef Kremláček malíř a ilustrátor Ing. Arnošt Kafka podnikatel Milan Šimáček publicista, herec a pedagog 11

12 Senátní volby 2012 Jak volit do Senátu Parlamentu ČR: otázky a odpovědi Jak volit do Senátu Parlamentu ČR: otázky a odpovědi Volby do Senátu jsou ve stejném termínu jako volby do krajského zastupitelstva, tedy v termínu 12. a 13. října. Když půjdete volit do kraje, nezapomeňte s sebou vzít i hlasovací lístek se jménem senátora Jonáše. KDO MŮŽE JÍT K VOLEBNÍM URNÁM? V senátních volbách mohou volit pouze státní občané České republiky, kteří alespoň druhý den voleb dosáhli věku nejméně 18 let. Ve druhém kole mohou volit občané České republiky, kteří alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhli věku nejméně 18 let. KDE ZÍSKÁM VOLEBNÍ LÍSTKY? Volební lístky pro 1. kolo senátních voleb dostanete od obecního úřadu do schránek. Pokud je tam nenajdete, získáte je ve volební místnosti. (Zde také obdržíte volební lístky pro druhé kolo.) KDE MŮŽU VOLIT? Seznam volebních místností v jednotlivých volebních okrscích najdete na úřední desce svého obecního či městského úřadu. JAK ZÍSKÁM VOLIČSKÝ PRŮKAZ? Pro senátní volby se o voličský průkaz musí písemně požádat avšak nejpozději do 5. října nebo osobně nejpozději do 10. října u obecního či městského úřadu v místě trvalého bydliště. Na voličský průkaz však může volič hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. MŮŽU VOLIT I JINDE NEŽ V MÍSTĚ TRVALÉHO BYDLIŠTĚ? V senátních volbách lze volit na voličský průkaz. Ale pozor - volič může hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. JAK SE VE VOLBÁCH HLASUJE? Podporujeme politika, kterému věříme Vítězslava Jonáše Každý kandidát do senátu má svůj vlastní lístek. Pokud chcete ve volbách podpořit senátora Jonáše, je tím správným lístkem lístek s jeho jménem. Ing. Marie Černá místostarostka Třebíče Petr Ondráček předseda Ligy na ochranu zvířat Ing. Lubomír Kerndl podnikatel Ing. Jan Nekula bývalý starosta M. Budějovic 12

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu senátní volební obvod 78 Zlín senátní 2008 Jen mluvit nestačí! kandidát do Senátu 1 Úvodní slovo Dopis kandidáta Velmi vítám, když do Senátu kandiduje výrazná osobnost daného regionu a za takového člověka

Více

Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna. senátní volební obvod. Přerovsko. Elena Grambličková. s citem a porozuměním

Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna. senátní volební obvod. Přerovsko. Elena Grambličková. s citem a porozuměním Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna senátní volební obvod 63 Přerovsko Elena Grambličková s citem a porozuměním SLOVO PŘEDSEDY Vážení spoluobčané, jsem si vědom, že jste možná ještě z loňského roku

Více

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice: "Podnikatelé na podporu Karla Schwarzenberga" Česká ekonomika

Více

svobodné volby jsou základním prvkem moderních demokratických režimů

svobodné volby jsou základním prvkem moderních demokratických režimů Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Aktuální potřeby venkova. Bouře mozků

Aktuální potřeby venkova. Bouře mozků Aktuální potřeby venkova Bouře mozků Pavla Marková Jan Balcar Venkovská konference 21. 22. leden 2010 Červený Kostelec Malý neznamená slabý. V Královéhradeckém kraji žije 552 212 obyvatel. Přes 60%, přesně

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer V lednu proběhly v České republice první přímé prezidentské volby. Předvolební přípravy i průběh voleb pečlivě sledovali také žáci naší školy. Přečtěte si, co o tom všem napsali: Filip Jakš: V pátek 11.

Více

OBČASNÍK KŘINICE VOLIT NEVOLIT? NEVOLIT VOLIT? Vydává OÚ Křinice

OBČASNÍK KŘINICE VOLIT NEVOLIT? NEVOLIT VOLIT? Vydává OÚ Křinice OBČASNÍK KŘINICE listopad 2004 Vydává OÚ Křinice VOLIT NEVOLIT? NEVOLIT VOLIT? 5. a 6. listopadu 2004 už budeme zase volit. Jistě stojí za to, vzít do úvahy, co pro nás jako pro lidi obyčejné opravdu tyto

Více

Memorandum o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a využití dopravní infrastruktury po silnici II/360.

Memorandum o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a využití dopravní infrastruktury po silnici II/360. Výstup z jednání ke komunikaci II/360 konaného dne 13.01.2016 v Třebíči Zúčastněné osoby jednání ke komunikaci II/360 konaného dne 13.01.2016 v Třebíči podepsaly toto Memorandum o spolupráci Memorandum

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk jako občan Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál shrnuje základní informace o volbách (typy voleb, aktivní a pasivní volební

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 8. března 2016, Společenský dům, Prostějov. ICT UNIE z.s. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 8. března 2016, Společenský dům, Prostějov. ICT UNIE z.s. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partneři: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 45.

Více

Osobnosti, které podporují ODS PRAHA 11. Josef Masopust Božena Jirků Horst Siegel. MUDr. Martin Pruner Patrik Gedeon Ladislav Vízek

Osobnosti, které podporují ODS PRAHA 11.  Josef Masopust Božena Jirků Horst Siegel. MUDr. Martin Pruner Patrik Gedeon Ladislav Vízek Osobnosti, které podporují ODS PRAHA 11 Josef Masopust Božena Jirků Horst Siegel MUDr. Martin Pruner Patrik Gedeon Ladislav Vízek Lenka Kohoutová Luděk Zelenka Květa Vypiorová www.odspraha11.cz Josef Masopust

Více

OBČASNÍK. Okresního výboru KSČM Blansko Mimořádné volební vydání Září Úvodní slovo předsedy Okresního výboru

OBČASNÍK. Okresního výboru KSČM Blansko Mimořádné volební vydání Září Úvodní slovo předsedy Okresního výboru OBČASNÍK Okresního výboru KSČM Blansko Mimořádné volební vydání Září 2016 Určeno pro vnitrostranickou potřebu. Úvodní slovo předsedy Okresního výboru Vážené soudružky, vážení soudruzi, milí přátelé, léto

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. V České republice je volební právo všeobecné: právo volit mají všechny osoby, které

Více

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Vážení občané, dostává se Vám do rukou dotazník, jehož cílem je zjistit Vaše názory, potřeby a přání v souvislosti s připravovaným aktualizovaným

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

VOLBY parlamentní, prezidentské, komunální

VOLBY parlamentní, prezidentské, komunální Pracovní list 03 25 VOLBY parlamentní, prezidentské, komunální Úkol č. 1: Doplňování A. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají co... roky podle zásad... volebního systému ve 14 volebních

Více

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE PORADCE 1) Od rodičů nebo jiných blízkých osob můžeš být oddělen/a jen na základě rozhodnutí soudu a jsou-li k tomu zákonné důvody. Chci se probudit...... aha...... chci se probudit doma...... takže se

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-26-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 10.10.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.00 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 164/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 164/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 164/0 Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

Více

Volební program sdružení ML100

Volební program sdružení ML100 Volební program sdružení ML100 verze 20. 8. 2014 ML100 Město na 100% www.ml100.cz strana 1 z 5 Transparentní radnice spolupracující s občany Radnice by měla fungovat jako živá organizace, kde všichni pracují

Více

ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod)

ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod) ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod) Vážení přátelé, Dámy a pánové, soudružky a soudruzi, vážení hosté, nejprve mi dovolte, abych vás, delegáty kongresu, představitele

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

Parlament České republiky. Senát. 10. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 10. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 213 10. funkční období 213 Návrh senátního návrhu zákona Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Volební program pro Jihočeský kraj LIDÉ SI ZASLOUŽÍ JISTOTY

Volební program pro Jihočeský kraj LIDÉ SI ZASLOUŽÍ JISTOTY Volební program pro Jihočeský kraj LIDÉ SI ZASLOUŽÍ JISTOTY Milí spoluobčané, chci Vám poděkovat za dlouhodobou podporu ČSSD, jenom díky Vašim hlasům můžeme uskutečňovat náš program jak ve vládě, tak i

Více

Kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech Volební kraj...jihomoravský...

Kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech Volební kraj...jihomoravský... Kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech... 25.-26.10. 2013... Volební kraj...jihomoravský......strana Práv Občanů ZEMANOVCI... Kandidáti: 1. Mgr.

Více

20 let Komunálne voľby alebo ako to je, keď sa zvolebnieva v ČR. Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s.

20 let Komunálne voľby alebo ako to je, keď sa zvolebnieva v ČR. Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s. Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s. Odborná konferencia a Snem APÚMS SR 9. - 11. apríla 2014 Grand hotel Permon /Podbanské/ Komunálne voľby alebo ako to je, keď sa zvolebnieva v ČR Ing.

Více

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování

Více

Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště. Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9.

Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště. Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9. Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9. 2015 SCÉNÁŘE BUDOUCÍHO VÝVOJE MIKROREGIONU JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY

Více

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013; případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013 vyplývajících ze zákona č. 275/2012

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Senátní klub Občanské demokratické strany v Parlamentu České Republiky

Senátní klub Občanské demokratické strany v Parlamentu České Republiky Zpráva o činnosti S E N Á T N Í H O K L U B U O D S Senátní klub Občanské demokratické strany v Parlamentu České Republiky Jiří Liška, předseda Valdštejnské náměstí 4 118 01 Praha 1 Tel.: 257072340, 257072324

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Návrh

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Návrh PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1225 Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na přijetí zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech

Více

Vývoj strany 1989-2007

Vývoj strany 1989-2007 České parlamentní strany 2007 - křižovatky a cesty Strana zelených Vývoj strany 1989-2007 PhDr. Petr Sokol, CEVRO sokol@cevro.cz Strana zelených Složitý vývoj východoevropský osud Několik etap vývoje Dvakrát

Více

Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce

Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce Výbor pro sociální politiku PS PČR 1 Elektrárna Dukovany v kontextu ASEK Jaderná elektrárna Dukovany (JEDU) je významným zdrojem relativně

Více

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz Stínová vláda ČSSD Vláda společenské odpovědnosti www.cssd.cz 14.7.2010 www.cssd.cz 1 Stínový předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka Věk 38 Rodinný stav ženatý, 2 děti Vzdělání Právnická fakulta Masarykovy

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Popis volebního systému - schéma: volební systém -

Popis volebního systému - schéma: volební systém - Popis volebního systému - schéma: volební systém - Navrhovaný volební systém vychází z postulátu, že všechny moc patří lidu. Státní moc je rozdělena na 4 samostatné pilíře státní moci, které jsou na sobě

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 26. 9. 2012 Přítomni: Nepřítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA MUDr. Pavel Holík Eva Fischerová Ing.

Více

Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany

Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Založeno na výsledcích projektu Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu

Více

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Zlínského kraje konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.) Česká strana sociálně demokratická...

Více

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. Přítomni: Mgr. Petr Barda, p. Ladislav

Více

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie.

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PODOBY DEMOKRACIE PŘÍMÁ DEMOKRACIE = možnost občanů bezprostředně rozhodovat

Více

HLASOVACÍ LÍSTEK. Mgr. David Žák

HLASOVACÍ LÍSTEK. Mgr. David Žák HLASOVACÍ LÍSTEK číslo volebního obvodu: 10 sídlo volebního obvodu: Český Krumlov vylosované číslo kandidáta: 2 pro volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Mgr. David

Více

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích Přítomni: Dle prezenční listiny. Jednání se zúčastnili senioři, zástupci produktivního věku, ženy 50+, lektor. Téma: Nezbytné služby v naší obci Cíl

Více

ZÁP IS z 30. schůze Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala dne 7. října 2015

ZÁP IS z 30. schůze Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala dne 7. října 2015 PS150031193 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období ZÁP IS z 30. schůze Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala dne 7. října 2015 v budově Poslanecké

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 921/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 530 ze dne 12. října 2016 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Více

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem 6/2 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem Úplné znění s barevně vyznačenými změnami Schváleno

Více

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Volební obvod č. 51 Žďár nad Sázavou SENÁTOR JOSEF NOVOTNÝ Koncem minulého roku oslavili horníci uranových dolů v Dolní Rožínce 50 let od zahájení

Více

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 20131014 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Republiková rada je nejvyšším výkonným orgánem SZ mezi sjezdy a nejvyšším legislativním

Více

Ucelené vzdělávací programy

Ucelené vzdělávací programy Mezigenerační centrum TOTEM RDC připravilo pro své klienty na období 2015/2016 Ucelené vzdělávací programy A k a d e m i e t ř e t í h o v ě k u M o u d ř e n í š k o l a z d r a v é h o a k t i v n í

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Kandidující a zvolení do PSP ČR v letech (Tabulka 8)

Kandidující a zvolení do PSP ČR v letech (Tabulka 8) Kandidující a zvolení do PSP ČR v letech 1996-2010 (Tabulka 8) Zdroj: Volební statistika ČSÚ Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PSP ČR) se konají každé 4 roky, pokud nedojde k volbám předčasným

Více

Rozpuštění sněmovny a směřování k volbám. Srpen 2013

Rozpuštění sněmovny a směřování k volbám. Srpen 2013 Rozpuštění sněmovny a směřování k volbám Srpen 01 Hlavní zjištění Těsná většina (56 %) věří, že se najde potřebných 10 poslanců k rozpuštění sněmovny, výrazněji levicoví voliči a senioři. Pokud by měly

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE Z/1/16 1. jednání konané

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE Z/1/16 1. jednání konané Z/1/16 Stanovení funkcí a počtu členů Zastupitelstva uvolněných pro výkon funkce a stanovení počtu náměstků hejtmana 1. s t a n o v u j e pro volební období 2016-2020 počet členů Rady uvolněných pro výkon

Více

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA. Volební program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.CZ PRAHA - metropole pro všechny Program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 25. února 2015 PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS 2 Cvičení IZS v r. 2014 Datum konání Předmět cvičení Místo cvičení 20. 5. 2014 Požár výškové budovy Počet nasazených policistů Havlíčkův Brod 20 4. 6.

Více

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování:

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování: Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 49 11. funkční období 49 Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 899 ze 7. volebního období PS PČR) 2017 ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění volební

Více

39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE

39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE 39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: 39. Den malých obcí 5. března 2013, Národní dům Smíchov, Praha 7. března 2013, Společenský dům, Prostějov

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí Autoevaluace ZŠ, Praha 13, Klausova 2450, 155 00 Praha 5 Velká Ohrada Rozhodli jsme se provést autoevaluaci školy prostřednictvím žáků, učitelů i rodičů přesto, že již není povinná. Chtěli jsme však zpětnou

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Volební program Starostové ProOlomoucký kraj. Volební program pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2016

Volební program Starostové ProOlomoucký kraj. Volební program pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2016 Volební program Starostové ProOlomoucký kraj Volební program pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2016 Živé město + Živý venkov = ŽIVÝ KRAJ Olomoucký kraj je dobrým místem k životu, kde se snoubí

Více

N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / funkční období

N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / funkční období N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / 02 10. funkční období N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie

Více

OBEC HYNČICE HYNČICE

OBEC HYNČICE HYNČICE OBEC HYNČICE 549 83 HYNČICE Volby do zastupitelstva obce 01. Základní informace Volby probíhají po 4 letech, v termínu dle vyhlášení prezidentem republiky. Konají se ve 2 dnech, v pátek od 14.00 do 22.00

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn:

Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Občan hlavního města Prahy, který dosáhl věku 18 let, má právo 7

Více

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 48 Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Stálý výbor pro jadernou energetiku (dále jen Výbor )

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Snahou obce Petrovice bude, aby jednak udržela a zvyšovala počet obyvatel, vytvářela podmínky pro rodiny s dětmi a také vytvořila podmínky pro klidné a důstojné

Více

9. ročník Složky státní moci (pracovní list)

9. ročník Složky státní moci (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 9. ročník Složky státní moci (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.18-1 - Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Výroční zpráva za rok 2008 poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Výroční zpráva za rok 2008 poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Výroční zpráva za rok 2008 poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Obsah: OTÁZKY NA POSLANCE MILANA ŠMÍDA...3 ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 INFORMACE O VEŘEJNÝCH A POLITICKÝCH FUNKCÍCH...5 POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Více

JAK KANDIDOVAT DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

JAK KANDIDOVAT DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA JAK KANDIDOVAT DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat volební strany. Volební stranou mohou být: - registrované politické strany a politická hnutí,

Více

volební období. výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

volební období. výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2004 ------------------------------------------------------------- 4. volební období výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 1. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_329 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Koaliční smlouva. mezi

Koaliční smlouva. mezi Koaliční smlouva mezi Sdružením Nezávislých Kandidátů - Otevřené Úvaly, Občanskou demokratickou stranou a Českou stranou sociálně demokratickou v Zastupitelstvu města Úvaly v období 2014 2018 Politické

Více

Kdy, kde a jaké typy voleb se v r uskuteční?

Kdy, kde a jaké typy voleb se v r uskuteční? VOLBY 2016 V pátek 7. října 2016 a v sobotu 8. října 2016 se ve všech 215 obcích Libereckého kraje uskuteční volby do Zastupitelstva Libereckého kraje a navíc ve 42 obcích zařazených do volebního obvodu

Více

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012 1 Česká televize Situace v krajích Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Praha 1. dubna 2012 SC & C spol. s r.o. Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen ESOMAR a Hospodářské

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Tschechisch. Informace dolnosaského zemského zmocněnce pro volby. Základy dolnosaského komunálního volebního systému

Tschechisch. Informace dolnosaského zemského zmocněnce pro volby. Základy dolnosaského komunálního volebního systému Tschechisch Informace dolnosaského zemského zmocněnce pro volby Základy dolnosaského komunálního volebního systému Základy dolnosaského komunálního volebního systému V Dolním Sasku se každých pět let volí

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 30 sídlo: Kladno 18. a 19. března 2011 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách

Více

každý má povinnost poskytnout výpověď před soudem, a to i tehdy, kdyby tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, nebo osobě blízké

každý má povinnost poskytnout výpověď před soudem, a to i tehdy, kdyby tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, nebo osobě blízké Právo 01 Otázka číslo: 1 Zákonodárná moc v České republice náleží: soudům Parlamentu a Senátu Parlamentu Otázka číslo: 2 Právo na soudní a jinou právní ochranu: každý má povinnost poskytnout výpověď před

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 7. volební období 2014

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 7. volební období 2014 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 7. volební období 2014 ZÁPIS z 20. schůze Poslanecké sněmovny konané ve dnech 4. 11. - 5. 12. 2014 Úterý 4. listopadu 2014 Jednání zahájil v 14.00 předseda

Více

Z á p i s. o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec, konaného dne

Z á p i s. o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec, konaného dne Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec, konaného dne 20.11.2002. Jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec zahájil

Více