SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE PRAŽSKÉHO MĚSTSKÉHO REGIONU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE PRAŽSKÉHO MĚSTSKÉHO REGIONU"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE PRAŽSKÉHO MĚSTSKÉHO REGIONU Martin Ouředníček (editor) Praha 2006

2 Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Albertov 6, Praha 2-Nové Město tel.: vedoucí katedry: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. Centrum pro výzkum měst a regionů Vratislavova 13, Praha 2-Vyšehrad tel.: Publikace vznikla za podpory Grantové agentury České republiky v rámci projektu č. 403/04/P129 Urbanizační procesy v Pražském městském regionu, výzkumného záměru MŠM Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace a katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Fotografie na obálce: Křižovatka Anděl na Smíchově (foto Jana Temelová) Suburbánní zástavba v obci Přišimasy (foto Martin Ouředníček) V roce 2006 v nákladu 500 ks vydala katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Sazba a zlom: Karel Kupka (P3K) K Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2006 ISBN

3 OBSAH Seznam tabulek, obrázků a fotografií Předmluva O autorech Úvod Martin Ouředníček 2. Odraz globalizace v komerční nebytové výstavbě v Praze po roce 1990: homogenizace a diferenciace fyzického prostředí Jana Temelová 3. Vývoj využití ploch v Pražském městském regionu Ivan Bičík, Lucie Kupková 4. Dopravní vztahy v Pražském městském regionu Miroslav Marada 5. Vliv suburbanizace na dopravu v Pražském městském regionu Jana Urbánková, Martin Ouředníček 6. Suburbánní bydlení v Pražském městském regionu: etapy vývoje a prostorové rozmístění Martin Ouředníček, Darina Posová 7. Změny ve vzdělanostní struktuře obyvatelstva Pražského městského regionu Iva Šnejdová 8. Změny sociálního prostředí v zázemí Prahy jako důsledek suburbanizace Petra Puldová, Martin Ouředníček 9. Životní styl obyvatelstva v suburbánní zóně Prahy Gabriela Doležalová, Martin Ouředníček

4

5 Seznam tabulek, obrázků a fotografií Tabulky Tab. 2.1 Zdroje a kritéria výběru architektonicky zajímavých novostaveb Tab. 2.2 Katastrální území, ve kterých se nacházejí 4 a více architektonicky zajímavých novostaveb Tab. 3.1 Vývoj využití krajiny v Praze Tab. 3.2 Srovnání vypočteného a standardizovaného indexu změny ve vybraných ZÚJ Pražského městského regionu Tab. 4.1 Vývoj automobilizace na území Prahy a Česka Tab. 4.2 Změna intenzity provozu na vybraných silnicích na hranicích Prahy v letech Tab. 4.3 Zatížení nejdůležitějších tratí v příměstské dopravě (oba směry, 2004) Tab. 4.4 Vybrané charakteristiky MHD na území hl. m. Prahy Tab. 5.1 Základní údaje o vnější hromadné dopravě PID ( ) Tab. 5.2 Vývoj vybraných ukazatelů dopravy v Praze v letech Tab. 5.3 Směrování vnější automobilové dopravy v Praze v letech 1996 a Tab. 5.4 Dojížďka do práce a do škol podle použitého dopravního prostředku v Pražském městském regionu v roce Tab. 5.5 Dopravní intenzity na vybraných úsecích komunikační sítě Tab. 6.1 Dokončené byty v Praze a jejím zázemí v letech Tab. 6.2 Růst počtu trvale bydlících obyvatel a dokončených bytů v Jesenici a Psárech Tab. 7.1 Katastry Prahy a obce zázemí s nejvyšším a nejnižším podílem vysokoškoláků v letech 1991 a Tab. 7.2 Území s největším absolutním (> 6 %) a relativním (>300 %) nárůstem podílu vysokoškoláků mezi roky 1991 a Tab. 7.3 Urbanistické obvody s nejvyšším podílem vysokoškoláků v letech 1991 a Tab. 7.4 Seznam případových lokalit Tab. 9.1 Struktura respondentů dotazníkového šetření podle zaměstnání

6 6 SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ A FOTOGRAFIÍ Obrázky Obr. 1.1 Území Pražského městského regionu je tvořeno okresy Praha, Praha-východ a Praha-západ Obr. 2.1 Vývoj kancelářských prostor Praze, Obr. 2.2 Rozmístění nákupních a industriálních center v Praze v roce Obr. 2.3 Rozložení architektonicky zajímavých komerčních novostaveb v Praze podle katastrálních území Obr. 2.4 Rozložení architektonicky zajímavých komerčních novostaveb v Praze podle původu investora/developera (podle katastrálních území) Obr. 2.5 Rozložení architektonicky zajímavých komerčních novostaveb v Praze podle původu architekta (podle katastrálních území) Obr. 2.6 Tančící dům, Nové Město. Foto J. Temelová Obr. 2.7 Zlatý anděl, Smíchov. Foto J. Temelová Obr. 2.8 Palác Flora, Žižkov. Foto J. Temelová Obr. 2.9 Centrum Karlovo náměstí, Nové Město. Foto J. Temelová Obr Centrum Mercedes-Benz, Chodov. Foto J. Temelová Obr Budova Metrostavu, Libeň. Foto J. Temelová Obr Hypermarket Tesco, Zličín. Foto J. Temelová Obr Restaurace KFC, Zličín. Foto J. Temelová Obr. 3.1 Transformace českého rurálního prostoru v transformačním období Obr. 3.2 Index změny kategorií ploch v Pražském městském regionu v období Obr. 3.3 Index změny v kategoriích ploch v Pražském městském regionu v letech Obr. 3.4 Index změny kategorií ploch v Pražském městském regionu v letech Obr. 3.5 Typologie indexu změny v Pražském městském regionu Obr. 3.6 Typologie hlavních krajinných procesů v letech Obr. 3.7 Typologie hlavních krajinných procesů v letech Obr. 3.8 Typologie hlavních krajinných procesů v letech Obr. 3.9 Využití krajiny v obci Třebsín. Foto I. Bičík Obr Využití ploch v katastrálním území Třebsín v roce Obr Využití ploch v katastrálním území Třebsín v roce Obr Krajina obce Třebsín. Foto I. Bičík Obr Využití ploch v katastrálním území Zápy v roce Obr Využití ploch v katastrálním území Zápy v roce Obr Využití ploch v katastrálním území Čestlice v roce Obr Využití ploch v katastrálním území Čestlice v roce Obr. 4.1 Letiště Praha-Ruzyně po dostavbě Terminálu Sever Obr. 4.2 Podíl letišť na počtu odbavených cestujících v roce Obr. 4.3 Dělba přepravní práce při cestách letiště centrum Prahy Obr. 4.4 Předpokládané vedení rychlostních komunikací v Pražském městském regionu Obr. 4.5 Vývoj intenzity automobilové dopravy v Praze a Česku v letech (průměrný pracovní den) Obr. 4.6 Vybavení domácností automobily v obcích okresů Praha-východ a Praha-západ Obr. 5.1 Počet registrovaných osobních automobilů v Česku a v Praze v letech Obr. 5.2 Dojížďka do Prahy osobním automobilem v roce

7 SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ A FOTOGRAFIÍ 7 Obr. 5.3 Vývoj počtu přistěhovalých do zájmového území v letech Obr. 5.4 Vývoj počtu obyvatel v zájmovém území v letech Obr. 5.5 Vybavenost území spoji hromadné dopravy Obr. 6.1 Intenzita bytové výstavby v Praze a jejím zázemí v letech Obr. 6.2 V posledních letech se i v suburbánní zóně staví bytové domy (Modletice). Foto M. Ouředníček Obr. 6.3 Na jih od Prahy vznikají i celá nová sídla (Osnice na kraji Průhonického parku). Foto M. Ouředníček Obr. 6.4 Trvale obydlené byty v Pražském městském regionu vystavěné v letech Obr. 6.5 Intenzita bytové výstavby v Pražském městském regionu v letech a podíl dokončených bytů v letech Obr. 6.6 Nová a plánovaná zástavba v obci Jesenice Obr. 6.7 Nová a plánovaná zástavba v obci Psáry Obr. 6.8 Uzavřená komunita rodinných domů v Nupakách. Foto D. Posová Obr. 6.9 Střežená lokalita Malá Šárka v Nebušicích. Foto D. Posová Obr V Jesenici vyrostla za vysokým plotem i tato stavba připomínající zámek. Foto M. Ouředníček Obr. 7.1 Podíl vysokoškoláků v pražských katastrech a obcích v zázemí v roce Obr. 7.3 Oblasti s nejvyšším a nejnižším nárůstem podílu vysokoškoláků v 90. letech Obr. 7.2 Změna podílu vysokoškoláků v katastrech Prahy a v obcích městského regionu Prahy ( , v %) Obr. 7.4 Urbanistický obvod U Riegrových sadů na Vinohradech. Foto I. Šnejdová Obr. 7.5 Nuselský urbanistický obvod. Foto I. Šnejdová Obr. 7.6 Urbanistický obvod Libuš-západ na Kamýku. Foto I. Šnejdová Obr. 7.7 Urbanistický obvod Milíčov na sídlišti Jižní Město Háje. Foto I. Šnejdová Obr. 7.8 Tradiční vesnická zástavba urbanistického obvodu Újezd u Průhonic. Foto I. Šnejdová Obr. 7.9 Nové domy v urbanistickém obvodu Kateřinky (Újezd u Průhonic). Foto I. Šnejdová Obr. 8.1 Nová zástavba v Zelenči. Foto P. Puldová Obr. 8.2 Výsledky odpovědí na otázku: Jak hodnotíte příchod nových obyvatel (do nové zástavby) z pozice starosty? Obr. 8.3 Výsledky odpovědí na otázku: Jaké jsou podle Vašeho názoru sociální vztahy mezi starými a novými obyvateli? Obr. 8.4 Výsledky odpovědí na otázku: Vyberte prosím u následujících otázek odpověď, která vystihuje chování nových obyvatel obce Obr. 8.5 Vymezení rozvojových lokalit v Zelenči Obr. 8.6 Věková struktura obyvatel obce Zeleneč v letech 1991 a Obr. 8.7 Atypické domy v lokalitě nové zástavby. Foto P. Puldová Obr. 8.8 Starší zástavba Zelenče. Foto P. Puldová Obr. 8.9 Mezi nejčastější místa setkání patří akce pro děti a mladé lidi. Foto L. Ouředníčková Obr Část dotazníkového šetření starostů obcí a městských částí v zázemí Prahy Obr. 9.1 Nová zástavba v Přišimasech. Foto M. Ouředníček Obr. 9.2 Bytový dům v Kolovratech. Foto L. Sýkora

8 8 SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ A FOTOGRAFIÍ Obr. 9.3 Jeden z nových domů v Líbeznicích. Foto M. Ouředníček Obr. 9.4 Vzdělanostní struktura respondentů a členů domácností z nové a původní zástavby Obr. 9.5 Činnosti obyvatel sídel Kolovraty, Líbeznice a Přišimasy (72 respondentů) podle času Obr. 9.6 Počet stanic (míst, ve kterých se odehrávají činnosti člověka) u skupiny nových a starých rezidentů Obr. 9.7 Činnosti původních obyvatel sídel Kolovraty, Líbeznice a Přišimasy (40 respondentů) podle času Obr. 9.8 Činnosti nově přistěhovalých obyvatel sídel Kolovraty, Líbeznice a Přišimasy (32 respondentů) podle času Obr. 9.9 Struktura používané dopravy u nově přistěhovalých a původních obyvatel ve třech sídlech během dne Obr Nové rodinné domy v Kolovratech. Foto L. Sýkora Obr Nová zástavba na okraji Líbeznic. Foto M. Ouředníček Obr Socialistická výstavba v Přišimasech. Foto M. Ouředníček Obr Kontrast životních stylů v Kolovratech. Foto L. Sýkora

9 Předmluva Tato kniha je výsledkem práce vědeckých pracovníků, postgraduálních studentů a diplomantů na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Inspirací pro vydání knihy nám byla práce Luďka Sýkory a jeho kolegů Teoretické přístupy a vybrané problémy v současné geografii (Sýkora 1993), která byla určena a nadále slouží jako učební text pro vybrané přednášky ze sociální geografie na fakultě. I když je zmiňovaná kniha z roku 1993 zaměřena především teoreticky, a tím se liší od převážně empirického obsahu naší práce, jsou cíle předkládané publikace podobné. Prvním z nich je sestavit výsledky rozsáhlého výzkumu v Praze a okolí do textu k přednášce Sociální geografie Prahy a poskytnout literaturu k vybraným přednáškám z Geografie města a Geografie osídlení. Na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje byla v posledních letech vyprodukována řada prací, které se věnovaly různým tématům na příkladu hlavního města Prahy a jeho zázemí (metropolitního regionu, městského regionu, aglomerace). Mnohé publikace s pražskou problematikou byly zařazeny do monografií obsahujících výsledky grantových projektů, množství článků vzešlých z bohaté výzkumné činnosti bylo publikováno v českých i zahraničních časopisech. Uceleným dílem k pražské problematice byla kniha Development and Administration of Prague (Barlow, Dostál, Hampl 1994). V poslední době vznikla i řada prací, které jsou výsledkem poměrně rozsáhlé empirické práce studentů a vědeckých pracovníků sociální geografie. Rovněž tyto texty jsou publikovány především v zahraničí a českým čtenářům (především studentům) dostupné pouze částečně. Druhým cílem naší publikace je poskytnout obraz o vybraných výzkumných tématech sociální geografie Prahy, která se odrážejí v názvech a jsou obsažena i v citované literatuře jednotlivých příspěvků. Předkládaný sborník prací je především výběrem empiricky zaměřených studií, které byly zpracovány pro území Pražského městského regionu. Většina z osmi příspěvků má stejnou základní kostru. Texty jsou zaměřeny na transformační procesy v období po listopadu 1989; historický kontext a dlouhodobější vývoj je v jednotlivých kapitolách obsažen spíše okrajově. Nosnou metodou výzkumu bylo v několika případech srovnání dat z censů 1991 a 2001 a analýza stavu v prvních letech 21. století. Hranice sledovaného prostoru tvoří území Pražského městského regionu (Praha + Praha-východ + Praha-západ), popř. Pražské-středočeské aglomerace, ve výjimečných případech území Středočeského kraje nebo samostatné Prahy. Snahou autorů jednotlivých kapitol této knihy je postihnout a popsat procesy, které fungují na úrovni celého městského regionu. Při tom jsou využívány tradiční metody kvantitativní analýzy, analýza rozmístění a prostorové struktury. Větší prostor je v knize věnován příkladům (case studies), které umožnily popsat a vysvětlit kauzální (nikoli pouze statistické) závislosti. K tra-

10 10 PŘEDMLUVA dičně geografickým metodám se v případě mikroregionální analýzy řadí i další kvalitativní techniky výzkumu dotazník, pozorování, rozhovory s důležitými aktéry, terénní mapování aj. Ve většině případů je možno výsledky mikroregionálních analýz zobecnit pro jevy a procesy v typově podobných lokalitách Pražského městského regionu a v některých případech i pro ostatní velké aglomerace Česka. Příklady byly vybrány tak, aby nepopisovaly jevy zvláštní, jedinečné a specifické, ale naopak typické a opakující se. Zásadní část této publikace vznikla jako výstup grantového projektu 403/04/P129 Urbanizační procesy v Pražském městském regionu získaného od Grantové agentury ČR. Dílčí kapitoly a jejich části vznikaly s podporou dalších grantových projektů. Vydání knihy umožnila i podpora katedry sociální geografie a regionálního rozvoje a výzkumného záměru MSM Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace. Do výzkumné práce bylo zapojeno množství pregraduálních i postgraduálních studentů sociální geografie. Důležitý díl práce odvedli zejména studenti 2. ročníku geografie a kartografie (2004/2005), kteří byli tazateli dotazníkového šetření starostů v zázemí Prahy. Za kritické pročtení celého textu patří dík Luďku Sýkorovi. Za formální zpracování textu, grafických a kartografických podkladů děkuji Ivě Kuncové, za jazykovou korekturu děkuji Aleně Temelové. listopad 2006, Martin Ouředníček, editor Literatura BARLOW, M., DOSTÁL, P., HAMPL, M. ed. (1994): Development and Administration of Prague. University of Amsterdam. Charles University in Prague. Czech Academy of Science. Amsterdam. SÝKORA, L. ed. (1993): Teoretické přístupy a vybrané problémy v současné geografii. Univerzita Karlova v Praze. Přírodovědecká fakulta. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Praha.

11 O autorech Ivan Bičík je docentem na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se hodnocením dlouhodobých změn využívání krajiny, geografií zemědělství a venkova a geografickým vzděláváním. Gabriela Doležalová je absolventkou sociální geografie na Přírodovědecké fakultě. V současnosti pracuje v Institutu pro strukturální politiku, o. p. s. IREAS. Lucie Kupková je odbornou asistentkou na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se hodnocením dlouhodobých změn využívání krajiny. Miroslav Marada je odborným asistentem na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je zaměřen na studium dopravních systémů a hierarchie dopravních sítí a uzlů. Martin Ouředníček je odborným asistentem na katedře sociální geografie a regionálního roz- voje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Hlavním zaměřením jeho výzkumné činnosti je geografie města a osídlení, urbanizace a suburbanizace. Darina Posová je postgraduální studentkou na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Petra Puldová je postgraduální studentkou sociální geografie na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je zaměřena na výzkum sociálního prostředí v suburbánních sídlech.

12 12 O AUTORECH Iva Šnejdová absolvovala katedru sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. V současné době je zaměstnána jako odborný pracovník v Českém statistickém úřadě, Krajské reprezentaci pro Středočeský kraj. Jana Temelová je odbornou asistentkou na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se rolí významných budov v městském marketingu a jejich dopady na fyzickou revitalizaci vnitřního města. Jana Urbánková je studentkou magisterského stupně na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2005 obsadila první místo v celostátní soutěži SVOČ s prací Vliv suburbanizace na dopravu.

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

4.2 VZDĚLANOST V PRAZE

4.2 VZDĚLANOST V PRAZE 4.2 VZDĚLANOST V PRAZE Petra Špačková Vzdělanostní úroveň je důležitým ukazatelem při hodnocení vertikální diferenciace struktury obyvatelstva (Machonin a kol. 2000), zejména jeho sociálního statusu. Úroveň

Více

9. Životní styl obyvatel v suburbánní zóně Prahy

9. Životní styl obyvatel v suburbánní zóně Prahy 9. Životní styl obyvatel v suburbánní zóně Prahy GABRIELA DOLEŽALOVÁ, MARTIN OUŘEDNÍČEK 9.1 Úvod Suburbanizační proces v 90. letech přinesl změny ve fyzickém i sociálním prostředí v zázemí velkých českých

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová 3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Mapový list zachycuje stěžejní historické etapy vývoje migrace v Praze od meziválečného období do současnosti. Tematicky navazuje

Více

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU 3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Migrace (stěhování obyvatelstva, změna trvalého bydliště) představuje stěžejní oblast geografických analýz. To je dáno relativně

Více

METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE

METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Urbánní a regionální laboratoř URRlab METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE

Více

9.1 KVALITA BYTOVÉHO FONDU V PRAZE Zuzana Kopecká

9.1 KVALITA BYTOVÉHO FONDU V PRAZE Zuzana Kopecká 9.1 KVALITA BYTOVÉHO FONDU V PRAZE Zuzana Kopecká Kvalita bytového fondu je ukazatelem, který vypovídá jak o samotné kvalitě bydlení (fyzická stránka), tak o způsobu či stylu bydlení obyvatelstva (sociální

Více

NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ

NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ Jana Temelová, Martin Ouředníček Suburbanizace znamená rozšiřování městské zástavby, stěhování městského obyvatelstva a dalších aktivit z jader měst do jejich

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Aplikace geoinformatiky v sociální geografii ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST

Více

Změny v prostorovém rozmístění trvalého bydlení a obyvatelstva v Praze: období socialistického a postsocialistického města

Změny v prostorovém rozmístění trvalého bydlení a obyvatelstva v Praze: období socialistického a postsocialistického města A Změny v prostorovém rozmístění trvalého bydlení a obyvatelstva v Praze: období socialistického a postsocialistického města Darina Posová Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta katedra sociální

Více

SOCIÁLNÍ PROMĚNY PRAHY VE 20. STOLETÍ Z POHLEDU RŮZNÝCH DISCIPLÍN OCIÁLNĚ PROSTOROVÁ DIFERENCIACE ČESKÝCH ZEMÍ V HISTORICKÉ PERSPEKTIVĚ

SOCIÁLNÍ PROMĚNY PRAHY VE 20. STOLETÍ Z POHLEDU RŮZNÝCH DISCIPLÍN OCIÁLNĚ PROSTOROVÁ DIFERENCIACE ČESKÝCH ZEMÍ V HISTORICKÉ PERSPEKTIVĚ SOCIÁLNÍ PROMĚNY PRAHY VE 20. STOLETÍ Z POHLEDU RŮZNÝCH DISCIPLÍN PROGRAM SEKCE Významné změny sociálně prostorové struktury obyvatelstva Prahy ve 20. století RNDr. Petra Špačková, Ph.D., RNDr. Lucie Pospíšilová

Více

2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011

2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011 2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011 Nina Dvořáková, Petra Špačková Na základě vzdělanostních poměrů je možné charakterizovat sociální, kulturní

Více

SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE: VELIKOST, ROZMÍSTĚNÍ, STRUKTURA, VÝVOJ

SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE: VELIKOST, ROZMÍSTĚNÍ, STRUKTURA, VÝVOJ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE: VELIKOST, ROZMÍSTĚNÍ, STRUKTURA, VÝVOJ Martin OUŘEDNÍČEK Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha 2,

Více

6.2 STRUKTURA KRIMINALITY V PRAZE Jana Jíchová

6.2 STRUKTURA KRIMINALITY V PRAZE Jana Jíchová 6.2 STRUKTURA KRIMINALITY V PRAZE Jana Jíchová Výzkumem druhů kriminality či přímo vybraných trestných činů se na úrovni větších územních celků zabývali již tzv. evropští kartografičtí kriminalisté v 19.

Více

METODICKÉ PROBLÉMY SLEDOVÁNÍ MIGRACE

METODICKÉ PROBLÉMY SLEDOVÁNÍ MIGRACE SLEDOVÁNÍ MIGRACE ZDENĚK ČERMÁK PROSTOROVÁ MOBILITA: TEORETICKÉ KONCEPTY A METODICKÉ PROBLÉMY Workshop, 4. června 2014 Albertov 6, Praha 2 Projekt Grantové agentury ČR 404/14/00393 EVIDENCE MIGRACE Průběžná

Více

SUBURBANIZACE A SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ

SUBURBANIZACE A SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ SUBURBANIZACE A SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ 4 Sociální prostředí obcí v zázemí velkých měst se v souvislosti s příchodem nových obyvatel výrazně mění. Nově příchozí se vyznačují obvykle odlišným věkem, dosaženým

Více

Martin Ouředníček, Jiří Nemeškal 8.1 DOJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ V PRAZE

Martin Ouředníček, Jiří Nemeškal 8.1 DOJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ V PRAZE 8.1 DOJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ V PRAZE Martin Ouředníček, Jiří Nemeškal Dojížďka a vyjížďka do práce je tradičním námětem geografických analýz. Historii zjišťování dojížďkových vztahů popisuje podrobně analytický

Více

4. Dopravní vztahy v Pražském městském regionu

4. Dopravní vztahy v Pražském městském regionu 4. Dopravní vztahy v Pražském městském regionu MIROSLAV MARADA 4.1 Úvod Dopravní systémy jsou, jako všechny sociálněgeografické jevy, výrazně hierarchicky organizovány. Ačkoliv se dopravní význam střediska

Více

Populační vývoj vojenských újezdů v České republice

Populační vývoj vojenských újezdů v České republice Diskusní večer ČDS, 21. 11. 212 Populační vývoj vojenských újezdů v České republice Marie Kusovská Obsah Důvody výzkumu vojenských újezdů (VÚ) Historické okolnosti vzniku předchůdců VÚ, včetně působení

Více

6. Suburbánní bydlení v Pražském městském regionu: etapy vývoje a prostorové rozmístění

6. Suburbánní bydlení v Pražském městském regionu: etapy vývoje a prostorové rozmístění 6. Suburbánní bydlení v Pražském městském regionu: etapy vývoje a prostorové rozmístění MARTIN OUŘEDNÍČEK, DARINA POSOVÁ 6.1 Úvod Tato kapitola je věnována přeměně fyzického prostředí suburbánní zóny Prahy.

Více

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 2012 hlavní msto Praha číslo paré: O2. CELKOVÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ HL. M. PRAHY VYBRANÉ JEVY MAPOVÉHO PODKLADU A JEVY INFORMATIVNÍ

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD linka vlaku trasa čas jízdy vlakem čas jízdy MHD (v minutách) S1 Masarykovo nádraží - Klánovice 19 41 S2 Masarykovo nádraží - Horní Počernice 16 26 S3 Satalice - Hlavní

Více

5. Vliv suburbanizace na dopravu v Pražském městském regionu

5. Vliv suburbanizace na dopravu v Pražském městském regionu 5. Vliv suburbanizace na dopravu v Pražském městském regionu JANA URBÁNKOVÁ, MARTIN OUŘEDNÍČEK 5.1 Úvod Mezi nejvýraznější procesy charakteristické pro současný vývoj Prahy patří suburbanizace (Ptáček

Více

2.1 VĚKOVÁ STRUKTURA V PRAZE Lucie Pospíšilová

2.1 VĚKOVÁ STRUKTURA V PRAZE Lucie Pospíšilová 2.1 VĚKOVÁ STRUKTURA V PRAZE Lucie Pospíšilová Věková struktura obyvatel patří mezi základní charakteristiky. Vypovídá nejen o demografické, ale i sociální a ekonomické struktuře, a bývá proto základem

Více

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

SUBURBANIZACE A VÝVOJ MĚST

SUBURBANIZACE A VÝVOJ MĚST SUBURBANIZACE A VÝVOJ MĚST 1 Co chápeme pod pojmy urbanizace, suburbanizace a urban sprawl, jaké jsou druhy suburbánního rozvoje? Následující kapitola podává teoretický vstup do problematiky suburbanizace,

Více

VY_32_INOVACE_Z.3.16 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér

VY_32_INOVACE_Z.3.16 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Analýza dopravních vztahů mezi krajskými městy Česka na základě nabídky a poptávky po železniční dopravě

Analýza dopravních vztahů mezi krajskými městy Česka na základě nabídky a poptávky po železniční dopravě Analýza dopravních vztahů mezi krajskými městy Česka na základě nabídky a poptávky po železniční dopravě Jakub CHMELÍK Viktor KVĚTOŇ Miroslav MARADA Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,

Více

SÍDLA, OSÍDLENÍ A JEJICH STRUKTURA TYPY SÍDEL

SÍDLA, OSÍDLENÍ A JEJICH STRUKTURA TYPY SÍDEL SÍDLA, OSÍDLENÍ A JEJICH STRUKTURA TYPY SÍDEL SÍDLO základní jednotka osídlení každé obydlené místo, včetně příslušných ploch, které jsou jeho obyvatelstvem bezprostředně využívány výsledek spolupůsobení

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

Nedostatečná kapacita základních škol, zejména v okresech Praha-východ a Praha-západ 4.4.2012 Petra Pecková, Marcela Erbeková, Věslav Michalik, Milan

Nedostatečná kapacita základních škol, zejména v okresech Praha-východ a Praha-západ 4.4.2012 Petra Pecková, Marcela Erbeková, Věslav Michalik, Milan Nedostatečná kapacita základních škol, zejména v okresech Praha-východ a Praha-západ 4.4.2012 Petra Pecková, Marcela Erbeková, Věslav Michalik, Milan Vácha Praha-západ od roku 2008 starosta Dolních Břežan

Více

Možnosti hodnocení modal splitu hlavních dopravních módů: příklad vybraných dálkových spojení v Česku

Možnosti hodnocení modal splitu hlavních dopravních módů: příklad vybraných dálkových spojení v Česku Možnosti hodnocení modal splitu hlavních dopravních módů: příklad vybraných dálkových spojení v Česku Jakub CHMELÍK Viktor KVĚTOŇ Miroslav MARADA Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ OBCE DOLNÍ BŘEŽANY NA OBDOBÍ 2012 2030

PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ OBCE DOLNÍ BŘEŽANY NA OBDOBÍ 2012 2030 PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE A JEHO DŮSLEDKŮ PRO KVALITU ŽIVOTA OBYVATEL V DYNAMICKY SE MĚNÍCÍCH OBCÍCH V ZÁZEMÍ ČESKÝCH MĚST: APLIKACE V ROZVOJI A SPRÁVĚ ÚZEMÍ Program na podporu aplikovaného společenskovědního

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY Prezentace projektu Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9 20. květen 2009 1 Velké rozvojové území Vysočany zahrnuto do územního plánu Prahy teprve v roce 2006. 250 hektarů pozemků veškerá technická

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, S.O. - STAVEBNÍ SPRÁVA PRAHA 1972-1990. Prozatímní inventární seznam

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, S.O. - STAVEBNÍ SPRÁVA PRAHA 1972-1990. Prozatímní inventární seznam Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 150405/01 SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, S.O. - STAVEBNÍ SPRÁVA PRAHA 1972-1990 Prozatímní inventární seznam (NAD : 2831) (Č. pomůcky: 535) Rostislav Vlasák

Více

Metody geografického výzkumu města

Metody geografického výzkumu města Martin Ouředníček, Jakub Novák, Jana Temelová, Petra Puldová Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze Abstrakt Současný geografický výzkum města

Více

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Vestec Střed rezidenční komplex

Vestec Střed rezidenční komplex Vestec Střed rezidenční komplex Akropolis reality, s.r.o. Zdeněk Špetlík Pštrossova 1925/6 110 00 Praha 1 tel: 800 10 80 80 mobil: 731 303 055 tel/fax: 224 91 90 13 zdenek.spetlik@akropolisreality.cz www.akropolisreality.cz

Více

David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013

David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013 David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013 Místo konání výzkumu: Ústav vědeckých informací 2. LF UK a FN Motol (Knihovna 2. LF UK

Více

Změny oproti pondělí 3. června:

Změny oproti pondělí 3. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 v úterý4. 6. 2013 Změny oproti pondělí 3. června: - uzavření stanice Muzeum na trati A - změna ve vedení náhradní tramvajové linky XBna základě omezení

Více

Z EMPIRICKÝCH VÝZKUMŮ

Z EMPIRICKÝCH VÝZKUMŮ Z EMPIRICKÝCH VÝZKUMŮ Suburbanizace Prahy MARTIN OUŘEDNÍČEK* Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha The Suburbanisation of Prague Abstract: In the 1990s, the suburban areas of post-socialist

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 6. TYPOLOGIE MALOOBCHODNÍCH JEDNOTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

2.7 Rozvojový potenciál a populační prognóza

2.7 Rozvojový potenciál a populační prognóza 2.7 Rozvojový potenciál a populační prognóza Hlavním výsledkem projektu v detailu zázemí Prahy je prognostický výhled vývoje počtu a struktury obyvatelstva suburbánní zóny Prahy. Tato zóna byla vymezena

Více

5.6.4 Zeměpis povinný předmět

5.6.4 Zeměpis povinný předmět 5.6.4 Zeměpis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0 Zeměpis se vyučuje na druhém stupni v dotaci

Více

Budoucnost pracovní migrace v ČR 20.3.2012, Praha

Budoucnost pracovní migrace v ČR 20.3.2012, Praha Budoucnost pracovní migrace v ČR 20.3.2012, Praha Klientský systém Dita Čermáková Geomigrace - Geografické migrační centrum Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Vývoj klientského systému Obdobný

Více

Metodika odhadu důsledků nové bytové výstavby pro demografický vývoj a sociální infrastrukturu v suburbánních obcích

Metodika odhadu důsledků nové bytové výstavby pro demografický vývoj a sociální infrastrukturu v suburbánních obcích Metodika odhadu důsledků nové bytové výstavby pro demografický vývoj a sociální infrastrukturu v suburbánních obcích Předkladatelé metodiky Jana Temelová*, Jakub Novák*, Lucie Pospíšilová*, Petra Špačková*,

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1) Úvod Obec Jirny má platný územní plán s vydanou vyhláškou o závazných částech územního plánu obce Jirny z roku 2000

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

POPULAČNÍ VÝVOJ V ZÁZEMÍ ČESKÝCH MĚST JAKO DŮSLEDEK PROCESU SUBURBANIZACE

POPULAČNÍ VÝVOJ V ZÁZEMÍ ČESKÝCH MĚST JAKO DŮSLEDEK PROCESU SUBURBANIZACE PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE A JEHO DŮSLEDKŮ PRO KVALITU ŽIVOTA OBYVATEL V DYNAMICKY SE MĚNÍCÍCH OBCÍCH V ZÁZEMÍ ČESKÝCH MĚST: APLIKACE V ROZVOJI A SPRÁVĚ ÚZEMÍ Program na podporu aplikovaného společenskovědního

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

8. Změny sociálního prostředí v zázemí Prahy jako důsledek procesu suburbanizace

8. Změny sociálního prostředí v zázemí Prahy jako důsledek procesu suburbanizace 8. Změny sociálního prostředí v zázemí Prahy jako důsledek procesu suburbanizace PETRA PULDOVÁ, MARTIN OUŘEDNÍČEK 8.1 Úvod Cílem následující kapitoly je popsat a vysvětlit změny sociálního prostředí v

Více

VLIV SUBURBANIZACE NA DOPRAVU

VLIV SUBURBANIZACE NA DOPRAVU UNIVEZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Jana Urbánková VLIV SUBURBANIZACE NA DOPRAVU ROČNÍKOVÁ PRÁCE Praha 2005 Vedoucí ročníkové práce: RNDr.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

BLOK III: METODICKÉ PROBLÉMY SLEDOVÁNÍ DOJÍŽĎKY DO PRÁCE A DO ŠKOL

BLOK III: METODICKÉ PROBLÉMY SLEDOVÁNÍ DOJÍŽĎKY DO PRÁCE A DO ŠKOL BLOK III: METODICKÉ PROBLÉMY SLEDOVÁNÍ DOJÍŽĎKY DO PRÁCE A DO ŠKOL PETER SVOBODA PROSTOROVÁ MOBILITA: TEORETICKÉ KONCEPTY A METODICKÉ PROBLÉMY Workshop, Univerzita Karlova v Praze, 4. června 2014 Urbánní

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV Pavel Svačina Kniha Oceňování nehmotných aktiv byla zpracována jako jeden z výstupů projektu Výzkumného záměru Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního

Více

Darina POSOVÁ a, Luděk SÝKORA b. Univerzita Karlova v Praze, a posova@natur.cuni.cz, b sykora@natur.cuni.cz. Abstract

Darina POSOVÁ a, Luděk SÝKORA b. Univerzita Karlova v Praze, a posova@natur.cuni.cz, b sykora@natur.cuni.cz. Abstract Prague and Vienna: differences in the formation of metropolitan regions and its causes Praha a Vídeň: rozdíly ve formování metropolitních regionů a jejich příčiny Darina POSOVÁ a, Luděk SÝKORA b Univerzita

Více

STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020

STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020 STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020 MAPOVÝ ATLAS Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva Finální

Více

Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava

Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava ROZVOJ ÚZEMÍ A VYVOLANÁ DOPRAVA Ing. Petr Hofhansl, Ph.D. AF CITYPLAN s.r.o., Jindřišská

Více

Teorie centrálních míst. Přednáška z předmětu KMA/DBG2 Otakar ČERBA

Teorie centrálních míst. Přednáška z předmětu KMA/DBG2 Otakar ČERBA Teorie centrálních míst Přednáška z předmětu KMA/DBG2 Otakar ČERBA Teorie centrálních míst Teorie centrálních míst neboli teorie prostorové rovnováhy Zabývá se problematikou prostorového systému osídlení,

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Paradoxy rozvoje venkova

Paradoxy rozvoje venkova Venkovský prostor Prostor pro žití nebo dožití Paradoxy rozvoje venkova Radim Perlín Tato prezentace je podpořena projektem VaV MMR č WD-07-01-1 Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

ÚVOD. Jan Heisig 1, Jaroslav Burian 2, Jakub Miřijovský 3

ÚVOD. Jan Heisig 1, Jaroslav Burian 2, Jakub Miřijovský 3 ZMĚNY INTENZITY OSOBNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY A VLIV NA PROSTOROVOU DIFERENCIACI SUBURBANIZACE TRAFFIC INTENSITY CHANGES AND SPATIAL DISTRIBUTION OF SUBURBANIZATION Jan Heisig 1, Jaroslav Burian 2, Jakub

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT PODNIKU PRO 21. STOLETÍ. Šárka Zapletalová a kolektiv

KRIZOVÝ MANAGEMENT PODNIKU PRO 21. STOLETÍ. Šárka Zapletalová a kolektiv KRIZOVÝ MANAGEMENT PODNIKU PRO 21. STOLETÍ Šárka Zapletalová a kolektiv Recenze: Doc. Ing. Monika Grasseová, Ph.D., Univerzita obrany v Brně Autoři jednotlivých kapitol: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. kapitola

Více

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Ing. Jan TESLA, Ing. Igor IVAN, Ph.D. INSTITUT GEOINFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Cíle projektu Zpracování dat o dopravních

Více

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.10 Bydlení 3.10.1 Intenzita bytové výstavby V následujícím textu porovnáváme údaje před rokem 2000 a pozdější. Období 2001-2011

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

HODNOTOVÁ MAPA POZEMKŮ NA PŘÍKLADU MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

HODNOTOVÁ MAPA POZEMKŮ NA PŘÍKLADU MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ HODNOTOVÁ MAPA POZEMKŮ NA PŘÍKLADU MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ? Milada Kadlecová, Milan Polednik (IRI) VÝZKUM TRHU S POZEMKY V ČR 1990 1994 (cenové mapy měst Šumperk a Uherské Hradiště) 1994 (vydání publikace

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

6.1 KRIMINALITA V PRAZE Jana Jíchová

6.1 KRIMINALITA V PRAZE Jana Jíchová 6.1 KRIMINALITA V PRAZE Jana Jíchová Města představují složitý systém vyznačující se vysokou sociální různorodostí se specifickou strukturou i sociálními vztahy (Musil 1967). Koncentrují se v nich nejen

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Teorie centrálních míst

Teorie centrálních míst Teorie centrálních míst Přednáška z předmětu KMA/SGG Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni Datum vytvoření: 5. 3. 2007 Datum poslední aktualizace: 13. 3. 2013 Teorie centrálních míst Teorie centrálních

Více

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103 Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 09103 Vliv průmyslové bytové výstavby na udržitelný rozvoj dostupnosti jednotlivých druh bydlení a disparit v oblasti průmyslové bytové

Více

Post-industriální a post-socialistické období

Post-industriální a post-socialistické období Post-industriální a post-socialistické období Praha se na přelomu 80. a 90. let stala hlavním dějištěm tzv. sametové revoluce. Tato revoluce však nepřinesla tak výrazný zlom ve vývoji společnosti jako

Více

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště).

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště). PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.11 Občanská vybavenost sociální infrastruktura Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména zařízení charakteru veřejných

Více

VY_52_INOVACE_ZE.S4.10

VY_52_INOVACE_ZE.S4.10 Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZE.S4.10 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor, který

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

Doprava. Doprava silniční. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045

Doprava. Doprava silniční. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Doprava Doprava silniční Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Význam dopravy Jaký význam má doprava? Které znáte druhy dopravy? Co se jimi nejčastěji přepravuje? Jaké

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více