Veletržní noviny. Vážení čtenáři, květen Foto: Alstom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veletržní noviny. Vážení čtenáři, květen 2015. Foto: Alstom"

Transkript

1 Veletržní noviny Vážení čtenáři, cestujícího dnes zajímá, pokud odhlédneme od ceny, především jak rychle a s jakým komfortem bude přepraven. De facto podobné otázky si klade i přepravce s tím rozdílem, že nesleduje transport své vlastní tělesné schránky, ale více či méně tonážního výrobku, vykutané suroviny apod. A oba svorně čekají, co jim nabídne dopravce. Resp. nečekají, ale hledají, pídí mezi různými poskytovateli této služby. A co dopravci? Světe, div se, ty zajímá vlastně téměř totéž. Tedy jak rychle a s jakým komfortem. Na rozdíl od předchozích dvou ryze spotřebitelských kategorií už však musí pro dosažení cíle učinit něco hmatatelného. Mimo jiné pořídit si moderní vozidla, případně stejně tak moderní zázemí pro běžný servis. A v tomto okamžiku se dostáváme na Czech Raildays jako na průsečík těchto dvou kategorií, tedy spotřebitelů a poskytovatelů. Jakkoliv se může zdát, že v tomto tak náročném segmentu není možné každý rok ukazovat něco nového, opak je pravdou. Jeden rok přináší novinky jeden výrobce či poskytovatel, druhý rok zase další. Někdy jde o zcela nové komponenty, zcela nová vozidla, jindy jen o detaily dolaďované na základě zkušeností získaných v provozu. Ale vše stále s cílem zefektivnit drážní dopravu a poskytnout její služby co nejširšímu okruhu zájemců. A malým obloukem se dostáváme k legislativě a ke státní správě. Protože oni dopravci, kteří si s vidinou úspěchu pořídí onu nejmodernější techniku, vzápětí zjistí, že i přes různé vymoženosti a udělátka, jejichž prostřednictvím košatí vějičku pro zákazníka, mohou květen 2015 Ruku v ruce se stále sofistikovanějšími technickými vymoženostmi rostou také nároky jejich uživatelů - v drážní oblasti tedy cestujících, přepravců a dopravců. Jak jim průmysl, stavebnictví a potažmo legislativa a státní správa vycházejí vstříc, ukazují každoročně také desítky vystavovatelů na veletrhu Czech Raildays. Foto: Alstom najednou společně narazit na limit, kterým je dýchavičná infrastruktura. To je opět chvíle, kdy se dostáváme na Czech Raildays, tentokrát však na doprovodné odborné akce. Znalí již vědí, že první z nich je tradiční dvoudenní konference. Ta se uskuteční ve dnech 16. a v hotelu Clarion a její název Přizpůsobení železnice aktuálním i budoucím přepravním potřebám osob a zboží je více než výmluvný. Tím spíše, že běžný občan je zásobován jeden den informacemi o tom, jak jsou na spadnutí realizace alespoň dílčích úseků vysokorychlostních tratí, aby se druhý den dozvěděl, že snad za 80 let. A jak trefně konstatoval jeden můj kolega - vše působí dojmem, že čekáme, jaký povel přijde z Bruselu, abychom si pomohli konstatováním, že to chce Unie, místo abychom si řekli, že něco chceme sami, a razantně za tím šli. Ta poslední část předchozí věty je pro letošní konferenci zásadní. Jednodenní seminář, který se uskuteční rovněž v hotelu Clarion ve středu , nese název Kolejová vozidla nová řešení, provoz, komponenty. Jak již naznačilo předchozí číslo Veletržních novin, jde o pozměněnou koncepci oproti předchozím rokům, kdy se prolínala problematika vozidel a infrastruktury. Cílem je větší tematická sladěnost příspěvků z pohledu posluchačů. A že je i zde velmi úzká vazba na výše uvedená konstatování, dokazuje za všechny například příspěvek Některé nejasnosti v evropských normách pro nákladní vozy a dopad na jejich schvalování. Místa ubývá, takže už jen stručně. V rámci 16. ročníku, pořádaného pod záštitou ministra dopravy ČR a náměstka primátora statutárního města Ostrava, se prezentuje opět na 170 firem a společností, jimž budou dělat kulisu početné zajímavé exponáty na kolejích a společně s nimi lákat ony potenciální cestující, dopravce, či přepravce, ale také další výrobce a dodavatele, stejně jako náhodné kolemjdoucí. Závěrem bych rád poděkoval statutárnímu městu Ostrava a firmám Škoda Vagonka a DAKO-CZ za partnerství a podporu veletrhu. Srdečně Vás všechny zvu do Ostravy ve dnech června. Ing. Stanislav Zapletal manažer veletrhu Czech Raildays

2 Firma ROBERT WAGNER je součástí železniční historie již více než 100 let. I dnes jsme stále v pohybu ve vozidlech našich zákazníků. Panorama Psal se rok 1909, když Otto Hahn a Albert Einstein způsobili svými objevy a vědeckými interpretacemi revoluci ve vnímání fyzikálního konceptu vesmíru. Chemik Leo Hendrik Baekeland vyvinul první umělou hmotu, která dnes nese jeho jméno - bakelit. George Claude, chemik a fyzik, vynalezl fluorescentní lampu. Byla to doba euforického technologického probuzení, jež inspirovala tehdy mladého syna místního kováře Roberta Wagnera k založení své firmy v malebném lázeňském městě Radevormwald. Začal vyrábět zámky a kování pro kočáry a vagony, provozované ve svém rodném regionu, tedy v Severním Porýní-Vestfálsku. Výrobky firmy ROBERT WAGNER se brzy staly vysoce ceněnými díky své vynikající kvalitě a neobvykle dlouhé životnosti. I když se od roku 1909 portfolio výrobků výrazně rozšířilo a nároky zákazníků se zvýšily, nadále firma kladla důraz na špičkové vlastnosti stejně jako v dobách svých počátků. Postupně se z malé kovářské dílny o pěti zaměstnancích rozrostla o několik nových hal, správní budovu; dnes zaměstnává kolem šedesáti pracovníků a desítky obchodních zástupců po celé Evropě. Původní kovářskou výheň a jednoduché obráběcí stroje nahradily moderní číslicově řízené stroje, doplněné laserem, ohraňovacím lisem a svařovacími pracovišti. Odlitky a povrchové úpravy jsou dodávány formou kooperace stabilními místními partnery. Naši konstruktéři absolvovali nejprestižnější technické univerzity v Evropě a také díky tomu je dnes technický úsek schopen zpracovat kvalitní podklady od zákazníků v jakémkoli v současnosti používaném formátu. Ve společnosti ROBERT WAGNER chápeme, že celkový koncept železniční dopravy nejlépe funguje na principu dlouhých provozních cyklů a minimálních nákladů na údržbu. Proto klademe mimořádný důraz na nejvyšší kvalitu výrobků, které jsou promyšleně konstruovány z nerezových ocelí, mosazi a slitin hliníku tak, aby spolehlivě sloužily zákazníkovi daleko za hranicemi záruční doby. Je třeba mít na zřeteli, že kolejová vozidla jsou většinou financována z peněz daňových poplatníků a provozována desítky let. Značku původu tak chápeme jako závazek vynikající kvality naší vlastní práce a slib odpovědnosti našim klientům. Cesta k cílové kvalitě začíná již pečlivým nákupem polotovarů a vede přes moderní postupy při technologických procesech. Nekompromisní požadavky na jakost a důsledná mezioperační kontrola jsou trvale zavedeným návykem všech zaměstnanců firmy. Pracovníci konstrukce jsou trvale motivováni ke snaze o dosažení optimalizace již existujících řešení. Berou v potaz komplexní požadavky zahrnující zákazníkova přání na straně jedné a technologické možnosti na straně druhé. Kvalita se nedá zkontrolovat, musí se vyrobit - i proto pro nás certifikace ISO 9001, získaná v roce 1999, neznamenala žádnou zásadní restrukturalizaci firmy, nýbrž formalitu. Je to logický důsledek úsilí o to, aby naše výrobky byly s respektem přijímány po celém světě. Jako obchodní zástupce se často setkávám s požadavkem: Máte nějaký katalog? To je ovšem běžné nepochopení celého konceptu, s nímž pracujeme. Portfolio výrobků firmy ROBERT WAGNER je velmi široké, protože tak, jak se vyvíjejí v čase představy, přání a nároky našich zákazníků, vyvíjíme se my s nimi. Nevyvíjíme výrobky do šuplíku, na sklad nebo do katalogu, jež bychom se až následně snažili prodat. Všechny naše výrobky vznikají na základě konkrétních požadavků zákazníků, kteří si oblíbili vlastnost komentovanou jednoznačně jako dílce, které jednou namontujete a už o nich nikdy neuslyšíte! Kompresní zámky a uzávěry, šatní háčky, madla pro invalidy, boxy pro pumpy a ventily, plnicí hrdla pro veškeré provozní náplně, panty, zámky kabin strojvedoucích, bezpečnostní háčky pro stropní panely a servisní dvířka, to vše je pouze namátkový výřez našeho portfolia, jehož položky jsou obvykle modifikovány nebo specificky přizpůsobeny požadavkům zákazníka. Vítáme zákazníky, kteří nepřicházejí s dotazem co nám můžete nabídnout?, ale kteří přijdou s požadavkem vyřešte nám tento problém!. Z toho vyplývá, že originalita našich výrobků je velkou měrou závislá právě na specifických požadavcích našich zákazníků. Následná řešení jsou již jen důsledkem vzájemné spolupráce; naší největší odměnou je potom vracející se zákazník s novými a ještě náročnějšími úkoly. V dnešní konzumní době se stále více setkáváme s tlakem na rychlost a se snahou konstruktérů přizpůsobovat svá řešení katalogovým dílcům. Některé firmy tak byly nuceny v rámci cenové války a tlakem klientů na nízké pořizovací náklady přenést svoji výrobu do Asie. Naše výrobky nemají v těchto souvislostech lehkou pozici, ale z dlouhodobého hlediska a z odpovědnosti ke stoleté tradici firmy padlo v době velikého převodu výroby z evropských továren na východ jasné rozhodnutí aktuálního majitele, vnuka zakladatele a výkonného ředitele firmy pana Reinholda Wagnera, za žádnou cenu nejít touto cestou. V době velkého poklesu zakázek po splasknutí americké hypoteční bubliny a následném oslabení celosvětové ekonomiky byla firma ROBERT WAGNER požádána čínským zákazníkem o vyřešení trapézového kompresního zámku pro jejich projekt vysokorychlostních jednotek. Úvodní dvousetkusová objednávka byla vzhledem ke zkušenostem na tomto trhu brána jako první a jediná. Překvapivě tomu tak nebylo a zákazník pokračuje v objednávání těchto zámků dodnes, protože z hlediska výdrže a bezpečnosti se rozhodl vsadit na jistotu a nešetřit na nepravém místě. Paradoxně tak firmu v obtížné době, kdy jiné firmy přežívaly díky přesunu zakázek na východ, zachránil právě čínský zákazník. Aktuálně vnímáme návrat bývalých zákazníků, kteří si již prošli úsporným obdobím a po několika incidentech s předčasnou únavou komponentů pořízených např. za třetinové ceny si na následných nákladech spočítali, že do budoucna budou raději šetřit své náklady a reputaci nákupem komponentů značky ROBERT WAGNER. Výjimkou dnes nejsou ani případy, kdy zákazníci chtějí přepracovat řešení nějakého konkrétního katalogového produktu u naší firmy tak, aby zůstala zachována funkce a připojovací rozměry, ale aby produkt vydržel vibrace, tlakové nárazy a další zatížení běžná v kolejových vozidlech. K našim aktuálním zákazníkům v ČR a na Slovensku patří například společnosti ŽOS Vrútky, Škoda Vagonka, Siemens nebo Faiveley Transport Lekov. Nesmíme však opomenout ani subdodavatele technologických celků, jako jsou DIOSS Nýřany, Otavské strojírny, KASPER KOVO, TRATEC-CS, Miroslavské Strojírny, Vagonka Dřevo a další. Tito dlouhodobí zákazníci a obchodní partneři oceňují firmu ROBERT WAGNER jako kompetentního, dostupného partnera a seriozního dodavatele. Naši zákazníci a více než stoleté zkušenosti s několika generacemi kolejových vozidel nás tak stále drží v pohybu a děláme maximum pro to, aby tomu tak bylo i nadále. Pavel Holaň Obchodní zástupce pro ČR/SK Robert Wagner GmbH & Co. KG Foto: RWR

3 Moderní infrastruktura musí sloužit moderním vozidlům - jen tak může železnice jako celek uspokojovat požadavky cestujících i přepravců. Foto: Siemens Uplynul rok mezi veletrhy, a tak je na místě bilancovat. Proto se ptáme ředitele dopravní divize Romana Kokšala - co toto relativně krátké období přineslo? Bezesporu byl uplynulý rok ve znamení railjetů, které jsme dodali Českým drahám. Také railjet, který ještě v loňském roce stál na ostravském výstavišti, dnes pravidelně slouží cestujícím. Ve společném projektu českých a rakouských drah zajišťují šest modrých a dvě vínově zbarvené soupravy rychlé a pohodlné spojení Prahy a Brna s Vídní a Štýrským Hradcem. Denně tak vyjíždí osm párů komfortních expresních vlaků, pojmenovaných po osmi významných hudebních skladatelích. Po dvaceti letech intenzivního budování prvního tranzitního koridoru získaly vlaky, které na něm jezdí, konečně důstojnou podobu. Vozidla již nezaostávají za parametry tratě, naopak je dokážou využít. Dodal bych, že railjet nepředstavuje jen vozidlo - je to přepravní produkt, k němuž patří vedle moderních a tichých souprav s klidným stabilním chodem také špičková úroveň palubních služeb. To dnes vyhledávají zákazníci - značkové produkty vysoké kvality. Nelze přehlédnout, že příchod railjetů povznesl železnici. Určitě a hned dvakrát. Jak na lince Praha - Brno - Vídeň, tak i na vnitrostátních linkách. Například na vlaky z Prahy do Chebu a Klatov bylo možné přesunout zánovní vozy uvolněné z vídeňské linky, což umožnilo vybudovat novou kategorii vlaků vyšší kvality Rx. Jak vnímáte s odhlédnutím od railjetů současný stav na našich tratích? Zvykli jsme si na to, že se výrazně obnovují železniční tratě a do infrastruktury od samotného drážního tělesa přes mosty, tunely, zabezpečovací zařízení až po protihlukové stěny proudí každoročně desítky miliard korun. Jistě, železnice je potřebuje. Ale dopravní stavba není cílem. Je nástrojem k tomu, aby v maximální míře pokrývala požadavky na přepravu cestujících a zboží. Nemá logiku, aby po modernizovaných tratích jezdila stará vozidla, která nemohou využít jejich parametry, aby se pod trakčním vedením spalovala nafta, aby nebyla využívána traťová část vlakového zabezpečovače ETCS. Modernizace tratí je vnímána jako rozumná a prospěšná investice, tak proč pranýřovat nákup nových vozidel jako zadlužování? Navíc v této vazbě nejde jen o cestující, ale také o okolí železnice. Pro místní obyvatelstvo jsou stavěny protihlukové stěny, které v dotyčném místě sníží hluk zhruba o devět decibelů. V ČR se do nich investovalo pět miliard korun. Jenže to jde i jinak. Opět se tím vrátím k railjetu, který je o 15 decibelů tišší než starší vozy se špalíkovými brzdami. To by znamenalo více vnímat šetrnost železnice k přírodě. Může se to podařit s ohledem na současnou situaci? Kolejová doprava je udržitelnou formou dopravy. Nejde jen o železnici samotnou, ale také o přímou vazbu na šetření zdroji fosilních paliv a snižování uhlíkové stopy. Loňský říjnový summit EU určil v tomto směru cíle jednoznačně. Důvod, proč Unie tak štědře podporuje železniční projekty, je právě v nízké energetické náročnosti vlakové dopravy. Příkladem může být opět railjet. V osobním automobilu, který pojede rychlostí 130 km/h, připadá na sedadlo a kilometr spotřeba energie zhruba 0,150 kwh, railjet využívající rychlost 160 až 200 km/má jen 0,025 kwh na sedadlo a kilometr. To je dokonce méně než při pěší chůzi, při níž člověk při průměrné rychlosti chůze spotřebuje cca 0,080 kwh/km. Pokud bude chtít Česká republika získat příspěvek z fondů EU na modernizaci tratí, musí prokázat, že vlaky přepraví větší počet cestujících, ale také že na železnici přejde část dopravy ze silnic. A daří se to? V posledních letech kontinuálně narůstají přepravní výkony osobní železniční dopravy v průměru o 4 % ročně. V dálkové dopravě činí nárůst osobových kilometrů průměrně až 6 % ročně. Železnice by se ale neměla stát obětí vlastního úspěchu. Potřebuje nabídnout cestujícím nejen vyšší kvalitu, ale i dostatečnou kvantitu - protože jinak těch každoročně přibývajících 6 % cestujících nemůže pobrat. Za odpisy lze pořídit jen vozidla pro obnovu současných kapacit, ale už ne vozidla pro nové cestující. To je téma pro správné hospodaření s evropskými fondy, o podpoře společných projektů zahrnujících tratě i vozidla. Intenzivní růst přepravní poptávky logicky vede k orientaci na otevřené systémy s možností postupného zvyšování přepravní kapacity, jakými jsou například netrakční jednotky. A jaké trendy představuje nákladní doprava? V tomto odvětví jsou cíle EU také jasné. Nákladní doprava na vzdálenosti nad 300 km se musí převést ze silnice na železnici. Není potřeba smutně vzpomínat na doby, kdy železnice vozila uhlí z Kladna do Prahy či řepu ze vsí do cukrovaru. Teď je potřeba jezdit napříč Evropou, nahradit dálkovou kamionovou dopravu nákladními vlaky. V tom má železnice ještě velké možnosti. Je nutno dodat, že i zde jsou základním motivem zásadní úspory energie a exhalací. Samozřejmě naplnění těchto vznešených cílů přepravcům nestačí, zajímají se v první řadě o rychlost a cenu přepravy. Jednou z jednoduchých odpovědí je účinný nástroj v podobě interoperabilních lokomotiv. Myslíte například známé Taurusy? Ty odvedly a ještě odvedou velký kus práce. Ale ve výrobním programu naší společnosti už je vystřídal Vectron. Z předchozích generací si přinesl spoustu osvědčených vlastností, ale na pomyslném hodnoticím žebříčku stoupl o další příčku pro svou novou charakteristiku - variabilitu. Díky ní dokáže pružně reagovat na vývoj v oblasti infrastruktury železnic a dopravních úloh. Představte si to tak, že lokomotivu lze nejen již v procesu výroby, ale i kdykoli v průběhu jejího využívání modifikovat podle stavu tratí a potřeb vlakových tras, tedy vybavit ji různými typy vlakových zabezpečovačů nebo ji přizpůsobit pro práci s různými napěťovými systémy, aby mohla po nezbytném schválení operovat v různých zemích. Schvalovací procesy ale nejsou snadné téma. Homologace vozidla není jednoduchá, ale rok od roku je transparentnější. V zásadě je jasně určeno, co má vozidlo splňovat, aby bylo možné v dané zemi prokázat jeho technickou způsobilost. Podstata úspěchu schvalovacího procesu není v obratnosti jednání s příslušnými orgány, ale ve znalosti specifických požadavků daných předpisy v jednotlivých zemích a v jejich pečlivém respektování při technickém řešení vozidla počínaje jeho prvotním projekčním návrhem, až po samotnou konstrukci. Tyto principy byly při vývoji Vectronu důsledně uplatňovány od samého začátku, a proto se tuto lokomotivu nyní daří úspěšně schvalovat v jednotlivých evropských zemích včetně ČR, kde získal schválení k provozu na celé síti bez jakýchkoliv omezení. Cíle EU jsou v jednotnosti evropských železnic. Jistě, ale žijeme v reálném světě. Stále ještě musíme vybavovat lokomotivy mnoha typy národních vlakových zabezpečovačů a různými systémy elektrického napájení. Na druhé straně je potřeba intenzivně budovat jednotnou evropskou interoperabilní železnici. Vybavovat tratě i vozidla ETCS, intenzivně elektrifikovat železnice systémem 25 kv 50 Hz. Je velmi důležité, že se u nás po určité přestávce opět rozbíhá elektrifikace dalších tratí, protože v elektrické vozbě spočívá velká strategická přednost železnice. Co je tedy vlastně těžištěm inovačních aktivit? Rozvoj infrastruktury? To je příliš zjednodušený pohled. Kvalitní infrastruktura je nepochybně nutnou podmínkou. Avšak železnice je zde pro cestující a pro přepravce a ti vnímají její výkonnost, kvalitu a ekonomiku jako celek. Jde o harmonický rozvoj všech jejích strukturálních subsystémů - tratí, napájení, zabezpečení a vozidel. A o tom je i veletrh Czech Raildays a jeho doprovodné odborné akce. Děkujeme za rozhovor. Rozhovor

4 Výzkumný Ústav Železniční je špičkovým střediskem pro testování vozidel a komponentů, ale není mu lhostejná ani historie. Spektrum Výzkumný Ústav Železniční, a. s. (VUZ), je společností specializovanou na odborné služby a komplexní řešení v oblasti posuzování, zkušebnictví a poradenství pro železniční systémy a drážní dopravu. Kromě poskytování těchto služeb stojí v poslední době také za několika významnými doplňkovými aktivitami, např. pořádáním konference OSŽD a podporou projektů týkajících se historických vozidel, konkrétně opravy motorové lokomotivy T kyklop a motorového vozu M Stříbrný šíp. Než se budeme věnovat výhledům pro rok 2015, shrňme si současné aktivity společnosti. Dle nových nařízení Evropské komise, zveřejněných ve věstníku EU ze dne , která ovlivňují posuzování železničních vozidel a staveb na požadavky interoperability u všech subsystémů, rozšířila Kancelář Autorizované Osoby svou autorizaci. Dynamický zkušební stav, na němž bylo na přelomu let 2014 a 2015 realizováno několik zajímavých zkoušek, je trvale kapacitně velmi vytížen. Stěžejními jsou zkoušky rámů podvozků, termomechanické a únavové zkoušky železničních kol, zkoušky tažných háků, táhlových ústrojí, šroubovek i nárazníků. Stálými zákazníky zůstávají především klienti z oblasti východní Evropy. Zájem o zkoušky ve Zkušebním centru VUZ Velim je do jisté míry ovlivněn operačními programy pro podnikání a inovaci a dotacemi z EU. Finanční prostředky, které byly určeny pro období , jsou téměř vyčerpány a podmínky pro čerpání dotací pro nové období zatím nejsou přesně stanoveny. Cílem prioritní osy 1 však i nadále zůstává podpora úrovně železniční, vodní, městské, příměstské a multimodální dopravy, a to včetně zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Nejen z důvodu dozvuku finanční krize, ale i z důvodu nové geopolitické situace v Evropě a přecházejícího období pro čerpání dotací byl na zkušebním okruhu v období začátku roku 2015 menší zájem o nabízené služby. Přesto však bylo provedeno několik zkoušek, jež rozhodně stojí za zmínku. Z tuzemských firem zkoušejících svá vozidla ve Zkušebním centru VUZ Velim lze zmínit především společnosti Škoda Transportation (zkoušky sběračů lokomotiv řady 380) a Škoda Vagonka (TBZ jednotek RegioPanter pro ČD), dále Pars nova (předání lokomotiv řady 380 po vyvazovací opravě nebo brzdové zkoušky osobního vozu řady Bmz) a DPOV (předání Pendolina po opravě vyššího stupně a zkoušky EMC - rušení RTV měřicího vozu FST4 pro SŽDC-TÚDC). Tradičně na jaře provádí firmy, jako např. STRABAG nebo GJW Praha, ladění traťových strojů před nadcházející stavební sezónou. Ze zahraničních klientů stojí rozhodně za zmínku testování jednotky Coradia Nordic X60 B společnosti Alstom, která byla testována pro provoz v okolí Stockholmu. Jedná se o další sérii jednotky X60, jež byla ve Velimi zkoušena již v roce 2005, ale z důvodu použití modernějších komponentů bylo nutné provést zkoušky nové. Dalšími zajímavými testovanými vozidly jsou elektrické lokomotivy firmy Bombardier typů TRAXX AC3 a F140 MS či nejnověji elektrická jednotka TWINDEXX pro SBB, dále lokomotivy firmy Siemens z rodiny Vectron ve verzích MS, AC, DC i DE, elektrická jednotka PKP řady ED 250 (Alstom, Itálie), osobní vozy ICRm holandské společnosti Nedtrain a elektrické jednotky řady ETR 564 firmy CAF určené pro mezistátní dopravu mezi Itálií a Rakouskem, na nichž pracovníci Zkušební laboratoře provedli zkoušky brzdy a protismyku. Zkušební laboratoř provedla mj. také zkoušky protismyku lokomotivy společnosti CZ LOKO nebo měření EMC lokomotiv TRAXX F140 MS ve dvojité trakci. Pro nákladní vozy proběhly brzdové zkoušky nákladních vozů Faccns 49 m 3 pro Legios Loco či vozů řady Rgns pro společnost RAILTUR, dále následovaly zkoušky výsypných vozů řad Fccnpps a Faccnpps a plošinových vozů řady Kgs. Kromě toho se uskutečnila řada zkratových zkoušek na nové trase metra A ve stanicích Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol. Významným projektem pro ZL VUZ jsou brzdové a hlukové zkoušky a zkoušky kvazistatické bezpečnosti nákladních vozů z produkce společnosti ŽOS Trnava, jež jsou určeny pro švýcarského správce infrastruktury. Do zkoušek na ZC Velim zasáhly také opravné práce a modernizace. V březnu bylo uvedeno do provozu nové zabezpečovací zařízení ETCS, a to jak úrovně Level 1, tak Level 2. Zkušební okruh tak bude nyní moci svým zákazníkům nabídnout další speciální službu, aktuálně velmi žádanou. Její unikátnost spočívá především v tom, že mimo reálné tratě není jinde v Evropě možnost tento systém zkoušet. Zkoušky ETCS L1 a L2 lze navíc provádět včetně jejich kombinací a jsou plně kompatibilní s BaseLine 2. Navíc návaznost na BaseLine 3 je v současnosti ve stádiu příprav. Instalovaná technologie umožňuje simulaci standardních i poruchových provozních stavů včetně simulace specifických požadavků dle dohody s klientem. Kromě zajištění procesu hlavních činností dostaly zelenou i další významné doplňkové aktivity. Podle názvu filmu,,zachraňte vojína Ryana by se dala označit i snaha o znovuvzkříšení dvou unikátů v podobě lokomotivy T a motorového vozu M Kyklop byl vyroben v roce 1974 v dnes již neexistující lokomotivce ČKD Praha. Od začátku jeho zkušební provoz provázely četné technické problémy, navíc do pravidelného provozu nebyl prakticky nasazen. Následně byl využíván Výzkumným ústavem železničním až do počátku 90. let minulého století. I když neupadl v zapomnění, chátral v neprovozním stavu. Po dlouhé cestě nároč- ných oprav se podařilo lokomotivě nejen vrátit její lesk, ale také vdechnout život, aby mohla připomínat historii a souvislosti české lokomotivní konstrukce. Druhým zmíněným, dlouho chystaným projektem, který je již ve fázi běhu, je oprava a renovace vozu M , vyrobeného v roce 1938 v ČKD ve spolupráci s firmou Praga. Tento motorový vůz potkal také neradostný osud, ovlivněný navíc do značné míry okupací a druhou světovou válkou. Pevně věříme, že i v tomto případě bude oprava úspěšná a motorový vůz bude v roce 2016 slavnostně zprovozněn. VUZ se společně s ČD také stal pořadatelem letošního 30. ročníku konference OSŽD (Organizace pro spolupráci železnic), která se uskutečnila ve dnech 20. až 24. dubna 2015 v pražském hotelu Corinthia Towers. Sešli se zde vrcholní představitelé východoevropských a asijských železničních společností sdružených v OSŽD, generální ředitelé členských železnic, ale i velká většina pozorovatelů západních zemí Evropy. Mezi hosty byl i prezident ruského národního dopravce RŽD Vladimir Jakunin. Hlavním bodem programu byly otázky týkající se osobní dopravy, od služeb poskytovaných cestujícím až po podmínky jízdních řádů. Dále také železniční nákladní doprava, problematika nových kolejových vozidel určených pro nákladní dopravu nebo podmínky přeprav kontejnerů z východu na západ. Ing. Antonín Blažek, Ph.D. generální ředitel Výzkumný Ústav Železniční, a. s. Foto: VUZ (2), Tomáš Kuchta (1), Jiří Navrátil (1)

5 Sedadlo by nemělo být jen strohou součástí vozu, ale mělo by být filosofií - ve společnosti BORCAD dovedeme skloubit estetiku, bezpečnost a ergonomii tak, aby cestování na něm bylo příjemným zážitkem. Foto: BORCAD O filosofii, úspěších a perspektivě firmy BORCAD jsme si povídali s Ing. Michalem Seltenreichem, Ph.D., výkonným ředitelem společnosti. Vaše společnost je pravidelným účastníkem Czech Raildays. Co pro BORCAD prezentace na této specializované akci znamená? Základy firmy byly položeny v Ostravě. Později se přestěhovala do Fryčovic, kde má nyní své sídlo a výrobní zázemí. Jako firma z tohoto regionu nevidíme Czech Raildays pouze jako příležitost setkat se s odborníky, dodavateli a současnými i potenciálními zákazníky, ale vnímáme velmi pozitivně také možnost prezentovat se široké veřejnosti v našem regionu. Zároveň zveme na Czech Raildays také naše zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, poněvadž jde o akci, kterou jinde v ČR nenajdou. V neposlední řadě také chápeme naši prezentaci jako možnost oslovit studenty a absolventy středních a vysokých škol jakožto jejich případný zaměstnavatel. V loňském roce jsme obměnili design našeho stánku a byli jsme nadmíru spokojeni. Velký ohlas měly vystavené prototypy sedadel GENIO v korporátních barvách Deutsche Bahn, ale také náš první zámořský projekt pro kanadského turistického operátora Rocky Mountaineer, byť ten byl na stánku představen jen na velkoformátové fotografii. Letos však spatří návštěvníci naše elektricky ovládané sedadlo COMFORT ve verzi pro Rocky Mountaineer přímo na stánku. Zmínil jste, že loni jste uvedli na trh zcela nové sedadlo GENIO. Už z názvu produktu je patrné, že si od něj hodně slibujete. Je to sedadlo, které mění pohled na způsob cestování v příměstské a regionální dopravě a které je navíc vhodné také pro vlaky kategorií R, Ex a IC na střední vzdálenosti. Design vychází z nadčasového produktu REGIO+ a konstrukční řešení přináší užitek všem - cestujícím požitek ze samotné jízdy a provozovateli mimo jiné efekt v podobě zájmu o jeho služby. Podařilo se nám využít výhod netradičně řešeného rámu (jehož design byl oceněn v roce 2012 cenou Swedish Steel Prize) a při stejné rozteči sedadel mají cestující mnohem více místa na nohy, navíc sedadlo je posuvné o 50 mm. Například jednotky cityjet firmy Siemens pro ÖBB, které mají pouze druhou vozovou třídu, jsou vybaveny našimi sedadly GENIO s posuvem, velkým sklopným stolkem, umožňujícím např. práci s notebookem, a s pohodlným podhlavníkem s tvarovanými hlavovými opěrkami ( s ušima ) pro případný relax v odpočinkové pozici. Díky výborné spolupráci s Českými drahami a Škodou Transportation mohl BORCAD testovat sedadla GENIO v jednom RegioPanteru na vozebním rameni Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř bezmála půl roku, od loňského září až po začátek letošního jara. Během této doby jsme si ověřili v reálném provozu výsledky testů provedených v naší a externí laboratoři. Kromě toho jsme provedli také dotazníkové šetření spokojenosti mezi cestujícími přímo ve vlaku. I když k naší radosti dopadl výsledek nad očekávání dobře, rozhodně jej vzhledem ke krátké jízdní době většiny cestujících nepřeceňujeme. Výsledky zkoušek komfortu a životnostních zkoušek použité konstrukce sedadla však byly chváleny i ze strany pracovníků technického úseku DB Regio, což nás samozřejmě potěšilo a motivuje to k další práci. Jak jsem uvedl hned na začátku, užitek je na první pohled patrný jak pro cestující, tak pro provozovatele vozidel. Které významné zakázky v současnosti BORCAD připravuje a pro jaké zákazníky? Pokračuje projekt Rocky Mountaineer, v letní sezoně bude ve Skalistých horách nasazen do provozu další renovovaný vůz nejluxusnější třídy GoldLeaf s našimi elektricky polohovatelnými sedadly. Po úspěchu se sedadly EXCELLENT v ruských vysokorychlostních jednotkách Sapsan pokračuje rovněž spolupráce s firmou Siemens. Kontinuálně pro její výrobky dodáváme sedadla GENIO (vlaky pro ÖBB) a podařilo se nám uspět s nabídkou pro zakázku do premium třídy tureckých železnic, opět na platformě jednotek Velaro. Významné zakázky řešíme se společností Škoda Vagonka pro ČD (jednotky InterPanter pro dálkovou dopravu), ale i pro DB (projekt Norimberk - Ingolstadt - Mnichov Express). Skutečnou výzvou je pak projekt sedadel COMFORT první třídy pro vlaky Talgo Avril, které budou nasazeny v Saúdské Arábii mezi poutními městy Mekka a Medina. A konečně pro kazašsko-španělské konsorcium Tulpar- Talgo připravujeme další projekt sedadel pro relaxační vozy, které budou součástí lůžkových a lehátkových expresů na kazašských pláních. Jako jedni z mála výrobců sedadel jsme úspěšně (mj. i díky spolupráci s VŠB-TUO) zvládli britskou normu na crash testy regionálních sedadel a nyní se intenzivně připravujeme ke vstupu na specifický, ale silný a přitažlivý anglický trh. Jak naznačují předchozí řádky, měla firma v posledních letech úspěch také v Rusku. Jak se projevila politická situace a klesající rubl na výkonech BORCADu? Nebudu tvrdit, že nám situace kolem Ruska a Ukrajiny nezpůsobila problémy a že jsme ji zvládli lehce. Máme několik pozastavených i zrušených projektů, jež byly ve fázi realizace dodávek. Zastavení rozběhnuté výroby a nákupu materiálu se neobešlo bez komplikací. Rusko patří mezi trhy s vyššími riziky a podle toho je k němu třeba také přistupovat. Současné politické zadání pro ruské provozovatele a investory je preference lokálních výrobců. Tomuto trendu vycházíme vstříc našimi kroky na ruském trhu. Před dvěma lety jsme založili dceřinou společnost BORCAD RU v Moskvě, která zodpovídá za obchodní aktivity a splnění veškerých certifikačních požadavků pro ruský trh, zajišťuje servis pro více než našich sedadel v této zemi. V loňském roce jsme podnikli kroky směrem k lokalizaci finální montáže v Rusku a realizovali dodávku sedadel do dvou jednotek Lastočka s finální kompletací v Jekatěrinburgu. Již zmiňovaný projekt pro kazašskošpanělské konsorcium Tulpar-Talgo bude z velké části realizován podobným způsobem. Jak vidíte další rozvoj divize kolejové techniky ve firmě, která letos oslaví kulatých 25 let od svého založení? Firemní výročí oslavíme velkoryse, ale pragmaticky - otevřením nových výrobních hal, správní budovy a zkušebny. Jedná se o největší investici v historii firmy a zdvojnásobíme tím výrobní kapacity na sedadel ročně. Haly budou vybaveny novými technologiemi, zmíním například průběžnou komaxitovací linku se dvěma stříkacími komorami. V nové zkušebně budeme kromě pevnostních, cyklických a životnostních testů schopni provádět také zkoušky hoření podle nové normy EN Do konce roku plánujeme zkušebnu akreditovat. Slavnostní otevření všech nově budovaných prostor plánujeme na konec léta. Děkujeme za rozhovor. Profil

Škoda Transportation. Společnosti skupiny Škoda Transportation

Škoda Transportation. Společnosti skupiny Škoda Transportation Škoda Transportation Škoda Transportation je jednou z předních evropských firem v oboru dopravního strojírenství. Tržby skupiny se každoročně pohybují okolo 700 milionů euro a do výzkumu a vývoje se za

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY www.skoda.cz JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY VAGONKA NOVÁ KVALITA V PŘÍMĚSTSKÉ, REGIONÁLNÍ I MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVĚ

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Vysokorychlostní železnice v ČR proč?

Vysokorychlostní železnice v ČR proč? Ing. Petr Šlegr Š Ing. Petr Šlegr Několik faktů z historie železnice ve světe a u nás 1805 Trevithickova parní lokomotiva 1825 První veřejná železnice v Anglii 1829 Liverpol Manchester 1832 koněspřežná

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products PROFIL SKUPINY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products PROFIL SKUPINY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products PROFIL SKUPINY www.skoda.cz PROFIL SKUPINY Společnost ŠKODA TRANSPORTATION je v oboru dopravního strojírenství tradiční českou firmou se silným postavením

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

Ročníku 2012 se zúčastnilo 167 zadavatelů zakázek, 138 vystavujících společností ze 16 zemí, proběhlo více než 5 000 individuálních schůzek.

Ročníku 2012 se zúčastnilo 167 zadavatelů zakázek, 138 vystavujících společností ze 16 zemí, proběhlo více než 5 000 individuálních schůzek. Místo konání: Web: Lille Grand Palais, Francie www.railindustrymeetings.com PROČ JSME VYBRALI TENTO VELETRH? Očekávané investice do železničního sektoru v západní Evropě i zájem zadavatelů o dodavatele

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Schindler CZ, a.s. Profil společnosti. Od nás. Pro vás. www.schindler-cz.cz

Schindler CZ, a.s. Profil společnosti. Od nás. Pro vás. www.schindler-cz.cz Schindler CZ, a.s. Od nás. Pro vás. www.schindler-cz.cz Ovládáme čas i prostor Každý den přepravíme více než miliardu lidí po celém světě, tzn. zhruba půl milionu lidí za minutu. Náš produkt je mobilita.

Více

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové tradice a kvalita čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové AKU zet Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU Jan Beneš Návrh vyskorychlostních tratí v ČSFR z roku 1990 vládní usnesení č. 765/89 z r. 1989 vyhledávací studie byla zpracovávána od roku

Více

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 Prezentace firmy na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. 242 444 560-8 Fax 242 444 924 www.bohemiakombi.cz

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

ČD BIKE představení produktu

ČD BIKE představení produktu ČD BIKE představení produktu Půjčovny kol ČD Doplňková služba ČD fungující již od roku 2003. V provozu od dubna do října každého roku. V roce 2014 aktuálně 73 železničních stanic v 9 krajích ČR s provozem

Více

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Provozně technologické podmínky a údaje: technické podmínky Max. traťová rychlost Km/h 80 Min. provozní interval s 90 Min. technický interval na trati

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY VAGONKA UZIVATELSKY PŘÍVĚTIVÁ A BEZPEČNÁ ŘESENÍ VYSOKÁ PROVOZUSCHOPNOST Zaškolení personálu

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

BONATRANS GROUP VYUŽÍVÁNÍ KS PORTÁLU

BONATRANS GROUP VYUŽÍVÁNÍ KS PORTÁLU BONATRANS GROUP VYUŽÍVÁNÍ KS PORTÁLU Ing. Marie Mitzová, personální ředitelka Zlín, 21. 5. 2015 BONATRANS GROUP KDO JSME Největší evropský a jediný český výrobce železničních dvojkolí a jejich částí Sídlo

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Potenciál moderní železnice pro růst dopravní obslužnosti

Potenciál moderní železnice pro růst dopravní obslužnosti Seminář Standardy dopravní obslužnosti - centrální strategie vs. krajské priority Telč, 6.11. 2014, Siemens, s.r.o. Potenciál moderní železnice pro růst dopravní obslužnosti Siemens, s.r.o., divize Rail

Více

Český výrobek se světovými parametry

Český výrobek se světovými parametry Český výrobek se světovými parametry Výroba, prodej.. kování je vyráběno a montováno v České republice. Expedováno ze skladů v Praze, Brně, Plzni, Dobrušce, Bratislavě a z mnoha dalších značkových prodejen

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

Rozvoj území polsko-česk eského příhranip hraničí v závislosti z na obnově a modernizaci trati Broumov Tłumaczów Broumov, 17. 6.. 2011 Obnova trati Broumov Otovice Tłumaczów v širších souvislostech Králov

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

SMC Váš partner pro automatizaci

SMC Váš partner pro automatizaci SMC Váš partner pro automatizaci SMC celosvětový lídr v automatizaci S 32% podílem na globálním trhu jsme předními světovými odborníky v oboru pneumatiky. Jsme silným partnerem pro průmysl a vytváříme

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014

Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014 Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014 1. Výstavní sezóna 2014 sezóna 2014 sezóna 2013 celkový počet výstavních dní 43 74 počet návštěvníků: - celkem 15 130 23 510 - z toho během výstavních dnů (so, ne,

Více

Na začátku dubna 2007 dosáhla jedna z prvních vlakových souprav IC3 u společnosti DSB historického mezníku

Na začátku dubna 2007 dosáhla jedna z prvních vlakových souprav IC3 u společnosti DSB historického mezníku Fotografie: René Strandbygaard; zdroj: www.dsb.dk Úspěch souprav IC3 Na začátku dubna 2007 dosáhla jedna z prvních vlakových souprav IC3 u společnosti DSB historického mezníku Peder Nørregaard Jespersen,

Více

Modernizace železniční sítě a její kapacita

Modernizace železniční sítě a její kapacita Modernizace železniční sítě a její kapacita ŽEL AKTUEL 22. května 2014 Praha Ing. Radim Brejcha, Ph.D. Odbor strategie Definice pojmů modernizace a kapacita: Propustná výkonnost (propustnost, kapacita)

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11.

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. 2011 1 Obsah prezentace 1. Zásady plánování v rámci EU 2. Proces přípravy

Více

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství z Vývojové a konstrukční práce z Palety, rámy, transportní vozíky zocelové konstrukce z Automatické, robotické zařízení zúdržby

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Spolehlivý partner v oblasti zpracování plechu ORGANIZACE

Spolehlivý partner v oblasti zpracování plechu ORGANIZACE KASPER KOVO ORGANIZACE Historie 1992 založení firmy v Úpici 1996 zaměření se na zpracování plechu ve spolupráci s evropskými firmami 1999 instalace prvního laseru 2001 přestěhování do nového areálu v Trutnově

Více

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Ing. Vladimír Schmalz Zastupitel Předseda výboru pro územní rozvoj Programy šetrné dopravy ve městech podporující čistou

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů. www.istockphoto.com. BHKW na zemní plyn Účinná alternativa

Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů. www.istockphoto.com. BHKW na zemní plyn Účinná alternativa Zemní plyn Moduly BHKW do 4 000 kw ti Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů www.istockphoto.com BHKW na zemní plyn Účinná alternativa innos č ú v e c d ů V Silný partner Šetrné ke klimatu a účinné

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601 Externí engineering Úvod Proces kompletního vývoje výrobku Komplexní Vývoj výrobkůna zakázku Řešení v každé fázi procesu vývoje výrobku Externí engineering Studie Vývoj výrobku Výroba Podpora marketingu

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook od poč. 2. polovina 20. století urychlení poklesu významu železnice ve vyspělých zemích s tržním hospodářství (jiná situace v socialistickém táboře) především v souvislosti s růstem silniční dopravy s

Více

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Jsme ryze českou společností poskytující služby v oblasti zdvihací techniky a spolu s našimi odborníky se řadíme

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

ODBORNÝ SEMINÁŘ ZIEHL-ABEGG 2014

ODBORNÝ SEMINÁŘ ZIEHL-ABEGG 2014 ODBORNÝ SEMINÁŘ ZIEHL-ABEGG 2014 Díky pozitivní zpětné reakci na seminář konaný v roce 2012, byl opět zorganizovaný firmou ZIEHL- ABEGG s.r.o. Divize pohonů, na podzim roku 2014 odborný seminář zaměřený

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI PORTFOLIO SPOLEČNOSTI HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7, CZ 682 01 Vyškov tel.: +420 517 321 011 e-mail: hestego@hestego.cz www.hestego.cz HISTORIE TELESKOPICKÉ KRYTY rok založení: 1995 krytí vodicích drah

Více

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Mike Knutton, hlavní poradce redakce Trh železničního zařízení a technických systémů ve střední a východní Evropě se do

Více

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto

Více

Inovační technologie lepení pro Vaše okna

Inovační technologie lepení pro Vaše okna Inovační technologie lepení pro Vaše okna Technologie lepení oken nejnovější generace Používání inovačních technologií zlepšuje mnoho oblastí našeho života. Nové postupy a pokrok se nezastaví ani před

Více

Souprava LEO Express. Nízkopodlažní elektrická jednotka FLIRT EMU 480 3 kv DC

Souprava LEO Express. Nízkopodlažní elektrická jednotka FLIRT EMU 480 3 kv DC Souprava LEO Express Nízkopodlažní elektrická jednotka FLIRT EMU 480 3 kv DC Jednotka FLIRT LEO Express představuje nízkopodlažní klimatizovanou elektrickou soupravu nejmodernější konstrukce vybavenou

Více

Ceník internetových služeb

Ceník internetových služeb Ceník internetových služeb vysokorychlostní připojení profesionální řešení pro firmy i domácnosti telefonní služby - pevná linka voip výhodné volání přes internet s veřejným číslem do telefonních sítí

Více

BONETT CNG OUTSOURCING

BONETT CNG OUTSOURCING BONETT CNG OUTSOURCING Dodávky & Investice CNG stanice na čerpacích stanicích PHM Bonett Gas Investment, a.s. ing. Václav Holovčák Místopředseda představenstva POHLED EVROPSKÉ UNIE AKTIVITY EVROPSKÉ UNIE

Více

DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE.

DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE. DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE. 2 VČERA. DNES. ZÍTRA. V roce 1911 začala firma Niepenberg & Co. GmbH vyrábět produkty z vysoce ušlechtilých ocelí, především holicí čepele a žiletky. Po

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Naložte všechno, co potřebujete.

Naložte všechno, co potřebujete. Fiat Ducato Naložte všechno, co potřebujete. Hliníkový rošt na náklad Pro Ducato s krátkým rozvorem. Středně vysoká a nízká střecha. Nosnost 100 kg. č. 50901488 Hliníkový rošt na náklad* Pro Ducato se

Více

InnoTrans 2016 20 23 SEPTEMBER BERLIN

InnoTrans 2016 20 23 SEPTEMBER BERLIN InnoTrans 2016 20 23 SEPTEMBER BERLIN International Trade Fair for Transport Technology Innovative Components Vehicles Systems innotrans.com Czech Nárůst počtu odborných návštěvníků 2014 133 595 2010 103

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a 14001, OHSAS 18001 a dalších. Specializovaná firma pro dodávky vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Firemní profil Ostrava, únor 2009 PAVLÍNEK

Více

F I R M A U N I W I N

F I R M A U N I W I N FIRMA UNIWIN Představení firmy Od roku 1997 nabízíme zákazníkům kvalitní výrobky a služby. Okna, dveře a fasády vyrábíme a montujeme z plastu, plast-hliníku, dřeva, hliníku a dřevohliníku. Naleznete u

Více

Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací

Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací IX. seminář Telč 6.-7.10.2014 Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací Antonín Peltrám Síťové pojetí Hlavní předností železnic

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Ondřej Pospíšil 18. června 2015

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Ondřej Pospíšil 18. června 2015 ŠKODA AUTO Fleet v České republice Ondřej Pospíšil 18. června 2015 Aktivní zastoupení na více než 100 trzích po celém světě Automobily ŠKODA se vyrábějí v 7 zemích světa 5 286 prodejních a servisních partnerů

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Služby železniční dopravy Téma Ročník Autor Služby

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

Dacia Celebration. Limitovaná série

Dacia Celebration. Limitovaná série Dacia Celebration Limitovaná série Dacia slaví úspěch a uvádí limitovanou sérii Celebration U značky Dacia je vše možné: koupit si vůz 4X4, elegantní sedan, 5místné stylové vozidlo, jednoprostorový vůz

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s.

CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s. CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s. Výhody CNG vozidel Ekologické výhody CNG vozidel Směrnice EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva zajistit vybudování

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s.

ČSAD Uherské Hradiště a.s. ČSAD Uherské Hradiště a.s. Váš spolehlivý dopravce firemní prezentace ZÁKLADNÍ INFORMACE česká dopravní firma s 60-letou historií v r. 1993 transformována na akciovou společnost roční obrat 21 mil EUR

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

Možnosti financování elektrobusů. Vladimír Zadina

Možnosti financování elektrobusů. Vladimír Zadina Možnosti financování elektrobusů Vladimír Zadina Obsah Národní spolek pro elektromobilitu Předchozí zdroje financování Jak financovat e-mobilitu dle fáze nasazování Vývoj Pilotní testování Masivní nasazení

Více

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Transportní a manipulační technika. T M T spol. s r.o. Chrudim

Transportní a manipulační technika. T M T spol. s r.o. Chrudim O společnosti T M T spol. s r.o. Chrudim Tovární 290 537 01 Chrudim Tel.: 469 606 111 Fax.: 469 606 140 E-mail: tmt@chrudim.cz info@tmt.cz http:// Naše firma patří již více jak 23 let mezi přední české

Více

Hygienické parametry kolejových vozidel

Hygienické parametry kolejových vozidel Hygienické parametry kolejových vozidel Konzultační den 21.4.2011 Ing. J. Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Laboratoř pro fyzikální faktory Tel.: 267082684 Email: jhollerova@szu.cz Historie kolejových

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012 Praha, 29.dubna 2013 Hlavní ukazatele pro Skupinu ČD Finanční ukazatele dle IFRS v mil. Kč 2012 2011 Rozdíl Index Skupiny ČD EBITDA upravená * 6 097

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Profil společnosti Historie Založeno v roce 1876 jako TONINDUSTRIE Prüftechnik

Více