INFORMACE O REALIZACI UKONČENÉHO PROJEKTU OP RLZ: Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE O REALIZACI UKONČENÉHO PROJEKTU OP RLZ: Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu"

Transkript

1 INFORMACE O REALIZACI UKONČENÉHO PROJEKTU OP RLZ: Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu 1. celoživotní vzdělávání zaměřené na žáky s handicapy Tato aktivita probíhala v několika rovinách a sledovala několik cílů: práci pedagogů se žáky s SVP zvýšení počítačových znalostí a dovedností ve vztahu k následné tvorbě interaktivních vzdělávacích materiálů zajištění dalšího odborného vzdělávání školení pedagogů na praktické činnosti se žáky s SVP Proběhlo úvodní společné školení, kterého se zůčastnili učitelé odborného výcviku a učitelé odborných předmětů. Následně došlo k rozdělení do skupin po 4-5 osobách. Cílem školení bylo získání informací potřebných pro vedení, objektivní hodnocení a přiměřené pozitivní motivování žáků se SVP. Formou nácviku se simulovaly modelové situace, které žákům se SVP způsobují při vykonávání praktické výuky největší obtíže. Školení bylo ze strany pedagogů hodnoceno velmi pozitivně, neboť na konkrétních modelových situacích přiblížilo učitelům komplikace a omezení, kterým jsou žáci se SVP během vyučovacího procesu vystaveni. Nově nabyté zkušenosti a poznatky povedou k citlivějšímu přístupu k žákům s SVP a jejich spolužákům, k pozitivnímu motivování těchto žáků a k jejich objektivnímu hodnocení. zvýšení počítačové gramotnosti učitelů zaměřené na vytváření interaktivních vzdělávacích materiálů Tvůrci interaktaktivních vzdělávacích materiálů byli před vlastní tvorbou proškoleni v PC produktech, pomocí kterých získali základní dovednosti nezbytné pro tvorbu interaktivního vzdělávacího materiálu. Absolvovali a získali základní dovednosti v těchto oblastech: školení bitmapové grafiky (Adobe Photoshop), vektorové grafiky (Adobe Ilustrátor) a pořízení a editace videa (Adobe Premiere). Školení byla cílovou skupinou hodnocena velmi pozitivně, zvlášť ceněna byla vysoká úroveň výkladu a srozumitelnost, včetně nadstandardního přístupu školitele, který spolupracoval při vytváření prvních pracovních manuálů a prezentací odborných témat často nad rámec stanovených hodin. další odborné vzdělávání Školení bylo zaměřeno na osvojení praktik a zásad při nahrávání mluveného slova. Dovednosti získané absolvováním školení byly nutné pro vytvoření zvukových komentářů, které byly nedílnou součástí tvorby pracovních manuálů.

2 Členové řídícího týmu absolvovali školení projektového managementu, marketingu a vizibility. Cílem školení bylo získání znalostí jak co nejlépe a nejdéle ve výuce a při práci se žáky s SVP udržet aktivity projektu a dále naplňovat jeho cíle. Významnou roli při vzdělávání hraje i odpovídající odborná literatura, která je dalším zdrojem informací a mnohdy doplňuje a rozšiřuje i znalostní rozsah předaný na absolvovaném školení. Byla zakoupena odborná literatura: zaměřená na výuku oborů kuchař, číšník a cukrář zaměřená na zkvalitnění práce se žáky s SVP sestava DVD nosičů s obsahem výukového materiálu pro obor cukrář, který doplňuje vytvořené pracovní manuály pro tento obor 2. zavedení, správa a specifikace potřeb systému pro tvorbu pracovních manuálů Za účelem tvorby pracovních manuálů vytvořil dodavatel dle našich požadavků specifický systém, který umožnil vlastní tvorbu pracovních manuálů (návrhy prostředí, které umožnilo vkládat texty, obrázky, fotografie, videosekvence, audiosekvence, export pracovních manuálů na web a zároveň specifikovalo vlastní obsah pracovních manuálů), Dodavatelem byl vytvořen systém, který funguje na principu šablony, do které tvůrci pracovních manuálů vkládají potřebné texty a grafické struktury. Tento systém zároveň umožňuje snadnou a přehlednou orientaci ve vzdělávacích materiálech (intuitivní ovládání, snadné vkládání textů, fotografií, audio a videosekvencí včetně animací). Jeho silnou stránkou je rovněž přepočítávací kalkulačka gramáží podle technologických norem. Celý tento systém byl vytvořen v návaznosti na jeho následné umístění na webových stránkách. 3. tvorba pracovních manuálů Pracovní manuály vytvářeli učitelé odborných předmětů a učitelé odborného výcviku. Základní metodickou osu, obsah, formu a způsob zpracování stanovila odborná komise v čele s vedoucími jednotlivých sekcí kuchař, cukrář, číšník (členové realizačního týmu), kteří zároveň plánovali, kontrolovali a řídili činnost svých sekcí. Současně převážná část z nich byla i tvůrci pracovních manuálů. Vlastní tvorba pracovních manuálů byla dílem kolektivu dle rozsahu a charakteru zpracovávaného materiálu předem schváleného odbornou komisí. Vzdělávací materiál byl tvořen v systému pro tvorbu pracovních manuálů, který byl vypracován v rámci klíčové aktivity č.2. Pracovní manuály obsahují: textové části grafickou část ukázky videa audionahrávky Jsou doplněny názornou fotodokumentací, která detailně mapuje pracovní postup výrobku, tzn., že každá receptura musela být skutečně uvařena, upečena a v případě oboru číšník servírka i provedena praktická ukázka a během této přípravy fotograficky zdokumentována, příp. pořízena videonahrávka. Fotografie výrobků jsou pro tvorbu pracovních manuálů nezbytné a byly pořizovány pomocí osvětlovacích lamp, nastavením příslušného pozadí a za použití kvalitního fotoaparátu. K tomuto účelu byly zakoupeny fotoaparát zn. Canon EOS 30D, osvětlovací technika (světlo HENSEL 5015, světlo Interfit 163 Halogen Pro 1000), PCH pozadí textil.

3 Pracovní manuály jsou doplněny o audionahrávky, které mají žákům s SVP (dyslektici, žáci s poruchou zraku) pomoci zvládnout učivo probírané při odborném výcviku. K tomu, aby mohly být prac. manuály vytvořeny museli být tvůrci proškoleni v rámci PC školení (klíčová aktivita č.1). Vytvořené pracovní manuály prošly odbornou korekturou, kterou prováděl řídící tým. Tyto manuály se staly jednou z kompenzačních pomůcek pro žáky s SVP v rámci zvládnutí odborného výcviku. Pracovní manuály jsou žákům přístupny na webových stránkách školy a žáci k nim mají přístup z jakéhokoliv počítače připojeného na internet a zároveň jim slouží jako pomůcka při absolvování odborného výcviku.tím je pro některé žáky nahrazen náročný způsob práce se studijním materiálem v tištěné podobě (např. pro žáky s omezením jemné motoriky). Celkem bylo vytvořeno 60 pracovních manuálů, z toho: 25 pro kuchaře 25 pro cukráře 10 pro číšníky Pracovní manuály byly po odborné korektuře pořízeny v tištěné podobě. 4. tvorba prezentací odborných témat Odborná témata byla vytvářena ve stejnou dobu jako pracovní manuály. Jedná se o prezentační materiál vycházející právě z obsahu jednotlivých pracovních manuálů. Nejprve tvůrci prezentačního materiálu sestavili obsah tohoto materiálu a následně jej zpracovávali do elektronické podoby na NTB, které byly pořízeny z tohoto projektu. V průběhu zpracování byly prováděny kontroly postupu prací a konzultace věcné a odborné správnosti ze strany vedoucích předmětových komisí. Aby všechna vytvořená schémata byla načítána a promítána v jednom grafickém prostředí byla vytvořena odpovídající šablona. Prezentace odborných témat tvoří významný doplňující interaktivní vzdělávací materiál, který vyučující vyžívají při teoretické i praktické výuce a který doplňuje jejich verbální projev, zápis na tabuli apod. Schémata jsou žákům s SVP a jejich spolužákům promítána pomocí dataprojektorů ve vysoké kvalitě grafického a schematického provedení. Celkem bylo vytvořeno 60 prezentací odborných témat, z toho: 25 pro kuchaře 25 pro cukráře 10 pro číšníky 5. tvorba zvukových komentářů-audionahrávek V rámci aktivity č.5 byly vytvořeny zvukové komentáře k pracovním manuálům. Realizovali ji jak učitelé odborných předmětů, tak i učitelé odborného výcviku.

4 Nejdříve byla vytvořena obsahová stránka audionahrávek a následně i namluvena. Poté byla pořízena vlastní zvuková nahrávka zahrnující nahrání a následné sestříhání zvukového materiálu, úpravu a mastering. Celkem bylo vytvořeno 60 audionahrávek, z toho: 25 pro kuchaře 25 pro cukráře 10 pro číšníky Audionahrávky jsou významnou součástí pracovních manuálů. Staly se tak velkým pomocníkem pro žáky s SVP, kteří mají problémy se čtením dlouhých textů, vadami zraku, s postižením jemné motoriky apod. 6. pronájem techniky pro pořízení audionahrávek Pomocí zapůjčené techniky probíhaly veškeré práce související s pořizováním audionahrávek pro zvukové komentáře (klíčová aktivita č.5). Zapůjčená technika (digitální mixážní pult, PC včetně digitální karty a SW, mikrofonní technika včetně kabeláže) byla použita k: pořízení zvukových komentářů pořízení digitálního audiozáznamu 7. nákup kompenzačních pomůcek pro žáky s SVP V rámci aktivity byla zakoupena IC technika sloužící jako kompenzační pomůcka pro eliminaci různých bariér žáků s SVP. Zároveň slouží jako základní periferie pro ovládání systému pracovních manuálů. Systém dále umožňuje přiřadit jednotlivým zařízením určité preference tak, aby sestava fungovala jako cvičný gastronomický provoz ("cvičná" pokladna). Na základě poptávkového řízení byly nakoupeny: 4ks PC FSC Scaleo Pi1535 včetně stolů, 4ks LCD ACER AL , tiskárna HP DeskJet9800, LCD obrazovka SAMSUNG PS42E71HX pro prezentaci vzdělávacího materiálu, vizualizér AverVision330, LCD dotykový panel 15 TFT LCT Argus 152TA-N-R a pokladna FSC Esprimo P2510 s tiskárnou Epson TM-U220B-007 jako doplněk cvičného terminálu, kamera Panasonic NV-GS320EP-S. 8. nákup zařízení a vybavení pro učitele umožňující tvorbu interakt. vzděl. mteriálů včetně SW Pro tvorbu interaktivních vzdělávacích materiálů bylo v rámci této aktivity zakoupeno ( notebooky Fujitsu Siemens Amilo Pro V kusy, scanner HP Scanner G kus). Byl používán SW ve zkušební bezplatné verzi (programy Adobe Creativ Suite Premium na zpracování bitmapové a vektorové grafiky, program Production studio Premium na zpracování videa a after efekty, program Cinema 4D na tvorbu prostorových scén pro pracovní manuály, program Plug In pro Cinema 4D obsahuje vytvořené pozadí a objekty). Veškeré tyto SW produkty byly odzkoušeny a následně využity pro tvorbu pracovních manuálů a prezentací odborných témat. Na základě dobré zkušenosti s bezplatnou verzí byl zakoupen následující SW: SW pro vektorovou a bitmapovou grafiku, animace Adobe Creative Suite CS3, SW pro práci s digitálními videem Adobe Production Studio, SW pro 3D vizualizace Maxon Cinema 4D 9.5, pozadí z kolekce Dosch Design Textures. matematický vzdělávací SW Cabri geometrie umožňující tvorbu matematických objektů, včetně průniků a jednotlivých pohledů. 9. pracovní místo ICT koordinátora

5 ICT koordinátor byl součástí projektového týmu. Jednalo se o nově zřízené pracovní místo v rozsahu 23 hodin měsíčně na základě uzavřené pracovní smlouvy. Činnost ICT koordinátora vycházela z pracovní náplně, která ukládala výkon těchto prací: zajišťoval technickou podporu PC zařízení nakoupeného z prostředků projektu, tzn. že se staral o nově pořízenou IC techniku včetně HW a SW vybavení. zároveň měl na starosti IC techniku, kterou využívají žáci s SVP a učitelé. 10. rozšíření www stránek a pronájem serveru V rámci realizovaného projektu došlo k rozšíření stávajících webových stránek o moduly vytvořených pracovních manuálů a zároveň k pronájmu prostoru na webhostingovém serveru. Konkrétně se jedná o pronájem prostoru na serveru 250 MB s neomezeným přenosem dat a správu SQL databáze. Z tohoto serveru jsou načítána data pracovních manuálů. 11. vzdělávání k širší podpoře a aktivnímu zapojení k dobrovolnictví Touto aktivitou byl sledován fakt, že otázka neformálního dobrovolnictví je základní podmínkou úspěšné integrace žáků s SVP. Dobrovolnictví probíhalo formou kurzů oddělěně pro žáky pro učitele. Pro žáky proběhly celkem dva kurzy, ve kterých se žáci seznámili s materiály týkajícími se dobrovolnictví. Školení bylo zaměřeno na pomoc jednotlivým spolužákům s SVP - pomoc při přípravě na vyučování, pomoc při volbě volnočasových aktivit a pomoc při řešení osobních problémů. Vzhledem k tomu, že byl ze strany žáků značný zájem o toto školení, můžeme usuzovat, že žáci považují dobrovolnickou činnost velmi důležitou a prospěšnou. Potvrdilo se, že k dobrovolnictví je třeba žáky systematicky vzdělávat, motivovat a ukazovat jim konkrétní příklady z praxe. Školitelem byla Mgr. Marie Linhartová. Pro učitele proběhly kurzy, ve kterých byli seznámeni se Zákonem o dobrovolnické službě č. 198/2002Sb., s materiály týkajícími se dobrovolnictví (historie dobrovolnictví, co je dobrovolnictví, kdo je dobrovolník, odkazy na příslušné www stránky),rovněž s činnostmi, které mohou dobrovolníci vykonávat a s konkrétními aktivitami, který mohou vykonávat v rámci SŠG A. Kolpinga (např. pomoc žákům s SVP, pomoc při přípravě na závěrečné zkoušky, pomoc při práci na PC). Se školitelem byly konzultovány konkrétní metody práce dobrovolníků se žáky s SVP a poruchami chování atd. a aplikovány na konkrétních příkladech při modelových situacích. Další školení bylo zaměřeno na osobnost jedince žáka s SVP (typologie osobnosti, temperament, osobní tempo, motivace, sociální prostředí a rodinné zázemí, gravidita a zátěžové situace). Tyto teoretické poznatky byly následně aplikovány na konkrétní žáky s SVP ve škole. V posledním školení byla řešena problematika zdravotního znevýhodnění žáků (epilepsie, alergie, migrény), prevence sociálně nežádoucích jevů (návykové látky, xenofobie a rasismus, romská otázka) a nastínění možností předcházení těmto jevům. Školiteli kurzů k dobrovolnictví byli Bc. Ladislav Bárta (sociální pracovník, praxe v řízení Oblastní Charity), Mgr. Marie Linhartová (etoped), Mgr. Hana Fejtová (psycholog) a Mgr. Ivana Bartoňová (facilitátor, pedagog volného času s praxí v Kontaktním nízkoprahovém centru Spektrum a v NZDM EZOP). Všechny teoretické poznatky byly následně aplikovány na konkrétní žáky s SVP, kteří vykonávali zzk. Všechny kurzy byly jejími účastníky hodnoceny pozitivně, neboť vedly k získání a prohloubení poznatků o osobnosti jedince-žáka s SVP a dávají předpoklad k další dobré práci s těmito žáky.

6 12. zahraniční stáž Členové řídícího týmu absolvovali odbornou stáž na vybrané italské škole Emma Hellenstainer v Brixenu, která byla zprostředkována Otto von Dellemanem, centrálním sekretářem Kolpingova díla v Bolzanu. Jednalo se o střední odbornou školu stejného zaměření jako je naše škola. Účelem cesty byla výměna zkušeností týkajících se žáků s SVP a provádění jejich odborné praxe, možnost navázání spolupráce, možnost odborných stáží pro pedagogické pracovníky, možnost studijních pobytů. Údaje o dosažení cílů projektu a popis cílové skupiny Realizovaný projekt byl zaměřen na cílové skupiny žáků střední školy se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), tj. žáků se specifickými poruchami učení, žáků zdravotně postižených a žáků zdravotně a sociálně znevýhodněných, dále ostatních žáků školy, učitele, ředitele a výchovné poradce. Počet žáků se SVP vycházel nejprve z evidence výchovného poradce a z proběhlého dotazníkového šetření. Všechny žáci se SVP mají příslušná potvrzení ze školských poradenských zařízení, příp. lékařská potvrzení, která je opravňovala k zařazení do cílové skupiny projektu. Rostoucí počet žáků s SVP na naší škole vyžaduje vysokou odbornost pedagogů, což znamená, že pedagog musí nejen splňovat odbornou kvalifikaci, ale musí získat i další kvalifikační předpoklady, které usnadní žákům s SVP dosáhnout nejen středního odborného vzdělání, ale obstát i v konkurenci na trhu práce. Tento proces vede ke změně systému vzdělávání žáků s SVP. Hlavním cílem projektu byla změna systému odborného vzdělávání žáků se SVP zohledňující specifika jejich potřeb spočívající ve zvýšené připravenosti těchto žáků k dalšímu studiu a jejich následnému uplatnění se na trhu práce. Ve druhé rovině si projekt kladl za cíl zvýšení odbornosti učitelů pro práci se žáky se SVP a zapojení učitelů do systému celoživotního vzdělávání. Projekt se dále zaměřil na řešení problémů jednotlivých žáků, kteří mají různé přístupové bariéry, kde počítač vystupuje v roli zprostředkovatele komunikace. Vytyčené cíle projektu byly splněny realizací následujících aktivit: 1) pedagogický sbor byl proškolen a vzdělán v systému celoživotního vzdělávání, a to v následujících oblastech: školení pedagogů na praktické činnosti se žáky se SVP (sociálně-psychologický výcvik) školení zaměřené na zvýšení počítačové gramotnosti pedagogů se zaměřením na vytváření interaktivních vzdělávacích materiálů ( pracovní manuály, prezentace odborných témat a zvukové komentáře) a jejich používání v samotné výuce školení k aktivnímu zapojení do dobrovolnictví (na principu dobrovolnictví je založena práce se žáky, kteří pomoc potřebují) 2) pro žáky se SVP byl vytvořen interaktivní vzdělávací materiál: pracovní manuály prezentace odborných témat audionahrávky zvukové komentáře

7 3) Vytvořený interaktivní vzdělávací materiál byl ověřen při výuce, následně byly zapracovány poznatky z ověčování a tyto byly zapracovány školských vzdělávacích dokumentů a tématických plánů školy.

Název RVP. Počet týdnů Datum Platnost. Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace. Poděbradova 33, 702 00 OSTRAVA. Mgr.

Název RVP. Počet týdnů Datum Platnost. Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace. Poděbradova 33, 702 00 OSTRAVA. Mgr. Identifikační údaje Název ŠVP Grafika a animace Platnost 1.9.2010 Forma studia Koordinátor Délka studia v letech: 4.0 denní forma vzdělávání MgA. Jiří Hrdina Název RVP Počet týdnů Datum Platnost RVP 82-41-M/05

Více

Informační technologie

Informační technologie Doplněk ke školnímu vzdělávacímu programu Informační technologie (platné znění k 1. 9. 2009) Tento doplněk nabývá platnosti dne 1. 9. 2013 (počínaje prvním, druhým, třetím a čtvrtým ročníkem) Doplněk je

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační

Více

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Registrační číslo CZ.1.07/1.2.10/02.0027 Název projektu ŠKOLA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Datum

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: EkoLtm-0553 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 12.6.2012 Plánovaný stav k 24.6.2014 1. řízení a plánování Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Malířské a natěračské práce

Malířské a natěračské práce a Praktická škola, Hlučín příspěvková organizace, Čs. armády 336/4a Školní vzdělávací program: Malířské a natěračské 36-57-E/01 1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy a adresa: Odborné učiliště příspěvková

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Autotronik Obor vzdělání: 39-41- L/01 Autotronik RVP 39-41 L / 01 Autotronik s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Lesnické práce 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 PROFIL ABSOLVENTA...4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU...6 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...11 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Informační technologie a ekonomika Ledeč nad Sázavou 2010 Identifikační údaje Název a adresa školy: Gymnázium,

Více

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Závěrečná zpráva za období 2005 2008 CERMAT září 2008 Obsah

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01 Krejčí Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 1 ŠVP zpracován

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNATIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Stravovací služby KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65 51 H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY

K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY METODICKÁ INSTRUKCE K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA VYSOKÉ ŠKOLE TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH České Budějovice 2013 Tato metodická příručka vznikla

Více

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Odborný výcvik 1 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU... 6 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY... 11

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ

ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program 65-51-H/01 Kuchař-číšník pro pohostinství OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 PROFIL ABSOLVENTA...3 CHARAKTERISTIKA

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Součástí školního vzdělávacího programu je dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky. 2.

Více

Školní vzdělávací program Prodavač pro smíšené zboží

Školní vzdělávací program Prodavač pro smíšené zboží Školní vzdělávací program Prodavač pro smíšené zboží OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU... 6 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...11

Více

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 školní vzdělávací program Podnikání - nástavba, denní Kompletní ŠVP Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 1 Identifikační údaje 1.1 Charakteristika

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář-silnoproud od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář-silnoproud Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma

Více