NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1."

Transkript

1 Bezdrátový přístupový bod Business g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications Corporation. Všechna práva vyhrazena.

2 Obsah Popis přístroje...1 Základní informace...2 Hardwarové připojení...3 LED kontrolky... 4 Přístup k webovému konfigurátoru...5 Nastavení IP adresy počítače... 5 Webový konfigurátor... 5 Konfigurace přístroje NWA Konfigurace systémového nastavení... 7 Konfigurace bezdrátového nastavení... 8 Konfigurace IP nastavení Fyzická instalace...11 Připojení antén Umístění přístroje Připojení napájení přes ethernetový kabel (Power over Ethernet) (volitelné)...13

3 Popis přístroje 1

4 Základní informace Tato příručka popisuje, jak nastavit a konfigurovat přístroj NWA1100 (na obrázku označený Z) pro bezpečný přístup bezdrátových klientů k pevné síti. Podrobnější informace jsou uvedeny v Uživatelské příručce. K provedení nastavení budete pravděpodobně potřebovat znát přihlašovací údaje pro připojení k internetu. K nastavení bezdrátové sítě musíte provést tyto kroky: 1 Provést hardwarové připojení 2 Otevřít webový konfigurátor 3 Provést konfiguraci připojení k internetu 4 Provést fyzickou instalaci přístroje 5 Připojit napájení přes Ethernet (volitelné) 2

5 Hardwarové připojení 1 Kabelem Ethernet připojte port ETHERNET k počítači (je to potřeba pro účely počáteční konfigurace). 2 Ke zdířce POWER 12VDC připojte dodaný napájecí adaptér. Po provedení počáteční konfigurace připojte port ETHERNET na přístroji k ethernetovému konektoru se síťovým přístupem. 3

6 LED kontrolky Kontrolka SYS bliká žlutě. Po připojení napájení se rozsvítí zeleně. Příslušná kontrolka u portu ETHERNET se rozsvítí, když je port správně připojen. Při výměně dat kontrolka bliká. Při připojení rychlostí 100Mbps svítí žlutá kontrolka. Při připojení rychlostí 10Mbps sví zelená kontrolka. Jestliže se nerozsvítí žádná kontrolka u portu ETHERNET, zkontrolujte kabelové připojení k tomuto portu. Zkontrolujte správnou funkci síťové karty v počítači. 4

7 Přístup k webovému konfigurátoru Používejte internetový prohlížeč Internet Explorer 6.0 nebo novější, případně Netscape Navigator 7.0 nebo novější. Povolte JavaScript a vypněte blokování vyskakovacích oken. Nastavení IP adresy počítače Zapište si současné IP nastavení počítače předtím, než ho změníte. Nejprve nastavte počítač tak, aby používal statickou IP adresu v rozmezí až s maskou podsítě Toto nastavení je potřeba k navázání komunikace mezi počítačem a přístrojem NWA1100. Webový konfigurátor Ačkoli se můžete k přístroji NWA1100 připojit také bezdrátově, doporučujeme provést počáteční konfiguraci z pevného připojení přes port ETHERNET. 1 Spusťte webový prohlížeč. V řádku pro vložení adresy zadejte (výchozí IP adresa přístroje). Jestliže se nemůžete připojit, zkontrolujte, zda jsou IP adresy a masky podsítě přístroje NWA1100 a počítače ve stejném rozmezí. 5

8 2 Zadejte 1234 (výchozí heslo) do pole Password (heslo) a klikněte na Login (přihlásit). 3 Zapište nové heslo do pole New Password (nové heslo) a potvrďte ho v poli Retype to Confirm (napište znovu pro ověření). Klikněte na Apply (použít). Nové heslo si zapište a uložte na bezpečné místo. Jestliže změníte heslo a nové heslo zapomenete, musíte přístroj NWA1100 resetovat. Informace o resetování přístroje pomocí tlačítka RESET naleznete v Uživatelské příručce. 4 Objeví se okno STATUS (stavové okno). 6

9 Konfigurace přístroje NWA1100 Konfigurace systémového nastavení NWA Klikněte na odkaz SYSTEM v navigačním panelu. 2 Objeví se okno SYSTEM > General (všeobecné nastavení). System/Device Name (systémové jméno) identifikuje přístroj NWA1100 na síti. Zadejte vhodné popisné jméno, nebo ponechte výchozí jméno. DNS Server(s) (servery DNS): Jestliže Vám poskytovatel sdělil údaje k nastavení serverů DNS (Domain Name System), zadejte je zde. Jinak ponechte výchozí nastavení. 3 Klikněte na Apply (použít). 7

10 Konfigurace bezdrátového nastavení 1 Klikněte na odkaz WIRELESS (bezdrátová síť) v navigačním panelu. Objeví se dialogové okno Wireless Settings (bezdrátové nastavení). Bezdrátové stanice a přístroj NWA1100 musí používat stejné jméno SSID, stejný kanál a stejné nastavení šifrování, jinak spolu nemohou komunikovat. Operating Mode (provozní režim): Zvolte AP (přístupový bod). Wireless Mode (bezdrátový režim): Zvolte standard, ve kterém má přístroj komunikovat. Jestliže nevíte, který režim zvolit, zvolte b+g. Channel (přenosový kanál): Zvolte vhodný přenosový kanál. 2 Kliknutím na Apply (použít) uložte nastavení. 8

11 3 Klikněte na kartu Security (zabezpečení). Jestliže nenastavíte žádné zabezpečení, může se do sítě přihlásit každý. Dostupná políčka na kartě Security (zabezpečení) se budou lišt podle nastavení, které zvolíte v políčku Security Mode (režim zabezpečení). Zvolte None (žádné zabezpečení), pokud nechcete bezdrátovou síť vůbec zabezpečit. Na našem příkladě jsme zvolili nastavení WPA2-PSK, které vyžaduje, aby všichni klienti museli použít stejný předem sdílený klíč pro přístup k bezdrátové síti. Dávejte pozor, ať všichni bezdrátoví klienti podporují typ zabezpečení, který jste zvolili. Po skončení nastavení klikněte na Apply (použít). Jestliže bezdrátoví klienti nemohou komunikovat se sítí, zkontrolujte, zda klienti i přístroj NWA1100 používají stejné nastavení zabezpečení. 9

12 Konfigurace IP nastavení 1 IP adresu přístroje NWA1100 musíte nastavit tak, aby byl přístroj na stejné podsíti jako síť. Klikněte na odkaz IP v navigačním panelu. Zvolte Get automatically from DHCP (získat automaticky od serveru DHCP), jestliže chcete, aby se IP adresa přiřadila automaticky. Jestliže chcete použít konkrétní IP adresu, zvolte Use fixed IP address (použít pevnou IP adresu) a zadejte adresu a také masku podsítě a IP adresu brány. Klikněte na Apply (použít). Přístroj nyní používá nové IP nastavení: k přístroji se již nemůžete připojit pomocí výchozí IP adresy. Jestliže změníte IP adresu přístroje, musíte použít tuto novou adresu, když se chcete přihlásit k webovému konfigurátoru. Jestliže jste nastavili automatické přidělování IP adresy, můžete aktuální IP adresu zjistit na DHCP serveru. Podrobnější pokyny naleznete v dokumentaci k DHCP serveru. 2 Jestliže jste změnili IP adresu počítače před začátkem nastavení, vraťte ji teď zpět. 3 Podle potřeby změňte nastavení bezdrátových stanic, aby souhlasilo s nastavením přístroje NWA1100. Podrobnosti naleznete v dokumentaci k danému bezdrátovému adaptéru. Přístroj NWA1100 je nyní připraven k připojení ke switchi nebo routeru. Připojení můžete provést nyní, nebo počkat až připojíte antény a připevníte přístroj ke stěně. Jestliže se přístroj NWA1100 nemůže připojit k síti, zkontrolujte, zda je IP adresa přístroje NWA1100 na stejné podsíti jako switch/router. 10

13 Fyzická instalace Obrázky v této části jsou pouze orientační a nemusí přesně souhlasit s konkrétní podobou přístroje. Připojení antén Přišroubujte antény k bokům přístroje (otáčejte po směru hodinových ručiček). Antény by měly být kolmo k zemi a vzhledem k sobě rovnoběžně. Zašroubujte antény až do konce, aby pevně držely. Umístění přístroje Obecně platí, že nejlepší instalační místo je ve středu zamýšlené oblasti pokrytí. Aby se signál přenášel spolehlivě, je dobré umístit přístroj spíše výše v místě, kde ho nestíní žádné překážky. Montáž na stěnu Při montáži na stěnu postupujte podle následujících kroků: 1 Přišroubujte na stěnu dva šrouby 60 mm od sebe (není součástí dodávky). Použijte šrouby s hlavičkou širokou 6 až 8 mm. Nezašroubujte šrouby až do konce: hlavičky musí trochu vyčnívat, aby se na ně přístroj zavěsil a bylo možné protáhnout kabely po jeho zadní straně. Šrouby musí ve stěně pevně držet a musí být dost silné, aby unesly přístroj a připojovací kabely. 11

14 2 Připojte kabely. Kabely můžete vést po zadní straně přístroje. nebo Kabely můžete vést také směrem nahoru ke stropu. 3 Vyrovnejte zářezy na přístroji se šrouby na stěně. Zavěste přístroj na šrouby. 12

15 Připojení napájení přes ethernetový kabel (Power over Ethernet) (volitelné) Technologie Power over Ethernet (PoE) umožňuje napájet přístroj přes 8kolíkový ethernetový kabel CAT 5. Tak není potřeba připojovat přístroj k elektrické síti další šňůrou, a proto můžete volit vhodné místo bez ohledu na blízkost elektrické zásuvky. K zprovoznění této funkce je potřeba tzv. PoE injektor (není součástí dodávky), který zajišťuje přívod proudu do ethernetového kabelu. Na obrázku níže označuje Z přístroj NWA1100, A kabel CAT 5 Ethernet, B PoE injektor a C napájecí šňůru. Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku 1 Přejděte na adresu 2 Na domovské stránce ZyXEL zvolte přístroj ze stahovacího seznamu. 3 Otevřete požadovanou certifikaci. 13

NWA-3160 NWA-3163. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g třídy Business

NWA-3160 NWA-3163. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g třídy Business NWA-3160 Bezdrátový přístupový bod 802.11a/b/g třídy Business NWA-3163 Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g třídy Business Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA PŘEHLED Kamera VIVOTEK PZ7121 (PoE) / PZ7122 (WLAN) je profesion{lní IP kamera vybaven{ desetin{sobným zoomem a funkcí ot{čení a nakl{pění. Kamera je určena pro vnitřní

Více

Návod na instalaci a použití ACT IP Phone P160S pro službu viphone break

Návod na instalaci a použití ACT IP Phone P160S pro službu viphone break Návod na instalaci a použití ACT IP Phone P160S pro službu viphone break 1. Popis telefonního přístroje 1.1. Základní součásti telefonního přístroje Návod pro použití telefonního přístroje Propojovací

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR 1 Obsah A. Upozornění... 3 1. Kontrola po otevření krytu... 3 2. Připojení... 4 B. Základní operace... 6 1. Přidání IP kamery

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Regulační model: D08S Regulační typ: D08S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu

Více

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V 1 2 Bezpečnostní pokyny Pozor: Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití na CD. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu. > Používejte

Více

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka Premium a věříme, že s veškerými našimi službami

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz Návod k použití Taking internet telephony a step further 3088 VOLÁNÍ ZDARMA ZAPOJ & VOLEJ Obsah Dear customer manuálu Jak duální telefon funguje... 3 Jak je tento manuál USPOŘÁDÁN... 5 Instalace a základní

Více

TP-LINK TD-W8910GB TP-LINK TD-W8920GB. Návod k obsluze

TP-LINK TD-W8910GB TP-LINK TD-W8920GB. Návod k obsluze TP-LINK TD-W8910GB TP-LINK TD-W8920GB Návod k obsluze Obsah Popis produktu... 3 Specifikace... 3 LED indikace stavu modemu... 4 Zadní strana modemu... 5 Příslušenství... 5 Zapojení modemu... 6 Konfigurace

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com OBSAH Průvodce nastavením sítě..2 Nastavení statické IP.... 5 Nastavení DHCP. 7 Nastavení Kguard free DDNS.. 11 Příručka Port Forwading z IE... 13 Příručka Port Forwarding pro mobilní telefon 17 Použití

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. OCS 409 Mini hlavní stanice

NÁVOD K POUŽITÍ. OCS 409 Mini hlavní stanice NÁVOD K POUŽITÍ OCS 409 Mini hlavní stanice Nejmenší volně programovatelná hlavní satelitní stanice na světě www.fseg.eu Stránka 1 z 24 Návod k použití OCS 409 Obsah 1 Obecné informace 2 2 Bezpečnostní

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

Servis a podpora společnosti WD

Servis a podpora společnosti WD Servis a podpora společnosti WD Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením produktu nám dejte příležitost je opravit. Většinu dotazů na technickou podporu lze zodpovědět prostřednictvím naší databáze

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více