Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika"

Transkript

1 Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: Predikce na y Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází na 215 z růstu 2,4 % sdílených daní, oproti tomu je predikce Cityfinance nižší o: 1 % Dlouhodobý vývoj celkových daňových příjmů v tis. Kč s výhledem Cityfinance 1 Na čem závisí sdílené daňové příjmy konkrétně Avízo o finančním zdraví*: -1 Doposud pravděpodobně výborné finanční zdraví Počtu obyvatel přepočtenéh o koeficientem 7,8% Prostého počtu obyvatel 13,% Počtu žáků 14,6% Započtené výměře katastrálního území 1,5% Výhoda: Nárůst počtu obyvatel. Výhoda: Přírůstek počtu zaměstnanců pracujících v katastru. Riziko: Stagnace výnosů některých daní. *škála "trestných bodů" od -2 (nejlepší) po 15 (nejhorší). Avízo semaforem je velmi hrubě orientační. Obsah: Použité zkratky: DP - daňové příjmy Daňové příjmy v druhovém členění rozpočtové skladby. DPH - daň z přidané hodnoty Vývoj struktury daňových příjmů s výhledem. DPFO ZČ - daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Postup výpočtu dańových příjmů. DPFO - daň z příjmů fyzických osob Skutečnosti příjmů a výdajů od 1997 v tabulkách a grafech. DPFOP (OSVČ) - daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Vývoj finančního prostoru samosprávy atd. DPPO - daň z příjmů právnických osob Východiska: Vypracoval: Ing. Luděk Tesař Neumannova 147/12 Využívá vyhlášku MF ČR č. 186/214 Sb IČO: DIČ: CZ Reaguje na hrozbu stagnace ekonomiky ČR. mobil: pro informace k fakturaci apod. využívejte Cityfinance = finance s citem, hodnota navždy. 1/11

2 Služba: Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá satistika Vývoj a upravené predikce daňových příjmů dle Cityfinance s výhledem v tis. Kč Predikce vychází z MFČR ponížené o 1% INDEXY INDEXY Bilance (tis. Kč) * 216* 217* 215/2 217/ Daňové příjmy: ,3 11, DPFO ZČ: ,4 112, DPFO OSVČ:** ,3 1, 1113 DPFO zvláštní sazba (z kapitálových výnosů): ,3 1, DPPO: ,5 17, DPPO za obce:** ,3 1, 1211 DPH: ,7 93,3 133 až 135 Místní poplatky a ostatní DP:** , 1, 1361 Správní poplatky: , 1, 1511 Daň z nemovitostí: , 1, NEJVĚTŠÍ VNĚJŠÍ DOPADY NA DAŇOVÉ PŘÍJMY OBCE (tis. Kč): Na žáky součástí RUD neupřesněno neupřesněno Přibližný dopad světové finanční krize v roce vypočítáno oproti původně očekávanému růstu daňových příjmů o 9 % **Jedná se o daně silně reagující na místní podmínky. Propočet je proveden z upravených 4 letých průměrů a je nutno vždy zohlednit místní podmínky a data brát hrubě orientačně. *predikce na 214 je uvedena pouze na samostatném listu s postupem výpočtu predikce od 215 vychází se snížených predikcí MFČR. INDEXY INDEXY ZÁKLADNÍ STRUKTURA DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ v tis. Kč * 216* 217* 215/2 217/ DPFO ,6 11,4 DPPO ,5 16,7 DPH ,7 93,3 POPLATKY , 1, DZN , 1, Vývoj struktury a výše daňových příjmů v tis. Kč Vývoj struktury daňových příjmů 1 1% DZN * 216* 217* 8% 6% 4% 2% % * 216* 217* POPLATKY DPH DPPO DPFO Cityfinance, finance s citem, hodnota navždy. 2/11

3 Služba: Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá satistika Písmeno dle Položka 4 zákona č. rozpočtové 243/2 skladby Sb. Daňový příjem Název obce Kraj Okres Postup výpočtu daňových příjmů z predikce MFČR VYHLÁŠKA 264/213 Sb. Středočeský kraj Kolín Kód základní územní jednotky Počet obyvatel k Počet dětí MŠ a žáků ZŠ k tis. Kč daňových příjmů připadá dle RUD na žáky. Sdílené daně celkem pro propočet žáků v tis. Kč Započtená výměra (max. 1 ha výměry katastrálních území obce na obyvatele v ha) 1 97,37 Počet záků v ČR celkem Koeficient postupných přechodů (Příloha č.2 zákona č.243/2 Sb.) 1,1523 7% z vybraných sdílených daní v tis. Kč Procentní podíl obce na výnosu daní podle 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní,5483 Průměrný výnos na žáka v roce 215 v Kč Počet zaměstnanců k Procentní podíl obce na výnosu daně podle 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní, předpoklad z dat MF ČR výhled dle MFČR výhled dle MFČR výhled dle MFČR výnos celkem obce výnos celkem obce výnos celkem obce výnos celkem obce výnos celkem obce c+i+e+g DPFO celkem c+i 1111 DPFO-závislá celkem c DPFO-závislá sdíl. část i DPFO-závislá 1,5 % motiv e+g 1112 DPFO-z přiznání celkem e DPFO-z přiznání sdíl. část g DPFO-z přiznání 3 % d vyjma c 1113 DPFO-zvl.sazba f+h DPPO celkem f 1121 DPPO bez DPPO obci a krajů h 1122 DPPO plac. obcemi a kraji b 1211 DPH** až 135 Místní poplatky a ostatní DP viz tabulka predikcí viz tabulka predikcí viz tabulka predikcí viz tabulka predikcí viz tabulka predikcí Správní poplatky viz tabulka predikcí viz tabulka predikcí viz tabulka predikcí viz tabulka predikcí viz tabulka predikcí a 1511 Daň z nemovitostí CELKEM Sdílené daňové příjmy (písmena b,c,d,f,e) MEZIROČNÍ IDEX SDÍLENÝCH DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 16,4 12, 12,4 12,4 1,8 1,8 1,8 1,8 POZ: odchylky v součtech způsobuje zaokrouhlení u výnosů celkem na desetiny miliard, predikce se týká jen sdílených daní u výlučných se vychází ze 4 letých upravených průměrů *predikce se vstahuje jen na sdílené daně; **od 213 připadá obcím jen 19,93%;***rozdíly způsobené finančními toky a vypořádáním záloh z finančním úřadem tis. Kč Cityfinance = finance s citem, hodnota navždy. 3/11

4 Služba: Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá satistika Druhové třídění rozpočtové skladby Časové řady Okres: Kolín Vývoj příjmů a výdajů v druhovém třídění rozpočtové skladby, včetně predikce daňových příjmů v tis. Kč PREDIKCE CITYFINANCE Bilance (tis. Kč) * 216* 217* 1. Daňové příjmy: DPFO ZČ: DPFO OSVČ: DPFO zvláštní sazba (z kapitálových výnosů): DPPO: DPPO za obce: DPH: až 135 Místní poplatky a ostatní DP: Správní poplatky: Daň z nemovitostí: Nedaňové příjmy: Příjmy z vlastní činnosti a odvody : Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. Příjmy: Kapitálové příjmy: Přijaté dotace: Neinvestiční přijaté dotace (transfery): Investiční přijaté dotace (transfery): z toho: 4112 a neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu: Příjmy celkem: Běžné výdaje: Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné: Neinvestiční nákupy a související výdaje: Neinvestiční trans. soukr. subj.: 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům.: až 56 Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org. a půjčky obyv. (soc. dávky): Kapitálové výdaje: Výdaje celkem: Saldo příjmů a výdajů: FINANCOVÁNÍ: Přijaté půjčky: Uhrazené splátky půjček : Změna stavu na účtech (případně okamžitě likvidní aktiva): Stav na bankovních účtech: Počet osob Počet obyvatel: Počet zaměstnanců: není není není není Počet žáků: není není není není není není není není není není není není není není Zdroj: ČSÚ, MFČR, Vysvětlivky: Rozpis tříd, případně seskupení položek je ekvivalentem "Z toho:", tedy uvádí jen vybraná (specifikovaná) podseskupení, případně položky rozpočtové skladby. Cityfinance = finance s citem, hodnota navždy. 4/11

5 Služba: Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá satistika Vývoj příjmů, výdajů dle druhu - počtu obyvatel a zaměstnanců pracujících na katastru tis. Kč Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY průměr za 1 let Daňové příjmy 15,5 94,5 97,6 132,5 92,9 116, 114,8 12,8 114,4 99,4 11,7 19,6 88,5 111,3 92,9 12,3 123, 13,6 2. Nedaňové příjmy 157,9 47,9 88,4 8,7 97,9 132,8 53,9 259,8 224,6 21,1 176,8 416,9 45,8 84,6 124,5 67,3 8,5 3. Kapitálové příjmy,,1 6255,7 32,9 15,2 1856,2 58,7 8,4 3152,8 47,5 18,2 13,9, 4. Přijaté dotace 11,5 8,5 91,7 1,5 215,2 119, 142,1 76,9 78,7 94,9 13,4 116,7 96,2 15, 123,1 61,9 131,5 13,5 Příjmy celkem 13,3 82,2 127,4 86,4 139,5 117,1 128,5 88,7 97,9 91,1 122,2 124,2 85,8 14,6 18,3 78,9 131,2 11,8 5. Běžné výdaje 12,4 9,8 87,1 13,7 129,7 113,6 127,4 12, 74,6 115,7 121,7 124,4 91,8 13,1 16,4 68,7 115,9 97,2 6. Kapitálové výdaje 14,5 44,2 94,6 67,7 193,1 169,4 16,4 16,7 112,1 35,8 185,4 133,4 11,2 77,, 116,5 177,1 94,4 Výdaje celkem 15,3 69,3 89,3 111,1 141,7 127,9 12,3 13,4 86,3 83,4 132,7 126,6 94,2 95,9 111,1 8,8 138,2 14, Počet obyvatel Počet zaměstnanců Počet žáků INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY průměr za průměr od let 29 Počet obyvatel 1,3 99,9 99,7 97, 1, 98,9 99,7 1,4 1,2 1,4 1,9 11,5 1,1 99,7 1,3 99,9 1,4 1,1 Počet zaměstnanců 99,2 118,8 97, 95,9 98,6 1, 1,3 81, 13,4 14,3 98,6 15,4 16,5 13,7 DOPAD ZMĚNY POČTU OBYVATEL NA DAŇOVÉ PŘÍJMY tis.kč roční za poslední průměr 4 y Změna počtu obyvatel Změna daňových příjmů v tis. Kč změnou počtu obyvatel průměr za posledních 5 let POZ: 25 změna financování školství, 23 vznik ORP (obcí s rozšířenou působností) podle zákona č. 314/22 Sb.; 212 změna v oblasti sociálních transferů Zdroj: ČSÚ, MFČR ARIS WEB, Cityfinance = finance s citem, hodnota navždy. 5/11

6 Služba: Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá satistika Provozní saldo je zásadním ukazatelem finančního zdraví. Vypočítá se jako rozdíl běžných (provozních) příjmů a běžných (provozních) výdajů. Vývoj "finančního prostoru samosprávy" (provozního salda a zůstatků na účtech) Znamená velmi zjednodušeně částku, která samosprávě zbývá daný na rozvoj a investice majetku po úhradě provozu, ovšem POZOR, bez zohlednění odpisů majetku! tis. Kč % ZMĚNY Údaje (čísla značí druhové členění rozp. skladby) PRŮMĚR Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) % -4% -31% 21% -3% 5 Běžné výdaje (provozní) % 6% -31% 16% -1% Uhrazené splátky půjček PROVOZNÍ SALDO (tis. Kč) Zbývá po uhrazení splátek úvěrů (tis. Kč) % Podíl provozního salda na běžných příjmech 26% 21% 34% 23% 24% 23% 2% 2% 11% 12% 15% REPUBLIKOVÝ PRŮMĚR % podílu provozního salda na běžných příjmech 16% 17% 24% 2% 23% 24% 17% 22% 18% 2% 24% Stav na bankovních účtech (tis. Kč) tis. Kč Provozní saldo po úhradě splátek úvěrů + Suma od stav na bankovních účtech předchozího u (tis. Kč) ZMĚNY BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ (tis. Kč) ZMĚNY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ (tis. Kč) Z hlediska vývoje finančního prostoru samosprávy (provozního salda) se jednalo o: ŠPATNÝ ROK DOBRÝ ROK ŠPATNÝ ROK DOBRÝ ROK DOBRÝ ROK ŠPATNÝ ROK DOBRÝ ROK ŠPATNÝ ROK ŠPATNÝ ROK DOBRÝ ROK Vysvětlení pojmů: Dobrý = finanční prostor samosprávy se zvětšil, tedy běžné příjmy se vyvíjely lépe než běžné výdaje (špatný = opak) Finanční prostor samosprávy (Provozní saldo a stav na bankovních účtech v tis. Kč) PROVOZNÍ SALDO (tis. Kč) Zbývá po uhrazení splátek úvěrů (tis. Kč) Stav na bankovních účtech (tis. Kč) Cityfinance = finance s citem, hodnota navždy. 6/11

7 Služba: Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá satistika Grafy 1/4 8 Vývoj počtu obyvatel a počtu zaměstnanců pracujících v místě Počet obyvatel Počet žáků Počet zaměstnanců 25 2 Vývoj salda příjmů a výdajů v tis. Kč Okamžitý finanční potenciál samosprávy v tis. Kč (Provozní saldo po úhradě splátek úvěrů + stav na bankovních účtech předchozího u) Vývoj příjmů a výdajů v tis. Kč Cityfinance = finance s citem, hodnota navždy. 7/11

8 Služba: Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá satistika Grafy 2/ Vývoj a struktura příjmů v tis. Kč 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% Vývoj struktury příjmů v % 4. Přijaté dotace 3. Kapitálové příjmy 2. Nedaňové příjmy 4 2 2% 1% 1. Daňové příjmy % Vývoj a struktura výdajů v tis. Kč Vývoj struktury výdajů v % % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 6. Kapitálové výdaje 5. Běžné výdaje Cityfinance = finance s citem, hodnota navždy. 8/11

9 Služba: Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá satistika Grafy 3/4 Běžné příjmy a běžné výdaje v tis. Kč Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) Běžné výdaje (provozní) Mimořádné příjmy v tis. Kč Kapitálové příjmy: Investiční přijaté dotace (transfery): Roční změny běžných příjmů a běžných výdajů v tis.kč ZMĚNY BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ (tis. Kč) ZMĚNY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ (tis. Kč) POZ. V roce 25 došlo ke změně toku výdajů a příjmů na školství. Velké poklesy příjmů a výdajů v tomto roce v této oblasti neovlivnila samospráva. Cityfinance = finance s citem, hodnota navždy. 9/11

10 Služba: Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá satistika Grafy 4/4 Neinvestiční nákupy v tis. Kč Platy, pojistné a výdaje za práci v tis. Kč Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům v tis. Kč Neinvestiční transfery obyvatelstvu v tis. Kč POZ. V roce 25 se změnily toky financí na školství a v roce 212 se změnilo vyplácení sociálních dávek. Velké poklesy příjmů a výdajů v těchto letech neovlivnila samospráva. Cityfinance = finance s citem, hodnota navždy. 1/11

11 Skutečnosti a predikce výnosů některých daní dle MF ČR září 214 (použito jako zdroj k sestavení návrhu státního rozpočtu) UPOZORNĚNÍ - Zaslaný výpočet používá tuto predikci s tím, že pro y 215 až 217 jsou výnosy oproti této predikci sníženy. mld. Kč Vybraný daňový příjem Skutečnost 212 Skutečnost 213 Předpoklad 214 Výhled 215 INDEX Výhled 216 Výhled 217 celkem SR obce celkem SR Obce celkem SR obce celkem SR obce 15/14 celkem SR obce celkem SR obce DPH 278,2 199,6 55,5 38,5 22, 64,3 315,6 225,1 65,7 321,6 229,3 67, 12, 331,8 233,1 69,1 342,8 24,8 71,4 DPPO celkem 133,6 89,2 32,8 126,5 81,4 34,1 133,3 86, 35,7 137,8 89, 36,7 12,8 143, 92,5 38, 148,2 96, 39,2 v tom: DPPO 128, 89,2 27,4 12,7 81,4 28,5 127,5 86, 3,1 131,9 89, 31,1 13,3 137, 92,5 32,3 142,2 96, 33,5 DPPO plac. obcemi a kraji 5,6 5,4 5,8 5,6 5,8 5,6 5,9 5,6 1, 6, 5,7 6, 5,7 DPFO celkem 136,3 92,6 31,6 141,6 94,6 34,9 15,3 99,9 37,5 157,8 14,8 39,6 15,6 166,5 19,1 42,8 174,7 114,5 44,9 v tom: DPFO-zvl.sazba 13,2 9,2 2,8 12,8 8,7 3, 13,3 9, 3,1 13,5 9,1 3,2 13,2 13,6 9,2 3,2 13,6 9,2 3,2 DPFO-z přiznání celkem 3,3 1,7 1,4 2,7 1,4 1,2 5,1 2,6 2,2 6,4 3,3 2,8 127,3 6,5 3,3 2,9 6,5 3,3 2,9 DPFO-z přiznání sdíl. část 2,3 1,7,4 1,9 1,4,4 3,6 2,6,7 4,5 3,3,9 128,6 4,5 3,3,9 4,5 3,3,9 DPFO-z přiznání 3 % 1, 1,,8,8 1,5 1,5 1,9 1,9 126,7 2, 2, 2, 2, DPFO-závislá celkem 119,8 81,7 27,4 126,1 84,5 3,7 131,9 88,3 32,2 137,9 92,4 33,6 14,3 146,4 96,6 36,7 154,6 12, 38,8 DPFO-závislá sdíl. část 118, 81,7 25,6 124,2 84,5 28,8 129,9 88,3 3,2 135,8 92,4 31,5 14,3 144,2 96,6 34,5 152,3 12, 36,5 DPFO-závislá 1,5 % motiv. 1,8 1,8 1,9 1,9 2, 2, 2,1 15, 2,2 2,2 2,3 2,3 Daň z nemovitostí 9,5 9,5 9,8 9,8 1, 1, 1,1 1,1 11, 1,2 1,2 1,2 1,2 Místní a správní poplatky 6,8 6,8 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 1, 7,7 7,7 7,7 7,7 Poplatky za znečišťování život. prostř. Odvod z loterií 4,6 1,7 2,9 4,4 1,6 2,8 4,4 1,6 2,8 4,4 1,6 2,8 1, 4,4 1,6 2,8 4,4 1,6 2,8 5,9 1,8 4,1 8,1 2,6 5,4 7,6 1,8 5,8 7,3 1,7 5,6 96,6 7,3 1,7 5,6 7,3 1,7 5,6 Spotřební daně 14,4 133,2 137,6 13,6 139,5 132,3 14,6 133,4 143,7 136,4 144,4 137, Celkem vybrané daňové příjmy 715,3 518,1 143,2 744,2 53,9 159, 768,4 546,7 165,2 787,3 559,8 169,5 814,6 574,4 176,2 839,7 591,6 181,8 % meziroční změna 2,% 1,% 4,% 2,5% 11,1% 3,3% 3,% 3,9% 2,5% 2,4% 2,6% 3,5% 2,6% 4,% 3,1% 3,% 3,2% Zdroj: MF ČR Cityfinance = finance s citem, hodnota navždy. 11/11

Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem na roky 215 až 218 Obsahuje: analýzu financí městyse uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí

Více

Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí. Moravská Třebová

Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí. Moravská Třebová Zpracováno dne 23. 7. 2014 Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116

Více

Zpracoval: Ing. Luděk Tesař, ludek.tesar@regionservis.cz

Zpracoval: Ing. Luděk Tesař, ludek.tesar@regionservis.cz Rozpočtový výhled Statutárního města České Budějovice do roku 2013 obsahuje analýzu dosavadního hospodaření města zahrnuje dopady světové finanční krize srpen 09 Zpracoval: Ing. Luděk Tesař, ludek.tesar@regionservis.cz

Více

AKTUALIZACE. Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí

AKTUALIZACE. Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí Zpracováno dne 30. 3. 2015 AKTUALIZACE Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu:

Více

LANŠKROUN ANALÝZA FINANCÍ MĚSTA ROZPOČTOVÝ VÝHLED VČETNĚ SWOT ANALÝZY FINANCÍ NASTAVENÍ UKAZATELŮ ROZPOČTŮ A PRAVIDEL ŘÍZENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ MĚSTA

LANŠKROUN ANALÝZA FINANCÍ MĚSTA ROZPOČTOVÝ VÝHLED VČETNĚ SWOT ANALÝZY FINANCÍ NASTAVENÍ UKAZATELŮ ROZPOČTŮ A PRAVIDEL ŘÍZENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ MĚSTA Zpracováno dne 3. 11. 2013 Zvýšení kvality řízení na MěÚ Lanškroun CZ.1.04/4.1.01/89.00080 LANŠKROUN ANALÝZA FINANCÍ MĚSTA ROZPOČTOVÝ VÝHLED VČETNĚ SWOT ANALÝZY FINANCÍ NASTAVENÍ UKAZATELŮ ROZPOČTŮ A PRAVIDEL

Více

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 11. března 2015, Karlovy Vary OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA MIKULOV 2015 2019 A2-/AQE STR 2

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA MIKULOV 2015 2019 A2-/AQE STR 2 11) ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA MIKULOV 215 219 A2-/AQE Dobrý subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě kvalitní

Více

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011 36. Den malých obcí Zásady správn vného hospodařen ení obcí a jejich financování v návaznosti n na návrh n státn tního rozpočtu Ministerstvo financí ČR listopad 2011 CELOSTÁTNÍ INKASO VYBRANÝCH DAŇOVÝCH

Více

Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice

Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice 2013 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice REGIONSERVIS s.r.o. 28.8.2013 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice, srpen 2013 Strana 2 z celkem 29 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. ÚVOD...

Více

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů září 2010 1 Hospodaření obcí v letech 2009 až 2011 Rok (v mld. Kč) 2009 1) 2010 2) 2011 3) Celkové příjmy

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2015 Číslo: 1 V Praze dne 30. ledna 2015

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2015 Číslo: 1 V Praze dne 30. ledna 2015 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2015 Číslo: 1 V Praze dne 30. ledna 2015 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1 Obsah: 1. Plnění příjmů a výdajů str. 3 7 tabulka 1 4

Více

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013 2. Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy byly k 31. 12. 2014 splněny ve výši 56 928 851,32 tis. Kč, tj. na 113,13 % rozpočtu upraveného (dále také jen RU nebo UR). Celkový přehled o dosažených příjmech

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Č e r v e n 2 0 1 3 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 F. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DALŠÍCH SLOŽEK VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ A O FONDECH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Obsah I. INFORMACE O HLAVNÍCH VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ

Více

Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v tis.kč ) - měsíční

Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v tis.kč ) - měsíční Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v ) - měsíční Tab.č.1 daň z příjmů fyzických daň z příjmů fyzických daň z příjmů daň z příjmů fyz. daň z přidané daň z c e l k e m osob ze závislé činnosti osob z

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Finanční odbor předkládá radě města k projednání V Dačicích: 30. 11. 2012 Vypracovala: Ing. Lea Andrejsová Návrh rozpočtového u města Dačic na období r. 2014

Více

5. Vybrané ekonomické údaje 5.1. Finanční vypořádání hlavního města Prahy se státním rozpočtem za rok 2011

5. Vybrané ekonomické údaje 5.1. Finanční vypořádání hlavního města Prahy se státním rozpočtem za rok 2011 5. Vybrané ekonomické údaje 5.1. Finanční vypořádání hlavního města Prahy se státním rozpočtem za rok 2011 Při sestavě návrhu finančního vypořádání hlavního města Prahy za rok 2011 vycházel odbor rozpočtu

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-11 929/2015/1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2014

MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-11 929/2015/1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2014 MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-11 929/2015/1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2014 duben 2015 Obsah A. Úvod... - 2 - B. Příjmy kapitoly Všeobecná pokladní správa... - 2 - B.1.

Více

I. Příjmy a výdaje města Blansko

I. Příjmy a výdaje města Blansko ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA BLANSKO NA OBDOBÍ 2015 2017 0 I. Příjmy a výdaje města Blansko Rozpočtový výhled je dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 11. dubna 2011 Č.j.: KPR 2036/2011 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2010 Předkládá: PhDr.

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-40046/2013/11-1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2012

MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-40046/2013/11-1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2012 MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-40046/2013/11-1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2012 Duben 2013 Obsah: A. Úvod... - 2 - B. Příjmy kapitoly Všeobecná pokladní správa... - 2 -

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 14. dubna 2014 Č.j.: KPR 2277/2014 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2013 Předkládá: Ing.

Více

Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2.

Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2. Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2. října 2013, Plzeň OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST ČR PŘEHLED

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011 (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 661/2012 ze dne 25.6.2012) OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více