Jan Kristek. Dějiny po Roswellu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jan Kristek. Dějiny po Roswellu"

Transkript

1 Jan Kristek Dějiny po Roswellu 1998

2 2 stručný vývoj ve druhé polovině dvacátého století jen pro vnitřní potřebu inkarnovaných mimozemšťanů

3 3 Úvodem Zprávy o mimozemšťanech mě přitahovaly již v mládí. Ostatně od té doby, co jsem se na toto téma v šestnácti letech bavil v hospodě "U dvou slunců", mi nikdo ze známých neřekne jinak než Ufon. V té době u nás vyšla první kniha od Ericha von Dänikena Vzpomínky na budoucnost, kniha vesměs nenáviděná, v dnešním jazyce bychom řekli "takzvaná" kniha. Následovala kniha Věnceslava Patrovského Záhady létajících talířů, později toto téma popularizoval také Ludvík Souček. Pak vše víceméně utichlo. Matka, která pracovala v nakladatelství, sice zaoptovala i další čtyři Dänikenovy knihy, Ludvík Souček je měl přeložit, nebylo však dovoleno je vydat. Knihy byly v němčině, kterou jsem neovládal, a tak jsem byl odkázán na to, co mi matka přeložila... a na prohlížení obrázků. Jelikož věrohodných zpráv o UFO byl v oněch dávných dobách nedostatek, nevytvářely ucelený obraz, natolik ucelený, aby vedl ke změně světového názoru, a UFO se tak nutně stávalo jakousi okrajovou záležitostí. V některých případech dostávalo shromažďování zpráv o UFO dokonce jakýsi nádech koníčka, něčeho jako je sbírání nálepek z krabiček od zápalek. Mnozí ufologové se také na dlouhou dobu nechali vlákat do pasti a utráceli veškerý čas a energii snahou přesvědčit ty, kteří o žádnou pravdu nestáli z toho prostého důvodu, že byli ve skutečnosti právě za šíření dezinformací velmi dobře placeni. Některým ufologům trvalo velmi dlouho, než jim došlo, že je pod lidskou úroveň dohadovat se s někým, jestli objekty, které létají rychlostí až přes sto tisíc kilometrů za hodinu, mohou nebo nemohou být obyčejná letadla, nebo jestli i ty nejsložitější obrazce v obilí vytvořili kopulující ježci. Úvahy ohledně mimozemšťanů se v počátečním období také často zvrhávaly v jakési přepsání Bible stylem, že výrazy "synové Boží" nebo "andělé" se nahradily slovem "ufoni", a dále se pokračovalo v duchu stejného dogmatismu. A tak jsem se v pozdější době tímto tématem příliš nezabýval a mimozemšťany jsem "házel do jednoho pytle" s bytostmi z jiných rozměrů, se kterými jsem v době intenzívního cvičení jógy měl jisté zkušenosti. - Obojí zcela jistě existuje, mezi obojím je těžké vést dělicí čáru, o obojím jsem měl příliš málo informací na to, abych učinil jednoznačné závěry, a o obojím nebylo vhodné mluvit na veřejnosti. Namísto toho jsem rozvíjel

4 4 nauku o skupinových duších, pomocí které lze vysvětlit mimo jiné i mnohé ohledně působení negativních mimozemšťanů. Když se mi však vloni dostaly do ruky knihy Barbary Marciniak, zjistil jsem, že se dnes již jedná o něco úplně jiného, než bylo dřívější dohadování se, jestli ufoni existují nebo neexistují. Hned jsem si doplnil vzdělání přečtením několika desítek knih týkajících se mimozemského tématu a zjistil, že současná ufologická literatura nejenže je rozsáhlá, ale že dává i ucelený obraz, a hlavně smysl... A tak, abych učinil další krok, ve své knize kladu paralelně vedle sebe na jednu osu známé případy a vývoj ve věci mimozemšťanů, na druhou události a vývoj, hlavně americké politiky, a zkoumám jejich vzájemné souvislosti, zvláště jak první vysvětluje druhé. Původní velmi stručnou verzi z dubna 1998 jsem rozšířil zhruba na dvojnásobek. V této konečné podobě čerpám informace z prací založených na odtajněných nebo jinak zpřístupněných materiálech převážně amerických tajných služeb ze tří různých okruhů: vše co souvisí s UFO a mimozemšťany, provázanost CIA s drogami a její činnost v šedesátých letech, provázanost Vatikánu s nacismem a západními zpravodajskými službami, a pokouším se je logicky pospojovat. K tomu přistupuje mnoho dalších informací z jiných zdrojů, a tak mohu jen doufat, že jsem tímto rozšířením místo zamýšlené větší srozumitelnosti nedosáhl jen ještě větší zmatenosti. Pokud jde o UFO a mimozemšťany, ve své práci vycházím z nejznámějších případů a z údajů, na jejichž věrohodnosti se shoduje co nejvíce ufologů. Například nedostatečně zdokumentovaný případ ztroskotání UFO roku 1939 u severoněmeckého pobřeží (jiné zprávy hovoří již o roku 1924) nebo možnou spolupráci negativních mimozemšťanů s nacistickým Německem ponechávám pro nedostatek informací stranou. Podobně i všechny novější zprávy, pokud nějakým způsobem vzbuzují pochyby. Jak je již podle názvu zřejmé, začínám prvním všeobecně známým a dobře zdokumentovaným případem u Roswellu. Roswellská předehra Roswellský případ byl popsán v mnoha knihách a článcích, bylo o něm natočeno několik filmů, objevuje se i v každém televizním seriálu o UFO a záhadných jevech. Všeobecně je považován za počátek éry UFO. Za jakýsi mezník, od kterého se vše odvíjí.

5 5 Pokud ovšem pomineme pozorování pilota Kennetha Arnolda nad Kaskádovým pohořím ve státě Washington, ke kterému došlo o osm dní dříve, a dalo dokonce vznik názvu "létající talíře". Paradoxně však ne pro podobný tvar, ale proto, že Arnold při popisování události říkal, že "ty věci letěly jako talířky, když je hodíte naplocho na hladinu vody". Objekty samotné naopak popsal jako "ne úplně kulaté". Přestože měl tento případ velkou publicitu, šlo o pouhé pozorování devíti objektů na obloze, jediným svědkem, ze vzdálenosti asi 40 km. Dnes by takové pozorování ani nesplňovalo podmínky věrohodnosti. 2. července 1947 došlo u Roswellu v Novém Mexiku k prvnímu všeobecně známému ztroskotání UFO. Místo nálezu bylo asi 75 mil severozápadně od Roswellské letecké základny (nyní Walker Field), na farmě Williama Brazela. Kromě trosek disku byla nalezena čtyři těla mimozemšťanů. Událost byla napřed zveřejněna v tisku a v rozhlase, pak však armáda všechny nalezené pozůstatky zabavila a noviny, místní rozhlasová stanice a všichni svědci byli přinuceni vydat oficiální dementi. Navenek tedy vůbec k ničemu nedošlo. Nikoli však pokud šlo o vyšší vládní místa. Ta brala záležitost UFO naopak velmi vážně. A tak 24. září 1947 vzniká nejpřísněji tajná (ale dnes velmi dobře známá) "Operace Majestic 12". Ustavuje se skupina dvanácti odborníků - hlavně odborníků v oboru tajných služeb, která má zkoumat vše související s UFO. Podléhala přímo a výhradně presidentovi USA. (Později se věc poněkud "vymkla z ruky" a bylo tomu spíše naopak. Posledním presidentem, který měl být ve věci UFO plně informován, byl president Eisenhower.) Ve stejnou dobu, v září 1947, byla založena i CIA, jejímž hlavním úkolem byla koordinace projektů týkajících se UFO. Hned jejím prvním ředitelem byl jmenován jeden ze členů MJ 12, admirál Roscoe H. Hillenkoetter. V prosinci 1947 vzniká známý projekt SIGN (spuštěn 22. ledna 1948), který se v prosinci 1948 mění na projekt GRUDGE (spuštěn 11. února 1949), a ten dále pokračuje (od 16. března 1952) pod názvem BLUE BOOK. Tyto projekty však nebyly zdaleka tak tajné jako záležitosti týkající se programu Operace Majestic 12. Sloužily pouze sběru informací o výskytu UFO, a navenek k popírání jejich existence. Význam projektu BLUE BOOK stále klesal a nakonec byl 20. října 1969 zastaven.

6 6 Roku 1949 došlo k dalšímu ztroskotání u Roswellu. Tentokrát jeden člen posádky přežil. Byl pojmenován EBE, což je zkratka z názvu "Extraterrestrial Biological Entity", navrženého již po pitvě těl mimozemšťanů, nalezených roku Žil do 18. června 1952 a údajně měl pocházet z jedné planety hvězdného systému Zeta Reticuli. - Podle zprávy, kterou pro presidenta Jimmy Cartera vypracovala v roce 1976 MJ 12 (Majestic 12). Jako vlast těchto mimozemšťanů se v literatuře někdy přesně uvádí "Reticulum 4" - čtvrtá planeta soustavy Zeta Reticuli. Zeta Reticuli je dvouhvězda se žlutým trpaslíkem a červeným obrem. Bytost byla popsána, podobně jako dříve nalezená těla, jako humanoid s určitými insektoidními charakteristickými prvky, jako jakási směs člověka, plaza a hmyzu. Šlo tedy o typického "malého šedého" mimozemšťana. Měl být držen v Národní laboratoři v Los Alamos, severně od Albuquerque ve státě Nové Mexiko (známé v souvislosti s vývojem atomové bomby), což byl v té době nejstřeženější objekt ozbrojených sil USA. Následovalo několik dalších ztroskotání. (K dnešnímu dni se uvádí již nejméně 50 havarovaných a zajištěných UFO.) Ve zprávě agenta FBI Guye Hottela pro ředitele FBI J. Edgara Hoovera ze dne 22. března 1950 se mluví o třech UFO nalezených v Novém Mexiku, všech o 15 metrech v průměru, každé se třemi členy posádky. - Mohlo by však jít o roswellské případy z roku 1947 a 1949, neboť podle některých zpráv 2. července 1947 v Novém Mexiku ztroskotal ne jeden disk, ale disky dva. Vysoká koncentrace havárií v této oblasti se vysvětluje tím, že vláda zde má velmi silná radarová zařízení, která narušují řízení mimozemských lodí. 25. března 1948 ztroskotalo u Aztecu v Novém Mexiku UFO o průměru 33 metrů. Tento případ je zatím sporný, zpráva MJ 12 se o něm nezmiňuje. 6. prosince 1950 ztroskotalo u texasko-mexických hranic v regionu El Indio-Guerrero, 50 km jižně od Lareda v Mexiku další UFO, pravděpodobně stejného původu, o průměru asi 30 metrů. A tak dále... Zajímavá je skutečnost, že 30. prosince 1949, tedy v době, kdy měli mít Američané v držení prvního EBEho, byl přerušen projekt GRUDGE. Pouhý sběr informací o pozorování UFO na obloze v té době zřejmě nepovažovali za důležitý. Obnoven byl až 27. října možná v té době

7 7 již pozorovali u EBEho vážné zdravotní potíže, na které později 18. června 1952 zemřel. Nasvědčuje to tomu, že se v té době snažili získávat informace hlavně přímo od něj. Ve zprávách se uvádí, že již od prvního EBEho se Američané mnoho naučili, třebaže měl sklony ke lžím. Má dokonce existovat jakási "Žlutá kniha", která obsahuje všechny informace, které jim tento mimozemšťan sdělil. Má obsahovat hodnotné informace týkající se technologie kosmických letů, vzniku vesmíru, exobiologických témat, ale také informace o jejich domovských planetách, o jejich sluneční soustavě, o jejich obou domovských sluncích, jejich společenské struktuře a o jejich životě mezi pozemšťany. Tyto informace, i když ne vždy pravdivé, měly pro Američany nesmírnou cenu, a tak se zdá být logické, že smrt EBEho pro ně musela být nepředstavitelnou ztrátou, a že hned po ní začali vyvíjet značné úsilí, aby co nejrychleji získali nějaký podobný nový zdroj. Můžeme pozorovat, že po uváděném datu jeho smrti (18. června 1952) - tedy když jim tento pramen informací definitivně vyschl, Američané zintenzívňují snahy o navázání kontaktu s mimozemšťany. Nastupuje dezinformace 11. září 1952 začíná CIA rozjíždět dezinformační kampaň. Tohoto dne H. Marshall Chadwell, asistent ředitele vědeckého oddělení CIA, ve svém dopise řediteli CIA objasňuje první plánované kroky: Je třeba stanovit celostátně platná pravidla, co se ohledně tohoto jevu má říkat veřejnosti. 4. listopadu 1952 vytvořil president Harry Swinomish Truman tajným rozkazem organizaci NSA, Národní bezpečnostní službu, s počátečním kapitálem 2,5 miliardy dolarů. Ta byla tak přísně utajena, že veřejnost o ní po třicet let nevěděla vůbec nic, kromě jejího názvu. Její hlavní stan, nazývaný "Palác záhad" ve Fort George G. Meade ve státě Maryland u Washingtonu je dvakrát větší než centrála CIA. Její roční rozpočet činil (roku 1982) 2 miliardy dolarů, k tomu měla ještě "černý rozpočet" ve výši 5-10 miliard ročně. Roku 1989 měla spotřebovávat 75% všech peněz vynakládaných na zpravodajské služby, poslední údaj z roku 1997 mluví o rozpočtu kolem 30 miliard dolarů. Podle údaje z roku 1982 pracovalo pro NSA zhruba lidí, víc než pro

8 8 všechny ostatní zpravodajské služby USA dohromady. Měla největší a nejmodernější počítač v USA, vlastní kolej s studenty, vlastní elektrárnu a vlastní televizní studio. Po celém světě odposlouchávala nejen vojenskou, ale i civilní komunikaci, kromě toho veškeré mezinárodní telefonáty v USA procházely počítačem NSA a pokud padly určité klíčové pojmy, automaticky se zaznamenávaly. Američtí ufologové se domnívají, že tajné UFO-projekty americké vlády dnes nekoordinuje CIA, třebaže byla za tímto účelem původně roku 1947 založena, ale právě NSA. Ve dnech ledna 1953 (tedy těsně před nástupem presidenta Eisenhowera 20. ledna 1953 do funkce), zorganizovala CIA v Pentagonu jakési setkání pod předsednictvím H. P. Robertsona, podle něj nazývané "Robertsonův výbor". Účastnilo se jej pět vědců a pět agentů CIA. Poslední den byl na tomto sympoziu odhlasován "vzdělávací program" pro obyvatelstvo, spočívající v dezinformaci a banalizování. Jak se ve zprávě o tomto setkání píše, cílem banalizování je snížit zájem veřejnosti o létající talíře. Toto "vzdělávání" má být prováděno hromadnými sdělovacími prostředky jako je televize, film a články v bulvárním tisku. Základem "vzdělávání" mají být případy, které se sice zprvu jevily jako nevysvětlitelné, ale které se později vysvětlit podařilo. V duchu tohoto programu znějí například Směrnice pro vojenské letectvo č , jejichž první verzi vydal generál Nathan F. Twining dne 26. srpna V článku 9, paradoxně nazvaném Zveřejňování skutečností, stojí: "Zástupce sdělovacích prostředků je dovoleno informovat o UFO pouze tehdy, pokud bylo s jistotou zjištěno, že se jedná o nějaký známý objekt, jako jsou balóny, astronomická tělesa, ptáci, a tak dále. V případě nevysvětlitelných případů je možné zveřejnit pouze to, že jej bude ATIC (Air Technical Intelligence Center) analyzovat." Za přísným utajováním všeho ve věci UFO stáli v USA kromě tajných služeb od počátku v podstatě vždy republikánští politici. Pokud byl někdy některý z politiků nakloněn odtajnění a zveřejnění zpráv o UFO, byl to, pokud vím, vždy demokrat. Tak například v říjnu roku 1952 plánoval demokratický ministr Dan Kimball, nejvyšší muž námořnictva, svolat tiskovou konferenci, na níž by světové veřejnosti vysvětlil a dokázal, že UFO jsou mimozemské vesmírné lodi. Sám měl předtím v dubnu v tomto směru osobní zkušenost, když pozoroval UFO z letadla při letu z Pearl Harboru na ostrov Guam. Chtěl ale ještě počkat na výsledky vyšetřování vojenského letectva. Pár dní na to,

9 9 4. listopadu, se však konaly volby a novým presidentem se stal republikán. To znamenalo, že demokrat Kimball musel brzy na to uvolnit místo nějakému členu republikánské strany, a jeho plány vzaly za své. Vysvětlování, že důvodem tohoto utajování je snaha zabránit panice nebo obavy z kulturního šoku atd., ani v nejmenším neobstojí. Tvrzení, že by zveřejnění pravdy mohlo způsobit paniku, je po psychologické stránce, nebo, můžeme-li to tak říci, "fyzikálně" nesmysl. Paniku totiž způsobuje energie, kterou ze sebe vydají lidé. A ti ze sebe energii vydávají tehdy, pokud někoho (či něco) považují za víc než on (nebo to) ve skutečnosti je, a to ať v kladném nebo v záporném smyslu. Strach a paniku tedy nemohou vyvolat pravdivé informace, ale naopak je způsobuje šíření nepravdivých či neúplných nebo jinak neadekvátních zpráv. A tyto psychologické zákonitosti již v té době rozhodně byly známy. Například v případě ztroskotání UFO na Špicberkách v polovině června 1952 měla norská vláda v úmyslu informovat veřejnost, neboť "nesprávná politika utajování by jednoho dne mohla vyvolat jedině paniku". Norové by i zveřejnili závěrečnou zprávu, která byla hotova v létě 1954, kdyby jim v tom USA okamžitě nezabránily. V roce 1961 prohlásil dokonce generál L. M. Chassin (Francouz), tehdejší koordinátor NATO pro protivzdušnou obranu: "Musíme se co nejhorlivěji snažit, aby spiklenecké zamlčování nemohlo potlačovat zprávy o fenoménech nejvyšší důležitosti, neboť by to mělo následky, jež by pro lidskou rasu mohly být nevypočitatelné." Podobně se píše v Příručce amerických hasičů od Williama M. Kramera a Charlese W. Bahmeho: "Nic nevede k fámám a panice tak snadno jako nevědomost." A dále ve stejné knize: "Pravda je nejlepší způsob, jak naložit s neznámem." Můžeme si i uvést, co napsal přímo k tomuto tématu známý psychoanalytik Carl Gustav Jung: "Chceme-li zabránit takové krizi, neměly by se úřady, které vlastní rozhodující informace, zdráhat co nejrychleji a nejdůkladněji poučit veřejnost a především skoncovat s přímo dětinským tajnůstkářstvím a sugestivními narážkami. Místo toho nechaly bujet stejně fantastickou jako prolhanou publicistiku - nejlepší příprava na paniku a psychické epidemie!"

10 10 V tomto světle pak ovšem ale ani ty nejpřísněji tajné dokumenty Operace Majestic 12, ve kterých se pořád dokola a zcela naivně o panice mluví, nevypadají jako dokumenty určené právě těm nejzasvěcenějším. Proč by právě ti nejzasvěcenější měli být úmyslně klamáni? Pokud tedy měla zřícená UFO stupeň utajení "o dva stupně vyšší než vodíková bomba", buď tedy Američané (kromě hasičů) o psychologii nic nevěděli, nebo měly metody psychologického boje stupeň utajení ještě vyšší, a tak byla jejich znalost zastírána i v takto tajných dokumentech. Cílem utajení je strach a panika! A pokud to není přímo cílem USA, pak tu existují "síly", které se snaží strach vyvolávat, a živí se energií, kterou ze sebe bytosti ve strachu vydají. Jak se píše i v učebnici vojenské letecké akademie USA, Introductory Space Science (Úvod do kosmických věd), mohlo již dojít ke "kontaktům na jiné úrovni vědomí", aniž by si toho byli kontaktovaní vědomi, neboť nejsou dostatečně citliví. Nedošlo právě k takovému kontaktu mezi těmito silami a činiteli USA (a nejen těmi), kteří teď, nic netuše, pracují jako média pro tyto "strachožrouty"? Kdyby byly důvodem utajování obavy z kulturního šoku, jak se nám snaží namluvit, podléhaly by nejpřísnějšímu utajení spíše televizní seriály typu "Dallas". A pokud jde o možný strach obyvatelstva z odlišných forem života, řada politiků, kteří jsou dnes u moci, a které má tudíž obyvatelstvo neustále na očích, se liší od všeho, co si lze představit pod pojmem "člověk", víc než nejfantastičtější "vetřelci". (Mám na mysli hlavně ty, převážně "pravicové" politiky, kteří mají zcela potlačenou individualitu a jsou dálkově řízeni něčím, co může být těžko od člověka odlišnější než mimozemšťané, kteří Zemi navštěvují, nebo případně to, co některé z mimozemšťanů řídí. Takovéto "osobnosti", jak se jim dnes paradoxně říká, tak navíc de facto nejsou o nic méně bioroboty, než některé malé formy mimozemšťanů, které slouží řadě mimozemských ras. Z lékařského hlediska jde o "deprivanty", bytosti podobné člověku, ale zbavené lidství. Pro upřesnění, výraz deprivant je odvozen z latinského deprivare - zbaviti, nikoli od deprivace. Deprivantství se vysvětluje odlišným fungováním mozku. A to buď vlivem vrozené zrůdnosti, vlivem následného poškození mozkové tkáně, jiného zapojení mozkových buněk či

11 11 odlišného chemizmu mozku. Výsledkem je těžce narušená citová a hodnotová oblast. V intelektuální oblasti postižení nemusí být patrné. V řeči nauky o skupinových duších: mozek je v těchto případech natolik poškozen nebo blokován, že nemůže být individuální duší používán jako její nástroj, a je ovládán něčím jiným - různými skupinovými dušemi. I v případě, že se jedná o ovládání někým jiným, nějakou konkrétní osobou či bytostí, můžeme předpokládat, že ta tak jedná proto, že je jen prostředníkem ovládaným skupinovou duší.) Odmítnutí pozitivních mimozemšťanů Snahy o navázání kontaktů s mimozemšťany byly kupodivu úspěšné, a tak po předchozím navázání, snad radiového spojení se dne 20. února 1954 setkal president Dwight David Eisenhower se dvěma mimozemšťany na letecké základně Edwards (tehdy Muroc AFB) v Kalifornii, severovýchodně od Los Angeles. Tito mimozemšťané se podobali lidem. Byli zhruba stejně vysocí, tělesnou stavbu měli podobnou, dýchat mohli bez helmy. Hovořili anglicky. Tito mimozemšťané, které Američané v dokumentech nazývají "velcí" nebo "blondýni", prohlásili, že přicestovali z planety, nacházející se v sousedství obří hvězdy Betelgeuse v souhvězdí Orion. Bývalý pracovník tajné služby (námořní), senátor Milton William Cooper o tom ve své knize "Mimozemšťané v pozadí vlády USA" z 23. května 1989 píše: "Mezitím navázala jiná rasa mimozemšťanů, podobných lidem, kontakt s vládou USA. Tato skupina mimozemšťanů nás varovala před mimozemšťany, kteří (tehdy) kroužili kolem rovníku, a nabídla nám pomoc v našem duchovním vývoji. Požadovali, a to byla jejich hlavní podmínka, abychom omezili a zničili atomové zbraně. Nebyli ochotni nám dát k dispozici svoji technologii, neboť jsme ještě nebyli schopni odpovědně zacházet ani s technikou, kterou již máme. Domnívali se, že bychom každou novou technologii použili pouze na to, abychom se navzájem zničili. Tato rasa prohlásila, že se nacházíme na cestě k sebezničení a že musíme přestat navzájem se zabíjet, znečišťovat Zemi, plundrovat přírodní bohatství a že se musíme naučit žít v harmonii s Přírodou....Nabídka byla odmítnuta." Jelikož tomuto prvnímu oficiálnímu setkání s mimozemšťany předcházelo pravděpodobně radiové spojení, a navíc různé "civilní" osoby,

12 12 zkontaktované mimozemšťany, od nich dostaly za úkol, aby presidentovi předaly poselství, nedá se říci, že by na toto setkání přijel nepřipraven. President Eisenhower tedy nabídky mimozemšťanů odmítl, protože oni nejenže nechtěli Američanům předat nové zbrojní technologie, ale navíc po nich ještě chtěli, aby se naučili žít v míru. Mohl však jejich nabídku přijmout? Třebaže měl být Eisenhower posledním presidentem, který byl plně informován v záležitosti UFO, a někteří autoři považují pozdější zavlečení USA do spolku s negativními mimozemšťany za čistě jeho práci, byl skutečně natolik mocný, aby mohl prosadit svou? Gerald Light, který se tohoto setkání také účastnil, píše ve svém dopise Meade Laynemu: "Jsem přesvědčen, že překoná strašlivý boj mezi nejrůznějšími "autoritami", a potrvá-li tato bezvýchodná situace příliš dlouho, obrátí se prostřednictvím rozhlasu a televize přímo k lidem. Z toho, co jsem mohl pochytit, mám za to, že se připravuje oficiální prohlášení k národu, které by mělo být předneseno asi v polovině května." Když však o tomto kontaktu s mimozemšťany mluvil president Eisenhower s Tarnou Halseyovou, neteří admirála Halseye, na otázku, proč to vše nesdělí veřejnosti, prý zděšeně zvolal: "Proboha, president přece nevládne sám!" Smlouva s negativními mimozemšťany Zmíněné setkání s jinými mimozemšťany, než s jakými chtěli, zřejmě přineslo Američanům velké rozčarování. Obnovení zdroje zázračných informací, podobných těm, které dostávaly od EBEho, a které by jim umožnily vyvíjet nové, na Zemi neznámé druhy vojenských technologií, se jaksi nekonalo. Výsledkem možná byla 16. července 1954 přísně tajná porada presidenta Eisenhowera s generálem Nathanem F. Twiningem a ostatními členy skupiny Majestic 12. Z dostupných materiálů není jisté, zda právě tato porada vedla ke zřízení projektu GLEEM (roku 1966 přejmenován na projekt AQUARIUS). Součástí tohoto projektu byl také projekt SIGMA, jehož cílem bylo navázání kontaktu a komunikace s mimozemšťany. (Projekt SIGMA má podle zprávy MJ 12 pro presidenta Cartera z roku 1976 pokračovat na jedné letecké základně v Novém Mexiku).

13 13 Podle některých informací byl totiž projekt GLEEM vytvořen na pokyn presidenta Eisenhowera již v roce Ale ať už to bylo jakkoli, každopádně došlo k dalšímu zintenzívnění amerických snah a cílem projektu SIGMA, pokud existoval již předtím, od této chvíle nebylo prosté navázání kontaktu s mimozemšťany, ale navázání kontaktu s "žádoucími" mimozemšťany, kteří Američanům poskytnou vytoužené informace a technologie. Roku 1954 údajně president Eisenhower vytvořil také tajné sdružení pod názvem Jason Scholars. Toto sdružení mělo podle některých zdrojů 32, podle jiných 35 členů a Majestic 12 se měla stát jeho vnitřní radou. Tím se okruh zasvěcenců rozšířil a získal se tak "větší záběr." Přes toto veškeré vynaložené úsilí však zřejmě trvalo až do roku 1959, než se podařilo s žádanými - "roswellskými" mimozemšťany kontakt navázat. Teprve tehdy se s nimi podařilo v rámci projektu SIGMA uskutečnit pomocí vysokofrekvenčních radiovln a binárního počítačového jazyka první primitivní komunikaci. Tito mimozemšťané ale každopádně nezklamali americká očekávání. Nabídli totiž americké vládě svoje technologie výměnou za půdu a možnost provádět genetické experimenty s dobytkem. A tak byli nakonec - zřejmě po delším jednání a dalších přípravách - pozváni na základnu Holloman. 22. listopadu 1963 byl zavražděn John Fitzgerald Kennedy. Jako jeden z důvodů se nabízí, že by mohl překážet v tom, co se připravovalo, a co mělo následovat. Podle některých pramenů prý zjistil stav věcí a nařídil rozpuštění skupiny Majestic dubna 1964 přistála konečně tři UFO na dohodnutém místě - na letecké základně Holloman u Alamogordo v Novém Mexiku - a dva mimozemšťané hovořili s velitelem základny a dvěma důstojníky zpravodajské služby. Setkání trvalo asi tři hodiny. Bytosti byly asi 1,60 m vysoké, měly namodrale šedou pleť, jejich orientálně působící oči byly od sebe trochu více vzdáleny, zadní část hlavy měly protaženou, nos byl nápadně velký a zalomený. Na hlavách měly pokrývky obtočené několika širokými pásy, v uších měly náušnice a v rukou držely jakási žezla (údajně překládací přístroj). Při dorozumívání s nimi měl důstojník letecké zpravodajské služby používat poznatků o mimozemské řeči, které Američané získali od EBEho.

14 14 Malí šediví mimozemšťané z Roswellu totiž mají být ve skutečnosti bioroboty, kteří pro tyto dlouhonosé šedivé pracují. Malí šediví mimozemšťané nemají pohlavní orgány a dokonce ani zažívací trakt. Energii tedy čerpají jiným způsobem než lidé. Jak se píše již ve zprávě týmu Dr. Detleva Bronka (byl také členem skupiny MJ 12), který provedl pitvu prvních čtyř mimozemských mrtvol: "I když se tato stvoření podobají lidem, biologické a evoluční procesy, které vedly k jejich vzniku, byly zjevně zcela jiné než ty, které se předpokládají u Homo sapiens". O propojenosti dlouhonosých šedivých mimozemšťanů s malými šedivými "roswellskými" by možná mohl svědčit také následující případ: V noci z 19. na 20. září 1961 byli mimozemšťany uneseni manželé Betty a Barney Hillovi, když se autem vraceli od Niagarských vodopádů do Portsmouthu v New Hampshiru. Betty později v hypnóze vyprávěla, jak jí 1,65 vysoký mimozemšťan, zřejmě velitel posádky (a zřejmě tohoto většího typu), na závěr vyšetření ukázal jakýsi trojrozměrný model, hvězdnou mapu. Během jednoho posthypnotického sezení ji Betty nakreslila, a počítač ji později vyhodnotil jako mapu našeho Slunce a sousedních hvězd v pohledu ze Zeta Reticuli. Tedy místa, odkud mají pocházet právě ti malí šediví. Tvrzení všech "amerických" mimozemšťanů, že pocházejí ze Zeta Reticuli, však někteří ufologové rozhodně odmítají a považují je za záměrnou dezinformaci. Sami tito mimozemšťané (snad první EBE) prý původně říkali, že pocházejí ze souhvězdí Orionu, ale z jiných hvězd než pozitivní mimozemšťané. Kdy došlo ke změně jejich postoje, a začali za svou domovskou hvězdu prohlašovat Zeta Reticuli, však není zcela jasné. Jestli k této změně došlo již u prvního EBEho, v rámci jeho "sklonu ke lžím", nebo jestli k ní došlo až později a toto místo původu pak bylo ve zprávách o EBEovi psaných v pozdější době zpětně doplňováno, nelze z dostupných materiálů jednoznačně určit. Výsledkem setkání v Hollomanu 25. dubna 1964 byla smlouva mezi mimozemšťany a americkou vládou. Mimozemšťané Američanům nabídli vojenskou technologii výměnou za půdu - základny a za možnost provádět genetické experimenty na dobytku i na lidech.

15 15 (Oproti původním nabídkám uskutečněným prostřednictvím radiového spojení, kde se mluví pouze o pokusech na dobytku, tedy došlo k jistému posunu.) V této dohodě se vláda USA zavazuje, že udrží existenci mimozemšťanů na Zemi v tajnosti, a že nebude zasahovat do jejich akcí. Oni zase na oplátku nemají zasahovat do akcí Američanů. Mimozemšťané se zavázali předkládat MJ 12 pravidelně seznam unesených osob. Tento bod dohody však později nikdy nedodržovali. Panují nejasnosti i ohledně toho, zda setkání 25. dubna 1964 bylo prvním, zda nebyla nějaká setkání přípravná, a jestli byl tohoto dne přítomen president, který měl smlouvu podepsat. Údaje, že smlouvu podepsal president Eisenhower tomu odporují, neboť ten byl presidentem pouze do roku Do té doby mělo být s mimozemšťany udržováno pouze radiové spojení. Mohl by tedy s nimi pouze předem domlouvat podmínky. Smlouvu by pak podepsal až president Lyndon Baines Johnson ( ), o kterém však není známo, že by byl do věci tak dalece zasvěcen. Případně ji mohl podepsat Eisenhower v době, kdy již nebyl presidentem, tedy za jakousi "tajnou vládu", o které se prameny také často zmiňují. Senátor Cooper uvádí jako datum podepsání smlouvy již rok (Na druhou stranu klade vznik MJ 12 také až do roku 1954.) Podle něj se již roku 1955 na mnohých místech USA objevovaly zohavené mrtvoly lidí, z čehož bylo zřejmé, že mimozemšťané porušili ujednání. Již v té době měli tito mimozemšťané také spolupracovat se Sovětským svazem (v rozporu se smlouvou) a za pomoci církví používat lidi k pokusům. Je však možné, že se mýlí, a že se pro nedostatek informací poněkud násilně snaží všechno narazit na jedno kopyto na rok Pokud jde o známou skutečnost, že o únosech lidí a dobytka máme zprávy již z dřívější doby, dá se to vysvětlovat také tím, že jelikož tito mimozemšťané již pokusy na lidech a na dobytku stejně tak jako tak prováděli, do uzavření smlouvy se příliš nehrnuli. Protože pro období chybí jakékoliv spolehlivé zprávy z jiných zdrojů, většina ufologů se kloní k datu uzavření smlouvy v roce I když samozřejmě nemůžeme vyloučit, že k uzavření smlouvy mohlo dojít již dříve, ale po určitou dobu se nic pozoruhodného či pozorovatelného nedělo. Teoreticky by ve smlouvě mohlo být i přímo stanoveno určité třebas desetileté přípravné období. Je i možné si

16 16 představit, že by po deset let Američané pro tyto mimozemšťany pouze budovali podzemní základny, a ke skutečné spolupráci by došlo až po jejich předání a nastěhování. - Také teprve po roce 1964 se mění politika Spojených států způsobem, že jenom pozemskými pohnutkami ji lze stěží vysvětlit. Často se mluví o pobytu dalších mimozemšťanů v USA v rámci jakéhosi výměnného programu. Druhý mimozemšťan po EBEovi měl u Američanů zůstat po uzavření této smlouvy v roce 1964, třetí měl přijít roku 1982 (měl být "hostem" vlády USA ještě roku 1988). Jiné zprávy mluví o šestnácti mimozemšťanech, z nichž patnáct zemřelo. Pokud jde o pokusy na zvířatech a na lidech: Do roku 1992 měla federální policie USA nashromážděna hlášení o více než případech, kdy rančeři nacházeli záhadně zohavené mrtvoly dobytka a koní. Ve většině případů byla tato zvířata navíc naprosto bez krve. Jiné odhady mluví o kusech jen na americkém Středozápadě, což se však nevylučuje. Americký ufolog a bývalý poradce CIA profesor J. Allen Hynek krátce před svou smrtí prohlásil, že mimozemšťany byl unesen každý čtyřicátý, tj. 2,5% Američanů. Stejné číslo se dozvěděl i britský ufolog Timothy Good z kruhů tajných služeb. Nejde však jen o známé případy únosů, kdy jsou lidé po provedeném vyšetření, případně dalších procedurách dopraveni zpět, a nic z toho, co se s nimi dělo, si nepamatují. Při genetických experimentech a dalších praktikách mimozemšťanů prý bylo jen v USA usmrceno lidí. Podobně jako mrtvoly zvířat, nacházejí se občas i zmrzačená lidská těla zbavená krve či některých orgánů. Poblíž bývají stopy po přistání mimozemských letounů nebo byla jejich přítomnost pozorována svědky. Američtí mimozemšťané mají údajně používat lidskou krev, podobně jako zvířecí, ke koupelím a k maceraci vlastní pokožky pomocí přikládání tamponů nasáklých krví. Jako důvod, proč to provádějí, se uvádí, že jsou možná natolik zdegenerovaní, že nemají v pořádku krevní oběh a přenos kyslíku do tkání. Dokumenty z Dulce prý naznačují, že lidské tkáně slouží i k jídlu. Mimozemšťanka Elyense (Lya), tmavovlasá, zelenooká, 190 cm vysoká, z planety Inxtria nebo Aenstria z galaxie Andromeda (obyvatelé planety Aenstrie mají spolupracovat s pozitivními mimozemšťany ze souhvězdí Orion), se kterou se měl setkávat profesor R. N. Hernandez z Mexika v letech , jej varovala před jednou skupinou

17 17 mimozemšťanů, kteří nemají žádné emocionální tělo a kteří násilím unášejí do svých lodí živé bytosti, děti i dospělé. Využívají kyslíku v krvi živých tvorů. Odebírají genetické vzorky k provádění experimentů s plodem a k "ochraně nové rasy". V jazyce svého národa se nazývají Xhumz a na Zemi přicházejí již 6000 let, protože jejich planeta je ohrožena. Kdybychom zničili naši Zemi, převzali by ji Xhumzové se záměrem nově ji kolonizovat. - Jinými slovy, aby mohli Zemi obsadit a prošlo jim to u ostatních skupin mimozemšťanů nebo, jak se můžeme dočíst ve zprávách kontaktérů (kontaktovaných osob), u jakési Galaktické federace, musí věc nastražit tak, aby to vypadalo, jako že pozemšťané Zemi zničili sami. Nebo to musí udělat někdo nebo něco pro ně. (Tedy nějaká skupinová duše, která je ovládá a používá jako svůj nástroj.) Tento popis se zcela zjevně týká právě mimozemšťanů, kteří nesou odpovědnost za četné únosy a "mrzačení" dobytka ve Spojených státech. Ostatně, vždyť tito američtí mimozemšťané sami údajně tvrdili, že pocházejí z rudé pouštní planety, jejímuž slunci hrozí záhuba. Podle řady ufologů se tito dlouhonosí mimozemšťané vzhledem shodují s vyobrazeními bohů na sumerských, akkadských a asyrských reliéfech (tedy na území dnešního Iráku), v menší míře i na egyptských. Za prvotní bych však považoval Sumer. Pokud jde o Egypt, nejspíše šlo převážně o vliv sousední kultury. Američtí mimozemšťané tvrdí, že navštěvují Zemi let. Říkali, že jsou našimi přáteli a že vytvořili lidstvo zkřížením s primitivními primáty. Výsledkem údajně byl člověk cromagnonský. Pomocí genetické manipulace prý stále více usměrňovali jeho vývoj a i teď prý mají zájem provádět genetické šlechtění pozemšťanů. To všechno je samozřejmě nesmysl, protože cromagnonský člověk před lety již dávno existoval. A pokud jde o jejich současné genetické experimenty, ty mají očividně také zcela jiný účel. Americká vláda jim však uvěřila. Pokud jde o souvislost se Sumerem, pak oněch 6000 let, které uváděla Lya, docela dobře odpovídá. - V každém případě je to zcela v souladu s tím, co dnes víme o naší historii a prehistorii. Je docela dobře možné, že právě od té doby začali negativní mimozemšťané ovlivňovat vývoj na Zemi. Postupně zlikvidovali vyspělé matrilineární kultury (například v poříčí Indu a ve Středozemí) a počínaje

18 18 oblastí Sumeru, začali po Zemi rozšiřovat opačné chápání mužské a ženské polarity, patriarchát, manželství a otrokářství. Jinými slovy, začali systematicky likvidovat heterosexualitu, hlavně pokud jde o sex spojený s citem. Tato poslední věta může mnohým lidem znít zcela nepatřičně nebo přinejmenším podivně. Mnozí budou tvrdit, že je to "přitažené za vlasy", aniž by si uvědomili, že právě přitahování za vlasy patří mezi patriarchální praktiky, od kterých se distancuji. Je však třeba si uvědomit, že podstatou každého kultu je potlačení přirozených citů, a obrácení toho, co v lidech z citů ještě zbylo, směrem ke kultu. (Stačí si například vzpomenout na zde donedávna všudypřítomné fráze o milování Sovětského svazu.) - A v případě Sumeru, sumerských bohů, tito mimozemšťané podle všeho kult sebe samých vytvořili. Až donedávna tradovaná tvrzení (podle toho, v jaké literatuře se nacházejí, se navíc obávám, že se jedná o marxisticko-leninský výklad dějin), že patriarchát byl nezbytným stupněm ve vývoji společnosti, bez kterého by nebyl možný žádný pokrok, poněkud pokulhávají. Těžko totiž mluvit o pokroku, když se dnes již ví, že kultury, které patriarchátu předcházely, byly v mnoha ohledech, a to právě v těch podstatných, vyspělejší. A také nelze v případě patriarchátu mluvit o vývoji, když se s největší pravděpodobností nikde nevyvinul. Všude byl totiž násilím importován. Naopak tedy na celém území svého výskytu původní vývoj přerušil. Je možné, že negativní mimozemšťané v dřívějších dobách i dobu svého příchodu, spadajícího do období zhruba před 6000 lety, po pravdě uváděli (i EBE prý původně "mluvil" o asi 5000 letech). Na druhou stranu se ale zase prohlašovali za stvořitele Nebe i Země, z čehož pak vzniklo dlouho tradované stáří Země kolem 6000 let, kterého se tak pevně drželi zejména církevní "vědci". Když nyní mimozemšťané viděli, že s takovými báchorkami už neuspějí, trochu posunuli dobu příchodu, a své "stvořitelství" omezili na člověka. S těmi lety však i tak poněkud podcenili pozemské znalosti. Podle některých pramenů je možné, že sem před lety skutečně přišli, byli však, jak sami uvádějí, vyhnáni - v době asi před lety, a znovu přišli zřejmě až před zmíněnými 6000 lety. Pokud jde o další název, který pro sebe tato skupina mimozemšťanů používá - inteligence Gizeh, ten je již zcela zavádějící. Jednak lze pochybovat o vhodnosti slova inteligence, ale hlavně neměli nikdy nic

19 19 společného s egyptskou Gizou nebo s egyptskými pyramidami, jak se nám snaží tímto názvem podstrčit. Američtí mimozemšťané sami prohlásili, že vytvořili všechna pozemská náboženství jako prostředek k "řízení vývoje". Potvrdili prý, že vždy stáli za všemi zlými událostmi a manipulovali lidskou rasou pomocí náboženství a satanismu. Díky jejich působení vznikaly i některé tajné společnosti sledující získání moci a v řadě případů úspěšně ovlivnili některé "osobnosti" (Napoleon, Hitler, patrně také Stalin a dnešní "pravicoví" politici). Údajně jsou původci nacistických mystických řádů a skupin používajících černou magii, které odvozují svůj původ od tibetské černé magie (tibetských Červených čepic, se kterými němečtí vědci a esoterici navázali úzký kontakt již kolem přelomu devatenáctého a dvacátého století). Satanismus se však podle všeho zdá být řízen spíše z Vatikánu, zdá se být spíše něčím jako esoterním katolicismem, takže to v jeho případě pravděpodobněji vypadá na nepřímé působení. - Například inkvizice nebyla v žádném případě nějakým "bojem proti satanismu", jak se nám dosud snaží katolická církev namluvit, ale satanismem samým, a to v té nejryzejší podobě. Úmysly negativních mimozemšťanů nejsou zcela jasné. Ze zpráv o únosech vyplývá, že kromě odebíraného genetického materiálu, který používají k výrobě dalších biorobotů, je na lidech zajímají hlavně emoce. Úvahy některých autorů, že tito mimozemšťané zkoumají naše emoce, které jim zřejmě chybějí (protože, jak uvedla například mimozemšťanka Lya, nemají žádné emocionální tělo), že je to něco, co je na nás zřejmě nejvíc zajímá a tak dále, však občas vyznívají až v tom smyslu, jako kdyby emoce byly něčím, co nám závidějí, jako kdyby je od nás chtěli získat, nějak si je vypěstovat. Například Whitley Strieber nabývá až dojmu, že jim jde o to, vytvořit s námi nějaké společenství. Jelikož však byl, jak sám popisuje, mimozemšťany unášen, může být tento jeho dojem zkreslený a může jít o záměrnou manipulaci ze strany mimozemšťanů. Podle jejich působení na pozemský vývoj je totiž naopak až příliš zřejmé, že emoce jsou právě tím, co se očividně snaží u lidí za každou cenu zlikvidovat. A tak jejich zájem o emoce nemusí být pozitivní v tom smyslu, že by je chtěli také získat, aby tím urychlili svůj vlastní vývoj, a výzkum může být naopak zaměřen na to, jak city u lidí zlikvidovat co nejlépe a co nejrychleji. Ovládat bezduché roboty je snadnější než ovládat lidi, kteří mají svůj vlastní citový život.

20 20 Američané svým mimozemským spojencům údajně vybudovali nejméně přes sto podzemních základen ve vojenských prostorech USA. Nacházejí se, mimo jiné, v Novém Mexiku a na území základny vojenského letectva Nellis ve státě Nevada - pod vyschlým jezerem Groom Lake v oblasti 51 (známé jako Dreamland), která je dnes nejsilněji střeženým prostorem v USA, a dále pod indiánskými rezervacemi ve státech Utah, Colorado, Nové Mexiko a Arizona. Dvě základny byly určeny pro společné užívání. Byly to laboratoře mimozemšťanů na základně Achuletta Messa u Dulce v Novém Mexiku, kde probíhaly pokusy na lidech a výroba biorobotů, a dále území známé jako S 4, u vyschlého jezera Papoose Lake, asi 15 mil jižně od Groom Lake v Nevadě (jiná určení místa zní: asi 7 mil jižně od západních hranic území 51, nebo jihovýchodně od Groom Lake, v blízkém okolí Sunspotu, Datilu a Pie-Townu), kde docházelo a snad ještě dochází k výměně technologií. Vzhledem ke stupni utajení těchto projektů není vyloučeno, že existují ještě další základny, o kterých zatím nemá veřejnost ani tušení. Ani rozpory v umístění nemusejí ještě nic znamenat. Základny jsou údajně značně rozsáhlé, jsou navzájem propojeny tunely - a mohou tedy mít více východů. Stavba těchto základen byla ze značné části financována nelegálním dovozem drog z Jižní Ameriky. Pašování organizoval George Bush, (podle senátora Coopera člen MJ 12), budoucí president USA a obchodní ředitel Zapata Oil Company v Texasu. Drogy byly převáženy rybářskými loděmi na Bohrinseln a odtamtud na pevninu zásobovacími loděmi, které nepodléhaly celním kontrolám. Bush v této věci zorganizoval spolupráci s CIA. Mezitím se však prý objevily i další metody, jak drogy do země ilegálně dopravovat. Každopádně je zajímavé, že toto Cooperovo tvrzení obvinění presidenta USA z miliardových obchodů s drogami, nebylo pokud vím nikdy soudně napadeno. Návrat kokainu do USA ve větší míře se však klade až do roku 1970 (předtím se přidával do roku 1900 do Cocacoly). - To by ovšem také spíš svědčilo pro datum uzavření smlouvy s mimozemšťany až v roce Zavedení trhu s drogou sice několik let trvá, ale šestnáct let by bylo trochu moc. I šest let je sice dost, ale pro to se nabízí vysvětlení. CIA totiž zprvu experimentovala s LSD a má se za to, že zpočátku i podporovala jeho

Třináct satanských pokrevních dynastií

Třináct satanských pokrevních dynastií Robin de Ruiter Třináct satanských pokrevních dynastií Příčina tolika bídy a zla ve světě I. díl PRO FIDE CATHOLICA Z německého originálu Robin de Ruiter, Die 13 satanischen Blutlinien Die Ursache vielen

Více

Univerzita Jana Amose Komenského Praha. Bakalářské kombinované studium 2005-2008 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Andrea Nedavašková MANIPULACE V MÉDIÍCH.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha. Bakalářské kombinované studium 2005-2008 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Andrea Nedavašková MANIPULACE V MÉDIÍCH. Univerzita Jana Amose Komenského Praha Bakalářské kombinované studium 2005-2008 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Andrea Nedavašková MANIPULACE V MÉDIÍCH Praha 2008 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Milan Soška Prohlašuji,

Více

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. Vypracovala: Michaela

Více

Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Speciál Komentáře Kultura

Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Speciál Komentáře Kultura 6/ 2014 Diplomatické fórum Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Speciál Komentáře Kultura Zdravím všechny čtenáře, Diplomatické fórum Vám připravilo poslední vydání DL toho roku. V tomto čísle se dočtete

Více

Svobodné noviny na internetu

Svobodné noviny na internetu NOVÉ POVĚSTI LIDÍ Toto pokračování se od předchozích liší nejen v názvu, ale i v obsahu. Je v něm už soubor mých osobních názorů a spekulací, vyplývající z předchozích studií a úvah, za jejichž pravdivost

Více

Anthony Giddens Sociologie

Anthony Giddens Sociologie Anthony Giddens Sociologie Nakladatelství: Polity Press, 1997 Stav: Naskenováno, TC Brno Tato kniha pochází z Knihovny digitálních dokumentů. Slouží pouze pro potřeby těžce zrakově postižených. Doplňující

Více

MAGISTERSKÁ PRÁCE PSYCHOSOCIÁLNÍ DŮSLEDKY MODERNÍ VÁLKY

MAGISTERSKÁ PRÁCE PSYCHOSOCIÁLNÍ DŮSLEDKY MODERNÍ VÁLKY HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERSITY KARLOVY V PRAZE MAGISTERSKÁ PRÁCE KATEDRA PSYCHOSOCIÁLNÍCH VĚD DANIEL ŠTROBL PSYCHOSOCIÁLNÍ DŮSLEDKY MODERNÍ VÁLKY (PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES OF THE MODERN WAR)

Více

PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU www.socsol.cz solidární cena 25 Kč LISTOPAD 2010 F :, Ř : Z S : S

PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU www.socsol.cz solidární cena 25 Kč LISTOPAD 2010 F :, Ř : Z S : S PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU www.socsol.cz solidární cena 25 Kč LISTOPAD 2010 F :, Ř : Z S : S S : S Z DOMOVA: Po senátních a komunálních volbách utrpěla vládní koalice značnou újmu. Nejvíce odnesly

Více

IZRAELSKÁ LOBBY A AMERICKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA

IZRAELSKÁ LOBBY A AMERICKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA IZRAELSKÁ LOBBY A AMERICKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA John J. Mearsheimer Katedra politických věd University of Chicago Stephen M. Walt John F. Kennedy School of Government Harvard University Březen 2006 RWP06

Více

FENOMÉN Transformace. Devatenácté číslo sešitu 18 / 2014

FENOMÉN Transformace. Devatenácté číslo sešitu 18 / 2014 FENOMÉN Transformace Devatenácté číslo sešitu 18 / 2014 1 Václav Hořejší...... 3... vědecký pracovník AV ČR Karel Janeček...... 26... matematik, podnikatel Jiří Schwarz... 40... ekonom, člen NERV Marek

Více

Jaroslav Kalous KVALITA ŽIVOTA

Jaroslav Kalous KVALITA ŽIVOTA Jaroslav Kalous KVALITA ŽIVOTA Pracovní verze 26. září 2014 Tvrdoslav, léto 2014 1 OBSAH 1. ÚVODEM... 2 2. ODKUD PŘICHÁZÍME... 3 2.1. Vesmírné prostory... 3 2.2. Vesmírný čas... 3 2.3. Člověk ve vesmíru...

Více

teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY ročník 21 (53)

teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY ročník 21 (53) teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY 1 ročník 21 (53) PhDr. Antonín Rašek Jeden svět, mnoho problémů (Obama za polovinou prezidentského mandátu) Obamovo prezidentství je v USA podle

Více

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli Jack Bernstein Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli Incognita Rád bych poděkoval Len Martinovi, který zpracoval moje poznámky a ústní vyprávění do formy této knížky. Bez jeho zasvěceného

Více

Politické okolnosti 17. 11. 1989

Politické okolnosti 17. 11. 1989 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Politické okolnosti 17. 11. 1989 BAKALÁŘSKÁ

Více

RC Monitor. zpravodajský čtrnáctideník. 2. červenec 2009

RC Monitor. zpravodajský čtrnáctideník. 2. červenec 2009 RC Monitor zpravodajský čtrnáctideník ROČNÍK VI., ČÍSLO 13 2. červenec 2009 neprodejné Z OBSAHU Generační konflikt v Církvi, str. 5 Poselství faráře arského, str. 6 Rozhovor s hebrejským vikářem, str.

Více

Solidarita. Vítejte v novém roce. Gaza. Česko. Itálie. Řecko. Palestina: Gaza v plamenech str. 2-4 Chomsky o krizi. Krize a alternativy str.

Solidarita. Vítejte v novém roce. Gaza. Česko. Itálie. Řecko. Palestina: Gaza v plamenech str. 2-4 Chomsky o krizi. Krize a alternativy str. LEDEN 2009 CENA 10 KÈ - SOLIDÁRNÍ CENA 15 KÈ Noam PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU ÈÍSLO 29 V ÈÍSLE: Palestina: Gaza v plamenech str. 2-4 Chomsky o krizi ze 30.let str. 6 Krize a alternativy str. 7-10

Více

1) Pyramida jako hyperkomunikační zařízení

1) Pyramida jako hyperkomunikační zařízení PROJEKT GILGAMEŠ V Rusku se již delší dobu cosi děje. Konečně zcela nepokrytým způsobem o tom hovoří ve svém rozhovoru v rámci Projektu Camelot i Valery Uvarov, který úzce spolupracuje s ruským armádním

Více

Aktuální otázky islámu

Aktuální otázky islámu Aktuální otázky islámu texty určené ke kritickému čtení a úkolům při výuce mediální výchovy [online]. [cit. 2013-09-05]. Dostupné z: http://muslimove.cz/category/aktualni-otazky/ Cesty muslimů do Evropské

Více

František Bártík TÁBOR VOJNA. ve svïtle vzpomìnek b val ch vïzú. Vyšehrad

František Bártík TÁBOR VOJNA. ve svïtle vzpomìnek b val ch vïzú. Vyšehrad František Bártík TÁBOR VOJNA ve svïtle vzpomìnek b val ch vïzú Vyšehrad František Bártík, 2008 ISBN 978-80-7021-938-6 Obsah Úvod................................................. 13 Tábor Vojna ZAJATECKÝ

Více

Rozšalovávací List. kognitivně disonantní občasník, informační destilátor. číslo 3 září 2012

Rozšalovávací List. kognitivně disonantní občasník, informační destilátor. číslo 3 září 2012 Otevřený Rozšalovávací List kognitivně disonantní občasník, informační destilátor číslo 3 září 2012 "Planet Earth is the asylum to which the rest of the universe sends it's lunatics." Voltaire prof. JUDr.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ OD ZÁŘÍ 2010 DO SRPNA 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBÍ OD ZÁŘÍ 2010 DO SRPNA 2011 Neperiodický zpravodaj občanského sdružení SISYFOS - ČESKÉHO KLUBU SKEPTIKŮ Číslo 4 Ročník XVII. Prosinec 2011 Cílem Českého klubu skeptiků SISYFOS je šíření vědeckých poznatků a nezkreslených informací.

Více

1. CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ NÁBOŽENSTVÍ

1. CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ NÁBOŽENSTVÍ ÚVOD Se sektou jsem se poprvé setkala v kanadském Vancouveru, kam jsem jela v devatenácti letech na zkušenou. Ve čtvrti, kde jsem bydlela, byla velmi silná populace mormonů. Svou víru nikomu příliš nevnucovali,

Více

ISE. stav politiky ve světě zápas se změnami klimatu slovo do diskuse o nedávné minulosti INSTITUT PRO STŘEDOEVROPSKOU KULTURU A POLITIKU

ISE. stav politiky ve světě zápas se změnami klimatu slovo do diskuse o nedávné minulosti INSTITUT PRO STŘEDOEVROPSKOU KULTURU A POLITIKU Ročník 21. únor 2008 130 stav politiky ve světě zápas se změnami klimatu slovo do diskuse o nedávné minulosti ISE INSTITUT PRO STŘEDOEVROPSKOU KULTURU A POLITIKU obsah SE 130/2008 Úvodní slovo Násilí

Více

UFO, BIBLE A KONEC SVĚTA JIŘÍ WOJNAR

UFO, BIBLE A KONEC SVĚTA JIŘÍ WOJNAR UFO, BIBLE A KONEC SVĚTA JIŘÍ WOJNAR Copyright (c) 1997 by Corrigan International Services Ltd., Bahamas (c) Votobia, 1997 ISBN 80-7198-319-5 Ab-Rešit bara ha'elohim et ha'šamaim V'ET HA'ARETZ Prohlašuji,

Více

ISBN 80-903085-5-4 VI VIS EST, IVS NON METVIT Kdo má moc, práva se nebojí (Walther 3942)

ISBN 80-903085-5-4 VI VIS EST, IVS NON METVIT Kdo má moc, práva se nebojí (Walther 3942) Jiří Mašek Mráz přichází z Bílého domu aneb co vám demokratická média nechtějí nebo nesmějí říkat Vydalo nakladatelství EARTH SAVE s. r. o., Jinonická 80, 15«00 Praha 2004,196 stran, 1. vydání Tisk šerifa*,

Více

TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDA

TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDA MARTIN HERZÁN TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDA,,Až se svět ohlédne za 20. stoletím, bude plakat. Ne proto, že bylo zaplaveno krutostí, ale proto, že dobří lidé mlčeli. Martin Luther King COPYRIGH - Martin Herzán,

Více

Vědecký projekt RM 02/05/07 Hodnocení zapojení České republiky do rekonstrukce a stabilizace Iráku

Vědecký projekt RM 02/05/07 Hodnocení zapojení České republiky do rekonstrukce a stabilizace Iráku Hodnocení zapojení České republiky do rekonstrukce a stabilizace Iráku Filip Moravec, Jan Šnaidauf, Simona Hlaváčová Asociace pro mezinárodní otázky. Všechna práva vyhrazena. Názory vyjádřené v textu nejsou

Více

Pavel Nováček. Křižovatky budoucnosti Směřování k udržitelnému rozvoji a globálnímu řízení

Pavel Nováček. Křižovatky budoucnosti Směřování k udržitelnému rozvoji a globálnímu řízení Pavel Nováček Křižovatky budoucnosti Směřování k udržitelnému rozvoji a globálnímu řízení 1999 2 Vydavatelství GplusG, Praha Obsah 1. Úvod... 5 2. Chvála futurologie... 8 3. Smysl středoevropského pohledu

Více

Solidarita. Stačí poslední rána

Solidarita. Stačí poslední rána ČERVEN 2008 Solidarita Vznik PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU ÈÍSLO 23 V ÈÍSLE: Boj proti radaru s. 3-5 Izraele str. 7 Revoluční rok '68 str. 14-16 Podpořte generální stávku 24.6.! Senát UK proti Julínkovi

Více