Přehled statistických údajů. ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled statistických údajů. ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení"

Transkript

1 Přehled statistických údajů ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, 2010

2 Obsah 1 Obecné údaje Česká republika hlavní měnové ukazatele ( )... 6 Přehled o plnění rozpočtu MPSV ( )... 8 Výdaje na transfery obyvatelstvu ( )... 9 Sociální příjmy domácností v mil. Kč ( ) Průměrný počet členů domácnosti ( ) Základní ukazatele trhu práce v ČR ( ) Mzdy a zaměstnanost Průměrná nominální mzda v NH ČR (na fyzické osoby) podle OKEČ ( ) Zaměstnanci a prostředky na platy v odvětví sociální péče celkem ( ) 1. část Zaměstnanci a prostředky na platy v odvětví sociální péče celkem ( ) 2. část Průměrná výše měsíčního platu na jednoho zaměstnance v zařízení sociální péče ( ) Nominální čisté peněžní příjmy jednotlivých typů domácností ( ) Nominální čisté peněžní příjmy jednotlivých typů domácností ( ) graf Nominální čisté peněžní příjmy jednotlivých typů domácností ( ) graf Nominální a reálné čisté peněžní příjmy domácnosti zaměstnanců ( ) Struktura nominálních čistých peněžních příjmů domácností ( ) Průměrná reálná a nominální mzda (na fyzické osoby) v ČR ( ) Průměrná měsíční mzda v NH ČR v Kč ( ) - graf Vývoj průměrné nominální mzdy (na fyzické osoby) podle krajů ( ) Průměrné platy podle vzdělání ( ) Průměrné platy podle vzdělání ( ) graf Průměrné platy podle vzdělání medián ( ) graf Vývoj minimální mzdy ( ) Vývoj minimální mzdy ( ) - graf Struktura čistých nominálních výdajů domácností ( ) Struktura nominálních čistých peněžních výdajů domácností zaměstnanců ( ) Struktura nominálních čistých peněžních výdajů domácností důchodců ( ) Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb v Kč ( ) Růst spotřebitelských cen (životních nákladů) podle účelu užití ( ) Růst spotřebitelských cen (životních nákladů) u jednotlivých domácností ( ) Růst spotřebitelských cen (životních nákladů) meziměsíční ( ) Průměrná míra nezaměstnanosti podle krajů ( ) Průměrná míra nezaměstnanosti v ČR ( ) graf Vzdělanostní struktura nezaměstnaných v ČR ( ) Struktura volných míst dle vzdělanostní struktury ( ) Relace počtu nezaměstnaných osob se ZP vzhledem k celkovému počtu nezaměstnaných ( ) Počet osob se ZP z celkového počtu nezaměstnaných ( )... 43

3 Výdaje na SPZ souhrnný přehled ( ) Relace mezi nově vytvořenými místy pro OZP a umístěnými uchazeči se ZP ( ) - graf Vývoj výdajů na příspěvek na podporu zaměstnanosti osob se ZP ( ) Vývoj výdajů na příspěvek na podporu zaměstnanosti osob se ZP ( ) graf Sociální zabezpečení Vývoj výdajů na dávky státní sociální podpory ( ) Celkový objem výdajů na dávky státní sociální podpory v ČR částky v Kč ( ) - graf Průměr dávek státní sociální podpory ( ) Průměrný vyplácený počet dávek státní sociální podpory v ČR ( ) - graf Dávky státní sociální podpory vyplacené ( ) Průměr a počet dávek státní sociální podpory ( ) Evidence o držitelích průkazek TP, ZTP, ZTP/P ( ) Evidence o držitelích průkazek TP, ZTP, ZTP/P ( ) graf Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem na úpravu bytu ( ) Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem na úpravu bytu ( ) průměrná dávka Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem na úpravu bytu ( ) průměrná dávka - graf Poměr indexu cen stavebních prací a indexu jednorázového příspěvku na úpravu bytu ( ) - graf Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem na individuální dopravu ( ) Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem na individuální dopravu ( ) průměrná dávka Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem na individuální dopravu ( ) průměrná dávka graf Poměr výdajů na dopravu domácnosti k průměrné měsíční dávce na individuální dopravu v Kč ( ) - graf Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem na opatření zvláštních pomůcek ( ) Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem na opatření zvláštních pomůcek ( ) průměrná dávka Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem na opatření zvláštních pomůcek ( ) průměrná dávka - graf Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem nevidomým na opatření vodicího psa ( ) Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem nevidomým na opatření vodicího psa ( ) průměrná dávka Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem nevidomým na opatření vodicího psa ( ) průměrná dávka - graf Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem příspěvek na zakoupení motorového vozidla ( ) Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem příspěvek na zakoupení motorového vozidla ( ) průměrná dávka Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem příspěvek na zakoupení motorového vozidla ( ) průměrná dávka - graf... 72

4 Poměr vývoje spotřebitelské ceny automobilu Škoda a příspěvku na zakoupení motorového vozidla v Kč ( ) Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla ( ) Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla ( ) průměrná dávka Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla ( ) průměrná dávka - graf Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla ( ) Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla ( ) průměrná dávka Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla ( ) průměrná dávka - graf Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem příspěvek na provoz motorového vozidla ( ) Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem příspěvek na provoz motorového vozidla ( ) průměrná dávka Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem příspěvek na provoz motorového vozidla ( ) průměrná dávka - graf Množství paliva možné uhradit z příspěvku na provoz motorového vozidla v závislosti na ceně benzínu ( ) - graf Opakující se peněžité dávky podmíněné zdravotním stavem na úhradu a užívání bezbariérového bytu ( ) Opakující se peněžité dávky podmíněné zdravotním stavem na úhradu a užívání bezbariérového bytu ( ) průměrná dávka Opakující se peněžité dávky podmíněné zdravotním stavem na úhradu a užívání bezbariérového bytu ( ) průměrná dávka - graf Opakující se peněžité dávky podmíněné zdravotním stavem na úhradu za užívání garáže ( ) Opakující se peněžité dávky podmíněné zdravotním stavem na úhradu za užívání garáže ( ) průměrná dávka Opakující se peněžité dávky podmíněné zdravotním stavem na úhradu za užívání garáže ( ) - průměrná dávka - graf Opakující se peněžité dávky podmíněné zdravotním stavem nevidomým občanům na krmivo pro vodicího psa ( ) Opakující se peněžité dávky podmíněné zdravotním stavem nevidomým občanům na krmivo pro vodicího psa ( ) průměrná dávka Opakující se peněžité dávky podmíněné zdravotním stavem nevidomým občanům na krmivo pro vodicího psa ( ) průměrná dávka - graf Vývoj částek životního minima ( ) Vývoj částek životního a existenčního minima ( ) Počet zařízení sociálních služeb ( ) Výdaje na sociální službu ( ) Výdaje na sociální službu ( ) - graf Náklady na pobytové sociální služby a příjmy z úhrad ( ) Výše příjmu na úhradách za sociální službu ( )

5 Výše příjmu na úhradách za sociální službu ( ) graf Podíl úhrady na výši nákladů na 1 místo a rok - pobytové sociální služby ( ) - graf Pečovatelská služba výdaje na službu, počet příjemců, počet pracovníků a průměrná roční úhrada ( ) 102 Počet příjemců pečovatelské služby ( ) graf Průměrná roční úhrada od jednoho příjemce pečovatelské služby v Kč ( ) graf Kapacita a ekonomické ukazatele v zařízeních sociálních služeb státní a krajská zařízení (2009) Kapacita a ekonomické ukazatele v zařízeních sociálních služeb obecní zařízení (2009) Počet uživatelů (klientů) v zařízeních sociálních služeb ( ) Počet uživatelů (klientů) v zařízeních sociálních služeb (2007) Počet uživatelů (klientů) v zařízeních sociálních služeb (2008) Počet uživatelů (klientů) v zařízeních sociálních služeb (2009) Počet uživatelů (klientů) v zařízeních sociálních služeb celoroční a týdenní pobyt ( ) - graf Počet uživatelů (klientů) v zařízeních sociálních služeb denní pobyt v Kč ( ) - graf Evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální služby pobytové ( ) Evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální služby nepobytové ( ) Výdaje na důchody podle druhu důchodu ( ) Výdaje na důchody podle druhu důchodu ( ) Vývoj podílu výdajů na důchody k hrubému domácímu produktu ( ) Podíl HDP v běžných cenách k výdajům na důchod ( ) - graf Nominální a reálný starobní důchod v Kč ( ) Relace průměrného starobního důchodu k průměrné nominální mzdě ( ) Průměrná měsíční výše vypláceného starobního důchodu v Kč ( ) graf Relace důchodů k hrubé a čisté mzdě v % ( ) - graf Počet nově přiznaných důchodů podle druhu důchodu a podle krácení pro souběh ( ) Průměrná výše důchodů v Kč ( ) Průměrná výše důchodů v Kč ( ) - graf Počet pobíratelů důchodu podle jejich druhu ( ) - graf Vývoj počtu vyplácených důchodů podle druhu důchodu (1985, ) Průměrná výše nově přiznaných důchodů podle druhu důchodů a podle krácení pro souběh ( ) Průměrné měsíční výše sólo vyplácených důchodů v prosinci v Kč ( ) Vývoj starobního důchodu v Kč ( ) - graf Vývoj plného a částečného invalidního důchodu v Kč ( ) - graf Vývoj vdovského/vdoveckého a sirotčího důchodu v Kč ( ) - graf Počet osob pobírajících důchod ( ) Poměr počtu osob pobírajících starobní a invalidní důchod ( ) Školství Individuálně integrovaní žáci podle druhu postižení ( ) Speciální třídy podle druhu postižení ( ) Děti a žáci ve školách při zdravotnickém zařízení ( ) Děti a žáci ve školách při zdravotnickém zařízení ( ) - graf

6 Třídy a děti na přípravném stupni ZŠ speciální ( ) Počet pracovníků pedagogicko-psychologické poradny ( ) Činnost pedagogicko-psychologické poradny ( ) Činnost speciálně-pedagogického centra ( ) Počet speciálně-pedagogických center v ČR ( ) Počet speciálně-pedagogických center ( ) Ústavní výchova počty postižených dětí podle druhu postižení ( ) Ústavní výchova počty postižených dětí podle druhu postižení ( ) - graf Ústavní výchova počty dětí s postižením celkem ( ) Průměrný plat zaměstnanců ve školství ( ) Průměrný plat zaměstnanců ve školství ( ) graf 1. část Průměrný plat zaměstnanců ve školství ( ) graf 2. Část

7 6 Česká republika hlavní měnové ukazatele ( ) Ukazatele HDP HDP mld. Kč, b. c , , , , , , , , , , , , , , ,9 HDP na 1 obyvatele Kč/obyv., b. c HDP na 1 obyvatele v PPS PPS/obyv., b. c HDP %, r/r, reálně... 4,0-0,7-0,8 1,3 3,6 2,5 1,9 3,6 4,5 6,3 6,8 6,1 2,5-4,1 Výdaje na konečnou spotřebu konečná spotřeba %, r/r, reálně... 5,7 2,4-1,0 3,0 1,1 2,6 3,5 6,3 0,9 2,6 3,9 3,6 2,8 0,6 spotřeba domácností %, r/r, reálně Tvorba hrubého kapitálu hrubý kapitál %, r/r, reálně... 11,6-8,4-2,1-3,5 10,6 6,6 4,6-1,4 9,1-0,8 9,6 9,4-2,8-15,8 fixní v % z hrubého kapitálu %, r/r, reálně... 9,9-5,7-0,9-3,3 5,1 6,6 5,1 0,4 3,9 1,8 6 10,8-1,5-7,9 Měnové ukazatele CZK/EUR průměr ,882 35,610 34,083 30,812 31,844 31,904 29,784 28,343 27,762 24,942 26,445 CZK/USD průměr 29,155 28,782 26,545 27,138 31,711 32,274 34,600 38,590 38,038 32,736 28,227 25,701 23,947 22,609 20,308 17,035 19,057 Nominální efektivní kurz %, r/r. 4,3 2,7 1,7-5,4 0,5-1,0 1,4 4,2 11,5-0,3 0,6 6,4 5,2 2,6 11,6-4,2 Reálný efektivní kurz %, r/r ,3 2,0 5,4 9,6-1,9 3,3 5,0 2,5 2,8 9,6-5,3 M2 * %, r/r. 20,7 23,7 7,6 9,2 5,4 7,7 5,6 13,0 3,5 6,9 4,4 8,0 9,9 13,2 6,6 4,0 Běžný účet (BÚ) platební bilance mld. Kč 13,3-22,6-36,3-111,9-113,0-40,5-50,6-104,9-124,5-136,4-160,6-147,5-39,8-77,2-113,1-22,9-37,0 Finanční účet (FÚ) platební bilance mld. Kč 88,2 97,0 218,3 113,6 34,3 94,3 106,6 148,0 172,8 347,8 157,1 177,3 154,8 92,4 125,8 59,0 95,1 Změna devizových rezerv mld. Kč -88,3-68,3-197,9 22,5 56,0-62,6-57,1-31,6-67,2-216,9-12,9-6,8-92,9-2,1-15,7-40,1-60,6 BÚ/HDP %.. -2,5-6,6-6,2-2,0-2,4-4,8-5,3-5,5-6,2-5,2-1,3-2,4-3,2-0,6-1,0 FÚ/HDP %.. 14,9 6,7 1,9 4,7 5,1 6,8 7,3 14,1 6,1 6,3 5,2 2,9 3,6 1,6 2,6 Stav devizových rezerv* (DR) ČNB mld. Kč 116,0 175,1 373,0 339,9 338,5 376,7 461,4 496,8 524,5 714,6 691,5 636,2 726,7 656,6 631,0 716,0 764,3 Stav DR* ČNB/HDP %.. 25,4 20,2 18,7 18,9 22,2 22,7 22,3 29,0 26,8 22,6 24,4 20,4 17,8 19,4 21,1 Krytí dovozu zboží a služeb DR ČNB měsíc.. 5,5 4,4 3,9 4,1 4,7 4,1 3,9 5,6 5,0 3,9 4,2 3,4 2,9 3,2 4,0

8 Vývoz zboží a služeb %, r/r, reálně... 5,5 8,4 10,4 5,4 16,5 11,2 2,1 7,2 20,7 11,6 15,8 15,0 6,0-10,8 Dovoz zboží a služeb %, r/r, reálně... 12,1 6,9 8,3 4,9 16,3 12,8 5,0 8,0 17,9 5,0 14,3 14,3 4,7-10,6 Domácí realizovaná poptávka %, r/r, reálně... 7,0-0,1-1,0 1,2 2,2 3,6 4,0 4,8 1,6 2,4 4,5 5,6 1,7-1,5 Deflátor HDP %, r/r... 10,3 8,4 11,1 2,8 1,5 4,9 2,8 0,9 4,5-0,3 1,1 3,4 1,8 2,5 Hrubý disponibilní důchod mld. Kč, b. c , , , , , , , , , , , , , , ,2 Hrubé národní úspory mld. Kč, b. c ,8 454,9 441,0 525,5 512,1 542,4 570,4 553,3 532,2 620,0 714,2 795,4 863,4 903,5 744,3 Míra hrubých národních úspor %.. 28,8 27,2 24,6 26,6 24,9 25,2 24,9 23,4 21,6 23,3 25,2 26,1 26,4 25,9 22,0 Míra hrubých úspor domácností %.. 15,2 11,5 11,3 9,3 8,5 8,4 7,4 8,3 7,4 5,4 8,2 9,6 10,9 10,3 9,5 Souhrnná produktivita práce %, r/r... 3,3-0,9 0,9 3,9 4,1 2,2 1,6 4,7 4,3 5,2 4,9 3,3 0,8-2,4 Jednotkové pracovní náklady %, r/r... 9,1 8,7 6,6 2,7 1,8 5,0 3,7 3,1 1,5-1,2 0,7 2,8 5,3 1,1 Energetická náročnost %, r/r. -5,8-1,9 0,2-3,6-4,2-3,6-1,3-0,3-1,3-2,9-2,5-5,9-5,5-5,9-5,7 Emise CO2 %, r/r -2,1-5,4 3,8 5,5-4,5-6,3-3,2 5,3 1,0-2,9 1,3 0,6-0,8 3,6 2,3-7,7 Průmysl - tržby %, r/r, běžné ceny ,4 1,8 1,2 16,1 6,9 8,5 14,1-0,3-15,9 Stavební produkce %, r/r, reálně ,4 3,0 9,3 8,8 5,2 6,0 7,1 0,0-1,0 Služby - tržby %, r/r, reálně ,6 8,8 0,3-9,8 Zemědělství - tržby %, r/r, reálně.... 0,7-1,8 1,9-3,0-1,6 2,5-5,5 0,0 8,0-3,7-6,6-3,8 16,4 Počet zaměstnaných s jediným nebo hl.zam. %, r/r. 1,1 0,7 0,2-0,7-1,4-2,1-0,7-0,1 0,8-0,7-0,6 1,2 1,3 1,9 1,6-1,4 Obecná míra nezaměstnanosti %, průměr 4,3 4,3 4,0 3,9 4,8 6,5 8,7 8,8 8,1 7,3 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti %, průměr 0,7 0,9 1,1 1,1 1,3 1,9 3,1 4,1 4,2 3,7 3,9 4,3 4,2 3,9 2,8 2,2 2,0 Míra registrované nezaměstnanosti %, průměr 2,95 3,30 2,99 3,08 4,28 6,04 8,54 9,02 8,54 9,15 9,90 10, Míra reg.nezam. podle stávající metodiky %, průměr ,19 8,97 8,13 6,62 5,45 7,98 Průměrná hrubá nominální mzda 1) %, r/r ,8 8,0 5,8 6,3 5,0 6,6 7,2 7,8 4,0 Průměrné reálné mzdy 1) %, r/r ,9 6,1 5,7 3,4 3,0 4,0 4,3 1,4 3,0 Průměrný starob.důchod/průměrná mzda % 47,0 44,4 43,8 43,5 45,3 45,9 45,2 44,2 43,4 43,5 42,2 40,6 41,1 40,8 40,6 40,2 41,6 Míra inflace %, r/r, průměr 20,8 10,0 9,1 8,8 8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 Míra inflace %, r/r, prosinec 18,2 10,2 7,9 8,6 10,0 6,8 2,5 4,0 4,1 0,6 1,0 2,8 2,2 1,7 5,4 3,6 1,0 Ceny průmyslových výrobců %, r/r, průměr 9,0 5,6 7,4 4,9 5,0 4,8 1,0 4,9 2,8-0,6-0,4 5,5 3,1 1,5 4,1 4,5-3,1 Ceny stavebních prací %, r/r, průměr 28,7 13,9 10,6 11,3 11,3 9,3 4,8 4,1 4,0 2,7 2,2 3,7 3,0 2,9 4,1 4,5 1,2 Ceny tržních služeb %, r/r, průměr.. 17,6 12,7 10,8 8,8 4,1 3,3 3,9 3,3 1,6 2,3-0,4 3,4 1,6 3,8 1,5 Ceny zemědělských výrobců %, r/r, průměr 7,6 5,2 7,7 8,3 2,9 2,3-11,7 9,2 8,4-9,5-2,9 8,1-9,4 1,1 16,5 8,8-24,8 Ceny vývozu zboží %, r/r, průměr 4,0 4,6 7,3 1,0 5,2 4,3-0,9 6,3 0,4-6,7 0,9 3,7-1,5-1,2 1,3-4,6 0,2 Ceny dovozu zboží %, r/r, průměr -0,7-1,0 5,7 1,4 5,1-2,7 1,8 12,0-1,5-8,5-0,3 1,6-0,5 0,3-1,0-3,3-3,5 Směnné relace % 4,7 5,7 1,5-0,4 0,1 7,2-2,7-5,1 1,9 2,0 1,2 2,1-1,0-1,5 2,3-1,3 3,8 Fiskální ukazatele Vládní deficit (přebytek) mld. Kč ,0-55,8-68,8-100,1-77,3-81,5-135,0-166,8-170,6-83,3-106,7-84,9-23,9-100,3-210,3 Vládní deficit (přebytek)/hdp %.. -13,4-3,3-3,8-5,0-3,7-3,7-5,7-6,8-6,6-3,0-3,6-2,6-0,7-2,7-5,8 Saldo státního rozpočtu (SR) mld. Kč 1,1 10,4 7,2-1,6-15,7-29,3-29,6-46,1-67,7-45,7-109,1-93,7-56,3-97,6-66,4-19,4-192,4 Saldo SR/HDP %.. 0,5-0,1-0,9-1,5-1,4-2,1-2,9-1,9-4,2-3,3-1,9-3,0-1,9-0,5-5,3 Vládní dluh mld. Kč.. 214,4 209,9 236,7 299,8 340,5 405,4 584,7 695,0 768,3 847,8 885,4 948, , , ,4 Dluh sektoru vlády v procentech HDP %.. 14,6 12,5 13,1 15,0 16,4 18,5 24,9 28,2 29,8 30,1 29,7 29,4 29,0 30,0 35,3 Státní dluh mld. Kč 158,8 157,3 154,4 155,2 173,1 194,7 228,4 289,3 345,0 395,9 493,2 592,9 691,2 802,5 892,3 999, ,2 Státní dluh/hdp %.. 10,5 9,2 9,6 9,8 11,0 13,2 14,7 16,1 19,1 21,1 23,2 24,9 25,2 27,1 32,5

9 8 Přehled o plnění rozpočtu MPSV ( ) Ukazatel Skutečnost 2004 Skutečnost 2005 Skutečnost 2006 Skutečnost 2007 Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 P Ř Í J M Y celkem v tom: příjmy z pojistného, vč. pokut, penále a přirážky k pojistnému z toho: pojistné na důchodové pojištění vč. pokut a penále nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace V Ý D A J E celkem Běžné výdaje celkem v tom: Běžné výdaje organizačních složek státu celkem v tom: platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: státní správa povinné pojistné placené zaměstnavatelem převod fondu kulturních a sociálních potřeb věcné výdaje z toho: příspěvky mezinárodním organizacím x x x x výdaje na spoje související s výplatou důchodů a ostatních dávek x x x x výdaje na odškodnění podle zákona 39/2000 Sb.a 261/2001 Sb x x x x důchody dávky nemocenského pojištění x x ostatní sociální dávky dávky státní sociální podpory pasivní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti) aktivní politika zaměstnanosti bez platů a příslušenství z toho: investiční pobídky x x x x příspěvek na podporu zaměstnávíní osob se zdravotním postižením výplaty spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. (insolvence) x x Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím (od 2006 vč. PO ÚSP Hrabyně) Neinvestiční nedávkové transfery v tom: občanská sdružení humanitární organizace obecně prospěšné organizace nefinanční podnikatelské subjekty - fyz. osoby a právnické osoby ostatní neinvestiční dotace a transfery nezisk. org, PO, a VŠ x neinvestiční dotace územním celkům x Dotace České katolické charitě na domovy důchodců duchovních a řeholnic x x x x Neinvestiční dotace BOZP a VaV Převody do rezervního fondu - běžné výdaje x x Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku*) Převody do rezervního fondu - financování reprodukce majetku

10 9 Výdaje na transfery obyvatelstvu ( ) Druh dávky Skutečnost 2004 Skutečnost 2005 Skutečnost 2006 Skutečnost 2007 Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 Důchody celkem Nemocenské Podpora při OČR Vyrovnávací příspěvek v těhot. a mateřství Peněžitá pomoc v mateřství Nemocenské dávky celkem Přídavek na dítě Sociální příplatek Porodné Rodičovský příspěvek Zaopatřovací příspěvek x x x Dávky pěstounské péče Příspěvek na dopravu x x x Pohřebné Příspěvek na bydlení Příspěvek na školní pomůcky x x x Dávky státní sociální podpory jinde nezařazené Dávky státní sociální podpory Zvýšení důchodů pro bezmocnost Příspěvek na péči do zahraničí x x x Důchodové připojištění Vyrovnání důchodů se SR Jednorázový příspěvek dítěti podle zákona č. 237/2004 Sb x x Jednorázový příspěvek důchodci podle zákona č. 237/2004 Sb x x x x Ostatní dávky celkem Ostatní sociální dávky celkem x x x x Aktivní politika zaměstnanosti Pasivní politika zaměstnanosti Vyplaty spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. (insolvence) Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % občanů se ZPS Státní politika zaměstnanosti celkem Transfery na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách x x x Transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky ZP x x x Ú H R N E M

11 10 Sociální příjmy domácností v mil. Kč ( ) Dávky důchodového pojištění ,8 107,3 103,7 101,6 108,3 108,4 108,0 107,7 108,7 Dávky nemocenského pojištění ,5 110,2 105,2 86,2 107,1 103,5 105,8 91,8 81,6 Dávky státní sociální podpory ,3 105,5 95,5 101,7 100,7 103,3 142,5 86,2 98,1 Jednorázový příspěvek x x x x x x x x x x x x x x x x x x Pasivní politika zaměstnanosti ,3 119,0 111,9 102,3 99,8 103,7 96,0 101,3 212,2 Dávky sociální péče ,3 114,4 106,2 101,2 99,2 103,4 25,8 65,7 98,5 Dávky pomoci v hmotné nouzi x x x x x x x x x x x x x x 85,1 110,6 Příspěvek na péči x x x x x x x x x x x x x x 125,1 102,4 Sociální příjmy celkem ,3 107,9 103,2 102,0 104,5 107,1 112,5 103,6 107,0

12 11 Průměrný počet členů domácnosti ( ) Zaměstnanci celkem 2,88 2,89 2,85 2,86 2,86 2,81 2,79 2,81 2,80 2,78 2,78 2,75 2,59 2,60 2,60 2,57 2,56 Zaměstnanci bez dětí 1,77 1,76 1,75 1,76 1,76 1,74 1,74 1,74 1,76 1,74 1,73 1,71 1,69 1,68 1,68 1,65 1,64 Zaměstnanci s dětmi 3,64 3,66 3,58 3,60 3,59 3,59 3,58 3,57 3,54 3,51 3,55 3,52 3,50 3,52 3,53 3,50 3,48 Zemědělci 3,21 3,20 3,19 3,15 3,15 3,11 3,11 3,06 3,08 3,05 3,00 3,00 2,77 x x x x Dom. osob samost. výděl. činných 3,28 3,25 3,27 3,17 3,22 3,17 3,19 3,14 3,16 3,15 3,08 3,10 2,96 2,98 2,9 2,90 2,84 Důchodci celkem 1,39 1,39 1,49 1,49 1,50 1,49 1,47 1,48 1,48 1,47 1,48 1,48 1,48 1,49 1,51 1,52 1,50 Dom. s dětmi s min. příjmy 4,18 3,93 3,81 3,71 3,83 3,67 3,67 3,73 3,60 3,50 3,51 3,41 3,37 3,23 3,33 3,34 3,35

13 12 Základní ukazatele trhu práce v ČR ( ) Uchazeči o zaměstnání Ke dni Zaměstnanost celkem s příspěvkem nezaměstnanost déle než 6 měs. z toho nezaměstnanost déle než 12. měs. ženy absolventi občané se ZP Volná pracovní místa Počet uchazečů na 1 VPM Míra nezaměstn anosti v % ,6 4, ,7 2, ,4 3, ,2 3, ,7 2, ,2 3, ,3 5, ,3 7, ,9 9, ,8 8, ,9 8, ,7 9, ,5 10, ,6 10, ,8 8,88 * ,8 7,67* ,5 5,98* ,9 5,96 * ,4 9,24 *

14 13 Průměrná nominální mzda v NH ČR (na fyzické osoby) podle OKEČ ( ) Údaje ČSÚ - průměrná měsíční hrubá mzda v Kč Letecká a kosmická doprava Činnost v oblasti výpočetní techniky Finanční zprostředkování kromě pojišťovnictví a penzijního financování Pojišťovnictví a penzijní financování (kromě sociálního zabezpečení) Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním1) Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy Výroba koksu, jaderných paliv, zpracování ropy Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie Velkoobchod a zprostředkování velkoobch. (kromě motorových vozidel) Těžba energetických surovin Spoje Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě, činnost cestovních kanceláří Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení Výzkum a vývoj Obchod, opravy a údržba motorových vozidel, prodej pohonných hmot Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), výroba přívěsů Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů Těžba ostatních nerostných surovin Výroba základních kovů a hutních výrobků Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů Shromažďování, úprava a rozvod vody Stavebnictví Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků Výroba a opravy strojů a zařízení Výroba zdravotnických přesných, optických a časoměrných přístrojů Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Pozemní a potrubní doprava Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti

15 14 Údaje ČSÚ - průměrná měsíční hrubá mzda v Kč Ostatní podnikatelské činnosti Činnosti v oblasti nemovitostí Recyklace druhotných surovin Výroba kancelářských strojů a počítačů Výroba pryžových a plastových výrobků Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků Vzdělávání Výroba elektrických strojů a zařízení Rekreační, kulturní a sportovní činnosti Výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města Rybolov a chov ryb ) 2) Lesnictví a související činnosti Vodní doprava Zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků (kromě nábytku) Výroba nábytku, zpracovatelský průmysl Maloobchod, opravy výr. osobní potřeby (kromě motorových vozidel) Činnosti odborových, profesních a podobných organizací Zemědělství, myslivost a související činnosti Ubytování a stravování Výroba textilií a textilních výrobků Činění a úprava usní, výroba brašnářská a obuvi, sedlářská výroba Ostatní činnosti Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin

16 15 Zaměstnanci a prostředky na platy v odvětví sociální péče celkem ( ) 1. část Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Zaměstnanci Průměrný evidenční počet zam. (přepočt.) Evid. počet Průměrná zaměstnanc platová ů k (fyz. třída osoby) Prostředky na platy v tis. Kč Průměrný evidenční počet zam. (přepočt.) Evid. počet zaměstnanc ů k (fyz. osoby) Průměrná platová třída Prostředky na platy v tis. Kč Průměrný evidenční počet zam. (přepočt.) Evid. počet zaměstnanc ů k (fyz. osoby) Průměrná platová třída Prostředky na platy v tis. Kč Zaměstnanci zařízení soc. péče celkem 36079, , , , , , , , ,6 A. služby sociální: Pracovníci sociální péče celkem: 10030, , , , , , , , ,8 - přímá obslužná činnost 4697, , ,1 5856, , ,1 8034, , ,0 - základní výchovná činnost 2482, , ,1 2604, , ,0 3012, , ,7 - pečovatelská činnost 2850, , ,5 2712, , ,3 2785, , ,1 sociální pracovníci 1038, , ,3 1212, , ,3 1380, , ,9 zaměstnanci odborných sociálních poraden 171, , ,4 186, , ,3 168, , ,6 B. služby pedagogické: vychovatelé 1207, , ,3 1141, , ,7 988, , ,0 učitelé odborného výcviku 22,6 24 8,9 4902,8 24,8 26 8,8 5653,9 23,9 26 8,8 6040,9 speciální pedagogové 23, ,1 5408,9 34, ,1 8767,4 34, , ,8 C. služby zdravotnické: sanitáři 2590, , ,0 2018, , ,8 809, , ,3 maséři 22,9 25 5,0 3306,7 28,5 33 5,0 4303,9 25,4 31 5,0 4957,5 ošetřovatelé 1066, , ,7 916, , ,1 602, , ,5 zdravotničtí asistenti 48,2 50 7,3 9328,4 142, , ,6 94,4 92 7, ,2 všeobecné sestry 6115, , ,9 5739, , ,1 5390, , ,1 nutričtí terapeuti 54,0 59 7, ,5 59,4 67 8, ,2 62,4 71 8, ,7 ergoterapeuti 120, , ,7 103, , ,2 73,6 80 8, ,6 fyzioterapeuti 331, , ,3 357, , ,8 356, , ,4 lékaři 42, , ,6 38, , ,2 35, , ,2 D. ostatní: hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci 3157,4 3243,0 8, ,2 3236,9 8, ,5 3303,8 3427,0 8, ,7 zaměstnanci převážně manuálně pracující 10036, , , , , ,7 9989, , ,4 3319,0

17 16 Zaměstnanci a prostředky na platy v odvětví sociální péče celkem ( ) 2. část Rok 2008 Rok 2009 Zaměstnanci Průměrný evidenční počet zam. (přepočt.) Evid. počet zaměstnanc ů k (fyz. osoby) Průměrná platová třída Prostředky na platy v tis. Kč Průměrný evidenční počet zam. (přepočt.) Evid. počet zaměstnanc ů k (fyz. osoby) Průměrná platová třída Prostředky na platy v tis. Kč Zaměstnanci zařízení soc. péče celkem 38114, , , , , ,4 A. služby sociální: Pracovníci sociální péče celkem: 15167, ,0 4, , , , přímá obslužná činnost 9007, ,3 9966, základní výchovná činnost 3320, , ,7 3671, , ,3 - pečovatelská činnost 2840, , ,5 2981, , ,9 sociální pracovníci 1498,9 1583,0 8, , , ,8 zaměstnanci odborných sociálních poraden 195,8 241,0 11, ,7 177, , ,8 B. služby pedagogické: vychovatelé 907, , ,4 819, , ,5 učitelé odborného výcviku 16,3 7 8,8 4246, ,6 speciální pedagogové 43, , ,5 42, , ,9 C. služby zdravotnické: sanitáři 595, , ,8 404, , ,4 maséři 28, ,9 22, ,8 ošetřovatelé 465, , ,8 309, , ,1 zdravotničtí asistenti 36,9 48 7,5 8711,1 68,4 86 7, ,5 všeobecné sestry 5310, , ,8 5356, , ,3 nutričtí terapeuti 67,4 74 8, ,1 69,3 76 8, ,2 ergoterapeuti 72,3 78 8, ,1 78,2 90 8, fyzioterapeuti 352, , ,7 358, , ,4 lékaři 33, , ,6 29, ,8 D. ostatní: hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci 3386,7 3492,0 8, ,3 3456,8 3565, ,7 zaměstnanci převážně manuálně pracující , , , , ,7

18 17 Průměrná výše měsíčního platu na jednoho zaměstnance v zařízení sociální péče ( ) Zaměstnanci Plat celkem v roce 2005 Plat celkem v roce 2006 Plat celkem v roce 2007 Plat celkem v roce 2008 Plat celkem v roce 2009 Zaměstnanci zařízení soc. péče celkem 14478, , , , ,9 A. služby sociální: B. služby pedagogické: C. služby zdravotnické: D. ostatní: Pracovníci sociální péče celkem: 13014, , , , ,3 - přímá obslužná činnost 12640, , , , ,4 - základní výchovná činnost 14125, , , , ,4 - pečovatelská činnost 12664, , , , ,1 sociální pracovníci 16244, , , , ,5 zaměstnanci odborných sociálních poraden 21073, , , , ,0 vychovatelé 16666, , , , ,9 učitelé odborného výcviku 18078, , , , ,8 speciální pedagogové 19512, , , , ,3 sanitáři 13129, , , , ,0 maséři 12033, , , , ,9 ošetřovatelé 14777, , , , ,0 zdravotničtí asistenti 16128, , , , ,6 všeobecné sestry 18767, , , , ,2 nutričtí terapeuti 17505, , , , ,8 ergoterapeuti 13779, , , , ,4 fyzioterapeuti 15040, , , , ,2 lékaři 27417, , , , ,9 hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci 20987, , , , ,8 zaměstnanci převážně manuálně pracující 10934, , , , ,6

19 18 Nominální čisté peněžní příjmy jednotlivých typů domácností ( ) Vlastní propočty z údajů ČSÚ Zaměstnanci celkem Zaměstnanci bez dětí Zaměstnanci s dětmi Zemědělci Samostatně výdělečně činní Důchodci celkem Dom. s dětmi s min. příjmy Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč x x x x index v % index v % index v % index v % index v % index v % index v % 115,5 118,3 114,3 115,0 x 113,2 111,8 113,1 115,8 111,9 110,1 115,1 111,8 108,5 118,1 113,4 120,5 117,0 118,4 116,6 113,9 114,7 117,6 113,3 116,2 121,7 119,6 113,9 111,2 112,7 110,5 111,4 109,7 114,2 113,6 109,1 106,2 109,5 102,8 105,2 110,8 111,6 106,2 105,7 107,0 106,7 103,6 104,1 101,6 102,0 100,9 102,1 103,5 102,2 103,3 104,9 105,1 103,7 105,3 107,7 107,5 106,3 104,0 102,9 105,4 101,6 102,6 99,9 106,5 107,1 105,6 105,0 106,0 103,1 101,8 102,8 103,1 102,7 103,2 102,6 105,0 105,1 102,6 99,5 105,6 101,5 102,6 107,3 107,3 103,0 104,7 111,7 112,9 111,3 x 100,8 107,2 102,9 112,8 111,1 113,8 x 116,2 106,5 108,1 100,2 99,3 101,3 x 109,8 106,9 104,7 104,9 109,3 101,8 x 97,1 105,4 96,3

20 19 Nominální čisté peněžní příjmy jednotlivých typů domácností ( ) graf Nominální čisté peněžní příjmy jednotlivých typů domácností Zaměstnanci celkem Zaměstnanci bez dětí Zaměstnanci s dětmi Zemědělci Samostatně výdělečně činní Důchodci celkem Dom. s dětmi s min. příjmy

21 20 Nominální čisté peněžní příjmy jednotlivých typů domácností ( ) graf Nominální čisté peněžní příjmy jednotlivých typů domácností Zaměstnanci celkem Zaměstnanci bez dětí Zaměstnanci s dětmi Zemědělci Samostatně výdělečně činní Důchodci celkem Dom. s dětmi s min. příjmy

22 21 Nominální a reálné čisté peněžní příjmy domácnosti zaměstnanců ( ) Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční 119,4 114,5 118,0 114,9 108,6 110,0 106,5 102,4 107,8 102,8 105,7 104,5 106,6 110,5 108,4 108,8 104,0 - rok 1992 = ,4 136,7 161,3 185,4 201,4 221,6 236,1 241,9 260,8 268,1 283,4 296,0 315,5 348,6 377,9 411,2 427,2 - informativně: rok 1989 = ,3 204,1 240,9 276,8 300,7 331,0 352,6 361,2 389,5 400,4 423,2 442,2 471,4 521,4 565,2 614,9 639,5 Indexy spotř. cen (%) - meziroční 120,8 110,0 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 101,8 100,1 102,8 101,9 102,5 102,8 106,3 101,0 - rok 1992 = ,8 132,8 144,9 157,7 171,1 189,4 193,4 200,9 210,3 214,3 214,5 220,5 224,7 230,3 236,6 251,5 254,1 - informativně: rok 1989 = ,6 253,6 276,7 301,1 326,7 361,7 369,4 384,0 401,9 409,3 409,7 421,3 429,3 440,0 451,9 480,4 484,8 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 98,8 104,1 108,2 105,6 100,1 99,4 104,3 98,6 103,0 101,0 105,6 101,7 104,6 107,9 105,4 102,4 103,0 - rok 1992 = ,8 102,9 111,3 117,6 117,7 117,0 122,1 120,4 124,0 125,2 132,2 134,2 140,4 151,5 159,6 163,5 168,1 - informativně: rok 1989 = ,3 80,5 87,1 91,9 92,0 91,5 95,5 94,1 96,9 97,2 103,4 105,0 109,8 118,5 125,1 128,0 131,9 Indexy život. nákladů (%) - meziroční 120,8 110,4 109,0 108,7 108,3 110,3 102,1 103,7 104,4 101,6 100,0 102,7 101,7 102,4 102,8 105,8 101,0 - rok 1992 = ,8 133,4 145,4 158,0 171,1 188,8 192,8 199,9 208,7 212,0 212,0 217,7 221,4 226,7 232,9 246,4 248,9 - informativně: rok 1989 = ,2 248,7 271,1 294,7 319,2 352,1 359,5 372,8 389,2 395,3 395,3 406,0 412,9 422,8 434,6 459,8 464,4 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu život. nákl. - meziroční 98,8 103,7 108,3 105,7 100,3 99,7 104,3 98,7 103,3 101,2 105,7 101,8 104,8 108,0 105,4 102,8 103,0 - rok 1992 = ,8 102,5 110,9 117,3 117,7 117,4 122,5 121,0 125,0 126,5 133,7 136,0 142,5 153,9 162,3 166,9 171,6 - informativně: rok 1989 = ,2 82,1 88,9 93,9 94,2 94,0 98,1 96,9 100,1 101,3 107,1 108,9 114,2 123,3 130,1 133,7 137,7

23 22 Struktura nominálních čistých peněžních příjmů domácností ( ) Propočty z dat ČSÚ Pracovní 82,6 81,2 81,8 83,0 83,5 84,4 83,1 82,7 83,2 81,7 82,4 83,1 82,1 81,1 80,3 82,0 81,90 Sociální 12,3 12,4 11,7 10,8 11,0 10,3 10,8 11,6 11,2 12,5 11,6 11,5 12,1 11,1 12,2 12,50 12,20 Ostatní 5,1 6,4 6,5 6,2 5,5 5,3 6,1 5,7 5,6 5,8 6,0 5,4 5,8 7,8 7,5 5,50 5,90

24 23 Průměrná reálná a nominální mzda (na fyzické osoby) v ČR ( ) V národním hospodářství ČR Zpracováno z údajů ČSÚ Průměrná měsíční hrubá nominální mzda (Kč) Meziroční indexy (%) průměrné mzdy 127,1 118,6 118,6 118,3 109,9 109,2 108,4 106,4 108,7 107,3 106,6 106,6 105,3 106,4 107,3 108,40 103,50 - spotřebitelských cen 120,8 110,0 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 101,8 100,1 102,8 101,9 102,5 102,8 106,30 101,10 - reálné mzdy 105,2 107,8 108,7 108,7 101,3 98,6 106,2 102,4 103,8 105,4 106,5 103,7 103,3 103,8 104,4 102,0 102,50 V podnikatelské sféře Zpracováno z údajů ČSÚ Průměrná měsíční hrubá nominální mzda (Kč) Meziroční indexy (%) průměrné mzdy 125,2 118,2 119,2 117,7 111,2 110,5 107,4 107,6 108,4 106,5 105,8 106,9 105,1 106,7 107,5 109,70 103,20 - spotřebitelských cen 120,8 110,0 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 101,8 100,1 102,8 101,9 102,5 102,8 106,30 101,0 - reálné mzdy 103,6 107,5 109,3 108,2 102,5 99,8 105,2 103,6 103,5 104,6 105,7 104,0 103,1 104,1 104,6 102,90 102,20 V nepodnikatelské sféře Zpracováno z údajů ČSÚ Průměrná měsíční hrubá nominální mzda (Kč) Meziroční indexy (%) - průměrné mzdy 134,1 119,9 117,0 119,7 106,4 104,5 112,5 102,1 109,6 109,9 109,5 105,7 105,7 105,4 106,7 104,40 104,80 - spotřebitelských cen 120,8 110,0 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 101,8 100,1 102,8 101,9 102,5 102,8 106,30 101,0 - reálné mzdy 111,0 109,0 107,2 110,0 98,1 94,4 110,2 98,3 104,7 108,0 109,4 102,8 103,7 102,8 103,8 98,20 103,80

25 24 Průměrná měsíční mzda v NH ČR v Kč ( ) - graf Průměrná měsíční mzda v NH ČR v letech v Kč hrubá čistá

26 25 Vývoj průměrné nominální mzdy (na fyzické osoby) podle krajů ( ) Údaje ČSÚ relace k relace k relace k relace k relace k Kč Kč Kč Kč Kč Kč ČR v % ČR v % ČR v % ČR v % ČR v % relace k relace k relace k relace k Kč Kč Kč Kč Kč ČR v % ČR v % ČR v % ČR v % Hl. m. Praha , , , , , , , , , , ,6 Středočeský kraj , , , , , , , , , , ,0 Jihočeský kraj , , , , , , , , , , ,6 Plzeňský kraj , , , , , , , , , , ,3 Karlovarský kraj , , , , , , , , , , ,0 Ústecký kraj , , , , , , , , , , ,8 Liberecký kraj , , , , , , , , , , ,7 Královéhradecký kraj , , , , , , , , , , ,8 Pardubický kraj , , , , , , , , , , ,4 Vysočina , , , , , , , , , , ,6 Jihomoravský kraj , , , , , , , , , , ,7 Olomoucký kraj , , , , , , , , , , ,4 Zlínský kraj , , , , , , , , , , ,4 Moravskoslezský kraj , , , , , , , , , , ,6 Česká republika celkem , , , , , , , , , , ,0 relace k ČR v % relace k ČR v %

27 26 Průměrné platy podle vzdělání ( ) Vzdělání 2005 Struktura zam. v % medián průměr kč/hod Struktura zam. v % medián průměr kč/hod Struktura zam. v % medián průměr kč/hod Struktura zam. v % medián průměr kč/hod Struktura zam. v % medián průměr kč/hod Základní a nedokončené 5,5 55,24 59,69 5,6 60,22 65,38 5,4 63,75 69,41 5,2 65,00 70,86 5,1 70,62 75,58 Střední bez maturity 16,6 70,93 76,47 16,2 75,29 80,10 16,2 79,17 84,81 16,0 81,26 86,86 15,9 86,72 92,09 Střední s maturitou 47,1 108,86 113,39 44,7 115,75 119,33 44,4 123,22 128,08 44,0 125,83 130,35 43,6 131,37 136,42 Vyšší odborné a bakalářské 4,6 117,73 124,13 4,9 125,07 130,69 5,4 131,88 140,78 5,9 136,76 145,87 6,4 142,45 153,15 Vysokoškolské 26,0 134,80 147,31 25,9 140,38 154,67 25,9 148,77 164,77 26,4 152,03 169,54 26,6 158,89 178,57 Neuvedeno 0,2 101,52 102,04 2,6 100,81 104,16 2,7 107,20 111,34 2,4 105,00 109,41 2,3 106,69 112,17

28 27 Průměrné platy podle vzdělání ( ) graf Průměrný plat podle vzdělání (v kč/hod.) Základní a nedokončené Střední bez maturity Střední s maturitou Vyšší odborné a bakalářské Vysokoškolské Neuvedeno ,69 76,47 113,39 124,13 147,31 102, ,38 80,10 119,33 130,69 154,67 104, ,41 84,81 128,08 140,78 164,77 111, ,86 86,86 130,35 145,87 169,54 109, ,58 92,09 136,42 153,15 178,57 112,17

29 28 Průměrné platy podle vzdělání medián ( ) graf Průměrný plat podle vzdělání - medián (v kč/hod.) Základní a nedokončené Střední bez maturity Střední s maturitou Vyšší odborné a bakalářské Vysokoškolské Neuvedeno ,24 70,93 108,86 117,73 134,80 101, ,22 75,29 115,75 125,07 140,38 100, ,75 79,17 123,22 131,88 148,77 107, ,00 81,26 125,83 136,76 152,03 105, ,62 86,72 131,37 142,45 158,89 106,69

30 29 Vývoj minimální mzdy ( ) Období úpravy minimální mzdy v Kč za měsíc v Kč za hodinu 1991 únor , leden , leden , leden , leden , červenec , leden , červenec , leden , leden , leden , leden , leden , leden , červenec , leden , leden , leden ,10

31 30 Vývoj minimální mzdy ( ) - graf 9000 Vývoj minimální mzdy v letech v Kč za měsíc únor 1992 leden 1996 leden 1998 leden 1999 leden 1999 červenec 2000 leden 2000 červenec 2001 leden 2002 leden 2003 leden 2004 leden 2005 leden 2006 leden 2006 červenec v Kč za měsíc leden 2008 leden 2009 leden

32 31 Struktura čistých nominálních výdajů domácností ( ) Vlastní propočty z údajů ČSÚ Potraviny a nealkoholické nápoje Alkoholické nápoje, tabák Odívání a obuv Bydlení, voda,energie, paliva Bytové vybavení, zařízení domácnosti Zdraví Doprava Pošty a telekomunikace Rekreace a kultura Vzdělávání Stravování a ubytování Ostatní zboží a služby Jiná vydání Kč podíl v % 24,4 24,4 23,6 23,3 22,4 21,8 20,0 19,8 19,8 19,2 18,3 18,4 17,7 16,5 15,7 16,9 16,0 Kč podíl v % 4,3 4,1 3,8 3,7 3,5 3,5 3,0 3,0 2,8 2,9 2,7 2,6 2,6 2,4 2,3 2,4 2,4 Kč podíl v % 9,8 9,9 9,4 9,0 8,2 7,6 6,9 6,6 6,6 6,5 6,0 5,8 5,4 5,2 4,8 5,0 4,9 Kč podíl v % 12,7 12,9 12,9 11,6 12,6 14,9 15,1 15,8 16,0 17,3 17,0 16,8 17,4 16,7 15,5 16,7 17,4 Kč podíl v % 9,0 9,1 8,8 8,2 8,0 7,6 7,3 6,7 6,5 6,5 6,3 6,1 6,5 6,3 6,1 6,3 6,3 Kč podíl v % 0,9 1,1 1,3 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,6 2,0 2,1 Kč podíl v % 10,7 10,4 10,9 12,1 11,9 10,5 12,0 10,6 10,9 9,8 10,9 11,1 10,9 11,2 10,7 11,4 9,9 Kč podíl v % 1,5 1,4 1,5 1,1 1,4 1,8 2,2 3,2 3,6 3,7 4,0 4,3 4,2 4,2 4,0 4,2 3,8 Kč podíl v % 10,6 10,8 11,4 11,3 11,3 11,0 10,8 10,3 10,2 10,2 10,2 10,4 10,1 9,4 9,1 9,7 8,4 Kč podíl v % 0,5 0,7 0,6 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,2 Kč podíl v % 4,9 5,0 5,0 4,9 4,6 4,6 4,9 5,3 5,3 5,3 5,4 5,4 5,2 5,1 4,9 5,2 4,2 Kč podíl v % 5,5 6,0 6,4 7,3 7,6 8,0 8,9 8,5 8,7 9,2 9,3 9,6 9,9 9,9 9,6 10,3 10,6 Kč podíl v % 5,2 4,2 4,4 5,6 6,3 6,6 6,8 8,3 7,3 7,5 7,7 7,4 7,9 11,1 15,1 9,1 13,2

33 32 Struktura nominálních čistých peněžních výdajů domácností zaměstnanců ( ) Vlastní propočty z údajů ČSÚ Potraviny a nealkoholické nápoje Alkoholické nápoje, tabák Odívání a obuv Bydlení, voda, energie, paliva Bytové vybavení, zařízení domácnosti Zdraví Doprava Pošty a telekomunikace Rekreace a kultura Vzdělávání Stravování a ubytování Ostatní zboží a služby Jiná vydání Kč podíl v % 24,4 24,4 23,6 23,3 22,4 21,8 20,0 19,8 19,8 19,2 18,3 18,4 17,7 16,5 15,7 16,9 16,0 Kč podíl v % 4,3 4,1 3,8 3,7 3,5 3,5 3,0 3,0 2,8 2,9 2,7 2,6 2,6 2,4 2,3 2,4 2,4 Kč podíl v % 9,8 9,9 9,4 9,0 8,2 7,6 6,9 6,6 6,6 6,5 6,0 5,8 5,4 5,2 4,8 5,0 4,9 Kč podíl v % 12,7 12,9 12,9 11,6 12,6 14,9 15,1 15,8 16,0 17,3 17,0 16,8 17,4 16,7 15,5 16,7 17,4 Kč podíl v % 9,0 9,1 8,8 8,2 8,0 7,6 7,3 6,7 6,5 6,5 6,3 6,1 6,5 6,3 6,1 6,3 6,3 Kč podíl v % 0,9 1,1 1,3 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,6 2,0 2,1 Kč podíl v % 10,7 10,4 10,9 12,1 11,9 10,5 12,0 10,6 10,9 9,8 10,9 11,1 10,9 11,2 10,7 11,4 9,9 Kč podíl v % 1,5 1,4 1,5 1,1 1,4 1,8 2,2 3,2 3,6 3,7 4,0 4,3 4,2 4,2 4,0 4,2 3,8 Kč podíl v % 10,6 10,8 11,4 11,3 11,3 11,0 10,8 10,3 10,2 10,2 10,2 10,4 10,1 9,4 9,1 9,7 8,4 Kč podíl v % 0,5 0,7 0,6 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,2 Kč podíl v % 4,9 5,0 5,0 4,9 4,6 4,6 4,9 5,3 5,3 5,3 5,4 5,4 5,2 5,1 4,9 5,2 4,2 Kč podíl v % 5,5 6,0 6,4 7,3 7,6 8,0 8,9 8,5 8,7 9,2 9,3 9,6 9,9 9,9 9,6 10,3 10,6 Kč podíl v % 5,2 4,2 4,4 5,6 6,3 6,6 6,8 8,3 7,3 7,5 7,7 7,4 7,9 11,1 15,1 9,1 13,2

34 33 Struktura nominálních čistých peněžních výdajů domácností důchodců ( ) Vlastní propočty z údajů ČSÚ Potraviny a nealkoholické nápoje Alkoholické nápoje, tabák Odívání a obuv Bydlení, voda, energie, paliva Bytové vybavení, zařízení domácnosti Zdraví Doprava Pošty a telekomunikace Rekreace a kultura Vzdělávání Stravování a ubytování Ostatní zboží a služby Jiná vydání Kč podíl v % 36,5 36,4 35,8 34,1 32,4 30,3 28,7 28,2 28,0 26,7 25,7 25,5 24,6 24,0 23,2 23,6 21,8 Kč podíl v % 3,8 3,7 3,6 3,4 3,3 3,1 3,1 2,9 2,9 2,9 3,0 2,8 2,7 2,6 2,6 2,4 2,6 Kč podíl v % 5,1 5,2 5,3 5,4 4,8 4,5 4,1 3,8 3,6 3,7 3,5 3,4 3,2 3,1 3,2 2,9 2,8 Kč podíl v % 18,4 19,2 18,2 17,6 18,7 21,0 23,4 23,9 24,4 25,4 25,4 24,9 25,5 26,0 24,6 24,5 26,0 Kč podíl v % 5,6 5,9 5,9 6,6 7,4 6,5 6,9 6,1 5,9 6,1 6,1 5,8 5,7 6,5 6,4 5,9 6,1 Kč podíl v % 1,3 1,7 2,0 1,9 1,9 1,9 2,1 2,5 2,5 2,7 2,8 3,0 3,0 3,1 3,4 4,2 4,0 Kč podíl v % 4,0 4,4 5,5 5,1 4,9 4,1 4,3 5,7 5,6 5,6 5,7 5,5 6,7 5,1 4,9 5,3 5,8 Kč podíl v % 1,4 1,4 1,4 1,6 1,9 2,1 2,6 2,9 3,4 3,5 3,5 3,9 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 Kč podíl v % 7,4 7,6 7,7 7,9 7,9 7,6 7,9 7,5 7,4 7,3 7,2 7,5 7,3 7,2 8,0 7,3 8,1 Kč ,0 podíl v % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kč podíl v % 2,3 2,3 2,3 2,1 1,9 1,9 2,0 2,2 2,3 2,2 2,1 2,1 2,3 2,2 2,4 2,5 2,6 Kč podíl v % 3,8 3,8 4,3 4,5 4,7 5,0 6,2 5,6 5,8 5,8 6,1 6,5 6,7 6,9 7,2 7,1 7,2 Kč podíl v % 10,5 8,3 7,9 9,7 10,0 11,9 8,7 8,9 8,1 8,2 8,9 9,3 8,3 9,3 10,2 9,4 9,3

35 34 Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb v Kč ( ) Zpracováno z údajů ČSÚ Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb v letech v Kč měrná jednotka Hovězí maso zadní kg 88,42 118,93 127,14 128,68 134,63 139,38 138,12 145,14 142,89 146,80 145,59 150,40 157,70 165,08 168,44 174,65 177,73 Vepřová pečeně kg 93,37 116,69 121,47 125,01 127,14 106,92 102,95 113,93 128,77 111,11 101,37 108,38 108,01 104,92 102,64 106,28 106,21 Vepřová šunka kg 149,08 169,71 168,42 168,01 168,35 154,95 153,99 158,10 162,47 157,97 152,43 155,16 156,35 154,21 153,62 156,33 155,03 Kuře kg 50,75 56,27 48,85 59,37 65,27 52,90 50,09 53,63 63,53 51,42 48,50 52,15 51,58 46,81 53,47 60,47 57,68 Mléko polotučné litr 8,43 8,71 9,63 10,91 11,70 12,07 11,73 12,18 12,97 13,84 13,51 14,04 14,46 14,37 15,53 17,78 15,56 Eidamská cihla kg 84,67 88,12 99,10 107,17 109,37 111,62 102,29 109,93 115,03 114,86 102,89 110,56 112,72 110,34 122,03 133,50 110,78 Máslo čerstvé kg 78,32 87,20 92,44 97,96 107,27 105,32 94,01 89,66 92,11 95,50 98,96 111,46 111,06 104,46 116,30 114,47 96,10 Vejce čerstvá kus 2,55 2,52 2,04 2,93 2,86 2,53 2,20 2,75 2,77 2,39 2,44 2,76 2,32 2,33 2,48 2,78 2,59 Pšeničná mouka polohrubá kg 9,45 9,00 8,44 10,94 10,33 9,14 8,44 7,50 8,52 8,34 8,48 8,99 7,86 7,32 9,10 12,83 9,76 Chléb kmínový kg 9,60 10,22 11,29 15,74 16,20 15,82 15,05 14,13 14,86 14,42 14,34 15,68 14,99 16,22 18,98 22,89 19,54 Cukr krystal kg 16,04 17,48 22,48 19,53 16,38 19,21 19,40 21,09 21,65 20,31 17,69 22,18 23,14 21,72 21,90 21,04 19,79 Jablka 1. jakost kg 10,80 14,26 22,39 21,50 20,32 18,68 23,93 20,75 23,97 23,82 24,15 26,20 22,25 24,94 28,46 32,36 25,93 Pivo lahvové 10 % 0,5 l 5,80 5,94 6,19 6,52 6,88 7,20 7,44 7,62 7,78 8,28 8,59 8,55 8,48 8,40 8,51 8,98 9,18 Káva zrnková 100 g 13,60 28,21 23,48 19,24 16,40 15,04 13,83 12,19 10,79 8,18 6,89 6,86 6,37 7,30 7,90 8,81 10,49 Tuzemský tmavý (rum) 0,5 l 65,36 68,30 69,30 70,33 70,30 80,43 81,59 81,56 83,45 83,81 84,94 90,11 91,89 94,43 96,05 99,26 102,30 Cigarety Sparta 20 ks 24,68 27,05 27,90 30,16 32,76 36,59 38,36 40,59 41,47 42,00 42,00 44,59 46,00 46,00 54,84 64,10 69,68 Pánská košile ks 236,53 247,18 274,43 321,74 395,51 509,86 499,12 484,18 496,22 498,57 506,54 523,36 504,42 485,11 480,85 486,22 493,19 Dámské šaty bavlněné letní ks 832,83 975, , , , , , , , , , , , , , , ,18 Obuv pánská celoroční pár 750,92 869,85 979, , , , , , , , , , , , , , ,75 Obuv dámská celoroční pár 655,24 729,51 822,13 906, , , , , , , , , , , , , ,14 čisté nájemné v náj. bytě 3+1 měsíční 460,63 585,93 585,60 738, , , , , , , , , , , , , ,10 Elektřina (prům. cena)1) kwh 0,85 0,93 0,99 1,07 1,23 1,77 1,77 2,04 2,34 2,56 2,42 2,47 2,59 2,82 3,04 3,38 3,77 Zemní plyn (prům. cena)1) m3 2,28 2,51 2,76 3,09 3,56 4,55 4,55 5,24 7,23 6,43 7,02 7,57 9,48 9,52 9,86 12,26 13,04 Vodné a stočné m3 11,47 14,01 15,59 18,17 21,08 24,46 27,85 31,20 34,69 38,00 40,08 42,21 44,37 46,33 50,41 54,56 59,73 Teplo (otop, teplá voda) GJ 119,23 137,72 161,66 178,40 239,71 291,86 298,15 309,44 330,77 339,61 339,47 347,32 365,96 406,13 420,76 470,00 490,93 Hnědé uhlí q 72,72 80,44 93,90 103,73 120,28 150,05 156,46 161,55 161,48 165,09 169,54 173,02 177,62 199,22 248,62 304,17 322,06 Chladnička elektrická 225 l kus 8163, , , , , , , , , , , , , , , , ,16 Vysavač podlahový kus 2623, , , , , , , , , , , , , , , , ,02 Televizor barevný kus ) Auto ŠKODA (Favorit, Felicia) kus Benzin Speciál litr 18,79 19,10 19,05 20,99 22,19 20,28 22,82 28,43 26,97 24,29 24,40 26,27 28,02 29,06 29,05 29,85 26,69 Zák. poj. aut (do ccm) rok 624,00 624,00 624,00 804, , , , , , , , , , , , , ,29 Poštovné za dopis v tuzemsku. kus 3,00 3,00 3,60 3,60 4,60 4,60 4,60 5,40 5,40 6,40 6,42 6,50 7,42 7,50 7,50 10,00 10 Televizní konces. poplatek měsíční 50,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 81,25 100,00 120,00 135, Stříhání vlasů pánské výkon 16,68 19,06 24,74 28,65 33,43 37,48 38,63 41,04 44,93 50,55 53,19 63,61 64,69 68,16 72,17 80,22 84,93 Oběd ve šk. jídelně tř. ZŠ oběd 8,01 9,05 10,06 10,86 11,37 14,37 14,45 14,60 15,13 15,63 15,82 16,26 16,68 16,79 17,15 18,97 19,21

36 35 Růst spotřebitelských cen (životních nákladů) podle účelu užití ( ) Vlastní propočty z údajů ČSÚ Spotřebitelské ceny celkem 20,8 10,0 9,1 8,8 8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 v tom: Potraviny a nealkohol. nápoje 16,1 10,1 11,3 7,9 4,4 4,4-5,5 1,0 5,1-1,9-2,2 3,4-0,3 0,8 4,7 8,1-3,9 Alkoholické nápoje, tabák 27,2 6,7 6,6 9,9 6,4 9,5 4,6 4,2 3,2 1,9 0,9 2,9 1,4 1,2 10,2 9,9 6,5 Odívání a obuv 18,5 11,2 10,3 10,4 8,8 6,3 0,1-1,9-1,7-2,6-5,0-4,0-5,3-6,0-0,8-1,1 2,5 Bydlení, voda, energie, paliva 20,8 13,3 10,3 12,2 19,0 30,5 9,1 8,4 9,9 6,1 2,0 3,5 4,1 6,3 3,4 10,3 7,2 Byt. vybavení, zař. dom, opravy 16,9 6,8 5,4 4,2 5,4 6,0 2,0 0,5 0,1-0,1-1,6-1,9-2,0-1,3-0,1 0,5-0,6 Zdraví 74,9 39,1 12,8 12,5 18,8 14,0 4,0 2,8 3,2 4,7 4,0 3,1 7,6 4,7 3,6 31,4-3,2 Doprava 21,2 8,3 5,4 12,4 8,1 4,7 3,6 10,9 0,3-1,9 0,1 2,2 1,4 1,6 0,4 2,3-5,8 Pošty a telekomunikace 59,4 9,3 16,3 14,7 14,9 10,9 15,3 7,0 5,0 3,3-2,0 12,9 7,6 6,8 0,0-2,7-4,6 Rekreace a kultura 22,8 12,3 8,8 6,7 6,7 6,9 2,2 2,5 5,1 2,0-0,3 1,0 1,8 1,4 0,0 0,8-0,9 Vzdělávání 25,6 39,8 16,6 13,5 10,1 14,6 8,0 4,4 2,8 3,6 3,0 2,6 2,3 3,5 2,4 2,7 2,7 Stravování a ubytování 26,6 8,2 12,3 6,3 6,6 11,8 3,0 2,7 2,8 3,5 1,8 5,9 4,6 2,6 2,8 7,0 2,3 Ostatní zboží a služby 24,3 9,1 5,6 5,0 6,3 7,9 2,4 2,2 4,6 4,0 2,9 4,2 1,0 1,9 2,1 4,7 1,9

37 36 Růst spotřebitelských cen (životních nákladů) u jednotlivých domácností ( ) Zpracováno z údajů ČSÚ Růst spotřebitelských cen (životních nákladů) domácnosti celkem 20,8 10,0 9,1 8,8 8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 - zaměstnanci celkem 20,8 10,4 9,0 8,7 8,3 10,3 2,1 3,7 4,4 1,6 0,0 2,7 1,7 2,4 2,8 5,8 x - důchodci celkem 19,5 11,0 10,4 9,4 9,9 13,4 2,4 4,7 6,1 2,4 0,4 3,2 2,4 3,6 3,7 8,2 1,5 - rodiny s dětmi v nízkém příjmovém pásmu 20,6 10,6 9,8 9,7 9,0 12,1 2,2 4,1 5,3 2,1 0,2 3,2 2,1 3,2 3,6 7,7 x - domácnosti celkem v hl. m. Praze x x x x x 13,0 3,0 4,7 4,4 1,3 0,6 2,4 1,5 2,1 2,5 5,9 1,9

38 37 Růst spotřebitelských cen (životních nákladů) meziměsíční ( ) rok/měs. Růst spotřebitelských cen (životních nákladů) v průběhu let za domácnosti celkem (%) meziměsíční ,5 1,3 0,6 0,6 0,4 0,4 0,7 0,7 1,4 1,1 0,5 0, ,9 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 1,1 1,8 1,3 0,5 0, ,4 0,8 0,3 1,0 0,4 1,1 0,0 0,0 0,9 0,6 0,7 0, ,3 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 1,0 0,2 0,3 0,5 0,5 0, ,2 0,3 0,1 0,6 0,1 1,2 3,5 0,7 0,6 0,4 0,4 0, ,0 0,6 0,1 0,3 0,1 0,3 1,9-0,2 0,1-0,2-0,2-0, ,8 0,0-0,2 0,3-0,1 0,2 0,8 0,1-0,1 0,0 0,2 0, ,7 0,2 0,0-0,1 0,2 0,6 0,6 0,2 0,0 0,3 0,1 0, ,9 0,0 0,1 0,4 0,6 1,0 1,0-0,2-0,7 0,0-0,1 0, ,5 0,2-0,1-0,1-0,1-0,3 0,5-0,2-0,5-0,3-0,2 0, ,6 0,2-0,1 0,2 0,0 0,0 0,1-0,2-0,5 0,1 0,5 0, ,8 0,2 0,1 0,0 0,4 0,2 0,4 0,0-0,8 0,5-0,1 0, ,7 0,2-0,1 0,1 0,2 0,6 0,3 0,0-0,3 0,9-0,3-0, ,4 0,1-0,1 0,1 0,5 0,3 0,4 0,2-0,7-0,5-0,1 0, ,0 0,3 0,3 0,7 0,4 0,3 0,4 0,3-0,3 0,6 0,9 0, ,0 0,3-0,1 0,4 0,5 0,2 0,5-0,1-0,2 0,0-0,5-0, ,5 0,1 0,2-0,1 0,0 0,0-0,4-0,2-0,4-0,2 0,2 0,2

39 38 Průměrná míra nezaměstnanosti podle krajů ( ) Průměrná míra nezaměstnanosti v % Územní celek : původní metodika : : nová metodika : Praha 0,6 1,5 3,1 3,6 3,4 3,6 3,9 4,3 3,6 3,4 3,0 2,5 2,1 3,0 Středočeský kraj 3,8 5,1 6,8 7,1 6,6 6,8 7,2 7,4 6,6 6,3 5,7 4,6 4,0 5,8 Jihočeský kraj 3,0 4,4 6,2 6,0 5,4 6,0 6,4 6,9 6,1 6,3 6,0 4,8 4,0 6,5 Plzeňský kraj 3,4 5,0 6,9 6,9 6,2 6,6 7,3 7,5 6,7 6,4 5,9 4,9 4,2 7,0 Karlovarský kraj 3,5 5,5 8,0 8,3 7,9 9,3 10,2 11,2 10,2 10,2 9,5 8,0 6,9 9,9 Ústecký kraj 8,5 11,1 14,6 16,0 15,6 16,3 17,4 17,2 15,9 15,4 14,5 12,2 9,9 12,4 Liberecký kraj 4,0 5,7 7,7 6,9 6,6 7,9 9,2 9,4 8,4 7,8 7,4 6,5 6,0 10,0 Královéhradecký kraj 3,2 4,7 6,9 6,6 5,7 6,6 7,4 7,9 7,1 7,3 6,6 5,2 4,2 6,8 Pardubický kraj 4,0 5,2 8,0 8,4 7,6 7,9 8,7 9,2 8,3 8,3 7,3 5,8 5,0 8,0 Vysočina 4,9 6,1 8,4 8,2 6,8 7,4 8,5 9,0 8,3 8,2 7,4 6,1 5,2 8,7 Jihomoravský kraj 4,2 6,3 8,9 9,5 9,1 10,2 11,1 11,3 10,3 10,1 9,2 7,6 6,2 8,9 Olomoucký kraj 6,2 8,4 11,3 12,0 11,4 11,6 11,9 12,2 11,2 11,0 9,6 7,4 6,2 10,2 Zlínsky kraj 3,9 5,5 8,0 8,4 8,1 9,2 10,3 10,5 9,4 9,2 8,4 6,6 5,5 9,1 Celkem ČR 4,3 6,0 8,5 9,0 8,5 9,2 9,9 10,2 9,2 9,0 8,1 6,6 5,4 8,0

40 Název osy PŘEHLED STATISTICKÝCH ÚDAJŮ ukazující vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení Vcizp Olomouc, Průměrná míra nezaměstnanosti v ČR ( ) graf Průměrná míra nezaměstnanosti v % ,5 9,0 8,5 9,2 9,9 10, ,3 6,0 9,2 9,0 8,1 6,6 5,4 8, Nová metodika 9,2 9,0 8,1 6,6 5,4 8,0 Stará metodika 4,3 6,0 8,5 9,0 8,5 9,2 9,9 10,2

41 40 Vzdělanostní struktura nezaměstnaných v ČR ( ) Celkem Vzdělanostní struktura rok nezaměst OZP bez neúplné zákl. nižší nižší str. str.odb.vzd. str. a str.odb. ÚSO ÚSO s vyšší bakalář. doktor. naných ÚSV VŠ vzděl. zákl.vzděl. vzděl. stř.vzděl. odbor.vzd. s výuč.lis. bez mat. a v.l. s vyuč.a mat. mat.bez vyuč. odb.vzděl. vzděl. vzděl X X X

42 41 Struktura volných míst dle vzdělanostní struktury ( ) rok Celkem nezaměst naných bez vzděl. neúplné nižší zákl. vzděl. zákl. vzděl. stř. vzděl. stř. odb. nižší stř. vzd. s výuč. odb. vzděl. lis. Struktura volných míst - Vzdělanostní struktura str. a str.odb. vzděl. bez mat. a v.l X X ÚSV ÚSO s výuč. a mat. ÚSO s mat. bez vyuč. vyšší odborné zvděl. bakalář. Vzděl. VŠ doktor. Vzděl. neuvedeno

43 42 Relace počtu nezaměstnaných osob se ZP vzhledem k celkovému počtu nezaměstnaných ( ) měsíc/rok Celkem nezaměstnaných Z toho OZP Podíl osob se ZP 08/ ,73% 12/ ,79% 04/ ,63% 08/ ,81% 12/ ,76% 04/ ,43% 08/ ,77% 12/ ,90% 04/ ,32% 08/ ,94% 12/ ,38% 04/ ,71% 08/ ,18% 12/ ,36% 04/ ,96% 08/ ,25% 12/ ,56% 04/ ,31% 08/ ,81% 12/ ,38%

44 43 Počet osob se ZP z celkového počtu nezaměstnaných ( ) Počet osob se ZP z celkovému počtu nezaměstnaných 12/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Z toho OZP Celkem nezaměstnaných

45 44 Výdaje na SPZ souhrnný přehled ( ) SPZ (v tis. Kč) PPZ (v tis. Kč) APZ (v tis. Kč.) OZP vytvořená místa x umístění uchazeči x výdaje k (tis. Kč) * 48667* 61630* provoz (tis. Kč) x x x x

46 45 Relace mezi nově vytvořenými místy pro OZP a umístěnými uchazeči se ZP ( ) - graf Relace mezi nově vytvořenými místy pro OZP a umístěnými uchazeči se ZP vytvořená místa umístění uchazeči

47 46 Vývoj výdajů na příspěvek na podporu zaměstnanosti osob se ZP ( ) Územní jednotka rok Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínsky kraj Moravskoslezský kraj Celkem ČR

48 47 Vývoj výdajů na příspěvek na podporu zaměstnanosti osob se ZP ( ) graf Praha Vývoj výdajů na příspěvek na podporu zaměstnanosti OZP v letech Středočesk ý kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarsk ý kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhra decký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomorav ský kraj Olomouck ý kraj Zlínsky kraj Moravskos lezský kraj

49 48 Vývoj výdajů na dávky státní sociální podpory ( ) Dávky SSP přídavek na dítě sociální příplatek příspěvek na bydlení příspěvek na dopravu rodičovský příspěvek zaopatřovací příspěvek dávky pěstounské péče porodné pohřebné příspěvek na teplo příspěvek na nájemné příspěvek na péči o dítě v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc příspěvek na školní pomůcky Celkem

50 49 Celkový objem výdajů na dávky státní sociální podpory v ČR částky v Kč ( ) - graf Celkový objem výdajů na dávky státní sociální podpory v ČR - částky v mil. Kč , , , , , ,00 0, Celkem ČR - částky v Kč

51 50 Průměr dávek státní sociální podpory ( ) CELKEM 2005 CELKEM 2006 CELKEM 2007 CELKEM 2008 CELKEM 2009 Průměr dávky Celkem ČR - počet dávek** Celkem ČR - částky v Kč

52 51 Průměrný vyplácený počet dávek státní sociální podpory v ČR ( ) - graf Průměrný vyplácený počet dávek státní sociální podpory v ČR CELKEM 2005 CELKEM 2006 CELKEM 2007 CELKEM 2008 CELKEM 2009 Celkem ČR - počet dávek**

53 52 Dávky státní sociální podpory vyplacené ( ) Druh dávky Přídavek na dítě Sociální příplatek Příspěvek na bydl. Přísp.na dopravu*** Rodič. příspěvek Zaopatř.příspěvek*** Přísp.na potř.dítěte Odměna pěstouna Převzetí dítěte Motorové vozidlo Porodné Pohřebné Přísp. na teplo*** Přísp. na nájemné*** Jiné dávky** Přísp.na péči v zař. Přísp. na školní pom. Celkem počet poč Kč poč Kč poč Kč poč x x Kč x x poč Kč poč x x Kč x x poč Kč poč Kč poč Kč poč Kč poč Kč poč Kč poč x x Kč x x poč x x Kč x x poč x x Kč x x poč. x x x Kč x x x poč. x x Kč x x poč Kč

54 53 Průměr a počet dávek státní sociální podpory ( ) CELKEM 2005 CELKEM 2006 CELKEM 2007 CELKEM 2008 CELKEM 2009 Průměr dávky Celkem ČR - počet dávek** Celkem ČR - částky v Kč

55 54 Evidence o držitelích průkazek TP, ZTP, ZTP/P ( ) DRUH PRŮKAZKY TP ZTP ZTP/P CELKEM DRUH PRŮKAZKY 2004 (do 18ti let) 2005 (do 18ti let) 2006 (do 18ti let) 2007 (do 18ti let) 2008 (do 18ti let) 2009 (do 18ti let) TP ZTP ZTP/P CELKEM

56 55 Evidence o držitelích průkazek TP, ZTP, ZTP/P ( ) graf Držitelé průkazky TP,ZTP a ZTP/P TP ZTP ZTP/P CELKEM Držitelé průkazky TP,ZTP a ZTP/P do 18 let TP ZTP ZTP/P CELKEM

57 56 Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem na úpravu bytu ( ) Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem - na úpravu bytu - Územní jednotka počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínsky kraj Moravskoslezský kraj Celkem ČR

58 57 Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem na úpravu bytu ( ) průměrná dávka Územní jednotka Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem - na úpravu bytu průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínsky kraj Moravskoslezský kraj Celkem ČR

59 58 Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem na úpravu bytu ( ) průměrná dávka - graf Praha Středočes ký kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarsk ý kraj Ústecký kraj - na úpravu bytu - Liberecký kraj Královéhr adecký kraj Pardubick ý kraj Vysočina Jihomorav ský kraj Olomouck ý kraj Zlínsky kraj Moravsko slezský kraj Celkem ČR

60 59 Poměr indexu cen stavebních prací a indexu jednorázového příspěvku na úpravu bytu ( ) - graf Poměr indexu cen stavebních prací a indexu jednorázového příspěvku na úpravu bytu Index stavebních prací ,1 107,2 111,9 Index jednorázového příspěvku ,22 105,26 105,09 106,36

61 60 Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem na individuální dopravu ( ) Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem - na individuální dopravu - Územní jednotka počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínsky kraj Moravskoslezský kraj Celkem ČR

62 61 Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem na individuální dopravu ( ) průměrná dávka Územní jednotka Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem - na individuální dopravu průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínsky kraj Moravskoslezský kraj Celkem ČR

63 62 Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem na individuální dopravu ( ) průměrná dávka graf na individuální dopravu Praha Středočesk ý kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhra decký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravs ký kraj Olomoucký kraj Zlínsky kraj Moravskosl ezský kraj Celkem ČR

64 63 Poměr výdajů na dopravu domácnosti k průměrné měsíční dávce na individuální dopravu v Kč ( ) - graf Poměr výdajů na dopravu domácnosti k průměrné měsíční dávce na individuální dopravu v Kč průměrná poskytnutá dávka na individuální dopravu Výdaje na dopravu domácnosti

65 64 Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem na opatření zvláštních pomůcek ( ) Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem - na opatření zvláštních pomůcek - Územní jednotka počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínsky kraj Moravskoslezský kraj Celkem ČR

66 65 Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem na opatření zvláštních pomůcek ( ) průměrná dávka Územní jednotka Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem - na opatření zvláštních pomůcek průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínsky kraj Moravskoslezský kraj Celkem ČR

67 66 Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem na opatření zvláštních pomůcek ( ) průměrná dávka - graf na opatření zvláštních pomůcek Praha Středočesk ý kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhra decký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravs ký kraj Olomoucký kraj Zlínsky kraj Moravskosl ezský kraj Celkem ČR

68 67 Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem nevidomým na opatření vodicího psa ( ) Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem - nevidomým na opatření vodicího psa - Územní jednotka počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínsky kraj Moravskoslezský kraj Celkem ČR

69 68 Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem nevidomým na opatření vodicího psa ( ) průměrná dávka Územní jednotka Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem - nevidomým na opatření vodicího psa průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínsky kraj Moravskoslezský kraj Celkem ČR

70 69 Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem nevidomým na opatření vodicího psa ( ) průměrná dávka - graf nevidomým na opatření vodicího psa Praha Středočesk ý kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhra decký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravs ký kraj Olomoucký kraj Zlínsky kraj Moravskosl ezský kraj Celkem ČR

71 70 Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem příspěvek na zakoupení motorového vozidla ( ) Územní jednotka počet poskyt. dávek za rok Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem - příspěvek na zakoupení motorového vozidla neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínsky kraj Moravskoslezský kraj Celkem ČR

72 71 Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem příspěvek na zakoupení motorového vozidla ( ) průměrná dávka Územní jednotka Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem - příspěvek na zakoupení motorového vozidla průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínsky kraj Moravskoslezský kraj Celkem ČR

73 72 Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem příspěvek na zakoupení motorového vozidla ( ) průměrná dávka - graf příspěvek na zakoupení motorového vozidla Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínsky kraj Moravskoslezský kraj Celkem ČR

74 73 Poměr vývoje spotřebitelské ceny automobilu Škoda a příspěvku na zakoupení motorového vozidla v Kč ( ) Poměr vývoje spotřebitelské ceny automobilu škoda a příspěvku na zakoupení motorového vozidla v Kč Auto ŠKODA (Favorit, Felicia) Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

75 74 Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla ( ) Územní jednotka počet poskyt. dávek za rok Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem - příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínsky kraj Moravskoslezský kraj Celkem ČR

76 75 Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla ( ) průměrná dávka Územní jednotka Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem - příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínsky kraj Moravskoslezský kraj Celkem ČR

77 76 Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla ( ) průměrná dávka - graf Praha Středočes ký kraj Jihočeský kraj - příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla - Plzeňský kraj Karlovarsk ý kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhr adecký kraj Pardubick ý kraj Vysočina Jihomorav ský kraj Olomouck ý kraj Zlínsky kraj Moravsko slezský kraj Celkem ČR

78 77 Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla ( ) Územní jednotka počet poskyt. dávek za rok Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem - příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínsky kraj Moravskoslezský kraj Celkem ČR

79 78 Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla ( ) průměrná dávka Územní jednotka Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem - příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínsky kraj Moravskoslezský kraj Celkem ČR

80 79 Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla ( ) průměrná dávka - graf příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla Praha Středočesk ý kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhra decký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravs ký kraj Olomoucký kraj Zlínsky kraj Moravskosl ezský kraj Celkem ČR

81 80 Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem příspěvek na provoz motorového vozidla ( ) Územní jednotka počet poskyt. dávek za rok Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem - příspěvek na provoz motorového vozidla neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínsky kraj Moravskoslezský kraj Celkem ČR

82 81 Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem příspěvek na provoz motorového vozidla ( ) průměrná dávka Územní jednotka Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem - příspěvek na provoz motorového vozidla průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínsky kraj Moravskoslezský kraj Celkem ČR

83 82 Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem příspěvek na provoz motorového vozidla ( ) průměrná dávka - graf příspěvek na provoz motorového vozidla Praha Středočesk ý kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhra decký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravs ký kraj Olomoucký kraj Zlínsky kraj Moravskosl ezský kraj Celkem ČR

84 83 Množství paliva možné uhradit z příspěvku na provoz motorového vozidla v závislosti na ceně benzínu ( ) - graf 20,5 Množství paliva možné uhradit z příspěvku na provoz motorového vozidla v závislosti na ceně benzínu 20 19, , , , Počet litrů 17,64 18,29 18,26 17,76 20,08

85 84 Opakující se peněžité dávky podmíněné zdravotním stavem na úhradu a užívání bezbariérového bytu ( ) Opakující se peněžité dávky podmíněné zdravotním stavem - na úhradu a užívání bezbariérového bytu - Územní celek počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínsky kraj Moravskoslezský kraj Celkem ČR

86 85 Opakující se peněžité dávky podmíněné zdravotním stavem na úhradu a užívání bezbariérového bytu ( ) průměrná dávka Územní jednotka Opakující se peněžité dávky podmíněné zdravotním stavem - na úhradu a užívání bezbariérového bytu průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínsky kraj Moravskoslezský kraj Celkem ČR

87 86 Opakující se peněžité dávky podmíněné zdravotním stavem na úhradu a užívání bezbariérového bytu ( ) průměrná dávka - graf na úhradu a užívání bezbariérového bytu Praha Středočesk ý kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhra decký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravs ký kraj Olomoucký kraj Zlínsky kraj Moravskosl ezský kraj Celkem ČR

88 87 Opakující se peněžité dávky podmíněné zdravotním stavem na úhradu za užívání garáže ( ) Územní celek počet poskyt. dávek za rok Opakující se peněžité dávky podmíněné zdravotním stavem - na úhradu za užívání garáže neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínsky kraj Moravskoslezský kraj Celkem ČR

89 88 Opakující se peněžité dávky podmíněné zdravotním stavem na úhradu za užívání garáže ( ) průměrná dávka Územní jednotka Opakující se peněžité dávky podmíněné zdravotním stavem - na úhradu za užívání garáže průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínsky kraj Moravskoslezský kraj Celkem ČR

90 89 Opakující se peněžité dávky podmíněné zdravotním stavem na úhradu za užívání garáže ( ) - průměrná dávka - graf na úhradu za užívání garáže Praha Středočesk ý kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhra decký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravs ký kraj Olomoucký kraj Zlínsky kraj Moravskosl ezský kraj Celkem ČR

91 90 Opakující se peněžité dávky podmíněné zdravotním stavem nevidomým občanům na krmivo pro vodicího psa ( ) Územní celek počet poskyt. dávek za rok Opakující se peněžité dávky podmíněné zdravotním stavem - nevidomým občanům na krmivo pro vodícího psa neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč počet poskyt. dávek za rok neinvest. výdaje v tis. Kč Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínsky kraj Moravskoslezský kraj Celkem ČR

92 91 Opakující se peněžité dávky podmíněné zdravotním stavem nevidomým občanům na krmivo pro vodicího psa ( ) průměrná dávka Územní jednotka Opakující se peněžité dávky podmíněné zdravotním stavem - nevidomým občanům na krmivo pro vodicího psa průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka průměrná poskytnutá dávka Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínsky kraj Moravskoslezský kraj Celkem ČR

93 92 Opakující se peněžité dávky podmíněné zdravotním stavem nevidomým občanům na krmivo pro vodicího psa ( ) průměrná dávka - graf nevidomým občanům na krmivo pro vodícího psa Praha Středočesk ý kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhra decký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravs ký kraj Olomoucký kraj Zlínsky kraj Moravskosl ezský kraj Celkem ČR

94 93 Vývoj částek životního minima ( ) Osoba, domácnost od od 1.3. od 1.2. od 1.1. od 1.1. od od 1.7. od 1.4. od 1.4. od od 1.1. od 1.1. Částka k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb Děti do 6 let od 6 do 10 let od 10 do 15 let od 15 do 26 let (nezaopatř.) Ostatní občané Částka k zajištění nezbytných nákladů na domácnost Domácnost s 1 osobou se 2 osobami se 3 nebo 4 osob s 5 nebo více osob

95 94 Vývoj částek životního a existenčního minima ( ) Údaje MPSV Částky životního minima Účinnost od: Stav k Stav k pro jednotlivce pro první osobu v domácnosti pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem pro nezaopatřené dítě ve věku - do 6 let až 15 let až 26 let Částka existenčního minima:

96 95 Počet zařízení sociálních služeb ( ) Počet zařízení sociálních služeb Druh zařízení počet zařízení kapacita počet uživatelů k počet zařízení kapacita počet uživatelů k počet zařízení kapacita počet uživatelů k Centra denních služeb Denní stacionáře , , , Týdenní stacionáře Domovy pro osoby se zdrav. postižením , , , Domovy pro seniory , , , Domovy se zvláštním režimem , , , Chráněné bydlení , , , Azylové domy , , , Domy na půl cesty Zařízení pro krizovou pomoc Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Noclehárny Terapeutické komunity Sociální poradny Sociálně terapeutické dílny Centra sociálně rehabilitačních služeb Pracoviště rané péče Mezigenerační centra x x x xx x x Integrovaná centra x x x xx x x Intervenční centra x x x Služby následné péče x x x C E L K E M

97 96 Výdaje na sociální službu ( ) Druh sociální služby za rok 2007 (v tis. Kč) za rok 2008 (v tis. Kč) za rok 2009 (v tis. Kč) Pečovatelská služba Osobní asistence Tísňová péče Průvodcovské a předčitatelské služby Podpora samostatného bydlení Odlehčovací služby Centra denních služeb x Denní stacionáře x CELKEM

98 97 Výdaje na sociální službu ( ) - graf Výdaje na sociální službu v letech v tis. Kč Pečovatelská služba Osobní asistence Tísňová péče Průvodcovské apředčitatelské služby Podpora samostatného bydlení Odlehčovací služby Centra denních služeb Denní stacionáře za rok 2007 (v tis. Kč) za rok 2008 (v tis. Kč) za rok 2009 (v tis. Kč) CELKEM

99 98 Náklady na pobytové sociální služby a příjmy z úhrad ( ) Náklady na pobytové sociální služby a příjmy z úhrad rok Druh služby - poskytované ve smyslu 34 zákona č. 108/2006 Průměrné neinvestiční výdaje v tis. Kč Průměrná úhrada od obyvatele ročně v tis. Kč Podíl úhrady na výši nákladů na 1 místo a rok Domovy pro seniory ,53% Domovy pro osoby se zdravotním postižením ,36% Domovy se zvláštním režimem ,61% Domovy pro seniory ,90% Domovy pro osoby se zdravotním postižením ,22% Domovy se zvláštním režimem ,76% Domovy pro seniory ,60% Domovy pro osoby se zdravotním postižením ,21% Domovy se zvláštním režimem ,89%

100 99 Výše příjmu na úhradách za sociální službu ( ) Druh sociální služby za rok 2007 (v tis. Kč) za rok 2008 (v tis. Kč) za rok 2009 (v tis. Kč) Pečovatelská služba Osobní asistence Tísňová péče Průvodcovské a předčitatelské služby Podpora samostatného bydlení Odlehčovací služby Centra denních služeb X Denní stacionáře X CELKEM

101 100 Výše příjmu na úhradách za sociální službu ( ) graf Výše příjmu na úhradách za sociální službu v letech v tis. Kč Pečovatelská služba Osobní asistence Tísňová péče Průvodcovské apředčitatelské služby Podpora samostatného bydlení Odlehčovací služby Centra denních služeb Denní stacionáře

102 101 Podíl úhrady na výši nákladů na 1 místo a rok - pobytové sociální služby ( ) - graf 60% Podíl úhrady na výši nákladů na 1 místo a rok 50% 40% 30% 20% 10% 0% Domovy pro seniory Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy se zvláštním režimem ,53% 36,36% 50,61% ,90% 42,22% 51,76% ,60% 41,21% 51,89%

103 102 Pečovatelská služba výdaje na službu, počet příjemců, počet pracovníků a průměrná roční úhrada ( ) Rok Výdaje na službu celkem v mil. Kč Počet příjemců služby Počet pracovníků Průměrná roční úhrada od 1 příjemce služby v Kč , , , x) x) 5 063

104 103 Počet příjemců pečovatelské služby ( ) graf Počet příjemců pečovatelské služby v letech Počet příjemců služby

105 104 Průměrná roční úhrada od jednoho příjemce pečovatelské služby v Kč ( ) graf Průměrná roční úhrada od 1 příjemce služby v Kč v letech Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Průměrná roční úhrada v kč

106 105 Kapacita a ekonomické ukazatele v zařízeních sociálních služeb státní a krajská zařízení (2009) Druh zařízení Kapacita zařízení Počet zařízení CELKEM PŘÍJMY (v tis. Kč) VÝDAJE (v tis. Kč) z toho z toho CELKEM za pobyt ostatní neinvestiční investiční Domovy pro seniory Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy se zvláštním režimem Stacionáře Ostatní CELKEM

107 106 Kapacita a ekonomické ukazatele v zařízeních sociálních služeb obecní zařízení (2009) Druh zařízení Kapacita zařízení Počet zařízení CELKEM PŘÍJMY (v tis. Kč) VÝDAJE (v tis. Kč) z toho z toho CELKEM za pobyt ostatní neinvestiční investiční Domovy pro seniory Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy se zvláštním režimem Stacionáře Ostatní CELKEM

108 107 Poskytované sociální služby spojené s pobytem v organizaci v ČR (2009) 1. část Územní jednotka Počet uživatelů domovy pro seniory azylové domy domy na půl cesty noclehárny terapeutické komunity děti a mládež do 18 let dospělí děti a mládež dospělí děti a mládež dospělí děti a mládež dospělí děti a mládež dospělí muži ženy do 18 let muži ženy do 18 let muži ženy do 18 let muži ženy do 18 let muži ženy Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Česká republika

109 108 Poskytované sociální služby spojené s pobytem v organizaci v ČR (2009) 2. část Počet uživatelů Územní jednotka chráněné bydlení děti a mládež do 18 let domovy pro osoby se zdravotním postižením domovy se zvláštním režimem týdenní stacionáře dospělí děti a mládež dospělí děti a mládež dospělí děti a mládež dospělí muži ženy do 18 let muži ženy do 18 let muži ženy do 18 let muži ženy Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Česká republika

110 109 Počet uživatelů (klientů) v zařízeních sociálních služeb ( ) Druh zařízení Počet uživatelů (klientů) k celoroční a týd. pob. denní pobyty Počet uživatelů (klientů) k celoroční a týd. pob. denní pobyty Počet uživatelů (klientů) k celoroční a týd. pob. denní pobyty Počet uživatelů (klientů) k celoroční a týd. pob. denní pobyty Centra denních služeb Denní stacionáře Týdenní stacionáře Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Chráněné bydlení Azylové domy Domy na půl cesty Zařízení pro krizovou pomoc Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Noclehárny Terapeutické komunity Sociální poradny Sociálně terapeutické dílny Centra sociálně rehabilitačních služeb Pracoviště rané péče Mezigenerační centra Integrovaná centra CELKEM ČR

111 110 Počet uživatelů (klientů) v zařízeních sociálních služeb (2007) Druh zařízení Počet uživatelů (klientů) k celoroční a týd. pob. denní pobyty trvale upoutaní na lůžko celoroční a týd. pob. mobilní za pomoci druhé osoby celoroční a týd. pob. denní pobyty z toho vyžadující nákladné stravování celoroční a týd. pob. denní pobyty přijatých na přechodný pobyt celoroční a týd. pob. denní pobyty celkem Průměrný počet uživatelů ve sled. celoroční a týd. pob. v tom týdenní pobyty denní pobyty Centra denních služeb Denní stacionáře Týdenní stacionáře Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Chráněné bydlení Azylové domy Domy na půl cesty Zařízení pro krizovou pomoc Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Noclehárny Terapeutické komunity Sociální poradny Sociálně terapeutické dílny Centra sociálně rehabilitačních služeb Pracoviště rané péče Mezigenerační centra Integrovaná centra Služby následné péče CELKEM ČR

112 111 Počet uživatelů (klientů) v zařízeních sociálních služeb (2008) Druh zařízení Počet uživatelů (klientů) k celoroční a týd. pob. denní pobyty trvale upoutaní na lůžko celoroční a týd. pob. mobilní za pomoci druhé osoby celoroční a týd. pob. denní pobyty z toho vyžadující nákladné stravování celoroční a týd. pob. denní pobyty přijatých na přechodný pobyt celoroční a týd. pob. denní pobyty Průměrný počet uživatelů ve sled. celkem celoroční a týd. pob. v tom týdenní pobyty denní pobyty Centra denních služeb Denní stacionáře Týdenní stacionáře Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Chráněné bydlení Azylové domy Domy na půl cesty Zařízení pro krizovou pomoc Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Noclehárny Terapeutické komunity Sociální poradny Sociálně terapeutické dílny Centra sociálně rehabilitačních služeb Pracoviště rané péče Mezigenerační centra Integrovaná centra Služby následné péče CELKEM ČR

113 112 Počet uživatelů (klientů) v zařízeních sociálních služeb (2009) Druh zařízení Počet uživatelů (klientů) k celoroční a týd. pob. denní pobyty trvale upoutaní na lůžko celoroční a týd. pob. mobilní za pomoci druhé osoby celoroční a týd. pob. denní pobyty z toho vyžadující nákladné stravování celoroční a týd. pob. denní pobyty přijatých na přechodný pobyt celoroční a týd. pob. denní pobyty Průměrný počet uživatelů ve sled. celkem celoroční a týd. pob. v tom týdenní pobyty denní pobyty Centra denních služeb Denní stacionáře Týdenní stacionáře Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Chráněné bydlení Azylové domy Domy na půl cesty Zařízení pro krizovou pomoc Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Noclehárny Terapeutické komunity Sociální poradny Sociálně terapeutické dílny Centra sociálně rehabilitačních služeb Pracoviště rané péče Mezigenerační centra Integrovaná centra Služby následné péče CELKEM ČR

114 113 Počet uživatelů (klientů) v zařízeních sociálních služeb celoroční a týdenní pobyt ( ) - graf Počet klientů v letech celoroční a týdenní pobyt v Kč Celkem

115 114 Počet uživatelů (klientů) v zařízeních sociálních služeb denní pobyt v Kč ( ) - graf 6200 Počet klientů v letech denní pobyt v Kč Celkem

116 115 Evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální služby pobytové ( ) Druh zařízení Pobytové služby Domovy pro seniory Azylové domy Domy na půl cesty Noclehárny Terapeutické komunity Chráněné bydlení domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy se zvláštním režimem Týdenní stacionáře soc. služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

117 116 Evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální služby nepobytové ( ) Druh zařízení Nepobytové služby Sociální poradenství Ranná péče Nízkoprahová denní centra 53 2 Nízkoprahová zařízení pro mládež Denní stacionáře Centra denních služeb Služby následné péče Sociálně terapeutické dílny Sociální rehabilitace Intervenční centra 41 22

118 117 Výdaje na důchody podle druhu důchodu ( ) Výdaje na důchody v mil. Kč Rok starobní poměrný starobní plný invalidní částečný invalidní vdovský vdovecký sirotčí ostatní1) celkem ) Dávky podle předpisů platných před účinností zákona č. 155/1995 Sb.

119 118 Výdaje na důchody podle druhu důchodu ( ) Výdaje na důchod plný invalidní / částečný invalidní v letech v mil. Kč plný invalidní částečný invalidní

120 119 Vývoj podílu výdajů na důchody k hrubému domácímu produktu ( ) Rok Výdaje na důchody*) (mld. Kč) Hrubý domácí produkt v běžných cenách Podíl (%) ,5 1020,3 7, ,2 1182,7 7, ,8 1466,5 7, ,6 1683,3 7, ,2 1811,1 8, ,1 1996,5 8, ,9 2080,8 8, ,9 2189,2 8, ,1 2352,2 8, ,6 2464,4 8, ,8 2577,1 8, ,9 2814,8 8, ,4 2983,9 8, ,9 3222,4 8, ,9 3535,5 8, ,5 3693,5 8, ,8 3625,9 9,4

121 120 Podíl HDP v běžných cenách k výdajům na důchod ( ) - graf 10% Podíl HDP v běžných cenách k výdajům na důchod v letech % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Podíl 7,50% 7,46% 7,49% 7,58% 8,29% 8,32% 8,55% 8,54% 8,55% 8,67% 8,76% 8,20% 8,29% 8,47% 8,20% 8,46% 9,37%

122 121 Nominální a reálný starobní důchod v Kč ( ) Zpracováno z údajů MPSV a ČSÚ Průměrná měsíční výše starobního důchodu vypláceného v roce (Kč) Indexy (%) - meziroční 113,30 111,9 117,0 117,7 114,9 110,9 106,7 104,2 106,5 107,5 103,5 102,6 106,5 105,8 106, ,3 - rok 1992 = ,3 126,8 148,3 174,6 200,6 222,4 237,2 247,1 263,2 283,1 293,0 300,7 320,3 338,7 362,0 387,4 415,5 - informativně: rok 1989 = ,1 191,4 223,9 263,6 302,9 335,9 358,2 373,1 397,5 427,4 442,5 454,1 483,6 511,5 546,7 584,9 627,5 Indexy spotř. cen (%) - meziroční 120,8 110,0 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 101,8 100,1 102,8 101,9 102,5 102,8 106,3 101,0 - rok 1992 = ,8 132,8 144,9 157,7 171,1 189,4 193,4 200,9 210,3 214,3 214,5 220,5 224,7 229,9 236,6 251,5 254,1 - informativně: rok 1989 = ,6 253,6 276,7 301,1 326,7 361,7 369,4 384,0 401,9 409,3 409,7 421,3 429,3 439,6 451,9 480,4 484,8 Indexy reál. Důchodu při použití indexu spotř. cen (%) - meziroční 93,8 101,7 107,2 108,2 105,9 100,2 104,5 100,3 101,7 105,6 103,4 99,8 104,5 103,2 104,0 100,7 106,2 - rok 1992 = ,8 95,5 102,3 110,7 117,2 117,4 122,6 123,0 125,2 132,1 136,6 136,4 142,5 147,3 153,0 154,0 163,5 - informativně: rok 1989 = ,2 75,5 80,9 87,5 92,7 92,9 97,0 97,2 98,9 104,4 108,0 107,8 112,6 116,4 121,0 121,8 129,4 Indexy životních nákladů domácností důchodců (%) - meziroční 119,5 111,0 110,4 109,4 109,9 113,4 102,4 104,7 106,1 102,4 100,4 103,2 102,4 103,6 103,7 108,2 101,5 - rok 1992 = ,5 132,6 146,3 160,0 175,9 199,5 204,6 214,3 227,4 232,7 233,6 241,3 247,0 255,9 265,5 287,3 291,9 - informativně: rok 1989 = ,2 251,1 277,1 303,1 333,1 377,8 386,3 405,4 429,8 440,0 441,6 456,1 467,2 484,0 501,7 542,8 550,9 Indexy reál. důchodu při použití indexu životních nákladů (%) - meziroční 94,8 100,9 106,0 107,6 104,6 97,7 104,1 99,5 100,4 105,0 103,1 99,4 104,0 102,1 103,1 98,9 105,7 - rok 1992 = ,8 95,6 101,3 109,0 114,0 111,4 115,9 115,3 115,7 121,7 125,4 124,6 129,7 132,4 136,3 134,9 142,2 - informativně: rok 1989 = ,6 76,3 80,9 87,0 91,0 88,9 92,7 92,0 92,5 97,1 100,2 99,6 103,5 105,7 109,0 107,7 113,9

123 122 Relace průměrného starobního důchodu k průměrné nominální mzdě ( ) Zpracováno z údajů MPSV a ČSÚ Průměrná měsíční výše starobního důchodu vypláceného v roce (Kč) Průměrná měsíční mzda v NH ČR (Kč) hrubá čistá1) Relace (v %) důchod / hrubá mzda 48,3 50,4 51,6 55,3 52,0 46,3 43,7 43,1 42,9 44,8 45,5 důchod / čistá mzda 61,0 63,8 65,2 70,4 67,7 58,4 55,8 55,5 55,0 57,4 58,2 Zpracováno z údajů MPSV a ČSÚ Průměrná měsíční výše starobního důchodu vypláceného v roce (Kč) Průměrná měsíční mzda v NH ČR (Kč) hrubá čistá1) Relace (v %) důchod / hrubá mzda 44,7 43,8 42,9 43,0 41,8 40,2 40,7 40,4 40,3 41,2 42,7 důchod / čistá mzda 57,1 55,9 54,8 54,9 53,5 51,7 53,8 52,3 51,0 53,9 54,9

124 123 Průměrná měsíční výše vypláceného starobního důchodu v Kč ( ) graf Průměrná měsíční výše starobního důchodu vypláceného v letech v Kč Suma

125 124 Relace důchodů k hrubé a čisté mzdě v % ( ) - graf 80 Relace důchodů k hrubé a čisté mzdě v % v letech důchod / hrubá mzda 48,3 50,4 51,6 55, ,3 43,7 43,1 42,9 44,8 45,5 44,7 43,8 42, ,8 40,2 40,7 40,4 40,3 41,2 42,7 důchod / čistá mzda 61 63,8 65,2 70,4 67,7 58,4 55,8 55, ,4 58,2 57,1 55,9 54,8 54,9 53,5 51,7 53,8 52, ,9 54,9

126 125 Počet nově přiznaných důchodů podle druhu důchodu a podle krácení pro souběh ( ) ROK Důchody celkem nekrácené krácené celkem nekrácené krácené celkem nekrácené krácené celkem nekrácené krácené celkem nekrácené krácené Starobní z toho k věkové hranici z toho odložený celkem po věkové hranici předčasné - dočasné předčasné - trvalé celkem předčasné Poměrné starobní Starobní + poměrné starobní Invalidní plné z toho z mládí z toho ostatní Invalidní částečné Vdovské a vdovecké Sirotčí ÚHRNEM

127 126 Průměrná výše důchodů v Kč ( ) DRUH DŮCHODU Průměrná výše důchodu v Kč Starobní Průměrný starobní Invalidní plný Invalidní částečný Vdovský resp. Vdovecký sólo v souběhu celkem sólo v souběhu celkem sólo v souběhu celkem sólo v souběhu celkem sólo v souběhu celkem Sirotčí ÚHRNEM

128 127 Průměrná výše důchodů v Kč ( ) - graf Průměrná výše důchodu v Kč v letech Starobní Průměrný starobní Invalidní plný Invalidní částečný Vdovský resp. Vdovecký Sirotčí

129 128 Počet pobíratelů důchodu podle jejich druhu ( ) - graf Počet pobiratelů důchodu podle jejich druhu v letech Starobní Průměrný starobní Invalidní plný Invalidní částečný Vdovský resp. Vdovecký Sirotčí

130 129 Vývoj počtu vyplácených důchodů podle druhu důchodu (1985, ) Rok starobní plný invalidní částečný invalidní Důchod (v tis. osob) vdovský2) vdovecký2) sirotčí ostatní3) celkem

131 130 Průměrná výše nově přiznaných důchodů podle druhu důchodů a podle krácení pro souběh ( ) ROK Důchody celkem nekrácené krácené celkem nekrácené krácené celkem nekrácené krácené celkem nekrácené krácené celkem nekrácené krácené Starobní z toho k věkové hranici z toho odložený celkem po věkové hranici předčasné - dočasné x x x x - předčasné - trvalé celkem předčasné Poměrné starobní Starobní + poměrné starobní Invalidní plné x z toho z mládí x x - z toho ostatní x Invalidní částečné Vdovské a vdovecké Sirotčí ÚHRNEM

132 131 Průměrné měsíční výše sólo vyplácených důchodů v prosinci v Kč ( ) Rok celkem nekrácený Starobní krácený trvale krácený dočasně Poměrný starobní plný Invalidní částečný Vdovský a vdovecký Sirotčí ÚHRNEM (osob)

133 132 Vývoj starobního důchodu v Kč ( ) - graf Vývoj starobního důchodu v Kč v letech Starobní celkem Starobní nekrácený Starobní krácený trvale Starobní krácený dočasně

134 133 Vývoj plného a částečného invalidního důchodu v Kč ( ) - graf Vývoj plného a částečného invalidní důchodu v Kč v letech Invalidní plný Invalidní částečný

135 134 Vývoj vdovského/vdoveckého a sirotčího důchodu v Kč ( ) - graf 7000 Vývoj vdovského/vdoveckého a sirotčího důchodu v Kč v letech Vdovský a vdovecký Sirotčí

136 135 Počet osob pobírajících důchod ( ) Rok celkem Starobní nekrácený krácený trvale krácený dočasně Poměrný starobní plný Invalidní částečný Vdovský a vdovecký Sirotčí ÚHRNEM (osob)

137 136 Poměr počtu osob pobírajících starobní a invalidní důchod ( ) Poměr počtu osob pobírající starobní a invalidní důchod Starobní celkem Invalidní celkem

138 137 Individuálně integrovaní žáci podle druhu postižení ( ) Druh zdravotního postižení Počet Individuálně integrovaných žáků podle postižení Mentální postižení z toho těžce postižení x - z toho středně těžce postižení Sluchově postižení z toho neslyšící Zrakově postižení z toho nevidomí S vadami řeči z toho těžce postižení Tělesně postižení z toho těžce postižení S kombinací postižení hluchoslepí Tělesně oslabení S lékařskou diagnózou - Autismus S vývoj. Poruchami učení a chování

139 138 Speciální třídy podle druhu postižení ( ) Druh zdravotního postižení Mentální postižení Těžce mentálně postižení Hluboké mentální postižení Sluchově postižení Zrakově postižení S vadami řeči Tělesně postižení S kombinací postižení S lékařskou diagnózou autismus Speciální třídy podle druhu postižení poč. tříd poč. žáků poč. tříd poč. žáků poč. tříd poč. žáků poč. tříd poč. žáků poč. tříd poč. žáků poč. tříd poč. žáků poč. tříd poč. žáků poč. tříd poč. žáků poč. tříd poč. žáků

140 139 Děti a žáci ve školách při zdravotnickém zařízení ( ) Druh zařízení Děti a žáci ve školách při zdravotnických zařízeních Mateřská škola Základní škola první stupeň druhý stupeň

141 140 Děti a žáci ve školách při zdravotnickém zařízení ( ) - graf Děti a žáci ve školách při zdravotnických zařízeních Mateřská škola Základní škola první stupeň druhý stupeň

142 141 Třídy a děti na přípravném stupni ZŠ speciální ( ) Druh zařízení Pomocná škola - v tom nižší stupeň - střední stupeň - vyšší stupeň Pracovní stupeň Přípravný stupeň ZŠ speciální - v tom ročník - první - v tom ročník - druhý - v tom ročník - třetí Rehabilitační třídy Integrované třídy Třídy a děti v přípravném stupni ZŠ speciální poč. tříd poč. dětí poč. tříd poč. dětí poč. tříd poč. dětí poč. tříd poč. dětí poč. tříd poč. dětí poč. tříd poč. dětí poč. tříd poč. dětí poč. tříd poč. dětí poč. tříd poč. dětí poč. tříd poč. dětí poč. tříd poč. dětí

143 142 Počet pracovníků: pedagogicko-psychologické poradny ( ) Počet pracovníků pedagogicko - psychologické poradny Počet zařízení Počet elokovaných pracovišť x x Psychologové Pedagogové Speciální pedagogové Etopedové Sociální pracovníci Ostatní odborní pracovníci Ostatní pracovníci

144 143 Činnost pedagogicko-psychologické poradny ( ) Počet zařízení Individ.čin.s klientem, Komplex. Vyšetření ostatní individuální péče, počet setkání, akcí psychologické vyšetření speciálně pedagogické vyšetření sociálně právní poradenství konzultace ke zpracování IVP Poradenské činnosti se zákonnými zástupci - individuální Poradenské činnosti se zákonnými zástupci - skupinové Skupin.činnosti s klienty - skup. Vyšetření Depistáže terapeutické,reedukační apod.skupiny výcvikové skupiny vedení přednášky, besedy apod Služby pedagogům - metodické konzultace vedení kurzu, semináře, přednášky apod Ostatní odborné činnosti - publikační a osvětové činnosti propagační,dotazníkové a informační akce projekty pro školy Pobytové akce Počet osobodních pracovníků poradny Odborné podklady pro vzdělávací opatření Individuální výchovné vzdělávací plány Počty nevyšetřených klientů z důvodu - klient se nedostavil nedostatečná kapacita poradny

145 144 Činnost speciálně-pedagogického centra ( ) Činnost speciálně-pedagogického centra Individuální činnost s klientem Psychologická vyšetření celkem Speciálně pedagogická vyšetření Speciálně pedagogická intervence Sociálně právní poradenství Konzultace ke zpracování IVP Jiné individuální činnosti Skupinové činnosti s klienty z toho depistáže Služby pedagogům Poradenská pomoc zákonným zástupcům Poradenské činnosti se zákon.zástupci - individuální Poradenské činnosti se zákon.zástupci - skupinové Ostatní odborné činnosti Propagační dotazníková a inform. Akce Stáže studentům Počet pobytových akcí Počet osobodních pracovníků z toho doporučeno k integraci Individuální vzdělávací plány Telefonické odborné konzultace Počty nevyšetřených klientů Počty nevyšetřených klientů - v terénu

146 145 Počet speciálně-pedagogických center v ČR ( ) Počet speciálně-pedagogických center v ČR Rok sběru dat CELKEM

147 146 Počet speciálně-pedagogických center ( ) 107 Počet speciálně-pedagogických center v ČR CELKEM

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce POPIS ČÍSELNÍKU BA0050 OKEC Odvětvová klasifikace ekonomických činností Odvětvové klasifikace ekonomických činností - česká verze NACE (převzaty položky prvních dvou míst číselníku - hrubé členění). Použití

Více

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické

Více

PŘEHLED STATISTICKÝCH ÚDAJŮ. ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení

PŘEHLED STATISTICKÝCH ÚDAJŮ. ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení PŘEHLED STATISTICKÝCH ÚDAJŮ ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, 2008 2 PŘEHLED

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl a CzechInvest Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl z pohledu CI Tradiční odvětví, přestože neplní titulní stránky Má svou

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2014 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011 36. Den malých obcí Zásady správn vného hospodařen ení obcí a jejich financování v návaznosti n na návrh n státn tního rozpočtu Ministerstvo financí ČR listopad 2011 CELOSTÁTNÍ INKASO VYBRANÝCH DAŇOVÝCH

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry)

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) Vyhlašovatel programu ručení: CEJIZA, s. r. o., se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno, IČ 28353242, www.cejiza.cz. Tento program

Více

Struktura a dynamika spotřeby domácností důchodců dle Statistiky rodinných účtů ČSÚ

Struktura a dynamika spotřeby domácností důchodců dle Statistiky rodinných účtů ČSÚ Rada seniorů České republiky, Svaz spolků Osobní spotřeba důchodců v letech 2004 až 2013 Struktura a dynamika spotřeby domácností důchodců dle Statistiky rodinných účtů ČSÚ Z podkladů Českého statistického

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Kategorie OKEČ podporované

Kategorie OKEČ podporované Společná příloha Výzvy I programů PROGRES, START a ZÁRUKA Část A Kategorie OKEČ podporované Symboly charakteru podporované činnosti: průmyslová výroba - PV, stavební výroba - SV, služby - S, obchod - O,

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2012 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014 16. 1. 215 Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 214 a v roce 214 Ceny zemědělských výrobců se ve 4. čtvrtletí 214 oproti 3. čtvrtletí 214 snížily o 5,4 % a ceny průmyslových výrobců o 1,4 %. Ceny stavebních

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Tabulková část přílohy. (rok 2004)

Tabulková část přílohy. (rok 2004) Tabulková část přílohy (rok 2004) 1 Seznam tabulek číslo tabulky název str. 2 Časové řady ukazatelů pracovních úrazů v ČR 3 3 (kraje) Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2004 podle krajů 4 3 (IBP)

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013. (textová část)

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2011 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2011 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2011 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 3 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010. (textová část)

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru 2013 29 Státní rozpočet 2013 29 Krajské rozpočty

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2012 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2012 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2012 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 3 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v roce 2008 a predikce na další období

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v roce 2008 a predikce na další období I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2008 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v roce 2008... 1 B.

Více

SLUŽBY DOTAČNÍHO PORADENSTVÍ V RÁMCI VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKU- RENCESCHOPNOST ÚSPORY ENERGIE

SLUŽBY DOTAČNÍHO PORADENSTVÍ V RÁMCI VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKU- RENCESCHOPNOST ÚSPORY ENERGIE SLUŽBY DOTAČNÍHO PORADENSTVÍ V RÁMCI VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKU- RENCESCHOPNOST ÚSPORY ENERGIE Naše politika vztahu ke klientovi je založena na sdílení rizika. Pokud jsme neúspěšní při získání

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách

Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v sociálních službách listopad 2012 Ing. Daniela Lusková Štěpánka Lusková Obsah 1 Úvod... 3 2 Dobrovolnictví obecně... 3 2 Dobrovolnictví externích subjektů vysílající dobrovolníky do sociálních

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více