Zápis z 7. jednání rady Sdružení konaného dne od 17:00 na MÚ v Rokytnici nad Jizerou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 7. jednání rady Sdružení konaného dne 1.6.2009 od 17:00 na MÚ v Rokytnici nad Jizerou"

Transkript

1 Zápis z 7. jednání rady Sdružení konaného dne od 17:00 na MÚ v Rokytnici nad Jizerou Přítomno: Omluveni: zapisovatel: 7 členů rady Pavel Hásek Program jednání: 1. Schválení programu jednání, zapisovatele s ověřovatele zápisu 2. Schválení zápisu z minulého jednání 3. Schválení příspěvku na zpracování a tisk propagačního materiálu Rokytnice nad Jizerou celoroční dovolená 4. Schválení opravy polepu velkoformátové reklamy na autobusech ČSAD Semily a.s. 5. Marketingový produkt sezóna 2009/ Nábor nových členů Sdružení aktivity 7. Vytvoření vlastních webových stránek sdružení 1. Schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu Rada Sdružení schválila navržený program jednání, dále schválila Petra Kadavého zapisovatelem a pana Michala Háka ověřovatelem zápisu. 2. Schválení zápisu z minulého jednání Rada Sdružení schválila zápis z minulého jednání. 3. Schválení příspěvku na zpracování a tisk propagačního materiálu Rokytnice nad Jizerou celoroční dovolená informoval přítomné členy rady o tom, že město Rokytnice nad Jizerou připravuje vydání propagačního materiálu skládačky s názvem Rokytnice nad Jizerou celoroční dovolená, která by měla být vydána v 15 tisícovém nákladu a bude čtyřjazyčná. (CZ, PL, EN, DE). Po první korektuře bylo vzhledem k rozsahu textu přikročeno k rozšíření brožury o jeden dvojlist, což navýšilo náklady na tisk brožury o cca ,- Kč nad schválený rozpočet. Vzhledem k tomu, že zde ale zbylo dostatek místa pro uvedení seznamu členů Sdružení včetně kontaktů, navrhuje Petr Kadavý, aby Sdružení přispělo na vydání a tisk této pbrožury právě částkou ,- Kč. Rada

2 Sdružení po krátké diskusi schválila poskytnutí příspěvku ve výši ,- Kč na tisk tohoto propagačního materiálu za podmínky, že část nákladu (cca 3000 ks) bude distribuována mezi členy Sdružení. Rada Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou schvaluje poskytnutí příspěvku na tisk propagačního materiálu Skládačky Rokytnice nad Jizerou celoroční dovolená ve výši ,- Kč za podmínky, že část nákladu (3000ks) bude distribuována mezi členy Sdružení. 4. Schválení opravy polepu velkoformátové reklamy na autobusech ČSAD Semily a.s. Rada Sdružení dále projednala návrh na Petra Kadaváho na opravu polepu velkoformátové reklamy na autobusech ČSAD Semily a.s., který je ve špatném stavu. Dle předběžné nabídky dodavatelské firmy bo oprava stála cca ,- Kč. Rada Sdružení se shodla na tom, že oprava polepu je opravdu velmi potřebná, je však třeba pohlídat si záruky a uplatnit případné reklamace v případě opětovného poškození. Problém může být ale při uplatňování záruky ve chvíli, kdy poškození polepu může být způsobeno i technickým stavem autobusu korozí. Po další debatě rada sdružení rozhodla o tom, že je třeba kontaktovat dodavatelskou firmu, vyžádát si závaznou nabídku na opravu a pokud se bude jednat o částku do ,- Kč tak provést opravu polepu. Rada Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou schvaluje provedení opravy polepu velkoformátové reklamy na autobusech ČSAD Semily a.s. 5. Marketingový produkt sezóna 2009/2010 Daniel Janata předložil členům rady svůj návrh na vytvoření marketingového produktu balíčku služeb (ubytování + skipas) pro zimní sezónu 2009/2010. Materiál k tomuto bodu byl členům rady rozeslán em a Daneila Janata v něm uvádí následující: - Vzhledem k tomu, ubytovatelům (nejen v Rokytnici, ale i v celé Evropě) klesá průměrná doba pobytu, která se dnes blíží číslu 3, navrhuji zabývat se otázkou jak toto číslo zvýšit. - V současné době máme zprávy ze středisek Itálie (Trentino) o nabízených speciálních produktech pro dlouhodobého zákazníka z nichž prosperující Rakousko má zamotanou hlavu a chystá odvetu. Připočteme-li k tomu Slovensko, které po krachu z minulé zimní sezóny investovalo obrovskou sumu peněz do reklamy a připomenu-li stále stoupající počet klientů navštěvující Alpské země mám obavu, aby nám neujel vlak a abychom nebyli v situaci v jaké bylo Slovensko letos. - Navrhuji vytvoření jednotného marketingového produktu, který by byl hlavním lákadlem pro naše potenciální klienty do Rokytnice pro sezonu , ale který by byl dostupný pouze pro členy sdružení. Je to jeden z motivačních kroků jak získat další členy. - Po rozboru minulé zimní sezóny a po konsultaci s jinými ubytovateli, jsem došel k tomuto výsledku: 1/ Snížil se počet klientů, kteří si kupovali zájezdy s předstihem. Klienti využívají tzv. Lastminutové nabídky. Kdy je nižší cena a můžou si rezervaci korigovat podle vývoje počasí. 2/ Téměř až na výjimky skončili prodeje na 7 dní. Klienti mají zájem o 7 denní pobyty pouze v několika termínech (na Silvestr, a 1 až 2 týdny v období leden březen.) 3/ Zvýšil se prodej víkendových pobytů na 2 3 dny. 4/ Obtížně se shání klientela na dny NE ČT Navrhuji toto řešení:

3 1/ Spartak a.s. vytvoří speciální skipas 4 denní a 5 denní za speciální cenu pouze pro členy sdružení, s parametry platnosti skipasu NE ČT v modifikaci Dospělí a dítě. 4 denní cena SKIPASU = 1600,-CZK 5 denní cena SKIPASU = 1950,-CZK 2/ Ubytovatel bude motivován tímto skipasem a bude se snažit sehnat klienta na tento počet dní a tím pádem i lyžaře do areálu. Jednou z možností je nabízení výhodných balíčků v kombinaci skipas a ubytování. 3/ Marketingově: Lyžování od 390,- na den v kombinaci s ubytováním Přítomní členové vyjádřili tomuto návrhu v jeho princicpu podporu. Ing. Ceé uvedl, že vše je potřeba nejprve projednat v představenstvu akciové společnosti a protože vícedení skipasy jsou platné i u jiných provozovatelů lanovek a vleků, je třeba zístakt také jejich souhlas s takovýmto produktem. Podmínkou ale určitě bude, aby také ubytovatel do matrketingového prodkutu přinesl nějakou slevu a výsledný produkt byl nabízen vžady jako celek. Přítomní se po kratší diskusi shodli na tom, že by so mohlo jednat o nabídku ubytování X nocí + 1 zdarma vždy k adekvátnímu druhu skipasu. dále konstatoval, že bude vše záležet na jednání s provozovateli lanovek a vleků a pokud budou jednání úspěšná, bude rovněž nutné vyjasnit si technické věci okolo vlastní distribuce prodkutu a forem jeho prodeje předprodeje. Ing. Ceé uvedl, že po technické stránce by bylo možné toto řešit formou prodeje zvláštních depointních jízdenek ubytovatelům, kteří budou prodávat tento marketingový produkt. Rada Sdružení dále pověřila pana Daniela Janatu projednání předloženého návrhu ve spolupráci s Ing. Petrem Ceé v představenstvu Spartak Rokytnice a.s. Rada Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou bere na vědomí předkládané informace o návrhu nového marketingového produktu pro sezónu 2009/2010 a pověřuje pana Daniela Janatu aby ve spolupráci s Ing. Petrem Ceé projednal princip tohoto marketingového produktu (balíček služeb zlevněný skipas + zlevněné ubytování) v představenstvu Spartak Rokytnice a.s. a informavot radu Sdružení o výsledcích jednání. 6. Nábor nových členů Sdružení aktivity Daniel Janata dále připomněl, že je třeba opět provést některé aktivity související se získáním dalších členů do Sdružení především z řad ubytovatelů a poukázal na to, že řada členů ze Sdružení odešla. uvedl, že na konci loňského roku a v roce letošním odešlo ze Sdružení asi 6 členů, ale naopak tři další do Sdružení vstoupili. Čelnové zkrátka přicházejí i odcházejí, tak už to v případě dobrovolných Sdružení je, ale v každém případě je třeba dále oslovovat potencionální nové členy Sdružení. Daniel Janata uvedl, že pokud by se podařilo vyjednat princip v předchozím bodě projednávaného marketingového produktu, jednalo by se o výraznou motivaci ke vstupu do Sdružení. 7. Vytvoření vlastních webových stránek sdružení Daniel Janata dále navrhl vytvoření vlastních webových stránek Sdružení. Ke svému návrhu uvedl následující: vytvořit doménu např. (nebo jiná, která by Vás napadla musí být mezinárodní a výstižná), která by sloužila naše pro potenciální klienty. - Zde by byli všichni členové sdružení s odkazem na vlastní stránky.

4 - Zde by byly veškeré informace, produkty, Pdf atd o Rokytnici nad Jizerou v AJ, NJ, PL, ČJ - Tyto stránky by sloužili jednak jako prezentace členů sdružení tak jako studna informací pro jednotlivé členy sdružení pro své klienty. - Každý člen sdružení by mohl přidávat jednotlivé příspěvky, aby se plnila data - Nutnost počáteční investice do webu plus roční vedení administrace a aktualizace z rozpočtu. Provozní náklady by byly několikanásobně nižší než tisk drahých tiskových materiálů. Velmi by to zjednodušilo i tisk materiálů sdružení, kde velký prostor zabírají a myslím si neefektivně adresy na jednotlivé členy sdružení. Podmínkou vytvoření stránek je zvládnutí náhodného rolování pozic jednotlivých členů sdružení po každém kliku, aby všichni členové měli stejnou pozici. uvedl, že byl vždy odpůrcem samostatných webových stránek Sdružení, které by měli sloužit turistům a klientům, neboť již existují dva weby rokytnice.com a rokytnice-info.eu, které již funkci prezentace Rokytnice nad Jizerou zajišťují a není třeba jim konkurovat. Webové stránky Sdružení jsou nutné z pohledu vlastní organizace chodu Sdružení. Daniel Janata namítl, že oba weby jsou dobré ale prezentují také služby nečlenů Sdružení a pokud odkazujeme na tyto stránky, odkazujeme nejen na prezentace členů sdružení ale i na prezentace těch, kteří ve Sdružení nejsou. Petr kadavý uvedl, že webové stránky jaké popisuje Daniel Janata budou vyžadovat skutečně větší počáteční investici, ale také další peníze na správu a udržovaní vysokých pozic stránek ve vyhledávačích. Tištěné propagační materiály navíc nelze plně nahradit pouze webovými stránkami. Přítomní členové rady dále diskutovali o předloženém návrhu a zvažovali jednotlivé klady a zápory. V průběhu jednání bylo navrženo aby byla lépe rozvinuta spolupráce s provozovateli obou webů rokytnice.com a rokytnice-info.eu s ohledem na zviditelnění členů sdružení a odkazu na stránky sdružení, kde budou uvedeny informace o slevovém systému Benefit program Rokytnice PLUS. Rada sdružení tak pověřila Petra Kadavého projednáním zlepšení možností spolupráce s provozovateli informačních webů o Rokytnici nad Jizerou. Rada Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou pověřuje Petra Kadavého jednáním s provozovateli webů rokytnice.com a rokytnice-info.eu o možnostech dalšího zviditelnění odlišení členů Sdružení v rámci těchto webů. Jednání skončilo v 19:00 Michal Hák ověřovatel zápisu předseda sdružení

5 Usnesení: 1. Rada Sdružení schváluje navržený program jednání a schvaluje Petra Kadavého zapisovatelem a pana Michala Háka ověřovatelem zápisu. 2. Rada Sdružení schvaluje zápis z minulého jednání. 3. Rada Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou schvaluje poskytnutí příspěvku na tisk propagačního materiálu Skládačky Rokytnice nad Jizerou celoroční dovolená ve výši ,- Kč za podmínky, že část nákladu (3000ks) bude distribuována mezi členy Sdružení. 4. Rada Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou schvaluje provedení opravy polepu velkoformátové reklamy na autobusech ČSAD Semily a.s. 6. Rada Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou bere na vědomí předkládané informace o návrhu nového marketingového produktu pro sezónu 2009/2010 a pověřuje pana daniela janatu aby ve spolupráci s Ing. Petrem Ceé projednal princip tohoto marketingového produktu (balíček služeb zlevněný skipas + zlevněné ubytování) v představenstvu Spartak Rokytnice a.s. a informavot radu Sdružení o výsledcích jednání. 7. Rada Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou pověřuje Petra Kadavého jednáním s provozovateli webů rokytnice.com a rokytnice-info.eu o možnostech dalšího zviditelnění odlišení členů Sdružení v rámci těchto webů. Michal Hák ověřovatel zápisu předseda sdružení

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady Změny v postavení auditorů, které přinesl zákon o přezkoumávání hospodaření Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který byl v červenci

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007

Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007 Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 7. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: Omluveni: 15 členů (2 členové zastupitelstva

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé,

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé, MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: K činnosti Svazu IX. Finanční konference Církevní restituce Regulace

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 5. zasedání zastupitelstva. Zkonstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli pozváni všichni

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ ROČNÍK 3 ÚNOR 2009 Generální partner AHR ČR ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR ČR Autorské odměny No ending story (str. 6) Brusel jednání HOTREC (str. 10) Prechod na EURO dopadol na výbornú (str.

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002

Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002 Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002 00 22.5.2003 MH Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2002 Pardubice, 17. června 2003 Jaroslav

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zápis z 16. řádného zasedání AS FPE konaného dne 13.

Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zápis z 16. řádného zasedání AS FPE konaného dne 13. Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Zápis z 16. řádného zasedání AS FPE konaného dne 13. listopadu 2013 Prezence AS FPE viz tabulka o hlasování. Přítomno: 15 členů Omluveni:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 6. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 10.10.2011 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20.3.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter,

Více

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm.

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm. Z á p i s 5. zasedání ZMČ Praha 5 11. 6. 2015 P. K l í m a : Vážení zastupitelé, dámy a pánové, vážení přítomní, dovolte mi, abych zahájil zasedání ZMČ Prahy 5. Nejprve požádám vedoucího kanceláře MČ o

Více

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Chaotické účetnictví státu Zástupci Svazu jednali s vládou ČR Očekávané

Více

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: přítomno 25 členů ZM Patnácté zasedání zastupitelstva města bylo svoláno dle zákona

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zhodnocení marketingových aktivit vybrané cestovní kanceláře Evaluation of marketing strategie of a chosen travel agency Petra Šumlovová

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1. V Praze dne 30. srpna 2005. Vážený pane ministře,

Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1. V Praze dne 30. srpna 2005. Vážený pane ministře, Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1 V Praze dne 30. srpna 2005 Vážený pane ministře, v příloze zasílám odpovědi k otázkám z Konzultačního

Více

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

3. zasedání 33. synodu ČCE (30. 5. 2. 6. 2013) TISK 18/7 REKREAČNÍ STŘEDISKA POVŠECHNÉHO SBORU

3. zasedání 33. synodu ČCE (30. 5. 2. 6. 2013) TISK 18/7 REKREAČNÍ STŘEDISKA POVŠECHNÉHO SBORU TISK č. 18/7 (Komise B, D) 3. zasedání 33. synodu ČCE (30. 5. 2. 6. 2013) TISK 18/7 REKREAČNÍ STŘEDISKA POVŠECHNÉHO SBORU 2. zasedání 33. synodu svým usnesením č. 61 schválilo koncepci rekreačních středisek

Více

O B S A H. Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002... 3

O B S A H. Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002... 3 3 / 2002 3 / 2002 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 2 O B S A H Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002..... 3 Valná hromada ČSDP Zápis z druhé valné hromady. 5 Revizní zpráva o činnosti ČSDP. 8 Aktuální

Více

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Představenstvo ČKA projednalo návrh rozpočtu pro rok 2015 na svém XII. zasedání 2. 12. 2014 a schválilo I. zasedání 21. 1. 2015. Návrh

Více

ZPRAVODAJ ČSTV. Úrazové pojištění ČSTV. Na mladou Evropu čeká 216 medailí. MS jednotlivců v kuželkách A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

ZPRAVODAJ ČSTV. Úrazové pojištění ČSTV. Na mladou Evropu čeká 216 medailí. MS jednotlivců v kuželkách A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA 9 2010 ZPRAVODAJ ČSTV A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Úrazové pojištění ČSTV Na mladou Evropu čeká 216 medailí Koncepce mládežnického volejbalu v letech 2008 2013 MS jednotlivců v kuželkách Zpráva z jednání 7.

Více

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Tomáš Chytka, Alena

Více

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Insurance of Travel Agency s Bankruptcy Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více