NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI"

Transkript

1 1 Sídlo : Mezibranská3, Praha 1 Tel/fax : NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova Typ nemovitosti : bytový dům Počet jednotek : 164 bytových Stavba : panelový dům Způsob vytápění : dálkové Výtah : ano Vlastník : BD (příp. společenství vlastníků jednotek) Činnosti v rámci správy: I. Technické a provozní zajištění 1. zajištění běžného provozu domu a služeb spojených s užíváním bytů : dodávka el.energie, vody (TUV, SV), plynu, tepla, úklid domu a chodníku, zahradnické práce, provoz výtahů, odvoz pevného odpadu, pojištění a ostatní práce související s provozem domu 2. zajištění běžné údržby a oprav, včetně havarijních oprav 3. zajištění předepsaných revizí včetně odstraňování revizních závad 4. zajištění velkých oprav nebo rekonstrukcí dle pokynů vlastníka 5. zajištění právního servisu a servisu daňového poradce dle pokynů vlastníka 6. vedení administrativy a evidence Cena za výše uvedené činnosti : 75,-Kč/byt/měsíc II. Ekonomická činnost 7. předpis měsíčních plateb (fond oprav) dle požadavků vlastníka 8. výpočet záloh a vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek Cena za výše uvedené činnosti : 41,-Kč/byt/měsíc 9. vedení evidence plateb vč. upomínek neuskutečněných plateb 10. vedení podvojného účetnictví (vč.uzávěrky+daňové přiznání) Cena za výše uvedené činnosti : 83,-Kč/byt/měsíc Celková cena správy domu za výše uvedené činnosti : Cena za činnosti podle bodů 1 až10 je pro jednu jednotku 199,-Kč/měsíc, pro 164 uvedených jednotek je cena ,-Kč/měsíc. Uvedené nabídkové ceny jsou bez DPH; ke dni zpracování této nabídky není uchazeč plátcem DPH.

2 2 Pozn. Ceny za provedení zajišťovaných služeb podle bodu 1-5 se řídí fakturací dodavatelů těchto služeb a jsou ročně vyúčtovány jednotlivým vlastníkům oproti zálohám; ostatní činnosti jsou obsaženy v nabídkové ceně. Opravy jsou hrazeny z fondu oprav dle fakturace dodavatelů prací. Společnost je na svou činnost pojištěna u České pojišťovny a.s. Ke dni zpracování této nabídky společnost spravuje cca 210 bytových a nebytových jednotek ve 15 nemovitostech s různými vlastnickými vztahy (fyzické a právnické osoby, společenství vlastníků, družstva). Dle vašeho požadavku budeme nápomocni při zakládání BD nebo společenství vlastníků. V případě Vašeho zájmu o naše služby kontaktujte pí.hedviku Brejchovou na adrese Praha 1, Mezibranská 3, tel./fax , mobil , Případnou návštěvu domluvte, prosím, telefonicky předem. Za ELOCA, spol.s r.o. Hedvika Brejchová jednatel Mezibranská Praha 1 V Praze dne

3 3 INFORMACE O FIRMĚ ELOCA, spol.s r.o. byla založena v roce 2004 vyčleněním správy nemovitostí a souvisejícími službami ze sdružení podnikatelů KANCELÁŘ H+M, PROJEKTY A REALITY, vzniklé v roce Společnost navazuje na činnost Kanceláře H+M v oblasti správy nemovitostí (zajištění ekonomických, technických a právních služeb), technické pomoci ve výstavbě, rozpočtů staveb a inženýrské činnosti. Společnost spolupracuje s dalšími technickými odborníky, znalci, právníky, ekonomy, daňovými poradci a ověřenými stavebními a řemeslnými firmami. Naším hlavním cílem při poskytování služeb je spokojenost klienta. Kromě nezbytné odbornosti a zkušenosti klademe velký důraz na slušnost, solidnost a odpovědnost. Své služby poskytujeme s ohledem na potřeby jednotlivých klientů a s osobním přístupem. IDENTIFIKACE ELOCA, spol. s r.o. IČ zapsaná v OR u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce dne sídlo: Mezibranská 3, Praha 1 Nové Město KONTAKTY Adresa : ELOCA, spol. s r.o., Mezibranská 3, Praha 1 Tel/fax : kontaktní osoba : Hedvika Brejchová, jednatel

4 4 SLUŽBY Poskytování služeb provádí společnost podle potřeb klienta i samostatně (např.vedení účetnictví, výpočet služeb, technickou správu, inženýrskou činnost, rozpočty staveb, technickou pomoc, ap.). Ceny služeb jsou kalkulovány individuálně na základě poptávky klienta. 1. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ vedení účetnictví vedení účetnictví ve vztahu k daňovým povinnostem o podvojné účetnictví (bytová družstva, společenství vlastníků, právnické osoby) o daňová evidence (fyzické osoby) ekonomika vyhotovení předpisů nájemného (fondu oprav) a záloh na služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor evidence a kontrola plateb, upomínky neplatičům vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor včetně jejich vypořádání vypořádání fakturace dodavatelů služeb a prací (kontrola, úhrada) zajištění odborné pomoci daňového poradce provoz zajištění služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor (úklid domu a chodníků, zahradnická údržba, el.energie, plyn, voda, teplo, TUV, odvoz odpadu, výtahy, STA, komíny apod. včetně dalších služeb dle přání vlastníka) jednání s nájemníky dle pokynů a zplnomocnění vlastníka vedení evidence nájemníků nebo vlastníků bytů a nebytových prostor vedení evidence nemovitostí a jejich částí technický servis zajištění běžné údržby, havarijních i plánovaných oprav, rekonstrukcí a modernizací zajištění předepsaných revizí včetně zajištění odstranění revizních závad provádění technických prohlídek zajištění technické dokumentace nemovitosti (pasporty) hospodaření s nemovitostí posouzení oprav a rekonstrukcí v souvislosti s daňovými předpisy určení možností využití nemovitosti a jejich částí přebírání a předávání bytů a nebytových prostor

5 5 vypracování návrhů na opravy vč.ekonomického zhodnocení odborný cenový odhad předpokládaných nákladů stanovení nutnosti a rozsahu stavebních prací pro daný účel využití nemovitosti kontrola plnění nájemních a dodavatelských smluv právní zajištění vypracování, uzavírání a vypovídání nájemních smluv dle pokynů vlastníka uzavírání dodavatelských smluv (služby, opravy, rekonstrukce) zajištění prohlášení vlastníka pro účely převodu bytů do vlastnictví odborná pomoc při zakládání společenství vlastníků jednotek zastupování zájmů vlastníka v rozsahu jeho zplnomocnění zajištění právní pomoci 2. INŽENÝRSKÁ ČINNOST zajištění potřebných souhlasů orgánů státní správy při opravách, rekonstrukcích a modernizacích zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení zajištění kolaudace stavby včetně dohledu na odstranění vad a nedodělků 3. TECHNICKÁ POMOC rozpočty staveb zajištění technické dokumentace pro rekonstrukce, modernizace, přístavby a vestavby zajištění dodavatele stavby - výběr vhodného dodavatele stavby nebo vedení výběrového řízení na dodavatele stavby dle požadavků klienta odborná pomoc při uzavření smlouvy s dodavatelem stavby dohled ekonomických a technických postupů v průběhu rekonstrukcí a modernizací

MANDÁTNÍ SMLOUVU o správě nemovitostí

MANDÁTNÍ SMLOUVU o správě nemovitostí Níže uvedeného dne. měsíce a roku uzavírají ve smyslu ustanovení 566 a násl. obch. zák. Společenství se sídlem v IČ zapsána v rejstříku SVJ, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl, vložka bankovní spojení:

Více

Nabídka na komplexní správu

Nabídka na komplexní správu Nabídka na komplexní správu pro Společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 2013 Bytové družstvo Pragostav Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr XCVIII,

Více

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ 2 NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo bylo založeno v roce 1964 za účelem správy a výstavby bytových jednotek v oblasti Brno sever. Po roce 1989 bylo mezi

Více

o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku

o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku PŘÍKAZNÍ SMLOUVA o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku 1. Bytové družstvo se sídlem: jednající: - předsedou představenstva - místopředsedou (členem) představenstva

Více

NABÍDKA NA SPRÁVU NEMOVITOSTI

NABÍDKA NA SPRÁVU NEMOVITOSTI NABÍDKA NA SPRÁVU NEMOVITOSTI Zadavatel: Správce: Paní Alena Braunerová Parkers s.r.o. Milánská 418 Náměstí Míru 820/9, 120 53 Praha 2 10900, Praha IČ: 26953544 V Praze dne 16.12.2013 MODERNÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Více

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva)

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU č. XXX

MANDÁTNÍ SMLOUVU č. XXX SPOLEČNOST: SEASPOL s.r.o. ( DÁLE JEN MANDATÁŘ ) ADRESA: IČ: 45359024 DIČ: CZ 45359024 REGISTRACE: VEDENÁ U REJSTŘÍKOVÉHO SOUDU V PLZNI V ODDÍLE C, VLOŽKA 2016, SPOLEČNOST: ( DÁLE JEN MANDANT ) ADRESA:

Více

Nabídka služeb. Ekonomicko správní činnosti SPS

Nabídka služeb. Ekonomicko správní činnosti SPS Jana Masaryka 22 Praha 2 Vinohrady 120 00 info@sps-sn.cz www.sps-sn.cz Nabídka služeb Účetnictví a daně vedení jednoduchého účetnictví vedení podvojného účetnictví vypracování daňového přiznání Ekonomicko

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Nabídka na správu domu Andrštova č.p. 1079, Praha 8 - Libeň

Nabídka na správu domu Andrštova č.p. 1079, Praha 8 - Libeň Společenství vlastníků čp. 1079 v Libni Ing. Arch. Jan Kabelka předseda výboru Andrštova 1079/5 180 00 Praha 8 - Libeň V Praze dne 9. 4. 2015 Nabídka na správu domu Andrštova č.p. 1079, Praha 8 - Libeň

Více

Společenství na straně jedné a správce na straně druhé uzavírají t u t o Smlouvu o obstarávání správy domu: I. Výklad některých pojmů

Společenství na straně jedné a správce na straně druhé uzavírají t u t o Smlouvu o obstarávání správy domu: I. Výklad některých pojmů I l S M L O U V A o obstaráváni správy domu uzavřená podle 724 a násl. občanského zákoníku a zákona č. 72/94 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Ekonomická a technicko-správní činnost

Ekonomická a technicko-správní činnost Ekonomická a technicko-správní činnost Příloha č. 1 1. Oblast ekonomická 1.1. Předpisy a evidence plateb 1. Vedení evidence vlastníků bytů a nájemců nebytových a společných prostor. 2. Vedení evidenčních

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti:

mandátní smlouvu o správě nemovitosti: Společenství.. se sídlem. reprezentující ve smyslu zák.č. 72 / 1994, č. 103 / 2000, č. 451 / 2001, č. 437/2003 a č. 171/2005 Sb. v platném znění vlastníky bytů, společných prostor a pozemků náležejících

Více

S m l o u v a o vykonávání správy a údržby bytového a nebytového fondu Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l y :

S m l o u v a o vykonávání správy a údržby bytového a nebytového fondu Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l y : S m l o u v a o vykonávání správy a údržby bytového a nebytového fondu Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l y : Smluvní strany: se sídlem: Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda zastoupeno: Ing.

Více

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba

Více

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví.

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Společenství vlastníků

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

POUZE SILNÍ MOHOU BÝT STABILNÍ A LEVNÍ

POUZE SILNÍ MOHOU BÝT STABILNÍ A LEVNÍ Úsek 07 správa domů Mgr. Martin Matouš, MATY Sokolská 63 370 05 České Budějovice IČ: 10267425 DIČ: CZ6411172383 Tel: 385 3486 06, 9 Fax: 385 348 607 GSM brána: 603 490 069 E-mail: maty@maty.cz Url: http://www.maty.cz

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186, Praha 8 IČ 34398, DIČ CZ34398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 78, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská 86 Sídlo:

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

CENTRA a.s. Anděl City, Plzeňská 5b Praha 2008 1

CENTRA a.s. Anděl City, Plzeňská 5b Praha 2008 1 1 Nabídka na komplexní správu nemovitostí 2 OBSAH IDENTIFIKACE FIRMY PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI SPRÁVA NEMOVITOSTÍ CENOVÁ NABÍDKA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY REFERENCE IDENTIFIKACE FIRMY 3 Adresa sídla a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ

EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ AUDIT CB HOLDING portfolio služeb v oblasti práva, účetnictví, daní, ekonomického a obchodního poradenství

Více

Příkazní smlouva o obstarání správy nemovitostí a vedení účetnictví

Příkazní smlouva o obstarání správy nemovitostí a vedení účetnictví Příkazní smlouva o obstarání správy nemovitostí a vedení účetnictví Smluvní strany 1. SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM TICHÁ 525 526 TRUTNOV, se sídlem Trutnov, Tichá 526, 541 02 Trutnov, IČ 287 95 741, zastoupené

Více

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Čl. 1.

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla Bytového družstva U soutoku zkráceně BD U soutoku Čl. 1. DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Sídlem družstva je: U zastávky 1544/7, PSČ 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 630 81 750. Čl. 1 Předmět

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail: info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail: info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail: info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 67/2014 Organizační řád 1. Úvodní ustanovení 1.

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více