Navrh na zapis zapsanych udaju do rejstffku obecne prospesnych spolecnostf

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navrh na zapis zapsanych udaju do rejstffku obecne prospesnych spolecnostf"

Transkript

1 FJ8-LLI-WKLGU Navrh na zapis zapsanych udaju do rejstffku obecne prospesnych spolecnostf I. REJSTRIKOvY SOUD, KTEREMU JE NA VRH URCEN Soud MestskY soud v Praze Slezska.._. - Cislo domu PSC Misto pro nalepeni kolkovych znamek a pi'ijmeni nebo obchodni firma ci nazev + Ie II. NA VRHOVA TEL Obec a u zahranicnich osob i stat Cislo domu Alena Chrobokova Praha 8 Bojasova 1250/ PSC [4FJ8-LLl-WKLGU] Strana navrhu: 1/12

2 ~~ UDAJE 0 SUBJEKTU, KTERY JE PREDMETEM NAVRHU Obchodni firma Zeme lidi o.p.s. nebo nazev Adresa sidla Praha 10 - Zabehlice, Ostruzinova 3175/36, PSC Identifikacni cislo Pravni forma Rejstfikovy soud Spisova znacka Pozadovana akce _ _._ _... _ Obecne prospesna spolecnost MestskY soud v Praze Prvozapis [4FJ8-LLl-WKLGU] Strana navrhu: 2/12

3 PREDMET NAVRHU NA zapls OBECNE PROSPESNE SPOLECNOSTI Nazev UDAJ I ZAPISOVANY I VYMAZAvANY I Zeme lidf O.p.s. I UDAJ ZAPISOVANY VYMAzAvANY Adresa sidla Obec Praha 10 Castobce Zabehlice Ostruzinova Cislo domu popisne orientacni evidencni popisne orientacni evidencni PSC [4FJ8-LL1-WKLGU] Strana navrhu: 3/12

4 UOAJ ZAPISOVANY VYMAZAVANY Oruh obecne prospesnych sluzeb Organizace a realizace kulturnich akci pro osoby s telesnym a kombinovanym postizenim, jejich rodinne pfislusniky a dalsi osoby v souladu s poslanim spolecnosti Organizace a realizace volnocasovych aktivit pro osoby s telesnym a kombinovanym postizenim, jejich rodinne pi'islusniky a dalsi osoby v souladu s poslanim spolecnosti Podpora a posilovani socialnich vazeb obyvatel Podpora spolecneho aktivniho vyuzivani volneho casu lidi s postizenim i bez nej Poskytovani prostor pro setkavani osob s telesnym a kombinovanym postizenim, jejich rodinnych pi'islusniku a dalsich osob v souladu s poslanim spolecnosti Informacni a poradenska cinnost v souladu s poslanim spolecnosti Pi'iprava informacnich a metodickych materialu Vedecko-vyzkumna cinnost v souladu s poslanim spolecnosti Pi'ednaskova, vzdelavaci a osvetova cinnosti v souvislosti s poslanim spolecnosti Materialni a financni pomoc osobam s telesnym a kombinovanym postizenim, jejich rodinnym pi'islusnikum a dalsim osobam v souladu s poslanim spolecnosti UOAJ ZAPISOVANY VYMAzAVANY Ooplnkovcl cinnost Pronajem nemovitostl, bytu a nebytovych prostor [4FJ8-LL1-WKLGU] Strana navrhu: 4/12

5 -~- - Spravnl rada Funkce Piljmenl ODAJ ZAPISOVANY VYMAZAVANY predseda spravni rady JAN JANYSKA Rodne cislo /0164 Rodne piljmenl Misto narozenl stat narozenl nl prlslusnost Spravnl rada JAI\JYSKA PRAHA Obec Praha 8 Castobce Cislo domu Kobylisy Pohnertova popisne 1725 PSC Den vzniku funkce Den zaniku funkce - ~ orientacnl dnem zapisu do rejstfiku Den vzniku clenstvl dnem zapisu do rejstfiku Den zeiniku clenstvl evidencnl popisne orientacnl evidencnl,, -. - _._ J -.- [4FJ8-LL1-WKLGU] Strana navrhu: 5/12

6 Sprayni rada Funkce Prijmeni UDAJ ZAPISOVANY VYMAZAVANY elen spravnf rady JAKUB JANYSKA Rodne cislo /0175 Rodne prijmeni Misto narozeni narozeni ni prislusnost Sprayni rada JANYSKA PRAHA Obec Praha 9 Castobce Prosek Litomericka Cislo domu popisne orientacni ~ PSC Den yzniku funkce Den zaniku funkce - Den yzniku clenstvi dnem zapisu do rejstfiku Den zaniku clenstvi _. eyidencni popisne orientacni eyidencni [4FJ8-LL1-WKLGU] Strana niwrhu: 6/12

7 UDAJ Spravni rada Funkce Prajmeni elen spravnl rady KRISTYNA STAFFOvA Rodne cislo /0082 Rodne pi'ijmeni Misto narozeni narozeni ni pi'islusnost Spravni rada STAFFOvA PRAHA Obec Praha 2 Castobce Nove Mesto Raslnovo nabi'ezi ZAPISOVANY Cislo domu popisne orientacni evidencni PSC Den vzniku funkce Den zaniku funkce Den vzniku clenstvi dnem zapisu do rejsti'lku Den zaniku clenstvi VYMAZAVANY popisne orientacni evidencni 1 E UDAJ utarni organ i'editel Pi'ijmeni KAMILA CHROBOKOvA Rodne cislo /0414 Rodne prajmeni Misto narozeni stat narozeni ni pi'islusnost utarni organ i'editel CHROBOKOvA PRAHA Obec Praha 8 Castobce Kobylisy Bojasova ZAPISOVANY - --_ ~ Cislo domu popisne orientacni evidencni PSC Jmenem spoleenosti jedna navenek i'editel. - VYMAZAVANY popisne orientacni evidencni [4FJ8-LLl-WKLGU] Strana navrhu: 7112

8 Dozorci rada Funkce Pi'ljmenl UDAJ ZAPISOVANY VYMAzAVANY pfedseda dozorc[ rady KAREL KORANDA Rodne cislo /1935 Rodne prljmenl Misto narozenl stat narozenl nl prlslusnost Dozorci rada Obec Castobce KORANDA JII\lDRICHLJV HRADEC Tfebon Tfebon II Taboritska Cislo domu popisne orientacnl evidencnl popisne orientacnr evidencnl..i ~ 1103 PSC Den vzniku funkce Den zilniku funkce dnem zapisu do rejstffku Den vzniku clenstvl dnem zapisu do rejstffku Den zaniku clenstvl '-- "_.. _,--_ [4FJ8-LL1-WKLGU] Strana navrhu: 8/12

9 Dozorci rada Funkce Pi'ijmeni UDAJ ZAPISOVANY VYMAZAVANY elen dozorei rady LUBOMjR UMANEC Rodne cislo /1967 Rodne pi'ijmeni Misto narozeni narozeni ni prislusnost Dozorci rada UMANEC PRACHATICE Obec Praha 1 Cast obce Stare Mesto U milosrdnych Cislo domu popisne orientacni I-"----' PSC stat Den vzniku funkce Den zaniku funkce Den vzniku clenstvi Den zaniku clenstvi dnem zapisu do rejstfiku evidencni popisne orientacni evidencni -_._---_. [4FJ8-LLl-WKLGU] Strana navrhu: 9/12

10 UDAJ Dozorci rada Funkce Prijmeni elen dozorei rady BOHUMIL HRODEK Rodne cislo /042 Rodne prijmeni Misto narozeni narozeni nl prlslusnost Dozorci rada Obec Cast obce HRODEK TABOR Most Most Revolueni ZAPISOVANY VYMAZAVANY Cislo domu popisne orientacni evidencni popisne orientacnl evidencnl PSC Den vzniku funkce Den zaniku funkce Den vzniku clenstvi dnem zapisu do rejstriku Den zaniku clenstvi Zakladatel Pi'ijmenl UDAJ ZAPISOVANY VYMAZAVANY ALENA - - "-_. CHROBOKOvA Rodne cislo /0385 Zakladatel Obec Praha 8 Cast obce Kobylisy Bojasova... -._- f-- Cislo domu popisne orientacni evidencni popisne orientacnl evidencnl PSC [4FJ8-LLl-WKLGU] Strana navrhu: 10/12

11 UDAJ ZAPISOVANY VYMAZAVANY Ostatni skutecnosti Spolecnost vznika na zaklade zakona c. 68/2013 Sb. 0 zmene pravni formy obcanskeho sdruzeni na obecne prospesnou spolecnost a 0 zmene zakona c. 248/1995 Sb., 0 obecne prospesnych spolecnostech a 0 zmene a doplneni nekterych zakonu, ve zneni pozdejsich pfedpisu, pfemenou obcanskeho sdruzeni Zeme lidi o.s. VeskerY majetek, ale take zavazky a pohledavky obcanskeho sdruzeni Zeme lidi o.s., prechazi na Zeme lidi o.p.s, ktera je pffmym pokracovatelem obcanskeho sdruzeni, prebira jeho identifikacni cislo i jeho historii [4FJ8-Ll1-WKLGU] Strana navrhu: 11/12

12 - Poradove Predkladana listina cislo IV. PRILOHY 1 NotarskY zapis - rozhodnutf 0 zmene pravni formy z o.s. na o.p.s. obsahujicf 2 text zakladatelske listiny 2 eestne prohlasenf elena spravnf rady - Jakuba Janysky 1 3 ieestne prohlasenf elena spravni rady - Jana Janysky 1 4 eestne prohlasenf elena spravnf rady - Krisryny Staffove Zapis ze schuze spravnf rady 0 volbe pfedsedy 1 6 eestne prohlasenf elena dozoref rady - Karla Korandy 1 7 eestne prohlasenf elena dozoref rady - Lubomira Umance ~. - 8 eestne prohlasenf elena dozorei rady - Bohumila Hrodka 1 9 Zapis ze schuze dozoref rady 0 vol be pfedsedy 1 10 eestne prohlaseni feditele spoleenosti 1 Pocet vyhotoveni V. DATUM PROVEDENI zaplsu [ Z8.dam, aby vsechny vyse uvedene skutecn~~t~.~~y'_~!'psany do rejsti'lku v zakonem stanovene IhOte. VI. zaverecna CAST a pi'ijmeni osoby, jednajici jmenem navrhovatele a oznaceni jejiho opravneni jednat jmenem navrhovatele Alena Chrobokova - zakladatel Vlastnorucni podpis I podpisove pole (!(~ Uredni overeni pravosti podpisu ovt~ovacl DOLOtKA PRO LEGALIZAr'! Podlo ovhovaci knihy Uradn m~rt.ke fhtj Pr aha 18 por. t. I.ga/izore 1086/20 B vlastnorufnf podepsal Alena ChrobokovR Kolin (jm~no, pfijmenl, datum a mlsto narozenlladafelel Praha, Praha 8, Kobyll.y, BoJa.ova \250/17 adres. mlsta trval~ho pobytu ob~rn.,ky prilkaz f / :~:::~~:::i"::i':: "'"" /6... osoby:. Helena Z7 Otisk ilfe dnlh o razltk.: [4FJ8-LL1-WKLGU] Strana navrhu: 12/12

III 2 PŘEDMĚT NÁVRHU na zápis AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 1 Obchodní firma Zapsat ke dni:

III 2 PŘEDMĚT NÁVRHU na zápis AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 1 Obchodní firma Zapsat ke dni: 1 Obchodní firma Zapsat ke dni: 2 Cizojazyčný název Zapsat ke dni: 2 Adresa sídla Zapsat ke dni: 4 Identifikační číslo Zapsat ke dni: Akciová společnost Právní forma 5 Doplňující text za právní formu Zapsat

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Podávání návrhů na zápis a zápis změn do obchodního rejstříku prostřednictvím elektronické podatelny Ministerstva spravedlnosti

Podávání návrhů na zápis a zápis změn do obchodního rejstříku prostřednictvím elektronické podatelny Ministerstva spravedlnosti Podávání návrhů na zápis a zápis změn do obchodního rejstříku prostřednictvím elektronické podatelny Ministerstva spravedlnosti I. Rejstříky, do kterých lze podat návrh na zápis a zápis změn Navrhovatel

Více

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI vyhotovený společností T I Centrum, a. s. dne 19.11.2014 (dále jen Projekt ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento Projekt je vyhotovován statutárním

Více

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Občanské sdružení Jak je založit, jak je provozovat a čeho se vyvarovat. aneb Desatero pro občany. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Manuál byl vytvořen jako součást projektu MV ČR Zpřehledňování fungování neziskového

Více

Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku)

Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) Katastrálnímu úřadu pro Katastrální pracoviště počet příloh: Potvrzuji zánik práva odpovídajícího věcnému břemeni k níže

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce.

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Exekutorskému úřadu v Hodoníně 1/ Mgr. Kamil Brančík Sadová 15, 695 01 Hodonín Oprávněný: 2/ se sídlem

Více

Město Hranice QI 61-01-10

Město Hranice QI 61-01-10 Město Hranice QI 61-01-10 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 QI 61-01-10 Zpracoval : MgA Jarmila Vrtalová, referent OŠK Podpis - datum: Ověřil: Mgr Vojtěch Bušina VO

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města vydává dokument Ev. č.: 23/2/2015 Č. j.: ----- S M Ě R N I C E M Ě S T A H R Á D E K N A D N I S O U PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

NÁVOD NA ZPRACOVÁNÍ A ODESLÁNÍ ELEKTRONICKÉHO FORMULÁŘE OZNÁMENÍ KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

NÁVOD NA ZPRACOVÁNÍ A ODESLÁNÍ ELEKTRONICKÉHO FORMULÁŘE OZNÁMENÍ KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI NÁVOD NA ZPRACOVÁNÍ A ODESLÁNÍ ELEKTRONICKÉHO FORMULÁŘE OZNÁMENÍ KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI I. Zpracování elektronického formuláře Pro vyplňování formuláře Oznámení komunikační činnosti je zapotřebí programu

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. q) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků Městský úřad Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí 1 Tel.381 201 111, fax.381 263 179 Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy V... dne Žádost o souhlas stavebního

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM)

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) Spisový a skartační řád upravuje pokyny pro výkon spisové služby na Vysoké škole ekonomie a managementu, o.p.s. Spisový

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 UPOZORNĚNÍ: pro přiznání daně z nemovitostí do zdaňovacího období roku 2013 včetně použijte tiskopis Přiznání k dani

Více

Kancelářský řád. HLAVA PRVNÍ Kancelář notáře

Kancelářský řád. HLAVA PRVNÍ Kancelář notáře Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. m) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitostí Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů k jeho doplnění a příloh

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více