INFORMACE O REALIZACI UKONČENÉHO PROJEKTU OP RLZ: Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE O REALIZACI UKONČENÉHO PROJEKTU OP RLZ: Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu"

Transkript

1 INFORMACE O REALIZACI UKONČENÉHO PROJEKTU OP RLZ: Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu 1. celoživotní vzdělávání zaměřené na žáky s handicapy Tato aktivita probíhala v několika rovinách a sledovala několik cílů: práci pedagogů se žáky s SVP zvýšení počítačových znalostí a dovedností ve vztahu k následné tvorbě interaktivních vzdělávacích materiálů zajištění dalšího odborného vzdělávání školení pedagogů na praktické činnosti se žáky s SVP Proběhlo úvodní společné školení, kterého se zůčastnili učitelé odborného výcviku a učitelé odborných předmětů. Následně došlo k rozdělení do skupin po 4-5 osobách. Cílem školení bylo získání informací potřebných pro vedení, objektivní hodnocení a přiměřené pozitivní motivování žáků se SVP. Formou nácviku se simulovaly modelové situace, které žákům se SVP způsobují při vykonávání praktické výuky největší obtíže. Školení bylo ze strany pedagogů hodnoceno velmi pozitivně, neboť na konkrétních modelových situacích přiblížilo učitelům komplikace a omezení, kterým jsou žáci se SVP během vyučovacího procesu vystaveni. Nově nabyté zkušenosti a poznatky povedou k citlivějšímu přístupu k žákům s SVP a jejich spolužákům, k pozitivnímu motivování těchto žáků a k jejich objektivnímu hodnocení. zvýšení počítačové gramotnosti učitelů zaměřené na vytváření interaktivních vzdělávacích materiálů Tvůrci interaktaktivních vzdělávacích materiálů byli před vlastní tvorbou proškoleni v PC produktech, pomocí kterých získali základní dovednosti nezbytné pro tvorbu interaktivního vzdělávacího materiálu. Absolvovali a získali základní dovednosti v těchto oblastech: školení bitmapové grafiky (Adobe Photoshop), vektorové grafiky (Adobe Ilustrátor) a pořízení a editace videa (Adobe Premiere). Školení byla cílovou skupinou hodnocena velmi pozitivně, zvlášť ceněna byla vysoká úroveň výkladu a srozumitelnost, včetně nadstandardního přístupu školitele, který spolupracoval při vytváření prvních pracovních manuálů a prezentací odborných témat často nad rámec stanovených hodin. další odborné vzdělávání Školení bylo zaměřeno na osvojení praktik a zásad při nahrávání mluveného slova. Dovednosti získané absolvováním školení byly nutné pro vytvoření zvukových komentářů, které byly nedílnou součástí tvorby pracovních manuálů.

2 Členové řídícího týmu absolvovali školení projektového managementu, marketingu a vizibility. Cílem školení bylo získání znalostí jak co nejlépe a nejdéle ve výuce a při práci se žáky s SVP udržet aktivity projektu a dále naplňovat jeho cíle. Významnou roli při vzdělávání hraje i odpovídající odborná literatura, která je dalším zdrojem informací a mnohdy doplňuje a rozšiřuje i znalostní rozsah předaný na absolvovaném školení. Byla zakoupena odborná literatura: zaměřená na výuku oborů kuchař, číšník a cukrář zaměřená na zkvalitnění práce se žáky s SVP sestava DVD nosičů s obsahem výukového materiálu pro obor cukrář, který doplňuje vytvořené pracovní manuály pro tento obor 2. zavedení, správa a specifikace potřeb systému pro tvorbu pracovních manuálů Za účelem tvorby pracovních manuálů vytvořil dodavatel dle našich požadavků specifický systém, který umožnil vlastní tvorbu pracovních manuálů (návrhy prostředí, které umožnilo vkládat texty, obrázky, fotografie, videosekvence, audiosekvence, export pracovních manuálů na web a zároveň specifikovalo vlastní obsah pracovních manuálů), Dodavatelem byl vytvořen systém, který funguje na principu šablony, do které tvůrci pracovních manuálů vkládají potřebné texty a grafické struktury. Tento systém zároveň umožňuje snadnou a přehlednou orientaci ve vzdělávacích materiálech (intuitivní ovládání, snadné vkládání textů, fotografií, audio a videosekvencí včetně animací). Jeho silnou stránkou je rovněž přepočítávací kalkulačka gramáží podle technologických norem. Celý tento systém byl vytvořen v návaznosti na jeho následné umístění na webových stránkách. 3. tvorba pracovních manuálů Pracovní manuály vytvářeli učitelé odborných předmětů a učitelé odborného výcviku. Základní metodickou osu, obsah, formu a způsob zpracování stanovila odborná komise v čele s vedoucími jednotlivých sekcí kuchař, cukrář, číšník (členové realizačního týmu), kteří zároveň plánovali, kontrolovali a řídili činnost svých sekcí. Současně převážná část z nich byla i tvůrci pracovních manuálů. Vlastní tvorba pracovních manuálů byla dílem kolektivu dle rozsahu a charakteru zpracovávaného materiálu předem schváleného odbornou komisí. Vzdělávací materiál byl tvořen v systému pro tvorbu pracovních manuálů, který byl vypracován v rámci klíčové aktivity č.2. Pracovní manuály obsahují: textové části grafickou část ukázky videa audionahrávky Jsou doplněny názornou fotodokumentací, která detailně mapuje pracovní postup výrobku, tzn., že každá receptura musela být skutečně uvařena, upečena a v případě oboru číšník servírka i provedena praktická ukázka a během této přípravy fotograficky zdokumentována, příp. pořízena videonahrávka. Fotografie výrobků jsou pro tvorbu pracovních manuálů nezbytné a byly pořizovány pomocí osvětlovacích lamp, nastavením příslušného pozadí a za použití kvalitního fotoaparátu. K tomuto účelu byly zakoupeny fotoaparát zn. Canon EOS 30D, osvětlovací technika (světlo HENSEL 5015, světlo Interfit 163 Halogen Pro 1000), PCH pozadí textil.

3 Pracovní manuály jsou doplněny o audionahrávky, které mají žákům s SVP (dyslektici, žáci s poruchou zraku) pomoci zvládnout učivo probírané při odborném výcviku. K tomu, aby mohly být prac. manuály vytvořeny museli být tvůrci proškoleni v rámci PC školení (klíčová aktivita č.1). Vytvořené pracovní manuály prošly odbornou korekturou, kterou prováděl řídící tým. Tyto manuály se staly jednou z kompenzačních pomůcek pro žáky s SVP v rámci zvládnutí odborného výcviku. Pracovní manuály jsou žákům přístupny na webových stránkách školy a žáci k nim mají přístup z jakéhokoliv počítače připojeného na internet a zároveň jim slouží jako pomůcka při absolvování odborného výcviku.tím je pro některé žáky nahrazen náročný způsob práce se studijním materiálem v tištěné podobě (např. pro žáky s omezením jemné motoriky). Celkem bylo vytvořeno 60 pracovních manuálů, z toho: 25 pro kuchaře 25 pro cukráře 10 pro číšníky Pracovní manuály byly po odborné korektuře pořízeny v tištěné podobě. 4. tvorba prezentací odborných témat Odborná témata byla vytvářena ve stejnou dobu jako pracovní manuály. Jedná se o prezentační materiál vycházející právě z obsahu jednotlivých pracovních manuálů. Nejprve tvůrci prezentačního materiálu sestavili obsah tohoto materiálu a následně jej zpracovávali do elektronické podoby na NTB, které byly pořízeny z tohoto projektu. V průběhu zpracování byly prováděny kontroly postupu prací a konzultace věcné a odborné správnosti ze strany vedoucích předmětových komisí. Aby všechna vytvořená schémata byla načítána a promítána v jednom grafickém prostředí byla vytvořena odpovídající šablona. Prezentace odborných témat tvoří významný doplňující interaktivní vzdělávací materiál, který vyučující vyžívají při teoretické i praktické výuce a který doplňuje jejich verbální projev, zápis na tabuli apod. Schémata jsou žákům s SVP a jejich spolužákům promítána pomocí dataprojektorů ve vysoké kvalitě grafického a schematického provedení. Celkem bylo vytvořeno 60 prezentací odborných témat, z toho: 25 pro kuchaře 25 pro cukráře 10 pro číšníky 5. tvorba zvukových komentářů-audionahrávek V rámci aktivity č.5 byly vytvořeny zvukové komentáře k pracovním manuálům. Realizovali ji jak učitelé odborných předmětů, tak i učitelé odborného výcviku.

4 Nejdříve byla vytvořena obsahová stránka audionahrávek a následně i namluvena. Poté byla pořízena vlastní zvuková nahrávka zahrnující nahrání a následné sestříhání zvukového materiálu, úpravu a mastering. Celkem bylo vytvořeno 60 audionahrávek, z toho: 25 pro kuchaře 25 pro cukráře 10 pro číšníky Audionahrávky jsou významnou součástí pracovních manuálů. Staly se tak velkým pomocníkem pro žáky s SVP, kteří mají problémy se čtením dlouhých textů, vadami zraku, s postižením jemné motoriky apod. 6. pronájem techniky pro pořízení audionahrávek Pomocí zapůjčené techniky probíhaly veškeré práce související s pořizováním audionahrávek pro zvukové komentáře (klíčová aktivita č.5). Zapůjčená technika (digitální mixážní pult, PC včetně digitální karty a SW, mikrofonní technika včetně kabeláže) byla použita k: pořízení zvukových komentářů pořízení digitálního audiozáznamu 7. nákup kompenzačních pomůcek pro žáky s SVP V rámci aktivity byla zakoupena IC technika sloužící jako kompenzační pomůcka pro eliminaci různých bariér žáků s SVP. Zároveň slouží jako základní periferie pro ovládání systému pracovních manuálů. Systém dále umožňuje přiřadit jednotlivým zařízením určité preference tak, aby sestava fungovala jako cvičný gastronomický provoz ("cvičná" pokladna). Na základě poptávkového řízení byly nakoupeny: 4ks PC FSC Scaleo Pi1535 včetně stolů, 4ks LCD ACER AL , tiskárna HP DeskJet9800, LCD obrazovka SAMSUNG PS42E71HX pro prezentaci vzdělávacího materiálu, vizualizér AverVision330, LCD dotykový panel 15 TFT LCT Argus 152TA-N-R a pokladna FSC Esprimo P2510 s tiskárnou Epson TM-U220B-007 jako doplněk cvičného terminálu, kamera Panasonic NV-GS320EP-S. 8. nákup zařízení a vybavení pro učitele umožňující tvorbu interakt. vzděl. mteriálů včetně SW Pro tvorbu interaktivních vzdělávacích materiálů bylo v rámci této aktivity zakoupeno ( notebooky Fujitsu Siemens Amilo Pro V kusy, scanner HP Scanner G kus). Byl používán SW ve zkušební bezplatné verzi (programy Adobe Creativ Suite Premium na zpracování bitmapové a vektorové grafiky, program Production studio Premium na zpracování videa a after efekty, program Cinema 4D na tvorbu prostorových scén pro pracovní manuály, program Plug In pro Cinema 4D obsahuje vytvořené pozadí a objekty). Veškeré tyto SW produkty byly odzkoušeny a následně využity pro tvorbu pracovních manuálů a prezentací odborných témat. Na základě dobré zkušenosti s bezplatnou verzí byl zakoupen následující SW: SW pro vektorovou a bitmapovou grafiku, animace Adobe Creative Suite CS3, SW pro práci s digitálními videem Adobe Production Studio, SW pro 3D vizualizace Maxon Cinema 4D 9.5, pozadí z kolekce Dosch Design Textures. matematický vzdělávací SW Cabri geometrie umožňující tvorbu matematických objektů, včetně průniků a jednotlivých pohledů. 9. pracovní místo ICT koordinátora

5 ICT koordinátor byl součástí projektového týmu. Jednalo se o nově zřízené pracovní místo v rozsahu 23 hodin měsíčně na základě uzavřené pracovní smlouvy. Činnost ICT koordinátora vycházela z pracovní náplně, která ukládala výkon těchto prací: zajišťoval technickou podporu PC zařízení nakoupeného z prostředků projektu, tzn. že se staral o nově pořízenou IC techniku včetně HW a SW vybavení. zároveň měl na starosti IC techniku, kterou využívají žáci s SVP a učitelé. 10. rozšíření www stránek a pronájem serveru V rámci realizovaného projektu došlo k rozšíření stávajících webových stránek o moduly vytvořených pracovních manuálů a zároveň k pronájmu prostoru na webhostingovém serveru. Konkrétně se jedná o pronájem prostoru na serveru 250 MB s neomezeným přenosem dat a správu SQL databáze. Z tohoto serveru jsou načítána data pracovních manuálů. 11. vzdělávání k širší podpoře a aktivnímu zapojení k dobrovolnictví Touto aktivitou byl sledován fakt, že otázka neformálního dobrovolnictví je základní podmínkou úspěšné integrace žáků s SVP. Dobrovolnictví probíhalo formou kurzů oddělěně pro žáky pro učitele. Pro žáky proběhly celkem dva kurzy, ve kterých se žáci seznámili s materiály týkajícími se dobrovolnictví. Školení bylo zaměřeno na pomoc jednotlivým spolužákům s SVP - pomoc při přípravě na vyučování, pomoc při volbě volnočasových aktivit a pomoc při řešení osobních problémů. Vzhledem k tomu, že byl ze strany žáků značný zájem o toto školení, můžeme usuzovat, že žáci považují dobrovolnickou činnost velmi důležitou a prospěšnou. Potvrdilo se, že k dobrovolnictví je třeba žáky systematicky vzdělávat, motivovat a ukazovat jim konkrétní příklady z praxe. Školitelem byla Mgr. Marie Linhartová. Pro učitele proběhly kurzy, ve kterých byli seznámeni se Zákonem o dobrovolnické službě č. 198/2002Sb., s materiály týkajícími se dobrovolnictví (historie dobrovolnictví, co je dobrovolnictví, kdo je dobrovolník, odkazy na příslušné www stránky),rovněž s činnostmi, které mohou dobrovolníci vykonávat a s konkrétními aktivitami, který mohou vykonávat v rámci SŠG A. Kolpinga (např. pomoc žákům s SVP, pomoc při přípravě na závěrečné zkoušky, pomoc při práci na PC). Se školitelem byly konzultovány konkrétní metody práce dobrovolníků se žáky s SVP a poruchami chování atd. a aplikovány na konkrétních příkladech při modelových situacích. Další školení bylo zaměřeno na osobnost jedince žáka s SVP (typologie osobnosti, temperament, osobní tempo, motivace, sociální prostředí a rodinné zázemí, gravidita a zátěžové situace). Tyto teoretické poznatky byly následně aplikovány na konkrétní žáky s SVP ve škole. V posledním školení byla řešena problematika zdravotního znevýhodnění žáků (epilepsie, alergie, migrény), prevence sociálně nežádoucích jevů (návykové látky, xenofobie a rasismus, romská otázka) a nastínění možností předcházení těmto jevům. Školiteli kurzů k dobrovolnictví byli Bc. Ladislav Bárta (sociální pracovník, praxe v řízení Oblastní Charity), Mgr. Marie Linhartová (etoped), Mgr. Hana Fejtová (psycholog) a Mgr. Ivana Bartoňová (facilitátor, pedagog volného času s praxí v Kontaktním nízkoprahovém centru Spektrum a v NZDM EZOP). Všechny teoretické poznatky byly následně aplikovány na konkrétní žáky s SVP, kteří vykonávali zzk. Všechny kurzy byly jejími účastníky hodnoceny pozitivně, neboť vedly k získání a prohloubení poznatků o osobnosti jedince-žáka s SVP a dávají předpoklad k další dobré práci s těmito žáky.

6 12. zahraniční stáž Členové řídícího týmu absolvovali odbornou stáž na vybrané italské škole Emma Hellenstainer v Brixenu, která byla zprostředkována Otto von Dellemanem, centrálním sekretářem Kolpingova díla v Bolzanu. Jednalo se o střední odbornou školu stejného zaměření jako je naše škola. Účelem cesty byla výměna zkušeností týkajících se žáků s SVP a provádění jejich odborné praxe, možnost navázání spolupráce, možnost odborných stáží pro pedagogické pracovníky, možnost studijních pobytů. Údaje o dosažení cílů projektu a popis cílové skupiny Realizovaný projekt byl zaměřen na cílové skupiny žáků střední školy se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), tj. žáků se specifickými poruchami učení, žáků zdravotně postižených a žáků zdravotně a sociálně znevýhodněných, dále ostatních žáků školy, učitele, ředitele a výchovné poradce. Počet žáků se SVP vycházel nejprve z evidence výchovného poradce a z proběhlého dotazníkového šetření. Všechny žáci se SVP mají příslušná potvrzení ze školských poradenských zařízení, příp. lékařská potvrzení, která je opravňovala k zařazení do cílové skupiny projektu. Rostoucí počet žáků s SVP na naší škole vyžaduje vysokou odbornost pedagogů, což znamená, že pedagog musí nejen splňovat odbornou kvalifikaci, ale musí získat i další kvalifikační předpoklady, které usnadní žákům s SVP dosáhnout nejen středního odborného vzdělání, ale obstát i v konkurenci na trhu práce. Tento proces vede ke změně systému vzdělávání žáků s SVP. Hlavním cílem projektu byla změna systému odborného vzdělávání žáků se SVP zohledňující specifika jejich potřeb spočívající ve zvýšené připravenosti těchto žáků k dalšímu studiu a jejich následnému uplatnění se na trhu práce. Ve druhé rovině si projekt kladl za cíl zvýšení odbornosti učitelů pro práci se žáky se SVP a zapojení učitelů do systému celoživotního vzdělávání. Projekt se dále zaměřil na řešení problémů jednotlivých žáků, kteří mají různé přístupové bariéry, kde počítač vystupuje v roli zprostředkovatele komunikace. Vytyčené cíle projektu byly splněny realizací následujících aktivit: 1) pedagogický sbor byl proškolen a vzdělán v systému celoživotního vzdělávání, a to v následujících oblastech: školení pedagogů na praktické činnosti se žáky se SVP (sociálně-psychologický výcvik) školení zaměřené na zvýšení počítačové gramotnosti pedagogů se zaměřením na vytváření interaktivních vzdělávacích materiálů ( pracovní manuály, prezentace odborných témat a zvukové komentáře) a jejich používání v samotné výuce školení k aktivnímu zapojení do dobrovolnictví (na principu dobrovolnictví je založena práce se žáky, kteří pomoc potřebují) 2) pro žáky se SVP byl vytvořen interaktivní vzdělávací materiál: pracovní manuály prezentace odborných témat audionahrávky zvukové komentáře

7 3) Vytvořený interaktivní vzdělávací materiál byl ověřen při výuce, následně byly zapracovány poznatky z ověčování a tyto byly zapracovány školských vzdělávacích dokumentů a tématických plánů školy.

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Základní údaje o projektu

Základní údaje o projektu OPRLZ 3.1 1. výzva Základní údaje o projektu Název projektu Změna koncepce školy vytvoření moderního vzdělávacího systému a komplexních podmínek pro úplnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce základů společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Představení projektového záměru:

Představení projektového záměru: Představení projektového záměru: (pracovní název) Vzdělávací systém pedagogů základního a středního školství Plzeňského kraje pro získání nezbytných ICT kompetencí v oblasti aplikace moderních informačních

Více

název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy:

název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy: Projekt: Cesta rozvoje středních škol v JmK CZ.1.07/1.3.10/02.0041 název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy: Počáteční vzdělávání číslo oblasti podpory: 7.1.3 název

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Hej rup spojme sílu, Hej rup ruce k dílu registrační číslo CZ.1.07/1.2.31/

Hej rup spojme sílu, Hej rup ruce k dílu registrační číslo CZ.1.07/1.2.31/ Hej rup spojme sílu, Hej rup ruce k dílu registrační číslo CZ.1.07/1.2.31/02.0011 V březnu 2013 odstartovala ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Lazaretní 25, Plzeň pod záštitou Plzeňského kraje

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 16 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Základy společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny. Nové Město 228, Trhové Sviny. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny. Nové Město 228, Trhové Sviny. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny Identifikátor: 600022226 Termín konání inspekce: 7. 8. březen

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

ICT plán školy pro rok 2011-2012

ICT plán školy pro rok 2011-2012 ICT plán školy pro rok 2011-2012 Škola Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 IČO 00 50 74 74 Tel/fax +420 321 724 039 / +420 724 007 E-mail WWW iss.obchod@sendme.cz www.ssohavlickova.cz Obsah

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

Princip rovného přístupu. Změna koncepce školy. Žáci s různým handicapem. momentální znevýhodnění trvalé znevýhodnění

Princip rovného přístupu. Změna koncepce školy. Žáci s různým handicapem. momentální znevýhodnění trvalé znevýhodnění Princip rovného přístupu Žáci s různým handicapem - momentální znevýhodnění trvalé znevýhodnění - handicapy viditelné handicapy skryté - Změna koncepce školy Tento projekt je spolufinancován ESF a státním

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 1. ORGANIZACE VÝUKY úprava režimu výuky s využitím relaxačních přestávek PAS PAS úprava režimu výuky s důrazem na individuální práci 1.1.1. 1.1.2.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text, který je

Více

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli Pořadové číslo: 5 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah modulu

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a

Více

ICT plán leden 2014 prosinec 2015

ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní údaje o škole název školy ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní škola T. G. Masaryka Brodek u Konice Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary. Ondřejská 56, Karlovy Vary. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary. Ondřejská 56, Karlovy Vary. Identifikátor: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Ondřejská 56, 360 21 Karlovy Vary Identifikátor: 600 009 106 Termín konání inspekce:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán)

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13 (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice uplatňuje ve vyučování Školní

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPVK (oblast 1.4) VYKUK PATRON ZŠ A MŠ DOLNÍ BŘEŽANY INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY Příjemce: ZŠ a MŠ Dolní Břežany 1 1) IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU Název: ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro pedagogické pracovníky a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro pedagogické pracovníky a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více