Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice"

Transkript

1 Sdružení pracovníků domů dětí (SP DDM) je nestátní neziskovou organizací, jejímž hlavním cílem je podporovat rozvoj středisek volného času (SVČ), respektive domů dětí a mládeže (DDM). SP DDM je nezávislá nepolitická profesní organizace, která zastupuje téměř 90 % všech SVČ a DDM v ČR, z nichž některé existují více než 50 let. Hájí profesní zájmy pracovníků i dobrovolníků při práci s dětmi a mládeží v rámci zájmového vzdělávání jak na úrovni celostátní, tak i na úrovni jednotlivých krajů formou iniciační, oponentské a konzultační činnosti pro orgány státní správy a samosprávy. Spolupracuje s dalšími zájmovými a profesními sdruženími. Přispívá k součinnosti a vzájemné spolupráci SVČ a napomáhá koordinovat jejich aktivity pro zabezpečování zájmového vzdělávání.

2 Pracuje s dětmi, mládeží i dobrovolníky, pořádá a organizuje akce zájmového vzdělávání i dalšího vzdělávání pracovníků a ostatních zájemců včetně realizace projektů zaměřených na participaci a zapojení mladých lidí do občanské společnosti. Je partnerem MŠMT při tvorbě koncepce státní politiky a legislativy v oblasti dětí a mládeže. Má zastoupení v Komoře mládeže, podílí se na práci řídícího výboru pro projekty ČNA a je členem Evropské asociace institucí neformálního vzdělávání dětí a mládeže (EAICY) a spolupracuje s organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží v ČR i v zahraničí. Rozvíjí bohatou mezinárodní spolupráci.

3 Domy dětí a mládeže, resp. střediska volného času v proměnách doby: - 20 let V České republice existuje cca 300 domů dětí a mládeže. Existuje resortní řízení školství, tj. DDM jsou většinově zřizovány školskými úřady. Většina nákladů na činnost je hrazena ze zdrojů MŠMT. Zdroje (příspěvky) pro činnost trvale klesají. Část DDM dosud nemá právní subjektivitu. Mezi formami zájmové činnosti převažují kroužky pravidelná činnost, akce příležitostná činnost, tábory, soutěže.

4 Domy dětí a mládeže, resp. střediska volného času v proměnách doby: - 20 let V DDM pracují převážně vychovatelé. Většina klientů DDM jsou z věkové kategorie 6 15 let. Vzniká SP DDM jako profesní sdružení a jeho členové se podílejí na vzniku vyhlášky č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže. Na počátku 90. let se objevují názory, že DDM jsou jen socialistickým přežitkem.

5 Od r existuje vyhláška o zájmovém vzdělávání (74/2005 Sb.). Sdružení pracovníků domů dětí Domy dětí a mládeže, resp. střediska volného času v proměnách doby: současnost V České republice existuje cca 300 středisek volného času a domů dětí a mládeže, z toho jich je 260 členy SP DDM, část z nich postupně přechází od názvu DDM a užívá SVČ. Jsou zřizovány kraji (od r. 2001) a obcemi, postupně se zřizovatelská fce přesouvá na obce. Náklady na činnost jsou hrazeny ze zdrojů MŠMT, z rozpočtů obecních a krajských. Zvýšil se podíl spoluúčasti na hrazení nákladů od klientů. SVČ a DDM jsou příspěvkovými organizacemi.

6 a účastí na aktivitách projektu přispívají k jeho naplnění. Sdružení pracovníků domů dětí Domy dětí a mládeže, resp. střediska volného času v proměnách doby: současnost Mezi formami zájmové činnosti sice stále převažují kroužky pravidelná činnost, ale zvýšil se podíl akcí příležitostná činnost, naopak počet táborů i soutěží klesá, zvyšuje se podíl spontánní činnosti (otevřených klubů) a informační a osvětové činnosti. Z vychovatelů se stávají pedagogové volného času, kteří se kromě dalšího průběžného pedagogického vzdělávání postupně se učí i nezbytným manažerským dovednostem. Od konce 90. let dosud existuje funkční studium DOTO a systém DVPP zajišťovaný NIDM. Rozšiřuje se věkové spektrum a kromě věkové kategorie 6 15 let se SVČ a DDM věnují předškolákům, středoškolákům, dospělým i seniorům. SP DDM je partnerem MŠMT při vytváření koncepcí. Díky projektu ESF Klíče pro život mají DDM a SVČ rozšířenu možnost dalšího vzdělávání

7 Domy dětí a mládeže, resp. střediska volného času v proměnách doby: +20 (pesimistická varianta) Existuje 30 SVČ a DDM, a tak k zaniká i SP DDM. Ke konci r zaniká NIDM a s ním spojené a jím zajišťované činnosti (funkční studium DOTO a systém DVPP) a dnes už nikdo netuší, že KPŽ neznamená klub přátel žehu. Změnou v rozpočtovém určení daní přestává být MŠMT de facto zodpovědné za další existenci SVČ a DDM, opět se objevují názory zpochybňující smysl jejich existence, tentokrát pro změnu z důvodu zavádění úsporných opatření. Některé obce skutečně ruší, resp. slučují tyto organizace se školami. Ukazuje se, že školy nejsou schopny pokrýt celé spektrum aktivit dříve zajišťovaných DDM.

8 Domy dětí a mládeže, resp. střediska volného času v proměnách doby: +20 (pesimistická varianta) Část aktivit přebírají další subjekty (o.s., o.p.s., s.r.o.), ale činnost je určena pro lépe situované sociální skupiny. Stále více dětí zůstává na ulici, což s sebou přináší některé negativní jevy, a proto veřejnost vítá posílení hlídkové služby PČR. Ze zbylých škol v přírodě, které ještě nebyly výhodně rozprodány, se stávají výchovné ústavy pro mládež. Ukazuje se, že zpočátku oceňovaná úsporná opatření sebou přináší vznik vedlejších nákladů (mj. na mříže) Sociální napětí ve společnosti by se dalo krájet.

9 Domy dětí a mládeže, resp. střediska volného času v proměnách doby: +20 (optimistická varianta) Existuje 250 SVČ a DDM a téměř všechny jsou členy SP DDM. Ke konci r sice zaniká NIDM a s ním spojené a jím zajišťované činnosti (funkční studium DOTO a systém DVPP), ale jeho odkaz včetně zavádění nástrojů vzniklých v projektu KPŽ pokračuje. Nastávají změny v rozpočtovém určení daní, ale díky pojistkám, které v sobě systém obsahuje, si i MŠMT uchovává svůj díl zodpovědnosti za další existenci SVČ. Z důvodu zavádění úsporných opatření dochází v ojedinělých případech k rušení, resp. slučování těchto organizací mezi sebou, příp. se školami. I díky někdejším projektům KPŽ a K2 se podařilo zajistit pedagogické vzdělání pro pedagogy externisty.

10 Domy dětí a mládeže, resp. střediska volného času v proměnách doby: +20 (optimistická varianta) Kvalita zájmového vzdělávání trvale roste stejně jako počet osob, které jej využívají. I s ohledem na možnosti neformálního (zájmového) vzdělávání účinně a efektivně poskytovat soft skills (měkké dovednosti) se toto vzdělávání velmi vhodně uplatňuje v systému celoživotního učení,a to včetně možnosti lepších profesních předpokladů jeho účastníků. SVČ a DDM často plní roli komunitních center a rozhodně lépe než školy. Občas sice někdo z politiků usiluje o zrušení, nebo alespoň ovládnutí DDM, ale v dalších volbách je vykřížkován OECD je překvapena, o kolik míst nahoru se v žebříčku konkurenceschopnosti posunula ČR.

11 Jedním slovem: Ambivalence Co nám dal? Sdružení pracovníků domů dětí a domy dětí a mládeže a střediska volného času a náš vztah projektu Klíče pro život Aktivní, resp. pasivní možnost účasti ve všech klíčových aktivitách Možnost čerpat výsledky výzkumů, příklady dobré praxe a další produkty Co nám vzal? NIDM Iluze Klíče předběhly dobu A až přijde doba, kdy se to projeví a výsledky ocení i ti z nás, co se s nimi občas potýkali, nebude už komu za projekt poděkovat

Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice

Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice 1. Úvod Snaha o zkvalitňování a systémové rozšíření sítě Informačních center pro mládež v ČR, jejímž prostřednictvím je poskytován dětem

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

AKTIVITY SDRUŽENÍ PRACOVNÍKŮ DDM V ČR v ROCE 2011

AKTIVITY SDRUŽENÍ PRACOVNÍKŮ DDM V ČR v ROCE 2011 AKTIVITY SDRUŽENÍ PRACOVNÍKŮ DDM V ČR v ROCE 2011 Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice je NNO, jejíž členskou základnu tvoří pedagogové z 252 domů dětí a mládeže (DDM), respektive

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOČESKÉM KRAJI Schváleno usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 22/2006/ZK ze dne 7.3.2006 Obsah: I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC A VÝCHOZÍ SITUACE V JIHOČESKÉM

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO. Mládež a volný čas BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO. Mládež a volný čas BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO Mládež a volný čas BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr. František Vízdal, CSc. Vypracoval: Petr Krčál Brno 2006 1 Prohlášení

Více

Národní zpráva Česká republika

Národní zpráva Česká republika Národní zpráva o pokroku implementace Rezoluce Rady Evropy o posilování politik, systémů a praxe na poli celoživotního poradenství v Evropě z května 2004 Účel a cíle V rámci finského prezidentství Evropské

Více

ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE

ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE Individuální projekt Karlovarského kraje Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012 DLOUHODOBÝ Z ÁMĚR VZDĚL ÁVÁNÍ A ROZ VOJE VZDĚL ÁVACÍ SOUSTAV Y ZLÍNSKÉHO KR A JE 2012 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012 Vážené dámy, Vážení pánové, dostává

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Význam Střediska volného času Ivančice v prevenci sociálně patologických jevů Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: Mgr. Jitka Kačerová

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Já chci do oddílu. aneb jak si děti a rodiče vybírají kroužky a oddíly

Já chci do oddílu. aneb jak si děti a rodiče vybírají kroužky a oddíly Já chci do oddílu aneb jak si děti a rodiče vybírají kroužky a oddíly O výsledcích výzkumu na téma: Zdroje informací a kritéria při výběru volnočasových aktivit Národní institut dětí a mládeže 2012 Národní

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Petr Čáp, Ondřej Matějka, Tomáš Protivínský. Občanské vzdělávání v ČR

Petr Čáp, Ondřej Matějka, Tomáš Protivínský. Občanské vzdělávání v ČR Petr Čáp, Ondřej Matějka, Tomáš Protivínský Občanské vzdělávání v ČR Demokracie je stálým úsilím o politickou výchovu a výchovu občanstva vůbec. Tomáš Garrigue Masaryk, 1925 Občanské vzdělávání v ČR Petr

Více

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší.

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší. SLOVNÍK POJMŮ PROJEKTU KLÍČE PRO ŢIVOT (ver.05) Aktivní politika zaměstnanosti Souhrn opatření směřujících k zajištění maximální možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti státu (také jen

Více

Studie o dobrovolnictví

Studie o dobrovolnictví Studie o dobrovolnictví (Koncepce politiky vlády vůči nestátním neziskovým organizacím do roku 2020) 1) Vývoj a současnost dobrovolnictví jako jednoho z typologických znaků NNO 1.1 Kořeny lidské sounáležitosti

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě Vydání 2008 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 -1- V MORAVSKOSLEZSKÉM

STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 -1- V MORAVSKOSLEZSKÉM STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A MLÁDEŽE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2005-2008 Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005-1- Obsah 1ÚVOD...3

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO VIZE : udržitelný rozvoj a zvýšená úroveň enviromentálního vědomí Návrh koncepce EVVO pro Městský úřad Tábor jako obecní úřad a úřad obce s

Více