Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví"

Transkript

1 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 22.listopadu 2011

2 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné veřejnosti na často diskutovaná, důležitá, inovativní nebo bezprecedentní opatření ekonomicko-sociálního charakteru ovlivňující kvalitu života občanů a vytvořit tak lepší předpoklady pro veřejnou a politickou diskusi a průchodnost reformních opatření přinášejících systémové změny v českém zdravotnictví.

3 Kdo hodnotí jednotlivá opatření? Hodnotící panel je složen z 59 expertů z nejrůznější oblastí hospodářství (ekonomové, analytici, právníci, sociologové, lékaři, porodní asistentky, odborní žurnalisté, podnikatelé, manažeři, zástupci stavovských organizací, neziskových organizací, odborů a akademické obce).

4 Kritéria hodnocení míra souhlasu s opatřením (+3, -3) +3 absolutní souhlas s opatřením 0 žádný přínos, status quo -3 absolutní nesouhlas s opatřením důležitost opatření pro společnost (0 100%) komentář hodnotitelé mají možnost svými komentáři zdůvodnit hodnocení, vyjádřit se k jednotlivým opatřením a poukázat na jejich negativa nebo pozitiva.

5 Rating HEZR představuje součin průměrné míry souhlasu a průměrného koeficientu důležitost, které vycházejí z databáze údajů získaných od expertů. Opatření s nejvyšším ratingem má podle hodnotitelů HEZR největší přínos pro rozvoj země z hodnocených opatření.

6 Vybraná opatření v 11. kole 1.VZP vyčerpala finanční rezervy 2. Fakultní nemocnice zveřejní čekací doby na operace 3.Zákon o získávání způsobilosti k výkonu zdravotního povolání 4. Přezkoumání funkčnosti projektu IZIP 5. Nemocnice Na Bulovce a Thomayerova nemocnice nebudou od příštího roku fakultními nemocnicemi 6. Vyřazení marihuany ze seznamu zakázaných látek 7. Zákon o službě péče o dítě: zavedení dětské skupiny a institutu chůvy do legislativy 8. Postupné rušení kojeneckých ústavů a dětských domovů

7 VZP vyčerpala finanční rezervy VZP má jen tolik peněz, kolik právě vybere, rezerva nevystačí ani na dva dny Kritický nedostatek peněz bude VZP řešit i prodejem svého majetku Některé objekty se pojišťovna chystá přechodně pronajímat Větší změny by se měly vyhnout Praze i krajským městům, kam se VZP stěhovala v uplynulých letech

8 Fakultní nemocnice zveřejní čekací doby na operace Fakultní nemocnice na své internetové stránky vyvěsí seznam všech operací s čekací dobou přes dva měsíce a seznam všech vyšetření s čekací dobou přes tři týdny Podobný krok bude ministerstvo žádat i od nemocnic zřizovaných kraji

9 Zákon o získávání způsobilosti k výkonu zdravotního povolání V programu rezidenčních míst nově dostanou peníze všichni uchazeči ve společném programu v prvních dvou letech a u vybraných oborů po celou dobu vzdělávání Zavádí se možnost změny pracoviště v rámci daného oboru bez ztráty nároku na státní dotaci z programu rezidenčních míst Novela ruší dosavadní povinnost lékařů vykonávat po složení atestační zkoušky praxi pět let v ČR, zanikne tedy povinnost uzavírat stabilizační dohodu Novela prodlužuje možnost přerušit specializační vzdělávání až na pět let Ministerstvo stanoví v přímo řízených nemocnicích měsíční úhradu povinné stáže na maximálně 5000 korun

10 Přezkoumání funkčnosti projektu IZIP Projekt získali bez výběrového řízení dva europoslanci, kteří úzce spolupracovali s vedením VZP. Tito europoslanci přenechali svůj podíl v IZIP švýcarské společnosti ehi ehealth International. VZP akcie projektu nakoupila od švýcarské firmy. Poslanci ve správní radě o tom nevěděli. Pojišťovna teď drží většinový podíl 51 procent. Zbývající akcie zůstávají ve vlastnictví švýcarské společnosti I když je VZP většinový vlastník, z projektu nemůže vycouvat Ve spolupráci s VZP společnost IZIP připravuje dva pilotní projekty - kraje (Karlovarsko, Vysočina), kde chce za pomoci pozitivní motivace zapojit většinu lékařů a pacientů Ministerstvo zdravotnictví navrhuje, aby lidé, kteří si elektronickou zdravotní péči pořídí, platili za pojištění méně peněz než ostatní

11 Nemocnice Na Bulovce a Thomayerova nemocnice nebudou od příštího roku fakultními nemocnicemi Ministerstvo očekává od zastupitelstva hlavního města Prahy, že se vyjádří, zda chce tyto nemocnice do své správy Dále ministerstvo zdravotnictví zajistí převedení dotací na nové subjekty, aby nedošlo ke snížení počtu výkonů a lékařů Činnost zůstane zachována v dosavadním rozsahu včetně klinik a odborných center Obě nemocnice budou ve specializovaných oborech dál sloužit jako výuková pracoviště Změna názvu je první přípravný exekutivní krok pro přeměnu fakultních nemocnic na univerzitní

12 Vyřazení marihuany ze seznamu zakázaných látek Marihuanu by legálně mohly užívat stovky pacientů, kteří trpí například roztroušenou sklerózou, rakovinou nebo Parkinsonovou nemocí Pacienti zajdou k lékaři, ten jim napíše recept a v lékárně si vyzvednou nasušené vrcholky rostlin. Pak je budou moci použít pro ně nejvhodnějším způsobem Samopěstování zůstane i nadále trestné Sporným bodem je otázka, jak konopí na trh dostat. První možností je kupovat konopí od zahraniční (nizozemské) vládní agentury, druhou je výroba a pěstování konopí v České republice

13 Zákon o službě péče o dítě: zavedení dětské skupiny a institutu chůvy do legislativy Dětská skupina: Obce, zaměstnavatelé, neziskové organizace i soukromí zřizovatelé budou moci zřizovat kroužky pro děti, jejich vybudování bude organizačně jednodušší, nežli je tomu u školek Dětské skupiny nebudou vzdělávacím zařízením, nebudou podléhat Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a nebudou se tudíž řídit školským zákonem Má být stanovena povinnost vytvoření výchovně-vzdělávacího konceptu O děti se budou starat pracovnice s pedagogickým, sociálním či zdravotnickým vzděláním Navštěvovat je budou moci i děti mladší tří let Náklady na provoz dětské skupiny si budou moci firmy odečíst z daní Individuální péče o dítě, institut zvaný chůva Institut chůvy upravuje péči o dítě poskytovanou v domácnosti v režimu zákona o živnostenském podnikání Péče je poskytována v domácnosti, nikoli v zařízení, proto tento typ péče nevymezuje hygienické, provozní ani prostorové podmínky poskytování péče

14 Postupné rušení kojeneckých ústavů a dětských domovů V ČR je v současné době 34 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let K 1. lednu 2014 nebude možné umístění dětí do tří let, do roku 2016 se omezení rozšíří na děti až do sedmi let věku Polovina dětí je v kojeneckých ústavech ze sociálních důvodů. Ministerstvo se zaměří na sociální práci s rodinami, aby děti mohly zůstat v původním prostředí Pokud to nebude možné, děti půjdou do pěstounské péče anebo dočasné pěstounské péče Ministerstvo chce rozšířit řady pěstounů, sjednotit systém jejich přípravy a v cílených kampaních získávat pěstouny nové Pěstouni by za svoji péči o děti dostávali pravidelný příjem

15 Projekt HEZR Výsledky 11. kola

16 Míra souhlasu s opatřením

17 Míra důležitosti pro společnost

18 Rating HEZR HEZR - hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví rok 2011 přínos opatření pro rozvoj země RATING Přezkoumání funkčnosti projektu IZIP 195 Fakultní nemocnice zveřejní čekací doby na operace 168 Zákon o službě péče o dítě 135 Postupné rušení kojeneckých ústavů a dětských domovů 98 FN Na Bulovce a FN Thomayerova nebudou fakultnimí nemocnicemi 44 Vyřazení marihuany ze seznamu zakázaných látek 40 Zákon o získávání způsobilosti k výkonu zdr. povolání 6 VZP vyčerpala finanční rezervy -120

19 HEZR Rating jednotlivých kol HEZR Rating jednotlivých kol Průměrná hodnota všech hodnocených opatření v jednotlivých kolech RATING 1. kolo 88,08 2. kolo 34,17 3. kolo zrušeno 4. kolo -26,47 5. kolo 9,5 6. kolo 49,2 7. kolo kolo kolo kolo kolo 70

20 Harmonogram HEZR 2011 Výsledky 12. kola projektu budou prezentovány v únoru 2012

21 Další informace tuto prezentaci, tiskovou zprávu seznam hodnotitelů komentáře hodnotitelů k jednotlivým opatřením najdete na:

22 Děkujeme za pozornost Tel.:

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 18.11.2010 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 27. listopadu 2012 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 12. června 2013 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 20. KOLA Říjen 2014 Výsledky 20. kola projektu HEZR (Projekt hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví)

Více

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR I. Harmonogram reformních opatření II. Fáze 1: Reforma institucí 1. Stabilizační opatření 2. Veřejné zdravotní pojištění 3. Zdravotní služby a systém vzdělávání

Více

ZÁKON ze dne 2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ. Hlava I Úvodní ustanovení

ZÁKON ze dne 2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ. Hlava I Úvodní ustanovení V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ SLUŽBA PÉČE O DÍTĚ

Více

Úvodní slovo předsedy ODS

Úvodní slovo předsedy ODS ODS ve vládě Obsah Úvodní slovo předsedy ODS Veřejné finance a daně Podpora podnikání Důchodový a sociální systém Zdravotnictví Právo a boj s korupcí Zahraničí a bezpečnost Veřejná správa a společnost

Více

PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA. Říjen 2013 PROJEKT HEZR 2013

PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA. Říjen 2013 PROJEKT HEZR 2013 PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA Říjen 2013 Výsledky 18. kola projektu HEZR (Projekt hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví)

Více

Handicap není překážkou uplatnění na trhu práce

Handicap není překážkou uplatnění na trhu práce Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 2 12. 2. 2013 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA EU OSVČ a důchodové a nemocenské pojištění v roce 2013 Handicap není

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

PÉČE CHŮV METODIKA PRO CHŮVY. Jana Barvíková. Jana Paloncyová. VÚPSV, v.v.i.

PÉČE CHŮV METODIKA PRO CHŮVY. Jana Barvíková. Jana Paloncyová. VÚPSV, v.v.i. PÉČE CHŮV METODIKA PRO CHŮVY Jana Barvíková Jana Paloncyová VÚPSV, v.v.i. 2014 Studie vznikla v rámci projektu Nové formy denní péče o děti v České republice CZ.1.04/5.1.01/77.00038 http://www.vupsv.cz/index.php?p=care_for_children&site=default

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě Vydání 2008 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace. Nadační fond proti korupci & V97 s.r.o.

Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace. Nadační fond proti korupci & V97 s.r.o. Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace Nadační fond proti korupci & V97 s.r.o. Obsah Předmluva 3 1 Pojmy a právní rámec 5 1.1 Příjmy zdravotnických zařízení......................... 5 1.2 Kontrola

Více

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE O ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ DO OZBROJENÝCH

Více

Porodné bude i na druhé dítě

Porodné bude i na druhé dítě Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 7/8 11. 7. 2014 ZAMĚSTNANOST Úzká spolupráce se zaměstnavateli v regionech přináší výsledky PENZE Kdy se vyplatí využít dobrovolné důchodové

Více

k vytvoření, případně zlepšení podmínek pro sladění pracovního a rodinného života

k vytvoření, případně zlepšení podmínek pro sladění pracovního a rodinného života II. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ NÁRODNÍ KONCEPCE PODPORY RODIN S DĚTMI Usnesením vlády ze dne 19. listopadu 2008 č. 1451 o Souboru prorodinných opatření Prorodinném balíčku byla schválena Národní koncepce

Více

Plenární schůze RHSD ČR

Plenární schůze RHSD ČR Plenární schůze RHSD ČR Téma: Aktuální informace o reformě zdravotnictví 20. května 2011 Obsah - Obsah str. 2 - Harmonogram legislativního procesu reformních zákonů str. 3 - Zákony str. 5 - Zákon o zdravotních

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Ministerstvo práce a sociálních PhDr. věcímiloslav Macela Mgr. Klára Trubačová Barbara Resnerová Odbor

Více

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2)

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2) ODS ve vládě OBSAH Úvod 3 Volební program ODS a program vlády 5 Veřejné finance 13 1) Výsledky a dopady 13 2) Stabilizační balíček pro rok 2013 16 Důchodový systém 22 Významnější dopady vládních kroků

Více

HEZR PROJEKT HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 7. KOLA

HEZR PROJEKT HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 7. KOLA HEZR PROJEKT HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 7. KOLA Listopad 2010 Partner projektu: Výsledky 7. kola projektu HEZR (Projekt hodnocení ekonomických a sociálních opatření

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 4 11. 4. 2013 DOTACE Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA K VĚCI PENZE Dětská skupina aneb do práce i s dětmi Nároky na posudkové

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

10 NOS 10-11/2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010. Z volebních programů (výtah)

10 NOS 10-11/2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010. Z volebních programů (výtah) Z volebních programů (výtah) 10 NOS 10-11/2010 Zaměstnanost, trh práce, pracovněprávní ochrana a odměňování Nepřipustíme snížení ochrany práv zaměstnanců. Zabráníme experimentům typu výpovědi z práce bez

Více

Koaliční smlouva. o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci. Programová část

Koaliční smlouva. o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci. Programová část Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Programová část 10. dubna 2012 1 Koaliční smlouva Preambule Na základě mandátu od občanů České republiky,

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více