Kouřová clona zbytečných témat Ve školství jsou důležitější problémy k řešení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kouřová clona zbytečných témat Ve školství jsou důležitější problémy k řešení"

Transkript

1 TÝDENÍK Kouřová clona zbytečných témat Ve školství jsou důležitější problémy k řešení V situaci, kdy se média zajímají především o skandály a aféry, bývá značně obtížné získat pozornost i pro témata jiná. Každý ministr přitom ale má zájem, aby se média zajímala právě o jeho rezort. A pochopitelně nejen o výrazně problematické kauzy. Ne každému se ale skutečně podaří nezájem médií překlenout. Přitom k tomu někdy stačí tak málo! Například otevření doposud neokoukaných a nových témat. Protože se o nich zatím prakticky nikdy nehovořilo, působí výrazně progresivně a moderně. Navíc mohou být prezentována i jako výrazný osobní přínos nového politika. A pokud to jsou témata, k nimž KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Vysokoškolské tituly od vzniku samostatné republiky... 3 Testovat žáky? Ano, nebo ne?... 5 Mediální výchova pro gymnázia... 7 se celkem bezproblémově může vyjadřovat prakticky kdokoliv aniž by o nich něco skutečně věděl, je o publicitu vystaráno. I ve školství se taková nová témata v nedávné době objevila. Patří k nim například úvahy o tom, zda by vyučovací hodina měla stále být oněch tradičních 45 minut. To, že na prvním stupni základní školy není již dlouho délka výukové hodiny chápána jako neporušitelné dogma, zatímco na stupni druhém by časové rozvolnění přinášelo téměř neřešitelné problémy, není podstatné. Obdobným a z praktického pohledu zbytečným tématem je domácí vyučování i na druhém stupni základních škol, navíc realizované jakýmisi hobby učiteli. Stejně zbytečným tématem jsou i úvahy o případném zrušení klasifikace s vyznamenáním. Ale třeba to tak zbytečná témata nejsou. Co když mají být umělou kouřovou clonou, aby nebylo vidět na ty skutečné, opravdové a důležité problémy? Jiří ROHAN Vážení čtenáři, vzhledem k velkému množství dotazů připomínáme, že v posledním dubnovém čísle (Týdeník ŠKOLSTVÍ č. 16/2007) jsme přinesli speciální přílohu věnovanou přípravě a tvorbě školních vzdělávacích programů pro školní družiny. Krátce května Pro některé studenty čtvrtých ročníků středních škol začal svatý týden. Maturitní zkoušky odstartují 21. května a potrvají až do 20. června. Letos se zkoušce dospělosti podrobí více než 91 tisíc studentů. 16. května Ministryně školství Dana Kuchtová v pražském hotelu Mövenpick oficiálně zahájila konferenci na téma Program celoživotního učení na roky května Slavnostní ukončení druhého ročníku soutěžního setkání žáků zapojených do Evropského projektu koordinovaného vzdělávání s názvem Automobilem proběhne v České Lípě. Zúčastní se ho i předseda Senátu Přemysl Sobotka. 19. května Celostátní shromáždění zástupců odborových organizací pod heslem Zastavte škrtformu se uskuteční v Praze v Kongresovém centru od 12 hodin. Jeho cílem je přijetí společného stanoviska a postupu proti vládní reformě veřejných financí. 19. května Hostem hudebního festivalu a festivalu dětských sborů ve Skutči u Pardubic bude také Dana Kuchtová, ministryně školství.

2 2 Nemůžeš si dát ten svůj zmražený učitelský plat jinam? Nemám kam dát kuřata! KRESBA: Milan KOCMÁNEK Televize blokuje vzdělání Teenageři, kteří televizi sledují několik hodin denně, mají ve škole horší výsledky a jejich šance dosáhnout univerzitního vzdělání je mnohem menší než u vrstevníků, kteří u kouzelné skříňky stráví méně času. Ukazuje to dvacetiletý výzkum amerických vědců, o jehož výsledcích na svých internetových stránkách informuje odborný časopis New Scientist. Jeffrey Johnson z Newyorského psychiatrického institutu s kolegy oslovil v polovině 80. let čtrnáctileté studenty ze zhruba 700 rodin ve státě New York. Vědci zjišťovali jejich televizní návyky a případné problémy s chováním a učením. Stejné údaje poté u nich sbírali v šestnácti, dvaadvaceti a třiatřiceti letech. Na jejich základě dospěli k závěru, že u mladých, kteří v mládí sledují televizi více než tři hodiny denně, je o 82 procent větší pravděpodobnost, že Přístup ke vzdělání a ke zdravotní péči jsou jediné dvě sféry v oblasti sociálních podmínek, které většina občanů České republiky hodnotí velmi pozitivně. K ostatním oblastem jsou lidé většinou kritičtí nejhůře se dívají na možnost zabezpečit se ve stáří, získat byt a mít finanční podmínky pro zakládání rodiny. Ukázalo to šetření Centra pro výzkum veřejného mínění uskutečněné počátkem dubna. Možnost získat vzdělání považuje za dobrou 81 procent dotázaných, což bylo o dvě procenta více než loni v říjnu a o čtyři procenta více než před rokem. Kriticky vidělo v dubnu přístup ke nevystudují vysokou školu, než u těch, kteří televizi denně věnují méně než jednu hodinu. Ve 14 letech trávili oslovení studenti u obrazovky každý den většinou jednu až tři hodiny. Deset Z usnesení V. sjezdu ČMOS pracovníků školství Odborový svaz pracovníků školství zásadně nesouhlasí s připravovaným snižováním hodinové dotace vyučovacích předmětů, neboť tento krok by znamenal nejen snížení úrovně poskytovaného vzdělávání, ale i skryté propouštění zaměstnanců školství. 5. května 2007 procent z nich ji sledovalo méně než hodinu a 13 procent naopak více než čtyři hodiny. Jejich návyk se prý nijak výrazně nezměnil ani v 16 a 22 letech. Johnsonův tým zjistil, že téměř třetina těch, kteří ve 14 letech sledovali televizi přes tři hodiny denně, mělo později problémy s pozorností. Ve věku 22 let dvě třetiny z nich nebyly na univerzitě. Naopak pouze desetina mladých, kteří sledovali televizi méně než hodinu, ve škole neuspěla. čtk Soukromým školám půl miliardy Částku ve výši 550 milionů korun hodlá soukromým školám přidat ministerstvo školství. Uvedla to ministryně školství Dana Kuchtová na mezinárodním kongresu soukromých škol v Mladé Boleslavi. V České republice je nyní 629 soukromých škol. Žádost o přidání více než půlmiliardy korun soukromým školám bude k projednání předložena v září. Uvědomujeme si, že částka, o kterou dostaly soukromé školy letos více, nebyla adekvátní růstu výkonu, zdůvodnila D. Kuchtová. Soukromé školy letos z rozpočtu dostaly 3,475 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 0,3 procenta. Možnost vzdělání si lidé pochvalují vzdělání 12 procent respondentů, což bylo v porovnání s loňským říjnem a dubnem o dvě procenta méně. Přístup ke zdravotní péči hodnotilo před měsícem jako dobrou 64 procent lidí, tedy o procento méně než loni v říjnu a o dvě procenta méně než před rokem. Opačný názor mělo před měsícem 37 procent účastníků průzkumu, tedy o pět procent více než loni v říjnu a o šest procent více než před rokem. Šanci zabezpečit se na období stáří počátkem dubna ohodnotilo kladně jen 20 procent lidí, což bylo o tři procenta více než loni v říjnu. Naopak 73 procent dotázaných o dvě procenta více než loni v říjnu to vidí velmi neradostně. Že lze v České republice dobře pořídit byt, si před měsícem myslelo jen 25 procent lidí, opačný názor má ovšem 72 procent. V porovnání s loňským říjnem to v prvním případě bylo o čtyři procenta více a ve druhém o dvě procenta méně. CVVM dále zjistilo, že finanční možnosti k založení rodiny a možnost mít děti považuje za poměrně špatné a velmi špatné 72 procent lidí, o životních podmínkách zdravotně postižených občanů si to myslí 63 procent a o možnosti pracovat a být zaměstnán 60 procent dotázaných. čtk Výkon ale podle D. Kuchtové vzrostl asi o tři procenta. Zkrátíme jiné položky a pokusíme se tu částku prosadit, řekla D. Kuchtová. Předseda Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Vladimír Zelinka varoval před klesajícím počtem absolventů učňovských oborů. Podle něj počty žáků v některých učňovských oborech nedosahují ani jednoho vyučeného na kraj, některé obory pak formálně existují, ale dlouhodobě nemají žádné absolventy. Proto bude sdružení organizovat soutěž Učeň roku 2007 aneb Zlaté české ručičky. čtk Další průřezové téma Volitelné průřezové téma budou moci zavést do svých školních vzdělávacích programů základní školy. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy pro ně připravuje takzvanou Výchovu ke vztahu ke kulturně historickému dědictví, ve které se budou děti učit poznávat dějiny regionu. Informovala o tom manažerka projektu Hana Havlůjová. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání má šest průřezových témat, školy si do svého programu budou moci zařadit další. Pomůže jim k tomu metodická příručka, která bude výsledkem projektu. Myslím si, že pro školy bude zajímavé, když budou mít ve svém programu něco navíc a budou to moci rodičům nabídnout, vysvětluje Havlůjová. Na projektu, který by měl být ukončen zhruba za rok, spolupracují historici, zaměstnanci muzeí a archivů, pedagogové i metodici. Více informací školy najdou na adrese www. historickededictvi.cz. čtk

3 Vysokoškolské tituly od vzniku samostatné republiky Jejich společenské chápání kontra odbornost a pracovní zařazení 3 V letech předmnichovské republiky mohla být za zneužívání inženýrského titulu udělena pokuta korun, ale dotyčný mohl být potrestán i vězením na dobu až šesti měsíců. FOTO: Vznik Československé republiky v roce 1918 přinesl vedle zrušení šlechtických titulů a všech řádů také změnu v chápání vysokoškolských titulů. Akademickým titulům, které byly již tradičně udělovány vysokými školami, začal být přisuzován význam, který jim nijak nepříslušel. Šlo o tituly udělované lékařskou fakultou (MUDr.), právnickou fakultou (JUDr.) a filozofickou fakultou (PhDr.). Po založení přírodovědecké fakulty v roce 1920 přibyl k těmto doktorátům ještě doktor přírodních věd RNDr. Do této doby získávali i přírodovědci a matematici titul na filozofické fakultě. Vysokoškolští studenti, kteří měli již ukončenu určitou část studia, mohli užívat titulů PhC., JUC. apod., které vyjadřovaly, že jsou již kandidáty na doktorský titul. Těžiště titulů se postupně začalo posouvat z vědecké polohy do polohy společenské, což vedlo až k tomu, že titulem nebyl oslovován pouze ten, komu náležel (tedy pan doktor), ale právě pro okázalé zdůraznění určité společenské úrovně i jeho manželka (tedy paní doktorová). V praktickém životě byla ovšem situace taková, že souběžně s vysokoškolskými tituly existoval i zavedený a vžitý systém pracovních titulů a označení, které v řadě případů vysokoškolské tituly nahrazovaly. Absolvent právnických studií bez doktorátu se nemohl věnovat advokacii, ale u soudu mu příslušely patřičné a dostatečně prestižní tituly. Také značná část absolventů filozofické fakulty nekončila svá studia složením rigorózních zkoušek a doktorátem, ale státními závěrečnými zkouškami. Zatímco doktorát byl výrazem určité společenské prestiže, ale nijak nezaručoval pracovní zařazení, státními závěrečnými zkouškami se absolvent stával poměrně velmi slušně zabezpečeným středoškolským profesorem. Na rozdíl od akademických titulů, kterými byly doktoráty, byly inženýrské tituly udělované technickými, zemědělskými a ekonomickými školami charakterizovány pouze jako stavovské označení a jejich společenská váha byla výrazně nižší. Pokud chtěli i inženýři získat akademický titul, nabízel se jim doktorát technických věd. Máme zaměřeno na... Označování absolventů vysokých škol, běžné v letech předmnichovské republiky, platilo až do roku 1953, kdy bylo novými legislativními opatřeními zrušeno. Určitou roli při jejich zrušení nepochybně sehrála i skutečnost, že udělování titulů vysokými školami bylo v poválečném období prezentováno jako jeden z výrazných atributů malé demokratizace vysokých škol. Značně charakteristický pro tehdejší nálady je citát z článku Antonína Zápotockého, který byl otištěn 14. ledna 1947 ve Studentských novinách: Tuto výchovu v kastu nebylo snad ani cítit ve výchově školní, jako ve výchově společenské. Studentské taneční hodiny, studentské večery, studentské plesy atd.! Vše pěkně kastovnicky ohraničené jen pro zvané a jimi uvedené hosty. Vše jen proto, aby ctihodné buržoazní matrony měly zaručený výběr těch, kteří měli v budoucnu oplodňovat jejich dozrávající sazenice. Proto také ještě před dozráním ke skutečnému životu musel tento výběr dostávat své, zákonem chráněné značky: JUC, PhC., MUC., IngC. atd. Div že vysoké školy nedávaly přímo razítka na určité části svých posluchačů, aby zboží bylo řádně označkováno a značka pěkně doplňována i rodokmenem. Pak by si byly mohly teprve milostpaní Kondelíkové bezstarostně oddechnout. Po roce 1953 nebyly již udělovány žádné doktoráty a všichni absolventi univerzitních studií byli označováni slovem promovaný. Součástí označení byla i vystudovaná odbornost (promovaný lékař, promovaný právník, promovaný filolog, promovaný pedagog atd.). Inženýrské tituly udělované vysokými školami technického, zemědělského a ekonomického směru zůstaly zachovány. Současně se zaváděly podle sovětského vzoru zcela nové vědecké tituly. Titul kandidát věd (CSc.) a doktor věd (DrSc.) se pak narozdíl od dřívějších akademických titulů psaly až za jménem. Změnila se i vnitřní struktura vysokých škol. Přestávaly existovat stolice a ústavy a nově se zavádělo označení katedry. K vysokoškolským titulům se vrátil zákon o vysokých školách z roku Univerzitní fakulty sice mohly opětovně udělovat doktoráty (po složené rigorózní zkoušce), studenti však končili svá studia již bez jakéhokoliv označení. Výjimkou byli lékaři, kteří získávali doktorát jako absolventský titul. Zákon již nedělal žádný rozdíl mezi dřívějšími akademickými tituly (doktoráty) a těmi, které dříve byly jen stavovským označením (inženýr). Aby se tato faktická a zdaleka ne zanedbatelná historická odlišnost ještě více zkomplikovala, začalo se podle zákona udělovat absolventům vysokých škol uměleckého směru k titulu zavádějící slovo akademický (akademický sochař). Doktoráty získali zcela automaticky také nositelé titulu kandidát věd, časem se vytvořila i praxe, že mohly být doktoráty uděleny také za vynikající studijní výsledky již při ukončení studia. Doktoráty a inženýrské tituly mohly udělovat i vojenské vysoké školy. Nově se objevil i doktorát společenských věd (RSDr.), udělovaný pouze Vysokou školou stranickou ÚV KSČ (později Vysokou školou politickou), která existovala mimo rezort ministerstva školství. V polistopadovém období bývá tento titul často ironicky interpretován slovy rozhodnutím strany doktor. Objektivně je však zapotřebí konstatovat, že v řadě společenskovědních oborů byl nejméně na stejné úrovni jako doktoráty z tradičních univerzitních fakult. Ideologizace výuky na nich mnohdy nijak nezaostávala za výukou na tzv. vokovické Sorbonně, jak byla Vysoká škola politická ÚV KSČ obecně nazývána. František MORKES

4 4 Poznámka Někdy mám dojem, že celá naše společnost žije v jakémsi zajetí projektů. Jako by vůbec nebylo důležité a podstatné, že něco skutečně funguje nebo je zcela v pořádku, ale především to, že se již připravuje určitý projekt, který by takový fungující stav nastolil. Potvrdila mi to i informace, že v Praze se připravuje pro nezaměstnané projekt, kterým by měli být vyškoleni na úklidové specialisty. V rámci tříměsíčního školení by získali znalosti z oblasti úklidu, ale naučili by se V zajetí projektů i pracovat s počítačem. Náklady na rekvalifikační kurz by byly hrazeny z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Účastníkům kurzu by organizátoři údajně poskytovali i příspěvky na cestu a stravu a zajistili by jim hlídání dětí. Nepochybuji o tom, že projekt bude jistě výrazně pozitivně hodnocen jako mimořádně přínosný. Jen si nejsem jist tím, zda třeba i pražské ulice budou vypadat čistěji. Budeme sice mít vyškolené a rekvalifikované úklidové specialisty, nejsem ale přesvědčen o tom, že ve vlastním úklidu ulic se něco změní. Obdobné to je ale i ve školách. Neustálé zdůrazňování, že každý člověk musí v průběhu života počítat s tím, že třeba i několikrát změní svoji profesi, a musí tedy být připraven na rekvalifikaci, vede nutně k tomu, že podstatné už není něco konkrétního se naučit a opravdu umět. Podstatné je být maximálně flexibilní a připraven na rekvalifikaci. Je to ale skutečně ta správná cesta? Petr KABEŠ Jiří SIXTA, předseda OROS Beroun Oblastní rada odborového svazu pracovníků školství se na své poslední konferenci zabývala vizí na další období po V. sjezdu ČMOS PŠ a stanovila si několik priorit. Za nejvýznamnější úkol považuji větší zaměření na jednotlivé profesní skupiny, zejména v oblasti vzdělávání, mapování jejich potřeb a prosazování jejich zájmů. Ve vztahu ke stabilizaci členské základny chceme ve spolupráci se základními organizacemi zkvalitnit možnosti prezentace práce svazu a samotné oblastní rady například prostřednictvím webových stránek oblastní rady a rozšířením počtu akcí určených všem pracovníkům školství v rámci regionu. Nabízí se i možnost práce s individuálními členy, jejichž počet v uplynulém období vzrostl. V současné době vnímám pozitivní posun v představách neodborářů o práci školských odborů. Budování prestiže je ale vždy dlouhodobá záležitost. Někdy mě trápí pasivní přístup některých pracovníků školství. Jejich smíření se s tím, že všechno za nás někdo shora vyřeší, ať už je to ředitel, odbor školství, vedení školských odborů nebo ministerstvo. Jako východisko z této situace mě však opět napadá trpělivé vysvětlování, různé formy prezentace práce svazu a jeho jednotlivých organizačních jednotek a častý kontakt s lidmi. Daňový režim na straně zaměstnavatele: Při poskytování zvýhodněného stravování zaměstnancům v době čerpání dovolené a po dobu jejich dočasné pracovní neschopnosti ve vlastním zařízení zaměstnavatele žádné další náklady (výdaje) na provoz těchto zařízení nevznikají. Náklady na zvýhodněné stravování poskytované prostřednictvím jiných subjektů zaměstnavatelem jeho zaměstnancům v době čerpaní dovolené a v době jejich dočasné pracovní neschopnosti nelze zahrnout do daňových výdajů, a to ani v případě, že právo zaměstnance na takové plnění vyplý- Jarmila STANISLAVOVÁ, předsedkyně OROS Brno a Brno-venkov Po sjezdu bude nejdůležitější Program odborového svazu, pro který bude nutné dočasné pracovní neschopnosti vá z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu nebo pracovní či jiné smlouvy. Výdaje na výše uvedené zvýhodněné stravování může zaměstnavatel hradit pouze ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění, anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou daňovými výdaji ( 24 odstavec 2 písmeno j) bod 5 ZDP). Daňový režim na straně zaměstnance: Nepeněžní příspěvky na stravování poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům v době čerpání dovolené a v době dočasné pracovní neschopnosti jsou osvobozeny od daně za předpokladu, že jsou poskytovány získat i ty, kteří nejsou našimi členy. Zaměřím se na ty školy a školská zařízení, která nemají odborovou organizaci, a budu je získávat pro spolupráci. Zlepším kontakty se zřizovateli obcemi, připravím pružnější informační systém. Také bych chtěla vybudovat vzdělávací systém pro začínající předsedy ZO a členy ZV. sta Poděkování Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě V. sjezdu ČMOS pracovníků školství. Ocenili jsme jeho pracovní charakter, vynikající organizaci, noblesní prostředí i doprovodný program na vysoké úrovni. Děkujeme za všechny příjemné chvíle strávené s kolegy. Miluše PRACHAŘOVÁ, OROS Uherské Hradiště Zákoník práce a změny v daních Stravování zaměstnanců v době čerpání dovolené a po dobu jejich Zeptali jsme se: Co byste změnili v práci odborů? v rámci systému závodního stravování zavedeného zaměstnavatelem. Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení: Nepeněžní příspěvky na zvýhodněné stravování v době dovolené a dočasné pracovní neschopnosti jsou osvobozeny od daně, a proto se nezahrnují do vyměřovacího základu pro odvod pojistného a neodvádí se z nich pojistné. Změna oproti stávajícímu stavu: V daních z příjmů žádná. V pojistném žádná. Pavel SKÁCELÍK

5 Testovat, nebo ne? Povedou plošné testy k segregaci škol, nebo ke srovnání žáků z různých krajů země? Mají všichni žáci na konci páté a deváté třídy základní školy procházet stejnými testy, které nastaví stát? Nebo by mělo být na každé škole, zda se rozhodne k testování přistoupit a jaké testy, zda státní či soukromé, si vybere? Potřebujeme mít Se startem nových školních vzdělávacích programů čeká školy také práce na svém vlastním hodnocení. Jak by mělo vypadat? Autoevaluaci lze vnímat jako prostředek rozvoje školy, protože má vliv na její kvalitu. Je ale nebezpečné používat jen jeden typ hodnocení, jednu techniku, uvedl Milan Pol z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně na semináři k evaluaci pořádaném Stálou konferencí asociací ve vzdělávání. Vlastní hodnocení by podle něj mělo startovat změny ve vůbec srovnání, jak jsou na tom s vědomostmi a dovednostmi děti z různých škol republiky? A dají se výsledky testů použít i při přijímání na střední školy? I to mimochodem bylo původně v plánu, když ministerstvo za minulého vedení testy rozjíždělo. Názory učitelů i odborníků zvenčí se různí. Ministerstvo školství ovšem přistoupilo k razantní změně. Plošné testování, které CERMAT v základních školách ověřoval u devátých tříd od roku 2004 a u pátých od roku 2005, skončí. A bude na školách, zda testovat budou a jak. Není nutné, aby celá populace absolvovala stejný test. Je tu velké riziko, že by se na základě výsledků těchto testů začaly vytvářet žebříčky a rodiče či zřizovatelé by pak hodnotili školy čistě podle toho, jak se v nich umístily, soudí náměstek ministryně školství Jindřich Kitzberger. Každá škola přitom podle něj má zcela jiné podmínky a jiné žáky. Důležitější je, jak říká náměstek, přidaná hodnota, kterou škola dítěti dá. Rodiče ovšem nebudou hledět na to, že FOTO: Alena TUČÍMOVÁ přidaná hodnota u určité školy je větší než u té, která uspěla v testu. Chtějí školu s dobrými výsledky, kde nejsou žádné problémové děti, tam své potomky chtějí posílat, argumentoval J. Kitzberger na nedávném semináři ve sněmovně. Ředitel společnosti Scio Ondřej Šteffl, který je proti plošnému testování, tvrdí, že při testech, které zadávalo CERMAT, na 15 procent žáků opisovalo. Některým dokonce učitelé napovídali, to uvedla asi dvě procenta žáků, a s dalšími dětmi učitelé dopředu přesně probírali, co pak bylo v testech. A to zatím o nic nešlo. Co by se dělo, kdyby bylo testování zavedeno natvrdo? prohlásil O. Šteffl s tím, že by se rodiče určitě začali pídit po výsledcích škol a jejich žebříčcích a novináři by škole. Vyvolává ale zároveň očekávání, že se s jejími výsledky něco bude dít, že se ve škole následně něco změní. Pokud se nic nestane, je vše jen zbytečné cvičení, které nemá smysl, soudí M. Pol. Poradce ministryně školství pro reformu vzdělávání Karel Rýdl ujistil, že jeho úřad nehodlá dopustit, aby výsledky vlastního hodnocení škol byly zneužity k jejich nálepkování. Jak vlastní hodnocení provádějí v Základní škole Dr. J. Malíka v Chrudimi? Učitele hodnotí v pěti oblastech jaké mají vědomosti v oboru, je pro ně rádi sehnali a uveřejnili. Obavy potvrdil i jeden z přítomných ředitelů škol. Klasické základní školy podle něj učí děti s poruchami učení, chování, postižené. Jak mohou být srovnávány s prestižními gymnázii? Jak k tomu přijdou žáci a učitelé z běžných škol? pozastavil se ředitel. Že to tak ale nutně nemusí být, si myslí Pavla Polechová z ministerstva školství. Není nutné poskytovat výsledky veřejnosti, ale jen samotným školám, poznamenala a dodala, že je důležité rozhodnout se, jaký význam mají výsledky testů mít a k čemu mají sloužit. Máme se soustředit na přijímání na střední školy, anebo na posílení kvality výuky v základních školách? Má testování pomoci dítěti, nebo se naopak na základě jeho výsledků řekne, že,toto dítě nikam jít nemůže, a zakáže zda vedou efektivně hodinu (jak si plánují výuku, zda motivují žáky), jak pracují se vztahy ve třídě (zda vytvářejí bezpečné klima), nakolik se podílejí na životě školy (zda se účastní akcí a spolupracují s kolegy) a jak pracují na svém profesním rozvoji (zda se účastní dalšího vzdělávání). Pro každý okruh máme popsánu čtyřbodovou stupnici od výborného po nevyhovující stupeň. Učitele s ní předem seznámíme, aby věděli, co je pro nás vyhovující a co ne. S každým učitelem se sejdeme, promluvíme si, zeptáme se, jak on 5 se mu jít na určitou školu? ptá se P. Polechová. Šéfka sněmovního klubu KDU-ČSL Michaela Šojdrová je přesvědčena, že potřebujeme na výstupu ze základní školy mít srovnatelné hodnocení žáků, aby bylo jasné, že to, čeho se jim mělo ve škole dostat, si skutečně odnášejí. Při obrovské decentralizaci školství je nutné mít určitý svorník, soudí M. Šojdrová. Všichni, zastánci i odpůrci plošného testování, se ale shodli v jednom: testy by neměly být zaměřeny na momentální výsledky žáků, ale na přidanou hodnotu, již na té které škole žáci získali. S tím souhlasí i členové profesní sekce základních škol školských odborů. V tomto rozbitém školském systému je ale nutné mít určité srovnání škol, zdůrazňuje šéf sekce Bohuslav Kašpar. Zdeňka LA SALA Žákovské portfolio Původně představovalo vlastní hodnocení žáka. Ten si zakládá do desek nebo do počítače různé výsledky své práce, o kterých je přesvědčen, že jsou dobré a důležité. Na mnoha školách už to takto žáci dělají za asistence svých učitelů. V poslední době je ale pojem žákovského portfolia používán spíše pro osobní složku, která neobsahuje výběr žáka, ale například výsledky srovnávacích zkoušek, vysvědčení za několik let. Je to jakýsi jeho personální spis. Zatímco první typ složky lze při přijímání na střední či vysoké školy stěží použít, ten druhý ano. Žák by přitom ale měl mít příležitost sám o sobě podat určitou výpověď dospělí, kteří hledají zaměstnání, toto právo mají, soudí Karel Tomek. Pavlína Polechová z ministerstva školství si nemyslí, že by portfolio mělo sloužit jako podklad k přijímacímu řízení. Je to dokument o vývoji žáka, říká. Žákovské portfolio bych určitě nezavrhovala. Jeho součástí by přitom mohlo být i výstupní hodnocení, myslí si poslankyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová. zls Vlastní hodnocení by mělo zvýšit kvalitu školy hodnotí sám sebe a jaké má připomínky, a nakonec dojdeme k souhrnnému výsledku. Ohodnotíme pedagoga koeficientem, od něhož se pak odvíjí jeho osobní ohodnocení, popsal hodnocení školy její ředitel Zdeněk Brož. Když s hodnocením ve škole začínali, učitelé nebyli nadšeni, nyní už ale podle ředitele jeho smysl chápou. Ti, co u nás působí déle, procházejí hodnocením jednou za dva až tři roky. Noví pedagogové první rok ještě nemusí, čeká je to až druhý rok, a pak opět napřesrok, řekl ředitel. zls

6 6 Ředitelská abeceda Praktické vyučování Praktické vyučování se uskutečňuje ve školách a školských zařízeních nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání. Na žáky se při praktickém vyučování vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 65, 71, 120, 122 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 12 až 16 vyhlášky č. 13/2005 Sb., ve znění vyhlášky 374/ 2006 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 13 a 14 vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních Novela zákoníku práce V tisku byla uvedena informace, že je připravena novela zákoníku práce, která má odstranit některé právní chyby v tomto předpise. Je tato novela již schválena a připravena k publikaci ve Sbírce zákonů? Zákoník práce obsahuje nedostatky, ale i nepřesnosti a chyby Ve dnech doručení dotazu končilo připomínkové řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb. Tento vládní návrh změn zákoníku práce je skutečně tzv. technickou novelou, která neobsahuje koncepční změny. Předkládací zpráva zdůvodňuje tento záměr zejména těmito skutečnostmi: V období projednávání nového zákoníku práce (v roce 2005 a 2006) projednával parlament řadu návrhů zákonů, které zasahovaly mimo jiné i do problematiky upravované zákoníkem práce. Některé z těchto návrhů zákonů byly schváleny a vyhlášeny ve Sbírce zákonů, některé však schváleny nebyly, nebo se jejich projednávání oproti návrhu zákoníku práce opozdilo, nebo bylo přerušeno a vzhledem ke konci volebního období již nebylo dokončeno. Tyto skutečnosti způsobily, že zákoník práce s přijatými zákony provázán není, anebo počítá se zákony, které nebyly schváleny. Zákoník práce obsahuje též nedostatky způsobené některými schválenými pozměňovacími návrhy, ale i nepřesnosti a chyby, způsobené zejména v důsledku nedostatečného času na odpovídající přípravu a projednání v průběhu legislativního procesu. K odstranění výše uvedených nedostatků se předkládá návrh novely zákoníku práce a některých dalších souvisejících zákonů, která má jednak provést zasazení zákoníku práce do právního řádu provázání s dalšími zákony nebo návrhy zákonů, jednak provést zpřesnění některých ustanovení a rovněž legislativně technické opravy a úpravy. Novela neobsahuje konfliktní ustanovení, ani reakci na návrhy poslanců a senátorů podané ve druhém pololetí roku 2006 Ústavnímu soudu na zrušení některých ustanovení zákoníku práce. Novela neobsahuje ani koncepční změny, předpokládané Programovým prohlášením vlády. Konečný text návrhu zákona není ještě schválen ani vládou. Vít BERKA Alespoň minimální mzda Platí pro zaměstnavatele povinnost poskytnout zaměstnancům alespoň minimální mzdu i v případě zaměstnávání důchodců? Výši a poskytování minimální mzdy upravuje nařízení ho důchodu; vatelem částečného invalidní- vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 48,10 Kč za hodinu nebo 8000 Kč za měsíc. Podle ustanovení 4 písm. c) a d) tohoto vládního nařízení činí podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance minimální mzda 75 procent výše uvedených částek minimální mzdy 50 procent výše uvedených částek, jde-li o zaměstnance, který je poživatelem plného invalidního důchodu, nebo o mladistvého zaměstnance, který je plně invalidní a nepobírá plný invalidní důchod. Jiné než uvedené odchylky u minimální mzdy pro poživatele důchodů v oblasti odměňování stanoveny nejsou. Minimální mzda (v plné výši) se vztahuje také na poživatele starobního důchodu. Nad rámec dotazu lze uvést, že to, co bylo uvedeno o minimální mzdě, platí i pro zaručenou u zaměstnance, který je poži- mzdu. Vít BERKA FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Mám správné zařazení? Pracuji jako vedoucí vychovatelka ve školní družině a podle nového nařízení vlády ze dne 6. prosince 2006 mi byly odečteny v 9. platové třídě dva roky praxe. Absolvovala jsem gymnázium a v roce 1981 jsem ukončila dálkové tříleté studium na střední pedagogické škole, tzv. nástavbové studium. Bylo postupováno správně? Zaměstnanci zařazenému do odborné vzdělání se získává 9. platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s ma- zakončeno absolutoriem. Ná- ve vyšší odborné škole a je turitní zkouškou, je zaměstnavatel podle 4 odst. 7 nařízení je studium na vyšší odborné stavbové studium nenahrazu- vlády č. 564/2006 Sb. povinen škole a neposkytuje vyšší odečíst ze započitatelné praxe odborné vzdělání. Postup dobu dvou let. zaměstnavatele při odpočtu Nástavbové studium bylo započitatelné praxe je proto a je druhem studia na střední škole, které je zakončeno č. 564/2006 Sb. v souladu s nařízením vlády maturitní zkouškou. Vyšší Zdeňka KRÁMSKÁ

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů TÝDENÍK Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 20 23. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V příštím čísle speciální příloha: Stres a pracovní

Více

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Maturity chce ministryně odložit, ze školních programů nesleví Učitelům základních škol vzkazuje, že se ze školních vzdělávacích programů už letos nevyvlíknou. Zkrátka, musí je připravit. Pedagogy

Více

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Volitelnou zkoušku státní maturity bych odložil STRANA 3 Na výchovné poradce se valí čím dál víc povinností STRANA 7 Školská reforma krok za krokem STRANA 8 10 34 8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Než začnu

Více

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září Proč ministerstvo školství zrušilo metodické pokyny STRANA 3 Šikanu na školách lze léčit STRANA 7 Seznam vyhlášek platných v resortu školství STRANA 10 27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Nevím, co mám dělat,

Více

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ TÝDENÍK 7 8 19. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V tomto mimořádném dvojčísle zveřejňujeme vzor kolektivní smlouvy, který zohledňuje legislativní změny platné k 1. lednu 2014. Chceme tak pomoci všem

Více

30. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK

30. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK 21 30. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Průměrné platy ve školství v roce 2006... 3 Maturity se musí odložit, soudí většina ředitelů středních škol... 5 Komenského škola hrou pro školáky

Více

6. ČERVNA 2007 XV. ROČNÍK

6. ČERVNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Vypadá to jako souhra ojedinělých nepříjemných incidentů, ale možná vypovídají o stavu současného českého školství víc, než jsme ochotni připustit. Učitelé jsou přetížení a zvlášť na konci školního

Více

11. března Ministryně školství Petra Buzková slavnostně vyhlásí vítěze ankety Zlatý Ámos 2005 na Kantorském bále v Kongresovém centru v Praze.

11. března Ministryně školství Petra Buzková slavnostně vyhlásí vítěze ankety Zlatý Ámos 2005 na Kantorském bále v Kongresovém centru v Praze. demoverzi školského portálu spustíme v dubnu 2005 STRANA 3 ukázky problémových úloh z mezinárodního výzkumu pro patnáctileté žáky STRANA 7 nová vyhláška ministerstva financí o stravování zaměstnanců škol

Více

šance možná i pro vaši školu peníze lze získat z fondů evropské unie STRANA 3

šance možná i pro vaši školu peníze lze získat z fondů evropské unie STRANA 3 šance možná i pro vaši školu peníze lze získat z fondů evropské unie STRANA 3 víte, co je to etwinning? nový projekt eu partnerství škol v evropě STRANA 7 zajímá vás, kolik žáků ve třídě a kolik žáků na

Více

Během příštích tří let by mělo být propuštěno na dvacet tisíc lidí ze škol

Během příštích tří let by mělo být propuštěno na dvacet tisíc lidí ze škol TÝDENÍK Během příštích tří let by mělo být propuštěno na dvacet tisíc lidí ze škol Železničáři se bouří, vyhrožují stávkou. Budou stávkovat i učitelé? Podmínky jsou různé, důvod stejný hromadné propouštění.

Více

Odměňování mladých učitelů je spíše v rovině symbolické než reálné. ÁMOS Sympaťák. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK. AMOS mezera číslo soutěžícího,

Odměňování mladých učitelů je spíše v rovině symbolické než reálné. ÁMOS Sympaťák. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK. AMOS mezera číslo soutěžícího, TÝDENÍK 10 12. BŘEZNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Dostanou mladí učitelé přidáno?... 3 Církevní školy nejsou jen pro věřící... 5 Projekt Šťastné dítě... 7 Odměňování mladých učitelů je spíše

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE 18 10. KVĚTNA 2006 XIV. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE 18 10. KVĚTNA 2006 XIV. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle zahajujeme rozsáhlý seriál článků o tvorbě školních vzdělávacích programů. Provedeme vás krok za krokem reformou obsahu vzdělávání. Začínáme málotřídními školami. Podněty

Více

Profesní standard kvality učitele podpora, nebo bič na učitele?

Profesní standard kvality učitele podpora, nebo bič na učitele? TÝDENÍK 18 6. KVĚTNA 2009 XVII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Zachovat známky z chování? Ano, či ne?... 3 I v matematice platí: bez práce nejsou koláče... 5 Školní potíže dětí budeme řešit vnímavěji...

Více

Školské odbory zásadně proti snahám o uznání středoškolské kvalifikace pro učitele

Školské odbory zásadně proti snahám o uznání středoškolské kvalifikace pro učitele TÝDENÍK 16 23. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V příštím čísle najdete: MATEMATIKA - jak naučit žáky požadovaným znalostem. Ve spolupráci s ÚIV jsme pro učitele matematiky základních škol připravili několik typů

Více

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí TÝDENÍK 7 17. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Prosíme ty, kteří dosud nedostali fakturu na předplatné Týdeníku Školství pro letošní rok, aby se ozvali co nejdříve na: predplatne@tydenik-skolstvi.cz.

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle vyjde přehled základen EXOD 2014. Kdo si oblíbil tuto formu prázdninové rekreace, nebo ten, kdo ji chce teprve vyzkoušet, má možnost

Více

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák 14. ročník Zlatého Ámose byl odstartován STRANA 3 Představujeme klady i nedostatky pražského školství STRANA 5 S pomocí učitele žák poruchu učení lépe zvládne STRANA 9 31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK Ano,

Více

Kdo počítá miliony, ten drobné stovky neřeší

Kdo počítá miliony, ten drobné stovky neřeší TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 17 27. DUBNA 2011 XIX. ROČNÍK Novela zákona o pedagogických pracovnících... 3 Petice za sjednocení tabulek pro kvalifikované učitele... 4 Představujeme kandidáty na předsedu

Více

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Najde se řešení pro učňovské školství?... 3 Dobrý odborník, ale na pracovišti problémový kolega... 5 Děti navrhovaly město svých snů... 7 Školy

Více

6 14. ÚNORA 2007 XV. ROČNÍK

6 14. ÚNORA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Všichni sice chápou důležitost vzdělání, ale jak jde o peníze, je to jiná, říká Dana Kuchtová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy S první novelou pana Bartoše a dalších poslanců ODS, která

Více

27. ZÁŘÍ 2006 XIV. ROČNÍK

27. ZÁŘÍ 2006 XIV. ROČNÍK Může být starostka i ředitelkou? STRANA 6 Vstup do školy nemusí bolet prvňáka, ani učitele a rodiče STRANA 9 Co všechno ovlivňuje úroveň dovedností žáků STRANA 10 28 27. ZÁŘÍ 2006 XIV. ROČNÍK 25. září

Více

Krácení investic do vzdělávání

Krácení investic do vzdělávání TÝDENÍK 3 21. LEDNA 2009 XVII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle přineseme plné znění oficiální verze vzorové kolektivní smlouvy. Společně ji připravili právníci ministerstva školství a školských odborů.

Více

To, že naše školství je dlouhodobě

To, že naše školství je dlouhodobě TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 15 16. DUBNA 2014 XXII. ROČNÍK Mateřské školy v kolotoči rozpisu rozpočtu... 3 Učíte a nejste na Facebooku? Možná děláte chybu... 5 Ajaxův zápisník ve školách Karlovarského

Více

řekneme vám, jak se platí pedagogická činnost nad stanovený rozsah STRANA 4

řekneme vám, jak se platí pedagogická činnost nad stanovený rozsah STRANA 4 zahajujeme nový seriál o financování škol v roce 2005 STRANA 3 řekneme vám, jak se platí pedagogická činnost nad stanovený rozsah STRANA 4 projekt hypo může našim dětem usnadnit vstup do školy STRANA 7

Více

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 To je tvar SMS zprávy, kterou můžete rozhodnout o tom, kdo v letošním roce získá titul Ámos Sympaťák (například AMOS 1). Finalisty ankety Zlatý Ámos najdete na straně

Více

Barack Obama chce dát učitelům více peněz

Barack Obama chce dát učitelům více peněz TÝDENÍK 35 12. LISTOPADU 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Internet do škol, a nejen to... 3 Zapojovat žáky do života školy se vyplatí... 5 Sobota za školou... 7 Barack Obama chce dát učitelům více

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Podle školského zákona. Přejmenování bývalých zvláštních škol na základní nestačí. V tomto čísle najdete: Krátce... 13.

Podle školského zákona. Přejmenování bývalých zvláštních škol na základní nestačí. V tomto čísle najdete: Krátce... 13. TÝDENÍK V tomto čísle najdete: Podle školského zákona musí všechny školy respektovat zásadu rovného přístupu ke vzdělávání a zohledňovat vzdělávací potřeby dětí. Jednotlivé paragrafy školského zákona sice

Více

4 25. LEDNA 2006 XIV. ROČNÍK

4 25. LEDNA 2006 XIV. ROČNÍK Šance pro školy na peníze z Evropského sociálního fondu STRANA 3 Víte, jak vypadá elektronické cukrářství? STRANA 7 Zápis do prvních tříd základních škol a zákonné normy STRANA 10 4 25. LEDNA 2006 XIV.

Více