světpro rodiče téma: Odpovědnost Skauting přátelé, na které se můžu obrátit foto: Tomáš Gal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "světpro rodiče téma: Odpovědnost Skauting přátelé, na které se můžu obrátit foto: Tomáš Gal"

Transkript

1 Skautský světpro rodiče foto: Tomáš Gal téma: Odpovědnost Skauting přátelé, na které se můžu obrátit

2 Máte v hlavě GPSku? Poznejte Českou republiku v této zeměpisné hře. Seřaďte jednotlivá města a zajímavá místa naší země podle jejich zeměpisné polohy. Hra, která není pouze zábavou, ale dozvíte se u ní spoustu věcí. A kde vlastně leží ty Kotěhůlky? Stačí si zahrát tuto hru a dozvíte se to! Nyní za skvělou cenu v prodejnách Pompo a Sparkys. JAZYKOVÉ POBYTY JE LEPŠÍ UČIT SE JAZYKY V ZAHRANIČÍ S NÁMI NEŽ DOMA SAMI! DOSTUPNÉ pro každého právě TEĎ jednička na trhu nejkvalitnější servis garance nejnižší ceny Studujte 10 jazyků ve 30 zemích světa! infolinka /JazykovePobytyVZahranici

3 téma čísla: Odpovědnost skaut.cz/rodice Milí čtenáři, dostává se vám do rukou druhé číslo magazínu, který je určený zejména rodičům skautů, skautek, vlčat a světlušek. Hlavním tématem tohoto čísla je odpovědnost. Pokusili jsme se jej pokrýt z různých úhlů a zachytit tak všechny významy slova odpovědnost. Přinášíme vám např. informace o tom, za co všechno jsou zodpovědní vedoucí oddílů, jak důležitým prvkem pro výchovu k odpovědnosti je pro skauty družinový systém, nebo příběh o tom, jak se dospělá skautka rozhodla pozitivně ovlivnit své okolí. Stejně jako v minulém čísle si můžete přečíst i o zkušenostech jiných rodičů. Věříme, že v tomto čísle najdete odpovědi na některé své otázky, které se skautingu týkají. Budeme rádi, pokud nám napíšete své názory nebo reakce na články. Oceníme i jakoukoliv jinou zpětnou vazbu na to, co vám v tomto magazínu chybí, nebo přebývá. Milí rodiče, příjemné čtení přeje Kateřina Kuberová šéfredaktorka magazínu Skautský svět pro rodiče je nový občasník pro rodiče skautů a skautek. Vydává Junák - svaz skautů a skautek ČR. Distribuováno zdarma jako příloha časopisů pro děti: Světýlko a SKAUT-Junák. Skautování dětí nám přineslo kamarády Hanky Grubhofferové jsem se zeptala, jaké to je mít doma 3 skauty. Jedním pražským střediskem, i když různými oddíly, si totiž prošly všechny její děti, které už jsou dnes dospělé. U dětí ale nezůstalo, společně s dalšími rodiči se před pár lety pustila do organizování velké akce a středisko vyrazilo sjíždět řeku. Dnes se počet účastníků (rodičů, dětí i vedoucích) každoroční Vody s rodiči počítá na desítky. Co všechno skauting obnáší z pohledu rodiče? foto: David Pohanka Z počátku něco starostí a nákupů cožpak kroj a turistické vybavení, spíš člověk tápal, jaký batoh pro malé vlče, aby se do něj vešly věci na vícedenní výpravu a zároveň ho to nebožátko uneslo (a nemusel se s ním tahat vedoucí). Pak taky doprovázení na schůzky a místa srazů. Přece jen - prvňák se docela snadno ztratí. První odjezdy na tábor, kdy se v obýváku vršily nekonečné hromady prádla, které se zdálo nemožné zabalit do předepsaných kufrů pod postel ve stanu, pašování prvních pohledů vedoucím ještě před odjezdem a psaní dalších. Přiznám se, že jak děti vyrůstaly, začala jsem to flákat ke konci jsem prostě napsala jeden dopis, třikrát zkopírovala a poslala. Pak vedoucí našeho nejmladšího přišel s myšlenkou výprav s rodiči. Napoprvé to byla jen odpolední vycházka, ale nikdo si nestěžoval, tak přituhlo a vyrazili jsme na celý víkend na Zlatou Korunu. Bylo to překvapivě fajn, blíž jsme se seznámili s ostatními rodiči, s tím, co vlastně dělají ve skautu naše děti, viděli jsme svoje děti tak, jak se chovají v tlupě ostatních. A takovou podařenou akci by bylo škoda nezopakovat, takže se v krátkém čase začaly organizovat výjezdy rodičů s dětmi pro jednotlivé oddíly i pro celé středisko. No a pak jednou přišly děti s tím, že by bylo prima jet na vodu a že vedoucí jsou poměrně dost proti (ne že bych se jim divila je to přece jen zodpovědnost), prý snad jedině kdyby se jelo s rodiči a každý si odpovídal za vlastní ratolesti. A protože s kamarády nemáme rozum - zato každý po třech dětech, nechali jsme se umluvit, že to vlastně není žádný problém a tak vznikla další dnes již tradiční oddílová akce - Voda s rodiči. Takže nám skautování dětí přineslo i pár kamarádů, se kterými se stýkáme dodnes. A dodnes jezdíme na podzim se skauty na vodu, i když z dcery už je vedoucí mrňat a kluci se s kamarády setkávají jen občas. Hana Grubhofferová 3

4 Výchova k odpovědnosti Učím-li někoho, učím se sám. foto: Matěj Šmíd Odpovědnost je v dnešní době často skloňované slovo. Vnímáme, že děti mají někdy více práv a méně povinností, ale že se svou svobodou často neumí správně nakládat. A jak je to naučit? Výchova k odpovědnosti je běh na dlouhou trať a má své místo v rodině i ve škole. Skauting se snaží aktivizovat děti už od nejútlejšího věku tak, aby přebíraly odpovědnost za sebe i své okolí. Využívá k tomu vrstevnických skupin, tzv. družin. O fungování družiny se starají všichni skauti společně a v jejím čele stojí rádce nebo rádkyně, kteří mají více zkušeností. Peer princip Slovo peer pochází z angličtiny a znamená v překladu vrstevník. Základem peer metod je práce s vrstevníkem, který je pro děti (zejména v pubertě) přijatelnějším vzorem než dospělý pedagog nebo rodič. S peer principem se pracuje nejen ve skautingu (formou družinového systému), ale v poslední době se začíná využívat i v českém školství zejména v oblasti prevence rizikového chování (šikana, závislosti, kriminalita, nezdravý životní styl). Ve skautských oddílech rádci absolvují vzdělávání, kde se učí vést družinu a připravovat program pro své vrstevníky. Nejvíc znalostí a dovedností se naučí, pokud je předávají a učí ostatní. Zapojit všechny členy týmu do chodu družiny, naučit je spolupracovat a podílet se na společném úspěchu, je pak pro rádce jeden z nejtěžších úkolů. Na principu učím-li někoho, učím se sám je založen celý skautský systém a motivace dobrovolníků v Junáku. Vedení oddílu rozvíjí mne samotného (učím se připravovat zajímavý program, komunikovat s rodiči, vést lidi, plánovat), ale i děti, které v oddíle jsou. To, že rádce vede družinu, motivuje jeho samotného k seberozvoji. On sám na sobě chce pracovat, aby měl co předávat dál, aby na schůzce měl co druhé naučit. A pocit důležitosti pro druhé je od období puberty jedním z nejsilnějších motivů. Naproti tomu ostatní členové družiny vnímají komplexně a průhledně fungování družiny vidí, že se nic samo od sebe neudělá. Vidí, že uklizená klubovna, teplý oběd, hezká oddílová nástěnka nebo zajímavý program na schůzku vyžaduje jejich osobní zapojení. Tento systém u dětí rozvíjí odpovědnost a samostatnost. Více vnímají dopad své činnosti (či nečinnosti) na dění okolo sebe. Zároveň se učí respektovat i neformální autority. Oproti škole nebo rodině, kde jsou pod dohledem někoho o generaci staršího, ve skautské družině mají za šéfa jen o něco málo staršího kamaráda, se kterým navíc program spolupřipravují. Učí se řešit konflikty mezi sebou jinak než autoritativním rozhodnutím dospělého, umí přistoupit na kompromis a vzájemně spolupracovat. Každý člen družiny je jiný a do skupiny přináší své záliby, hry, které ho baví a chce je ukázat ostatním. Dá se říct, že se tak děti učí od sebe navzájem. 4

5 Na návštěvě u dívčího skaut.cz/rodice Družinový systém v praxi oddílu v Hlinsku Petra Popelková - Popelka Příprava rádců je výhodná investice aneb Jak to probíhá v praxi Jak vzniká družina? Novou družinu zakládáme většinou ve chvíli, kdy k nám do oddílu skautek přichází větší skupina světlušek nebo se nám podaří na náboru přibrat větší počet dětí. Snažíme se, abychom kamarádky netrhali od sebe, takže se stává, že máme v družině i větší věkové rozdíly. Zprvu družinu vede někdo ze staršího vedení, aby si děti zvykly na systém a zafixovaly si pravidla, která na schůzkách platí. Postupně se děti zapojují do tvorby programu družiny, ve spolupráci s vedoucí připravují hry a třeba hlasují nad tématem další schůzky. Časem program schůzek přebírá rádkyně družiny a vedoucí sleduje schůzky z povzdálí, aby si byla jistá, že vše klape, jak má. Co myslíš, že dětem družinový systém dává? Myslím, že nejzásadnější přínos je v postupném získávání odpovědnosti. U světlušek a vlčat mají nejprve odpovědnost sami za sebe když hned na první výpravě zjistí, že je potřeba si dát boty sušit ke kamnům, jinak budou i ráno mokré. U skautů i skautek se pak učí přejímat odpovědnost i za své nejbližší kamarády. Pokud zapomene zjistit spoj domů z družinové výpravy nebo nechá doma kotlík, ve kterém měla družina celý víkend vařit, bude muset danou situaci zvládnout vyřešit nějak jinak. Učí se v bezpečném prostředí oddílu nést důsledky svého jednání a zároveň se rozhodovat nejen s ohledem na svoje potřeby, ale vnímat i druhé lidi a pomáhat jim. Jaký je program na schůzkách? Program schůzky tvoříme na základě oddílového plánu, který sestavuje vedoucí oddílu ve spolupráci s rádkyněmi družin a staršími členkami vedení. Témata mohou vycházet ze skautské stezky, se kterou děti celoročně pracují, nebo se sestavují na základě aktuálních potřeb (rozvoj spolupráce, odpovědnosti,...). V programu se objevuje první pomoc, ekologie, sport a hodně praktických dovedností (od vaření přes práci s internetem až po orientaci v mapě). Naším hlavním záměrem je učit děti věcem, které jsou důležité a užitečné v běžném životě, nejen ve skautském oddíle. Program schůzky nepřipravuje jenom rádkyně sama, ale do příprav zapojuje i ostatní skautky podle jejich zájmu. Družiny podnikají i speciální akce - programem schůzky tak může být i oslava Velikonoc, návštěva kina nebo sportovní akce. Jak jsou rádkyně podporovány (a kontrolovány) vedením? Podporou rádců se aktuálně zabývá i Junák jako celek. Je důležité umět rádce naučit, jak správně připravit schůzku i jak pracovat se skautskou stezkou. Pro rádce funguje také webový portál teepek.cz. foto: Dagmar Hloběnová Naše rádkyně družin jsou členkami oddílové rady, která se schází přibližně jednou za měsíc. Na poradě tvoříme plán témat na příští schůzky a společně řešíme potíže, které se během schůzek vyskytnou. Dále pro rádce a rádkyně naše středisko dvakrát do roka pořádá víkendová rádcovská setkání Očko. Jsou napůl vzdělávací a napůl motivační a hlavně hodně inspirativní. Jsou s rádcovským systémem i problémy? Rozhodně není vše ideální, většinou jsou problémy hlavně ze začátku, než si děti zvyknou fungovat samostatně bez dospělého vedoucího a naučí se poslouchat se navzájem a spolupracovat. Práce s rádci je poměrně časově náročná, ale na druhou stranu je to výhodná investice, protože z dětí, které si vyzkoušely roli rádce, se později stávají organizačně schopní a velmi šikovní členové vedení (nejen družin ale i oddílů a středisek). 5

6 Skauting a aktivní občanství Denně potkávám na ulici různé dobročinné spolky, nadace, sdružení většina z nich po mně chce, abych si koupila, přispěla, podepsala, angažovala se společně s nimi. Cítím se téměř ochromena všemi těmi možnostmi, které se mi nabízejí a jako spolutvůrce veřejného života z uvedené definice si při tom tedy nepřipadám. Tak jak se s tím vyrovnat? Vždycky jsem si přála být aktivním člověkem, který se zajímá o okolní svět, a najednou mám z těch všech možností pocit jakési nedostatečnosti na každém rohu volá svět po mé pomoci a já nevím, kam dřív skočit. K zahnání tohoto pocitu ale stačí málo aktivní občan se nemusí nutně snažit o záchranu celého světa sledovat dění ve svém bezprostředním okolí a pokoušet se ho měnit k lepšímu znamená více než dost. si vetkla za cíl věnovat se seniorům z domovů důchodců a pomoci jim v tom, aby se cítili stále užiteční a důležití pro ostatní. Projekt jsme nazvali Senioři pomáhají : společně se seniory vyrobíme předměty, které poté prodáme, výtěžek poputuje na zdravotní přístroj pro malou holčičku s těžkou formou cukrovky. Být aktivním občanem znamená nejen pasivně uplatňovat svá práva a svobody; být aktivním občanem znamená být také spolutvůrcem veřejného života. Následovalo hledání kontaktu na vhodný domov důchodců a další přípravy, plánování a porady. Senioři pomáhají se navíc uskutečnili hned dvakrát a pokaždé v jiném městě o to rozmanitější bylo naše publikum a zážitky. V naší skupině jsme se předem trochu obávali, aby naše návštěva domova neměla jen charakter obyčejné návštěvy bez hlubšího dopadu. Ovšem už v průběhu akce nám bylo Skauting mi v tomto ohledu dal docela dobrou školu od obyčejného třídění odpadků s vysvětlením, k čemu je to dobré, přes projekt pro seniory na vůdcovském kurzu až po stimul k vlastní činnosti pro občanské sdružení. Spouštěcím motorem pro naši občanskou aktivitu byl skautský vůdcovský kurz, jehož součástí byl program aktivní dobrý občan. Cílem bylo realizovat v době kurzu společensky prospěšný projekt. Prvním úkolem nás účastníků bylo zamyslet se nad tím, jaký problém v našem okolí nás pálí a jak bychom se mu chtěli věnovat. Za jediný večer se s podivuhodnou rychlostí zformovaly skupiny věnující se problematice grafitti, pořádku ve městě a nekuřáckých restaurací. A také naše skupina, která foto: Anna Koutská 6

7 foto: Petr Puna skaut.cz/rodice aktivní občan se nemusí nutně snažit o záchranu celého světa jasné, že většina seniorů skvěle chápe, o co jde, a dělá jim radost i ona změna oproti obvyklým činnostem a to byl skutečně dobrý pocit pro obě strany. Kromě pomoci holčičce a dobrého pocitu pro seniory byl projekt Senioři pomáhají prospěšný i nám organizátorům. Ukázalo se, že existují lidé se zájmem o ostatní a s chutí a vůli něco aktivně zlepšovat a díky této kombinaci lze změnit a vytvářet mnohé. Skauting je cesta, která vede mladé lidi k zájmu o své okolí a snaží se z nich vychovávat aktivní občany. Už to, že se dobrovolníci podílejí na činnosti oddílů a věnují svůj čas dětem, je jistý druh aktivismu. Vynakládají svou energii na aktivity, prostřednictvím kterých mění svět k lepšímu. Anna Koutská - Amico Aktivní občanství ovšem neznamená naivní aktivismus, který může stavět problémy černobíle a být velmi bezohledný. Ať už se jedná o jakoukoli problematiku, je důležité se o ní nejprve dobře informovat, pohlédnout na věc z více úhlů a pak teprve konat a to s ohledem na to, že přístupy a zájmy různých skupin lidí se liší a žádný názor nemůže být ten jediný univerzální a správný. Výzkum programu Jeden svět na školách z roku 2009 ukázal alarmující zjištění, že pouze 8 % mladých lidí věří, že mohou ve společnosti něco změnit a jsou ochotni to dělat. Sociologové hovoří znepokojeně o tom, že se lidé v západní Evropě a Severní Americe stále méně a méně podílejí na společenském dění. V České republice naštěstí nastal po roce 1989 trend spíše opačný, ale i tak ve srovnání se zavedenými demokraciemi jsou zde lidé stále výrazně občansky pasivnější. Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou. Jsou aktivní v oddíle a svým působením mohou přispívat k pozitivním změnám v místě, kde žijí. 7 JUN SHOP.CZ 100% skautský obchod Nové výdejní místo JUNshopu je pro Vás připraveno v Brně. POZOR, BLÍŽÍ SE TÁBORY! Kompletní skautský sortiment i veškeré vybavení do přírody nakoupíš výhodně u nás v JUNshopu. Batohy již od 1 890,- Kč různé nádobí od 150,- Kč Boty již od 950,- Kč Husky Mauglí Limitovaná série 960,- Kč Díky JUNkartě získáte slevu až 10 % na veškerý sortiment Prodejna: Haškova 7, Praha 7 tel.:

8 Rodiče, skaut.cz/rodice Najděte úkoly, které můžete plnit společně. zapojte se do stezky Kateřina Kuberová - Veverka V minulém čísle jsme se zmínili o skautské výchovné metodě jako o systému, který se snaží vést mladého člověka na cestě jeho osobního růstu. Mluvili jsme o něm v souvislosti s družinovým systémem. Dalším z prvků skautské metody je postupně rozvíjející a podnětný program, který vede k seberozvoji. Právě k tomu pomáhá malá knížečka, kterou máte nejspíš doma také. Stezka. Většina skautů, skautek, vlčat a světlušek přinese domů stezku a budou se chtít pochlubit tím, co už umí nebo jaký úkol je teprve čeká. Stezka (příp. cestička pro světlušky a plavba pro vodní skauty) se dostává do rukou dětem v podobě malé brožury a stává se průvodcem po dobu jejich působení v oddíle i v životě mimo něj. Název jim připomíná putování a stálé hledání správné cesty, během kterého jsme nuceni překonávat různé překážky. Stezky jsou k dispozici všem oddílům v republice. V některých oddílech si ponechali stezky staré nebo si je dotváří podle svých tradic a zkušeností. Také platí, že každý oddíl stezky různě zapojuje do své činnosti. Stezka pro každého Současné stezky jsou promyšlený výchovný nástroj a prošly pilotním testováním v oddílech. Zároveň ale kladou velké nároky na vedoucí, kteří je musí dobře znát a umět používat. Je samozřejmé, že při jejich zavádění do činnosti oddílu se mohou vyskytnout i problémy. Pokud chybí motivace dětí nebo vedoucích, práce se stezkami nefunguje. Stezky jsou přizpůsobené jednotlivým věkovým kategoriím a dále ještě rozdělené do několika stupňů. Sešitky jsou plné aktivit a námětů na individuální i skupinové činnosti. Součástí stezky je také symbolický rámec: Kniha džunglí pro vlčata, Kouzelná lucerna pro světlušky, Příběh Čolka a Žabky pro vodní světlušky a vlčata, skautům a skautkám zas dělají společnost postavy ze světa fantasy. Stezka je nejen drobná knížka, ale přeneseně i celý systém aktivit a přehled znalostí a dovedností, který vedoucí inspiruje k tvoření a vymýšlení dalších programů. Vlastní rozhodnutí vede k zodpovědnosti Některé z aktivit musí splnit každý, kdo se snaží daný stupeň stezky dokončit. Jiné jsou volitelné. Skauti a skautky u nich mají možnost vybrat si z nabídky (splním alespoň dva z těchto pěti úkolů). Jindy mají možnost si aktivitu/úkol dle daných pravidel upravit, nebo si mohou vymyslet svou vlastní. Ne vždy je to možné, ale vedoucí by měl zůstávat v roli průvodce, který pomáhá a navede. Pokud se zadaří, výstupem by měl být úkol, který dítěti pomůže něco se naučit, ale zároveň ho bude bavit. Svou účastí na tvorbě úkolů postupně přebírají zodpovědnost. Dítěti tu tak dáváme prostor se samostatně rozhodovat, hledat způsoby, jak vyřešit problémy a zejména nést zodpovědnost za vlastní rozvoj osobnosti. Skaut či skautka Tereza Hypšmanová Manda vede oddíl světlušek a vlčat a o zapojení rodičů do stezky říká: Ve stezce je spousta možností, jak zapojit i rodiče. Mohou se tak dovědět, co se s dětmi v oddíle učíme a o co usilujeme. Velké pozitivum vidím i v možnosti společně stráveného času nad smysluplnými úkoly. Rodiče by k tomu měli přistupovat zodpovědně, ale ne moc přísně. Důležité je, zda se dítě onen bod opravdu snaží splnit. Většinou se jedná o činnosti, jichž se rodiče účastní běžně, na rozdíl od vedoucích. Jsou zde ale též aktivity, které vyžadují spolupráci. Zřejmě to bude stát rodiče nějaký ten čas navíc, ale pomohou tím dětem se rozvíjet, a to od skautingu přeci očekávají. 8

9 foto: Matěj Šmíd se učí přijímat i důsledky, pokud se splnění aktivity nepodaří, má možnost poučit se z chyb a hledat další řešení. Aktivity samozřejmě nemají děti jen zabavit, ale rozvinout a něco naučit. Proto nemá mnoho smyslu, když si děti vybírají nebo tvoří úkoly, které jsou pro ně příliš snadné. Hodnotu mají takové úkoly, které jsou přiměřenou výzvou. Na druhé straně by se mělo jednat o splnitelné úkoly a dosažitelné cíle, aby plnění úkolu nepřestalo děti rychle bavit. Stezka a rodina Rodina je bezpečné zázemí, kde je nám dobře. Najdeme tam své blízké, kteří nás podrží, když je třeba. Od rodičů, sourozenců a dalších členů rodiny se také můžeme naučit spoustu nových věcí. Stezka má mít přesah ven ze skautské klubovny právě také do domova a rodinného života. Jsou úkoly, které je potřeba splnit doma, a rodiče nebo další členové rodiny mohou pomoci při průběhu plnění i při závěrečném hodnocení aktivity. Určitě Vás potěší nabídka pomoci s každodenními činnostmi V oddíle skautů a skautek Camelot zařadili krátké shrnutí o stezkách do informačního letáku pro rodiče: Skautská stezka je knížečka, kterou děti dostanou na výpravě. Obsahuje spoustu úkolů, z nichž si děti podle určitých pravidel vybírají, které chtějí plnit. Všechny úkoly mají za cíl, aby se děti něco nového naučily, vyzkoušely, vyrobily a tím rozvíjely svoje schopnosti a dovednosti a o světě, ve kterém žijí, přemýšlely. Stezka nově umožňuje zapojit do plnění úkolů i rodiče (v roli hodnotitele). Plnění každého úkolu totiž mají nezávisle na sobě vždy pozorovat dva lidé a potom podat skautovi zpětnou vazbu o plnění úkolu. Pokud vás dítě poprosí o dohled nad nějakým bodem, neodhánějte ho, prosím. Letmým prolistováním stezky sami můžete zjistit, že plnění těchto úkolů může vašemu dítěti jedině prospět. v domácnosti, prarodiče mohou pomoci při tvorbě rodového stromu, celá rodina pak třeba vyrazí na výlet na zajímavé místo. Členové rodiny se mohou stát rádci i při volbě dalších aktivit a podílet se na jejich hodnocení. Nahlédněte tedy do stezky svého dítěte a najděte úkoly, které můžete plnit společně. Popovídejte si s ním o tom, jakou cestu už urazilo a kam se chce vydat. Kromě toho, že získáte obrázek o tom, co všechno již zná a umí, načerpáte třeba i nové nápady pro společnou činnost. Cílem těchto aktivit ve stezce rozhodně není přidělat rodičům práci navíc nebo na ně přenést zodpovědnost za některé úkoly. Je důležité, že si o aktivitách rozhoduje samo dítě a je na něm, zda se rozhodne plnit úkoly i s rodiči. Stejně tak velká část aktivit ze stezky se odehrává v oddíle na schůzce, výpravách nebo táboře. Rodiče však mohou vstoupit do stezky jako důležití partneři jak pro dítě, tak samozřejmě i pro oddíl. 9

10 Časté skaut.cz/rodice Když něco není jasné dotazy rodičů Kateřina Kuberová - Veverka Proč máte noční hlídky? K čemu je to dobré? foto: Rastislav Pečeňa Noční hlídka je jeden z mnoha táborových zážitků. Jednotlivci nebo dvojice dávají po určitou část noci pozor na tábořiště a jeho obyvatele. Sledují, jestli se neděje něco neobvyklého, jestli někdo nebloudí a nehledá záchod nebo jestli někomu ve stanu není špatně. V závažnějším případě probudí vedoucí. Zároveň noční hlídání slouží i jako výchovný prvek. Dítě na hlídce přebírá odpovědnost za ostatní členy tábora. Občas je také potřeba překonat strach, zimu a pocit nepohodlí. K čemu je skautský kroj a jak často ho nosíte? foto: Jaroslav Pulkrábek Skautský kroj je jedním z prvků, které ke skautské výchově patří. Nošením kroje viditelně ukazujeme, že se hlásíme ke stejným myšlenkám, jako další desítky miliónu skautů na celém světě. Kroj má i svůj symbolický význam, připomíná dodržování skautského slibu a prostřednictvím společných součástí podporuje sounáležitost s ostatními v družině, oddíle i celém hnutí. Na košili se připevňují také nášivky a odznaky, které poukazují na zkoušky, které skaut zvládl. Kroj se skládá z košile a skautského šátku. Příležitosti, při jakých si ho děti v oddíle oblékají, jsou různé, a většinou to záleží na tradici daného oddílu. Někteří si berou kroj na sebe vždy, když vyráží na výpravu, v některém oddíle ho oblékají pouze na táborové nástupy nebo ke slavnostnímu ohni. Tak jste teda Vlčata, nebo Lvíčata (Rysové, Kůzlata )? foto: Vojtěch Petr Překvapí vás, když napíšeme, že obojí? Světlušky a vlčata jsou název pro výchovnou kategorii dětí ve věku 7-10 let. Podobně jako děti ve věku let si říkají skauti a skautky a dospívající členové Junáka jsou roveři a rangers. Nicméně jednotlivé oddíly mají kromě číselného označení často ještě svá jména a ta už jsou více různorodá. A tak je klidně možné, že váš syn chodí k vlčatům, která si říkají Skokani. A že je to občas matoucí? Ano někdy dokonce velmi matoucí. Ale jméno oddílu napomáhá k oddílové sounáležitosti, členové oddílu ji často podporují i pokřikem. 10

11 Jak takové středisko může vypadat Oddíl světlušek a vlčat Družina Oddíl skautů Družina Oddíl skautek Roverský kmen Klub oldskautů Družina Družina foto: Romana Balcarová Středisko Moje dcera chodí ke světluškám, do oddílu, který znám. Ale teď by měla jet na výpravu s nějakým střediskem. Co to znamená? foto: Jana Čihařová Středisko je základní organizační jednotka, do které patří více oddílů, které působí na daném místě. Kromě světlušek tu může být oddíl vlčat, skautů, skautek nebo roverské kmeny. Oddíly mezi sebou často spolupracují, mohou podnikat společné výpravy nebo tábory. Pokud se vaše dcera chystá na střediskovou výpravu, znamená to, že jedou nejspíše všechny oddíly (kluci a holky různého věku) pohromadě a děti tam mohou získat nové kamarády-skauty. 11 ci kaci blilika ub u pu hlou áhl all rozzssá da ákk vyd ná un 12 Ju nu 2 dn led V le o ho h k ké s es č et l j je u pu p m mapu ma á r er t kt k, í tí t e le o to tole s uttsskéé au Skka fií, ogrrafi otto foto 5 0 fo ícee neež 50 je víc uje ahu bssa gu a ob t ng auti skkau ů. Nyyníí k ní ntů men ch dokkum vých ový r zo o ra ací a ob usttrrac u ililu r, zdro uzd ou n pouzd e né ev pev p a é vé v a ma m jíma jí a za i t va návva dná ed bjed žeetee obj ůžžete mů m á uttná nutná le e te tele a r ra ě b běra bě s o ro r P. ě ě. t it v i iv z ziv u uz l kl k x ex a n á dá d o do dodá e z i kniz eré kn kktter níí! šen pottěěše pot ní po tní atn osta os ro osta pro st, pr ost žitto á állleeži zá zzál Za výhodnou cenu nabízíme také sadu knihy a limitovaného speciálního dvojitého DVD v luxusním balení Na dobré stopě. Více o speciálních DVD na obchod.skaut.cz. j vydaných u příležitosti výročí 100 let najdete 350,- Kč Kniha samostatně 148,- Kč Pouzdro samostatně 478,- Kč Pouzdro v sadě s knihou Kniha s 2xDVD 499,- Kč

12 Vedoucí oddílu odborník na výchovu i fundraising O každý skautský oddíl se starají dobrovolníci. Podílet se na vedení oddílu jim dává možnost na sobě pracovat a realizovat své nápady. Na druhou stranu to na ně klade také velké nároky. Pojďme tedy nahlédnout pod pokličku toho, kdo to vedoucí oddílu vlastně je a co všechno by měl ovládat, umět a znát. Vedoucí oddílu dělá spoustu věcí, které spolu zdánlivě nesouvisí, ale všechny jsou pro kvalitní chod oddílu důležité: připravuje program pro děti, zajišťuje ubytování na výpravu, stará se o úklid v klubovně, hledá lidi do týmu, ošetřuje drobná zranění, vyřizuje administrativu, shání zdroje a hospodaří s penězi, komunikuje s rodiči i s úřady. To všechno je pořádný kus práce a odpovědnosti. A i přesto, že má k ruce další vedoucí, je to právě on, kdo je garantem, že je v oddíle vše tak, jak má být. Proto je nutné, aby na to vše byl připraven. Vzdělávání dospělých v Junáku je záležitostí propracovaného systému. Pro vedení oddílu je nutné získat tzv. vůdcovskou zkoušku. Zkouška ověřuje, jestli je budoucí vůdce oddílu schopen samostatně vychovávat děti v oddíle, má dostatek znalostí o cílech a metodách skautské výchovy a umí s nimi pracovat. Samotné zkoušce většinou předchází vůdcovský kurz, který nabízí účastníkům přednášky, diskuze a programy zaměřené právě na témata, která jsou pro vedení oddílu důležitá. Vůdcovské kurzy se snaží většinou nabídnout takové programy, které účastníky rozvíjí a posouvají blíže k profilu ideálního vedoucího, který vypovídá, co všechno by měl umět a znát. Kurz i samotná zkouška kladou velké nároky na aktivitu samotných účastníků a většinou se snaží o propojení kurzu s činností oddílů, ze kterých účastníci přicházejí. Smyslem kurzu je předat budoucím skautským vedoucím praktické dovednosti, které využijí ve svých oddílech, a zkouška ověřuje, jestli opravdu tyto dovednosti ovládají a umí je využít i v praxi. 12

13 skaut.cz/rodice Zkoušeli jste se svých vedoucích zeptat, zda jim s něčím nemůžete pomoci, když toho na nich leží tolik? Kateřina Kuberová - Veverka foto: Tomáš Gal Co všechno musí vedoucí umět a znát Nade všemi dovednostmi a znalostmi stojí osobností předpoklady vedoucího a postoj k dětem a druhým lidem. Předpokládá se, že kdo chce vést oddíl, je přátelský člověk, který si umí hrát a respektuje druhé. Své znalosti a dovednosti umí v oddíle využít, zajímá se o okolní svět a podporuje skautské myšlenky. Je slušný a integrální člověk, který má k vedení oddílu zdravou motivaci. Paradoxní je, že tyto nejklíčovější požadavky je často velice těžké ověřit. Pomáhá nám fakt, že většina vedoucích se rekrutuje právě z řad lidí, kteří skautskými oddíly prošli. Zpravidla je déle a snad i lépe známe a věříme, že je skautská výchova pozitivně ovlivnila. Věci, které vedoucí potřebuje znát, se dají rozdělit do několika oblastí. V první velké oblasti najdeme vše, co se týká dětí. Vedoucí jsou vzděláváni v oborech jako je např. psychologie nebo didaktika. Také vědí, jak zajistit bezpečnost na akci a poskytnout první pomoc, když je to potřeba. Vedoucí by se měl orientovat v problémech dnešní doby, s čím se děti potýkají a jaká jim hrozí rizika, co je baví a jak je motivovat. Skautský vedoucí by se měl zamýšlet nad schopnostmi dětí odpovídající jejich věku, pohlaví a zralosti a nezapomínat ani na individuální přístup k dětem a všímat si jejich rozdílů. Další oblastí, která se vedoucích týká, je administrativa a hospodaření v oddíle. Vedoucí musí umět naplánovat rozpočet akce a měl by se také orientovat v možnostech získání dalších zdrojů, jako jsou dotace a granty. Aby vše dobře fungovalo, je nutné, aby vedoucí měl povědomí i o právu i organizační struktuře. To proto, aby věděl, za co nese zodpovědnost a kdo další ovlivňuje chod oddílu. V čem se vedení skautského oddílu odlišuje od jiných oddílů nebo kroužků, je právě skautská myšlenka. Většina vedoucích prožila své dětství ve skautském oddíle. Možná, že právě pro to, že skauting vychovává zodpovědné a aktivní lidi, se dospělí skauti a skautky vrací ke svým oddílům jako dobrovolní vedoucí, věnují čas dětem a předávají skautskou ideu dál, protože je to jedna z cest, jak za sebou zanechat o trochu lepší svět. Vůdcovské kurzy je mají podpořit a nabídnout inspiraci, aby věděli, jak na to a neztráceli svou motivaci. Junák si stanovil přísná kritéria pro ty, kterým děti svěřuje do rukou. Skauti a skautky tak mohou rozšiřovat své znalosti a dovednosti a hledat si nové kamarády v bezpečném prostředí s pomocí svých dospělých vedoucích. Nicméně na všechno se na vůdcovském kurzu připravit nedá. Některé dovednosti přinese čas a zkušenosti. Navíc každý dospělý skaut nebo skautka, který se podílí na vedení oddílu, je jiný a vnáší do činnosti část sebe, své znalosti, zájmy nebo povahové rysy. Děti v něm díky tomu mohou najít vzor nebo kamaráda na dlouhou dobu. Podle všech nároků by však musel být ideální skautský vedoucí superman. Víme, že ani ten nejlepší z vedoucích to neovládá všechno, ale ti dobří se snaží hledat, kde a jak se můžou zlepšit. A mimochodem, zkoušeli jste se svých vedoucích zeptat, zda jim s něčím nemůžete pomoci, když toho na nich leží tolik? 13

14 Jak to vidí...? Přála bych si, aby byli pro oddíl tzv. podporou zvenčí. Pokud bude něco potřeba, ať už přivést dítě na místo srazu či pomoci při stavbě tábora, že se budou snažit nám vyjít vstříc a pomoci. Na některých rodičích to není vidět, ale chtěla bych, aby podporovali své děti v tom, co dělají (na schůzkách, táborech atd.). Každého určifoto: Jan Hrnčíř Nezastupitelnou roli v oddíle nejen pro děti, ale i pro rodiče, má vedoucí. Měl by s rodiči sdílet informace, které se týkají oddílu i jejich dítěte. A také brát rodiče jako partnery, kteří vědí o svém dítěti nejvíce. Rodiče a vedoucí mají totiž jeden společný cíl, a tím je výchova dětí. Vedoucí to někdy nemusí mít lehké. Může se stát, že s nimi některý rodič nespolupracuje. A ne vždy vedoucí umí jasně sdělit svá očekávání rodičům. Zeptali jsme se některých vedoucích, co vlastně od rodičů očekávají. A aby to nebylo jednostranné, zaznamenali jsme také očekávání rodičů směrem k vedoucím. Přečtěte si, jestli se shodují s těmi vašimi. RODIČE, ptejte se, pokud si něčím nejste jistí. Když se vám něco nezdá, nebojte se o tom s vedoucími promluvit a vše si vyjasnit. Důvěřujte jim. Pro svou dobrovolnou práci jsou kvalifikovaní a oddíl znají. Vaše dítě často vidí v jiných situacích než vy, můžete se o něm dozvědět nové věci. Jak to vidí vedoucí? Co si přejí a očekávají od rodičů? Je super, když jsou rodiče naučení omlouvat děti předem, abychom věděli, kolik dětí na akci budeme mít. Ideální skautský rodič taky balí na výpravu s dítětem, ono potom ví, kde co má, co má a tak. Další skvělá věc je, když si rodiče nechají výlety za babičkami, na chatu a podobně na jiné víkendy než jsou výpravy. Monika Lásková - Slůně tě potěší, když za vámi přijde rodič od dítěte z oddílu, celý nadšený z toho, co děláte pro jeho dítě, aby se mohlo realizovat. Chtěla bych, aby věděli, že právě jejich dítko možná v tu chvíli přebrodilo na noční bojové hře potok, lehce zvládne rozdělat oheň a uvařit k tomu čaj, přišít si knoflík a mnoho dalších věcí. Daniela Uzlová - Kšanda Očekávám, že nebudou brát skautský oddíl pouze jako odkládárnu na děti, ale že se budou zajímat o jeho činnost. Chtěl bych, aby mi odpovídali na zprávy a dali vědět, když dítě nejede na výpravu. Roman Štěpánek Jako ohromně důležité vidím to, že od rodičů cítíme vděk a uznání za to, co děláme. Mám vždycky špatný pocit, když přijedeme z výpravy o půlhodiny později a je opravdu k nezaplacení, když mě rodiče uklidní, že se nic neděje a že nám moc děkují za výpravu. A když třeba přijde v neděli večer , ve kterém stojí, že Pepík byl z výpravy nadšený, to opravdu zahřeje. My máme na rodiče štěstí. Michal Malík - Krišot 14

15 skaut.cz/rodice V jakém postavení vlastně jsou vůči sobě rodiče a vedoucí? Hana Grubhofferová, Kateřina Kuberová - Veverka Jak to vidí rodiče? Co by si přáli a co očekávají ze strany vedoucích? Velice si vážíme práce všech vedoucích. Jediné co je pro nás jako pro rodinu náročné, je organizace našich víkendů, jelikož máme každou dceru v jiném oddíle. Termíny výprav nejsou většinou sjednocené a tak nám těch společných víkendů dost ubývá. Budeme tedy doufat, že se alespoň nějaké víkendy třeba termínově podaří sladit. Klára Silná Jako rodič nováčků bych určitě uvítala informace o oddílu na webových stránkách a samozřejmě včasné informace k jednotlivým akcím. Jinak moc děkuji za trpělivost s našimi dětmi (ale někdy i s námi rodiči;-), které je zřejmě někdy zapotřebí víc než dost. Lenka Ročková Jsem moc ráda, že dcera chodí právě do skauta. Upřímně obdivuju práci vedoucích, kteří to dělají ve svém volném čase. Bronislava Marčíková Společné zážitky dětí jsou něco, co s rodiči nezažijete, i když se opravdu snaží. To, co děti prožijí na výpravách nebo táborech, to jim ve městě také nemůžete dopřát. Prostě být s prima partou, kde tě berou takového, jaký jsi. Od vedoucích očekávám, že se budou snažit takové prostředí vyvářet. Ony to ty naše děti ještě neocení, ale až budou dospělí, určitě se vybaví vzpomínka, pocit Markéta Burianová A co nám třeba rodiče neřeknou? Rodiče určitě očekávají, že: po výpravě najdou své dítě pod nánosem bláta zdravé a spokojené, vedoucí umí pomoci dítěti, když se něco stane (má po ruce lékárničku, telefon na rodiče), dostanou včas informace o výpravě nebo vybavení na tábor, když bude dítěti někdo ubližovat, vedoucí to budou řešit a dají rodičům vědět. foto: Romana Balcarová 15

16 SIMPLY CLEVER Přemýšlíte, kam na výlet? Pohádkoví skřítci pro Vás mají spoustu tipů: hrady a zámky, turistické trasy a cyklostezky. Vypravte se proto do Pohádkového Česka, sbírejte body na svou kartu a získejte nejrůznější výhody. Letos se navíc můžete těšit na speciální akce a soutěže. Když navštívíte pět objektů Národního památkového ústavu (NPÚ), začleněných do projektu Pohádkové Česko, a prokážete se vždy svou kartou, při šestém vstupu získáte jednu vstupenku zdarma. A kdo v tomto roce navštíví nejvíce objektů NPÚ, dostane zdarma permanentku na celý příští rok. Nenechte si ujít ani velké slosování o Knížecí den na zámku Lednice. Bližší informace, dobrodružství a zábava pro celou rodinu čekají na

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s.

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Výroční zpráva 2014 Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Slovo úvodem Vážení přátelé, držíte v rukou výroční zprávu skautského střediska Jana Boska Olomouc pro rok 2014. Chceme Vás,

Více

. Nový výchovný program Junáka. Vojtěch Zeisek KDF MFF UK 1. 3. 2010

. Nový výchovný program Junáka. Vojtěch Zeisek KDF MFF UK 1. 3. 2010 . 2005 2010..... Ekologický odbor Výkonné radu Junáka svazu skautů a skautek ČR KDF MFF UK 1. 3. 2010 . Proč nový program? Změna dnešní společnosti konzumní společnost zrychlená doba vliv médií, počítačů,

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

ANALÝZA 6.DÍVČÍHO ODDÍLU LYRA

ANALÝZA 6.DÍVČÍHO ODDÍLU LYRA ANALÝZA 6.DÍVČÍHO ODDÍLU LYRA I. Historie Založen v roce 1990, kdy registroval okolo 50-60 členů Během dalšího roku došlo odpojením dvou družin ke snížení počtu členů na cca 30 V září 1992 po půl roce

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

gamifikace pro verejnost hravý event marketing

gamifikace pro verejnost hravý event marketing ˇ pro verejnost hravý event marketing Chtěli byste dát vědět více lidem o své instituci, značce či produktu a oslovit nové cílové skupiny? více motivovat již stávající klienty k určité činnosti a vzbuzovat

Více

Dejme dětem prostor utvářet město!

Dejme dětem prostor utvářet město! Dejme dětem prostor utvářet město! první město dětí v ČR ožije na 3 týdny o letních prázdninách postaveno v zastřešené hale s přilehlým venkovním areálem veřejně přístupné 5 dní v týdnu od 10-17 hod. Do

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Časté dotazy ze strany rodičů

Časté dotazy ze strany rodičů Časté dotazy ze strany rodičů Co je to vlastně ten skaut (skauting) Je to mezinárodní hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova lidí všech věkových kategorií. Jeho členové se nazývají skauti, v Česku

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT Zapřemýšlej o tématu, kterému by ses chtěl/a věnovat. Co pálí tvé okolí? Co se nelíbí tobě, tvým spolužákům, kamarádům? Nebo tvým rodičům, sourozencům, ostatním v rodině? A

Více

Téma C. - Komunikace. Soutěž Sami o sobě. Dostatečné množství propagačních materiálů. 1. Soutěž sami o sobě

Téma C. - Komunikace. Soutěž Sami o sobě. Dostatečné množství propagačních materiálů. 1. Soutěž sami o sobě 1/7 Téma C. - Komunikace 1. Soutěž sami o sobě Svou činnost propagujeme a do soutěže se zapojujeme Svou činnost propagujeme, ale nezapojujeme se 27 41 Svou činnost nepropagujeme 14 Soutěž Sami o sobě nás

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše.

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše. Poznámka redakce Abahoa: - některé zákony apod. doznaly od roku 1993 změn, takže opis originálu občasníku je doplněn malým textem s upřesněním platném ke dni 2.3.2oo3. Jezevec Úvodem... Milý bratři Junáci

Více

Informační schůzka o Táboře

Informační schůzka o Táboře Informační schůzka o Táboře Křelovice 2013 ( 29.6. - 19. 7. 2013) Oddíl Bronco jako součást světové organizace Světový skauting WOSM, WAGGS,... Junák svaz skautů a skautek ČR 52. středisko Stopaři 120.

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs...

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs... Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Napište nám Vybrat deník Nastavit jako domácí stránku Hledání v rámci portálu Deníky.cz Hledej Výzva čtenářům: PTEJTE SE KAPITÁNA FOTBALISTŮ JANA RAJNOCHA skrýt

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X Úvod Soubor her a nápadů je připraven jako kartotéka jednotlivých her, z nichž lze čerpat na různých akcích. Jednotlivé listy lze třídit podle typu her a jejich témat. Typy: sociálně psychologické hry

Více

Informace pro rodiče nováčka

Informace pro rodiče nováčka Informace pro rodiče nováčka skautského oddílu mladších chlapců - vlčat Vážení rodiče, Váš syn by se chtěl stát členem naší smečky vlčat. Rádi bychom Vám poskytli základní informace o tom, kdo jsme a jak

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

...skauting pro život

...skauting pro život ...skauting pro život Junák svaz skautů a skautek ČR Junák cesta k osobnosti Je mnoho organizací, které si kladou za cíl naplňovat smysluplně volný čas dětí a mladých lidí. Méně je těch, které mají ambici

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019

STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019 STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019 Votická škola splňuje všechny předpoklady být nejenom kvalitní vzdělávací institucí, ale i místem důležitým pro život města a využívaným

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA Místo konání: Splzov u Železného Brodu Termín: 26.7.-10.8.2013 Typ tábora: stálý,ubytování ve stanech s podsadou

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

KROKY KE ZDRAVÍ. INSPIRACE NA PROGRAM PODPORUJÍCÍ AKTIVNÍ MOBILITU Červenec 2015 (c) Spor1fy, s.r.o.

KROKY KE ZDRAVÍ. INSPIRACE NA PROGRAM PODPORUJÍCÍ AKTIVNÍ MOBILITU Červenec 2015 (c) Spor1fy, s.r.o. KROKY KE ZDRAVÍ INSPIRACE NA PROGRAM PODPORUJÍCÍ AKTIVNÍ MOBILITU Červenec 2015 (c) Spor1fy, s.r.o. Lidé chtějí být fit a žít zdravě. Pro většinu lidí je důležité zhubnout. V České republice dle novodobých

Více

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město:

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: Smlouva o poskytování služby Podpora samostatného bydlení 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: a 2. Rytmus od klienta k občanovi o.p.s. Adresa: Londýnská

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že:

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: 98 % žen bez domova touží po stabilní dlouhodobé práci

Více

VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí

VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí Dotazníky pro děti celkem 3 625 dotazníků různé věkové skupiny (od 5 do

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 Mikulčice 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace.

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Position paper Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Vzdělávací program Gendalos 2 Během roku 2013 se nám podařilo podpořit 56 studentů v jejich cestě za dobrým vzděláním. V roce 2011 se

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR 51 TIPŮ Jarek Mikeš Mikeš, Jaroslav Publikováno 1.5.2013, první vydání ISBN: 978-80-260-4302-7 Česká republika, Brno Twitter: @koolazz_cz jarekmikes@gmail.com www.jarek-mikes.cz

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Plánování zaměřené na člověka 3. část 10. listopadu 2013 Obsah kurzu Co jsme se naučili u domácích úkolů? Nástroje plánování zaměřeného na člověka: Příběh,

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Možnosti pracovním profesního trhu rozvoje NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Questing. Jak vytvářet hledačky a jak se jimi bavit a učit. Interpretace místního dědictví s využitím znalostí a dovedností místních obyvatel.

Questing. Jak vytvářet hledačky a jak se jimi bavit a učit. Interpretace místního dědictví s využitím znalostí a dovedností místních obyvatel. Questing Jak vytvářet hledačky a jak se jimi bavit a učit. Interpretace místního dědictví s využitím znalostí a dovedností místních obyvatel. Blažena Hušková Kateřina Kočí Actaea společnost pro přírodu

Více

Regulační neurony k prožívání slasti, (blaha,souladu,štěstí) a jejich opaku. Výchovné styly. Pestrost stimulů. Synaptický přenos (dopaminový efekt)

Regulační neurony k prožívání slasti, (blaha,souladu,štěstí) a jejich opaku. Výchovné styly. Pestrost stimulů. Synaptický přenos (dopaminový efekt) Dispozice k závislostem poselství předškolních dětí Nový pohled na kořeny a vývoj závislosti Obecně mozek Neurobiologický korelát Regulační neurony k prožívání slasti, (blaha,souladu,štěstí) a jejich opaku

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Nadace Proměny pro školy Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Představení Nadace Proměny a programu Zahrada hrou / Mgr. Jitka Přerovská,

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Plán činnosti KRJ Libereckého kraje na rok 2010

Plán činnosti KRJ Libereckého kraje na rok 2010 PLÁN ČINNOSTI KRJ LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2010 Obsah Úvodní slovo...3 Složení Krajské rady Junáka...3 volení členové...3 tým zpravodajů...3 revizní komise...3 Služby...4 Dlouhodobé cíle...5 Plán činnosti...6

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Zaručený návod, jak mít

Zaručený návod, jak mít Zaručený návod, jak mít jistou práci a mzdu Rady k nezaplacení 1. Jak získat práci a začít vydělávat peníze 2. Že vám agentura práce najde práci za vás 3. Co říkají lidé, kteří pracují pro agenturu práce

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR 51 TIPŮ Jarek Mikeš Mikeš, Jaroslav Publikováno 1.5.2013, první vydání ISBN: 978-80-260-4302-7 Česká republika, Brno Twitter: @koolazz_cz jarekmikes@gmail.com www.jarek-mikes.cz

Více

Makroanalýza Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Makroanalýza Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Makroanalýza Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Přehled dle kategorií [%] ne ne Prostředí, materiální zázemí 63,4 19,4 6,9 7,7 2,7 83,3 % Lidé 66,1 19,7

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Tomáš Bašus Tomáš, 14 let 1. Charakteristika Tomáš navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění spojená

Více

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných.

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných. Analýza současného stavu ve škole K posouzení problematiky slouží i dotazníková šetření. Scio Mapa školy Tento projekt řeší detailně oblast klimatu školy. Nástrojem pro hodnocení je anonymní dotazníkové

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času Milan Pšenička MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/2014 Úvod Za všeobecný cíl pedagogiky vůbec se klade dosažení relativní samostatnosti jedince ve společnosti, tzv. umět se svobodně,

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Výsledky šetření Mapa školy

Výsledky šetření Mapa školy Výsledky šetření Mapa školy Květen 2011 Dovolily jsme si zpracovat tento souhrn výsledků šetření společnosti SCIO, které proběhlo během února tohoto roku 2011 na ZŠ Pyšely, jelikož nás zaujaly jeho výstupy.

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Moje inspirace. E-book zdarma Jana Pěkná 2013

Moje inspirace. E-book zdarma Jana Pěkná 2013 Moje inspirace E-book zdarma Jana Pěkná 2013 Vážení a milí Děkuji Vám za stažení mého e-booku s názvem Moje inspirace. Co zde najdete? Prozradím Vám něco ze stránek, kam si chodím pro nápady, inspiraci

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více