ISOMETER iso685(w)-d-p, iso685(w)-s-p + FP200(W)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISOMETER iso685(w)-d-p, iso685(w)-s-p + FP200(W)"

Transkript

1 ISOMETER iso(w)-d-p, iso(w)-s-p + FP(W) Hlídač izolačního stavu pro neuzemněné AC, DC, AC/DC a (N)AC sítě s funkcí generátoru pulzů pro vyhledávání poruch izolace Aplikace AC, DC nebo AC/DC hlavní obvody AC/DC hlavní obvody s přímo připojenými DC komponentami, jako jsou usměrňovače, měniče, řízené pohony UPS a bateriové systémy Systémy s indukčním ohřevem Systémy obsahující spínané zdroje IT sítě s vysokou rozptylovou kapacitou Instalace s vyhledáváním poruch izolace Certifikáty Vlastnosti Monitorování izolačního stavu v neuzemněných sítích AC, (N)AC V, DC V Pro sítě s galvanicky připojenými usměrňovači nebo měniči Automatické přizpůsobení rozptylové kapacitě sítě Kombinace AMP PLUS a jiných metod měření podle konkrétního profilu Dvě samostatně nastavitelné hodnoty reakce pro Alarm a Alarm - kω MΩ Grafický LC displej s vysokým rozlišením Trvalé monitorování připojení monitorované sítě AUTO monitorování s automatickým hlášením alarmu IsoGraph pro časově závislé znázornění izolačního odporu Historie paměti s hodinami reálného času (se zdrojem pro paměť na tři dny) pro uložení alarmových hlášení s datem a časem Proudový a napěťový výstup () ma, μa, V, V (galvanicky oddělený) úměrný naměřené hodnotě izolačního stavu sítě Uživatelsky nastavitelné digitální a analogové vstupy a výstupy Dálkové nastavení některých parametrů přes internet (přes rozhraní COMTRAXX ) Vzdálená diagnostika přes internet po celém světě (Bender Service) RS-/BS (Bender Sensor bus) pro komunikaci s ostatními zařízeními Bender Síť oddělených interních switchů pro použití v propojených sítích ISOnet BCOM, Modbus TCP a webový server Generátor pulzů pro vyhledávání poruch izolace Indikace poruch izolace zjištěných EDS systémem Nastavení parametrů EDS systému Uživatelsky nastavitelné popisky pro každý měřicí kanál Měřicí metoda Série iso- -P využívá patentovanou metodu měření AMP PLUS. Tato metoda umožňuje přehledné monitorování moderních napájecích sítí, a to i v případě rozsáhlých, přímo připojených stejnosměrných složek a vysoké rozptylové kapacity sítě. monitorování izolačního stavu Přístroj pro monitorování izolačního stavu iso- -P nepřetržitě monitoruje celý izolační odpor IT sítě během provozu a spustí alarm, když hodnota klesne pod nastavenou hodnotu reakce. Pro měření musí být přístroj připojen mezi IT síť (neuzemněný systém) a ochranný vodič (). Měřicí proud v řádu μa je superponován na síť a je zaznamenán a vyhodnocen mikroprocesorem měřicího obvodu. Doba měření je závislá na vybraných měřicích profilech, na rozptylové kapacitě, izolačním odporu a případných souvisejících poruchách sítě. Hodnoty reakce a další parametry se nastavují pomocí průvodce uvádění do provozu nebo přes nastavení v menu pomocí tlačítek zařízení a zobrazují se na grafickém LCD s vysokým rozlišením. Zvolená nastavení jsou uložena v trvalé paměti zabezpečené proti selhání. V menu lze zvolit různé jazyky pro nastavení a zprávy uvedené na displeji. Přístroj využívá hodiny s reálným časem pro ukládání chybových zpráv a událostí do paměti historie s časem a datem. Nastavení může být chráněno před neoprávněnými úpravami heslem. Chcete-li zajistit správnou funkci monitorování připojení, zařízení vyžaduje nastavení typu síťové AC, AC nebo DC a požadované použití vhodných svorek L/+, L, L/-. vyhledávání poruch izolace je dostupná prostřednictvím zařízení pro vyhledávání poruch izolace série EDSx a vhodných proudových měřicích transformátorů. Pokud iso- -P detekuje poruchu izolace, spustí se vyhledávání poruchy automaticky nebo manuálně. iso- -P generuje testovací proudový signál v závislosti na poruše izolace a napětí sítě. Proud je limitován přístrojem, aby nedošlo k poruše řidících obvodů. Maximální hodnotu proudu lze nastavit v menu. Proudový pulz je detekován měřicími transformátory po trase chyby izolace a vyhodnocen EDSx. Překročí-li lokalizační proud hodnotu odezvy v měřicícm transformátoru, ohlásí poruchu EDSx nebo centrálně iso (poruchu lze lokalizovat na centrálě sítě). Připojené EDSx lze nastavit v iso- -P integrovanou funkcí najednou, nebo každý zvlášť. Každému kanálu lze přiřadit textové popisy. Varianty přístroje Varianta "D" iso-d-p Přístroje ve variantě "D" mají grafický LC displej s vysokým rozlišením a ovládací prvky pro přímé ovládání funkcí přístroje. Varianta "S" iso-s-p Přístroje ve variantě "S" nemají ani grafický displej, ani ovládací prvky. Lze je používat pouze v kombinaci s ovládacím panelem FP. Varianta "W" isow-d-p, isow-s-p Přístroje ve variantě "W" jsou určeny pro prostory s extrémním klimatickým a mechanickým namáháním. Normy ISOMETER série iso- -P odpovídá normám DIN EN - (VDE -), IEC -, DIN EN - (VDE -), IEC -, ČSN EN -, STN EN -, ČSN EN -, STN EN -. Další informace Pro více informací navštivte webové stránky Přístroje BENDER pro průmyslové aplikace Hlídač izolace s vyhledáváním poruch izolace ISOMETER iso-...-p

2 Nastavení systému Systém lokalizace poruchy izolace se skládá z přístroje iso- -P, jednoho nebo více přístrojů pro vyhledávání poruch izolace EDSx a vhodných měřicích transformátorů. Komunikace mezi iso- -P a EDSx probíhá prostřednictvím sběrnice BB (backbone bus) nebo dvouvodičové sběrnice BS (Bender Sensor bus). Přístroje tvoří kompletní monitorovací jednotku IT sítě. Takto lze monitorovat až kanálů. Hlídače izolace lze propojit rozhraním ethernet prostřednictvím ethernetových bran, což umožňuje monitorovat téměř nekonečné množství kanálů. Ovládací prvky Tlačítko "EDS"/nahoru, ruční spuštění nebo zastavení lokalizace poruchy izolace/zvýšení hodnoty Tlačítko ""/zpět, reset/výběr parametru PGH EDS < DATA MENU ESC INFO OK Tlačítko "DATA"/dolů, zobrazení hodnoty dat/snížení hodnoty Tlačítko "MENU"/"ESC", vstup do menu/přerušení, návrat na předchozí úroveň nabídky Tlačítko ""/vpřed, spuštění testu přístroje/výběr parametru Tlačítko "INFO"/"OK", zobrazení informací/potvrzení LED "" LED signalizace "PGH,, ALARM, ALARM " LC displej ISOMETER iso-...-p Digitální rozhraní X Digitální rozhraní Svorka I I I A B Q + Q M+ X I Vstup I Vstup I Vstup A RS- A B RS- B + + V Q Výstup Q Výstup M+ Analogový výstup Zem Rozměry (v mm) Rozměry panelu FP (v mm) Přístroje BENDER pro průmyslové aplikace Hlídač izolace s vyhledáváním poruch izolace ISOMETER iso-...-p

3 EDS I n COM ALARM I L MUTE ALARM I n EDS COM ALARM I L ALARM I n I n MUTE Schéma zapojení L L L L L N L/+ L/- KE E US ISOMETER iso-...-p * * L/+ L/- KE E IT-System IT-System * L+ L- A/+ A/- PGH L/+ L L/- KE E EDS MENU < DATA ESC INFO OK BCOM Adr. BCOM Adr. Adr. Adr. BS-Bus Adr. BS-Bus Adr. X ETH R Připojení k AC síti s napětím Un Připojení k DC síti s napětím Un Propojení dvou IT sítí přes propojovací switch. Informace o stavu propojovacího switche není vyžadována Připojení k (N)AC síti Napájecí napětí US (viz údaje pro objednávku) přes A pojistku Připojení k IT síti, která má být monitorována (L/+, L, L/-) Samostatné připojení svorek KE, E na (K) Alarmové relé, s přepínacím kontaktem (K) Alarmové relé, s přepínacím kontaktem Přepínatelný rezistor R pro ukončení RS- Rozhraní Ethernet Digitální rozhraní * - A šroubová pojistka pro sítě V Poznámka: Podle DIN VDE - lze pro připojení svorek L/+ a L/- vynechat zařízení na ochranu proti zkratu v síti IT V, která má být monitorována, pokud je vedení provedeno takovým způsobem, aby bylo riziko zkratu sníženo na minimum. Je třeba zajistit odolnost proti zkratu a proti zemnímu spojení. Svorky L/+, L, L/- pro monitorování sítě nejsou určeny k přenášení výkonu a proudu a nemohou být připojeny na zátěž. Propojení s FP Přístroje BENDER pro průmyslové aplikace Hlídač izolace s vyhledáváním poruch izolace ISOMETER iso-...-p

4 EDSP ISOSCAN EDS EDS EDS Příklad zapojení se zařízeními pro vyhledávání poruch izolace Un L L L N L/- U S A/+ A/- PGH L/+ L to k the zátěži loads to k the zátěži loads A/+ A/- EDS I I nl COM KE E BB sběrnice bus to k zátěži the loads EDS I n to k zátěži the loads ISOMETER iso-...-p ALARM I L ALARM I n MUTE X X l l iso-d-p EDS -S EDS -L BS sběrnice BS bus Schéma sítě ISOMETER iso-d-p BS EDS...-L EDS...-L COM EDSP EDS...-L Přístroje BENDER pro průmyslové aplikace Hlídač izolace s vyhledáváním poruch izolace ISOMETER iso-...-p

5 ISOMETER iso-...-p Technické údaje Izolace podle IEC -/IEC - Definice obvodů: IC - Měřicí obvod (L/+, L, L/-) IC - Napájecí obvod A, A IC - Výstupní obvod,, IC - Výstupní obvod,, IC - Řídící obvod (E, KE), (X, ETH, X, X) Jmenovité napětí V Kategorie přepětí III Jmenovité impulzní výdržné napětí IC/(IC-) kv Jmenovité impulzní výdržné napětí IC/(IC-), IC/(IC-), IC/IC kv Jmenovité napětí izolace IC/(IC-) V Jmenovité napětí izolace IC/(IC-), IC/(IC-), IC/IC V Stupeň znečištění (Un < V) Stupeň znečištění (Un < V) Ochranné oddělení (zesílená izolace) mezi IC/(IC-) VC III, V Ochranné oddělení (zesílená izolace) mezi IC/(IC-), IC/(IC-), IC/IC VC III, V Test dielektrika podle IEC - - IC/(IC-), IC/(IC-), IC/IC AC, kv Parametry napájení Napájecí napětí US AC/DC V Tolerance US - + % Maximální povolený proud US ma Jmenovitý kmitočet US DC, Hz* Tolerance kmitočtového rozsahu US - + % Vlastní spotřeba, typická pro Hz ( Hz) W/ VA ( W/ VA) Parametry monitorované sítě Jmenovité napětí sítě U n AC V DC V Tolerance U n AC/DC + % Jmenovitý kmitočet U n DC, Hz Maximální AC napětí U~ v rozsahu f n = Hz U~ max = V/Hz *f n Hodnoty reakce Hodnota reakce R an (Alarm ) Hodnota reakce R an (Alarm ) Pracovní nejistota (podle IEC -) Hystereze Časové odezvy kω MΩ kω MΩ v závislosti na profilu, ± %, min. ± kω %, min. kω Doba odezvy t an při R F =, x R an (R an = kω) a C e = μf podle IEC - v závislosti na profilu, typicky s Zpoždění při spuštění T startup s Měřicí obvod Měřicí napětí U m Měřicí proud I m Vnitřní odpor R i, Z i Přípustné externí DC napětí U fg Přípustná hodnota rozptylové kapacity C e Lokalizační proud Měřicí rozsahy v závislosti na profilu, ± V, ± V μa kω V v závislosti na profilu, μf /,/,//// ma Měřicí rozsah f n Hz Relativní procentní nejistota f n ± % ±. Hz Napěťový rozsah pro měření f n AC V Měřicí rozsah U n AC V DC V Napěťový rozsah měření U n AC/DC V Nejistota měření U n ± % ± V Rozsah měřené hodnoty rozptylové kapacity sítě C e μf Nejistota měření C e ± % ± μf Rozsah frekvence pro měření C e DC, Hz Min. hodnota izolace pro měření C e v závislosti na profilu a vazebním členu, typicky kω Zobrazení Displej** grafický displej x bodů, x mm Rozsah zobrazení naměřené hodnoty izolačního odporu. kω MΩ LED signalizace: (LED provoz) ALARM ALARM zelená žlutá žlutá žlutá Digitální vstupy Počet Pracovní režim, nastavitelný aktivní horní, aktivní dolní žádná, test, reset, start měření, deaktivace zařízení, lokalizace poruchy Napětí dolní DC - V, horní DC V Délka kabelu X m Digitální výstupy Počet Pracovní režim, nastavitelný aktivní, pasivní žádná, Alarm, Alarm, chyba připojení, Alarm DC-, Alarm DC+, symetrická porucha, porucha zařízení, DC offset alarm, společný alarm, měření dokončeno, přístroj neaktivní, lokalizace poruchy Napětí pasivní DC V, aktivní DC /. V Maximální proud interní součet X max. ma Maximální proud externí na kanál max. A Délka kabelu X m Analogový výstup Počet Pracovní režim lineární, střed stupnice kω/ kω hodnota izolačního stavu, DC posun Proud ma (< Ω), ma (< Ω), μa (< kω) Napětí V ( kω), V ( kω) Pracovní nejistota ± % Rozhraní Rozhraní/protokol webový server/modbus TCP/BCOM Přenosová rychlost / Mbit/s, autodetekce Maximální počet Modbus požadavků < /s Délka kabelu m Připojení RJ IP adresa DHCP/manuální... Maska sítě... BCOM adresa system-- komunikační rozhraní ISOnet Počet ISOnet zařízení Sběrnice BS: Rozhraní/protokol RS-/BS Přenosová rychlost. kbaud/s Délka kabelu m Kabel: Kroucený pár, jedna strana stínění připojena k doporučený: J-Y(St)Y min. x. Připojení svorky X.A, X.B Zakončovací odpor Ω, lze připojit interně Adresa zařízení na BMS Spínací prvky Počet spínacích prvků přepínací kontakty Pracovní režim N/C režim*/n/o režim Kontakt -- žádná, výstraha, alarm, porucha připojení, Alarm DC-, Alarm DC+, symetrická porucha, porucha přístroje, společný alarm, měření dokončeno, přístroj neaktivní, DC offset alarm, společný alarm EDS Kontakt -- žádná, výstraha, alarm, porucha připojení, Alarm DC-, Alarm DC+, symetrická porucha, porucha přístroje, společný alarm, měření dokončeno, přístroj neaktivní, DC offset alarm, společný alarm EDS Doba elektrické životnosti, počet cyklů Spínací parametry podle IEC --: Kategorie užití AC - AC - DC- DC- DC- Jmenovité spínací napětí V V V V V Jmenovitý spínací proud A A A. A. A Jmenovité napětí izolace m n.m. V Jmenovité napětí izolace m n.m. V Minimální zátěž kontaktu ma při AC/DC V Mechanické vlastnosti, klimatické podmínky, EMC EMC IEC --; DIN EN --; EN -*** Teplota okolí: při provozu - + C při přepravě - + C při skladování - + C Přístroje BENDER pro průmyslové aplikace Hlídač izolace s vyhledáváním poruch izolace ISOMETER iso-...-p

6 Technické údaje Klimatická třída podle IEC (vše bez orosení nebo jinovatky): Statické použití (IEC --) K Přeprava (IEC --) K Dlouhodobé skladování (IEC --) K Klasifikace mechanické odolnosti podle IEC : Statické použití (IEC --) M Přeprava (IEC --) M Skladování (IEC --) M Oblast použití m. n. m. Připojení Typ připojení zásuvné šroubové nebo pružinové svorkovnice Šroubové svorky: Jmenovitý proud A Utahovací moment šroubů svorek.. Nm Velikost vodiče AWG Délka odizolování vodiče mm Jednoduchý vodič/splétané lanko,, mm² Splétané lanko s dutinkou bez izolace,, mm² Vícežilový vodič, jednoduchý vodič, mm² Vícežilový vodič, splétaný,, mm² Vícežilový vodič, splétaný, s dutinkou bez izolace, mm² Vícežilový vodič, splétaný, s dutinkou s izolací,, mm² Pružinové svorky: Jmenovitý proud A Délka odizolování vodiče mm Jednoduchý vodič/splétané lanko,, mm² Splétané lanko s dutinkou bez izolace,, mm² Vícežilový vodič, splétaný, s dutinkou s izolací,, mm² Pružinové svorky X: Jmenovitý proud A Velikost vodiče AWG Délka odizolování vodiče mm Jednoduchý vodič/splétané lanko,, mm² Splétané lanko s dutinkou bez izolace,, mm² Splétané lanko s dutinkou s izolací,, mm² Všeobecná data Pracovní režim trvalý provoz Montáž podle orientace displeje, chladící otvory musí být ventilovány vertikálně Stupeň krytí vnitřních komponent IP Stupeň krytí svorek IP Montáž na DIN lištu podle IEC Uchycení pomocí šroubů x M s montážní příchytkou Materiál pouzdra polykarbonát Třída hořlavosti V- Rozměry (š x v x h) x x mm Hmotnost g Ovládací panel FP Zobrazení grafický displej x bodů, x mm Napájecí napětí U S přes iso-s Vlastní spotřeba typicky W Délka kabelu rozhraní m Propojovací kabel min. CATe Stupeň krytí vnitřních komponent IP Stupeň krytí svorek IP Stupeň krytí s průhledným předním krytem IP Rozměry výřezu v panelu (š x v) x mm Dovolená tolerance výřezu v panelu +./- Rozměry (š x v x h) x x. mm Varianta "W" Klimatická třída podle IEC : Teplota okolí při provozu - + C Teplota okolí při převozu - + C Statické použití (IEC --) K (bez orosení nebo jinovatky) Klasifikace mechanické odolnosti podle IEC : Statické použití (IEC --) M * na kmitočtu Hz musí být připojení X izolováno; lze připojit pouze zařízení s alespoň CAT ( V) ** indikace omezena teplotou okolí - + C kromě verzí "W" *** zařízení třídy A; v domácím prostředí může způsobovat radiové rušení; uživatel možná bude muset přijmout dodatečná opatření pro provoz ISOMETER iso-...-p Údaje pro objednávku Jmenovité napětí sítě U n ) Jmenovité napájecí napětí U S ) AC DC AC DC Displej Varianta "W" ) Typ Obj. č. iso-d-p B V; Hz V, V; Hz, V isow-d-p ) BW iso-s-p + FP B isow-s-p + FPW ) BW ) Absolutní hodnoty ) Zvýšená odolnost proti nárazům a vibracím K a M a pracovní rozsah teploty C Příslušenství Popis Obj. č. Sada šroubových svorek ) B Sada pružinových svorek B Příslušenství pouzdra (kryt svorek, příchytky) ) B Přední kryt x průhledný (IP) B ) Součástí dodávky Vhodné komponenty Popis Typ Obj. č. Verze přístroje bez displeje iso-s-p B isow-s-p BW Displej pro montáž do panelu FP B FPW BW Vhodné měřící přístroje na dotaz Přístroje BENDER pro průmyslové aplikace Hlídač izolace s vyhledáváním poruch izolace ISOMETER iso-...-p

ISOMETER iso685(w)-d, iso685(w)-s + FP200(W), iso685(w)-d-b, iso685(w)-s-b + FP200(W)

ISOMETER iso685(w)-d, iso685(w)-s + FP200(W), iso685(w)-d-b, iso685(w)-s-b + FP200(W) (W)-D, iso685(w)-s + FP200(W), iso685(w)-d-b, iso685(w)-s-b + FP200(W) Hlídač izolačního stavu pro neuzemněné AC, DC, AC/DC a 3(N)AC sítě Aplikace AC, DC nebo AC/DC hlavní obvody AC/DC hlavní obvody s

Více

A-ISOMETR IRDH275. Vorläufiges Datenblatt

A-ISOMETR IRDH275. Vorläufiges Datenblatt Hlídač izolačního stavu pro monitorování izolačního odporu v neuzemněných AC, DC a AC+DC sítích (IT sítích) s vysokou hodnotou svodové kapacity Vorläufiges Datenblatt Přístroje Bender pro průmyslové aplikace/2009

Více

Další informace Pro více informací navštivte webové stránky

Další informace Pro více informací navštivte webové stránky Přenosný systém pro vyhledávání poruch izolace v neuzemněných i uzemněných sítích (IT, TN, TT), ve kterých je nebo není instalováno zařízení pro vyhledávání poruch izolace Aplikace Neuzemněné sítě s nebo

Více

COM460IP. Převodník rozhraní BMS na rozhraní Modbus/TCP

COM460IP. Převodník rozhraní BMS na rozhraní Modbus/TCP Převodník rozhraní BMS na rozhraní Modbus/TCP Přístroje Bender pro průmysl i zdravotnictví/ 2011 Převodník rozhraní BMS na rozhraní Modbus/TCP COM460IP Charakteristika Převodník rozhraní BMS na TCP/IP

Více

MK2430 COMTRAXX. Přístroje BENDER pro zdravotnictví 2012

MK2430 COMTRAXX. Přístroje BENDER pro zdravotnictví 2012 Signalizační a testovací panel s interní BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 10 zařízení MK430 COMTRAXX Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových hlášení podle DIN VDE

Více

VMD423 / VMD423H. Popis výrobku

VMD423 / VMD423H. Popis výrobku VMD423 / VMD423H Třífázová napěťová a frekvenční monitorovací relé pro fotovoltaické, vodní a větrné elektrárny v souladu s požadavky energetiky PPDS pro 1. a 2. stupeň ochran Přístroje Bender pro průmyslové

Více

4.3 MK2430. Signalizační a testovací panel

4.3 MK2430. Signalizační a testovací panel Signalizační a testovací panel Popis a použití Univerzální kontrolní a signalizační panel MK2430 je určen pro optickou a akustickou signalizaci chybových hlášení EDS, RCMS a MEDICS systémů firmy BENDER.

Více

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO ATICS-2-80A-ISO Vlastnosti Kompaktní zařízení pro zajištění přepínání mezi přívody s provozní a funkční bezpečnostní dle EN 108 (SIL 2) Monitorování poďpětí a přepětí Nastavení zpoždění reakce a uvolnění

Více

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení MK800 Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových hlášení z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4 20 znaků, výška 8 mm) Možnost dalších uživatelských textových informací

Více

MK800. Signalizační a testovací panel

MK800. Signalizační a testovací panel Signalizační a testovací panel MK800 s pouzdrem pro montáž na desku Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4x 20 znaků,

Více

Hlídače izolačního stavu

Hlídače izolačního stavu Hlídač izolačního stavu CM-IWN-AC pro izolované sítě do 415V AC reset poruchu nastavení rozsahu izolačního odporu jemné nastavení hodnoty izolačního odporu přítomnost napájecího napětí štítek pro popis

Více

LINETRAXX RCMS460-D/-L RCMS490-D/-L

LINETRAXX RCMS460-D/-L RCMS490-D/-L LINETRAXX RCMS60-D/-L RCMS90-D/-L Vícekanálový monitor reziduálních AC, pulzačních DC a AC/DC proudů pro uzemněné AC, DC a AC/DC sítě (TN a TT) Aplikace Monitorování a vyhodnocování reziduálních, poruchových

Více

Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory

Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory Edisonova 3, Brno 612 00 www.ghvtrading.cz Tel.: +420 541 235 386 Fax: +420 541 235 387 E-Mail: ghv@ghvtrading.cz CCT 31.3 RMS (Kompenzační proudový transformátor,

Více

Modul TX OPEN RS232/485

Modul TX OPEN RS232/485 s 8 185 8185P01 TX-I/O ; DESIGO OPEN Modul TX OPEN RS/485 TXI1.OPEN pro integraci cizích systémů a přístrojů do systému DESIGO (V4 nebo vyšší) Platforma pro integraci cizích systémů a přístrojů do řídícího

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála montáž na DIN lištu Měření s možností přenosu dat 0 06 76 Technické charakteristiky (str. 50) Nové přístroje pro měření EMDX umožňují vzdálený

Více

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.:

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.: INFORMACE O VÝOBKU 7 Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100 Obj. č.: 12 05 33 Přehled nejdůležitějších funkcí přístroje Kontrola ochranných (jistících) zapojení FI

Více

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O 8178p01 s 8 178 TX-I/O Modul pro žaluzie TXM1.8RB 8 beznapěťových reléových výstupů pro... 4 pohony žaluzií se 2 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se 3 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se

Více

Instalační / kontrolní technika

Instalační / kontrolní technika Instalační / kontrolní technika Systém signalizace poruchy, připojení na sběrnici INFOMSTER Relé pro signalizaci poruchy RP 5990, RP 599 055004 RP 5990 EH 5990 Relé pro signalizaci poruchy RP 5990, RP

Více

Kontrolní technika. Hlídač zátěže BH 9097 varimetr

Kontrolní technika. Hlídač zátěže BH 9097 varimetr A 0237133 ontrolní technika Hlídač zátěže BH 9097 varimetr Grafické znázornění funkce ( princip klidového proudu)* A1/A2 P2 U ta t splňuje požadavky norem IEC/E 60 255, DI VDE 0435-303 detekuje - nedostatečné

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P 29 000 P0 ní signály ±30 mv až ±1000 V ±20 ma, ±10 V nebo 0(4)..20 ma Pracovní napětí až 1000 V ac/dc Přesnost 0,1 nebo 0,2 % z rozsahu Zkušební

Více

Použití: Měření přechodových odporů a vodivé spojení Měření izolačních odporů test hlídačů izolačního stavu

Použití: Měření přechodových odporů a vodivé spojení Měření izolačních odporů test hlídačů izolačního stavu Použití: Měření přechodových odporů a vodivé spojení Zkratový proud při měření přechodových odporů je minimálně 200 ma. Měření probíhá s automatickým přepólováním zkušebního proudu. Je možné vykompenzovat

Více

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství Stránka č. 1 z 6 EurotestXE LLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení EurotestXE - špičkový multifunkční přístroj pro revize elektrických instalací Použití Technické

Více

Měření parametrů sítě

Měření parametrů sítě DIRIS A20 Měření parametrů sítě diris_560_a_3_x_cat Diris A20 1. LCD displej. 2. Tlačítko pro volbu režimu zobrazení okamžitých a maximálních hodnot proudu. 3. Tlačítko pro volbu režimu zobrazení napětí

Více

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4 Regulátory řady PXR jsou určené pro typické regulační úlohy. Kromě standardních funkcí jako je dvoupolohová, třípolohová nebo PID regulace nabízí též funkce automatické optimalizace regulačních parametrů,

Více

Moduly digitálních vstupů

Moduly digitálních vstupů 8 172 TX-I/O Moduly digitálních vstupů TXM1.8D TXM1.16D Moduly existují ve dvou verzích : TXM1.8D: 8 vstupů, každý má tříbarevnou LED (zelená, žlutá n. červená) TXM1.16D: Jako TXM1.8D, ale 16 vstupů, každý

Více

Vzduchové jističe ARION WL

Vzduchové jističe ARION WL Vzduchové jističe ARION WL WWW.OEZ.COM Vzduchové jističe OBSAH Obchodní informace OBSAH Technické informace ÚDAJE PRO VÝBĚR JISTIČE A ODPÍNAČE...2 VÝHODY JISTIČŮ ARION WL...5 PŘEHLED PROVEDENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ...6

Více

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500 Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace vstupních

Více

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný

Více

Bezpečnostní relé NST-2004

Bezpečnostní relé NST-2004 Products Bezpečnostní prvky Bezpečnostní relé Duelco Bezpečnostní relé NST-2004 Kompaktní bezpečnostní relé, šířka pouhých 22,5 mm 3 spínací bezpečnostní výstupy. 1 rozpínací signální výstup nebo tranzistorový

Více

On-line datový list UE43-3MF2A3 UE43-3MF BEZPEČNOSTNÍ RELÉOVÉ MODULY

On-line datový list UE43-3MF2A3 UE43-3MF BEZPEČNOSTNÍ RELÉOVÉ MODULY On-line datový list UE43-3MF2A3 UE43-3MF A B C D E F Obrázek je pouze ilustrační Objednací informace Typ Výrobek č. UE43-3MF2A3 6024901 další provedení přístroje a příslušenství www.sick.com/ue43-3mf H

Více

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod.

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Multimetr CMM-10 Obj. číslo: 106001359 Výrobce: SONEL S. A. Popis Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity,

Více

Monitorovací a řídicí přístroje

Monitorovací a řídicí přístroje Monitorovací a řídicí přístroje Katalog Monitorovací relé Monitorovací relé 3UG4 pro elektrické a jiné veličiny /1 Monitorování sítě /5 Monitorování napětí / Monitorování proudu /9 Monitorování účiníku

Více

Oddělovací moduly VariTrans

Oddělovací moduly VariTrans Oddělovací moduly VariTrans VariTrans B 13000 určen pro standardní průmyslové aplikace, kalibrované rozsahy VariTrans P 15000 profesionální převodník pro standardní signály, kalibrované rozsahy VariTrans

Více

V KONOVÉ RELÉ RM 3/7 / 3PÓLOVÉ 10 A/16 A, CÍVKA DC A AC / V EOBECNÁ DATA / APLIKACE

V KONOVÉ RELÉ RM 3/7 / 3PÓLOVÉ 10 A/16 A, CÍVKA DC A AC / V EOBECNÁ DATA / APLIKACE V KONOVÉ RELÉ RM 3/7 / 3PÓLOVÉ 10 A/16 A, CÍVKA DC A AC 68 / V EOBECNÁ DATA 3 přepínací kontakty 10 A /16 A spínaný výkon do 6000 VA cívka DC a AC provedení do patice montáž na panel, montáž na lištu DIN

Více

Návod k obsluze ISI30/31/32/33

Návod k obsluze ISI30/31/32/33 Návod k obsluze ISI30/31/32/33 Ivo GmbH & Co. P.O. Box 3360 D-78022 Villingen-Schwenningen Telefon: +49 (0) 7720 942-0 Fax: +49 (0) 7720 942-999 www.ivo.de email: info@ivo.de 10.02 171.55.256/1-1 - Návod

Více

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí LMST 8010 série 3 Příklad zapojení 788012 Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3 Certifikace G 205064 Řídící systém SHZ s integrovanou částí detekce požáru pro jednu oblast hašení dle VdS 2496. Ústředna

Více

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C CP-MM Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typům této výrobkové řady a tedy

Více

TXM1.8P. Měřící modul TX-I/O

TXM1.8P. Měřící modul TX-I/O 8176P01 s 8 176 TX-I/O Měřící modul TXM1.8P 8 vstupů s LED indikací - signál / porucha. 8 vstupů pro odporové články, individuálně konfigurovatelných pro měření odporu nebo teploty. Je hlavně určen pro

Více

Stykače Ex9C. Stykače dle IEC / ČSN EN Čtyři typové velikosti se jmenovitými proudy až do 100 A při 400 V AC-3.

Stykače Ex9C. Stykače dle IEC / ČSN EN Čtyři typové velikosti se jmenovitými proudy až do 100 A při 400 V AC-3. Stykače Ex9C Stykače dle IEC / ČSN EN 60947-4-1 Čtyři typové velikosti se jmenovitými proudy až do 100 A při 400 V AC-3 3pólové provedení Ovládací napětí 24 415 V AC Jmenovitý podmíněný zkratový proud

Více

Převodník MM 6012 AC DC

Převodník MM 6012 AC DC MM GROUP, s.r.o. Pikartská 7, areál VVUÚ, 76 00 Ostrava Radvanice, Česká republika Tel: +420 596 232 0 Fax: +420 596 232 23 GSM: +420 602 70 63 e-mail: mmgroup@mmgroup.cz www.mmgroup.cz Převodník MM 602

Více

PŘEPÍNAČE ATyS

PŘEPÍNAČE ATyS PŘEPÍNAČE 08 2009 Přepínače PŘEHLED PRODUKTŮ PŘEPÍNAČE APLIKACE Přepínání hlavního/záložního zdroje pomocí vzdáleného ovládání M s 6 až 160 A M 6s 6 až 160 A M 6e 6 až 160 A Přepínání hlavního/záložního

Více

Proudové chrániče. Určeno pro monitorování unikajících proudů (reziduálních/poruchových

Proudové chrániče. Určeno pro monitorování unikajících proudů (reziduálních/poruchových Minia 5SV8 Proudové chrániče MOITOROVACÍ RELÉ REZIDÁLÍHO PROD 5SV8 rčeno pro monitorování unikajících proudů (reziduálních/poruchových proudů) a ochranu před požárem, mezní doby nepůsobení I Δt. Montáž

Více

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti Komunikační modul pro domácnosti AD-FE/CE, verze 4.0 E35C Technická data Komunikační moduly E35C AD-FE verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP přes Ethernet mezi měřidly E350 a centrálním systémem. Pomocí

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

dokument E03 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2008 E přídavné moduly Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008

dokument E03 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2008 E přídavné moduly Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 dokument E03 přídavné moduly Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 Ing. Josef Helvich verze: 1.0, říjen 2008 Historie revizí Předchozí dokument T2008E - Technická příručka : Verze

Více

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN EN50205 třídy A VDE certifikace. Ideálně vhodný pro použití v bezpečnostních obvodech výrobních zařízení. K dispozici jsou čtyřpólová a šestipólová

Více

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální napájení Infraport pro komunikaci Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Univerzální

Více

Strana INSTALAČNÍ PROVEDENÍ Typy RMT 1 práh vybavení Vestavěný toroidní transformátor. Nastavitelné zpoždění a hodnota vybavení IΔn.

Strana INSTALAČNÍ PROVEDENÍ Typy RMT 1 práh vybavení Vestavěný toroidní transformátor. Nastavitelné zpoždění a hodnota vybavení IΔn. Strana - Strana -3 Strana -3 PROVEDENÍ PRO VESTVNOU MONTÁŽ Typy RD práh vybavení PROVEDENÍ PRO VESTVNOU MONTÁŽ Typy RD prahy vybavení Nastavitelné bezpečnostní funkce Typy R3D prahy vybavení Nastavitelné

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Teplota Vlhkost CO 2 Rosný bod Atmosférický tlak Analogový signál Dvoustavové událostí Čítací vstup Bateriové záznamníky Dataloggery Bateriové záznamníky

Více

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90 s 4 502 ACVATIX Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty SAL.. s úhlem natočení 90 SAL31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál 0

Více

Řada 49 - Vazební člen, A

Řada 49 - Vazební člen, A Řada 49 - Vazební člen, 8-10 - 16 A Řada 49 vazební člen 1P nebo 2P, šířka 15,5 mm, součástí indikační a EMC ochranny modul 49.31-50x0 49.52/72-50x0 cívky AC, DC a DC se zvy šenou citlivostí, 500 mw bezpečné

Více

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení s 4 501 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX.. se zdvihem 20 mm SAX31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SAX61.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81..

Více

Vyhodnocovací jednotky

Vyhodnocovací jednotky Vyhodnocovací jednotky Oblast použití Vyhodnocovací jednotky spolu s připojenými snímači umožňují celou řadu měřicích úloh, jako např. měření hladiny, diferenčního tlaku, procesního tlaku, vzdálenosti,

Více

Informace o přístroji UH28C VN zdroj

Informace o přístroji UH28C VN zdroj Informace o přístroji UH28C VN zdroj EN-CENTRUM, s.r.o. Telefon: +420 257 322 538 E-Mail: sales@encentrum.cz Lidická 66 Praha 5 15000 Telefax: +420 251 560 202 Internet: www.encentrum.cz Shrnutí Nejnovější

Více

Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U

Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U ABB/NN 14/09CZ_11/04 Přístroje nízkého napětí Obsah: Výhody 4 Schválení/značky 4 Objednací údaje CR-P CR-M CR-U Paticové moduly pro CR-P a CR-M Paticové moduly pro

Více

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1)

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1) STYKAČE ST a 3RT, velikost 1 Stykače ST a 3RT jsou vhodné pro spínání motorů Spínání jiné zátěže je možné. (kategorie užití AC-3, AC-). Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c = 30 V a.c. Maximální spínaný

Více

Důležitý prvek v mozaice přístrojů pro průmysl

Důležitý prvek v mozaice přístrojů pro průmysl NOVÉ STYKAČE CTX Důležitý prvek v mozaice přístrojů pro průmysl 3-PÓLOVÉ STYKAČE OD 9 DO 310 A CTX: 3-pólové průmyslové stykače Nová řada průmyslových stykačů CTX s příslušenstvím je ideální pro efektivní

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce OEM SICLIMAT SAPHIR Regulátor VVK Pro regulační, řídící a kontrolní funkce ACX36... Regulátor ACX36 se používají v systémech větrání, klimatizace a chlazení. Patří do řady SICLIMAT SAPHIR. Jsou k dispozici

Více

Záskokový automat ATS společnosti Eaton ATS-C. Záskokový automat ATS-C 96 a ATS-C 144

Záskokový automat ATS společnosti Eaton ATS-C. Záskokový automat ATS-C 96 a ATS-C 144 Záskokový automat ATS společnosti Eaton ATS-C Záskokový automat ATS-C 96 a ATS-C 144 Bezpečná dodávka a distribuce energie nízkého napětí. Záskokový automat ATS společnosti Eaton Poruchy v dodávce elektrické

Více

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje MXIO Kompaktní I/O modul Shrnutí Kompaktní I/O modul MXIO je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Modul komunikuje po sběrnici

Více

Modul rozhraní P-bus

Modul rozhraní P-bus 8 180 8180P01 TX-I/O Modul rozhraní P-bus TXB1.PBUS Rozhraní mezi procesní podstanicí a sběrnicí TX-I/O modulů Integrovaný zdroj DC 24 V, 1.2 A pro napájení TX-I/O modulů a periferních přístrojů Rozhraní

Více

Products Elektrické rozvaděče Průmyslové spínací a ochranné systémy SOCOMEC Měření spotřeby SOCOMEC

Products Elektrické rozvaděče Průmyslové spínací a ochranné systémy SOCOMEC Měření spotřeby SOCOMEC Products Elektrické rozvaděče Průmyslové spínací a ochranné systémy SOCOMEC Měření spotřeby SOCOMEC Multimetry DIRIS A20 Univerzální napájecí napětí AC/DC Hodnoty fázových a sdružených napětí, proudů Hodnoty

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A PMA a Company of WEST Control Solutions SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A Jednofázové kompaktní moduly s chladičem Spínání v nule Indikace vstupního signálu

Více

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800 MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU800 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace proudových,

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Řada 46 - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 A

Řada 46 - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 A Řada 46 - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 A průmyslové miniaturní relé do patice / pájecí vy vody cívky AC a DC se zvy šenou citlivostí (500 mw) bezpečné oddělení podle ČSN EN 50178, ČSN EN 60204 a ČSN

Více

E550. ZMG400AR/CR řada 2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID průmyslové+komerční

E550. ZMG400AR/CR řada 2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID průmyslové+komerční Elektroměry IEC/MID průmyslové+komerční ZMG400AR/CR řada 2 E550 Technické údaje Společnost Landis+Gyr vychází ze své tradice průmyslových měřidel a uvádí na trh výrobek E550 řady 2, zástupce nejnovější

Více

Řada ODIN Stručný přehled výrobků

Řada ODIN Stručný přehled výrobků Stručný přehled výrobků Klíčové aplikace V budovách pro obchodní činnost Měření v objektu Výkonnostní parametry elektroměru Jednofázový a trojfázový Přímé připojení do 65 A Činná energie Třída přesnosti

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

Návod k obsluze ISI36

Návod k obsluze ISI36 Návod k obsluze ISI36 Ivo GmbH & Co. P.O. Box 3360 D-78022 Villingen-Schwenningen Telefon: +49 (0) 7720 942-0 Fax: +49 (0) 7720 942-999.ivo.de email: @ivo.de 10.02 171.55.258/1-1 - Návod k obsluze Měřič

Více

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný stejnosměrný zdroj s regulací výstupního napětí a proudu s programovatelnými funkcemi 3 nezávislé výstupní kanály výstupní rozsah napětí u všech kanálů:

Více

Minia INSTALAČNÍ STYKAČE RSI RSI

Minia INSTALAČNÍ STYKAČE RSI RSI Instalační stykače AC Ke spínání elektrických obvodů přivedením ovládacího napětí na cívku. K ovládání spotřebičů do 63 A - elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen a také

Více

PXM10. Ovládací panel. Siemens Building Technologies DESIGO PX

PXM10. Ovládací panel. Siemens Building Technologies DESIGO PX 9 230 DESIGO PX Ovládací panel PXM10 Místní ovládací panel pro monitorování a ovládání kompaktních nebo modulárních podstanic DESIGO PX LCD displej s nastavitelným kontrastem Jednoduché ovládání pomocí

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Časová relé pro drážní vozidla A

Časová relé pro drážní vozidla A multifunkční a monofunkční časové relé pro drážní vozidla.02 - multifunkční a multinapěťové 2P jeden kontakt časový a jeden okamžitý (varianta) nastavení času externím potenciometrem (varianta).62 - zpožděný

Více

JUMO di 308. Digitální mikroprocesorový zobrazovač, s max. dvěma vstupy, modulárně rozšířitelný, vestavný kryt DIN, čelní rozměr 96mm x 48mm

JUMO di 308. Digitální mikroprocesorový zobrazovač, s max. dvěma vstupy, modulárně rozšířitelný, vestavný kryt DIN, čelní rozměr 96mm x 48mm JUMO Měření a regulace s.r.o. JUMO Slovensko s.r.o. JUMO GmbH & Co. KG Křídlovická 943/24a, 603 00 Brno Púchovská 8, 831 06 Bratislava Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda Česká republika Slovenská republika

Více

Řada 40 - Relé do patice / do PS, A

Řada 40 - Relé do patice / do PS, A standardní vyḱonové relé do patice a do PS s velkyḿi vyḱonovyḿi rezervami a většinou značek zkušeben rozmanité použití díky materiálu kontaktů a vy běru cívek cívky AC, DC a DC se zvy šenou citlivostí

Více

Arion. Vzduchové jističe. www.oez.cz www.oez.sk VJ1-2012-C. Změny vyhrazeny

Arion. Vzduchové jističe. www.oez.cz www.oez.sk VJ1-2012-C. Změny vyhrazeny www.oez.cz www.oez.sk VJ1-2012-C Změny vyhrazeny Vzduchové jističe www.oez.cz www.oez.sk Vzduchové jističe OBSAH Obchodní informace ÚDAJE PRO VÝBĚR JISTIČE I ODPÍNAČE...2 VÝHODY JISTIČŮ ARION...5 PŘEHLED

Více

Obj. číslo Typ Obj. číslo Typ 111442 SU-TS/TA 248254 Z-SGS/TA 111443 SU-TS/1W-TA 268626 SU-GS/1W-TA 111444 SU-TS/WO 268627 SU-GS/1W-WO 111445

Obj. číslo Typ Obj. číslo Typ 111442 SU-TS/TA 248254 Z-SGS/TA 111443 SU-TS/1W-TA 268626 SU-GS/1W-TA 111444 SU-TS/WO 268627 SU-GS/1W-WO 111445 SOUMRAKOVÉ SPÍNAČE SPÍNACÍ HODINY Výběrová pomůcka Platnost od 1.2.2008 PŘEVODNÍ TABULKA Nový typ Starý typ Obj. číslo Typ Obj. číslo Typ 111442 SU-TS/TA 248254 Z-SGS/TA 111443 SU-TS/1W-TA 268626 SU-GS/1W-TA

Více

C60H-DC. Přístroje pro jištění stejnosměrných obvodů

C60H-DC. Přístroje pro jištění stejnosměrných obvodů Přístroje pro jištění Jističe jsou určeny pro jištění (průmyslové řízení a automatizace, doprava...) Přístroje v sobě kombinují funkce ochrany proti zkratu, přetížení,ovládání a galvanického oddělení obvodů.

Více

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A miniaturní průmyslové relé do PS nebo do patice cívky AC a DC reléové krytí RT III (mytí odolné) u 55.12, 55.13, 55.14 kompatibilní s časovyḿi relé řady 85 patice do PS

Více

Univerzální I/O moduly

Univerzální I/O moduly s 8 173 TX-I/O Univerzální I/O moduly TXM1.8U TXM1.8U-ML Moduly existují ve dvou verzích : TXM1.8U: 8 vstupů/výstupů s LED indikací - signál / porucha TXM1.8U-ML: Jako TXM1.8U, ale s místním ručním ovládáním

Více

PXM50. Dotykový panel 15.6 DESIGO. Pro použití s webovým rozhraním PXG3.W100

PXM50. Dotykový panel 15.6 DESIGO. Pro použití s webovým rozhraním PXG3.W100 s 9 293 DESIGO Dotykový panel 15.6 Pro použití s webovým rozhraním PXG3.W100 PXM50 Kompaktní konstrukce s malou vestavnou hloubkou, pro montáž do dveří rozvaděče TFT displej s vysokým rozlišením, 16,7

Více

Uživatelský manuál. DALIrel4

Uživatelský manuál. DALIrel4 DALIrel4 Uživatelský manuál verze 1.1 4 kanálová reléová jednotka do 10A 2 přepínací a 2 spínací relé řízení po sběrnici DALI podle ČSN EN 62386-208 testovací tlačítka na čelním panelu indikace napájení

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

Stykač instalační, A

Stykač instalační, A ŘADA ŘADA 2 nebo 4 kontakty pro 25 A 4 kontakty pro 40 A nebo 63 A můstkové kontakty se vzdáleností kontaktů: zapínacích 3 mm rozpínacích 1,5 mm (u.32,.34) rozpínacích 3 mm (u.44,.64)) nehlučné AC/DC ovládání

Více

On-line datový list UE43-3AR3D2 UE43-3AR BEZPEČNOSTNÍ RELÉOVÉ MODULY

On-line datový list UE43-3AR3D2 UE43-3AR BEZPEČNOSTNÍ RELÉOVÉ MODULY On-line datový list UE43-3AR3D2 UE43-3AR A B C D E F Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Objednací informace Typ Výrobek č. UE43-3AR3D2 6034568 další provedení přístroje a příslušenství

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

TX-I/O Modulový systém

TX-I/O Modulový systém 8 174 TX-I/O Modulový systém Rozšířené univerzální I/O moduly TXM1.8X TXM1.8X-ML Moduly existují ve dvou verzích : TXM1.8X: 8 vstupů/výstupů s LED indikací - signál / porucha TXM1.8X-ML: Jako TXM1.8X,

Více

Lištové pojistkové odpínače do 160 A. Kód výrobku. I n [A] FD00-33K/FC 36147 třípólové. FD00-33K/FC-RM1 38026 třípólové

Lištové pojistkové odpínače do 160 A. Kód výrobku. I n [A] FD00-33K/FC 36147 třípólové. FD00-33K/FC-RM1 38026 třípólové Lištové pojistkové odpínače Třípólové lištové pojistkové odpínače do 160 A pro přímou montáž na přípojnice s roztečí 100 nebo mm. Určeny pro pojistkové vložky velikosti 000 nebo 00. Montážní šířka mm.

Více

Modulární proudové chrániče řady FH200 Proudové chrániče 6 ka pro domovní instalace

Modulární proudové chrániče řady FH200 Proudové chrániče 6 ka pro domovní instalace Modulární proudové chrániče řady FH200 Proudové chrániče 6 ka pro domovní instalace Proudové chrániče FH200, typ AC Obsah Přehled sortimentu 3 Výhody/specifika modulárních systémů 4 Proudové chrániče 6

Více

Řada 62 - Relé vyḱonové, 16 A

Řada 62 - Relé vyḱonové, 16 A vyḱonové relé 16 A do patice, do PS nebo připojení fastony cívky AC a DC druh kontaktů 5 a 6 s bezpečnyḿ oddělením podle ČSN EN 50178 mezi cívkou a kontaktní sadou 6 kv(1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost 6

Více

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj.

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Měřič izolačního odporu MIC-2 Obj. číslo: 106001423 Výrobce: SONEL S. A. Popis Digitální měřič izolačního odporu. Určen pro přímé měření izolačního odporu

Více

Instalační stykače - standardní

Instalační stykače - standardní INSTALAČNÍ STYKAČE RSI-A S AC OVLÁDACÍM NAPĚTÍM Instalační stykače - standardní Ke spínání elektrických obvodů přivedením ovládacího napětí na cívku. K ovládání spotřebičů do 63 A - elektrických kotlů,

Více