GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál"

Transkript

1 GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Montážní manuál

2 OBSAH 1 NASTAVENÍ ALARMU Programování ovladačů Nouzové vypnutí alarmu Změna počtu stisknutí servisního tlačítka pro vstup do nouzového režimu Servisní režim NASTAVENÍ VOLITELNÝCH FUNKCÍ PODLE PROGRAMOVACÍ TABULKY Montáž GSM příslušenství Popis volitelných funkcí Čas zamykacího impulzu pro centrální zamykání Čas odemykacího impulzu pro centrální zamykání Omezení počtu poplachů Zvuk sirény Čas automatického zapnutí alarmu posledními dveřmi Zapínání alarmu a centrálu posledními dveřmi Funkce světla přes výstražný trojúhelník Délka impulzu pro kufr Délka impulzu pro AUX Akustický signál při zapínání/vypínání alarmu Výstup na kufr Automatické znovuzapnutí alarmu Kontrola otevřených dveří Zamykání od zapalování Kalibrace času pro Mód 1 a Počet opakování poplachové zprávy Potvrzení poplachu Počet volání při poplachu Jazyk CAN BUS režim Aktivace OEM ovladačem Přístup do alarmu Výstup na AUX Klakson přes CAN Původní nastavení PŘEHLED VSTUPŮ A VÝSTUPŮ Konektor UART připojení pro Modul CAN BUS Magicar Vstup otřesového snímače Vstup pro přídavný snímač Aktivační vstupy dveří a kufru Vstup od zapalování Blokovací výstup Výstup na kufr Výstup na přídavný AUX Výstup na sirénu Výstupy na světla Výstupy na centrální zamykání

3 1 NASTAVENÍ ALARMU 1.1 Programování ovladačů Systém umožňuje naprogramovat až 4 ovladače. Při programování nových se předcházející vymažou. Rovněž je možné ovladače ze systému vymazat, např. v případě krádeže, ztráty a pod. Postup při programování: a) Při vypnutém alarmu zapněte zapalování, 5x stiskněte servisní tlačítko během 8 sekund. Siréna 2x pípne vstoupili jste do programovacího režimu. b) Do 8 sekund stiskněte libovolné tlačítko na ovladači. c) Siréna pípne pro potvrzení přijetí kódu ovladače. Počet pípnutí odpovídá pořadí ovladače: první ovladač 1x, druhý ovladač 2x, atd. d) Po naprogramování posledního ovladače vypněte zapalování. Při programování se musí naprogramovat všechny ovladače současně, nové i původní. Pokud nebyl přijat žádný kód ovladače, původní naprogramované ovladače zůstanou beze změny. Postup při vymazávání všech ovladačů z paměti: a) Při vypnutém alarmu zapněte zapalování, 5x stiskněte servisní tlačítko během 8 sekund. Siréna 2x pípne vstoupili jste do programovacího režimu. b) Do 8 sekund vypněte zapalování. c) Ovladače jsou ze systému vymazány. d) POZOR! Alarm přejde do servisního režimu, je tedy nutné zamykat automobil klíčem. Při novém naprogramování ovladačů je nutné vystoupit ze servisního režimu (odst. 1.4) a následně naprogramovat ovladače (odst.1.1). 1.2 Nouzové vypnutí alarmu V případě ztráty ovladačů nebo za jiných okolností je možné na potřebnou dobu vyřadit hlídání automobilu i v případě, kdy je alarm zapnutý (původní kód je 11). Alarm se uvede do servisního režimu. Pro uvedení alarmu do normálního stavu viz odstavec 1.4. Postup: a) Zapněte zapalování (spustí se poplach). b) Stiskněte servisní tlačítko tolikrát, jaké je Vaše první číslo kódu. Interval mezi stlačeními nesmí být delší než 1,5 sekundy. c) LED dioda po chvíli 1x blikne. d) Stiskněte servisní tlačítko tolikrát, jaké je Vaše druhé číslo. e) Po chvíli LED zůstane svítit, siréna se vypne, nouzový režim je aktivován. f) Vypněte zapalování. Nové ovladače lze naprogramovat postupem popsaným v části Změna počtu stisknutí servisního tlačítka pro vstup do nouzového režimu Z výroby je kód pro uvedení alarmu do nouzového režimu nastaven na 11. Pro vyšší bezpečnost je po namontování alarmu vhodné zvolit si vlastní kód (11 až 99). Postup: a) Při vypnutém alarmu zapněte zapalování. Do 8 sekund 9x stiskněte servisní tlačítko. Siréna 4x pípne. NEVYPÍNEJTE ZAPALOVÁNÍ! b) Stisknutím servisního tlačítka 1-9krát nastavíte 1.číslo kódu. Stisknutí je indikováno bliknutím LED. c) Po uplynutí 8 sekund siréna pípne tolikrát, jaké je 1.číslo kódu. d) Stisknutím servisního tlačítka 1-9krát nastavíte 2.číslo kódu. Stisknutí je indikováno bliknutím LED. e) Po uplynutí 8 sekund siréna pípne tolikrát, jaké je 2.číslo kódu. f) Vypněte zapalování. 3

4 1.4 Servisní režim Použití servisního režimu je vhodné v případě, kdy bude automobil používat osoba, která není seznámena s funkcemi alarmu, případně necháváte-li vozidlo v servise. Tímto se zabrání neoprávněnému přeprogramování ovladačů. Během servisního režimu je funkce alarmu omezena na odemykání a zamykání dveří centrálním zamykáním. Postup: a) Při vypnutém alarmu zapněte zapalování. Do 8 sekund 3x stiskněte servisní tlačítko. b) Siréna 1x pípne, LED zůstane trvale svítit, aktivovali jste servisní režim. c) Vypněte zapalování. Pro vypnutí servisního režimu zapněte zapalování, 3x stiskněte servisní tlačítko. Siréna 1x pípne, LED zhasne, vypnuli jste servisní režim. V servisním režimu alarm auto nehlídá (ani motor není blokován). 2 NASTAVENÍ VOLITELNÝCH FUNKCÍ PODLE PROGRAMOVACÍ TABULKY Funkce uvedené v tabulce PROG je možné nastavit podle následujícího programovacího postupu: a) Při vypnutém alarmu zapněte zapalování. b) Během 8 sekund 7x stiskněte servisní tlačítko. Po uplynutí 8 sekund siréna 3x pípne. c) Vypněte zapalování, LED bude svítit. d) Do 8 sekund stiskněte servisní tlačítko tolikrát, jaké je pořadové číslo funkce, kterou chcete nastavit (po každém stisknutí servisního tlačítka siréna 1x pípne a LED 1x zhasne). e) Zapněte zapalování (do 8 sekund), siréna pípne. f) Stiskněte servisní tlačítko pro změnu hodnoty. Každým stisknutím cyklicky měníte nastavenou hodnotu, což je signalizováno LED a blikáním/pípáním. 1x je nastavena hodnota 1. v aktuálním řádku funkce. 2x je nastavena hodnota 2. v aktuálním řádku funkce. 3x je nastavena hodnota 3. v aktuálním řádku funkce. 4x je nastavena hodnota 4. v aktuálním řádku funkce. g) Hodnota se uloží po vypnutí zapalování anebo do 8 sekund, není-li stisknuto servisní tlačítko. h) Pro ukončení programovacího režimu zapalování vypněte, zapněte a opět vypněte, případně se režim ukončí automaticky osm sekund po vypnutí zapalování. 2.1 Montáž GSM příslušenství V boční části alarmu se nachází konektor pro připojení GSM antény. Konektor antény opatrně našroubujte na tento konektor. Anténu neumísťujte na místo, u kterého se nacházejí velké kovové součástky, plechy, ani do blízkosti samotného alarmu. Doporučené místo je v okolí čelního skla vozidla. Anténa musí být připojena k GSM alarmu dříve než připojíte napájení k alarmu. Používejte pouze dodávanou GSM anténu. SIM kartu zatlačte dovnitř adaptéru zlatými ploškami dolů. Pro vyjmutí SIM karty opět zatlačte na její viditelnou část. Karta se vysune automaticky. 4

5 PROGRAMOVÁNÍ VOLITELNÝCH FUNKCÍ PŘENECHTE MONTÁŽNÍMU STŘEDISKU! Tabulka PROG programovatelných funkcí alarmu Pořadí Funkce 1.hodnota (přednastaveno) 2.hodnota 3.hodnota 4.hodnota 1 Čas zamykacího impulzu pro centrální zamykání 0,5s 3,5s 15s dvojitý 0,5s 2 Čas odemykacího impulzu pro centrální zamykání 0,5s 3,5s 15s dvojitý 0,5s 3 Zpoždění aktivace alarmu 3 s 20s 45s 60s 4 Omezení počtu poplachů vypnuto Zvuk sirény plynulý typ 1 typ 2 typ 3 6 Čas automatického zapnutí alarmu posledními dveřmi 10s 20s 30s 40s 7 Zapínání alarmu a centrálu alarm i vypnuto pouze alarm posledními dveřmi centrál - 8 Funkce světla přes výstražný trojúhelník vypnuta plynulý impulzní - 9 Délka impulzu pro kufr impulz 0,5s impulz 4s impulz 40s překlopení 10 Délka impulzu pro AUX impulz 0,5s impulz 4s impulz 40s překlopení 11 Akustický signál při při zapínání vypnutý / vypnutý zapínání/vypínání (při upozornění na zapnutý vždy upozorňování zapnuto vždy automatické zapnutí) - 12 Výstup na kufr bez vypnutí alarmu ale s vypnutím senzorů 5 bez vypnutí alarmu s vypnutím alarmu 13 Automatické znovuzapnutí alarmu zapnuto vypnuto Kontrola otevřených dveří vypnuta zapnuta Zamykání od zapalování vypnuto zapnuto Kalibrace času pro Mód 1 a 2 začne kalibrace Počet opakování poplachové zprávy 1x 2x 3x - 18 Potvrzení poplachu pouze stiskem klávesy rovněž ukončením hovoru Počet volání při poplachu 4x 8x 12x 2x 20 Jazyk slovenský český CAN BUS režim bez CAN BUS pouze čtení čtení a zápis čtení, zápis a dotah oken 22 Aktivace OEM ovladačem zapnuta vypnuta Přístup do alarmu s heslem Výstup na AUX bez vypnutí alarmu, ale s vypnutím senzorů Klakson přes CAN zapnutý pouze při poplachu Původní nastavení nastaví všechny funkce na přednastavené autorizovaným telefónem bez hesla bez vypnutí alarmu vypnutý vždy - - s vypnutím alarmu zapnutý vždy

6 2.2 Popis volitelných funkcí 1 Čas zamykacího impulzu pro centrální zamykání Nastavení doby trvání impulzu pro zamykací výstup. 2 Čas odemykacího impulzu pro centrální zamykání Nastavení doby trvání impulzu pro odemykací výstup. 3 Zpoždění aktivace alarmu Nastavení času do aktivace alarmu po stisknutí tlačítek pro hlídání anebo. Během této doby se aktivace snímačů nevyhodnocuje jako poplach a LED trvale svítí. 4 Omezení počtu poplachů Hodnota určuje počet spuštění poplachu od aktivačního vstupu (dveře, kufr, otřesový senzor, přídavný senzor) během jednoho hlídání. V případě překročení nastaveného počtu aktivací od jednoho vstupu (např. dveře), se tyto už nevyhodnocují jako poplach. Avšak nastane-li aktivace od jiného vstupu (např. kufr), začnou se všechny aktivace počítat znovu (vstup dveře opět může poplach vyvolat). 5 Zvuk sirény Nastavení zvuku sirény: Plynulý zvuk - nepřerušovaný Přerušovaný zvuk Typ 1 6 Čas automatického zapnutí alarmu Přerušovaný zvuk Typ 2 posledními dveřmi Nastavení doby čekání pro automatické Přerušovaný zvuk Typ 3 zapnutí alarmu po vypnutí zapalování a zavření posledních dveří. V případě otevření dveří a opětovného zavření se čas začne znovu odpočítávat. Aktivovat konkrétní části alarmu je možné nastavením v položce 7. Tuto funkci lze i vypnout volba 7, pozice 1. 7 Zapínání alarmu a centrálu posledními dveřmi Určuje, které části systému se mají zapnout při funkci zapínání posledními zavřenými dveřmi. Dobu, za kterou se alarm aktivuje, lze nastavit v položce 6. 8 Funkce světla přes výstražný trojúhelník Nastavení režimu práce výstupů na světla při využití spínání světel přes tlačítko výstražného trojúhelníku (Obr.4). Funkci lze využít u automobilů s problematickým přímým připojením rozsvícení světel. Příklad bliknutí světel 4x Výstup světla Světla vozidla - blikají Plynulý Impulzní 9 Délka impulzu pro kufr Nastavení doby trvání impulzu pro výstup na kufr. Při nastavení hodnoty na překlopení, je na výstupu při současném stisknutí tlačítek a stálých +12V, dokud nejsou tato tlačítka opět stisknuta. 6

7 10 Délka impulzu pro AUX Nastavení doby trvání impulzu pro přídavný výstup AUX. Při nastavení hodnoty na překlopení, je výstup při stisknutí tlačítek a připojen na kostru, dokud nejsou tato tlačítka opět stisknuta. 11 Akustický signál při zapínání/vypínání alarmu Tato volba umožňuje nastavit zvukovou signalizaci aktivace/deaktivace alarmu při manuálním zapnutí, případně při automatickém zapnutí. 12 Výstup na kufr Volba nastavuje chování alarmu při stisknutí tlačítek pro ovládání otevření kufru. V případě volby I se alarm nedeaktivuje, ale otřesový a přídavný senzor jsou vypnuty a současně je sledován vstup kufr. Dojde-li k otevření kufru do 8 sekund, senzory zůstanou vypnuty až do jeho zavření, v opačném případě se senzory opět zapnou. V případě volby II se alarm nedeaktivuje, všechny vstupy i senzory zůstávají aktivní, pouze výstup pro kufr je sepnutý po nastavený čas (funkce 9). V případě volby III dojde k sepnutí výstupu pro kufr a současně je deaktivován alarm. Pro otevření kufru lze použít i OEM ovladač, v tom případě nezapojujte výstup pro kufr. Kufr bude otevřený samotným vozidlem. 13 Automatické znovuzapnutí alarmu Volba nastavuje funkci opětovného zapnutí alarmu po 30 sekundách od vypnutí alarmu v případě, že nedošlo k otevření dveří nebo kufru. 14 Kontrola otevřených dveří Nastavení kontroly otevřených dveří při zapnutém zapalování. Při otevřených dveřích alarm upozorní max. 10x bliknutím světel. 15 Zamykání od zapalování V případě nastavení této funkce se centrální zamykání aktivuje do 8 sekund od zapnutí zapalování. Po vypnutí zapalování se dveře okamžitě odemknou. V případě, kdy dojde k otevření dveří anebo zůstanou-li dveře otevřené po zapnutí zapalování se funkce zamknutí neprovede! 16 Kalibrace času pro Mód 1 a 2 Vstupem do této volby v programové tabulce začne kalibrace nastavení doby zapnutí kontaktu výstražného trojúhelníku. Celý postup navolení funkce a kalibrace: a) Zapněte zapalování. b) Pro vstup do programovacího režimu stiskněte 7x servisní tlačítko. c) Vypněte zapalování. d) Navolte 16-tý řádek tabulky stiskněte 16x servisní tlačítko. e) Zapněte zapalování. f) Podržením stisknutého tlačítka se spustí kalibrace, podle navoleného módu se vyšle impulz na výstup světel, které musí být alespoň jedno připojené ke kontaktu tlačítka výstražného trojúhelníku. g) Během doby stisknutého tlačítka musí světla 8x bliknout. h) Vypněte zapalování. Kalibrace je ukončena. FUNKCE JE PŘÍSTUPNÁ POUZE PŘI NASTAVENÍ VOLBY 8 NA MÓD1 nebo Počet opakování poplachové zprávy Touto funkcí nastavíte počet opakování hlasové zprávy o poplachu při přijetí hovoru na telefonu. Opakování zprávy je vhodné například přepíná-li se hovor na hlasitý odposlech. 7

8 18 Potvrzení poplachu Funkce nastavuje způsob potvrzení zrušení poplachu při volání GSM alarmu na zvolené telefonní číslo. Zrušení poplachu a opětovného volání pouze tlačítkem 1 bude možné, je-li nastavena možnost I. Není-li tlačítko 1 na telefonu stisknuto a hovor byl ukončen, GSM alarm bude opětovně na telefon volat. V případě možnosti II stačí pro zrušení poplachu a opětovného volání libovolné ukončení hovoru. 19 Počet volání při poplachu Funkce nastavuje maximální počet volání (stejný pro obě čísla) na jednotlivá telefonní čísla při poplachu a nepřijetí hovoru. Po vyčerpání nastavených počtů volání na čísla, se už další volání neuskuteční. Je-li znovu vyhlášen poplach, alarm provede opětovný počet volání. Je-li ale hovor přijat a ukončen podle nastavení funkce 18, další volání se neuskuteční. Původní nastavení je 4x na první číslo a rovněž 4x na druhé číslo. 20 Jazyk Nastavením si lze zvolit jazyk, ve kterém má probíhat hlasová komunikace, tedy hlasové menu a oznámení alarmu. Původní nastavení je slovenština. Jazyk je možné přepínat i při začátku telefonického spojení s alarmem prostřednictvím tlačítka. 21 CAN BUS režim Funkce nastavuje režim spolupráce alarmu s modulem CAN BUS Magicar. U volby I není využíváno spojení s modulem. Volba II umožňuje alarmu pouze číst informace z modulu (stav dveří, kufru a pod.). U volby III může alarm zasílat informace prostřednictvím modulu např. bliknutí směrovkami, zamknutí dveří a pod. Navíc u volby IV se každým zamknutím dveří vozidla dotáhnou okna ve dveřích. Použití modulu a podporované funkce prostřednictvím modulu CAN BUS Magicar je nutné prověřit pro každou značku vozidla v seznamu funkcí modulu CAN BUS Magicar. 22 Aktivace OEM ovladačem Při zapnuté funkci je možné aktivovat a deaktivovat alarm také původním ovladačem k vozidlu. Rovněž lze používat na ovládání alarmu také dodávaný ovladač. Je-li funkce vypnutá, pak je možné ovládat alarm pouze dodávaným ovladačem. Původním ovladačem lze pouze odemknout anebo zamknout dveře vozidla, alarm se ale nedeaktivuje resp. neaktivuje. 23 Přístup do alarmu V případě volby I bude při volání na alarm z jakéhokoliv telefonního čísla vyžadován pro vstup do hlasového menu 6-místný přístupový kód. Je-li zvolena možnost II bude vyžadován přístupový kód pouze u neautorizovaných telefonních čísel, takže v případě volání z telefonních čísel, které jsou zadány v alarmu bude vstup do hlasového menu přímý. 24 Výstup na AUX V případě volby I se sepnutím výstupu AUX alarm nevypne, ale po dobu sepnutí výstupu jsou vypnuty otřesový a přídavný senzor. V případě volby II se sepnutím výstupu AUX alarm nevypne a všechny vstupy a senzory zůstávají aktivní (mohou vyvolat poplach). V případě volby III se aktivováním výstupu AUX současně deaktivuje alarm. 8

9 25 Klakson přes CAN V případě volby I bude přes CAN sběrnici ovládán klakson vozidla pouze v případě poplachu. Volba II vypíná ovládání klaksonu přes CAN. V případě volby III je klakson zapnutý přes CAN i při poplachu a upozorňování. 26 Původní nastavení Nastaví všechny funkce alarmu na přednastavenou hodnotu. Pro GSM část nastaví vstupní PIN na hodnotu a vymažou se všechny telefonní čísla. POZNÁMKY Je vhodné, aby se zadávání vstupního kódu, jako i telefonních čísel do alarmu, provádělo s vypnutým hlasitým hovorem. Předejdete tak možnému odposlechu, jako i chybnému zadání kódů vlivem echa a okolních ruchů. Pro zkrácené ovládání alarmu přes mobilní telefon lze použít přímé vyslání řetězce z telefonu. Například: Aktivace alarmu použitím hesla: 09xxxxxxxxp123456#p10 Aktivace alarmu bez použití hesla (z autorizovaného telefonu volba 23.): 09xxxxxxxxp10 Kde 09xxxxxxxx je telefonní číslo alarmu, p je znak pro pauzu (u některých telefonů se používá Čárka), # je vstupní heslo do alarmu a 1 - volba pro aktivaci alarmu ( 2 - pro deaktivaci), 0 na konci - ukončení hovoru. Je možné vytvořit řetězec ze všech možností menu, tedy například i zadání prvního telefonního čísla: 09xxxxxxxxp123456#p522p09yyyyyyyy#p0 Kde 09yyyyyyyy je telefonní číslo, které chcete zadat. 3 PŘEHLED VSTUPŮ A VÝSTUPŮ K alarmu je možné připojit modul CAN BUS Magicar. V takovém případě lze redukovat montážní čas a potřebu zapojovat vodiče na příslušné vstupy a výstupy jako např. vstup dveří, vstup kufru, zapalování, ovládání kufru, ovládání dveří, ovládání světel, případně klaksonu. V ideálním případě je potřebné připojit pouze napájení alarmu, senzory, indikační LED, servisní tlačítko, blokovací relé a GSM anténu. 3.1 Konektor UART připojení pro Modul CAN BUS Magicar Konektor poskytuje napájení modulu a řídící signály. Možnost připojení modulu a také podporované funkce modulu je nutné prověřit v seznamu podporovaných vozidel pro konkrétní verzi modulu CAN BUS Magicar. Režim použití modulu je nutné nastavit v alarmu viz. tabulka na str.6 funkce Vstup otřesového snímače Napájení (+12 V) pro otřesový snímač je přítomno během celé doby. Vstup reaguje na ukostření. 3.3 Vstup pro přídavný snímač Napájení (+12V) pro přídavný snímač je přítomno pouze během aktivního hlídání. Při vypnutí alarmu se vypíná rovněž napájecí napětí snímače. Vstup reaguje na ukostření. vstup +12V kostra Pohled na konektor snímače systémové jednotky pohled zpředu 3.4 Aktivační vstupy dveří a kufru Vstupy dveří reagují na ukostření a +12V. Vstup kufr reaguje na ukostření. 9

10 3.5 Vstup od zapalování +15 Vstup se připojuje na spínací skříňku a vodič +15 (zapalování). V závislosti na podporovaných funkcích modulu CAN BUS a vozidla není nutné tento vstup zapojovat při ACC Zap použití modulu. Na zapalování Vyp Start 3.6 Blokovací výstup Při aktivovaném alarmu - během hlídání, při PANIC poplachu a poplachu od aktivačních vstupů je tento výstup připojen na kostru (Obr.1). Umožňuje pracovat s proudem do -250mA, což postačuje k sepnutí např. blokovacího relé. K zapalování (11) K blokovacímu výstupu (7) Obr.1 Zapojení blokovacího relé a Ke startéru Relé je dodáváno k alarmu. 3.7 Výstup na kufr Výstup se při aktivaci připojí na +12V (Obr.2) po dobu nastavenou ve volbě č.9. V závislosti na podporovaných funkcích modulu CAN BUS a vozidla není nutné tento vstup zapojovat při použití modulu. K výstupu na kufr (8) 3.8 Výstup na přídavný AUX Výstup se při aktivaci připojí na kostru po dobu nastavenou v PROG tabulce č.10. Umožňuje připojení relé anebo zařízení s proudem do -1A. Elektromagnet mechanizmu Obr. 2 Zapojení otevření kufru 3.9 Výstup na sirénu Na výstup se podle nastaveného režimu (tabulka str.6 volba č.5 ) připojuje +12V Výstupy na světla Obr. 3 Příklad zapojení světel Tyto výstupy jsou reléové se spínáním na společný vstup COM (Obr.3). Je tedy možné spínat světla spínáním na kostru, případně připojováním na +12V. Funkce sepnutí se nastavuje podle PROG tabulky č.8 a 16. POZOR! Zásadně se nesmí používat současně ovládání světel analogovým připojením a CAN BUS modulem!!! 3.11 Výstupy na centrální zamykání K dispozici jsou kompletní kontakty dvou relé, to umožňuje variabilní připojení centrální jednotky (Obr.1-4). Samotné doby spínání relé lze nastavit v PROG tabulce č.1 a 2. POZOR! Zásadně se nesmí Ovládání světel automobilu používat současně ovládání dveří analogovým připojením a CAN BUS modulem!!! Příklady zapojení výstupů CZ: K výstupu světel (2,4) Společný vstup (3) připojte na +12V +12V Spínač Světla automobilu výstražného světla Výstup světel (2 nebo 4) Kontakt relé pro světla Společný vstup (3) nahrazuje kontakt spínače výstražného světla výstražného světla Obr. 4 Příklad zapojení ovládání světel pomocí spínače výstražného světla 10 K výstupu světel (2,4) Společný vstup (3) připojte na kostru +12V

11 Obr.5 Zapojení pro centrální zamykání se spínačem v obou dveřích. Je nutný motor na řízení. Obr.6 Zapojení pro centrální zamykání se spínačem v předních dveřích automobilu. Alarm oranžová bílá žlutá oranž/černá bílá/černá žlutá/černá NC1 COM1 NO1 NC2 COM2 NO2 +12V Zamknout Odemknout Alarm oranžová bílá žlutá oranž/černá bílá/černá žlutá/černá Odemknout NC1 COM1 NO1 NC2 COM2 NO2 +12V Zamknout spínač v předních dveřích Obr.8 Zapojení pro centrální zamykání s řídící jednotkou. Obr.7 Zapojení pro pneumatické centrální zamykání, které ovládá spínač (4 sek. impulzy) Alarm oranžová bílá žlutá oranž/černá bílá/černá žlutá/černá NC1 COM1 NO1 NC2 COM2 NO2 Spínač elek. motoru Odemknout Alarm Hlavní vodič Zamknout oranžová bílá žlutá oranž/černá bílá/černá žluá/černá Pneumatický servomotor NC1 COM1 NO1 NC2 COM2 NO2 Kostra Odemknout Zamknout kontakt - odemknuto kontakt - zamknuto Řídící jednotka centrálního zamykání 11

12 SCHÉMA ZAPOJENÍ ALARMU GSM 077 Anténa DO Konektor pro Modul CAN BUS Magicar Indikace Servisní tlačítko Přídavný senzor 2 Zapalování Otřesový senzor a 85 Příklady zapojení blokovacího relé Obr.1 GSM 077 Konektor GSM Číslování konektoru v systémové jednotce pohled zpředu 4 žlutá/černá NO2 pojistka 15A 5 bílá/černá 6 oranžová/černá pojistka 15A 1 žlutá 2 bílá 3 oranžová NO1 NC2 NC1 pojistka 20A 1 červená 8 oranžová/bílá Bat odemykání zamykání Příklady zapojení CZ Obr.1, 2, 3, 4. Nepoužívat v případě ovládání dveří přes modul CAN BUS Magicar!!! vstup kufr (-) 12 čierna 6 zelená/žlutá vstup dveře (+) vstup dveře (-) +12V 10 modrá/bílá 3 červená/černá 5 růžová pojistka7.5a pojistka7.5a 9 modrá ver.1.22 výstup AUX (-) světla COM siréna 7 žlutá/zelená výstup blokování (-) 11 bílá 2 hnědá 4 hnědá 8 zelená/černá pojistka 5A zapalování (+) Příklady zapojení světel Obr.3 výstup kufr (+)

13 - Autoalarm je určen k montáži do všech vozidel s benzínovým a dieselovým motorem s palubním napětím +12V ukončeným záporným pólem. - Autoalarm musí být namontován dle doporučení výrobce. - Montáž alarmu svěřte odbornému servisnímu středisku. - Výběr servisního střediska doporučujeme konzultovat s výrobcem alarmu. - Homologizační značky se nacházejí na obalu a na hlavních komponentech výrobku. OSVĚDČENÍ O MONTÁŽI Já níže podepsaný... odborný pracovník potvrzuji, že vozidlový poplachový systém/imobilizér1/ popsaný níže, byl mnou instalován v souladu s montážními instrukcemi dodanými výrobcem systému. Popis vozidla: Značka:... Typ:... Výrobní číslo:... Registrační číslo:... Popis vozidlového poplachového systému/imobilizéru1/ Značka:... Typ:... Homologizační číslo:... Vydáno v:... Dne:... Úplná adresa a razítko montážního střediska: Podpis:... (uvést funkci) 1/ Nehodící se přeškrtněte Pracovní pásmo GSM modulu E-GSM / GPRS 900/1800MHz Výstupní výkon vysílače 2 W pro GSM900, 1 W pro GSM1800 Splňuje předpis EHK č.97 Bezpečnost STN EN EMC podle STN EN , STN ETS Rádiové parametry STN EN , STN EN , STN EN Podmínky provozu podle všeobecných povolení TÚSR č. VPR 5/2004 a VP 1/2005

MODULÁRNÍ AUTOALARM s tranzistorovým výstupem pro CZ

MODULÁRNÍ AUTOALARM s tranzistorovým výstupem pro CZ MODULÁRNÍ AUTOALARM s tranzistorovým výstupem pro CZ MONTÁŽNÍ MANUÁL www.levnealarmy.cz PROGRAMOVÁNÍ Pozn.: I po výpadku napájení alarmu, zůstanou veškerá nastavení zachována. PROGRAMOVÁNÍ dálkových ovladačů

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B uživatelský manuál www.levnealarmy.cz OBSAH 1. Důležité informace... 2 2. Úvod... 2 3. Displej dálkového ovladače... 3 3.1. Popis ikonek displeje... 3 4.

Více

MAGICAR 9000B montážní manuál

MAGICAR 9000B montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 9000B je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného

Více

MAGICAR MA600H. www.9000.cz

MAGICAR MA600H. www.9000.cz MAGICAR MA600H www.9000.cz Základní prvky systému ANTÉNA INDIKAČNÍ LASER DRŽÁK LED A LED B SYSTÉMOVÁ SIRÉNA SYSTÉMOVÉ TLAČÍTKO LED C LED D PIR SENZOR ADAPTÉRU ZDÍŘKA PRO KONEKTOR Montáž Li-Ion baterie

Více

T GSM GSM ALARM SYSTEM

T GSM GSM ALARM SYSTEM T GSM GSM ALARM SYSTEM CZ uživatelský návod Obsah CZ... 1. T GSM jako GSM ALARM... 3 1.1 Popis systému 1.2 Popis dálkových ovladačů 1.3 Popis funkcí tlačítek dálkového ovladače 2. funkce systému... 4 3.

Více

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Můžete si dopřát kvalitu Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Popis nastavení parametrů systému a pokyny k instalaci Úvodní informace Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál

MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál MISTRAL MAX R1 MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ Hlavní znaky Plovoucí kód Dálkové zapnutí/vypnutí alarmu Tiché zapnutí/vypnutí alarmu

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ TS 818. alarm s centrálním zamykáním

NÁVOD NA POUŽITÍ TS 818. alarm s centrálním zamykáním NÁVOD NA POUŽITÍ TS 818 alarm s centrálním zamykáním Obsah balení 1x anglický návod 1x český návod 1x řídící jednotka 2x kabelový svazek 1x led s káblem 2x dvouvodičový servomotor 2x pětivodičový servomotor

Více

2TN - G. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál

2TN - G. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál 2TN - G MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál CZ MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ Charakteristické vlastnosti Plovoucí kód Dálkové vypnutí/zapnutí alarmu Tiché vypnutí/zapnutí

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL.

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www..levnealarmy.cz Tlačítko č. 1 Tlačítko č.2 Dálkový ovladač Tlačítko Zapnuté Vypnuté Zapnuté zapalování I - krátký stisk Vypnutí alarmu Zapnutí alarmu I - delší

Více

MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM

MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM RC 302 2TN MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montážní manuál CZ RC 302 2TN CZ MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM OBSAH 1. Funkce dálkového ovladače... 3 2. Programování dálkových

Více

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou CZ AUTOALARM ØADY 210 AUTOALARM S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ ovládané plovoucím kódem 210 SK 210 Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù Dovozce: Tento výrobek musí být nainstalován

Více

MISTRAL MAX R2. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál

MISTRAL MAX R2. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál MISTRAL MAX R2 MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ Hlavní znaky Plovoucí kód Dálkové zapnutí/vypnutí alarmu Tiché zapnutí/vypnutí alarmu

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www.levnealarmy.cz Dálkový ovladač Tlačítko Alarm zapnutý Alarm vypnutý Zapnuté zapalování I - krátký stisk Zapnutí alarmu Zapnutí alarmu II - krátký stisk Vypnutí

Více

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 840 je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

CBA 100 NÁVOD NA POUŽITÍ. Systém zabezpeèení vozu pro CAN BUS

CBA 100 NÁVOD NA POUŽITÍ. Systém zabezpeèení vozu pro CAN BUS Přidání nového servisního klíče Můžete mít uložené až 4 servisní klíče. Přidání 5-tého klíče způsobí odstranění prvního ŠEDÝ ŠEDÝ 3X 4 sek 2X 3X NÁVOD NA POUŽITÍ CBA 100 1...4 max 1X 2X 3X Systém zabezpeèení

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru. www.9000.cz MAGICAR M870. Uživatelský manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru. www.9000.cz MAGICAR M870. Uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru www.9000.cz MAGICAR M870 Uživatelský manuál OBSAH 1. Důležité informace.. 3 2. Úvod 3 3. Dálkový ovladač.. 3 4. Displej dálkového ovladače 4 4.1.

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM MONTÁŽNÍ MANUÁL.

MODULÁRNÍ AUTOALARM MONTÁŽNÍ MANUÁL. MODULÁRNÍ AUTOALARM MONTÁŽNÍ MANUÁL www.levnealarmy.cz Dálkový ovladač Tlačítko Alarm zapnutý Alarm vypnutý Zapnuté zapalování I - krátký stisk Zapnutí alarmu Zapnutí alarmu II - krátký stisk Vypnutí alarmu

Více

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09 programu 1.00 Ústředna VERSA Verze UŽIVATELSKÝ MANUÁL GDAŃSK versa_u_cz 03/09 VAROVÁNÍ Abyste předešli problémům s ovládáním systému, prostudujte si prosím pečlivě tento manuál před započetím ovládání

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

AlarmTon - GSM hlásič - Verze HW 2.0, SW 3.5 Návod k obsluze a instalaci AlarmTon - GSM alarm - popis a funkce Stručný popis AlarmTon (GSM alarm) je určen k monitorování určitého objektu, např. auta nebo

Více

AlarmTon - GSM hlásič - Verze HW 1.2, SW 3.2 Návod k obsluze a instalaci AlarmTon - GSM alarm - popis a funkce Stručný popis AlarmTon (GSM alarm) je určen k monitorování určitého objektu, např. auta nebo

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál

CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál DS500 CAN DS500 CAN U CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál Ver.1.07 Vlastnosti CANBUS alarmu Ultrazvukový snímač u verze DS500 CAN U. 2 nezávislé přídavné vstupy pro snímače. Spínané

Více

RC 202-KEY. www.9000.cz. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál

RC 202-KEY. www.9000.cz. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál RC 202-KEY www.9000.cz MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál Modul dálkového ovládání s plovoucím kódom Montážní a uživatelský manuál OBSAH Hlavní znaky... 2 1. Funkce

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN M. www.9000.cz. Motocyklový alarm

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN M. www.9000.cz. Motocyklový alarm NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN M www.9000.cz Motocyklový alarm Obsah balení řídící jednotka kabelový svazek dálkový ovladač programovací tlačítko (součást kab. svazku) signalizační LED (součást kab. svazku)

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

PC5936 v1.0 Instalační manuál

PC5936 v1.0 Instalační manuál PC5936 v1.0 Instalační manuál DSC-8099-1 Obsah Sekce 1: Úvod 1 1.1 Technická specifikace...1 1.2 Rozšiřující moduly...2 Sekce 2: Instalace 3 2.1 Postup instalace...3 2.2 Sběrnice Combus...4 2.3 Připojení

Více

POKYNY K OBSLUZE. Bezpečnostní systém MODEL: VOYAGER. Vlastnosti systému :

POKYNY K OBSLUZE. Bezpečnostní systém MODEL: VOYAGER. Vlastnosti systému : Bezpečnostní systém POKYNY K OBSLUZE MODEL: VOYAGER Vlastnosti systému : 1. Dva 4-tlačítkové ovladače s plovoucím kódem a funkcí antiscan 2. Aktivace / deaktivace systému 3. Tichá aktivace / deaktivace

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón;

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón; Schéma zapojení hlavní jednotky SP + SP- připojený reproduktor SP- uzemnění (GND) Drátové zóny: L1 až L4 jsou vodiči připojované zóny, od příslušného vstupu a země. Na svorkách není napětí, ale jsou uzpůsobeny

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL AQ CONTROL AQ CONTROL UNIT - MANUÁL Verze 1.0 1 OBSAH Instalace zařízení... 3 Lokace... 3 Napájení... 3 Chci připojit... 4 LED pásky... 4 Zářivkový předřadníku řízeného 0-10V... 4 LED reflektory (proudový

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ TS KEY. autoalarm s použitím originálního dálkového ovládače

NÁVOD NA POUŽITÍ TS KEY. autoalarm s použitím originálního dálkového ovládače NÁVOD NA POUŽITÍ TS KEY autoalarm s použitím originálního dálkového ovládače OBSAH BALENí řídící jednotka dvouzónový otřesový snímač siréna 3x kábelový svazek signalizační LED programovací tlačítko dveřní

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

GSM2 Modul. Obecný popis + Konfigurace pomocí SMS. ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone. Průmyslová 969/15.

GSM2 Modul. Obecný popis + Konfigurace pomocí SMS. ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone. Průmyslová 969/15. GSM2 Modul GSM2 Modul Obecný popis + Konfigurace pomocí SMS ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone Průmyslová 969/15 747 25 Bolatice Servis: 777 248 012 Obchod: 553 663 322 www.czechphone.cz OBSAH

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 Úvod! Před instalací si prosím zkontrolujte kompatibilitu alarmu T CAN podle přiloženého seznamu podporovaných vozidel.!

Více

Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748. s klávesnicí

Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748. s klávesnicí Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748 s klávesnicí 636 646 Uživatelský manuál ESPRIT OBSAH strana Úvod 2 Zobrazení, Akustika 2 Rozdělení systému 3 Přístupová práva kódů 3 Programování uživatelských

Více

GSM V2 GSM V2 doc Ver.1.0

GSM V2 GSM V2 doc Ver.1.0 GSM V2 MODUL Restartér a monitorování pro zařízení Controler má relé pro spínací zařízení a monitoring tři vstupy, například, které můžete ovládat napájení pracovní vyrovnávací paměti nebo jiná zařízení.

Více

Instalační příručka DSC PC510 v1.0

Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Obsah Úvod: 2 Vlastnosti 2 Specifikace 2 Instalace 3 Montáž ústředny 3 Montáž klávesnice 3 Kabeláž 4 Zapojení bezpečnostních zón 4 Zapojení zdroje 4 Programovatelný výstup

Více

RC 202-KEY. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál

RC 202-KEY. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál RC 202-KEY MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál CZ OBSAH Hlavní znaky... 2 1. Funkce dálkového ovladače... 3 2. Programování dálkových ovladačů... 3 3. Funkce RC 202...

Více

CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití

CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití CLIFFORD The Science of Security Concept 100 Podrobný návod k použití Údržba systému Váš systém Clifford nevyžaduje žádnou údržbu, kromě pravidelné výměny baterií dálkového ovladače. Základní podmínkou

Více

Bezpečnostní GSM poplachový systém. Uživatelský manuál

Bezpečnostní GSM poplachový systém. Uživatelský manuál Bezpečnostní GSM poplachový systém Uživatelský manuál 1. Představení systému Bezdrátový inteligentní elektronický GSM poplachový systém. Jako přidávek je tento poplachový system vysoce automatický, automatický

Více

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e Návod na montáž a používání 1. Použití Pro rízení intenzity osvetlení (svetelného toku) všech stmívatelných záteží s výjimkou zárivek. Stmívac je vhodný pro stmívání odporové, indukcní nebo kapacitní záteže

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém SPY09 Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Tlačítka

Více

Dálkově ovládáný autoalarm K3512

Dálkově ovládáný autoalarm K3512 Dálkově ovládáný autoalarm K3512 Tento výkonný autoalarm je schopen spojit se a spolupracovat s velkým množstvím senzorů. Navíc dálkové ovládání (infračervené pro K3215) umožňuje, aby byl centrální systém

Více

www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz

www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz Úvod Uživatelská příručka 1. Úvod, Vlastnosti a Specifikace Sebury stouch W-w/ stouch W-s/ skey W-w/ skey W-s jsou zařízení pro samostatnou kontrolu vstupu, která obsahují

Více

MODUL CAN DS 450 verze 2.0. Modul CAN BUS převodníku Uživatelský manuál

MODUL CAN DS 450 verze 2.0. Modul CAN BUS převodníku Uživatelský manuál MODUL CAN DS 450 verze 2.0 Modul CAN BUS převodníku Uživatelský manuál CZ Úvod... 3 Informace... 3 Programování modulu CAN DS 450... 3 Funkce výstupů modulu CAN DS 450 verze 2.0... 4 Technické údaje...

Více

Digitální RPM switch. se třemi nezávisle ovládanými výstupy. RS-01 (fw 1.1)

Digitální RPM switch. se třemi nezávisle ovládanými výstupy. RS-01 (fw 1.1) Digitální RPM switch se třemi nezávisle ovládanými výstupy RS-01 (fw 1.1) Stručný popis zařízení Jedná se o multifunkční modul spínající své výstupy na základě naměřených otáček. Může být použit jako shift

Více

TM servis the technical motion s.r.o. GSM Pager V1.3 GSM PAGER V1.3

TM servis the technical motion s.r.o. GSM Pager V1.3 GSM PAGER V1.3 GSM PAGER V1.3 Funkce zařízení: Modul je schopen vysílat informace o aktivaci kontaktů napojených na jeho vstupy prostřednictvím sítě GSM. Informace může být podána prostřednictvím SMS nebo telefonního

Více

Autoalarm Steelmate 988N2 s dálkovým startem motoru Uživatelský manuál

Autoalarm Steelmate 988N2 s dálkovým startem motoru Uživatelský manuál Autoalarm Steelmate 988N2 s dálkovým startem motoru Uživatelský manuál 1 Obsah Obsah... 2 1. Úvod a funkce... 3 Důležité pokyny... 3 Technické parametry... 3 Vlastnosti dvoucestného LCD ovladače... 3 Dálkový

Více

GSM komunikátor T340M

GSM komunikátor T340M GSM komunikátor T340M Popis zařízení Zařízení GSM komunikátor T340M je zařízení se 6 vstupy a 1 reléovým výstupem (NO,NC) a 2 tranzistorovými výstupy s otevřeným nezapojeným kolektorem. Vstupy se aktivují

Více

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY Sabre II Uživatelský manuál www.clifford.cz 1 Obsah Standardní výbava Sabre II...3 Vítejte ve světě špičkových technologií abezpečovacích systémů a pohodlí ve

Více

AUTOALARM s imobilizérem, nárazovým čidlem a dálkovým ovládáním LEGENDFORD LF-14

AUTOALARM s imobilizérem, nárazovým čidlem a dálkovým ovládáním LEGENDFORD LF-14 AUTOALARM s imobilizérem, nárazovým čidlem a dálkovým ovládáním LEGENDFORD LF-14 NÁVOD PRO INSTALACI A ÚDRŽBU INSTRUKCE PRO INSTALACI A ÚDRŽBU AUTOALARMU LEGENDFORD F-14 Řídící jednotka alarmu by měla

Více

Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115)

Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115) TECHNICKÁ DATA Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115) Max. výkon Napájení příslušenství Stupeň ochrany Provozní teplota Rádiový

Více

GR-2000 návod k použití. Obecně Svítidla tohoto typu jsou určena jak pro profesionální, tak pro domácí použití.

GR-2000 návod k použití. Obecně Svítidla tohoto typu jsou určena jak pro profesionální, tak pro domácí použití. GR-2000 návod k použití Obecně Svítidla tohoto typu jsou určena jak pro profesionální, tak pro domácí použití. Vlastnosti: 1. Možnost volby z trvale svítícího na pouze nouzové a naopak, dle požadavku 2.

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. uživatelský manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000 uživatelský manuál I.ÚVOD MAGICAR 4000 je bezpečnostní zařízení s vysokým stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného ovladače budete okamžitě informováni o případném

Více

PC1 AWZ 516 Časové relé, osmifunkční. v.2.0 cz

PC1 AWZ 516 Časové relé, osmifunkční. v.2.0 cz PC1 AWZ 516 Časové relé, osmifunkční. v.2.0 cz Vydání: 2. ze dne 05.01.2011 Nahrazuje vydání: 1 ze dne 01.02.2008 1. Obecný popis, určení. Časové relé PC1 umožňuje realizovat jeden z osmi časově logických

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

WLS 909-433 používá tři baterie typu A-76 a WLS 919-433 používá dvě lithiové baterie CR2032.

WLS 909-433 používá tři baterie typu A-76 a WLS 919-433 používá dvě lithiové baterie CR2032. Kapitola 1: Úvod 1.1 Specifikace a vlastnosti Proudový odběr: 50mA (v klidu) a maximálně 200mA (oba PGM výstupy aktivovány) Frekvence: 433MHz Přijímač přijímá signál až z 8 bezdrátových ovladačů Anténa:

Více

GSM IG Touch LCD. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP.

GSM IG Touch LCD. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP. GSM IG Touch LCD Zabezpečovací systém GSM Intelliguard Touch LCD je určen pro hlídání bytových a komerčních prostor. Nabízí plně integrovanou centrální jednotku s možností připojení bezdrátových detektorů.

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. montážní manuál. www.levnealarmy.cz

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. montážní manuál. www.levnealarmy.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 8000B je bezpečnostní zařízení s nejvyšším stupněm ochrany. Díky dvojcestnému ovladači budete okamžite

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

Modul efektového bezkontaktního spínaní osvětlení schodiště SCH-01

Modul efektového bezkontaktního spínaní osvětlení schodiště SCH-01 Modul efektového spínání osvětlení schodiště slouží k automatickému osvětlení schodišť po vstupu osoby na první článek schodiště. Základní vlastnosti a funkce modulu: Bezkontaktní spínání po vstupu na

Více

Základní prvky systému

Základní prvky systému MAGICAR MA600H Základní prvky systému ANTÉNA INDIKAČNÍ LASER DRŽÁK LED A LED B SYSTÉMOVÁ SIRÉNA SYSTÉMOVÉ TLAČÍTKO LED C LED D PIR SENZOR ADAPTÉRU ZDÍŘKA PRO KONEKTOR Montáž Li-Ion baterie do systému +12V

Více

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY Arrow II Uživatelský manuál Obsah Vítejte ve světě špičkových technologií zabezpečovacích systémů a pohodlí ve vozidlech... 5 Váš 2 tlačítkový/3 kanálový dálkový

Více

Uživatelská příručka - diagnostický systém

Uživatelská příručka - diagnostický systém Uživatelská příručka - diagnostický systém v 2.6.9 Autodiagnostika ROBEKO www.autodiagnostika-obd.cz Obsah: 1. Úvod : 1.1 Spuštění programu...4 1.2 Základní obrazovka...4 2. Základní funkce : 2.1 Navázání

Více

Art.KRA76/KRA78 (B/W)

Art.KRA76/KRA78 (B/W) Art.KRA76/KRA78 (B/W) Audiotelefon pro digitální systém Videx VX2200 Kelcom Int. spol s r.o. Tomkova 142A, 500 26 Hradec Králové tel.: +420 495 513 886 fax: +420 495 513 882 info@kelcom.cz www.kelcom.cz

Více

verze: 4.0 Březen, 2011

verze: 4.0 Březen, 2011 verze: 4.0 Březen, 2011 ONI Střežení Obsah Popis jednotky... 2 Základní funkce jednotky... 3 Odemčení/zamčení vozidla... 3 Zapnutí/vypnutí zapalování... 3 Odesílání polohy... 3 Alarm vozidla (univerzální

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Řídící jednotka AirBasic 2

Řídící jednotka AirBasic 2 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_001 2010/04/jbrg-08 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost... 1 1.1 Uložení návodu k obsluze... 1 1.2 Bezpečnost... 1 2. Provoz... 2 2.1 Ovládací

Více

Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22. Úvod. Popis instalace: Poznámky k režimům:

Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22. Úvod. Popis instalace: Poznámky k režimům: Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Úvod Děkujeme za nákup sady autoalarmu PAA-02 a modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o zařízení umožňující střežit

Více

Inteligentní bezdrátový GSM Alarm GSM GUARD Basic / Standard / Premium Uživatelská příručka. Verze 2.3 20.5.2008. web: www.gsm-alarmy.

Inteligentní bezdrátový GSM Alarm GSM GUARD Basic / Standard / Premium Uživatelská příručka. Verze 2.3 20.5.2008. web: www.gsm-alarmy. Inteligentní bezdrátový GSM Alarm GSM GUARD Basic / Standard / Premium Uživatelská příručka Verze 2.3 20.5.2008 web: www.gsm-alarmy.cz Obsah 1. Základní popis 3 2. Obsah balení 3 3. Popis centrální jednotky

Více

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648 Uživatelský manuál s klávesnicí K648 EVO Uživatelský manuál OBSAH Obsah 1 Úvod 2 1.0 Popis 2 2.0 Základní operace 3 2.1 Zvuková signalizace klávesnice 4 2.2 Zobrazování LED klávesnice 4 2.3 Dělení na

Více

SE 529. Zabezpečovací systém pro vozidla se zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání

SE 529. Zabezpečovací systém pro vozidla se zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 529 Zabezpečovací systém pro vozidla se zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení 3 12 Deaktivace zabezpečení (odbezpečení vozidla)

Více

Dvoucestný autoalarm. Maxicar 486-3505. Montážní a uživatelská příručka PROSÍM čtěte před montáží

Dvoucestný autoalarm. Maxicar 486-3505. Montážní a uživatelská příručka PROSÍM čtěte před montáží Dvoucestný autoalarm Maxicar 486-3505 Montážní a uživatelská příručka PROSÍM čtěte před montáží Úvod: Pozor: 1. LCD ovladač je potřeba chránit před pádem, vniknutím kapaliny a přímým slunečním zářením.

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Příloha a obsluze Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Uvedení do provozu 3 1.1. Uvedení do provozu ENA 50/60 3 1.2. Parametry pro uvedení do provozu 3 2. Položky menu Hardware a Parametry

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem. SENTINEL 1100 uživatelský manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem. SENTINEL 1100 uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 uživatelský manuál OBSAH 1. DŮLEŽITÉ INFORMACE... 1 2. ÚVOD... 1 3. DISPLEJ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 3.1. POPIS IKONEK DISPLEJE... 1 4. FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE...

Více

AUTOALARM MINICAR. Řada 686H. Uživatelský a montážní návod. S plovoucím kódem

AUTOALARM MINICAR. Řada 686H. Uživatelský a montážní návod. S plovoucím kódem AUTOALARM MINICAR Řada 686H S plovoucím kódem Uživatelský a montážní návod Děkujeme že jste si vybrali právě tento systém Prosíme, čtěte následující informace, než začnete alarm instalovat a používat.

Více

M MAX TECH s.r.o. Část 1: SEZNÁMENÍ ÚVOD

M MAX TECH s.r.o. Část 1: SEZNÁMENÍ ÚVOD Část : SEZNÁMENÍ ÚVOD KLÁVESNICE LED NAPÁJENÍ ZÓNY 2 4 5 7 8 0 3 6 9 STAY # ENTER DISARM ARM AKTIVACE PŘIPRAVEN PŘEMOSTĚNÍ POŽÁR TA MPER STAT BYP KLÁVESNICE LCD NAPÁJENÍ 2 4 5 7 8 0 3 6 STAT BYP 9 STAY

Více

ESII-2.12.2 Stmívací jednotka

ESII-2.12.2 Stmívací jednotka Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.12.2 Stmívací jednotka Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1.

Více

Copyright veškerá autorská práva vyhrazena www.scorpioalarmy.cz, www.motoalarmy.cz

Copyright veškerá autorská práva vyhrazena www.scorpioalarmy.cz, www.motoalarmy.cz Standartní součásti - Obousměrný FM vysílač a přijímač s dosahem 750 metrů - Nárazuvzdorný a vodotěsný dálkový LCD ovladač - Hlavní ovládací modul (HOM) se systémem ultra nízkého odběru proudu - Vestavěný

Více

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Úvod Děkujeme za nákup sady autoalarmu PAS-02 a modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o zařízení

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Střední posluchárna č. 113 Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky

Více

Pokyny k obsluze. ThermoCall TC4. Entry / Advanced

Pokyny k obsluze. ThermoCall TC4. Entry / Advanced Pokyny k obsluze ThermoCall TC4 Entry / Advanced Obsah 1 Vysvětlivky k dokumentu....................................... 1 2 Všeobecné informace......................................... 1 3 Použití.....................................................

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém SPY09 Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Tlačítka

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ AM-780KEY / RJ CZ KEY. Řídící jednotka centrálního zamykání na DO E27*10R-02-1204*00

NÁVOD NA POUŽITÍ AM-780KEY / RJ CZ KEY. Řídící jednotka centrálního zamykání na DO E27*10R-02-1204*00 NÁVOD NA POUŽITÍ AM-780KEY / RJ CZ KEY E27*10R-02-1204*00 Řídící jednotka centrálního zamykání na DO OBSAH BALENÍ 1x řídící jednotka 2x 3-tlačítkový dálkový ovladač 1x kabelový svazek 1x montážní návod

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Technický popis Provozní návod Návod pro zástavbu

Technický popis Provozní návod Návod pro zástavbu Technický popis Provozní návod Návod pro zástavbu Eberspächer spol. s r.o. Jeremiášova 870 (areál Skanska) 155 43 Praha 5 Tel.: 235 520 548 235 520 549 235 520 550 Fax: 235 520 537 E-mail: info@eberspaecher.cz

Více