EUSSO GL-2454AP. 108Mbps bezdrátový přístupový bod. Uživatelský manuál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EUSSO GL-2454AP. 108Mbps bezdrátový přístupový bod. Uživatelský manuál"

Transkript

1 EUSSO GL-2454AP 108Mbps bezdrátový přístupový bod Uživatelský manuál

2 1 Charakteristika produktu Zařízení vyhovuje standardům IEEE g a b. Zařízení dosahuje přenosové rychlosti až 54Mbps v g a 11Mps v normě b; (zařízení je schopné přenášet až 108 Mbps hrubé přenosové rychlosti v normě g) Silnou síťovou ochranu poskytují protokoly WEP a 802.1X encryption Automatické přepínání standardů IEEE b a g Podpora ovladačů a utilit pro oblíbené operační systémy včetně Windows 98SE/ME/200/XP. Rychlá a snadná instalace pomocí WEB-based konfigurační utility. 2 Požadavky na systém PC systém s Windows 98, 98SE, Millennium Edition (ME), 2000 a XP Microsoft Internet Explorer 5.5 nebo vyšší CD-ROM mechanika Počítač nebo notebook s nainstalovanou síťovou Ethernet kartou (RJ-45) 3 Konektory, tlačítka, indikátory co najdete na přístroji Zdířka napájení Tlačítko Reset RJ-45 Ethernet port (přímý kabel k připojení s routerem, nebo křížený UTP kabel k připojení k počítači) Po připojení jednotky k napájení se rozsvítí Power LED dioda. Svítící LAN LED indikuje LAN spojení; blikající LAN LED dioda indikuje přítomnost LAN signálu. Svítící WLAN LED indikuje funkci WLAN; blikající indikuje bezdrátovou aktivitu. 4 Připojení 108Mbps Wireless Network Access Pointu Acces Point (AP) je možno připojit do tzv. Infrastructure Mode: K tomu, abyste mohli sestavit síť podle výše vyobrazeného typu, budete potřebovat následující: 1. Broadbandové internetové připojení. 2. ADSL/kabelový modem poskytnutý vašim ISP (internet service provider) jako část broadbandového připojení. 3. Router spojující ADSL/kabel modem s vaším AP (resp. oddělující internet od Vaší sítě). 4. Access Point pro vytvoření bezdrátové infrastrukturní sítě. 5. Počítače - klienty vybavené bezdrátovými zařízeními jako PCMCIA bezdrátovou kartou nebo PCI bezdrátovou kartou.

3 5 Rychlý start s průvodcem Kdykoli můžete přistoupit do konfiguračního menu otevřením internetového prohlížeče, napsáním IP adresy Vašeho AP. Defaultní hodnota IP adresy je Defaultní jméno a heslo je v obou případech admin. 5.1 Konfigurace s průvodcem Průvodce je součástí webové konfigurační utility. Jednoduše nastavte Váš Access Point kliknutím na tlačítko Wizard v liště. Průvodce Vás ve čtyřech krocích provede konfigurací. K pokračování vždy zmáčkněte tlačítko Next. Krok 1: Set Password Nastavení hesla Zde můžete změnit heslo.

4 Krok 2: Set WLAN Connection Nastavení bezdrátového spojení. Zadejte jméno SSID (viz. Glosář) a vyberte přenosový kanál. Krok 3: Set WEP Encryption Nastavení kódování WEP Pokud chcete aktivovat kódování WEP, zmáčněte tlačítko Enabled. Poté vyberte délku kódu WEP a zadejte hodnotu klíče do textového pole. Krok 4: Restart Průvodce je u konce. Nové nastavení se projeví po restartu Access Pointu. K restartu AP zmáčkněte tlačítko Restart. Pokud nechcete akceptovat změny zmáčkněte tlačítko exit, pokud chcete změnit kterékoliv nastavení z předchozích obrazovek mačkejte tlačítka back.

5 6 Konfigurace pomocí internetového prohlížeče 6.1 Basic Setting základní nastavení Na této stránce můžete změnit základní nastavení Vašeho AP. AP Name: Jméno Access Pointu, které může být použito k identifikaci mezi Access Pointy v celé bezdrátové síti. SSID (Service Set Identifier): unikátní jméno, sdílené všemi klienty a uzly v bezdrátové síti. SSID musí být na všech klientech a uzlech v celé bezdrátové síti nastaveno identicky. Channel: Nastavení přenosového kanálu na kterém AP operuje. V evropských zemích máte na výběr od 1 to 13. Authentication Type: Typ autentikace. Defaultně je nastaveno na open system. Na výběr jsou 4 možnosti: open system; shared key; WPA; WPA-PSK. Shared Key se volí společně s kódováním WEP. Všechny uzly a klienti v bezdrátové síti musí mít nastaven stejný autentikační typ. WEP Key (viz Glosář): Máte na výběr dvě délky šifrovacího klíče 64 bitový nebo 128 bitový. Pozn.: Pokud je aktivováno šifrování WEP, všechna bezdrátová zařízení která se chtějí připojit k AP musí mít také povoleno šifrování WEP s identickou hodnotou WEP klíče. Apply: Pro provedení změn zmáčkněte tlačítko Apply. Nové nastavení bude uloženo do přístupového bodu a projeví se po restartu AP. WPA (viz Glosář): Před aktivováním šifrování WPA je nutno nastavit 802.1X Jestliže je povoleno šifrování WPA-PSK (viz Glosář), musí uživatelé nastavit klíč do pole passphrase. Délka klíče (slova) by měla být alespoň 8 písmen.

6 6.2 IP Setting nastavení IP Tato stránka umožnuje konfigurovat IP a DHCP nastavení přístupového bodu. Defaultní IP adresa AP je se subnet maskou Zde můžete změnit IP adresu, subnetovou masku a výchozí bránu Gateway. K uplatnění změn zmáčkněte tlačítko Apply. Access Point můžete také nastavit k získávání IP adresy z DHCP serveru, ale toto není doporučeno. DHCP Server: Není doporučeno povolovat funkci DHCP server, pokud máte běžící DHCP server v síti LAN. To může způsobit konflikt v přidělování IP adres. Povolte funkci DHCP serveru vybráním možnosti On, a poté vložte rozsah IP adres. Zmáčkněte Apply k uplatnění změn. 6.3 Advanced Setting pokročilé nastavení Na této stránce lze nastavit pokročilé funkce přístupového bodu. AP Mode: Na výběr máte 5 možných pracovních módů přístupového bodu: 1. AP Klasický operační mód Access Pointu, který vytváří bezdrátovou ESS (viz Glosář) síť s bezdrátovými klienty. 2. AP Client v tomto módu se AP chová jako Ethernet-to-Wireless Bridge, tzn. umožňuje síti LAN nebo samostatnému počítačipřipojit se k bezdrátové ESS síti. Měli byste se ujistit, že SSID a Channel je nastaveno stejně jako na AP, ke kterému se chcete připojit. Remote AP BSS ID: LAN MAC adresa (NE bezdrátová MAC adresa!) přístupového bodu, ke kterému se chcete připojit. V poli Mac address nechte, prosím, navoleno , pak se budete moci připojit přes SSID, které je nastaveno ve Vašem přístupovém bodu. 3. Wireless Bridge dvě zařízení AP můžou pracovat v tomto operačním módu jako Bridge, spojující dvě Ethernetové sítě. Přesvědčte se, prosím, že SSID a Channel je nastaveno stejně jako na AP, ke kterému se chcete připojit. Remote Bridge MAC: vyplňte LAN MAC adresu (NE bezdrátovou MAC adresu) přístupového bodu, ke kterému se chcete připojit. 4. Multiple Bridge skupina přístupových bodů, které pracují v operačním módu Multiple Bridge, mohou spojovat dvě nebo více Ethernetových sítí. 5. Repeat Mode: V tomto módu může přístupový bod zvýšit rozsah a pokrytí bezdrátové sítě. Ujistěte se, prosím, že SSID je vyplněno stejně jako SSIP přístupového bodu, kterého signál chcete zesílit. Pozn.: Všechna AP musí používat ten samý přenosový kanál (Channel) a SSID Beacon Interval: Zde se nastavuje časový limit (v milisekundách), po kterém Access Point odešle beacon (viz Glosář). Defaultně je přednastaveno 100 milisekund.

7 RTS Threshold (viz Glosář): Zde se nastavuje velikost RTS/CTS paketu. Defaultně je tato hodnota nastavena na 2432 bytes. Fragmentation Threshold: Nastavení počtu bytů užívaných k fragmentaci zpráv Defaultně je nastavena hodnota 2436 bytů. DTIM Interval (DTIM = Delivery Traffic Indication Message) též. Beacon rate: Zadejte hodnotu mezi 1 až DTIM informuje klienty o dalším přenosu. SSID Broadcast - vysílání SSID: Z bezpečnostních důvodů (SSID může být odposlechnuto a zneužito) můžete chtít zakázat (disable) vysílání SSID. 6.4 Security - bezpečnost Na této stránce můžete konfigurovat bezpečnostní nastavení přístupového bodu. Password: Zde můžete změnit administrátorské heslo Ke změně hesla postupujte v následujících krocích: Zadejte nové heslo do pole AP Password New:, zadejte heslo znovu do pole Confirm, zmáčkněte tlačítko Apply.

8 MAC Filter: Funkce MAC Filter kontroluje MAC adresy síťových zařízení a na základě záznamu, který je vypsán dále buď povolí nebo zákáže přístup na AP. Pokud je MAC Filter povolen (výběrem radioboxu Enabled ), vyberte ještě metodu přístupu k tabulce MAC adres. Volba Only deny PCs with MAC listed below to access device - zakáže přístup všem zařízením s MAC adresou vypsanou v seznamu. Volba Only allow PCs with MAC listed below to access device povolí přístup jen zařízením s MAC adresou vypsanou v seznamu. Maximální počet MAC adres v seznamu je 50. V seznamu MAC adres můžete listovat pomocí drop-down boxu. Pro uplatnění změn zmáčkněte tlačítko Apply. 6.5 Bezpečnostní technologie 802.1x Pro infrastrukturu 802.1X jsou definovány tři nezbytné komponenty: (1) Supplicant - žadatel, (2) Authenticator - ověřovatel a (3) Server. Bezpečnost standardu 802.1x poskytuje silné kódování MD5 a TLS Extensive Authentication Protocol (EAP). Přístupový bod slouží jako Authenticator a EAP metody musí být podpovovány přítomností RADIUS serveru v síti. K nastavení bezpečnosti 802.1x učiňte tyto kroky: 1. Povolte bezpečnost 802.1x výběrem Enable. 2. Jestliže je použito MD5 EAP pak přeskočte krok 2 a pokračujte krokem Zvolte délku kódovacího klíče Encryption Key 64 nebo 128 bitů. 4. Vyberte dobu po které se obnoví kódovací klíč Lifetime z intervalu od 5 minut až 1 den. Jakmile vyprší doba obnovení klíče RADIUS server klíč obnoví. 5. Zadejte IP adresu, port a Shared Secret heslo užívané primárním RADIUS serverem. 6. Zadejte IP adresu, port a Shared Secret heslo užívané sekundárním RADIUS serverem. 7. Zmáčkněte tlačítko Apply k potvrzení nastavení voleb technologie 802.1x. Pozn.: Poté co byla aktivována bezpečnost 802.1x, všechna bezdrátová zařízení, připojená k přístupovému bodu budou odpojena. Bezdrátová zařízení musí být nastavena manuálně k jejich autentikaci a naslednému připojení k RADIUS serveru.

9 6.6 Tools - Nástroje Na této stránce jsou poskytovány čtyři funkce ke správě nastavení přístupového bodu. 1. Backup Settings: Možnost uložení všech nastavení a konfigurací do souboru. 2. Restore Settings: Možnost obnovení nastavení a konfigurací z uloženého souboru. Zmáčněte tlačítko Browse k výběru požadovaného souboru. Po výběru souboru klikněte na tlačítko Restore. Změny se projeví po restartu zařízení. 3. Restore to default settings: Klikněte na tlačítko Default k obnovení továrního nastavení zařízení. 4. Firmware Upgrade: Tato volba umožňuje aktualizovat firmware pomocí souboru staženého z webových stránek výrobce. Kliknutím na tlačítko Browse vyberte soubor s aktualizací. Poté zmáčkněte tlačítko Upgrade. Změny se projeví po restartu zařízení.

10 Zpracoval: ABI, spol. s r. o. Pujmanové Praha 4 Velkoobchodní prodej komponent výpočetní techniky, periferních zařízení a doplňků. Velkoobchodní a maloobchodní prodej počítačových sestav značky ASTRA.

EUSSO GL2454-01. 108Mbps Wireless Network 32-bitový PCMCIA adaptér. Uživatelský manuál

EUSSO GL2454-01. 108Mbps Wireless Network 32-bitový PCMCIA adaptér. Uživatelský manuál EUSSO GL2454-01 108Mbps Wireless Network 32-bitový PCMCIA adaptér Uživatelský manuál 1 Charakteristika produktu Zařízení vyhovuje standardům IEEE 802.11g a 802.11b Dosahuje přenosové rychlosti až 54Mbps

Více

Uživatelská příručka CQ-C605/CQ-C615

Uživatelská příručka CQ-C605/CQ-C615 Uživatelská příručka CQ-C605/CQ-C615 bezdrátový broadband router Obsah 1. Popis produktu...3 2. Obsah balení...4 3. Systémové požadavky... 4 4. Požadavky na místo instalace... 5 5. Vlastnosti produktu...

Více

WR150N. Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem. Uživatelský manuál

WR150N. Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem. Uživatelský manuál WR150N Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem Uživatelský manuál 1. PODĚKOVÁNÍ Děkujeme za zakoupení bezdrátového routeru EVOLVE WR150N. 2. ÚVOD 2. 1. Představení EVOLVE WR150N je zařízení

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

Základní nastavení přístupového bodu 802.11A/G

Základní nastavení přístupového bodu 802.11A/G 3 Základní nastavení přístupového bodu 802.11A/G Tento oddíl popisuje základní konfigurační proceduru pro PŘÍSTUPOVÝ BOD 802.11A/G. Uvádí se v něm, jak nastavit PŘÍSTUPOVÝ BOD 802.11A/G pro bezdrátové

Více

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps Straight Core Multifunkční přístupový bod WRT-312 IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Obsah Kapitola 1 Úvodem... 1 1.1 Obsah balení... 2 1.2 Funkce jednotky... 2 1.3 Specifikace... 2 1.4 Popis jednotky...

Více

54Mbps bezdrátový router s funkcí Wireless ISP WRT-414. Uživatelský návod

54Mbps bezdrátový router s funkcí Wireless ISP WRT-414. Uživatelský návod 54Mbps bezdrátový router s funkcí Wireless ISP WRT-414 Uživatelský návod Licenční práva. Copyright 2005 by PLANET Technology Corp. Všechna práva vyhrazena. Všechny značky a produkty zmíněné v tomto návodě

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802. Řada Prestige 660HW Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H Čtyřportová brána ADSL2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Září 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem...2

Více

Obsah. Úvod... - 3 - Část 1 Přehled produktu... - 4 - 1.1 Funkce... - 4 - 1.2 Specifikace... - 4 - Část 2 Instalace hardware...

Obsah. Úvod... - 3 - Část 1 Přehled produktu... - 4 - 1.1 Funkce... - 4 - 1.2 Specifikace... - 4 - Část 2 Instalace hardware... Obsah Úvod... - 3 - Část 1 Přehled produktu... - 4-1.1 Funkce... - 4-1.2 Specifikace... - 4 - Část 2 Instalace hardware... - 6-2.1 Popis zařízení... - 6-2.1.1 Přední panel... - 6-2.1.2 Zadní panel... -

Více

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...3 1.2 OBSAH BALENÍ...5 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...6

Více

Řada Prestige 660HW v2

Řada Prestige 660HW v2 Řada Prestige 660HW v2 Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H v2 Čtyřportová brána ADSL2+ Uživatelský manuál Listopad 2007 Obsah 1 Úvodní informace o DSL...2 Seznámení

Více

Straight Core Multifunkční přístupový bod GWP-217VE IEEE 802.11b/g 54M bps Uživatelský manuál

Straight Core Multifunkční přístupový bod GWP-217VE IEEE 802.11b/g 54M bps Uživatelský manuál Straight Core Multifunkční přístupový bod GWP-217VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 1 1.1 Obsah balení... 2 1.2 Funkce jednotky... 2 1.3 Specifikace... 2 1.4 Popis

Více

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL 2+ s bezdrátovou technologií 802.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL 2+ s bezdrátovou technologií 802. Řada Prestige 660HW Čtyřportová brána ADSL 2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H Čtyřportová brána ADSL 2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Září 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem...

Více

Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router

Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router Certifikát FFC CE Prohlášení o FCC Toto zařízení bylo testováno a splnilo všechny limity pro třídu B digitálních zařízení, na základě součástí 15 pravidel

Více

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál Úvod WPOINT - WiFi Repeater je kombinované zařízení pro využití v bezdrátových sítích (standardu 802.11 b/g/n) i kabelových sítích (Ethernet

Více

Straight. Core. Introduction

Straight. Core. Introduction Straight Core Introduction Multifunkční přístupový bod GWP-116VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Česká verze 1 Introduction Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 3 1.1 Obsah balení... 3 1.2 Funkce jednotky...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC87U dvoupásmový 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač CZ8971 Květen 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

Wireless 54Mbps ADSL Router Uživatelská příručka

Wireless 54Mbps ADSL Router Uživatelská příručka Wireless 54Mbps ADSL Router Uživatelská příručka R46.1171.00 rev 3 Instalace...3 Konfigurace zařízení Wireless 54Mbps ADSL Router...7 Řešení problémů...65 Specifikace...79 Informace o předpisech...85

Více

AnyDATA.NET Bezdrátový WiFi router AWR-501L

AnyDATA.NET Bezdrátový WiFi router AWR-501L AnyDATA.NET Bezdrátový WiFi router AWR-501L (uživatelská příručka) V 1.0 2009.08.28 Řada modulů CDMA AnyDATA referenční návrhová specifikace. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být žádnou formou a žádnými

Více

WELL PWR-734CE. Wireless/Ethernet ADSL Router. Uživatelská příručka

WELL PWR-734CE. Wireless/Ethernet ADSL Router. Uživatelská příručka WELL PWR-734CE Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 2 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...2 1.2 OBSAH BALENÍ...4 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...5 1.4 ZAPOJENÍ ADSL

Více

DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Návod k použití

DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Návod k použití DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Návod k použití (březen 2004) 651G664T.015 Upozornění FCC Toto zařízení bylo otestováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy A podle části 15 norem

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 2602HW http://cs.yourpdfguides.com/dref/5134080

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 2602HW http://cs.yourpdfguides.com/dref/5134080 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 2602HW. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Víceprotokolový Ethernet na základní desce Tiskový server a bezdrátový Ethernet Tiskový server PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace o nastavení

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Uživatelská příručka Linksys X-Series Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Obsah Uživatelská příručka Obsah Přehled výrobku X1000..................................... 1 Pohled shora 1 Pohled zezadu 2 Umístění

Více

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom Firewall router s tiskovým serverom Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 Prosinec 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem... 2 2 Instalace hardwaru... 3 2.1 Přípojky na zadní straně... 3 2.2 LED kontrolky

Více

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod ADSL2+ modem/router XAVi X7922r Uživatelský návod Obsah 1 Charakteristika výrobku Vlastnosti výrobku Obsah balení Specifikace hardware Specifikace software 2 Instalace Zapojení modemu Nastavení počítače

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více