Typy samostatných úloh PSI 2005/2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Typy samostatných úloh PSI 2005/2006"

Transkript

1 Typy samostatných úloh PSI 2005/2006 Každá úloha má dvě části. Část analytickou, která slouží k zachycování komunikace na síti a k zobrazování zachycených dat pomocí grafického rozhraní. K zachycování paketů použijte BSD sockety pracující v promiskuitním režimu, PCAP nebo jpcap. Druhá část je syntetická (je-li uvedeno), která slouží ke generování vlastních zpráv daného protokolu. K ověření funkčnosti použijte program vyvinutý pro sledování (analytická část). Při ladění analytické části doporučuji vybavit analyzátor výstupem do souboru. Takto navzorkovaná data je možné použít k ladění analyzátoru. 1. Telnet - Navrhněte program, který bude analyzovat aplikační data protokolu Telnet. Zobrazte průběh komunikace mezi klientem a serverem, zejména výměnu řídicí informace přenášené při dohadování parametrů. Dále zachycujte a zobrazujte statistické údaje, týkající se množství přenesených aplikačních oktetů, paketů i všech dat (včetně IP a TCP záhlaví). Dále vytvořte program, nahrazující Telnet, který by umožňoval cíleně zadávat do toku dat řídicí informace. K zobrazení výsledků využijte vhodného grafického rozhraní (FLTK). Naprogramujte pod operačnímem systém Linux v programovacím jazyce C 2. IP - Navrhněte program pro zachycování a analýzu paketů IP. Analyzujte zejména volitelné parametry. K ověření funkčnosti využijte vhodný program (např. ping s možností nastavení délky paketu) nebo vlastní program, datagramovou aplikaci s možností nastavovat IP parametry pomocí funkce setsockopt(). Dále realizujte program pro syntézu IP datagramů, dovolující testovat libovolné parametry IP záhlaví a nastavovat libovolnou délku paketů. 3. DHCP - Navrhněte program pro zachycování a analýzu DHCP paketů. Analyzujte a vhodným způsobem zobrazte navzorkovaná data. V počítačové síti je zapojeno několik DHCP serverů, zpracovávejte zprávy od všech. Druhá část práce je syntetická. Navrhněte DHCP klienta s možností zadávat libovolnou fyzickou adresu. Klient bude splňovat požadavky DHCP protokolu. Dále navrhněte jednoduchého Relay agenta, který bude z lokálního segmentu posílat požadavky DHCP serverům a vracet odpovědi DHCP klientovi. 4. ICMP Navrhněte program pro zachycování ICMP paketů. Typy zachycovaných paketů zjistíte z RFC dokumentů. Bylo by vhodné zpracovávat úplný soubor těchto paketů. Analyzujte a vhodným způsobem zobrazte jejich obsah. V druhé části vytvořte vlastní program, který bude generovat ICMP pakety vybraných typů tak, aby bylo možné zkoušet reakci ostatních částí sítě

2 na tyto zprávy (např. source quench, redirect,... ). K zobrazení výsledků 5. TFTP Navrhněte program pro zachycování a analýzu TFTP paketů. Popis TFTP protokolu naleznete v RFC dokumentech RFC1350, RFC2347, RFC2348 a RFC2349. Dále realizujte TFTP klienta a odzkoušejte přenos dat s nějakým dostupným TFTP serverem. K zobrazení výsledků využijte vhodného grafického 6. SNMP Navrhněte program pro zachycování a analýzu zpráv SNMP v1 i v2. Zachycená data zobrazte vhodným způsobem na obrazovce. Dále realizujte program pro vytvoření SNMP příkazů (v2), který bude umožňovat generování požadavků pro přístup k vybrané množině OID, tabulek, příp. skupin. 7. BOOTP - Navrhněte program pro zachycování a analýzu BOOTP paketů. Analyzujte a vhodným způsobem zobrazte navzorkovaná data. V počítačové síti je zapojeno několik DHCP nebo BOOTP serverů, zpracovávejte zprávy od všech. Druhá část práce je syntetická. Navrhněte BOOTP klienta s možností zadávat libovolnou fyzickou adresu. Klient bude splňovat požadavky BOOTP protokolu. Dále navrhněte jednoduchého Relay agenta, který bude z lokálního segmentu posílat požadavky BOOTP serverům a vracet odpovědi BOOTP klientovi. 8. RPC Navrhněte program pro zachycování a analýzu protokolu SUN RPC. Vyberte si některé z provozovaných služeb nad RPC a znázorněte obsah jimi přenášených zpráv. Současně sledujte provoz Portmapperů na lokálním segmentu a zobrazujte které skupiny RPC jsou na kterém uzlu instalovány. Pro ověření funkčnosti analyzátoru realizujte jednoduchou dvojici server/klient, která si bude předávat data různých datových typů. K zobrazení výsledků 9. FTP realizujte program pro zachycování komunikace mezi FTP serverem a FTP klientem jak na řídicím, tak i na datovém kanálu. Komunikaci navíc zaznamenávejte tak, aby bylo možné od sebe odlišit několik souběžně probíhajících FTP relací. Realizujte jednoduchého klienta, který bude umožňovat ověřování zajímavých funkcí FTP serveru, jako je přenos dat po číslovaných blocích, aktivní a pasivní funkci serveru, a pod. K zobrazení výsledků využijte vhodného grafického rozhraní (FLTK). Naprogramujte pod operačním

3 10. DNS realizujte program pro zachycování DNS rámců a zobrazování jejich obsahu v uživatelsky příjemné podobě. Doplňte tento program o část syntetickou, která dovolí podle přání generovat dotazy s navolenými parametry. Realizujte i podporu přesunu pomocí TCP. K zobrazení výsledků 11. Monitor realizujte program pro analýzu přenášených dat v segmentu lokální počítačové sítě na úrovni linkové, transportní a aplikační. Analyzátor bude vytvářet statistiky týkající se počtu přenesených slabik a délky datových jednotek (PDU) vzhledem k IP adresám, protokolům a portům. Kromě statistik podle protokolů bude zobrazovat i statistiky vzhledem k dvojicím adres a TOP- N podle adres. Jednu skupinu budou také tvořit zprávy neznámého protokolu. Výběr podporovaných protokolů by měl odpovídat protokolům, se kterými se lze setkat na univerzitní síti. K zobrazení výsledků využijte vhodného grafického 12. ARP, RARP realizujte program pro zachycování a analýzu všech typů ARP protokolů. Na základě zachycených dat vytvářejte ARP tabulku lokálního segmentu s kontrolou její správnosti. Vytvořte program, který bude protokol ARP využívat ke zjištění aktivních stanic na daném segmentu lokální počítačové sítě. K zobrazení výsledků využijte vhodného grafického rozhraní (FLTK). Naprogramujte pod operačním systémem Linux v programovacím jazyce C 13. TIME realizujte programové vybavení, které bude pokrývat známé protokoly pro zjišťování nebo korekci času (viz RFC). Zachycujte komunikaci těchto protokolů, zobrazujte a vyhodnocujte časová data. Vytvořte program, který bude podle výše uvedených protokolů zjišťovat a vypisovat čas v počítači. Soustřeďte se zejména na NTP nebo SNTP protokol, u kterého zjišťujte čas z více nakonfigurovaných serverů, indikujte jejich dostupnost a vykreslete průběh nabízených časů a jejich odchylek. K zobrazení výsledků využijte 14. SMTP Vytvořte programové vybavení pro zachycování a analýzu SMTP paketů. Soustřeďte se zejména na SMTP protokol a ve zprávách na zobrazování obsahu záhlaví. Zachovávejte diskrétnost. Dále realizujte klienta SNMP, který bude schopen vytvořit a korektně odeslat zprávu. K zobrazení výsledků 15. POP realizujte programové vybavení pro zachycování a zobrazování obsahu zpráv, přenášených protokolem POP. Soustřeďte se na protokol a na záhlaví zpráv. Zachovejte diskrétnost. Vytvořte POP klienta, použitelného pro přenos zpráv el. pošty mezi poštovním serverem a klientskou stanicí. Prostudujte doporučení RFC a realizujte programovou podporu odpovídajících příkazů.

4 16. SSL seznamte se s protokolovým zásobníkem SSL a realizujte program pro zachycování protokolové komunikace i analýzu dostupné nezašifrované komunikace. Vytvořte jednoduchou aplikaci, která bude používat SSL pro šifrovaný přenos dat. K zobrazení výsledků využijte vhodného grafického 17. SSH - seznamte se s protokolovým zásobníkem SSH a realizujte program pro zachycování protokolové komunikace i analýzu dostupné nezašifrované komunikace. Vytvořte jednoduchou aplikaci, která bude používat SSH pro šifrovaný přenos dat. K zobrazení výsledků využijte vhodného grafického 18. RTP,RTCP vytvořte programové vybavení pro zachycování a analýzu protokolů RTP a RTCP. Zobrazujte jednak obsahy řídicích částí paketů, jednak vyhodnocujte komunikaci a zobrazujte statistická data související s kvalitou nebo parametry komunikace. Nalezněte nebo za použití RTP API vytvořte jednoduchou aplikaci a ověřte její funkčnost. K zobrazení výsledků využijte 19. LDAP vytvořte programové vybavení pro analýzu protokolu LDAP. Dále vytvořte LDAP klienta, pomocí kterého bude možné zadávat dotazy s volitelnými parametry. Pokud nebude mít k dispozici vhodný LDAP server, pak se pokuste o instalaci vlastního serveru na nekterý z počítačů v laboratořích. K zobrazení výsledků využijte vhodného grafického rozhraní (FLTK). Naprogramujte pod operačním systémem Linux v programovacím jazyce C 20. HTTP vytvořte programové vybavení pro zachycování a analýzu protokolu HTTP. Pozornost věnujte zejména režimu, ve kterém přenosy probíhají (protokolový pohled) a obsahu přenášených záhlaví. Realizujte jednoduchý server, který bude podporovat základní příkazu protokolu HTTP (GET, POST, HEAD). Zachycujte též časové charakteristiky komunikace dobu odezvy serveru (porovnání s cache a bez cache). K zobrazení výsledků využijte 21. PIM, IGMP vytvořte programové vybavení pro zachycování a analýzu obsahu protokolů IGMP a PIM. Ze zachycených dat vytvářejte tabulky členství ve skupinách. Realizujte jednoduchého multicast klienta (nebo použijte realizovaného), který bude schopen zajistit příjem dat (nikoli jejich zpracování) v lokální síti. K zobrazení výsledků využijte vhodného grafického rozhraní

5 (FLTK). Naprogramujte pod operačním systémem Linux v programovacím jazyce C 22. TCP/IP vytvořte programové vybavení pro sledování a zobrazování jevů při přenosu pomocí protokolu TCP. Součástí implementace bude dvojice server/klient, která dokáže některé jevy navodit. Jedná se o zobrazování paketů ve fázi navazování spojení (normální, křížem, odmítnutí spojení), přenosu dat (řízení toku dat (kredity), SWS, obrana proti zahlcení, Slow Start, fast recovery), přenosu upřednostněných dat (Urgent data), ukončování spojení (normální, křížem, zpožděné). K zobrazení výsledků využijte vhodného grafického 23. Ping realizujte program ping a traceroute, využívající ICMP zprávy. Výsledky zobrazujte v grafické podobě. Naprogramujte pod operačním systémem Linux

Příklady otázek na zkoušku ISA(akademický rok 2007/2008)

Příklady otázek na zkoušku ISA(akademický rok 2007/2008) Příklady otázek na zkoušku ISA(akademický rok 2007/2008) Petr Matoušek 1 NetFlow 1. Jaký je princip monitorování sítě pomocí NetFlow? Které konkrétní informace NetFlow používá? 2. PorovnejtepoužitíSNMPaNetFlow?Včemjsoutytosystémypodobnéačímseliší?

Více

Příklady otázek ke zkoušce z předmětu PSI

Příklady otázek ke zkoušce z předmětu PSI Příklady otázek ke zkoušce z předmětu PSI 1. Uveďte a. formát adresy IPv4, b. co je to subnetting, c. co je to supernetting, d. co je to CIDR. 2. Co je to MIME? Popiš některou z kódovacích technik, které

Více

HP Jetdirect. HP J7949E Embedded Print Server. P íručka správce

HP Jetdirect. HP J7949E Embedded Print Server. P íručka správce HP Jetdirect HP J7949E Embedded Print Server P íručka správce Příručka správce HP Jetdirect Integrovaný tiskový server 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Všechna práva vyhrazena.

Více

Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková

Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková Internet a jeho služby Ing. Kateřina Ježková Osnova předmětu (1) 1. Princip, funkce a vznik historie Internetu. 2. Důležité protokoly - komunikační, transportní, aplikační. 3. Adresy na Internetu -číselná

Více

aplikační vrstva transportní vrstva síťová vrstva vrstva síťového rozhraní

aplikační vrstva transportní vrstva síťová vrstva vrstva síťového rozhraní B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006) 4. Technologie sítí TCP/IP, adresace, protokoly ARP, RARP, IP, ICMP, UDP, TCP a protokoly aplikační vrstvy. IP adresa verze 4. Komplexní

Více

Kernun Clear Web Příručka administrátora. Trusted Network Solutions, a.s.

Kernun Clear Web Příručka administrátora. Trusted Network Solutions, a.s. Kernun Clear Web Příručka administrátora Trusted Network Solutions, a.s. 22. července 2015 Kernun Clear Web Copyright 2000 2015 Trusted Network Solutions, a.s. 2 Obsah 1 Kernun Clear Web 4 2 Uvedení do

Více

SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS. příručka k semináři

SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS. příručka k semináři SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky ve vzdělávání

Více

7.1.2003. Důležité pojmy z oblasti počítačové sítě

7.1.2003. Důležité pojmy z oblasti počítačové sítě 7.1.2003 Důležité pojmy z oblasti počítačové sítě 1. SÍŤOVÉ PROTOKOLY...1 1.1. JEDNOTLIVÉ VRSTVY TCP/IP...2 1.1.1. Fyzická vrstva...2 1.1.2. Linková vrstva...2 1.1.3. Internet protokol...2 Protokoly TCP

Více

Šířka pásma = propustnost komunikačního kanálu baseband LAN narrowband telefonní sítě broadband WAN Kódování: Modulace: amplitudová: kmitočtová:

Šířka pásma = propustnost komunikačního kanálu baseband LAN narrowband telefonní sítě broadband WAN Kódování: Modulace: amplitudová: kmitočtová: Šířka pásma = propustnost komunikačního kanálu - zákl. pásmo baseband: pro přenos signálu s jednou frekvencí typicky LAN - úzké pásmo narrowband: pro hlasové přenosy typicky telefonní sítě - široké pásmo

Více

Vzdálený zabezpečený přístup k interním serverům od společnosti Microsoft

Vzdálený zabezpečený přístup k interním serverům od společnosti Microsoft Vzdálený zabezpečený přístup k interním serverům od společnosti Microsoft Formuláře generované bránou firewall pro ověřování prostřednictvím formulářů Vzdálený přístup k terminálové službě pomocí protokolu

Více

Počítačové sítě. Architektura TCP/IP. V současnosti nejpoužívanější síťová architektura (primární architektura sítě Internet) Implementace TCP/IP

Počítačové sítě. Architektura TCP/IP. V současnosti nejpoužívanější síťová architektura (primární architektura sítě Internet) Implementace TCP/IP Počítačové sítě Architektura TCP/IP V současnosti nejpoužívanější síťová architektura (primární architektura sítě Internet) Implementace TCP/IP User-end systémy (PC, servery, ) - implementace všech funkčních

Více

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce Příručka správce Tiskové servery HP Jetdirect Modely: 175x 200m 610n 310x 250m 615n 380x 280m 620n en3700 680n 2003-2004

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.10 Služby sítě

Počítačové sítě 1 Přednáška č.10 Služby sítě Počítačové sítě 1 Přednáška č.10 Služby sítě Osnova = Služby sítě = DNS Domain Name System = DNSSEC DNS Secure = DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol = DHCP Relay Služby sítě - DNS Domain Name System

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí

Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí Osnova = Základní principy managementu sítí = Protokol SNMP = Monitoring počítačových sítí = Nástroje pro monitoring sítě LAN sítě = Původní LAN sítě =

Více

PKO výpisky ke zkoušce

PKO výpisky ke zkoušce PKO výpisky ke zkoušce Úvodem: Podívat se na Xfort, jsou tam nějaké odkazy na to z čeho se učit: http://www.exfort.org/forumbb/viewtopic.php?t=1551 Přednáška 1 úvod Historie síťových technologií: 1. nejdříve

Více

DNS, BOOTP, DHCP, FTP, Telnet, SMTP, SNMP, SSH Transportní vrstva TCP, UDP Síťová vrstva IP, ARP, ICMP, IGMP Přenosová vrstva Ethernet, HDLC

DNS, BOOTP, DHCP, FTP, Telnet, SMTP, SNMP, SSH Transportní vrstva TCP, UDP Síťová vrstva IP, ARP, ICMP, IGMP Přenosová vrstva Ethernet, HDLC 1. TCP/IP zásobník Aplikační vrstva Vypracované otázky ke zkoušce z UPS 26. 1. 2012 DNS, BOOTP, DHCP, FTP, Telnet, SMTP, SNMP, SSH Transportní vrstva TCP, UDP Síťová vrstva IP, ARP, ICMP, IGMP Přenosová

Více

Krok 3. Nyní je průvodce rychlým nastavením spuštěn. Zadejte přihlašovací heslo. Klikněte na tlačítko Další (Next).

Krok 3. Nyní je průvodce rychlým nastavením spuštěn. Zadejte přihlašovací heslo. Klikněte na tlačítko Další (Next). OBSAH Jak rychle začít... 2 Stav připojení... 5 Přístup k internetu... 7 LAN TCP/IP a DHCP... 12 NAT (Překlad síťové adresy)... 15 Firewall... 22 Příloha A... 31 Ochrana před útokem "Denial of Service"...

Více

Počítačové sítě. studijní materiály pro studenty SPŠ Hradec Králové

Počítačové sítě. studijní materiály pro studenty SPŠ Hradec Králové Počítačové sítě studijní materiály pro studenty SPŠ Hradec Králové 24. února 2004 Download formát HTML (zip) formát pdf formát ps (PostScript) 1 Obsah 1 Úvod - základní pojmy 4 1.1 Základy sítí...............................................

Více

TCP/IP a systémem DNS

TCP/IP a systémem DNS Libor Dostálek a vrstev a důvody jejich používání. Jako první pak přijde na řadu fyzická vrstva. Autor představuje například komunikaci na sériových spojích ale i třeba modernější schéma technologie ISDN.

Více

Konfigurace a provoz verze 4.1

Konfigurace a provoz verze 4.1 Konfigurace a provoz verze 4.1 Cílem tohoto dokumentu je stručnou a přehlednou formou Vás seznámit s postupem instalace a konfigurace nové verze Mail602 Messaging Serveru včetně zprovoznění různých druhů

Více

Aplikovaná informatika 2

Aplikovaná informatika 2 Aplikovaná informatika 2 Pavla Langrová Aplikovaná informatika 2 1 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. Aplikovaná informatika

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Správa a monitoring privilegovaných účtů PIM Technická specifikace Stránka 1 z 32 OBSAH 1 Účel dokumentu... 5 2 Přehled základních pojmů... 6 3 Aktuální stav... 8 3.1 Organizační

Více

Rozvoj WiFi infrastruktury ve FN Brno

Rozvoj WiFi infrastruktury ve FN Brno FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.11

Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.11 Přednáška č.11 Virtuální LAN sítě Virtuální privátní sítě Typy VPN sítí VPN protokoly Bezpečnostní zásady Bezdrátové sítě a bezpečnost Nástroje pro ochranu otevřených sítí Virtuální sítě se objevují v

Více

KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO VoIP

KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO VoIP KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO VoIP Bc. Filip ŘEZÁČ pracoviště: CESNET, zájmové sdružení právnických osob; mail: filip.rezac@vsb.cz Abstrakt: Tento článek obsahuje přehled a vysvětlení technických parametrů VoIP

Více

Informační systém pro správu vozového parku. Bc. Jiří Strašák

Informační systém pro správu vozového parku. Bc. Jiří Strašák České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Diplomová práce Informační systém pro správu vozového parku Bc. Jiří Strašák Vedoucí práce: Ing. Josef Semrád Studijní program:

Více

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod ADSL2+ modem/router XAVi X7922r Uživatelský návod Obsah 1 Charakteristika výrobku Vlastnosti výrobku Obsah balení Specifikace hardware Specifikace software 2 Instalace Zapojení modemu Nastavení počítače

Více

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI František Zezulka, Ondřej Hynčica Článek je prvním pokračováním seriálu o průmyslovém Ethernetu jako nastupujícím standardu komunikace v automatizaci. Je

Více

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...3 1.2 OBSAH BALENÍ...5 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...6

Více

Groupware Server 6. Příručka administrátora

Groupware Server 6. Příručka administrátora Groupware Server 6 Příručka administrátora Obsah Prostředí administrátorského programu... 6 Administrace... 7 Řízení... 8 Probíhající spojení... 8 Správa fronty... 9 Statistika spojení... 9 Proxy pro služby...

Více