ICT plán leden 2014 prosinec 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICT plán leden 2014 prosinec 2015"

Transkript

1 Základní údaje o škole název školy ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní škola T. G. Masaryka Brodek u Konice Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace adresa školy Brodek u Konice 265, právní forma IČO příspěvková organizace IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Václav Růžička zástupce ředitele: Mgr. Věra Švecová kontakt tel.: , , fa: web: celkový počet žáků 126 I. stupeň 77 II. stupeň 49 celkový počet pedagogických pracovníků 13 celkový počet zaměstnanců 19 počet tříd 9

2 Současný stav ICT leden 2014 Vybavení školy informační a komunikační technikou učebna informatiky ostatní odborné učebny třídy sborovna, kabinety vedení školy kancelář správní zaměstnanci další technika 18 žákovských PC 2 učitelské PC 1 server 1 síťová tiskárna 3 PC 3 dataprojektory 3 interaktivní tabule 9 PC 9 dataprojektorů 9 interaktivních tabulí 4 PC 2 notebooky / kopírka / scanner 2 tiskárny 2 PC 1 notebook / kopírka / scanner 1 síťová tiskárna 1 PC 1 PC 2 digitální fotoaparáty 1 digitální kamera Počítačová síť a internet Počítačová síť ve škole je tvořena jedním serverem umístěným v počítačové učebně, LAN je rozvedena kabeláží do všech učeben, tříd, kabinetů a kanceláří. Síťové a serverové služby zajišťuje eterní firma. Všechny počítače ve škole jsou přes LAN připojeny k internetu o rychlosti 3 Mbps. Bezdrátové připojení do sítě a k internetu není k dispozici. Všichni učitelé i žáci se do sítě LAN přihlašují vlastním uživatelským účtem, mají zajištěný prostor pro uložení svých dat na serveru, mají možnost uložit svá data na přenosné médium. Školní webové stránky škola provozuje na vlastní doméně O školní web se stará správce ICT.

3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Všichni pedagogičtí pracovníci jsou vyškoleni v používání interaktivní tabule a v tvorbě digitálních učebních materiálů. Dále se někteří dle vlastního zájmu zúčastnili dalších kurzů pro rozšíření pedagogické způsobilosti v oblasti IT. Licenční politika Na všech školních počítačích je k dispozici potřebný software a tento je legální. Dotazník integrace ICT do života školy Dotazník integrace technologií ICT do života školy je evaluační nástroj Profilu Škola 21, který na základě sledování více různých indikátorů pomáhá školám zjistit, do jaké míry se jim daří začlenit informační a komunikační technologie do života celé školy. Profil Škola 21 vychází z difuzního modelu školy, který vytvořilo irské Národní centrum pro technologie ve vzdělávání (http://www.ncte.ie/) pod názvem ICT Planning Matri. Více o Profilu Škola 21 na 1. Řízení a plánování 2. ICT ve Školním vzdělávacím programu 3. Profesní rozvoj role ICT ve vizi školy ICT plán využití ICT ve výuce akceptace přijaté strategie specifické vzdělávací potřeby porozumění učitelů vzdělávací plán zkušenosti většiny učitelů zkušenosti většiny žáků specifické vzdělávací potřeby uvědomění a zapojení plánování zaměření sebedůvěra neformální způsoby profesního rozvoje 1. Začínáme 2. Máme první zkušenosti 3. Nabýváme sebejistoty 4. Jsme příkladem ostatním

4 4. Integrace ICT do života školy 5. ICT infrastruktura dostupnost využití metodická podpora prezentace na internetu elearning spojení s vnějším světem projekty pohled žáka plán pořizování ICT LAN a internet technická podpora digitální učební materiály ICT vybavení licence Celkem 62 bodů Plánovaný cílový stav v prosinci 2015 obnovit server, přejít na Microsoft Windows Server 2008 (nebo novější) starší počítače v učebně informatiky a v kabinetech učitelů nahradit novými (repasovanými) všechny zastaralé CRT monitory nahradit novými LCD monitory další odbornou učebnu vybavit počítačem, dataprojektorem a interaktivní tabulí zakoupit alespoň 3 notebooky pro potřebu učitelů v celé budově školy zajistit bezdrátové připojení k internetu kompletně přejít na operační systém Microsoft Windows 7 nebo novější vytvořit nový školní web, kam budou mít možnost přispívat všichni učitelé, vytvořit prostor pro webové prezentace jednotlivých učitelů, vytvořit webový prostor pro umístění digitálních učebních materiálů pro žáky zakoupit nový školní informační systém s autentizovaným přístupem pro učitele, rodiče a žáky přes školní web podporovat elektronickou komunikaci mezi učiteli, žáky a rodiči uspořádat školení učitelů, jak spravovat svou webovou prezentaci na školním webu uspořádat školení učitelů, jak pracovat s novým školním informačním systémem jeden pedagogický pracovník dokončí studium oboru Koordinátor ICT na Pedagogické fakultě v Olomouci rozšiřovat znalosti a dovednosti učitelů v oblasti IT dle individuálního zájmu učitelů zrealizovat několik třídních projektů s využitím ICT podporovat a rozšiřovat výuku s využitím ICT (práce s interaktivní tabulí, digitální učební materiály, digitální učebnice) usnadnit žákům odlišných vlastností a specifických potřeb dosažení výukových cílů s pomocí ICT

5 Podrobný popis oblasti Integrace ICT do života školy podle Profilu Škola 21 (http://skola21.rvp.cz) Integrace ICT do života školy Indikátor Aktuální stav Plánovaný stav dostupnost využití metodická podpora Učitelé i žáci pracují s ICT pravidelně. V každém kabinetě je k dispozici jeden počítač pro učitele (v kabinetech jsou 2 až 3 učitelé). V každé třídě je jeden počítač, který je žákům k dispozici i mimo výuku. Zakoupit pro učitele notebooky. Další učebnu vybavit interaktivní tabulí. Zajistit bezdrátové připojení k internetu v celé budově školy. Výběrové řízení na dodavatele notebooků. Viditelné známky využívání ICT mimo výuku informatiky eistují. V různých předmětech žáci navštěvují učebnu informatiky, vyhledávají informace, pracují na zadaných úkolech, vytvářejí prezentace k různým tématům, které potom spolužákům představují. Podporovat učitele ve využívání interaktivních tabulí a počítačové učebny. Výběr vhodného projektu. Porady učitelů, sdílení zkušeností, spolupráce na projektu. Koordinátor ICT učí ostatní učitele ovládat počítače a interaktivní tabule, pomáhá jim při problémem se školní administrativou a s tvorbou DUMů. ICT jsou ve škole stále a všude k dispozici jak učitelům, tak žákům. Učitelé mají k dispozici v kabinetech počítač a notebook, kterým se mohou bezdrátově připojit k internetu. Žáci se mohou připojit k internetu mobilním telefonem, tabletem nebo notebookem pomocí bezdrátové sítě. Časté využívání ICT (počítačová učebna, interaktivní tabule) ve všech vyučovaných předmětech. Účast na projektu (např. etwinning) ukáže žákům další možnosti využití ICT (spolupráce, komunikace, sdílené prostředí). Koordinátor ICT má potřebnou kvalifikaci, pomáhá ostatním učitelům implementovat nejvhodnější metody využití technologií. Koordinátor ICT dokončí studium na Univerzitě Palackého v Olomouci (obor Koordinátor ICT).

6 prezentace na internetu projekty spojení s vnějším světem elearning spolupráce učitelů, sdílení zkušeností Webové stránky školy obsahují aktuální informace, zajímavosti, fotogalerii ze školních akcí. Jsou vytvořeny nové dynamické webové školní stránky, které obsahují informace o uskutečněných akcích, plánovaných akcích, fotogalerii, přístup do informačního systému pro žáky, rodiče a učitele, komunikační prostředí pro učitele, rodiče a žáky. Vytvořit nové webové stránky. Sestavit redakční radu, která bude spolupracovat na obsahu webových stránek. Prodiskutovat, kdo vytvoří nové webové stránky, jak financovat. Někteří učitelé využívají ICT při práci na Všichni učitelé využívají ICT při práci na výukových výukových projektech. projektech. Každý učitel zrealizuje ve svém vyučovacím předmětu třídní projekt žáci budou pracovat na počítačích, výsledky prezentují na interaktivní tabuli. Škola se zapojí do většího projektu integrujícího ICT, např. etwinning. Diskuze učitelů k výběru vhodných projektů. Škola používá ke komunikaci se světem . Pro komunikaci mezi školou, rodiči, zřizovatelem či ministerstvem jsou využívány: , webový kontaktní formulář, tetové zprávy, RSS kanál, školní informační systém. Na nových webových stránkách zpřístupnit komunikaci nejen přes , ale i přes webový kontaktní formulář, školní informační systém, RSS kanál. Možnosti projedná nově zřízená redakční rada školního webu. Škola dává žákům zřídka materiály k dispozici Všichni učitelé jsou vedeni k tomu, aby digitální výukové online. materiály poskytovali žákům prostřednictvím internetu. Na nových webových stránkách bude mít každý učitel prostor pro umístění svých výukových materiálů.

7 pohled žáka Koordinátor ICT proškolí kolegy. ICT jako výukový nástroj. ICT jako pracovní nástroj nutný k realizaci výukové činnosti. V průběhu výuky a realizaci projektů podporovat žáky ve využívání ICT hledání informací, analýza informací, tvorba prezentace, předvedení prezentace na interaktivní tabuli, komunikace přes počítač, používání výukových materiálů ze školních webových stránek. Shromáždit odkazy na vhodné online zdroje. Zpracovala Mgr. Kateřina Dostálová Leden 2014, Brodek u Konice

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Profil Škola 21 : difuzní model pro integraci moderních technologií

Profil Škola 21 : difuzní model pro integraci moderních technologií Profil Škola 21 : difuzní model pro integraci moderních technologií 1. začínáme 2. máme první zkušenosti 3. nabýváme sebejistoty 4. jsme příkladem ostatním řízení a plánování vize školy ICT plán Vize pouze

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: SOŠ a SOU automobilní Kyjov Indikátor Počáteční stav k 1.11.2011 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje

Více

Podklady pro ICT plán 2012-2014

Podklady pro ICT plán 2012-2014 Podklady pro ICT plán 2012-2014 Škola: Gymnázium KM Indikátor Aktuální stav k 2.4.2012 Plánovaný stav k 1.4.2014 1. řízení a plánování Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně zahrnuto do koncepce

Více

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán Mgr. Leona Ježková, Mgr. Miloslav Vítů 10.9.2013 1. Základní údaje o škole 2013/14 1.1. adresa:

Více

ICT PLÁN Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2011

ICT PLÁN Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2011 ICT PLÁN Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2011 ICT PLÁN 1. Základní údaje o škole Název: Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí Adresa: 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova

Více

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY Období: 2014 2017 Zpracovatel: Mgr. Jakub Hačka, hardwarové vybavení školy Mgr. Pavla Sýkorová, softwarové vybavení

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2014 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

ICT plán na období 2013/15

ICT plán na období 2013/15 Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace ICT plán na období 2013/15 září 2013 Zpracovala: Yvetta Kunzová, Mgr. 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38 skola@zs-staravesno.cz

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2014 2015) V Zábřeze dne 8. 9. 2014 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole

Více

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán)

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13 (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice uplatňuje ve vyučování Školní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy 25. základní škola v Plzni, Chválenická 17, příspěvková organizace Zpracovali: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy Mgr. Zdeněk Novák Mgr. Petr Pavel, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ICT plán školy 2010-11

ICT plán školy 2010-11 ICT plán školy - Název školy: Základní škola, L.Kuby 8, České Budějovice Ulice: L.Kuby 8 PSČ, Místo: 7 7 České Budějovice IČO: 6 77 Tel: 86 ; mob. 6 89 Fax: 86 6 Email: reditelstvi@zsroznov.terms.cz Www

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: ZŠ Jiříkov okres Děčín Adresa školy: Moskevská 740, 40753 Jiříkov IČO: 70698490 IZO: 600076491 Záměry školy v oblasti ICT Hlavní cíle: - zefektivnit

Více

PLÁN PRÁCE ICT KOORDINÁTORA školní rok 2007-2008

PLÁN PRÁCE ICT KOORDINÁTORA školní rok 2007-2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN PRÁCE ICT KOORDINÁTORA školní rok 2007-2008 Mgr. Jana Horáčková ICT koordinátor ICT KOORDINÁTOR VE ŠKOLE ICT koordinátor je označení užívané v terminologii

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov.

STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov. STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov.cz ICT PLÁN ŠKOLY 2014 / 2015 VYPRACOVALI: MGR. ALEŠ ŘIHOŠEK

Více

Profil Škola 21 v roce 2011 Zpráva pro MŠMT o využívání ICT v činnostech škol

Profil Škola 21 v roce 2011 Zpráva pro MŠMT o využívání ICT v činnostech škol Profil Škola 21 v roce 2011 Zpráva pro MŠMT o využívání ICT v činnostech škol Bořivoj Brdička, PedF UK Ondřej Neumajer, PedF UK Daniela Růžičková, NÚV Praha, 31. ledna 2012 Národní ústav pro vzdělávání

Více

ICT plán školy školní rok 2014/2015

ICT plán školy školní rok 2014/2015 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ICT plán školy školní rok 2014/2015 Vypracoval: Mgr. Miroslav Páteček Křetín 31. 8. 2014 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně,

Více

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220 Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Plán ICT Školní metodik ICT: Petr Vacek Termín realizace: září 2013 červen 2014 Materiál připomínkovali pedagogičtí pracovníci ZŠ Želiv. OBSAH: 1.

Více

ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ

ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ Základní škola Rudná, okres Praha -západ Masarykova 878, Rudná, PSČ 252 19 tel. 311 670 464, fax 311 678 851 e-mail : reditel@zsrudna.cz ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ Plán je zpracován podle metodického

Více

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce Školení Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 2013 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Základní cíle vzdělávání:...3 Klíčové cílové kompetence...3 Struktura studia ICTK

Více

ICT plán pro školní rok 2014 2015

ICT plán pro školní rok 2014 2015 ICT plán pro školní rok 2014 2015 Popis stávajícího stavu Hardware Počítačová síť je rozvedena strukturovanou kabeláží UTP dle standardu. Počet přípojných míst je 120 v kmenových učebnách (připojeny jsou

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

ICT plán školy na rok 2011-12

ICT plán školy na rok 2011-12 ICT plán školy na rok 2011-12 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod 1. žáků ve škole (k 30. 9. 2011): 634 (pouze

Více

ICT plán školy 2014/2015

ICT plán školy 2014/2015 ICT plán školy 204/205 Základní škola a Praktická škola, Kutná Hora Na Náměti 47 Kutná Hora spskh@cbox.cz, www.zsaprskh.cz OBSAH: . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. O škole Infrastruktura Zabezpečení a správa

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více