Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková"

Transkript

1 Psychoaktivní látky MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

2 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo šablony: 7 Název materiálu: Psychoaktivní látky Ročník: 3. Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: TES_32_7_Psychoaktivni_latky Petra Elizabeth Teslíková Společenskovědní seminář Psychologie Anotace: Datum: Powerpointová prezentace na téma psychoaktivní látky klasifikuje všechny skupiny PAL, popisuje stavy akutní intoxikace i odvykacího syndromu.

3 Drogy = psychoaktivní látky Alkohol Opioidy Kanabinoidy Sedativa, hypnotika Stimulancia Tabák Halucinogeny Inhalační látky

4 Klinické stavy Akutní intoxikace Syndrom závislosti Odvykací stav

5 Akutní intoxikace = přechodný stav následující po požití psychoaktivní látky, odezní po vyloučení látky z těla Příznaky Poruchy vědomí Poruchy chování Poruchy vnímání Poruchy emotivity Poruchy kognitivních Poruchy fyzilogických f-cí

6 Škodlivé Užívání Abúzus = užívání psychoaktivní látky vedoucí k poškození zdraví - tělesnému či psychickému Rizikové chování

7 Syndrom závislosti Závislost psychická touha po užívání určité látky, potíže s kontrolou užívání látky, postupné zanedbávání jiných zájmů, pokračování přes důkaz škodlivosti Závislost fyzická somatický odvykací stav, průkaz tolerance

8 Odvykací stav = následuje po vysazení či snížení opakovaně, dlouhodobě užívané psychoaktivní látky symptomy - poruchy vědomí, vnímání, chování, poznávání, fyziolog.f-cí

9 Alkohol akutní intoxikace Ebrieta, symptomy ~množství, osobnost, tolerance Exitace Desinhibice Hypnotické účinky Narkotické účinky závislost na alkoholu - psychická i fyzická : rozvoj tolerance,potřeba denní konzumace pro adekvátní fungování,ranní doušky, palimsety - okénka, třesy, nástup abstinenčních potíží, zdravotní problémy, společenské selhávání

10 Alkohol Odvykací stav Delirium tremens EZ Poškození Játra Mozek, PNS Žaludek, celkově kachexie, HT

11 Opiáty, opioidy opiáty - podskupina opioidů se strukturou blízkou morfinu morfin(alkaloid opia), kodein, heroin (diacetylmorfin) methadon, Tramal, Dolsin, aplikace :injekčně,kouření,šňupání,inhalování

12 Opiáty -akutní intoxikace Celková otupělost, ospalost Tupá euforie, apatie Pocit tepla Svědění( mravenci ) PM retardace Zhoršení pozornosti Útlum, celková zpomalenost těžká intoxikace může vést ke komatu s akutním ohrožením života

13 Opiáty - závislost fyzická i psychická závislosti Opiáty - závislost Lehčí: bolest břicha, svalů průjmy,neklid, nespavost terapie

14 Psychostimulancia budivý efekt na CNS preparáty : Kokain Crack Metamfetamin (pervitin) Amfetamin Efedrin Fenmetrazin Extáze - MDMA ( + halucinogenní účinek) aplikace : kouření, šňupání, inhalace, inj., p.o.

15 Psychostimulancia - účinek Zvýšená bdělost Urychlené PM tempo, urychlené myšlení Vyšší výbavnost paměti (na úkor přesnosti) Zvýšená nabídka asociací Zkracují spánek Potlačují hlad Euforie Příjemný pocit energie Anxiogenní působení Umocnění trémy

16 Stimulancia - užívání Závislost pouze psychická craving - dychtění po látce rychlý rozvoj tolerance Toxická psychoza jednorázové či opakované užití vysoké dávky paranoidně halucinatorní syndrom

17 Stimulancia - užívání Odvykací stav - psych. symptomy Únava Hlad(dny) Touha po látce Podrážděnost Depresivní prožívání (týdny) Terapie Psychoterapie Antidepresiva Tiapridal

18 Halucinogeny Přírodní látky psilocybin (lysohlávky) meskalin (kaktus) Atropin skopolamin (durman) kys.ibotenová (muchomůrka červená) syntetické preparáty LSD aplikace : perorální

19 Halucinogeny - akutní účinky Psychické, vegetativní, neurologické Akutní intoxikace Nevolno Pocení Bušení srdce Změny emocí (euforie, deprese) Změny chování (agresivita,hyperaktivita) Změny vnímání (čas, prostor, halucinace - barvy, vize, zostřené vnímání) Změna myšlení

20 Halucinogeny Není závislost, není odvykací stav Toxická psychóza Rizika : flashbacky = stíhy (při abstinenci prožívá stav jako pod vlivem halucinogenu

21 Canabinoidy Přírodní preparáty Marihuana Hašiš Aplikace kouření (nástup účinku v minutách) p.o. požití (nástup účinku - hodiny - riziko předávkování)

22 Canabinoidy Akutní intoxikace Zprvu sevřenost, úzkost Posléze euforie, smích Porucha kontaktu s realitou (vnímání času, zostření smyslových vjemů)

23 Canabinoidy Závislost : psychická Opakované užívání - poruchy krátkodobé paměti, charakterové změny - zabývání se detaily, pomalost Není odvykací stav, pocity dysforie, prázdnoty - vysazení při dlouhodobém užívání Rizika :vysoká dávka (požití) - toxická psychóza, provokace relapsu schizofrenie, flashabck

24 Rozpouštědla toluen, lepidla, ředidla (ethér, benzen, trichlórethylen) aplikace : inhalace akutní intoxikace : obdoba opilost, (kratší euforické stadium) apatie, letargie, poruchy pozornosti, kolísavá chůze, setřelá řeč,

25 Rozpouštědla Závislost psychická nízká, není odvykací stav Rizika : Smrtelná intoxikace, Nekontrolovatelné dávkování Poškození vnitřních orgánů Změny osobnosti

26 Hypnotika, sedativa Barbituráty, benzodiazepiny Účinky : sedativa, hypnotika, antidepresiva, anxiolytika,

27 Benzodiazepiny Akutní intoxikace Útlum Ospalost Tupá euforie Porucha koordinace pohybů Setřelá řeč Odvykací stav! Kombinace s alkoholem

28 Pojmy Relaps Remise Recidiva

29 Zdroje NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost: Současné poznatky a perspektivy léčby. Praha: Portál, ISBN PROKEŠ, Jaroslav. Základy toxikologie. Praha: Galén, ISBN X. ŠEVELA, Kamil a Pavel ŠEVČÍK. Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně. 2. vyd. Praha: Grada, ISBN