Navigace vozidla. cee'd UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navigace vozidla. cee'd UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština"

Transkript

1 Navigace vozidla UŽIVATELSKÝ NÁVOD cee'd Před použitím zařízení si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Provedení a technické podmínky jsou předmětem změn bez upozornění. Čeština

2 Obsah Obecné informace 7 Bezpečnostní upozornění Typy přehrávatelných disků Manipulace s disky POZNÁMKY K AUTORSKÝM PRÁVŮM Likvidace starých zařízení Název každé součásti 12 Ovládací panel Dálkové ovládání na volantu Základní operace 15 Úvodní obrazovka Zapnutí přístroje Vypnutí přístroje Vložení disku Vysunutí disku Nastavení hlasitosti Výběr zdroje na ovládacím panelu Výběr zdroje na obrazovce Zadní kamera (volitelné) Nastavení 17 Základní činnosti v nabídce NASTAVENÍ Bluetooth/ Systém...17 Doprava/ Navigace Audio...20 Zobrazení

3 Obsah Začínáme s navigací 22 Co je to systém GPS? O satelitních signálech Přijímání satelitních signálů Úvodní obrazovka navigace Indikátory obrazovky mapy Jak zobrazit obrazovku mapy Změna měřítka mapy Nastavení hlasitosti navigace Nabídka vložení cíle 24 Přehled nabídky navigace Základní činnosti v nabídce cíle Hledání adresy PSČ (Poštovní směrovací číslo) Posledních 5 obcí Poslední cíle Adresář POI (Point of Interest - Bod zájmu) Blízká pozice...28 Blízký cíl Ve městě/ Jméno/ Kia servis/ Telefonní číslo Zadání GPS Parkování Pokračova navigování/ukončit navigování Užití mapy Plánovač trasy Uložit cíl Uložit pozici Domů 1/Práce 2/3 ~

4 Obsah Použití nabídky mapy 36 Přehled nabídky mapy Základní činnosti v nabídce mapy D/3D Informace na trase/celá obrazovka Manévr/Celá obrazovka Uložit pozici Plánovač trasy Možnosti trasy Vyhledávač/ POI na trase/ Objížďka Informace o okolí Informace na trase Bezdrátová technologie Bluetooth 43 Vysvětlení bezdrátové technologie Bluetooth Propojení přístroje a zařízení Prohlížení připojeného zařízení Odpojení telefonu s funkcí Bluetooth Připojení telefonu s funkcí Bluetooth Smazání připojeného telefonu Změna hesla Volání pomocí zadání telefonního čísla Přenesení hovoru Zapnutí/vypnutí mikrofonu Přijmutí hovorů Používání telefonního seznamu Používání seznamu volání Telefonování pomocí čísel zrychlené volby Zapnutí režimu vysílání audia datovým proudem

5 Obsah Zacházení s CD/MP3/WMA/USB/iPod 51 Přehrávání Audio CD a souborů MP3/WMA/USB/iPod Přejít na následující stopu/soubor Přejít na předchozí stopu/soubor Návrat na začátek aktuální stopy/souboru Vyhledat Úvodní skenování Funkce opakování Funkce náhodně Přehrávání souborů podle klasifikace dle adresáře/alba/interpreta Procházení adresářů/souborů pomocí nabídky Seznam Hledání hudby Nastavení rychlosti přehrávání Audio knih Provoz rádia 57 Poslouchání stanic Ukládání a vyvolávání stanic AS (Autostore - Automatické uložení) Skenování frekvencí vysílání TA (Traffic announcement - Dopravní informace) NOVINKY Funkce Region auto/vypnuto Provoz pomocných zařízení 60 Použití zdroje AUX Nastavení videoobrazovky (Výchozí: Střední)

6 Obsah Systém rozpoznávání hlasu 61 Rozpoznávání hlasu Vydávání hlasových povelů Jak vyslovovat číslice Příklady hlasových povelů Povel nápovědy Hlasové povely Odstraňování závad 66 Rejstřík 68 Symboly pro zobrazení dopravních problémů 69 6

7 Obecné informace Obecné informace Bezpečnostní upozornění VÝSTRAHA RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT VÝSTRAHA: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST). UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ SOUČÁSTI, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL SÁM OPRAVIT. OPRAVY SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU OPRAVÁŘI. Symbol blesku se šipkou, který je uvnitř rovnostranného trojúhelníku, má za cíl varovat uživatele před přítomností neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř krytu výrobku, které může být natolik vysoké, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem. Vůz vždy ovládejte bezpečným způsobem. Nenechejte se při řízení vozidlem rozptylovat a vždy sledujte všechny okolnosti řízení. Neměňte nastavení nebo jakékoliv funkce. Před takovýmito operacemi zastavte vozidlo bezpečným a zákonem povoleným způsobem. Pro zajištění bezpečnosti jsou určité funkce blokovány, dokud není zatažena ruční brzda. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neodebírejte kryt nebo zadní část tohoto výrobku. Uvnitř přístroje se nenacházejí žádné součásti, které jsou vyměnitelné nebo vyžadují údržbu. Obraťte se na kvalifikovaného odborného pracovníka. Při řízení vozidla se ujistěte, že je hlasitost přístroje dostatečně nízká a umožňuje vám tak slyšet zvuky zvenčí. Přístroj neupusťte a nevystavujte jej nárazům. Řidič by neměl během jízdy sledovat monitor. Pokud řidič při jízdě sleduje monitor, může to vést k nepozornosti a způsobit nehodu. Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku má za cíl varovat uživatele o přítomnosti důležitých provozních a údržbových (servisních) pokynů v literatuře dodávané společně s přístrojem. Aby se zabránilo riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento výrobek kapající nebo stříkající vodě, dešti nebo vlhku. 7

8 Obecné informace VAROVÁNÍ: Při řízení nepoužívejte mobilní telefon. Chcete-li použít mobilní telefon, zastavte na bezpečném místě. Používání navigačního rádia nezbavuje žádným způsobem řidiče jeho povinností. Vždy musíte dodržovat pravidla silničního provozu. Vždy sledujte aktuální dopravní situaci. Dojde-li ke konfliktu, vždy mají přednost platné dopravní předpisy a aktuální dopravní situace před pokyny navigačního systému. Z bezpečnostních důvodů používejte nabídky navigačního systému pouze před započetím jízdy nebo když je vůz zastavený. V některých oblastech nejsou zaznamenány jednosměrné ulice a zákazy odbočení a vjezdu (např. pěší zóny). V takovýchto oblastech vydá navigace varování. Dbejte zejména na jednosměrné ulice a zákazy odbočení a vjezdu. Navigace nebere v potaz relativní bezpečnost navrhovaných tras. U navrhovaných tras nejsou brány v potaz silniční zátarasy, staveniště, výšková nebo hmotnostní omezení, stav dopravy nebo počasí a další okolnosti, které mohou mít vliv na bezpečnost trasy nebo dobu jízdy. V otázce vhodnosti navrhovaných tras se rozhodněte podle svého uvážení. Aktuální zákonné omezení rychlosti dopravního provozu má vždy přednost před hodnotami uloženými na disku CD. Je nemožné zaručit, aby rychlostní omezení navigačního systému vždy odpovídala aktuálním dopravním pravidlům za každé situace. Vždy sledujte platná zákonná rychlostní omezení pravidel silničního provozu. Pro určení rychlosti vozidla má vždy prioritu tachometr vozidla. Pokoušíte-li se najít pohotovostní službu (nemocnici, hasičskou stanici apod.), nespoléhejte se pouze na navigaci. Nelze zaručit, že jsou v databázi uvedeny všechny pohotovostní služby ve vašem okolí. Pro získání pomoci v takovýchto situacích použijte vlastního úsudku a schopností. 8

9 Obecné informace VÝSTRAHA: Tento výrobek využívá laserový systém. Abyste zajistili správné používání tohoto výrobku, čtěte prosím tento uživatelský návod pečlivě a uchovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. V případě, že přístroj vyžaduje údržbu, kontaktujte autorizované servisní centrum. Provádění kontrol, nastavení nebo konání postupů, které jsou jiné než ty, jenž jsou specifikovány v tomto dokumentu, může vést k nebezpečnému vystavení se radiaci. Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku. Nesnažte se otevírat kryt. Viditelné laserové záření v případě otevření. NEDÍVEJTE SE DO LASEROVÉHO PAPRSKU. VÝSTRAHA: VIDITELNÉ A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ TŘÍDY 1M, PŘI OTEVŘENÍ SE NEDÍVEJTE PŘÍMO POMOCÍ OPTICKÝCH NÁSTROJŮ. VÝSTRAHA: Když je motor vypnutý, nenecháváte navigaci zapnutou. Může to mít za důsledek vybití baterie vozidla. Při používání navigace mějte vždy motor zapnutý. Chce-li řidič ovládat navigaci, musí vždy zaparkovat a zatáhnout ruční brzdu. Ovládání systému při řízení může odvést pozornost řidiče a mít za důsledek vážnou nehodu. Systém nerozebírejte ani nemodifikujte. Pokud tak učiníte, může dojít k nehodě, požáru nebo úrazu elektrickým proudem. V některých zemích mohou platit zákony omezující sledování video obrazovek při řízení. Systém používejte pouze v případech, kdy je to v souladu se zákonem. Při řízení nepoužívejte telefon v soukromém režimu. Pro jeho použití musíte zastavit na bezpečném místě. Typy přehrávatelných disků Tento přístroj umí přehrávat disky CD-R nebo CD-RW obsahující audio soubory ve formátech MP3 nebo WMA. Podle podmínek záznamového zařízení nebo samotných disků CD-R/ RW, nemohou být některé disky CD-R/RW na přístroji přehrány. Neupevňujte žádnou značku ani nálepku na žádnou stranu disku (strana s nálepkou nebo strana se záznamem). Nepoužívejte nepravidelně tvarovaná CD (např. ve tvaru srdíčka nebo osmihranu). Může to vést k poruše. 9

10 Obecné informace Manipulace s disky Poškozený nebo zašpiněný disk vložený do přístroje může při přehrávání způsobit výpadky zvuku. S diskem manipulujte tak, že jej budete držet za vnitřní a vnější okraje. Nedotýkejte se povrchu nepotištěné strany disku. Na povrch nepřilepujte papír nebo pásku apod. Nevystavujte disk přímému slunečnímu záření nebo nadměrnému teplu. Tento přístroj neumí přehrávat disky o průměru 8 cm (používejte pouze disky o průměru 12 cm). Před přehráváním disk očistěte. Pomocí čisticího hadříku otřete disk od středu směrem ven. K čištění disku nikdy nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín nebo alkohol. POZNÁMKY K AUTORSKÝM PRÁVŮM Materiál chráněný autorskými právy je zákonem zakázáno kopírovat, vysílat, ukazovat, vysílat prostřednictvím kabelu, přehrávat na veřejnosti nebo půjčovat bez povolení. Tento výrobek obsahuje funkci ochrany proti kopírování vyvinutou společností Macrovision. Na některých discích jsou zaznamenány signály ochrany proti kopírování. Při prohlížení obrázků z těchto disků na přístroji se objevují ruchy obrazu. Tento výrobek obsahuje technologii ochrany autorských práv, která je chráněna metodou nároků určitých patentů USA a dalšími právy o duševním vlastnictví, vlastněnými společností Macrovision Corporation a dalšími vlastníky práv. Použití této technologie ochrany autorských práv musí být autorizováno společností Macrovision Corporation a je určeno pouze pro domácí a jiné omezené sledování, pokud není jinak autorizováno společností Macrovision Corporation. Zpětné inženýrství nebo demontáž jsou zakázány. 10

11 Obecné informace Likvidace starých zařízení 1. Když je tento symbol přeškrtnuté popelnice připojen k výrobku, znamená to, že výrobek spadá pod nařízení EU 2002/96/EC. 2. Veškeré elektrické a elektronické přístroje musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu, na sběrných místech určených státem nebo místními úřady. 3. Správná likvidace starého zařízení pomáhá zabránit případnému ohrožení zdraví a životního prostředí. 4. Podrobnější pokyny o likvidaci starého zařízení vám poskytne provozovatel sběrného systému odpadu ve vašem městě nebo obchod, kde jste přístroj zakoupili. ipod a iphone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a v ostatních zemích. Made for ipod ( Vyrobeno pro ipod ) znamená, že elektronická zařízení byla navržena pro zapojení přímo k zařízení ipod a jsou vývojáři ověřena na dodržení norem výkonu společnosti Apple. Works with iphone ( Funguje s telefonem iphone ) znamená, že elektronická zařízení byla navržena pro zapojení přímo k zařízení iphone a jsou vývojáři ověřena na dodržení norem výkonu společnosti Apple. Společnost Apple nenese odpovědnost za užívání tohoto zařízení v souladu s bezpečnostními a zákonnými normami. Bluetooth je obchodní známkou společnosti Bluetooth SIG, Inc. 11

12 Název každé součásti Název každé součásti Ovládací panel Slot pro vkládání disků 2. Vysunout (Z) Stiskněte pro vysunutí disku z přístroje. 3. RADIO Stiskněte pro výběr pásem FM/AM. 4. MEDIA Stiskněte pro volbu zdroje: CD/ USB/iPod/BT/AUX 5. Levé tlačítko (1/-) - Stisknutí: Zapnutí a vypnutí - Otočení: Ovládání hlasitosti Zapnutí/vypnutí obrazovky ( ) Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí displeje. 7. S/W Stiskněte pro: - Automatické ladění: RADIO - Stopa nahoru/dolů: USB CD ipod BT Stiskněte a podržte pro: - Vyhledávání (FF/REW): USB CD ipod BT 8. LCD Dotykové ovládání. 9. Info ( ) Stiskněte pro zobrazení cíle, trasy a dopravních informací. Cíl: Zobrazí informace o současné poloze vozidla a cíle. Trasa: Zobrazí informace o trase. Doprava: Zobrazí informace o dopravě. - Dopravní informace o trase: Seznam dopravních informací na aktivní trase - Dopravní informace o okolí: Seznam dopravních informací v okolí aktuální polohy vozidla. 12

13 Název každé součásti 10. NASTAVENÍ ( ) Stiskněte pro přístup do nastavení systému. (strana 17) Stiskněte a podržte pro zobrazení ID zařízení, verze softwaru, verze navigace a verze mapy. 11. TELEFON ( ) Stiskněte pro ovládání funkce Bluetooth Hands-Free. 12. Pravé tlačítko ( ) Otáčejte ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Vyhledá předchozí nebo další rádiovou frekvenci. - Manuální ladění Přeskočí stopu/soubor směrem nahoru/dolů na obrazovce plného seznamu. Přiblížení/oddálení - Otočte pro změnu měřítka mapy na obrazovce. Opakování hlasového navádění ( ) Stiskněte pro zopakování posledního pokynu navádění, jsou-li pokyny aktivovány. 13. NAV Stiskněte pro nabídku volby cíle. Pro určení cíle je k dispozici několik způsobů. 14. MAP Stiskněte pro zobrazení mapy. 15. Indikátor disku CD Indikátor se rozsvítí, je-li vložený disk. 13

14 Název každé součásti Dálkové ovládání na volantu Stiskněte pro výběr zdroje. FM t AM t CD t USB (nebo zařízení ipod) t BT t AUX t FM Ztlumení hlasitosti. 3. Hlasitost ( / ) Zvýšení nebo snížení úrovně hlasitosti. 4. U/u Stiskněte pro: - Předvolba nahoru/dolů: RADIO - Stopa nahoru/dolů: USB CD 5. ipod BT Stiskněte a podržte pro: - Manuální ladění: RADIO - Vyhledávání (FF/REW): USB CD ipod Stiskněte pro aktivaci režimu rozpoznávání hlasu. Stiskněte znovu pro zrušení rozpoznávání hlasu. BT 6. Stiskněte pro ovládání funkce Bluetooth Hands-Free. Stiskněte pro přijetí hovoru. Stiskněte pro volání ze seznamu posledních hovorů. Stiskněte a podržte pro změnu cesty šíření zvuku během hovoru. (Hands free y telefon) 7. Stiskněte pro ukončení hovoru. 14

15 Základní operace Základní operace Úvodní obrazovka Přístroj se zapne poté, co je spínač zapalování v poloze ACC nebo ON. Přístroj si pamatuje poslední přehrávaný režim. Poslední režim je v paměti uložen i v případě, že je spínač zapalování v pozici OFF. Jakmile je spínač zapalování nastaven do polohy ACC nebo ON, je režim automaticky vyvolán. Přístroji může trvat delší dobu (okolo 20 vteřin) než se restartuje. Zapnutí přístroje Stiskněte tlačítko 1 na ovládacím panelu, když je systém vypnutý. Když vložíte disk do slotu na disky, přístroj se automaticky zapne. Vypnutí přístroje Stiskněte tlačítko 1 na ovládacím panelu, když je systém zapnutý. Vložení disku Vložte disk do slotu na disky a přehrávání se automaticky spustí. Vysunutí disku Stiskněte tlačítko Z na ovládacím panelu. Disk se vysune ze slotu na disky. Pokud neodeberete vysunutý disk do zhruba 10 vteřin, disk se opět automaticky zasune zpět do slotu na disky. Nastavení hlasitosti Otočte tlačítkem hlasitosti (-) na ovládacím panelu. Při vypnutí přístroje je aktuální úroveň hlasitosti automaticky uložena do paměti. Kdykoliv přístroj znovu zapnete, bude jeho provoz pokračovat na zapamatované úrovni hlasitosti. Pokud přístroj zapnete/vypnete na hodnotě úrovně hlasitosti nižší než 1, změní se úroveň hlasitosti na hodnotu 1. Zapnete/vypnete-li přístroj s hodnotou úrovně hlasitosti vyšší než 20, změní se hodnota úrovně hlasitosti na

16 Základní operace Výběr zdroje na ovládacím panelu Pro výběr zdroje stiskněte opakovaně tlačítko MEDIA. Režim se přepíná následujícím způsobem: CD t USB (nebo zařízení ipod) t BT t AUX t CD... Není-li k přístroji určitý zdroj připojen, není tento zdroj rozeznán. Výběr zdroje na obrazovce 1. Vyberte ikonu zdroje, jak je uvedeno na obrázku. 2. Dotkněte se požadovaného zdroje. Není-li k přístroji určitý zdroj připojen, není tento zdroj rozeznán. Zadní kamera (volitelné) Režim zadního zobrazení je na přístroji zobrazen, je-li řadicí páka v pozici REVERSE (R). Režim zadního zobrazení umožňuje sledovat situaci za vozidlem. Když je přístroj nabootovaný, na obrazovce se zobrazí instrukce. Zadní kamera pomáhá řidiči při couvání. Nepoužívejte tuto funkci pro účely zábavy. Objekt v zadním zobrazení se může jevit blíže nebo dále než je ve skutečnosti. 16

17 Nastavení Nastavení Základní činnosti v nabídce NASTAVENÍ Navigace umožňuje nastavení následujících nabídek: Bluetooth, Systém, Doprava, Navigace, Audio, Zobrazení 1. Zapněte přístroj. 2. Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu. 3. Dotkněte se požadované možnosti. 4. Dotkněte se požadovaného nastavení a poté se dotkněte tlačítka [Ok] pro potvrzení výběru. Dotkněte se tlačítka pro návrat na předchozí obrazovku. Stiskněte tlačítko MAP pro návrat na obrazovku aktuální polohy na mapě. Bluetooth Tato nabídka popisuje schémata připojení funkce Bluetooth. Zobrazit seznam Bluetooth zařízení Umožňuje zobrazit seznam připojených zařízení. Hledat Bluetooth zařízení Umožňuje propojit přístroj a zařízení Bluetooth pomocí nastavení zařízení Bluetooth. (strana 43) Autorizace externího zařízení Tato možnost vám umožňuje používat zařízení při propojení přístroje a telefonu s funkcí Bluetooth pomocí nastavení funkce Bluetooth v telefonu. (strana 44) Změnit kód Umožňuje změnit heslo. (strana 46) Systém Tato nabídka popisuje nastavení systému. Jazyk Umožňuje změnu jazyka systému a rozpoznávání hlasu. Zvolte jazyk, který si přejete používat. Použijte tlačítka nebo pro posun směrem nahoru nebo dolů. 17

18 Nastavení Hodiny Toto umožňuje nastavit formát času a letní čas. Jednotky Toto umožňuje nastavení jednotek vzdálenosti zobrazených na vaší navigaci. Navigační demo Tato funkce slouží jako demonstrační. Po nastavení trasy se automaticky zobrazí navigace po trase do místa určení. Čas: Zobrazí čas získaný automaticky pomocí GPS. Časový formát: Změní formát času na 12h nebo 24h. Časové pásmo: Změní časové pásmo na hodnotu Auto nebo Manuálně. Man. časové pásmo: Změňte čas manuálně dotykem hodnot -1h nebo +1h, když nastavíte možnost Časové pásmo na hodnotu Manuálně. Můžete volit mezi hodnotami km a mi. Navigační demo - Vyp.: Režim demonstrace je vypnutý. - 1x: Nastaví demonstraci jízdy na jedno opakování. - Qpak.: Demonstrace jízdy se bude opakovat Rychle: Nastaví rychlost demonstrace jízdy. 18

19 Nastavení Původní nastavení Umožňuje vrátit všechna nastavení na výchozí hodnoty. Doprava Tato nabídka popisuje nastavení informací o dopravě. Navigace Popisuje nabídku navigace. - Vše: Nastaví všechna nastavení na výchozí hodnoty. - Telefon: Nastaví všechna nastavení telefonů na výchozí hodnoty. - Navigace: Nastaví všechna nastavení navigace na výchozí hodnoty. - Audio/Média/Rádio: Nastaví všechna nastavení možností Audio/ Média/Rádio na výchozí hodnoty. TMC Nastaví režim TMC na hodnotu Vyp., Auto nebo Zap.. - Auto: Je-li na trase zjištěna událost TMC, je automaticky vypočítána objížďka. - Vyp.: Vypne funkci TMC. - Zap.: je-li na trase zjištěna událost TMC, je manuálně vypočítána objížďka (pro výběr se zobrazí vyskakovací obrazovka). Automatická stanice TMC Je-li na aktuální trase zjištěna událost TMC, bude automaticky přijata nejsilnější stanice TMC. Oblíbená stanice TMC Zvolí vaši oblíbenou stanici TMC (funkce automatické stanice TMC je vypnuta). Náhled dálniční křižovatky Zobrazí na mapě křižovatku na dálnici. Rozšířené navádění do jízdních pruhů Zobrazí na mapě zvýrazněné jízdní pruhy. Plánovat různé trasy Zobrazí výběr mezi trasami typu krátká, rychlá a ekologická. Upozornění na překročení rychlosti Zobrazí ikonu rychlostního varování na mapě. Dynamické navigování Podporuje hlasovou navigaci pomocí čísel silnic atd. v hlasovém systému TTS (Text-to-Speech). 19

20 Nastavení Audio Tato nabídka popisuje nastavení audia. Zvuk (Výchozí: Střední) Power bass Můžete nastavit hodnotu funkce Power bass na Vypnuto nebo Zapnuto. SDVC (Speed Dependent Volume Control - Ovládání hlasitosti v závislosti na rychlosti vozidla) Je-li rychlost vašeho vozidla vyšší než 40 km/h, bude hodnota úrovně hlasitosti audia vyšší než původní úroveň hlasitosti. Funkci SDVC můžete nastavit na hodnotu Zap. nebo Vyp.. - Vyp.: Ovládání hlasitosti nezávisí na rychlosti. - Zap.: Hlasitost se zvyšuje při zvyšování rychlosti vozidla. Navigační řízení Nastaví hlasové navádění na hodnotu Zapnuto/Vypnuto Je-li nastavena hodnota Vypnuto, při započetí nové trasy se nastaví zpět hodnota Zapnuto. Signál dotykového displeje Nastaví zvuky dotykové obrazovky na hodnoty Zapnuto/Vypnuto. Vyvážení/ Zeslabení Hloubké/ Středni/Výšoké - Vyvážení: Dotkněte se tlačítka b nebo B pro změnu vyvážení zvuku směrem do pravého nebo levého reproduktoru. - Zeslabení: Dotkněte se tlačítka v nebo V pro změnu zvuku předních a zadních reproduktorů. - Hloubké, Středni, Výšoké: Dotkněte se tlačítka b nebo B pro změnu nastavení hodnot Basy, Středy nebo Výšky. Dotkněte se tlačítka [Střed] pro návrat na výchozí hodnotu nastavení. - Vyp.: Reprodukuje původní zvuk. - Zap.: Nastavení na hodnotu Zapnuto zvýrazní nízké zvukové frekvence. 20

21 Nastavení Zobrazení Tato nabídka popisuje nastavení zobrazení. Jas Nastavení jasu zobrazení na hodnoty Nízký, Stř. nebo Vys.. Mapový režim Lze změnit kombinaci barev mapy pro zlepšení viditelnosti ve dne a v noci. - Auto: mapa se zobrazuje podle světel vozidla nebo signálu osvětlení. Světla vozidla vypnuta (Den) Světla vozidla zapnuta (Noc) Světla vozidla nebyla zjištěna Osvětlení zapnuto Mapa: den Mapa: noc Mapa: noc - Den: mapa je vždy zobrazena ve světlých barvách. - Noc: mapa je vždy zobrazena v tmavých barvách. Osvětlení vypnuto Mapa: den Mapa: noc Mapa: den 21

22 Začínáme s navigací Začínáme s navigací Co je to systém GPS? Systém zjišťování polohy vozidla pomocí družice (Global Positioning System- GPS) je satelitní navigační systém tvořený sítí 24 družic umístěných na oběžné dráze ministerstvem obrany Spojených Států. Systém GPS byl původně zamýšlen pro vojenské operace, ale v osmdesátých letech jej vláda uvolnila k civilním účelům. Systém GPS pracuje za jakéhokoliv počasí, kdekoliv na světě a 24 hodin denně. Systém GPS je zcela bez poplatků. GPS GPS GPS GPS Přijímání satelitních signálů Předtím, než přístroj může určit vaši aktuální polohu a navigovat trasu, musíte podniknout následující kroky: 1. Jděte ven na místo bez vysokých překážek. 2. Zapněte přístroj. Přijímání satelitních signálů může trvat několik minut. Úvodní obrazovka navigace Poté, co je spínač zapalování umístěn do polohy ACC nebo ON a vy poprvé vstoupíte do režimu navigace, zobrazí se na obrazovce upozornění. Bedlivě si upozornění přečtěte a dotkněte se tlačítka [Agree]. Indikátory obrazovky mapy Jak zobrazit obrazovku mapy Navigace zobrazuje na obrazovce různé informace. / Určuje směrování mapy. Dotkněte se pro změnu orientace mapy. Určuje aktuální polohu vozidla a směr cesty. O satelitních signálech Aby mohl pracovat, musí váš přístroj přijímat satelitní signály. Jste-li uvnitř, blízko vysokých budov nebo stromů, případně v garáži, nemůže přístroj přijímat satelitní signál. Pro změnu jazyka systému se dotkněte tlačítka [Language]. (strana 17) 22 Vyberte pro přístup do nabídky mapy. Určuje měřítko mapy.

23 Začínáme s navigací Určuje čas dojezdu do cíle, vzdálenost a zbývající čas jízdy do cíle. 2. Zvolte tlačítko [+] pro přiblížení. Zvolte tlačítko [-] pro oddálení. Během hlasové navigace, Zobrazí se v horním pravém rohu obrazovky, když je nastavena trasa. Určuje vzdálenost k dalšímu navigačnímu bodu a směr odbočení v tomto bodě. Určuje omezení rychlosti na silnici, po které právě jedete. Změna měřítka mapy 1. Dotkněte se tlačítka na obrazovce mapy. 50 m n 100 m n 200 m n 300 m n 500 m n 750 m n 1 km n 2 km n 5 km n 10 km n 20 km n 50 km n 100 km n 200 km n 500 km 3. Chcete-li nastavit automatické přibližování/oddalování, dotkněte se tlačítka. Nastavení hlasitosti navigace Pro změnu hlasitosti navigace postupujte podle jedné z níže uvedených metod: Metoda 1 Otočte tlačítkem hlasitosti (-) na ovládacím panelu nebo stiskněte tlačítka hlasitosti ( / ) na dálkovém ovládání na volantu během hlasové navigace. Metoda 2 Přejete-li si změnit hlasitost navigace, otočte tlačítkem hlasitosti (-) na ovládacím panelu nebo stiskněte tlačítka hlasitosti ( / ) na dálkovém ovládání na volantu během hlasové navigace po stisknutí tlačítka na ovládacím panelu. Během, hlasové navigace, Za správnost informací o omezení rychlosti poskytnutých navigačním systémem nepřejímáme žádnou zodpovědnost; nemusí vždy odpovídat aktuálně platným nařízením. Vždy sledujte platná zákonná rychlostní omezení pravidel silničního provozu. Pro určení rychlosti vozidla má vždy prioritu tachometr vozidla. 23

24 Nabídka vložení cíle Nabídka vložení cíle Přehled nabídky navigace Nabídka navigace Navigace Pokročilý Oblíbené Adresa Poslední cíle Adresář POI Parkování Pokračovat navigování/ Ukončit navigování Zadání GPS Užití mapy Plánovač trasy Uložit cíl Uložit pozici Domů 1 Práce 2 3 ~ 12 Základní činnosti v nabídce cíle 1. Zapněte přístroj. 2. Stiskněte tlačítko NAV na ovládacím panelu. Na obrazovce se objeví nabídka navigace. 3. Dotkněte se tlačítka [Navigace], [Pokročilý] nebo [Oblíbené] pro volbu požadované možnosti. Nabídka [Pokročilý] Nabídka [Oblíbené] Dotkněte se preferované metody nastavení. Adresa: ajde cíl pomocí nastavení adresy. (Strany 25-26) Poslední cíle: nastaví cíl ze seznamu posledních cílů, které jste nastavili. (Strana 27) Adresář: nastaví cíl podle polohy uložené v Adresáři. (Strana 27) POI: hledá cíl v různých kategoriích. (Strany 28-29) Parkování: nastaví parkovací místo jako cíl. (Strana 31) Pokračova/Ukončit navigování: nastaví pokyny navigace na hodnotu Zapnuto/Vypnuto. (Strana 31) Zadání GPS: nastaví jako cíl zeměpisnou šířku a délku. (Strana 30) Užití mapy: vyhledá cíl pomocí hledání na mapě. (Strana 31) Plánovač trasy: přidá nové obchůzky nebo načte uložené obchůzky. (Strany 32-33) Uložit cíl: uloží váš cíl do Adresáře. (Strana 34) Uložit pozici: uloží vaši polohu do Adresáře. (Strana 34) Domů 1/Práce 2/3 ~ 12: uloží polohu domova, pracoviště a ostatních míst, na která nejčastěji cestujete. (Strany 34-35)

25 Nabídka vložení cíle Hledání adresy Můžete najít cíl vložením adresy. 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > Dotkněte se tlačítka [Adresa]. 2. Nastavte preferovanou zemi. Byla-li země již nastavena, postupujte podle kroku číslo Nastavte jméno preferovaného města a dotkněte se tlačítka [Ok]. 5. Vložte jméno ulice a zvolte tlačítko [Ok]. 6. Ze seznamu vyberte požadovanou ulici. 7. Vložte číslo popisné domu a zvolte tlačítko [Ok]. Viz Možnosti trasy na straně Dotkněte se tlačítka [Začátek]. Pro uložení cíle do adresáře zvolte tlačítko [Uložit]. Poté vložte jeho název a zvolte tlačítko [Ok]. Pro zobrazení mapy cíle vyberte tlačítko [Ukázat mapu] a poté tlačítko [Začátek]. 10. Dotkněte se preferované trasy a poté se dotkněte tlačítka [Začátek]. Nahlédněte do poznámky týkající se kritérií trasy na straně Ze seznamu vyberte požadované město. 8. Zvolte možnosti trasy a dotkněte se tlačítka [Ok]. Jeďte podle pokynů na displeji a hlasových pokynů. 25

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka CHEVROLET MYLINK Uživatelská příručka Chevrolet MyLink je informační a zábavní systém, který zlepšuje prožitek z jízdy prostřednictvím jednoduché konektivity, integrace chytrého telefonu a kapacitního

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština

Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština Navigace vozidla UŽIVATELSKÝ NÁVOD Sorento Před použitím zařízení si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Provedení a technické podmínky jsou předmětem

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE Navigační systém vozidla NÁVOD K OBSLUZE Rio Prosím, prostudujte si tuto příručku pečlivě, než začnete svoji jednotku používat, a příručku uschovejte pro budoucí použití. Design a technické parametry se

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8.

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8. Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8. Dynavix Delta II je jednoúčelové navigační zařízení s multimediální výbavou (podporuje přehrávání většiny zvukových formátů

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com PARROT CK3100 Návod k použití www.parrot.com Obsah balení LCD displej Napájecí kabel Elektronická řídící jednotka Mikrofon Kabel funkce Mute Návod k použití MONTÁŽ CK3100 Instalace elektronické jednotky

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Návod na použití Bluetooth reproduktoru

Návod na použití Bluetooth reproduktoru Návod na použití Bluetooth reproduktoru Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení nového Bluetooth reproduktoru. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k jeho použití a uschovejte jej k pozdějšímu použití.

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze Březen 2011 190-01157-61 Rev. B Vytištěno na Tchaj-wanu

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze Březen 2011 190-01157-61 Rev. B Vytištěno na Tchaj-wanu nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790 Březen 2011 190-01157-61 Rev. B Vytištěno na Tchaj-wanu Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní

Více

Zobrazení informací o stavu spojení

Zobrazení informací o stavu spojení Zobrazení informací o stavu spojení Můžete si prohlédnout informace o stavu spojení mezi tímto přijímačem a vozidlem. Mezi tato spojení patří informace GPS a signály parkování. Zobrazení informací o stavu

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Dynavix Tau Dynavix Manager Evidence jízd manuál softwaru Dynavix 8

Dynavix Tau  Dynavix Manager Evidence jízd  manuál softwaru Dynavix 8 Děkujeme, že jste si zakoupil zařízení Dynavix Tau. Dynavix Tau je jednoúčelové navigační zařízení s multimediální výbavou (podporuje přehrávání většiny zvukových formátů a prohlížení obrázků) určené primárně

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

AUDIO A NAVIGAČNÍ SYSTÉM. Sportage ČESKY NÁVOD K OBSLUZE

AUDIO A NAVIGAČNÍ SYSTÉM. Sportage ČESKY NÁVOD K OBSLUZE ČESKY AUDIO A NAVIGAČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE Sportage Před použitím zařízení si podrobně přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte ho pro případné budoucí použití. Nákresy a technické údaje se mohou

Více

Rychlý návod k použití

Rychlý návod k použití Rychlý návod k použití Než začnete Informace k tomuto návodu Pro snížení spotřeby papíru v rámci odpovědného přístupu šetrného k životnímu prostředí společnost Parrot upřednostňuje poskytování dokumentů

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790 nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790 Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Obsluha přijímače GPS cvičení

Obsluha přijímače GPS cvičení Písemná příprava na zaměstnání Navigace Obsluha přijímače GPS cvičení Zpracovala: o. z. Ing. Ivana Kulczycká Pracoviště: ORGGZ GPSmap 60CS Tento přístroj je vhodný pro praktickou ukázku práce s GPS přístrojem

Více

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nahrání nového firmware Před samotnou konfiguraci SIP klienta

Více

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka Sygic GPS Navigation v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. I. Začínáme...2 Zadávání adresy...4 Turn by Turn navigace...8 Vyhledávání GPS pozice...9 II. Plánování trasy...

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více