Zápis z výborové schůze SDH Lojovice v hasičské zbrojnici v Brtnici

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z výborové schůze SDH Lojovice v hasičské zbrojnici v Brtnici 15. 1. 2015"

Transkript

1 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Lojovice Zápis z výborové schůze SDH Lojovice v hasičské zbrojnici v Brtnici Přítomní členové: T. Růžička, J. Dvořák, M. Šťastný, M. Němec, R. Dvořák, J. Šmíd, V. Nováková, D. Hůrka Omluveni: L. Rajtrman, Mir. Přibyl, F. Krajcr Hosté: M. Dvořák, V. Deverová, L. Hůrka, L. Hroudová, N. Veselá, R. Novák Program jednání: 1. Ples příprava 2. Kronika 3. Návrh bodů k diskusi o další činnosti sboru a. Podpora činnosti výjezdové jednotky b. Dětské kroužky c. Sportovní činnost dospělí d. Internetové a facebook stránky e. Návrh kalendáře akcí Různé Začátek schůze v 18:15 hod. Starosta Miroslav Němec zahájil schůzi a přivítal přítomné. Zapisovatelkou byla navržena Veronika Nováková a ověřovatelem David Hůrka. Hlasování: 7 pro 1 se zdržel

2 1. Ples příprava Termín plesu byl již dříve stanoven na Je nutné požádat obec o prominutí poplatku z loterie a ze vstupu, T.Růžička již zažádal obec. Na obecním jednání dne bude tato žádost projednávána. M.Němec s T.Růžičkou dojdou společně zažádat obec o příspěvek na ples. Kapela RůžaBand si bude účtovat ,- Kč, navíc požaduje večeři a po celou dobu hraní pivo. Celkem členů kapely 5 včetně zpěvačky. Hlasování o nákladech a požadavcích kapely: 8 pro Nahlášení repertoárového listu od Růža Bandu na OSU udělají společně D.Hůrka s T.Růžičkou. Poptat V.Malou na moderování plesu po celý večer, pokud by to šlo tak i s Martinem. T. Růžička zavolá L.Malé. D.Hůrka již poptal pana Jordána o návrh a tisk pozvánek. 20 x A4, 8x A3 a 20x A6 Výše vstupného bylo navrhnuto na 150 Kč. Hlasování o výši vstupného 150 Kč : 8 pro Předprodej vstupenek a rezervace zajistí V.Nováková a také bude u paní Abrahámové v UNISMĚ. Hlasování o distribuci vstupenek: 8 pro Prezentaci na ples zajistí J.Šmíd + propagaci sponzorů (je potřeba zajistit projektor a plátno) Na zakoupení tomboly navržena částka 3 000, Kč a nákupčí V.Nováková. Hlasování 3000 Kč pro tombolu: 8 pro Zajistit na sokolovně šatnu a občerstvení domluví J.Šmíd a D.Hůrka s vedoucím restaurace. Vystoupení na ples poptá J.Dvořák, M. Němec a J. Šmíd v co nejkratším termínu podají informaci výboru. Na od 19 hod byla stanovena členská schůze, kde se budou připravovat lístky do tomboly a rozdělí se práce členům sboru. Na tuto schůzi prosíme veškeré členy sboru, aby poptali sponzory nebo přinesli nějakou věc do tomboly. Vše se bude schraňovat v hasičárně v Brtnici. Pokud budete chtít propagovat nějakého sponzora vše nahlásit J.Šmídovi, popřípadě mu do u zaslat logo pro promítanou prezentaci na plese. Bude potřeba určit funkce na ples: 3 x pořadatel ; 2 x pokladna; 8 x prodej lístků do tomboly; 5 x výdej tomboly; D. Hůrka poptá místní myslivce, zda nám darují něco do tomboly. Dorty zajistí M.Dvořák.

3 Poptat Karla Hatoše zda by byla možnost igelitových tašek na ceny do tomboly. 2. Kronika M. Němec se dotázal L. Hroudové jestli by měla zájem nadále vést kroniku. Odpověděla, že jí povede. Hlasování kronika: 8 pro 3. Návrh bodů k diskusi o další činnosti sboru Starosta sboru M. Němec navrhuje výboru následující body k diskusi o dalším fungování sboru: a) Podpora činnosti výjezdové jednotky nákup techniky, nespoléhat pouze na nákupy techniky obcí, ale ukázat že jsme sami schopni aktivně zlepšovat stav a akceschopnost jednotky a využít část prostředků vydělaných na plese k nákupu výzbroje pro výjezdovku (např. člun + vybavení na povodně, přetlakové dýchací přístroje.), připravit seznam vhodné techniky s odhadem ceny a pořadím důležitosti. stanovit jasná pravidla spolupráce sboru s výjezdovou jednotkou (JSDH je plně v kompetenci obce, veškerá technika, budovy atd. patří obci) například využití techniky pro akce sboru, využívání hasičárny v Brtnici atd. Výbor se shodl na tom, že je nutné stanovit správce hasičské zbrojnice v Brtnici. R.Dvořák sepíše pravidla využívání techniky a hasičárny a přednese je výboru k odsouhlasení, zároveň navrhne osobu správce (měl by to být někdo z výjezdové jednotky). b) Dětské kroužky Starší děti: není potřeba a asi je nereálné organizovat pravidelný kroužek každý týden, postačí i jednou měsíčně, ale s jasným cílem a tomu přizpůsobit náplň kroužku - zúčastnit se alespoň jedné dětské soutěže. - zjistit termíny soutěží v nejbližším okolí, propozice, a vybrat jednu/dvě soutěže na ty se připravit a hlavně s předstihem domluvit s rodiči dostatečnou účast i náhradníky, (plamen Kostelec u Křížku, Mukařovské uzlování). - navázat kontakt se sbory v okolí, které jsou aktivní v práci s dětmi např. Pyšely mají kroužek v neděli od 14 do 15:30 domluvit návštěvu? - udělat vlastní sranda dětskou soutěž v Lojovicích, například na konec školního roku (ještě před vysvědčením - předposlední červnový víkend?) pozvat do soutěže i

4 týmy mimo hasiče z jiných činných spolků z Popovic např. sportovce případně i spolužáky našich dětí - Uskutečnit loni plánovaný, ale zrušený dětský víkend ve Vlašimi? Dětský kroužek malé děti Soptíci : stanovit náplň kroužku přizpůsobenou věku dětí, s jasnou definicí, že jde o hasičský kroužek. H.Šmíd zjistí podrobnosti o termínech a pravidlech dětských soutěží v nejbližším okoli, zajistí osnovy/náplň činnosti pro dětské kroužky. R.Dvořák bude kontaktovat SDH Pyšely dětské vedoucí a domluví schůzku Zeptat se P. Juriše jestli dále povede s J.Dvořákem dorost. c) Sportovní činnost dospělí - s předstihem stanovit kalendář akcí, minimálně zajistit účast na dříve navštěvovaných akcích (Okrsková soutěž, výjezdovka - Mukařov za tři rohy) - prokázat akceschopnost výjezdové jednotky vysláním reprezentantů alespoň na jednu akci TFA železný hasič v okolí (Barochov, Senohraby, Mnichovice ) můžeme uspořádat vlastní trénink TFA v rámci dětské soutěže před vysvědčením Lojovice OPEN H.Šmíd zjistí podrobnosti termíny a propozice pro soutěže d) WEB a FB stránky - Zajistit aktualizaci stránek (změna webhostingu?) Zajistí M. Němec společně s D. Hůrkou - Zlepšit pozici stránek ve vyhledávačích - Zrušit staré nefunkční internetové stránky: a Zrušení zařídí J. Šmíd. Sborový bude spravovat D.Hůrka a nastaví přesměrování na R.Dvořáka, J.Šmída, M. Němce a T. Růžičku.

5 Facebook stránky SDH založí J.Šmíd a zajistí přístup výboru. Výboru se zašle info, které budeme zveřejňovat, zda k tomu nejsou nějaké námitky. e) Návrh plánu akci 2015 k diskusi upřesnit data a diskutovat o naší účasti pozvánka na valnou hromadu SDH Těptín ples Velké Popovice - Únor výroční valná hromada okrsku č školení zdravověda SDH Pyšely -? Únor/březen asistence obecní ples Sokolovna - Březen - ples Lojovice shromáždění delegátů okresu Praha východ - Duben brigáda čistý Ladův kraj - Duben den záchranářů Berchtold pochod krajinou barona Ringhofera asistence/stanoviště razítka -? Duben - asistence akce obec Čarodejnice -? Dětský den Velké Popovice Hasičský den na Konopišti Den Kozla -? Červen Železný hasič Senohraby? -? Červen železný hasič Barochov? -? Červen asistence konec školního roku Sokolovna /vyřazení 9 tříd/? -? Červen asistence koncert (Pouť) -? asistence dětský karneval Velké Popovice -? Září dětský víkend Vlašim? -? Září Mukařov za tři rohy -? Říjen noční hasičsko-záchranářské cvičení Přestavlky -? Říjen - Pivovar soutěž 141 let? - 28.Říjen kladení věnců - Listopad -? Prosinec asistence Mikulášská sokolovna -? Prosinec asistence koncert Gabi Gold

6 4) Různé M. Němec navrhl lepší spolupráci s kulturním výborem obce, který vede p.hujer, tak aby se včas vědělo o asistencích. Dále navrhuje, aby se někdo staral a koordinoval asistence, podat návrhy. Byl podán návrh k evidenci aktivity členů účast na akcích, zajištění například sponzorů či přímých darů do tomboly na ples apod. Výborová schůze ukončena v 21:00 hod. Starosta SDH: Miroslav Němec Zapisovatel: Veronika Nováková Ověřovatel: David Hůrka

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Program shromáždění: K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu

Program shromáždění: K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu Program shromáždění: 1. Zahájení shromáždění představitelů SDH 2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, návrhové a mandátové komise 3. Zpráva o činnosti OSH Sokolov za uplynulé období 4. Zprávy okresních

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy Křižanov

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy Křižanov Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy Křižanov Školní rok: 2013/2014 Datum: 20.11.2014 Pavel Rous předseda sdružení Výroční zpráva SRPŠ

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37, IČO 00494259 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 3 www.obeczermanice.cz 25. června 2012

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37, IČO 00494259 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 3 www.obeczermanice.cz 25. června 2012 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37, IČO 00494259 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 3 www.obeczermanice.cz 25. června 2012 KRÁTKÉ Dětský karneval Obecní úřad v Žermanicích ve spolupráci se Sportovním

Více

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová PhD., František

Více

čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014

čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014 Heřmánek čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014 1 Z obsahu: Informace z obecního úřadu 3 Jarní pranostiky 3 Zprávičky z jednání zastupitelstva obce 4 Sbor pro občanské záležitosti informuje 13 Informace

Více

konaného dne 21. března 2015 v Příkazích

konaného dne 21. března 2015 v Příkazích Zápis ze Shromáždění delegátů SDH okresu Olomouc konaného dne 21. března 2015 v Příkazích SD SDH okresu Olomouc zahájeno v 8 10 hod. SD SDH svoláno na základě usnesení shromáždění představitelů SDH okresu

Více

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ www.prisnotice.cz BŘEZEN 2010 Pomlázka Upletl jsem pomlázku, je hezčí než z obrázku. Všechny holky, které znám, navštívím a vymrskám, než mi dají vajíčko, vyplatím je maličko. Vážení

Více

Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč

Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Jednání starostů ORP Králíky, zástupců ČD, OREDO, ČSAD a soukromého dopravce ke změnám nových jízdních řádů Dne 17. 1. 2012 se uskutečnilo na Městském

Více

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 25. 4. 2014 v Přibyslavi

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 25. 4. 2014 v Přibyslavi Přítomni: Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 25. 4. 2014 v Přibyslavi dle prezenční listiny starostové OSH ze 77 přítomno 73 nepřítomno 4 starosta SH ČMS přítomen 1 VV SH ČMS z 18 přítomno 15 nepřítomno

Více

Zápis ze 3. jednání Školské rady ZŠ a MŠ Chýně ve školním roce 2013/2014. Datum konání:12.3.2014 Místo konání: ZŠ Chýně

Zápis ze 3. jednání Školské rady ZŠ a MŠ Chýně ve školním roce 2013/2014. Datum konání:12.3.2014 Místo konání: ZŠ Chýně Zápis ze 3. jednání Školské rady ZŠ a MŠ Chýně ve školním roce 2013/2014 Datum konání:12.3.2014 Místo konání: ZŠ Chýně Přítomni: Hosté: David Chadima Michaela Kubišová Tereza Čápová Marie Urbánková ředitelka

Více

Váţené hasičky, váţení hasiči!

Váţené hasičky, váţení hasiči! Váţené hasičky, váţení hasiči! Scházíme se na pravidelném Shromáţdění představitelů sborů, tentokrát v obci Dobříč. Máme za sebou nelehké období jak v hasičské práci, tak i v našich osobních a pracovních

Více

Z Á P I S z jednání VV Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje, konaného dne 25. února 2014 v hasičské zbrojnici v Tachově

Z Á P I S z jednání VV Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje, konaného dne 25. února 2014 v hasičské zbrojnici v Tachově Z Á P I S z jednání VV Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje, konaného dne 25. února 2014 v hasičské zbrojnici v Tachově Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Veith, p. Malina, p. Jíra, p.

Více

Ú v o d VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,

Ú v o d VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 8 TATO VÝROČNÍ ZPRÁVA BYLA SCHVÁLENA ČLENSKOU SCHŮZÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DNE 23. května 2009 Ú v o d VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, předkládáme Vám třetí výroční správu občanského

Více

REALIZACE TRÉNINKOVÉ VÝZVY V MAS STOLOVÉ HORY

REALIZACE TRÉNINKOVÉ VÝZVY V MAS STOLOVÉ HORY REALIZACE TRÉNINKOVÉ VÝZVY V MAS STOLOVÉ HORY 1. co jsme od tréninkové výzvy očekávali Již při zpracování projektové žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, Opatření III.4.1 Získávání dovedností,

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

Úvodní slovo. Úvodní slovo

Úvodní slovo. Úvodní slovo Moderní sportovní klub Vydání první Nakladatelství Olympia 2011 Úvodní slovo Úvodní slovo Rok 2011 byl Evropskou komisí vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví a ČSTV se zapojil do aktivit na podporu dobrovolnictví

Více

Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 09_svv_03_zapis.doc Termín: Pondělí 9.3.2009 19:00-22:00 Místo konání: u Pavly Bartošové, Praha 10 Petrovice Účast: Hosté: Konečná Jana, Ing. Souček

Více

ÚNOR 2011 ročník 13, číslo 1

ÚNOR 2011 ročník 13, číslo 1 ÚNOR 2011 ročník 13, číslo 1 Vážení spoluobčané a čtenáři Semčického zpravodaje, k radosti dětí a určitě i rodičů, že se jejich potomci mohou venku vyřádit, a přitom nejsou hned zmazaní od bláta, nám sníh

Více

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 07 08/2014 ZDARMA 10. povídání o historii zavedlo účastníky i do hrobky V rámci Dne dětí rozdávala podpisy Šárka Strachová V mateřské škole se loučili s budoucími prvňáčky Den

Více

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod.

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 28. 01. 2015 od 18.00 hod. Místo konání: Přítomni: Omluveni: 0 Ověřovatelé: Doba trvání: Program: Hasičský dům Veltrusy Ing. Marta Baránková, Tomáš

Více

Louňovický zpravodaj

Louňovický zpravodaj Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota ČERVEN 2007 Číslo 3 Slovo starostky Vážení spoluobčané, již je tu červen a my můžeme

Více

úpravě vchodové části, šaten a pedagogického

úpravě vchodové části, šaten a pedagogického 1/2015 PŘEPYŠSKÝ ZPRAVODAJ SLOVO STAROSTKY V nedávné době byly zahájeny též restaurátorské práce na některých památkách v obci (kříž u hřbitova, sousoší Kalvárie před kostelem Sv. Prokopa, schody do kapličky

Více

ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1

ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1 ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1 Vážení spoluobčané a čtenáři Semčického zpravodaje, v minulém čísle zpravodaje jsem vás informovala o tom, že jsme podali dvě žádosti o dotace na vodovod ve středu obce a na

Více

PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji

PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji TENTO ROČNÍ ZÁPIS Z P R A C O V A L K R O N I K Á Ř : Jan Psota ml. z Hradešína ZA ROK 2 0 0 9 S T A R O S T A O B C E : Ing. Antonín Rubín, v. r. razítko

Více

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod.

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. 1 / 1 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 1 Oficiální poděkování minulému vedení MČ Suché

Více

Zápis Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ - MAS Blaník, o.s. 4. 2. 2014, 17-21 hodin Spolkový dům - Pravonín

Zápis Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ - MAS Blaník, o.s. 4. 2. 2014, 17-21 hodin Spolkový dům - Pravonín Zápis Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ - MAS Blaník, o.s. 4. 2. 2014, 17-21 hodin Spolkový dům - Pravonín Přítomni: 40 z 55 členů, z toho 24 soukromý sektor, 16 veřejný sektor >> VALNÉ SHROMÁŽDNÍ ČLENŮ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ

Více

Jesenický. zpravodaj 2 OBECNÍ ÚŘAD JESENÍK NAD ODROU. www.jeseniknadodrou.cz Mobilní telefonní číslo obecního úřadu: 603 582 698. Vychází 30. 4.

Jesenický. zpravodaj 2 OBECNÍ ÚŘAD JESENÍK NAD ODROU. www.jeseniknadodrou.cz Mobilní telefonní číslo obecního úřadu: 603 582 698. Vychází 30. 4. OBECNÍ ÚŘAD JESENÍK NAD ODROU www.jeseniknadodrou.cz Mobilní telefonní číslo obecního úřadu: 603 582 698 Úřední hodiny: Pondělí 8:00 11:00 13:00 17:00 Úterý 8:00 11:00 13:00 14:30 Středa 8:00 11:00 13:00

Více