CommandCall CC1. Uživatelská a inštalační příručka. PC Setup 1.4 Controll SW Objednacií číslo. GSM komunikační modul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CommandCall CC1. Uživatelská a inštalační příručka. PC Setup 1.4 Controll SW 1.14. Objednacií číslo. GSM komunikační modul"

Transkript

1 CommandCall CC1 GSM komunikační modul Uživatelská a inštalační příručka Objednacií číslo PC Setup 1.4 Controll SW 1.14

2 Obsah 1. Obsah balení GSM komunikační modul CommandCall Doplňkové příslušenství Popis zařízení Způsob komunikace Formát SMS příkazu Obsah (formát) SMS zprávy Zapnutí topení telefonickým voláním Narušení prostoru (spuštění alarmu) Řídící příkazy Přehled základních funkcí Obslužné funkce Panika Blokování motoru Nouzové odblokování motoru Nouzové vyžádání pomoci funkce SOS Odposlech - monitoring vozidla Reset systému Odpojení záložní baterie Přerušení napájení Přijetí a ukončení příchozího hovoru Signalizace dosažení / překročení nastavených hraničních hodnot teploty Hlasitost reproduktoru Zkrat výstupů Signalizace aktuálního stavu CommandCall LED diodami Periodický test spojení Funkce tlačítka Zap/Vyp CommandCall USB Programovací adaptér Převodník USB na COM port CommandCall PC Setup Nastavení hesla Telefonní čísla pro zasílaní SMS zpráv SMS nastavení Povolené rozsahy hodnot Zpracovaní nastavených hodnot Pokyny na instalaci do vozidla Odstraňovaní závad Schéma zapojení Schéma zapojení CommandCall s nezávislým topením Schéma zapojení CommandCall s nezávislým topením a příslušenstvím Instalace programového vybavení Převodník USB na COM port Instalace programu CommandCall PC Setup Technická specifikace Struktura příručky Tato příručka postupně popisuje jednotlivé funkce GSM komunikačního modulu GSM CommandCall, formát řídících příkazů SMS a zpráv zasílaných uživateli, ovládání pomocí tlačítka zabudovaného ve vozidle a uvádí pokyny na instalaci zařízení do vozidla a jeho propojení s nezávislým topením. Samostatnou kapitolu (kapitola 13) tvoří popis postupu instalace programových nástrojů potřebných pro nastavení parametrů CommandCall před jeho instalací ve vozidle, jelikož tyto informace přímo nesouvisí s činností a funkčností CommandCall a topení a jsou pouze nutnými nástroji sloužícími k instalaci. Jako uživatelská pomůcka pro obsluhu topení pomocí zpráv SMS je přehled nejpoužívanějších příkazů na ovládání topení uveden do přehledné tabulky formátu kreditní karty, kterou může uživatel nosit stále sebou. tímto znakem jsou v příručce označena důležitá upozornění a poznámky CommandCall CC1 1

3 1. Obsah balení 1.1. GSM komunikační modul CommandCall CC1 sestává z následujících částí: 1. Řídící jednotka 2. Kabelový svazek topení konektory / kontakty 6. Kabelový svazek příslušenství 7. Tlačítko Zap/Vyp 8. GSM prutová anténa 9. mikrofon 10. Čidlo teploty 11. Příručka 12. Karta - základní funkce Položka Popis položky Počet Objednací kód CommandCall CC1- kompletní sada Řídící jednotka Kabelový svazek připojení nezávislého topení Těleso konektoru Tyco 6P (nože) Těleso konektoru Tyco 6P (dutinky) Kontakt dutinka (Junior-Power-Timer) Kabelový svazek příslušenství Tlačítko ZAP/VYP s indikátorem LED Prutová anténa GSM Mikrofon Čidlo teploty Uživatelská & instalační příručka 1 N Karta - základní funkce ovládání nezávislého topení 1 N CommandCall CC1 2

4 1.2. Doplňkové příslušenství Modul CommandCall CC1 je možné doplnit o následující části: 4/5. Relé blokování 1. USB Programovací adaptér 2. GSM anténa na sklo 3. Reproduktor 6. Kabeláž relé blokování Položka Popis položky Počet Objednací kód 1 CommandCall USB Programovací Adaptér GSM anténa na sklo Reproduktor Relé blokování 12V / 30A Relé blokování 24V / 20A Kabeláž relé blokování Popis zařízení Komunikační modul GSM CommandCall slouží k zabezpečení přenosu řídících příkazů a zpráv mezi uživatelem a vozidlem prostřednictvím SMS zpráv sítě GSM. Zařízení přenáší informace získané ze zabudovaného alarmu ve vozidle, umožňuje ovládání a monitoring stavu nezávislého topení, které je zabudované ve vozidle, pomocí SMS příkazů a zpráv, měření aktuální teploty ve vozidle, umožňuje odposlech vozidla prostřednictvím telefonického spojení uživatele s vozidlem (například při spuštění alarmu) a umožňuje spuštění topení telefonickým voláním. Součástí zařízení CommandCall je zabudovaný GSM modul (telefon) podporující SIM karty 3V libovolného GSM mobilního operátora 900 &1800 MHz. V systému mohou být použity karty s paušálem jakož i předplacené SIM karty. V případe použití předplacené SIM karty je třeba dbát na platnost karty a na zbývající kredit, aby zařízení mohlo v případě potřeby nebo požadavku zaslat zprávu SMS uživateli. Někteří mobilní operátoři umožňují aktivovat službu automatického udržování minimálního zůstatku kreditu. GSM komunikační modul CommandCall C C1 je možné použít ve všech typech automobilů, protože se automaticky přizpůsobí napětí palubní sítě vozidla, ve kterém je nainstalovaný (auto sensing 12 / 24V). CommandCall není ALARM, je to komunikační modul GSM, který zprostředkuje přenos příkazů a zpráv sloužících přednostně k ovládání nezávislého topení ve vozidle. K zařízení CommandCall je možné připojit výstupní signál alarmu zabudovaného ve vozidle a CommandCall potom zpracovává i signály z alarmu a postupuje relevantní informaci uživateli Způsob komunikace Uživatel komunikuje se zařízením nainstalovaným ve vozidle prostřednictvím zasílání a přijímání SMS zpráv, nebo prostřednictvím telefonického spojení. Formát zasílaných příkazů a přijímaných zpráv je popsán v tabulce Řídící příkazy (kapitola 3). Formát příkazů je pevně stanoven, obsah SMS zpráv zasílaných zařízením je možné nastavit servisním technikem při instalaci. Všechny provozní parametry kromě PIN kódu SIM karty je možné měnit (nastavit) i v době běžného provozu zařízení pomocí zasílání příslušného SMS příkazu Formát SMS příkazu Formát SMS příkazů je následující: heslo kód příkazu parametr příkazu, přičemž heslo musí být složeno ze čtyř číslic kód příkazu je číselný kód složený z jedné až tří číslic parametr příkazu je posloupnost číslic, která je specifická pro každý z použitých příkazů (např. telefonní číslo, počet minut, požadovaná teplota,...) CommandCall CC1 3

5 U kódů příkazů začínajících číslicí 0 je možné tento znak vynechat t.j. například pro kód 003 je možné použít zkrácenou formu kódu příkazu ve tvaru 3. Mezi heslem, kódem příkazu a jeho parametrem nejsou použity oddělovače (čárka, mezera,...). Heslo uživatele je ve výrobě nastaveno na hodnotu Nastavením aktivačního pole Bez hesla v CommandCall PC Setup je možné úplně zrušit používání uživatelského hesla v systému a SMS příkaz potom začíná přímo kódem příkazu (v takovém případě se heslo nezadává vůbec). Heslo uživatele je možné kdykoliv změnit buď SMS příkazem 284 nebo v CommandCall PC Setup. Provedení jednotlivých příkazů a jejich potvrzení může být časově opožděné v závislosti na momentálním zatížení sítě GSM Obsah (formát) SMS správy Obsah SMS zpráv zasílaných uživateli je přednastavený z výroby, ale při instalaci zařízení do vozidla je možné ho změnit programem CommandCall PC Setup. Text zpráv je v lokálním jazyce uživatele. SMS zpráva může obsahovat pouze číslice a znaky anglické abecedy (neobsahuje diakritiku). Formát zpráv poslaných zařízením uživateli, které obsahují kromě textu i hodnotu parametru, nelze měnit (zpráva typu fix ). SMS zprávy zasílané systémem CommandCall uživateli můžeme rozdělit do dvou kategorií (skupin): zprávy zasílané systémem automaticky na základě určité události: CommandCall pošle uživateli po zpracovaní události (stisknutí tlačítka, zapnutí / vypnutí topení spínacími hodinami, signál přijatý od zabudovaného alarmu vozidla, periodický test,...) zprávu odpovídající provedené činnosti. V systému je možné nastavit až 4 telefonní čísla na zasílání SMS zpráv posílaných systémem automaticky. První číslo pro zasílání SMS je použité na zasílání běžných zpráv, poplašné zprávy jsou zaslány vždy na všechna zadaná telefonní čísla (za poplašné zprávy jsou v tomto smyslu považovány: zpráva o narušení prostoru, zapnuté zapalování vozidla, odpojení napájení a SOS). zprávy zaslané systémem jako odpověď na příkaz / požadavek uživatele CommandCall pošle uživateli po přijetí SMS příkazu nebo otázky uživatele (zapnutí / vypnutí topení, nastavení parametrů systému, otázky na stav topení a teplotu ve vozidle,...) zprávu odpovídající provedenému příkazu anebo požadavku. CommandCall odpovídá na přijatý řídící příkaz od uživatele zasláním potvrzující SMS zprávy na to číslo, ze kterého byl jednotlivý příkaz zaslaný. Zaslání každé jednotlivé zprávy je podmíněno povolením jejího zaslání aktivováním (označením) příslušného aktivačního pole v programu CommandCall PC Setup při instalaci zařízení. Změna nastavení aktivačních polí je možná kdykoliv použitím SMS příkazu 290. Je důležité vhodně nastavit zasílání jen těch zpráv SMS, které jsou skutečně nezbytné pro informování uživatele a správnou činnost zařízení (zaslání SMS je zpoplatněno podle použitého paušálu nebo předplaceného programu mobilního operátora) Zapnutí topení telefonickým voláním Pokud jsou současně aktivována aktivační pole č.19 - Zabudovaný telefon aktivovaný a č.20 - Povolené zapnutí topení telefonováním, bude příchozí hovor signalizovaný blikáním LED a vyzváněním v reproduktoru (pokud je připojený) a hovor bude zpracovaný následujícím postupem: a. hovor je možné během 10 sekund od zahájení vyzvánění přijmout nebo odmítnout stisknutím tlačítka Zap/Vyp ve vozidle. b. pokud nebude hovor během 10 sekund ani přijatý ani odmítnutý stisknutím tlačítka Zap/Vyp ve vozidle, bude tento hovor systémem akceptovaný jako pokyn k zapnutí topení - topení se zapne na dobu určenou parametrem HTP, příchozí hovor se ukončí. Pokud je aktivační pole č.4 aktivované, systém uživateli pošle SMS zprávu č.4 - Topení zapnuté telefonem Narušení prostoru (spuštění alarmu) Po narušení chráněného prostoru vozidla se po 3 sekundách spustí houkačka vozidla a CommandCall vytočí první číslo uložené v paměti a uskuteční 15 sekundové spojení. Po 15 sekundách ukončí automaticky vyzvánění a pošle SMS č Narusení prostoru na všechna čísla uložená v paměti (max 4 čísla). Uživatel může stisknutím tlačítka Ukonči hovor na svém mobilním telefonu odmítnout příchozí hovor a dostat tak SMS okamžitě. Jakmile se po spuštění alarmu zapne zapalování vozidla (ACC), systém odešle SMS č Zapnute zapalovani vozidla na všechna čísla uložená v paměti. Pokud je první místo v paměti telefonních čísel prázdné, CommandCall použije další číslo v pořadí. Aktivační pole příkazu a SMS zpráva příkazu uvedené v následující tabulce řídících příkazů jsou odvolávky na obsah aktivačních polí jednotlivých funkcí CommandCall a na text příslušející k funkci zprávy SMS. Aktivační pole a text SMS zpráv jsou přístupné prostřednictvím programu CommandCall PC Setup. CommandCall CC1 4

6 3. Řídící příkazy Kód příkazu Příkaz Vysvětlení Text odpovědi SMS Aktivační pole 000 Vypnout topení pomocí SMS Pokud bylo topení zapnuto přes SMS nebo tlačítkem před přijetím SMS ve tvaru xxxx000, systém topení vypne a pošle SMS o vypnutí topení (xxxx je heslo uživatele). Aktuální teplota ve vozidle se zobrazí jen tehdy, pokud je aktivační pole č.32 aktivované. Pokud bylo topení zapnuto spínacími hodinami, tento příkaz nemá vliv na stav topení. - Vypnout topení pomocí tlačítka Pokud bylo topení zapnuto přes SMS nebo tlačítkem, systém topení vypne a pošle SMS o vypnutí topení. Aktuální teplota ve vozidle se zobrazí jen tehdy, pokud je aktivační pole č.32 aktivované. Pokud bylo topení zapnuté spínacími hodinami tento příkaz nemá vliv na stav topení. - Vypnout topení pomocí spínacích hodin Topení zapnuto spínacími hodinami je možné vypnout jen spínacími hodinami. Aktuální teplota ve vozidle se zobrazí jen tehdy, pokud je aktivační pole č.32 aktivované. 001 Zapnout topení pomocí SMS na přednastavenou dobu v rozsahu 1 až 120 minut. Pro hodnotu 999 se topení zapne na neomezenou dobu. Doba zapnutí se nastavuje v PC Setup nebo kódem Zapnout topení pomocí tlačítka na přednastavenou dobu v rozsahu 1 až 120 minut. Pro hodnotu 999 se topení spustí na neomezenou dobu. Přijetí SMS ve tvaru xxxx001 (xxxx je heslo uživatele) zapne topení na přednastavenou dobu a po jejím uplynutí topení vypne. Po startu topení systém pošle SMS č.4. Zbývající čas topení a aktuální teplota ve vozidle se zobrazí, jen pokud jsou aktivační pole č.31 a 32 aktivována. Stisknutím tlačítka se topení zapne na dobu určenou hodnotou doba topení a po jejím uplynutí se automaticky vypne. Po zapnutí topení se pošle SMS zpráva č.5. Zbývající čas topení a aktuální teplota ve vozidle se zobrazí, jen pokud jsou aktivační pole č.31 a 32 aktivována. - Zapnout topení pomocí spínacích hodin Topení se zapne spínacími hodinami a zůstane zapnuté podle nastavení spínacích hodin. Po zapnutí topení se pošle SMS zpráva č.6. Aktuální teplota ve vozidle se zobrazí jen tehdy, pokud je aktivační pole č.32 aktivované. 002 Otázka na stav topení. Možné stavy jsou: - topení je vypnuto - topení zapnuto přijetím kódu SMS nebo voláním - topení zapnuto tlačítkem ZAP/VYP - topení zapnuto spínacími hodinami Po přijetí SMS ve tvaru xxxx002 (xxxx je heslo uživatele) systém odešle uživateli zprávu SMS odpovídající aktuálnímu stavu topení. Zbývající čas topení a aktuální teplota ve vozidle se zobrazí, jen pokud jsou aktivační pole č.31 a 32 aktivována. CommandCall CC1 5 Eberspaecher vypnuty pres SMS, ± ttt.t C Eberspaecher vypnuty tlacitkem, ± ttt.t C Eberspaecher vypnuty hodinam, ± ttt.t C Eberspaecher zapnuty telefonem, MMM min., ± ttt.t C Eberspaecher zapnuty tlacitkem, MMM min., ± ttt.t C Eberspaecher zapnuty hodinami, ± ttt.t C Eberspaecher vypnuty, ± ttt.t C Eberspaecher zapnuty telefonem, MMM min., ± ttt.t C Eberspaecher zapnuty tlacitkem, MMM min., ± ttt.t C Eberspaecher zapnuty hodinami, ± ttt.t C SMS zpráva příkazu příkazu

7 Kód příkazu Příkaz Vysvětlení Text odpovědi SMS Aktivační pole příkazu 003 Čas do vypnutí topení a aktuální teplota Pokud bylo topení zapnuto lelefónem (SMS příkazem nebo voláním) nebo tlačítkem po přijetí SMS ve tvaru xxxx003 (xxxx je heslo uživatele) systém odešle SMS obsahující číselnou hodnotu MMM, která udává počet minut do vypnutí topení a aktuální teplotu ve vozidle. Pokud je přednastavená hodnota času topení = 999, systém zašle SMS zprávu č.7. Pokud bylo topení zapnuto spínacími hodinami, systém odešle SMS správu č.6. Pokud je topení vypnuto, systém zašle SMS správu č.33. V příkazu 003 se zbývající čas topení a aktuální teplota ve vozidle zobrazí vždy bez ohledu na to, jak jsou příslušná aktivační pole nastavena. 004 Otázka na teplotu ve vozidle Po přijetí SMS ve tvaru xxxx004 (xxxx je heslo uživatele) systém odešle SMS obsahující aktuální teplotu ve vozidle. Pracovní rozsah teplotního čidla je 40.0 až C. V příkazu 004 se aktuální teplota zobrazí vždy bez ohledu na to, jak je aktivační pole č. 32 nastavené. 005 Panika Po přijetí SMS ve tvaru xxxx005 (xxxx je heslo uživatele) se spustí houkačka přerušovaně na 30 sekund a odešle se uživateli zpráva signalizující ohrožení, nebo nebezpečí. 006 BLOKOVÁNÍ MOTORU - když je v čase přijetí příkazu Blokování motoru zapalování vozidla vypnuto (ACC OFF), systém okamžitě přeruší okruh čerpadla paliva a spustí houkačku přerušovaně v intervalu 2 sek. na dobu 30 sek. Když je v čase přijetí příkazu Blokování motoru zapalování vozidla zapnuto (ACC ON), systém spustí zvukovou signalizaci - houkačku přerušovaně v intervalu 2 sek. na dobu 30 sek po čemž následuje přestávka 30 sek. Cyklus se opakuje maximálně 10 krát a systém čeká na vypnutí zapalování vozidla. Ihned po vypnutí zapalování (ACC OFF) systém přeruší okruh čerpadla paliva a spustí houkačku přerušovaně v intervalu 2 sek. na dobu 30 sek. Po přijetí SMS ve tvaru xxxx006 (xxxx je heslo uživatele) systém zahájí posloupnost blokování motoru (zablokuje přívod paliva do motoru) a odešle uživateli SMS zprávu č. 9. Pokud je aktivační pole č.24 aktivováno, je možné v průběhu 10 min po zaslání příkazu Blokování Motoru volat na zabudovaný telefon, tento bez zvonění naváže hovor a přepne se do režimu odposlech. Po dobu odposlechu je signalizace LED diodou odpojená. 007 Nouzové odblokování Přijetí SMS ve tvaru xxxx007 (xxxx je heslo uživatele) zruší blokování motoru a odešle SMS zprávu č Zapnout topení na 10 minut Po přijetí SMS ve tvaru xxxx010 (xxxx je heslo uživatele) systém zapne topení a za 10 minut topení vypne. Po zapnutí topení pošle systém uživateli SMS zprávu č.11 Zbývající čas topení a aktuální teplota ve vozidle se zobrazí, jen pokud jsou aktivační pole č.31 a 32 aktivována. MMM min., ± ttt.t C Eberspaecher zapnuty neomez, ± ttt.t C Eberspaecher zapnuty hodinami, ± ttt.t C Eberspaecher vypnuty, ± ttt.t C SMS zpráva příkazu fix ± ttt.t C - fix Panika OK 8 8 Blokovani motoru OK 9 9 Nouzove odblokovani OK Eberspaecher zapnuty, MMM min., ± ttt.t C CommandCall CC1 6

8 Kód příkazu Příkaz Vysvětlení Text odpovědi SMS Aktivační pole příkazu 011 Zapnout topení na 11 minut Po přijetí SMS ve tvaru xxxx011 (xxxx je heslo uživatele) systém zapne topení a za 11 minut topení vypne. Po zapnutí topení pošle systém uživateli SMS zprávu č.11 Zbývající čas topení a aktuální teplota ve vozidle se zobrazí, jen pokud jsou aktivační pole č.31 a 32 aktivována. Eberspaecher zapnuty, MMM min., ± ttt.t C Zapnout topení na počet minut v rozsahu 12 až 119 minut Eberspaecher zapnuty, MMM min., ± ttt.t C 120 Zapnout topení na 120 minut Po přijetí SMS ve tvaru xxxx120 (xxxx je heslo uživatele) Eberspaecher zapnuty, systém zapne topení a po uplynutí 120 minut topení vypne. MMM min., ± ttt.t C Po zapnutí topení pošle systém uživateli SMS zprávu č.11. Zbývající čas topení a aktuální teplota ve vozidle se zobrazí, jen pokud jsou aktivační pole č.31 a 32 aktivována. 281 Nastavení hodnoty přednastavené doby topení. (Topení zapnuté pomocí SMS kódu 001, anebo tlačítkem ZAP/VYP zůstane zapnuté po dobu určenou tímto parametrem) Po přijetí SMS ve tvaru xxxx281mmm (xxxx je heslo uživatele) se nastaví hodnota času zapnutí topení aktivovaného SMS kódem 001 anebo tlačítkem Zap/Vyp, MMM je hodnota v intervale 1 až 120 minut. Pro MMM=999 bude topení zapnuté bez omezení času. 282 Umožnění odposlechu (monitorování) Přijetí SMS ve tvaru xxxx282 (xxxx je heslo uživatele) se aktivuje možnost odposlechu vozidla na 10 minut od přijetí příkazu. Po zavolaní na zabudovaný telefon se bez zvonění naváže hovor v režimu odposlech a uživatel tak může odposlouchávat zvuky ve vozidle. Pokud je zapojený reproduktor, může s posádkou vozidla normálně komunikovat (reproduktor je volitelné příslušenství). Po dobu odposlechu je signalizace LED diodou odpojená. 284 Změna uživatelského hesla Přijetí SMS ve tvaru xxxx284nnnn změní heslo uživatele z xxxx na NNNN. Příkaz ve tvaru xxxx284 (xxxx je heslo uživatele) zruší používání uživatelského hesla. Příkaz ve tvaru 284NNNN obnoví používání uživatelského hesla a přiřadí mu hodnotu NNNN. 285 Změna SMS čísla 1 Přijetí SMS ve tvaru xxxx285+nnntt...t (xxxx je heslo uživatele) nastaví první číslo pro zasílání SMS zpráv, +NNN je kód země, TT...T je požadované telefonní číslo. Příkaz xxxx285 vymaže prvé číslo pro zasílání SMS. 286 Změna SMS čísla 2 Přijetí SMS ve tvaru xxxx286+nnntt...t (xxxx je heslo uživatele) nastaví druhé číslo pro zasílání SMS zpráv, +NNN je kód země, TT...T je požadované telefonní číslo. Příkaz xxxx286 vymaže druhé číslo pro zasílání SMS. SMS zpráva příkazu MMM min. - OK 18 fix Povoleny odposlech Zmena hesla OK Bez hesla OK Zmena hesla OK OK 18 fix 286 OK 18 fix CommandCall CC1 7

9 Kód příkazu Příkaz Vysvětlení Text odpovědi SMS Aktivační pole příkazu 287 Změna SMS čísla 3 Přijetí SMS ve tvaru xxxx287+nnntt...t (xxxx je heslo uživatele) nastaví třetí číslo pro zasílání SMS zpráv, +NNN je kód země, TT...T je požadované telefonní číslo. Příkaz xxxx287 vymaže třetí číslo pro zasílání SMS. 288 Změna SMS čísla 4 Přijetí SMS ve tvaru xxxx288+nnntt...t (xxxx je heslo uživatele) nastaví čtvrté číslo pro zasílání SMS zpráv, +NNN je kód země, TT...T je požadované telefonní číslo. Příkaz xxxx288 vymaže čtvrté číslo pro zasílání SMS. 290 Nastavení aktivačních polí Přijetí SMS ve tvaru xxxx290nnn...nnn, (xxxx je heslo uživatele) a každé N je buď 0= vypnuté, nebo1= zapnuté daného aktivačního pole, přičemž pozice určuje pořadové číslo aktivačního pole (1-32). 291 Otázka na aktuální nastavení aktivačních polí Přijetí SMS ve tvaru xxxx291 (xxxx je heslo uživatele) zašle uživateli SMS obsahující posloupnost 32 znaků 0 a 1, kde každá 0 znamená vypnutí a 1 zapnutí daného aktivačního pole, přičemž pozice výskytu v řetězci určuje pořadové číslo aktivačního pole (1-32). - Neplatný příkaz Přijetí SMS s nesprávným heslem, kódem příkazu, nebo parametrem systém vyhodnotí jako chybný příkaz a zašle uživateli SMS zprávu č Narušení prostoru Po přijetí signálu zabudovaného alarmu ve vozidle zašle systém SMS zprávu na předdefinovaná telefonní čísla (max 4 tel.čísla) CommandCall CC1 8 SMS zpráva příkazu 287 OK 18 fix 288 OK 18 fix 290 OK 18 fix 291 OK NNNN...NNN - fix Neplatny prikaz Naruseni prostoru S O S Podržením tlačítka Zap/Vyp po dobu 5 sekund vyšle systém S.O.S signál SOS na určená telefonní čísla (max 4 telef. čísla) - Odpojené napájení Po odpojení napájení (akumulátoru) pošle systém SMS Odpojeni napajeni zprávu na určená telefonní čísla (max 4 telefonní čísla) - Zapnutí zapalování Po přijetí signálu zabudovaného alarmu ve vozidle Zapnute zapalovani a následném zapnutí zapalování vozidla zašle systém SMS vozidla zprávu na všechna předdefinovaná telefonní čísla (max 4 tel.čísla) - Potvrzování provedení příkazů Aktivováním aktivačního pole č.18 se umožní automatické zasílání SMS potvrzujících provedení příkazů, které nemají samostatné aktivační pole. - Aktivovat telefon v CommandCall Aktivováním aktivačního pole č.19 se umožní volání na zabudovaný telefon. Příchozí hovor signalizuje blikající LED v tlačítku Zap/Vyp a vyzvánění v reproduktoru (pokud je zapojený). Funkce Přijetí, Odmítnutí a Ukončení hovoru pomocí tlačítka Zap/Vyp jsou možné.. Pokud není aktivační pole č.19 aktivované, není možné uskutečnit volání na zabudovaný telefon mimo 10 minutový interval odposlech aktivní. 18 fix 19 -

10 Kód příkazu Příkaz Vysvětlení Text odpovědi SMS Aktivační pole příkazu - Zapnutí topení telefonickým voláním Aktivováním aktivačního pole č.20 se umožní zapnutí topení na přednastavený čas voláním na zabudovaný telefon. Příchozí hovor signalizuje blikající LED tlačítko Zap/Vyp a vyzvánění v reproduktoru. Pokud není během 10 sekund příchozí hovor ani přijatý ani odmítnutý pomocí tlačítka Zap/Vyp, zapne se topení na přednastavený čas HTP a hovor se ukončí. Pokud je aktivační pole č.4 aktivované, systém odešle SMS zprávu č.4. Zbývající čas topení a aktuální teplota se zobrazí jen tehdy, pokud jsou aktivační pole č. 31 a 32 aktivována. - Periodický test spojení Aktivováním aktivačního pole č. 21 se umožní periodický test zařízení zasíláním SMS zpráv (v určeném intervalu) indikujících připravenost systému k provozu - Aktivovat odposlech při spuštění Alarmu Aktivováním aktivačního pole č. 22 se po spuštění alarmu automaticky aktivuje možnost odposlechu na 10 minut. - Aktivovat odposlech při SOS Aktivováním aktivačního pole č. 23 se po spuštění funkce SOS automaticky aktivuje možnost odposlechu na 10 min. - Aktivovat odposlech při Blokování motoru Aktivováním aktivačního pole č. 24 se po aktivování funkce Blokování motoru automaticky aktivuje možnost odposlechu vozidla na 10 minut 320 Nastavení hodnoty teploty UST (uživatelem nastavená teplota), jejíž překročení systém vyhodnotí a následně zašle příslušnou SMS zprávu uživateli 321 Nastavení času TS, po který musí aktuální teplota překročit teplotu UST, aby se změna vyhodnotila jako překročení teploty UST (vyloučení krátkodobých výkyvů) Přijetí SMS ve tvaru xxxx320ttt.t (xxxx je heslo uživatele) nastaví UST na hodnotu ttt.t; ttt.t je hodnota v rozsahu -40,0 až +125,0 stupňů Celsia. Přijetí SMS ve tvaru xxxx321sss (xxxx je heslo uživatele) nastaví TS na hodnotu sss, kde sss je hodnota v rozsahu 0 až 999 (sekund). - Aktivační pole Překročení teploty shora Aktivováním aktivačního pole č. 25 se po poklesu aktuální teploty pod hodnotu UST a jejím setrvání pod UST po dobu delší, než je čas TS, zašle uživateli SMS č Aktivační pole Překročení teploty zdola Aktivováním aktivačního pole č. 26 se po nárůstu aktuální teploty nad UST a její setrvání nad UST po dobu delší, než je čas TS, zašle uživateli SMS č Nastavení hodnoty teploty UST1 - horní hranice intervalu, jejíž překročení systém vyhodnotí a následně zašle příslušnou SMS správu uživateli. Pozor: UST1 > UST2 323 Nastavení hodnoty teploty UST2 - dolní hranice intervalu, jejíž překročení systém vyhodnotí a následně zašle příslušnou SMS správu uživateli. Pozor musí platit UST1 > UST2 Přijetí SMS ve tvaru xxxx322ttt.t (xxxx je heslo uživatele) nastaví UST1 na hodnotu ttt.t; ttt.t je hodnota v rozsahu až C. Přijetí SMS ve tvaru xxxx323ttt.t (xxxx je heslo uživatele) nastaví UST2 na hodnotu ttt.t; ttt.t je hodnota v rozsahu až C. SMS zpráva příkazu 20 - Periodicky test spojeni OK UST = ± ttt.t C - OK 18 fix TS = sss seconds - OK 18 fix Teplota klesla pod UST Teplota vystoupila nad UST UST1 = ± ttt.t C - OK 18 fix UST2 = ± ttt.t C - OK 18 fix CommandCall CC1 9

11 Kód příkazu Příkaz Vysvětlení Text odpovědi SMS Aktivační pole příkazu 324 Nastavení času TS1, po který musí aktuální teplota překročit nastavenu teplotu UST1 anebo UST2, aby se změna vyhodnotila jako překročení nastavené teploty (vyloučení krátkodobých výkyvů) Přijetí SMS ve tvaru xxxx324sss (xxxx je heslo uživatele) nastaví TS1 na hodnotu sss. sss je hodnota v intervalu 0 až 999 sekund. - Aktivační pole Vstup do intervalu shora Aktivováním aktivačního pole č. 27 se po poklesu aktuální teploty pod hodnotu UST1 a jejím setrvání pod UST1 po dobu delší než je čas TS1, zašle uživateli SMS č Aktivační pole Vstup do intervalu zdola Aktivováním aktivačního pole č. 28 se po nárůstu aktuální teploty nad hodnotu UST2 a jejím setrvání nad UST2 po dobu delší než je čas TS1, zašle uživateli SMS č Aktivační pole Opuštění intervalu směrem dole Aktivováním aktivačního pole č. 29 se po poklese aktuální teploty pod hodnotu UST2 a jejím setrvání pod UST2 po dobu delší než je čas TS1, zašle uživateli SMS č Aktivační pole Opuštění intervalu směrem nahoru Aktivováním aktivačního pole č. 30 se po nárůstu aktuální teploty nad hodnotu UST1 a jejím setrvání nad UST1 po dobu delší než je čas TS1, zašle uživateli SMS č Nastavení hodnoty PTD - počet dní pro periodický test spojení 326 Nastavení hodnoty PTH - počet hodin pro periodický test spojení 327 Nastavení hodnoty PTM - počet minut pro periodický test spojení Přijetí SMS ve tvaru xxxx325dd (xxxx je heslo uživatele) nastaví PTD na hodnotu dd. dd je číslo v rozsahu 0 až 99. Přijetí SMS ve tvaru xxxx326hh (xxxx je heslo uživatele) nastaví PTH na hodnotu hh. hh je číslo v rozsahu 0 až 24. Přijetí SMS ve tvaru xxxx327mm (xxxx je heslo uživatele) nastaví PTM na hodnotu mm. mm je číslo v rozsahu 0 až TS1 = sss seconds - OK Vstup do tepl.intervalu shora Vstup do tepl.intervalu zdola Opusteni tepl.intervalu dolu Opusteni tepl.intervalu nahoru SMS zpráva příkazu 18 fix PTD = dd days 18 fix PTH = hh hours 18 fix PTM = mm minutes 18 fix Pokud není snímač teploty zapojený nebo je poškozený, systém zašle místo hodnoty aktuální teploty řetězec Teploty nastavované příkazy 320, 322, 323 mohou jako platné znaky obsahovat pouze číslice, znaménko minus pro záporné hodnoty a desetinnou tečku jako oddělovač desetinné části. Příklad nastavení aktivačních polí příkazem 290: SMS příkaz ve tvaru: xxxx nastaví aktivační pole č. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 14, 22, 24, 29, 31 a 32 do stavu aktivní a pole č. 2, 3, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30 do stavu vypnuté, xxxx je heslo uživatele. Poznámka: Pro nastavení aktivačních polí příkazem 290 je výhodné si nejprve vyžádat aktuální nastavení všech aktivačních polí příkazem xxxx291 (xxxx je heslo uživatele) a potom v mobilním telefonu editovat přijatou SMS tak, abychom ji po upravení mohli odeslat jako příkaz 290 CommandCall CC1 10

12 4. Přehled základních funkcí Jako pomůcka uživatelům pro obsluhu topení pomocí SMS zpráv slouží přehled nejpoužívanějších příkazů na ovládání topení ve formátu kreditní karty, kterou může uživatel nosit neustále s sebou. Přední strana karty Zadní strana karty 5. Obslužné funkce 5.1. Panika Uživatel může zasláním SMS příkazu 005 spustit v případě potřeby klakson vozidla (přerušovaně 30 sekund) 5.2. Blokování motoru Je rozšiřující funkce CommandCall sloužící na zablokovaní relé čerpadla paliva ve vozidle a tím k zabránění jeho další jízdy. Způsob vykonání blokovaní čerpadla paliva závisí na aktuálním stavu zapalování vozidla (v souladu se směrnicemi EU). Pokud je v čase přijetí příkazu Blokování motoru zapalování vozidla vypnuté (ACC OFF), systém okamžitě přeruší relé čerpadla paliva a spustí přerušovaně klakson v intervalu 2 sekund na dobu 30 sekund. Pokud je v čase přijetí příkazu Blokování motoru zapalování vozidla zapnuté (ACC ON), systém spustí zvukovou signalizaci - klakson přerušovaně v intervalu 2 sekund na dobu 30 sekund, po čemž následuje přestávka 30 sekund. Tento cyklus se opakuje maximálně 10 krát a systém čeká na vypnutí zapalování vozidla. Ihned po vypnutí zapalování (ACC OFF) systém přeruší relé čerpadla paliva a spustí klakson přerušovaně v intervalu 2 sekund na dobu 30 sekund Nouzové odblokování motoru Pokud se spustí Blokování motoru, zapněte zapalování vozidla a stiskněte tlačítko Zap/Vyp 5 krát na 8 sekund, tím se zruší Blokování motoru Nouzové vyžádání pomoci - SOS funkce Kdykoliv stiskne uživatel tlačítko Zap/Vyp na dobu delší než 5 sekund (maximálně však 20 sekund), LED dioda začne blikat po dobu 5 sekund. CommandCall vytočí telefonní číslo č. 4 uložené v paměti a uskuteční 15 sekundové volaní. Po 15 sekundách vyzvánění se volání automaticky ukončí a systém zašle SMS S.O.S. na všechna čísla uložená v paměti CommandCall (max. 4 čísla). Pokud není telefonní číslo č. 4 zadané, systém zašle ihned SMS S.O.S. na všechna zadaná telefonní čísla. V případě, že aktivační pole č. 23 je aktivované, systém umožní odposlech vozidla v průběhu 10 minut od aktivování funkce SOS externím voláním na zabudovaný telefon ve vozidle (CommandCall). Bez zvonění se hovor přijme a zapne se zabudovaný mikrofon. Uživatel tak může slyšet zvuky ve vozidle. Během odposlechu je signalizace LED diodou odpojená a posádka vozidla stisknutím Zap/Vyp tlačítka nemůže takovýto hovor odmítnout nebo přerušit Odposlech - monitoring vozidla Pro zvýšení bezpečnosti vozidla je možné ve specifických případech vykonat monitorovací volání a poslouchat tak zvuky ve vozidle. Monitorovací hovor je automaticky spojený bez jakékoli signalizace ve vozidle. Odposlech / monitoring je umožněný v nesledujících případech: - aktivování alarmu ve vozidle a aktivační pole č. 22 je aktivované - aktivování funkce SOS posádkou vozidla a aktivační pole box 23 je aktivované - aktivování funkce Blokování motoru a aktivační pole 24 je aktivované Po aktivovaní některé z těchto funkcí systém umožní v průběhu 10 minut uživateli zavolat na zabudovaný telefon v zařízení CommandCall a libovolně dlouho monitorovat (poslouchat) zvuky ve vozidle. Po uplynutí 10 minut se možnost automatického přijetí hovoru znovu deaktivuje. - uživatel může kdykoli dočasně (na dobu 10 minut) povolit monitorovací režim zasláním SMS příkazu 282. Po uplynutí 10 minut se možnost automatického přijetí hovoru znovu deaktivuje. CommandCall CC1 11

13 Při volání na zabudovaný telefon v zařízení CommandCall mimo aktivované možnosti odposlechu bude příchozí hovor signalizovaný blikáním LED v tlačítku Zap/Vyp a též vyzváněním v reproduktoru, pokud je reproduktor připojený (reproduktor je doplňkové příslušenství). V případě, že je ve vozidle namontovaný i reproduktor, je možné uskutečnit normální telefonický hovor Reset systému Stisknutím tlačítka Zap/Vyp a jeho podržením na dobu delší než 40 sekund se rozsvítí LED dioda na dobu 2 sekund a systém se resetuje (LED dioda 5x blikne po uplynutí 5 sekund ignorujte, prosím, toto blikání a držte tlačítko dále, po uplynutí 40 sekund LED dioda 4 krát blikne teprve tehdy tlačítko uvolněte). RESET systému restartuje řídící jednotku CommandCall, restartuje GSM modul, resetuje obvody ochrany proti zkratům na výstupech a vynuluje interní počítadla. Resetem se vynuluje i počítadlo časových impulzů pro funkci Periodický test spojení, t.j. pokud je Periodický test spojení aktivovaný, začne se doba pro zaslání zprávy počítat znova od momentu resetování systému. RESET nemění nastavení aktivačních polí ani zadané údaje (UST, TS,..., doba topení) Odpojení záložní baterie CommandCall má zabudovanou záložní baterii zabezpečující provoz zařízení i v případě odpojení napájení (autobaterie). Pokud je odpojené napájení systému, stiskněte a podržte tlačítko Zap/Vyp na dobu 20 sekund, čímž se odpojí záložní baterie systému (po uplynutí 20 sekund LED dioda 2 krát blikne - pak tlačítko uvolněte). Záložní baterie systému se automaticky odpojí po opakovaném odeslání SMS zprávy č. 16 Odpojení napájení na určená telefonní čísla (zasláním předmětných SMS zpráv se naplní účel záložní baterie, a potom se celý systém CommandCall vypne) Přerušení napájení V libovolném stavu systému při přerušení napájení minimálně na 5 sekund zašle systém SMS zprávu č. 16 Odpojeni napajeni na všechna telefonní čísla uložená v paměti řídící jednotky CommandCall (maximálně 4 SMS čísla). Po 3 minutách pošle systém zprávu o přerušení napájení na nastavená čísla znovu. Po opakovaném zaslání SMS zprávy č. 16 systém odpojí záložní baterii Přijetí a ukončení příchozího hovoru Při příchozím volání a aktivovaném zabudovaném telefonu (pokud je aktivované aktivační pole č. 19 v PC Setup) je možné krátkým stisknutím tlačítka Zap/Vyp hovor přijmout. Delším stisknutím než 2 sekundy se příchozí hovor odmítne. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp během probíhajícího hovoru je možné tento hovor kdykoli ukončit Signalizace dosáhnutí / překročení nastavených hraničních hodnot teploty CommandCall umožňuje měřit aktuální teplotu ve vozidle a porovnávat ji s třemi přednastavenými hodnotami UST, UST1 a UST2. Hodnota UST je v systému chápána jako nezávislá hraniční hodnota teploty, jejíž překročení i směr překročení (t.j. nárůst nebo pokles teploty) je systémem průběžně sledované. Při překročení hraniční hodnoty UST a při setrvání překročení po dobu delší než je přednastavená hodnota TS (0-999 sekund) systém pošle uživateli SMS zprávu (č. 25 nebo č. 26) - způsob zpracování je vidět z grafu: CommandCall CC1 12

14 Hodnoty UST1 a UST2 jsou v systému chápány jako teplotní interval a systém vyhodnocuje vstup / výstup aktuální teploty do / z intervalu a zároveň sleduje i směr překročení (t.j. nárůst nebo pokles teploty). Při překročení hraniční hodnoty intervalu a setrvání překročení po dobu delší než je přednastavená hodnota TS1 (0-999 sekund) systém pošle uživateli SMS zprávu (č. 27, 28, 29 nebo 30) - způsob zpracování je vidět z grafu: Hlasitost reproduktoru Hlasitost reproduktoru je možné nastavit otočným regulátorem na těle reproduktoru Zkrat výstupů CommandCall Při zkratu na výstupech CommandCall (signál topení +300 ma, nebo signál blokování motoru -300 ma) systém zašle uživateli uvedenému jako telefonní číslo č.1 SMS zprávu č Zkrat vystupu. Po odstranění zkratu na výstupech se systém automaticky zregeneruje a obnoví normální činnost. V případě, že by systém nezačal po cca 10 minutach řádně fungovat, RESET-ujte, prosím, řídící jednotku CommandCall Signalizace aktuálního stavu CommandCall LED diodami Řídící jednotka CommandCall je osazena 2 LED diodami sloužícími k indikaci provozního stavu jednotky. Význam jednotlivých indikačních stavů je popsán v následující tabulce: Červená LED Zelená LED Popis stavu řídící jednotky svítí bliká v intervalu 2 sekundy všechno v pořádku svítí bliká v intervalu 1 sekunda GSM modul se snaží přihlásit do sítě mobilního operátora svítí nesvítí příliš nízké napájení pro správnou činnost jednotky nesvítí nesvítí řídící jednotka je bez napájení Po odpojení napájení zůstane červená LED svítit a CommandCall odešle na uživatelem určená telefonní čísla SMS zprávu o přerušení napájení. Po uplynutí 3 minut systém odešle opakovaně stejnou zprávu uživateli a následně automaticky odpojí zabudovanou záložní baterii a červená LED napájení zhasne (až v tomto momentě se CommandCall CC1 úplně vypne). Manuálním způsobem je možné (viz 5.7.) odpojit záložní baterii i před odesláním opakované SMS zprávy o přerušení napájení Periodický test spojení Funkce Periodický test spojení umožňuje nastavit v systému opakované zasílání jednoduché zprávy uživateli na první telefonní číslo pro zasílání SMS zpráv uložené v paměti CommandCall, která indikuje funkčnost zařízení a schopnost posílat SMS zprávy - například každých 15 dní se systém ozve uživatelovi zasláním zprávy Periodicky test spojeni OK. Uživatel tak má možnost uvědomit si, že něco není se systémem v pořádku, pokud nedostane zprávu ve stanoveném termínu, což může být způsobené například poruchou zařízení, chybějícím kreditem SIM karty a podobně. Pro aktivování této funkce je nutné nejdřív aktivovat aktivační pole č. 21 a nastavit zvolený interval posílání zprávy. Na nastavení intervalu slouží 3 hodnoty - počet dní, počet hodin a počet minut. Tyto hodnoty se mohou volně kombinovat, takže je možné zadat systému požadavek na zaslání potvrzující SMS například každých 5 dní a 14 hodin a 23 minut (samozřejmě je třeba zvážit vhodnost zadané kombinace). Poznámka: Při RESETu systému se vynuluje počítadlo uplynulé doby od posledně odeslané SMS č. 21. CommandCall CC1 13

15 6. Funkce tlačítka Zap/Vyp s LED indikací (oranžová LED) Funkce Popis Indikace stavu Zapni topení Krátké stisknutí (max. 1 sekunda). Změna stavu nastane až po uvolnění tlačítka (reaguje na vzestupnou hranu signálu). Pokud je aktivační pole č.5 aktivované, pošle systém SMS zprávu Eberspaecher zapnutý tlačítkem. Topení bude zapnuté podle přednastavené hodnoty doby topení SMS příkazem 281 v rozsahu minut. Přednastavená hodnota 999 způsobí zapnutí topení na neomezenou dobu. Nastavení doby topení je možné měnit i v programu PC Setup při instalaci systému. Vypni topení SOS Přijetí hovoru Ukončení hovoru Odmítnutí hovoru RESET systému Nouzové odblokování Odpojení záložní baterie Krátké stisknutí (max. 1 sekunda). Změna stavu nastane až po uvolnění tlačítka (reaguje na vzestupnou hranu signálu). Když je aktivační pole č.2 aktivované, pošle systém SMS zprávu Eberspaecher vypnutý tlačítkem Stisknutí po dobu minimálně 5 sekund (maximálně 20 sek.) Změna stavu nastane až po uvolení tlačítka (reaguje na vzestupnou hranu signálu) Krátké stisknutí (max. 1 sekunda) zatímco vyzvání příchozí hovor. Změna stavu nastane až po uvolnění tlačítka (reaguje na vzestupnou hranu signálu). Funkce je aktivní jen při aktivovaném aktivačním poli č Zabudovaný telefon aktivovaný. Krátké stisknutí (max.1 sekunda.) během probíhajícího hovoru způsobí jeho ukončení. Změna stavu nastane až po uvolnění tlačítka (reaguje na vzestupnou hranu signálu) Stisknutí tlačítka déle než 2 sekundy během vyzvánění příchozího hovoru odmítne tento hovor. Změna stavu nastane až po uvolení tlačítka (reaguje na vzestupnou hranu signálu). Funkce je aktivní jen při aktivovaném aktivačním poli č Zabudovaný telefon aktivovaný. Stisknutí tlačítka po dobu minimálně 40 sekund způsobí resetování systému. RESET systému restartuje řídící jednotku CommandCall, restartuje GSM modul, resetuje obvody ochrany proti zkratům na výstupech a vynuluje interní počítadla. RESET nemění nastavení aktivačních polí ani zadané údaje (UST, TS,..., doba topení). Změna stavu nastane až po uvolnění tlačítka (reaguje na vzestupnou hranu signálu) Pokud je aktivované blokování motoru, zapněte zapalování vozidla a opakovaně stiskněte tlačítko Zap/Vyp minimálně 5 krát během 8 sekund. Tímto postupem se blokování motoru zruší. Stisknutí a podržení tlačítka po dobu minimálně 20 sekund při odpojeném napájení způsobí odpojení záložní baterie systému CommandCall Po uvolnění tlačítka se LED dioda rozsvítí, čímž signalizuje stav Topení zapnuto. Po uvolnění tlačítka LED dioda zhasne, čímž signalizuje stav Topení vypnuto Po uplynutí 5 sekund od stisknutí LED bliká po dobu 5 sekund, čímž signalizuje, aby uživatel tlačítko uvolnil. Během vyzvánění LED bliká v rytmu zvonění, po přijetí hovoru LED bliká v rychlém sledu. Po ukončení hovoru LED zhasne. Po ukončení hovoru LED přestane blikat. Po odmítnutí hovoru LED přestane blikat. Po uplynutí 5 sekund LED dioda 5 krát blikne - držte tlačítko dále. Po dosáhnutí času 40 sekund LED dioda 4 krát blikne - tehdy tlačítko uvolněte. Po uvolnění tlačítka se LED rozsvítí na 2 sekundy, čímž signalizuje RESET systému. Po odpojení záložní baterie systému zhasnou všechny indikační LED diody Ovládání topení prostřednictvím zaslání řídících příkazů SMS a tlačítkem Zap/Vyp je možné libovolně kombinovat. Řídící signály spínacích hodin topení není možné změnit řídícími příkazy SMS nebo tlačítkem Zap/Vyp, t.j. pokud bylo topení zapnuté spínacími hodinami SMS příkaz xxxx000 (xxxx je heslo uživatele) ani stisknutí tlačítka Zap/Vyp nebude mít žádný účinek - když bylo topení zapnuté hodinami, nemůže být vypnuté pomocí CommandCall a naopak. CommandCall CC1 14

16 7. CommandCall USB Programovací Adaptér Programování řídící jednotky CommandCall je možné s použitím USB Programovacího Adaptéru. USB Programovací Adaptér je komunikační zařízení pro připojení řídící jednotky k PC a k použití programu CommandCall PC Setup. V případě, že Váš počítač automaticky nerozpozná USB Programovací Adaptér, je třeba nainstalovat převodník USB portu na COM port počítače (USB to UART konverze). Před zasunutím USB Programovacího Adaptéru do USB portu Vašeho počítače ukončete všechny aplikace! LED dioda zabudovaná v USB Programovacím Adaptéru bliká jen během aktivního přenosu údajů mezi řídící jednotkou CommandCall a programem PC Setup. CommandCall USB Programovací Adaptér je doplňkové příslušenství (není součástí základní dodávky). 8. Převodník USB na COM port V případě, že Váš počítač nerozpozná automaticky USB Programovací Adaptér po jeho zasunutí do USB portu počítače, je třeba spustit instalační program převodníku USB portu na COM port. Postup instalace programu převodníku USB portu na COM port je detailně popsaný v kapitole 13. Zkontrolujte, zda Váš počítač rozpoznal USB programovací adaptér, nesledujícím způsobem: a. zasuňte USB Programovací Adaptér do některého USB portu na Vašem počítači, spusťte Průvodce zařízením na počítači a zjistěte dostupné COM porty postupným vykonáním zvýrazněných příkazů v určeném pořadí (nejdřív dvojitým kliknutím levého tlačítka myši na ikoně Tento počítač otevřete okno Tento počítač, potom klikněte levým tlačítkem myši na položku Zobrazit systémové informace v sekci Práce se systémem, potom klikněte na záložku Hardware atd.): b. pokud mezi dostupnými COM porty nenajdete USB Programovací Adaptér - označený jako UART Bridge Controller, postupujte podle pokynů uvedených v kapitole 13. CommandCall CC1 15

17 9. CommandCall PC Setup Před prvním použitím CommandCall PC Setup je nutné nainstalovat do Vašeho počítače program CommandCall PC Setup. Postup instalace programu CommandCall PC Setup je detailně popsaný v kapitole 13 Před programováním řídící jednotky CommandCall musí být řídící jednotka CommandCall odpojená od napájení a záložní baterie řídící jednotky musí být také odpojená (viz 5.7.). Po odpojení záložní baterie zhasne červená indikační LED na tělese řídící jednotky CommandCall. Během komunikace řídící jednotky CommandCall s programem PC Setup je řídící jednotka napájená z USB portu Vašeho počítače. Před programováním řídící jednotky CommandCall je doporučeno vyndat z něj SIM kartu. Před vložením nové SIM karty do řídící jednotky CommandCall nastavte na SIM kartě PIN kód 0000 (stejný jako default hodnota PIN kódu SIM karty nastavená v CommandCall při výrobě). V takovémto případe je možné uvést CommandCall do činnosti i bez potřeby změny nastavení programem CommandCall PC Setup. Pokud chcete použít jiný PIN kód než 0000, musíte jiný PIN kód zapsat i do řídící jednotky CommandCall prostřednictvím programu CommandCall PC Setup! Zadáním nesprávného PIN kódu SIM karty v programu PC Setup dojde k zablokování použité SIM karty (systém se opakovaně pokouší přihlásit do sítě, a tak dojde k vyčerpání 3 pokusů na zadání PIN kódu SIM karty). V systému je možno použít i SIM kartu, která má vypnutou funkci kontroly PIN kódu. V takovém případe je nastavěný SIM PIN kód v CommandCall ignorovaný V průběhu instalace programu CommandCall PC Setup byla vytvořena na pracovní ploše Vašeho počítače zobrazená ikona. Dvojitým kliknutím levým tlačítkem myši na této ikoně se spustí program. Spuštění programu CommandCall PC Setup je možné také z ponuky START Vašeho počítače přes volbu PROGRAMY. Program CommandCall PC Setup je umístěn v záložce MOLPIR. Před použitím USB Programovacího Adaptéru ukončete všechny aplikace a až poté zasuňte CommandCall USB Programovací Adaptér do volného USB portu Vašeho počítače. 10 pinový konektor zasuňte do řídící jednotky CommandCall. Po spuštění programu CommandCall PC Setup zvolte přiřazený COM port z nabídky a taky jazyk pro komunikaci se systémem (Slovensky, Anglicky, Německy) a v průběhu 30 sekund stiskněte OK pro vstup do programu. Postup identifikace přiřazeného COM portu je popsaný v kapitole 13. o zadání přiřazeného COM portu po startu CommandCall PC Setup se zobrazí úvodní obrazovka programu: CommandCall CC1 16

18 a následně se zobrazí hlavní okno programu CommandCall PC Setup: V této příručce je celý obsah CommandCall PC Setup zobrazený jako jedno souvislé okno, při normální práci s CommandCall PC Setup je třeba skrolovat obsah okna běžcem na pravé straně. CommandCall CC1 17

19 V dalším jsou zobrazené jednotlivé části obrazovky programu CommandCall PC Setup a vysvětlení jejich významu a použití: Informace o jednotce Verze SW: zobrazuje aktuální verzi použitého programu řídící jednotky CommandCall SIM PIN: zadejte PIN kód SIM karty vložené do řídící jednotky CommandCall 9.1. Nastavení hesla Tato část slouží ke změně, omezení nebo obnovení používaní uživatelského hesla. Default: vrátí nastavení hesla uživatele na původní hodnotu 1234 nastavenou při výrobě. Default nemění nastavení PIN kódu SIM karty vložené v řídící jednotce CommandCall Zmena hesla: slouží na zpřístupnění oken pro zadání nového hesla a pro potvrzení hodnoty nového hesla. Bez hesla: slouží k volbě režimu zasílání SMS příkazů bez hesla. Pokud je tato volba aktivovaná, nevkládá uživatel před jednotlivé příkazy SMS heslo a CommandCall takovýto příkaz vykoná bez kontroly hesla Telefonní čísla pro zasílání SMS zpráv Tato část slouží k nastavení telefonních čísel, na které bude systém zasílat SMS zprávy. Mohou být vložena maximálně 4 čísla včetně kódu země. Po narušení chráněného prostoru systém zavolá na první uložené číslo, vyzvání 15 sekund na indikaci narušení chráněného prostoru, a potom pošle SMS zprávu č Narusení prostoru na všechna zadaná telefonní čísla a přepne se do režimu odposlech na 10 minut (v případě, že je tato funkce povolená aktivací aktivačního pole č. 22). Při vykonání funkce SOS systém zavolá na čtvrté uložené číslo a vyzvání 15 sekund na indikaci a následně pošle SMS zprávu č S.O.S. na všechna zadaná telefonní čísla a přepne se do režimu odposlech na 10 minut (v případě, že je tato funkce povolená aktivací aktivačního pole č. 23) SMS nastavení Každá jednotlivá SMS zpráva, při které má význam umožnit nebo zakázat její poslání, má aktivační pole pro povolení jejího zaslání uživateli (pokud je ). Zasílané SMS zprávy mohou obsahovat jen znaky anglické abecedy a číslice (nejsou podporovány lokální znakové sady - diakritika) a každá zpráva může obsahovat maximálně 30 znaků. Pokud je aktivační pole č. 19 pro aktivování zabudovaného telefonu aktivované (je-li ), je možné na zabudovaný telefon kdykoli zavolat. Pokud není telefon aktivovaný, je možné naň volat jen v rámci 10 minutového intervalu povoleného na odposlech. Zprávy SMS potvrzující přijetí a/nebo vykonání příkazu souvisejícího s ovládáním topení jsou odeslány na telefonní číslo, ze kterého byl předmětný SMS příkaz jednotce CommandCall odeslán. SMS příkazy zasílané z volných SMS brán poskytovatelů Internetu může CommandCall v některých případech ignorovat (zprávy začínající textem jsou ignorovány, protože formát SMS příkazů je přesně určený a každý řídící příkaz CommandCall musí začínat číslicí). Každé textové pole SMS zpráv v PC Setup musí obsahovat alespoň jeden znak, jinak PC Setup vydá chybové hlášení Prázdny text SMS (SMS detail is null) a neumožní zapsat obsah obrazovky PC Setup do paměti řídící jednotky CommandCall. CommandCall CC1 18

20 9.4. Povolené rozsahy hodnot pro jednotlivé údaje Periodický test spojení: 0 až 99 dní; 0 až 24 hodin; 0 až 60 minut; všechna pouze celá kladná čísla UST (Uživatelem Stanovená Teplota): až C, jako oddělovač celé a desetinné časti je znak. TS (Teplota Stabilní): 0 až 999 sekund; jen celá čísla UST1 a UST2: stejný rozsah jako UST; pro nastavení teplot UST1 a UST2 platí podmínka UST1 > UST2 TS1: stejný rozsah jako TS Přednastavená doba zapnutí topení: 1 až 120 minut; jen celá čísla; 999 = zapnutí na neomezenou dobu 9.5. Zpracování nastavených hodnot Načítať: Zapísať: přečtení aktuálního nastavení parametrů a textů SMS zpráv z paměti řídící jednotky CommandCall a jejich zobrazení na obrazovce PC Setup zapsání aktuálních hodnot / nastavení na obrazovce PC Setup do paměti řídící jednotky Inicializovať: do okna programu CommandCall PC Setup a do paměti řídící jednotky CommandCall se zapíšou při výrobě přednastavené hodnoty Zapísať do souboru Načítať zo súboru Konec: zapsání aktuálních hodnot / nastavení na obrazovce CommandCall PC Setup do souboru v počítači (systém vyzve uživatele, aby zadal název a umístění souboru; soubory obsahující nastavení hodnot PC Setup se ukládají s príponou.gp1). Tímto způsobem je možné mít uložených více standardních konfigurací nastavení parametrů a textů SMS zpráv nebo archivování konkrétních nastavení jednotlivých uživatelů při instalaci zařízení. načítání hodnot nastavení ze souboru v počítači a jejich zobrazení na obrazovce CommandCall PC Setup (systém vyzve uživatele, aby zadal název a umístění požadovaného souboru). Až následné použití příkazu Zapísať zapíše tyto hodnoty do paměti řídící jednotky CommandCall. ukončení práce s programem CommandCall PC Setup Program CommandCall PC Setup načítá po spuštění z řídící jednotky jen číslo verze programového vybavení uloženého v řídící jednotce a zobrazí ho v levém horním rohu v sekci Informace o jednotce. Pro zobrazení aktuálních hodnot uložených v řídící jednotce stiskněte Načítať na spodní liště obrazovky PC Setup. Pro zapsání aktuálních hodnot nastavení PC Setup z obrazovky počítače do paměti řídící jednotky CommandCall stiskněte Zapísať na spodní liště obrazovky PC Setup. Komunikace PC s jednotkou CommandCall se po cca 5 minutách automaticky přeruší, pro obnovení činnosti je třeba program PC Setup ukončit a spustit znovu. Pokud nastane takovýto případ (při pokusu o zápis údajů do řídící jednotky se na počítači zobrazí zpráva Komunikácia zlyhala ), můžete rozpracované (tj. údaje ještě nezapsané do paměti řídící jednotky uložit do pomocného souboru v počítači příkazem Zapísať do súboru a po restartovaní programu PC Setup si je znovu načíst do pracovního okna programu PC Setup příkazem Načítať zo súboru a pokračovat v práci. Na úvodní obrazovce po spuštění programu PC Setup je třeba zvolit COM port i v případě, že je zařízení připojené přes USB port počítače! CommandCall CC1 19

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set je podpůrný software určený ke snadné konfiguraci GSM komunikátoru ugate2. Po připojení ugate2 USB

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 ph_gst1_v1004:layout 1 11.12.2007 0:06 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 Teplota 23 Příslušenství k systému PocketHome Dálkové ovládání centrální

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

GGset Návod k instalaci a používání v1.1

GGset Návod k instalaci a používání v1.1 program pro nastavování BG analog Brave GGset Návod k instalaci a používání v1.1 Instalace a odinstalace programu Dva soubory (soubor s koncovkou.exe a soubor s koncovkou.ini) z vybrané jazykové mutace

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Manuál GSM-01 Alarmu

Manuál GSM-01 Alarmu Manuál GSM-01 Alarmu 1. Vložení SIM karty do alarmu Stiskněte jemně žlutý bod špičkou propisovačky a vyjměte držák SIM karty. Vložte do něj SIM a zasuňte zpět. UPOZORNĚNÍ! Kovové kontakty SIM karty musí

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

GPAPRO pager uživatelský návod

GPAPRO pager uživatelský návod GPAPRO pager uživatelský návod OBSAH ÚVOD str.1 VÁŠ GPAPRO PAGER str.1 JAK FUNGUJE GPAPRO PAGER?..str.1 VAROVNÁ HLÁŠENÍ..str.2 OVLÁDÁNÍ GPAPRO PAGERU str.3 KONFIGURAČNÍ LIST. str.4 TABULKA PŘÍKAZŮ.str.5

Více

Návod na použití GSM Alarmu

Návod na použití GSM Alarmu Návod na použití GSM Alarmu Obj. č: 3117 GSM Alarm slouží ke sledování napětí v elektrické ohradě. Při poklesu napětí, může GSM Alarm poslat sms zprávu až na 5 různých telefonních čísel. Kontrolu lze provést

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB3 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

GSM ZÁSUVKA pro dálkové ovládání spotřebičů mobilním telefonem

GSM ZÁSUVKA pro dálkové ovládání spotřebičů mobilním telefonem GSM ZÁSUVKA pro dálkové ovládání spotřebičů mobilním telefonem TS11 GST slouží pro ovládání spotřebičů pomocí krátkých SMS nebo prozvoněním z mobilního telefonu. GSM zásuvka je vybavena vstupem pro teplotní

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!!

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ALBATROSS S1 Stručný návod k obsluze Verze ABO HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ZABEZPEČENÍ VAŠEHO AUTOMOBILU UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ AVYPNUTÍ ALARMU ZAPOMEŇTE, ŽE BYSTE

Více

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Provozovatel: : Jaká je identifikace majitele vozidla, případně konkrétního vozidla? : Celý systém AVM je postaven na úplné anonymitě, což

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

3G SERVER. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

3G SERVER. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: 3G SERVER Návod k použití Hlavní výhody produktu: Online monitoring z jakéhokoliv telefonu s funkcí videohovorů Velmi snadná instalace a obsluha Vzdálená správa přes SMS s možností např. nahrát si video

Více

3. Využití. 4. Specifikace

3. Využití. 4. Specifikace Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš GPS tracker 01. V tomto manuálu se dozvíte, jak zařízení správně používat. Přečtěte si tento manuál pečlivě dříve, než začnete zařízení používat. Informace a specifikace

Více

Digitální elektroměry MGDIZ

Digitální elektroměry MGDIZ Instalace Digitální elektroměry MGDIZ Návod k obsluze a programování Přístroj připojte podle schématu umístěném na vnitřní straně horního výklopného krytu svorkovnice. Svorky 13-15 - řízení tarifu, svorky

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Nastavení záložních zdrojů série V-PI pomocí VSDP

Nastavení záložních zdrojů série V-PI pomocí VSDP 1 Konfigurační program VSDP_SR/PI U záložních zdrojů série V-PI je možné nastavit, jako u jiných našich zařízeních, pomocí programu VSDP některé parametry. Potřebujete k tomu náš programátor V-COM-3 s

Více

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201 Obsah UŽIVATELSKÉ FUNKCE KOMUNIKÁTORU...2 JAK JE VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ BEZPEČNÉ?...2 JAK KOMUNIKÁTOR PRACUJE...2 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU Z TELEFONU...3 1. OBECNÁ PRAVIDLA PRO OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU POMOCÍ SMS...3

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

GSM alarm s displejem SE200

GSM alarm s displejem SE200 GSM alarm s displejem SE200 Obsah: Přehled funkcí... 2 Popis ústředny... 2 Nastavení funkcí... 5 Tovární resetování... 6 Kódování dálkového ovládače... 6 Kódování chráněné zóny... 6 Změna hesla... 7 Nastavení

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

GSM/GPS komunikační modul UŽIVATELSKÝ NÁVOD

GSM/GPS komunikační modul UŽIVATELSKÝ NÁVOD GSM/GPS komunikační modul UŽIVATELSKÝ NÁVOD - 1 - v02 eurosat OBSAH Ovládání a nastavení.....03 Změna bezpečnostního kódu..03 Zadání telefonních čísel.... 03 Zapnutí a vypnutí komunikačního modulu.......04

Více

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití GSM 103 Mikrokamera Návod na použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Vzhled produktu: Ovládání přístroje: A) Volání pro MMS, nahrávání

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci www.upc.cz 1. Co je aplikace UPC Telefon? UPC Telefon je bezplatná aplikace, která po instalaci do mobilního telefonu umožňuje

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0 Návod k použití CTC SMS Modul CZ verze 1.0 Obsah Seznam dílů... 3 Data... 3 Obecné... 4 Bezpečnostní předpisy... 4 Programová verze karty displeje... 4 Umístění... 4 Pokojové čidlo... 4 SIM karta... 5

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25 GSM/GPS Alarm GPS-100 Instalační a uživatelský manuál Obsah GSM/GPS Alarm GPS-100...1 Instalační a uživatelský manuál...1 Obsah...2 1. Úvod...3 1.1. Vlastnosti a specifikace...3 Základní vlastnosti...3

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

SPADC3KBOX verze 1.18

SPADC3KBOX verze 1.18 EA SPADC3KBOX verze 1.18 Změny oproti zařízení SPADC3 Verze 1.00 Copyright 2004 SEA, společnost s ručením omezeným. All Rights Reserved. SPADC3KBOX verze 1.18, Změny oproti zařízení SPADC3, verze 1.00

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Telefon Sony Ericsson P990i, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 Úvod! Před instalací si prosím zkontrolujte kompatibilitu alarmu T CAN podle přiloženého seznamu podporovaných vozidel.!

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více