Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 4 ze dne Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 4 ze dne Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun"

Transkript

1 Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 4 ze dne USNESENÍ č. 103/ZM/2016 Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun Zastupitelstvo města Lanškroun se seznámilo s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí finanční dotace ve výši Kč na obnovu fasády nemovité kulturní památky - kostela sv. Václava, nám. A. Jiráska, Lanškrouně Římskokatolické farnosti - děkanství Lanškroun, nám. A. Jiráska 2, Lanškroun, IČO: Zastupitelstvo města Lanškroun schválilo rozhodnout o uzavření této veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Pověřen: Bc. Marie Heinrichová, referentka Zadání: předložení smlouvy k podpisu USNESENÍ č. 104/ZM/2016 Prodej bývalých šaten na koupališti Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. MULA 23508/2016 ze dne o prodej objektu bývalých šaten na koupališti. Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo pozemek stpč. 2761, jehož součástí je objekt bez čp./če. jiná stavba, Ostrovské Předměstí, Lanškroun a ppč. 986/1 oba v k. ú. Lanškroun žadateli neprodávat z důvodu nevyjasněné situace využití pozemků v lokalitě koupaliště u rybníka Dlouhý. Zadání: zaslání usnesení USNESENÍ č. 105/ZM/2016 Prodej pozemku v Lanškrouně u domu čp. 992 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. MULA 25652/2016 ze dne o prodej pozemku u domu čp. 992 v ulici Dobrovského v Lanškrouně. Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo část pozemku ppč. 559/4 o výměře cca 20 m 2 v k. ú. Lanškroun žadatelům neprodávat z důvodu demolice stávajících zděných kolen v majetku města. Zadání: zaslání usnesení 1

2 USNESENÍ č. 106/ZM/2016 Prodej pozemku v Dolním Třešňovci u čp. 78 Zastupitelstvo města Lanškroun se seznámilo s žádostí čj. MULA 25676/2016 ze dne o prodej pozemku v Dolním Třešňovci a se souhlasem čj. MULA 26091/2016 ze dne Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo prodat pozemek ppč. 1291/1 o výměře 94 m 2 v k. ú. Dolní Třešňovec žadatelce za kupní cenu Kč s připočtením nákladů města spojených s prodejem. Termín: Zadání: uzavření smlouvy USNESENÍ č. 107/ZM/2016 Prodej pozemku v Dolním Třešňovci - lokalita Na Vrchách Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. MULA 24497/2016 ze dne o prodej pozemku v Dolním Třešňovci v lokalitě Na Vrchách. Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo prodat část pozemku ppč. 25/1 v k. ú. Dolní Třešňovec o výměře cca 360 m 2 dle přílohy žadatelům za jednotkovou cenu 100 Kč/m 2 s připočtením nákladů města spojených s prodejem. Termín: Zadání: uzavření smlouvy USNESENÍ č. 108/ZM/2016 Prodej pozemku v Dolním Třešňovci ke stavbě rodinného domu Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. MULA 25773/2016 ze dne o prodej pozemku v Dolním Třešňovci ke stavbě rodinného domu. Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo prodat část pozemku ppč. 188/1 o výměře cca 700 m 2 v k. ú. Dolní Třešňovec dle přílohy za jednotkovou cenu 300 Kč/m 2 s připočtením DPH v aktuání výši a nákladů spojených s prodejem žadatelům pod podmínkou výstavby rodinného domu ve lhůtě 24 měsíců do fáze základové desky. Termín: Zadání: uzavření smlouvy USNESENÍ č. 109/ZM/2016 Prodej pozemku v lokalitě zahrádek na Lískovci Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. MULA 25869/2016 ze dne o prodej pozemku v lokalitě zahrádek na Lískovci. Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo prodat část pozemku ppč. 3496/3 v k. ú. Rudoltice o výměře cca 115 m 2 dle přílohy do podílového spoluvlastnictví, 2

3 a to každému stejným dílem ve výši jedné poloviny předmětného pozemku za jednotkovu cenu 100 Kč/m 2. Termín: Zadání: uzavření smlouvy USNESENÍ č. 110/ZM/2016 Záměr výstavby v lokalitě ulice Čelakovského Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádosti společnosti KOMFI spol. s r. o., Dvořákova 1001, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 27745/2016 ze dne ) a Tejkl Zdeněk, realizace staveb, Albrechtice 133, IČO: (čj. MULA 27747/2016 ze dne ) o prodej pozemků v lokalitě ulice Čelakovského. Zastupitelstvo města Lanškroun schválilo záměr města prodat pozemky ppč a ppč oba v k. ú. Lanškroun smlouvou o smlouvě budoucí kupní v lokalitě ulice Čelakovského za účelem výstavby bytových a řadových domů. Zadání: zaslání usnesení USNESENÍ č. 111/ZM/2016 Bezúplatný převod pozemku ppč. 3032/8 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Zastupitelstvo města Lanškroun se seznámilo s žádostí Jany Mayerové, ředitelky odboru odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí, územní pracoviště Hradec Králové, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Smetanova 43/1, Ústí nad Orlicí, IČO: (čj. MULA 28794/2016 ze dne ) o podpis smlouvy o bezúplatném převodu majetku. Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo bezúplatně nabýt do vlastnictví města pozemek ppč. 3032/8 o výměře 5 m 2 v k. ú. Lanškroun z majetku České republiky s právem hospodaření s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město, IČO: a schválit text smlouvy o bezúplatném převodu majetku dle přílohy. Termín: Zadání: zaslání podepsaných smluv USNESENÍ č. 112/ZM/2016 Prodej stavební parcely Za Střelnicí II etapa ppč. 3326/14 - bez losování Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. MULA 26528/2016 ze dne Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo prodat žadatelům smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy pozemek ppč. 3326/14 o výměře 674 m 2 za cenu Kč, přípojky inženýrských sítí za cenu Kč, 3

4 v k. ú. Dolní Třešňovec s připočtením DPH v aktuální výši a nákladů města spojených s prodejem. Termín: Pověřen: Michaela Vídeňská, referentka Zadání: zaslání usnesení žadatelům, uzavření smlouvy USNESENÍ č. 113/ZM/2016 Prodej stavební parcely Za Střelnicí II etapa ppč. 3326/15 - bez losování Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. MULA 29219/2016 ze dne o koupi stavební parcely v lokalitě Za Střelnicí II - 2. etapa. Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo prodat do podílového spoluvlastnictví smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy pozemek ppč. 3326/15 o výměře 652 m 2 za cenu Kč přípojky inženýrských sítí za cenu Kč v k. ú. Dolní Třešňovec s připočtením DPH v aktuální výši a nákladů města spojených s prodejem a to každému stejným dílem ve výši jedné poloviny předmětného pozemku. Termín: Pověřen: Michaela Vídeňská, referentka Zadání: zaslání usnesení žadatelům, uzavření smlouvy USNESENÍ č. 114/ZM/2016 Prodej pozemku v ulici Lázeňská - propustek Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. MULA 21080/2016 ze dne o prodej pozemku v ulici Lázeňská. Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo část pozemku ppč. 3787/2 o výměře cca 100 m 2 v k. ú. Lanškroun žadatelům neprodávat z důvodu ponechání pozemku jako rezerva pro odtok srážkových vod z dané lokality. Pověřen: Michaela Vídeňská, referentka Zadání: zaslání usnesení USNESENÍ č. 115/ZM/2016 Prodej pozemku pod trafo DT - ČEZ Distribuce a. s. Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pracoviště Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1493, Hradec Králové, IČO: (čj. MULA 18228/2016 ze dne ) o prodej pozemku pod trafostanicí TS č. U-1403 Dolní Třešňovec - "U školky". Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo prodat žádající společnosti část pozemku ppč. 273/1 o výměře cca 5 m 2 v k. ú. Dolní Třešňovec pod stavbou trafostanice za jednotkovu cenu 300 Kč/m 2 s připočtením nákladů města spojených s prodejem a zřídit věcné předkupní právo pro město Lanškroun. 4

5 Termín: Pověřen: Michaela Vídeňská, referentka Zadání: zaslání usnesení, uzavření smlouvy USNESENÍ č. 116/ZM/2016 VAK - vložení pozemků do základního kapitálu Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, IČO: (čj. MULA 16585/2016 ze dne ) o narovnání vlastnických vztahů v areálu stávající čističky odpadních vod v Lanškrouně navýšením základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem. Zastupitelstvo města Lanškroun schválilo záměr města vložit nepeněžitým vkladem pozemky v majetku města ppč. 3329, stpč. 3337, stpč. 3338, stpč. 3339, ppč. 2900/3, ppč. 2900/4, ppč. 2900/5, ppč. 2900/7, ppč. 2900/8, ppč. 2900/10, ppč. 900/11, ppč. 2900/12, ppč. 2900/15, ppč. 2900/16, ppč. 2900/17, ppč. 2900/18, ppč. 2900/25, ppč. 2900/26 a ppč. 2900/27 o celkové výměře m 2 vše v k. ú. Lanškroun do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a. s., Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, IČO: dle žádosti. Zadání: zaslání usnesení USNESENÍ č. 117/ZM/2016 Souhlas se stavbou - PRODIN a. s. - přístavba SOŠ a SOU Lanškroun Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost společnosti PRODIN a. s., Jiráskova 169, Pardubice, IČO: (čj. MULA 26636/2016 ze dne ) o souhlas se stavbou "SOŠ a SOU Lanškroun - přístavba a modernizace odborných učeben" a doplnění žádosti (čj. MULA 29270/2016 ze dne ). Zastupitelstvo města Lanškroun souhlasilo se stavbou na pozemcích města ppč. 798/1, stpč. 3347/4, ppč. 794, ppč. 798/4, ppč. 800/1, ppč. 800/3, ppč. 3685/4 a ppč. 3685/5 vše v k. ú. Lanškroun dle žádosti. Zastupitelstvo města Lanškroun schválilo záměr města bezúplatně převést pozemky pod přístavbami objektu čp. 288, Ostrovské Předměstí, Lanškroun do majetku Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, Lanškroun, IČO: Zadání: zaslání usnesení USNESENÍ č. 118/ZM/2016 Žádost o navýšení příspěvku pro dobrovolný svazek obcí Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost dobrovolného svazku obcí LANŠKROUNSKO, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun, IČO: o navýšení členského příspěvku v roce

6 za obyvatele a rok o 13 Kč (z 22 Kč na 35 Kč). Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o navýšení příspěvku dobrovolnému svazku obcí LANŠKROUNSKO v roce 2016 na 35 Kč za obvyatele a rok. Pověřen: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře Zadání: zajistit uhrazení navýšeného příspěvku USNESENÍ č. 119/ZM/2016 Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o čistotě města a o zabezpečení některých dalších místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo města Lanškroun vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o čistotě města a o zabezpečení některých dalších místních záležitostí veřejného pořádku Termín: Pověřen: Mgr. Andrea Šilarová,Dis., právnička Zadání: zveřejnění vyhlášky na úřední desce Termín: Pověřen: Mgr. Andrea Šilarová,Dis., právnička Zadání: odeslání vyhlášky na oddělení dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky USNESENÍ č. 120/ZM/2016 Dotační program na podporu jednorázové organizované činnost pro děti a mládež - II. kolo Zastupitelstvo města Lanškroun schválilo Dotační program na podporu jednorázové organizované činnosti pro děti a mládež - II. kolo dle přílohy. Termín: Pověřen: Mgr. Radka Karlová, referentka Zadání: vyvěšení dotačního programu na úřední desku USNESENÍ č. 121/ZM/2016 Dotační program na podporu celoroční činnosti sportovních organizací v roce 2017 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o vypsání dotačního programu na podporu činnosti sportovních organizací (čj. MULA 30935/2016), ve kterém bude na rozvoj celoroční činnosti těchto organizací v roce 2017 určena částka Kč. Termín: Pověřen: RNDr. Lada Sitová, referentka Zadání: zveřejnit dotační program 6

7 USNESENÍ č. 122/ZM/2016 Změny ve finančním výboru Zastupitelstvo města Lanškroun vzalo na vědomí rezignace Ing. Aleše Brokeše, JUDr. Milana Slezáka, Ing. Milana Mináře a Jaroslava Mareše na členství ve finančním výboru. Pověřen: Bc. Jana Kolomá, asistentka starosty Zadání: zveřejnit na stránkách města Zastupitelstvo města Lanškroun schválilo Jednací řád Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun čj. MULA 29181/2016. Zastupitelstvo města Lanškroun stanovilo počet členů finančního výboru na 7. Pověřen: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře Zadání: vydat jednací řád a zveřejnit jej Zastupitelstvo města Lanškroun jmenovalo JUDr. Milana Slezáka a Jaroslava Mareše členy Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun. Pověřen: Bc. Jana Kolomá, asistentka starosty Zadání: zveřejnit na stránkách města USNESENÍ č. 123/ZM/2016 Rozpočtové opatření č. 59 k rozpočtu na rok doplatek nákladů spojených s provozem Haly B. Modrého Zastupitelstvo města Lanškroun schválilo rozpočtové opatření č. 59 k rozpočtu města na rok navýšení výdajů ve výši Kč v položce - Hala B. Modrého - dotace k hospodářskému výsledku - provoz. USNESENÍ č. 124/ZM/2016 Rozpočtové opatření č. 60 k rozpočtu na rok rekonstrukce objektu v areálu bývalého autodružstva na garáže Zastupitelstvo města Lanškroun schválilo rozpočtové opatření č. 60 k rozpočtu města na rok výdaje ve výši Kč v položce - rekonstrukce objektu v areálu bývalého autodružstva na garáže. 7

8 USNESENÍ č. 125/ZM/2016 Rozpočtové opatření č. 61 k rozpočtu na rok péče o dětská hřiště a mobiliář Zastupitelstvo města Lanškroun schválilo schválit rozpočtové opatření č. 61 k rozpočtu města na rok navýšení výdajů ve výši Kč v položce - péče o dětská hřiště a mobiliář. USNESENÍ č. 126/ZM/2016 Rozpočtové opatření č. 62 k rozpočtu na rok ZŠ Smetanova, rekonstrukce školního bytu na nebytové prostory Zastupitelstvo města Lanškroun schválilo schválit rozpočtové opatření č. 62 k rozpočtu města na rok navýšení výdajů ve výši Kč v položce - ZŠ Smetanova - rekonstrukce školního bytu na nebytové prostory. USNESENÍ č. 127/ZM/2016 Rozpočtové opatření č. 63 k rozpočtu na rok Sociální služby - mobilní zvedák klientů Zastupitelstvo města Lanškroun schválilo rozpočtové opatření č. 63 k rozpočtu města na rok navýšení výdajů ve výši Kč v položce - Sociální služby - mobilní zvedák klientů. USNESENÍ č. 128/ZM/2016 Rozpočtové opatření č. 64 k rozpočtu na rok Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko Zastupitelstvo města Lanškroun schválilo rozpočtové opatření č. 64 k rozpočtu města na rok navýšení výdajů ve výši Kč v položce - DSO Lanškrounsko. 8

9 USNESENÍ č. 129/ZM/2016 Rozpočtové opatření č. 65 k rozpočtu na rok správa - informatika Zastupitelstvo města Lanškroun schválilo rozpočtové opatření č. 65 k rozpočtu města na rok navýšení výdajů ve výši Kč v položce - správa informatika. Termín: Zadání: předložit návrh na jednání zastupitelstva města USNESENÍ č. 130/ZM/2016 Rozpočtové opatření č. 66 k rozpočtu na rok infocentrum Zastupitelstvo města Lanškroun schválilo rozpočtové opatření č. 66 k rozpočtu města na rok výdaje ve výši Kč v položce - Infocentrun - nákup zboží. USNESENÍ č. 131/ZM/2016 Rozpočtové opatření č. 67 k rozpočtu na rok Technologické centrum Zastupitelstvo města Lanškroun schválilo rozpočtové opatření č. 67 k rozpočtu města na rok snížení výdajů ve výši Kč v položce - Technologické centrum. USNESENÍ č. 132/ZM/2016 Rozpočtové opatření č. 68 k rozpočtu na rok Propagace Zastupitelstvo města Lanškroun schválilo rozpočtové opatření č. 68 k rozpočtu města na rok navýšení výdajů ve výši Kč v položce - Propagace. 9

10 USNESENÍ č. 133/ZM/2016 Rozpočtové opatření č. 69 k rozpočtu na rok bioodpad Zastupitelstvo města Lanškroun schválilo rozpočtové opatření č. 69 k rozpočtu města na rok navýšení výdajů ve výši Kč v položce - bioodpad. Termín: Zadání: předložit návrh na jednání zastupitelstva města USNESENÍ č. 134/ZM/2016 Rozpočtové opatření č. 70 k rozpočtu na rok umístění zvířat do útulku Zastupitelstvo města Lanškroun schválilo rozpočtové opatření č. 70 k rozpočtu města na rok navýšení výdajů ve výši Kč v položce - platby za služby - umístění zvířat do útulku. USNESENÍ č. 135/ZM/2016 Rozpočtové opatření č. 72 k rozpočtu na rok nakládání s odpady Zastupitelstvo města Lanškroun schválilo rozpočtové opatření č. 72 k rozpočtu města na rok navýšení výdajů ve výši Kč v položce - nakládání s odpady. USNESENÍ č. 136/ZM/2016 Rozpočtové opatření č. 71 k rozpočtu na rok péče o veřejnou zeleň Zastupitelstvo města Lanškroun schválilo rozpočtové opatření č. 71 k rozpočtu města na rok navýšení výdajů ve výši Kč v položce - péče o veřejnou zeleň. 10

11 USNESENÍ č. 137/ZM/2016 Rozpočtové opatření č. 73 k rozpočtu na rok Místní akční plán Zastupitelstvo města Lanškroun schválilo rozpočtové opatření č. 73 k rozpočtu města na rok výdaje ve výši Kč v položce - Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Lanškroun. USNESENÍ č. 138/ZM/2016 Rozpočtové opatření č. 74 k rozpočtu na rok výdaje městský úřad Zastupitelstvo města Lanškroun schválilo rozpočtové opatření č. 74 k rozpočtu města na rok navýšení výdajů ve výši Kč v položce - Správa úřad. USNESENÍ č. 139/ZM/2016 Rozpočtové opatření č příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec Zastupitelstvo města Lanškroun schválilo rozpočtové opatření č. 75 k rozpočtu města na rok navýšení výdajů ve výši Kč v položce ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec příspěvek na provoz. na rok 2016 USNESENÍ č. 140/ZM/2016 Rozpočtové opatření č výdaje na volby do Zastupitelstev Pardubického kraje a Senátu Parlamentu České republiky Zastupitelstvo města Lanškroun schválilo rozpočtové opatření č. 76 k rozpočtu města na rok výdaje ve výši Kč na volby do Zastupitelstev Pardubického kraje a Parlamentu České republiky. na rok

12 USNESENÍ č. 141/ZM/2016 Rozpočtové opatření č dotační program loterie Zastupitelstvo města Lanškroun schválilo rozpočtové opatření č. 77 k rozpočtu města na rok 2016 výdaje ve výši Kč v položce - podpora činnosti sportovních organizací ze zdrojů z loterií. na rok 2016 Mgr. Radim Vetchý v. r. starosta města Ing. Bohumil Bernášek v. r. místostarosta města Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů. Osoby, které jsou k tomu oprávněny podle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, o obcích, mohou přijít a nahlédnout do nezkrácené verze usnesení, která je založena u sekretářky starosty (1. patro radnice, číslo dveří 26). 12

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 20 ze dne Schválení účasti města Lanškroun na projektu WELCOME

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 20 ze dne Schválení účasti města Lanškroun na projektu WELCOME Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 20 ze dne 22.08.2016 USNESENÍ č. 415/RM/2016 Darovací smlouva Hlínafest Rada města Lanškroun projednala podnět kanceláře starosty a tajemníka k uzavření darovací

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 1 ze dne

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 1 ze dne Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 1 ze dne 10.02.2016 USNESENÍ č. 1/ZM/2016 Návrh Ing. Martina Košťála - prověření zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky " KULTURNÍ DŮM LANŠKROUN"

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 17 ze dne

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 17 ze dne Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 17 ze dne 25.07.2016 USNESENÍ č. 387/RM/2016 Zahraniční služební cesta do Göppingenu Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu PaedDr. Marie Borkovcové

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 01.02.2010 24/2010 Rada města Lanškroun schvaluje rozpočtová opatření č. 9 až 12 k rozpočtu města na rok 2010 dle přílohy. Termín realizace do: 28.02.2010 Odpovídá:

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 31/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo podnět odboru právního ohledně výstavby garáţe v Rybniční ulici a rozhodlo odstoupit

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 26.11.2012 509/2012 Rada města Lanškroun v souladu s ust. 102 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, stanovila výši peněžitých

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 07.07.2014 350/2014 Rada města Lanškroun vzala na vědomí zápis č. 3/2014 z jednání komise pro cestovní ruch a uložila kanceláři starosty a tajemníka

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 2 ze dne

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 2 ze dne Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 2 ze dne 01.02.2016 USNESENÍ č. 33/RM/2016 Převzetí areálu bývalého Autodružstva Rada města Lanškroun se seznámila s protokolem o převzetí bývalého areálu Autodružstva

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 03.02.2014 38/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 1609/2014 ze dne 14.01.2014) o připojení

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 09.12.2013 533/2013 Rada města Lanškroun schválila uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 10 ze dne

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 10 ze dne Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 10 ze dne 02.05.2016 USNESENÍ č. 193/RM/2016 Převod tenisových kurtů - TJ Lanškroun Rada města Lanškroun projednala žádost Tělovýchovné jednoty Lanškroun, z. s.,

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne /2012 Rada města Lanškroun jmenovala Romana Ehla členem sportovní komise.

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne /2012 Rada města Lanškroun jmenovala Romana Ehla členem sportovní komise. V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 05.03.2012 92/2012 Rada města Lanškroun jmenovala Romana Ehla členem sportovní komise. Mgr. Kateřina Kárská, asistentka starostky Datum realizace

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 14.04.2009 157/2009 Rada města Lanškroun schvaluje převod finančních prostředků z příspěvku na provoz na investiční dotaci ve výši Kč 10.000,-- u příspěvkové organizace

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 30/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 2791/2015 ze dne 26.01.2015) o připojení

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 28 ze dne

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 28 ze dne Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 28 ze dne 30.11.2015 USNESENÍ č. 640/RM/2015 Účelový finanční dar Rada města Lanškroun rozhodla o poskytnutí účelového finančního daru ve výši 182 Kč na úhradu

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 9 ze dne Služební cesta do partnerského města Hajdúszoboszló

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 9 ze dne Služební cesta do partnerského města Hajdúszoboszló Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 9 ze dne 18.04.2016 USNESENÍ č. 169/RM/2016 Služební cesta do partnerského města Hajdúszoboszló Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Mgr. Oldřicha

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 377/2015Rada města Lanškroun se seznámila se stavem kotelny v Kině Lanškroun, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, IČO: 00854140, a uložila odboru investic

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 13.04.2015 165/2015 Rada města Lanškroun, v souladu s ustanovením článku 5.4. Pokynu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun,

Více

Výtah ze zápisu z jednání Zastupitelstva města Lanškroun číslo 4. dne

Výtah ze zápisu z jednání Zastupitelstva města Lanškroun číslo 4. dne nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu *MULAX00A8UEO* Výtah ze zápisu z jednání Zastupitelstva města Lanškroun číslo 4. dne 14.9.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté:

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 30.03.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 30.03.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 30.03.2015 134/2015 Rada města Lanškroun v souladu s ust. 102 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, stanovila výši peněžitých

Více

Mgr. Andrea Šilarová, Dis., právnička Technické služby Lanškroun, s.r.o., Vladimír Skalický, jednatel TS

Mgr. Andrea Šilarová, Dis., právnička Technické služby Lanškroun, s.r.o., Vladimír Skalický, jednatel TS Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 14.09.2016 Číslo jednání: 4 Název materiálu: Číslo materiálu: Druh zařazení: Typ materiálu: VAK - vložení pozemků do základního kapitálu 191/ZM/2016/MAT

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 278/2015 Rada města Lanškroun schválila návrh Smlouvy (čj. MULA 18581/2015) se společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,

Více

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města 131218_61_01_01 nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.mesto-lanskroun.cz Čj. MULA 35777/2013 Ukládací znak: 56.4. Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Nemovitostmi

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 2 ze dne

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 2 ze dne Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 2 ze dne 23.01.2017 USNESENÍ č. 26/RM/2017 Převod členských práv a povinností Rada města Lanškroun souhlasila s převodem členských práv a povinností k družstevní

Více

Usnesení Rady města Lanškroun č. 5 ze dne

Usnesení Rady města Lanškroun č. 5 ze dne Usnesení Rady města Lanškroun č. 5 ze dne 29.02.2016 USNESENÍ č. 77/RM/2016 Poskytnutí dotace z rozpočtu města na nátěr nemovité kutlurní památky - schválení veřejnoprávní smlouvy Rada města Lanškroun

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 203/2015 Rada města Lanškroun souhlasila s převodem členských práv a povinností k družstevní bytové jednotce byt č. 15 v bytovém domě

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 29 ze dne

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 29 ze dne Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 29 ze dne 14.12.2015 USNESENÍ č. 673/RM/2015 Souhlas vlastníka objektu s umístěním sídla spolku Klub Českých turistů v Dělnickém domě Rada města Lanškroun projednala

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 434/2015 Rada města Lanškroun schválila: a) výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentaci čj. MULA 25867/2015 a seznam obeslaných uchazečů

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 18820/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 4. června 2015 Zápis

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 3 ze dne 15.02.2016. Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 3 ze dne 15.02.2016. Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 3 ze dne 15.02.2016 USNESENÍ č. 58/RM/2016 Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 27506/2015 ze dne 14.08.2015

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 29. října 2013

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 29. října 2013 Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 7 Počet listů příloh: 1 + 4 (usnesení) Spisová značka: SEK/31602/2013/JKo Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 29. října 2013 Místo a čas zahájení:

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 1 ze dne Žádost o souhlas s užitím znaku města Lanškroun

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 1 ze dne Žádost o souhlas s užitím znaku města Lanškroun Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 1 ze dne 18.01.2016 USNESENÍ č. 1/RM/2016 Žádost o souhlas s užitím znaku města Lanškroun Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 43034/2015 ze dne 21.12.2015

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 13774/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 28. dubna 2015 Zápis

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 62/2008 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření v poloţkách 1-19 (zpráva čj. 4618/2008/SEK ze dne 06.02.2008).

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 18. ledna 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 18. ledna 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/1114/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 18. ledna 2010

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 6. 2. 2006 76/2006 Rada města Lanškroun bere na vědomí zápis z kontrolního dne na akci Domov důchodců ze dne 19. 1. 2006. 77/2006 Rada města Lanškroun bere na

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 508/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost spolku Dlouhá cesta, Jungmannova 1013, Čelákovice, IČO: 26986183 (čj. MULA 32016/2014 ze dne

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 11.03.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 11.03.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 11.03.2015 1/2015 Zastupitelstvo města Lanškroun vydalo Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2015, která zrušuje obecně závaznou vyhlášku města

Více

Výtah ze zápisu ze schůze Rady města Lanškroun číslo 28. dne

Výtah ze zápisu ze schůze Rady města Lanškroun číslo 28. dne nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu *MULAX00B4ULO* Výtah ze zápisu ze schůze Rady města Lanškroun číslo 28. dne 21.11.2016 Přítomni: Ing. Bohumil Bernášek, Jaroslav

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 13.08.2007 574/2007 Rada města Lanškroun bere na vědomí zápis z otevírání obálek ze dne 06.08.2007 (čj. 20598/2007/PRA) s nabídnutou cenou při soutěži o právo

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 29018/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 7. září 2015 Zápis

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 10.09.2007 620/2007 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření v položkách 94-07 až 142-07 dle přílohy zpráva čj. 24638/2007/SEK

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 22.09.2016 na svém zasedání dne 22.09.2016 přijalo následující usnesení:

Více

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 13.01.2014

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 13.01.2014 U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 13.01.2014 1/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města schválit dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 04.12.2006 859/2006 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku Města Lanškroun č. 6/2006 ze dne 13.12.2006, kterou se

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-10/2016 Datum jednání: 13.01.2016 3) Program jednání (USN-Z3-173/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. listopadu 2012

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. listopadu 2012 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 8 Počet listů příloh: 1 + 4 (usnesení) Spisová značka: SEK/31234/2012/KRo Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. listopadu 2012 Místo a čas

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4747/2016 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 12. února 2016 Zápis

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 31.08.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 31.08.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 31.08.2009 384/2009 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města Lanškroun schválit rozpočtová opatření č. 60 aţ 89 k rozpočtu města na rok 2009 dle přílohy.

Více

(Viz usnesení RM č. 731 ze )

(Viz usnesení RM č. 731 ze ) č. 122 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 2835 o výměře 258 m 2, stpč. 2705 o výměře 168 m 2 a stpč. 2546 o výměře 165 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 30 ze dne Žádost o snížení nájemného za užívání restaurace Koupaliště

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 30 ze dne Žádost o snížení nájemného za užívání restaurace Koupaliště Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 30 ze dne 12.12.2016 USNESENÍ č. 659/RM/2016 Žádost o snížení nájemného za užívání restaurace Koupaliště Rada města Lanškroun projednala žádost Marka Pelly, Gruzínská

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 40603/2016 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 12. prosince 2016

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 17.12.2007 923/2007 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti SANITA Lanškroun s. r. o. (čj. 32497/07/PRA ze dne 26.11.2007) o pronájem nebytových prostor

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1297/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 16. ledna 2015 Zápis

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 24.2.2016 78/4/RM/2016 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce - ZŠ TGM a gymnázium I.

Více

Spisový znak: Počet listů dokumentu: 14 Počet listů příloh: (usnesení) Spisová značka: SEK/30259/2014/JKo

Spisový znak: Počet listů dokumentu: 14 Počet listů příloh: (usnesení) Spisová značka: SEK/30259/2014/JKo Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 14 Počet listů příloh: 1 + 7 (usnesení) Spisová značka: SEK/30259/2014/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 15. září 2014 Místo a čas

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 13. června 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 18.5.2016 1/13/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Libor Duchoň. Mgr. Šárka

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 1/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. 4615/2009/PRA/KGr ze dne 05.02.2009 o udělení výjimky při uzavření kupní smlouvy

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 20.10.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 20.10.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 20.10.2014 536/2014 Rada města Lanškroun se seznámila s rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace ze dne 24.09.2014, identifikační

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 26338/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. srpna 2015 Zápis

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 29.03.2010

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 29.03.2010 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 29.03.2010 133/2010 Rada města Lanškroun projednala podnět dopravní komise k posunutí dopravního značení na cyklostezce u hřbitova, souhlasí s posunutím svislého

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 21760/2016 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 22. června 2016 Zápis

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města číslo 11. dne 26.07.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 03.11.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 23 členů ZM

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 21.03.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 98/16: Rada města schválila program jednání

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne 16. 4. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků v lokalitě Malina III 2. Schválení výše půjček z Fondu rozvoje bydlení

Více

Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: Číslo jednání: 3. Prodej bývalé sladovny na Pivovarském náměstí.

Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: Číslo jednání: 3. Prodej bývalé sladovny na Pivovarském náměstí. Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 22.06.2016 Číslo jednání: 3 Název materiálu: Číslo materiálu: Druh zařazení: Typ materiálu: Prodej bývalé sladovny na Pivovarském náměstí 116/ZM/2016/MAT

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 24.11.2016 na svém zasedání dne 24.11.2016 přijalo následující usnesení

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.08.2010. 413/2010 Rada města Lanškroun ruší své usnesení č. 409/2010 ze dne 16.07.2010.

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.08.2010. 413/2010 Rada města Lanškroun ruší své usnesení č. 409/2010 ze dne 16.07.2010. VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.08.2010 413/2010 Rada města Lanškroun ruší své usnesení č. 409/2010 ze dne 16.07.2010. 414/2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost společnosti VEKTOR INVESTMENT

Více

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 13.6.2016 Přítomno: 14 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/12/199/2016/VI

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

Výpis ze zápisu č. 6. ze zasedání Zastupitelstva města Broumov. konaného dne 9. září 2015

Výpis ze zápisu č. 6. ze zasedání Zastupitelstva města Broumov. konaného dne 9. září 2015 Výpis ze zápisu č. 6 ze zasedání Zastupitelstva města Broumov konaného dne 9. září 2015 1 Volba návrhové komise 1/1 ZM volí návrhovou komisi ve složení Mgr., pan Arnold Vodochodský a paní Jitku Nigrinovou

Více

172. U S N E S E N Í ze dne 12. října 2010

172. U S N E S E N Í ze dne 12. října 2010 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 172. U S N E S E N Í ze dne 12. října 2010 3394/2010 RM s c h v a l u j e Kupní smlouvu č. 11/10 mezi městem, Sychrova 16, 562 24, IČ 279 676 a firmou ART DECOR

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 8. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí konané dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 8. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí konané dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 8. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí konané dne 9.11.2015 189/8/ZM/2015 FIN/1 - Rozpočtové změny v ORJ 4 1. zvýšení rozpočtu výdajů ve

Více

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 17645/2013 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 11 V Lanškrouně dne 10.06.2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 19.06.2013

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Čj.MULA 23756/2016 Ukládací znak: 56.4. Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli M ě s t o L a n š k r o u n, IČO 279 102, se sídlem náměstí J. M. Marků

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více