Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizace transfuzní služby. I.Sulovská"

Transkript

1 Organizace transfuzní služby I.Sulovská

2 Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska

3 Výrobci TP mají uděleno povolení k výrobě TP Náplň práce: nábor a evidence dárců posouzení způsobilosti dárců k odběru odběr krve zpracování plné krve výroba TP povinná vyšetření TP

4 Odběrová střediska nemají povolení k výrobě TP Náplň práce: provádí všechny kroky od náboru dárců po vlastní odběr plné krve odebranou krev včetně vzorků k vyšetření odesílají tentýž den výrobci TP k dalšímu zpracování do odběrového střediska se dovážejí vyrobené TP v množství, které potřebuje nemocnice, k níž odběrové středisko náleží

5 Organizace transfuzní služby ve FN Olomouc I. TO dárcovská část klinická péče o dárce před, při a po odběru laboratorní povinná vyšetření vzorků odběru (imunohematologie, infekční markery) pacientská část klinická léčebné aferézy laboratorní testy slučitelnosti, potransfuzní reakce, prenatální poradny

6 Organizace transfuzní služby ve FN Olomouc II. Kliniky a oddělení zástupcem je transfúzní lékař kliniky dbá na dodržování zásad účelné hemoterapie, zacházení s TP na oddělení dle zákonných norem (Sm-L008),sleduje a předává ostatním lékařům doporučení TO

7 Předtransfuzní vyšetření Předtransfuzním vyšetřením nazýváme organizační opatření, laboratorní testy a kontrolní činnosti, které je nutno provádět před podáním transfuzního přípravku. Tyto jednotlivé kroky představují jedinou možnost pro dodání optimálního transfuzního přípravku pro pacienta.

8 Co předchází požadavku transfuze? Správná indikace transfuzního přípravku lékařem dle zásad účelné hemoterapie Správné vyplnění žádanky o transfuzní přípravek Odběr vzorku pro předtransfuzní vyšetření lege artis

9 Žádanka o transfuzní přípravek I Jednoznačná identifikace pacienta: - jméno, příjmení - rodné číslo - u neznámých osob nezaměnitelné označení (traumatologický plán) - novorozenci: příjmení, náhradní rodné číslo, u dvojčat pořadí - pojišťovna či další údaj o plátci

10 Žádanka o transfuzní přípravek II Hlavní a vedlejší diagnóza Identifikace pracoviště, které transfuzní přípravek požaduje Specifikace požadavku (plánovaný požadavek, STATIM nebo vitální indikace) Specifikace požadovaného přípravku a množství Datum a hodina požadované transfúze Jméno lékaře a podpis

11 Žádanka o transfuzní přípravek III Uvedení všech požadovaných anamnestických údajů souvisejících s dřívějším podáním transfuze ( počet transfuzí, informace o potransfuzních reakcích, u žen počet gravidit atd.) Uvedení hemolýzy v minulosti či současně probíhající Uvedení aplikovaných léků, které by mohly mít vliv na průběh testů slučitelnosti (např. infúze, ATB )

12 Typy požadavků Plánovaný požadavek - obvykle na následující den Statim - vyšetření je prováděno mimo rutinní provoz laboratoří, přípravek je vydán do 2 hodin od doručení vzorku na TO Vitální indikace - přípravek je vydán bez testu slučitelnosti (univerzální dárce, popř. stejnoskupinová krev, pokud je k dispozici dřívější vyšetření)

13 Odběr krevního vzorku Správné označení vzorku : - jméno a rodné číslo pacienta (aktivní identifikace, u pacientů v bezvědomí jednoznačná identifikace) - datum a hodina odběru - podpis pracovníka odebírajícího vzorek CAVE: označení vzorku musí odpovídat údajům na žádance - vyšetření vzorku je platné 72 hodin

14 Výdej požadovaných transfuzních přípravků Expedice vydává na základě požadavku kliniky transfuzní přípravky pracovníkovi, který doručí žádanku na výdej transfuzního přípravku Pro transport jednotlivých přípravků musí být použit termobox CAVE: pro různé typy přípravků je nutno použít různé termoboxy!!!

15 Jak zacházet s transfuzním přípravkem? Trombocytární přípravky nesmí být uchovávány v lednici Mražená plazma musí být rozmražena validovaným rozmražovačem při 37 C bezprostředně před aplikací Erytrocytární přípravky nesmí být před podáním uloženy při pokojové teplotě na oddělení více než 2 hodiny Granulocytární přípravky se neskladují,aplikovat ihned po dopravení na oddělení CAVE: nikdy neponechávat různé druhy transfuzních přípravků položené na sobě a na místě vysoké teploty(např. sluneční záření atd.)

16 Aplikace transfuzních přípravků Erytrocyty - prvních 15 min, 1-2 ml/min,dále lze 2-6 ml/min, při masivních transfuzích 1TU/5-10 min Trombocyty aplikovat ihned po doručení na oddělení, doba aplikace min Plazma aplikace ihned po rozmrazení,nejpozději do 30 min. po rozmrazení Granulocyty aplikace 2 hodiny (riziko leukostázy v plicích) CAVE! Informovaný souhlas pacienta (zákonného zástupce) poučení provádí lékař

17 Nezbytné postupy před podáním transfuze Provádění nezbytných kontrolních kroků představuje poslední možnost odhalení AB0 inkompatibility způsobené záměnou: - při odběru vzorku - při předtransfuzním vyšetření - při vydání přípravku - při záměně pacienta příjemce CAVE: nejtěžší hemolytické potransfuzní reakce jsou způsobené současným zanedbáním kontrolních mechanismů a záměnou!

18 Kontrolní kroky I Kontrola shody údajů na průvodce a na štítku transfuzního přípravku (jméno, příjmení, rodné číslo na průvodce, KS, číslo a typ TO na průvodce i vaku) Ověření identifikace příjemce (aktivní identifikace) Kontrola neporušenosti obalu přípravku a transfuzního setu (filtr um) Makroskopická kontrola kvality přípravku (známky hemolýzy, koagula, zkalení neerytrocytárních přípravků, atd.)

19 Kontrolní kroky II Zajišťovací zkouška TP obsahující erytrocyty: ověření AB0 kompatibility zajišťovací zkouškou (bed - side test): vyšetření kapky krve bezprostředně odebrané pacientovi a kapky krve ze segmentu pomocí diagnostického séra anti A, anti B TP neobsahující erytrocyty: ověření KS pacienta (bed-side test) před první aplikací při hospitalizaci Biologická zkouška se neprovádí, nahrazuje ji pomalá aplikace v úvodu transfuze

20 Dokumentace I. Záznam o podané transfuzi uvést do denního záznamu pacienta v lékařské i sesterské dokumentaci vč. hodnot TK, pulsu a teploty PŘED a PO podání transfuze, ev. dalších laboratorních vyšetření Záznam do transfuzního deníku oddělení musí obsahovat jednoznačnou identifikaci přípravku (vždy celé číslo transfuzního přípravku) Přesně specifikovat event. nežádoucí účinky transfuze a dokumentovat jejich event. léčbu Zajistit vak se zbytkem transfuzního přípravku a provedený bed-side test po dobu 24 hodin při teplotě 2-6 C

21 Dokumentace II. Transfuzní deník evidence aplikovaných i neaplikovaných TP na oddělení: datum, identifikace pacienta, KS pacienta, druh, celé odběrové číslo a KS každé jednotky, jméno aplikujícího lékaře a asistujícího ZP, event. záznam o nepodání TP a jeho likvidaci Transfuzní list - identifikace pacienta, datum aplikace, druh, odběrové číslo, KS každé jednotky, doba aplikace, monitorování, event. nežádoucí účinek Dekurz pacienta indikace, počet a druh TP

22 Hemovigilance Definice Soubor postupů zahrnující detekci, shromažďování a analýzu informací o nepříznivých účincích a příhodách souvisejících s odběrem krve na straně dárce a aplikací transfuzního přípravku na straně příjemce

23 Vyhláška č.411 z roku 2004 Nežádoucí příhoda - jakákoliv nepříznivá změna zdravotního stavu související s odběrem, kontrolou, zpracováním, přepravou a výdejem krve a krevních složek, která by mohla vést ke smrti, ohrožení života nebo poškození zdraví, k omezení schopnosti pacienta či paciena nebo která zapříčiní hospitalizaci či onemocnění nebo jejich prodloužení Nežádoucí účinek - nezamýšlená odezva dárce nebo pacienta související s odběrem nebo transfuzí krve či krevních složek, která má za následek smrt, ohrožení života, poškození zdraví či omezení schopností dárce či pacienta nebo která zapříčiní hospitalizaci či onemocnění nebo jejich prodloužení

24 Děkuji za pozornost

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

Příručka kvality OKBH

Příručka kvality OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice Příručka kvality OKBH Status: Platné Platné od: 5.1.2015 Působnost: OKBH Verze: 5.0 Autor: RNDr. Pavel Nezbeda Schválila: MUDr. Hana

Více

Název dokumentu. Abstrakt. Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis

Název dokumentu. Abstrakt. Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44 532 03 Pardubice Název dokumentu LP-TOX Laboratorní příručka strana : 1z 39 LP-TOX Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka Toxikologické laboratoře

Více

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Pokyn ÚSKVBL/INS/VYR 03/2012 Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Platnost od: 1.9.2012 Platnost do: není omezeno Mění a doplňuje: - Zrušuje/nahrazuje:

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč OBSAH: 1. Cenový předpis o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů.........

Více

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard Téma: Odběr biologického materiálu vydání č. 3 Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31 STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nakládání s odpady ze zdravotnických a jim podobných zařízení může být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění. Riziko z tohoto odpadu je spojeno s nebezpečnými vlastnostmi

Více

Zákon o specifických zdravotních službách II. část zdravotní služby poskytované za zvláštních podmínek

Zákon o specifických zdravotních službách II. část zdravotní služby poskytované za zvláštních podmínek Zákon o specifických zdravotních službách II. část zdravotní služby poskytované za zvláštních podmínek DAGMAR ZÁLESKÁ advokátka specializující se na zdravotnické právo I. Úvod Zákon o specifických zdravotních

Více

Katalog potřeb a služeb ehealth

Katalog potřeb a služeb ehealth Katalog potřeb a služeb ehealth Program implementace ehealth Etapa: Analýza potřeb 1 Název dokumentu: Katalog potřeb a služeb ehealth ID: KEH5 Verze č. 5 Účel: Ke schválení Určená pro GP Datum 04.02.2009

Více

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka Uèební text vzniklý v rámci projektu spolufinancovaného evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR s názvem Zvýšení kvality praktického vzdìlání studentù studijního programu Biomedicínská a klinická

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Vladimír Janda, DiS. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Vladimír Janda, DiS.

Více

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODLE ZÁKONA Č. 258/2000 SB., O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ schváleny MZ ČR dne 21. 3. 2006 ZMOCNĚNÍ Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Krajská nemocnice Liberec, a.s., Transfuzní oddělení a Oddělení plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc pořádají PRACOVNÍ DEN TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH

Více

Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 23 Poučení a souhlas nemocného (1) Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu příslušného zdravotnického

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Péče o pacienta s. 3 v terminálním stavu

Péče o pacienta s. 3 v terminálním stavu 1 akcent Ročník 1, číslo 5, květen 2010 akcent Informační kanál Všeobecné zdravotní pojišťovny Péče o pacienta s. 3 v terminálním stavu s. 4 Partnerství VZP Jak předepisovat a dokumentovat domácí zdravotní

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

Hrozby, rizika a možná řešení

Hrozby, rizika a možná řešení Příloha 2 Hrozby, rizika a možná řešení Tento dokument obsahuje seznam nejvýznamnějších rizik spojených s oprávněním pro OHS a s procesem sledování a zároveň poskytuje seznam možných řešení, jak tato rizika

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Bakalářská

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření PREANALYTICKÁ A POSTANALYTICKÁ ČÁST LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Úvod Části biochemického vyšetření (laboratorního diagnostického procesu) lze schematicky znázornit takto: Biochemické vyšetření / Laboratorní

Více