světpro rodiče téma: Odpovědnost Skauting přátelé, na které se můžu obrátit foto: Tomáš Gal

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "světpro rodiče téma: Odpovědnost Skauting přátelé, na které se můžu obrátit foto: Tomáš Gal"

Transkript

1 Skautský světpro rodiče foto: Tomáš Gal téma: Odpovědnost Skauting přátelé, na které se můžu obrátit

2 Máte v hlavě GPSku? Poznejte Českou republiku v této zeměpisné hře. Seřaďte jednotlivá města a zajímavá místa naší země podle jejich zeměpisné polohy. Hra, která není pouze zábavou, ale dozvíte se u ní spoustu věcí. A kde vlastně leží ty Kotěhůlky? Stačí si zahrát tuto hru a dozvíte se to! Nyní za skvělou cenu v prodejnách Pompo a Sparkys. JAZYKOVÉ POBYTY JE LEPŠÍ UČIT SE JAZYKY V ZAHRANIČÍ S NÁMI NEŽ DOMA SAMI! DOSTUPNÉ pro každého právě TEĎ jednička na trhu nejkvalitnější servis garance nejnižší ceny Studujte 10 jazyků ve 30 zemích světa! infolinka /JazykovePobytyVZahranici

3 téma čísla: Odpovědnost skaut.cz/rodice Milí čtenáři, dostává se vám do rukou druhé číslo magazínu, který je určený zejména rodičům skautů, skautek, vlčat a světlušek. Hlavním tématem tohoto čísla je odpovědnost. Pokusili jsme se jej pokrýt z různých úhlů a zachytit tak všechny významy slova odpovědnost. Přinášíme vám např. informace o tom, za co všechno jsou zodpovědní vedoucí oddílů, jak důležitým prvkem pro výchovu k odpovědnosti je pro skauty družinový systém, nebo příběh o tom, jak se dospělá skautka rozhodla pozitivně ovlivnit své okolí. Stejně jako v minulém čísle si můžete přečíst i o zkušenostech jiných rodičů. Věříme, že v tomto čísle najdete odpovědi na některé své otázky, které se skautingu týkají. Budeme rádi, pokud nám napíšete své názory nebo reakce na články. Oceníme i jakoukoliv jinou zpětnou vazbu na to, co vám v tomto magazínu chybí, nebo přebývá. Milí rodiče, příjemné čtení přeje Kateřina Kuberová šéfredaktorka magazínu Skautský svět pro rodiče je nový občasník pro rodiče skautů a skautek. Vydává Junák - svaz skautů a skautek ČR. Distribuováno zdarma jako příloha časopisů pro děti: Světýlko a SKAUT-Junák. Skautování dětí nám přineslo kamarády Hanky Grubhofferové jsem se zeptala, jaké to je mít doma 3 skauty. Jedním pražským střediskem, i když různými oddíly, si totiž prošly všechny její děti, které už jsou dnes dospělé. U dětí ale nezůstalo, společně s dalšími rodiči se před pár lety pustila do organizování velké akce a středisko vyrazilo sjíždět řeku. Dnes se počet účastníků (rodičů, dětí i vedoucích) každoroční Vody s rodiči počítá na desítky. Co všechno skauting obnáší z pohledu rodiče? foto: David Pohanka Z počátku něco starostí a nákupů cožpak kroj a turistické vybavení, spíš člověk tápal, jaký batoh pro malé vlče, aby se do něj vešly věci na vícedenní výpravu a zároveň ho to nebožátko uneslo (a nemusel se s ním tahat vedoucí). Pak taky doprovázení na schůzky a místa srazů. Přece jen - prvňák se docela snadno ztratí. První odjezdy na tábor, kdy se v obýváku vršily nekonečné hromady prádla, které se zdálo nemožné zabalit do předepsaných kufrů pod postel ve stanu, pašování prvních pohledů vedoucím ještě před odjezdem a psaní dalších. Přiznám se, že jak děti vyrůstaly, začala jsem to flákat ke konci jsem prostě napsala jeden dopis, třikrát zkopírovala a poslala. Pak vedoucí našeho nejmladšího přišel s myšlenkou výprav s rodiči. Napoprvé to byla jen odpolední vycházka, ale nikdo si nestěžoval, tak přituhlo a vyrazili jsme na celý víkend na Zlatou Korunu. Bylo to překvapivě fajn, blíž jsme se seznámili s ostatními rodiči, s tím, co vlastně dělají ve skautu naše děti, viděli jsme svoje děti tak, jak se chovají v tlupě ostatních. A takovou podařenou akci by bylo škoda nezopakovat, takže se v krátkém čase začaly organizovat výjezdy rodičů s dětmi pro jednotlivé oddíly i pro celé středisko. No a pak jednou přišly děti s tím, že by bylo prima jet na vodu a že vedoucí jsou poměrně dost proti (ne že bych se jim divila je to přece jen zodpovědnost), prý snad jedině kdyby se jelo s rodiči a každý si odpovídal za vlastní ratolesti. A protože s kamarády nemáme rozum - zato každý po třech dětech, nechali jsme se umluvit, že to vlastně není žádný problém a tak vznikla další dnes již tradiční oddílová akce - Voda s rodiči. Takže nám skautování dětí přineslo i pár kamarádů, se kterými se stýkáme dodnes. A dodnes jezdíme na podzim se skauty na vodu, i když z dcery už je vedoucí mrňat a kluci se s kamarády setkávají jen občas. Hana Grubhofferová 3

4 Výchova k odpovědnosti Učím-li někoho, učím se sám. foto: Matěj Šmíd Odpovědnost je v dnešní době často skloňované slovo. Vnímáme, že děti mají někdy více práv a méně povinností, ale že se svou svobodou často neumí správně nakládat. A jak je to naučit? Výchova k odpovědnosti je běh na dlouhou trať a má své místo v rodině i ve škole. Skauting se snaží aktivizovat děti už od nejútlejšího věku tak, aby přebíraly odpovědnost za sebe i své okolí. Využívá k tomu vrstevnických skupin, tzv. družin. O fungování družiny se starají všichni skauti společně a v jejím čele stojí rádce nebo rádkyně, kteří mají více zkušeností. Peer princip Slovo peer pochází z angličtiny a znamená v překladu vrstevník. Základem peer metod je práce s vrstevníkem, který je pro děti (zejména v pubertě) přijatelnějším vzorem než dospělý pedagog nebo rodič. S peer principem se pracuje nejen ve skautingu (formou družinového systému), ale v poslední době se začíná využívat i v českém školství zejména v oblasti prevence rizikového chování (šikana, závislosti, kriminalita, nezdravý životní styl). Ve skautských oddílech rádci absolvují vzdělávání, kde se učí vést družinu a připravovat program pro své vrstevníky. Nejvíc znalostí a dovedností se naučí, pokud je předávají a učí ostatní. Zapojit všechny členy týmu do chodu družiny, naučit je spolupracovat a podílet se na společném úspěchu, je pak pro rádce jeden z nejtěžších úkolů. Na principu učím-li někoho, učím se sám je založen celý skautský systém a motivace dobrovolníků v Junáku. Vedení oddílu rozvíjí mne samotného (učím se připravovat zajímavý program, komunikovat s rodiči, vést lidi, plánovat), ale i děti, které v oddíle jsou. To, že rádce vede družinu, motivuje jeho samotného k seberozvoji. On sám na sobě chce pracovat, aby měl co předávat dál, aby na schůzce měl co druhé naučit. A pocit důležitosti pro druhé je od období puberty jedním z nejsilnějších motivů. Naproti tomu ostatní členové družiny vnímají komplexně a průhledně fungování družiny vidí, že se nic samo od sebe neudělá. Vidí, že uklizená klubovna, teplý oběd, hezká oddílová nástěnka nebo zajímavý program na schůzku vyžaduje jejich osobní zapojení. Tento systém u dětí rozvíjí odpovědnost a samostatnost. Více vnímají dopad své činnosti (či nečinnosti) na dění okolo sebe. Zároveň se učí respektovat i neformální autority. Oproti škole nebo rodině, kde jsou pod dohledem někoho o generaci staršího, ve skautské družině mají za šéfa jen o něco málo staršího kamaráda, se kterým navíc program spolupřipravují. Učí se řešit konflikty mezi sebou jinak než autoritativním rozhodnutím dospělého, umí přistoupit na kompromis a vzájemně spolupracovat. Každý člen družiny je jiný a do skupiny přináší své záliby, hry, které ho baví a chce je ukázat ostatním. Dá se říct, že se tak děti učí od sebe navzájem. 4

5 Na návštěvě u dívčího skaut.cz/rodice Družinový systém v praxi oddílu v Hlinsku Petra Popelková - Popelka Příprava rádců je výhodná investice aneb Jak to probíhá v praxi Jak vzniká družina? Novou družinu zakládáme většinou ve chvíli, kdy k nám do oddílu skautek přichází větší skupina světlušek nebo se nám podaří na náboru přibrat větší počet dětí. Snažíme se, abychom kamarádky netrhali od sebe, takže se stává, že máme v družině i větší věkové rozdíly. Zprvu družinu vede někdo ze staršího vedení, aby si děti zvykly na systém a zafixovaly si pravidla, která na schůzkách platí. Postupně se děti zapojují do tvorby programu družiny, ve spolupráci s vedoucí připravují hry a třeba hlasují nad tématem další schůzky. Časem program schůzek přebírá rádkyně družiny a vedoucí sleduje schůzky z povzdálí, aby si byla jistá, že vše klape, jak má. Co myslíš, že dětem družinový systém dává? Myslím, že nejzásadnější přínos je v postupném získávání odpovědnosti. U světlušek a vlčat mají nejprve odpovědnost sami za sebe když hned na první výpravě zjistí, že je potřeba si dát boty sušit ke kamnům, jinak budou i ráno mokré. U skautů i skautek se pak učí přejímat odpovědnost i za své nejbližší kamarády. Pokud zapomene zjistit spoj domů z družinové výpravy nebo nechá doma kotlík, ve kterém měla družina celý víkend vařit, bude muset danou situaci zvládnout vyřešit nějak jinak. Učí se v bezpečném prostředí oddílu nést důsledky svého jednání a zároveň se rozhodovat nejen s ohledem na svoje potřeby, ale vnímat i druhé lidi a pomáhat jim. Jaký je program na schůzkách? Program schůzky tvoříme na základě oddílového plánu, který sestavuje vedoucí oddílu ve spolupráci s rádkyněmi družin a staršími členkami vedení. Témata mohou vycházet ze skautské stezky, se kterou děti celoročně pracují, nebo se sestavují na základě aktuálních potřeb (rozvoj spolupráce, odpovědnosti,...). V programu se objevuje první pomoc, ekologie, sport a hodně praktických dovedností (od vaření přes práci s internetem až po orientaci v mapě). Naším hlavním záměrem je učit děti věcem, které jsou důležité a užitečné v běžném životě, nejen ve skautském oddíle. Program schůzky nepřipravuje jenom rádkyně sama, ale do příprav zapojuje i ostatní skautky podle jejich zájmu. Družiny podnikají i speciální akce - programem schůzky tak může být i oslava Velikonoc, návštěva kina nebo sportovní akce. Jak jsou rádkyně podporovány (a kontrolovány) vedením? Podporou rádců se aktuálně zabývá i Junák jako celek. Je důležité umět rádce naučit, jak správně připravit schůzku i jak pracovat se skautskou stezkou. Pro rádce funguje také webový portál teepek.cz. foto: Dagmar Hloběnová Naše rádkyně družin jsou členkami oddílové rady, která se schází přibližně jednou za měsíc. Na poradě tvoříme plán témat na příští schůzky a společně řešíme potíže, které se během schůzek vyskytnou. Dále pro rádce a rádkyně naše středisko dvakrát do roka pořádá víkendová rádcovská setkání Očko. Jsou napůl vzdělávací a napůl motivační a hlavně hodně inspirativní. Jsou s rádcovským systémem i problémy? Rozhodně není vše ideální, většinou jsou problémy hlavně ze začátku, než si děti zvyknou fungovat samostatně bez dospělého vedoucího a naučí se poslouchat se navzájem a spolupracovat. Práce s rádci je poměrně časově náročná, ale na druhou stranu je to výhodná investice, protože z dětí, které si vyzkoušely roli rádce, se později stávají organizačně schopní a velmi šikovní členové vedení (nejen družin ale i oddílů a středisek). 5

6 Skauting a aktivní občanství Denně potkávám na ulici různé dobročinné spolky, nadace, sdružení většina z nich po mně chce, abych si koupila, přispěla, podepsala, angažovala se společně s nimi. Cítím se téměř ochromena všemi těmi možnostmi, které se mi nabízejí a jako spolutvůrce veřejného života z uvedené definice si při tom tedy nepřipadám. Tak jak se s tím vyrovnat? Vždycky jsem si přála být aktivním člověkem, který se zajímá o okolní svět, a najednou mám z těch všech možností pocit jakési nedostatečnosti na každém rohu volá svět po mé pomoci a já nevím, kam dřív skočit. K zahnání tohoto pocitu ale stačí málo aktivní občan se nemusí nutně snažit o záchranu celého světa sledovat dění ve svém bezprostředním okolí a pokoušet se ho měnit k lepšímu znamená více než dost. si vetkla za cíl věnovat se seniorům z domovů důchodců a pomoci jim v tom, aby se cítili stále užiteční a důležití pro ostatní. Projekt jsme nazvali Senioři pomáhají : společně se seniory vyrobíme předměty, které poté prodáme, výtěžek poputuje na zdravotní přístroj pro malou holčičku s těžkou formou cukrovky. Být aktivním občanem znamená nejen pasivně uplatňovat svá práva a svobody; být aktivním občanem znamená být také spolutvůrcem veřejného života. Následovalo hledání kontaktu na vhodný domov důchodců a další přípravy, plánování a porady. Senioři pomáhají se navíc uskutečnili hned dvakrát a pokaždé v jiném městě o to rozmanitější bylo naše publikum a zážitky. V naší skupině jsme se předem trochu obávali, aby naše návštěva domova neměla jen charakter obyčejné návštěvy bez hlubšího dopadu. Ovšem už v průběhu akce nám bylo Skauting mi v tomto ohledu dal docela dobrou školu od obyčejného třídění odpadků s vysvětlením, k čemu je to dobré, přes projekt pro seniory na vůdcovském kurzu až po stimul k vlastní činnosti pro občanské sdružení. Spouštěcím motorem pro naši občanskou aktivitu byl skautský vůdcovský kurz, jehož součástí byl program aktivní dobrý občan. Cílem bylo realizovat v době kurzu společensky prospěšný projekt. Prvním úkolem nás účastníků bylo zamyslet se nad tím, jaký problém v našem okolí nás pálí a jak bychom se mu chtěli věnovat. Za jediný večer se s podivuhodnou rychlostí zformovaly skupiny věnující se problematice grafitti, pořádku ve městě a nekuřáckých restaurací. A také naše skupina, která foto: Anna Koutská 6

7 foto: Petr Puna skaut.cz/rodice aktivní občan se nemusí nutně snažit o záchranu celého světa jasné, že většina seniorů skvěle chápe, o co jde, a dělá jim radost i ona změna oproti obvyklým činnostem a to byl skutečně dobrý pocit pro obě strany. Kromě pomoci holčičce a dobrého pocitu pro seniory byl projekt Senioři pomáhají prospěšný i nám organizátorům. Ukázalo se, že existují lidé se zájmem o ostatní a s chutí a vůli něco aktivně zlepšovat a díky této kombinaci lze změnit a vytvářet mnohé. Skauting je cesta, která vede mladé lidi k zájmu o své okolí a snaží se z nich vychovávat aktivní občany. Už to, že se dobrovolníci podílejí na činnosti oddílů a věnují svůj čas dětem, je jistý druh aktivismu. Vynakládají svou energii na aktivity, prostřednictvím kterých mění svět k lepšímu. Anna Koutská - Amico Aktivní občanství ovšem neznamená naivní aktivismus, který může stavět problémy černobíle a být velmi bezohledný. Ať už se jedná o jakoukoli problematiku, je důležité se o ní nejprve dobře informovat, pohlédnout na věc z více úhlů a pak teprve konat a to s ohledem na to, že přístupy a zájmy různých skupin lidí se liší a žádný názor nemůže být ten jediný univerzální a správný. Výzkum programu Jeden svět na školách z roku 2009 ukázal alarmující zjištění, že pouze 8 % mladých lidí věří, že mohou ve společnosti něco změnit a jsou ochotni to dělat. Sociologové hovoří znepokojeně o tom, že se lidé v západní Evropě a Severní Americe stále méně a méně podílejí na společenském dění. V České republice naštěstí nastal po roce 1989 trend spíše opačný, ale i tak ve srovnání se zavedenými demokraciemi jsou zde lidé stále výrazně občansky pasivnější. Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou. Jsou aktivní v oddíle a svým působením mohou přispívat k pozitivním změnám v místě, kde žijí. 7 JUN SHOP.CZ 100% skautský obchod Nové výdejní místo JUNshopu je pro Vás připraveno v Brně. POZOR, BLÍŽÍ SE TÁBORY! Kompletní skautský sortiment i veškeré vybavení do přírody nakoupíš výhodně u nás v JUNshopu. Batohy již od 1 890,- Kč různé nádobí od 150,- Kč Boty již od 950,- Kč Husky Mauglí Limitovaná série 960,- Kč Díky JUNkartě získáte slevu až 10 % na veškerý sortiment Prodejna: Haškova 7, Praha 7 tel.:

8 Rodiče, skaut.cz/rodice Najděte úkoly, které můžete plnit společně. zapojte se do stezky Kateřina Kuberová - Veverka V minulém čísle jsme se zmínili o skautské výchovné metodě jako o systému, který se snaží vést mladého člověka na cestě jeho osobního růstu. Mluvili jsme o něm v souvislosti s družinovým systémem. Dalším z prvků skautské metody je postupně rozvíjející a podnětný program, který vede k seberozvoji. Právě k tomu pomáhá malá knížečka, kterou máte nejspíš doma také. Stezka. Většina skautů, skautek, vlčat a světlušek přinese domů stezku a budou se chtít pochlubit tím, co už umí nebo jaký úkol je teprve čeká. Stezka (příp. cestička pro světlušky a plavba pro vodní skauty) se dostává do rukou dětem v podobě malé brožury a stává se průvodcem po dobu jejich působení v oddíle i v životě mimo něj. Název jim připomíná putování a stálé hledání správné cesty, během kterého jsme nuceni překonávat různé překážky. Stezky jsou k dispozici všem oddílům v republice. V některých oddílech si ponechali stezky staré nebo si je dotváří podle svých tradic a zkušeností. Také platí, že každý oddíl stezky různě zapojuje do své činnosti. Stezka pro každého Současné stezky jsou promyšlený výchovný nástroj a prošly pilotním testováním v oddílech. Zároveň ale kladou velké nároky na vedoucí, kteří je musí dobře znát a umět používat. Je samozřejmé, že při jejich zavádění do činnosti oddílu se mohou vyskytnout i problémy. Pokud chybí motivace dětí nebo vedoucích, práce se stezkami nefunguje. Stezky jsou přizpůsobené jednotlivým věkovým kategoriím a dále ještě rozdělené do několika stupňů. Sešitky jsou plné aktivit a námětů na individuální i skupinové činnosti. Součástí stezky je také symbolický rámec: Kniha džunglí pro vlčata, Kouzelná lucerna pro světlušky, Příběh Čolka a Žabky pro vodní světlušky a vlčata, skautům a skautkám zas dělají společnost postavy ze světa fantasy. Stezka je nejen drobná knížka, ale přeneseně i celý systém aktivit a přehled znalostí a dovedností, který vedoucí inspiruje k tvoření a vymýšlení dalších programů. Vlastní rozhodnutí vede k zodpovědnosti Některé z aktivit musí splnit každý, kdo se snaží daný stupeň stezky dokončit. Jiné jsou volitelné. Skauti a skautky u nich mají možnost vybrat si z nabídky (splním alespoň dva z těchto pěti úkolů). Jindy mají možnost si aktivitu/úkol dle daných pravidel upravit, nebo si mohou vymyslet svou vlastní. Ne vždy je to možné, ale vedoucí by měl zůstávat v roli průvodce, který pomáhá a navede. Pokud se zadaří, výstupem by měl být úkol, který dítěti pomůže něco se naučit, ale zároveň ho bude bavit. Svou účastí na tvorbě úkolů postupně přebírají zodpovědnost. Dítěti tu tak dáváme prostor se samostatně rozhodovat, hledat způsoby, jak vyřešit problémy a zejména nést zodpovědnost za vlastní rozvoj osobnosti. Skaut či skautka Tereza Hypšmanová Manda vede oddíl světlušek a vlčat a o zapojení rodičů do stezky říká: Ve stezce je spousta možností, jak zapojit i rodiče. Mohou se tak dovědět, co se s dětmi v oddíle učíme a o co usilujeme. Velké pozitivum vidím i v možnosti společně stráveného času nad smysluplnými úkoly. Rodiče by k tomu měli přistupovat zodpovědně, ale ne moc přísně. Důležité je, zda se dítě onen bod opravdu snaží splnit. Většinou se jedná o činnosti, jichž se rodiče účastní běžně, na rozdíl od vedoucích. Jsou zde ale též aktivity, které vyžadují spolupráci. Zřejmě to bude stát rodiče nějaký ten čas navíc, ale pomohou tím dětem se rozvíjet, a to od skautingu přeci očekávají. 8

9 foto: Matěj Šmíd se učí přijímat i důsledky, pokud se splnění aktivity nepodaří, má možnost poučit se z chyb a hledat další řešení. Aktivity samozřejmě nemají děti jen zabavit, ale rozvinout a něco naučit. Proto nemá mnoho smyslu, když si děti vybírají nebo tvoří úkoly, které jsou pro ně příliš snadné. Hodnotu mají takové úkoly, které jsou přiměřenou výzvou. Na druhé straně by se mělo jednat o splnitelné úkoly a dosažitelné cíle, aby plnění úkolu nepřestalo děti rychle bavit. Stezka a rodina Rodina je bezpečné zázemí, kde je nám dobře. Najdeme tam své blízké, kteří nás podrží, když je třeba. Od rodičů, sourozenců a dalších členů rodiny se také můžeme naučit spoustu nových věcí. Stezka má mít přesah ven ze skautské klubovny právě také do domova a rodinného života. Jsou úkoly, které je potřeba splnit doma, a rodiče nebo další členové rodiny mohou pomoci při průběhu plnění i při závěrečném hodnocení aktivity. Určitě Vás potěší nabídka pomoci s každodenními činnostmi V oddíle skautů a skautek Camelot zařadili krátké shrnutí o stezkách do informačního letáku pro rodiče: Skautská stezka je knížečka, kterou děti dostanou na výpravě. Obsahuje spoustu úkolů, z nichž si děti podle určitých pravidel vybírají, které chtějí plnit. Všechny úkoly mají za cíl, aby se děti něco nového naučily, vyzkoušely, vyrobily a tím rozvíjely svoje schopnosti a dovednosti a o světě, ve kterém žijí, přemýšlely. Stezka nově umožňuje zapojit do plnění úkolů i rodiče (v roli hodnotitele). Plnění každého úkolu totiž mají nezávisle na sobě vždy pozorovat dva lidé a potom podat skautovi zpětnou vazbu o plnění úkolu. Pokud vás dítě poprosí o dohled nad nějakým bodem, neodhánějte ho, prosím. Letmým prolistováním stezky sami můžete zjistit, že plnění těchto úkolů může vašemu dítěti jedině prospět. v domácnosti, prarodiče mohou pomoci při tvorbě rodového stromu, celá rodina pak třeba vyrazí na výlet na zajímavé místo. Členové rodiny se mohou stát rádci i při volbě dalších aktivit a podílet se na jejich hodnocení. Nahlédněte tedy do stezky svého dítěte a najděte úkoly, které můžete plnit společně. Popovídejte si s ním o tom, jakou cestu už urazilo a kam se chce vydat. Kromě toho, že získáte obrázek o tom, co všechno již zná a umí, načerpáte třeba i nové nápady pro společnou činnost. Cílem těchto aktivit ve stezce rozhodně není přidělat rodičům práci navíc nebo na ně přenést zodpovědnost za některé úkoly. Je důležité, že si o aktivitách rozhoduje samo dítě a je na něm, zda se rozhodne plnit úkoly i s rodiči. Stejně tak velká část aktivit ze stezky se odehrává v oddíle na schůzce, výpravách nebo táboře. Rodiče však mohou vstoupit do stezky jako důležití partneři jak pro dítě, tak samozřejmě i pro oddíl. 9

10 Časté skaut.cz/rodice Když něco není jasné dotazy rodičů Kateřina Kuberová - Veverka Proč máte noční hlídky? K čemu je to dobré? foto: Rastislav Pečeňa Noční hlídka je jeden z mnoha táborových zážitků. Jednotlivci nebo dvojice dávají po určitou část noci pozor na tábořiště a jeho obyvatele. Sledují, jestli se neděje něco neobvyklého, jestli někdo nebloudí a nehledá záchod nebo jestli někomu ve stanu není špatně. V závažnějším případě probudí vedoucí. Zároveň noční hlídání slouží i jako výchovný prvek. Dítě na hlídce přebírá odpovědnost za ostatní členy tábora. Občas je také potřeba překonat strach, zimu a pocit nepohodlí. K čemu je skautský kroj a jak často ho nosíte? foto: Jaroslav Pulkrábek Skautský kroj je jedním z prvků, které ke skautské výchově patří. Nošením kroje viditelně ukazujeme, že se hlásíme ke stejným myšlenkám, jako další desítky miliónu skautů na celém světě. Kroj má i svůj symbolický význam, připomíná dodržování skautského slibu a prostřednictvím společných součástí podporuje sounáležitost s ostatními v družině, oddíle i celém hnutí. Na košili se připevňují také nášivky a odznaky, které poukazují na zkoušky, které skaut zvládl. Kroj se skládá z košile a skautského šátku. Příležitosti, při jakých si ho děti v oddíle oblékají, jsou různé, a většinou to záleží na tradici daného oddílu. Někteří si berou kroj na sebe vždy, když vyráží na výpravu, v některém oddíle ho oblékají pouze na táborové nástupy nebo ke slavnostnímu ohni. Tak jste teda Vlčata, nebo Lvíčata (Rysové, Kůzlata )? foto: Vojtěch Petr Překvapí vás, když napíšeme, že obojí? Světlušky a vlčata jsou název pro výchovnou kategorii dětí ve věku 7-10 let. Podobně jako děti ve věku let si říkají skauti a skautky a dospívající členové Junáka jsou roveři a rangers. Nicméně jednotlivé oddíly mají kromě číselného označení často ještě svá jména a ta už jsou více různorodá. A tak je klidně možné, že váš syn chodí k vlčatům, která si říkají Skokani. A že je to občas matoucí? Ano někdy dokonce velmi matoucí. Ale jméno oddílu napomáhá k oddílové sounáležitosti, členové oddílu ji často podporují i pokřikem. 10

11 Jak takové středisko může vypadat Oddíl světlušek a vlčat Družina Oddíl skautů Družina Oddíl skautek Roverský kmen Klub oldskautů Družina Družina foto: Romana Balcarová Středisko Moje dcera chodí ke světluškám, do oddílu, který znám. Ale teď by měla jet na výpravu s nějakým střediskem. Co to znamená? foto: Jana Čihařová Středisko je základní organizační jednotka, do které patří více oddílů, které působí na daném místě. Kromě světlušek tu může být oddíl vlčat, skautů, skautek nebo roverské kmeny. Oddíly mezi sebou často spolupracují, mohou podnikat společné výpravy nebo tábory. Pokud se vaše dcera chystá na střediskovou výpravu, znamená to, že jedou nejspíše všechny oddíly (kluci a holky různého věku) pohromadě a děti tam mohou získat nové kamarády-skauty. 11 ci kaci blilika ub u pu hlou áhl all rozzssá da ákk vyd ná un 12 Ju nu 2 dn led V le o ho h k ké s es č et l j je u pu p m mapu ma á r er t kt k, í tí t e le o to tole s uttsskéé au Skka fií, ogrrafi otto foto 5 0 fo ícee neež 50 je víc uje ahu bssa gu a ob t ng auti skkau ů. Nyyníí k ní ntů men ch dokkum vých ový r zo o ra ací a ob usttrrac u ililu r, zdro uzd ou n pouzd e né ev pev p a é vé v a ma m jíma jí a za i t va návva dná ed bjed žeetee obj ůžžete mů m á uttná nutná le e te tele a r ra ě b běra bě s o ro r P. ě ě. t it v i iv z ziv u uz l kl k x ex a n á dá d o do dodá e z i kniz eré kn kktter níí! šen pottěěše pot ní po tní atn osta os ro osta pro st, pr ost žitto á állleeži zá zzál Za výhodnou cenu nabízíme také sadu knihy a limitovaného speciálního dvojitého DVD v luxusním balení Na dobré stopě. Více o speciálních DVD na obchod.skaut.cz. j vydaných u příležitosti výročí 100 let najdete 350,- Kč Kniha samostatně 148,- Kč Pouzdro samostatně 478,- Kč Pouzdro v sadě s knihou Kniha s 2xDVD 499,- Kč

12 Vedoucí oddílu odborník na výchovu i fundraising O každý skautský oddíl se starají dobrovolníci. Podílet se na vedení oddílu jim dává možnost na sobě pracovat a realizovat své nápady. Na druhou stranu to na ně klade také velké nároky. Pojďme tedy nahlédnout pod pokličku toho, kdo to vedoucí oddílu vlastně je a co všechno by měl ovládat, umět a znát. Vedoucí oddílu dělá spoustu věcí, které spolu zdánlivě nesouvisí, ale všechny jsou pro kvalitní chod oddílu důležité: připravuje program pro děti, zajišťuje ubytování na výpravu, stará se o úklid v klubovně, hledá lidi do týmu, ošetřuje drobná zranění, vyřizuje administrativu, shání zdroje a hospodaří s penězi, komunikuje s rodiči i s úřady. To všechno je pořádný kus práce a odpovědnosti. A i přesto, že má k ruce další vedoucí, je to právě on, kdo je garantem, že je v oddíle vše tak, jak má být. Proto je nutné, aby na to vše byl připraven. Vzdělávání dospělých v Junáku je záležitostí propracovaného systému. Pro vedení oddílu je nutné získat tzv. vůdcovskou zkoušku. Zkouška ověřuje, jestli je budoucí vůdce oddílu schopen samostatně vychovávat děti v oddíle, má dostatek znalostí o cílech a metodách skautské výchovy a umí s nimi pracovat. Samotné zkoušce většinou předchází vůdcovský kurz, který nabízí účastníkům přednášky, diskuze a programy zaměřené právě na témata, která jsou pro vedení oddílu důležitá. Vůdcovské kurzy se snaží většinou nabídnout takové programy, které účastníky rozvíjí a posouvají blíže k profilu ideálního vedoucího, který vypovídá, co všechno by měl umět a znát. Kurz i samotná zkouška kladou velké nároky na aktivitu samotných účastníků a většinou se snaží o propojení kurzu s činností oddílů, ze kterých účastníci přicházejí. Smyslem kurzu je předat budoucím skautským vedoucím praktické dovednosti, které využijí ve svých oddílech, a zkouška ověřuje, jestli opravdu tyto dovednosti ovládají a umí je využít i v praxi. 12

13 skaut.cz/rodice Zkoušeli jste se svých vedoucích zeptat, zda jim s něčím nemůžete pomoci, když toho na nich leží tolik? Kateřina Kuberová - Veverka foto: Tomáš Gal Co všechno musí vedoucí umět a znát Nade všemi dovednostmi a znalostmi stojí osobností předpoklady vedoucího a postoj k dětem a druhým lidem. Předpokládá se, že kdo chce vést oddíl, je přátelský člověk, který si umí hrát a respektuje druhé. Své znalosti a dovednosti umí v oddíle využít, zajímá se o okolní svět a podporuje skautské myšlenky. Je slušný a integrální člověk, který má k vedení oddílu zdravou motivaci. Paradoxní je, že tyto nejklíčovější požadavky je často velice těžké ověřit. Pomáhá nám fakt, že většina vedoucích se rekrutuje právě z řad lidí, kteří skautskými oddíly prošli. Zpravidla je déle a snad i lépe známe a věříme, že je skautská výchova pozitivně ovlivnila. Věci, které vedoucí potřebuje znát, se dají rozdělit do několika oblastí. V první velké oblasti najdeme vše, co se týká dětí. Vedoucí jsou vzděláváni v oborech jako je např. psychologie nebo didaktika. Také vědí, jak zajistit bezpečnost na akci a poskytnout první pomoc, když je to potřeba. Vedoucí by se měl orientovat v problémech dnešní doby, s čím se děti potýkají a jaká jim hrozí rizika, co je baví a jak je motivovat. Skautský vedoucí by se měl zamýšlet nad schopnostmi dětí odpovídající jejich věku, pohlaví a zralosti a nezapomínat ani na individuální přístup k dětem a všímat si jejich rozdílů. Další oblastí, která se vedoucích týká, je administrativa a hospodaření v oddíle. Vedoucí musí umět naplánovat rozpočet akce a měl by se také orientovat v možnostech získání dalších zdrojů, jako jsou dotace a granty. Aby vše dobře fungovalo, je nutné, aby vedoucí měl povědomí i o právu i organizační struktuře. To proto, aby věděl, za co nese zodpovědnost a kdo další ovlivňuje chod oddílu. V čem se vedení skautského oddílu odlišuje od jiných oddílů nebo kroužků, je právě skautská myšlenka. Většina vedoucích prožila své dětství ve skautském oddíle. Možná, že právě pro to, že skauting vychovává zodpovědné a aktivní lidi, se dospělí skauti a skautky vrací ke svým oddílům jako dobrovolní vedoucí, věnují čas dětem a předávají skautskou ideu dál, protože je to jedna z cest, jak za sebou zanechat o trochu lepší svět. Vůdcovské kurzy je mají podpořit a nabídnout inspiraci, aby věděli, jak na to a neztráceli svou motivaci. Junák si stanovil přísná kritéria pro ty, kterým děti svěřuje do rukou. Skauti a skautky tak mohou rozšiřovat své znalosti a dovednosti a hledat si nové kamarády v bezpečném prostředí s pomocí svých dospělých vedoucích. Nicméně na všechno se na vůdcovském kurzu připravit nedá. Některé dovednosti přinese čas a zkušenosti. Navíc každý dospělý skaut nebo skautka, který se podílí na vedení oddílu, je jiný a vnáší do činnosti část sebe, své znalosti, zájmy nebo povahové rysy. Děti v něm díky tomu mohou najít vzor nebo kamaráda na dlouhou dobu. Podle všech nároků by však musel být ideální skautský vedoucí superman. Víme, že ani ten nejlepší z vedoucích to neovládá všechno, ale ti dobří se snaží hledat, kde a jak se můžou zlepšit. A mimochodem, zkoušeli jste se svých vedoucích zeptat, zda jim s něčím nemůžete pomoci, když toho na nich leží tolik? 13

14 Jak to vidí...? Přála bych si, aby byli pro oddíl tzv. podporou zvenčí. Pokud bude něco potřeba, ať už přivést dítě na místo srazu či pomoci při stavbě tábora, že se budou snažit nám vyjít vstříc a pomoci. Na některých rodičích to není vidět, ale chtěla bych, aby podporovali své děti v tom, co dělají (na schůzkách, táborech atd.). Každého určifoto: Jan Hrnčíř Nezastupitelnou roli v oddíle nejen pro děti, ale i pro rodiče, má vedoucí. Měl by s rodiči sdílet informace, které se týkají oddílu i jejich dítěte. A také brát rodiče jako partnery, kteří vědí o svém dítěti nejvíce. Rodiče a vedoucí mají totiž jeden společný cíl, a tím je výchova dětí. Vedoucí to někdy nemusí mít lehké. Může se stát, že s nimi některý rodič nespolupracuje. A ne vždy vedoucí umí jasně sdělit svá očekávání rodičům. Zeptali jsme se některých vedoucích, co vlastně od rodičů očekávají. A aby to nebylo jednostranné, zaznamenali jsme také očekávání rodičů směrem k vedoucím. Přečtěte si, jestli se shodují s těmi vašimi. RODIČE, ptejte se, pokud si něčím nejste jistí. Když se vám něco nezdá, nebojte se o tom s vedoucími promluvit a vše si vyjasnit. Důvěřujte jim. Pro svou dobrovolnou práci jsou kvalifikovaní a oddíl znají. Vaše dítě často vidí v jiných situacích než vy, můžete se o něm dozvědět nové věci. Jak to vidí vedoucí? Co si přejí a očekávají od rodičů? Je super, když jsou rodiče naučení omlouvat děti předem, abychom věděli, kolik dětí na akci budeme mít. Ideální skautský rodič taky balí na výpravu s dítětem, ono potom ví, kde co má, co má a tak. Další skvělá věc je, když si rodiče nechají výlety za babičkami, na chatu a podobně na jiné víkendy než jsou výpravy. Monika Lásková - Slůně tě potěší, když za vámi přijde rodič od dítěte z oddílu, celý nadšený z toho, co děláte pro jeho dítě, aby se mohlo realizovat. Chtěla bych, aby věděli, že právě jejich dítko možná v tu chvíli přebrodilo na noční bojové hře potok, lehce zvládne rozdělat oheň a uvařit k tomu čaj, přišít si knoflík a mnoho dalších věcí. Daniela Uzlová - Kšanda Očekávám, že nebudou brát skautský oddíl pouze jako odkládárnu na děti, ale že se budou zajímat o jeho činnost. Chtěl bych, aby mi odpovídali na zprávy a dali vědět, když dítě nejede na výpravu. Roman Štěpánek Jako ohromně důležité vidím to, že od rodičů cítíme vděk a uznání za to, co děláme. Mám vždycky špatný pocit, když přijedeme z výpravy o půlhodiny později a je opravdu k nezaplacení, když mě rodiče uklidní, že se nic neděje a že nám moc děkují za výpravu. A když třeba přijde v neděli večer , ve kterém stojí, že Pepík byl z výpravy nadšený, to opravdu zahřeje. My máme na rodiče štěstí. Michal Malík - Krišot 14

15 skaut.cz/rodice V jakém postavení vlastně jsou vůči sobě rodiče a vedoucí? Hana Grubhofferová, Kateřina Kuberová - Veverka Jak to vidí rodiče? Co by si přáli a co očekávají ze strany vedoucích? Velice si vážíme práce všech vedoucích. Jediné co je pro nás jako pro rodinu náročné, je organizace našich víkendů, jelikož máme každou dceru v jiném oddíle. Termíny výprav nejsou většinou sjednocené a tak nám těch společných víkendů dost ubývá. Budeme tedy doufat, že se alespoň nějaké víkendy třeba termínově podaří sladit. Klára Silná Jako rodič nováčků bych určitě uvítala informace o oddílu na webových stránkách a samozřejmě včasné informace k jednotlivým akcím. Jinak moc děkuji za trpělivost s našimi dětmi (ale někdy i s námi rodiči;-), které je zřejmě někdy zapotřebí víc než dost. Lenka Ročková Jsem moc ráda, že dcera chodí právě do skauta. Upřímně obdivuju práci vedoucích, kteří to dělají ve svém volném čase. Bronislava Marčíková Společné zážitky dětí jsou něco, co s rodiči nezažijete, i když se opravdu snaží. To, co děti prožijí na výpravách nebo táborech, to jim ve městě také nemůžete dopřát. Prostě být s prima partou, kde tě berou takového, jaký jsi. Od vedoucích očekávám, že se budou snažit takové prostředí vyvářet. Ony to ty naše děti ještě neocení, ale až budou dospělí, určitě se vybaví vzpomínka, pocit Markéta Burianová A co nám třeba rodiče neřeknou? Rodiče určitě očekávají, že: po výpravě najdou své dítě pod nánosem bláta zdravé a spokojené, vedoucí umí pomoci dítěti, když se něco stane (má po ruce lékárničku, telefon na rodiče), dostanou včas informace o výpravě nebo vybavení na tábor, když bude dítěti někdo ubližovat, vedoucí to budou řešit a dají rodičům vědět. foto: Romana Balcarová 15

16 SIMPLY CLEVER Přemýšlíte, kam na výlet? Pohádkoví skřítci pro Vás mají spoustu tipů: hrady a zámky, turistické trasy a cyklostezky. Vypravte se proto do Pohádkového Česka, sbírejte body na svou kartu a získejte nejrůznější výhody. Letos se navíc můžete těšit na speciální akce a soutěže. Když navštívíte pět objektů Národního památkového ústavu (NPÚ), začleněných do projektu Pohádkové Česko, a prokážete se vždy svou kartou, při šestém vstupu získáte jednu vstupenku zdarma. A kdo v tomto roce navštíví nejvíce objektů NPÚ, dostane zdarma permanentku na celý příští rok. Nenechte si ujít ani velké slosování o Knížecí den na zámku Lednice. Bližší informace, dobrodružství a zábava pro celou rodinu čekají na

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ PRINCIPY

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ PRINCIPY PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ PRINCIPY Štěpán Boháč RS POZNEJ SVŮJ ODDÍL Než může vůdce začít plánovat program svého oddílu, musí jej dobře poznat, aby program odpovídal potřebám jeho svěřenců. Vůdce oddílu však

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Dejme dětem prostor utvářet město!

Dejme dětem prostor utvářet město! Dejme dětem prostor utvářet město! první město dětí v ČR ožije na 3 týdny o letních prázdninách postaveno v zastřešené hale s přilehlým venkovním areálem veřejně přístupné 5 dní v týdnu od 10-17 hod. Do

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Odbor Vlčat a Světlušek - aktuální dění ve světě Vlčat, Světlušek, Žabiček a Benjamínků. Spolupráce s Vodními skauty

Odbor Vlčat a Světlušek - aktuální dění ve světě Vlčat, Světlušek, Žabiček a Benjamínků. Spolupráce s Vodními skauty Odbor Vlčat a Světlušek - aktuální dění ve světě Vlčat, Světlušek, Žabiček a Benjamínků Spolupráce s Vodními skauty Co je to Odbor Vlčat a Světlušek? Odbory obecně Činnost odboru VaS Moje role v odboru

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

MONITOR Listopad 2015

MONITOR Listopad 2015 MONITOR Listopad 2015 Pravidelný měsíčník českobudějovického Outdoor clubu Hanace Říjen je úspěšně za námi a nám nezbývá nic jiného, než se vrhnout do dalšího měsíce. V říjnu jsme si vyzkoušeli, jaké to

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Čekatelské kurzy. Čekatelský lesní kurz Rozrazil Krátce:

Čekatelské kurzy. Čekatelský lesní kurz Rozrazil Krátce: Čekatelské kurzy Čekatelský lesní kurz Rozrazil Rozrazil je tradiční čekatelský kurz, který v Brně funguje od roku 1997. Náplní kurzu není jen obsah čekatelské zkoušky. Myslíme si, že čekatelé by měli

Více

Celostátní kolo Svojsíkova závodu 2009

Celostátní kolo Svojsíkova závodu 2009 Celostátní kolo Svojsíkova závodu 2009 25. - 28. 9. 2009 pořádá středisko Bílý štít Nové Město na Moravě v Novém Městě na Moravě a okolí www.roknula.cz info@roknula.cz CILE SVOJSIKOVA ZAVODU Junák se snaží

Více

1. skautský oddíl GATLIDA Nová Včelnice Junák český skaut, středisko Fidelis et Fortis Kamenice nad Lipou, z. s.

1. skautský oddíl GATLIDA Nová Včelnice Junák český skaut, středisko Fidelis et Fortis Kamenice nad Lipou, z. s. PRŮVODCE ODDÍLEM 1. skautský oddíl GATLIDA Nová Včelnice Junák český skaut, středisko Fidelis et Fortis Kamenice nad Lipou, z. s. Co znamená být skautem/skautkou: Skauting to jsou kamarádi, přátelé a společenství

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net Oblast Horská bouře Suvorovova 478, 741 01, Nový Jičín Tel.: +420 603 52 10 73, E-mail: milanl@centrum.cz http:///, http://skoleni.horskaboure.net/ Rádcovský kurz! Milá kamarádko, milí kamaráde, Zahájení

Více

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše.

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše. Poznámka redakce Abahoa: - některé zákony apod. doznaly od roku 1993 změn, takže opis originálu občasníku je doplněn malým textem s upřesněním platném ke dni 2.3.2oo3. Jezevec Úvodem... Milý bratři Junáci

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

gamifikace pro verejnost hravý event marketing

gamifikace pro verejnost hravý event marketing ˇ pro verejnost hravý event marketing Chtěli byste dát vědět více lidem o své instituci, značce či produktu a oslovit nové cílové skupiny? více motivovat již stávající klienty k určité činnosti a vzbuzovat

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA Místo konání: Splzov u Železného Brodu Termín: 26.7.-10.8.2013 Typ tábora: stálý,ubytování ve stanech s podsadou

Více

ANALÝZA 6.DÍVČÍHO ODDÍLU LYRA

ANALÝZA 6.DÍVČÍHO ODDÍLU LYRA ANALÝZA 6.DÍVČÍHO ODDÍLU LYRA I. Historie Založen v roce 1990, kdy registroval okolo 50-60 členů Během dalšího roku došlo odpojením dvou družin ke snížení počtu členů na cca 30 V září 1992 po půl roce

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Termín realizace: 15. 7. 2014 Máte povědomí o tom, co to AAK je, protože už jste byli na kurzu? Přesto si někdy nevíte úplně rady nebo vaše

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

INFORMACE PRO NOVÁČKY A JEJICH RODIČE

INFORMACE PRO NOVÁČKY A JEJICH RODIČE INFORMACE PRO NOVÁČKY A JEJICH RODIČE 1) Poslání a cíle Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR je největší dětská organizace v České republice, která sdružuje přes 35 tis. dětí a 15 tis. dospělých, kteří

Více

Téma C. - Komunikace. Soutěž Sami o sobě. Dostatečné množství propagačních materiálů. 1. Soutěž sami o sobě

Téma C. - Komunikace. Soutěž Sami o sobě. Dostatečné množství propagačních materiálů. 1. Soutěž sami o sobě 1/7 Téma C. - Komunikace 1. Soutěž sami o sobě Svou činnost propagujeme a do soutěže se zapojujeme Svou činnost propagujeme, ale nezapojujeme se 27 41 Svou činnost nepropagujeme 14 Soutěž Sami o sobě nás

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Učení dětí pomocí přednášek a programu z Tábornických škol

Učení dětí pomocí přednášek a programu z Tábornických škol Učení dětí pomocí přednášek a programu z Tábornických škol Hana Kuklíková Česká Tábornická Unie D.T.K. POUTNÍCI Praha Plackování 2014 Úvod Volný čas dětí by neměl být pouze výplní mezi školou a dětskými

Více

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s.

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Výroční zpráva 2014 Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Slovo úvodem Vážení přátelé, držíte v rukou výroční zprávu skautského střediska Jana Boska Olomouc pro rok 2014. Chceme Vás,

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Možnosti pracovním profesního trhu rozvoje NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko)

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) A3 HnutíNezávislý život Elena Pečarič YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že:

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: 98 % žen bez domova touží po stabilní dlouhodobé práci

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Junák svaz skautů a skautek ČR, Okres Frýdek-Místek Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Datum: čtvrtek 29. března 2012 Místo: Okresní klubovna, Kostíkovo náměstí 638, Frýdek-Místek Začátek: 17:30 Přítomni:

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk ORJ ŠUMPERK (ÚZKÁ) Místo a datum konání: Přítomni: U Martina a Mirabelky neděle 11. ledna 2015 13:30 17:00 br. Pavel Fornůsek - Stopař, br. Petr Fornůsek Waope,

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Zaručený návod, jak mít

Zaručený návod, jak mít Zaručený návod, jak mít jistou práci a mzdu Rady k nezaplacení 1. Jak získat práci a začít vydělávat peníze 2. Že vám agentura práce najde práci za vás 3. Co říkají lidé, kteří pracují pro agenturu práce

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 Mikulčice 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Efektivita vzdělávání lektorů v soukromých jazykových školách

Efektivita vzdělávání lektorů v soukromých jazykových školách Efektivita vzdělávání lektorů v soukromých jazykových školách Co se osvědčuje a co ne Margareta Zábranská, Glossa škola jazyků ACERT konference, 31. 3. 2012 Glossa škola jazyků Velká škola Mezi Top Ten

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a M Š N y m

Více

Ukázkový Projekt Gemini 2010

Ukázkový Projekt Gemini 2010 Aleš V. (ales@dvojka.cz) Ukázkový Projekt Gemini 2010 verze 2.1 Analýza Pozn. Nebudu příkládat analýzu pomocí dotazníku. Uvedu jen věci, které tato analýza nepodchytila. V září do oddílu přejde 6 vlčat,

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Pravidla Závodu vlčat a světlušek 2010 o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní

Pravidla Závodu vlčat a světlušek 2010 o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní Pravidla Závodu vlčat a světlušek 2010 o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní Junák svaz skautů a skautek ČR, Odbor pro výchovu vlčat a světlušek http://www.skaut.cz/zvas 1. Úvod (1) Junák

Více

POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Mateřská centra, centra pro předškoláky. Mgr. Ludmila Huboňová Štufková

POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Mateřská centra, centra pro předškoláky. Mgr. Ludmila Huboňová Štufková 60 Minut 2 6 Let 35 Účastníků POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Místo konání Průřezové téma, vzdělávací oblast Mateřská centra, centra pro předškoláky Mgr.

Více

Integrace ICT do prostředí MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

Integrace ICT do prostředí MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz Integrace ICT do prostředí MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz Svět technologií našich dětí Jaké technologie využívají, obklopují je v reálném světě? S čím přicházejí děti do kontaktu? myšlenková

Více

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město:

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: Smlouva o poskytování služby Podpora samostatného bydlení 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: a 2. Rytmus od klienta k občanovi o.p.s. Adresa: Londýnská

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

VESELÝ SENIOR, nadační fond

VESELÝ SENIOR, nadační fond VESELÝ SENIOR, nadační fond Pilotní projekt fondu Burza vzájemné pomoci zahájil činnost 15. 4. 2010 na Praze 2, v Trojické ulici č.1 za přítomnosti známých osobností i zástupců MČP2 BURZA VZÁJEMNÉ POMOCI

Více

. Nový výchovný program Junáka. Vojtěch Zeisek KDF MFF UK 1. 3. 2010

. Nový výchovný program Junáka. Vojtěch Zeisek KDF MFF UK 1. 3. 2010 . 2005 2010..... Ekologický odbor Výkonné radu Junáka svazu skautů a skautek ČR KDF MFF UK 1. 3. 2010 . Proč nový program? Změna dnešní společnosti konzumní společnost zrychlená doba vliv médií, počítačů,

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

Předškoláci ve skautském oddíle. Eva Dvořáková

Předškoláci ve skautském oddíle. Eva Dvořáková Předškoláci ve skautském oddíle Eva Dvořáková 6. oddíl vodních skautů Šestka Třebíč Přístav VS,,Žlutá ponorka Třebíč Třebíč 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Jak vůbec předškoláky získat aneb nábor... 4 3. Co

Více

Volební program. Ondřej Peřina Jerry a Petr Hozák Slůně

Volební program. Ondřej Peřina Jerry a Petr Hozák Slůně Volební program Ondřej Peřina Jerry a Petr Hozák Slůně Liberecký kraj 2011 až 2014 Úvodní slovo Vážené sestry, vážení bratři, do rukou se Vám dostává dokument, který popisuje záměry a návrhy na rozvoj

Více

Schůzka rodičů 5. 2. 2014

Schůzka rodičů 5. 2. 2014 Schůzka rodičů 5. 2. 2014 Program Informace o oddíle Složení vedení Informační zdroje Placení příspěvků Plán akcí Tábor Informace o skupinách Ostatní Informace o oddíle Pravidelná činnost Celoroční program

Více

Liga lesní moudrosti http://www.woodcraft.cz

Liga lesní moudrosti http://www.woodcraft.cz Vize LLM 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Vize... 4 3.1 Současnost... 4 3.2 Budoucnost... 4 3.2.1 Členská základna... 4 3.2.2 Organizační struktura, vedení... 5 3.2.3 Vzdělávání... 5 3.2.4 Woodcraft...

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Mikulčice 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

Jednodenní zážitkový kurz první pomoci pro LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY a ŠKOLY V PŘÍRODĚ

Jednodenní zážitkový kurz první pomoci pro LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY a ŠKOLY V PŘÍRODĚ Jednodenní zážitkový kurz první pomoci pro LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY a ŠKOLY V PŘÍRODĚ Co Vám nabízíme? Celodenní zážitkový kurz první pomoci pro děti na táborech a školách v přírodě a jejich vedoucí program

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Myšlení versus Směrnice?

Myšlení versus Směrnice? Myšlení versus Směrnice? Jak compliance nachází rovnováhu mezi hodnotami a pravidly. Mercedes-Benz Česká republika Marek Sixta Prezentace odráží osobní stanoviska prezentujícího a není oficiálně publikovaným

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Jaro 2013 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU dětem, konec zimy se blíží. Neklamným důkazem tohoto tvrzení jsou tzv. poslové jara. Právě jejich hnízdění nám připomíná naši lidskou

Více

Do kterého ročníku Váš syn / dcera chodí? Zaškrtněte: 1. 2. 3. 4.

Do kterého ročníku Váš syn / dcera chodí? Zaškrtněte: 1. 2. 3. 4. Dotazník pro rodiče (r. 2015) Vážení rodiče, máme velký zájem o to, aby byl Váš syn /Vaše dcera ve škole spokojený/á a naše výuka byla co nejkvalitnější. Proto se mimo jiné snažíme získávat co možná nejvíce

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

Marketing 21. století - jak přilákat nové návštěvníky do regionu, jak je udržet a motivovat je přijet zase. Tomáš Jindříšek

Marketing 21. století - jak přilákat nové návštěvníky do regionu, jak je udržet a motivovat je přijet zase. Tomáš Jindříšek Marketing 21. století - jak přilákat nové návštěvníky do regionu, jak je udržet a motivovat je přijet zase Tomáš Jindříšek Kdo k nám dorazí? Doba zájezdních hostinců je pryč Nečekejme, až si host udělá

Více

Jak vypadá můj cíl teď?

Jak vypadá můj cíl teď? Začátek sezení 1 1. Do čeho byste se pustil, kdyby jste věděl, že se to 100% povede? 2. Co byste (u)dělal, kdybyste se nebál? 3. Aby váš život byl perfektní, co by se muselo změnit? 4. Jakého nejlepšího

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools.

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools. Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ Výstupy z dotazníku Jaké máte pracoviště? Vypracovala: Eva Veselá Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR tel. 774 205 336 info@braintools.cz www.braintools.cz Obsah

Více

Povídej, nasloucháme Ti STŘEP, o. s. České centrum pro sanaci rodiny Diskusní seminář Praha, Hotel Olšanka 10. června 2010 Mgr. Jana Evanová, STŘEP Kladno Trošku v hodinách provokuju, to se nedá. Baví

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva za rok 2006 pro jednoduché čtení Napsal : Ivo Vykydal, předseda Republikového výboru Sdružení Slovníček V tomto

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více