Písemná zpráva zadavatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Písemná zpráva zadavatele"

Transkript

1 Písemná zpráva zadavatele veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka Název: Ostatní laboratorní vybavení I. Část 7 VZ: Přístroj pro kvantitativní PCR ve formátu 384 reakcí a 96 reakcí Druh veřejné zakázky: dodávky Zadávací řízení: otevřené řízení Zahájeno dne: čtvrtek, Číslo VZ: Zadavatel Název: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: zastoupený: prof. RNDr. Václavem Hořejším, CSc., ředitelem a Název: Univerzita Karlova v Praze Sídlo: Ovocný trh 3/5, Praha 1 IČ: zastoupený: prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA, rektorem Tato zpráva je vypracována v souladu s 85 ZVZ. Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu vertikální elektroforézy, 1 kusu trubičkové preparativní elektroforézy na proteiny s kontinuální elucí, 1 kusu blotteru turbo včetně příslušenství, 1 kusu cirkulační vodní lázně pro ohřev i chlazení, 1 kusu zdroje elektrického proudu pro elektroforézy (vysoké napětí), 1 kusu oběhového termostatu, 1 kusu zdroje napětí, 1 kusu systému po izoelektrickou fokusaci bílkovin na všechny typy stripů s nezávislými běhy, 1 kusu sonikačního zařízení, 1 kusu sonikátoru s výměnnou mikrosondou, 10 kusů thermocycleru PCR (7 kusů bloků pro thermocycler PCR Gradientový, 3 kusy bloků pro thermocycler PCR Duální, 1 kus bloku pro thermocycler PCR Duální 3 blok), 2 kusy thermocycleru PCR vhodného pro sekvenační reakce, 3 kusy PCR cykleru s gradientem, 2 kusy PCR cykleru se třemi nezávislými bloky, 1 kus přístroje pro kvantitativní PCR ve formátu 384 reakcí a 96 reakcí, 1 kus termocycleru a 3 kusy analytických vah, to vše pro vědecké laboratoře partnerů projektu BIOCEV. Přístroje jsou 1/5

2 blíže specifikované v zadávací dokumentaci a představují část přístrojového vybavení projektu BIOCEV. V souladu s ustanovením 98 ZVZ je veřejná zakázka rozdělena na devět níže uvedených částí. 1. část veřejné zakázky: Elektroforézy a další laboratorní vybavení (Vertikální elektroforéza 1 ks, Trubičková preparativní elektroforéza na proteiny s kontinuální elucí 1 ks, Blotter turbo včetně příslušenství 1 ks, Cirkulační vodní lázeň pro ohřev i chlazení 1 ks, Zdroj elektrického proudu pro elektroforézy (vysoké napětí) 1 ks, Oběhový termostat 1 ks, Zdroj napětí 1 ks a Systém po izoelektrickou fokusaci bílkovin na všechny typy stripů s nezávislými běhy 1 ks) 2. část veřejné zakázky: Sonikační zařízení (1 ks) 3. část veřejné zakázky: Sonikátor s výměnnou mikrosondou (1 ks) 4. část veřejné zakázky: Thermocyclery PCR (10 ks) (bloky pro thermocycler PCR Gradientový 7 ks, bloky pro thermocycler PCR Duální 3 ks, bloky pro thermocycler PCR Duální 3 blok 1 ks), 5. část veřejné zakázky: thermocycler PCR vhodný pro sekvenační reakce (2 ks) 6. část veřejné zakázky: PCR cykler s gradientem (3 ks) a PCR cykler se třemi nezávislými bloky (2 ks) 7. část veřejné zakázky: Přístroj pro kvantitativní PCR ve formátu 384 reakcí a 96 reakcí (1 ks) 8. část veřejné zakázky: Termocycler (1 ks) 9. část veřejné zakázky: Analytické váhy (3 ks) 7. část veřejné zakázky: Přístroj pro kvantitativní PCR ve formátu 384 reakcí a 96 reakcí Požadované technické a jiné parametry: 1. Možnost detekce DNA amplikonů, absolutní kvantifikace, relativní kvantifikace (analýza genové exprese), analýza genové variace (High-Resolution Melting, Melt-curve genotyping with labeled probes Endpoint genotyping) 2. Součástí přístroje bude PC o takových technických parametrech zajišťující plnou funkčnost přístroje ve smyslu pracování se software pro zpracování údajů, ovládání přístroje a vyhodnocování získaných dat. Příslušný software bude instalován již přímo na PC. 3. Zařízení musí být bezúdržbové a bez nutnosti každoroční kalibrace. 2/5

3 4. Počet analyzovaných vzorků: 384-jamkovou destičku a 96-jamkovou destičku. 5. Široké spektrum možností používaných fluorescenčních barviček; minimálně 5 excitačních a 6 emisních filtrů. Nutně musí obsahovat kombinace filtrů pro detekci FAM, SYBRgreen, VIC/HEX/JOE, Cy5 6. Zdroj excitace: širokospektrální, vysoce-intenzivní LED 7. Detekce: CCD kamera. 8. Měřící mód: Real-time, online (kontinuální zobrazení naměřených hodnot) 9. Assay formáty: SYBER Green, hydrolyzační typu TaqMan, hybridizační FRET a simple próby. 10. Zprovoznění přístroje včetně starter kitu obsahující spotřební materiál a reagencie. Starter pack obsahuje minimálně 50 desek s foliemi na 96 blok a 50 desek 384 blok včetně krycích folií a reakcí Master mix TaqMan probe 20µl reakcí. 11. Systém musí být z pohledu používání reagencií pro PCR zcela otevřený, to jest rychlost reakcí probíhající v poptávaném zařízení nesmí být navázaná na používání speciálního typu chemie konkrétního dodavatele. 12. Požadujeme dodávku přístroje pouze nového a nepoužívaného. Nepřipouštíme dodání repasovaného přístroje nebo používaného demo instrumentu. 13. Reakční objem µl. Cena sjednaná ve smlouvě: Cena nebyla ve smlouvě sjednána. Zadavatel, v souladu s Identifikační údaje vybraného uchazeče: Uchazeč nebyl vybrán. Zadavatel, v souladu s Odůvodnění výběru nabídky: Nabídka nebyla vybrána. Zadavatel, v souladu s 3/5

4 Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele: Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny: č. Uchazeč Sídlo Právní forma IČ Nabídková cena v Kč bez DPH 1 ROCHE s.r.o. Praha 7, Dukelských hrdinů č.p.567,č.or.52, PSČ s.r.o Vzhledem k tomu, že zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka ve smyslu 71 odst. 6 ZVZ nebyla otevřena. Identifikační údaje uchazečů, kteří byli ze zadávacího řízení vyloučeni (resp. nebyli vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu) včetně odůvodnění: Ze zadávacího řízení 7 části výše uvedené veřejné zakázky nebyl vyloučen žádný uchazeč. řízení části 7. - Přístroj pro kvantitativní PCR ve formátu 384 reakcí a 96 reakcí výše uvedené Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, včetně odůvodnění: Důvod zrušení zadávacího řízení: 4/5

5 V Praze dne Za zadavatele Mgr. Markéta Nováčková na základě plné moci 5/5

Písemná zpráva zadavatele pro část 4. - Fluorometr pro testování proteinů, RNA, DNA

Písemná zpráva zadavatele pro část 4. - Fluorometr pro testování proteinů, RNA, DNA Písemná zpráva zadavatele pro část 4. - Fluorometr pro testování proteinů, RNA, DNA veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ). Veřejná

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele o veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka Název: Spektrofotometry

Více

Pavilon aviární medicíny zhotovitel stavby

Pavilon aviární medicíny zhotovitel stavby Písemná zpráva zadavatele zpracovaná podle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: OBNOVA CENTRÁLNÍ HW INFRASTRUKTURY V DATOVÉM CENTRU Sídlem: Praha 1, Těšnov 17 PSČ: 117 05 Evidenční číslo veřejné zakázky: dle

Více

Provozní centrum pro studenty zhotovitel stavby

Provozní centrum pro studenty zhotovitel stavby Písemná zpráva zadavatele zpracovaná podle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Veřejná zakázka 1. Identifikační údaje zadavatele: Obec Chvaleč se sídlem: Chvaleč 231, 542 11 Chvaleč IČ: 00277941 DIČ: CZ00277941 jejímž jménem jedná: Bc. Tomáš Prouza, starosta

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Veřejná zakázka malého rozsahu podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem Nákup plynu na komoditní

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Veřejná zakázka: Název projektu: Reg. č. projektu: Masarykova

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele Dle 85 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na dodávku zadávaná dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení s názvem Konfokální laserový

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

Plynová chromatografie (GCxGC)/hmotnostní spektrometrie (TOF)

Plynová chromatografie (GCxGC)/hmotnostní spektrometrie (TOF) VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA S NÁZVEM: Plynová chromatografie (GCxGC)/hmotnostní spektrometrie (TOF) 1. Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Univerzita Palackého v Olomouci sídlo

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP tiskárny

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP tiskárny ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v souladu s ust. 2 až 8 vyhlášky č. č. 232/2012 Sb. (dále jen vyhláška) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Více

Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky

Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky dle ustanovení 85 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

Více

ZADAVATEL: Správa Národního parku Podyjí zastoupená ředitelem, panem Ing. Tomášem Rothröcklem Na Vyhlídce 1581/5, 669 01 Znojmo IČ: 00837971

ZADAVATEL: Správa Národního parku Podyjí zastoupená ředitelem, panem Ing. Tomášem Rothröcklem Na Vyhlídce 1581/5, 669 01 Znojmo IČ: 00837971 DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Centrální Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastoupený: Robin Povšík, náměstek ministryně pro řízení

Více

ZPRÁVA O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

ZPRÁVA O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ZPRÁVA O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky: FN u sv. Anny v Brně - ICRC - Elektrofyziologické systémy Evidenční ve VVZ: 226004 Evidenční zadavatele:

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Forma zadávacího řízení: Limit

Více

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY (dle 81 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Zadavatel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. zastoupeno: prof. Ing. Miloslavem Šimkem, CSc., ředitelem

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle ustanovení 34 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: INFORMAČNÍ

Více

zpracovaná v rozsahu ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

zpracovaná v rozsahu ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1. Super-rezoluční fluorescenční mikroskopická sestava. v otevřeném řízení

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1. Super-rezoluční fluorescenční mikroskopická sestava. v otevřeném řízení Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 ze dne 28. 4. 2015 k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Super-rezoluční fluorescenční mikroskopická sestava Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

Provozování hladinoměrů a srážkoměrů Plzeňského kraje. 1 Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Provozování hladinoměrů a srážkoměrů Plzeňského kraje. 1 Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě ZADAVATEL: SÍDLEM: IČ; DIČ: ZASTUPUJÍCÍ: K PODPISU V RÁMCI TÉTO VZ OPRÁVNĚN: POVĚŘENÁ OSOBA: SÍDLEM: IČ; DIČ: ZASTUPUJÍCÍ: Plzeňský kraj Škroupova 18, 306 13 Plzeň 70890366; CZ70890366 Václav Šlajs, hejtman

Více

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Uspořádání školicích a vzdělávacích kurzů rozděleno na části 1-6

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Uspořádání školicích a vzdělávacích kurzů rozděleno na části 1-6 OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Uspořádání školicích a vzdělávacích kurzů rozděleno na části 1-6 publikované na profilu zadavatele dne 8.4.2014 (identifikátor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zjednodušené podlimitní řízení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění Předmět veřejné zakázky DODÁVKA SPEKTROFLUOROMETRU VČ.

Více