Zabezpečení pro tiskárny a multifunkční tiskárny umožňující používat řešení od společnosti Lexmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zabezpečení pro tiskárny a multifunkční tiskárny umožňující používat řešení od společnosti Lexmark"

Transkript

1 Zabezpečení pro tiskárny a mutifunkční tiskárny umožňující používat řešení od spoečnosti Lexmark Zvyšte zabezpečení vašich podnikových dokumentů a dat Když dojde na zabezpečení, vaše organizace potřebuje zajistit zabezpečenou správu síťových zařízení, jejich ochranu před hackery a fyzické zabezpečení uožených dat. Právě kvůi těmto potřebám jsme ve spoečnosti Lexmark vyvinui tiskárny a mutifunkční tiskárny umožňující používat řešení zabezpečení. Naše zařízení poskytují špičkové funkce, které umožňují chránit podnikové dokumenty a data v rámci pracovních postupů od přenášení dat v síti po stránky vytištěné ve výstupním zásobníku. V tomto průvodci naeznete popisy našich funkcí zabezpečení a jejich výhody a diskusní příspěvky ke čtyřem sekcím zabezpečení pro ochranu uživateských dat a zařízení: Zabezpečená vzdáená správa Spravujte zařízení zabezpečeně a efektivně Aby byy spněny požadavky na efektivní správu skupiny síťových tiskáren, zařízení Lexmark umožňující použití řešení jsou vybavena potřebnými funkcemi vzdáené správy, takže konfigurovat přístup k síťovým zařízením mohou pouze autorizovaní pracovníci. Navíc je chráněn provoz v síti spojený se vzdáenou správou, aby byy informace chráněny před zachycením, zcizením nebo zneužitím. A všechny funkce ze konfigurovat prostřednictvím webové stránky daného zařízení. Zabezpečená vzdáená správa Zabezpečená síťová rozhraní Zabezpečení dat Zabezpečený přístup Dozvíte se, jak ze snadno zabokovat síťová zařízení a jak k nim zabezpečeně přistupovat a spravovat je. I když vyměňujete zařízení nebo je přidáváte do své pracovní skupiny, funkce zabezpečení, které jsou standardně integrovány ve firmwaru, ze snadno nakonfigurovat a impementovat způsobem, který je pro vaši organizaci nejepší. V tabuce Funkce zabezpečení Lexmark naeznete srovnání modeů a funkcí tiskáren. Protokoování auditu: Když je zapnutá funkce Protokoování auditu, zařízení Lexmark mohou sedovat udáosti související se zabezpečením pomocí funkcí, které sedují typy udáostí, možnosti exportu, cekové chování protokou a daší. Kromě toho funkce sedování udáostí aktivně seduje a identifikuje potenciání hrozby a integruje se s vaším systémem pro detekci průniku, takže sedování probíhá v reáném čase. Digitáně podepsané aktuaizace firmwaru: Zařízení můžete také chránit před škodivým softwarem.

2 Naše tiskárny a mutifunkční tiskárny umožňující použití řešení automaticky kontroují stahované upgrady firmwaru, zda obsahují přísušné digitání podpisy spoečnosti Lexmark. Firmware, který není ověřen nebo podepsán spoečností Lexmark, je odmítnut, aby byo zařízení chráněno před škodivým softwarem, viry a červy. Správa certifikátů: Naše tiskárny a mutifunkční tiskárny používají certifikáty pro ověření protokoů HTTPS, SSL/TLS, IPSec a 802.1x. Protože se zařízení snadno integrují do prostředí PKI (pubic key infrastructure), mohou navázat důvěryhodný komunikační přenos pro protoko 802.1x, IPSec, autorizaci certifikátů pro ověření certifikátů doménových řadičů, EWS a LDAP SSL, nebo jakékoi jiné sužby, které používají protokoy SSL (Secure Sockets Layer) nebo TLS (Transport Security Layer). Zabezpečená síťová rozhraní Chraňte zařízení před hackery a viry Opevnění síťového zařízení je efektivním způsobem jak zajistit síťová rozhraní zařízení před nevítanými uživatei. Znamená to eiminování nepotřebných vastností a funkcí, zabokování zbývajících rozhraní a zabezpečení dat uožených v zařízení. Zařízení Lexmark mají ve firmwaru integrovánu řadu funkcí, které pomohou opevnit zařízení, a není potřeba žádná dodatečná sada. HTTPS: Síťové tiskárny a mutifunkční tiskárny je možné zabezpečeně spravovat pomocí protokou HTTPS z integrované webové stránky zařízení. Pro zvýšení zabezpečení využívejte protoko HTTPS k pohodné a efektivní vzdáené správě zařízení. SNMPv3: Tiskárny a mutifunkční tiskárny Lexmark umožňující použití řešení podporují protoko SNMPv3 (Standard Network Management Protoco, Version 3). Tento protoko zajišťuje rozšířené možnosti zabezpečení včetně komponent pro ověření a šifrování dat pro zabezpečenou vzdáenou správu zařízení. Podporovány jsou rovněž protokoy SNMPv1 a SNMPv2. IPv6: Protoko IPv6 je podporován v tiskárnách a mutifunkčních tiskárnách umožňujících připojení k sítím IPv6. Zabezpečené obnovení hesa: Jestiže dojde ke ztrátě nebo zapomenutí hesa správce, nebo když je přerušeno připojení zařízení k síti, je možné obnovit nastavení řízení přístupu v menu zabezpečení v zařízení. Stačí přejít v integrované webové stránce na nastavení firmwaru a nastavit propojku na systémovém paneu zařízení. Fitrování připojení TCP: Tiskárny a mutifunkční tiskárny umožňující používat řešení ze nakonfigurovat tak, aby povoovaa připojení TCP/ IP pouze ze zadaného seznamu TCP/IP adres, tj. proces známý jako bíá istina. Tím se zakážou veškerá připojení TCP z jiných adres a zařízení je tak chráněno proti neautorizovanému tisku a konfiguraci. Fitrování portů: Pomocí fitrování portů získáte větší kontrou nad aktivitou síťového zařízení, neboť můžete zařízení snadno nakonfigurovat, aby fitrovao provoz na zadaných síťových portech. Je možné zakázat protokoy jako tenet, FTP, SNMP, HTTP a řadu daších x: Ověření portu 802.1x umožňuje tiskárnám a mutifunkčním tiskárnám připojovat se ke kabeovým a bezdrátovým sítím prostřednictvím ověření. K dispozici je také podpora zabezpečení WPA Enterprise, když použijete ověření portu 802.1x s funkcí Wi-Fi Protected Access voiteného bezdrátového tiskového serveru.

3 IPSec: Bezpečně odesíá informace do tiskáren a mutifunkčních tiskáren zabezpečením veškerého síťového provozu do/z zařízení Lexmark pomocí šifrování a ověření. Můžete také chránit obsah úoh skenovaných do ibovoného cíe včetně serverů, na kterých je spuštěn software Lexmark Document Distributor, e-maiů a síťového úožiště. Secure NTP: Zařízení Lexmark podporují použití protokou Secure NTP (Network Time Protoco), který se používá k synchronizaci hodin různých zařízení v síti. Tím se dopňuje protokoování auditu a brání se změnám data a času. Odděení faxu a sítě: V síťových prostředích citivých na zabezpečení může být probémem kombinace síťového a faxového modemu do jednoho zařízení. Spoečnost Lexmark konstruuje mutifunkční zařízení tak, aby byo zabráněno interakci mezi modemem a síťovým adaptérem. Modem akceptuje pouze obrazová data z faxového přenosu. Veškerá ostatní data, vzdáený přístup, spustitený kód nebo aktuaizace firmwaru jsou prohášeny za nepatné a ukončí teefonické připojení, takže fax zůstane zabezpečený. Zabezpečení dat Šifrujte, mažte a fyzicky chraňte uožená data Spoečnost Lexmark vybavuje některé své tiskárny a mutifunkční zařízení interními pevnými disky, na které je možné ukádat obrazy dokumentů pro zpracování úoh. Tato zařízení zahrnují ovádací prvky, které pomáhají zabezpečit data při jejich ukádání nebo průchodu přes pevný disk a navíc brání nevítaným uživateům v získání fyzického přístupu k pevnému disku. Šifrování pevného disku: Pevné disky v tiskárnách a mutifunkčních tiskárnách je možné šifrovat. Spoečnost Lexmark používá standard AES (Advanced Encryption Standard) s kíči o déce 256 bitů, které jsou interně generovány zařízením pro zašifrování všech dat na pevném disku. Zabezpečené mazání pevného disku: Data na pevném disku ze smazat tak, aby nebyo možné přečíst žádná zbytková data. Mazání disku je možné nakonfigurovat jako ruční, automatické nebo pánované. Je možné použít mazání s někoika průchody, které odpovídá standardům NIST (Nationa Institute of Standard Technoogy) a ministerstva obrany. Automatické mazání disku: Mazání disku zaožené na mazání souborů čistí disk hned po zpracování úohy, takže není možné přečíst žádná zbytková data. Nabízíme mazání s jedním průchodem nebo s někoika průchody, která obě odpovídají standardům NIST (Nationa Institute of Standard Technoogy) a ministerstva obrany. Podpora fyzického zámku: Tiskárny a mutifunkční tiskárny Lexmark podporují kabeové počítačové zámky, které umožňují fyzicky zabezpečit důežité a citivé komponenty zařízení, jako jsou zákadní desky a pevné disky. Mazání trvaé paměti: Tento nástroj vymaže veškerý obsah uožený v různých formách fash paměti v zařízení. Můžete úpně smazat všechna nastavení, řešení a data úoh v zařízení. Tato funkce je ideání při vyřazování zařízení z provozu, recykaci nebo odebírání zařízení ze zabezpečeného prostředí. Mazání odstraňovaného disku: Mazání odstraňovaného disku by se měo provést, když zařízení opouští své současné umístění. Funkce Mazání disku je dostupná prostřednictvím menu konfigurace v zařízení, kde můžete smazat veškerý obsah disku. K dispozici jsou dvě možnosti: jeden průchod a někoik průchodů.

4 Zabezpečený přístup Zjednodušte a zabezpečte každodenní operace Když se provádí zabezpečení sítě, často se zapomíná na dokumenty skenované a tištěné v síťovém prostředí, které běžně obsahují citivé informace, např. na finanční data, identifikace zákazníků nebo zaměstnanců, a účetní informace. Zařízení Lexmark zahrnují standardní funkce, které podstatně snižují bezpečnostní riziko. Chráněné porty USB: Naše hostiteské porty USB jsou vybaveny různými funkcemi zabezpečení včetně omezení přístupu prostřednictvím ověření, parametry typu souboru, pánováním interakcí zařízení, omezením podpory bootování a možností hostiteský port USB úpně zakázat. Vyhedávání v Adresáři LDAP: Při odesíání e- maiů nebo faxů mohou uživateé vyhedávat e- maiové adresy a faxová čísa příjemců. Mutifunkční tiskárny Lexmark využívají LDAP k vyhedávání tím způsobem, že směrují dotazy na podnikový adresářový server. Secure LDAP: Veškerý provoz do/z zařízení Lexmark prováděný prostřednictvím protokou LDAP (Lightweight Directory Access Protoco) ze zabezpečit pomocí TLS/ SSL a zajistit ochranu důvěrných dat a soukromí. Informace LDAP přenášené přes připojení TLS/SSL, např. přihašovací údaje, jména, e-maiové adresy a faxová čísa, jsou šifrovány. Ověření a autorizace: Funkce zařízení ze omezit tak, že se uživateé musí před jejich použitím ověřit. Zařízení ze nakonfigurovat také tak, že se uživateé musí ověřit a autorizovat pomocí interních účtů, hese nebo PIN kódů, a pomocí podnikového adresáře prostřednictvím protokou NTLM, Kerberos 5, LDAP nebo LDAP+GSSAPI. Tyto způsoby ověření jsou zabezpečené pomocí kanáu SSL a jsou kompatibiní se sužbou Active Directory a s dašími patformami adresářových serverů. Active Directory: Řada našich snadno použitených dotykových dispejů obsahuje podporu sužby Active Directory, takže můžete účinně spravovat funkce zabezpečení v zařízení. Ověření ke sužbě Active Directory je zajišťováno protokoem Kerberos a autorizace je zajišťována protokoem LDAP+GSSAPI. Automatické vkádání e-maiové adresy odesíatee: Již žádné anonymní e-maiy příjemci nyní mohou ověřit odesíatee. Když je uživate ověřen před naskenováním dokumentu do e- maiu, e-maiová adresa odesíatee je automaticky identifikována a vožena do poe Od. Šabony zabezpečení: Jako správce zařízení můžete použít šabony zabezpečení a omezit přístup. Šabony se zobrazují v rozbaovacím menu Řízení přístupu a poskytují větší kontrou nad důežitými nastaveními zabezpečení. Řízení přístupu: Můžete vybírat z více než 50 možností řízení přístupu v seznamu dostupných šabon zabezpečení, které umožňují řídit místní a vzdáený přístup do určitých menu, funkcí a pracovních postupů, a dokonce zcea zakazovat některé funkce. Omezení přihášení: Můžete zabránit neautorizovanému použití zařízení omezením počtu možných nezdařených přihášení. Zámek ovádacího paneu: Funkce Zámek ovádacího paneu umožňuje zabokovat zařízení, takže pomocí ovádacího paneu neze provádět žádné operace nebo konfigurace.

5 Pokud je zařízení vybavené pevný diskem, příchozí tiskové a faxové úohy jsou místo vytištění ukádány na pevný disk. Když zadáte přihašovací údaje autorizovaného uživatee, zařízení se odbokuje a pokračuje normání provoz, takže se vytisknou všechny pozdržené úohy. Důvěrný tisk: Tiskové úohy jsou uchovávány v paměti RAM neb na pevném disku, dokud přísušný příjemce nezadá patřičný PIN kód a neuvoní úohu k tisku. Můžete nastavit pozdržené úohy tak, aby jejich patnost vypršea po určité době, od jedné hodiny po jeden týden. Navíc můžete omezit maximání počet chybného zadání PIN kódu předtím, než bude úoha odstraněna. Karta PrintCryption: Řešení Lexmark PrintCryption Appication Soution přináší do podnikového prostředí zesíené zabezpečení tím, že chrání citivé informace během tisku prostřednictvím funkcí zašifrování a dešifrování v síťových zařízeních. Tato úroveň zabezpečení tisku je ideání pro podniky, které zpracovávají důvěrné, osobní, finanční, ékařské, technické nebo obchodní informace. Uchování příchozích faxů: Zařízení Lexmark ze nakonfigurovat tak, aby během napánovaných období příchozí faxy netiska, ae uchovávaa. Příchozí faxy jsou zabezpečeně uoženy na pevném disku, dokud nejsou v zařízení Lexmark zadány patřičné přihašovací údaje. Spoečná kritéria IEEE 2600: Mnohé mutifunkční tiskárny Lexmark získay ověření patnosti spoečných kritérií, ae naše produkty jsou rovněž konstruovány tak, aby spňovay nejpřísnější normu pro provozní prostředí navrženou pracovní skupinou IEEE Pracovní skupina bya utvořena, aby vytvořia standardy zabezpečení pro tisková zařízení, zaožené na koektivních zkušenostech desítek jednotivců z vekých výrobců tiskových zařízení, testovacích aboratoří, vádních agentur a daších organizací. V roce 2008 byy standardy IEEE 2600 přijaty sdružením NIAP (Nationa Information Assurance Partnership), aby byy použity jako zákad hodnocení produktů, jinak známé jako profi ochrany. Věci, které byste měi vědět o hostiteských portech USB Co tyto porty MOHOU: Zobrazovat obrázky z USB disku, zobrazovat soubory ve fash soubory pode názvu (pokud je fash soubor vybrán, firmware tiskárny se aktuaizuje za předpokadu, že jsou aktuaizace firmwaru povoeny v nastavení zabezpečení), vybírat úohy k tisku a povoovat skenování dat přímo na USB disk, jestiže jsou k dispozici v podporovaném formátu skenování. Co tyto porty NEMOHOU: Připojovat se k zařízením USB jiným než k vekokapacitním paměťovým zařízením, čtečkám karet nebo k HID (human interface device) rozhraním, nebo je používat; odesíat nebo zpracovávat PCL, PostScript nebo jiná tisková data; odesíat jakákoi data; zaznamenávat jakákoi data z tiskárny; spouštět kód; nebo bootovat tiskárnu z připojeného zařízení USB. Zakázání USB disků: Prostřednictvím integrovaného webového serveru zařízení ze snadno zakázat port USB v zařízení Lexmark. To je zváště důežité u spoečností, jejichž zásady nebo předpisy zabezpečení takové funkce zakazují. Zvýšené zabezpečení: Port USB na přední straně zařízení souží k omezení typu prováděných operací, aby nedošo k narušení zabezpečení produktu nebo prostředí zákazníka. Navíc mohou správci zařízení omezit přístup k hostiteským portům USB prostřednictvím využití funkcí ověření a autorizace, které ze přizpůsobit přesně pode zásad zabezpečení podnikové sítě. Otázky a odpovědi týkající se zabezpečení faxů Mohou být data v mutifunkční tiskárně dostupná pomocí vnějšího teefonického připojení? Ne, u zařízení Lexmark nikoi! Přestože některá zařízení umožňují vzdáený přístup a řízení, prostřednictvím protokoů jako je Tenet, produkty Lexmark nejsou pro takové aktivity vybaveny. Mutifunkční tiskárny Lexmark neumožňují jakýkoi druh konfigurace po teefonu.

6 Stejně tak neexistuje žádný diagnostický režim, který by moh externí mechanismus využít k ovádání chování modemu nebo k jeho nakonfigurování. Anaogový teefonní modem může pouze odesíat a přijímat faxové informace. Jsou faxová a síťová karta propojeny? Interní funkce síťového adaptéru jsou impementovány samostatně od modemu a v jiných skupinách komponent. Faxová karta je připojena kabeem k podřízené kartě, zatímco síťový adaptér je přímo na havní desce mutifunkčního zařízení. Faxové připojení a interakce se síťovým adaptérem jsou řízeny firmwarem Lexmark, který je nakonfigurován tak, aby zabráni přímé interakci mezi faxem a síťovými komponentami. Mohu aktuaizovat firmware mutifunkční tiskárny prostřednictvím teefonu? Faxmodem nebo firmware Lexmark nepřijímá žádný spustitený kód. Jsou určeny pouze k příjmu obrazových dat. Pokud příchozí data nereprezentují obrázek, data jsou prohášena za nepatná. Změněný firmware, nebo jakýkoi jiný typ kódu, neze zabait jako faxovou úohu a zasat do funkční mutifunkční tiskárny. Daší informace Daší informace o funkcích zabezpečení poskytovaných spoečností Lexmark, jejích produktech a sužbách, získáte od zástupce spoečnosti Lexmark nebo na Spoečnost Lexmark si vyhrazuje právo měnit specifikace nebo jiné informace o produktech bez předchozího upozornění. Odkazy na produkty nebo sužby Lexmark uvedené v této pubikaci neznamenají, že je spoečnost Lexmark zamýší zpřístupnit ve všech zemích, ve kterých působí. SPOLEČNOST LEXMARK POSKYTUJE TUTO PUBLIKACI TAK «JAK JE» BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY. AŤ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ. VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU. Kupci by měi porovnat jiné zdroje informací, včetně dat ze srovnávacích testů, k vyhodnocení výkonu řešení, které mají v úmysu zakoupit. Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky spoečnosti Lexmark Internationa, Inc. registrované ve Spojených státech nebo daších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vastnictvím přísušných vastníků Lexmark Internationa, Inc. 740 W. New Circe Rd. Lexington, KY

Nová generace firemního tisku.

Nová generace firemního tisku. Lexmark OfficeEdge Profesionání barevné tiskárny a mutifunkční zařízení Nová generace firemního tisku. Řada OfficeEdge představuje novou kategorii zařízení určenou pro firemní kienteu. Kvaita odpovídající

Více

KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG. duben 2015 KATALOG KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ

KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG. duben 2015 KATALOG KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG duben 205 KATALOG KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG - KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 2 Multifunkční zařízení 3 Barevná A4 bizhub C30 3 A4 bizhub C3350 4 A4 bizhub C3850 5 A4 bizhub

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG. duben 2014 KATALOG KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ

KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG. duben 2014 KATALOG KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG duben 2014 KATALOG KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG - KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 2 Multifunkční zařízení 3 Barevná A4 bizhub C25 3 A4 bizhub C3350 4 A4 bizhub C3850 5 A3 bizhub

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012 POKUTOVÉ BLOKY Samostatné odděení 904 Správní činnosti Září 2012 Zákadní informace Ustanovení 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dáe jen zák. č. 200/1990 Sb. ), stanoví

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH 2 ÚVOD 3 NASTAVENÍ DSL MODEMU PRO PEVNÝ INTERNET 5 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ 5 VYHLEDÁVÁNÍ AKTUALIZACÍ 6 NÁSTROJE 6 PŘÍLOHA A: ZABEZPEČENÍ BEZDRÁTOVÉ

Více

T-Mobile DSL Manager Uživatelská příručka

T-Mobile DSL Manager Uživatelská příručka T-Mobile DSL Manager Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod 2 2. Nastavení modemu DSL pro T-Mobile Internet DSL 3 3. Zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě 5 4. Vyhledávání aktualizací 6 5. Nástroje 6 6. Příloha

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Literatura Kovacich G.L.:

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy

Více

Novinky v online marketingu SEO, GA, News

Novinky v online marketingu SEO, GA, News Novinky v onine marketingu SEO, GA, News Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding Tomáš Nohá Obsah škoení: SEO v dnešní době Novinky v Googe Anaytics Efektivní reaizace Newsetterů Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Popis Uvedený model...12 Jak číst tento manuál...13 Symboly...13 Příprava pro tisk Rychlá instalace...16 Potvrzení

Více

Filip Navrátil PCS spol. s r.o. Divize DataGuard stánek 45 přízemí

Filip Navrátil PCS spol. s r.o. Divize DataGuard stánek 45 přízemí Řešení pro vaše e technologie, technologie pro vaše řešení Filip Navrátil PCS spol. s r.o. Divize DataGuard stánek 45 přízemí Skupina PCS Společnosti sjednocené pod názvem PCS se zabývají širokým spektrem

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Typ Čipová sada Konektory Standardy Podpora Přenosová rychlost externí box pro připojení 3,5" IDE zařízení přes USB2.0 nebo přes

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

Ing. Jitka Dařbujanová. E-mail, SSL, News, elektronické konference

Ing. Jitka Dařbujanová. E-mail, SSL, News, elektronické konference Ing. Jitka Dařbujanová E-mail, SSL, News, elektronické konference Elementární služba s dlouhou historií Původně určena pro přenášení pouze textových ASCII zpráv poté rozšíření MIME Pro příjem pošty potřebujete

Více

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Úvod Cíl prezentace Samba historie a budoucnost Samba - vlastnosti Samba verze 4 a 4.1 Instalace Současný a plánovaný stav Instalace Správa Testování a

Více

RYCHLEJŠÍ NEŽ LASEROVÉ TISKÁRNY PŘI POLOVIČNÍCH NÁKLADECH URČENO K PODNIKÁNÍ

RYCHLEJŠÍ NEŽ LASEROVÉ TISKÁRNY PŘI POLOVIČNÍCH NÁKLADECH URČENO K PODNIKÁNÍ Řada WorkForce Pro RYCHLEJŠÍ NEŽ LASEROVÉ TISKÁRNY PŘI POLOVIČNÍCH NÁKLADECH URČENO K PODNIKÁNÍ NEPŘEKONATELNÁ KOMBINACE Náklady na tisk jsou pro každou firmu velmi důležité, proto vám nabízíme bohatou

Více

25-400% s krokem 0.1%, automatické měřítko

25-400% s krokem 0.1%, automatické měřítko Copier Specifications Zobrazovací proces Elektrostatický laserový, nepřímý tandemový Tonerový systém Simitri HD - polymerovaný toner Rychlost kopírování/tisku A4 (stran/min.) Až 22 kopií/min Rychlost kopírování/tisku

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Důvod přidělování speciálních schránek. Podle posledních statistik kolem 90 % všech E-mailů na Internetu tvoří nevyžádaná pošta. Patří

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

Dokonalá organizace kanceláře se síťovými skenery NetDeliver

Dokonalá organizace kanceláře se síťovými skenery NetDeliver Dokonalá organizace kanceláře se síťovými skenery NetDeliver Nejdůležitější přednosti: multifunkční zařízení tvořící vstup do digitální kanceláře snadná digitalizace různorodých tiskovin vícenásobné rozesílání

Více

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 1 Literatura Doseděl T.: Počítačová bezpečnost a ochrana dat, Computer Press, 2004 Časopis

Více

Router TP-LINK TL-WR1043ND je typickým zástupcem zařízení určených pro malé firmy, kanceláře a domácnosti.

Router TP-LINK TL-WR1043ND je typickým zástupcem zařízení určených pro malé firmy, kanceláře a domácnosti. Router TP-LINK TL-WR1043ND je typickým zástupcem zařízení určených pro malé firmy, kanceláře a domácnosti. Díky rychlé bezdrátové síti standardu 802.11n a čtyřem gigabitovým metalickým LAN portům nabízí

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Bojíte se? Pořiďte si!

Bojíte se? Pořiďte si! Bojíte se? Pořiďte si! Petr Řehoř, ICZ a.s. 4. dubna 2011 1 Agenda Bojíte se? Pořiďte si Intel Anti-Theft! Jak Intel Anti-Theft funguje? Jak si Intel Anti-Theft pořídit? 2 Bojíte se? Bojíte se, že přijdete

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout návrh a správu

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Jak číst tento manuál...12 Symboly...12 Popis uvedeného modelu...13 Používání kláves...14 Příprava pro tisk Rychlá

Více

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Správa stanic a uživatelského desktopu

Správa stanic a uživatelského desktopu Správa stanic a uživatelského desktopu Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 2014 1 Správa stanic v rámci DVZ Slouží pro Zajištění opakovatelné výsledné konfigurace nových a reinstalovaných stanic Převod uživatelských

Více

Vzdálený zabezpečený přístup k interním serverům od společnosti Microsoft

Vzdálený zabezpečený přístup k interním serverům od společnosti Microsoft Vzdálený zabezpečený přístup k interním serverům od společnosti Microsoft Formuláře generované bránou firewall pro ověřování prostřednictvím formulářů Vzdálený přístup k terminálové službě pomocí protokolu

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

Ochrana mobilních uživatelů před hrozbami Internetu mimo firemní prostředí. Simac Technik ČR, a.s.

Ochrana mobilních uživatelů před hrozbami Internetu mimo firemní prostředí. Simac Technik ČR, a.s. Ochrana mobilních uživatelů před hrozbami Internetu mimo firemní prostředí Simac Technik ČR, a.s. Praha, 5.5. 2011 Jan Kolář, Solution Architect Jan.kolar@simac.cz 1 Hranice sítě se posunují Dříve - Pracovalo

Více

www.circletech.net Aplikace pro ochranu mobilní komunikace před odposlechem a zneužitím citlivých informací.

www.circletech.net Aplikace pro ochranu mobilní komunikace před odposlechem a zneužitím citlivých informací. www.circletech.net Aplikace pro ochranu mobilní komunikace před odposlechem a zneužitím citlivých informací. Radim Rindler Obchodní ředitel CircleTech s.r.o. 2013 CircleTech s.r.o. Společnost CircleTech,

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Počítačová síť a internet. V. Votruba

Počítačová síť a internet. V. Votruba Počítačová síť a internet V. Votruba Obsah Co je to počítačová síť Služby sítě Protokoly a služby TCP/IP model Nastavení sítě ve Windows XP Diagnostika Bezdrátové sítě Co je to počítačová síť? Síť je spojením

Více

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Šifrování ve Windows. EFS IPSec SSL. - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol

Šifrování ve Windows. EFS IPSec SSL. - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol Šifrování ve Windows EFS IPSec SSL PPTP - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol 18.11.2003 vjj 1 Bezpečnost? co chci chránit? systém

Více

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalace a aktivace Předchozí Instalace Předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Anti-Virus není třeba odinstalovat. Po instalaci nové zkontrolujte nastavení aplikace

Více

2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Kterou verzi nástroje Configure používám?...5 Zobrazení,

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

Představení Kerio Control

Představení Kerio Control Představení Kerio Control UTM - Bezpečnostní řešení bez složitostí Prezentující Pavel Trnka Agenda O společnosti Kerio Kerio Control Přehled jednotlivých vlastností Možnosti nasazení Licenční model O společnosti

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Projekt podnikové mobility

Projekt podnikové mobility Projekt podnikové mobility Cortado Corporate Server Jedno řešení pro firemní mobilitu IGNUM Telekomunikace s.r.o. Cortado Corporate Server Bezkonkurenční all-in-one řešení zahrnuje mobilní zařízení a správu

Více

Nestandardní režimy tisku

Nestandardní režimy tisku Nestandardní režimy tisku 2013 LANIKO Morava s.r.o. Obsah 1 Přehled nestandardních režimů tisku... 3 2 Volba režimu tisku v ovladači tiskárny na PC... 4 2.1 Normální tisk... 6 2.2 Zkušební tisk... 6 2.3

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík BIOS Autor: Bc. Miroslav Světlík Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_837 1. 11. 2012 1 1. BIOS

Více

S námi je tisk snadný. Ze široké nabídky produktů a služeb společnosti Lexmark si určitě vyberete. Překonávat překážky může být někdy namáhavé...

S námi je tisk snadný. Ze široké nabídky produktů a služeb společnosti Lexmark si určitě vyberete. Překonávat překážky může být někdy namáhavé... Překonávat překážky může být někdy namáhavé... Někdy ne. leden 2007 Ze široké nabídky produktů a služeb společnosti Lexmark si určitě vyberete. www.lexmark.cz www.mujlexmark.cz S námi je tisk snadný Monochromatické

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Sestavování a správa webových aplikací

Sestavování a správa webových aplikací KAPITOLA 4 Sestavování a správa webových aplikací V této kapitole: Architektura webové aplikace...134 Vytváření a rozšiřování webových aplikací...139 Správa webových aplikací...152 Mapování alternativních

Více

Provozní pokyny Bezpečnostní průvodce

Provozní pokyny Bezpečnostní průvodce Provozní pokyny Bezpečnostní průvodce Pro bezpečné a správné používání si před použitím tohoto zařízení přečtěte Bezpečnostní informace v příručce "Důležité informace". OBSAH 1. Getting Started (Začínáme)

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5 verze 4.5 Pomocí tohoto průvodce nakonfigurujete snadno Mail602 Messaging Server tak, aby : fungovala elektronická pošta (SMTP/POP3), uživatelé mohli surfovat po internetu (Proxy), fungoval WWW server

Více

Použití čipových karet v IT úřadu

Použití čipových karet v IT úřadu Použití čipových karet v IT úřadu Software pro personalizaci, správu a použití čipových karet Ing. Ivo Rosol, CSc. Ing. Pavel Rous 9. 10. 6. 2011 1 Použití bezkontaktních čipových karet Přístupové systémy

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

MX-FR42U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM. Obsah

MX-FR42U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM. Obsah MX-FR42U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM Obsah Úvod...2 Sada ochrany dat je nainstalována...4 Bezpečnostní nastavení modulu zabezpečení dat...4 Funkce řízení dokumentu...4 Ukládání dokumentů...4 Obrazovka

Více