Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová Občanské sdružení Prevent, z.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent."

Transkript

1 Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová Občanské sdružení Prevent, z.s.

2 Závislost u dětí a mladistvých

3 V čem je to jiné? Problematický rozvoj závislosti vzhledem k nedokončenému vývoji Progresivnější rozvoj závislosti rychlejší a hlubší Vyšší riziko rozvoje polymorfní závislosti Recidivy závislostí jsou u dospívajících frekventované, avšak dlouhodobá prognóza je příznivější (asi 1/3 trvale vyléčí, asi u 1/3 z nich se problémy ve spojení s užíváním drog občas vrací a 1/3 má potíže s braním drog dlouhodobě a mohou se z nich časem stát tzv. problémoví uživatelé drog) Omezené zkušenosti zvýšená zdravotní rizika Společenská otázka co s tím? restrikce x podpora Omezené nápravné možnosti (DDŠ, VÚ, léčba) Role státu OSPOD, PMS x rodiče x dítě

4 Na úrovni těla Neurobiologie vzhledem k nedokončenému vývoji mozku hlubší, rychlejší a obtížně reverzibilní změny v neurobiologickém systému Narušení systému emocí ovlivnění volních vlastností vnímání odměny jako příjemného zážitku obtížně nahraditelný u dětí (nedostatek předchozích příjemných zážitků) metabolismus neurotransmitterů regulujících náladu (hl. dopamin) Narušení center kognitivních funkcí Zdravotní důsledky obecně vyšší zdravotní rizika infekce, postižení vnitřních orgánů (játra, ledviny, cévní a dýchací systém) vyšší riziko těžkých otrav kvůli snížené toleranci, sklonu k riskování a nedostatku zkušeností. Intoxikace je vyvolána nižší dávkou látky.

5 Psychologický aspekt Predispozice typicky Často poruchy pozornosti, SPÚ Omezené seberegulační schopnosti, zvýšená tendence vyhledávat nové, snížené vnímání rizika Emoční labilita, úzkosti, depresivní poruchy Důsledky užívání Snížení sebekontroly a sebehodnocení Postižení psychosociálního vývoje zaostává emoční zralost Postižení morálního vývoje hodnoty, normy Postižení rozumového vývoje

6 Sociální aspekt Predispozice Často rodiny s problematickým zpracováním emocí zejména agrese (potlačování x extrémní užití) Raná deprivace a subdeprivace Vývojový faktor: vyšší potřeba identifikace s vrstevníky Často problematická separace od rodiny Důsledky užívání Postižení psychosociálního vývoje sociální dovednosti, rozvoj nežádoucích nesocializovaných strategií Jiný směr socializace nedostatečný rozvoj sociálních zkušeností Vyšší možnost účasti v nelegální činnosti prostituce, krádeže Pevnější zakotvení do nelegálních struktur společnosti Riziko agrese, delikvence a zvýšené riziko suicidálního chování Větší riziko nebezpečného chování během intoxikace

7 Důsledky užívání Alkohol Tabák THC Tlumivé léky (barbituráty, BZD) Těkavé látky (toluen, lepidla ) Amfetaminy, metamfetaminy (pervitin, kokain) Opiáty (heroin, subutex...) Vyšší riziko poškození jater, ledvin, kognitivních funkcí Často průchozí droga Dýchací potíže, poškození cévního systému, trávicího systému Kouření obecně zvýšené riziko užívání THC, heroinu Kognitivní funkce pozornost, paměť Emoční prožívání riziko rozvoje depresivní poruchy Postižení dýchacího systému Průchozí droga Nebezpečný odvykací syndrom Emoční a kognitivní poruchy Poškození ledvin, jater, krvetvorby, mozku Narušení mentálních funkcí, emoční poruchy Emoční poruchy - riziko rozvoje psychotické poruchy, Poruchy kognitivních funkcí Hormonální poruchy porucha tvorby pohlavních hormonů Rozvoj fyzické závislosti Kognitivní a emoční poruchy, emoční plochost U 1/3 dívek zástava menstruace

8 Důsledky užívání Obecně: Postižení emočních funkcí Postižení kognitivních funkcí Zdravotní důsledky Sociální důsledky narušení vývoje, potíže ve vnímání sebe sama z velké části nevratné fyziologické změny potíže v sociálním kontextu poruchy chování, rozvoj deviantního antisociálního chování často sekundární stigmatizace VÚ obtížnější resocializace

9 Terapie

10 Terapie závislých nezletilců Problematičtější terapie často vnější motivace (stát, škola, rodiče) nutná spolupráce rodičů, popř. zástupce potřebná účast rodiny omezené vnímání času víra v bude to dobrý nemají se k čemu vracet, z čeho čerpat představy o budoucnosti vývojově definovaná nedůvěra, vymezování se vůči autoritám nižší sebereflexivní kapacita málo dětských terapeutů málo vhodných léčebných zařízení v krátkodobém horizontu poměrně špatná prognóza soustředit se na minimální cíle - alespoň navázat kontakt pro budoucnosti

11 Detox PL TK Léčebná zařízení v ČR Ambulatní zařízení a stacionáře Pobytová Nemocnice Milosrdných sester sv. K. Boromejského (Nemocnice Pod Petřínem), Praha PL Pateb Jemnice od 15 let PL Bílá voda od 16 let TK White Light, Mukařov, od 15 let TK Karlov, Sananim, od 16 let TK Krok, Kyjov, od 15 TK Medvědí Kámen, od 16 let VLJ Medvědí Kámen (školní zařízení) Školní zařízení VÚ Jindřichův Hradec dívky Cesta Řevnice, Oddělení s výchovně léčebným režimem pro mládež ohroženou drogovou závislostí (SVP Dobřichovice)

12 Realita v ČR? ESPAD (Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách), výsledky české části studie, zveřejněné (16 letí studenti, od roku 1995 každé 4 roky, 36 zemí) V Evropě patří ČR mezi země s vysokou prevalencí užívání návykových látek Třetina současných uživatelů konopných látek vykazuje známky vysokého rizika rozvoje problémů v důsledku jejich užívání Pravděpodobně se snižuje věk počínajících uživatelů konopných drog V zemích s vyšší prevalencí pití alkoholu v posledním měsíci a vyšší mírou pití nadměrných dávek alkoholu uvádějí studenti vyšší rozsah zkušeností s nelegálními drogami Nezvyšuje se vnímání rizik spojených s užíváním alkoholu a kouřením cigaret

13 Číselná realita v ČR? Alespoň jednou užilo THC 42,3%, (ESPAD, 2011) sedativa 10,1 %, rozpouštědla 7,8 %, lysohlávky 6,9 %, LSD 5,1 %, extáze 4,4 %, amfetaminy 2,0 %, opiáty 1,4 % šestnáctiletých studentů. Denně kouřilo cca 25 % šestnáctiletých (10 % více než 11 cigaret denně) V užívání alkoholu se situace téměř nezměnila od poloviny 90. let minulého století asi 21 % užívá více než 3 x týdně (5 a více sklenic při jedné příležitosti) Prevalence dlouhodobého užívání konopných látek ve skupině 15-19letých klesla z 55,5 % v r na 33,9 % v r Po nárůstu ve druhé polovině 90. let došlo ke stabilizaci situace. V roce 2011 byl dokonce u nás poprvé zaznamenán pokles zkušeností mládeže s konopnými látkami a dále pokračoval pokles u nelegálních drog

14 Děkuji za pozornost

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2012-2014

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2012-2014 STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2012-2014 Statutární město Frýdek-Místek Magistrát města Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek OBSAH strana

Více

Léčba v protidrogové komunitě se zaměřením na matky s dětmi

Léčba v protidrogové komunitě se zaměřením na matky s dětmi Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie DIPLOMOVÁ PRÁCE Léčba v protidrogové komunitě se zaměřením na matky s dětmi Michaela Voříšková Vedoucí práce: Mgr. Martin Černý Katedra

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA MODERNÍ METODY PRO NÁCVIK PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ ZVYŠUJÍCÍCH SEBEDŮVĚRU Roman Pešek, Kateřina

Více

KONZUMACE ALKOHOLU A TABÁKU MEZI DĚTMI A MLADISTVÝMI VE VĚKU 12 AŢ 16 LET

KONZUMACE ALKOHOLU A TABÁKU MEZI DĚTMI A MLADISTVÝMI VE VĚKU 12 AŢ 16 LET MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY KONZUMACE ALKOHOLU A TABÁKU MEZI DĚTMI A MLADISTVÝMI VE VĚKU 12 AŢ 16 LET DIPLOMOVÁ PRÁCE VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: VYPRACOVALA : doc.

Více

Mladiství & drogy. Sborník odborné konference Praha 20. 21. dubna 2010

Mladiství & drogy. Sborník odborné konference Praha 20. 21. dubna 2010 Mladiství & drogy Sborník odborné konference Praha 20. 21. dubna 2010 Mladiství & drogy Sborník odborné konference Praha 20. 21. dubna 2010 Obsah Za podporu děkujeme České spořitelně a Magistrátu hlavního

Více

Koncepce protidrogové prevence na území města Frenštát pod Radhoštěm na léta 2012-2015 (Koncepce PP)

Koncepce protidrogové prevence na území města Frenštát pod Radhoštěm na léta 2012-2015 (Koncepce PP) Koncepce protidrogové prevence na území města Frenštát pod Radhoštěm na léta 2012-2015 (Koncepce PP) Motto: Do moře problémů lidstva patří i drogy. Je proto neuvěřitelné, že právě od drog očekává řada

Více

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci Česká asociace adiktologů Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice Verze 4.5

Více

Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie

Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci Česká asociace adiktologů Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie Pracovní verze č. 2.4 (materiál

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2006 František Dostál MASARYKOVA UNIVRERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Patologické závislosti, jejich prevence a způsoby

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O MARIHUANĚ. Roman Pešek, Kateřina Žiláková Arkáda sociálně psychologické centrum v Písku

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O MARIHUANĚ. Roman Pešek, Kateřina Žiláková Arkáda sociálně psychologické centrum v Písku CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O MARIHUANĚ Roman Pešek, Kateřina Žiláková Arkáda sociálně psychologické centrum v Písku 1 OBSAH Úvod... 5 Míra užívání konopí mezi mladými Čechy... 6 Vzhled, způsoby užívání a projevy

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Roman Špráchal

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Roman Špráchal UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 Roman Špráchal UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE DROGOVÉ ZÁVISLOSTI U MLADISTVÝCH V ČR A EU ZA POSLEDNÍ

Více

Alkoholismus, jeho příčiny, průběh a léčba

Alkoholismus, jeho příčiny, průběh a léčba UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Alkoholismus, jeho příčiny, průběh a léčba DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Alena Plšková Vypracoval:

Více

Strategie protidrogové. politiky kraje Vysočina. na léta 2006 2010

Strategie protidrogové. politiky kraje Vysočina. na léta 2006 2010 ; KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006 2010 tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421,

Více

Prevence sociálně patologických jevů v nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Zuzana Krátká, DiS.

Prevence sociálně patologických jevů v nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Zuzana Krátká, DiS. Prevence sociálně patologických jevů v nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Zuzana Krátká, DiS. Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se věnuji prevenci sociálně patologických

Více

Návyková rizika a reprodukční zdraví Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. SZÚ a MŠMT, 20.10.2010

Návyková rizika a reprodukční zdraví Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. SZÚ a MŠMT, 20.10.2010 Návyková rizika a reprodukční zdraví Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. SZÚ a MŠMT, 20.10.2010 Osnova * Úvod * Návykové látky, STD a nechtěná těhotenství * Návykové látky a prostituce * Návykové látky a neplodnost

Více

Prevence a léčba alkoholových závislostí na Třebíčsku. Kateřina Suchá

Prevence a léčba alkoholových závislostí na Třebíčsku. Kateřina Suchá Prevence a léčba alkoholových závislostí na Třebíčsku Kateřina Suchá Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Práce je zaměřena na problematiku alkoholismu. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice. Drogové delikty. Sociální práce

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice. Drogové delikty. Sociální práce Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Drogové delikty Sociální práce Vedoucí práce: JUDr. Lukáš Bohuslav Vypracovala: Milena Trägnerová Čelákovice 2013

Více

Psychická závislost u uživatelů konopných drog. Lucie Římáková

Psychická závislost u uživatelů konopných drog. Lucie Římáková Psychická závislost u uživatelů konopných drog Lucie Římáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci s názvem Psychická závislost u uživatelů konopných drog uvádím stručný popis konopí

Více

Metodické doporučení MPSV č. 10/2009 k práci s dětmi s výchovnými problémy

Metodické doporučení MPSV č. 10/2009 k práci s dětmi s výchovnými problémy Metodické doporučení MPSV č. 10/2009 k práci s dětmi s výchovnými problémy Děti s výchovnými problémy Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje děti,

Více

PODĚKOVÁNÍ Děkuji především vedoucímu bakalářské práce prof. PhDr. Karlu Rýdlovi, Csc. za čas který mi věnoval, za odborné vedení, cenné náměty,

PODĚKOVÁNÍ Děkuji především vedoucímu bakalářské práce prof. PhDr. Karlu Rýdlovi, Csc. za čas který mi věnoval, za odborné vedení, cenné náměty, PODĚKOVÁNÍ Děkuji především vedoucímu bakalářské práce prof. PhDr. Karlu Rýdlovi, Csc. za čas který mi věnoval, za odborné vedení, cenné náměty, rady, trpělivost a laskavý přístup. Dále děkuji své rodině

Více

Možnosti léčby drogově závislých a prognóza jejich resocializace. Bc. Ivana Cikánková

Možnosti léčby drogově závislých a prognóza jejich resocializace. Bc. Ivana Cikánková Možnosti léčby drogově závislých a prognóza jejich resocializace Bc. Ivana Cikánková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato práce se zabývá závislostí na alkoholu a její léčbou. Jejím cílem je prozkoumat

Více

Užívání návykových látek

Užívání návykových látek Užívání návykových látek Charakteristika drog, účinky, závislost, prevalence Lenka Šťastná Obsah Alkohol Konopné drogy Opioidy Analgetika Stimulancia Sedativa charakteristika, prevalence, účinky akutní

Více

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Postoj mladistvých k drogám na Mladoboleslavsku Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala:

Více

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence V ÝUKOVÝ TEXT Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence Úvod Zrychlení životního tempa, celospolečenský tlak na intenzivní výkon, velká urbanizace, rostoucí nezaměstnanost a anonymita představují

Více

Č.j.: VÚ 000/ 20xx Výchovný ústav a školní jídelna Pšov 1, 441 01 PODBOŘANY - PŠOV S T O P!!! S T O P!!! S T O P!!!

Č.j.: VÚ 000/ 20xx Výchovný ústav a školní jídelna Pšov 1, 441 01 PODBOŘANY - PŠOV S T O P!!! S T O P!!! S T O P!!! S T O P!!! S T O P!!! S T O P!!! VÝCHOVNĚ LÉČEBNÝ PROGRAM, PRO CHLAPCE S NAŘÍZENOU ÚSTAVNÍ, ČI OCHRANNOU VÝCHOVOU, SE ZÁVISLOSTNÍM CHOVÁNÍM NA OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTKÁCH OBSAH 1. Název a adresa

Více

Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021

Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou ZÁVISLOSTI U DĚTÍ A MLÁDEŽE (ALKOHOL, TABÁK, DROGY, GAMBLERSTVÍ, VIRTUÁLNÍ DROGY) Mgr. Kateřina

Více

Město Třinec. Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020

Město Třinec. Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020 Město Třinec Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020 Motto: Prevence nesmí sloužit k propagaci, informovanosti a vzbuzení zájmu široké veřejnosti a zejména dětí a mladistvých o

Více

OBSAH...3 1 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.1 SYNDROM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.2 CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ...

OBSAH...3 1 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.1 SYNDROM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.2 CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ... OBSAH OBSAH...3 1 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.1 SYNDROM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.2 CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ...6 2 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...7 2.1 OBECNÉ ZÁSADY

Více