SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE PRAŽSKÉHO MĚSTSKÉHO REGIONU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE PRAŽSKÉHO MĚSTSKÉHO REGIONU"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE PRAŽSKÉHO MĚSTSKÉHO REGIONU Martin Ouředníček (editor) Praha 2006

2 Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Albertov 6, Praha 2-Nové Město tel.: vedoucí katedry: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. Centrum pro výzkum měst a regionů Vratislavova 13, Praha 2-Vyšehrad tel.: Publikace vznikla za podpory Grantové agentury České republiky v rámci projektu č. 403/04/P129 Urbanizační procesy v Pražském městském regionu, výzkumného záměru MŠM Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace a katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Fotografie na obálce: Křižovatka Anděl na Smíchově (foto Jana Temelová) Suburbánní zástavba v obci Přišimasy (foto Martin Ouředníček) V roce 2006 v nákladu 500 ks vydala katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Sazba a zlom: Karel Kupka (P3K) K Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2006 ISBN

3 OBSAH Seznam tabulek, obrázků a fotografií Předmluva O autorech Úvod Martin Ouředníček 2. Odraz globalizace v komerční nebytové výstavbě v Praze po roce 1990: homogenizace a diferenciace fyzického prostředí Jana Temelová 3. Vývoj využití ploch v Pražském městském regionu Ivan Bičík, Lucie Kupková 4. Dopravní vztahy v Pražském městském regionu Miroslav Marada 5. Vliv suburbanizace na dopravu v Pražském městském regionu Jana Urbánková, Martin Ouředníček 6. Suburbánní bydlení v Pražském městském regionu: etapy vývoje a prostorové rozmístění Martin Ouředníček, Darina Posová 7. Změny ve vzdělanostní struktuře obyvatelstva Pražského městského regionu Iva Šnejdová 8. Změny sociálního prostředí v zázemí Prahy jako důsledek suburbanizace Petra Puldová, Martin Ouředníček 9. Životní styl obyvatelstva v suburbánní zóně Prahy Gabriela Doležalová, Martin Ouředníček

4

5 Seznam tabulek, obrázků a fotografií Tabulky Tab. 2.1 Zdroje a kritéria výběru architektonicky zajímavých novostaveb Tab. 2.2 Katastrální území, ve kterých se nacházejí 4 a více architektonicky zajímavých novostaveb Tab. 3.1 Vývoj využití krajiny v Praze Tab. 3.2 Srovnání vypočteného a standardizovaného indexu změny ve vybraných ZÚJ Pražského městského regionu Tab. 4.1 Vývoj automobilizace na území Prahy a Česka Tab. 4.2 Změna intenzity provozu na vybraných silnicích na hranicích Prahy v letech Tab. 4.3 Zatížení nejdůležitějších tratí v příměstské dopravě (oba směry, 2004) Tab. 4.4 Vybrané charakteristiky MHD na území hl. m. Prahy Tab. 5.1 Základní údaje o vnější hromadné dopravě PID ( ) Tab. 5.2 Vývoj vybraných ukazatelů dopravy v Praze v letech Tab. 5.3 Směrování vnější automobilové dopravy v Praze v letech 1996 a Tab. 5.4 Dojížďka do práce a do škol podle použitého dopravního prostředku v Pražském městském regionu v roce Tab. 5.5 Dopravní intenzity na vybraných úsecích komunikační sítě Tab. 6.1 Dokončené byty v Praze a jejím zázemí v letech Tab. 6.2 Růst počtu trvale bydlících obyvatel a dokončených bytů v Jesenici a Psárech Tab. 7.1 Katastry Prahy a obce zázemí s nejvyšším a nejnižším podílem vysokoškoláků v letech 1991 a Tab. 7.2 Území s největším absolutním (> 6 %) a relativním (>300 %) nárůstem podílu vysokoškoláků mezi roky 1991 a Tab. 7.3 Urbanistické obvody s nejvyšším podílem vysokoškoláků v letech 1991 a Tab. 7.4 Seznam případových lokalit Tab. 9.1 Struktura respondentů dotazníkového šetření podle zaměstnání

6 6 SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ A FOTOGRAFIÍ Obrázky Obr. 1.1 Území Pražského městského regionu je tvořeno okresy Praha, Praha-východ a Praha-západ Obr. 2.1 Vývoj kancelářských prostor Praze, Obr. 2.2 Rozmístění nákupních a industriálních center v Praze v roce Obr. 2.3 Rozložení architektonicky zajímavých komerčních novostaveb v Praze podle katastrálních území Obr. 2.4 Rozložení architektonicky zajímavých komerčních novostaveb v Praze podle původu investora/developera (podle katastrálních území) Obr. 2.5 Rozložení architektonicky zajímavých komerčních novostaveb v Praze podle původu architekta (podle katastrálních území) Obr. 2.6 Tančící dům, Nové Město. Foto J. Temelová Obr. 2.7 Zlatý anděl, Smíchov. Foto J. Temelová Obr. 2.8 Palác Flora, Žižkov. Foto J. Temelová Obr. 2.9 Centrum Karlovo náměstí, Nové Město. Foto J. Temelová Obr Centrum Mercedes-Benz, Chodov. Foto J. Temelová Obr Budova Metrostavu, Libeň. Foto J. Temelová Obr Hypermarket Tesco, Zličín. Foto J. Temelová Obr Restaurace KFC, Zličín. Foto J. Temelová Obr. 3.1 Transformace českého rurálního prostoru v transformačním období Obr. 3.2 Index změny kategorií ploch v Pražském městském regionu v období Obr. 3.3 Index změny v kategoriích ploch v Pražském městském regionu v letech Obr. 3.4 Index změny kategorií ploch v Pražském městském regionu v letech Obr. 3.5 Typologie indexu změny v Pražském městském regionu Obr. 3.6 Typologie hlavních krajinných procesů v letech Obr. 3.7 Typologie hlavních krajinných procesů v letech Obr. 3.8 Typologie hlavních krajinných procesů v letech Obr. 3.9 Využití krajiny v obci Třebsín. Foto I. Bičík Obr Využití ploch v katastrálním území Třebsín v roce Obr Využití ploch v katastrálním území Třebsín v roce Obr Krajina obce Třebsín. Foto I. Bičík Obr Využití ploch v katastrálním území Zápy v roce Obr Využití ploch v katastrálním území Zápy v roce Obr Využití ploch v katastrálním území Čestlice v roce Obr Využití ploch v katastrálním území Čestlice v roce Obr. 4.1 Letiště Praha-Ruzyně po dostavbě Terminálu Sever Obr. 4.2 Podíl letišť na počtu odbavených cestujících v roce Obr. 4.3 Dělba přepravní práce při cestách letiště centrum Prahy Obr. 4.4 Předpokládané vedení rychlostních komunikací v Pražském městském regionu Obr. 4.5 Vývoj intenzity automobilové dopravy v Praze a Česku v letech (průměrný pracovní den) Obr. 4.6 Vybavení domácností automobily v obcích okresů Praha-východ a Praha-západ Obr. 5.1 Počet registrovaných osobních automobilů v Česku a v Praze v letech Obr. 5.2 Dojížďka do Prahy osobním automobilem v roce

7 SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ A FOTOGRAFIÍ 7 Obr. 5.3 Vývoj počtu přistěhovalých do zájmového území v letech Obr. 5.4 Vývoj počtu obyvatel v zájmovém území v letech Obr. 5.5 Vybavenost území spoji hromadné dopravy Obr. 6.1 Intenzita bytové výstavby v Praze a jejím zázemí v letech Obr. 6.2 V posledních letech se i v suburbánní zóně staví bytové domy (Modletice). Foto M. Ouředníček Obr. 6.3 Na jih od Prahy vznikají i celá nová sídla (Osnice na kraji Průhonického parku). Foto M. Ouředníček Obr. 6.4 Trvale obydlené byty v Pražském městském regionu vystavěné v letech Obr. 6.5 Intenzita bytové výstavby v Pražském městském regionu v letech a podíl dokončených bytů v letech Obr. 6.6 Nová a plánovaná zástavba v obci Jesenice Obr. 6.7 Nová a plánovaná zástavba v obci Psáry Obr. 6.8 Uzavřená komunita rodinných domů v Nupakách. Foto D. Posová Obr. 6.9 Střežená lokalita Malá Šárka v Nebušicích. Foto D. Posová Obr V Jesenici vyrostla za vysokým plotem i tato stavba připomínající zámek. Foto M. Ouředníček Obr. 7.1 Podíl vysokoškoláků v pražských katastrech a obcích v zázemí v roce Obr. 7.3 Oblasti s nejvyšším a nejnižším nárůstem podílu vysokoškoláků v 90. letech Obr. 7.2 Změna podílu vysokoškoláků v katastrech Prahy a v obcích městského regionu Prahy ( , v %) Obr. 7.4 Urbanistický obvod U Riegrových sadů na Vinohradech. Foto I. Šnejdová Obr. 7.5 Nuselský urbanistický obvod. Foto I. Šnejdová Obr. 7.6 Urbanistický obvod Libuš-západ na Kamýku. Foto I. Šnejdová Obr. 7.7 Urbanistický obvod Milíčov na sídlišti Jižní Město Háje. Foto I. Šnejdová Obr. 7.8 Tradiční vesnická zástavba urbanistického obvodu Újezd u Průhonic. Foto I. Šnejdová Obr. 7.9 Nové domy v urbanistickém obvodu Kateřinky (Újezd u Průhonic). Foto I. Šnejdová Obr. 8.1 Nová zástavba v Zelenči. Foto P. Puldová Obr. 8.2 Výsledky odpovědí na otázku: Jak hodnotíte příchod nových obyvatel (do nové zástavby) z pozice starosty? Obr. 8.3 Výsledky odpovědí na otázku: Jaké jsou podle Vašeho názoru sociální vztahy mezi starými a novými obyvateli? Obr. 8.4 Výsledky odpovědí na otázku: Vyberte prosím u následujících otázek odpověď, která vystihuje chování nových obyvatel obce Obr. 8.5 Vymezení rozvojových lokalit v Zelenči Obr. 8.6 Věková struktura obyvatel obce Zeleneč v letech 1991 a Obr. 8.7 Atypické domy v lokalitě nové zástavby. Foto P. Puldová Obr. 8.8 Starší zástavba Zelenče. Foto P. Puldová Obr. 8.9 Mezi nejčastější místa setkání patří akce pro děti a mladé lidi. Foto L. Ouředníčková Obr Část dotazníkového šetření starostů obcí a městských částí v zázemí Prahy Obr. 9.1 Nová zástavba v Přišimasech. Foto M. Ouředníček Obr. 9.2 Bytový dům v Kolovratech. Foto L. Sýkora

8 8 SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ A FOTOGRAFIÍ Obr. 9.3 Jeden z nových domů v Líbeznicích. Foto M. Ouředníček Obr. 9.4 Vzdělanostní struktura respondentů a členů domácností z nové a původní zástavby Obr. 9.5 Činnosti obyvatel sídel Kolovraty, Líbeznice a Přišimasy (72 respondentů) podle času Obr. 9.6 Počet stanic (míst, ve kterých se odehrávají činnosti člověka) u skupiny nových a starých rezidentů Obr. 9.7 Činnosti původních obyvatel sídel Kolovraty, Líbeznice a Přišimasy (40 respondentů) podle času Obr. 9.8 Činnosti nově přistěhovalých obyvatel sídel Kolovraty, Líbeznice a Přišimasy (32 respondentů) podle času Obr. 9.9 Struktura používané dopravy u nově přistěhovalých a původních obyvatel ve třech sídlech během dne Obr Nové rodinné domy v Kolovratech. Foto L. Sýkora Obr Nová zástavba na okraji Líbeznic. Foto M. Ouředníček Obr Socialistická výstavba v Přišimasech. Foto M. Ouředníček Obr Kontrast životních stylů v Kolovratech. Foto L. Sýkora

9 Předmluva Tato kniha je výsledkem práce vědeckých pracovníků, postgraduálních studentů a diplomantů na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Inspirací pro vydání knihy nám byla práce Luďka Sýkory a jeho kolegů Teoretické přístupy a vybrané problémy v současné geografii (Sýkora 1993), která byla určena a nadále slouží jako učební text pro vybrané přednášky ze sociální geografie na fakultě. I když je zmiňovaná kniha z roku 1993 zaměřena především teoreticky, a tím se liší od převážně empirického obsahu naší práce, jsou cíle předkládané publikace podobné. Prvním z nich je sestavit výsledky rozsáhlého výzkumu v Praze a okolí do textu k přednášce Sociální geografie Prahy a poskytnout literaturu k vybraným přednáškám z Geografie města a Geografie osídlení. Na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje byla v posledních letech vyprodukována řada prací, které se věnovaly různým tématům na příkladu hlavního města Prahy a jeho zázemí (metropolitního regionu, městského regionu, aglomerace). Mnohé publikace s pražskou problematikou byly zařazeny do monografií obsahujících výsledky grantových projektů, množství článků vzešlých z bohaté výzkumné činnosti bylo publikováno v českých i zahraničních časopisech. Uceleným dílem k pražské problematice byla kniha Development and Administration of Prague (Barlow, Dostál, Hampl 1994). V poslední době vznikla i řada prací, které jsou výsledkem poměrně rozsáhlé empirické práce studentů a vědeckých pracovníků sociální geografie. Rovněž tyto texty jsou publikovány především v zahraničí a českým čtenářům (především studentům) dostupné pouze částečně. Druhým cílem naší publikace je poskytnout obraz o vybraných výzkumných tématech sociální geografie Prahy, která se odrážejí v názvech a jsou obsažena i v citované literatuře jednotlivých příspěvků. Předkládaný sborník prací je především výběrem empiricky zaměřených studií, které byly zpracovány pro území Pražského městského regionu. Většina z osmi příspěvků má stejnou základní kostru. Texty jsou zaměřeny na transformační procesy v období po listopadu 1989; historický kontext a dlouhodobější vývoj je v jednotlivých kapitolách obsažen spíše okrajově. Nosnou metodou výzkumu bylo v několika případech srovnání dat z censů 1991 a 2001 a analýza stavu v prvních letech 21. století. Hranice sledovaného prostoru tvoří území Pražského městského regionu (Praha + Praha-východ + Praha-západ), popř. Pražské-středočeské aglomerace, ve výjimečných případech území Středočeského kraje nebo samostatné Prahy. Snahou autorů jednotlivých kapitol této knihy je postihnout a popsat procesy, které fungují na úrovni celého městského regionu. Při tom jsou využívány tradiční metody kvantitativní analýzy, analýza rozmístění a prostorové struktury. Větší prostor je v knize věnován příkladům (case studies), které umožnily popsat a vysvětlit kauzální (nikoli pouze statistické) závislosti. K tra-

10 10 PŘEDMLUVA dičně geografickým metodám se v případě mikroregionální analýzy řadí i další kvalitativní techniky výzkumu dotazník, pozorování, rozhovory s důležitými aktéry, terénní mapování aj. Ve většině případů je možno výsledky mikroregionálních analýz zobecnit pro jevy a procesy v typově podobných lokalitách Pražského městského regionu a v některých případech i pro ostatní velké aglomerace Česka. Příklady byly vybrány tak, aby nepopisovaly jevy zvláštní, jedinečné a specifické, ale naopak typické a opakující se. Zásadní část této publikace vznikla jako výstup grantového projektu 403/04/P129 Urbanizační procesy v Pražském městském regionu získaného od Grantové agentury ČR. Dílčí kapitoly a jejich části vznikaly s podporou dalších grantových projektů. Vydání knihy umožnila i podpora katedry sociální geografie a regionálního rozvoje a výzkumného záměru MSM Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace. Do výzkumné práce bylo zapojeno množství pregraduálních i postgraduálních studentů sociální geografie. Důležitý díl práce odvedli zejména studenti 2. ročníku geografie a kartografie (2004/2005), kteří byli tazateli dotazníkového šetření starostů v zázemí Prahy. Za kritické pročtení celého textu patří dík Luďku Sýkorovi. Za formální zpracování textu, grafických a kartografických podkladů děkuji Ivě Kuncové, za jazykovou korekturu děkuji Aleně Temelové. listopad 2006, Martin Ouředníček, editor Literatura BARLOW, M., DOSTÁL, P., HAMPL, M. ed. (1994): Development and Administration of Prague. University of Amsterdam. Charles University in Prague. Czech Academy of Science. Amsterdam. SÝKORA, L. ed. (1993): Teoretické přístupy a vybrané problémy v současné geografii. Univerzita Karlova v Praze. Přírodovědecká fakulta. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Praha.

11 O autorech Ivan Bičík je docentem na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se hodnocením dlouhodobých změn využívání krajiny, geografií zemědělství a venkova a geografickým vzděláváním. Gabriela Doležalová je absolventkou sociální geografie na Přírodovědecké fakultě. V současnosti pracuje v Institutu pro strukturální politiku, o. p. s. IREAS. Lucie Kupková je odbornou asistentkou na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se hodnocením dlouhodobých změn využívání krajiny. Miroslav Marada je odborným asistentem na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je zaměřen na studium dopravních systémů a hierarchie dopravních sítí a uzlů. Martin Ouředníček je odborným asistentem na katedře sociální geografie a regionálního roz- voje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Hlavním zaměřením jeho výzkumné činnosti je geografie města a osídlení, urbanizace a suburbanizace. Darina Posová je postgraduální studentkou na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Petra Puldová je postgraduální studentkou sociální geografie na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je zaměřena na výzkum sociálního prostředí v suburbánních sídlech.

12 12 O AUTORECH Iva Šnejdová absolvovala katedru sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. V současné době je zaměstnána jako odborný pracovník v Českém statistickém úřadě, Krajské reprezentaci pro Středočeský kraj. Jana Temelová je odbornou asistentkou na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se rolí významných budov v městském marketingu a jejich dopady na fyzickou revitalizaci vnitřního města. Jana Urbánková je studentkou magisterského stupně na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2005 obsadila první místo v celostátní soutěži SVOČ s prací Vliv suburbanizace na dopravu.

8. Změny sociálního prostředí v zázemí Prahy jako důsledek procesu suburbanizace

8. Změny sociálního prostředí v zázemí Prahy jako důsledek procesu suburbanizace 8. Změny sociálního prostředí v zázemí Prahy jako důsledek procesu suburbanizace PETRA PULDOVÁ, MARTIN OUŘEDNÍČEK 8.1 Úvod Cílem následující kapitoly je popsat a vysvětlit změny sociálního prostředí v

Více

Z EMPIRICKÝCH VÝZKUMŮ

Z EMPIRICKÝCH VÝZKUMŮ Z EMPIRICKÝCH VÝZKUMŮ Suburbanizace Prahy MARTIN OUŘEDNÍČEK* Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha The Suburbanisation of Prague Abstract: In the 1990s, the suburban areas of post-socialist

Více

SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE: VELIKOST, ROZMÍSTĚNÍ, STRUKTURA, VÝVOJ

SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE: VELIKOST, ROZMÍSTĚNÍ, STRUKTURA, VÝVOJ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE: VELIKOST, ROZMÍSTĚNÍ, STRUKTURA, VÝVOJ Martin OUŘEDNÍČEK Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha 2,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Přírodovědecká fakulta. katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Metody terénního výzkumu v sociální geografii

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Přírodovědecká fakulta. katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Metody terénního výzkumu v sociální geografii UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Metody terénního výzkumu v sociální geografii ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Dolní Břežany: projevy suburbanizace a

Více

Metodika odhadu důsledků nové bytové výstavby pro demografický vývoj a sociální infrastrukturu v suburbánních obcích

Metodika odhadu důsledků nové bytové výstavby pro demografický vývoj a sociální infrastrukturu v suburbánních obcích Metodika odhadu důsledků nové bytové výstavby pro demografický vývoj a sociální infrastrukturu v suburbánních obcích Předkladatelé metodiky Jana Temelová*, Jakub Novák*, Lucie Pospíšilová*, Petra Špačková*,

Více

VÝVOJ A SOUČASNÉ PROBLÉMY VNITŘNÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY MĚSTA PARDUBICE

VÝVOJ A SOUČASNÉ PROBLÉMY VNITŘNÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY MĚSTA PARDUBICE Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Martin TOMÁŠ VÝVOJ A SOUČASNÉ PROBLÉMY VNITŘNÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY MĚSTA PARDUBICE Diplomová práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček,

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol.

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown JAN BINEK A KOL. VENKOVSKÝ PROSTOR A JEHO OŽIVENÍ Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown Autorský kolektiv: Ing. Jan

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1.2.1 únor 2015 Nositel: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1 Vymezení

Více

suburbanizace.cz Praha 2008 Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

suburbanizace.cz Praha 2008 Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta suburbanizace.cz Praha 2008 Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Albertov 6, 128 43 Praha

Více

VOLEBNÍ PODPORA POLITICKÝCH STRAN:

VOLEBNÍ PODPORA POLITICKÝCH STRAN: Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Jan Škorpil VOLEBNÍ PODPORA POLITICKÝCH STRAN: stav a vývoj ve vnitřní prostorové struktuře Pražského

Více

SUBURBANIZACE A SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ

SUBURBANIZACE A SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ SUBURBANIZACE A SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ 4 Sociální prostředí obcí v zázemí velkých měst se v souvislosti s příchodem nových obyvatel výrazně mění. Nově příchozí se vyznačují obvykle odlišným věkem, dosaženým

Více

Lokální rozvoj na Šumavě

Lokální rozvoj na Šumavě Lokální rozvoj na Šumavě Závěrečná publikace shrnující výsledky projektu Analýza vývoje Národního parku Šumava za období uplynulých 15 let RNDr. Radim Perlín Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. Vydala Správa NP

Více

Pražské předměstí, sídliště Máj a suburbium Kodetka: případové studie proměňujících se lokalit Českobudějovické aglomerace

Pražské předměstí, sídliště Máj a suburbium Kodetka: případové studie proměňujících se lokalit Českobudějovické aglomerace Pražské předměstí, sídliště Máj a suburbium Kodetka: případové studie proměňujících se lokalit Českobudějovické aglomerace Martin Ouředníček, Jana Temelová, Tomáš Brabec, Markéta Vyhnánková Univerzita

Více

Integrovaný plán rozvoje města. Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015. Zpracoval: Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o.

Integrovaný plán rozvoje města. Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015. Zpracoval: Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. Integrovaný plán rozvoje města Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 Zpracoval: Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. Plzeň, srpen 2008 Předkladatel: Statutární město Plzeň Pořizovatel:

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

2. Odraz globalizace v komerční nebytové výstavbě v Praze po roce 1990: homogenizace a diferenciace fyzického prostředí

2. Odraz globalizace v komerční nebytové výstavbě v Praze po roce 1990: homogenizace a diferenciace fyzického prostředí 2. Odraz globalizace v komerční nebytové výstavbě v Praze po roce 1990: homogenizace a diferenciace fyzického prostředí JANA TEMELOVÁ 2.1 Úvod Současný svět je otevřenější a jednotlivé regiony se v různých

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Udržitelný rozvoj venkova v Jihomoravském kraji Doktorská disertační práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Antonín Vaishar,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra geografie Bc. Veronika HODOŇOVÁ Vývoj na trhu bydlení v Olomouckém kraji po roce 1989 Diplomová práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba,

Více

Rezidenční spokojenost seniorů v proměňujících se čtvrtích Prahy 1

Rezidenční spokojenost seniorů v proměňujících se čtvrtích Prahy 1 Rezidenční spokojenost seniorů v proměňujících se čtvrtích Prahy 1 Residential Satisfaction of Elderly People in Changing Neighbourhoods of Prague 1 Jana Temelová, Nina Dvořáková, Alena Slezáková ABSTRACT

Více

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 0 1/2015 C I V I T A S P E R P O P U L I /VY S O K Á Š K O L A R E G I O N Á L N Í H O R O Z V O J E ÚVOD EDITORIAL Vážení čtenáři, přicházíme za Vámi s dalším ročníkem

Více

Vývoj a přeměna sídla Černice v suburbánní zónu města Plzně

Vývoj a přeměna sídla Černice v suburbánní zónu města Plzně Západočeská univerzita v Plzni Vývoj a přeměna sídla Černice v suburbánní zónu města Plzně Bakalářská práce Jakub Kalista Přírodovědná studia, Geografie se zaměřením na vzdělávání Vedoucí práce: doc. RNDr.

Více

DOPADY SUBURBANIZACE V ZÁZEMÍ PRAHY

DOPADY SUBURBANIZACE V ZÁZEMÍ PRAHY Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa DOPADY SUBURBANIZACE V ZÁZEMÍ PRAHY Impacts of suburban development in the hinterland of Prague Bakalářská práce

Více

ROZVOJ VENKOVA 2 (RURAL DEVELOPMENT) Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta JIHOMORAVSKÉHO VENKOVA

ROZVOJ VENKOVA 2 (RURAL DEVELOPMENT) Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta JIHOMORAVSKÉHO VENKOVA ROZVOJ VENKOVA 2 (RURAL DEVELOPMENT) Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta MALÁ MĚSTA MOTORY ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO VENKOVA Výstup projektu Interní grantové agentury AF MENDELU Editor: Antonín

Více

SUBURBANIZACE A VÝVOJ MĚST

SUBURBANIZACE A VÝVOJ MĚST SUBURBANIZACE A VÝVOJ MĚST 1 Co chápeme pod pojmy urbanizace, suburbanizace a urban sprawl, jaké jsou druhy suburbánního rozvoje? Následující kapitola podává teoretický vstup do problematiky suburbanizace,

Více

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 1 1/2013 C I V I T A S P E R POPULI /VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Vážení čtenáři, jarní - tedy první číslo ročníku 2013 časopisu Regionální rozvoj mezi teorií

Více

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Zpracováno v rámci projektu IPRÚ České Budějovice Operační program Technická pomoc Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00347 Koncept dokumentu: 19.2. 2015

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV Zpracovatel: SPF Group, s.r.o. Bozděchova 99/6 400 01 Ústí nad Labem Datum: srpen 2014 Projekt: CZ.1.08/3.2.00/14.00346 Zpracování IPRÚ Mladá Boleslav OPTP

Více

4.2 VZDĚLANOST V PRAZE

4.2 VZDĚLANOST V PRAZE 4.2 VZDĚLANOST V PRAZE Petra Špačková Vzdělanostní úroveň je důležitým ukazatelem při hodnocení vertikální diferenciace struktury obyvatelstva (Machonin a kol. 2000), zejména jeho sociálního statusu. Úroveň

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 14. 1. 2011 Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských záležitostí

Více