OBCHODNÍ PODMÍNKY ASPEN SPORT a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY ASPEN SPORT a.s."

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY ASPEN SPORT a.s. 1 Definice Platné od Kupní smlouva ASPEN SPORT a.s. Kupní smlouva ASPEN SPORT a.s. (dále jen Kupní smlouva ) definuje základní podmínky spolupráce mezi kupujícím a prodávajícím. Tuto smlouvu doplňují tyto Obchodní podmínky ASPEN SPORT a.s. (dále jen Obchodní podmínky ). Kupní smlouva musí být opatřena podpisem kupujícího. Její přílohou je kopie výpisu z obchodního rejstříku (u právnických osob), kopie živnostenského listu (u fyzických osob) a kopie osvědčení o daňové registraci. 1.2 Obchodní podmínky ASPEN SPORT a.s. Obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím a doplňují Kupní smlouvu uzavřenou mezi kupujícím a prodávajícím. Obchodní podmínky jsou v platném znění zveřejněny na www stránkách prodávajícího (www.head.cz) v rámci sítě internet a dále jsou k dispozici v provozovně prodávajícího a u všech jeho obchodních zástupců. Prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu. 1.3 Kontaktní údaje prodávajícího Adresa: ASPEN SPORT a.s., Sportovní 457, Vestec, Praha západ Telefon: Fax: Internet: Strana 1 Dojde-li mezi datem objednání a dodání zboží k zvýšení celních, daňových či jiných státem stanovených sazeb, dojde-li k jinému zatížení ceny státem nebo dojde-li k více než 10% zvýšení kurzu devizy prodej dle denního kurzovního lístku vydaného bankou Česká spořitelna a.s. u alespoň jedné z těchto zahraničních měn EUR, USD vůči kurzu české koruny platnému ke dni vydání ceníku, je prodávající oprávněn zvýšit kupní cenu v závislosti na takovém zvýšení nákladů na pořízení zboží Finanční podmínky 1.4 Pracovní doba prodávajícího Kancelář Po - Čt 8:00 17:00, Pá 8:00 15:00 Sklad výdej: Po - Čt 8:00 16:30, Pá 8:00 14:30 Sklad příjem: Po - Čt 8:00 16:30, Pá 8:00 14:30 Polední přestávka: denně 12:00-12: Úhrada Splatnost denně 12:00 12: Kupující Kupujícím se může stát výlučně fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem platného živnostenského oprávnění k provozování činnosti koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, respektive velkoobchod, specializovaný maloobchod, maloobchod smíšeným zbožím nebo v oblasti pronájmu sportovního zboží či poskytování služeb třetím osobám v oblasti sportovního zboží a provozující činnost spojenou s prodejem sportovního zboží, pronájmem sportovního zboží nebo poskytováním služeb v oblasti sportovního zboží, a to v prokazatelně existující provozovně maloobchodního nebo velkoobchodního charakteru. Ve specifických případech, zejména za účelem zajištění reklamy a propagace zboží prodávajícího nebo za účelem zajištění sportovní činnosti konkrétních subjektů, se kupujícím může stát i subjekt výslovně nesplňující výše uvedené podmínky. 1.6 Kontakt kupujícího u prodávajícího Kupujícímu je přidělen obchodní zástupce pracovník obchodního oddělení prodávajícího. Úlohou obchodního zástupce je řešit požadavky kupujícího ve všech oblastech obchodu mezi kupujícím a prodávajícím. Osoba obchodního zástupce byla vybrána s přihlédnutím k zaměření kupujícího a lokalitě jeho provozovny (provozoven) tak, aby časté požadavky řešila osoba s maximální možnou znalostí v dané oblasti. Ve specifických situacích má kupující možnost kontaktovat vedení společnosti, finanční oddělení, oddělení reklamací nebo oddělení logistiky. 1.7 Distributoři Prodávající využívá pro zlepšení distribuce některých produktů pověřené distributory. Seznam distributorů a rozsah jejich působnosti je k dispozici v provozovně prodávajícího a u všech jeho obchodních zástupců. 1.8 Kupní ceny Kupní ceny jsou aktuální ceny pro kupujícího. Tyto ceny jsou zveřejňovány v ceníku a na www stránkách prodávajícího. Prodávající seznámí kupujícího na požádání s ceníkem. Ve specifických případech může ceny některých produktů určovat samostatná smlouva. Ceník obsahuje zpravidla tzv. doporučenou maloobchodní cenu (MOC), která je považována za orientační a nezávaznou. Prodávající si vyhrazuje právo tuto cenu používat při reklamě a propagaci výrobků jako orientační cenu výrobků pro konečné spotřebitele. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupních cen. Kupní ceny, za které se obchod sjednává, včetně případných slev, budou vyznačeny v objednávce. Pokud kupující cenu neuvede, má se za to, že je sjednána kupní cena podle aktuálního ceníku prodávajícího, a to s uplatněním slev příslušejících kupujícímu podle těchto Obchodních podmínek. Datem úhrady se rozumí datum připsání platby kupujícího na účet prodávajícího. Standardní splatnost vystavených faktur je 14 kalendářních dnů. Na žádost kupujícího může prodávající splatnost prodloužit nebo platby rozložit ve formě platebního kalendáře, a to s přihlédnutím k bonitě kupujícího, jeho platební morálce a objemu vzájemného obchodu. Splatnost sjednaná v potvrzených objednávkách je závazná Úrok z prodlení V případě pozdní úhrady faktury kupujícím (v případě úhrady po datu splatnosti) bude účtovat prodávající kupujícímu automaticky úrok z prodlení ve výši 0,03% denně (10,95% ročně) počínaje 16. dnem prodlení Smluvní pokuta V případě pozdní úhrady faktury kupujícím (v případě úhrady po datu splatnosti) je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,3% denně za každý den prodlení Zbožová faktura Na zboží objednané kupujícím u prodávajícího je vystavena faktura (plnící současně funkci dodacího listu), která v hlavičce obsahuje veškeré zákonné

2 náležitosti. Tělo faktury obsahuje položkový a oceněný soupis zakoupeného zboží, popř. služeb. Je identifikovatelná číselnou řadou FVZBO?????, kde? Zasílání faktur: - Faktura je zasílána kupujícímu se zbožím standardní; - faktura je zasílána kupujícímu se zbožím, její kopie je odeslána poštou na definovanou adresu nestandardní. Počet a oběh faktur: - 1 faktura se zbožím, 1 faktura obchodní zástupce, 1 faktura sklad standardní; - více faktur se zbožím, více faktur poštou na definovanou adresu, resp. na více různých adres nestandardní. Konkrétní volbu lze určit dohodou s obchodním zástupcem Zálohová faktura Na zboží objednané kupujícím u prodávajícího v režimu platba předem je vystavena zálohová faktura. Pokud v době objednávky není objednané zboží nebo jeho část skladem, je zálohová faktura na tuto část objednávky vystavena až po jeho přijetí prodávajícím. Splatnost zálohové faktury je 14 kalendářních dnů. Je identifikovatelná číselnou řadou FVZAL?????, kde? Faktura za úrok z prodlení Při uplatnění úroku z prodlení vůči kupujícímu ze strany prodávajícího je vystavena čtvrtletně zpětně faktura za úrok z prodlení. Je identifikovatelná číselnou řadou FVURO?????, kde? nahrazuje pořadové číslo faktury Faktura za smluvní pokutu Při uplatnění smluvní pokuty vůči kupujícímu ze strany prodávajícího je vystavena faktura za smluvní pokutu. Je identifikovatelná číselnou řadou FVPOK?????, kde? Dobropis - Zbožový dobropis vystavuje se kupujícímu v případě, že došlo k chybnému dodání zboží ze strany prodávajícího, dochází k vracení zboží nebo bylo dodáno vadné či nekompletní zboží. Je identifikovatelný číselnou řadou FVDOB?????, kde? - Bonusový dobropis finanční dobropis, který se vystavuje v případě dodatečných slev a bonusů vyhlášených prodávajícím a za předpokladu splnění požadovaných kritérií na dodatečnou slevu a bonus. Je identifikovatelný číselnou řadou FVBON?????, kde? 2 Informace 2.1 Internetový server prodávajícího Internetový server prodávajícího (www.head.cz) poskytuje na svých stránkách především informace o aktuálním sortimentu, cenách a další potřebné informace. 2.2 Osobní a telefonické informace Veškeré informace týkající se zboží, jeho cen, dostupnosti, dodacích lhůt, stavu reklamací a ostatní informace, které se týkají vzájemného obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, je možno získat prostřednictvím obchodního zástupce prodávajícího nebo na příslušném oddělení prodávajícího. Kontakty jsou uvedeny na www stránkách prodávajícího. Před návštěvou provozovny prodávajícího je třeba, aby si kupující sjednal s příslušným obchodním zástupcem předem termín. 2.3 Informační servis Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu reklamní a obchodní informace, a to i bez předchozí žádosti kupujícího. Kupující souhlasí se zasíláním reklamních a obchodních informací, a to všemi obvyklými způsoby (poštou, faxem, em, prostřednictvím zpráv SMS apod.). Strana Informace o kupujícím Kupující během obchodní spolupráce poskytuje prodávajícímu různé údaje obchodního charakteru. Tyto informace jsou nezbytné k identifikaci a autorizaci kupujícího, k realizaci jeho objednávek a k vzájemné komunikaci. Kupující souhlasí se shromažďováním některých údajů o něm a jeho nákupech. 3 Ochrana proti padělkům a související trestné činnosti 3.1 Exkluzivita prodávajícího Prodávající je výhradním dovozcem zboží značek HEAD, PENN a TYROLIA pro Českou republiku a Slovenskou republiku. Kupující se zavazuje, že zboží značek HEAD, PENN a TYROLIA bude kupovat výhradně od prodávajícího nebo jím pověřených distributorů. Seznam distributorů je k dispozici v provozovně prodávajícího a u všech jeho obchodních zástupců. 3.2 Součinnost kupujícího Na trhu se může vyskytnout zboží padělané, získané trestnou činností či neoprávněně dovezené. Takové zboží nemusí vykazovat ochranné prvky a může se lišit svým provedením, kvalitou, technickými parametry a cenou. V případě jakýchkoli pochybností o pravosti zboží nebo jeho původu či v případě nabídky zboží od jiného subjektu, než je prodávající nebo jím pověřený distributor, je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího a poskytnout mu maximální možnou součinnost. 4 Nabídky, objednávky a dodávky 4.1 Nabídka V případě rozsáhlejších dodávek a projektů je možné zpracovat individuální nabídku v maximální možné míře splňující požadavky kupujícího. 4.2 Objednávka Platnost objednávky Jednotlivé kupní smlouvy budou uzavírány na základě jednotlivých objednávek. Smlouva je uzavřena poté, co prodávající potvrdí objednávku kupujícího, či tím, že kupující zboží převezme. Dokladem o uzavření jednotlivé kupní smlouvy nechť je potvrzená objednávka nebo kupujícím potvrzená faktura nebo doklad o předání zboží dopravci. Kupující odpovídá za to, že jednotlivé objednávky budou vystavovány jím zplnomocněnými osobami Způsob objednávání Zboží lze objednat: - telefonicky - em na ovou adresu obchodního zástupce dle informací uveřejněných na www stránkách prodávajícího nebo na adresu - faxem na číslo poštou na adresu prodávajícího Objednávky takto vystavené musí obsahovat následující základní informace: - obchodní informace o kupujícím - referenční číslo objednávky kupujícího - kontaktní osobu kupujícího - způsob dodání a dodací adresu - název objednaného zboží a počty kusů V případě telefonické objednávky je třeba jednoznačně definovat veškeré důležité informace (zmíněné výše), aby se zamezilo jakýmkoli nedorozuměním při plnění objednávky Kompletní objednávka Na základě požadavku kupujícího je možné objednávku definovat jako kompletní. V takovém případě není objednávka expedována po částech, ale až po zajištění všech jejích položek v požadovaných množstvích.

3 V opačném případě je prodávající oprávněn k realizaci dílčích dodávek Minimální hodnota objednávky Prodávající nemá stanovenu minimální hodnotu objednávky Zpracování objednávky Objednávky jsou prodávajícím zpracovány pro daný termín dodání podle pořadí, v jakém došly Zrušení objednávky V případě, že kupující je nucen zrušit objednávku u prodávajícího, musí tak učinit faxem, poštou nebo e- mailem. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu penále ve výši 10 % z objemu objednávky v případě, že ke zrušení dojde později než do konce pracovní doby v den objednání. 4.3 Dodání zboží Termín dodání Termín dodání, pokud je dohodnut, musí být vyznačen na objednávce, v opačném případě je prodávající oprávněn dodat zboží kdykoliv. Prodávající je oprávněn zboží dodat o 2 týdny dříve nebo později, než je uvedeno v objednávce Dodávka prostřednictvím dopravce Zboží je dodáváno dopravní společností PPL do 48 hodin po expedici ze skladu prodávajícího na dodací adresu uvedenou kupujícím na objednávce. Zboží může být doručeno rozdělené do více dílčích dodávek dle dostupnosti jednotlivých položek objednávky na skladě prodávajícího. Doprava zboží a jeho balení jsou hrazeny prodávajícím Dodávka na dobírku Kupující může využít možnost úhrady zboží hotově při převzetí tzv. na dobírku. V takovém případě uhradí kupující kupní cenu při převzetí zboží pracovníkovi dopravní společnosti PPL Expresní odběr na skladě Po předchozím sjednání termínu s obchodním zástupcem je možné si zboží osobně vyzvednout přímo ze skladu prodávajícího. Osoba, která odebírá zboží, je povinna prokázat na požádání obchodního zástupce prodávajícího svou totožnost občanským průkazem nebo pasem, nejde-li o osobu obchodnímu zástupci osobně známou. Zboží neodebrané do 3. pracovního dne po jeho připravení je přijato zpět na sklad prodávajícího a související objednávka ztrácí na platnosti Pozastavení dodávek Prodávající pozastaví dodávky kupujícímu v případě, kdy kupující má alespoň jednu neuhrazenou fakturu po datu splatnosti. V tomto případě dochází ke ztrátě pořadí u všech otevřených objednávek. Není umožněn odběr zboží a další odběry jsou povoleny až po uhrazení všech faktur po splatnosti. Prodávající není odpovědný za problémy způsobené pozastavením dodávek kupujícímu Převzetí dodávky Kupující je povinen zkontrolovat stav dodávky. Při osobním převzetí dodávky na skladě prodávajícího kontroluje kupující věcný stav dodávky oproti faktuře. Pokud obsah dodávky neodpovídá faktuře, je kupující povinen dodávku odmítnout jako celek. Při převzetí dodávky doručené dopravcem je kupující povinen zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen originální obal zboží nebo je porušena originální polepovací páska prodávajícího na obalu, je tuto skutečnost kupující povinen uvést do poznámky na přepravní list dopravce nebo dodávku odmítnout jako celek a současně ihned písemně, faxem nebo em informovat prodávajícího. Kupující je v takovém případě povinen za přítomnosti pracovníka dopravce zkontrolovat obsah zásilky dle přiložené faktury. Pokud obsah zásilky neodpovídá faktuře, je kupující povinen uvést na přepravním listu nebo jeho příloze rozdíly oproti faktuře a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Pokud to dopravce odmítne, je kupující povinen odmítnout dodávku jako celek. Pokud kupující převzal zásilku v neporušeném obalu, je povinen zkontrolovat věcný obsah zásilky dle přiložené faktury nejpozději do 3 dnů od jejího převzetí. Pokud obsah zásilky neodpovídá faktuře, je kupující povinen ihned písemně, faxem nebo em informovat prodávajícího. V případě, že tak kupující neučiní, má se za to, že zboží bylo dodáno bez vad dodávky. 4.4 Vrácení zboží Pokud dodané zboží neodpovídá objednávce nebo ze strany prodávajícího nebyly poskytnuty podmínky vyplývající z Kupní smlouvy nebo Obchodních podmínek, je kupující oprávněn zboží zaslat nepoškozené a kompletní zpět tak, aby nejpozději do 5. kalendářního dne bylo přijato na skladě prodávajícího. Na vrácené zboží prodávající vystaví do 7 pracovních dnů od data přijetí zboží dobropis. Pokud zboží není vráceno ve lhůtě, je vráceno poškozené nebo rozbalené, vyhrazuje si prodávající právo jej nepřijmout nebo účtovat vzniklé náklady a storno poplatek 10 % z ceny vráceného zboží. 5 Platební styk 5.1 Úhrada zboží Platba předem bankovním převodem ( prodej na proforma fakturu ) V případě platby předem bankovním převodem je na zboží vystavena zálohová faktura, která je kupujícímu zaslána faxem do druhého pracovního dne po obdržení objednaného zboží na sklad. Zboží je zablokováno pro kupujícího. Po připsání příslušné částky na účet prodávajícího je zboží připraveno k dodání. V případě, že zboží není do 7 kalendářních dnů od vystavení zálohové faktury uhrazeno, je objednávka zrušena a zboží není dále blokováno Platba v hotovosti při odběru zboží ( prodej za hotové ) Při expresním odběru zboží na skladě je možné úhradu provést v hotovosti. Kupující obdrží společně s náležitostmi dodávky i příslušný pokladní doklad Platba v hotovosti dopravci ( prodej na dobírku ) Zboží, které je objednáno na dobírku, je kupující povinen uhradit v hotovosti dopravci. Informace o tomto způsobu platby je uvedena na přepravním listu včetně celkové částky s DPH. Tento doklad slouží zároveň jako doklad o zaplacení faktury prodávajícímu Platba po dodání zboží ( prodej na fakturu ) V případě, že kupující má s prodávajícím sjednánu splatnost faktur, je mu při expedici zboží vystavena faktura se splatností, která byla sjednána. Prodávající je oprávněn odmítnout prodej na fakturu se splatností kupujícímu, jehož platební kázeň vykazuje výrazné nebo opakované zpožďování plateb. 5.2 Úhrada dobropisu V případě vystavení dobropisu prodávajícím kupujícímu se provede jeho zápočet s neuhrazenými fakturami. Pokud v době vystavení dobropisu nemá kupující neuhrazené faktury, čeká prodávající se započtením dobropisu do okamžiku vystavení další faktury. Úhrada dobropisu platbou prodávajícího kupujícímu se neprovádí automaticky, ale na základě žádosti kupujícího na finanční oddělení. 5.3 Financování Úrok z prodlení Úroky z prodlení v souvislosti s pozdní úhradou faktur kupujícího jsou automaticky účtovány čtvrtletně zpětně prostřednictvím faktury s 30denní splatností identifikované zvláštní číselnou řadou podle následujícího vzorce: Strana 3

4 Fakturovaná částka včetně DPH x (počet dnů mezi dohodnutou splatností a datem úhrady 15) x 0,0003. Faktura obsahuje v příloze seznam všech faktur uhrazených za uplynulé čtvrtletí, které byly uhrazeny po splatnosti. Příloha dále obsahuje: - čísla těchto faktur - datum vystavení každé faktury - datum splatnosti každé faktury - datum úhrady každé faktury - částku každé faktury s DPH - úrok z prodlení Smluvní pokuta Při pozdní úhradě faktur kupujícího je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu z prodlení prostřednictvím faktury s 30denní splatností identifikované zvláštní číselnou řadou podle následujícího vzorce: Fakturovaná částka včetně DPH x počet dnů mezi dohodnutou splatností a datem úhrady x 0,003. Faktura obsahuje v příloze seznam všech faktur, které byly uhrazeny po splatnosti. Příloha dále obsahuje: - čísla těchto faktur - datum vystavení každé faktury - datum splatnosti každé faktury - datum úhrady každé faktury - částku každé faktury s DPH - smluvní pokutu Zajištění financování Prodávající je oprávněn kredit poskytovaný kupujícímu zajišťovat běžnými zajišťovacími nástroji tak, aby minimalizoval rizika vyplývající z platební neschopnosti kupujícího. Obvyklé nástroje používané prodávajícím jsou: - pojištění pohledávky kupujícího - směnečné ručení, kde avalem je fyzická osoba nebo evidentně bonitní subjekt. Bonitu subjektu určuje prodávající Volné nakládání s pohledávkou za kupujícím Pohledávka vyplývající z kupní smlouvy ASPEN SPORT a.s. za kupujícím bude zastavena ve prospěch České spořitelny a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ: Vzhledem k výše uvedenému zaniká pouze uhrazením závazku na účet číslo /0800 vedený u České spořitelny a.s. Jestliže Česká spořitelna a.s. požádá kupujícího, aby kupní cenu směřoval na jiné účty, než je účet zde uvedený, je kupující povinen této žádosti vyhovět. 6 Reklamace 6.1 Předání reklamovaného zboží Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího. Reklamované zboží je kupující povinen doručit na adresu prodávajícího. Náklady na doručení reklamovaného zboží prodávajícímu nese kupující. Zboží bude do reklamačního řízení přijato jen v případě, že bude čisté, zaslané v originálním obalu a s příslušenstvím (pokud je obal součástí zboží např. obaly na tenisové a squashové rakety, nikoliv karton nebo krabice; tenisové a squashové rakety je třeba reklamovat vypletené i v případě, že výplet je prasklý). Zboží je nutné doručit s řádně vyplněným reklamačním formulářem, na kterém bude uvedeno: - datum nákupu zboží - datum prodeje zboží konečnému spotřebiteli - datum uplatnění reklamace. V případě, že zásilka nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, bude zaslána zpět. 6.2 Záruční lhůta Záruka na zboží prodávajícího je 24 měsíců ode dne prodeje zboží konečnému spotřebiteli nebo odběrateli kupujícího nebo ode dne použití zboží pro vlastní spotřebu kupujícího, ne však déle než 36 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu. Dokladem o prodeji konečnému spotřebiteli nebo odběrateli kupujícího nechť je paragon nebo jiný účetní doklad, dnem vlastní spotřeby kupujícího nechť je den vystavení faktury prodávajícím. 6.3 Reklamace zboží v záruce Reklamace zboží v záruce se v běžných případech řeší opravou nebo výměnou. Opravené nebo vyměněné zboží je zasláno na náklady prodávajícího zpět kupujícímu. V případě, že oprava nebo výměna není možná, je prodávající povinen zaslat kupujícímu zboží nové nebo vystavit kupujícímu dobropis ve výši aktuální nákupní ceny ekvivalentního produktu či produktu, který je plnohodnotnou náhradou reklamovaného produktu. Vlastníkem reklamovaného zboží je po vystavení dobropisu prodávající. Lhůta na vyřešení reklamace jedním z výše uvedených postupů je 21 kalendářních dnů od data přijetí reklamace na sklad. 6.4 Opravy zboží po záruce Pozáruční reklamace se provádí za úplatu. Kupující bude písemně informován o předpokládané ceně opravy, akceptací této ceny se zavazuje uhradit fakturu za opravu zboží až do výše předpokládané ceny. Prodávající si vyhrazuje právo požadavek na opravu zboží po uplynutí záruční lhůty odmítnout. 7 Slevy, bonusy a obvyklé splatnosti faktur 7.1 Obratovou slevu poskytuje prodávající kupujícímu z platných doporučených maloobchodních cen (MOC) uvedených v ceníku prodávajícího individuálně na základě interního systému, a to zejména v závislosti na obratu dosaženém kupujícím v předchozím kalendářním roce. V případě akčních slev nebo výprodejů může být na konkrétní zboží výše obratové slevy prodávajícím jednorázově zvýšena. 7.2 Obvyklou splatnost faktur stanovuje prodávající kupujícímu individuálně na základě interního systému, a to zejména v závislosti na výši obratu dosaženém kupujícím v předchozím kalendářním roce. 7.3 Při úhradě zboží předem bankovním převodem, v hotovosti při odběru zboží nebo v hotovosti dopravci (dobírka) poskytuje prodávající kupujícímu slevu za platbu ve výši 6 %. 7.4 Obratová sleva podle bodu 7.1 se sčítá se slevou za platbu podle bodu 7.3 nebo bonusem za včasnou platbu podle bodu adresa kupujícího - kontakt na odpovědnou osobu - přesný popis zboží - přesný popis závady a jejího vzniku Strana 4

5 8 Koupě zboží za účelem testování 8.1 Prodávající podporuje obchodní aktivity kupujícího prodejem zboží za účelem testování. Jde o vybranou kolekci výrobků umožňující seznámit konečného spotřebitele s jejich specifickými vlastnostmi, vlastnostmi použitých technologií a usnadnit výběr konkrétního výrobku. 8.2 Jako testovací model má možnost kupující získat od prodávajícího maximálně 1 kus zboží od konkrétního modelu. 8.3 Testovací model může mít jiný design nebo být označený nápisem Test. 8.4 Na zboží za účelem testování poskytuje prodávající kupujícímu slevu na testování 50 % z doporučených maloobchodních cen (MOC) dle aktuálního ceníku. 8.5 Obvyklá splatnost faktur na zboží za účelem testování je 14 dnů. 9 Zapůjčení zboží za účelem testování 9.1 Prodávající podporuje obchodní aktivity kupujícího testovacími akcemi a možností zapůjčení zboží za účelem testování. Jde o vybranou kolekci výrobků umožňující seznámit konečného spotřebitele s jejich specifickými vlastnostmi, vlastnostmi použitých technologií a usnadnit výběr konkrétního výrobku. 9.2 Jako testovací model má možnost si kupující zapůjčit od prodávajícího maximálně 1 kus zboží od konkrétního modelu. 9.3 Testovací model může mít jiný design nebo být označený nápisem Test. 9.4 Konkrétní podmínky zápůjčky má kupující možnost sjednat s obchodním zástupcem. 9.5 V případě ztráty nebo zničení zapůjčeného testovacího zboží kupujícím bude ze strany prodávajícího účtována kupujícímu cena odpovídající 50 % hodnoty zboží v doporučených maloobchodních cenách (MOC) dle aktuálního ceníku, a to na základě faktury se splatností 14 dnů. Strana 5

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. 6. 2015 1

OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. 6. 2015 1 OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. 6. 2015 1 OBSAH OBCHODNÍ PODMÍNKY... 1 OBSAH... 2 Preambule:... 4 Definice:... 4 Povinnosti a práva odběratele... 4 Cenové podmínky... 4 Kupní smlouva... 5 Odběratel... 5

Více

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548 Základní informace Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených,

Více

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD Nabízíme možnost velkoobchodní spolupráce pro právnické i fyzické subjekty podnikající v oboru (realizátor, obchodní firma). Pro zahájení

Více

Všeobecné obchodní podmínky vyhlášené společností LANCOMAT s.r.o IČ: 27929795, DIČ: CZ27929795 se sídlem: Poděbradská 520/24, 190 00 Praha 9 - Vysočany Článek 1. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY velkoobchodního prodeje společnosti AVITUS, a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY velkoobchodního prodeje společnosti AVITUS, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY velkoobchodního prodeje společnosti AVITUS, a.s. IČ: 26777401 (dále jen Obchodní podmínky ) příloha č. 1 RÁMCOVÉ KUPNÍ SMLOUVY (dále jen Smlouva nebo Rámcová kupní smlouva ) 1. Základní

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. V případě, že nebyly sjednány jiné písemné podmínky, upravují tyto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY, vydané v souladu s ustanovením 273

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK Platné od 1. 2. 2011 Těmito Všeobecnými podmínkami inzerce upravuje společnost Sanoma Media Praha s.r.o. (dále jen "vydavatel"), poskytování a zveřejňování

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

2. Základní ustanovení Prodávající je distributorem a dodavatelem zahraniční literatury na území České republiky.

2. Základní ustanovení Prodávající je distributorem a dodavatelem zahraniční literatury na území České republiky. OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 6. 2013, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně ke dni podpisu

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky Seznam: 1. Základní údaje 2. Jak objednávat 3. Dodací podmínky 4. Reklamace 5. Ochrana osobních údajů 1. Základní údaje Dodavatel: NEUBERT marketing & Company s.r.o. Sídlo:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů KB-BK s.r.o. Hulice 29 257 63 okres Benešov IČO: 250 76 621 DIČ: CZ 250 76 621 mobil: +420 724 334 130, +420 602 212 412 tel: +420 317 851 258 Internet: www.kompresoryremeza.cz email: kompresory@kbbk.cz

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Dodavatel Ing.Smelík Jan, se sídlem Petrovice 515, 735 72 Petrovice u Karviné Dodavatel je plátcem DPH.

Dodavatel Ing.Smelík Jan, se sídlem Petrovice 515, 735 72 Petrovice u Karviné Dodavatel je plátcem DPH. Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Ing.Smelík Jan, se sídlem Petrovice 515, 735 72 Petrovice u Karviné Dodavatel je plátcem DPH. IČO: 64148360 DIČ:CZ6207290958 dále jen "dodavatel") Zákazník

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.koracell.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.koracell.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.koracell.cz Provozovatel: Žitnoostrovská 1302/3, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika IČO: 35 763 931 IČ DPH: SK2020273959

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Bod 1. Úvodní ustanovení Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. 588 a

Více

Běžně zasíláme objednané zboží Českou Poštou, u větších zásilek, či zboží nepravidelných tvarů využíváme přepravce PPL.

Běžně zasíláme objednané zboží Českou Poštou, u větších zásilek, či zboží nepravidelných tvarů využíváme přepravce PPL. Doprava Osobní převzetí na provozovně (Staré Hodějovice): zdarma Doprava prostředky firmy DOKOV spol. s r.o. - možné po dohodě Běžně zasíláme objednané zboží Českou Poštou, u větších zásilek, či zboží

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Reklamační řád www.bryle-domu.cz

Reklamační řád www.bryle-domu.cz Reklamační řád www.bryle-domu.cz 1. Základní ustanovení 1.1 Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (VOP) společnosti Venturia s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, IČO:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží Obchodní podmínky Objednávka a ceny zboží - ceny u zboží v systému www.autokseft.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny - Autokseft, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti Praha Music Center spol. s r. o. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti Praha Music Center spol. s r. o. Článek I. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti Praha Music Center spol. s r. o. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky vydané podle 1751 Sb., zák. č. 89/2012 Nový

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD R E K L A M A Č N Í

REKLAMAČNÍ ŘÁD R E K L A M A Č N Í Revize č.: Strana: 1/9 R E K L A M A Č N Í Ř Á D Vinohradská 156/2222, IČ: 469 94 742 (Hlavní organizační a řídící dokument společnosti úrovně A ) Datum platnosti : dnem vydání Výtisk číslo : 2 Funkce

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obecná ustanovení Účelem těchto obchodních podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti Prodávajícího na jedné straně a Spotřebitele na straně druhé. Prodávajícím a provozovatelem

Více

Reklamační řád. Úvod. Vyřizování reklamací se řídí platným právním řádem České republiky, zejména:

Reklamační řád. Úvod. Vyřizování reklamací se řídí platným právním řádem České republiky, zejména: Reklamační řád Úvod Reklamační řád popisuje obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je společnost TRESERVIS s.r.o., ulice Pekárenská 644, 370 07 České Budějovice. Cílem tohoto reklamačního

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky

TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky TorriaCars s.r.o. Obchodní a reklamační podmínky Reklamace: Při uplatnění reklamací si stáhněte reklamační list a dle pokynů vyplňte. Poté jej vytiskněte a spolu s reklamovaným zbožím a kopií faktury odešlete

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na eshopu www.kava.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na eshopu www.kava.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na eshopu www.kava.cz Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.kava.cz. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

ELKO EP, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ELKO EP, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ELKO EP, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen "Všeobecné podmínky") upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen "předmětu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Repre s.r.o. (VOP) stanovují podmínky prodeje produktů a služeb společností Repre s.r.o. (dodavatel) třetím stranám (klienti). Prodej všech produktů a služeb

Více

Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky)

Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky) Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky) Dodavatel: Jan Pávek Žamberk 564 01 CZ IČ: 00962244 Zapsán v registru Městského úřadu Žamberk, Odbor právní, oddělení obecní

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu provozovaného na internetové adrese http://gnosis9.net/obchod/, prodejcem je Libor

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více