VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015"

Transkript

1 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne /2015Rada města Lanškroun se seznámila se stavem kotelny v Kině Lanškroun, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, IČO: , a uložila odboru investic a majetku zajistit provedení rekonstrukce (zajištění opravy) Jaromír Sobek, referent odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 23324/2015 ze dne ). 378/2015 Rada města Lanškroun projednala zprávu hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek v podlimitní veřejné zakázce na dodávky Přírodní dětské hřiště MŠ Dolní Třešňovec, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), schválila pořadí nabídek dle této zprávy a rozhodla podle ustanovení 81 odst. 1 písm. b) zákona o výběru nejvhodnější nabídky, kterou předložil uchazeč: 8D z. s., Rybkova 948/23, Brno, IČO: (zveřejnění výsledku zadávacího řízení) Jaromír Sobek, referent odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 23761/2015 ze dne ). 379/2015 Rada města Lanškroun schválila smlouvu o dílo čj. MULA 23765/2015 s firmou 8D z. s., Rybkova 948/23, Brno, IČO: , na provedení díla Přírodní dětské hřiště MŠ Dolní Třešňovec v ceně Kč ,85 včetně DPH (uzavření smlouvy o dílo) Jaromír Sobek, referent odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 23761/2015 ze dne ). 380/2015 Rada města Lanškroun se seznámila s opakovanou žádostí čj. MULA 20662/2015 ze dne společnosti MIRVA s. r. o., Lázeňská 120, Lanškroun o zpevnění příjezdové cesty parcelní číslo 3787/2 a uložila vedoucímu odboru investic a majetku odpovědět žadateli ve smyslu jednání rady města (odpověď žadateli) Ing. Lukáš Pražan, vedoucí odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 23252/2015 ze dne ). 381/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj, B. Němcové 231, Pardubice, IČO: (čj. MULA 19908/2015 ze dne ) o uzavření dodatku k nájemní smlouvě a Výtah z usnesení RM strana 1 z 10

2 rozhodla vypovědět nájemní smlouvu č. 143 N 03/50 uzavřenou mezi městem Lanškroun a Pozemkovým fondem České republiky ze dne na pronájem pozemků ppč. 283/5 a ppč. 283/9 obojí v k. ú. Dolní Třešňovec. doporučila zastupitelstvu města Lanškroun bezúplatně nabýt do majetku města pozemky ppč. 283/5 a ppč. 283/9 o celkové výměře m 2 z vlastnictví České republiky s právem hospodařit Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, Praha 3, IČO: (zpráva čj. MULA 23341/2015 ze dne ). 382/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost MUDr. Vladimíra Cvrčka zastupujícího sdružení ambulantních lékařů konsorcium 2 LS GALEN, S. Čecha 43, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 17345/2015 ze dne ) o prodloužení nájmu nebytových prostor v budově polikliniky, rozhodla žádosti nevyhovět a uložila vedoucímu odboru investic a majetku odpovědět žadateli ve smyslu jednání rady města Ing. Lukáš Pražan, vedoucí odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 23342/2015 ze dne ). 383/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti MATEX HK s. r. o., Kladská 181, Hradec Králové, IČO: (čj. MULA 21211/2015 ze dne ) o souhlas s umístěním stavby distribučního vedení a zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČO: na pozemku v podílovém vlastnictví města, souhlasila s umístěním distribučního vedení na pozemku ppč. 3983/1 v k. ú. Lanškroun, rozhodla o zřízení služebnosti inženýrské sítě s obsahem dle návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu a schválila uzavření uvedené smlouvy dle přílohy Michaela Vídeňská, referentka oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 23343/2015 ze dne ). 384/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Omega tech s. r. o., Nádražní 85, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 20079/2015 ze dne ) o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví města v lokalitě ulice Dukelských hrdinů a ulice Lidická, souhlasila s umístěním kabelového vedení do pozemků ppč. 3669/3, ppč. 3986, ppč. 3669/19, ppč. 3922, ppč. 3054/1, ppč. 3669/22, ppč. 3837/2, ppč. 3837/3, ppč. 3837/9, ppč. 3050/1, ppč. 3837/, ppč. 3067/1, ppč. 3837/10, ppč. 3873/13, ppč. 3873/14, ppč. 3952, ppč. 3051/11, ppč. 4251, ppč. 3045/17, ppč. 3045/2, ppč. 3073/26, ppč. 3073/123, ppč. 3073/16, ppč. 3073/124, ppč. 3045/28, ppč. 3045/29, ppč. 3045/26, ppč. 3039/3, ppč. 3039/11, ppč. 3032/1, ppč. 3837/4, ppč. 3669/27, ppč. 3669/56, ppč. 3669/57, ppč. 252/3, ppč. 3669/28, ppč. 3669/43, ppč. 315/9, ppč. 293/2, ppč. 3032/4, ppč. 3032/3, ppč. 3032/1, ppč. 2962/4, ppč. 315/17, ppč. 315/20, ppč. 3669/4, ppč. 3814/5, ppč. 8306, ppč. 8311, ppč. 8431, ppč. 8432, ppč vše v k. ú. Lanškroun, rozhodla Výtah z usnesení RM strana 2 z 10

3 o zřízení služebnosti ve prospěch výše uvedené společnosti a schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle přílohy Michaela Vídeňská, referentka oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 23343/2015 ze dne ). 385/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, IČO: (čj. MULA 16267/2015 ze dne ) o prodej pozemků v areálu provozovny v ulici Dukelských hrdinů a doporučila zastupitelstvu města pozemky ppč. 3073/36, ppč. 3073/37 a ppč. 3073/38 o celkové výměře 257 m 2 vše v k. ú. Lanškroun neprodávat (zpráva čj. MULA 23354/2015 ze dne ). 386/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 16343/2015 ze dne o pronájem pozemku v areálu bývalých technických služeb a rozhodla pronajmout část pozemku ppč. 1607/5 o výměře 500 m 2 v k. ú. Lanškroun na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši Kč 500,-- a schválila text nájemní smlouvy dle přílohy (zpráva čj. MULA 23356/2015 ze dne ). 387/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 16967/2015 ze dne o zrušení předkupního práva pro město Lanškroun a doporučila zastupitelstvu města zrušit předkupní právo ve prospěch města Lanškroun váznoucího na pozemku ppč. 493/4 a stpč. 3175, jehož součástí je budova čp. 555, Ostrovské Předměstí, Pivovarská ulice, Lanškroun. zřídit právo služebnosti spočívající v právu strpět instalaci tří konzol od hrany budovy čp. 555, Ostrovské Předměstí, Pivovarská ulice, Lanškroun, která je součástí pozemku stpč v k. ú. Lanškroun ve prospěch města Lanškroun za účelem umístění střešní konstrukce. schválit text smlouvy o zřízení služebnosti a zrušení předkupního práva dle přílohy (zpráva čj. MULA 23358/2015 ze dne ). 388/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Stepa s. r. o., Sázavská 995, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 22068/2015 ze dne ) o prodej pozemku v ulici K. Světlé a rozhodla Výtah z usnesení RM strana 3 z 10

4 zveřejnit úmysl města prodat část pozemku ppč. 3984/1 o výměře cca 17 m 2 v k. ú. Lanškroun (zpráva čj. MULA 23360/2015 ze dne ). 389/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 18077/2015 ze dne o prodej pozemku v ulici Svojsíkova a doporučila zastupitelstvu města prodat část pozemku ppč. 3073/41 o výměře cca 60 m 2 v k. ú. Lanškroun za jednotkovou cenu 300 Kč/m 2 dle přílohy a s připočtením nákladů města spojených s prodejem (zpráva čj. MULA 23362/2015 ze dne ). 390/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 3362/2015 ze dne o prodej pozemku v lokalitě Na Výsluní a doporučila zastupitelstvu města část pozemku ppč o výměře cca 200 m 2 v k. ú. Lanškroun neprodávat (zpráva čj. MULA 23364/2015 ze dne ). 391/2015 Rada města Lanškroun se seznámila s žádostí čj. MULA3005/2014 ze dne ) a s doplněním žádosti (čj. MULA 9427/2014 ze dne o koupi domu čp. 390 v ul. 5. května a doporučila zastupitelstvu města pozemek stpč. 943, jehož součástí je dům čp. 390, Vnitřní Město, ul. 5. května, Lanškroun a část pozemek ppč. 195/2 vše v k. ú. Lanškroun žadatelům neprodávat Michaela Vídeňská, referentka oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 23369/2015 ze dne ). 392/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 19470/2015 ze dne ) o pronájem pozemků k zemědělským účelům a rozhodla zveřejnit úmysl města propachtovat pozemky ppč a ppč o celkové výměře m 2 obě v k. ú. Horní Třešňovec (zpráva čj. MULA 23370/2015 ze dne ). Výtah z usnesení RM strana 4 z 10

5 393/2015 Rada města Lanškroun projednala podnět odboru investic a majetku ohledně provozu veřejných WC v majetku města, schválila sloučení provozu veřejných WC v ulici T. G. Masaryka a veřejných WC v přístavbě restaurace Na Koupališti za podmínek obsažených v oznámení o výběrovém řízení na provozovatele městských WC a rozhodla zveřejnit text výzvy k podání nabídek uchazečů o provozování obou veřejných WC dle přílohy Jiří Švarc, referent oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 23644/2015 ze dne ). 394/2015 Rada města Lanškroun se seznámila se změnou smluvního vztahu mezi městem Lanškroun a Alenou Luňáčkovou, J. M. Marků 11, Lanškroun, IČO: , ohledně účtování DPH k nájemnému za užívání movitých věcí v restauraci a bufetu na Hale B. Modrého a schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřené dne dle přílohy Jiří Švarc, referent oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 23646/2015 ze dne ). 395/2015 Rada města Lanškroun se seznámila se zprávou společnosti Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. ohledně pronájmu nově zřízené prodejny v ulici B. Němcové a z důvodu nereagování žadatelky na výzvy k uzavření nájemní smlouvy rozhodla zrušit své usnesení č. 238/2015 ze dne o pronájmu prodejny o podlahové ploše 77 m 2 v přízemí domu čp. 125, ul. B. Němcové, Lanškroun Kláře Uhlířové, T. G. Masaryka 322, Lanškroun JUDr. Milan Slezák, jednatel společnosti Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. (zpráva čj. MULA 23652/2015 ze dne ). 396/2015 Rada města Lanškroun rozhodla zveřejnit záměr města pronajmout nové nebytové prostory o podlahové ploše 77 m 2 v přízemí domu čp. 125, ul. B. Němcové, Lanškroun za smluvní měsíční nájemné JUDr. Milan Slezák, jednatel společnosti Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. (zpráva čj. MULA 23652/2015 ze dne ). 397/2015 Rada města Lanškroun jako orgán příslušný rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka společnosti Technické služby Lanškroun, s. r. o., Nádražní 822, Lanškroun, IČO: , podle 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. - o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: se seznámila se Zprávou o výsledku hospodaření společnosti Technické služby Lanškroun, s. r. o., Nádražní 822, Lanškroun, IČO: za rok 2014, se seznámila se Zprávou o vztazích mezi propojenými osobami, Výtah z usnesení RM strana 5 z 10

6 schválila výsledky hospodaření společnosti Technické služby Lanškroun, s. r. o., Nádražní 822, Lanškroun, IČO: za rok 2014 dle přílohy, schválila účetní závěrku společnosti Technické služby Lanškroun, s. r. o., Nádražní 822, Lanškroun, IČO: za rok 2014, schválila vyrovnání dosaženého hospodářského výsledku za rok 2014 ve výši Kč, tj. úhradu hospodářské ztráty za rok 2014 ve výši Kč, z nerozděleného zisku minulých let Termín realizace: (zveřejnění příslušných dokumentů) Vladimír Skalický, jednatel společnosti Technické služby Lanškroun, s. r. o. (zpráva čj. MULA 23660/2015 ze dne ). 398/2015 Rada města Lanškroun, podle 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovila s účinností od rozdělení pravomocí na městském úřadu tak, že po dobu peněžité pomoci v mateřství, dovolené a rodičovské dovolené Mgr. Ing. Martiny Schenkové nebude funkce vedoucí oddělení právního a přestupků obsazena a uvedené oddělení bude řídit tajemník městského úřadu s tím, že pozice právníka městského úřadu bude na dobu určitou obsazena v souladu se zákonem č. 312/2003 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů a uložila tajemníkovi městského úřadu upravit v tomto smyslu příslušné vnitřní předpisy (přílohy organizačního řádu, příloha kontrolního řádu) Ing. Jan Šebrle, tajemník (zpráva čj. MULA 22003/2015 ze dne ). 399/2015 Rada města dodatečně schválila zahraniční služební cestu Mgr. Radima Vetchého do slovenského partnerského města Kežmarok na 25. ročník mezinárodního festivalu Európské ľudové remeslo EĽRO, který se uskutečnil ve dnech července Bc. Jana Kolomá, asistentka starosty (zpráva čj. MULA 23740/2015 ze dne ). 400/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost spolku Tělovýchovná jednota Lanškroun, z. s., Dobrovského 41, Lanškroun. IČO: (čj. MULA 23031/2015 ze dne ) o prodloužení platnosti nájemní smlouvy na užívání Dělnického domu ze dne a uložila odboru investic a majetku v rámci aktualizace uvedené nájemní smlouvy dle usnesení rady města č. 163/2015 navrhnout prodloužení její platnosti do roku Jiří Švarc, referent oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 23655/2015 ze dne ). Výtah z usnesení RM strana 6 z 10

7 401/2015 Rada města Lanškroun vzala na vědomí zápis č. 5/2015 z jednání komise pro výchovu a vzdělávání ze dne a schválila statut této komise (vyvěšení statutu na webové stránky) Mgr. Radka Krejčová, referentka oddělení školství a kultury (zpráva čj. MULA 23029/2015 ze dne ). 402/2015 Rada města Lanškroun, podle ustanovení 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a podle ustanovení 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí ve znění pozdějších předpisů, udělila předchozí souhlas ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: , k přijetí peněžních darů ve výši: Kč 1.500,-- dle smlouvy s Pavlem Vyhnálkem, Nádražní 90, Lanškroun, IČO: , Kč ,-- dle smlouvy se společností ŠKODA AUTO a. s., Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav, IČO: (předání výpisu usnesení příspěvkové organizaci) Mgr. Radka Krejčová, referentka oddělení školství a kultury (zpráva čj. MULA 23064/2015 ze dne ). 403/2015 Rada města Lanškroun stanovila plat ředitelce příspěvkové organizace Školní jídelna MADORET, B. Smetany 493, Lanškroun, IČO: , Pavlíně Tovtikové s účinností od dle přílohy (předání platového výměru) Mgr. Radka Krejčová, oddělení školství a kultury finančního odboru (zpráva čj. MULA 23076/2015 ze dne ). 404/2015 Rada města Lanškroun stanovila plat ředitelce příspěvkové organizace Městské muzeum Lanškroun, nám. A. Jiráska 1, Lanškroun, IČO: , PaedDr. Marii Borkovcové s účinností od dle přílohy (předání platového výměru) Mgr. Radka Krejčová, oddělení školství a kultury finančního odboru (zpráva čj. MULA 23083/2015 ze dne ). 405/2015 Rada města Lanškroun schválila rozpočtová opatření č. 22 až 30 k rozpočtu města na rok 2015 dle přílohy Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru (zpráva čj. MULA 22941/2015 ze dne ). Výtah z usnesení RM strana 7 z 10

8 406/2015 Rada města Lanškroun schválila Směrnici o evidenci a vymáhání pohledávek města Lanškroun a Směrnici o evidenci a vymáhání pohledávek v oblasti hospodaření s byty a nebytovými prostory města Lanškroun zajišťované na základě smlouvy příkazní Městským bytovým podnikem Lanškroun, s. r. o. (zpráva čj. MULA 22945/2015 ze dne ) (vydání směrnic) Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 22945/2015 ze dne ). 407/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost (MULA 23114/2015) ředitelky příspěvkové organizace Školní jídelna Madoret Lanškroun, B. Smetany 493, Lanškroun, IČO: , o možnost rozšíření rozsahu rekonstrukce sociálního zařízení v budově ŠJ Madoret, ul. B. Smetany a schválila provedení rekonstrukce umývárny ve 2. NP nad rámec původně předpokládaných prací s tím, že výše poskytnuté investiční dotace z rozpočtu města na rok 2015 ve výši Kč ,-- se nemění Pavlína Tovtíková, ředitelka příspěvkové organizace ŠJ Madoret (zpráva čj. MULA 23079/2015 ze dne ). 408/2015 Rada města Lanškroun schválila statut sportovní komise čj. MULA 20993/2015 dle přílohy (zveřejnění statutu) RNDr. Lada Sitová, referentka finančního odboru (zpráva čj. MULA 23075/2015 ze dne ). 409/2015 Rada města Lanškroun schválila vyřazení dlouhodobého hmotného neupotřebitelného majetku a stanovila vyvolávací ceny dle přílohy zápisu z jednání likvidační komise dne (zápis čj. MULA 22192/2015), dále uložila vedoucí kanceláře starosty a tajemníka zveřejnit úmysl majetek prodat (vystavit majetek na Aukro) Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zveřejnění na portálu Aukro) RNDr. Lada Sitová, referentka finančního odboru (zajištění vyřazení majetku a jeho fyzické likvidace) (zpráva čj. MULA 23227/2015 ze dne ). 410/2015 Rada města Lanškroun schválila statut likvidační komise čj. MULA 20558/2015 dle přílohy (zveřejnění statutu) RNDr. Lada Sitová, referentka finančního odboru (zpráva čj. MULA 23227/2015 ze dne ). Výtah z usnesení RM strana 8 z 10

9 411/2015 Rada města Lanškroun schválila statut škodní komise čj. MULA 20579/2015 dle přílohy (zveřejnění statutu) RNDr. Lada Sitová, referentka finančního odboru (zpráva čj. MULA 23233/2015 ze dne ). 412/2015 Rada města Lanškroun schválila statut kulturní komise čj. MULA 20991/2015 dle přílohy (zveřejnění statutu) RNDr. Lada Sitová, referentka finančního odboru (zpráva čj. MULA 23233/2015 ze dne ). 413/2015 Rada města Lanškroun schválila statut komise pro životní prostředí čj. MULA 18864/2015 dle přílohy Ing. Aleš Dřímal, referent odboru životního prostředí (zpráva čj. MULA 23658/2015 ze dne ). 414/2015 Rada města Lanškroun rozhodla o vydání nařízení města Lanškroun č. 1/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy (zveřejnění na úřední desce) Ing. Táňa Papíková, referentka odboru životního prostředí (zpráva čj. MULA 23634/2015 ze dne ). 415/2015 Rada města Lanškroun rozhodla v řízení provedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a na základě obecně závazné vyhlášky č. 3/2014, o čistotě města a o zabezpečení některých dalších místních záležitostí veřejného pořádku, udělit výjimku z doby nočního klidu v době od 22:00 hodin dne do 00:30 hodin dne , a to Rozhodnutím ve znění dle přílohy Mgr. Kristýna Poláková, právnička města (zpráva čj. MULA 23663/2015 ze dne ). 416/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. SLA/101/2007 ze dne o umístění v Domě s pečovatelskou službou, rozhodla pronajmout žadatelce volný byt v Domě s pečovatelskou službou, B. Martinů 980, Lanškroun a uložila jednateli Městského bytového podniku Lanškroun, s. r. o. sepsat Výtah z usnesení RM strana 9 z 10

10 s žadatelkou nájemní smlouvu na dobu neurčitou Věra Ptáčková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví (zpráva čj. MULA 23124/2015 ze dne ). JUDr. Milan Slezák, jednatel Městského bytového podniku Lanškroun, s. r. o. 417/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 26206/2012 ze dne o umístění v Domě s pečovatelskou službou, rozhodla pronajmout žadateli volný byt v Domě s pečovatelskou službou, 28. října 20, Lanškroun a uložila jednateli Městského bytového podniku Lanškroun, s. r. o. sepsat s žadatelem nájemní smlouvu na dobu neurčitou Věra Ptáčková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví (zpráva čj. MULA 23125/2015 ze dne ). JUDr. Milan Slezák, jednatel Městského bytového podniku Lanškroun, s. r. o. 418/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost čj /2006/SOC ze dne o umístění v Domě s pečovatelskou službou, rozhodla pronajmout žadatelce volný byt v Domě s pečovatelskou službou, 28. října 20, Lanškroun a uložila jednateli Městského bytového podniku Lanškroun, s. r. o. sepsat s žadatelkou nájemní smlouvu na dobu neurčitou Věra Ptáčková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví (zpráva čj. MULA 23131/2015 ze dne ). JUDr. Milan Slezák, jednatel Městského bytového podniku Lanškroun, s. r. o. Mgr. Radim Vetchý v. r. starosta Ing. Bohumil Bernášek v. r. místostarosta Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů. Osoby, které jsou k tomu oprávněny podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, mohou přijít a nahlédnout do usnesení, které je uloženo u sekretářky starosty (1. patro radnice, číslo dveří 26). Výtah z usnesení RM strana 10 z 10

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 434/2015 Rada města Lanškroun schválila: a) výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentaci čj. MULA 25867/2015 a seznam obeslaných uchazečů

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 30/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 2791/2015 ze dne 26.01.2015) o připojení

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 278/2015 Rada města Lanškroun schválila návrh Smlouvy (čj. MULA 18581/2015) se společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 508/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost spolku Dlouhá cesta, Jungmannova 1013, Čelákovice, IČO: 26986183 (čj. MULA 32016/2014 ze dne

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 203/2015 Rada města Lanškroun souhlasila s převodem členských práv a povinností k družstevní bytové jednotce byt č. 15 v bytovém domě

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 20806/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 22. června 2015 Zápis

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014 Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 10 Počet listů příloh: 1 + 4 (usnesení) Spisová značka: SEK/13396/2014/JKo Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014 Místo a čas

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 15289/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 7. května 2015 Zápis

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 12. dubna 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 12. dubna 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/12132/2010/PBr Přítomni: 8, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 12. dubna 2010

Více

Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 10 Počet listů příloh: 1 + 4 (usnesení) Spisová značka: SEK/8057/2015/JKo

Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 10 Počet listů příloh: 1 + 4 (usnesení) Spisová značka: SEK/8057/2015/JKo Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 10 Počet listů příloh: 1 + 4 (usnesení) Spisová značka: SEK/8057/2015/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 16. března 2015 Místo a čas

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 7 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/25359/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Omluven: pozdější příchod ohlásil Mgr. Urban Výtah ze zápisu z

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 10459/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 3. dubna 2014 Zápis

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 102. schůze Rady města Příbora konané dne 9. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan

Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 16 Počet listů příloh: 1 + 8 (usnesení) Spisová značka: SEK/39802/2014/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 8. prosince 2014 Místo a

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

U S N E S E N Í. z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin

U S N E S E N Í. z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin Rada města s c h v a l u j e : U S N E S E N Í z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin 1. Program jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015. 2. Dodatek č. 1 ke

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Projednané návrhy: 01S1 Pacht nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem

Více

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č.

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 15. zasedání konaného dne 20. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

MĚSTO LANŠKROUN. ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014

MĚSTO LANŠKROUN. ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014 MĚSTO LANŠKROUN ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014 Město Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí nám. J. M. Marků 12, Vnitřní město, 563 01 Lanškroun IČO: 279 102 Na základě 84 odst. 2 písm. d) zákona č.

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004 Usnesení RM 10. 3. 2004-1 - U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004 173/2004 RM dle 50 odst. 1 písm. c) zák. 199/94 Sb., ve znění pozdějších předpisů rozhodla přijmout nabídku (č.j. 3866/2004/sek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 138/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 10. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

4 983 720 85 363, 1385, PSČ

4 983 720 85 363, 1385, PSČ č. 1 Rada města bere na vědomí informaci ZO Českého zahrádkářského svazu Pod Habeší, Česká Třebová, o přidělení identifikačního čísla, viz. příloha. č. 2 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Veřejná zakázka 1. Identifikační údaje zadavatele: Obec Chvaleč se sídlem: Chvaleč 231, 542 11 Chvaleč IČ: 00277941 DIČ: CZ00277941 jejímž jménem jedná: Bc. Tomáš Prouza, starosta

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 8 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 05. 08. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 37/2015/RM Ing. Pavel Zálom, RNDr. Ladislav

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015 - 42 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015 Přítomno: 7 členů rady Program: 1. Kontrola usnesení - spolupráce s JUDr. Plavcem - usnesení č. 49/2014 ze dne 17.12.2014 postup

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Výtah ze zápisu jednání Rady města Lanškroun ze dne 18. dubna 2011

Výtah ze zápisu jednání Rady města Lanškroun ze dne 18. dubna 2011 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 1 Spisová značka: SEK/14087/2011/PBr Výtah ze zápisu jednání Rady města Lanškroun ze dne 18. dubna 2011 Místo a čas zahájení: kancelář

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 407/15R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více