Kandidát č. 2 za volební obvod č. 53 Třebíč MOJE SRDCE BIJE PRO TŘEBÍČSKO. Volební magazín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kandidát č. 2 za volební obvod č. 53 Třebíč MOJE SRDCE BIJE PRO TŘEBÍČSKO. Volební magazín"

Transkript

1 Senátní volby 2012 Kandidát č. 2 za volební obvod č. 53 Třebíč MOJE SRDCE BIJE PRO TŘEBÍČSKO Volební magazín

2 Senátní volby 2012 podpora Miroslavy Němcové Patriot svého regionu: senátor Vítězslav Jonáš Kraj Vysočina je naší společnou láskou. 2 Politikům se někdy vytýká, že s odchodem do vyšších politických pater zapomenou na problémy svých bývalých spoluobčanů. Senátor Vítězslav Jonáš je typickým příkladem pravého opaku. Svou politickou kariéru začínal jako starosta města Dukovany, byl místopředsedou Komory obcí při svazu měst a obcí ČR, později se stal zastupitelem Kraje Vysočina. Ve všech těchto pozicích jednal vždy se znalostí problému a rozhodoval zodpovědně a s ohledem na prospěch lidí, kteří žijí v jeho regionu. Tento postoj si zachoval i ve své nové pozici senátora PČR. Vítězslav Jonáš je každým coulem patriotem svého regionu. Kraj Vysočina je naší společnou láskou. Je to i můj kraj. Proto dobře vím, že Vítězslav Jonáš se usilovně snaží, aby v tomto regionu, kde je převážná část malých obcí, měly důležité reformní kroky vlády co nejefektivnější dopad. Jeho aktivita při tvorbě nového rozpočtového určení daní a všech změn, které se dotýkají malých obcí, je cítit ze všech stran. Ne vždy platí, že co je nové, to je dobré nebo dokonce lepší než to staré. Zvláště v politice. Před každými volbami se objeví noví spasitelé, kteří naslibují kdeco a získají hlasy voličů. Nic dobrého však po nich nezůstane, jenom zmatek a znechucení politikou. Já osobně dávám přednost tomu, aby do vysoké politiky šli lidé, kteří krok za krokem, rok za rokem museli prokázat, že na svůj úkol stačí a znají svou velikou odpovědnost. A proto podporuji Vítězslava Jonáše, politika, který si svou cestu prošlapal od píky. Miroslava Němcová předsedkyně poslanecké sněmovny PČR, první místopředsedkyně ODS

3 Senátní volby 2012 úvod Vážení spoluobčané, šest let uteklo jako voda a tak opět stojím před vámi a žádám vás o vaši důvěru v senátních volbách. Po celé období senátorování jsem se snažil zůstat stále stejným Vítězslavem Jonášem, komunálním a regionálním politikem, který se snaží hájit naše obce, náš region, naše Třebíčsko. V parlamentu má náš region tři zástupce - dva poslance a jednoho senátora. Zatímco poslanci jsou voleni za celý kraj Vysočina, senátora bude mít Třebíčsko vždy. Je tedy na nás všech, zda příštích šest let bude senátorem člověk, kterému záleží na místě, kde bydlíme, studujeme, pracujeme a vychováváme své děti. Senátor, zejména pokud je s volebním obvodem dlouhodobě spojený, může být pro svůj obvod v Praze důležitým vyslancem a služebníkem zároveň. Alespoň takto jsem se snažil naplnit uplynulých šest let v Senátu já osobně. Senátorský mandát je na šest let, je to dlouhá doba, která bude pro náš region zásadní. Mám na mysli především budoucnost energetiky a s tím související zaměstnanost na Třebíčsku. Stejně jako mnozí další vnímám v poslední době mezi lidmi rozladěnost, nechuť a názor, že se stejně nic nezmění. Rozumím tomu. Osobně jsem přesvědčen, že se věci mění a dají měnit. Někdy to jde pomaleji, než bychom si přáli, ale jde to. Za snad vůbec nejdůležitější považuji mluvit s lidmi a zajímat se o jejich názory. Celé mé senátní období je protkané stovkami setkání, diskuzí a besed. I s vámi se velmi rád setkám. Můžeme hovořit o čemkoliv. Váš Vítězslav Jonáš Medailonek Vítězslava Jonáše Vystudoval Střední průmyslovou školu strojní v Třebíči. Pracoval na výstavbě Dalešické přehrady, dva roky jako dílenský plánovač v Juranových závodech v Brně a jedenáct let na výstavbě Jaderné elektrárny Dukovany, kde u generálního dodavatele Škoda Praha na obchodním oddělení vykonával funkci vedoucího koordinátora vyšších dodávek. Od roku 2004 do roku 2008 byl členem krajského zastupitelstva, kde zastával neuvolněnou funkci předsedy Výboru regionálního rozvoje. Vítězslav Jonáš se narodil 27. května 1955 v Moravském Krumlově, žije s manželkou Marií v Dukovanech, má tři dcery, jednoho vnuka, čtyři vnučky, další je na cestě. Má rád koně, sport a chovatelství. Volný čas nejraději tráví v kruhu blízkých přátel a rodiny. V roce 1990 se stal starostou Dukovan a v roce 2006 byl zvolen senátorem za Třebíčsko. V současné době je místopředsedou senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, místopředsedou Podvýboru pro energetiku, členem Podvýboru pro dopravu a místopředsedou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova. Od roku 2012 je členem rady SÚRAO (Správa úložišť radioaktivního odpadu). Patří k iniciátorům sdružení Energetické Třebíčsko, kde zastává funkci člena výkonného výboru. Vítězslav Jonáš se drží zásady: V JEDNODUCHOSTI JE SÍLA. 3

4 Senátní volby 2012 programové priority Senátorské priority pro Třebíčsko 1 Podpora jaderne energetiky je mojí hlavní prioritou Jaderná elektrárna musí fungovat i do budoucna. Udělám maximum pro to, aby se v elektrárně započalo s výstavbou 5. bloku. Do té doby je nutné usilovat o bezpečné prodloužení životnosti stávajících bloků. Také se usilovně snažím o umístění reaktoru čtvrté generace Allegro a administrativního sídla Správy úložišť radioaktivních odpadů na Třebíčsko. 2 Zaměstnanost přinášejí podnikatelé a investoři Mojí snahou bude i nadále zejména ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Třebíč napomáhat investicím do regionu a hledat a přivádět nové investory, kteří by zvyšovali konkurenceschopnost našeho regionu a připravili nová pracovní místa. Nadále se budu snažit v rámci senátních zahraničních aktiv otevírat nové exportní možnosti našich fi rem. 3 I malé obce si zaslouží pozornost a podporu Budu se snažit, aby připravované reformy nezrušily stavební úřady a matriky na malých obcích a aby nedošlo k rušení dalších kompetencí úřadů, a tím i ke snížení kvality obsluhy občanů žijících v menších obcích. Mojí snahou bude zachování současné struktury a kompetencí úřadů na obcích. 4 Vzdělaní lidé jsou solí regionu Vesnické školy se musí zachovat v maximální míře. Musíme vytvořit podmínky, ve kterých by byly zachovány malotřídky a vesnické školy. Veškerá tíha fi nancování nemůže ležet jen na obcích. Za důležité považuji podporu učňovského školství. Budu vždy nápomocen třebíčské Západomoravské vysoké škole tak, aby získala potřebné akreditace ke studijním oborům, které dávají šance na uplatnění v našem regionu. 4

5 Senátní volby 2012 programové priority 5 Ve zdravém těle zdravý duch Pravidelná zájmová činnost je ve výchově dětí a mládeže stejně důležitá jako výchova v rodinách. Jen tak z našich dětí vychováme slušné, ohleduplné občany, kteří se o sebe budou umět postarat. Dnes ještě více platí ve zdravém těle zdravý duch. 6 Maximum pro bezpečí regionu Budu prosazovat, aby úsporná opatření vlády nesnížila akceschopnost integrovaného záchranného systému, tedy policie a hasičů. Udělám maximum pro zachování počtu současných policejních oddělení a hasičských stanic v našem regionu. 7 Chovej se ke starším tak, jak chceš, aby se jednou tvoje děti chovali k tobě. Budu se spolupodílet na vytváření takového systému důchodového zajištění, aby nedošlo k ohrožení fi nancování starobních důchodů. Nadále budu navštěvovat seniory a naslouchat jejich problémům. Jen tak mohu dobře navrhovat patřičná opatření. 8 Vyspělost národa se pozná podle péče o nejstarší generace Součastná struktura sociální péče na Třebíčsku je na dobré úrovni. V žádném případě nedopustím, aby došlo k podfi nancování těchto zařízení. Upřednostňuji rodinnou a pěstounskou péči před péčí ústavní. Rodina je základem zdravé výchovy dětí. 9 Pacient musí být vážený zákazník a klient Prosazuji posílení práv pacienta. Pacient musí přesně vědět, na co má zákonný nárok, kde získá informace, aby se mohl dobře rozhodnout pro zdravotnické zařízení a způsob, jakým chce být léčen. 10 Nejdůležitější jsou pro mě setkání s lidmi I nadále mě budete moci oslovit, kontaktovat a já se s vámi sejdu, abychom mohli probrat to, co vás trápí, nebo to, co mohu jako zákonodárce pomoci vyřešit. 5

6 Senátní volby 2012 rozhovor Rozhovor s Vítězslavem Jonášem Vítězslav Jonáš je místní patriot, sportovec a především manžel, táta a dědeček. Na lidech si nejvíce cení toho, když drží slovo, a nesnáší lhostejnost. Má rád život na vesnici, ze zvířat miluje zejména koně. Ne náhodou je jeho symbolem podkova pro štěstí. Slávek, jak ho oslovují jeho blízcí a přátelé, nezavírá oči před problémy. Je zvyklý jednat a věci řešit. I to byl důvod, proč se rozhodl věnovat se politice. Celý život se řídí radami svého otce a rodinu považuje za základ společnosti a dobrého života. Ve funkci senátora jste šestým rokem, jak jste se za tu dobu změnil? Nemyslím, že jsem se příliš změnil. Pravdou je, že mi za těch šest let trochu zmužněla postava a přibylo vrásek, ale v jádru se pořád cítím být tím (přímočarým) patriotem z Třebíčska. Samozřejmě jsem také získal nějaké zkušenosti a upravil si názory na vysokou politiku. Možná jsem i méně klidný, někdy i špatně spávám, protože mě trápí to, co se děje na politické scéně. Rodiče mě neučili krást, sprostě mluvit a ani brát úplatky. I proto mě mrzí, že jsme my politici někdy lidmi házeni všichni do stejného koše. Proč si myslíte, že lidé jsou unaveni politikou? Řekl bych, že ani tak nejsou unaveni, jako spíše rozladěni. Je to občas i můj případ. Ale to neznamená, že rezignuji a že se s tím nepoperu. Kudy chodím, vysvětluji, že není dobře posuzovat politiku jen podle mediálních výstupů anebo chování zvláště zřetelných nebo nejvíce medializovaných jednotlivců. Když jste unavený vy, nebo máte volno, co nejraději děláte? Přiznám se, že, na rozdíl od mé manželky, rád relaxuji ve větší společnosti. Rád se s lidmi setkávám a bavím. Vždy mě zajímaly společné problémy a rád jsem vymýšlel, jak něco vyjednat nebo vylepšit. V tom jsme s manželkou rozdílní. Občas jí domů přivedu nečekanou vícečlennou návštěvu. Za ty roky si však na tyto překvapivé návštěvy zvykla. Moc rád jsem také se svými vnoučaty. Rozrůstáme se a občas to u nás vypadá na malou školku. Jak zvládáte náročný denní program, kdy se nakupí schůzky, návštěvy a jednání? Politika je o setkávání, jak jinak chcete zjistit názory a dozvědět se o problémech, které lidi trápí. Člověk se musí udržovat v dobré fyzické i psychické kondici a umět si věci správně rozvrhnout. Někdy je toho opravdu hodně, takže jsem rád za každou volnou chvíli. Občas i já dám přednost před společností posezení s manželkou v klidu u kávy. Vedle mě sedí pes a kočka a ti toho moc nenamluví. Jsou to ale vzácné chvilky. 6 Kterou knihu máte nyní rozečtenou? Rád čtu detektivky od Dicka Francise z dostihového prostředí a také hodně čtu časopisy, spíše však ty odborné. Je to rychlý zdroj informací.

7 Senátní volby 2012 rozhovor Kterou knihu jste měl rád jako malý kluk? Rychlonohý Džar od Karatova a také jsem měl moc rád od spisovatele Henryka Sienkiewicze dobrodružný román Pouští a pralesem. Umíte hrát na nějaký hudební nástroj? Naučil jsem se na kytaru. Rád také zpívám, takže když někam vyrazíme, kytara a zpěv nesmí chybět. Kterou hudbu máte nejraději? Líbí se mi lidovky i rock. Nemám vyhraněný styl. Jste dlouholetý fotbalista, jak jste se k fotbalu dostal? Asi jako každý kluk na vesnici. Fotbal se v Dukovanech hrál aktivně, takže jsem zpočátku hrál jen tak s ostatními kamarády. Docela se mi dařilo, a tak jsem začal hrát závodně a vydržel jsem u toho do dvaceti. Po zranění kolena jsem si musel dát zdravotní přestávku, ale pak jsem se k fotbalu znovu vrátil. Hrajete pořád? Hraju nebo spíš chodím za staré pány (smích). Máme dobrou partu, se kterou jsem hrával od dorostu a vydrželo nám to až dodnes. Pravidelně se scházíme a občas si zahrajeme nohejbal nebo malý fotbálek. Po sportu většinou vytráví. Co jíte nejraději? Jsem vděčný jedlík a je to na mě i vidět. Možná je to dané tím, že pocházím ze selského prostředí. Ale v jídle si opravdu nevybírám, jím všechno. Dobré jídlo rád zapiju pivem. Když jsem v Praze, dávám si plzeň, ale jinak mám rád regionální piva. Chutná mi Dalešické pivo a již se těším na nové třebíčské pivo Urban. Pro Vítězslava Jonáše je rodina velmi důležitá. Jak sám říká, bez ní by nemohl dělat to, co dělá. Ve své manželce má oporu a je rád, když se v jejich domě sejdou všechny tři dcery s manžely a dětmi. Jsem zvyklý mít pořád někoho kolem sebe. Nedávno jsem byl doma po dlouhé době o víkendu sám a musím přiznat, že jsem se tak trochu bál, dodává s úsměvem. Jak jste se seznámil s manželkou? Byla to láska na první pohled. Poznal jsem ji, když Majce bylo patnáct. Měla těžký život. Máma jí umřela, když jí bylo dvanáct. Musela pak do Brna k příbuzným do školy. Jednou se vracela z Brna ze školy do Dukovan a já ji zahlédl. Hned jsem věděl, že jí musím říct, že se mi líbí. Jsem přesvědčen, že to bylo mé nejlepší rozhodnutí v životě, jsme spolu už třicet pět let a máme spolu tři dcery a pět vnoučat. Jaký jste byl, nebo vlastně ještě pořád jste táta? Hodně aktivní. Pořád jsem v práci nebo se věnuji různým zájmovým sdružením a svým koníčkům. Když byl čas, tak jsem zveleboval dům a jeho okolí, a to vzalo také hodně času a sil. S odstupem času si uvědomuji, že jsem dříve měl být s dcerami daleko víc. Ale snažím se to vynahradit vnoučatům. A také jsem se mohl a stále můžu spolehnout na manželku. Kdo vás v životě nejvíce ovlivnil? Nejvíce mě ovlivnil můj táta. Byl řídící učitel a své povolání přenášel i domů. Někdy jsem to těžce snášel, ale jak je člověk starší, tak to oceňuje. Zpětně si říkám, že jsem ho měl ještě více poslouchat. Dodnes se řídím jeho radami. Co podle vás dnešním lidem nejvíce chybí? Je to důvěra a schopnost se obětovat. Myslíme příliš na sebe a zapomínáme na ostatní a na to, co bude dál. Vytratilo se gentlemanství. Už nestačí si podat ruku a věřit, že dané slovo se dodrží. A také rodinná soudržnost není to, co dříve. Přeji všem, aby ve své rodině měli oporu, jak děti v rodičích, tak rodiče v dětech. Osobně považuji za velké štěstí, že u nás tomu tak je. 7

8 Senátní volby 2012 Otázky a odpovědi Pane senátore, co konkrétního uděláte pro vybudování obchvatu města Třebíče? Mgr. Pavel Pacal - místostarosta Třebíče Třebíč jihovýchodní obchvat potřebuje. Podle současných plánů má vést obchvat přes průmyslovou zónu. Chápu požadavek města, aby došlo ke změně trasy obchvatu, protože nynější plán obchvatu blokuje rozvoj fi rem, které jsou v průmyslové zóně. Třebíč mě požádala o pomoc, proto jsem ihned svolal několik jednání, které povedou ke změně územního plánu. Budu i nadále pokračovat v pomoci při jednání, aby došlo ke změně trasy obchvatu a fi rmy v průmyslové zóně se mohli dále rozvíjet. Jak budete řešit problematiku místních komunikací? Jsou v žalostném stavu a obce na jejich opravu nemají dostatek finančních prostředků. Jiří Kostelník - starosta Mohelna Jednou z možností fi nancování těchto oprav je zachování a posílení národních dotačních programů, které budou konkrétně směřovány na opravu místních komunikací. Zvýšení daňových příjmů obcí formou nového rozpočtového určení daní určitě také přispěje k navýšení peněz. Jelikož je otázka z Mohelna, budu se snažit dokončit řešení zákonného navýšení rozpočtů obcím v havarijním pásmu jaderné elektrárny. To by zajisté výrazně pomohlo ke zlepšení stavu místních komunikací. Snažíme se, aby náš region byl lákavý pro turisty. Co je podle vás nutné udělat, aby se zvyšovala turistická návštěvnost? Ing. Jan Kotačka - místostarosta Náměště nad Oslavou Co se týče zvýšení turistického zájmu v našem regionu, sám senátor moc udělat nemůže. Ale vždy jsem byl nápomocen při aktivitách prezentujících region. Nabízím svoji účast a zkušenost při jakýchkoliv jednání, která povedou k podpoře a prezentaci regionu. 8

9 Senátní volby 2012 otázky a odpovědi Pane senátore, co uděláte pro zaměstnanost v regionu? Daniel Pospíšil - student Důležité je udržet fi rmy v regionu a také největšího zaměstnavatele elektrárnu Dukovany. Máme zde velké fi rmy, které potřebují pomoc nejen v odbytu tuzemském, ale i v exportu do zahraničí. Proto se budu i nadále snažit zprostředkovávat kontakty na zahraniční trhy. Pokud budu zvolen, budu pokračovat v zahraničně obchodních aktivitách pro naše podnikatele. Doufám, že na úspěšnou misi ve Vietnamu a Pobaltí navážou další. Co uděláte pro rozvoj malých obcí a měst v regionu? Mgr. Hana Škodová - starostka Hrotovic Budu se snažit, aby reformní kroky zachovaly současnou strukturu a kompetence obcí a malých měst. Stavební úřady a matriky musí zůstat tam, kde jsou. Některé další kompetence pověřených úřadů by měly být přesunuty do obcí. Tyto úkony musí stát obcím úplně hradit. Vybavíte si tři věci, které Vás ovlivnili natolik, že se staly inspirací pro Váš volební program? Mgr. Libuše Davidová - ředitelka ZŠ a MŠ Myslibořice Jednoznačně to je nejistá budoucnost elektrárny Dukovany. Výstavba 5. bloku a další fungování elektrárny je pro náš region natolik důležitá, že je to pro mě hlavní priorita do následujícího období. Druhou věcí je podfi nancování rozpočtů malých obcí. A třetí věcí je situace v regionálním školství. Kvůli nedostatku žáků hrozí uzavírání malých vesnických škol. A to podle mě není dobře. Pane senátore, zajímalo by mě, jaká bude budoucnost regionální dopravy a zda je možné obnovení regionální tratě? Ing. Miloslav Nevěčný - starosta Jemnice Vím, co pro Jemnicko zrušení regionální železnice a špatná dopravní infrastruktura znamená. Tomuto problému se věnuji a pevně věřím, že tlak regionu Jemnicka a moje snaha na patřičných místech včetně Ministerstva dopravy, bude zúročena kladným rozhodnutím o obnovení železniční dopravy. Ještě větší snahu v tomto směru vedeme kvůli připravovanému záměru vybudovat v zámku v Jemnici rehabilitační centrum pro válečné veterány Evropské unie. Abychom dosáhli na evropské peníze, potřebujeme nutně i železniční napojení. 9

10 Senátní volby 2012 podpora Kandiduji s podporou: Ing. Jana Fischerová, CSc. - poslankyně, bývalá starostka Havlíčkova Brodu RNDr. Miloš Vystrčil - senátor, bývalý hejtman Kraje Vysočina Ing. Jiří Válal - starosta Pozďátek Dobře si vzpomíná, když při veřejném projednání EIA v Pozďátkách přijel novopečený senátor Vítězslav Jonáš. Okamžitě podpořil obec proti záměru italské fi rmy zbudovat skládku nebezpečných odpadů a zároveň nabídl a založil pracovní komisi, která se problémem úspěšně do konce zabývala. Nedovedu si představit, že bez jeho pomoci by došlo k tak rychlé dohodě s italskými vlastníky skládky a rychlému převedení skládky na stát. Ing. František Vágner - předseda představenstva a generální ředitel ENVINET a.s. Vítězslava Jonáše znám dlouhá léta a je pro mne vzorem člověka, který ani ve vysoké politické funkci nezměnil svůj lidský přístup k okolí. Vždy na mě působil jako seriózní, upřímný a čestný člověk. Mnohokrát jsem se osobně přesvědčil, že se i v roli politika aktivně zapojuje do dění v regionu. V současné době se zasazuje o další osud Jaderné elektrárny Dukovany, která je spojena s celou mojí profesní kariérou. Dukovany, která je spojena s celou mojí profesní kariérou. Není mnoho senátorů, kteří by se tak pilně a s takovým zájmem a intenzitou věnovali svému senátnímu obvodu. Za zmínku stojí alespoň některé oblasti, kde je vidět jeho práce: likvidace skládky nebezpečného odpadu Pozďátky, další rozvoj Jaderné elektrárny Dukovany, rozvoj školství, zejména technického směru, podpora sociálních služeb i kultury a sportu, boj za zlepšení dopravní inrastruktury, dostupnosti a obslužnosti, podpora zájmů Energoregionu 2020, podpora hasičů a další a další. Doufáme, že obyvatelé Třebíčska si jeho dlouholetou práci pro region o pamatují a že ji v podzimních volbách do Senátu spravedlivě ocení. Od nás obou je hodnocení Víti Jonáše jasné - jednoznačně PALEC NAHORU! PaedDr. Ivo Strejček - europoslanec Za šest let v Senátu se díky své pracovitosti stal z Vítězslava Jonáše platný člen senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Původem z Dukovan, pevně zakotvený v Třebíči, má silný vztah k jaderné energetice, kterou, jak sám vím, všude statečně brání a obhajuje. Je si vědom, že prosperita ČR je na energii z jádra závislá a že přítomnost a budoucnost celého regionu jsou v mnohém s existencí jaderné elektrárny spjaty. Věřím, že tuto jeho snahu lidé ocení. Drahoslav Bastl - hasič Hasiči dlouhodobě bojují o stabilní fi nancování, aby mohli zajistit svoji akceschopnost a provozuschopnost. Vítězslav Jonáš si to dobře uvědomuje, a proto využil svého mandátu senátora k tomu, aby předložil zákon, který zajišťuje vícezdrojové fi nancování hasičů. Senátem zá- 10

11 Senátní volby 2012 podpora kon prošel a senátor Jonáš i nadále pokračuje v jednání, aby došlo ke schválení i ve sněmovně. Věci dotahuje do konce. Proto má naši podporu. Petr Svoboda - sportovec, držitel českého rekordu v běhu na 110 metrů překážek Senátora Jonáše jsem poznal v době, kdy jsem jako sportovec začínal. Hodně mi tehdy pomohl. Rád bych mu vyjádřil svoji podporu a poděkování. Myslím si, že to, co dělá, není jednoduché, ale má to smysl a politika takovéto lidi nutně potřebuje. MVDr. Pavel Heřman - starosta Třebíče Podporujeme politika, kterému věříme Vítězslava Jonáše Slávka Jonáše znám více než dvacet let. Potkávali jsme se coby starostové a já si ho pamatuji jako průbojného a velmi schopného starostu obce Dukovany. Erudice a průprava komunálního politika v kombinaci s osobními vlastnostmi pak Sláva zhodnotil v postu senátora. Máme tak senátora, s nímž je radost spolupracovat a kterého nám mohou ostatní regiony závidět. Jestli někdo opravdu pro svůj region pracuje, pak je to právě Vítězslav Jonáš. Jsem přesvědčen, že hlas pro něj v nadcházejících senátních volbách bude spravedlivým oceněním toho, co pro nás v uplynulých šesti letech dělal. Můj hlas má jistý. Vladimír Měrka - starosta Náměště nad Oslavou a předseda sdružení obcí ENERGOREGI- ON 2020 Senátor Vítězslav Jonáš nalézá a prosazuje nové cesty, které vedou k tomu, aby jaderná elektrárna, a vše co s ní souvisí, i nadále pomáhala hospodářskému prostředí našeho regionu. Díky Jonášovi jsou místní problematiky znalí také ostatní senátoři a poslanci. Jsem moc rád, že regionální zájem je u něj nad místním patriotismem a že jsme mohli společně se sto dvaceti osmi obcemi spolupracovat na mnoha dobrých záměrech. MUDr. Jiří Kucharský - chirurg, náměstek Nemocnice Třebíč V osobě senátora Vítězslava Jonáše jsem poznal člověka - politika, který svými čitelnými a nesobeckými postoji prosazuje zájmy tohoto regionu. Proto podporuji pana Jonáše v jeho kandidatuře na senátorský post. V této podivné době, tento region, takové politické osobnosti potřebuje. PaedDr. Pavel Kessner ředitel ZŠ Třebíč, Horka-Domky ak. mal. Josef Kremláček malíř a ilustrátor Ing. Arnošt Kafka podnikatel Milan Šimáček publicista, herec a pedagog 11

12 Senátní volby 2012 Jak volit do Senátu Parlamentu ČR: otázky a odpovědi Jak volit do Senátu Parlamentu ČR: otázky a odpovědi Volby do Senátu jsou ve stejném termínu jako volby do krajského zastupitelstva, tedy v termínu 12. a 13. října. Když půjdete volit do kraje, nezapomeňte s sebou vzít i hlasovací lístek se jménem senátora Jonáše. KDO MŮŽE JÍT K VOLEBNÍM URNÁM? V senátních volbách mohou volit pouze státní občané České republiky, kteří alespoň druhý den voleb dosáhli věku nejméně 18 let. Ve druhém kole mohou volit občané České republiky, kteří alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhli věku nejméně 18 let. KDE ZÍSKÁM VOLEBNÍ LÍSTKY? Volební lístky pro 1. kolo senátních voleb dostanete od obecního úřadu do schránek. Pokud je tam nenajdete, získáte je ve volební místnosti. (Zde také obdržíte volební lístky pro druhé kolo.) KDE MŮŽU VOLIT? Seznam volebních místností v jednotlivých volebních okrscích najdete na úřední desce svého obecního či městského úřadu. JAK ZÍSKÁM VOLIČSKÝ PRŮKAZ? Pro senátní volby se o voličský průkaz musí písemně požádat avšak nejpozději do 5. října nebo osobně nejpozději do 10. října u obecního či městského úřadu v místě trvalého bydliště. Na voličský průkaz však může volič hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. MŮŽU VOLIT I JINDE NEŽ V MÍSTĚ TRVALÉHO BYDLIŠTĚ? V senátních volbách lze volit na voličský průkaz. Ale pozor - volič může hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. JAK SE VE VOLBÁCH HLASUJE? Podporujeme politika, kterému věříme Vítězslava Jonáše Každý kandidát do senátu má svůj vlastní lístek. Pokud chcete ve volbách podpořit senátora Jonáše, je tím správným lístkem lístek s jeho jménem. Ing. Marie Černá místostarostka Třebíče Petr Ondráček předseda Ligy na ochranu zvířat Ing. Lubomír Kerndl podnikatel Ing. Jan Nekula bývalý starosta M. Budějovic 12

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit!

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ŘÍJEN 2012 Jak volit Letošní krajské volby se uskuteční v pátek a v sobotu 12. a 13. října 2012

Více

Poděbradská ODS nabízí voličům nové tváře

Poděbradská ODS nabízí voličům nové tváře číslo 6/2010 / ZÁŘÍ Poděbradská ODS nabízí voličům nové tváře S lídrem poděbradské ODS do městského zastupitelstva Václavem Michlem jsme si povídali o změnách v Místním sdružení v Poděbradech a představě

Více

ODS. Společně pro SStředočeský kraj. po modré společně. Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. volební lídr ODS ve Středočeském kraji. Volební magazín 2006

ODS. Společně pro SStředočeský kraj. po modré společně. Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. volební lídr ODS ve Středočeském kraji. Volební magazín 2006 po modré společně ODS Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. volební lídr ODS ve Středočeském kraji Společně pro SStředočeský kraj Společně pro Středočeský kraj Společně pro budoucnost Vážení spoluobčané, jsem hrdý,

Více

Krajské a senátní volby budou referendem o současné vládě

Krajské a senátní volby budou referendem o současné vládě PŘIJĎTE VOLIT KRAJSKÉ ZASTUPITELE A SENÁTORY 12. -- 13. ŘÍJNA Jan Látka, kandidát do Senátu ve volebním obvodě č. 11 Domažlice, poslanec PS PČR Volební heslo: Vždy jsem byl a budu tady pro vás. www.janlatka.cz

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

www.csobpoj.cz Klaus na setkání s hejtmany chválil existenci i práci krajů

www.csobpoj.cz Klaus na setkání s hejtmany chválil existenci i práci krajů VOLEBNÍ SPECIÁL Exkluzivní rozhovory se všemi hejtmany a vicehejtmany českých a moravských krajů www.csobpoj.cz Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 10 / říjen 2008

Více

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování Hejtmani se ohlížejí za končícím volebním obdobím, STRANA 2 Předvolební rozhovory: Eichler, Netolický, Kadlecová, Plass, Hlaváč STRANY 3, 15, 17, 18, 19, 20 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR

Více

Volební program. pro komunální volby 2014. Litomyšl pro všechny generace

Volební program. pro komunální volby 2014. Litomyšl pro všechny generace Volební program pro komunální volby 2014 Litomyšl pro všechny generace Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou programový materiál České strany sociálně demokratické pro nadcházející komunální volby,

Více

Zvolme Jiřího Pospíšila.

Zvolme Jiřího Pospíšila. Magazín pro občany Plzeňského kraje Nadávat na politiku nestačí. Slušnost potřebuje Váš hlas! Zvolme Jiřího Pospíšila. Nevzdávám boj za kraj bez korupce Přijďte 12. a 13. října k volbám a dejte hlas slušnosti

Více

Volební magazín 2012. Olomoucký kraj. Mgr. Markéta Záleská. kandidátka na hejtmanku Olomouckého kraje

Volební magazín 2012. Olomoucký kraj. Mgr. Markéta Záleská. kandidátka na hejtmanku Olomouckého kraje ký kraj Mgr. Markéta Záleská kandidátka na hejtmanku kého kraje Úvodní slovo Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, krajské volby v říjnu 2012 budou především střetem odpovědné politiky s populismem.

Více

Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná. www.kdu.cz

Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná. www.kdu.cz Z P R AV O D A J K Ř E S Ť A N S K É A D E M O K R A T I C K É U N I E Č E S K O S L O V E N S K É S T R A N Y L I D O V É Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná únor 2011 Z TISKOVÝCH ZPRÁV

Více

Krajské volby 2012. Volební magazín. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje

Krajské volby 2012. Volební magazín. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje o zajímavé ceny na poslední stran Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, krajské volby v říjnu 2012 budou především střetem odpovědné

Více

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Měšický zpravodaj Srpen 2014 Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Mšenské Pokličky Tip na výlet - strana 35 Stavba nové čekárny - stanice Agropodnik Nové čekárny... - strana 7 Stavba dětského

Více

Petice za změnu zákonů

Petice za změnu zákonů ČÍSLO 16 12. ZÁŘÍ 2014 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Odborný dohled nad východem slunce se bude držet v kině Panorama Leckdo si zajisté vzpomene, že jsme loni na podzim

Více

VOLEBNÍ MAGAZÍN ODS Komunální volby 2006, České Budějovice

VOLEBNÍ MAGAZÍN ODS Komunální volby 2006, České Budějovice Magazin_tisk_A.qxd 29.9.2006 13:01 Page 1 VOLEBNÍ MAGAZÍN ODS Komunální volby 2006, České Budějovice Magazin_tisk_A.qxd 29.9.2006 13:01 Page 2 Vážení voliči, v uplynulých čtyřech letech byla Občanská demokratická

Více

Ivana Stráská: Naše země nevzkvétá Kandidátka ČSSD do Senátu za volební obvod České Budějovice

Ivana Stráská: Naše země nevzkvétá Kandidátka ČSSD do Senátu za volební obvod České Budějovice Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 5 26. září 2012 Úmyslně jsem použila slova Václava Havla, stará více než 20 let. Jak smutné, že platí i dnes. Vzkvétá země, kde lidé vnímají

Více

Čas na správnou volbu

Čas na správnou volbu Čas na správnou volbu Komunální volby 2014 SPOLEČNĚ PRO DOBŘICHOVICE sdružení nezávislých kandidátů a TOP 09 a Starostové a nezávislí SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ SPOLEČNĚ PRO DOBŘICHOVICE sdružení

Více

Střední Čechy. Dříve 6890 Kč na občana. Moudří myslí i na druhé

Střední Čechy. Dříve 6890 Kč na občana. Moudří myslí i na druhé Střední Čechy Náš kraj Krajské volby 12. 13. října 2012 Pro středočeský kraj Informační list TOP 09 a Starostové a nezávislí / září 2012 / www.top09.cz / www.starostove-nezavisli.cz Recepty ze středních

Více

MAGAZÍN. MUDr. Eduard Sohlich, MBA. Zdravá volba Zdravý život Zdravý region. Volby do Senátu 2008 SENÁTNÍ

MAGAZÍN. MUDr. Eduard Sohlich, MBA. Zdravá volba Zdravý život Zdravý region. Volby do Senátu 2008 SENÁTNÍ MAGAZÍN Volby do Senátu 2008 SENÁTNÍ Zdravá volba Zdravý život Zdravý region MUDr. Eduard Sohlich, MBA Ředitel nemocnice, kandidát do Senátu za obvod č.63 www.sohlich.cz 2 úvodní slovo Vážení občané, je

Více

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy ROZHOVOR, STRANA 7 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 11 / listopad 2009 ročník 8 cena 15 Kč České hory Sport, zábava a relaxace Lepší pendrekem přes hlavu než ledviny

Více

Žhavé téma čísla: teplo

Žhavé téma čísla: teplo OBČASNÍK ROČNÍK II NEPRODEJNÉ www.jabloneckyzpravodaj.cz JABLONECKÝ ZPRAVODAJ Žhavé téma čísla: teplo JARO 2008 Přestože je jaro, hlavním tématem je teplo. Vždyť pranostika nám říká: březen, za kamna vlezem,

Více

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17 2009 DUBEN Z obsahu: Projekt Hostín schválen v plném rozsahu vydělají na tom Úvaly? str. 2 Rozhovor s Ivanem Černým str. 3 Strukturální fondy EU a Úvaly str. 8 Projekt ozelenění Slovan str. 10 Místo, kde

Více

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ Projekty a hlavní akce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje v roce 2013 strany 8 a 9 Komora pomáhá firmám podnikajícím v dopravě str. 13 ročník 13 březen 2013

Více

Kraj pomáhá lidem, ale musí šetřit

Kraj pomáhá lidem, ale musí šetřit Ekopak Cheb Chebská firma dokazuje, Obce by měly pro veřejně prospěšné práce Hejtman Josef Novotný že plasty jsou kvalitní více využívat drží slovo, stavební materiál. nezaměstnaných. navštívil Ašsko a

Více

SENÁTORSKÝ ZPRAVODAJ. JUDr. Miroslava Antla www.miroslavantl.cz

SENÁTORSKÝ ZPRAVODAJ. JUDr. Miroslava Antla www.miroslavantl.cz Vážení a milí spoluobčané, Díky několikaměsíční komunikaci s předkladateli zákona a důslednému prosazo- k některým nedostatkům, o jejichž ná- akci Vyberte si svoji vládu!. Čtenáři vy- že senátor Antl má

Více

jablonecký ŽIVOT ROMŮ V ČESKU čtěte na straně 10 ZÁŘÍ 2012 volební podzim www.jabloneckyzpravodaj.cz Z OBSAHU: Soutěž pro mládež o hodnotné ceny

jablonecký ŽIVOT ROMŮ V ČESKU čtěte na straně 10 ZÁŘÍ 2012 volební podzim www.jabloneckyzpravodaj.cz Z OBSAHU: Soutěž pro mládež o hodnotné ceny www.jabloneckyzpravodaj.cz OBČASNÍK ROČNÍK VI NEPRODEJNÉ jablonecký z p r av o d a j ZÁŘÍ 2012 volební podzim Vážení čtenáři, podzim bude prý příjemný, jak prorokují meteorologové. Především pak bude volební

Více

Radar v Brdech: podepsáno!

Radar v Brdech: podepsáno! Jako kdyby za vším, co jsem kdy konal stál nějaký velký režisér, říká generální ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík ROZHOVOR, STRANY 10 a 11 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz

Více

Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15

Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15 Informační bulletin Občanské demokratické strany 3 / 2011 Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15 REGIONY Aktuální události

Více

1/09. březen 2009. V čase krize zvedněme hlavy

1/09. březen 2009. V čase krize zvedněme hlavy 1/09 březen 2009 V čase krize zvedněme hlavy březen 2009 Vážení čtenáři, držíte v rukách první letošní číslo Listů ODS, které je odrazem našich snah a hledání způsobů informování a komunikace. Termín komunikace

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více