Finance a příležitosti obcí 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finance a příležitosti obcí 2007"

Transkript

1 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek. (Marcus Aurelius)

2 Luděk Ministerstvo financí ČR Praha analytik, od r externí poradce ministra, resp. prvního místopředsedy vlády rozpočtové určení daní - první daňové příjmy krajům, jejich posílení komplexní analýza financování obcí procesní audit ministerstva - racionalizace a úspora 150 pracovních míst Úřad vlády ČR Praha vrchní vládní rada, od r ředitel odboru reformy regulace a ústřední st. sp. zavedl ISO 9001:2004 na Institutu státní správy a zvýšil výkon o 25% na zaměstnance zavedl projektové řízení s mezinárodní certifikací dle IPMA připravil materiály do vlády ke snižování byrokratické zátěže podnikatelů a občanů zavedl se svým týmem CAF na ÚV ČR vybudoval tým na přípravu a čerpání prostředků z EU 2006 až Krajský úřad, Pardubický kraj Pardubice vedoucí kanceláře hejtmana Michala Rabase

3 Graf vývoje počtu zaměstnanců v ČR dubna

4 Konsolidovaný státní dluh mld. Kč Zdroj. MFČR, Stav státního dluhu (mld. Kč) Podíl státního dluhu na HDP (%) dubna % HDP

5 STÁTNÍ ROZPOČET

6 BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ SR 2007 Ukazatel v tis. Kč Příjmy státního rozpočtu celkem Výdaje státního rozpočtu celkem z toho: finanční vztahy k rozpočtům -krajů obcí v úhrnech po jednotlivých krajích finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy Schodek Financování: Zvýšení stavu státních dluhopisů Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů Změna stavu na účtech státních finančních aktiv Zdroj. MFČR, dubna

7 Součty obyvatel, zaměstnanců a příjmů obcí Praha Zlínský Obce kraje Moravskoslezský Středočeský Jihomoravský Ústecký Olomoucký Jihočeský Plzeňský Královéhradecký Vysočina Pardubický Liberecký Karlovarský CELKEM Počet obyvatel k Počet zaměstnanců k sdílené daňové příjmy obcí v mld.kč 109,8 10. dubna ,7 34,9 8,1 11,7 6,4 4,9 4,5 4,3 5,5 4,0 3,6 3,6 3,2 2,3

8 Vývoj salda státního rozpočtu 0 skut skut skut skut schválený SR 2006 návrh v mld. Kč ,7-56, , ,7-91, ,0 Zdroj. MFČR, dubna

9 Struktura příjmů státního rozpočtu % daňové příjmy 40% 58% pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na SPZ nedaňové a kapitálové příjmy, přijaté dotace 10. dubna

10 Struktura výdajů státního rozpočtu % 2% 3% 19% 16% 57% mandatorní výdaje mzdové výdaje odvody vlastních zdrojů výdaje na výzkum a vývoj (bez mezd) výdaje kapitoly MO ( bez mezd) ostatní výdaje 10. dubna

11 Vývoj mandatorních výdajů jako % na příjmech státního rozpočtu 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% * 2007* Mandatorní výdaje Quasi-mandatorní výdaje "Výdajový prostor" * rozpočet a návrh rozpočtu 10. dubna

12 Mandatorní výdaje v mil. Kč ř index index TITUL MANDATORNÍCH VÝDAJŮ skuteč. skuteč. rozpočet rozpočet 2007/ / /7 8/1 A. MANDATORNÍ VÝDAJE ZE ZÁKONA 1 Sociální transfery (ř. 2 až 8B) Dávky důchodového pojištění (vč.ozbrojených složek) Státní sociální podpora Platba státu do zdravotního pojištění - VPS Výdaje na dluhovou službu Příspěvek státu na podporu stavebního spoření CELKEM MANDATORNÍ VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA B. OSTATNÍ MANDATORNÍ VÝDAJE I. VÝDAJE Z JINÝCH PRÁVNÍCH NOREM II. VÝDAJE ZE SMLUVNÍCH ZÁVAZKŮ CELKEM OSTATNÍ MANDATORNÍ VÝDAJE (B/I A B/II) MANDATORNÍ VÝDAJE CELKEM (A+B) Zdroj. MFČR, dubna

13 Quasi mandatorní výdaje ř index index TITUL MANDATORNÍCH VÝDAJŮ skuteč. skuteč. rozpočet rozpočet 2007/ /2000 QUASI MANDATORNÍ VÝDAJE Aktivní politika zaměstnanosti (bez kap. výdajů, 1 bez prostředků EU) Kap. Min. obrany - bez soc. dávek Zahr. pomoc, humanitární pomoc, Viségradský 3 fond (do r. 2003) Mzdy OSS a příspěvk. organizací vč. poj. a 4 FKSP (bez mezd zahrnutých v kapitole MO v rámci vojenských výdajů) Platy duchovních a ost. platby za prov. práci 5 vč. pojistného Investiční pobídky - na daňovou povinnost QUASI MANDATORNÍ VÝDAJE CELKEM Zdroj. MFČR, dubna

14 MÍSTNÍ (ÚZEMNÍ) ROZPOČTY

15 Vývoj celkových příjmů obcí 300 Kapitálové příjmy mld.kč * * očk rozp. Nedaňové příjmy a ostatní Dotace Daňové příjmy *POZ. v roce 2001 jsou dotace na přímé náklady na vzdělávání a dotace na soukromé a církevní školy, které činily celkem 21,3 mld. Kč, poskytovány obcím, od roku 2004 jsou součástí rozpočtů krajů 10. dubna

16 Vývoj celkových příjmů krajů 140 mld. Kč Kapitálové příjmy Nedaňové příjmy a ostatní Dotace celkem oček rozp. Daňové příjmy 10. dubna

17 Vývoj struktury zadluženosti obcí 100% 80% 60% 40% přijaté finanční výpomoci a ostatní dluhy komunální obligace úvěry 20% 0% dubna

18 Podíl investic v roce 2007 (rozpočet) OBCE KRAJE Státní rozpočet 31% 13% 8% 69% 87% 92% mld. Kč Obce Kraje Státní rozpočet Běžné výdaje Investice 77,5 16,8 80,4 10. dubna

19 Vývoj investic a běžných výdajů (mld.kč) OBCE KRAJE Státní rozpočet oček. rozp oček. rozp oček. rozp Běžné výdaje Investice 10. dubna

20 UKÁZKA Z ANALÝZ

21 Letohrad - vývoj celkových příjmů Kapitálové příjmy mil.kč * * rozp. Nedaňové příjmy a ostatní Dotace Daňové příjmy *POZ. v roce 2001 jsou dotace na přímé náklady na vzdělávání a dotace na soukromé a církevní školy, které činily celkem 21,3 mld. Kč, poskytovány obcím, od roku 2004 jsou součástí rozpočtů krajů (*POZ. do r z databáze ARIS - MF ČR 10. dubna

22 Letohrad - vývoj celkových výdajů mil.kč *POZ. do r z databáze ARIS - MF ČR * rozp. Kapitálové výdaje Běžné výdaje 10. dubna

23 Letohrad graf příjmů a výdajů * Příjmy (tis. Kč) Výdaje (tis. Kč) 10. dubna

24 EU a její vliv na veřejné rozpočty

25 Administrativní zátěž podnikatelů podle původu informačních povinností v roce 2005 Plně v pravomoci ČR 80% Zdroj: Úřad vlády ČR, 2006 Plně z předpisů EU 12% Obsah byl přenesen z předpisů EU 8% 10. dubna

26 Nejhorší čerpatelé (řazeno od nehorších k nejlepším) fondů EU 1. Kypr 2. Česká republika 3. Malta 4. Polsko 5. Maďarsko 6. Litva 7. Slovensko 8. Lotyšsko 9. Estonsko 10. Slovinsko 11. Řecko Zdroj: EK Řecko 12. Nizozemsko 13. Lucembursko 14. Itálie 15. Dánsko 16. Británie 17. Francie 18. Belgie 19. Finsko 20. Švédsko 21. Německo 10. dubna Španělsko 23. Portugalsko 24. Rakousko 25. Irsko

27 REKAPITULACE

28 REKAPITULACE ekonomice státu se zatím celkem daří domácnosti, obce ani kraje nepředstavují velké riziko, tím je hospodaření státního rozpočtu rostou běžné výdaje, investice klesají více než EU nás se zatěžujeme my sami obce i kraje jsou podfinancované státní správě i samosprávě se nedostává kvalitního managementu a informací BUDE LÉPE, KDYŽ BUDETE CHTÍT! 10. dubna

29 JAKÉ CESTY ČEKAJÍ OBCE A JAKÉ STÁT?

30 Řešení cílů obcí a krajů CÍLE + NÁSTROJE = ŘEŠENÍ DODAVATELÉ FINANCOVÁNÍ INTEGRACE KLASTRY SPOLUPRÁCE EFEKT OBČANÉ TECHNOLOGIE A TECHNIKA 10. dubna

31 ŘEŠIT SE BUDOU SPOLEČNÉ PROBLÉMY 1. Zvrátit pokles investic tj. řešit běžné výdaje; 2. Lépe stanovit a dosáhnout cíle, lépe je financovat; 3. Využívat nástroje racionalizace: ISO, CAF, BSC, procesní audit, personální audit rozvoj projektového řízení a zlepšování managementu; 4. Likvidovat nesmyslné dotace křivící trh; 5. Dostat rozhodování o penězích konečně do samospráv, které nesou politickou zodpovědnost! dnost! 10. dubna

32 Obecná doporučení pro obce 1. Přeorientovat se z českých dotačních titulů na tituly EU, aktivně získávat informace. 2. Vytvářet zdroje pro kofinancování prostředků z EU. 3. Vychovat projektové manažery a připravit projekty. 4. Aktivovat lobby pro posilování daňových příjmů obcí a krajů (dotace do daňových příjmů ne do EU, ne do státního rozpočtu, ale obcím a krajům). 5. Racionalizovat dosahování obecních cílů. Mít jasno o prioritách alespoň na 4 roky. 10. dubna

33 Luděk - služby obcím Školení na projektové řízení dle mezinárodních standardů IPMA (včetně certifikace MV). Finanční a strategické poradenství a školení. Poradenství s řízením kvality, racionalizací úřadů a organizací obcí. Pomoc s řešením cílů obcí - zprostředkování výhodných úvěrů, audity (bezpečnostní, procesní audit...), výhodné investice do komunální techniky, velké projekty i zakázky menšího rozsahu apod.)

34 Luděk mobil: Děkuji Vám za pozornost.

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011 36. Den malých obcí Zásady správn vného hospodařen ení obcí a jejich financování v návaznosti n na návrh n státn tního rozpočtu Ministerstvo financí ČR listopad 2011 CELOSTÁTNÍ INKASO VYBRANÝCH DAŇOVÝCH

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED PRO SAMOSPRÁVY. Ing. Luděk Tesař

ROZPOČTOVÝ VÝHLED PRO SAMOSPRÁVY. Ing. Luděk Tesař ROZPOČTOVÝ VÝHLED PRO SAMOSPRÁVY Ing. Luděk Tesař Luděk Tesař -CV 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv procesní

Více

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 11. března 2015, Karlovy Vary OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED

Více

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014...

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014... Obsah I Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 1 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014... 4 1.1.1 Priority státního rozpočtu... 4 1.1.2 Schválený

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 001-012/2011 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis.kč R O Z P O Č E T 2011

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 F. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DALŠÍCH SLOŽEK VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ A O FONDECH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Obsah I. INFORMACE O HLAVNÍCH VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů září 2010 1 Hospodaření obcí v letech 2009 až 2011 Rok (v mld. Kč) 2009 1) 2010 2) 2011 3) Celkové příjmy

Více

AKTUALIZACE. Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí

AKTUALIZACE. Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí Zpracováno dne 30. 3. 2015 AKTUALIZACE Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu:

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2.

Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2. Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2. října 2013, Plzeň OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST ČR PŘEHLED

Více

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2007... 4 1.1 Financování v roce 2007...

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2007... 4 1.1 Financování v roce 2007... Obsah I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 1. Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2007... 4 1.1 Financování v roce 2007... 5 1.1.1 Priority státního rozpočtu... 6 1.1.2 Schválený

Více

Roční zpráva rok 2005

Roční zpráva rok 2005 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 Roční zpráva rok 2005 Předkládá: Ing. Jiří Pěkný ústřední ředitel 1 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 IČO: 00020869 Telefonní

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2009

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2009 Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE Česká republika v roce 2009 Základní informace Praha (Uzávěrka rukopisu k 1.7.2010) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2009 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006 listopad 2006 OBSAH 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum, vývoj a inovace Rada pro výzkum, vývoj a inovace Vydal: Úřad vlády

Více

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 14. dubna 2014 Č.j.: KPR 2277/2014 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2013 Předkládá: Ing.

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2014 Kapitola č. 312 Ministerstvo financí Zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - Ministerstvo financí k 31. 12. 2014 OBSAH: Strana 1. Struktura kapitoly

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Ministerstvo financí Č.j. 10/46716/2003 ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR USNESENÍM Č. 624/2003 - červen 2003-1 OBSAH: I. Usnesení vlády II. Předkládací

Více

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2013... 4 1.1 Financování v roce 2013...

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2013... 4 1.1 Financování v roce 2013... Obsah I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 1. Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2013... 4 1.1 Financování v roce 2013... 5 1.1.1 Priority státního rozpočtu... 5 1.1.2 Schválený

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-40046/2013/11-1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2012

MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-40046/2013/11-1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2012 MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-40046/2013/11-1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2012 Duben 2013 Obsah: A. Úvod... - 2 - B. Příjmy kapitoly Všeobecná pokladní správa... - 2 -

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o hospodaření za rok 2007 květen 2008 Seznam používaných zkratek Úvod OBSAH 1. Hlavní úkoly MPO v roce 2007 a legislativní činnost 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti MPO za rok

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost_ září 2007

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost_ září 2007 _ září 2007 1 _ září 2007 Obsah Úvod... 1 I. Současná ekonomická a sociální analýza v oblasti vzdělávání... 5 Normativní rámec vzdělávání v ČR...5 Demografická struktura populace ČR ve vztahu k vzdělávání...5

Více

Zpracoval: Ing. Luděk Tesař, ludek.tesar@regionservis.cz

Zpracoval: Ing. Luděk Tesař, ludek.tesar@regionservis.cz Rozpočtový výhled Statutárního města České Budějovice do roku 2013 obsahuje analýzu dosavadního hospodaření města zahrnuje dopady světové finanční krize srpen 09 Zpracoval: Ing. Luděk Tesař, ludek.tesar@regionservis.cz

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru 2013 29 Státní rozpočet 2013 29 Krajské rozpočty

Více

1 REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ

1 REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1 REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ Pro vývoj veřejných financí vyspělých zemí světa je zhruba od 70. let minulého století charakteristické tíhnutí k rozpočtovým deficitům. Kumulace rozpočtových deficitů pak vede

Více