Aquadrom přivítal milióntého návštěvníka. Kontejnerová stání budou monitorovat mobilní kamery. Rekonstrukce bloku 56 úspěšně dokončena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aquadrom přivítal milióntého návštěvníka. Kontejnerová stání budou monitorovat mobilní kamery. Rekonstrukce bloku 56 úspěšně dokončena"

Transkript

1 Mostecký číslo 8/ ročník V. ZPRAVODAJ Kontejnerová stání budou monitorovat mobilní kamery Rekonstrukce bloku 56 úspěšně dokončena Uplynulo pět let činnosti společnosti Mostecká bytová První Mostecká je na topnou sezónu připravena Aquadrom přivítal milióntého návštěvníka Informační periodikum o službách města Mostu

2 TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU, a.s. Dělnická 164, Most - Velebudice, tel.: , fax: , Společnost TSmM spolupracuje s Městskou policií Most Prvním společným projektem je monitorování kontejnerových stání Odkládání velkoobjemového odpadu u kontejnerových stáních je nešvar, který se především v posledním roce v Mostě velmi rozmáhá. Lidé si neuvědomují, že odkládáním odpadu ke kontejnerovým stání porušují nejen vyhlášku města, ale také zákon o odpadech. A v takovém případě je možné uložit pokutu až do sta tisíc korun. Kontejnerová stání, kde je situace pravidelně nejkritičtější, budou proto hlídat strážníci městské policie pomocí mobilních monitorovacích kamer. V první etapě tímto způsobem budou strážníci kontrolovat tři až čtyři stání, ve druhé etapě by mělo být pod dohledem kontejnerových stání dvacet. Kamery monitorovacího systému budou Kontejnery na velkoobjemový odpad jsou podle harmonogramu pravidelně každý týden umisťovány na jednotlivá stanoviště. Velkoobjemový odpad je možné také zdarma ukládat ve sběrném dvoře v Rudolicích od pondělí do neděle. Lidem, kteří nemají možnost odpad do sběrného dvora odvést, nabízejí Technické služby města Mostu odvoz odpadu na objednání. Další sběrný dvůr v Mostě by měl začít fungovat do konce roku v areálu technických služeb. prozatím přenosné. Lidé si tak nebudou nikdy jistí, jestli strážníci nedohlíží právě na kontejnery před jejich domem. Kamery by postupně měly dohlížet nejen na odkládání odpadu, ale také na hraboše. Lidi, kteří v odpadcích hledají ještě použitelné věci a při přehrabování odpadu po sobě nechávají často velký nepořádek. Na otázky o novém monitorovacím systému odpovídá Petr Klimecký, ředitel spoelčnosti TSmM, a.s. Co donutilo technické služby přistoupit k takovému kroku, jako je monitorování kontejnerových stání mobilními kamerami? Skutečně je situace tak kritická? Jen za první pololetí letošního roku jsme zaznamenali třicetiprocentní nárůst odpadu uloženého mimo kontejnery. Oproti roku 2006 to představuje zhruba tři a půl tuny. Zaměstnanci technických služeb odpad od kontejnerových stání odklidí a už během jediné hodiny ho sem lidé stačí naskládat znovu. Je to nepřetržitý boj. Lidé v Mostě se domnívají, že když mají svoz a likvidaci komunálního odpadu zdarma, mohou ho odhazovat, kde je napadne. Neuvědomují si, že úklid platí město z peněz nás všech a že jejich nepořádnost stojí nemalé částky. Doufáte, že se lidé po tomto opatření začnou bát pokut a situace se změní? Nechceme novým opatřením pořádat hony na pokuty, doufám jen, že si lidé časem uvědomí, že velkoobjemový odpad patří do kontejnerů k tomu určených nebo do sběrného dvora. Co ale mají dělat starší lidé, kteří navíc ani nemají auto a tudíž možnost odpad do sběrného dvora odvést? Technické služby nabízí možnost odvozu odpadu. Stačí si tuto službu u nás objednat a naši zaměstnanci se o vše postarají. Je to rozhodně lepší řešení, než odnést odpad před dům. Most má v současné době pouze jeden sběrný dvůr v Rudolicích. Pro některé Mostečany je to trochu z ruky. Není to důvod, proč se velkoobjemový odpad objevuje na ulicích? Předně je nutné si uvědomit, že velkoobjemový odpad lidé často odváží do jiných ulic, než kde bydlí. Je to běžná praxe. Když už má ale člověk starý nábytek nebo jiný odpad naložený, není podle mého názoru cesta do sběrného dvora problémem. Do konce letošního roku by v areálu technických služeb měl vzniknout druhý sběrný dvůr. V současné době pracujeme na vyřízení potřebných administrativních formalit a nutných povolení. Do jaké míry je využíván sběrný dvůr v Rudolicích a velkokapacitní kontejnery? Mnoho lidí si na sběrný dvůr zvyklo a využívají ho. Dobrou zkušenost máme s kontejnery. Ty se využívají opravdu hodně. Většinou jsou už druhý den plné. Proto zvažujeme, že by měla být frekvence vývozu vyšší. Říkáte, že monitorováním kontejnerových stání spolupráce technických služeb s městskou policií teprve začíná. Jaký další projekt máte připraven? Naším dalším společným krokem bude dohled nad takzvanými opileckými stezkami. Nad trasami, kterými se většinou vrací podnapilí lidé z restaurací a barů domů a při své cestě ničí vše, co jim přijde pod ruku. Nejvíce tyto noční tahy odnášejí odpadkové koše a veřejné osvětlení. Ředitel Městské policie Most Bronislav Schwarz o monitorování kontejnerových stání řekl: Kamery budou napojeny na pult centrální ochrany. Při problému vyjedou hlídky na místo. Celý Most je v dojezdové vzdálenosti šesti minut. To ale neznamená, že pokud strážníci občana nepřistihnou přímo při skládání odpadu, nemůže následovat trest. Kamery jsou velmi citlivé. Hříšníka podle záznamu mohou strážníci později dohledat. Neděláme to jen proto, aby byl v Mostě pořádek. Stejně důležitá je i bezpečnost. Odpadky chodí vynášet také děti a staří lidé. Pokud by kolem kontejneru byl naskládán například starý nábytek, mohlo by dojít ke zranění. Naším hlavním cílem ale nebude vybrat co nejvíce pokut. Jako všechny přestupky budeme i tento nejprve řešit domluvou. Teprve, když se jeden člověk přestupku dopustí opakovaně, budeme ho pokutovat. Samozřejmostí ale je, že si po sobě hříšník uklidí nepořádek, který udělal. (pur) MOSTECKÝ ZPRAVODAJ - informační periodikum. Vychází jednou za měsíc. Řídí redakční rada ve složení: Pavlína Fupšová (vedoucí redakční rady), Eva Maříková (zástupce ved. red. rady), Bc. Jiří Macan, ing. Bořek Valvoda, ing. Petr Klimecký, ing. Jaroslav Kudrlička, ing. Vladimír Vondráček, ing. Roman Viktora, Dušan Matouš. Místo vydání - Most, č. 8-9/ ročník V., náklad výtisků, dáno do tisku Vydává Komunální Informační Servis z.s.p.o. se sídlem v Mostě, Fr. Halase 845/13, IČ: Administrace a příjem inzerce: tel.: , fax: , Rozšiřuje Česká pošta s.p. Most. Výroba: RINGIER PRINT s.r.o., Novinářská 1254/7, Ostrava. Registrováno u OÚ v Mostě čj. VV/sdruž./22/6197/02. Registrace MK ČR: E Komunální Informační Servis strana 2

3 Svoz bioodpadu Prostřednictvím Technických služeb města Mostu, a.s. je i v letošním roce 2007 zajištěn svoz bioodpadu ze zahrad rodinných domků a nově i od bytových družstev ve všech částech města Mostu. Služba je zajištěna do 30. listopadu Jedná se především o likvidaci posekané trávy, spadaného listí a průklest živých plotů. Zájemci o tuto službu si sami zajistí nákup jednotlivých pytlů, jejichž cena je devět korun. Pytle je možné zakoupit na těchto místech: prodejna TSmM, a.s. květinářství v pasáži U Lva (u magistrátu, ulice Radniční), stánek TSmM, a.s. na městském hřbitově, ulice Pod Koňským vrchem, prodejna v areálu TSmM, a.s. květinářství, ulice Zahradní. Pravidelný svoz bioodpadu v naplněných a uzavřených pytlech odložených na dostupném místě před domem je zajištěn jednou týdně v pondělí. Bioodpad nebude odvážen v jiných typech obalu a v rámci svozu bioodpadu se nebude zajišťovat likvidace jiného druhu odpadů. (red) Mostečané vyhazují neskladný odpad k popelnicím. Problémy s veřejným osvětlením ve vašem okolí nahlaste technickým službám Od roku 2003 probíhá modernizace veřejného osvětlení v Mostě. V první etapě došlo k výměně osvětlovacích těles, ve druhé etapě k výměně rozvaděčů a stožárů veřejného osvětlení. V některých případech dochází k prodloužení termínů terénních úprav do původního stavu a odvozu zbytků starého veřejného osvětlení. K těmto prodlevám dochází z ekonomických důvodů a pro 100% využití techniky. Výjimečně může dojít i k opomenutí a staré komponenty nejsou odstraněny delší dobu. Pokud se ve vašem okolí takový případ vyskytuje, podejte zprávu o tomto nešvaru společnosti Technické služby města Mostu a problém bude okamžitě odstraněn. Stejně jako kompletní modernizaci veřejného osvětlení zajišťuje na základě smlouvy dodavatel také jeho opravy a údržbu. Porucha musí být podle smlouvy odstraněna v termínu od pětačtyřiceti minut do pěti dnů od oznámení, podle její závažnosti. Po zjištění závady je proveden zápis do počítače a em zaslán organizaci, která na základě smluvních podmínek provádí opravu. Po odstranění poruchy získá společnost TSmM zpětnou kontrolu, protože od dodavatele obdrží termín provedené opravy. Doby odstranění poruch na zařízení veřejného osvětlení : 1) do 5 dnů od oznámení zahájit práce na opravě v jednotlivých světelných místech 2) do 3 dnů od oznámení zahájí práce na odstranění škod a závad menšího rozsahu 3) při poruchách, při nichž by mohlo dojít k ohrožení zdraví nebo života el. proudem bude provedeno opatření do 45 minut, nejpozději do 3 hodin od oznámení. (red) stanoviště velkokapacitních kontejnerů (ulice, v závorce bližší umístění) týdny umístění v roce 2007 Brněnská (bl.410); J. Ševčíka (bl.723); K.J.Erbena (bl. 560); Marš.Rybalka (bl.645); M.J.Husa (parkoviště bl.612); Mladé gardy (bl.372); Nová hraniční (u hřbitova); Okrajová (č.p.1569); Slovanská (za garážemi); U Města Chersonu (na konci ulice); U Parku (bl.523); V.Nezvala (bl.220); V Zahrádkách (bl.8); W.A.Mozarta (bl.23); Zd.Fibicha (bl.285 Albrechtická (č.p.1076); J.Žižky (na konci ulice); J. Vrchlického (bl.268); Javorová (bl.525); J. Wolkera (bl. 571); Kapt. Jaroše (bl.605); K.H.Borovského (bl.517); Komořanská (bl.702); K.Biebla (bl. 94); Lomená (bl.5 ); Marš. Žukova (křižovatka s ul. Ve Strži); Pionýrů (zahr. kolonie ); Pod Resslem (pod lesem); Průběžná (křižovatka s ul.jižní); Školní (u psího útulku) A.Dvořáka (bl.67); B.Vrbenského (bl.726); Česká (bl.645); K.H.Máchy (bl.574); Nár.odboje (č.p.28); P.Jilemnického (bl.216); Pionýrů (bl.324); P.Holého (č.p.1393); Sportovní (křižovatka s ul.zahrádkářská); U Lesíka (zahr.kolonie); V.Talicha (bl.512); V.Nejedlého (za tržnicí); V.Hálka (č.p.1778); Zahražanská (č.p.1506); Zlatnická (bl.5) Albrechtická (bl.639); Čepirohy (u hřiště); J.Kubelíka (bl.507); J.Opletala (č.p.589); Ke Koupališti (bl.586); Komořanská (bl.701); Krátká (č.p.2761); M.Alše (bl.6); Na Vyhlídce (křižovatka s ul.revoluční); Svážná (č.p.1492); Šeříkova (bl.531); U Stadionu (bl.402); U Špejcharu (č.p.37); V Zahrádkách (bl.12); Z.Fibicha (bl.300); 1,5,9,13,17,21,25,29, 33, 37,41,45,49,53 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52 Leden 2007, stanoviště se mohou v průběhu roku měnit. Četnost vývozu kontejneru 1x v týdnu. Komunální Informační Servis strana 3

4 Začíná podzim, zahradníci se ohlíží za létem byla rostlina ochráněna před zimními mrazy. Stejně jako v minulém roce, i letos provedeme obměnu části starých růžových záhonů a vysadíme růže nové. V tomto roce proběhne rekonstrukce záhonů v parku u bývalých kasáren a bude vysazeno 2500 nových růží. Dále v průběhu října postupně likvidujeme odkvétající výsadby letniček a pro podzim a příští jaro vysadíme na okrasné záhony ve středu města přibližně 20 tisíc macešek z produkce našeho zahradnictví. Současně čistíme před nástupem zimy záhony trvalek a provádíme dosadby náhradou za uhynulé rostliny. Mimo výše uvedené práce, charakteristické pro podzimní období, zajišťujeme naší divizí další běžné pěstební úkony. V současné době musíme stále pokračovat v zalévání mladých stromů i nových keřů. Provádíme odstraňování náletových a jiných nežádoucích dřevin, likvidujeme prorůstající plevel na chodnících a veřejných prostranstvích, pokračuje běžné pletí a kypření okrasných záhonů i keřových výsadeb. Dokončujeme tvarování keřových skupin tam, kde svým růstem omezují své okolí a ztrácejí tak svůj okrasný účel, a realizujeme řadu dalších drobných úkonů tak, jak je přinášejí potřeby města. Ing. Karel Mutínský, ředitel divize Zeleň Pro letošní léto bylo v Mostě vysazeno letniček. Počátkem podzimní etapy prací se jako zahradníci můžeme spíše jen ohlédnout za končícím letním obdobím. Pro léto tohoto roku jsme v centru města a na dalších místech vysadili celkem letniček. Staré okrasné stojany s muškáty a dřevěné truhlíky na sloupech veřejného osvětlení jsme nahradili novými pěstebními nádobami. Nové pěstební truhlíky jsou z plastu a mají zásobník vody, což se výrazně projevilo na lepším růstu vysázených květin. Na podzim pokračujeme v sečení trávníků, které letos vlivem častých dešťů rostou mimořádně intenzivně. S nastupujícím podzimem bude ke konci října postupně zahájeno shrabávání listí ve městě, které pokračuje především v měsících listopadu a prosinci. Už od září jako součást tlumení výskytu klíněnky korovcové na kaštanech provádíme vyhrabávání listí pod napadenými stromy. Důsledné vyhrabání listí pod jírovci silně omezuje výskyt tohoto škůdce v příštím roce, listí pod jírovci opakovaně vyhrabáváme také v listopadu a prosinci. Toto listí s přezimujícím stadiem škůdce je likvidováno na skládce. Tímto opatřením spolu s chemickým ošetřením první jarní generace škůdce se nám daří tlumit jeho výskyt až do měsíců července až srpna a nedochází k tak silnému poškození ve srovnání s neošetřovanými stromy mimo město. Září až polovina října jsou také nejvhodnějším obdobím pro podzimní zakládání trávníků, výsevy v pozdějším období již mohou být poškozeny mrazíky v případě časného nástupu zimy. Proto v tomto čase i my ve větší míře provádíme zatravňování na vybraných lokalitách ve městě. Podzimní měsíce jsou také časem pro výsadbu většiny druhů dřevin. Na jaře jsme již vysadili 58 vzrostlých stromů a ve spolupráci s oddělením životního prostředí magistrátu města připravujeme pro podzim další výsadby předpokládáme vysazení přibližně 60 kusů alejových dřevin. Do nových výsadeb se snažíme začleňovat také botanicky zajímavé druhy. Bohužel, stejně jako v jiných městech, se potýkáme s následky vandalismu nebo krádeží a řada nových výpěstků již byla takto znehodnocena nebo ztracena. Vlastní výsadbou stromů pro nás práce nekončí. V několika následujících letech musíme všem mladým stromům zajistit závlahu v suchých obdobích roku, kypříme kořenové mísy, opravujeme vandaly poškozené kůly a úvazky stromů. U okrasných záhonů v říjnu a listopadu začínáme s přípravou růží na přezimování. Všechny keře růží musí být zahrnuty zeminou na kořenovém krčku, aby Výběrové řízení prodej objektu Šikmá 1504 v Mostě - prodejna a autoopravna vozidel Veškeré podklady k výběrovému řízení ke stažení v PDF na webových stránkách společnosti. Nemovitost se nachází v bezprostřední blízkosti silnice na výjezdu z města ve směru Praha a Teplice a je připojena k ul. Chánovská v blízkosti městské části Rudolice a je přímo přístupná z místní komunikace. Nemovitost je tvořena stavbami s pozemkem p.č. 6946/8 a /16 k.ú. Most II. Prodejna je devět let stará dvoupodlažní budova s nosnou ocelovou konstrukcí, pultovou střechou. Střešní krytina je ze svařovaných živičných pásů, obvodové stěny i příčky jsou zděné, podlahy z cementového potěru povrchově upravené převážně z keramických dlaždic. Okna a výklady jsou zdvojená, plastová, dveře jsou hladké s nátěrem, elektroinstalace je světelná a motorová, vytápění etážové z vlastní kotelny s rozvodem teplé a studené vody, s ohřevem vody centrálním, se sanitárním vybavením. Zastavěná plocha 1.NP (prodejna včetně WC) je 476 m 2, 2. NP (kanceláře, kuchyňka,wc) je 91 m 2. Autodílna je 9 let stará jednopodlažní budova se zděnou nosnou konstrukcí, navazuje na stavbu prodejny. Zastavěná plocha je 440 m 2. K výše uvedeným stavbám přiléhá zděný přístavek obsahující zejména kotelnu a klempírnu se zastavěnou velikostí 129,5 m 2. Komunální Informační Servis strana 4

5 Aquadrom přivítal milióntého návštěvníka Mostecký Aquadrom od letošního června načíná pátý rok svého provozu. Jeho obliba u Mostečanů stále stoupá. 19. září přivítal Aquadrom už milióntého návštěvníka. Stala se jím Helena Neumannová. Zákazník, kterého pokladní systém označil jako milióntého, dostal od vedení technických služeb dárkový koš a volné vstupné na celý rok Zároveň mohl strávit celý den v prostorách Aquadromu a zdarma využít všech služeb, které koupaliště nabízí solária, sauny, masáží, fitness, kadeřnictví a Mokrého občerstvení. Od sponzorů FK SIAD Most a HC Most dostal permanentky na fotbalová a hokejová utkání pro sezónu 2007/2008 a od FK SIAD Most navíc dres podepsaný hráči základní sestavy. Dále se stal majitelem dárkového poukazu na deset volných vstupů do nově otevřené Solné jeskyně na pláži a certifikátu na kosmetické služby od mosteckého studia Sluníčko v hodnotě 1000,- Kč. A co je ještě na koupališti nového? Právě začala rekonstrukce posledního a největšího venkovního bazénu, kterou provádí firma Berndorf Bäderbau. Bazén by měl být ještě v letošním roce zrekonstruován na plavecko-rekreační, se skluzavkou, masážními lavicemi a dalšími vodními atrakcemi. Jeho hloubka bude podobná vnitřnímu rekreačnímu bazénu, takže se v létě bude konečně dát plavat i venku. V současné době na koupališti právě probíhá bonusová akce a každý, kdo jednorázově nakoupí v Mokrém občerstvení za více než 80,- Kč, dostane dárek v podobě dvou volných vstupů na bazénovou halu. Od 1. do 12.října bude plavecká hala Aquadromu pro veřejnost zavřena a probíhat bude plánovaná roční odstávka. Při ní dojde mimo jiné k výměně WC boxů v centrálních sprchách a budou výrazně lépe zabezpečeny všechny šatní skříňky pro ženy. Služby sauny, masáží, kadeřnictví, fitness a Aquachobotničky budou v době odstávky v běžném provozu. Vstup podražil o deset korun Vstup na Aquadrom je od září dražší o deset korun. Za hodinu plavání tak návštěvníci zaplatí pětašedesát korun. cena se nepatrně zvyšuje pouze u některého typu vstupného. Zdražení zhruba v rozsahu deseti korun se týká návštěvníků, kteří navštíví Aquadrom na dobu jedné, jedné a půl a dvou hodin. Ostatní kategorie zůstávají stejné. Podle našich průzkumů jsou v podobných plaveckých areálech v jiných městech ceny na stejné úrovni. Kromě nepopulárních kroků, jako je zdražení vstupného, čekají návštěvníky mosteckého Aquadromu i příjemné věci. Přibýt by měly vysoušeče, které jsou mnohem výkonnější než ty, co byly doposud umístěny Návštěvnost Aquadromu rok od roku stoupá Období vnitřní bazény venkovní bazény (rekonstrukce venkovních bazénů) (k ) u východu ze šaten. Nainstalovány budou po dvou jak v dámské, tak i pánské sušárně. Použití vysoušečů bude zdarma. Za TSmM, a.s. Miroslav Svoboda, vedoucí provozu Aquadromu areál Domes Bylany PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA A PALUBEK Komunální Informační Servis strana 5

6 Platnost od 1.zá í 2007 telefon: AQUADROM CENÍK SLUŽEB 2007 (všechny uvedené ceny obsahují DPH dle platných sazeb) Provozní doba pro ve ejnost : Pond lí (sanitární den): Úterý tvrtek, Ned le: Pátek, Sobota: Záloha na ipové hodinky pro vstup do areálu minimáln : hod hod hod. 100,- K P i ztrát ipových hodinek je návšt vníkovi p i odchodu ú tována náhrada v cen 500,-K. D ti do 10-ti let mohou do areálu pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let. Do výšky 110cm mají v doprovodu vstup do areálu zdarma! Vstupné (bazénová hala) 1 hod. (K ) 1,5 hod. (K ) 2 hod. (K ) 3 hod. (K ) p ldenní vstupné 6 hod. (K ) každá zapo atá ½ hod. (K ) Dosp lí 65 (55) 80 (70) 100 (90) 125 (115) 195 (180) 20,- D ti,studenti,d chodci,ztp 55 (45) 70 (60) 80 (70) 95 (85) 145 (135) 15,- Sdružené vstupné (bazén + sauna) - dosp lí (125) 160 (150) 215 (205) 15,- Sdružené vstupné (bazén + sauna) - d ti, studenti (100) 135 (125) 195 (180) 15,- Zájmové a sportovní oddíly * ,- Školy pouze Po-Pá, od 9.00 do16.00 a ZTP d ti - as. neomezeno ,- Rodinné vstupné (bazénová hala) 1 hod. (K ) 1,5 hod. (K ) 2 hod. (K ) 3 hod. (K ) p ldenní vstupné 6 hod. (K ) každá zapo atá ½ hod. (K ) Dosp lí (max. 2) ** 55 (50) 75 (70) 90 (85) 95 (90) 150 (135) 20,- D ti do 15-ti let (max. 4) ** 45 (40) 55 (50) 65 (60) 75 (70) 100 (90) 10,- 1 dosp lý + 1 dít do 10-ti let (1 ks ipových hodinek) 100 (90) 130 (120) 155 (145) 170 (160) 250 (225) 30,- * Skupiny 6 a více d tí, jeden dosp lý zdarma, asov neomezeno. ** D ti i rodi e musí mít každý svojí vlastní sk í ku a ipové hodinky. Rodina: 2 dosp lí + 2 a více d tí má jako bonus jedno z d tí zdarma! V cen vstupného je zahrnuto používání tobogán a vodních atrakcí. SAUNA SPOLE NÁ: Pond lí: / tvrtek a Ned le: / Pátek a Sobota: SAUNA MUŽI: St eda: SAUNA ŽENY: Úterý: Vstupné sauna 1,5 hod. 2 hod. 3 hod. každá zapo. ½ hod. (K ) Dosp lí 85 (80) 110 (105) 150 (140) 25,- D ti do 15-ti let, studenti d chodci, ZTP 60 (55) 80 (75) 115 (105) 20,- Rodinné vstupné (1dít do 15-ti let+1dosp lý) 110 (100) 140 (130) 220 (210) 35,- V cen vstupného je zahrnut 10,- K poplatek za zap j ení prost radla. Možnost ob erstvení. Relaxa ní, masážní vana: 45,-K / 30min nebo 40,-K /20min (platí se v saun p es ipové hodinky) Horizontální turbo solárium Ergoline: 7,-K /min Provoz letních bazén ( ) pond lí ned le hod Dosp lí 60,- K /den D ti, studenti, d chodci, ZTP 40,- K /den Vstupenka umož uje vstup do prostoru letních bazén. Pro vstup do zast ešeného prostoru plavecké haly s atrakcemi musí návšt vník uhradit p íslušné vstupné a složit zálohu na ipové hodinky 300,- K. pronájem bazénu 25 m cena za jednu dráhu (max. 3dráhy najednou) školy ostatní hod hod sobota, ned le 205,-K /hod. 410,-K /hod. 270,-K /hod. 820,-K /hod. 550,-K /hod ,-K /hod. Univerzální permanentka s možností volby kreditu (viz. ceník p edplatného) od 300 do ,-K Po izovací cena permanentky 55,-K Minimální kredit pro dobíjení permanentky je 300,- K. Modré ceny v závorkách se týkají majitel permanentek a p edplatného formou blokových vstupenek. Na všechny druhy vstupného si m žete objednat blokové vstupenky. Provozovatel si vyhrazuje právo na drobné úpravy a zm ny, které tento výtisk nemusí obsahovat. TSM 2007 Komunální Informační Servis strana 6

7 1. hokejová liga v Mostě Rozpis mistrovských utkání základní části na domácím ledě Po dlouholetém působení mosteckého A mužstva v 2. lize ČR se v hokejové sezóně 2006/2007 konečně podařilo postoupit o příčku výš, tedy do 1. ligy ČR. Tím se splnil sen všech dlouholetých fanoušků, hráčů i bývalých a současných funkcionářů. Po ukončení sezóny zákonitě muselo dojít ke změně kádru mužstva, které bylo doplněno hráči se zkušenostmi z 1. ligy ČR a extraligy. Zároveň došlo ke změně v osobě hlavního trenéra, kterým je Ladislav Kolda. Jedná se o trenéra s nejvyšší kvalifikací a zároveň se zkušenostmi v působení v 1. lize ČR. V průběhu srpna probíhaly přípravné zápasy, stabilizoval se kádr mužstva až do jeho dnešní podoby. Mužstvo tvoří: Brankáři - Radek Fiala, Robert Slipčenko, Lukáš Melichar, Lukáš Baroch Obránci - Roman Prošek, Richard Stütz, Jakub Suchánek, David Růžička, Kamil Charousek, Petr Martínek, Robert Plaček, Martin Szakal, Martin Nosek. Lukáš Poživil, Petr Punčochář - střídavý start (CHE- MOPETROL LITVÍNOV) Útočníci - Vítězslav Nedrda, Ondřej Kašťák, Jiří Plachý, Martin Baran, Tomáš Urban, Kamil Koláček, Jiří Kudrna, Milan Buďa, Pavel Metlička, Viktor Kováč, Martin Zaťovič, Jan Nekvinda. Zdeněk Bahenský, Jakub Černý, Zbyněk Sklenička, Lukáš Rindoš střídavý start (CHE- MOPETROL LITVÍNOV). Systém soutěže Letošní sezóna je ve znamení výrazného upravení hracího modelu druhé nejvyšší soutěže, která se rozrostla na šestnáct účastníků, což vyvolalo ruku v ruce se znovuzavedením baráže o postup do O2 extraligy nutnost úpravy hracího systému. Až dosud se první liga v historii samostatné České republiky hrála v jedné skupině. Zvýšení počtu účastníků a nutnost ukončit soutěž nejpozději několik dní před 11. dubnem, kdy začne baráž o O2 extraligu, si vyžádaly změnu herního schématu ve smyslu rozdělení do dvou osmičlenných skupin, tj. Západ a Východ. Každé mužstvo skupiny Západ i Východ čeká čtyřiačtyřicet kol. Prvních čtrnáct duelů obstará měření sil se soupeři v rámci skupiny, následně dojde na dvoukolovou konfrontaci s týmy protější skupiny. Základní část uzavřou znovu klání v rámci dané skupiny, postavení jednotlivých klubů po dlouhodobé části bude známo 14. února. Již o tři dny později budou zahájeny boje v play off, které má v ročníku 2007/2008 také upravený model. Týmy na prvních dvou místech každé ze skupin mají volno a vstoupí až do čtvrtfinále, které je na programu od 24. února. Celky ze třetích až šestých míst obou skupin se křížem poperou v předkole play off o účast mezi osmi nejlepšími. Tu si zajistí mužstvo, jemuž se podaří vyhrát nad svým sokem tři utkání. Od čtvrtfinále se pak série hrají na čtyři vítězná utkání. Nejlepší mužstvo první ligy bude známo nejpozději 6. dubna, o pět dní později vyzve poprvé nejhorší tým O2 extraligy v baráži. Pro mužstva na sedmém a osmém místě obou skupin však sezóna nekončí, jak tomu bylo v předcházejícím ročníku u týmů, které nepostoupily do vyřazovacích bojů. Na čtyři mužstva čekají náročné záchranářské práce, od 16. února se totiž rozjede skupina o udržení, v níž se bude hrát čtyřkolově každý s každým se započítáním bodů ze základní části. O více než měsíc později, konkrétně 26. března, se dva nejhorší celky z této čtveřice budou muset s první ligou rozloučit, sestoupí totiž přímo do druhé ligy. Zachován zůstal systém hodnocení vítězů jednotlivých zápasů. Lepší tým v základní hrací době si do tabulky připíše tři body, pokud bude po šedesáti minutách stav nerozhodný, rozdělí si obě mužstva po jednom bodu. V takovém případě budou oba týmy v pětiminutovém prodloužení bojovat o zisk druhého bodu. Ten připadne celku, který vstřelí v nastaveném čase gól. Pokud by ani prodloužení nerozhodlo, dojde na samostatné nájezdy. Ty se pojedou nejprve ve třech sériích, následně pak po jedné sérii systémem náhlé smrti. Lepší mužstvo pak získá druhý bonusový bod. Rozdělení týmů do skupin: Skupina Západ: Beroun, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chomutov, Kadaň, Mladá Boleslav, Most, Vrchlabí. Skupina Východ: Havířov, Jihlava, Kometa Brno, Olomouc, Prostějov, Sareza Ostrava, Třebíč, Šumperk. Rádi bychom tímto pozvali všechny příznivce ledního hokeje HC VCES Hradec Králové HC Rebel Havlíčkův Brod HC Vrchlabí KLH Chomutov BK Mladá Boleslav HC Kometa Group Brno Havířovská hokejová Hokej Šumperk, s. r. o HC Dukla Jihlava HK Jestřábi Prostějov SK Horácká Slavia Třebíč HC Sareza Ostrava HC Olomouc Sportovní klub Kadaň HC Berounští medvědi HC VCES Hradec Králové HC Rebel Havlíčkův Brod HC Vrchlabí KLH Chomutov BK Mladá Boleslav Všechny zápasy na domácím ledě začínají vždy v hodin. na mistrovská utkání 1. ligy ČR na Zimním stadionu v Mostě. Pavel Měska jednatel společnosti HC MOST, s. r. o. Komunální Informační Servis strana 7

8 Všichni si neváží bydlení Na doporučení Rady města Mostu, po předešlém schválení v komisi sociální, zdravotní, péče o rodinu a děti, řeší akciová společnost MOSTECKÁ BY- TOVÁ uchazeče o nájem bytu jako případy hodné zvláštního zřetele, a to z důvodu sociálních. Jedná se o uchazeče, kteří se dostali do tíživé životní a bytové situace. Za uplynulých 5 let činnosti akciové společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ bylo vyřešeno přednostním přidělením bytu 69 ze 75 navržených uchazečů. Je třeba podotknout, že z těchto uchazečů jsou ve většině případů spolehliví nájemníci, kteří si váží bydlení. Ale i přesto se stalo, že z některých vzešli neplatiči. Z celkového počtu přidělených bytů na doporučení Rady města Mostu bylo osm vráceno zpět do užívání společnosti, především z důvodu nepovoleného podnajímání. V těchto případech nebyla s nájemcem již nově uzavřena nájemní smlouva. Další nájemci byli vystěhováni exekučně pro dluh na nájmu a službách, ale také z důvodu přestěhování se. U neplatičů šlo o příliš mladé lidi, kteří právě dosáhli plnoletosti a opustili zařízení dětského domova. Zbylé doporučené uchazeče o nájem bytu z Rady města Mostu společnost neřešila z důvodu odmítnutí ze strany uchazečů. Někteří si vyřešili bytovou otázku jiným způsobem sami a další uchazeči nereagovali na pozvání k uzavření nájemní smlouvy. Helena Hrbolková, bytový úsek MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. J.Skupy 2522, Most, tel.: , fax: , Rekonstrukce dokončena K pátému výročí založení akciové společnosti MOSTECKÁ BY- TOVÁ se podařilo dokončit velmi náročnou rekonstrukci bytového domu č.p v ulici Jaroslava Seiferta, obecně známého jako blok 56. Úspěšná kolaudace proběhla v prvním prázdninovém měsíci a již v srpnu se začali stěhovat první obyvatelé. Podařilo se opět přivést k životu dům, který byl několik let vybydlen a zakonzervován. Blok 56 je v pořadí druhou atypickou kompletní rekonstrukcí domu chodbového charakteru, kterou společnost za svou relativně krátkou existenci realizovala. Prvním domem, který prošel celkovou přestavbou, byl blok 61 v ulici Antonína Dvořáka. Zde však byl zachován původní chodbový charakter včetně velikostí bytů. Ve druhém případě si vedení společnosti trouflo na víc. Z pouhé rekonstrukce stávajícího členění, jako tomu bylo v prvním případě, se přistoupilo k radikální přestavbě. Z domu chodbového typu s malometrážními byty o velikosti 1+1 se změnil ve velmi moderní dům o dvou sekcích s 32 bytovými jednotkami, vnitřními schodišti a výtahy. V prvním až třetím patře jsou byty o velikosti 2+KK o ploše 54 m 2. Ve čtvrtém patře se pak nachází 8 dvougeneračních bytů, které jsou bytovým schodištěm propojeny s vestavbou v podkroví. Vznikly tak mezonetové byty o velikosti 3+KK o celkové ploše zhruba 100 m 2. Jediným neobydleným domem v majetku společnosti tak zůstává blok 57, který se nachází v těsném sousedství bloku 56. Další osud tohoto domu záleží na budoucí strategii vedení společnosti. Právě dokončená rekonstrukce bloku 56 zatím zůstává největší investiční akcí společnosti za jejího pětiletého působení. Ing. Martin Nagy, provozní úsek V prvním až třetím patře jsou byty o velikosti 2+KK o ploše 54m 2. Ve čtvrtém patře se pak nachází 8 dvougeneračních bytů, které jsou bytovým schodištěm propojeny s vestavbou v podkroví. Vznikly tak mezonetové byty o velikosti 3+KK o celkové ploše zhruba 100m 2. ZVÝŠENÍ REGULOVANÉHO NÁJEMNÉHO K V souladu s ustanovením zákona č. 107/2006 Sb. a Sdělením Ministerstva pro místní rozvoj č. 151/07 Sb. uplatňuje akciová společnost MOS- TECKÁ BYTOVÁ jednostranné zvýšení nájemného z bytů u nájemních smluv s regulovaným nájemným ve výši maximálního možného přírůstku měsíčního nájemného za byt, tedy zvýšení o 13,3%, a to od Cena se tak zvýší o 2,09 Kč/m 2, tzn. že po úpravě bude činit regulované nájemné 17,77 Kč/m 2. Plánované zvýšené nájemného se dotýká cca nájemních smluv. Ing. Ivana Jandová, tisková mluvčí a.s. MOSTECKÁ BYTOVÁ Komunální Informační Servis strana 8

9 Pět let činnosti společnosti V létě letošního roku uplynulo pět let činnosti společnosti MOS- TECKÁ BYTOVÁ a.s. V červenci roku 2002 začala plnit svůj hlavní strategický cíl, tj. provozování, správu, opravy, údržbu a modernizaci vlastního bytového fondu. V prvním roce činnosti se nám podařilo nejen bezproblémově převzít bytový fond od města Mostu, nastavit standardní chod společnosti a zajistit běžné provozní, formální a administrativní činnosti včetně zajištění registrace ochranné známky a tím i ochranu svého loga, ale také zlepšit systém plynulého obsazování uvolněných bytových i nebytových jednotek. Společnost v průběhu pěti let uzavřela s nájemci bytů celkem sedm tisíc smluv. Jedním ze stávajících problémů bytového fondu je jeho špatný technický stav, především u starších vícepodlažních bytových domů. Zanedbanost podstatné části staršího bytového fondu je důsledkem výrazně podhodnocené údržby v minulých desetiletích dané dlouhodobým nedostatkem finančních prostředků. I dnes většina vlastníků nájemních bytových domů není, díky dlouhodobému nezvyšování nájemného, vybavena dostatečným kapitálem, který by umožňoval udržovat domy v dobrém stavu, provádět modernizaci a regeneraci panelových domů. Výjimkou není ani MOSTECKÁ BYTOVÁ, která se také potýká s problémem technického stavu objektů, jehož příčinou jsou často již vady ve výstavbě a zanedbaná údržba. Společnost tento problém, vzniklý nejen nízkým nájemným díky regulaci nájemného, ale i špatnou platební morálkou nájemníků, řeší za pomoci cizích zdrojů financování, a to půjček a bankovních úvěrů. S jejich pomocí bylo možné financovat investiční akce, na které společnost vynaložila 150 mil. Kč. Dlouhodobé financování a jeho struktura ovlivňuje hospodaření společnosti a peněžní toky v dlouhodobém horizontu. Před definitivním rozhodnutím o financování investičních akci pomocí cizích finančních zdrojů je vždy zpracován materiál, který ověří vliv splátek jistiny a platby úroků na hospodaření společnosti v následujících letech. Z finanční struktury společnosti je patrné, že se podíl cizích zdrojů financování zvyšuje, přesto však jejich podíl nepřekračuje 25% celkových zdrojů. Podle zákona o hospodaření energií je společnost povinna zajistit zpracování energetických auditů na všechny obytné domy ve svém majetku. Tato povinnost je splněna a za energetické audity bylo vynaloženo 3,3 mil. Kč. V roce 2004 se společnost stala plátcem daně z přidané hodnoty. V roce 2005 byly na základě rozhodnutí vlastníka společnosti zahájeny přípravné kroky pro prodej bytů a nebytových prostor ve vybraných bytových domech. Celkem bylo nabízeno k prodeji 481 bytových a 25 nebytových prostor v 10 domech. Celkem bylo prodáno 75% z celkového nabízeného množství. V letošním roce došlo ke změnám v orgánech společnosti, a to jak v dozorčí radě, která je kontrolním orgánem, tak i v představenstvu, které je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Pro zajištění informovanosti veřejnosti a nájemníků využívá společnost nejen Mostecký zpravodaj, který právě čtete, ale hlavně internetové stránky společnosti. V oblasti účetnictví má společnost za sebou pátou roční závěrku, která podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu, finanční situace společnosti a byla ověřena nezávislým auditorem. Předpoklady a schopnosti společnosti pokračovat ve svých aktivitách jsou i pro další období zajištěny. Lenka Rauchová, ekonom společnosti Mostecká bytová dětem Dne pořádal Týdeník Homér, Mateřská škola v Loučné a společnosti SPORTaS akci pro děti a jejich tatínky ve sportovní hale Koldům pod názvem ZMALUJ SVĚHO TATÍNKA. Myšlenkou celé akce bylo společně strávené dopoledne dětí a jejich otců, kdy tyto chvilky v dnešní uspěchané době jsou ty nejvzácnější. Toto pojetí se naší společnosti líbilo, a proto se stala mimo jiných jedním ze sponzorů akce. Martina Šimková, úsek NP Z VAŠICH DOTAZŮ Dobrý den, prosím o radu. Je nutná písemná forma při skončení nájemní smlouvy na dobu neurčitou, která byla uzavřena písemně? Nebo stačí osobní domluva mezi nájemníkem a pronajímatelem? Nájemníci byli staří a ze zdravotních důvodů jsou nyní umístěni v léčebně dlouhodobě nemocných. Děti byt vystěhovaly a od tohoto data není placeno nájemné. Děkuji. Podle 710 občanského zákoníku jednou z forem zániku nájmu bytů je dohoda pronajímatele a všech společných nájemců bytu, u které je obligátorně stanovena písemná forma. Nestačí tedy např. předání klíčů, ústní dojednání apod., neboť v těchto případech nájem bytu nadále trvá s právy a povinnostmi jak na straně pronajímatele, tak nájemce (nájemce se na jedné straně může do bytu vrátit, na druhou stranu musí platit nájemné a za služby, poskytované s užíváním bytu). Předání bytu má být protokolární, s uvedením jeho stavu, stavů elektroměru, plynoměru, atd. Podle 682 obč. zákoníku při skončení nájmu je nájemce povinen odevzdat byt ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Přesahuje -li stav bytu, resp. jeho závady běžné opotřebení, je povinen zajistit či zaplatit uvedení bytu do odpovídajícího stavu. Nedojde-li k jiné dohodě, totéž platí pokud se týče nájemcem provedených úprav v bytě. Ty, jestliže nebyly provedeny s předchozím souhlasem pronajímatele, musí odstranit neprodleně (ne až před skončením nájmu bytu). Komunální Informační Servis strana 9

10 Z VAŠICH DOTAZŮ Dobrý den. Bydlím v nájemním bytě, moje přítelkyně se ke mně přistěhovala. Mám povinnost tuto skutečnost nahlásit pronajímateli? Přítelkyně nechce mít u mě trvalé bydliště. Pokud ji nahlásím ke mně do bytu a nebude zde mít trvalé bydliště, pak se tato situace nazývá jak? Přechodné bydliště? Děkuji za odpověď Povinnost nahlásit pronajímateli do 15 dnů změnu počtu osob, které žijí s nájemcem v bytě včetně jejich jména, příjmení, data narození a státní příslušnosti pod sankcí výpovědi z nájmu bytu stanoví 689 odst. 2 obč. zákoníku. Tzv. trvalý pobyt s tímto přímo nesouvisí, jedná se o evidenční záležitost. Přechodný pobyt byl v ČR zrušen zákonem č. 133/2000 Sb. Dobrý den, mohli byste mi prosím vysvětlit, co je státní byt? Předem děkuji. Státním bytem je byt ve vlastnictví státu. Například se jedná o byty vojenské. Stále se chybuje v tom, že státními byty jsou mnohými označovány i byty ve vlastnictví obcí, přestože státními přestaly být již před 16 lety. Mám v nájmu byt od vaší společnosti, smlouva je uzavřena na jeden kalendářní rok, ale nevím zda jde o regulované nájemné. Jak to zjistím? Vzhledem k tomu, že se jedná vždy o jednoroční termínovanou smlouvu, ve vašem případě se jedná o normální, tedy smluvní nájemné. Společnost neuzavírá nové nájmy bytů za regulované nájemné. Domy s pečovatelskou službou Obchodní společnost MOSTEC- KÁ BYTOVÁ, a.s. má od v majetku i tři domy s byty zvláštního určení, které jsou známé pod názvem domy s pečovatelskou službou. Jedná se o dům v ulici Růžová 2070 (blok 523), Růžová 2071 (blok 522) a v ulici U Parku 2072 (blok 566). Domy jsou v Zahradní čtvrti (nyní na Skřivánčím Vrchu) s dominantní zelenou fasádou se známými motýly, ptáky a pávy. V uvedených domech je k dispozici pro seniory celkem necelých 300 bytových jednotek. V každém domě jsou zřízeny společenské místnosti a v bloku 522 je prostor pro pečovatelskou službu. Přestože domy jsou v majetku společnosti, o obsazování jednotlivých bytů rozhoduje odbor sociálních věcí Magistrátu města Mostu. K má sociální odbor zaregistrováno 325 žádostí o umístění do těchto domů. Největší zájem je o byty o dvou místnostech s kuchyňským koutem, kde odbor řeší žádosti občanů z roku 2003, dále pak o byty o dvou místnostech s kuchyní z roku 2004 a nejkratší dobu se čeká na byty o jedné místnosti a kuchyni, kdy jsou již řešeny žádosti z roku Domy s pečovatelskou službou jsou v majetku společnosti pět let. Za toto období došlo k uvolnění cca 100 bytových jednotek. Informace o volných bytech jsou pracovníky společnosti nahlášeny k možnému obsazení odboru sociálních věcí Magistrátu města Mostu. Žadatel, na kterého přišla řada je vyzván, aby se dostavil na prohlídku bytu. V případě, že mu byt vyhovuje, je odborem sociálních věcí vypracována žádost pro MOSTECKOU BYTOVOU, a.s. k uzavření nájemní smlouvy. U těchto bytů jsou uzavírány nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Další postup s nájemní smlouvou je shodný jako u běžných nájemních smluv. Ze strany společnosti je doporučeno, aby nájemce uzavřel smlouvu s Českou poštou na zřízení SIPO, v případech kdy nájemce měl už inkaso zřízené, je toho využito i pro potřeby předmětného bytu. Celkový výpočet nájemného zajistí firma GABIT, s.r.o a následně firma MINETA Most, s.r.o. předávacím protokolem a na místě předá byt novému nájemci. Zároveň jsou předány revizní zprávy na odběr elektrické energie a plynu. Dodávku těchto médií včetně televize a dalších služeb, např. telefonu, internetu apod., si již musí každý nájemce zajistit sám, popřípadě jeho pověřený zástupce. Eliška Povová, bytový úsek Investice do zateplení střech Postupnou modernizací bytového fondu se naše společnost snaží zvyšovat parametry bydlení pro své nájemníky. Kromě výměny starých dřevěných oken, o kterých se zmiňuje jiný článek v tomto vydání zpravodaje, se realizuje oprava a zateplení střech. Letos se zateplení dočkaly střechy věžových domů za Rozkvětem bl. 377 a 378. Rekonstrukce a zateplení plochých střech bylo také realizováno na domech bl č.p. 65 až 70 v ulici Lidické a 612- č.p. 452 až 453 v ul. M. J. Husa. Kompletně byla odstraněna původní vrchní vrstva PUR a nahrazena tepelnou izolací a vrchním asfaltovým pásem s ochranným posypem. Samozřejmou součástí rekonstrukce je i výměna atikového oplechování a odvětrání šachet ventilačními turbínami využívajícími principu proudění venkovního vzduchu. Pouze do oprav těchto domů se investovalo téměř 5 mil. Kč. Je jasné, že podobnou rekonstrukci střechy by si zasloužily i některé další domy, na ty však dojde řada až v další etapě. Většina bytů ve vlastnictví naší společnosti je však zatížena pouze regulovaným nájemným. To bohužel dost citelně brzdí další opravy a investice do bytového fondu. Akce velkého rozsahu je proto nutné realizovat postupně. I přes nedostatečný přísun finančních prostředků z nájemného se nám daří realizovat řadu záležitostí, které postupně vedou ke zhodnocení technického stavu nebo modernizaci stávajícího vlastněného bytového fondu. Plánované náklady na běžnou opravy, údržbu a technické zhodnocení tak v letošním roce přesáhnou 70 mil. Kč. Ing. Martin Nagy, provozní úsek Komunální Informační Servis strana 10

11 Ptáte se na měřiče tepla Velmi častý dotaz našich nájemníků proč nejsou doposud nainstalovány na radiátory měřiče tepla a jak je to s rozúčtováním nákladů na otop v jednotlivých bytech. Dle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření s energií 14 odst.2) je vlastník budovy povinen vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečnému spotřebiteli, a to do roku Povinnost osadit radiátory měřící technikou žádný zákon ani vyhláška nenařizuje. Jednotlivé bytové domy jsou již několik let vybaveny regulací vstupu tepelného média na patách, jsou vyváženy jednotlivé stoupací větve a byty mají osazeny termostatické hlavice. Montáž poměrových měřidel tepla je tedy finální krok v oblasti regulace a měření tepla. Úsporu tepla v domě mohou však nájemníci ovlivňovat již několik let, a to od osazení termostatických hlavic na radiátory, kterými si mohou regulovat tepelnou pohodu v bytě. Instalace poměrových měřidel tepla pro všechny byty by se pohybovala v částce značně převyšující 10 mil. Kč, dle volby konkrétního poměrového měřiče. Instalace měřidel by musela být zřejmě rozdělena do časového období více let. Stejně jako u bytových vodoměrů by došlo k promítnutí poměrné roční úhrady do nájemného. Nájemníci by několik let spláceli jak měřiče tepla, tak i prováděné odečty. Instalací poměrových měřidel tepla by kromě určitého psychologického efektu došlo i k adresnějšímu rozúčtování spotřeby tepla u jednotlivých nájemců. Problém tedy není ve vlastní technické instalaci měřičů tepla, ale v zajištění finančního krytí nejen pro zahájení, ale i ukončení této investice. Rozúčtování nákladů na tepelnou energii konečnému spotřebiteli se provádí dle vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001 Sb. Náklady na tepelnou energii v zúčtovací jednotce za zúčtovací období rozdělí vlastník na složku základní 40% (započitatelná podlahová plocha) a spotřební 60% (měřiče). Pokud jsou v bytových jednotkách osazeny měřiče na topení, je složka spotřební rozdělena mezi konečného spotřebitele úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod. Z výše uvedeného je patrno, že i v případě osazení měřičů tepla (opět jsou to poměrová měřidla) se náklady musí rozúčtovat podle obou složek, a to spotřební i základní. U konečného spotřebitele, kde nejsou instalovány měřiče tepelné energie nebo indikátory vytápění, vlastník spotřební složku rozdělí mezi konečného spotřebitele obdobným způsobem jako složku základní. Vyúčtování je provedeno podle započitatelné podlahové plochy, což je v souladu s platnou legislativou a správně. Jana Wachtelová, provozní úsek MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. J. Skupy 218/2522 Telefon Úřední hodiny: pondělí, středa CHCETE PENÍZE? NEBANKOVNÍ PŮJČKY PRO ZAMĚSTNANCE PODNIKATELE, DŮCHODCE I PRO ŽENY NA MD na zástavu nemovitostí bez dokládání příjmů tel.: Komunální Informační Servis strana 11

12 Otázka na tělo Bydlím v jenom z bytových domů na sídlišti sedmistovky již od roku Co se na sídlišti děje poslední dobou, je hrůza. Nechápu, proč stěhujete do domu neplatiče, které za čas musíte stejně vystěhovat. Vaše čtenářka. Otázka je razantní a prostá, odpověď je však poměrně složitější. Předně žádný dlužník, neplatič nemůže obdržet od MOS- TECKÉ BYTOVÉ byt. Před uzavřením nájemní smlouvy totiž každý žadatel o byt dokládá, že má vypořádány všechny své závazky vůči společnosti či k městu Most. Pokud někdo v minulosti přišel o byt tím, že dlužil na nájemném, byť u jiného subjektu, umíme tuto skutečnost bez problémů dohledat. Takže v okamžiku podpisu nájemní smlouvy daný nájemce nedluží! Bohužel takto důslední již nejsou nájemci bytů (nejen v sedmistovkách ), kteří jsou schopni na černo svůj nájemní byt dále podnajmout či přepustit. Samozřejmě bez našeho souhlasu. S neplacením nájemného a služeb s nájmem spojených souvisí vznikající poplatek z prodlení. Ti, kteří se do platební neschopnosti dostanou, mají možnost ještě před podáním žaloby dluh řešit. Akciová společnost MOSTECKÁ BYTOVÁ umožňuje uzavírání dohod o splácení dluhu nájemného z bytů a plateb za služby s nájmem spojené po termínu splatnosti dle pravidel společnosti. Pokud dlužník tuto situaci neřeší, může dluh narůst do částky, která je mnohonásobně vyšší. Nařízení vlády stanoví, že pokud nájemce nezaplatí nájemné nebo úhradu za služby do doby jejich splatnosti, je povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení. Výše poplatku z prodlení je s účinností od 15. července 1994 upravena nařízením vlády č. 142/1994 Sb. ve znění po novele, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku Dochází pak naprosto zřetelně k tomu, že v daném bytě jeho takzvaní uživatelé začínají otravovat své okolí, sousedy, dochází k porušování domovního řádu a dříve nebo později ke vzniku dluhu na nájemném. Obrana proti tomuto nešvaru je bohužel zdlouhavá, nepříliš účinná a děje se až na výjimky právní cestou. Společnost provádí kontroly bytů, a to prostřednictvím příslušných pracovníků jednotlivých správců bytového fondu, v některých případech je zapotřebí i asistence strážníků městské policie. V případě zjištění nepovoleného podnájmu postupujeme nejdříve upozorněním nájemce. Snažíme se s nájemcem dohodnout o ukončení nájmu bytu. Pokud není dohoda možná a nájemce na výzvy nereaguje, pak postupujeme razantně a v souladu s občanským zákoníkem. Jeho novela v minulém roce nám dala poměrně větší kompetence, než tomu bylo předtím. O tom, jak je využíváme, se řada černých podnájemců již přesvědčila na vlastní kůži. Ing. Jaroslav Kudrlička, ředitel společnosti Výši poplatku nařídila vláda z prodlení podle občanského zákoníku. Podle 2 tohoto nařízení výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení. Podle občanského zákoníku je možné požadovat v současné době poplatek z prodlení v případě prodlení s placením nájemného za byt nebo úhrad za služby spojené s užíváním bytu ( 697 ObčZ). Výše poplatku z prodlení se zdá na první pohled jako zcela adekvátní. Výše 2,5 promile z dlužné částky za každý den prodlení nevzbuzuje žádné obavy, ale původní dlužná částka může za rok narůst až na dvojnásobek, a to právě o poplatek z prodlení. Je potom překvapením pro každého dlužníka a zjištění, že dluh je tak vysoký, budí zděšení. Romana Pavlicová, právní úsek Oprava dřevěného okna nebo výměna za plastové? V poslední době se na nás obrací stále větší počet nájemníků s problémem poškozených oken s tím, že je chtějí vyměnit za nová plastová. Jak to tedy vlastně s problémem oken je? Nájemník, který má okna poškozena (zkřížena, nejdou otevírat apod.), se musí v každém případě obrátit na správce domu, který prostřednictvím odborného pracovníka posoudí stav oken. Zjistí, zda lze okno opravit nebo zda je nutná již jeho výměna. Oprava okna je hrazena vždy nájemníkem dle předpisu nařízení vlády č.258/1995 Sb., Kdo hradí opravy v bytě a nájemné za vybavení bytu. Opravy oken jsou vyjmenovány v článku 3, 5, odstavce 2), písmena b. Pokud je okno natolik poškozené, že opravit nejde, je určeno k výměně, kterou hradí majitel domu. V současné době jsou dřevěná okna již vždy měněna za plastová. Všichni správci domů mají na výměnu oken pořadník, do kterého budete zařazeni. A proč do pořadníků, proč nevyměnit hned? Stav současných dřevěných oken se současnými povětrnostními vlivy rychle horší a požadavků na výměnu je během roku minimálně dvakrát tolik, než je možno z finančních prostředků správce domu vyměnit. Vzhledem k výši regulovaného nájemného a stále narůstajícím dluhům na nájemném nemůžeme měnit okna tak, jak by bylo zapotřebí. Z výše uvedených důvodů přistoupilo vedení společnosti od k možnosti výměny oken formou tzv. Slevy z běžného měsíčního nájemného. Nájemník si požádá v sídle společnosti o výměnu stávajících dřevěných oken za okna plastová na vlastní náklady. Obdrží souhlas s určitými podmínkami výměny. Firmu, která výměnu oken provede, si nájemník vybere sám. Po dokončené výměně je s nájemníkem sepsána dohoda o slevě z nájemného, a to podle počtu vyměněných oken. Poskytuje se sleva z běžného měsíčního nájemného a to po dobu 48 měsíců. Při výměně 1ks sleva 100,- Kč; 2ks 200,- Kč; 3ks 300,- Kč a 4 a více ks 400,- Kč měsíčně z aktuálního předepsaného nájemného. Jana Wachtelová, provozní úsek Změna kontaktního místa pro prodej bytů a nebytových prostorů Upozorňujeme nájemce, že od byla přestěhována kancelář Konsorcia HABIT, která zabezpečuje prodej bytů a nebytových prostorů v bytových domech bl. 205, 216, 220, 611, 646, 647, 648, 702, 92-93, Nové kontaktní místo pro styk s veřejností je na adrese J. Dobrovského, bl. 54, čp (nad hotelem DOMINO). Úřední hodiny: St: , hod. Telefon: kontaktní osoba: Ing. Voglová Martina Šimková, úsek NP Komunální Informační Servis strana 12

13 NABÍDKA VOLNÉHO NEBYTOVÉHO PROSTORU V MAJETKU SPOLEČNOSTI MOSTECKÁ BYTOVÁ, A.S. Prodejna v bl. 717, čp. 940, ul. J. Ševčíka Celková výměra NP: 25 m 2 Rozměry jednotlivých místností: prodejna 14 m 2 sklad 10 m 2 soc. zázemí 1 m 2 Nájemné bude stanoveno dle pravidel společnosti: III. zóna: min. 250,- Kč/m 2 /rok Nájemní smlouva bude uzavřena ihned po schválení v představenstvu a.s. Nebytový prostor je zkolaudován jako prodejna turistického vybavení. V případě, že by nový nájemce měl zájem NP užívat k jinému účelu, je podmínkou na jeho náklady zajistit vydání rozhodnutí Stavebního úřadu v Mostě o změně užívání. Prodejna v bl. 714, čp. 929, ul. J. Kříže Celková výměra NP: 10 m 2 Rozměry jednotlivých místností: prodejna 9 m 2 soc. zázemí 1 m 2 Nájemné bude stanoveno dle pravidel společnosti: III. zóna: min. 250,- Kč/m 2 /rok Nájemní smlouva bude uzavřena ihned po schválení v představenstvu a.s. Nebytový prostor je zkolaudován jako prodejna nepotravinářského zboží. V případě, že by nový nájemce měl zájem NP užívat k jinému účelu, je podmínkou na jeho náklady zajistit vydání rozhodnutí Stavebního úřadu v Mostě o změně užívání. Sklad v bl. 704, čp. 828, ul. Komořanská Celková výměra NP: 52 m 2 Nájemné bude stanoveno dle pravidel společnosti: III. zóna: min. 200,- Kč/m 2 /rok Nájemní smlouva bude uzavřena ihned po schválení v představenstvu a.s. Nebytový prostor je zkolaudován jako sklad nepotravinářského zboží. V případě, že by nový nájemce měl zájem NP užívat k jinému účelu, je podmínkou na jeho náklady zajistit vydání rozhodnutí Stavebního úřadu v Mostě o změně užívání. Další doplňující informace k nabídce volných nebytových prostor na tel. čísle M. Šimková, úsek NP Výměna oken v bloku 382 a 525 i v letošním roce Z důvodu špatného stavebně - technického stavu oken a meziokenních izolačních vložek v bytových domech blok 382 a 525 dochází již od roku 2005 k jejich výměně. Protože kompletní výměna oken na sebe váže velké množství kapitálu, je nutné ji provádět po etapách. V letošním roce, probíhá tedy již III. etapa výměny oken u obou výše uvedených domů z návětrné západní strany. Na bytovém domě bl.525 byla již okna během měsíce srpna a září vyměněna. Jednalo se již o páté číslo popisné Nájemníky z bytového domu 382 výměna oken teprve čeká. Bylo vypsáno poptávkové řízení na dodavatele, který v letošním roce výměnu oken a meziokenních izolačních vložek provede. Výměna se bude týkat nájemníků v celém č.p.3075 a polovině č.p.3074 (přilehlé k č. p.3075), a to právě z důvodu výměny mezibytových izolačních vložek. O přesném termínu výměny budou nájemníci včas informováni. Po dokončení této III. etapy budou okna vyměněna celkem v pěti a půl číslech popisných. Do obou bytových domů jsou montována okna plastová pětikomorová s mikroventilací a termoizolačním dvojsklem DITERM. Součástí dodávek oken jsou i vnější a vnitřní parapety. Instalací nových plastových oken je odstraněno zatékání do bytů okny a dochází ke snížení spotřeby tepla. Výměna oken je prováděna v závislosti na finančních prostředcích společnosti. Záleží zejména na vývoji platební morálky, výši stavu dlužného nájemného a samozřejmě na finálním rozhodnutí orgánů společnosti. Ve výměně ostatních oken v dalších vchodech obou domů se bude pokračovat průběžně i v dalších letech. Jana Wachtelová, provozní úsek Komunální Informační Servis strana 13

14 PRVNÍ MOSTECKÁ, a. s. Stavbařů 32, Most - Velebudice, tel.: , fax: , Odstávka byla letos rekordně krátká, ale na topnou sezónu jsme připraveni Rekordně krátkou plánovanou odstávku horkovodu zažili letos obyvatelé Mostu a Litvínova. Společnost United Energy, která provozuje komořanskou teplárnu a primární rozvody tepelné energie, přerušila dodávky teplé vody na pouhé tři dny, konkrétně v termínu od 11. do 13. července. Pouze v několika málo lokalitách byla odstávka z důvodu většího objemu nutných prací prodloužena dotklo se to zhruba šesti procent z celkem pětatřiceti tisíc zásobovaných domácností. I v těchto případech se však občané museli obejít bez teplé vody kratší dobu, než tomu bylo v minulých letech, kdy byly dodávky přerušeny vždy na čtrnáct dní. United Energy se zaměřila hlavně na diagnostiku Systém centrálního zásobování teplem na Mostecku a Litvínovsku obnáší přes 200 kilometrů rozvodů, tisíce armatur a dalších zařízení. S výjimkou letní odstávky je technologie v provozu nepřetržitě 365 dní v roce a 24 hodin denně. Revize a opravy na horkovodech a primárních rozvodech jsou proto pro spolehlivou dodávku tepla v průběhu celého roku nezbytné. Razantní zkrácení doby odstávky horkovodu umožnily výrazné investice United Energy především v loňském roce, kdy firma do obnovy a rekonstrukce svých zařízení investovala zhruba půl miliardy korun. Letos tak v teplárně neprobíhaly žádné výraznější opravy a přerušení dodávky teplé vody společnost využila především k diagnostice horkovodů a ke kontrole kanálů a podchodů. Na základě těchto kontrol pak bude stanoven rozsah a postup prací pro příští rok, kdy bude muset být odstávka opět delší. Střídání krátkých a dlouhých odstávek však chce United Energy zachovat i do budoucna. Jak již bylo řečeno, v některých lokalitách musela být odstávka prodloužena, maximálně však na deset dní. Největší akcí v tomto směru byla generální oprava tepelné přípojky výměníkové stanice VS 49 u SHD Komes, kde práce související s odstávkou trvaly až do 20. července. V dalších místech skončily opravy 15., 16. nebo 17. července, přičemž plánovaný termín se nepodařilo dodržet u dvou výměníkových stanic v Litvínově, v jejichž okruhu byli občané bez teplé vody o čtyřiadvacet hodin déle. Podle Zatímco loni probíhalo nejvíce prací přímo v komořanské teplárně, letos se společnost United Energy zaměřila především na diagnostiku horkovodů. sdělení Kateřiny Táborské, tiskové mluvčí United Energy, bylo na vině extrémní počasí, neboť tropická vedra komplikovala hlavně svářečské práce. Při diagnostice rozvodů teplárenská firma zároveň zjistila špatný stav tepelného přivaděče EC 1 v Litvínově-Janově, který zásobuje zdejší domov důchodců a objekt Hamerská 135. V této lokalitě by v zimě mohlo hrozit riziko havárie, proto se společnost rozhodla provést opravu ještě v létě, kdy přerušení dodávek teplé vody nemá takový dopad jako možná porucha uprostřed topné sezóny. Oprava byla realizována v závěru měsíce srpna, stejně jako výměna uzavírací klapky na potrubí DN 400 v ulici Studentská v centru města, na jejíž závadu opět poukázala včasná diagnostika. Ze strany United Energy by tedy dodávky tepelné energie v nadcházející topné sezóně měly být opět co nejspolehlivější. Přispěje k tomu také obnova protitlaké turbíny TG 20 přímo v teplárně Komořany, která byla v červnu po zhruba šestiměsíčním zkušebním provozu ukončena úspěšným kolaudačním řízením. Nový turbogenerátor o výkonu 35 MWe slouží pro kogenerační výrobu tepelné a elektrické energie, což je jeden z nejefektivnějších způsobů využití paliva. Hlavním přínosem rekonstrukce je tedy zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti dodávek tepla pro Most a Litvínov, kompletní obnovou zařízení se zároveň zvýšila jeho účinnost a provoz je tak ekonomičtější. Výměna turbogenerátoru souvisela s loňskými půlmiliardovými investicemi teplárenské společnosti. Ani PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. neponechala nic náhodě Odstávku horkovodu stejně jako každý rok využila k realizaci nutných prací také PRVNÍ MOSTECKÁ a.s., která provozuje sekundární rozvody tepelné energie včetně výměníkových stanic na území města Mostu. Vzhledem ke zkrácenému termínu odstávky byly práce na údržbě výměníkových stanic, kolektorů a topných kanálů zahájeny hned po skon- Komunální Informační Servis strana 14

15 čení topné sezóny 2006/2007, jež byla na základě klimatických podmínek ukončena 11. května. Prováděny byly zejména ty zásahy, jež nelze realizovat za plného provozu, aniž by musely být přerušeny dodávky tepelné energie. Už tradičními letními pracemi na sekundární síti jsou výměny armatur pro okruh ústředního vytápění (ÚT), které letos proběhly na výměníkových stanicích VS 21 a VS 22, údržbou ale prošly též armatury v dalších výměnících i kolektorech a topných kanálech. Například přímo v době hlavní odstávky provedli pracovníci střediska provozu výměníkových stanic a provozu topných kanálů přetěsnění či doplnění ucpávek a promazání vřeten u hlavních horkovodních armatur. Na VS 3 bylo dále vyměněno potrubí teplé užitkové vody (TUV) k bojleru, na VS 6A byl vyměněn kalník na zpátečce horkovodu, na VS 31 byla odstraněna netěsnost na potrubí TUV a obnovena část potrubí od deskového zásobníku tepla k zásobníku teplé vody a na VS 705 byly na přívodu horkovodu odstraněny nefunkční staré armatury. Během letošní letní odstávky dále došlo k přepojení okruhu TUV na výměníkové stanici VS 55 na novou technologii a byly zahájeny intenzivní práce na rekonstrukci okruhu teplé užitkové vody na VS 51, přičemž v současné době je již nová technologie v provozu. V bloku 69 bylo vyměněno zhruba osm metrů značně zkorodovaného potrubí TUV původní pozink zde nahradil odolnější plast. Netěsnost rozvodu u bloku 518 v okruhu VS 59 pak byla vyřešena výměnou kolena a části potrubí DN 110. V letních měsících pokračovaly též práce na rekonstrukci rozvodů ÚT od výměníkové stanice VS 1 přes 8. ZŠ k napojovacímu bodu v šachtě pod školou, přičemž Pro PRVNÍ MOSTECKOU a.s. je odstávka časem k nezbytné údržbě a opravám výměníkových stanic v současné době je již topný kanál schopný provozu. Na VS 903 zase byla vyměněna čerpadla ÚT pro okruh školy a zároveň upraven systém jejich řízení. V srpnu pak finišovala rekonstrukce topného kanálu od VS 62 směrem k bl. 571, 572 a 573; hlavní trasa potrubí ÚT je již zkompletována, nyní probíhají práce na odbočkách, následně se zahájí pokládka potrubí TUV a dojde k přepojení na nové rozvody. V současné době jsou všechny systémy ústředního vytápění doplněny na potřebný provozní tlak. Výměníkové stanice tedy byly k 1. září připraveny na zahájení topné sezóny. Topná sezóna může bez problémů začít Cílem všech výše uvedených prací jak ze strany United Energy, tak ze strany PRVNÍ MOSTECKÉ a.s. je připravit veškeré zařízení centrálního systému zásobování teplem na nadcházející topnou sezónu. Včasná diagnostika případných problémů společně s následnými rekonstrukcemi a opravami jednotlivých technologických celků významnou měrou snižují případné omezení dodávek během topného období, i když ne vždy lze možným haváriím zcela zabránit. Výrazné investice jen PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. má každoročně na údržbu svých zařízení vyčleněny v rozpočtu desítky milionů korun do primárních i sekundárních rozvodů v posledních letech však tuto možnost minimalizují a dodávky tepelné energie pro vytápění i teplé užitkové vody v Mostě můžeme bez nadsázky označit za vysoce spolehlivé. To je jedna z výhod zásobování teplem z centrálního zdroje, nehledě na to, že tento způsob dodávek stále patří z hlediska odběratele mezi nejlevnější, a to i přes chystané zvýšení daně z přidané hodnoty (tomuto tématu se budeme věnovat v příštím vydání Mosteckého zpravodaje pozn. redakce). A protože komořanská teplárna již před lety prošla kompletní ekologizací a ke spalování hnědého uhlí využívá fluidní kotle, je vytápění Mostu a Litvínova zároveň i šetrné k životnímu prostředí. Závěrem můžeme všechny občany města Mostu ubezpečit, že pro zdárný start topné sezóny 2007/2008 jsme udělali maximum, na zahájení vytápění jsme byli připraveni a případné problémy budeme řešit v co nejrychlejších termínech. Jiří Macan, technik servisu a služeb PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. a také rozvodů tepelné energie pro vytápění a teplé užitkové vody v topných kanálech a kolektorech inženýrských sítí. Komunální Informační Servis strana 15

16 Kotelnu Chanov navštívili zloději kovů Zloději kovů vážné ohrozili případný start vytápění sídliště Chanov. Nenechavci na počátku srpna totiž odcizili spodní patku ze zcela nového komínového tělesa u místní kotelny. Případ byl oznámen policii, která jej nadále šetří. Provozovatelem chanovské kotelny je společnost PRVNÍ MOSTECKÁ a.s., která se s nájezdy zlodějů v této lokalitě potýká téměř neustále. Při rekonstrukci provozu bylo například běžným jevem, že lapkové odnášeli vyřazené kovové součásti, které byly připraveny k odborné likvidaci, a podle našich informací mizí z bytů též litinové radiátory. Poslední případ je však zatím nejvážnější, neboť vážně narušil poslední etapu rekonstrukce kotelny. Zloději spodní patku komínu odnýtovali a odvezli, kvůli chybějící části navíc došlo k částečnému sesednutí celého komínového tělesa. Zatímco ve sběrně dostanou za nerezové plechy pár stokorun, dodavateli prací způsobili škodu v řádu desetitisíců. Vícenáklady samozřejmě vznikly též PRV- NÍ MOSTECKÉ a.s., která musela místo náležitě zabezpečit, aby už k podobným případům nedocházelo. Kotelna Chanov slouží pouze k vytápění zdejšího sídliště, teplá voda není do této lokality již řadu let dodávána kvůli vysokým dluhům na nájemném a službách s ním spojených. Za poslední tři roky prošla kotelna kompletní rekonstrukcí a ekologizací, kdy zastaralé nízkotlaké kotle na hnědé uhlí nahradily dva moderní fluidní kotle (každý o výkonu 1,5 megawatt), které již splňují všechny legislativní nároky na ochranu čistoty ovzduší. V letošní závěrečné etapě bylo dokončeno komínové hospodářství a bude opraven zdejší topný kanál. Pavel Novotný, mistr provozu PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Batolata mohou vozit novým autem i díky PRVNÍ MOSTECKÉ a.s. Charitativní činnosti není nikdy dost, zvláště pro ty nejmenší. Tato myšlenka také před lety stála za nápadem společnosti KOM- PAKT s.r.o. Poděbrady rozdávat potřebným automobily. Již v loňském roce se tak nového užitkového vozu Renault Kangoo dočkal Dětský domov v ulici K. H. Borovského v Mostě a letos v srpnu stejný vůz obdržel také zahražanský kojenecký ústav. Partnerem projektu byla v obou případech společně s mnoha dalšími místními firmami též společnost PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Podobné projekty jsou ve vyspělé Evropě obvyklé. Naše firma se zaměřila na vozový park dětských domovů, škol a sociálních zařízení. Během devíti let, co projekt běží, bylo po celé České republice předáno již 142 automobilů, řekl při slavnostním předávání Renaultu Kangoo v Dětském domově pro děti do 3 let v Mostě Zahražanech majitel poděbradské společnosti Dr. Miroslav Káninský. Celá myšlenka je přitom jednoduchá: obchodní zástupci firmy osloví podnikatele v regionu, kteří si zaplatí reklamu na vozidle, a to je poté díky vybrané částce zakoupeno. Dr. Káninský v této souvislosti vyzdvihl práci obchodních zástupců Jaromíra a Kristiny Pourových, díky nimž se obě mostecké akce tu loňskou i tu letošní podařilo dovést do Na Renaultu Kangoo nechybí ani logo PRVNÍ MOSTECKÉ a.s. Ředitelka kojeneckého ústavu Milada Šilhová přebírá od majitele společnosti KOMPAKT s.r.o. Miroslava Káninského klíče od nového vozu. zdárného konce. Například zakoupení automobilu pro zahražanský domov podpořilo více než třicet společností Dar, který byl oficiálně předán Kojeneckým ústavům Ústeckého kraje, pod něž spadá i ten mostecký, přivítal krajský radní MUDr. Vladimír Záhorský. Jsem potěšen, že se firmy začínají zajímat také o sponzoring v sociálních službách. Myslím, že je to dobrá a smysluplná investice, uvedl. A své nadšení samozřejmě neskrývala ani ředitelka domova PhDr. Milada Šilhová. Přestože jsou naši svěřenci často zdravotně postižení, nemají nárok na bezplatnou dopravu do zdravotnických zařízení. Přitom s nimi musíme jezdit i na specializovaná pracoviště po celé republice. Abychom co nejméně zatížili náš rozpočet, zřídili jsme kvůli tomu funkci výjezdové sestry. Navíc náš dosavadní vůz byl už dvanáct let starý, vysvětlila s tím, že se rozhodně nebojí, že by nový Renault Kangoo nebyl vytížený. Společnost PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. podpořila již loňský nákup vozidla pro velký dětský domov a ráda se připojila také k nynější sbírce. Vždy jsme se totiž cítili být lokálním patriotem a na nejrůznější sociální projekty, charitativní, kulturní a sportovní akce každoročně věnujeme desítky tisíc korun. Jiří Macan, technik servisu a služeb PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Komunální Informační Servis strana 16

17 ZAMĚSTNÁNÍ Provozní elektrikář vzdělání ÚSO (SO) v oboru elektro, měření a regulace platné osvědčení z vyhl. 50/1978 Sb., min. 6 vyhl. znalost (orientace) v oboru elektronika, měření a regulace bydliště v Mostě nebo Litvínově (z důvodu pohotovostních služeb) praxe v oboru min. 3 roky řidičský průkaz skupiny B Technický pracovník - investiční specialista vzdělání VŠ strojní 5 let praxe v oboru elektrárenské a teplárenské turbíny nebo kotle, jejich výstavba, projektování, případně provozování AJ nebo NJ - středně pokročilí uživatelská znalost PC řidičský průkaz skupiny B Nabízíme: Technický pracovník vzdělání VŠ, obor elektrárenství, teplárenství, řízení technologických systémů vhodné pro absolventy AJ základy uživatelská znalost PC řidičský průkaz skupiny B perspektivu stabilní energetické firmy kariérní růst možnost zvýšení kvalifikace další vzdělávání hrazené firmou zaměstnanecké benefity Další informace o požadavcích a nabídkách získáte na nebo v personálním útvaru společnosti tel.: , United Energy právní nástupce, a. s., Teplárenská 2, Most - Komořany Vytápění v Mostě zahájeno 5. září Jestliže jsme na předchozích stránkách informovali o připravenosti PRVNÍ MOSTECKÉ a.s. na topnou sezónu 2007/2008, nebylo to náhodné. Hned první zářijový týden totiž přinesl značný pokles venkovních teplot. Po dohodě mezi výrobcem topného média, kterým je společnost United Energy, a naší firmou coby správcem sekundární sítě a distributorem tepelné energie do domácností proto bylo ve středu 5. září zahájeno vytápění objektů v Mostě a stejně tak se dočkali tepla též občané Litvínova. S najížděním topné větve pro Litvínov začali technici United Energy v brzkých ranních hodinách a během dopoledne následoval Most. Vzhledem ke vzdálenosti teplárny od obou měst a postupnému najíždění výměníkových stanic však trvá až několik hodin, než se občané ve svých bytech skutečně ohřejí. Otopné období začíná podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR datem 1. září a končí 31. května. Vytápění je zahájeno v okamžiku, kdy ve dvou po sobě následujících dnech poklesne průměrná venkovní teplota (vypočte se z měření v 7.00, ve a dvakrát ve hodin) pod 13 stupňů Celsia a pro další dny není dle předpovědi meteorologů očekáván vzestup teplot. Dodávky tepelné energie pro vytápění lze naopak přerušit nebo omezit, pokud venkovní teploty opět vystoupí nad zmiňovaných 13 stupňů. Zvláště v podzimních a jarních měsících, kdy bývá počasí vrtkavé, je přerušování a obnovování vytápění obvyklé je tedy možné, že během září radiátory v bytech opět vychladnou. Zahájení vytápění 5. září je podle dlouhodobých statistik poměrně časné, i když například v loňském roce začala United Energy temperovat Litvínov už první zářijový den, což bylo nejdříve od roku Naplno se však topná sezóna rozběhla až 3. října v Litvínově a 4. října v Mostě. Rekordní byl i závěr minulé sezóny, když dodávky tepla byly přerušovány již od 13. dubna, tedy nejdříve za posledních sedm let. Celé období 2006/2007 ostatně bylo teplotně nadprůměrné, v Mostě se vytápělo celkem 208 dní a v Litvínově to bylo 223 dní. Karel Pecák, provozně technický náměstek PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Teplo z Komořan začalo do domácností proudit 5. září. Komunální Informační Servis strana 17

18 Přečetli jsme za vás Kuchyňské linky na míru Zakázková truhlářská výroba Rekonstrukce koupelen a WC Projekt 3 D Budovatelů 1997 (prostřední sýr - areál KB) Tel + fax Mobil Teplárny: Daňová reforma nás připraví o zákazníky Provozovatelé tepláren se obávají, že je připravovaná ekologická daňová reforma připraví o značnou část zákazníků, pro které bude výhodnější zásobovat se teplem z vlastních zdrojů. Teplárnám se nelíbí, že od daně mají výt osvobozeny domovní kotelny, které používají k individuálnímu vytápění zemní plyn, nikoli však teplárny, jež ze stejné suroviny teplo vyrábějí a dodávají domácnostem. Předseda Teplárenského sdružení ČR Alexej Nováček řekl, že podle směrnice EU by měly být od ekologické daně osvobozeny domácnosti, které si z plynu vyrábějí teplo samy. Vláda však nad rámec této směrnice navrhuje osvobodit od daně také domovní plynové kotelny, což ohrožuje další existenci centrálního dálkového vytápění. Podle propočtů Teplárenského sdružení by totiž domácnost za teplo z ekologických blokových tepláren či centrálních zdrojů spalujících zemní plyn po přijetí ekologické daňové reformy zaplatila ročně navíc jako ekologickou daň 580 korun. Právo Studenti o 300 tisíc nepřijdou Mostečtí radní doporučili zastupitelům, aby schválili dodatek ke smlouvě s Nadací Student, která podporuje nemajetné talentované studenty z Mostecka. Dodatkem se posouvá termín čerpání finančního daru od města ve výši 300 tisíc korun. Letošní rozpočet byl totiž schválen až v březnu, město zaslalo nadaci dar na účet až koncem května. Nadace jej už nestihla využít, proto požádala město, aby peníze mohla čerpat i ve školním roce 2007/2008. Deník E jako energie Lidé se musí připravit na vyšší účty za energie. Kdo si nechává dodávat do bytu teplo a horkou vodu z teplárny, bude si muset od příštího roku připlatit. Domácnost, která za rok zaplatí teplárně 20 tisíc, bude muset nově počítat s částkou téměř o 800 korun vyšší. Podraží nejen teplo, ale také voda. Jeden metr krychlový dnes stojí v průměru 50 korun, nově to bude zhruba 52 korun. Vodárny přitom předpokládají, že růst cen vody přinutí lidi šetřit, což povede k poklesu spotřeby. A to by mohlo hnát cenu dál nahoru. Zdražení se týká nejen dálkového vytápění, ale i těch, kteří topí doma v kotli uhlím. Nově zavedená ekologická daň zdraží uhlí až o devět procent. Elektřiny se změny přímo netýkají, ale také může podražit. A to kvůli dražšímu uhlí, z něhož vyrábí proud nejvíce českých elektráren. Změny se netýkají jedině plynu, domácnosti s vlastním plynovým kotlem se růstu cen bát nemusí. MF Dnes Cena zemního plynu poroste O téměř tisíc korun ročně zaplatí za plyn ty domácnosti v Ústeckém kraji, které zemní plyn využívají na topení, ohřání vody a na vaření. Domácnosti, které plyn využívají méně, zaplatí ročně více o několik desítek korun. Cena plynu pro domácnosti ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku vzroste v průměru o 3,7 procenta. Přes výrazný a dlouhodobý růst cen ropy a ropných produktů bude zvýšení cen plynu od 1. října 2007 v severních Čechách mírné, uvedl mluvčí Severočeské plynárenské společnosti Pavel Zajíc. Deník Topit se začalo dříve Kvůli letošnímu brzkému ochlazení začaly již některé teplárny v kraji dodávat lidem teplo. Topná sezóna tak letos začala oproti loňsku o měsíc dříve. Již včera začala lidem na Mostecku a Litvínovsku topit společnost United Energy a na Děčínsku firma Termo Děčín. Smůlu mají Ústečané, společnost Dalkia ještě topit nezačala. Náš hlavní odběratel si teplo ještě neobjednal, vysvětlil mluvčí firmy Milan Wagner. MF Dnes Komunální Informační Servis strana 18

19 Komunální Informační Servis strana 19

20 PŘEHLED KULTURNÍHO DĚNÍ Městské divadlo Most VELKÁ SCÉNA 2. října hodin - NA SLOVÍČKO, PANE DOKTORE Beseda se známým sexuologem MUDr. Radimem Uzlem. Vstupné: 80,- Kč 3. října hodin - OKLAMANÍ neboli PŘED- VEČER TŘÍKRÁLOVÝ Rozverná renesanční komedie obsahující slovní i situační humor poněkud drsnějšího zrna. Vstupné: 130,- 110,- Kč. Délka představení je 120 minut 4. října hodin - ONDINA Pohádkově laděný příběh o víle Ondině a jejím zápase o víru v člověka. Vstupné: 130,- 110,- Kč. 9. října hodin - IRSKÁ TANEČNÍ SHOW Vstupné: 200,- Kč. 11. října hodin - ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY Renesanční komedie o věčném střetu mužského a ženského živlu. Vstupné: 130,- 110,- Kč. Délka představení je 150 minut. 15. října hodin - POCTA LUDWIGU van BEETHOVENOVI Slavnostní zahajovací koncert 17. sezony cyklu Mostecká hudební setkání. Zazní slavné koncerty Ludwiga van Beethovena č.4 G-dur op. 58 a č.5 Es-dur op. 73 pro klavír a orchestr, které přednese talentovaný pianista virtuos Lukáš Vondráček, vítěz mnoha našich i mezinárodních soutěží. Doprovází Festivalový orchestr Petra Macka, který řídí Charles Olivieri Munroy. Vstupné: 230,- Kč. 16. října hodin - BARONKY Příběh plný lidského porozumění. V režii Šimona Cabana hrají Eva Holubová a Zuzana Bydžovská. Uvádí Divadlo Kalich. Vstupné 270,- 250,- Kč. 20. října hodin - EDUDANT A FRANCIMOR Pohádka o podivuhodném školním výletě. Vstupné: 80,- 60,- Kč. Délka představení je 100 minut. 29. října hodin - MY FAIR LADY Slavná hudební komedie o proměně pouliční květinářky v okouzlující dámu. Vstupné: 130,- 110,- Kč. Délka představení je 150 minut. KOMORNÍ SCÉNA 14. října hodin - BEZ OPONY Do křesel pro hosty tentokrát usednou režisér a bývalý umělecký šéf Divadla rozmanitostí Jiří Středa, režisér Vít Vencl a herečka Jarmila Vychodilová. Pořad uvádí Petr Batěk. Vstupné: 30,- Kč. ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY 17. října hodin - TESKNĚ HUČÍ NIAGARA aneb VELKÝ VANDR EDUARDA INGRIŠE Dokumentární revue o osudech autora slavné trampské písně. Délka představení je 70 minut. Vstupné: 110,- Kč. 22. října hodin - RODINNÁ SLAVNOST Drama ze života rodiny poznamenané přetvářkou a pokrytectvím. Délka představení je 100 minut. Vstupné: 110,- Kč. 23. října hodin - KDE ŽIVOT NÁŠ JE V PŮ- LI SE SVOU POUTÍ DERNIÉRA Doba, na kterou jste už dávno zapomněli. Naštěstí. Vstupné: 110,- Kč. Délka představení je 165 minut. 25. října hodin - OTCOVÉ SE RODÍ VE SKŘÍNÍCH Situační komedie o tom, jak je těžké opatřit si vyhovujícího otce. Vstupné: 130,- Kč. Délka představení je 140 minut. MALÁ SCÉNA 12. října hodin - NA POŘÍČÍ DÍTĚ KŘIČÍ aneb JAK PÁN PŮLPÁN Z PYŠEL DO PRAHY SI VYŠEL A CO TAM VŠECHNO SLYŠEL DIVADLO ROZMANITOSTÍ 5. října hodin - DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYS- TROZRAKÝ Premiéra Pavel Polák, Oldřich Augusta. Klasická pohádka o tom, jak tři podivní braši pomohli princi vysvobodit krásnou princeznu z moci zlého čaroděje. Režie, choreografie: Antonín Klepáč Scéna, kostýmy, loutky: Jaroslav Milfajt Hudba: Jan Turek. Hrají: Kamila Čondlová, Petr Rak, Jan Kroneisl. Vstupné: 80,- Kč. 6. října hodin - SLŮNĚ aneb PROČ MAJÍ SLONI DLOUHÉ CHOBOTY Pohádka o dětské zvědavosti, která se nakonec vyplatila. Vstupné: 60,- Kč 7. října hodin - MILION LIBER Anglická detektivní komedie o tom, jak by se dalo zbohatnout, kdyby šlo všechno podle plánu. V hlavních rolích se představí Dana Morávková a Jan Révai. Uvádí Docela velké divadlo Litvínov. Vstupné: 220,- Kč. 12. října hodin - LÁSKA JE LÁSKA Dva žerty o dvou osudových setkáních. V překladu Leoše Suchařípy a režii Jurije Galina hrají Hana Sršňová, Jan Révai, Martin Kubačák, Lenka Lavičková a další. Uvádí Docela velké divadlo Litvínov. Vstupné: 220,- Kč. 13. října hodin - MUZIKANTSKÉ POHÁDKY Pohádky pro děti, které o hudbě a hudebních nástrojích napsal známý hudební skladatel. Vstupné: 60,- Kč. 18. října hodin - KLAUNSKÝ ORCHESTR Hudebně klaunská fantazie o snovém návratu starého promítače filmů do éry němé grotesky a cirkusové klaunerie. Určeno pro děti od pěti let. Vstupné: 60,- Kč. 27. října hodin - ČERT, KÁČA A BERÁN- KOVÉ Loutková pohádka o Káče, která s pomocí beránků vyzrála na čerty. Vstupné: 60,- Kč. Komunální Informační Servis strana 20

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Malenovicích k 1.1.2005 TOT přebírá rozvody od Tepla Zlín 74 předávacích

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech 12/2012 TOT přebírá rozvody od NBTH 34 předávacích stanic, 2 100

Více

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb)

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice byla zpracována v souladu se Stanovami SBD "Mír" Teplice, Zásadami pro

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Družstvo Benkova 1698-1700 Benkova 1699/7 149 00 Praha 4, Chodov 1 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 4 zákona č. 72/1994 Sb.,

Více

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy Obec Ktová, se sídlem Ktová čp. 62, 512 63 Rovensko pod Troskami zastoupena starostkou paní Jiřinou Bobkovou, DiS., IČO 00580821, na straně jedné jako pronajímatel. na straně druhé jako nájemce a uzavřeli

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe

Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe Centrum energetického poradenství PRE 17.10.2013 Praha Ing. Jiří Zerzaň Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe NOVÉ LEGISLATIVNÍ NORMY Zákon č. 318/2012 Sb. - novela zákona č.

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Strana 1 (celkem 21) P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. VLASTNÍK Družstvo Něvská 687/688 IČ: 265 03 581

Více

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0 Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii v souladu s vyhláškou č. 372/01 Sb. Datum platnosti: Datum účinnosti:

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U Smluvní strany: Společnost Saquaro, s. r. o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12.

Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12. Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12.2004 Skutečné náklady na provoz celé budovy činily v roce 2004 celkem 13

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+2,který je umístěn v 1

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 usnesením č. 635/14 Jana Vaňhová v.r. předseda představenstva PRAVIDLA pro pronajímání

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Obecně závazná vyhláška města Hustopeče KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁšKA MĚSTA HUSTOPEČE č.6/1999 ZE DNE 29.4.1999 O ZŘÍZENÍ ÚČELOVÉHO PENĚŽNÍHO

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Město Broumov, se sídlem Broumov, Masarykova tř. 239, IČO 00272523, zastoupené JUDr. Libuší Růčkovou, starostkou, (dále jen pronajímatel) na jedné straně a APRB servisní s. r. o., se sídlem Broumov, Klášterní

Více

Smlouva o nájmu družstevního bytu vzor

Smlouva o nájmu družstevního bytu vzor Smlouva o nájmu družstevního bytu vzor Uzavřená dle ustanovení 2235 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) a stanov BDU Radnice Ostrava-Jih 1. Účastníci smlouvy Smluvní strany této

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 12.12.2006 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 17. 4. 2013 usnesením č. 29/1 písm. i) usneslo vydat

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.8 /2013/Město Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích 1. Základní údaje o zadavateli: Statutární město Pardubice

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského, v Mostě konané dne 18. 9. 2006 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 16. října 2015 Cena Kč 71, O B S A H : 269. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 270. Vyhláška,

Více

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 25. února 2009, č. usn. 20/2009/8) Část

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 28. 12. 2011 usnesením č. 160/2011/16) Část

Více

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013 č.j.: 222/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 205 ze dne 27.03.2013 Nájemní smlouva s FK Viktoria Žižkov a.s. Rada městské části I. r u š í II. III. 1. usnesení Rady

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: 1. Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 ČÁST A

Adresa příslušného úřadu. Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 ČÁST A Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustanovení

Více

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz Jak snížit náklady na vytápění bytu Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz 1 Co nás čeká 1. Detekce problémů termovizní snímkování 2. Zajištění úspor systémové řešení =

Více

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001 č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více