M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U"

Transkript

1 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 3. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Benátky nad Jizerou s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů. 73/3R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení s vyřazením usnesení číslo: 48-55/2R/2015, 58-63/2R/2015, 65-66/2R/2015, 70-72/2R/ revokuje usnesení číslo 20/1R/2015, doplňuje se bod č. 3 a 4 následně: 3. Rada města bere na vědomí předložený rozpočet na opravu moštárny a spoluúčast žadatele na těchto opravách, která je ve výši ,- Kč 4. Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši ,- Kč na opravu objektu moštárny, základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Benátky nad Jizerou s tím, že tato částka bude řádně vyúčtována (souhlasilo 5 přítomných radních) T: Z: Jana Košťálová 74/3R/2015 Vyúčtování 3. částky dotace z FPSŽ za rok VK Karbo Benátky předložené vyúčtování 3. zálohy dotace z Fondu podpory společenského života VK Karbo Benátky ve výši ,- Kč za rok postupuje výše uvedené vyúčtování Finančnímu a Kontrolnímu výboru k projednání a Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 5 T: Z: Marek Mařík 75/3R/2015 Vyúčtování dotace z FPSŽ za rok KSB Benátky nad Jizerou předložené vyúčtování dotace z Fondu podpory společenského života Klubu sportovního bruslení Benátky nad Jizerou ve výši ,- Kč za rok postupuje výše uvedená vyúčtování Finančnímu a Kontrolnímu výboru k projednání a Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 5

2 T: Z: Marek Mařík 76/3R/2015 Odpisy DHM pro rok ZŠ Husovo náměstí 55 žádost Mgr. Radka Dostála, ředitele Základní školy Husovo náměstí o odsouhlasení odpisů majetku základní školy pro rok 2015 v celkové výši ,89 Kč 2. schvaluje odpisy majetku Základní školy Husovo náměstí pro rok 2014 v celkové výši ,89 Kč (souhlasilo 5 77/3R/2015 Odpisy DHM pro rok ZŠ Pražská 135 žádost pana Mgr. Jiřího Novotného, ředitele příspěvkové organizace Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135, o odsouhlasení odpisů majetku pro rok 2015 ve výši ,80 Kč 2. schvaluje odpisy majetku Základní školy Benátky nad Jizerou, Pražská 135 pro rok 2015 v celkové výši ,80 Kč (souhlasilo 5 78/3R/2015 Zpráva o výsledku hospodaření za rok Mateřská škola města Benátky nad Jizerou předloženou Zprávu o výsledku hospodaření Mateřské školy města Benátky nad Jizerou za rok 2014 s tím, že ředitelka paní Bc. Jana Pucandlová navrhuje převést hospodářský výsledek za rok 2014 následně - částku ve výši ,05 Kč do Rezervního fondu a částku ve výši ,- Kč do fondu odměn 2. doporučuje předložit výše uvedenou zprávu o výsledku hospodaření Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 5 T: Z: Marek Mařík 79/3R/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku č. 596/50 v k.ú. Staré Benátky - ČEZ Distribuce a.s. předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění a provozování zař. distribuční soustavy mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č. 596/50 v k.ú. Staré Benátky s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění a provozování zař. distribuční soustavy mezi Městem

3 Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č. 596/50 v k.ú. Staré Benátky, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.815,- Kč s DPH 3. doporučuje výše uvedený návrh smlouvy Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 5 T: Z: Marek Mařík 80/3R/2015 Dohoda o užívání nemovitosti - pozemků č. 5004/1, 5004/2, 5020/3 v k.ú. Brodce a č v k.ú. Kbel - Vojenské lesy a statky ČR s.p. návrh Dohody o užívání nemovitosti mezi Městem Benátky nad Jizerou a Vojenskými lesy a statky ČR, s.p., jejímž předmětem je bezplatné užívání částí pozemků p. č. 5004/1, 5004/2, 5020/3 vše v k.ú. Brodce a p.p.č v k.ú. Kbel za účelem realizace akce "Revitalizace nivy řeky Jizery v Benátkách" s uzavřením Dohody o užívání nemovitosti mezi Městem Benátky nad Jizerou a Vojenskými lesy a statky ČR, s.p., jejímž předmětem je bezplatné užívání částí pozemků p. č. 5004/1, 5004/2, 5020/3 vše v k.ú. Brodce a p.p.č v k.ú. Kbel za účelem realizace akce "Revitalizace nivy řeky Jizery v Benátkách" starostu města podpisem výše uvedené Dohody o užívání nemovitosti (souhlasilo 5 81/3R/2015 Dohoda o užívání nemovitosti - pozemku č. 940 v k.ú. Kbel - xxxxxxxx návrh Dohody o užívání nemovitosti mezi Městem Benátky nad Jizerou a panem xxxxxxx, jejímž předmětem je bezplatné užívání pozemku parc. č. 940 v k.ú. Kbel za účelem realizace akce "Revitalizace nivy řeky Jizery v Benátkách" s uzavřením Dohody o užívání nemovitosti mezi Městem Benátky nad Jizerou a panem xxxxxxx, jejímž předmětem je bezplatné užívání pozemku parc. č. 940 v k.ú. Kbel za účelem realizace akce "Revitalizace nivy řeky Jizery v Benátkách" starostu města podpisem výše uvedené Dohody o užívání nemovitosti (souhlasilo 5 T: Z: Marek Mařík

4 82/3R/2015 Zápis č. 1/2015 ze zasedání Komise pro občanské záležitosti předložený zápis č. 1/2015 ze zasedání Komise pro občanské záležitosti ze dne /3R/2015 Zápis č. 1/2015 ze zasedání Komise pro výstavbu a územní rozvoj předložený zápis č. 1/2015 ze zasedání Komise pro výstavbu a územní rozvoj konané dne /3R/2015 Cenové nabídky na poskytování mobilních služeb - Vodafone Czech Republic a.s., O2 Czech Republic a.s., Dragon Internet a.s., T- Mobile Czech Republic a.s. a. předloženou cenovou nabídku od společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, na poskytování mobilních služeb za celkovou cenu ve výši 7.742,- Kč s DPH/měsíc b. předloženou cenovou nabídku od společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Junkových 2, Praha 5 na poskytování mobilních služeb za celkovou cenu ve výši 6.972,- Kč s DPH/měsíc c. předloženou cenovou nabídku od společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, na poskytování mobilních služeb za celkovou cenu ve výši 8.292,- Kč s DPH/měsíc d. předloženou cenovou nabídku od společnosti Dragon Internet a.s., se sídlem Pod Loretou 883, Kosmonosy, na poskytování mobilních služeb za celkovou cenu ve výši 9.567,- Kč s DPH/měsíc 2. bere na vědomí vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého dne končí smlouva se společností O2 Czech Republic a.s., na poskytování služeb mobilního operátora. Z tohoto důvodu byli osloveni 4 mobilní operátoři, aby předložili svou cenovou nabídku na poskytování služeb. Nejlevnější cenovou nabídku podala firma Vodafone Czech Republic a.s. Proti současnému poskytovateli (O2) se měsíční fakturace liší v řádu cca 1000,- Kč měsíčně. Navíc Vodafone dává budget na hardware v částce ,- Kč, O2 dává budget ve výši ,- Kč. O2 navíc požaduje minimální měsíční plnění ve výši 9 600,- Kč, což ještě více cenovou nabídku od O2 prodražuje a fakturovaný rozdíl je ještě vyšší. Odbor SM navrhuje uzavřít smlouvu na poskytování mobilních služeb na 24 měsíců s firmou Vodafone Czech Republic a.s. 3. souhlasí s prodloužením Smlouvy na poskytování mobilních služeb se společností O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle 4. pověřuje starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 5 Z: Ing. Alena Kratochvílová

5 85/3R/2015 Žádost o připojení se k akci "Vlajka pro Tibet" - občanské sdružení LUNGTA žádost Občanského sdružení LUNGTA o připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" s vyvěšením tibetské vlajky dne ve vestibulu Městského úřadu v Benátkách nad Jizerou (souhlasilo 5 T: Z: Marek Mařík 86/3R/2015 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok Sbor dobrovolných hasičů města Benátky nad Jizerou žádost pana Romana Bárty, starosty Sboru dobrovolných hasičů města Benátky nad Jizerou, o poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč na činnost sboru v roce 2015 s poskytnutím finančního příspěvku ve výši ,- Kč Sboru dobrovolných hasičů města Benátky nad Jizerou, se sídlem Jiráskova 544, Benátky nad Jizerou, na činnost sboru v roce 2015 s tím, že na konci roku bude předloženo vyúčtování této částky včetně kopií dokladů a bude předloženo vyúčtování příspěvku za rok 2014 (souhlasilo 5 T: Z: Jana Košťálová 87/3R/2015 Žádost o povolení s uspořádáním svatebního obřadu a hostiny na nádvoří zámku - xxxxxxxxx žádost pana xxxxxxxx o povolení uspořádat svatební obřad a hostinu na nádvoří zámku dne s uspořádáním svatebního obřadu a hostiny na nádvoří zámku (bezplatně) dne panu xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, Benátky nad Jizerou (souhlasilo 5 T: Z: Marek Mařík 88/3R/2015 Zápis č. 1/2015 ze zasedání Bytové komise předložený zápis č. 1/2015 ze zasedání Bytové komise konaného dne projednala návrh bytové komise na přidělení uvolněného bytu č. 2 na adrese Platanová 654, Benátky nad Jizerou panu xxxxxxxx na dobu určitou a to jeden rok 3. souhlasí

6 s přidělením bytu č. 2 na adrese Platanová 654, Benátky nad Jizerou panu xxxxxxxx na dobu určitou a to jeden rok s možností uzavření smlouvy na dobu neurčitou v případě plnění podmínek dle nájemní smlouvy (souhlasilo 5 89/3R/2015 Žádost o navýšení plateb klientů terénní Pečovatelské služby a žádost o navýšení plateb klientů za praní a žehlení osobního a ložního prádla - MěCKP a. žádost Bc. Emilie Kalové, ředitelky MěCKP, o navýšení plateb klientů terénní Pečovatelské služby ze stávajících 90,- Kč/hod na částku 120,- Kč/hod b. žádost Bc. Emilie Kalové, ředitelky MěCKP, o navýšení plateb klientů za praní a žehlení osobního a ložního prádla ze stávajících 50,- Kč/kg na částku 70,- Kč/kg 2. schvaluje navýšení plateb klientů terénní Pečovatelské služby a zároveň schvaluje navýšení plateb klientů za praní a žehlení osobního a ložního prádla tak, jak je výše uvedeno (souhlasilo 5 T: Z: Marek Mařík 90/3R/2015 Žádost o rekonstrukci slepé ulice Lipnická - xxxxxxxx žádost pana xxxxxxxx o rekonstrukci poslední části slepé ulice Lipnická, kterou křižuje ulice Jana z Dražic 2. bere na vědomí vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, který navrhuje opravit ulici: odbagrovat část současného povrchu, nanést vrstvu štěrku a následně povrch pokrýt asfaltovým recyklátem 3. souhlasí s opravou výše uvedené ulice asfaltovým recyklátem (souhlasilo 5 T: Z: Marek Mařík 91/3R/2015 Cenová nabídka na akci "Oprava chodníku v ulici Mělnická" - Jiří Toman předloženou cenovou nabídku na akci "Oprava chodníku v ulici Mělnická" firmou pana Jiřího Tomana za celkovou cenu ve výši ,11 Kč s DPH s předloženou cenovou nabídku firmy pana Jiřího Tomana na akci "Oprava chodníku v ulici Mělnická" za celkovou cenu ve výši ,11 Kč s DPH starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 5

7 92/3R/2015 Odpisy DHM pro rok Město Benátky nad Jizerou žádost odboru Správy majetku a rozvoje města o odsouhlasení odpisů majetku Města Benátky nad Jizerou na rok 2015 v celkové výši ,- Kč 2. schvaluje předložený plán odpisů majetku města Benátky nad Jizerou na rok 2015 v celkové výši ,- Kč (souhlasilo 5 93/3R/2015 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na sociální službu raná péče občanům Benátek nad Jizerou v roce Oblastní charita Kutná Hora žádost Oblastní charity Kutná Hora o poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč na sociální službu raná péče občanům Benátek nad Jizerou v roce V Benátkách nad Jizerou je dle vyjádření OCH Kutná Hora raná péče poskytována ve 2 klientských rodinách poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč Oblastní charitě Kutná Hora, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora (souhlasilo 5 T: Z: Jana Košťálová 94/3R/2015 Vstup města do MAS Polabí o.p.s. návrh na vstup Města Benátky nad Jizerou do MAS Polabí o.p.s na základě předložených informací a za předpokladu souhlasu Valné hromady MAS Polabí o.p.s. se vstupem Města Benátky nad Jizerou do této neziskové organizace 3. doporučuje vstup Města Benátky nad Jizerou do MAS Polabí o.p.s Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 5 T: Z: Marek Mařík 95/3R/2015 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci konzultačního centra "Středisko U3V Benátky nad Jizerou" na rok Univerzita 3. věku a volného času seniorů Mladá Boleslav žádost Univerzity 3. věku a volného času seniorů Mladá Boleslav o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci konzultačního centra "Středisko U3V Benátky nad Jizerou" na rok 2015

8 s poskytnutím finančního příspěvku Univerzitě 3. věku a volného času seniorů Mladá Boleslav ve výši ,- Kč na realizaci konzultačního centra "Středisko U3V Benátky nad Jizerou" v roce doporučuje poskytnutí výše uvedeného příspěvku Zastupitelstvu města ke schválení s tím, že tato částka bude zahrnuta do 1. rozpočtové změny (souhlasili 4 přítomní radní, 1 se zdržel hlasování) T: Z: Jana Košťálová 96/3R/2015 Cenová nabídka na výkon činnosti koordinátora BOZP v rámci akce "Rekonstrukce multifunkčního centra" - KPCM s.r.o., MB INVEST s.r.o. a. předloženou cenovou nabídku společnosti KPCM s.r.o., Praha na zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP v rámci akce "Rekonstrukce multifunkčního centra" za cenu ve výši ,- Kč s DPH b. předloženou cenovou nabídku společnosti MB Invest s.r.o., Mladá Boleslav na zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP v rámci akce "Rekonstrukce multifunkčního centra" za cenu ve výši ,- Kč s DPH s uzavřením smlouvy se společností KPCM s.r.o., Praha na zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP v rámci akce "Rekonstrukce multifunkčního centra" za cenu ve výši ,- Kč s DPH starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 5 97/3R/2015 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na podporu aplikace do mobilních telefonů navazující na projekt Mladoboleslavsko - nejen brána do Českého ráje - Infocentrum Mladá Boleslav žádost pana Gérarda Keijspera, vedoucího Infocentra města Mladá Boleslav, o poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč na podporu aplikace do mobilních telefonů navazující na projekt Mladoboleslavsko - nejen brána do Českého ráje s poskytnutím finančního příspěvku ve výši ,- Kč Infocentru města Mladá Boleslav, se sídlem Železná 107, Mladá Boleslav, na podporu aplikace do mobilních telefonů navazující na projekt Mladoboleslavsko - nejen brána do Českého ráje 3. doporučuje poskytnutí výše uvedeného příspěvku Zastupitelstvu města ke schválení s tím, že tato částka bude zahrnuta do 1. rozpočtové změny (souhlasilo 5 T: Z: Marek Mařík

9 98/3R/2015 Zajištění IIČ na akci "Rekonstrukce místních komunikací v Benátkách nad Jizerou - technický dozor investora" - REALSTAV MB spol. s.r.o. předloženou cenovou nabídku společnosti REALSTAV MB, spol. s r.o. na zajištění výkonu investorsko-inženýrské činnosti na akci "Rekonstrukce místních komunikací v Benátkách nad Jizerou - technický dozor investora" za celkovou cenu ve výši ,- Kč s DPH uzavřením příkazní smlouvy s firmou REALSTAV MB spol. s.r.o., se sídlem Klaudiánova 124, Mladá Boleslav za cenu ve výši ,- Kč s DPH starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 5

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.03.2015

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.03.2015 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 10.03.2015 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 27.2.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 27.2.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 27.2.2015 99/4R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 14.06.2012 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

6. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.12.2013

6. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.12.2013 Z á p i s 6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 10.12.2013 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

4 veřejné zasedání Zastupitelstva města 20.07.2015

4 veřejné zasedání Zastupitelstva města 20.07.2015 Z á p i s 4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 20.07.2015 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 18. 11. 2014 v Horním Maršově

Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 18. 11. 2014 v Horním Maršově Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 18. 11. 2014 v Horním Maršově 1. Jednací řád Rady obce Horní Maršov Starosta předložil přítomným návrh jednacího řadu rady obce, který je přílohou zápisu.

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Město Horažďovice Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací.

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací. 19. schůze rady města konaná dne 17.6.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Svaz

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č.

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 15. zasedání konaného dne 20. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD. z 58. schůze konané dne 14. 5. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD. z 58. schůze konané dne 14. 5. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 58. schůze konané dne 14. 5. 2014 anonymizované 188/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 189/14rm schvaluje

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Město Horažďovice Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více