PROJEKT NA ROK Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:"

Transkript

1 PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především dětí a mládeže. Z tohoto poslání vycházejí také základní dokumenty, zachycující obsah činnosti SVČ Lužánky, kterými jsou Vize 2015, Školní vzdělávací program na roky a celoroční projekty jednotlivých pracovišť na rok V roce 2012 SVČ Lužánky navazuje na procesy z let předchozích, jejichž hlavním cílem byla standardizace jednotlivých činností v měnících se podmínkách, a to s důrazem na udržení vysoké kvality naší nabídky, zvýšení efektivity jednotlivých procesů a při současném splnění normativních požadavků zřizovatele. V tomto roce navíc chceme zvýšit důraz na vnitřní kontrolní systémy organizace i jednotlivých činností. Základními pojmy roku 2012 jsou proto KVALITA, EFEKTIVITA, KONTROLA, KLIENTSKÝ PŘÍSTUP A NOVÉ NÁPADY. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: o Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost o Příležitostná výchovná, vzdělávací a zájmová činnosti o Pobytové akce, letní činnost, příměstské tábory o Osvětová činnost, výukové programy o Odborná a vzdělávací činnost o Spontánní aktivity o Individuální činnost a soutěže, vyhlašované MŠMT ČR

2 Zájmové vzdělání probíhá v těchto pracovištích SVČ Lužánky: Do roku 2012 vstupují SVČ Lužánky s 10 samostatnými pedagogickými pracovišti a 2 základnami TZ Lorien Nekoř a TZ Kozí horka. Zároveň v tomto roce bude vznikat nové odloučené pracoviště CVČ Louka na sídlišti Líšeň, kam se přemístí klub kapel a další aktivity. PRACOVIŠTĚ LIDICKÁ Umístění: park Lužánky v centru Brna Zaměření: široké spektrum činností Hlavní formy činnosti: pravidelná činnost (kroužky), výukové programy, soutěže, příměstské tábory Klientela: předškoláci dospělí, především žáci ZŠ Specifika: informační a koordinační centrum i pro ostatní pracoviště PRACOVIŠTĚ LESNÁ Umístění: sídliště Lesná Zaměření: sport, výtvarné činnosti, aktivity pro předškoláky Hlavní formy činnosti: pravidelná činnost (kroužky), pobytové akce, soutěže Klientela: předškoláci až dospělí, především žáci ZŠ Specifika: lanové centrum, pracoviště Bílovice nad Svitavou PRACOVIŠTĚ LEGATO Umístění: sídliště Kohoutovice Zaměření: klubová činnost, Cirkus LeGrando, taneční kroužky Hlavní formy činnosti: pravidelná činnost (kroužky), spontánní aktivity, příležitostná činnost, výukové programy Klientela: žáci ZŠ a SŠ, studenti VOŠ a VŠ, dospělí Specifika: působí jako komunitní centrum PRACOVIŠTĚ LÁVKA Umístění: zahrádkářská kolonie Kraví hora Zaměření: hudební, filmové a umělecké aktivity, mediální výchova Hlavní formy činnosti: příležitostná a pravidelná činnost, výukové programy Klientela: především středoškoláci a dospělí Specifika: nahrávací studio pro začínající kapely a spontánní činnosti na základě individuálních potřeb klientů

3 PRACOVIŠTĚ LOUKA Umístění: sídliště Vinohrady Zaměření: estetické aktivity, sportovní aktivity Hlavní formy činnosti: pravidelná činnost (kroužky), pobytové akce, příležitostná činnost, výukové programy Klientela: děti, žáci 1. stupně ZŠ, dospělí, rodiny s dětmi Specifika: činnosti pro celé rodiny s dětmi, centrum sídliště PRACOVIŠTĚ LYSKA Umístění: sídliště Kamenný vrch Zaměření: estetické aktivity Hlavní formy činnosti: pravidelná činnost (kroužky), pobytové akce, příležitostné aktivity Klientela: předškoláci, žáci ZŠ, dospělí Specifika: klub Koniklecova PRACOVIŠTĚ LATA Umístění: městská část Žabovřesky Zaměření: centrum rodinných aktivit - pro nejmladší děti a jejich rodiče Hlavní formy činnosti: pravidelná činnost (kroužky), příležitostná činnost Klientela: děti od narození po 6 let, rodiče těchto dětí, žáci 1. stupně ZŠ Specifika: převážná většina práce s nepočitatelnými klienty, Skládanka PRACOVIŠTĚ LÁNY Umístění: sídliště Bohunice Zaměření: nabídka pro celou rodinu - estetické aktivity, turistické a pohybové aktivity Hlavní formy činnosti: pravidelná činnost (kroužky), pobytové akce, příležitostné aktivity Klientela: předškoláci, žáci ZŠ, rodiče Specifika: zaměření na práci s celými rodinami PRACOVIŠTĚ LABYRINT Umístění: sídliště Bohunice Zaměření: Studio dramatické výchovy, estetické aktivity Hlavní formy činnosti: výukové programy, pravidelná činnost (kroužky), příležitostné aktivity Klientela: žáci 2. stupně ZŠ a SŠ, dospělí Specifika: spolupráce s VŠ PRACOVIŠTĚ LINKA Umístění: sídliště Starý Lískovec Zaměření: estetická výchova Hlavní formy činnosti: pravidelná činnost (kroužky), pobytové akce, výukové programy Klientela: předškoláci, žáci 1. stupně ZŠ Specifika: další pracoviště Podolí

4 Hlavní úkoly SVČ Lužánky pro rok 2012: KVALITA Vysoká kvalita nabídky volnočasových aktivit a zájmového vzdělávání je dlouholetou značkou SVČ Lužánky. Aby tomu tak bylo i nadále, budeme v tomto roce usilovat o: - Splnění normativního požadavku zřizovatele bez negativního dopadu na kvalitu nabízených činností. - Evaluaci a tvorbu nového Školního vzdělávacího programu na roky Tvorbu Minimálního preventivního programu a jeho uvedení do praxe. - Podporu procesu pedagogických hospitací proběhne další diskuse napříč pracovišti o možných formách hospitací, navazující na dvouletý proces jejich ověřování. Výstupem bude přehled jednotlivých forem hospitací a formuláře k nim. - Sdílení zkušeností a nápadů napříč Lužánkami formou odbornostních setkání, stáží, rozjezdového soustředění na TZ Lorien v září a vznikem koordinátorů jednotlivých oblastí. - Získávání zpětné vazby na všechny typy naší činnosti podpora webových stránek a jejich otevření návštěvníkům, další proškolení pracovníků o formách zpětné vazby, vznik nabídky možností zpětnovazebních forem. - Podporu vzniku metodik z nejzajímavějších činností a projektů vznikne řada lužáneckých metodik, dojde k udělení ISBN, vznikne distribuční síť. - Podporu vzdělávání našich interních i externích pracovníků mj. prostřednictvím projektu ESF O krok dál a Klíče pro život (pedagogické minimum apod.) - Získávání nových externích a dobrovolných pracovníků prostřednictvím umožňování odborných praxí, zapojením do našich aktivit (příměstské tábory, pobytové tábory, příležitostné akce..) a jejich podporou a supervizí. EFEKTIVITA Cílem tohoto procesu je ujasnění cílů a smyslu naší práce a odstranění aktivit a činností, které k nim nesměřují a odvádějí energii. K tomu je nutné: - Pokračování procesu měření efektivity práce jednotlivých pracovníků SVČ Lužánky, a to podle jednotného modelu. - Pokračování procesu měření efektivity jednotlivých činností a uskutečnění změn a kroků z toho plynoucích. - Pokračování procesu optimalizace lidských zdrojů. - Vylepšení vnitřní informovanosti a vzájemné interní komunikace. - Dotažení kompetenčních modelů vedoucích pracovišť, oddělení a pedagogů. KONTROLA V současnosti je tato oblast slabinou, což vyplývá jak z měření CAF, tak z dalších ukazatelů naší práce. Je to z velké části způsobeno vznikem a realizací celé řady nových projektů v posledních letech, změnami vnějších podmínek, nedostatečnou důsledností a stereotypním přístupem k zavedeným činnostem. Protože je tato oblast pro nás ohrožující, bude třeba:

5 - Vytvoření a zavedení nového systému vnitřní kontroly na všech úrovních a ve všech oblastech naší činnosti - Zavedení elektronických deníků na všech pracovištích od září Zavedení elektronického hlášení letní činnosti, včetně možnosti přikládání dalších dokumentů. - Pokračování procesu hodnotících rozhovorů s pracovníky na všech úrovních v intervalu 2 x ročně, a to v návaznosti na stanovení a hodnocení osobních projektů každého zaměstnance. KLIENTSKÝ PŘÍSTUP Otevřený přístup vůči našim klientům je po dlouhou dobu jedním z typických znaků SVČ Lužánky. Aby tomu tak bylo i nadále, je zapotřebí: - Podporovat otevřenost webových stránek. - Vylepšování prostorových a materiálních podmínek na všech pracovištích. - Zavedení elektronického přihlašování na jednotlivé činnosti. - Vytvoření obchodních podmínek. - Reagovat na zpětnou vazbu na naše aktivity. - Podporovat spolupráci se školami, neziskovými organizacemi a dalšími partnery. - Vytvářet prostor pro vzájemné setkávání rodičů, dětí a pedagogů. - Spolupracovat s místními komunitami v oblasti působení jednotlivých pracovišť. - Spolupracovat s celostátními orgány a institucemi v oblasti školství. NOVÉ NÁPADY K dalšímu rozvoji naší práce je nezbytně nutné přicházet s novými nápady, myšlenkami, projekty a pokoušet se o jejich realizaci. Jde o zachycení trendových záležitostí i vytváření trendů prostřednictvím naší nabídky. Mezi základní body v této oblasti pro rok 2012 patří: - Podpora vzniku nových projektů a myšlenek. - Hledání trendových příležitostí. - Vznik nového pracoviště Líšeň a nalezení obsahu jeho práce v souvislosti s požadavky SVČ Lužánky a ÚMČ Líšeň. - Vybudování nové budovy pracoviště Legato. - Vyřešení správy budovy na České 11, nalezení její obsahové náplně a možností dalšího využití. V současné době sem plánujeme přesunutí Centra participace a mezinárodních aktivit a vybudování místa pro setkávání mladých lidí za účelem získání informací a zapojení se do dobrovolnických aktivit, do mezinárodních projektů a dalších aktivit. - Podpora projektů ESF a jejich pozitivního dopadu do obsahu naší činnosti. - Podpora spolupráce s vysokými školami a partnerskými organizacemi. Dne Zpracovala: Mgr. Petra Rychecká

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2015-2020 Motto: Jan Ámos Komenský: Činný život je vpravdě životem, zahálka hrob člověka za živa. 2 OBSAH 1. Identifikační údaje --------------------------------------------------------------------

Více

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: 28.

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ

HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ FUNKČNÍ STUDIUM 3. ROČNÍK, ŘEDITEL MANAŽER ZÁVĚREČNÁ PRÁCE HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ Autorka: Ing. Lucie Hájková Brno, březen 2011 1 OBSAH 0 ÚVOD... 4 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání 1 pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 Strategické cíle: 1 Spolupráce

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-818/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49939386 Identifikátor 600030512 Právní forma

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Praha a ekologická výchova Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Obsah 1 Vzdělávání, výchova a odborné zázemí EVVO 8 Obsah PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA B 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LATA PROGRAMY PRO OHROŽENOU MLÁDEŽ www.lata.cz KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ v organizacích pracujících s dětmi a mládeží na území Prahy Projekt Mladí mladým byl finančně podpořen

Více

LEGATO. Projekt 2013. Cesta je cíl

LEGATO. Projekt 2013. Cesta je cíl pracoviště LEGATO Stamicova 7, Brno Kohoutovice Projekt 2013 Cesta je cíl Předkladatel: Milada Jovanovská 1. Charakteristika pobočky: Klademe stejný důraz na proces jako na výsledek. V roce 2013 završíme

Více

Rámcový plán činnosti 2013/2014 Domu dětí a mládeže Habartov a pobočky Bukovany

Rámcový plán činnosti 2013/2014 Domu dětí a mládeže Habartov a pobočky Bukovany Rámcový plán činnosti 2013/2014 Domu dětí a mládeže Habartov a pobočky Bukovany Schéma : Úvod Rámcový plán činnosti (dále jen RPČ) je vypracován v souladu se Školským zákonem, Vyhláškou o zájmovém vzdělávání

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Dětský diagnostický ústav středisko výchovné péče základní škola a školní jídelna HRADEC KRÁLOVÉ Programem není trest,

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Praha 2010 OBSAH: Úvod Základní pojmy Pět kroků při tvorbě MPP Krok 1.: Charakterizujte Vaší školu Krok 2.: Analyzujte

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více