Veletržní noviny. Vážení čtenáři, květen Foto: Alstom

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veletržní noviny. Vážení čtenáři, květen 2015. Foto: Alstom"

Transkript

1 Veletržní noviny Vážení čtenáři, cestujícího dnes zajímá, pokud odhlédneme od ceny, především jak rychle a s jakým komfortem bude přepraven. De facto podobné otázky si klade i přepravce s tím rozdílem, že nesleduje transport své vlastní tělesné schránky, ale více či méně tonážního výrobku, vykutané suroviny apod. A oba svorně čekají, co jim nabídne dopravce. Resp. nečekají, ale hledají, pídí mezi různými poskytovateli této služby. A co dopravci? Světe, div se, ty zajímá vlastně téměř totéž. Tedy jak rychle a s jakým komfortem. Na rozdíl od předchozích dvou ryze spotřebitelských kategorií už však musí pro dosažení cíle učinit něco hmatatelného. Mimo jiné pořídit si moderní vozidla, případně stejně tak moderní zázemí pro běžný servis. A v tomto okamžiku se dostáváme na Czech Raildays jako na průsečík těchto dvou kategorií, tedy spotřebitelů a poskytovatelů. Jakkoliv se může zdát, že v tomto tak náročném segmentu není možné každý rok ukazovat něco nového, opak je pravdou. Jeden rok přináší novinky jeden výrobce či poskytovatel, druhý rok zase další. Někdy jde o zcela nové komponenty, zcela nová vozidla, jindy jen o detaily dolaďované na základě zkušeností získaných v provozu. Ale vše stále s cílem zefektivnit drážní dopravu a poskytnout její služby co nejširšímu okruhu zájemců. A malým obloukem se dostáváme k legislativě a ke státní správě. Protože oni dopravci, kteří si s vidinou úspěchu pořídí onu nejmodernější techniku, vzápětí zjistí, že i přes různé vymoženosti a udělátka, jejichž prostřednictvím košatí vějičku pro zákazníka, mohou květen 2015 Ruku v ruce se stále sofistikovanějšími technickými vymoženostmi rostou také nároky jejich uživatelů - v drážní oblasti tedy cestujících, přepravců a dopravců. Jak jim průmysl, stavebnictví a potažmo legislativa a státní správa vycházejí vstříc, ukazují každoročně také desítky vystavovatelů na veletrhu Czech Raildays. Foto: Alstom najednou společně narazit na limit, kterým je dýchavičná infrastruktura. To je opět chvíle, kdy se dostáváme na Czech Raildays, tentokrát však na doprovodné odborné akce. Znalí již vědí, že první z nich je tradiční dvoudenní konference. Ta se uskuteční ve dnech 16. a v hotelu Clarion a její název Přizpůsobení železnice aktuálním i budoucím přepravním potřebám osob a zboží je více než výmluvný. Tím spíše, že běžný občan je zásobován jeden den informacemi o tom, jak jsou na spadnutí realizace alespoň dílčích úseků vysokorychlostních tratí, aby se druhý den dozvěděl, že snad za 80 let. A jak trefně konstatoval jeden můj kolega - vše působí dojmem, že čekáme, jaký povel přijde z Bruselu, abychom si pomohli konstatováním, že to chce Unie, místo abychom si řekli, že něco chceme sami, a razantně za tím šli. Ta poslední část předchozí věty je pro letošní konferenci zásadní. Jednodenní seminář, který se uskuteční rovněž v hotelu Clarion ve středu , nese název Kolejová vozidla nová řešení, provoz, komponenty. Jak již naznačilo předchozí číslo Veletržních novin, jde o pozměněnou koncepci oproti předchozím rokům, kdy se prolínala problematika vozidel a infrastruktury. Cílem je větší tematická sladěnost příspěvků z pohledu posluchačů. A že je i zde velmi úzká vazba na výše uvedená konstatování, dokazuje za všechny například příspěvek Některé nejasnosti v evropských normách pro nákladní vozy a dopad na jejich schvalování. Místa ubývá, takže už jen stručně. V rámci 16. ročníku, pořádaného pod záštitou ministra dopravy ČR a náměstka primátora statutárního města Ostrava, se prezentuje opět na 170 firem a společností, jimž budou dělat kulisu početné zajímavé exponáty na kolejích a společně s nimi lákat ony potenciální cestující, dopravce, či přepravce, ale také další výrobce a dodavatele, stejně jako náhodné kolemjdoucí. Závěrem bych rád poděkoval statutárnímu městu Ostrava a firmám Škoda Vagonka a DAKO-CZ za partnerství a podporu veletrhu. Srdečně Vás všechny zvu do Ostravy ve dnech června. Ing. Stanislav Zapletal manažer veletrhu Czech Raildays

2 Firma ROBERT WAGNER je součástí železniční historie již více než 100 let. I dnes jsme stále v pohybu ve vozidlech našich zákazníků. Panorama Psal se rok 1909, když Otto Hahn a Albert Einstein způsobili svými objevy a vědeckými interpretacemi revoluci ve vnímání fyzikálního konceptu vesmíru. Chemik Leo Hendrik Baekeland vyvinul první umělou hmotu, která dnes nese jeho jméno - bakelit. George Claude, chemik a fyzik, vynalezl fluorescentní lampu. Byla to doba euforického technologického probuzení, jež inspirovala tehdy mladého syna místního kováře Roberta Wagnera k založení své firmy v malebném lázeňském městě Radevormwald. Začal vyrábět zámky a kování pro kočáry a vagony, provozované ve svém rodném regionu, tedy v Severním Porýní-Vestfálsku. Výrobky firmy ROBERT WAGNER se brzy staly vysoce ceněnými díky své vynikající kvalitě a neobvykle dlouhé životnosti. I když se od roku 1909 portfolio výrobků výrazně rozšířilo a nároky zákazníků se zvýšily, nadále firma kladla důraz na špičkové vlastnosti stejně jako v dobách svých počátků. Postupně se z malé kovářské dílny o pěti zaměstnancích rozrostla o několik nových hal, správní budovu; dnes zaměstnává kolem šedesáti pracovníků a desítky obchodních zástupců po celé Evropě. Původní kovářskou výheň a jednoduché obráběcí stroje nahradily moderní číslicově řízené stroje, doplněné laserem, ohraňovacím lisem a svařovacími pracovišti. Odlitky a povrchové úpravy jsou dodávány formou kooperace stabilními místními partnery. Naši konstruktéři absolvovali nejprestižnější technické univerzity v Evropě a také díky tomu je dnes technický úsek schopen zpracovat kvalitní podklady od zákazníků v jakémkoli v současnosti používaném formátu. Ve společnosti ROBERT WAGNER chápeme, že celkový koncept železniční dopravy nejlépe funguje na principu dlouhých provozních cyklů a minimálních nákladů na údržbu. Proto klademe mimořádný důraz na nejvyšší kvalitu výrobků, které jsou promyšleně konstruovány z nerezových ocelí, mosazi a slitin hliníku tak, aby spolehlivě sloužily zákazníkovi daleko za hranicemi záruční doby. Je třeba mít na zřeteli, že kolejová vozidla jsou většinou financována z peněz daňových poplatníků a provozována desítky let. Značku původu tak chápeme jako závazek vynikající kvality naší vlastní práce a slib odpovědnosti našim klientům. Cesta k cílové kvalitě začíná již pečlivým nákupem polotovarů a vede přes moderní postupy při technologických procesech. Nekompromisní požadavky na jakost a důsledná mezioperační kontrola jsou trvale zavedeným návykem všech zaměstnanců firmy. Pracovníci konstrukce jsou trvale motivováni ke snaze o dosažení optimalizace již existujících řešení. Berou v potaz komplexní požadavky zahrnující zákazníkova přání na straně jedné a technologické možnosti na straně druhé. Kvalita se nedá zkontrolovat, musí se vyrobit - i proto pro nás certifikace ISO 9001, získaná v roce 1999, neznamenala žádnou zásadní restrukturalizaci firmy, nýbrž formalitu. Je to logický důsledek úsilí o to, aby naše výrobky byly s respektem přijímány po celém světě. Jako obchodní zástupce se často setkávám s požadavkem: Máte nějaký katalog? To je ovšem běžné nepochopení celého konceptu, s nímž pracujeme. Portfolio výrobků firmy ROBERT WAGNER je velmi široké, protože tak, jak se vyvíjejí v čase představy, přání a nároky našich zákazníků, vyvíjíme se my s nimi. Nevyvíjíme výrobky do šuplíku, na sklad nebo do katalogu, jež bychom se až následně snažili prodat. Všechny naše výrobky vznikají na základě konkrétních požadavků zákazníků, kteří si oblíbili vlastnost komentovanou jednoznačně jako dílce, které jednou namontujete a už o nich nikdy neuslyšíte! Kompresní zámky a uzávěry, šatní háčky, madla pro invalidy, boxy pro pumpy a ventily, plnicí hrdla pro veškeré provozní náplně, panty, zámky kabin strojvedoucích, bezpečnostní háčky pro stropní panely a servisní dvířka, to vše je pouze namátkový výřez našeho portfolia, jehož položky jsou obvykle modifikovány nebo specificky přizpůsobeny požadavkům zákazníka. Vítáme zákazníky, kteří nepřicházejí s dotazem co nám můžete nabídnout?, ale kteří přijdou s požadavkem vyřešte nám tento problém!. Z toho vyplývá, že originalita našich výrobků je velkou měrou závislá právě na specifických požadavcích našich zákazníků. Následná řešení jsou již jen důsledkem vzájemné spolupráce; naší největší odměnou je potom vracející se zákazník s novými a ještě náročnějšími úkoly. V dnešní konzumní době se stále více setkáváme s tlakem na rychlost a se snahou konstruktérů přizpůsobovat svá řešení katalogovým dílcům. Některé firmy tak byly nuceny v rámci cenové války a tlakem klientů na nízké pořizovací náklady přenést svoji výrobu do Asie. Naše výrobky nemají v těchto souvislostech lehkou pozici, ale z dlouhodobého hlediska a z odpovědnosti ke stoleté tradici firmy padlo v době velikého převodu výroby z evropských továren na východ jasné rozhodnutí aktuálního majitele, vnuka zakladatele a výkonného ředitele firmy pana Reinholda Wagnera, za žádnou cenu nejít touto cestou. V době velkého poklesu zakázek po splasknutí americké hypoteční bubliny a následném oslabení celosvětové ekonomiky byla firma ROBERT WAGNER požádána čínským zákazníkem o vyřešení trapézového kompresního zámku pro jejich projekt vysokorychlostních jednotek. Úvodní dvousetkusová objednávka byla vzhledem ke zkušenostem na tomto trhu brána jako první a jediná. Překvapivě tomu tak nebylo a zákazník pokračuje v objednávání těchto zámků dodnes, protože z hlediska výdrže a bezpečnosti se rozhodl vsadit na jistotu a nešetřit na nepravém místě. Paradoxně tak firmu v obtížné době, kdy jiné firmy přežívaly díky přesunu zakázek na východ, zachránil právě čínský zákazník. Aktuálně vnímáme návrat bývalých zákazníků, kteří si již prošli úsporným obdobím a po několika incidentech s předčasnou únavou komponentů pořízených např. za třetinové ceny si na následných nákladech spočítali, že do budoucna budou raději šetřit své náklady a reputaci nákupem komponentů značky ROBERT WAGNER. Výjimkou dnes nejsou ani případy, kdy zákazníci chtějí přepracovat řešení nějakého konkrétního katalogového produktu u naší firmy tak, aby zůstala zachována funkce a připojovací rozměry, ale aby produkt vydržel vibrace, tlakové nárazy a další zatížení běžná v kolejových vozidlech. K našim aktuálním zákazníkům v ČR a na Slovensku patří například společnosti ŽOS Vrútky, Škoda Vagonka, Siemens nebo Faiveley Transport Lekov. Nesmíme však opomenout ani subdodavatele technologických celků, jako jsou DIOSS Nýřany, Otavské strojírny, KASPER KOVO, TRATEC-CS, Miroslavské Strojírny, Vagonka Dřevo a další. Tito dlouhodobí zákazníci a obchodní partneři oceňují firmu ROBERT WAGNER jako kompetentního, dostupného partnera a seriozního dodavatele. Naši zákazníci a více než stoleté zkušenosti s několika generacemi kolejových vozidel nás tak stále drží v pohybu a děláme maximum pro to, aby tomu tak bylo i nadále. Pavel Holaň Obchodní zástupce pro ČR/SK Robert Wagner GmbH & Co. KG Foto: RWR

3 Moderní infrastruktura musí sloužit moderním vozidlům - jen tak může železnice jako celek uspokojovat požadavky cestujících i přepravců. Foto: Siemens Uplynul rok mezi veletrhy, a tak je na místě bilancovat. Proto se ptáme ředitele dopravní divize Romana Kokšala - co toto relativně krátké období přineslo? Bezesporu byl uplynulý rok ve znamení railjetů, které jsme dodali Českým drahám. Také railjet, který ještě v loňském roce stál na ostravském výstavišti, dnes pravidelně slouží cestujícím. Ve společném projektu českých a rakouských drah zajišťují šest modrých a dvě vínově zbarvené soupravy rychlé a pohodlné spojení Prahy a Brna s Vídní a Štýrským Hradcem. Denně tak vyjíždí osm párů komfortních expresních vlaků, pojmenovaných po osmi významných hudebních skladatelích. Po dvaceti letech intenzivního budování prvního tranzitního koridoru získaly vlaky, které na něm jezdí, konečně důstojnou podobu. Vozidla již nezaostávají za parametry tratě, naopak je dokážou využít. Dodal bych, že railjet nepředstavuje jen vozidlo - je to přepravní produkt, k němuž patří vedle moderních a tichých souprav s klidným stabilním chodem také špičková úroveň palubních služeb. To dnes vyhledávají zákazníci - značkové produkty vysoké kvality. Nelze přehlédnout, že příchod railjetů povznesl železnici. Určitě a hned dvakrát. Jak na lince Praha - Brno - Vídeň, tak i na vnitrostátních linkách. Například na vlaky z Prahy do Chebu a Klatov bylo možné přesunout zánovní vozy uvolněné z vídeňské linky, což umožnilo vybudovat novou kategorii vlaků vyšší kvality Rx. Jak vnímáte s odhlédnutím od railjetů současný stav na našich tratích? Zvykli jsme si na to, že se výrazně obnovují železniční tratě a do infrastruktury od samotného drážního tělesa přes mosty, tunely, zabezpečovací zařízení až po protihlukové stěny proudí každoročně desítky miliard korun. Jistě, železnice je potřebuje. Ale dopravní stavba není cílem. Je nástrojem k tomu, aby v maximální míře pokrývala požadavky na přepravu cestujících a zboží. Nemá logiku, aby po modernizovaných tratích jezdila stará vozidla, která nemohou využít jejich parametry, aby se pod trakčním vedením spalovala nafta, aby nebyla využívána traťová část vlakového zabezpečovače ETCS. Modernizace tratí je vnímána jako rozumná a prospěšná investice, tak proč pranýřovat nákup nových vozidel jako zadlužování? Navíc v této vazbě nejde jen o cestující, ale také o okolí železnice. Pro místní obyvatelstvo jsou stavěny protihlukové stěny, které v dotyčném místě sníží hluk zhruba o devět decibelů. V ČR se do nich investovalo pět miliard korun. Jenže to jde i jinak. Opět se tím vrátím k railjetu, který je o 15 decibelů tišší než starší vozy se špalíkovými brzdami. To by znamenalo více vnímat šetrnost železnice k přírodě. Může se to podařit s ohledem na současnou situaci? Kolejová doprava je udržitelnou formou dopravy. Nejde jen o železnici samotnou, ale také o přímou vazbu na šetření zdroji fosilních paliv a snižování uhlíkové stopy. Loňský říjnový summit EU určil v tomto směru cíle jednoznačně. Důvod, proč Unie tak štědře podporuje železniční projekty, je právě v nízké energetické náročnosti vlakové dopravy. Příkladem může být opět railjet. V osobním automobilu, který pojede rychlostí 130 km/h, připadá na sedadlo a kilometr spotřeba energie zhruba 0,150 kwh, railjet využívající rychlost 160 až 200 km/má jen 0,025 kwh na sedadlo a kilometr. To je dokonce méně než při pěší chůzi, při níž člověk při průměrné rychlosti chůze spotřebuje cca 0,080 kwh/km. Pokud bude chtít Česká republika získat příspěvek z fondů EU na modernizaci tratí, musí prokázat, že vlaky přepraví větší počet cestujících, ale také že na železnici přejde část dopravy ze silnic. A daří se to? V posledních letech kontinuálně narůstají přepravní výkony osobní železniční dopravy v průměru o 4 % ročně. V dálkové dopravě činí nárůst osobových kilometrů průměrně až 6 % ročně. Železnice by se ale neměla stát obětí vlastního úspěchu. Potřebuje nabídnout cestujícím nejen vyšší kvalitu, ale i dostatečnou kvantitu - protože jinak těch každoročně přibývajících 6 % cestujících nemůže pobrat. Za odpisy lze pořídit jen vozidla pro obnovu současných kapacit, ale už ne vozidla pro nové cestující. To je téma pro správné hospodaření s evropskými fondy, o podpoře společných projektů zahrnujících tratě i vozidla. Intenzivní růst přepravní poptávky logicky vede k orientaci na otevřené systémy s možností postupného zvyšování přepravní kapacity, jakými jsou například netrakční jednotky. A jaké trendy představuje nákladní doprava? V tomto odvětví jsou cíle EU také jasné. Nákladní doprava na vzdálenosti nad 300 km se musí převést ze silnice na železnici. Není potřeba smutně vzpomínat na doby, kdy železnice vozila uhlí z Kladna do Prahy či řepu ze vsí do cukrovaru. Teď je potřeba jezdit napříč Evropou, nahradit dálkovou kamionovou dopravu nákladními vlaky. V tom má železnice ještě velké možnosti. Je nutno dodat, že i zde jsou základním motivem zásadní úspory energie a exhalací. Samozřejmě naplnění těchto vznešených cílů přepravcům nestačí, zajímají se v první řadě o rychlost a cenu přepravy. Jednou z jednoduchých odpovědí je účinný nástroj v podobě interoperabilních lokomotiv. Myslíte například známé Taurusy? Ty odvedly a ještě odvedou velký kus práce. Ale ve výrobním programu naší společnosti už je vystřídal Vectron. Z předchozích generací si přinesl spoustu osvědčených vlastností, ale na pomyslném hodnoticím žebříčku stoupl o další příčku pro svou novou charakteristiku - variabilitu. Díky ní dokáže pružně reagovat na vývoj v oblasti infrastruktury železnic a dopravních úloh. Představte si to tak, že lokomotivu lze nejen již v procesu výroby, ale i kdykoli v průběhu jejího využívání modifikovat podle stavu tratí a potřeb vlakových tras, tedy vybavit ji různými typy vlakových zabezpečovačů nebo ji přizpůsobit pro práci s různými napěťovými systémy, aby mohla po nezbytném schválení operovat v různých zemích. Schvalovací procesy ale nejsou snadné téma. Homologace vozidla není jednoduchá, ale rok od roku je transparentnější. V zásadě je jasně určeno, co má vozidlo splňovat, aby bylo možné v dané zemi prokázat jeho technickou způsobilost. Podstata úspěchu schvalovacího procesu není v obratnosti jednání s příslušnými orgány, ale ve znalosti specifických požadavků daných předpisy v jednotlivých zemích a v jejich pečlivém respektování při technickém řešení vozidla počínaje jeho prvotním projekčním návrhem, až po samotnou konstrukci. Tyto principy byly při vývoji Vectronu důsledně uplatňovány od samého začátku, a proto se tuto lokomotivu nyní daří úspěšně schvalovat v jednotlivých evropských zemích včetně ČR, kde získal schválení k provozu na celé síti bez jakýchkoliv omezení. Cíle EU jsou v jednotnosti evropských železnic. Jistě, ale žijeme v reálném světě. Stále ještě musíme vybavovat lokomotivy mnoha typy národních vlakových zabezpečovačů a různými systémy elektrického napájení. Na druhé straně je potřeba intenzivně budovat jednotnou evropskou interoperabilní železnici. Vybavovat tratě i vozidla ETCS, intenzivně elektrifikovat železnice systémem 25 kv 50 Hz. Je velmi důležité, že se u nás po určité přestávce opět rozbíhá elektrifikace dalších tratí, protože v elektrické vozbě spočívá velká strategická přednost železnice. Co je tedy vlastně těžištěm inovačních aktivit? Rozvoj infrastruktury? To je příliš zjednodušený pohled. Kvalitní infrastruktura je nepochybně nutnou podmínkou. Avšak železnice je zde pro cestující a pro přepravce a ti vnímají její výkonnost, kvalitu a ekonomiku jako celek. Jde o harmonický rozvoj všech jejích strukturálních subsystémů - tratí, napájení, zabezpečení a vozidel. A o tom je i veletrh Czech Raildays a jeho doprovodné odborné akce. Děkujeme za rozhovor. Rozhovor

4 Výzkumný Ústav Železniční je špičkovým střediskem pro testování vozidel a komponentů, ale není mu lhostejná ani historie. Spektrum Výzkumný Ústav Železniční, a. s. (VUZ), je společností specializovanou na odborné služby a komplexní řešení v oblasti posuzování, zkušebnictví a poradenství pro železniční systémy a drážní dopravu. Kromě poskytování těchto služeb stojí v poslední době také za několika významnými doplňkovými aktivitami, např. pořádáním konference OSŽD a podporou projektů týkajících se historických vozidel, konkrétně opravy motorové lokomotivy T kyklop a motorového vozu M Stříbrný šíp. Než se budeme věnovat výhledům pro rok 2015, shrňme si současné aktivity společnosti. Dle nových nařízení Evropské komise, zveřejněných ve věstníku EU ze dne , která ovlivňují posuzování železničních vozidel a staveb na požadavky interoperability u všech subsystémů, rozšířila Kancelář Autorizované Osoby svou autorizaci. Dynamický zkušební stav, na němž bylo na přelomu let 2014 a 2015 realizováno několik zajímavých zkoušek, je trvale kapacitně velmi vytížen. Stěžejními jsou zkoušky rámů podvozků, termomechanické a únavové zkoušky železničních kol, zkoušky tažných háků, táhlových ústrojí, šroubovek i nárazníků. Stálými zákazníky zůstávají především klienti z oblasti východní Evropy. Zájem o zkoušky ve Zkušebním centru VUZ Velim je do jisté míry ovlivněn operačními programy pro podnikání a inovaci a dotacemi z EU. Finanční prostředky, které byly určeny pro období , jsou téměř vyčerpány a podmínky pro čerpání dotací pro nové období zatím nejsou přesně stanoveny. Cílem prioritní osy 1 však i nadále zůstává podpora úrovně železniční, vodní, městské, příměstské a multimodální dopravy, a to včetně zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Nejen z důvodu dozvuku finanční krize, ale i z důvodu nové geopolitické situace v Evropě a přecházejícího období pro čerpání dotací byl na zkušebním okruhu v období začátku roku 2015 menší zájem o nabízené služby. Přesto však bylo provedeno několik zkoušek, jež rozhodně stojí za zmínku. Z tuzemských firem zkoušejících svá vozidla ve Zkušebním centru VUZ Velim lze zmínit především společnosti Škoda Transportation (zkoušky sběračů lokomotiv řady 380) a Škoda Vagonka (TBZ jednotek RegioPanter pro ČD), dále Pars nova (předání lokomotiv řady 380 po vyvazovací opravě nebo brzdové zkoušky osobního vozu řady Bmz) a DPOV (předání Pendolina po opravě vyššího stupně a zkoušky EMC - rušení RTV měřicího vozu FST4 pro SŽDC-TÚDC). Tradičně na jaře provádí firmy, jako např. STRABAG nebo GJW Praha, ladění traťových strojů před nadcházející stavební sezónou. Ze zahraničních klientů stojí rozhodně za zmínku testování jednotky Coradia Nordic X60 B společnosti Alstom, která byla testována pro provoz v okolí Stockholmu. Jedná se o další sérii jednotky X60, jež byla ve Velimi zkoušena již v roce 2005, ale z důvodu použití modernějších komponentů bylo nutné provést zkoušky nové. Dalšími zajímavými testovanými vozidly jsou elektrické lokomotivy firmy Bombardier typů TRAXX AC3 a F140 MS či nejnověji elektrická jednotka TWINDEXX pro SBB, dále lokomotivy firmy Siemens z rodiny Vectron ve verzích MS, AC, DC i DE, elektrická jednotka PKP řady ED 250 (Alstom, Itálie), osobní vozy ICRm holandské společnosti Nedtrain a elektrické jednotky řady ETR 564 firmy CAF určené pro mezistátní dopravu mezi Itálií a Rakouskem, na nichž pracovníci Zkušební laboratoře provedli zkoušky brzdy a protismyku. Zkušební laboratoř provedla mj. také zkoušky protismyku lokomotivy společnosti CZ LOKO nebo měření EMC lokomotiv TRAXX F140 MS ve dvojité trakci. Pro nákladní vozy proběhly brzdové zkoušky nákladních vozů Faccns 49 m 3 pro Legios Loco či vozů řady Rgns pro společnost RAILTUR, dále následovaly zkoušky výsypných vozů řad Fccnpps a Faccnpps a plošinových vozů řady Kgs. Kromě toho se uskutečnila řada zkratových zkoušek na nové trase metra A ve stanicích Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol. Významným projektem pro ZL VUZ jsou brzdové a hlukové zkoušky a zkoušky kvazistatické bezpečnosti nákladních vozů z produkce společnosti ŽOS Trnava, jež jsou určeny pro švýcarského správce infrastruktury. Do zkoušek na ZC Velim zasáhly také opravné práce a modernizace. V březnu bylo uvedeno do provozu nové zabezpečovací zařízení ETCS, a to jak úrovně Level 1, tak Level 2. Zkušební okruh tak bude nyní moci svým zákazníkům nabídnout další speciální službu, aktuálně velmi žádanou. Její unikátnost spočívá především v tom, že mimo reálné tratě není jinde v Evropě možnost tento systém zkoušet. Zkoušky ETCS L1 a L2 lze navíc provádět včetně jejich kombinací a jsou plně kompatibilní s BaseLine 2. Navíc návaznost na BaseLine 3 je v současnosti ve stádiu příprav. Instalovaná technologie umožňuje simulaci standardních i poruchových provozních stavů včetně simulace specifických požadavků dle dohody s klientem. Kromě zajištění procesu hlavních činností dostaly zelenou i další významné doplňkové aktivity. Podle názvu filmu,,zachraňte vojína Ryana by se dala označit i snaha o znovuvzkříšení dvou unikátů v podobě lokomotivy T a motorového vozu M Kyklop byl vyroben v roce 1974 v dnes již neexistující lokomotivce ČKD Praha. Od začátku jeho zkušební provoz provázely četné technické problémy, navíc do pravidelného provozu nebyl prakticky nasazen. Následně byl využíván Výzkumným ústavem železničním až do počátku 90. let minulého století. I když neupadl v zapomnění, chátral v neprovozním stavu. Po dlouhé cestě nároč- ných oprav se podařilo lokomotivě nejen vrátit její lesk, ale také vdechnout život, aby mohla připomínat historii a souvislosti české lokomotivní konstrukce. Druhým zmíněným, dlouho chystaným projektem, který je již ve fázi běhu, je oprava a renovace vozu M , vyrobeného v roce 1938 v ČKD ve spolupráci s firmou Praga. Tento motorový vůz potkal také neradostný osud, ovlivněný navíc do značné míry okupací a druhou světovou válkou. Pevně věříme, že i v tomto případě bude oprava úspěšná a motorový vůz bude v roce 2016 slavnostně zprovozněn. VUZ se společně s ČD také stal pořadatelem letošního 30. ročníku konference OSŽD (Organizace pro spolupráci železnic), která se uskutečnila ve dnech 20. až 24. dubna 2015 v pražském hotelu Corinthia Towers. Sešli se zde vrcholní představitelé východoevropských a asijských železničních společností sdružených v OSŽD, generální ředitelé členských železnic, ale i velká většina pozorovatelů západních zemí Evropy. Mezi hosty byl i prezident ruského národního dopravce RŽD Vladimir Jakunin. Hlavním bodem programu byly otázky týkající se osobní dopravy, od služeb poskytovaných cestujícím až po podmínky jízdních řádů. Dále také železniční nákladní doprava, problematika nových kolejových vozidel určených pro nákladní dopravu nebo podmínky přeprav kontejnerů z východu na západ. Ing. Antonín Blažek, Ph.D. generální ředitel Výzkumný Ústav Železniční, a. s. Foto: VUZ (2), Tomáš Kuchta (1), Jiří Navrátil (1)

5 Sedadlo by nemělo být jen strohou součástí vozu, ale mělo by být filosofií - ve společnosti BORCAD dovedeme skloubit estetiku, bezpečnost a ergonomii tak, aby cestování na něm bylo příjemným zážitkem. Foto: BORCAD O filosofii, úspěších a perspektivě firmy BORCAD jsme si povídali s Ing. Michalem Seltenreichem, Ph.D., výkonným ředitelem společnosti. Vaše společnost je pravidelným účastníkem Czech Raildays. Co pro BORCAD prezentace na této specializované akci znamená? Základy firmy byly položeny v Ostravě. Později se přestěhovala do Fryčovic, kde má nyní své sídlo a výrobní zázemí. Jako firma z tohoto regionu nevidíme Czech Raildays pouze jako příležitost setkat se s odborníky, dodavateli a současnými i potenciálními zákazníky, ale vnímáme velmi pozitivně také možnost prezentovat se široké veřejnosti v našem regionu. Zároveň zveme na Czech Raildays také naše zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, poněvadž jde o akci, kterou jinde v ČR nenajdou. V neposlední řadě také chápeme naši prezentaci jako možnost oslovit studenty a absolventy středních a vysokých škol jakožto jejich případný zaměstnavatel. V loňském roce jsme obměnili design našeho stánku a byli jsme nadmíru spokojeni. Velký ohlas měly vystavené prototypy sedadel GENIO v korporátních barvách Deutsche Bahn, ale také náš první zámořský projekt pro kanadského turistického operátora Rocky Mountaineer, byť ten byl na stánku představen jen na velkoformátové fotografii. Letos však spatří návštěvníci naše elektricky ovládané sedadlo COMFORT ve verzi pro Rocky Mountaineer přímo na stánku. Zmínil jste, že loni jste uvedli na trh zcela nové sedadlo GENIO. Už z názvu produktu je patrné, že si od něj hodně slibujete. Je to sedadlo, které mění pohled na způsob cestování v příměstské a regionální dopravě a které je navíc vhodné také pro vlaky kategorií R, Ex a IC na střední vzdálenosti. Design vychází z nadčasového produktu REGIO+ a konstrukční řešení přináší užitek všem - cestujícím požitek ze samotné jízdy a provozovateli mimo jiné efekt v podobě zájmu o jeho služby. Podařilo se nám využít výhod netradičně řešeného rámu (jehož design byl oceněn v roce 2012 cenou Swedish Steel Prize) a při stejné rozteči sedadel mají cestující mnohem více místa na nohy, navíc sedadlo je posuvné o 50 mm. Například jednotky cityjet firmy Siemens pro ÖBB, které mají pouze druhou vozovou třídu, jsou vybaveny našimi sedadly GENIO s posuvem, velkým sklopným stolkem, umožňujícím např. práci s notebookem, a s pohodlným podhlavníkem s tvarovanými hlavovými opěrkami ( s ušima ) pro případný relax v odpočinkové pozici. Díky výborné spolupráci s Českými drahami a Škodou Transportation mohl BORCAD testovat sedadla GENIO v jednom RegioPanteru na vozebním rameni Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř bezmála půl roku, od loňského září až po začátek letošního jara. Během této doby jsme si ověřili v reálném provozu výsledky testů provedených v naší a externí laboratoři. Kromě toho jsme provedli také dotazníkové šetření spokojenosti mezi cestujícími přímo ve vlaku. I když k naší radosti dopadl výsledek nad očekávání dobře, rozhodně jej vzhledem ke krátké jízdní době většiny cestujících nepřeceňujeme. Výsledky zkoušek komfortu a životnostních zkoušek použité konstrukce sedadla však byly chváleny i ze strany pracovníků technického úseku DB Regio, což nás samozřejmě potěšilo a motivuje to k další práci. Jak jsem uvedl hned na začátku, užitek je na první pohled patrný jak pro cestující, tak pro provozovatele vozidel. Které významné zakázky v současnosti BORCAD připravuje a pro jaké zákazníky? Pokračuje projekt Rocky Mountaineer, v letní sezoně bude ve Skalistých horách nasazen do provozu další renovovaný vůz nejluxusnější třídy GoldLeaf s našimi elektricky polohovatelnými sedadly. Po úspěchu se sedadly EXCELLENT v ruských vysokorychlostních jednotkách Sapsan pokračuje rovněž spolupráce s firmou Siemens. Kontinuálně pro její výrobky dodáváme sedadla GENIO (vlaky pro ÖBB) a podařilo se nám uspět s nabídkou pro zakázku do premium třídy tureckých železnic, opět na platformě jednotek Velaro. Významné zakázky řešíme se společností Škoda Vagonka pro ČD (jednotky InterPanter pro dálkovou dopravu), ale i pro DB (projekt Norimberk - Ingolstadt - Mnichov Express). Skutečnou výzvou je pak projekt sedadel COMFORT první třídy pro vlaky Talgo Avril, které budou nasazeny v Saúdské Arábii mezi poutními městy Mekka a Medina. A konečně pro kazašsko-španělské konsorcium Tulpar- Talgo připravujeme další projekt sedadel pro relaxační vozy, které budou součástí lůžkových a lehátkových expresů na kazašských pláních. Jako jedni z mála výrobců sedadel jsme úspěšně (mj. i díky spolupráci s VŠB-TUO) zvládli britskou normu na crash testy regionálních sedadel a nyní se intenzivně připravujeme ke vstupu na specifický, ale silný a přitažlivý anglický trh. Jak naznačují předchozí řádky, měla firma v posledních letech úspěch také v Rusku. Jak se projevila politická situace a klesající rubl na výkonech BORCADu? Nebudu tvrdit, že nám situace kolem Ruska a Ukrajiny nezpůsobila problémy a že jsme ji zvládli lehce. Máme několik pozastavených i zrušených projektů, jež byly ve fázi realizace dodávek. Zastavení rozběhnuté výroby a nákupu materiálu se neobešlo bez komplikací. Rusko patří mezi trhy s vyššími riziky a podle toho je k němu třeba také přistupovat. Současné politické zadání pro ruské provozovatele a investory je preference lokálních výrobců. Tomuto trendu vycházíme vstříc našimi kroky na ruském trhu. Před dvěma lety jsme založili dceřinou společnost BORCAD RU v Moskvě, která zodpovídá za obchodní aktivity a splnění veškerých certifikačních požadavků pro ruský trh, zajišťuje servis pro více než našich sedadel v této zemi. V loňském roce jsme podnikli kroky směrem k lokalizaci finální montáže v Rusku a realizovali dodávku sedadel do dvou jednotek Lastočka s finální kompletací v Jekatěrinburgu. Již zmiňovaný projekt pro kazašskošpanělské konsorcium Tulpar-Talgo bude z velké části realizován podobným způsobem. Jak vidíte další rozvoj divize kolejové techniky ve firmě, která letos oslaví kulatých 25 let od svého založení? Firemní výročí oslavíme velkoryse, ale pragmaticky - otevřením nových výrobních hal, správní budovy a zkušebny. Jedná se o největší investici v historii firmy a zdvojnásobíme tím výrobní kapacity na sedadel ročně. Haly budou vybaveny novými technologiemi, zmíním například průběžnou komaxitovací linku se dvěma stříkacími komorami. V nové zkušebně budeme kromě pevnostních, cyklických a životnostních testů schopni provádět také zkoušky hoření podle nové normy EN Do konce roku plánujeme zkušebnu akreditovat. Slavnostní otevření všech nově budovaných prostor plánujeme na konec léta. Děkujeme za rozhovor. Profil

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY FRANTIŠEK PALÍK Křižíkova elektrická lokomotiva z roku 1905 pro Vídeňskou městskou dráhu po přestavbě v roce 1927 pro ČSD jako E 225.001 Počátkem 20. let minulého století vznikl na

Více

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA Transportation

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA Transportation ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA Transportation 19.06.2013 Jednopodlažní soupravy RegioPanter výroba, zkoušky a provoz SKUPINA ŠKODA TRANSPORTATION TRANSPORTATION GROUP ŠKODA TRANSPORTATION a.s. ŠKODA

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s.

ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s. ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s. Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme. VOZIDLA PRO PŘÍMĚSTSKOU A REGIONÁLNÍ OSOBNÍ

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Ing. Michal Babič, Dipl-Ing. Josef Hendrych IKP Consulting Engineers Konference CZECH RAILDAYS 2013 Ostrava 1 2 Zásady vysokorychlostní

Více

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS -

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - - Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - Návrh kvalitního systému regionální železniční dopravy v MS kraji Úvod, význam železnice pro Moravskoslezský kraj. Stručné představení Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. TYPOVÝ NÁČRT

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. TYPOVÝ NÁČRT ELEKTRICKÁ TŘÍSYSTÉMOVÁ LOKOMOTIVA ŘADA 380 ČD, TYP ŠKODA 109 E TYPOVÝ NÁČRT ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Určení interoperabilní lokomotiva pro osobní i nákladní dopravu Výrobce ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o.

Více

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. Vize Plzně jako vzorového města elektromobility Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 25. března, 2013 Představení společnosti PMDP, a.s. Počet zaměstnanců 855 Dopravní výkon Vozový park Počet linek

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 1. září 2014 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti dosáhly meziročního nárůstu o 131 mil. Kč (1 %): v osobní dopravě pokračoval

Více

Vysokorychlostní železnice v ČR proč?

Vysokorychlostní železnice v ČR proč? Ing. Petr Šlegr Š Ing. Petr Šlegr Několik faktů z historie železnice ve světe a u nás 1805 Trevithickova parní lokomotiva 1825 První veřejná železnice v Anglii 1829 Liverpol Manchester 1832 koněspřežná

Více

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) J. Opava Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací Fakulta dopravní ČVUT Praha J. Opava Ústav ekonomiky a a managementu

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Soudobé trendy v nákladní železniční dopravě a teritoriální expanze. Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Železniční doprava ekologická doprava celosvětově produkuje

Více

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Foto NOARK Electric USA Chicago NOARK Electric Europe Praha NOARK Electric Šanghaj Společnost NOARK Electric je světová firma s globálním působením zabývající

Více

Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Alexander Nazarov, Oleg Nazarov a Marion Protze* * Alexander Nazarov je prvním

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Jsme tým, který je připraven splnit Vaše požadavky a předčit Vaše očekávání Sídlo: LOO s.r.o. Krakovská 583/9 Nové město 110 00 Praha 1

Jsme tým, který je připraven splnit Vaše požadavky a předčit Vaše očekávání Sídlo: LOO s.r.o. Krakovská 583/9 Nové město 110 00 Praha 1 Jsme tým, který je připraven splnit Vaše požadavky a předčit Vaše očekávání Sídlo: LOO s.r.o. Krakovská 583/9 Nové město 110 00 Praha 1 Provozovna: Průmyslová zóna 1314 Bystřice nad Pernštejnem 593 01

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

STATISTICKÁ R O Č E N K A

STATISTICKÁ R O Č E N K A 2013 STATISTICKÁ R O Č E N K A SKupINy ČESKé dráhy Obsah Kolejová vozidla 2 Zaměstnanci 4 Osobní přeprava 5 Nákladní přeprava 6 dopravní výkony 9 hospodaření 12 Schéma sítě 14 Identifikační a kontaktní

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu GŘČD Vývoj železnice v uplynulém období Izolovaný vývoj v jednotlivých státech

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products LOKOMOTIVY. www.skoda.cz 14001 : 2004

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products LOKOMOTIVY. www.skoda.cz 14001 : 2004 INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products LOKOMOTIVY EN 14001 : 2004 ISO LOKOMOTIVY ŠKODA Jsou lokomotivy moderní konstrukce, které jsou v univerzálním a nákladním provedení schopné zajistit provoz

Více

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Jsme ryze českou společností poskytující služby v oblasti zdvihací techniky a spolu s našimi odborníky se řadíme

Více

Systémový partner v hydraulice. Vše z jedné ruky

Systémový partner v hydraulice. Vše z jedné ruky Systémový partner v hydraulice Systémový partner v hydraulice Vše z jedné ruky Hydraulika znamená HANSA-FLEX. Dnes více než kdy jindy. Firma HANSA-FLEX se vyvinula ve vedoucí evropský podnik v oblasti

Více

ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ

ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ Karel SELLNER Doc. Ing. Karel SELLNER, CSc, Ministerstvo dopravy ČR, nabř. L. Svobody 1222, Praha 1 Úvod Růst národního hospodářství a integrace

Více

Řešení mobility vysokorychlostní železnicí

Řešení mobility vysokorychlostní železnicí Ing. Jiří Pohl / Brno / Konference vize 2030 Řešení mobility vysokorychlostní železnicí Siemens, s.r.o., divize Rail Systems & Mobility and Logistics 2013 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/mobility Brno

Více

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období 1. Modernizace železničních tratí 2. Interoperabilita

Více

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA TRANSPORTATION. Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme.

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA TRANSPORTATION. Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme. ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA TRANSPORTATION Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme. JEDNOPODLAŽNÍ REGIONÁLNÍ SOUPRAVY PRO ČESKÉ DRÁHY ŘEŠENÍ

Více

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 Prezentace firmy na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. 242 444 560-8 Fax 242 444 924 www.bohemiakombi.cz

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

Systémové řešení elektromobility ve městech

Systémové řešení elektromobility ve městech Ing. Jiří Pohl / 18.3.2014 / Brno Systémové řešení elektromobility ve městech Siemens, s.r.o., divize Rail Systems & Mobility and Logistics 2014 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/mobility Doprava Chůzí

Více

Tradice. Motory TEDOM

Tradice. Motory TEDOM motory Tradice Historie výroby motorů TEDOM navazuje na bohatou tradici výroby automobilů v Libereckém kraji, která se datuje již od roku 1906. V roce 1953 pak byla založena společnost LIAZ - Liberecké

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně Otevření první veřejné CNG stanice v Brně V Brně dne 3. 4. 2007 - Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., zahájila provoz nové plnicí stanice CNG, určené pro automobilovou dopravu a pro užitková vozidla

Více

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Pražská integrovaná doprava Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro,

Více

Zelená a čistá Ostrava 2025

Zelená a čistá Ostrava 2025 Zelená a čistá Ostrava 2025 Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě Ing. Roman Kadlučka, Ph.D. září 2013 OSTRAVA metropole Moravskoslezského kraje Počet obyvatel k 31.12.2012 : 305 998 Rozloha:

Více

Záměry dopravce ČD a.s. ve vybavování vozidel OBU ETCS. Ing. Jan Plomer

Záměry dopravce ČD a.s. ve vybavování vozidel OBU ETCS. Ing. Jan Plomer Záměry dopravce ČD a.s. ve vybavování vozidel OBU ETCS Ing. Jan Plomer Strana 1 Rok 2014 a dříve prvotní úvahy potřebné počty vybavených vozidel předpokládané časové harmonogramy odhady potřebných finančních

Více

Škoda Transportation. Společnosti skupiny Škoda Transportation

Škoda Transportation. Společnosti skupiny Škoda Transportation Škoda Transportation Škoda Transportation je jednou z předních evropských firem v oboru dopravního strojírenství. Tržby skupiny se každoročně pohybují okolo 700 milionů euro a do výzkumu a vývoje se za

Více

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025

Více

DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE.

DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE. DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE. 2 VČERA. DNES. ZÍTRA. V roce 1911 začala firma Niepenberg & Co. GmbH vyrábět produkty z vysoce ušlechtilých ocelí, především holicí čepele a žiletky. Po

Více

Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov

Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov Tématem této práce je osobní železniční doprava mezi hlavním městem České republiky Prahou (1 200 000 obyvatel) a hlavním městem spolkové země

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY www.skoda.cz JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY VAGONKA NOVÁ KVALITA V PŘÍMĚSTSKÉ, REGIONÁLNÍ I MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVĚ

Více

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy 1 Transevropské dopravní sítě původní rozhodnutí EP a Rady č. 1692/96/ES nové rozhodnutí

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

Vladimír Zadina člen - pověřený vedením

Vladimír Zadina člen - pověřený vedením Vladimír Zadina člen - pověřený vedením Představení Národního spolku pro elektromobilitu a podporu moderních technologií Současná podpora v období 2007 2013 Návrhy na roky 2014-2020 Založen starostou spolku

Více

Trendy v osobní dopravě

Trendy v osobní dopravě Trendy v osobní dopravě Radek Dvořák Kancelář náměstka pro osobní dopravu Vozidla jako prvek konkurenceschopnosti ŽOD Velim, 13.11.2014 Investice do ŽKV od roku 2008 2014 (1/3) Po vyčlenění nákladní železniční

Více

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU Jan Beneš Návrh vyskorychlostních tratí v ČSFR z roku 1990 vládní usnesení č. 765/89 z r. 1989 vyhledávací studie byla zpracovávána od roku

Více

PROFIL PODNIKU VOP CZ, s.p. Největší výrobce vojenské techniky v ČR Firma s mezinárodně uznávanými odborníky v oblasti výzkumu a vývoje Renomovaný partner v oblasti zkušebnictví a certifikace Podnik s

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Company LOGO. Zkušenosti s provozem elektrobusů v Dopravním podniku Ostrava (07/2010 až 08/2013)

Company LOGO. Zkušenosti s provozem elektrobusů v Dopravním podniku Ostrava (07/2010 až 08/2013) Zkušenosti s provozem elektrobusů v Dopravním podniku Ostrava (07/2010 až 08/2013) Základní podněty projektu EKOLOGIČNOST DOPRAVY NUTNOST DOBY EKONOMIKA PROVOZU PRIORITNÍ ÚKOL DOPRAVCE ORIENTACE NA POHONY

Více

VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov

VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov 1. Vysokorychlostní tratě Železniční dopravu lze rozdělit na konvenční a vysokorychlostní. Mezníkem mezi nimi je rychlost 200 km/h. Vysokorychlostní tratě mohou

Více

KONEKTORY KABELOVÉ SVAZKY PŘEPÍNAČE KOMPONENTY. těžba doprava letectví armáda

KONEKTORY KABELOVÉ SVAZKY PŘEPÍNAČE KOMPONENTY. těžba doprava letectví armáda KONEKTORY KABELOVÉ SVAZKY PŘEPÍNAČE KOMPONENTY armáda TĚŽEBNÍ SYSTÉMY Důlní technika Vrtná zařízení na moři i na souši Napájecí a řídící systémy Komplexní řešení propojení LETECKÝ PRŮMYSL Motory, draky

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel

Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel Článek Technické požadavky Vozidla určená k plnění zakázky musí splňovat alespoň následující požadavky: Vozidlo musí být ke dni zahájení provozu

Více

Historický přehled měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení

Historický přehled měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení Ing. Karel Stoll CSc. Praha Historický přehled měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení 1 Důvody vzniku měření rušivých vlivů Modernizace hnacích vozidel v sedmdesátých letech

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Environment monitoring systems

Environment monitoring systems Environment monitoring systems Hlavní strategií společnosti ENVItech Bohemia s. r. o. je poskytnout zákazníkovi co nejkompletnější sortiment zboží a služeb v co nejvyšší kvalitě. Našimi zákazníky jsou

Více

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

T R A N S P R O Ř E Š E N Í J A K VYBRAT SESTAVIT ŘÍDIT VLASTNIT. www.belos.cz

T R A N S P R O Ř E Š E N Í J A K VYBRAT SESTAVIT ŘÍDIT VLASTNIT. www.belos.cz Ř E Š E N Í J A K VYBRAT SESTAVIT ŘÍDIT VLASTNIT www.belos.cz Z I M A Jaro, léto, podzim a zima. Není tomu tak dávno co bylo třeba několika strojů pro celoroční údržbu. Nyní ovšem Belos představuje nosič

Více

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti lesních ploch je téměř vyrovnaný podíl jízdních a přibližovacích cest. Zřízení a celoroční údržba lesních cest sjížděných nákladními vozidly jsou nákladné. Současně představují

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ČD BIKE představení produktu

ČD BIKE představení produktu ČD BIKE představení produktu Půjčovny kol ČD Doplňková služba ČD fungující již od roku 2003. V provozu od dubna do října každého roku. V roce 2014 aktuálně 73 železničních stanic v 9 krajích ČR s provozem

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Český výrobek se světovými parametry

Český výrobek se světovými parametry Český výrobek se světovými parametry Výroba, prodej.. kování je vyráběno a montováno v České republice. Expedováno ze skladů v Praze, Brně, Plzni, Dobrušce, Bratislavě a z mnoha dalších značkových prodejen

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily 2 Bystar L velký, přesný a autonomní Vzhledem k velikosti pracovní oblasti překračují univerzálně

Více

Intermodální přepravy silnice-železnice

Intermodální přepravy silnice-železnice Intermodální přepravy silnice-železnice = moderní alternativa kamionových přeprav Bratislava, 28.2.2012 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560 Fax +420 242 444 924

Více

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Miroslav Bláha 23. dubna 2015

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Miroslav Bláha 23. dubna 2015 ŠKODA AUTO Fleet v České republice Miroslav Bláha 23. dubna 2015 Aktivní zastoupení na více než 100 trzích po celém světě Automobily ŠKODA se vyrábějí v 7 zemích světa 5 286 prodejních a servisních partnerů

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products PROFIL SKUPINY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products PROFIL SKUPINY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products PROFIL SKUPINY www.skoda.cz PROFIL SKUPINY Společnost ŠKODA TRANSPORTATION je v oboru dopravního strojírenství tradiční českou firmou se silným postavením

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE Strana 1 24.11.2014 PŮJČOVNY KOL ČD Doplňková služba ČD funguje již od roku 2003. V provozu od dubna do října každého roku (některé půjčovny celoročně) V roce 2014 aktuálně

Více

F I R M A U N I W I N

F I R M A U N I W I N FIRMA UNIWIN Představení firmy Od roku 1997 nabízíme zákazníkům kvalitní výrobky a služby. Okna, dveře a fasády vyrábíme a montujeme z plastu, plast-hliníku, dřeva, hliníku a dřevohliníku. Naleznete u

Více

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann.

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. NOVÁ DIMENZE VÝKONU. V tomto materiálu jsou zčásti vyobrazeny také prvky výbavy, které nejsou součástí sériového vybavení. 2. Fahrerhaus Fahrerhaus.

Více

kolejová hnací vozidla energetika projekce a inženýring Kolejové tahače KT

kolejová hnací vozidla energetika projekce a inženýring Kolejové tahače KT kolejová hnací vozidla energetika projekce a inženýring Kolejové tahače KT 10/2008 Kolejové tahače KT Kolejové tahače KT Jsou to speciální hnací kolejová vozidla (průmyslové lokomotivy) pro lehký posun

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY oceněná KVALITA heluz KOMPLEXNÍ SYSTÉM Nová generace stavebního systému Společnost HELUZ cihlářský průmysl

Více

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Květen 2008 Ing. Vladimír Fišer, Bohemiakombi Kdo je Bohemiakombi? Operátor kombinované dopravy silnice - železnice Propojuje a slaďuje zájmy silničních dopravců

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové tradice a kvalita čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové AKU zet Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

Profil společnosti. Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému. vývoj firmy. ocenění a kvalita

Profil společnosti. Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému. vývoj firmy. ocenění a kvalita Profil společnosti Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému vývoj firmy ocenění a kvalita HELUZ komplexní systém český výrobce s tradicí od roku 1876 Nová generace stavebního systému

Více

ŠIKMÉ ZDVIHACÍ PLOŠINY

ŠIKMÉ ZDVIHACÍ PLOŠINY ŠIKMÉ ZDVIHACÍ PLOŠINY Technická Specifikace SUPRA LINEA - pro rovné schodiště Supra Lineu lze nepochybně považovat za vrchol našich rozsáhlých zkušeností o oblasti šikmých zdvihacích plošinách. Zaoblené

Více

SMC Váš partner pro automatizaci

SMC Váš partner pro automatizaci SMC Váš partner pro automatizaci SMC celosvětový lídr v automatizaci S 32% podílem na globálním trhu jsme předními světovými odborníky v oboru pneumatiky. Jsme silným partnerem pro průmysl a vytváříme

Více

TÉMATA DIPLOMOVÝCH /BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ 2015/2016 ŠKODA Electric, Plzeň

TÉMATA DIPLOMOVÝCH /BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ 2015/2016 ŠKODA Electric, Plzeň TÉMATA DIPLOMOVÝCH /BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ 2015/2016 ŠKODA Electric, Plzeň ID Téma Popis Typ práce Navrhl/konzultant 1 Koncepční návrh data managementu (IS) pro kusové zkoušky trakčních motorů Ing. Radek Kobsa

Více

Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu

Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Ostrava, 16. 6. 2015 Parametry infrastruktury pro nákladní dopravu dle evropské legislativy - Nařízení Evropského

Více

Jízdní řád 2015 v mezistátní a vnitrostátní dálkové dopravě Českých drah

Jízdní řád 2015 v mezistátní a vnitrostátní dálkové dopravě Českých drah Praha, 19. listopadu 2014 Jízdní řád 2015 v mezistátní a vnitrostátní dálkové dopravě Českých drah Dvouhodinový interval rychlovlaků railjet mezi Prahou, Brnem, Vídní a Grazem, zkrácení cesty mezi hlavním

Více