Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky UPS. FTP Klient. A05463

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky UPS. FTP Klient. A05463 fboranek@atlas."

Transkript

1 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky UPS FTP Klient Plzeň, 2007 František Bořánek A05463

2 Obsah 1 Úvod Zadaní Standardní zadání Součásti programu Co musí obsahovat dokumentace Kontext a architektura systému Kontext FTP příkazy Odpovědi Navázání chráněné relace Použití pasivního módu Architektura systému Datový typ FTPReplay Zvolená technologie, programovací jazyk Použité zkratky Uživatelská dokumentace Spuštění Ovládání Logování Přeložení a sestavení Použité zdroje RFC dokumenty Ostatní

3 1 Úvod FTP Klient je vytvořen v rámci semestrální práce pro předmět Úvod do počítačových sítí. Podporuje jen minimální množinu příkazů. Je napsán v jazyce Java v prostředí Netbeans. 2 Zadaní 2.1 Standardní zadání 2. FTP klient Prostudujte odpovídající RFC dokumenty a navrhněte minimální množinu podporovaných operací protokolu FTP. Realizujte funkce klienta. Součástí práce bude i otestování funkčnosti programu s existujícím serverem. Soustřeďte se na problematiku bezpečného připojení. 2.2 Součásti programu Součástí programu bude trasování komunikace, dovolující zachytit proces komunikace na úrovni aplikačního protokolu a zápis trasování do souboru. Každý program bude doplněn o zpracování statistických údajů (přenesený počet bytů, přenesený počet zpráv, počet navázaných spojení, počet přenosů zrušených pro chybu, doba běhu apod.). Zdrojové kódy organizujte tak, aby od sebe byly odděleny části volání komunikačních funkcí, které jste vytvořili na základě zadání, od částí určených k demonstraci funkčnosti vašeho řešení (grafické rozhraní). 2.3 Co musí obsahovat dokumentace Úvodní stránku se jménem zadání, Vaším příjmením a jménem, univerzitním číslem a ovou adresou. Text zadání spolu s číslem zadání. Programátorskou dokumentaci - popis řešení, použitých datových struktur, formáty vyměňovaných zpráv, programů použitých při vývoji a programů potřebných k provozu aplikace. V případě realizace rozšířených zadání také odkazy na použité RFC dokumenty Uživatelskou dokumentaci - postup přeložení a sestavení, spuštění, parametry programu, ovládání. Odkazy na použité zdroje. 3 Kontext a architektura systému 3.1 Kontext FTP (File Transfer Protocol) je protokol aplikační vrstvy sloužící pro přenos souborů. Je definován v RFC959. Ftp používá dvě spojení, kontrolní a datové. Kontrolní je navázáno po celou dobu relace. Datové se navazuje pouze pro přenos dat (souborů a výpisu adresáře). Ftp používá Telnet protokol pro kontrolní spojení. Jsou dvě možnosti realizace. Použít existujícího Telnet klienta nebo implementovat vlastního klienta do FTP. Použil jsem druhou možnost a program si obhospodařuje kontrolní spojení sám. Datové spojení se inicializuje příkazy PORT nebo PASV. Aktivní spojení se realizuje odesláním příkazu PORT h3, h2, h1, h0, p1, p0, kde h je IP adresa klienta a p je port na kterém bude naslouchat. Server pak naváže datovou relaci a odešle data na IP adresu a port. 2

4 Pasivní spojení se realizuje odesláním příkazu PASV a server vrátí odpověď se zamítnutím pasivního přenosu nebo se specifikací IP adresy a portu. Klient sám pak naváže spojení. Tento klient podporuje pouze pasivní režim. Další příkazy: MODE, který nastavuje mód přenosu (přednastavený je stream ) TYPE, který nastavuje typ přenosu- (přednastavený je ASCII Non-print) STRU, (přednastavený je File) Tyto přednastavený hodnoty musí host akceptovat. Proto nebylo nutné všechny příkazy implementovat. Problémem je, že komunikace probíhá nešifrovaně a ověřování uživatele lze odposlechnout. V dnešní době je dostupný tzv. FTPS, který je zpětně kompatibilní s běžným FTP, ale v zasadě existují tři způsoby jak tento problém řešit. Secure FTP - FTP přes SSH označuje tunelování FTP skrz spojení navázaného pomocí SSH protokolu. Protože protokol FTP používá dvě spojení, je velmi těžké zajistit, aby bylo tunelováno nejen řídící, ale i datové spojení. SFTP - SSH File Transfer Protocol umožňuje přenos souborů mezi dvěma počítači a manipulaci s nimi. Pro vlastní přenos dat obvykle využívá protokol SSH-2, který zajišťuje zabezpečený přenos dat, avšak je navržen tak, aby ho bylo možné používat i nad jiným protokolem. FTPS nebo také FTP SSL/TLS rozšíření stávajícího FTP definované v RFC 2228 a je v několika variantach: Implicitní FTPS - starší, avšak stále hojně používaná metoda, kdy se klient připojuje na jiný port (typicky 990) a aktivace SSL je provedena před zasláním jakéhokoliv příkazu (tj. podobně jako u HTTPS) Explicitní FTPS - preferovaný způsob, který dle RFC 4217 definuje příkaz, který určuje, že bude použito TLS zabezpečení přenosu. Klient se připojuje na port 21, zahajuje nešifrovanou komunikaci a žádá o aktivaci TLS před tím, než budou posílána citlivá data. Tento způsob je implementovaný v tomto FTP Klientovi FTP příkazy Píší se znaky ASCII a server není case sensitive. Důležité je zachovat syntaxi. Následují implementované FTP příkazy: USER <SP> <username> <CRLF> PASS <SP> <password> <CRLF> CWD <SP> <pathname> <CRLF> CDUP <CRLF> QUIT <CRLF> PASV <CRLF> TYPE <SP> <type-code> <CRLF> RETR <SP> <pathname> <CRLF> STOR <SP> <pathname> <CRLF> DELE <SP> <pathname> <CRLF> RMD <SP> <pathname> <CRLF> MKD <SP> <pathname> <CRLF> PWD <CRLF> LIST [<SP> <pathname>] <CRLF> Odpovědi Odpovědi jsou strukturované do tvaru tří-místného kódu, mezery a zprávy. Pokud odpověď má více řádků, místo mezery se použije mínus a poslední řádek začíná opět stejným kódem následuje mezera a text. CODE <SP> Message <CRLF> 3

5 Př: 123-First line Second line 234 A line beginning with numbers 123 The last line Navázání chráněné relace Client Server control data data control =========================================================== socket() bind() socket() connect() > accept() < AUTH TLS > < TLSneg() < > TLSneg() PBSZ > < PROT P > < USER fred > < CCC > < TLSshutdown() < > TLSshutdown() Použití pasivního módu Client Server control data data control =========================================================== PASV > < Entering Passive Mode (A1,A2,A3,A4,p1,p2) LIST > < Opening ASCII mode data connection for file list < přenos přes datový slocket > < Transfer complete 4

6 3.2 Architektura systému Hlavní přehled balíčků: Balíčky ftp a ftps: Detailnější popis tříd je v JavaDoc, který je přiložený ke zdrojovým kódům. 5

7 3.3 Datový typ FTPReplay Z potřeby rozkládat návratovou zprávu na kód a text, popřípadě více řádkovou zprávu ještě na data, vznikla třída FTPRepley. Třída slouží jako kontejner pro tyto data a obsahuje metody pro rozklad surové zprávy a validování zpráv. 3.4 Zvolená technologie, programovací jazyk Pro snadnější přenositelnost mezi operačními systémy je celá aplikace napsaná v jazyce Java. Pro systém Linux je k aplikaci přiložený spouštěcí skript. 4 Použité zkratky <CRLF> <SP> <CR> <LF> <NL> konec řádku (End-Of-Line (Carriage Return, Line Feed)) mezera (Space) návrat vozíku (Carriage Return) posun o řádku (Line Feed) nový řádek (New Line) 5 Uživatelská dokumentace 5.1 Spuštění UNIX:./ftp [<host> [<login> <passwd>]] Windows: java -jar "SimpleFTPClient.jar" [<host> [<login> <passwd>]] 5.2 Ovládání Po spuštění aplikace se vypíše aktuální pracovní adresář, do kterého se budou ukládat vzdálené soubory. Seznam všech podporovaných příkazů se vypíše příkazem help. Příkazy: help vypíše seznam všech podporovaných příkazů open <host name> - naváže spojení k <host name>, pokud už jste přihlášeni, odhlásí vás z aktuální relace a založí novou user <login> - přihlášení jako uživatel <login> pwd vypíše pracovní adresář dir [<adresar>] - vypíše seznam souborů v adresáři, parametr <adresar> není povinný, potom vypíše aktuální pracovní adresář cd <adresar> - změna pracovního adresáře cdup změna pracovního adresáře o úroveň níž rmdir <adresar> - smaže neprázdný adresář mkdir <adresar> - vytvoří adresář get <remote file> - stažení souboru z ftp serveru send <local file> - ulození souboru na ftp server delete <remote file> - smazání souboru na ftp serveru quit odhlášení z relace a ukončení programu report vypíše statistiku spojení 6

8 5.3 Logování Do adresáře, ze kterého je volán program, se vytvoří soubor s názvem log.txt. Do souboru se ukládají odeslané a přijaté zprávy, chyby, zahození správ a pod. S novým spuštěním programu se soubor smaže a zapisuje se od začátku. 5.4 Přeložení a sestavení V adresáři java_src je celý Netbeans projekt. Překlad zdrojových souborů můžete realizovat tímto vývojovým IDE nebo použít ANT a buildfile build.xml. 6 Použité zdroje 6.1 RFC dokumenty RFC959 FTP (File Transfer Protocol) RFC 2228 FTP Security Extensions RFC 4217 Securing FTP with TLS 6.2 Ostatní Protocol/ImplementsaJavaFTPclientfromsocketandRFC.htm Package javax.net.ssl 7

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Elektronická pošta, její zabezpečení a ochrana proti spamu Michal Kašpar

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Elektronická pošta, její zabezpečení a ochrana proti spamu Michal Kašpar UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Elektronická pošta, její zabezpečení a ochrana proti spamu Michal Kašpar Bakalářská práce 2012 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Diplomová práce Konfigurace Linuxového serveru Jiří Malák 2011 ČZU v Praze Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Průmyslová komunikace PROFInet

Průmyslová komunikace PROFInet České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky Diplomová práce Průmyslová komunikace PROFInet 2004 Ondřej Netík Prohlášení: Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci

Více

Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP. Leoš Boháč

Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP. Leoš Boháč Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP Leoš Boháč Autor: Leoš Boháč Název díla: Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Více

ArcTel Technická příručka

ArcTel Technická příručka ArcTel Technická příručka Tomáš Vaněk, 1996-2015 Revidováno: 19. 7. 2015 Technická příručka je nedílnou součástí programového produktu ArcTel a je spolu s ním chráněna dle autorského zákona. Kopírování

Více

Groupware Server 6. Příručka administrátora

Groupware Server 6. Příručka administrátora Groupware Server 6 Příručka administrátora Obsah Prostředí administrátorského programu... 6 Administrace... 7 Řízení... 8 Probíhající spojení... 8 Správa fronty... 9 Statistika spojení... 9 Proxy pro služby...

Více

UNIVERZITA PARDUBICE ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DOHLEDOVÝ SYSTÉM NAD POČÍTAČI V UČEBNĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DOHLEDOVÝ SYSTÉM NAD POČÍTAČI V UČEBNĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DOHLEDOVÝ SYSTÉM NAD POČÍTAČI V UČEBNĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Nagyová Kateřina Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Hudec UNIVERSITY OF PARDUBICE INSTITUTE

Více

7.1.2003. Důležité pojmy z oblasti počítačové sítě

7.1.2003. Důležité pojmy z oblasti počítačové sítě 7.1.2003 Důležité pojmy z oblasti počítačové sítě 1. SÍŤOVÉ PROTOKOLY...1 1.1. JEDNOTLIVÉ VRSTVY TCP/IP...2 1.1.1. Fyzická vrstva...2 1.1.2. Linková vrstva...2 1.1.3. Internet protokol...2 Protokoly TCP

Více

1. Charakteristika operačního systému GNU/Linux

1. Charakteristika operačního systému GNU/Linux 1. Charakteristika operačního systému GNU/Linux OS Unixového typu - filozofie, procesy, uživatelé, souborový systém, základní programy a další věci jsou shodné s Unixovými standardy Víceúlohový OS - jeden

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA MĚŘENÍ. Diplomová práce. Automatizovaný měřicí systém.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA MĚŘENÍ. Diplomová práce. Automatizovaný měřicí systém. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA MĚŘENÍ Diplomová práce Automatizovaný měřicí systém 2005 Jiří Javůrek Anotace Náplní této práce je vytvoření automatizovaného měřicího systému

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Měření výkonnosti sít ových zařízení Plzeň 2013 Jaroslav Pouzar Prohlášení Prohlašuji,

Více

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Secure hosting system for student projects server Bc. Tomáš Zimáček Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Webhostingový trh je již velmi nasycen,

Více

Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta Katedra informatiky

Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta Katedra informatiky Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta Katedra informatiky Univerzální administrátor firemních počítačových serverů diplomová práce vedoucí diplomové práce PaedDr. Petr Pexa Tomáš Studený České Budějovice

Více

Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO

Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO 2005 David Pilař Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

ESET MAILSECURITY PRO MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY PRO MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY PRO MICROSOFT EXCHANGESERVER Instalační manuál a uživatelská příručka Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Klikněte sem pro stažení nejnovější verze

Více

WinProxy 1.5.x. Uživatelská příručka

WinProxy 1.5.x. Uživatelská příručka WinProxy 1.5.x - Uživatelská příručka Stránka č. 1 z 26 WinProxy 1.5.x Uživatelská příručka poslední úprava 15. 10. 2001 1996,2001 Martin Viktora, Martin Rubáš, Tomáš Hnetila Autentifikace uživatelů a

Více

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu...

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu... Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 1.1 Databáze...5 1.2 Vývoj databázových systémů...6 1.3 Společnost Oracle...7 2. Databázový systém Oracle8i...8 2.1 Úvodní popis...8 2.1.1 Objektově relační přístup...8

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY VÝUKOVÝ KURZ PRO INSTALACI A ADMINISTRACI OS LINUX DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Nový Učitelství pro základní školy

Více

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1 1 1 Příručka administrátora Kerio Technologies 1 1 2 2 C 2001-2003 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 13. 6. 2003 Aktuální verze produktu: Kerio MailServer 5.6.3. Změny vyhrazeny.

Více

Operační systémy - cvičení GNU/Linux

Operační systémy - cvičení GNU/Linux Operační systémy - cvičení GNU/Linux Kniha pro elektronické čtečky verze pro PC Autor: Ivo Kostecký Odborná vedoucí: Ing. Lenka Závodná Operační systém GNU/Linux... 1 Spuštění OS... 1 O systému... 1 Uživatelské

Více

Webové rozhraní pro interpret JVoiceXML

Webové rozhraní pro interpret JVoiceXML MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Webové rozhraní pro interpret JVoiceXML BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marek Pivoda Brno 2012 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem

Více

Otázka 27 Zadání Architektura OS Unix Interpret příkazů Bourne Again Shell Souborový systém OS Unix

Otázka 27 Zadání Architektura OS Unix Interpret příkazů Bourne Again Shell Souborový systém OS Unix Otázka 27 Zadání Architektura OS Unix Interpret příkazů Bourne Again Shell Souborový systém OS Unix Předmět: YD38UOS Z ákladní pojmy Firmware Je zcela základní programové vybavení, které bývá integrální

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY. Aplikace na objednávání jídel pro platformu Android

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY. Aplikace na objednávání jídel pro platformu Android PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace na objednávání jídel pro platformu Android 2012 Lukáš Novák Anotace V rámci bakalářské práce (na vlastní téma)

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Bakalářská práce Jednotný elektronický podpis v e-mailu pro Microsoft SMTP server Jan Salajka Vedoucí práce: Ing Daniel Staněk Studijní program:

Více

Jízdní řád a jízdenky v mobilním telefonu. Jakub Trnavský

Jízdní řád a jízdenky v mobilním telefonu. Jakub Trnavský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Jízdní řád a jízdenky v mobilním telefonu Jakub Trnavský Vedoucí práce: Ing. Jiří Havlík Studijní program:

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Bakalářská práce. Miroslav Klíma

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Bakalářská práce. Miroslav Klíma JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Bakalářská práce Miroslav Klíma 2009 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA WAP 2.0 v XHTML-MP, WAP CSS kvalitní web na display mobilního

Více

Charakteristika operačního systému GNU/Linux

Charakteristika operačního systému GNU/Linux Charakteristika operačního systému GNU/Linux OS Unixového typu - filozofie, procesy, uživatelé, souborový systém, základní programy a další věci jsou shodné s Unixovými standardy Víceúlohový OS - jeden

Více

Implementace VOIP modulu. VOIP module implementation. Diplomová práce

Implementace VOIP modulu. VOIP module implementation. Diplomová práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra řídící techniky Implementace VOIP modulu VOIP module implementation Diplomová práce Studijní program: Otevřená informatika Studijní

Více

Realizace portálu pro anonymní oznamování přestupků proti zákonu policii

Realizace portálu pro anonymní oznamování přestupků proti zákonu policii České vysoké učení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakalářská práce Realizace portálu pro anonymní oznamování přestupků proti zákonu policii Ladislav Janík Vedoucí práce: ing. Martin Komárek

Více