SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE PRAŽSKÉHO MĚSTSKÉHO REGIONU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE PRAŽSKÉHO MĚSTSKÉHO REGIONU"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE PRAŽSKÉHO MĚSTSKÉHO REGIONU Martin Ouředníček (editor) Praha 2006

2 Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Albertov 6, Praha 2-Nové Město tel.: vedoucí katedry: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. Centrum pro výzkum měst a regionů Vratislavova 13, Praha 2-Vyšehrad tel.: Publikace vznikla za podpory Grantové agentury České republiky v rámci projektu č. 403/04/P129 Urbanizační procesy v Pražském městském regionu, výzkumného záměru MŠM Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace a katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Fotografie na obálce: Křižovatka Anděl na Smíchově (foto Jana Temelová) Suburbánní zástavba v obci Přišimasy (foto Martin Ouředníček) V roce 2006 v nákladu 500 ks vydala katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Sazba a zlom: Karel Kupka (P3K) K Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2006 ISBN

3 OBSAH Seznam tabulek, obrázků a fotografií Předmluva O autorech Úvod Martin Ouředníček 2. Odraz globalizace v komerční nebytové výstavbě v Praze po roce 1990: homogenizace a diferenciace fyzického prostředí Jana Temelová 3. Vývoj využití ploch v Pražském městském regionu Ivan Bičík, Lucie Kupková 4. Dopravní vztahy v Pražském městském regionu Miroslav Marada 5. Vliv suburbanizace na dopravu v Pražském městském regionu Jana Urbánková, Martin Ouředníček 6. Suburbánní bydlení v Pražském městském regionu: etapy vývoje a prostorové rozmístění Martin Ouředníček, Darina Posová 7. Změny ve vzdělanostní struktuře obyvatelstva Pražského městského regionu Iva Šnejdová 8. Změny sociálního prostředí v zázemí Prahy jako důsledek suburbanizace Petra Puldová, Martin Ouředníček 9. Životní styl obyvatelstva v suburbánní zóně Prahy Gabriela Doležalová, Martin Ouředníček

4

5 Seznam tabulek, obrázků a fotografií Tabulky Tab. 2.1 Zdroje a kritéria výběru architektonicky zajímavých novostaveb Tab. 2.2 Katastrální území, ve kterých se nacházejí 4 a více architektonicky zajímavých novostaveb Tab. 3.1 Vývoj využití krajiny v Praze Tab. 3.2 Srovnání vypočteného a standardizovaného indexu změny ve vybraných ZÚJ Pražského městského regionu Tab. 4.1 Vývoj automobilizace na území Prahy a Česka Tab. 4.2 Změna intenzity provozu na vybraných silnicích na hranicích Prahy v letech Tab. 4.3 Zatížení nejdůležitějších tratí v příměstské dopravě (oba směry, 2004) Tab. 4.4 Vybrané charakteristiky MHD na území hl. m. Prahy Tab. 5.1 Základní údaje o vnější hromadné dopravě PID ( ) Tab. 5.2 Vývoj vybraných ukazatelů dopravy v Praze v letech Tab. 5.3 Směrování vnější automobilové dopravy v Praze v letech 1996 a Tab. 5.4 Dojížďka do práce a do škol podle použitého dopravního prostředku v Pražském městském regionu v roce Tab. 5.5 Dopravní intenzity na vybraných úsecích komunikační sítě Tab. 6.1 Dokončené byty v Praze a jejím zázemí v letech Tab. 6.2 Růst počtu trvale bydlících obyvatel a dokončených bytů v Jesenici a Psárech Tab. 7.1 Katastry Prahy a obce zázemí s nejvyšším a nejnižším podílem vysokoškoláků v letech 1991 a Tab. 7.2 Území s největším absolutním (> 6 %) a relativním (>300 %) nárůstem podílu vysokoškoláků mezi roky 1991 a Tab. 7.3 Urbanistické obvody s nejvyšším podílem vysokoškoláků v letech 1991 a Tab. 7.4 Seznam případových lokalit Tab. 9.1 Struktura respondentů dotazníkového šetření podle zaměstnání

6 6 SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ A FOTOGRAFIÍ Obrázky Obr. 1.1 Území Pražského městského regionu je tvořeno okresy Praha, Praha-východ a Praha-západ Obr. 2.1 Vývoj kancelářských prostor Praze, Obr. 2.2 Rozmístění nákupních a industriálních center v Praze v roce Obr. 2.3 Rozložení architektonicky zajímavých komerčních novostaveb v Praze podle katastrálních území Obr. 2.4 Rozložení architektonicky zajímavých komerčních novostaveb v Praze podle původu investora/developera (podle katastrálních území) Obr. 2.5 Rozložení architektonicky zajímavých komerčních novostaveb v Praze podle původu architekta (podle katastrálních území) Obr. 2.6 Tančící dům, Nové Město. Foto J. Temelová Obr. 2.7 Zlatý anděl, Smíchov. Foto J. Temelová Obr. 2.8 Palác Flora, Žižkov. Foto J. Temelová Obr. 2.9 Centrum Karlovo náměstí, Nové Město. Foto J. Temelová Obr Centrum Mercedes-Benz, Chodov. Foto J. Temelová Obr Budova Metrostavu, Libeň. Foto J. Temelová Obr Hypermarket Tesco, Zličín. Foto J. Temelová Obr Restaurace KFC, Zličín. Foto J. Temelová Obr. 3.1 Transformace českého rurálního prostoru v transformačním období Obr. 3.2 Index změny kategorií ploch v Pražském městském regionu v období Obr. 3.3 Index změny v kategoriích ploch v Pražském městském regionu v letech Obr. 3.4 Index změny kategorií ploch v Pražském městském regionu v letech Obr. 3.5 Typologie indexu změny v Pražském městském regionu Obr. 3.6 Typologie hlavních krajinných procesů v letech Obr. 3.7 Typologie hlavních krajinných procesů v letech Obr. 3.8 Typologie hlavních krajinných procesů v letech Obr. 3.9 Využití krajiny v obci Třebsín. Foto I. Bičík Obr Využití ploch v katastrálním území Třebsín v roce Obr Využití ploch v katastrálním území Třebsín v roce Obr Krajina obce Třebsín. Foto I. Bičík Obr Využití ploch v katastrálním území Zápy v roce Obr Využití ploch v katastrálním území Zápy v roce Obr Využití ploch v katastrálním území Čestlice v roce Obr Využití ploch v katastrálním území Čestlice v roce Obr. 4.1 Letiště Praha-Ruzyně po dostavbě Terminálu Sever Obr. 4.2 Podíl letišť na počtu odbavených cestujících v roce Obr. 4.3 Dělba přepravní práce při cestách letiště centrum Prahy Obr. 4.4 Předpokládané vedení rychlostních komunikací v Pražském městském regionu Obr. 4.5 Vývoj intenzity automobilové dopravy v Praze a Česku v letech (průměrný pracovní den) Obr. 4.6 Vybavení domácností automobily v obcích okresů Praha-východ a Praha-západ Obr. 5.1 Počet registrovaných osobních automobilů v Česku a v Praze v letech Obr. 5.2 Dojížďka do Prahy osobním automobilem v roce

7 SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ A FOTOGRAFIÍ 7 Obr. 5.3 Vývoj počtu přistěhovalých do zájmového území v letech Obr. 5.4 Vývoj počtu obyvatel v zájmovém území v letech Obr. 5.5 Vybavenost území spoji hromadné dopravy Obr. 6.1 Intenzita bytové výstavby v Praze a jejím zázemí v letech Obr. 6.2 V posledních letech se i v suburbánní zóně staví bytové domy (Modletice). Foto M. Ouředníček Obr. 6.3 Na jih od Prahy vznikají i celá nová sídla (Osnice na kraji Průhonického parku). Foto M. Ouředníček Obr. 6.4 Trvale obydlené byty v Pražském městském regionu vystavěné v letech Obr. 6.5 Intenzita bytové výstavby v Pražském městském regionu v letech a podíl dokončených bytů v letech Obr. 6.6 Nová a plánovaná zástavba v obci Jesenice Obr. 6.7 Nová a plánovaná zástavba v obci Psáry Obr. 6.8 Uzavřená komunita rodinných domů v Nupakách. Foto D. Posová Obr. 6.9 Střežená lokalita Malá Šárka v Nebušicích. Foto D. Posová Obr V Jesenici vyrostla za vysokým plotem i tato stavba připomínající zámek. Foto M. Ouředníček Obr. 7.1 Podíl vysokoškoláků v pražských katastrech a obcích v zázemí v roce Obr. 7.3 Oblasti s nejvyšším a nejnižším nárůstem podílu vysokoškoláků v 90. letech Obr. 7.2 Změna podílu vysokoškoláků v katastrech Prahy a v obcích městského regionu Prahy ( , v %) Obr. 7.4 Urbanistický obvod U Riegrových sadů na Vinohradech. Foto I. Šnejdová Obr. 7.5 Nuselský urbanistický obvod. Foto I. Šnejdová Obr. 7.6 Urbanistický obvod Libuš-západ na Kamýku. Foto I. Šnejdová Obr. 7.7 Urbanistický obvod Milíčov na sídlišti Jižní Město Háje. Foto I. Šnejdová Obr. 7.8 Tradiční vesnická zástavba urbanistického obvodu Újezd u Průhonic. Foto I. Šnejdová Obr. 7.9 Nové domy v urbanistickém obvodu Kateřinky (Újezd u Průhonic). Foto I. Šnejdová Obr. 8.1 Nová zástavba v Zelenči. Foto P. Puldová Obr. 8.2 Výsledky odpovědí na otázku: Jak hodnotíte příchod nových obyvatel (do nové zástavby) z pozice starosty? Obr. 8.3 Výsledky odpovědí na otázku: Jaké jsou podle Vašeho názoru sociální vztahy mezi starými a novými obyvateli? Obr. 8.4 Výsledky odpovědí na otázku: Vyberte prosím u následujících otázek odpověď, která vystihuje chování nových obyvatel obce Obr. 8.5 Vymezení rozvojových lokalit v Zelenči Obr. 8.6 Věková struktura obyvatel obce Zeleneč v letech 1991 a Obr. 8.7 Atypické domy v lokalitě nové zástavby. Foto P. Puldová Obr. 8.8 Starší zástavba Zelenče. Foto P. Puldová Obr. 8.9 Mezi nejčastější místa setkání patří akce pro děti a mladé lidi. Foto L. Ouředníčková Obr Část dotazníkového šetření starostů obcí a městských částí v zázemí Prahy Obr. 9.1 Nová zástavba v Přišimasech. Foto M. Ouředníček Obr. 9.2 Bytový dům v Kolovratech. Foto L. Sýkora

8 8 SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ A FOTOGRAFIÍ Obr. 9.3 Jeden z nových domů v Líbeznicích. Foto M. Ouředníček Obr. 9.4 Vzdělanostní struktura respondentů a členů domácností z nové a původní zástavby Obr. 9.5 Činnosti obyvatel sídel Kolovraty, Líbeznice a Přišimasy (72 respondentů) podle času Obr. 9.6 Počet stanic (míst, ve kterých se odehrávají činnosti člověka) u skupiny nových a starých rezidentů Obr. 9.7 Činnosti původních obyvatel sídel Kolovraty, Líbeznice a Přišimasy (40 respondentů) podle času Obr. 9.8 Činnosti nově přistěhovalých obyvatel sídel Kolovraty, Líbeznice a Přišimasy (32 respondentů) podle času Obr. 9.9 Struktura používané dopravy u nově přistěhovalých a původních obyvatel ve třech sídlech během dne Obr Nové rodinné domy v Kolovratech. Foto L. Sýkora Obr Nová zástavba na okraji Líbeznic. Foto M. Ouředníček Obr Socialistická výstavba v Přišimasech. Foto M. Ouředníček Obr Kontrast životních stylů v Kolovratech. Foto L. Sýkora

9 Předmluva Tato kniha je výsledkem práce vědeckých pracovníků, postgraduálních studentů a diplomantů na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Inspirací pro vydání knihy nám byla práce Luďka Sýkory a jeho kolegů Teoretické přístupy a vybrané problémy v současné geografii (Sýkora 1993), která byla určena a nadále slouží jako učební text pro vybrané přednášky ze sociální geografie na fakultě. I když je zmiňovaná kniha z roku 1993 zaměřena především teoreticky, a tím se liší od převážně empirického obsahu naší práce, jsou cíle předkládané publikace podobné. Prvním z nich je sestavit výsledky rozsáhlého výzkumu v Praze a okolí do textu k přednášce Sociální geografie Prahy a poskytnout literaturu k vybraným přednáškám z Geografie města a Geografie osídlení. Na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje byla v posledních letech vyprodukována řada prací, které se věnovaly různým tématům na příkladu hlavního města Prahy a jeho zázemí (metropolitního regionu, městského regionu, aglomerace). Mnohé publikace s pražskou problematikou byly zařazeny do monografií obsahujících výsledky grantových projektů, množství článků vzešlých z bohaté výzkumné činnosti bylo publikováno v českých i zahraničních časopisech. Uceleným dílem k pražské problematice byla kniha Development and Administration of Prague (Barlow, Dostál, Hampl 1994). V poslední době vznikla i řada prací, které jsou výsledkem poměrně rozsáhlé empirické práce studentů a vědeckých pracovníků sociální geografie. Rovněž tyto texty jsou publikovány především v zahraničí a českým čtenářům (především studentům) dostupné pouze částečně. Druhým cílem naší publikace je poskytnout obraz o vybraných výzkumných tématech sociální geografie Prahy, která se odrážejí v názvech a jsou obsažena i v citované literatuře jednotlivých příspěvků. Předkládaný sborník prací je především výběrem empiricky zaměřených studií, které byly zpracovány pro území Pražského městského regionu. Většina z osmi příspěvků má stejnou základní kostru. Texty jsou zaměřeny na transformační procesy v období po listopadu 1989; historický kontext a dlouhodobější vývoj je v jednotlivých kapitolách obsažen spíše okrajově. Nosnou metodou výzkumu bylo v několika případech srovnání dat z censů 1991 a 2001 a analýza stavu v prvních letech 21. století. Hranice sledovaného prostoru tvoří území Pražského městského regionu (Praha + Praha-východ + Praha-západ), popř. Pražské-středočeské aglomerace, ve výjimečných případech území Středočeského kraje nebo samostatné Prahy. Snahou autorů jednotlivých kapitol této knihy je postihnout a popsat procesy, které fungují na úrovni celého městského regionu. Při tom jsou využívány tradiční metody kvantitativní analýzy, analýza rozmístění a prostorové struktury. Větší prostor je v knize věnován příkladům (case studies), které umožnily popsat a vysvětlit kauzální (nikoli pouze statistické) závislosti. K tra-

10 10 PŘEDMLUVA dičně geografickým metodám se v případě mikroregionální analýzy řadí i další kvalitativní techniky výzkumu dotazník, pozorování, rozhovory s důležitými aktéry, terénní mapování aj. Ve většině případů je možno výsledky mikroregionálních analýz zobecnit pro jevy a procesy v typově podobných lokalitách Pražského městského regionu a v některých případech i pro ostatní velké aglomerace Česka. Příklady byly vybrány tak, aby nepopisovaly jevy zvláštní, jedinečné a specifické, ale naopak typické a opakující se. Zásadní část této publikace vznikla jako výstup grantového projektu 403/04/P129 Urbanizační procesy v Pražském městském regionu získaného od Grantové agentury ČR. Dílčí kapitoly a jejich části vznikaly s podporou dalších grantových projektů. Vydání knihy umožnila i podpora katedry sociální geografie a regionálního rozvoje a výzkumného záměru MSM Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace. Do výzkumné práce bylo zapojeno množství pregraduálních i postgraduálních studentů sociální geografie. Důležitý díl práce odvedli zejména studenti 2. ročníku geografie a kartografie (2004/2005), kteří byli tazateli dotazníkového šetření starostů v zázemí Prahy. Za kritické pročtení celého textu patří dík Luďku Sýkorovi. Za formální zpracování textu, grafických a kartografických podkladů děkuji Ivě Kuncové, za jazykovou korekturu děkuji Aleně Temelové. listopad 2006, Martin Ouředníček, editor Literatura BARLOW, M., DOSTÁL, P., HAMPL, M. ed. (1994): Development and Administration of Prague. University of Amsterdam. Charles University in Prague. Czech Academy of Science. Amsterdam. SÝKORA, L. ed. (1993): Teoretické přístupy a vybrané problémy v současné geografii. Univerzita Karlova v Praze. Přírodovědecká fakulta. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Praha.

11 O autorech Ivan Bičík je docentem na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se hodnocením dlouhodobých změn využívání krajiny, geografií zemědělství a venkova a geografickým vzděláváním. Gabriela Doležalová je absolventkou sociální geografie na Přírodovědecké fakultě. V současnosti pracuje v Institutu pro strukturální politiku, o. p. s. IREAS. Lucie Kupková je odbornou asistentkou na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se hodnocením dlouhodobých změn využívání krajiny. Miroslav Marada je odborným asistentem na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je zaměřen na studium dopravních systémů a hierarchie dopravních sítí a uzlů. Martin Ouředníček je odborným asistentem na katedře sociální geografie a regionálního roz- voje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Hlavním zaměřením jeho výzkumné činnosti je geografie města a osídlení, urbanizace a suburbanizace. Darina Posová je postgraduální studentkou na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Petra Puldová je postgraduální studentkou sociální geografie na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je zaměřena na výzkum sociálního prostředí v suburbánních sídlech.

12 12 O AUTORECH Iva Šnejdová absolvovala katedru sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. V současné době je zaměstnána jako odborný pracovník v Českém statistickém úřadě, Krajské reprezentaci pro Středočeský kraj. Jana Temelová je odbornou asistentkou na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se rolí významných budov v městském marketingu a jejich dopady na fyzickou revitalizaci vnitřního města. Jana Urbánková je studentkou magisterského stupně na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2005 obsadila první místo v celostátní soutěži SVOČ s prací Vliv suburbanizace na dopravu.

-10 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-10 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hrubá míra migračního salda (promile) B Sociálně prostorová diferenciace Prahy v historické perspektivě 3.2 MIGRACE V PRAZE 2000 2013 Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Migrační bilance Prahy je výslednicí

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - B Mapové výstupy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 1 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

0% 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011. Základní Odborné bez maturity Úplné středoškolské s maturitou Vysokoškolské Bez vzdělání Nezjištěno

0% 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011. Základní Odborné bez maturity Úplné středoškolské s maturitou Vysokoškolské Bez vzdělání Nezjištěno 4.1 VZDĚLANOST V ČESKU Petra Špačková Vzdělanostní úroveň je důležitým ukazatelem při hodnocení vertikální diferenciace struktury obyvatelstva (Machonin a kol. 2000), zejména jeho sociálního statusu. Úroveň

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

SPONTÁNNÍ SUBURBANIZACE VERSUS PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCE Z POHLEDU SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE

SPONTÁNNÍ SUBURBANIZACE VERSUS PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCE Z POHLEDU SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE Plánování rozvoje obce: strategie, nástroje, inspirace Krajský úřad Libereckého kraje SPONTÁNNÍ SUBURBANIZACE VERSUS PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCE Z POHLEDU SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE Doc. RNDr. MARTIN OUŘEDNÍČEK,

Více

4.2 VZDĚLANOST V PRAZE

4.2 VZDĚLANOST V PRAZE 4.2 VZDĚLANOST V PRAZE Petra Špačková Vzdělanostní úroveň je důležitým ukazatelem při hodnocení vertikální diferenciace struktury obyvatelstva (Machonin a kol. 2000), zejména jeho sociálního statusu. Úroveň

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

HISTORICKÝ ATLAS OBYVATELSTVA ČESKÝCH ZEMÍ

HISTORICKÝ ATLAS OBYVATELSTVA ČESKÝCH ZEMÍ HISTORICKÝ ATLAS OBYVATELSTVA ČESKÝCH ZEMÍ Martin Ouředníček, Jana Jíchová & kolektiv projektu NAKI Diskusní večer České demografické společnosti 18. února 2015, Praha,, 01. Představení projektu NAKI Cílem

Více

2.1 Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel

2.1 Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel 2.1 Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel 1921 2011 Jako první podklad pro vytvoření prognózy využíváme dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obcí suburbánní zóny Prahy. Vymezení suburbánní zóny bylo provedeno s ohledem

Více

9. Životní styl obyvatel v suburbánní zóně Prahy

9. Životní styl obyvatel v suburbánní zóně Prahy 9. Životní styl obyvatel v suburbánní zóně Prahy GABRIELA DOLEŽALOVÁ, MARTIN OUŘEDNÍČEK 9.1 Úvod Suburbanizační proces v 90. letech přinesl změny ve fyzickém i sociálním prostředí v zázemí velkých českých

Více

10 Místní části města Kopřivnice

10 Místní části města Kopřivnice 10 Místní části města Kopřivnice Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek 23, které lze sloučit do čtyř ucelených částí městské sídlo Kopřivnice, přilehlá

Více

METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE

METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Urbánní a regionální laboratoř URRlab METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Sociálně prostorová diferenciace v České republice:

Sociálně prostorová diferenciace v České republice: SAS Roadshow 2015 Veřejná správa, 14. října 2015 Hotel Holiday Inn, Praha Sociálně prostorová diferenciace v České republice: možnosti analýz a kartografická vizualizace Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.

Více

Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany

Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Založeno na výsledcích projektu Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu

Více

Aktuální přehled celkové nabídky

Aktuální přehled celkové nabídky 1/7 BYTY - přehled projektů Počet bytů Praha 2 - Vinohrady / projekt Rezidence U Muzea Praha 3 - Žižkov / projekt Residence Garden Towers Praha 4 - Kamýk / projekt Nad Modřanskou roklí Termín/y dokončení

Více

2.2 Počet obyvatel, přirozená měna a migrace

2.2 Počet obyvatel, přirozená měna a migrace 2.2 Počet obyvatel, přirozená měna a migrace Počet obyvatel ovlivňují dva základní procesy, přirozená měna a migrace, jejichž intenzita a vliv na populační vývoj se výrazněji změnily i v rámci relativně

Více

METODIKA ODHADU DŮSLEDKŮ NOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY PRO DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURU V SUBURBÁNNÍCH OBCÍCH

METODIKA ODHADU DŮSLEDKŮ NOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY PRO DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURU V SUBURBÁNNÍCH OBCÍCH METODIKA ODHADU DŮSLEDKŮ NOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY PRO DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURU V SUBURBÁNNÍCH OBCÍCH Pilotní projekt Zpracovali: RNDr. Jana Temelová, Ph.D. RNDr. Jakub Novák, Ph.D. RNDr.

Více

8.2 DOJÍŽĎKA VE VYBRANÝCH CENTRECH ČESKA Martin Ouředníček

8.2 DOJÍŽĎKA VE VYBRANÝCH CENTRECH ČESKA Martin Ouředníček 8.2 DOJÍŽĎKA VE VYBRANÝCH CENTRECH ČESKA Martin Ouředníček Dojížďka do zaměstnání je jednou z forem prostorové mobility, která má podstatný význam pro posouzení vtahů mezi místem bydliště a pracoviště.

Více

Tratě vysokých rychlostí v Česku optikou dopravního geografa

Tratě vysokých rychlostí v Česku optikou dopravního geografa Tratě vysokých rychlostí v Česku optikou dopravního geografa Miroslav Marada, Václav Jaroš Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje XI. seminář

Více

9.1 KVALITA BYTOVÉHO FONDU V PRAZE Zuzana Kopecká

9.1 KVALITA BYTOVÉHO FONDU V PRAZE Zuzana Kopecká 9.1 KVALITA BYTOVÉHO FONDU V PRAZE Zuzana Kopecká Kvalita bytového fondu je ukazatelem, který vypovídá jak o samotné kvalitě bydlení (fyzická stránka), tak o způsobu či stylu bydlení obyvatelstva (sociální

Více

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová 3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Mapový list zachycuje stěžejní historické etapy vývoje migrace v Praze od meziválečného období do současnosti. Tematicky navazuje

Více

VYJÍŽĎKA VEŘEJNOU A INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVOU V ČESKU A JEJÍ REGIONÁLNÍ SPECIFIKA

VYJÍŽĎKA VEŘEJNOU A INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVOU V ČESKU A JEJÍ REGIONÁLNÍ SPECIFIKA VYJÍŽĎKA VEŘEJNOU A INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVOU V ČESKU A JEJÍ REGIONÁLNÍ SPECIFIKA Draft vzdělávacího textu pro projekt OPPA reg. č. CZ.2.17/3.1.00/32102 Dílčí vstup pro kapitolu Socioekonomická geografie -

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

SOCIÁLNÍ PROMĚNY PRAHY VE 20. STOLETÍ Z POHLEDU RŮZNÝCH DISCIPLÍN OCIÁLNĚ PROSTOROVÁ DIFERENCIACE ČESKÝCH ZEMÍ V HISTORICKÉ PERSPEKTIVĚ

SOCIÁLNÍ PROMĚNY PRAHY VE 20. STOLETÍ Z POHLEDU RŮZNÝCH DISCIPLÍN OCIÁLNĚ PROSTOROVÁ DIFERENCIACE ČESKÝCH ZEMÍ V HISTORICKÉ PERSPEKTIVĚ SOCIÁLNÍ PROMĚNY PRAHY VE 20. STOLETÍ Z POHLEDU RŮZNÝCH DISCIPLÍN PROGRAM SEKCE Významné změny sociálně prostorové struktury obyvatelstva Prahy ve 20. století RNDr. Petra Špačková, Ph.D., RNDr. Lucie Pospíšilová

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Aktuální přehled celkové nabídky

Aktuální přehled celkové nabídky 1/10 BYTY - přehled projektů Počet bytů Termín/y dokončení 42 celkem / 8 volných Praha 3 - Žižkov / projekt Residence Garden Towers 629 celkem / 13 volných Praha 4 - Kamýk / projekt Nad Modřanskou roklí

Více

Analýza příčin regionálních disparit

Analýza příčin regionálních disparit Analýza příčin regionálních disparit Dopravně-geografický výzkum Mgr. Tomáš Boruta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita Obsah prezentace 1. Příčiny

Více

7. Změny ve vzdělanostní struktuře obyvatelstva Pražského městského regionu

7. Změny ve vzdělanostní struktuře obyvatelstva Pražského městského regionu 7. Změny ve vzdělanostní struktuře obyvatelstva Pražského městského regionu IVA ŠNEJDOVÁ 7.1 Úvod Vzdělání je jedním ze základních faktorů rozvoje společnosti. Ve vyspělém světě patří mezi hlavní priority

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU 3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Migrace (stěhování obyvatelstva, změna trvalého bydliště) představuje stěžejní oblast geografických analýz. To je dáno relativně

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

SEKYRA GROUP PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI. 1

SEKYRA GROUP PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI. 1 SEKYRA GROUP PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 1 www.sekyragroup.cz Sekyra Group Real Estate reference (1/2) Historie: Společnost založená v roce 1996 navázala na advokátní praxi dr. Sekyry v oboru nemovitostí Společnost

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Změny v prostorovém rozmístění trvalého bydlení a obyvatelstva v Praze: období socialistického a postsocialistického města

Změny v prostorovém rozmístění trvalého bydlení a obyvatelstva v Praze: období socialistického a postsocialistického města A Změny v prostorovém rozmístění trvalého bydlení a obyvatelstva v Praze: období socialistického a postsocialistického města Darina Posová Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta katedra sociální

Více

SEKCE C: AKTÉŘI SUBURBÁNNÍHO ROZVOJE

SEKCE C: AKTÉŘI SUBURBÁNNÍHO ROZVOJE SEKCE C: AKTÉŘI SUBURBÁNNÍHO ROZVOJE Moderují: Marie Feřtrová, Petra Špačková Panelisté: Blanka Toflová, Věslav Michalik, Radim Perlín Suburbanizace v České republice: dopady na krajinu a společnost a

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola

Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola Masarykova univerzita Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta Název studijního programu Geografie Název studijního oboru

Více

SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ MČ P1

SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ MČ P1 SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ MČ P1 Třetí etapa plnění úkolu 1.5. 31.10. 2008 Zadavatel: Městská část Praha 1, Vodičkova 18 Zpracovali: RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. RNDr. Jana Temelová, Ph.D. Spolupráce:

Více

NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ

NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ Jana Temelová, Martin Ouředníček Suburbanizace znamená rozšiřování městské zástavby, stěhování městského obyvatelstva a dalších aktivit z jader měst do jejich

Více

Slováci v České republice: s důrazem na dojížďku za prací a do vysokých škol

Slováci v České republice: s důrazem na dojížďku za prací a do vysokých škol XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách Valtice, 19. - 21. 6. 2013 Slováci v České republice: s důrazem na dojížďku za prací a do vysokých škol Ondřej Šerý, Tatiana Mintálová, Zdeněk Szczyrba,

Více

6. Suburbánní bydlení v Pražském městském regionu: etapy vývoje a prostorové rozmístění

6. Suburbánní bydlení v Pražském městském regionu: etapy vývoje a prostorové rozmístění 6. Suburbánní bydlení v Pražském městském regionu: etapy vývoje a prostorové rozmístění MARTIN OUŘEDNÍČEK, DARINA POSOVÁ 6.1 Úvod Tato kapitola je věnována přeměně fyzického prostředí suburbánní zóny Prahy.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

průměrná obytná plocha trvale obydleného bytu průměrná obytná plocha dokončeného bytu (m 2 )

průměrná obytná plocha trvale obydleného bytu průměrná obytná plocha dokončeného bytu (m 2 ) 2.5. Bydlení, bytová výstavba Pro zjištění rozdílů mezi venkovským a městským prostorem v oblasti bydlení byly využity především výsledky sčítání lidu, domů a bytů v letech 1991 a 2001, které umožňují

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

3. Vývoj migračního chování obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany

3. Vývoj migračního chování obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 3. Vývoj migračního chování obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1974-2011 Ivana Přidalová Migrace obyvatelstva je významným procesem ovlivňujícím nejen život stěhujících se osob,

Více

Spotřebitelské šetření názory obyvatel v blízkosti možné tratě a zastávky VRT Velké Meziříčí

Spotřebitelské šetření názory obyvatel v blízkosti možné tratě a zastávky VRT Velké Meziříčí INSTITUTE FOR TRANSPORT ECONOMICS, GEOGRAPHY AND POLICY Spotřebitelské šetření názory obyvatel v blízkosti možné tratě a zastávky VRT Velké Meziříčí Zdeněk Tomeš 1 Cíl Cílem průzkumu byla identifikace

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Aplikace geoinformatiky v sociální geografii ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST

Více

Metodika hodnocení významu regionálních terminálů vysokorychlostních tratí

Metodika hodnocení významu regionálních terminálů vysokorychlostních tratí Metodika hodnocení významu regionálních terminálů vysokorychlostních tratí XI. Seminář Telč 2016 Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta 1 Obsah 1. Idea a koncept metodiky Martin Kvizda zadání

Více

SEGREGACE V ČESKÉ REPUBLICE:

SEGREGACE V ČESKÉ REPUBLICE: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE CENTRUM PRO VÝZKUM MĚST A REGIONŮ SEGREGACE V ČESKÉ REPUBLICE: STAV A VÝVOJ, PŘÍČINY A DŮSLEDKY, PREVENCE

Více

BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA

BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA Diplomová práce Jan Kučera Vedoucí práce: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Brno 2013 Bibliografický záznam Autor:

Více

Životní cyklus a životní styl

Životní cyklus a životní styl Životní cyklus a životní styl Martin Ouředníček Komunitní studia lokalit Zimní semestr 2009 Osnova přednášky Životní cyklus člověka a lokality Sociálně prostorová diferenciace města Životní styl Lifestylové

Více

Masarykova Univerzita v Brně

Masarykova Univerzita v Brně UNIVERSITAS MASARYKIANA BRUNENSIS Masarykova Univerzita v Brně Pedagogická fakulta Katedra geografie FACULTAS PEDAG O GICA Cvičení č. 3: Charakteristika specializace a aplikace trojúhelníkové metody Geografie

Více

3.5 Rozvojový potenciál a populační prognóza

3.5 Rozvojový potenciál a populační prognóza 3.5 Rozvojový potenciál a populační prognóza Hlavním výsledkem projektu pro spádové území obce Dolní Břežany je prognóza populačního vývoje a struktury obyvatelstva do roku 2030. Obdobně jako pro celou

Více

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD linka vlaku trasa čas jízdy vlakem čas jízdy MHD (v minutách) S1 Masarykovo nádraží - Klánovice 19 41 S2 Masarykovo nádraží - Horní Počernice 16 26 S3 Satalice - Hlavní

Více

SUBURBANIZACE A SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ

SUBURBANIZACE A SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ SUBURBANIZACE A SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ 4 Sociální prostředí obcí v zázemí velkých měst se v souvislosti s příchodem nových obyvatel výrazně mění. Nově příchozí se vyznačují obvykle odlišným věkem, dosaženým

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013

David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013 David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013 Místo konání výzkumu: Ústav vědeckých informací 2. LF UK a FN Motol (Knihovna 2. LF UK

Více

Vývoj velkoplošného maloobchodu Olomouce a výzkum nákupního chování

Vývoj velkoplošného maloobchodu Olomouce a výzkum nákupního chování Vývoj velkoplošného maloobchodu Olomouce a výzkum nákupního chování David Fiedor, Geografický ústav PřF MU Brno Zdeněk Szczyrba, Katedra geografie PřF UP v Olomouci Úvod Současný maloobchod: silně internacionalizované

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění

2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění 2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění 2.1. Sídelní struktura 2.1.1 Současná sídelní struktura Na základě ústavního zákona č. 347 platného od 1.1.2000 bylo vytvořeno na území

Více

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 2012 hlavní msto Praha číslo paré: O2. CELKOVÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ HL. M. PRAHY VYBRANÉ JEVY MAPOVÉHO PODKLADU A JEVY INFORMATIVNÍ

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ Cíl projektu Výchozí ukazatele /cílové ukazatele Plnění kontrolovatelných výstupů Změny v řešení Postup řešení: Hlavním cílem rozvojového projektu bylo zpracovat materiály k akreditaci

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 6. TYPOLOGIE MALOOBCHODNÍCH JEDNOTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

4. ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA

4. ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA 4. ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA O čem je mapový oddíl ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA? Oddíl obsahuje tři mapové dvojlisty, které se věnují základním charakteristikám vývoje počtu a rozmístění obyvatelstva v českých

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/ Urbanistické styly

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/ Urbanistické styly Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Urbanistické styly Architektonické styly, urbanistické utopie a struktura města

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ DODATEK č.1 Pro 8.ročník 1 ZEMĚPIS Vyučovací předmět Období Člověk a příroda ZEMĚPIS 3. 8.

Více

Populační vývoj vojenských újezdů v České republice

Populační vývoj vojenských újezdů v České republice Diskusní večer ČDS, 21. 11. 212 Populační vývoj vojenských újezdů v České republice Marie Kusovská Obsah Důvody výzkumu vojenských újezdů (VÚ) Historické okolnosti vzniku předchůdců VÚ, včetně působení

Více

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011

2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011 2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011 Nina Dvořáková, Petra Špačková Na základě vzdělanostních poměrů je možné charakterizovat sociální, kulturní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Geografické sekce PřF UK dne

Zápis ze zasedání Vědecké rady Geografické sekce PřF UK dne Zápis ze zasedání Vědecké rady Geografické sekce PřF UK dne 4.10.2012 Přítomni: doc. Blažek, doc. Drbohlav, doc. Dzúrová, prof. Janský, dr. Kocourková, doc. Langhammer, doc. Sýkora, doc. Vilímek (8) Omluveni:

Více

Požadavky OR studijního programu Demografie

Požadavky OR studijního programu Demografie Požadavky OR studijního programu Demografie Požadavky pro individuální studijní plán Absolvovat certifikovanou zkoušku ze světového neslovanského jazyka (např. FCE, CAE, TOEFEL) do konce 3. ročníku studia,

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

METODICKÉ PROBLÉMY SLEDOVÁNÍ MIGRACE

METODICKÉ PROBLÉMY SLEDOVÁNÍ MIGRACE SLEDOVÁNÍ MIGRACE ZDENĚK ČERMÁK PROSTOROVÁ MOBILITA: TEORETICKÉ KONCEPTY A METODICKÉ PROBLÉMY Workshop, 4. června 2014 Albertov 6, Praha 2 Projekt Grantové agentury ČR 404/14/00393 EVIDENCE MIGRACE Průběžná

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Představení projektu Ing. Mgr. Martin Lux hlavní řešitel projektu Sociologický

Více

6.2 STRUKTURA KRIMINALITY V PRAZE Jana Jíchová

6.2 STRUKTURA KRIMINALITY V PRAZE Jana Jíchová 6.2 STRUKTURA KRIMINALITY V PRAZE Jana Jíchová Výzkumem druhů kriminality či přímo vybraných trestných činů se na úrovni větších územních celků zabývali již tzv. evropští kartografičtí kriminalisté v 19.

Více

Změny ve využití krajiny (land use) na území Mostecka Soubor map se specializovaným obsahem

Změny ve využití krajiny (land use) na území Mostecka Soubor map se specializovaným obsahem Změny ve využití krajiny (land use) na území Mostecka 1842 2010 Soubor map se specializovaným obsahem doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D. doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc. RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D. Radka Vávrová

Více

Vydání knihy doporučila Vědecká rada nakladatelství Ekopress.

Vydání knihy doporučila Vědecká rada nakladatelství Ekopress. Recenzenti: Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. Doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. Vydání knihy doporučila Vědecká rada nakladatelství Ekopress. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována

Více

Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Doprava v klidu - 2. část

Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Doprava v klidu - 2. část Autor Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Doprava v klidu - 2. část Blok BK3 - Doprava a územní plánování Datum Červenec 2001 Poznámka Text neprošel redakční

Více

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys. Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.cz Po roce 19 došlo k výrazné změně hospodářských poměrů v

Více

Jiří Nemeškal. Typologie denních rytmů lokalit v Pražské metropolitní oblasti

Jiří Nemeškal. Typologie denních rytmů lokalit v Pražské metropolitní oblasti Typologie denních rytmů lokalit v Pražské metropolitní oblasti Jiří Nemeškal Mapa s typologií denních rytmů navazuje na vstupní mapu Denní rytmy obyvatel v Pražské metropolitní oblasti, kde jsou v doprovodném

Více

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY Prezentace projektu Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9 20. květen 2009 1 Velké rozvojové území Vysočany zahrnuto do územního plánu Prahy teprve v roce 2006. 250 hektarů pozemků veškerá technická

Více

URBANISTICKÁ STRUKTURA

URBANISTICKÁ STRUKTURA URBANISTICKÁ STRUKTURA Urbanistická struktura města nebo území je tvořena A. Funkční a provozní strukturou B. Sociodemografickou strukturou C. Socioekonomickou strukturou D. Krajinně - ekologickou strukturou

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 349.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 349. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 22 Obec: PROSEČ POD JEŠTĚDEM DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 349. I. ZAMĚSTNANOST

Více

Výchovné poradenství z pohledu žáků základních škol

Výchovné poradenství z pohledu žáků základních škol Výchovné poradenství z pohledu žáků základních škol Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu Petra Kalibová Kontakt: petra.kalibova@uhk.cz Pracoviště: Katedra sociální pedagogiky PdF UHK 2 Závěrečná

Více

Příloha č. 1 - Suburbanizace v České republice a zahraničí

Příloha č. 1 - Suburbanizace v České republice a zahraničí Příloha č. 1 - Suburbanizace v České republice a zahraničí Obrázek č. 1: foto obec Zeleneč, Praha východ (zdroj: www.suburbanizace.cz) Obrázek č. 2 foto obec Nupaky, Praha východ, plánovaná lokalita nové

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

HODNOTOVÁ MAPA POZEMKŮ NA PŘÍKLADU MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

HODNOTOVÁ MAPA POZEMKŮ NA PŘÍKLADU MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ HODNOTOVÁ MAPA POZEMKŮ NA PŘÍKLADU MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ? Milada Kadlecová, Milan Polednik (IRI) VÝZKUM TRHU S POZEMKY V ČR 1990 1994 (cenové mapy měst Šumperk a Uherské Hradiště) 1994 (vydání publikace

Více

Sociální kapitál jako faktor ovlivňující regionální disparity a regionální rozvoj (SOFARR)

Sociální kapitál jako faktor ovlivňující regionální disparity a regionální rozvoj (SOFARR) Sociální kapitál jako faktor ovlivňující regionální disparity a regionální rozvoj (SOFARR) Evidenční číslo projektu WD-13-07-1 Souhrnná zpráva za dílčí cíl DC 003 (1. 7. 2007-31. 12. 2008) Geografická

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

VY_32_INOVACE_Z.3.16 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér

VY_32_INOVACE_Z.3.16 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více