světpro rodiče téma: Odpovědnost Skauting přátelé, na které se můžu obrátit foto: Tomáš Gal

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "světpro rodiče téma: Odpovědnost Skauting přátelé, na které se můžu obrátit foto: Tomáš Gal"

Transkript

1 Skautský světpro rodiče foto: Tomáš Gal téma: Odpovědnost Skauting přátelé, na které se můžu obrátit

2 Máte v hlavě GPSku? Poznejte Českou republiku v této zeměpisné hře. Seřaďte jednotlivá města a zajímavá místa naší země podle jejich zeměpisné polohy. Hra, která není pouze zábavou, ale dozvíte se u ní spoustu věcí. A kde vlastně leží ty Kotěhůlky? Stačí si zahrát tuto hru a dozvíte se to! Nyní za skvělou cenu v prodejnách Pompo a Sparkys. JAZYKOVÉ POBYTY JE LEPŠÍ UČIT SE JAZYKY V ZAHRANIČÍ S NÁMI NEŽ DOMA SAMI! DOSTUPNÉ pro každého právě TEĎ jednička na trhu nejkvalitnější servis garance nejnižší ceny Studujte 10 jazyků ve 30 zemích světa! infolinka /JazykovePobytyVZahranici

3 téma čísla: Odpovědnost skaut.cz/rodice Milí čtenáři, dostává se vám do rukou druhé číslo magazínu, který je určený zejména rodičům skautů, skautek, vlčat a světlušek. Hlavním tématem tohoto čísla je odpovědnost. Pokusili jsme se jej pokrýt z různých úhlů a zachytit tak všechny významy slova odpovědnost. Přinášíme vám např. informace o tom, za co všechno jsou zodpovědní vedoucí oddílů, jak důležitým prvkem pro výchovu k odpovědnosti je pro skauty družinový systém, nebo příběh o tom, jak se dospělá skautka rozhodla pozitivně ovlivnit své okolí. Stejně jako v minulém čísle si můžete přečíst i o zkušenostech jiných rodičů. Věříme, že v tomto čísle najdete odpovědi na některé své otázky, které se skautingu týkají. Budeme rádi, pokud nám napíšete své názory nebo reakce na články. Oceníme i jakoukoliv jinou zpětnou vazbu na to, co vám v tomto magazínu chybí, nebo přebývá. Milí rodiče, příjemné čtení přeje Kateřina Kuberová šéfredaktorka magazínu Skautský svět pro rodiče je nový občasník pro rodiče skautů a skautek. Vydává Junák - svaz skautů a skautek ČR. Distribuováno zdarma jako příloha časopisů pro děti: Světýlko a SKAUT-Junák. Skautování dětí nám přineslo kamarády Hanky Grubhofferové jsem se zeptala, jaké to je mít doma 3 skauty. Jedním pražským střediskem, i když různými oddíly, si totiž prošly všechny její děti, které už jsou dnes dospělé. U dětí ale nezůstalo, společně s dalšími rodiči se před pár lety pustila do organizování velké akce a středisko vyrazilo sjíždět řeku. Dnes se počet účastníků (rodičů, dětí i vedoucích) každoroční Vody s rodiči počítá na desítky. Co všechno skauting obnáší z pohledu rodiče? foto: David Pohanka Z počátku něco starostí a nákupů cožpak kroj a turistické vybavení, spíš člověk tápal, jaký batoh pro malé vlče, aby se do něj vešly věci na vícedenní výpravu a zároveň ho to nebožátko uneslo (a nemusel se s ním tahat vedoucí). Pak taky doprovázení na schůzky a místa srazů. Přece jen - prvňák se docela snadno ztratí. První odjezdy na tábor, kdy se v obýváku vršily nekonečné hromady prádla, které se zdálo nemožné zabalit do předepsaných kufrů pod postel ve stanu, pašování prvních pohledů vedoucím ještě před odjezdem a psaní dalších. Přiznám se, že jak děti vyrůstaly, začala jsem to flákat ke konci jsem prostě napsala jeden dopis, třikrát zkopírovala a poslala. Pak vedoucí našeho nejmladšího přišel s myšlenkou výprav s rodiči. Napoprvé to byla jen odpolední vycházka, ale nikdo si nestěžoval, tak přituhlo a vyrazili jsme na celý víkend na Zlatou Korunu. Bylo to překvapivě fajn, blíž jsme se seznámili s ostatními rodiči, s tím, co vlastně dělají ve skautu naše děti, viděli jsme svoje děti tak, jak se chovají v tlupě ostatních. A takovou podařenou akci by bylo škoda nezopakovat, takže se v krátkém čase začaly organizovat výjezdy rodičů s dětmi pro jednotlivé oddíly i pro celé středisko. No a pak jednou přišly děti s tím, že by bylo prima jet na vodu a že vedoucí jsou poměrně dost proti (ne že bych se jim divila je to přece jen zodpovědnost), prý snad jedině kdyby se jelo s rodiči a každý si odpovídal za vlastní ratolesti. A protože s kamarády nemáme rozum - zato každý po třech dětech, nechali jsme se umluvit, že to vlastně není žádný problém a tak vznikla další dnes již tradiční oddílová akce - Voda s rodiči. Takže nám skautování dětí přineslo i pár kamarádů, se kterými se stýkáme dodnes. A dodnes jezdíme na podzim se skauty na vodu, i když z dcery už je vedoucí mrňat a kluci se s kamarády setkávají jen občas. Hana Grubhofferová 3

4 Výchova k odpovědnosti Učím-li někoho, učím se sám. foto: Matěj Šmíd Odpovědnost je v dnešní době často skloňované slovo. Vnímáme, že děti mají někdy více práv a méně povinností, ale že se svou svobodou často neumí správně nakládat. A jak je to naučit? Výchova k odpovědnosti je běh na dlouhou trať a má své místo v rodině i ve škole. Skauting se snaží aktivizovat děti už od nejútlejšího věku tak, aby přebíraly odpovědnost za sebe i své okolí. Využívá k tomu vrstevnických skupin, tzv. družin. O fungování družiny se starají všichni skauti společně a v jejím čele stojí rádce nebo rádkyně, kteří mají více zkušeností. Peer princip Slovo peer pochází z angličtiny a znamená v překladu vrstevník. Základem peer metod je práce s vrstevníkem, který je pro děti (zejména v pubertě) přijatelnějším vzorem než dospělý pedagog nebo rodič. S peer principem se pracuje nejen ve skautingu (formou družinového systému), ale v poslední době se začíná využívat i v českém školství zejména v oblasti prevence rizikového chování (šikana, závislosti, kriminalita, nezdravý životní styl). Ve skautských oddílech rádci absolvují vzdělávání, kde se učí vést družinu a připravovat program pro své vrstevníky. Nejvíc znalostí a dovedností se naučí, pokud je předávají a učí ostatní. Zapojit všechny členy týmu do chodu družiny, naučit je spolupracovat a podílet se na společném úspěchu, je pak pro rádce jeden z nejtěžších úkolů. Na principu učím-li někoho, učím se sám je založen celý skautský systém a motivace dobrovolníků v Junáku. Vedení oddílu rozvíjí mne samotného (učím se připravovat zajímavý program, komunikovat s rodiči, vést lidi, plánovat), ale i děti, které v oddíle jsou. To, že rádce vede družinu, motivuje jeho samotného k seberozvoji. On sám na sobě chce pracovat, aby měl co předávat dál, aby na schůzce měl co druhé naučit. A pocit důležitosti pro druhé je od období puberty jedním z nejsilnějších motivů. Naproti tomu ostatní členové družiny vnímají komplexně a průhledně fungování družiny vidí, že se nic samo od sebe neudělá. Vidí, že uklizená klubovna, teplý oběd, hezká oddílová nástěnka nebo zajímavý program na schůzku vyžaduje jejich osobní zapojení. Tento systém u dětí rozvíjí odpovědnost a samostatnost. Více vnímají dopad své činnosti (či nečinnosti) na dění okolo sebe. Zároveň se učí respektovat i neformální autority. Oproti škole nebo rodině, kde jsou pod dohledem někoho o generaci staršího, ve skautské družině mají za šéfa jen o něco málo staršího kamaráda, se kterým navíc program spolupřipravují. Učí se řešit konflikty mezi sebou jinak než autoritativním rozhodnutím dospělého, umí přistoupit na kompromis a vzájemně spolupracovat. Každý člen družiny je jiný a do skupiny přináší své záliby, hry, které ho baví a chce je ukázat ostatním. Dá se říct, že se tak děti učí od sebe navzájem. 4

5 Na návštěvě u dívčího skaut.cz/rodice Družinový systém v praxi oddílu v Hlinsku Petra Popelková - Popelka Příprava rádců je výhodná investice aneb Jak to probíhá v praxi Jak vzniká družina? Novou družinu zakládáme většinou ve chvíli, kdy k nám do oddílu skautek přichází větší skupina světlušek nebo se nám podaří na náboru přibrat větší počet dětí. Snažíme se, abychom kamarádky netrhali od sebe, takže se stává, že máme v družině i větší věkové rozdíly. Zprvu družinu vede někdo ze staršího vedení, aby si děti zvykly na systém a zafixovaly si pravidla, která na schůzkách platí. Postupně se děti zapojují do tvorby programu družiny, ve spolupráci s vedoucí připravují hry a třeba hlasují nad tématem další schůzky. Časem program schůzek přebírá rádkyně družiny a vedoucí sleduje schůzky z povzdálí, aby si byla jistá, že vše klape, jak má. Co myslíš, že dětem družinový systém dává? Myslím, že nejzásadnější přínos je v postupném získávání odpovědnosti. U světlušek a vlčat mají nejprve odpovědnost sami za sebe když hned na první výpravě zjistí, že je potřeba si dát boty sušit ke kamnům, jinak budou i ráno mokré. U skautů i skautek se pak učí přejímat odpovědnost i za své nejbližší kamarády. Pokud zapomene zjistit spoj domů z družinové výpravy nebo nechá doma kotlík, ve kterém měla družina celý víkend vařit, bude muset danou situaci zvládnout vyřešit nějak jinak. Učí se v bezpečném prostředí oddílu nést důsledky svého jednání a zároveň se rozhodovat nejen s ohledem na svoje potřeby, ale vnímat i druhé lidi a pomáhat jim. Jaký je program na schůzkách? Program schůzky tvoříme na základě oddílového plánu, který sestavuje vedoucí oddílu ve spolupráci s rádkyněmi družin a staršími členkami vedení. Témata mohou vycházet ze skautské stezky, se kterou děti celoročně pracují, nebo se sestavují na základě aktuálních potřeb (rozvoj spolupráce, odpovědnosti,...). V programu se objevuje první pomoc, ekologie, sport a hodně praktických dovedností (od vaření přes práci s internetem až po orientaci v mapě). Naším hlavním záměrem je učit děti věcem, které jsou důležité a užitečné v běžném životě, nejen ve skautském oddíle. Program schůzky nepřipravuje jenom rádkyně sama, ale do příprav zapojuje i ostatní skautky podle jejich zájmu. Družiny podnikají i speciální akce - programem schůzky tak může být i oslava Velikonoc, návštěva kina nebo sportovní akce. Jak jsou rádkyně podporovány (a kontrolovány) vedením? Podporou rádců se aktuálně zabývá i Junák jako celek. Je důležité umět rádce naučit, jak správně připravit schůzku i jak pracovat se skautskou stezkou. Pro rádce funguje také webový portál teepek.cz. foto: Dagmar Hloběnová Naše rádkyně družin jsou členkami oddílové rady, která se schází přibližně jednou za měsíc. Na poradě tvoříme plán témat na příští schůzky a společně řešíme potíže, které se během schůzek vyskytnou. Dále pro rádce a rádkyně naše středisko dvakrát do roka pořádá víkendová rádcovská setkání Očko. Jsou napůl vzdělávací a napůl motivační a hlavně hodně inspirativní. Jsou s rádcovským systémem i problémy? Rozhodně není vše ideální, většinou jsou problémy hlavně ze začátku, než si děti zvyknou fungovat samostatně bez dospělého vedoucího a naučí se poslouchat se navzájem a spolupracovat. Práce s rádci je poměrně časově náročná, ale na druhou stranu je to výhodná investice, protože z dětí, které si vyzkoušely roli rádce, se později stávají organizačně schopní a velmi šikovní členové vedení (nejen družin ale i oddílů a středisek). 5

6 Skauting a aktivní občanství Denně potkávám na ulici různé dobročinné spolky, nadace, sdružení většina z nich po mně chce, abych si koupila, přispěla, podepsala, angažovala se společně s nimi. Cítím se téměř ochromena všemi těmi možnostmi, které se mi nabízejí a jako spolutvůrce veřejného života z uvedené definice si při tom tedy nepřipadám. Tak jak se s tím vyrovnat? Vždycky jsem si přála být aktivním člověkem, který se zajímá o okolní svět, a najednou mám z těch všech možností pocit jakési nedostatečnosti na každém rohu volá svět po mé pomoci a já nevím, kam dřív skočit. K zahnání tohoto pocitu ale stačí málo aktivní občan se nemusí nutně snažit o záchranu celého světa sledovat dění ve svém bezprostředním okolí a pokoušet se ho měnit k lepšímu znamená více než dost. si vetkla za cíl věnovat se seniorům z domovů důchodců a pomoci jim v tom, aby se cítili stále užiteční a důležití pro ostatní. Projekt jsme nazvali Senioři pomáhají : společně se seniory vyrobíme předměty, které poté prodáme, výtěžek poputuje na zdravotní přístroj pro malou holčičku s těžkou formou cukrovky. Být aktivním občanem znamená nejen pasivně uplatňovat svá práva a svobody; být aktivním občanem znamená být také spolutvůrcem veřejného života. Následovalo hledání kontaktu na vhodný domov důchodců a další přípravy, plánování a porady. Senioři pomáhají se navíc uskutečnili hned dvakrát a pokaždé v jiném městě o to rozmanitější bylo naše publikum a zážitky. V naší skupině jsme se předem trochu obávali, aby naše návštěva domova neměla jen charakter obyčejné návštěvy bez hlubšího dopadu. Ovšem už v průběhu akce nám bylo Skauting mi v tomto ohledu dal docela dobrou školu od obyčejného třídění odpadků s vysvětlením, k čemu je to dobré, přes projekt pro seniory na vůdcovském kurzu až po stimul k vlastní činnosti pro občanské sdružení. Spouštěcím motorem pro naši občanskou aktivitu byl skautský vůdcovský kurz, jehož součástí byl program aktivní dobrý občan. Cílem bylo realizovat v době kurzu společensky prospěšný projekt. Prvním úkolem nás účastníků bylo zamyslet se nad tím, jaký problém v našem okolí nás pálí a jak bychom se mu chtěli věnovat. Za jediný večer se s podivuhodnou rychlostí zformovaly skupiny věnující se problematice grafitti, pořádku ve městě a nekuřáckých restaurací. A také naše skupina, která foto: Anna Koutská 6

7 foto: Petr Puna skaut.cz/rodice aktivní občan se nemusí nutně snažit o záchranu celého světa jasné, že většina seniorů skvěle chápe, o co jde, a dělá jim radost i ona změna oproti obvyklým činnostem a to byl skutečně dobrý pocit pro obě strany. Kromě pomoci holčičce a dobrého pocitu pro seniory byl projekt Senioři pomáhají prospěšný i nám organizátorům. Ukázalo se, že existují lidé se zájmem o ostatní a s chutí a vůli něco aktivně zlepšovat a díky této kombinaci lze změnit a vytvářet mnohé. Skauting je cesta, která vede mladé lidi k zájmu o své okolí a snaží se z nich vychovávat aktivní občany. Už to, že se dobrovolníci podílejí na činnosti oddílů a věnují svůj čas dětem, je jistý druh aktivismu. Vynakládají svou energii na aktivity, prostřednictvím kterých mění svět k lepšímu. Anna Koutská - Amico Aktivní občanství ovšem neznamená naivní aktivismus, který může stavět problémy černobíle a být velmi bezohledný. Ať už se jedná o jakoukoli problematiku, je důležité se o ní nejprve dobře informovat, pohlédnout na věc z více úhlů a pak teprve konat a to s ohledem na to, že přístupy a zájmy různých skupin lidí se liší a žádný názor nemůže být ten jediný univerzální a správný. Výzkum programu Jeden svět na školách z roku 2009 ukázal alarmující zjištění, že pouze 8 % mladých lidí věří, že mohou ve společnosti něco změnit a jsou ochotni to dělat. Sociologové hovoří znepokojeně o tom, že se lidé v západní Evropě a Severní Americe stále méně a méně podílejí na společenském dění. V České republice naštěstí nastal po roce 1989 trend spíše opačný, ale i tak ve srovnání se zavedenými demokraciemi jsou zde lidé stále výrazně občansky pasivnější. Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou. Jsou aktivní v oddíle a svým působením mohou přispívat k pozitivním změnám v místě, kde žijí. 7 JUN SHOP.CZ 100% skautský obchod Nové výdejní místo JUNshopu je pro Vás připraveno v Brně. POZOR, BLÍŽÍ SE TÁBORY! Kompletní skautský sortiment i veškeré vybavení do přírody nakoupíš výhodně u nás v JUNshopu. Batohy již od 1 890,- Kč různé nádobí od 150,- Kč Boty již od 950,- Kč Husky Mauglí Limitovaná série 960,- Kč Díky JUNkartě získáte slevu až 10 % na veškerý sortiment Prodejna: Haškova 7, Praha 7 tel.:

8 Rodiče, skaut.cz/rodice Najděte úkoly, které můžete plnit společně. zapojte se do stezky Kateřina Kuberová - Veverka V minulém čísle jsme se zmínili o skautské výchovné metodě jako o systému, který se snaží vést mladého člověka na cestě jeho osobního růstu. Mluvili jsme o něm v souvislosti s družinovým systémem. Dalším z prvků skautské metody je postupně rozvíjející a podnětný program, který vede k seberozvoji. Právě k tomu pomáhá malá knížečka, kterou máte nejspíš doma také. Stezka. Většina skautů, skautek, vlčat a světlušek přinese domů stezku a budou se chtít pochlubit tím, co už umí nebo jaký úkol je teprve čeká. Stezka (příp. cestička pro světlušky a plavba pro vodní skauty) se dostává do rukou dětem v podobě malé brožury a stává se průvodcem po dobu jejich působení v oddíle i v životě mimo něj. Název jim připomíná putování a stálé hledání správné cesty, během kterého jsme nuceni překonávat různé překážky. Stezky jsou k dispozici všem oddílům v republice. V některých oddílech si ponechali stezky staré nebo si je dotváří podle svých tradic a zkušeností. Také platí, že každý oddíl stezky různě zapojuje do své činnosti. Stezka pro každého Současné stezky jsou promyšlený výchovný nástroj a prošly pilotním testováním v oddílech. Zároveň ale kladou velké nároky na vedoucí, kteří je musí dobře znát a umět používat. Je samozřejmé, že při jejich zavádění do činnosti oddílu se mohou vyskytnout i problémy. Pokud chybí motivace dětí nebo vedoucích, práce se stezkami nefunguje. Stezky jsou přizpůsobené jednotlivým věkovým kategoriím a dále ještě rozdělené do několika stupňů. Sešitky jsou plné aktivit a námětů na individuální i skupinové činnosti. Součástí stezky je také symbolický rámec: Kniha džunglí pro vlčata, Kouzelná lucerna pro světlušky, Příběh Čolka a Žabky pro vodní světlušky a vlčata, skautům a skautkám zas dělají společnost postavy ze světa fantasy. Stezka je nejen drobná knížka, ale přeneseně i celý systém aktivit a přehled znalostí a dovedností, který vedoucí inspiruje k tvoření a vymýšlení dalších programů. Vlastní rozhodnutí vede k zodpovědnosti Některé z aktivit musí splnit každý, kdo se snaží daný stupeň stezky dokončit. Jiné jsou volitelné. Skauti a skautky u nich mají možnost vybrat si z nabídky (splním alespoň dva z těchto pěti úkolů). Jindy mají možnost si aktivitu/úkol dle daných pravidel upravit, nebo si mohou vymyslet svou vlastní. Ne vždy je to možné, ale vedoucí by měl zůstávat v roli průvodce, který pomáhá a navede. Pokud se zadaří, výstupem by měl být úkol, který dítěti pomůže něco se naučit, ale zároveň ho bude bavit. Svou účastí na tvorbě úkolů postupně přebírají zodpovědnost. Dítěti tu tak dáváme prostor se samostatně rozhodovat, hledat způsoby, jak vyřešit problémy a zejména nést zodpovědnost za vlastní rozvoj osobnosti. Skaut či skautka Tereza Hypšmanová Manda vede oddíl světlušek a vlčat a o zapojení rodičů do stezky říká: Ve stezce je spousta možností, jak zapojit i rodiče. Mohou se tak dovědět, co se s dětmi v oddíle učíme a o co usilujeme. Velké pozitivum vidím i v možnosti společně stráveného času nad smysluplnými úkoly. Rodiče by k tomu měli přistupovat zodpovědně, ale ne moc přísně. Důležité je, zda se dítě onen bod opravdu snaží splnit. Většinou se jedná o činnosti, jichž se rodiče účastní běžně, na rozdíl od vedoucích. Jsou zde ale též aktivity, které vyžadují spolupráci. Zřejmě to bude stát rodiče nějaký ten čas navíc, ale pomohou tím dětem se rozvíjet, a to od skautingu přeci očekávají. 8

9 foto: Matěj Šmíd se učí přijímat i důsledky, pokud se splnění aktivity nepodaří, má možnost poučit se z chyb a hledat další řešení. Aktivity samozřejmě nemají děti jen zabavit, ale rozvinout a něco naučit. Proto nemá mnoho smyslu, když si děti vybírají nebo tvoří úkoly, které jsou pro ně příliš snadné. Hodnotu mají takové úkoly, které jsou přiměřenou výzvou. Na druhé straně by se mělo jednat o splnitelné úkoly a dosažitelné cíle, aby plnění úkolu nepřestalo děti rychle bavit. Stezka a rodina Rodina je bezpečné zázemí, kde je nám dobře. Najdeme tam své blízké, kteří nás podrží, když je třeba. Od rodičů, sourozenců a dalších členů rodiny se také můžeme naučit spoustu nových věcí. Stezka má mít přesah ven ze skautské klubovny právě také do domova a rodinného života. Jsou úkoly, které je potřeba splnit doma, a rodiče nebo další členové rodiny mohou pomoci při průběhu plnění i při závěrečném hodnocení aktivity. Určitě Vás potěší nabídka pomoci s každodenními činnostmi V oddíle skautů a skautek Camelot zařadili krátké shrnutí o stezkách do informačního letáku pro rodiče: Skautská stezka je knížečka, kterou děti dostanou na výpravě. Obsahuje spoustu úkolů, z nichž si děti podle určitých pravidel vybírají, které chtějí plnit. Všechny úkoly mají za cíl, aby se děti něco nového naučily, vyzkoušely, vyrobily a tím rozvíjely svoje schopnosti a dovednosti a o světě, ve kterém žijí, přemýšlely. Stezka nově umožňuje zapojit do plnění úkolů i rodiče (v roli hodnotitele). Plnění každého úkolu totiž mají nezávisle na sobě vždy pozorovat dva lidé a potom podat skautovi zpětnou vazbu o plnění úkolu. Pokud vás dítě poprosí o dohled nad nějakým bodem, neodhánějte ho, prosím. Letmým prolistováním stezky sami můžete zjistit, že plnění těchto úkolů může vašemu dítěti jedině prospět. v domácnosti, prarodiče mohou pomoci při tvorbě rodového stromu, celá rodina pak třeba vyrazí na výlet na zajímavé místo. Členové rodiny se mohou stát rádci i při volbě dalších aktivit a podílet se na jejich hodnocení. Nahlédněte tedy do stezky svého dítěte a najděte úkoly, které můžete plnit společně. Popovídejte si s ním o tom, jakou cestu už urazilo a kam se chce vydat. Kromě toho, že získáte obrázek o tom, co všechno již zná a umí, načerpáte třeba i nové nápady pro společnou činnost. Cílem těchto aktivit ve stezce rozhodně není přidělat rodičům práci navíc nebo na ně přenést zodpovědnost za některé úkoly. Je důležité, že si o aktivitách rozhoduje samo dítě a je na něm, zda se rozhodne plnit úkoly i s rodiči. Stejně tak velká část aktivit ze stezky se odehrává v oddíle na schůzce, výpravách nebo táboře. Rodiče však mohou vstoupit do stezky jako důležití partneři jak pro dítě, tak samozřejmě i pro oddíl. 9

10 Časté skaut.cz/rodice Když něco není jasné dotazy rodičů Kateřina Kuberová - Veverka Proč máte noční hlídky? K čemu je to dobré? foto: Rastislav Pečeňa Noční hlídka je jeden z mnoha táborových zážitků. Jednotlivci nebo dvojice dávají po určitou část noci pozor na tábořiště a jeho obyvatele. Sledují, jestli se neděje něco neobvyklého, jestli někdo nebloudí a nehledá záchod nebo jestli někomu ve stanu není špatně. V závažnějším případě probudí vedoucí. Zároveň noční hlídání slouží i jako výchovný prvek. Dítě na hlídce přebírá odpovědnost za ostatní členy tábora. Občas je také potřeba překonat strach, zimu a pocit nepohodlí. K čemu je skautský kroj a jak často ho nosíte? foto: Jaroslav Pulkrábek Skautský kroj je jedním z prvků, které ke skautské výchově patří. Nošením kroje viditelně ukazujeme, že se hlásíme ke stejným myšlenkám, jako další desítky miliónu skautů na celém světě. Kroj má i svůj symbolický význam, připomíná dodržování skautského slibu a prostřednictvím společných součástí podporuje sounáležitost s ostatními v družině, oddíle i celém hnutí. Na košili se připevňují také nášivky a odznaky, které poukazují na zkoušky, které skaut zvládl. Kroj se skládá z košile a skautského šátku. Příležitosti, při jakých si ho děti v oddíle oblékají, jsou různé, a většinou to záleží na tradici daného oddílu. Někteří si berou kroj na sebe vždy, když vyráží na výpravu, v některém oddíle ho oblékají pouze na táborové nástupy nebo ke slavnostnímu ohni. Tak jste teda Vlčata, nebo Lvíčata (Rysové, Kůzlata )? foto: Vojtěch Petr Překvapí vás, když napíšeme, že obojí? Světlušky a vlčata jsou název pro výchovnou kategorii dětí ve věku 7-10 let. Podobně jako děti ve věku let si říkají skauti a skautky a dospívající členové Junáka jsou roveři a rangers. Nicméně jednotlivé oddíly mají kromě číselného označení často ještě svá jména a ta už jsou více různorodá. A tak je klidně možné, že váš syn chodí k vlčatům, která si říkají Skokani. A že je to občas matoucí? Ano někdy dokonce velmi matoucí. Ale jméno oddílu napomáhá k oddílové sounáležitosti, členové oddílu ji často podporují i pokřikem. 10

11 Jak takové středisko může vypadat Oddíl světlušek a vlčat Družina Oddíl skautů Družina Oddíl skautek Roverský kmen Klub oldskautů Družina Družina foto: Romana Balcarová Středisko Moje dcera chodí ke světluškám, do oddílu, který znám. Ale teď by měla jet na výpravu s nějakým střediskem. Co to znamená? foto: Jana Čihařová Středisko je základní organizační jednotka, do které patří více oddílů, které působí na daném místě. Kromě světlušek tu může být oddíl vlčat, skautů, skautek nebo roverské kmeny. Oddíly mezi sebou často spolupracují, mohou podnikat společné výpravy nebo tábory. Pokud se vaše dcera chystá na střediskovou výpravu, znamená to, že jedou nejspíše všechny oddíly (kluci a holky různého věku) pohromadě a děti tam mohou získat nové kamarády-skauty. 11 ci kaci blilika ub u pu hlou áhl all rozzssá da ákk vyd ná un 12 Ju nu 2 dn led V le o ho h k ké s es č et l j je u pu p m mapu ma á r er t kt k, í tí t e le o to tole s uttsskéé au Skka fií, ogrrafi otto foto 5 0 fo ícee neež 50 je víc uje ahu bssa gu a ob t ng auti skkau ů. Nyyníí k ní ntů men ch dokkum vých ový r zo o ra ací a ob usttrrac u ililu r, zdro uzd ou n pouzd e né ev pev p a é vé v a ma m jíma jí a za i t va návva dná ed bjed žeetee obj ůžžete mů m á uttná nutná le e te tele a r ra ě b běra bě s o ro r P. ě ě. t it v i iv z ziv u uz l kl k x ex a n á dá d o do dodá e z i kniz eré kn kktter níí! šen pottěěše pot ní po tní atn osta os ro osta pro st, pr ost žitto á állleeži zá zzál Za výhodnou cenu nabízíme také sadu knihy a limitovaného speciálního dvojitého DVD v luxusním balení Na dobré stopě. Více o speciálních DVD na obchod.skaut.cz. j vydaných u příležitosti výročí 100 let najdete 350,- Kč Kniha samostatně 148,- Kč Pouzdro samostatně 478,- Kč Pouzdro v sadě s knihou Kniha s 2xDVD 499,- Kč

12 Vedoucí oddílu odborník na výchovu i fundraising O každý skautský oddíl se starají dobrovolníci. Podílet se na vedení oddílu jim dává možnost na sobě pracovat a realizovat své nápady. Na druhou stranu to na ně klade také velké nároky. Pojďme tedy nahlédnout pod pokličku toho, kdo to vedoucí oddílu vlastně je a co všechno by měl ovládat, umět a znát. Vedoucí oddílu dělá spoustu věcí, které spolu zdánlivě nesouvisí, ale všechny jsou pro kvalitní chod oddílu důležité: připravuje program pro děti, zajišťuje ubytování na výpravu, stará se o úklid v klubovně, hledá lidi do týmu, ošetřuje drobná zranění, vyřizuje administrativu, shání zdroje a hospodaří s penězi, komunikuje s rodiči i s úřady. To všechno je pořádný kus práce a odpovědnosti. A i přesto, že má k ruce další vedoucí, je to právě on, kdo je garantem, že je v oddíle vše tak, jak má být. Proto je nutné, aby na to vše byl připraven. Vzdělávání dospělých v Junáku je záležitostí propracovaného systému. Pro vedení oddílu je nutné získat tzv. vůdcovskou zkoušku. Zkouška ověřuje, jestli je budoucí vůdce oddílu schopen samostatně vychovávat děti v oddíle, má dostatek znalostí o cílech a metodách skautské výchovy a umí s nimi pracovat. Samotné zkoušce většinou předchází vůdcovský kurz, který nabízí účastníkům přednášky, diskuze a programy zaměřené právě na témata, která jsou pro vedení oddílu důležitá. Vůdcovské kurzy se snaží většinou nabídnout takové programy, které účastníky rozvíjí a posouvají blíže k profilu ideálního vedoucího, který vypovídá, co všechno by měl umět a znát. Kurz i samotná zkouška kladou velké nároky na aktivitu samotných účastníků a většinou se snaží o propojení kurzu s činností oddílů, ze kterých účastníci přicházejí. Smyslem kurzu je předat budoucím skautským vedoucím praktické dovednosti, které využijí ve svých oddílech, a zkouška ověřuje, jestli opravdu tyto dovednosti ovládají a umí je využít i v praxi. 12

13 skaut.cz/rodice Zkoušeli jste se svých vedoucích zeptat, zda jim s něčím nemůžete pomoci, když toho na nich leží tolik? Kateřina Kuberová - Veverka foto: Tomáš Gal Co všechno musí vedoucí umět a znát Nade všemi dovednostmi a znalostmi stojí osobností předpoklady vedoucího a postoj k dětem a druhým lidem. Předpokládá se, že kdo chce vést oddíl, je přátelský člověk, který si umí hrát a respektuje druhé. Své znalosti a dovednosti umí v oddíle využít, zajímá se o okolní svět a podporuje skautské myšlenky. Je slušný a integrální člověk, který má k vedení oddílu zdravou motivaci. Paradoxní je, že tyto nejklíčovější požadavky je často velice těžké ověřit. Pomáhá nám fakt, že většina vedoucích se rekrutuje právě z řad lidí, kteří skautskými oddíly prošli. Zpravidla je déle a snad i lépe známe a věříme, že je skautská výchova pozitivně ovlivnila. Věci, které vedoucí potřebuje znát, se dají rozdělit do několika oblastí. V první velké oblasti najdeme vše, co se týká dětí. Vedoucí jsou vzděláváni v oborech jako je např. psychologie nebo didaktika. Také vědí, jak zajistit bezpečnost na akci a poskytnout první pomoc, když je to potřeba. Vedoucí by se měl orientovat v problémech dnešní doby, s čím se děti potýkají a jaká jim hrozí rizika, co je baví a jak je motivovat. Skautský vedoucí by se měl zamýšlet nad schopnostmi dětí odpovídající jejich věku, pohlaví a zralosti a nezapomínat ani na individuální přístup k dětem a všímat si jejich rozdílů. Další oblastí, která se vedoucích týká, je administrativa a hospodaření v oddíle. Vedoucí musí umět naplánovat rozpočet akce a měl by se také orientovat v možnostech získání dalších zdrojů, jako jsou dotace a granty. Aby vše dobře fungovalo, je nutné, aby vedoucí měl povědomí i o právu i organizační struktuře. To proto, aby věděl, za co nese zodpovědnost a kdo další ovlivňuje chod oddílu. V čem se vedení skautského oddílu odlišuje od jiných oddílů nebo kroužků, je právě skautská myšlenka. Většina vedoucích prožila své dětství ve skautském oddíle. Možná, že právě pro to, že skauting vychovává zodpovědné a aktivní lidi, se dospělí skauti a skautky vrací ke svým oddílům jako dobrovolní vedoucí, věnují čas dětem a předávají skautskou ideu dál, protože je to jedna z cest, jak za sebou zanechat o trochu lepší svět. Vůdcovské kurzy je mají podpořit a nabídnout inspiraci, aby věděli, jak na to a neztráceli svou motivaci. Junák si stanovil přísná kritéria pro ty, kterým děti svěřuje do rukou. Skauti a skautky tak mohou rozšiřovat své znalosti a dovednosti a hledat si nové kamarády v bezpečném prostředí s pomocí svých dospělých vedoucích. Nicméně na všechno se na vůdcovském kurzu připravit nedá. Některé dovednosti přinese čas a zkušenosti. Navíc každý dospělý skaut nebo skautka, který se podílí na vedení oddílu, je jiný a vnáší do činnosti část sebe, své znalosti, zájmy nebo povahové rysy. Děti v něm díky tomu mohou najít vzor nebo kamaráda na dlouhou dobu. Podle všech nároků by však musel být ideální skautský vedoucí superman. Víme, že ani ten nejlepší z vedoucích to neovládá všechno, ale ti dobří se snaží hledat, kde a jak se můžou zlepšit. A mimochodem, zkoušeli jste se svých vedoucích zeptat, zda jim s něčím nemůžete pomoci, když toho na nich leží tolik? 13

14 Jak to vidí...? Přála bych si, aby byli pro oddíl tzv. podporou zvenčí. Pokud bude něco potřeba, ať už přivést dítě na místo srazu či pomoci při stavbě tábora, že se budou snažit nám vyjít vstříc a pomoci. Na některých rodičích to není vidět, ale chtěla bych, aby podporovali své děti v tom, co dělají (na schůzkách, táborech atd.). Každého určifoto: Jan Hrnčíř Nezastupitelnou roli v oddíle nejen pro děti, ale i pro rodiče, má vedoucí. Měl by s rodiči sdílet informace, které se týkají oddílu i jejich dítěte. A také brát rodiče jako partnery, kteří vědí o svém dítěti nejvíce. Rodiče a vedoucí mají totiž jeden společný cíl, a tím je výchova dětí. Vedoucí to někdy nemusí mít lehké. Může se stát, že s nimi některý rodič nespolupracuje. A ne vždy vedoucí umí jasně sdělit svá očekávání rodičům. Zeptali jsme se některých vedoucích, co vlastně od rodičů očekávají. A aby to nebylo jednostranné, zaznamenali jsme také očekávání rodičů směrem k vedoucím. Přečtěte si, jestli se shodují s těmi vašimi. RODIČE, ptejte se, pokud si něčím nejste jistí. Když se vám něco nezdá, nebojte se o tom s vedoucími promluvit a vše si vyjasnit. Důvěřujte jim. Pro svou dobrovolnou práci jsou kvalifikovaní a oddíl znají. Vaše dítě často vidí v jiných situacích než vy, můžete se o něm dozvědět nové věci. Jak to vidí vedoucí? Co si přejí a očekávají od rodičů? Je super, když jsou rodiče naučení omlouvat děti předem, abychom věděli, kolik dětí na akci budeme mít. Ideální skautský rodič taky balí na výpravu s dítětem, ono potom ví, kde co má, co má a tak. Další skvělá věc je, když si rodiče nechají výlety za babičkami, na chatu a podobně na jiné víkendy než jsou výpravy. Monika Lásková - Slůně tě potěší, když za vámi přijde rodič od dítěte z oddílu, celý nadšený z toho, co děláte pro jeho dítě, aby se mohlo realizovat. Chtěla bych, aby věděli, že právě jejich dítko možná v tu chvíli přebrodilo na noční bojové hře potok, lehce zvládne rozdělat oheň a uvařit k tomu čaj, přišít si knoflík a mnoho dalších věcí. Daniela Uzlová - Kšanda Očekávám, že nebudou brát skautský oddíl pouze jako odkládárnu na děti, ale že se budou zajímat o jeho činnost. Chtěl bych, aby mi odpovídali na zprávy a dali vědět, když dítě nejede na výpravu. Roman Štěpánek Jako ohromně důležité vidím to, že od rodičů cítíme vděk a uznání za to, co děláme. Mám vždycky špatný pocit, když přijedeme z výpravy o půlhodiny později a je opravdu k nezaplacení, když mě rodiče uklidní, že se nic neděje a že nám moc děkují za výpravu. A když třeba přijde v neděli večer , ve kterém stojí, že Pepík byl z výpravy nadšený, to opravdu zahřeje. My máme na rodiče štěstí. Michal Malík - Krišot 14

15 skaut.cz/rodice V jakém postavení vlastně jsou vůči sobě rodiče a vedoucí? Hana Grubhofferová, Kateřina Kuberová - Veverka Jak to vidí rodiče? Co by si přáli a co očekávají ze strany vedoucích? Velice si vážíme práce všech vedoucích. Jediné co je pro nás jako pro rodinu náročné, je organizace našich víkendů, jelikož máme každou dceru v jiném oddíle. Termíny výprav nejsou většinou sjednocené a tak nám těch společných víkendů dost ubývá. Budeme tedy doufat, že se alespoň nějaké víkendy třeba termínově podaří sladit. Klára Silná Jako rodič nováčků bych určitě uvítala informace o oddílu na webových stránkách a samozřejmě včasné informace k jednotlivým akcím. Jinak moc děkuji za trpělivost s našimi dětmi (ale někdy i s námi rodiči;-), které je zřejmě někdy zapotřebí víc než dost. Lenka Ročková Jsem moc ráda, že dcera chodí právě do skauta. Upřímně obdivuju práci vedoucích, kteří to dělají ve svém volném čase. Bronislava Marčíková Společné zážitky dětí jsou něco, co s rodiči nezažijete, i když se opravdu snaží. To, co děti prožijí na výpravách nebo táborech, to jim ve městě také nemůžete dopřát. Prostě být s prima partou, kde tě berou takového, jaký jsi. Od vedoucích očekávám, že se budou snažit takové prostředí vyvářet. Ony to ty naše děti ještě neocení, ale až budou dospělí, určitě se vybaví vzpomínka, pocit Markéta Burianová A co nám třeba rodiče neřeknou? Rodiče určitě očekávají, že: po výpravě najdou své dítě pod nánosem bláta zdravé a spokojené, vedoucí umí pomoci dítěti, když se něco stane (má po ruce lékárničku, telefon na rodiče), dostanou včas informace o výpravě nebo vybavení na tábor, když bude dítěti někdo ubližovat, vedoucí to budou řešit a dají rodičům vědět. foto: Romana Balcarová 15

16 SIMPLY CLEVER Přemýšlíte, kam na výlet? Pohádkoví skřítci pro Vás mají spoustu tipů: hrady a zámky, turistické trasy a cyklostezky. Vypravte se proto do Pohádkového Česka, sbírejte body na svou kartu a získejte nejrůznější výhody. Letos se navíc můžete těšit na speciální akce a soutěže. Když navštívíte pět objektů Národního památkového ústavu (NPÚ), začleněných do projektu Pohádkové Česko, a prokážete se vždy svou kartou, při šestém vstupu získáte jednu vstupenku zdarma. A kdo v tomto roce navštíví nejvíce objektů NPÚ, dostane zdarma permanentku na celý příští rok. Nenechte si ujít ani velké slosování o Knížecí den na zámku Lednice. Bližší informace, dobrodružství a zábava pro celou rodinu čekají na

Rádcovský zápisník. Junák svaz skautů a skautek ČR Tiskové a distribuční centrum Junáka ISBN 978-80-86825-85-4

Rádcovský zápisník. Junák svaz skautů a skautek ČR Tiskové a distribuční centrum Junáka ISBN 978-80-86825-85-4 Rádcovský zápisník Junák svaz skautů a skautek ČR Tiskové a distribuční centrum Junáka ISBN 978-80-86825-85-4 Rádcovský zápisník Obsah Můj rádcovský zápisník Role rádce v družině Postavení rádce v oddílové

Více

Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu)

Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu) Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu) Tichou poštou / 1 Obsah Smysl skautingu (poslání) 4 Jednotlivec (povinnost vůči sobě) 6 Společenství (povinnost vůči ostatním) 7 Přesažné hodnoty (povinnost

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty MČ Praha 14 RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty MČ Praha 14 RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI Rozhovor o sociální politice Prahy 14 Neprodejné mimořádné vydání SOCIÁLNÍ SLUŽBY RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty

Více

Podpora družin vedením oddílu

Podpora družin vedením oddílu Podpora družin vedením oddílu Tato oblast je třetím a posledním pilířem, na němž stojí družinový systém.pár slov o struktuře oddílu nám pomůže najít možnosti, jak družiny podporovat. Struktura oddílu Strukturou

Více

Děti v ringu dnešního světa

Děti v ringu dnešního světa RODINA Děti v ringu dnešního světa Hodnotové orientace dětí ve věku 6 až 15 let TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 Děti v ringu dnešního

Více

Cesta Vzduchu. 3. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň

Cesta Vzduchu. 3. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Cesta Vzduchu 3. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Světem stezky procházím jako tato postava: Kamenný chodník stoupal po

Více

PETR KLÁPŠTĚ - HŘÍBEK A KOL. Příroda kolem nás

PETR KLÁPŠTĚ - HŘÍBEK A KOL. Příroda kolem nás PETR KLÁPŠTĚ - HŘÍBEK A KOL. Příroda kolem nás Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské

Více

Rozhovor s finskou ministryní školství Kristou Kiuru. Umět toho co nejvíc. Magazín pro rodiče a učitele. Vrstevnické vzdělávání

Rozhovor s finskou ministryní školství Kristou Kiuru. Umět toho co nejvíc. Magazín pro rodiče a učitele. Vrstevnické vzdělávání ročník II. číslo 3 2014/15 zdarma Magazín pro rodiče a učitele téma Vrstevnické vzdělávání Jiří Fraus: Děti mohly mít nové učebnice zdarma po dobu deseti let ZDENĚK PIŠKULA Umět toho co nejvíc Rozhovor

Více

Peníze ve volném čase. finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů. František Šereda a kol.

Peníze ve volném čase. finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů. František Šereda a kol. Peníze ve volném čase finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů František Šereda a kol. KECEJME Už ne o mladých bez mladých DO TOHO strukturovaný dialog mládeže Diskuze, Dialog, Demokracie I Tvůj

Více

Hlavní předpoklady osobního rozvoje Aby stezka opravdu napomáhala osobnímu rozvoji, musí stát na následujících pilířích:

Hlavní předpoklady osobního rozvoje Aby stezka opravdu napomáhala osobnímu rozvoji, musí stát na následujících pilířích: Osobní rozvoj jako východisko stezky Skautská stezka je významným nástrojem jedné části skautské metody zvané osobní rozvoj. Jeho podstatou je pomáhat mladému člověku, aby se sám aktivně a tvořivě zabýval

Více

Město dětem. Jak města, obce a kraje podporují. či mohou podporovat sdružení. dětí a mládeže

Město dětem. Jak města, obce a kraje podporují. či mohou podporovat sdružení. dětí a mládeže Město dětem Jak města, obce a kraje podporují či mohou podporovat sdružení dětí a mládeže Město dětem Jak města, obce a kraje podporují či mohou podporovat sdružení dětí a mládeže Dětská a mládežnická

Více

Cesta Ohně 4. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň

Cesta Ohně 4. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Cesta Ohně 4. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Světem stezky procházím jako tato postava: Přiložili dřevo do ohně. Plameny

Více

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Organizace pro pomoc uprchlíkům 2013 Začátek ve svém Brožura pro cizinky začínající podnikatelky Editorka: Blanka Tollarová Autoři: Jan

Více

Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky

Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky Úvod Právě dnes jsem měla telefonát od Křečka. Prý jestli mám v červnu čas, že dělají seminář o náborech a chtěl by mě tam pozvat na nějaké povídání.

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

( Obsah/Úvodník/Tiráž

( Obsah/Úvodník/Tiráž Obsah/Úvodník/Tiráž Úvodník Při naší práci přímo v domácnostech klientských rodin se velmi často setkáváme s maminkami. Tatínci na konzultacích bývají přítomni také, někdy přímo, ale většinou tak, že se

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného www.jsmepartners.cz 4/09 Petr Kroupa Lék na frustraci je zažívat úspěchy Budovat si dobré vztahy a udržovat je na co nejlepší úrovni Vyžaduji maximální nasazení v práci a fair play je důležitá podnikatelská

Více

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu Úvod Publikace, kterou držíte v ruce, má sloužit k lepšímu pochopení nových pravidel Svojsíkova závodu. Je zaměřena na vysvětlení změn (proč ke

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

DOBROVOLNICKÝ KLUB INEX-SDA: MANUÁL PRO ZÁJEMCE O PRINCIPY FUNGOVÁNÍ Z ŘAD DOBROVOLNÍKŮ

DOBROVOLNICKÝ KLUB INEX-SDA: MANUÁL PRO ZÁJEMCE O PRINCIPY FUNGOVÁNÍ Z ŘAD DOBROVOLNÍKŮ DOBROVOLNICKÝ KLUB INEX-SDA: MANUÁL PRO ZÁJEMCE O PRINCIPY FUNGOVÁNÍ Z ŘAD DOBROVOLNÍKŮ Určeno pro dobrovolníky INEX-SDA a zájemce o dlouhodobou dobrovolnickou činnost v rámci INEX- SDA či Dobrovolnického

Více

Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d. Svět okolo nás. Metodika ke skautské stezce

Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d. Svět okolo nás. Metodika ke skautské stezce Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d Svět okolo nás Metodika ke skautské stezce Svět okolo nás je druhou z šesti oblastí stezky, pro kterou vychází metodická příručka a možná

Více

Podnikání očima žen 3

Podnikání očima žen 3 Podnikání očima žen 2 3 Podnikání očima žen 4 Strach z neznáma je brzdou v životě i v podnikání. Ačkoliv na jednu stranu může být oprávněný, na druhou nám brání uskutečnit mnohé ze svých snů. A právě proto

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

rodičovská linka Generální partneři

rodičovská linka Generální partneři 840 111 234 rodičovská linka První ztrátou kontaktu s dítětem může vše začít. Příznaky rodinné krize lze rozpoznat včas. Volejte Rodičovskou linku, projekt Linky bezpečí zaměřený na dospělé, kteří potřebují

Více

Vydání této publikace finančně podpořili:

Vydání této publikace finančně podpořili: okamžik brožura.indd 1 okamžik brožura.indd 2 Vydání této publikace finančně podpořili: Ministerstvo zdravotnictví ČR Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška Tato publikace vychází u příležitosti

Více

Pedagogika a psychologie

Pedagogika a psychologie Pedagogika a psychologie příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně

Více

MIZEJÍCÍ SKAUTING MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE SKAUTSKÝ SVĚT VRÁTÍME VÁM MLADÉ MUŽE I TICHO POTŘEBUJE DRUHÉHO

MIZEJÍCÍ SKAUTING MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE SKAUTSKÝ SVĚT VRÁTÍME VÁM MLADÉ MUŽE I TICHO POTŘEBUJE DRUHÉHO MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE SKAUTSKÝ SVĚT září říjen 2014 ročník 52, číslo 4 VRÁTÍME VÁM MLADÉ MUŽE MIZEJÍCÍ SKAUTING I TICHO POTŘEBUJE DRUHÉHO JAKÝ BYL VÁŠ NEJHEZČÍ ZÁŽITEK Z LETOŠNÍHO TÁBORA?

Více

skauting Umět mluvit dvouměsíčník pro skautskou výchovu Obsah čísla 2014 říjen listopad

skauting Umět mluvit dvouměsíčník pro skautskou výchovu Obsah čísla 2014 říjen listopad skauting dvouměsíčník pro skautskou výchovu Umět mluvit Obsah čísla 2014 říjen listopad Editorial 2 Instant Rozhodování sedmkrát jinak 3 Stezka Stíhat stezku a nezbláznit se 4 Instant Ztracené pohádky

Více