Zpravodaj obce Dolní Bečva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce Dolní Bečva"

Transkript

1 Zpravodaj obce Dolní Bečva ZÁŘÍ ŘÍJEN

2 ZÁŘÍ BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM ŘÍJEN Maléř Svapluk 72 Hrstková Vlasta 85 Ostřanská Marie 70 Krištofová Jindřiška 83 Kuběnová Marie 74 Kadlubiecová Jindřiška 83 Růčková Ludmila 85 Blinka Pavel 74 Fárková Ludmila 83 Šebestýen Ĺudevit 74 Krba Jan 74 Divín Josef 79 Vavřínová Marie 78 Kubiesová Anna 74 Paulusová Marie 86 Večerková Marie 72 Vojkůvková Milada 75 Paprskář Jaroslav 76 Skalík Michal 86 Vojkůvková Aloisie 83 Blinková Bohumila 71 Vašek Metoděj 78 Martyčák Jan 79 Maléřová Cecílie 90 Lušovská Ludmila 78 Vojkůvka Jan 72 Kulišťáková Ludmila 76 Tkadlecová Ludmila 75 Válek Jan 74 Bil Ludvík 70 Vojkůvka Michal 84 Harabišová Jarmila 79 Lušovský Alois 81 Jurek Stanislav 70 Vojkůvková Zdenka 85 Paprskářová Veronika 83 Janáčová Olga 74 Maléřová Jarmila 81 Klestilová Marie 71 Vašková Marie 85 Paprskářová Zdenka 73 Přejeme ať Vás teplé sluneční paprsky končícího léta prozáří silou a zdravím tělo. Na duchu ať potěší nádherně zbarvené lesy, které přinesou nastávající podzim. Ať s dobrou myslí a veselou náladou prožijete ještě mnoho barevných podzimů a šťastných let. 2

3 BLAHOPŘÁNÍ K Mezinárodnímu dni seniorů přejeme všem hodně pevného zdraví, rodinné pohody a co nejvíce spokojených a šťastných dnů. Přejeme také všem zasloužené a důstojné postavení v naší společnosti, ocenění zásluh a pochopení společnosti jak důležitou sílou v ní senioři jsou. Svoji účastí na blížících se předčasných volbách a zvolením si zástupců v souladu se svými zájmy a boji proti diskriminaci stáří, své postavení ještě posílíte. Ať Vaše dny jsou úspěšné, provázené optimismem a blížící se spravedlivější budoucností. Organizace KSČM Dolní Bečva Z OBECNÍHO ÚŘADU Webové stránky obce adresa: Pokud budete mít zájem o vložení informací, inzerátů, fotografií a dalších nabídek, obraťte se na p. Vavřínovou: tel Informace z dění v obci je možno získat i z úřední desky. UPOZORNĚNÍ Paní Sobková Kadeřnictví na Dolní Bečvě v budově OB upozorňuje občany, že ruší provozní dobu. Provoz bude pouze na objednávky v odpoledních hodinách: ODEČET SPOTŘEBY VODY ZA LETNÍ OBDOBÍ Upozorňujeme občany, že ve dnech 5. až 19. října se uskuteční odpočet spotřeby vody za letní období Žádáme majitele, aby zkontrolovali své vodoměry, 3

4 zaznamenali si údaj na vodoměru a zabezpečili přístup k vodoměru za účelem případné kontroly (zvláště odstraněním porostu a umístěním žebříku u hlubších šachet). V případě nepřítomnosti při kontrole je nutné nahlásit koncový údaj spotřeby na vodoměru na obecní úřad nejpozději do 19. října Obec pokračuje v investicích do obecních školských zařízení. O letních prázdninách v roce 2012 proběhla v místní základní škole jednak vestavba učeben, kabinetu a sociálního zařízení v podkroví a dále v přízemí budovy pak stavební úpravy pro potřeby předškolního oddělení mateřské školky, kterým se rozšířila kapacita MŠ, celkové náklady stavebních úprav v budově č. p. 578 základní školy dosáhly tehdy hodnoty 3, ,- Kč. Na spolufinancování akce se podílel také Zlínský kraj. Měsíce červenec a srpen v roce 2013 jsou určeny k realizaci stavebních úprav budovy místní mateřské školy č. p Stavební práce, provádí firma Vojkůvka s.r.o. z Dolní Bečvy, která zvítězila v soutěži o zakázku v konkurenci 3 stavebních firem. Hodnota díla činí 3, ,- Kč. Vnitřní rekonstrukce budovy zahrnuje v 1. etapě řešení havarijního stavu sociálního zařízení a školní kuchyně, které zahrnuje vybudování nového sociálního zázemí, kuchyně včetně vybavení v nerezu, novou kanalizaci, elektroinstalace, rozvody vody 4

5 a povrchové úpravy včetně zařizovacích předmětů a menší změny vnitřního prostorového uspořádání. Sociální zařízení a školní kuchyně již nesplňovala hygienické podmínky provozu podle platné legislativy. Rekonstrukcí budovy dále dojde k navýšení kapacity MŠ o dalších 7 míst. Účinnou pomocí při realizaci akce Stavební úpravy MŠ Dolní Bečva č. p etapa, číslo projektu PF02-13DT1/036 je pomoc Zlínského kraje prostřednictvím poskytnutí účelové finanční podpory ve výši ,- Kč v rámci Podprogramu na podporu obnovy venkova. SVOZ ODPADU Netříděný odpad - svozový den čtvrtek Popelnice: 5. 9., , , , Tříděný odpad - vždy poslední pondělí v měsíci Plasty (žlutý pytel) Sklo barevné (bílý pytel) Sklo bílé (bílý pytel) Papír (modrý pytel) Nápojové kartony (modrý pytel) Kovy (bílý pytel) SKLO TŘIĎTE PODLE BARVY!!! Prosíme občany, aby ekokontejnery využívali ve výjimečných případech, především využívali pytle na tříděný odpad a pokud budou ekokontejnery (zvony) zaplněny, neodkládejte odpad vedle plného ekokontejneru a nahlaste uvedenou skutečnost na OÚ, tel Zavazujte pytle pevně a třiďte odpad dle sortimentu. Děkujeme. 5

6 Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu: Sobota od 8,00 10,00 hodin Svozová místa: Horní Rozpité obchod, Obecní úřad parkoviště, Dolní Rozpité čtvrtě, Radhošťská cesta ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE Žádosti 1.1. Žádost paní Ludmily Vaněčkové, Dolní Bečva 273 o náhradu škody na oplocení domu u obecní komunikace Rada obce požaduje doložit stavební povolení a projektovou dokumentaci od oplocení, z které bude dohledán způsob provedení plotu a především hloubka založení podezdívky oplocení Žádost o odkoupení parcely 721/1 a části parcely 2687/1 Rada obce projednala žádost paní Jarmily Bolkové, Dolní Bečva č. p. 354 o prodej pozemku p. č. 721/1 a části parcely 2687/1 za účelem výstavby krytého stání pro 2 automobily. Rada obce požaduje doložit k žádosti stanovisko správce toku Lesů ČR z důvodu obslužnosti potoka Dolní Rozpitý při opravách Žádost o projednání směny pozemku elektrifikace Kamenné Rada obce projednala žádost projekční kanceláře Enpro Energo s.r.o., Sokolovská 137/45, Valašské Meziříčí o projednání směny pozemku dotčeného stavbou v trase kabelového vedení vysokého napětí na Kamenné a postupuje žádost ZO k rozhodnutí za podmínky úhrady nákladů za vypracování GP směny pozemků žadatelem. Tato firma zpracovává pro investora stavby ČEZ Distribuce, a.s., Děčín Podmokly, Teplická 874/8 projektovou dokumentaci rozšíření distribuční sítě VN a NN z důvodu elektrifikace stávajících rodinných domů. 6

7 1.4. Žádost o přidělení hrobového místa Rada obce schválila žádost o přidělení hrobového místa dle žádosti Žádost o projednání změny územního plánu na p. č. 1542/1 a 1580, v obecním lese na p. č. 2598/22 pro mysliveckou zájmovou činnost Rada obce projednala žádost pana Josefa Vojkůvky, Dolní Bečva č. p. 152 a správce střelnice mysliveckého sdružení pana Karla Many o změnu územního plánu s tím, že je doporučuje zastupitelstvu obce schválit Žádost FC Dolní Bečva o projednání navrhovaných změn v rámci správy a údržby sportovního areálu Rada obce projednala žádost FC Dolní Bečva o projednání navrhovaných změn v rámci správy a údržby areálu a rozhodla, že údržba zeleně bude prováděna max. 2x do měsíce v rozsahu dle nájemní smlouvy, úklid veřejných WC bude provádět obec. Přesun rozhlasu RO požadujeme nacenit a prověřit funkčnost z nového navrhovaného stanoviště. Ostatní navrhované změny RO neakceptuje Územní studie v ploše pro bydlení Rada obce rozhodla svolat vlastníky pozemků v rozsahu plochy pro bydlení Bi 46 z územního plánu obce a za účasti stavební komise projednat záměry budoucí výstavby rodinných domů s příjezdy k jednotlivým domům a připojení na inženýrské sítě. Tyto záměry by měly být zapracovány do územní studie, která by byla schválena MěÚ Rožnov p/r a podle níž by se povolovala další výstavba v této lokalitě. Rovněž bude projednáno financování studie s vlastníky pozemků Žádost o vyčištění příkopy a posečení trávy u silnice I/35 Rada obce souhlasí se zasláním žádosti o pročištění příkopy u silnice I/35 v lokalitě U tabulí a posečení trávy na výjezdu od Základní školy na ŘSD ČR, Fugnerovo nábřeží 5476, Zlín na základě požadavků občanů. 2. Smlouvy 2.1. Smlouva na pronájem hrobového místa č. 125 Rada obce schválila smlouvu o pronájem hrobového místa č. 125 dle přílohy Smlouva na dodávku vody z vodovodu Rada obce schválila smlouvy na dodávku vody z vodovodu č. 484 a 439 dle přílohy. 7

8 2.3. Smlouva o výpůjčce Rada obce schválila smlouvu o výpůjčce mezi obcí a společností EKO- KOM. a.s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4 na bezplatnou výpůjčku sběrných nádob dle přílohy. 3. Závěrečný účet obce za rok 2012 Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit závěrečný účet obce za rok 2012 dle přílohy. 4. Půjčky z FRB Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit půjčku z fondu rozvoje bydlení paní Marii Vaškové, Dolní Bečva č. p. 403 ve výši ,- Kč a paní Janě Vavřínové, Dolní Bečva č. p. 521 ve výši ,- Kč dle žádostí. 5. Pojistná smlouva - povinné ručení a havarijní pojištění - Škoda Fabia Rada obce projednala dvě cenové nabídky na pojištění auta Škoda Fabia povinné ručení a havarijní pojištění a vybrala výhodnější nabídku Generali pojišťovna, Bělehradská 132, Praha 2 6. RO schvaluje program jednání ZO Program ZO Zpráva KV 2. Zpráva FV 3. Žádosti o změnu ÚP 4. Smlouvy 5. Rozpočtový výhled na rok Závěrečný účet obce 7. Půjčky z FRB 8. Sesuv Grůnik 9. Záměr směny pozemku 10. Různé - info - Blinkův kopec 7. Sesuv na Grůniku Rada obce vzala na vědomí posouzení Ing. Jaromíra Ryšávky, Ph.D. z firmy Unigeo a.s., Ostrava a odsouhlasila cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace dle přílohy na zajištění sesuvu. 8. Zpráva Policie ČR o stavu veřejného pořádku v obci Rada obce vzala na vědomí Zprávu Policie ČR o stavu veřejného pořádku v obci dle přílohy. 8

9 9. Prodloužení lhůty pro předložení dokladů k poskytnutí dotace ZŠ Dolní Bečva - energetické úspory Rada obce vzala na vědomí schválení návrhu Státního fondu životního prostředí ČR na prodloužení lhůty pro předložení podkladů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci ZŠ Dolní Bečva - energetické úspory. Termín byl stanoven do Různé Vyjádření k dopisu paní Dagmar Turzové Rada obce vzala na vědomí vyjádření starosty obce k dopisu paní Dagmar Turzové, ul. Přátelství 5/128, Havířov ve věci dodatečného stavebního povolení domovní vodovodní přípojky k nemovitosti č. p Souhlas zřizovatele k přijetí daru Rada obce souhlasí s přijetím finančního daru PO MŠ a ZŠ ve výši 3000,- Kč od CS Cabot, spol. s r.o. se sídlem Valašské Meziříčí Nabídka Ing. Františka Koláčka, Smržice, ul. Olší 390/12 na vypracování energetického auditu Rada obce schválila nabídku Ing. Františka Koláčka, Smržice, ul. Olší 390/12 na vypracování energetického auditu na budovu zdravotního střediska a obecního úřadu. Energetický audit bude přílohou žádosti o poskytnutí dotace na Energetické úspory budovy obecního úřadu a zdravotního střediska Zpráva KV Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit zprávu kontrolního výboru dle přílohy Žádost FC Dolní Bečva a SDH o zapůjčení prodlužovacího kabelu na kulturní akci - pouť Rada obce schválila zapůjčení prodlužovacího el. kabelu FC Dolní Bečva na předpouťovou zábavu a SDH na nedělní pouť Reklamace BS Vsetín Rada obce vzala na vědomí informace JUDr. Milana Matuly ohledně jednání řešení reklamací v multifunkční budově. Rada obce rozhodla posečkat do 9

10 , zda firma BS Vsetín navrhne konkrétní postup řešení odstranění reklamovaných vad, pokud tak neučiní, zadá obec u projektanta návrh řešení vč. zpracování rozpočtu, vše na náklady firmy BS Vsetín. 2. Výpověď smlouvy o nájmu bytu v budově č. p. 340 Rada obce nesouhlasí s ukončením pronájmu bytu paní Martině Kubáčové k a užívaný byt požaduje uvést do původního stavu v době převzetí. V případě požadované finanční náhrady RO nepovažuje předložené doklady od provedených úprav za uznatelné a průkazné. 3. Žádosti 3.1. Žádost o pronájem bytu v budově č. p. 340 Rada obce projednala tři žádosti o pronájem bytu v budově obecního úřadu s tím, že ukládá komisi sociální projednání a vyhodnocení žádostí pro konečné rozhodnutí na zasedání rady obce v 8/ Umožnění využití prostor v multifunkční budově (budoucí knihovna) Rada obce souhlasí s využitím prostor budoucí knihovny v multifunkční budově pro příležitostné divadelních představení Bečvanských ochotných divadelníků s tím, že divadelníci zajistí zdravotní službu a požární bezpečnost při konání těchto akcí. Rada obce ukládá panu Petru Vojkůvkovi nacenit srovnání hrubé podlahy prostoru tak, aby případné úpravy mohly být provedeny během srpna Žádost o změnu územního plánu Rada obce projednala žádost společnosti DIOFLEX s.r.o., Pletařská 2671, Rožnov pod Radhoštěm změnu územního plánu v lokalitě na Radhošťské cestě na plochu bydlení individuální na plánovanou zástavbu 17 rodinných domů. Rada obce souhlasí se záměrem a doporučuje ZO k odsouhlasení Žádost o prodej pozemku p. č. 721/1 a části pozemku p. č. 2687/1 Rada obce projednala žádost paní Jarmily Bolckové, Dolní Bečva č. p. 354 o prodej části pozemků p. č. 721/1 a části p. č. 2687/1. Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemků p. č. 721/1 a část p. č. 2687/1. Rada obce vzala na vědomí požadavek Oblastní správy toků, Lesů ČR, 4. května, Vsetín ohledně zachování příjezdu k potoku Dolní Rozpitý pro případ opravy a údržby toku Žádost o narovnání vlastnických vztahů v horní ulici na Blinkově kopci Rada obce projednala záměr narovnání vlastnických vztahů v horní ulici na Blinkově kopci, s tím, že po zjištění stanovisek vlastníků příslušných 10

11 pozemků bude jednáno o dalším postupu řešení této záležitosti. Rada obce ukládá Ing. Novosadové zajistit znalecký posudek k pozemkům dotčených majetkoprávním vypořádáním Žádost FC Dolní Bečva o prominutí poplatku za pořádání akce ve sportovním areálu Rada obce projednala žádost FC Dolní Bečva o prominutí poplatku za užívání sportovního areálu při pořádání akce pro fotbalovou mládež z obce. Rada obce souhlasí s prominutím poplatku. 4. Smlouvy 4.1. Smlouva o umístění kontejnerů na použitý textil, hračky a obuv Rada obce schválila Smlouvu na umístění kontejneru na textil, hračky a obuv mezi obcí a panem Eduardem Štimlem, Nádražní 722, Chropyně dle přílohy. Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy Servisní smlouva na vzduchotechnické zařízení v multifunkční budově Rada obce schvaluje Servisní smlouvu na servis klimatizačního zařízení a vzduchotechniky v multifunkční budově kavárna cukrárna a prodejna Jednoty dle přílohy Mandátní smlouva na koordinátora BOZP na stavbu Stavební úpravy MŠ a Dolní Bečva č. p etapa a MŠ Dolní Bečva - energetické úspory Rada obce schvaluje mandátní smlouvu na koordinátora BOZP na stavbu Stavební úpravy MŠ Dolní Bečva č. p etapa a MŠ Dolní Bečva - energetické úspory mezi obcí a panem Pavlem Palátem, Zašová 716 dle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy Smlouva na pronájem hrobového místa č. 177, 202, 203, 241, 369 Rada obce schvaluje smlouvy na pronájem hrobového místa č. 177, 202, 203, 241, 369 dle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem smluv Smlouva na pronájem kompostérů Rada obce schvaluje smlouvu na pronájem kompostérů mezi obcí a Římskokatolickou farností na pronájem dvou kompostérů Smlouva o budoucí výstavbě elektropřípojky a kanalizační přípojky Rada obce schválila Smlouvu o budoucí výstavbě elektropřípojky na části p. č. 2635/12 a kanalizační přípojky na části p. č. 2691/1 mezi obcí a panem 11

12 Tomášem Blinkou a paní Zuzanou Vilikovou, Poštovní 732, Studénka dle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy Smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci na sesuv Rada obce schválila Smlouvu o dílo mezi obcí a Ing. Magdalénou Pastrňákovou, Aleje 288/47, Ostrava Hošťákovice na zpracování žádosti o podporu v rámci výzvy Operačního programu životního prostředí, na zajištění sesuvu u komunikace na Grůnik. 5. Sesuv Grůnik Rada obce vzala na vědomi informace o předání projektu zpracovatelem OÚ pro stavební povolení na stavbu Dolní Bečva - Sanace sesuvu v lokalitě Březinův dvůr u komunikace na Grůnik. 6. Reklamace pojistné události Rada obce vzala na vědomí reklamační dopis pojišťovny Kooperativa a stanovisko obce Dolní Bečva ke škodné události paní Marie Klestilové, Dolní Bečva č. p Různé 7.1. Sdělení Správy CHKO Beskydy ohledně hluku z motorek okolo řeky Bečvy Rada obce vzala na vědomí sdělení Správy CHKO Beskydy ohledně stížností návštěvníků obce na hluk z motorek okolo řeky Bečvy. Nepovolené užívání komunikace nebo pozemku je nutné okamžitě ohlásit policii Cenová nabídka na zhotovení geometrického plánu na směnu pozemku Rada obce schválila cenovou nabídku pana Ladislava Vrány, Svěrákova a183, Valašské Meziříčí na zhotovení geometrického plánu na směnu pozemku p. č. 1351, 1354/1 a 1354/2 dle přílohy. Rada schvaluje zadání vypracování tohoto geometrického plánu na směnu pozemků Žádost o ostříhání živého plotu okolo hřbitova Rada obce projednala žádost občanů z jižní části hřbitova o ostříhání živého plotu pro potřeby údržby oplocení. Rada obce ukládá starostovi zajistit nacenění ostříhání jižní strany odbornou firmou Ing. Válka, Dolní Bečva Žádost o vypracování zadání územní studie Rada obce schválila podání žádosti o vypracování zadání územní studie v lokalitě Na Rovni v úseku silnice I/35- Rožnovská Bečva vedle Majerova potoka na Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby územního plánu. 12

13 7.5. Pořízení kotců pro psa Rada obce schválila zadání nacenění zhotovení kotců pro toulavé psy v obci v provedení mobilní pro převoz do psího útulku a karanténní na umístění psa do doby převozu do psího útulku Cena za kalendáře na rok 2014 Rada obce schválila ceník za kalendáře na rok 2014 s tématikou obce dle přílohy Ceník za užívání veřejného WC Rada obce schválila ceník za používání veřejného WC budově č. p. 658 dle přílohy Záměr změny užívání prostor pošty v přízemí budovy obecního úřadu Rada obce projednala tři varianty změny užívání prostor pošty v přízemí budovy obecního úřadu. Po projednání se zástupci České pošty budou navrhované úpravy projednány s SDH. Úprava dispozice v přízemí budovy bude součástí zadání projektu Energetické úspory v budově obecního úřadu č. p Upravené prostory pošty budou využity pro potřeby SDH, jednotky SDH a archivu OÚ. ZE ZASEDÁNÍ zastupitelstva OBCE Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za II. čtvrtletí 2013 a činnosti kontrolního výboru za toto období Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru Ing. Petra Hajdy o činnosti kontrolního výboru dle přílohy. 2. Zpráva předsedy finančního výboru Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru JUDr. Milana Matuly o činnosti finančního výboru za I. pololetí

14 3. Rozpočtový výhled na období Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce na období roků podle důvodové zprávy s úpravou položky 13) Požadavky v rozsahu nad 1 mil. Kč, která po úpravě zní Vybudování kulturního sálu v obci : s plánovanou investicí ve výši 10 mil Kč. 4. Závěrečný účet obce za rok 2012 Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce za rok 2012 a souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad. 5. Sesuv Grůnik Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o sesuvu svahu u obecní komunikace v Dolním Rozpitém lokalita Březinův dvůr a návrh rady obce na řešení zajištění sesuvu podle důvodové zprávy. 6. Smlouvy 6.1. Smlouva o dílo na PD sesuv Grůnik Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na dodávku prováděcí projektové dokumentace mezi obcí a firmou UNIGEO a.s., Místecká 329/258, Ostrava - Hrabová na stavbu Dolní Bečva sanace sesuvu v lokalitě Březinův dvůr podle důvodové zprávy a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy ve lhůtě do Smlouva o poskytnutí dotace na propojení cyklostezek v Obci Dolní Bečva Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z regionálního operačního programu soudržnosti Střední Morava podle důvodové zprávy a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat v termínu do Dokončení cyklostezek do asfaltobetonových povrhů v obci se předpokládá v II. Q Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou Prodloužení vodovodního řádu Na Rovni s vlastníky pozemků: 1. Ing. Alenou Miholovou, Tyršovo nábřeží 1103, Rožnov pod Radhoštěm o uložení vodovodního řádu na par. č. 1145/2 2. paní Danou Borečkovou Solanskou, Jiřího Wolkera 890, Rožnov pod Radhoštěm na umístění vodovodního řádu na par. č. 1131/39 14

15 3. panem Karlem Justem, Kadláčkova 360/19, Kopřivnice na umístění vodovodního řádu na p. č. 1134/1 v souladu s projektovou dokumentací, vypracovanou Ing. Ivo Hradilem, Havličkova 1/234, Valašské Meziříčí a ukládá starostovi obce tyto smlouvy podepsat do Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku mezi poskytovatelem Ing. Radimem Kubečkou, Hradišťko 287, Rožnov pod Radhoštěm a obcí ve výši 5 000,- Kč určenou pro opravy opotřebení komunikace při svozu dřevní hmoty podle důvodové zprávy a ukládá starostovi obce smlouvu podepsat do Půjčky z FRB Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o půjčce na opravy a modernizaci bytového fondu v obci Dolní Bečva dle nařízení vlády ČCR č. 396/2001: 1. s paní Janou Vavřínovou, Dolní Bečva č.p.521 ve výši ,- Kč se splatností na 2 roky na rekonstrukci koupelny v rod. domě č.p.166 Dolní Bečva. 2. s paní Marií Vaškovou, Dolní Bečva č. p. 403, ve výši ,- Kč se splatností na 2 roky na rekonstrukci místností v rodinném domě č. p. 403 Dolní Bečva. 8. Elektrifikace Kamenné Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce směnit část pozemku p. č ve vlastnictví obce za část p. č. 1354/2 ve spoluvlastnictví Miroslavy Rostkové, Nábřežní 554/123, Kravaře, Vašuta Karla, Dr. Martínka. 1141/15,Ostrava a Vašutové Ludmily, Dolní Bečva č. p. 309 za podmínky, že investorem bude uhrazena obci částka 30 tis. Kč za náklady spojené s realizací směny, když o tuto částku bude navýšena konečná cena za náhradu věcného břemene podle již uzavřené smlouvy o budoucím zřízení věcného břemene. 9. Různé 9.1. Informace o výstavbě nového bufetu dodatek k věcnému záměru Zastupitelstvo obce bere na vědomí dodatek č. 1 věcného záměru FC Dolní Bečva na vybudování Občerstvení se sociálním zázemím ve sportovním areálu obce a ukládá radě obce svolat schůzku dosavadních uživatelů bufetu na hřišti za účelem sjednocení stanovisek v termínu do a o výsledku jednání informovat zastupitelstvo obce na dalším jednání. 15

16 9.2. Rozdělení dotací občanským sdružením a smlouvy o poskytnutí dotace Zastupitelstvo obce schvaluje rámec rozdělení dotací neziskovým organizacím v roce 2013 podle návrhu komise školství, kultury a sportu ve výši ,- Kč s tím, že schvaluje dílčí rozdělení částky 139 tis. Kč a uzavření smluv o přidělení dotací: AJAX Dolní Bečva 3000,- Kč Myslivecké sdružení Dolní Bečva 5000,- Kč Český svaz včelařů Horní Bečva 5000,- Kč Lyžařský klub Dolní Bečva 5000,- Kč Sbor dobrovolných hasičů Dolní Bečva 42000,- Kč FC Dolní Bečva ,- Kč 9.3. Výjezdová jednotka SDH Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace člena SDH a výjezdové jednotky a o nutnosti zabezpečit pro tuto jednotku řádné materiální podmínky nákupem techniky a ochranných pomůcek. Zastupitelstvo obce doporučuje tyto požadavky zahrnout do návrhu rozpočtu pro rok Nákup automobilu pro výjezdovou jednotku bude řešen na dalším řádném zasedání zastupitelstva obce v měsíci září Informace o dešťové kanalizaci Na Blinkově kopci Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty a místostarosty o stavu projektového zadání řešení dešťové kanalizace včetně prodloužení místní komunikace v lokalitě Na Blinkově kopci a ukládá radě obce projednat možná technická řešení s projektantem a vlastníky pozemků Žádosti o změny územního plánu Zastupitelstvo obce schvaluje žádosti Ludmily Krbové, Dolní Bečva č. p. 505, Josefa Vojkůvky, Dolní Bečva č. p. 152 a Mysliveckého sdružení Dolní Bečva dle důvodové zprávy za podmínky, že žadatelé na své náklady zajistí projektové zpracování územně plánovací dokumentace Závěrečný účet Mikroregionu Vsetínsko Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Vsetínsko na rok

17 Jubilejní pekařská sobota Z REDAKČNÍ PošTY V malebném areálu Valašského muzea v Rožnově p.r. se konala v sobotu již jubilejní 20. PEKAŘSKÁ SOBOTA. Skanzen opět celý provoněl chutným pečivem a chlebem, božím darem do zlata upečeným. Byla to krásná oslava pekařského a cukrářského řemesla. K výborné atmosféře přispěla nejen velká návštěvnost, více než 7000 návštěvníků, ale i rekordní počet firem zabývajících se pekařskou a cukrářskou výrobou, celkem vystavovali své výrobky v 17 stáncích. Pekařské noviny, které vycházejí jednou měsíčně, tiskne se jich 2500ks a mají 26 listů, věnovaly této úspěšné akci 8 stránek. V tomto článku se vzpomíná i na 1. Pekařskou sobotu z roku 1993, kterou zrealizoval tehdejší ředitel muzea Dr. Slávek Štika a naplnil tak mé přání, přání pekaře, propagovat šikovnost cechu pekařského akcí v muzeu. Tehdy jsme jezdili s RNDr. Václavem Mikuškem po výrobnách a přemlouvali firmy k účasti. Nyní už se hlásí samy. I to hovoří o úspěšnosti pekařských sobot, za což patří dík vedení muzea a Mgr. Hasalíkovi. Rád jsem býval v porotě a obdivoval šikovnost pekařů. Často bylo hodně těžké vybrat ten nejkvalitnější výrobek, všichni se snažili být nejlepší. Teď už pouze pohledem hladím zboží v krámcích a porotcování za mne převzali mladší. I pro mne byla letošní pekařská sobota jubileem, nechyběl jsem na žádné. Potěšili mne pekaři ze Slezských pekáren v Opavě, kteří mi věnovali za výdrž veliký tvarohový koláč nádherně nazdobený a navíc i velmi chutný. Bylo mi málem líto tu nádheru spolu s rodinou sníst. Vzhledem k mému stáří mne potěšil i děkovný dopis od předsedy Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů ČR Ing. Jaromíra Dřízala. Cituji pouze část z jeho osobního dopisu: Věřte, že si velmi vážíme Vašeho významného osobního přínosu pro náš obor, zejména pionýrské práce při organizaci Pekařské soboty v Rožnově p.r., popularizace našeho krásného řemesla ve valašském regionu i vzorné reprezentace starodávného cechu pekařského v mnoha zemích světa při Vašich cestách za sportem. 17

18 Jsem velmi rád, že se stále zajímáte o dění v pekařském oboru, předáváte své cenné životní zkušenosti nastupující generaci a povzbuzujete ji svým elánem, optimismem a vzorným příkladem. Věřím, že se i nadále budeme setkávat při příležitosti Pekařské soboty, při návštěvách krásného Valašska, a že se na Vás s důvěrou můžeme obrátit při propagaci pekařského řemesla prostřednictvím médií I díky těmto pěkným slovům píši tento příspěvek a chci se dožít dalšího ročníku Pekařské soboty pro mne symbolické, jsem ročník Už teď Vás, BEČVANY, na něho zvu. Radko Linhart 18

19 FC Dolní Bečva Podzim 2013 Termínová listina - muži A (podzim 2013 I.A.tř.Sk.A) Trenér: Růčka Radek Asistent: Svak Jan Vedoucí mužstva: Sekyra Stanislav Datum Den Zač. Kolo Utkání Odjezd Ne 16:30 1 Nedašov - Dolní Bečva 14:30/A Ne 16:30 2 Dolní Bečva - Podkopná Lhota Ne 16:30 3 Štítná n.v. - Dolní Bečva 14:15/A Ne 16:30 4 Dolní Bečva - Vsetín Ne 16:00 5 Val.Klobouky - Dolní Bečva 14:00/A So 16:00 6 Kelč - Dolní Bečva 14:30/A Ne 15:30 7 Dolní Bečva - Vidče Ne 15:30 8 Dolní Bečva - Zubří Ne 15:00 9 Dolní Bečva - Podlesí So 14:30 10 Vlachovice - Dolní Bečva 12:30/A Ne 14:00 11 Dolní Bečva - Juřinka Ne 10:00 12 Brumov B - Dolní Bečva 07:45/A Ne 13:30 13 Dolní Bečva - Valašské Meziříčí B Ne 13:30 14 Dolní Bečva - Nedašov Poznámky: A autobus, V vlastní doprava 19

20 Termínová listina - muži B (podzim 2013 okresní přebor) Trenér: Pavlica Radek Vedoucí mužstva: Jurča Vítězslav Datum Den Zač. Kolo Utkání Odjezd So 16:30 1 Dolní Bečva B - Halenkov So 16:30 2 Podlesí B - Dolní Bečva B 15:00/V So 16:30 3 Dolní Bečva B - Valašská Bystřice Pá 17:00 4 Huslenky - Dolní Bečva B 15:30/V So 16:00 5 Dolní Bečva B Kelč B Ne 16:00 6 Dolní Bečva B - Horní Bečva Ne 15:30 7 Velké Karlovice B - Dolní Bečva B 14:00/V So 15:30 8 Dolní Bečva B Střítež n.b So 15:00 9 Hutisko B - Dolní Bečva B 14:00/V Ne 14:30 10 Dolní Bečva B - Lhotka nad Bečvou Ne 14:00 11 Nový Hrozenkov-Dolní BečvaB 12:30/V So 14:00 12 Dolní Bečva B - Poličná Ne 13:30 13 Prostřed. Bečva-Dolní BečvaB 12:30/V Ne 13:30 14 Halenkov - Dolní Bečva B 12:00/V Poznámky: A autobus, V vlastní doprava Termínová listina - dorost (podzim 2013 okresní přebor sk.b) Trenér: Maléř Radek Datum Den Zač. Kolo Utkání Odjezd So 14:00 3 Horní Bečva - Dolní Bečva 13:00/V Ne 13:30 4 Dolní Bečva - Hutisko Solanec Ne 13:00 5 Loučka - Dolní Bečva 11:45/V VOLNO Ne 12:30 7 Dolní Bečva - Vigantice So 12:30 1 Choryně - Dolní Bečva 11:15/V Ne 12:00 2 Dolní Bečva - Poličná Ne 11:30 10 Dolní Bečva - Horní Bečva So 10:00 11 Hutisko Solanec - Dolní Bečva 09:00/V So 11:00 12 Dolní Bečva - Loučka Poznámky: A autobus, V vlastní doprava 20

21 Termínová listina mladších žáků (podzim 2013 okresní přebor sk.b) Trenér: Matula Milan Vedoucí mužstva: Špatný Petr Datum den Zač. Kolo Utkání Odjezd Ne 11:00 3 Dolní Bečva Val. Bystřice Ne 12:30 4 Hrachovec - Dolní Bečva 11:30/V Ne 11:00 5 Dolní Bečva - Podlesí Ne 14:00 6 Dolní Bečva - Kelč Ne 13:00 7 Zašová - Dolní Bečva 12:00/V Ne 13:30 1 Dolní Bečva - Kateřinice Ne 12:30 2 Krhová - Dolní Bečva 11:30/V Ne 12:00 10 Val. Bystřice - Dolní Bečva 11:00/V So 10:00 11 Dolní Bečva - Hrachovec Ne 11:30 12 Podlesí - Dolní Bečva 10:30/V Poznámky: A autobus, V vlastní doprava Termínová listina starší přípravky (podzim 2013 okresní přebor sk.c) Trenér: Pavlíček Luděk Vedoucí mužstva: Kuběna Aleš Datum Den Zač. Kolo Utkání Odjezd So 15:00 3 Dolní Bečva Val. Bystřice Po 17:00 4 Rožnov p.r. - Dolní Bečva 16:15/V So 14:30 5 Dolní Bečva Vigantice So 14:30 6 Dolní Bečva - Hutisko Solanec So 10:00 7 FC VKK (červení) - Dolní Bečva So 14:00 8 Dolní Bečva - FC VKK (modří) Ne 10:00 9 Nový Hrozenkov - Dolní Bečva So 10:00 10 Dolní Bečva Vidče Ne 12:30 2 Prostřední Bečva - Dolní Bečva Poznámky: A autobus, V vlastní doprava 08:45/V 08:45/V 11:45/V 21

22 Termínová listina mladší přípravky (podzim 2013) na dvou hřištích turnajovým způsobem Trenér: Glamoš Michal Datum Den Zač. Kolo Utkání So 10:00 1 Dolní Bečva - Vidče, Rožnov, Zubří 07. až 08. září 2 Horní Bečva Dolní Bečva, Vidče, Střítež 14. až 15. září 3 Vidče - Vigantice, Dolní Bečva, Rožnov 21. až 22. září 4 Rožnov - Horní Bečva, Dolní Bečva, VKK 28. až 29. září 5 Rožnov - Horní Bečva, Dolní Bečva, VKK 5. až 6. října 6 Horní Bečva Dolní Bečva, Vidče, Střítež 12. až 13. října 7 Vidče - Vigantice, Dolní Bečva, Rožnov Ne 10:00 8 Dolní Bečva - Vidče, Rožnov, Zubří Pořádajícím klubem je vždy mužstvo uvedeno na prvním místě Přestupy: Hostování na Dol.Bečvu Hostování z Dol.Bečvy Sportovní ples 2013 Valná hromada 2013 Poděkování Klubové zprávy a aktuality Enšpiegl Lukáš (brankář z TJ Sokol Zašová) Křiva Aleš Vigantice, Růčka Jaroslav Rožnov, Polanský Valašská Polanka Hostování prodlouženo hráčům: Mičkal Jaroslav Zubří, Vyvijal Filip, Ryl Jan Rožnov Muži: Růčka Radek Vigantice (krajský přebor podzimní sezóna) Mládež: Dědič Jan Vigantice, Kuběna Jan, Špatný Krištof, Dědič Lukáš Valašské Meziříčí (střídavé starty do ligových soutěží) Sportovní ples proběhne 22. února v hale ZŠ. Hrát bude skupina Gracie (Plánkovi) Valná hromada FC Dolní Bečva proběhne předběžně v Ne 17. listopadu od 15:00 v Restauraci U Maléřů. S nejvyšší pravděpodobností bude tato VH opět volební, účast co největšího počtů členů a hostů je velmi nutná. FC Dolní Bečva děkuje za návrh, zhotovení a zabudování stánku na vstupné před areálem sportovního stadionu na Dolní Bečvě: - za návrh a výstavbu stolařství panu Richardu Porubovi - za pomoc při výstavbě pánům Miroslavu Porubovi a Jiřímu Kulišťákovi - za pomoc při impregnaci a nátěrech pánům Michalu Krhůtkovi a Milanu Matulovi - za darovanou impregnaci panu Jiřímu Vavřínovi - za darovanou podlahovku panu Romanu Hrubému - za darované dveře panu Otovi Solanskému 22

23 - za zasklívání panu Jaroslavu Boháčovi - za nakládačem provedené zemní práce pro usazení budky v místě areálu panu Zdeňkovi Růčkovi - za darovaný plech, IPU na střechu a převoz budky na hřiště vysokozdvižným vozíkem Fa Oskar - Alešovi Ostřanskému - za pokrytí střechy Fa klempířství panu Pavlovi Blinkovi - za zapůjčení barových židlí Fa pohostinství Maléř panu Pavlovi Maléřovi Poděkování pokračování Brigády Závěr Vypracoval FC Dolní Bečva děkuje obci Dolní Bečva za finanční podporu při řešení krizové situace související s absencí funkčního žacího zařízení. FC Dolní Bečva po mnoha letech a neúnosné situaci zakoupila novou sekačku, vč. sběracího ústrojí v celkové pořizovací hodnotě Kč. Bez podpory obce, v podobě mimořádné dotace Kč, by tuto investici nebylo možno pořídit. Související těžkou finanční situaci se pak podařilo vyřešit především díky vlastní hospodářské činnosti, kterou jste podpořili i vy členové a fanoušci svoji podporou při pořádaných akcích, za což Vám patří také velké poděkování. Zbývá ještě pořídit světelnou tabuli s časomírou a náš areál bude dovybavený. Pevně věřím, že se nám tohoto cíle podaří ještě do konce podzimní sezóny dosáhnout. Tabule stojí cca Kč, budeme moc vděčni i za drobné finanční dary, popřípadě za další návrhy. V So 16. listopadu, v případě přijatelného počasí a dohrané sezóny, proběhne velmi důležitá brigáda. Je třeba provést generální opravu automatického zavlažovacího systémupostřikovače jsou utopené v zemi. Předem děkujeme za účast všem dobrovolníkům, kteří přijdou pomoci s touto velmi náročnou a důležitou akcí. Řádný nebo mimořádný termín brigády bude zveřejněn na obvyklých místech. Závěrem chceme poděkovat všem fanouškům za jejich spoluúčast, morální a férovou podporu do nadcházející možná zlomové sezóny. Sezóna to bude velmi těžká, tíží nás nízký počet hráčů v některých mládežnických kategoriích. Pak mnoho odchodů, zranění a dalších souvisejících potíží v mužských kategoriích. Hráčům pak přejeme mnoho zdraví, vůle, trpělivosti a sportovních úspěchů v této komplikované situaci, která může ovlivnit směrování našeho fotbalu po řadu dalších let. Matula Milan 23

24 Komise mládeže FC Dolní Bečva ve svých řadách ráda uvítá další zájemce z řad mládeže. Pro sezónu 2013/2014 máme v juniorských kategoriích následující mužstva: - mladší přípravka, trenér Glamoš Michal, tel.724/ starší přípravka, trenér Pavlíček Luděk, tel.731/ mladší žáci, trenér Matula Milan, tel. 773/ a - dorost, trenér Radek Maléř, tel. 732/ Tréninková období a časy najdete na našich stránkách: Dětí máme stále málo, a proto budeme rádi za každou novou fotbalovou naději! Zpravodaj 9,10 / 2013, zpracování příspěvků: Jana Vavřínová Uzávěrka dalšího zpravodaje obce: Tisk: ROVS Rožnovský vzdělávací servis s.r.o., Dolní Paseky 1618, Rožnov p/r,

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva ZÁŘÍ ŘÍJEN 2014 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM ZÁŘÍ ŘÍJEN Maléř Svatopluk 73 Škorňová Marie 70 Ostřanská Marie 71 Hrstková Vlasta 86 Kuběnová Marie 75 Krištofová Jindřiška 84 Růčková

Více

Č.j. 23/06/2013 - ZO - Z Zápis Z 23. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 6. 2013 v zasedací síni OÚ

Č.j. 23/06/2013 - ZO - Z Zápis Z 23. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 6. 2013 v zasedací síni OÚ Program: Č.j. 23/06/2013 - ZO - Z Zápis Z 23. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 6. 2013 v zasedací síni OÚ 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru 3. Rozpočtový

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva ČERVENEC SRPEN 2015 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM ČERVENEC SRPEN Poruba Jan 81 Adámková Františka 80 Maléřová Zdenka 77 Solanská Ludmila 72 Slížková Marie 83 Závorka Jan 70 Krhůtková

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva LISTOPAD PROSINEC 2014 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM LISTOPAD PROSINEC Bill Miroslav 70 Hruškovský Bohuslav 75 Maléř Stanislav 72 Vavřínová Milada 73 Jurek Josef 79 Štůsek Ivo 74 Kuběnová

Více

Zpravodaj Obce Dolní Bečva

Zpravodaj Obce Dolní Bečva Zpravodaj Obce Dolní Bečva LEDEN - ÚNOR 2012 1 Jubilanti LEDEN ÚNOR Zmrzlíková Miroslava 93 let Kulišťáková Lenka 76 let Pařenicová Jarmila 74 let Solanský Vladislav 70 let Solanský Rudolf 72 let Tesařová

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Střelenský. 2/2013 zpravodaj. Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce. 13. ročník. vydává Obec Střelná

Střelenský. 2/2013 zpravodaj. Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce. 13. ročník. vydává Obec Střelná Střelenský zpravodaj 2/2013-1 - Střelenský 2/2013 zpravodaj 13. ročník. vydává Obec Střelná Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce Střelenský zpravodaj 2/2013-2 - Evidence obyvatel

Více

Č.j. 7/09/2011 - ZO - Z Zápis Ze 7. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 26. 9. 2011 v zasedací síni OÚ

Č.j. 7/09/2011 - ZO - Z Zápis Ze 7. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 26. 9. 2011 v zasedací síni OÚ Program: Č.j. 7/09/2011 - ZO - Z Zápis Ze 7. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 26. 9. 2011 v zasedací síni OÚ 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru 3. Přijetí revolvingového

Více

Šilheřovický zpravodaj. Červen 2013

Šilheřovický zpravodaj. Červen 2013 Šilheřovický zpravodaj Červen 2013 ÚVODNÍ SLOVO Vážení občané, dovolte mi, abych Vás v červnovém vydání našeho obecního Zpravodaje blíže seznámila alespoň s těmi nejdůležitějšími investičními i neinvestičními

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

Milí spoluobčané, léto skončilo, země vydala své plody, úroda je sklizena, přichází čas na bilancování. V podzimním úvodníku Vás pozvu mimo jiné

Milí spoluobčané, léto skončilo, země vydala své plody, úroda je sklizena, přichází čas na bilancování. V podzimním úvodníku Vás pozvu mimo jiné Milí spoluobčané, léto skončilo, země vydala své plody, úroda je sklizena, přichází čas na bilancování. V podzimním úvodníku Vás pozvu mimo jiné slovem i fotografiemi na návštěvu Základní školy, pak potěším

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.cz cena 5 Kč 1 Krásné léto za všechny dìti pøejí Barborka a Milan Barborka Zvarová 6 let MŠ Jince Milan Malík 12 let ZŠ Jince 2 spoleèenská kronika èervenec

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Ohlédnutí za končícím volebním obdobím

Ohlédnutí za končícím volebním obdobím www.hodslavice.cz ZÁRÍ ˇ 2014 Ohlédnutí za končícím volebním obdobím M g r. Pa v l a Ad a m cová, s t a r o s t ka o b ce Blíží se volby do obecního zastupitelstva a tím končí funkční období sou- vrtů,

Více

Křehké zvonky modrých svlačců voní zrána podzimem. V myšlenkách je jedno přání, vlaštovičko, neodlétej, zůstaň ještě mezi námi.

Křehké zvonky modrých svlačců voní zrána podzimem. V myšlenkách je jedno přání, vlaštovičko, neodlétej, zůstaň ještě mezi námi. SLOVO REDAKC E začíná podzim. Nic překvapivého. Školákům vláčejícím aktovky i nám ostatním, chystajícím se na burčák, plískanice a mlhy se jen švitořivě vysmívají vlaštovky, které se na svou jižní dovolenou

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Červenec - Září 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Závěrečná zpráva starosty Povodňová sbírka Kominické služby v obci Digitalizace České televize Slovo na

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

I. Obsah kroniky Obce Horní Suchá za rok 2007. Název kapitoly

I. Obsah kroniky Obce Horní Suchá za rok 2007. Název kapitoly HORNÍ SUCHÁ KRONIKA OBCE ROK 2007 Mgr. Josef Běhan kronikář Ing. Jan Lipner starosta 1 I. Obsah kroniky Obce Horní Suchá za rok 2007 Název kapitoly Strana I. Obsah kroniky Obce Horní Suchá za rok 2007

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2008 rok 2009 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 240 tiskových stran. 2 Úvod Poslední zápis v Kronice naší obce je z července 2002, kdy do ní zapsala

Více

Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN

Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Hospoda ení m sta v roce 2010, rozpo et na rok 2011 S ítání lidu, dom a byt 2011 1 Foto na titulní straně

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 Spoleèenské centrum Josefa Slavíka - è. p. 19 5. února 2009 14. června 2011 2 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2011 Jubilanti Vše nejlepší,

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 13. října 2008. Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 13. října 2008. Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952 OTNICKÝ ZPRAVODAJ 33 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 13. ročník 13. října 2008 Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952 a současný pohled na nově budovaný rybník v této lokalitě. 2 Z obsahu: Do

Více

Dolněmčanský zpravodaj strana 1

Dolněmčanský zpravodaj strana 1 Vážení spoluobčané, přestože letošní zima měla velmi zvláštní průběh a teploty často odpovídaly spíše podzimnímu či jarnímu období, tak teprve nyní končí zimní období i v kalendáři. Příznivé počasí umožnilo

Více

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 ZÁPIS z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 Přítomni: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD. (nepřítomna na 10.4), Ing. Milena Paříková

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více