Prezidenti kritizují. spojení s Rakouskem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezidenti kritizují. spojení s Rakouskem"

Transkript

1 Prezidenti kritizují Redakce KLATOVY, Vídeňská 218, tel.: ; tel./fax: E mail: spojení s Rakouskem Český prezident Miloš Zeman a jeho rakouský protějšek Heinz Fischer se setkali v Českém Krumlově. Oba se shodli na kritice dopravního spojení mezi Českou republikou a Rakouskem. Platí to podle nich především pro úseky mezi Vídní a Prahou a mezi Lincem a Českými Budějovice. Kromě toho probírali také problematiku Jaderné elektrárny Temelín nebo případné rozšíření zemí visegrádské skupiny o Rakousko. Není možné, aby železniční spojení mezi Vídní a Prahou trvalo dvojnásobně dlouhou dobu než spojení mezi Vídní a Salcburkem. To se musí měnit, uvedl Heinz Fischer.... pokračování na straně 3 s Redakce PLZEŇ, Havlíčkova 5, tel.: ; tel./fax: , inzerce: tel.: E mail: Ročník:

2 Nemocnice transparentně a účelně hospodaří Podle Nejvyššího kontrolního úřadu Nemocnice Písek dobře a transpa rentně hospodaří. Vyplývá to ze zá věrů kontroly úřadu, která se bě hem letošních prázdnin zaměřila na státní dotace poskytnuté v letech na nákup zdravotnické techniky. Závěrečný protokol kon statuje, že finance byly využity správně. Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil zejména na čerpání a používání pe něz v rámci programu Podpora roz voje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví. Obsa hem kontroly byl nákup po čítačového tomografu neboli CT za 16 milionů korun v roce Analy zovány byly položky jako úče lovost nákupu, administrace výbě rového řízení, využití dotačních pro středků i dodržování legislativních rámců všech těchto procesů. Pří stroj, který využíváme v radiologii k diagnostice chorob takřka všech systémů, ročně vyšetří takřka 12 ti síc pacientů, připomíná předmět kontroly ředitel Jiří Holan. Jak vyplývá ze závěrů kontrolního protokolu, písecká nemocnice ob stála se ctí. Kontroloři konstatovali, že prověřované akce splnily opod statněnost investičního záměru, který byl zpracován průkazným způsobem a v souladu s předpisy. Výběr dodavatele zdravotnické techniky (firmy Audioscan, spol. s. r. o.) byl v písecké nemocnici transparentní a nestranný a kupní smlouvy jsou uzavřeny v souladu s podmínkami vyplývajícími z vý běrového řízení. (pru) Monte Cristo, Excalibur, Láska je lás ka, Elixír, Obraz Doriana Graye, Šumař na střeše. Klíč Králů, Kytice, a teď nově muzikál Mata Hari, kde hraje dvě role Řeč je o nejvyšším českém zpěvákovi a herci, převážně muzikálovém Radimu Schwabovi. Měří 198 centimetrů, a i když jde o chlapa s velkým Ch, tělem i duší je romantik. Ženy mu padají k nohám a on se k nim vždy chová velmi hez ky. Klame tělem, přitom by mohl mít každou, na kterou si ukáže. Nejsem žádný Don Juan. Možná si to o mně někteří myslí, ale žiji už pár let s přítekyní a myslím, že jsem přesně ten typ chlapa, který štěká, ale nekouše, říká o sobě Radim Schwab, který si roli v aktuálně hod ně populárním muzikálu Michala Davida Mata Hari v pražském divadle Brodway hodně užívá. Je to něco, co mě opravdu baví. Hraju jak Picasa, tak Vadima Maslova a pravdou je, že v té jedné scéně jsem na pódiu do půl těla, no. Ale jsou to role mně blízké a opravdu jsem rád, že se to lidem líbí, za ten úspěch. Protože pro nás všechny to byla velká dřina, ale zároveň skvělá práce, říká Radim Schwab. S jižními Čechami není sice přímo úzce spjat jako mnozí jeho kolegové, je rodilý Brňák, kam se za rodinou rád vrací, ale na jih Čech se vrací taky. Tak především jezdím do tele vize Šlágr, a taky jsem na jihu udělal pár klipů ke svým baladám, které pak vyšly na mém novém CD Amoroso. Jižní Čechy jsou nádherné, přede vším Český Krumlov, Hluboká, Jin dřichův Hradec. Lidi jsou tam nějací jiní, milejší, vstřícnější, rád se tam vracím, říká Radim, který si střihl i pár televizních a filmových rolí. Jak podotýká, nikam se necpe, ale když přijde něco zajímavého, ne váhá. Naposledy se zúčastnil konkur zu na velkolepý, připravovaný muzi kál Fantom, který by se měl hrát za rok v Praze. A všichni, kteří konkurz viděli, se shodli na jediném Radim Schwab je postavou, hlasem i cha rismatem rodilý Fantom.. Uvidíme, co se má stát, se sta ne. Pravdou je, že by mne to velmi bavilo. Je to pro mne velká výzva, tak Nejvyšší český zpěvák je romantik tělem i duší! uvidíme, jak se pan producent Ja neček rozhodne. Ale opravdu by to pro mne byla i čest, podotýká Schwab. Ten navíc dává už druhým rokem dohromady chari tativní koncert Mr. Muzikál, který se uskuteční 26. lis topadu na pražské Brodwayi. Účin kovat kromě Radima budou i Petra Janů, Leona Machálková a Ilona Csáková. Vznikl i nový song, který Radim nazpívá s Leonou Machál kovou a který se stane jakousi hym nou dětí z Klokánků z Fondu ohro žených dětí. Právě na Klokánky poputuje, stejně jako vloni, výtěžek z koncertu, nad nímž převzala záštitu i manželka prezidenta paní Zemanová. Děti z Klokánků jsou děti týrané, utiskova né či jinak znevýhodněné a zaslouží si to nejlepší. Proto jsem ráda, že s Radimem, s nímž nás pojí dlouhé a čisté přátelství, můžeme spolu pracovat na tak skvělé akci, a že tím pomůžeme těm, kteří to opravdu potřebují, dodala Hana Kupková z Fondu ohrožených dětí. No a příští rok, pokud bude tro chu času, chci určitě procestovat ce lé jižní Čechy, protože si to už dlouho slibuju a ještě nebyl čas. Opravdu se na to těším, dodal Radim Schwab. (pru) 2 Aktuální internetové noviny na

3 ... dokončení ze strany 1 Prezidenti kritizují spojení s Rakouskem Cestující z Vídně do Salc burku stráví ve vlaku necelé 2,5 hodiny, trať měří 315 kilometrů. Trať mezi Vídní a Pra hou měří 415 kilome trů, rychlík ji absolvuje za 4,5 ho diny. Vlak přes ČR ale nejede nej kratší cestou přes Vysoči nu, mezinárodní rychlostní koridor vede přes Pardubice a Brno. Na horší infrastruktuře se mohl projevit i fakt, že obě strany mezi sebou delší dobu na oficiální mezinárodní úrovni nejednaly, uvedl Zeman. Heinz Fischer projevil lítost nad tím, že ministři dopravy obou ze mí se za poslední čtyři roky nese šli. A i to je možná důsledek toho, že neexistuje efektivní dálniční spojení mezi Vídní a Prahou nebo Lincem a Českými Budějovice mi, uvedl český prezident. Pravdou je, že dopravní spo jení mezi ČR a Rakous kem je přes jih Čech tristní. Tisíce vozidel míří denně především přes hraniční přechod Dolní Dvořiště. Kamio ny, nákladní i osobní vozy stále jezdí po úzké dvouproudé silnici, která je především u Bujanova, v okolí Nažidel, kde došlo před deseti lety k nejtragičtější dopravní nehodě autobusu, při níž zemřelo 20 lidí, velmi nebezpečná. Zatímco z rakouské strany se od Lince buduje rychlostní silnice a obchvat s několika tunely, kde ve dne v noci pracuje na 500 lidí, rychlostní silnice od Budějovic na hranice je v nedohlednu. Český prezident Miloš Zeman se letos na jih Čech vrátí ještě jed nou. Od 11. do 13. listopadu pod nikne cestu v rámci jeho návštěv po českých krajích. (pru) Nejvíce hlasů dostali: Zimola, Filip, Zahradník a Jandák Volby do Poslanecké sněmovny jsou za námi. Na jihu Čech zvítězila, co se stran týče, ČSSD s 20,73 pro centy hlasů. Následovalo sdružení ANO 2011 s 16,97 procenty a na třetím místě se umístila KSČM. Ta získala 16,45 procent hlasů. Do Sněmovny se v jižních Čechách do stala TOP 09 s 12,77 procenty hla sů, s 8,08 procenty hlasů ODS, se 7,07 procenty Úsvit přímé demokra cie a lidovci. Ti dostali od voličů 6,66 procent hlasů. Do Poslanecké sněmovny se za Jihočeský kraj dostalo 12 poslanců. Vůbec nejvyšší počet preferenčních hlasů získal dosavadní hejtman, předseda jihočeské ČSSD Jiří Zimola. Ten získal 9996 hlasů. Následuje jej předseda KSČM Vojtěch Filip, kterému hlas dalo 7551 lidí. Kroužkováním se na první příčku na kandidátce dostal i exhejt man Jan Zahradník (ODS). Ten zís kal 5461 hlasů a čtvrtým nejsilněj ším poslancem v počtu hlasů se stal herec a poslanec za ČSSD Vítězslav Jandák. Získal 5342 hlasů. Dále se do Sněmovny dostali Jan Bartošek (KDU ČSL), Zdeněk Be zecný a František Vácha (TOP 09), Roman Kubíček a Radka Maxová (ANO 2011), Jan Mládek (ČSSD), Alena Nohavová (KSČM) a za ÚSVIT Karel Pražák. Jiří Zimola po úspěchu ve vol bách končí v postu hejtmana a hod lá se věnovat své profesi poslance. Není však vyloučeno, že pokud by vládu vedli sociální demokraté, mohl by se stát členem vládního kabinetu, stejně jako například Vítězslav Jandák. To vše bude jasnější až v násle dujících týdnech. (pru) Aktuální internetové noviny na 3

4 Téměř milion návštěvníků vyrazilo na památky Téměř milion návštěvníků zavítalo v letošní letní sezóně na jihočeské památky. Podle památkářů jde o po měrně slušnou návštěvnost, protože na hrady, zámky, do kláš terů i na jiná místa přišlo přes 900 tisíc lidí. Výnosy ze vstupného zatím do sahují výše přes 90 milionů korun a všechny tyto prostředky jsou využívány již v průběhu letošního roku na restaurování spravova ných památek a další aktivity Národního památkového úřadu, říká ředitel NPŮ České Budějovice Petr Pavelec. Kromě návštěvníků placených prohlídkových tras využili další ti síce lidí široké nabídky kulturních a společenských aktivit, které se téměř každodenně v zámeckých areálech konají. Za celou sezónu nabídly jihočeské hrady, zámky a klášter spravované NPÚ více než šest stovek různorodých kul turních akcí. Jsou to večerní a spe ciální prohlídky, divadla, koncerty, přednášky, výstavy. K společenským vrcholům pat řilo i letos spolupořádání 22. roč níku prestižního Mezinárodního hudebního festivalu Český Krum lov, jehož hlavní hvězdou byla lotyšská mezzosopranistka Elina Garanča. Stálou oblibu památek u svateb čanů potvrzuje počet 547 svateb uskutečněných v letošním roce. Mnohé zámky lákají snoubence právě především na jaře a v létě. Nejvíce navštěvované jsou sa mo zřejmě zámky Český Krumlov, Hluboká, Jindřichův Hradec či kláš ter Zlatá Koruna či hrad Rožm berk. Na mnoha památkách se chystá i adventní a vánoční program. Jiné se návštěvníkům otevřou zase až v dubnu příštího roku. (pru) Skiareály připraveny na zimu! Skiareály na Lipně i na Churáňově jsou už připraveny na tu pravou zimu, sníh a lyžaře. Než začnou první mi lovníci zimních radovánek najíždět, musí se vše zkontrolovat, upravit, opravit, aby vše bylo kvalitní a také bezpečné. Nejen sněžná děla, rolby, ale i la novky musejí projít revizí. Lanovku Jezerní, která vozí turisty i v létě, čeká celý tento proces v listopadu, kdy bu de její odstávka, řekl jednatel spo lečnosti Lipno Servis Antonín Kolář. U Fox parku, který je českým nejmo dernějším výukovým hřištěm s po hádkovými slalomovými dráhami či kolotočem, technici také připravili všechny zábavné prvky, konkrétně kolotoče, figury a podobně. Insta lovali téměř 190 metrů pohodlných koberců, což je nejvíce v českých areálech. Strakonické nemocnici skončilo slo žité období. Konečně byl dokončen pavilon operačních oborů. Veškeré přestavby ve strakonické nemocnici v posledních letech směřují k zate plování, výměny topení, rušení nad bytečných výměníků a k centralizaci operačních oborů tak, aby provoz ne mocnice vyžadoval méně operačních sálů, centrální jednotku inten zivní pé če operačních oborů, centrální steri lizaci a ze jména celkově méně vy užitelných budov. Nemocnici tak zkvalitňujeme a zmenšujeme. Zdra votnické zařízení totiž funguje na de víti hektarech plochy, původně užíva lo 18 pavilonů, z nich tři již opustilo a jeden zbouralo, nyní budeme opou Sezóna na Lipně bude letos opět velkolepá, alespoň v to provozovatelé areálu věří a zároveň si to přejí, především dostatečně chladné poča sí a hodně sněhu. Připravili jsme si pro lyžaře novin ky, které je zcela jistě potěší. Chceme, aby si letos u nás užili nejen lyžování, ale i zábavy a pohody. Jsme rádi, že se lyžaři již o naše novinky zajímají. Ptají se přes e maily a telefonem, sdělil mluvčí Skiareálu Lipno Jiří Falout. Hned tou první je věrnostní skipas, nazvaný Lipenský žolík po každém pátém zakoupeném jednodenním ski pasu má jeho majitel nárok na šestý jednodenní skipas zdarma. Tato no vinka je určená pro všechny Jiho čechy, kteří pravidelně na Lipno jez dí, dodal Falout. Skiareál Lipno obhájil i v letošní sezóně pozici českého top střediska. štět další. Sou časně však dochází k významnému zvýšení standardu pro hospitalizované i ambulantní pa cienty jedno, dvou a maximálně třílůžkové pokoje, každý s vlastním sociálním zařízením, řekl ředitel ne mocnice Tomáš Fiala. Pavilon operačních oborů sloučil operační sály z mnoha oborů, což pomůže jak lékařům, tak i pacientům. Došlo k navýšení standardu, moder nizaci zařízení i vybavení a především centralizaci péče o pacienty. Už teď jsou znát úspory při začle nění kožních lůžek pod interní odděle ní. A rozhodně účelněji využije odbor ný zdravotnický personál speciální přístrojovou techniku na sloučených Aktuálně mu patří třetí až čtvrté místo. I nadále je naším největším lákadlem lyžařské výukové hřiště Foxpark kapitána Lipánka. Zůstává stále nejmodernějším a nejvybave nějším svého druhu v České republi ce. I letos sem bude vstup zcela zdar ma, navíc opět nasvícený a možností večerního dovádění na bobech nebo sáňkách. To je unikátní nabídka, kte rou rodičům a dětem poskytujeme jako jediní v České republice, dodal Falout. Podobné přípravy jsou i na Chu ráňově, který je také velmi oblíbeným střediskem pro zimní sporty. I zde dochází k úpravám, revizím a insta laci potřebné techniky. Náv štěvníků se nemohou dočkat ani na rozhraní jižních a středních Čech, na Monínci. Ten se stal rovněž velmi oblíbeným zimním střediskem. (pru) Pavilon operačních oborů dokončen operačních sálech i na centrální ste rilizaci, podotkl Fiala. Strakonická nemocnice v průběhu čtyř let investovala 395 milionů ko run, kromě pavilonu operačních obo rů se akce týkaly dalších devíti budov. Zdroje pocházely ze strukturálních fondů EU, Státního fondu životního prostředí, státního rozpočtu ČR, vý znamnou částku investoval Jiho český kraj coby jediný akcionář ne mocnice a ze svých zdrojů se podíle la také strakonická nemocnice. V příštím roce dokončí vedení nemocnice úpravy gynekologie a další části areálu. Strakonická nemoc nice patří navíc k jedné z nejlépe hodno cených zařízení v zemi. (pru) 4 Aktuální internetové noviny na

5 Zruší nemocniční areál! Dolní areál a horní areál nemocnice. Tak se dnes nazývají jednotlivé části českobudějovické nemocnice. Již brzy bude sloužit pacientům jen ten horní. Areál bývalé Vojenské ne mocnice bude minulostí. Budovy osiří a vše se soustředí do jednoho místa. Důvodem jsou ekonomické úspory a snaha, aby pacienti nemu seli cestovat ve vzdálenosti zhruba půl kilometru mezi jednotlivými od děleními. Dnes je například chirurgie a orto pedie v oddělených částech nemoc ničních areálů. Stejně jako LDN a podobně. Cestu z jednoho nemocničního areálu do druhého by si mohli v bu doucnosti ušetřit jak pacienti, tak zaměstnanci českobudějovické ne mocnice. Její vedení plánuje přesu nout všechna oddělení do budov v horním areálu v ulici Boženy Něm cové. Prostory v dolním areálu, kde dříve bývala vojenská nemocnice, hodlá opustit přibližně do pěti let. Sestěhováním na jedno místo by největší zdravotnické zařízení v kraji mohlo výrazně ušetřit na provozních nákladech. Platíme za vodu v dolním areálu velké peníze, v horním areálu využí váme vlastní vrt, uvedl jako příklad možných úspor Jaroslav Novák, místopředseda představenstva a zá stupce generálního ředitele ne mocnice. Odpadnout by mohly také napří klad organizační starosti, ale i výda je, které dnes musí nemocnice utra tit kvůli zdvojování personálu do slu žeb v obou areálech. Výjimkou nej sou v současnosti ani případy, kdy lékaři kvůli neodkladným zákrokům mezi areály přebíhají nebo přejíždějí na kole. Sestěhování nemocnice do jednoho areálu přinese výhody i pa cientům. Únavné přesuny kvůli jednotlivým vyšetřením se v bu doucnu vyhnou i pacientům. Podle mluvčí nemocnice Ivany Kerlesové teprve příští rok začne vznikat přesnější plán možného stě hování. Jeden volný objekt bude k dispozici po výstavbě nového ob jektu perinatologického centra, které tvoří společně ženské a neonatolo gické oddělení, naznačila jednu z možných variant. Přesun do horního areálu má už za sebou kožní oddělení. Výhody péče soustředěné na jedno místo pocítí od příštího roku také dětští pacienti. O dalším využití budov, které by se stěhováním uvolnily, bude vlastník, kterým je Jihočeský kraj, teprve roz hodovat. (pru) Rekordní počet návštěvníků Podívat se na Jadernou elektrárnu Temelín přijel letos rekordní počet ci zinců. Po loňské historicky nejvyšší roční návštěvnosti Informačního centra padl další rekordní zápis. Nadšeno je vedení elektrárny i mluvčí Marek Sviták. Do poloviny října letošního roku si prohlédlo informační centrum re kordních 2193 cizinců. Dosud nej vyšší počet jich na Temelín přijel v roce 2008 a to Také v po sledních třech měsících roku jsou nahlášeny návštěvy zahraničních skupin. Letošní rekordní zápis by tak mohl atakovat hranici dvou a půl tisí ce lidí. To znamená, že služby pro zá jemce turisty jsou kvalitní, a že se tito lidé živě zajímají o jadernou ener gii, říká Marek Sviták. Stále častěji přijíždějí navštívit Temelín především lidé z Polska. Sta bilní zájem o informace z elektrárny tr vá u sousedů v Rakousku a Ně mecku. Návštěvníci z těchto tří zemí tvoří polo vinu ročního množství cizinců. Začínají více jezdit Číňané. Stále platí, že pře vážnou část zahraničních návštěvníků zastupují studenti středních a vyso kých škol, ale roste i počet zaměst nanců různých zahraničních firem a organizací. V Polsku se hodně mluví o stavbě jaderných bloků a Poláky za jímá, jak fungují. Vznikly tam i cestov ky, které zájemce o jadernou energeti ku osloví a přivezou k nám, podotýká Počet návštěvníků cizinců na Informačním centru JE Temelín mluvčí JETE. Pro Rakousko a Ně mecko je Temelín stále zajímavé téma a skupiny od těchto sousedů k nám jezdí pravidelně. Čína staví řadu no vých bloků a jejich odborníci sbírají poznatky po celém světě a líbí se jim i naše netradiční informační centrum v zámečku Vysoký Hrádek, dodává Jana Gribbinová, vedoucí temelínské ho informačního centra. (pru) Aktuální internetové noviny na 5

6 Rudoarmějci přijíždějí dobýt tuzemské publikum! Jako speciální host vystoupí Helena Vondráčková Pečlivě vybraní zpěváci, tanečníci a hudebníci to je originální, původně armádní, ruský sbor Rudoarmějci. Ti přijíždějí do devíti největších českých koncertních a multifunkčních arén, aby se představili českému publiku. Exkluzivním hostem tohoto legendár ního ruského souboru bude populární zpěvačka Helena Vondráčková se svým repertoárem, ke kterému Rudo armějci již pilně připravují doprovod. Pěvecký sbor Rudoarmějci byl zalo žen v roce 1939 a prošel všemi hrůza mi Velké vlastenecké války. Tento sbor však po válce nezanikl, nýbrž se profe sionalizoval a svými vystoupeními po celém světě si začal budovat meziná rodní proslulost. Od roku 1974 vede soubor generalmajor Viktor Eliseev. V současné době má toto těleso tři sta padesát členů a zahrnuje nejen pěvec ký sbor se svými sólisty, ale také balet, orchestr, dirigenty, choreografy a pří slušníky dalších uměleckých profesí. Rudoarmějci mají vlastní uměleckou školu v centru Moskvy, kam přijímají nejtalentovanější děti a vzdělávají je již od čtyř let. Díky tomu ve sboru Rudo armějci uslyšíme ty nejlepší zpěváky z celého Ruska, v jejichž repertoáru je vše od klasického ruského folkloru až po světovou operu. Za svou dlouhou existenci se sbor Rudoarmějci stal legendou, která vy stupovala při nejvýznamnějších udá lostech po celém světě. Rudoarmějci České Budějovice se např. účastnili zahajovacího cere moniálu Olympijských her v Moskvě, vítali ve Vatikánu papeže Jana Pavla II., hráli před parlamentem v Hel sinkách spolu s Leningrad Cowboys a byli hlavní hvězdou oslav Roku Ruska v Paříži, kde měli přes dvě stě tisíc diváků. Rudoarmějci procestovali všechny světadíly a vždy sklízeli ohromný potlesk a nadšení diváků. Ve Francii v roce 2013 prodali přes tři sta padesát tisíc desek a jejich album se drželo na pátém místě žebříčku pro dejnosti po dobu osmi měsíců. Moskevský sbor přijíždí do České republiky s novým koncertním progra mem pod příznačným názvem RED. Jedná se o fenomenální mix ruských a ukrajinských tradičních písní a tan ců. Publikum se může také těšit na průřez světovou populární hudbou, ja ko jsou například skladby Celine Dion, ERA, The Beatles a mnoha dalších. Nebu dou samozřejmě chybět ani zají mavá taneční vystoupení těch nejlep ších tanečníků souboru. Specialitou choreografa Antoliho Radiuka je kozá ček se šavlemi v ruce, při kterém tanečníkům létají jiskry nad hlavami. Diváky čeká velkolepá show pro celou rodinu plná nejen ruského folk loru, ale především nádherných písní z celého světa, tance a barev v podání těch nejlepších zpěváků a tanečníků z celého Ruska spolu s českou hvěz dou Helenou Vondráčkovou. Šumava zažívá jeden z nejbohatších roků Národní park Šumava prožívá letos ekonomicky velmi úspěšný rok. Díky zodpovědnému hospodaření Správy NP a CHKO Šumava a mnoha získa ným grantům sem proudí desítky mili onů korun. Letos se podařilo připravit a rozjet desítky grantových projektů. Další desítky projektů má Správa par ku v zásobě. Vše v celkové hodnotě 654 milio nů korun. Což je suverénně nejvíc ve více než 22letých dějinách Správy NP a CHKO Šumava, řekl Rozhledu mluvčí parku Pavel Pechoušek. Zapojili jsme do přípravy projektů profesionály. Projekty budeme financo vat jak ze svých zdrojů, tak hlavně z grantových peněz. Samozřejmě, že ne vše najednou, ale postupně, jak se bu dou otevírat jednotlivé grantové výzvy. Důležité je, že jsme s předstihem připra veni, což se ještě před rokem a půl říct nedalo, říká Jiří Kvapil, ekonomický náměstek ředitele NP Šumava. Prostředky z mimořádně dobrého hospodaření samozřejmě zůstanou v regionu, a to ku prospěchu všech. Milovníci Šumavy se tak ještě letos mohou těšit například na zrekonstruo vanou hájenku na Březníku, dva nové mosty přes Roklanský potok na Modravě a přes Studenou Vltavu u Černého kříže, další část šumavské cyklomagistrály u Prášil nebo patnáct nově zrekonstruovaných lesních cest po území Národního parku Šumava, které budou sloužit jak pěším, tak i cyklistům. Spokojenost turistů je pro nás na prvním místě. Musíme jim proto vytvá řet podmínky, které je na Šumavu bu dou lákat. Přijímáme spoluzodpověd nost za regionální rozvoj. Turistická infrastruktura musí být šetrná k přírodě a přitom pojmout kapacitu stále nároč nějších návštěvníků. Budujeme moder ní národní park, kde má vedle divočiny prostor i zhýčkaný turista. Inspirujeme se v národních parcích celé Evropy, protože jsme přesvědčeni, že jedině tak může Šumava obstát v silné konkuren ci, doplňuje Jiří Mánek. Protože jsem sám vášnivým turis tou i cyklistou, tuto zprávu vítám. Čeká nás teď mnohem větší komfort při putování po Šumavě. Zvětší se i bezpečnost turistů. Například díky upraveným cestám jistě ubyde zby tečných úrazů, podotkl také Emil Kintzl z Klubu českých turistů. (pru) 6 Aktuální internetové noviny na

7 Peugeot 308 luxusní štika v automobilovém rybníku Jako jedni z prvních jsme v redakci Rozhledu dostali možnost si vyzkou šet novou generaci hatchbacku Peugeotu 308. Od prvního pohledu bylo jasné, že je to docela jiné auto. Prodejce pan Jaroslav Vadlejch z fir my Auto Kalný mě ještě seznamuje se všemi konstrukčními a designový mi změnami a mně je jasné, že u Peugeota došlo k malé francouz ské revoluci. Nový Peugeot 308 má zcela jiný vzhled. Přední maska již nemá velký otvor pod nárazníkem, výrazně zešik mené přední okno a kulatou záď, ty ty pické znaky předchozí verze. Nová 308 vypadá klasičtěji, určitě i solidněji a lu xusněji, a přitom neztratila svůj pověst ný šarm a sportovní nádech. Je to automobil, který svým atraktivním a klasičtějším vzhledem zaujme mno hem více motoristů. Prostorný a pohodlný Zajímavý je i pohled pod sukni této novinky. Díky nové modulární platfor mě EMP2, využití profilů z vysokopev nostní oceli a například i plastového víka zavazadlového prostoru, nabízí nový Peugeot nejen kompaktnější roz měry, ale i hmotnost proti předchozí verzi sníženou až o 140 kg. To, že nový Peugeot 308 má menší vnější rozměry, vás napadne hned při prvním pohle du. Jasně viditelné jsou kratší před ní a zadní převisy karosérie, které s bočními prolisy a velice atraktivní zádí zvýrazňují sportovního ducha automobilu. O tom, jak důmyslně si konstruktéři pohráli s rozměry, svědčí interiér. Přesto, že je novinka kratší a nižší než předchozí 308, interiér je prostornější a nadprůměr ný. O 40 litrů se na velmi slušných 470 litrů zvětšil i kufr. Peugeot 308 má tak největší kufr v kategorii hatchbacků. Protože jsme však ná rod chatařů, tak ti, kterým tento obří kufr ještě stačit nebude, se mohou těšit na 308 ve verzi kombi, která by se mě la objevit příští rok na jaře. Moderní a luxusní interiér Zcela nový a podle mého názoru i mnohem luxusnější a velmi kvalitně zpracovaný je i celý interiér nové 308. Krásný je malý vo lant, který se pěkně drží a navozuje po cit, že řídíte motoká ru, nebo formuli 1, zajímavé jsou i bu díky umístěné ve vy výšené přístrojové desce. Někomu se tohle řešení, které je známé již z 208, moc nezamlouvá, ale mě problémy sle dovat přístroje nad horním okrajem vo lantu rozhodně nedělalo, naopak, mys lím si, že řidič má větší šanci periferně sledovat stále silnici před sebou. Mladé hračičky asi nadchne i velký dotykový displej ve velikosti tabletu s úhlopříčkou 9,7 pro ovládání klimatizace, podpůr ných prvků řízení, multimédií, navigace, telefonu, PEUGEOT Connect Apps a in formací o parametrech vozu. Potěšení z jízdy Největší změny poznáte při jízdě. I když stará 308 měla také dobré jízdní vlastnosti, novinka ji překonává. Protáhl jsem novou 308 po pošumav ských okreskách a nijak jsem ji nešet řil, až jsem se jí v duchu musel několi krát omluvit. Dala si líbit všechno. Jela jako tramvaj po kolejích. Perfektní sta bilita zadní nápravy mě opravdu pře kvapila a už chápu, proč je nový Peugeot 308 přirovnávaný k VW Golfu. Perfektní je i řazení a brzdy, příjemně zněl i naftový motor 1,6 HDI s výkonem 92 koní, který s odlehčeným Peugeo tem 308 pěkně cvičil. Každý, kdo s ním zatím jel, mně jen potvrdil, že je to nejlepší fran couzský vůz ve své třídě. Podle mě je dobře, že nový Peugeot 308 se vyrábí přímo ve Francii v továrně v So chaux. Všechny motory jsou dodávány z francouzských to váren v Trémery a v Douvrinu. Peugeot 308 je nabízený s motory v benzínové verzi s výkony od 82 do 156 k, u dieselových verzí od 92 do 115 k a ve třech úrovních výba vy Access, Active a Allure. Nejlepší zkušenost je však ta vlastní, proto se přijďte osobně seznámit s tím to výjimečným novým automobilem na testovací jízdy firmy Auto Kalný. (kb) Aktuální internetové noviny na 7

8 Paní Marie Zborníková z Tymákova se jednoznačně rozhodla: Plastová okna a vchodové dveře chci jen od firmy Braun Zastavení první v Tymákově Paní Marie Zborníková bydlí v rodinném domu v Tymákově. Rozhodla se, že netěsnící dřevěná okna vymění za plastová a to postupně na etapy. Nijak si mezi nabídkou českých firem nevybíra la. Domní vala se, že vý měna půjde velmi hlad ce. Jaké zkušenosti měla nám řekla sama: Dozvěděla jsem se o jed né firmě a dohodla se s ní na výměně oken. Ani ve snu mě nena padlo, že by mohly vzniknout nějaké problémy. Zkušenosti byly tristní. Firma nedodělala práci, ani mi neřekla, že ne má zedníka, takže jsem si ho musela sama sehnat. O dodržování nějakých termínů nelze vůbec mluvit. Stále jsem slyšela jen sliby, že její pracovníci přije dou, ale nic se nedělo. Proto jsem smlouvu ukončila. Hledala jsem další firmu, ale už s větší opatrností. Když se jednou člověk spálí, nechce to zažít podruhé. Dozvěděla jsem se o firmě Braun a reference na ní byly výborné. Zavolala jsem jejímu obchodnímu zá stupci panu Josefu Kubecovi a požá dala ho, zda by se nepřijel podívat. Už ten přístup v telefonu mě zbavil určité nejistoty. Pan Kubec přijel přesně na minutu jak jsme se dohodli, prohlédl si okna, vše mi podrobně vysvětlil a udě lal předběžnou kalkulaci. Jedním slo vem úžasné jednání. Druhé milé pře kvapení mě čekalo při samotné výmě ně oken. To byl opravdu koncert. Okna vyměnili bez jediného sebemenšího Jsem naprosto spokojená a šťastná, pochvalu je si spolupráci s firmou Braun paní Marie Zborníková z Tymákova. problému, vzorně si po sobě uklidili, kolem oken mi to vybílili a stará okna odvezli. Pohoda. Montéři mi ještě po mohli dát nábytek na původní místo. Pan Kubec mě ujistil, že při jakémkoli Pan Josef Kubec nám ukazuje celo plošnou kovovou lištu u vchodových dveří. problému mám ihned zavolat. Zatím jsem nevolala, vlastně ano, když jsem se rozhodla pro výměnu venkovních dveří. Opět perfektní přístup a vzorně odvedená práce. Pan Kubec sám volá nebo se i zastaví a zajímá se, zda všechno spolehlivě funguje. Firma Braun se o zákazníka stále zajímá a každý rok mě zve na Oktoberfest do Weidingu. Ukážou nám novinky, pro hlédneme si výrobu a pak společně s klienty firmy, jejich přáteli a majiteli firmy slavíme Oktoberfest. Zastavení druhé v Plzni Černicích Přivítal nás pan Václav Suchý, který zde před 10 lety koupil ro dinný dům a rozhodl se pro jeho rekonstrukci. Její součástí byla i kompletní výměna oken. Proč jste si, pane Suchý, vybral právě firmu Braun? Já jsem firmu Braun vůbec ne znal. Rekonstrukci domu jsem zadal svému známému staviteli panu Korandovi a ten mi doporu čil okna od Brauna. Předpokládám, že jste chtěl nej dříve firmu i její výrobu vidět. Samozřejmě, to je velice důležité, když něco zásadního kupujete. Pro mě je důležité fyzicky vidět výrobek a pokud možno si ho přímo na místě vyzkoušet. To vše jsem zažil ve Weidingu, kde firma sídlí a navíc si prohlédl s panem stavitelem Korandou samo tnou výrobu oken. Původně rodinný dům měl eurookna. Proč jste vyměnil dřevěná okna za plastová? Když jsem viděl původní eurookna, tak Atypické okno s venkovní roletou. jsem ani vteřinu neváhal. Potřebuji kva litu a nemám čas se o okna starat. Pohybuji se v podnikatelském prostře dí, shodou okolností také ve staveb nictví ale v oblasti energetiky a toho volného času je velmi málo. Barvu Na návštěvě v Plzni Černicích zleva: spolumajitel firmy Braun ve Weidingu Georg Braun, majitel rodinního domu pan Václav Suchý a obchodní zástupce firmy Josef Kubec. oken jsem zachoval, aby ladila s okol ními rodinnými domy. Zaznamenal jste nějaký problém s firmou Braun? Žádný. Stala se jen taková drobná věc staviteli Korandovi. Jeho firma měla postavené lešení a nešťastnou náho dou lešení rozbilo sklo u jednoho okna. Zavolali obchodnímu zástupci firmy Braun panu Kubecovi, který okno okamžitě vyměnil, aniž by to mělo vliv na průběh rekonstrukce domu. Jste spokojený s dodanými okny? Naprosto. Nechal jsem si vyměnit i vchodové dveře, namontovat garážo vá vrata, markýzu a venkovní roletu do atypického okna. Ještě uvažuji o ven kovních roletách nebo žaluziích. Všechno od firmy Braun, protože mě přesvědčila, že vyrábí, dodává a mon tují vysoce kvalitní výrobky a disponují stoprocentně spolehlivým servisem. Ocenil jsem i to, že firma Braun nepo žadovala předem žádnou peněžní 4 8 Aktuální internetové noviny na

9 4 zálohu a to je také důležité. Pro mě je to záruka solidnosti a vím, že taková firma má silné finanční zázemí, tradici a sílu. Zastavení třetí v Plzni V činžovním domě ve středu města jsme se setkali s paní Karolinou Roučkovou. Plastová okna v domě včetně vchodových dveří jsou od fir my Braun. Není bez zajímavosti, že rodiče paní Roučkové byli prvními zákazníky firmy Braun. Když jsem se rozhodovala vyměnit okna i vchodové dveře u činžovního do mu měla jsem to nejlepší doporučení od mých rodičů. Plastová okna v rodinném domu mých rodičů za 20 let neměly je dinou závadu, takže jsem vsadila na jistotu. Měla jsem speciální poža davek na vchodové dveře. Protože v činžovním domě je několik podni katelských subjektů například zubní ordinace, potřebovala jsem bytelné domovní dveře se zapuštěnou vel kou poštovní schránkou. Pan Josef Kubec slíbil, že moje požadavky stoprocentně budou splněny. To se také stalo. Při montáži vchodových dveří došlo k zajímavé situaci. Potřebova la jsem zachovat schů dek, ale neměla jsem už dostatek dlaždic na jeho obložení, jen ta kové zbytky. Z toho mála, co jsem našla mi montéři od Setkání před vchodem do činžovního domu v Plzni zleva: Georg Braun, Karolina Roučková a Josef Kubec. Brauna udělali mozaiku a vstupní schůdek obložili. I když tato práce neměla nic společného s montáží vchodových dveří, nebylo monté rům zatěžko splnit moje přání. Vzpomí nám si, jak mě pan Kubec ujistil, že to zvládnou. Jsem na prosto spokojená a jestliže spolu majitel firmy pan Georg Braun říká, že klient musí být nadšený, tak já mezi ně určitě patřím, říká Karolina Roučková. Nejvyšší německé ocenění udělované středním firmám je chloubou firmy Braun ve Weidingu. Kvalita a bezpečnost Našim klientům nabízíme špičkovou kvalitu výrobků, které mají ty nejnovější bez pečnostní prvky. Například u vchodových dveří montu jeme celoplošnou kovovou lištu s třemi bezpečnostními uzamykacími body. Tento systém byl vyvinut u firmy Braun a je patentován. Vchodové dveře také mají seřiditelné panty, kterými přesně doladíme dveře. Máme nesmírně bohatou na bídku nejrůznějších typů vchodových dveří. Troufám si říci, že není klienta, který by si u nás nevybral, tvr dí Josef Kubec. Oskar do Weidingu Firma Braun v minulém měsíci převzala nejvyšší německé ocenění udělované středním fir mám. Podrobnější informace nám sdělil její spolumajitel Georg Braun. Je to nejdůležitější cena mezi středními firmami, která se v Německu uděluje. Někde jsem slyšel, že je to takový podnikatelský Oskar, což je do cela přiléhavý a vystihující pří měr. Do soutěže bylo přihláše no firem z celého Německa a my jsme vyhráli. Šest komisařů hodnotí celou firmu od kvality výrob ků, přes pracovní prostředí, pracovní klima, sociální zázemí až po angažo vání firmy v regionu jako je například podpora nejrůznější spolků a sportov ních klubů. Je to celkový pohled na fir mu. Za existence naší firmy je to popr vé, co jsme takové ocenění převzali. Tak jako my jsme nyní šťastni z této ceny, stejně tak musí být nadšený zá kazník, když mu předáváme hotovou zakázku. Našim firemním sloganem je KVALITA PRO ŽIVOT a cí lem není být největší, ale nejlepší a udělat zákazní ka šťastným. (red) Na letošním Oktoberfestu ve Weidingu bylo hodně veselo. Spolumajitel firmy Georg Braun (vlevo) si zatančil s klienty s Domažlicka, kteří přijeli v krojích. Aktuální internetové noviny na 9

10 Troška dostal Zlatou šupinu Cenu Zlatá šupina dostala od jiho českého hejtmana Jiřího Zimoly šestice významných Jihočechů! Mezi nimi režisér, scenárista Zdeněk Troška, pro něhož je to velmi vý znamné ocenění. Jak sám říká, je to poprvé, co dostal cenu, uznání opravdu doma. Doma jsem tady, v jižních Če chách a nesmírně mě to potěšilo. Vážím si toho, už proto, že jižní Čechy jsou pro mě opravdu tím nej víc, co může být i proto, že zde hledám inspiraci do svých filmů, řekl Zdeněk Troška. Ocenění dostaly osobnosti u příle žitosti oslav 95. výročí vzniku samo statného československého státu. Snažíme se založit tradici spoje ní oslav tohoto státního svátku s oceněním osobností, kteří se význam ným způsobem zasloužili o rozvoj či dobré jméno Jiho českého kraje v různých oblastech, či vykonali jiný prospěšný čin oce ňovaný širokou veřejností, uvedl Zimola. Na základě zaslaných nominací se hejtman rozhodl ocenit autorku projektu Vltavotýnských výtvarných dvorků a galeristku Marii Hanu šovou, dlouholetého ředitele centra pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením v českobudějovické Arpidě Jiřího Jankovského, děkana Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity Otomara Lin harta, jedenáctiletého školáka Ada ma Malečka, který přivoláním sanit ky zachránil život své matce, kterou nalezl doma v bezvědomí, primáře Očního oddělení českobudějovické nemocnice Jana Sattrana a právě režiséra Trošku. Ocenění ve formě zlaté šupiny jsme vybrali proto, že představuje pomyslný symbol štěstí a kores ponduje s rybářstvím, kterým je Jihočeský kraj proslulý, vysvětlil Zimola. (pru) Pøedstavuje se Støední škola dostihového sportu a jezdectví Najdete ji hned vedle závodiště ve Velké Chuchli. Dostihová škola existuje pod různými jmény více než 55 let. Nový ná zev je platný od roku 2006 a ja ko jediná škola v České repub lice je komplexním vzděláva cím zařízením pro přípravu do stihových jezdců a vedoucích pracovníků v oblasti chovu i tréninku dostihových a spor tovních koní. Za dobu své exis tence vychovala více než tisíc absolventů, z nichž se mnozí stali významnými žokeji, trené ry a chovateli. Škola poskytuje vzdělání ve tříle tém oboru Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport. Po úspěšném složení závěrečných zkoušek obdrží absolventi výuční list. Forma studia je denní a dálková. Pak žáci mohou studovat nástav bové studium oboru Trenérství do stihových a sportovních koní, zavr šené maturitní zkouškou. Také je možné studovat čtyřletý obor Chovatelství se zaměřením na dostihový sport, rovněž zakončený maturitní zkouškou. Všechny každodenní aktivity (teo retické i praktické vyučování, simu látory, domov mládeže, školní jídel na, tělocvična) jsou soustředěny v areálu zařízení. Učebny jsou vyba vené interaktivními tabulemi i s no vý mi učebními pomůckami, využívá me multimediální učebny, wi fi aj. Žáci se účastní Hippospol Cupu, seriálu šesti žákovských dostihů v kalendářním roce, jenž vrcholí slavnostním vyhlášením nejlepších jezdců žáků v závěru dostihové se zony. Praktické vyučování probíhá i na smluvních pracovištích nejen ve Velké Chuchli, ale i ve významných chovatelských a tréninkových cen trech po celé České republice. Ve volném čase se žáci věnují aerobiku, stolnímu tenisu, běhání na běhacím stroji, jízdě na cyklotrena žéru, crossovém trenažéru, in linech nebo dostihových simulátorech. Mohou se vyžít se na cyklostezce nebo ve ski parku, v areálu zdraví či v lese s běžeckými cestami. Vypravit se mohou do plaveckých bazénů, sauny a za kulturními akcemi. Harmonogram pro žáky studijního oboru Jezdec a chovatel koní Od 7 do11 hod. probíhá odborný výcvik ve stájích. Teoretická výuka se uskutečňuje od 13 do hod, následuje odborný výcvik ve stájích od 16 do 17 hod a pak je vyhrazen volný čas pro doplňkové sporty. Od 2. ročníku pracují žáci i na smluv ních pracovištích významných tre nérů ve Velké Chuchli (6 11 hod a hod). Kromě toho se podílí na zabezpečení provozu školních stájí od čtvrtka do neděle. Ve 3. roč níku chodí již na reálná pracoviště a ve druhém pololetí se účastní dlouhodobé individuální odborné praxe u různých trenérů po celé ČR. Harmonogram studijního oboru Chovatelství Jednou v týdnu se žáci účastní praxe od 7 do 11 hod, a to ve škol ních stájích nebo na smluvních pra covištích ve sportovních stájích a v chovech dalších druhů hospo dářských zvířat. Ostatní dny v týdnu probíhá od 7.50 do hod teore tická výuka. V každém pololetí škol ního roku vykonávají žáci individuál ní odbornou praxi na různých smluv ních pracovištích. Hodiny praktického vyučování ve dou učitelé praktického vyučování, kteří jsou odborníky na trénink dosti hových a sportovních koní. Na smluvních pracovištích pracují žáci pod dozorem instruktorů profesio nálních trenérů dostihových cvalo vých, klusáckých a trenérů či cviči telů sportovních koní. Ve stájích školy je ustájeno 30 do stihových a sportovních koní, trénu je se na třech dostihových simuláto rech. Výcvik probíhá nejméně 3x týdně, žáci mají navíc možnost jezdit ve volném čase, o víkendech, sou středěních a o prázdninách. Ti, kteří projeví zájem, mohou jezdit na koni v podstatě každý den. V rámci projektu Operační pro gram Praha Adaptabilita (OPPA) s názvem Rozvoj vzdělávacích pro gramů Jezdec a chovatel koní, Chovatelství a Trenérství dostiho vých a sportovních koní ( ) se zlepší matematická, příro dovědná a počítačová gramotnost žá ků a prohloubí počítačová dovednost pedagogických pracovníků. Žáci se zúčastní dvou zahraničních exkurzí s návštěvami nejslavnějších dostihů světa: v dubnu 2014 Velké liverpool ské v Anglii a v září 2014 Ceny Vítěz ného oblouku v Paříži. Každé pololetí se žáci zúčastní v návaznosti na právě probírané učivo dvou tuzemských exkurzí, při nichž si pohovoří s nejlep šími odborníky dostihového sportu v předních českých chovatelských za řízeních, ve veterinárních klinikách, v reprodukčních a inseminačních centrech. Zakoupí se laboratorní po můcky do plánované nové laboratoře. Budou publikovány tři nové odbor né učebnice pro žáky denního i dálko vého studia: Teorie jízdy, Technická zařízení a Výživa a krmivářství. Máte li zájem získat více infor mací, kontaktujte nás. Den otevře ných dveří se koná v pátek , , a vždy v 10 hodin. Adresa: Støední škola dostihového sportu a jezdectví U Závodištì 325/ Praha 5 Velká Chuchle Tel.: , Fax: E mail: www. dostihovaskola.cz 10 Aktuální internetové noviny na

11 Filipínští léčitelé Estela Orbito Palaris Je spirituální lé čitelka, médium a masérka tra dičních filipín ských masáží. Má dar materia lizace, demate rializace, levita ce, promlouvá, žehná a léčí skrze ni Duch Svatý. Je členkou Asociace filipínských léčite lů, Interfaith Spiritual Church, Medicina Alternativa International, je držitelkou certifikátu, který ji opravňuje působit mezinárodně. Její léčitelská praxe trvá již 25 let. Narodila se v Ramon, Isabela na Filipínách. Estela je maminkou tří dětí. Pochází z rodiny slavných filipínských spirituálních léčitelů. Otec byl kazatel a léčitel, který léčil v mnoha částech Filipín. Jejími dědečky, duchovními učite li a duchovními průvodci jsou slavní fili pínští léčitelé Monsignor Marcos Orbito zakladatel Interfaith Spiritual Church a Reverend Alex Orbito prezident Asociace filipínských léčitelů, zakladatel spirituálních center Pyramid of Asia a Pyramid for Light na Filipínách. Estela poprvé navštívila Českou republi ku v červnu 2012, kdy doprovázela své ho dědečka Monsignora Marcose Orbita na jeho duchovní misi v České a Slo venské republice. Od podzimu 2012 vy konává samostatné duchovní mise v Evropě. Českou republiku navštívila už počtvrté. Tento rok bude Estela působit v ČR do Lidé mohou přijít s jakýmkoli zdravotním problémem. Při léčení se Estela dostává do stavu změ něného vědomí, kdy vnímá veškeré druhy negativní energie a bloků v těle, duši, mysli a Duchu člověka, které způsobují onemoc nění. Hlavním předpokladem uzdravení pa cienta je odevzdání se. Právě v momentě odevzdání se dějí největší zázraky, o čemž svědčí mnoho uzdravených a osvoboze ných lidí od jejich nemocí a utrpení. Lokálka slaví sto dvacáté výročí Sto dvacáté výročí provozu slaví le tos pošumavská lokálka na trase Strakonice Vimperk. Provoz na této zhruba 32 kilometrů dlouhé trati, která po většinu trasy kopíruje údolí říčky Volyňky, byl zahájen 15. října Trať je součástí 71kilometrového spo jení Strakonic a Volar. O vybudování železnice se svou vy trvalostí při jednáních s příslušnými úřady zasloužili zástupci menších jiho českých měst. Jejich záměrem bylo dovést již existující trať z Březnice na Příbramsku do Blatné, Strakonic, Setkání s Estelou je výjimečná duchov ní a spirituální zkušenost, zážitek. Člověk se dostává do přímého a živého kontaktu s Duchem Svatým. Tato ener gie vyplavuje negaci z člověka. Lidem se uleví, načerpají sílu a lásku, prožívají zázraky na vlastní oči a kůži. Máte li zájem poznat tuto léčitelskou techniku,stát se duchovním léčitelem, jít do přímého kontaktu s absolutním vědomím a bezpodmínečnou láskou, pak jste srdečně zváni na seminář Estely Orbito Palaris s názvem Jak léčí Bůh?, který se koná od v Peci pod Sněžkou. Od se můžete zúčastnit duchovně zaměřeného pobytu na Fili pínách s názvem Za zázraky Filipín, kde prožijete a poznáte hloubku filipínské kultury, čistotu přírodních národů, nav štívíte svatá a zázračná místa a bytosti, navštívíte spirituální seance, budete rela xovat u moře s tradičními filipínskými masážemi a spirituálním léčením. Robert Orbito Je spirituální lé čitel, kazatel a masér tradič ních filipín ských masáží. Vimperka a dále do Bavorska. Vý stavba trati, která je v současných jízd ních řádech zanesena pod číslem 198, probíhala ve třech etapách. Na podzim 1893 byl jako první zprovozněn úsek ze Strakonic do Vimperka a o šest let později spojily koleje Volary s Lenorou. V létě roku 1900 pak celé dílo završilo dokončení chybějícího úseku mezi Lenorou a Vim per kem. Součástí tohoto posledního úseku je i nejvýše položené nádraží v Česku, kterým je se svými 995 metry na mořem, zastávka Kubova Huť. (pru) Narodil se v severní části Filipín ve městě Ramon, provincii Isabela. Robert je členem Interfaith Spiritual Church, Medicina Alternativa Inter national, je držitelem certifikátu, který ho opravnuje působit mezinárodně. Robert působil v různých zemích Evropy Německo, Rakousko, Dánsko, Švédsko... Vypravuje: Můj otec Jovito a matka Angelita byli požehnáni pěti dětmi, dvěma syny a třemi dcerami a já, Robert, jsem ze sourozenců nejstarší. Otec byl kazatel a léčitel, který léčil v mnoha částech Filipín. Moji předko vé byli slavní filipínští duchovní učitelé a léčitelé Monsignor Marcos Orbito zakladatel Interfaith Spiritual Church a Reverend Alex Orbito prezident Asociace filipínských léčitelů, zakla datel spirituálních center Pyramid of Asia a Pyramid for Light na Filipínách. Od dětství jsem s celou rodinou nav štěvoval mše. Každou sobotu a neděli se konaly mše, které nazýváme Gimong, kde jsem se učili channe ling (jak se stát médiem), učili jsme se zpěvu, kazatelství a léčení. Začal jsem léčit samovolně (bez vlas tního záměru) v 17 letech a po dobu následujících let jsem začal cestovat a léčit pomocí oleje a vody. Toto je technika, kterou používám dodnes. Před léčením promluvím k pacientům, pak následuje společná modlitba, žehnání vody a předmětů, pak Příští rok otevíráme dvě Spirituální ordinace, V Praze ve Studiu Angel s, Wenzigova 5, Praha 2, kde bude působit Myrna Orbito a v Ostravě Tajemství masérny Zámostní 27, Slezská Ostrava (vchod z ulice Jeronýmova), kde bude působit Robert Orbito. Program působení filipínských léčitelů v ostatních městech ČR a SR nalez nete na Věříme, že kompletní spirituální servis pomůže lidem k radosti a uzdravení. Veškeré informace, videa, videorozhovory, televizní reportáže a rozhovory na leznete na nebo pište na mail: trum.cz nebo tel.: V případě, že máte zájem organizovat působení spirituálních léčitelů ve vašem městě, pište na výše zmíněné kontakty. Na všechny zmíněné akce a služby je třeba se předem objednat. Ze srdce přejeme vše krásné, hlubokou duchovní a láskyplnou zkušenost. V úctě organizační tým Estely Orbito Palaris, Roberta Orbita, Myrny Orbito Aktuální internetové noviny na žehnám kokosovým olejem, pak ná sleduje individuální léčení pacientů. Přijít může kdo koli bez rozdílu věku a s jakými koli potížemi. Myrna Dela Cruz Orbito Je spirituální lé čitelka, médium a masérka tradič ních filipínských masáží. Bydlí v Ba rangay Osmena, Cordon, Isa bela, Filipíny. Narodila se 9. dubna 1963 ve městě Lam ag, San Juan, Abra. Říká: Když jsem byla na vysoké ško le, seznámila jsem se s jedním du chovním léčitelem, který k nám přišel léčit nemocné pomocí duchovního lé čení. Sledovala jsem, jak léčí a bylo to tak zajímavé, že jsem si slíbila, že jed nou budu jako on. A tak jsem se po skončení studia na univerzitě stala členkou Interfaith Spiritual Church a šla do semináře, abych se stala reverend kou a nástrojem Ducha Sva té ho. Děkuji Bohu, že mě přijal a já se sta la jeho nástrojem. Tak jsem pokračovala ve své misi a v kapli se po 15 dní posti la a pila jen vodu a modlila se. Po tomto půstu jsem se přidala k Monsignorovi Marcosi Orbitovi, a sta la se na skoro 2 roky jeho pomocnou léčitelkou, až jsem zjistila, že už můžu léčit sama. Tehdy jsem potkala syna Monsignora Marcose Orbita a stala se jeho ženou a mám s ním 5 dětí. Myrna je držitelkou certifikátu, který ji opravnuje působit mezinárodně. PLZEŇ ČTVRTEK v 10 h CENTRUM CESTOU HARMONIE V ŠIPCE 6, PLZEŇ informace + rezervace: e mail: 11

12 Na návštěvě u nejznámějšího českého psychotronika a vizionáře Stanislava Brázdy Praktické tipy na výhry Snažíte se vyhrát ve sportce? Máte nějakou kombinaci čísel, kterou zkou šíte stále znovu? Tušíte, zda vůbec máte šanci na výhru? Podívejte se spolu s námi na toto téma trochu po drobněji. Tentokrát jsme si o sázení povídali s věštcem Stanislavem Brázdou. Sázíte? Využil jste v tomto ohledu ně kdy svých schopností? Když mi bylo asi šest let, tak jsem si vsadil a vyhrál. Ale naši mi za ty peníze koupili kalhoty a od té doby jsem na sázení zanevřel. Uvědomuji si, že šan ce na výhru je jedna ku x milionům. Ještě tak v rámci sportů jsem si ověřil, že to lze vytipovat. Když jsem si to zkoušel, vycházelo mi docela přesně, kdo vyhraje. Nejlépe jsem tipoval žen ský tenis. Já jsem člověk, který jde na jistotu. Kdo věří, že sázením vydělá, ži je v pouhém snu. K tomu, abych to do kázal, aplikuji jednoduchý test a už jsem řadě lidí ukázal, že jejich vize vý hry je nereálná. Když za vámi přesto někdo přijde a žádá o pomoc, protože chce vyhrát. Jste schopen mu poradit? Kontakt: STANISLAV BRÁZDA mobil: e mail: s.cz Neumím zjistit, v čem vyhraje, ale mo hu mu sdělit vhodné datum, kdy jsou jeho vyhlídky lepší, nebo kdy může sám přijít na to, co by mu mohlo při nést finanční úspěch. Já, jak už jsem řekl, nesázím. Věřím ale na bur zu, to jsem vy zkoušel. Vzal jsem z banky mili on a kyvadlem jsem si z mnoha firem jednu vy bral. Zjistil jsem si, kdy mám svůj milion vložit do akcií. Šlo mi o krátkodobý vklad, orientačně jsem si řekl, že za 14 dní akcie zase pro dám. Tehdy jsem za těch 14 dní vydělal korun. Je nějaký konkrétní čas, den, kdy by chom mohli mít obecně při sázení ví ce štěstí? Nejcitlivější jsme kolem poledne a nej lepší den je pátek. Dvanáctka jako ta ková má v tomto význam. Je to osud a je dvanáct aspektů, které jsem rozkó doval, jež hrají roli v souvislosti s vý hrou. Je to o štěstí, intuici atd. Když máte pro klienta určit vhodný den ať už jde o klasické sázení nebo o spekulace na burze. S čím pra cujete? Pracuji s kyvadlem. Už mnoho lidí při šlo, abych jim vyvěštil, jak a zda mo hou vyhrát. Mnozí opravdu vyhráli, což potvrdila i řada diváků TV, kde jsem mimo jiné i toto věštil. Soustředím se, uvedu se do nižší hladiny vědomí a vi dím to před sebou čísla, data, kalen dáře atd. Vidím například i křivku burzy, tedy časový úsek a jaký bude vývoj, jak to půjde. Určitě bych na stanovení data k pokusu o vý hru nepouží val normální kar ty, tam dochází k osobnímu ovliv nění. Ale pro lidi, kteří s kartami za cházet umějí, jsem vymyslel speciální karty. Pomocí karet si sestaví sinusoidu, která jim ukáže, jak na tom jsou, kdy přijde příhodný čas Můžete prozradit našim čtenářům ně jaké triky. Jak a čím mohou své šan ce na případnou výhru zvýšit? Už jsem říkal, že na sázení je vhodný čas kolem dvanácté hodiny v poled ne, to jsme naladěni. Magické dny jsou Na karty Stanislava Brázdy je nyní výrazná sleva. Místo původních 275 Kč koupíte nyní jeden balíček ka ret za 200 Kč. Karty lze koupit v redakci Rozhledu, Ví deňská 218, Klatovy a v redakci Plzeňského rozhledu, Havlíčkova 5, Plzeň. Karty si také můžete objednat telefonicky na číslech anebo Karty vám pošleme na dobírku. Jejich cena bude navýšena o poštovné. Při poslání jednoho balíčku karet zaplatíte za poštovné 84 Kč, po kud si objednáte dvoje karty, je poštovné 90 Kč. třetí, dvanáctý a jednadvacátý v kaž dém měsíci. To může využít a vyzkou šet kdokoli. Lidské tělo je anténa. K vý hře nám pomáhá šest smyslů, intuice. Aby se šance zvýšila, je nutné dosáh nout frekvenčně dál, než je běžně mož né naším tělem, tou anténou. Já tvr dím, že kyvadla, přívěsky a talismany jsou prvky, které mají rovněž svou frek venci a ovlivní naši frekvenci. Když je použijeme, pomohou. Intuice se akti vuje modrou barvou. Je tak dobré mít při sobě modrý kámen a držet ho v ru ce, když chceme přijít na to, co máme udělat, abychom vyhráli, přemýšlíme, jaká čísla vsadit. Další pomůckou je modré světlo. Do modrého světla je dobré dívat se zhruba 3 minuty, to pro budí náš šestý smysl. Kombinace 12. hodiny, což je 13 hodin letního času, dnů 3, 12 a 21 v měsíci, informací o znamení, které jsem nastínil a modrého světla, to už by mělo účinkovat! Kdo nic nezkusí, nic nezkazí, ale také nezís ká. Je třeba mít na paměti, že když se rozhodnete zkusit štěstí, tak první, co vás např. ve h dvanáctého, na padne, to je to správné řešení. To je tře ba jít zrealizovat. Např. pokud vás na padnou čísla, tak si je napsat a vsadit, pokud vás napadne koupit los, či dát si náhodný tip, tak to ihned udělat. Děkujeme za rozhovor. (zem) Informační střediska Správy NP a CHKO Šumava letos vydělala nejvíc peněz ve své historii. Turisty tu láká nové atraktivní zboží. Nově jsou zde navíc v prodeji i nové plyšové hračky třináct druhů zví řátek, které mají svůj domov na Šumavě. Správa šumavského parku také plánuje otevření specializované prodejny suvenýrů z Národního par ku Šumava. Meziroční tržby ve srovnání s loňským rokem narostly o 25 pro cent. Marketingové oddělení Sprá vy NP a CHKO Šumava si nechalo vyhotovit průzkum trhu a potřeb návštěvníků Šumavy, zároveň se inspi rovalo v mnoha informačních střediscích v zahraničí a přichází s novou koncepcí, která je ušitá na Plyšáci vydělávají míru nejfrekventovanějšímu náv štěvníkovi, kterou je rodina s dětmi. Naší strategií je mít na pultech zbo ží, které táhne a potěší, vysvětluje důvody vyšších tržeb Jiří Mánek, ře ditel Správy parku. Novinkou, která je na pultech in formačních středisek, je 13 druhů plyšových zvířat, která patří mezi původní šumavské druhy je to na příklad rys, vlk, liška, ježek, netopýr. V nabídce je dokonce i plyšový tet řev. Každý plyšák je navíc opatřený speciální kartičkou, která prozrazuje dětem, jak se zvíře jmenuje, kde a jak žije, jaké má stopy a mnoho dalších zajímavých informací. Tyto suvenýry se stávají obrovským lá kadlem pro každého návštěvníka Šumavy. (pru) 12 Aktuální internetové noviny na

13 Revitalizace sídliště Portyč pokračuje Město Písek zahájilo druhou etapu revitalizace sídliště Portyč, při níž mimo jiné vznikne 50 parkovacích míst. Odhadované náklady na pro jekt jsou za více než 46 milionů ko run. Práce by měly v případě přízni vých klimatických zimních podmí nek skončit do září roku Revitalizace sídliště kromě vzniku Projekt už měl původně začít před několika měsíci. Jeho zahájení však zbrzdilo odvolání neúspěšného účastníka výběrového řízení na zho tovitele stavby. Projekt je realizován v rámci Integrovaného programu města Písek zóna Portyč a je z 85 procent financován z evropského projektu ROP Jihozápad. Finanční nových parkovacích míst poblíž Pražské ulice zahrnuje například úpravy veřejného prostranství, ko munikací a chodníků. Přibude nové osvětlení a upra vena bude také zeleň, včetně chod níčků v zeleni a odpočinkových os trůvků, které budou osazené lavička mi, přístřešky na kontejnery pro tří děný a směsný odpad, řekl Rozhle du mluvčí radnice Roman Ondřich. spoluúčast města Písku činí téměř sedm milionů korun. Jedná se tak o jednu z největších letošních investičních akcí města, uvedl Ondřich. Sídliště Portyč je součástí Pražského předměstí. To se nachází na severu Písku, na levém břehu Otavy, poblíž tranzitní komu nikace I/20 a železniční trati. Na sídlišti Portyč žije více než 4000 obyvatel. (pru) Aktuální internetové noviny na 13

14 ŘÁDKOVÁ INZERCE ŘÁDKOVÁ INZERCE ŘÁDKOVÁ INZERCE ŘÁDKOVÁ INZERCE PRÁCE z domu montáž vý robků. Pro informace pište SMS s adresou na tel: KŘI PM KOUPÍM stará křesla vyr a jiný nábytek z těchto let, dále lustry, lampi ky, hodiny, hodinky, obrazy, Plakáty budova telské, staré pohlednice, atd. tel PM A PRODÁM závěsný plynový kotel Junkers na zemní plyn. Typ ZSE 244 MSK23, rok výr Cena Kč. Tel.: PM KOUPÍM časopisy o porce lánových panenkách. Bro žury se jmenují Dámy mi nulých epoch. Tel.: PM KOUPÍM mobilní buňku ne bo maringotku, i v horším stavu. Možno i více kusů. Nabídněte doprava za jištěna. Tel.: , PM KOUPÍM betonové panely, větší množství, případně panelové silážní jámy i panelové cesty. Tel.: PM KOUPÍM starší pásový bagr tun s točnou a kolový čelní nakladač (HON), případně i pásový čelní. Dále vibrační dvou válec na zeminu do 2 tun. Tel.: PM KOUPÍM staré bakelit. rá dio Talisman, Philips, Telefunken aj. Staré ho dinky Omega, Heuer, Glasshütte, Prim aj., se stopkami i bez. Porce lánové sošky, sklo, lustr + lampičky, obrazy, hračky plechové a bakelit., náby tek, knihy, housle, trum petu aj. staré věci do r Sběratel. Tel.: PM Z POZŮSTALOSTI starý nábytek: Kredenc, skříň, špajz, stůl, ložnici, truhlu, voj. kufr, dále hodiny, obra zy kafemlýnek, lit. bábovku, kořenky, hrnečky, porcelán. figurky, vázy, skleněnou karafu a skleničky aj. věci z domácnosti do r Tel.: Plzeň město. PM KOUPÍM nové i použité au to moto díly: Jawa, ČZ, pří věsný vozík PAV, sajdkáru, BMW aj. Tatra, Škoda Spartak, Octavia, STW, 1000 MB, 110 R aj. Knihy o motorismu, auto moto příručky, prospekty, plaká ty, staré hračky, plechovky od oleje, reklamní auto ce dule. Dále starou vzdu chov ku zlamovací,vojen skou, pouťovou, vzducho vou pistoli, flobertku. Dě ku ji za nabídku přijedu Tel.: PM STARÉ vojenské věci pro dáte nejlépe sběrateli! Koupím bajonet, dýku, kordík, lovecký tesák, šav li, helmu, trop. klobouk, uniformu, maskovací ob lečení, opasek, opask. přezku, pouzdro na pistoli, zásobníky a bedny od mu nice, dalekohled, puškoh led, vysílačku + sluchát ka, čutoru, ešus, teletinu, odznaky a vyznamenání, nášivky, leteckou kuklu, bundu, kombinézu, vrtuli, palubní ukazatele a sou částky z letadel, tech. pří ručky, knihy o vojácích aj. voj. pozůstatky až do r Přijedu, děkuji. Tel.: PM KOUPÍM staré obrazy če ských i cizích autorů s ná mětem krajina, lovecké zá tiší, portréty, dívčí akty, lo dě na moři, vojenské moti vy, postavy v krojích aj. (i špinavé a poškoz. nebo jen rám). Dále porc. a ko vové sošky, mince, hračky, knihy, hodinky, vyznamená ní, ván. ozdoby, pohledni ce, betlém aj. staré a staro žitné věci do r Děkuji za nabídku přijedu. Tel.: PM KOUPÍM staré, již nepo třebné housle s pouzdrem i bez pouzdra, dále violu, violoncello, trumpetu, les ní roh, tubu, voj. polnici, klarinet aj. staré nástroje. Sběratel přijedu. Tel.: PM NÁBYTEK našich babiček vyr. do r VÝKUP RE NOVACE PRODEJ (chro movaný, dýhovaný, sel ský), lustry, hodiny, obrazy a různé staré věci na deko raci, možnost vyklizení celé pozůstalosti. Zn. PŘIJE DU.Tel.: , pa PM KOUPÍM šavli, bajonet, letecký kordík, lovecký tesák, mysliveckou brašnu, lesní roh, hous le, vojenskou vzduchov ku, celtu, medaile, vy znamenání (vzorný vo ják, za obranu vlasti, vo jenské učiliště, za budo vání vlasti apod. až do r. 1989), kovový model děla, tanku, automobilu, parní stroj apod. Tel.: PM STARÉ fotoaparáty (Fle xaret, Mikroma, Stereo mikroma, Leica, měchové aj.) barometr, theodolit, vánoční ozdoby, loutky, panenky a dětské poko jíčky, vláčky, plechová a bakelitová autíčka, liti nové formy na bábovku, lí vanečník apod. Tel.: PM KOUPÍM vše z pozůstalosti nábytek, lustry, lampič ky, sklo, porcelán (hrnky s motivem Prodané ne věsty, dětí, kytičky), ko řenky, sošky tanečnic, akty, zvířátka, svícny, ob razy, kresby, i samotné rá my, hodiny, lampová ra dia, knihy a časopisy o automobilismu, vše skautské a junácké, po hlednice a starou bižuterii. Tel.: PM KOUPÍM vojenské věci z I. a II. svět. války: Přilby, bo dáky, dýky, šavle, vy znamenání, uniformy, his torické pušky, a pistole a další militárie. Platba ihned po domluvě. Tel.: PM PRODÁM mobilní buňku, Slušovickou, rozměry 6m x 3m x 3m, vnější opláštění dřevěné palubky a Ejpo vickou 5 6m x 3m x 3m více kusů, vnější opláštění jemně vlnitý hliníkový plech. Vnitřní rozvod elek třiny vč. jističů a osvět le ní. Podlaha, strop a stěny zateplené. Dále mobilní kontejnerovou dvojbuňku, zánovní plast. okna, plast. rolety, standardní vyba vení včetně klimatizace. Rozměr 6,5x2,40x2,80 m, vhodná pro kancelář. Buňky jsou v pěkném sta vu. Cena od , Kč. Zajištění dopravy na místo určení. Tel.: PM NOVÁ dřevěná zdvojená okna 6 ks rozměru 106 x 176 cm, cena Kč za kus, zdarma dopravím na místo, tel RR PRODÁM nahrabávač 2 ks 6ti metrové, výrobce Rož mitál pod Třemšínem a lis UNIBAL na seno a slámu. Dále balíky se senem prů měr 125 cm z oblasti Šumavy Srní. Při komplet ním odběru sleva. Tel.: PM MLADÍ manželé shání ke koupi starší chalupu nebo RD do 400 tis., vhodnou k rekonstrukci, sociální za řízení a zahrada výhodou, velké opravy nejsou pře kážkou, tel.: RR PRODÁM nebo dlouhodobě pronajmu větší RD 2 km od Konst. Lázní, vhodný i ke komerčnímu využití, velká stodola, kotelna, zahrada, projekt na rekonstrukci hotov. Tel.: PRODÁM zahrádku v osob ním vlastnictví s menší chatkou na hezkém, klid ném místě v okrajové části Prachatic, ovocné stromy, vlastní studna, elektřina, levně, 169 tisíc, tel.: RR MLADÁ rodina koupí skromnější chalupu do 300 tis. Kč, vhodnou k opravě, tel.: RR PRODÁM Fiat Multipla 6 míst, dobrý stav, spoleh livý. EKO daň zaplacena. Tel.: KOUPÍM staré motorky JAWA, ČZ, BMW a jiné, plus náhradní díly. Platba ihned po domluvě. Tel: PM PRODÁM nákladní auto mobil V3S, třístranný sklápěč, v provozním sta vu a k tomu sadu kol. Velmi pěkný motor, převo dovka řízení, vše dobrý stav. Cena Kč. Dále prodám Liaz Tram bus se zadní a přední hnanou nápravou, uzaví rání diferenciálu, třístran ný sklá pěč dvě korby, velká sklápěcí na obilí a standardní S3 korba. Cena Kč. Tel.: PM PRODÁM díly na Avii 31 r.v pětistupňovou pře vo dovkou, pěkné pneu včet ně disků, světla atd. Tel.: PM PRODÁM motorovou sedmi metrovou loď s malou kaju tou, německé výroby se Z no hou a se zabudovaným, nefunkčním osmiválcovým karburátorovým mo torem GMC, včetně dvounápra vového brzděného přívěsu. Plzeňský kraj. Cena k jedná ní Kč. Tel.: PM KOUPÍM Jawa 350 typ a i poškozené, tel.: RR PRODÁM Avii Furgon v pěkném stavu, včetně za budovaného nezávislého topení. Cena Kč. Dále Avii odtahový speci ál. Cena Kč. Tel.: PM Koupím za Vaši cenu do soukromé sbírky motocykly a náhradní díly značek JAWA, ČZ, PRAGA, OGAR od r.v do r.v s doklady i bez. Tel RR Aktuální internetové noviny na

15 ŘÁDKOVÁ INZERCE ŘÁDKOVÁ INZERCE ŘÁDKOVÁ INZERCE ŘÁDKOVÁ INZERCE PRODÁM 4 ks plechové ráfky na Renault 4 x 100 mm, 15 palců, nové nepou žité. Cena 700 Kč/ks. Tel.: Koupím laminátovou nebo plechovou sajdkáru Velorex, Tůma, a přívěsný vozík PAV ke starším motocyklům zn. Jawa, ČZ. Popří padě jen díly, nabídněte. Tel RR KOUPÍM traktor Zetor nižší i vyšší řadu, popř. Zetor Krystal, s předním náho nem i bez. Nabídněte. Tel.: , PM LIEBEVOLLER, sehr netter, gutsituierter Herr mit sehr gutem Beruf, sucht hübs che, nette Frau aus Tsche chien für eine feste Be ziehung, Alter ca Jahre. Ich wohne bei Regens burg, habe viele Hobbies wie wandern, Musik etc. und kann Ihnen sehr viel bieten. Ich stehe mit beiden Beinen fest im Leben, beruflich, wie pri vat. Freu mich auf Ant wort, bitte mit aktuellen Foto! Karl Ries, Rödl ber gstr. 4a, Nittendorf/ Undorf, Deutschland, Tel.: 09494/ RR /185 sportovní postavy hledá ženu, pokud možno Rokycansko Berounsko (není podmínkou). Tel.: PM /180 hledá pohodovou ženu k návštěvám relax center a výletu do Paříže. Zn.: Foto napoví. Tel.: PM NĚMEC pevná láska, tel.: EKOLOGICKÁ likvidace vra ků osobních a nákladních aut, vraky odvezeme a vše potřebné rychle vyřídíme. Vykoupíme starší stavební stroje, nákl. automobily a zemědělské stroje. Dále provádíme demontáž oce lových konstrukcí a budov (sila apod.) a výkup že lezného šrotu. Tel.: PM PRODÁM volant s pedály na Play Station 2 za 400 Kč. Tel.: DIAGNOSTICKÝ přístroj OBERON zjistí okamžitý Váš zdravotní stav, zjistí parazity, drobnější pro blémy odstraní ihned, váž nější zmírní metodou ME TATERAPIE. Více na www. emma.xf.cz obj. na RR MÁTE doma nábytek a nevíte co s ním??? NÁ BYTEK do roku 1980 a bytové doplňky (lustry, lampy, křesla apod.) zdarma odvezu, vykou pím, zprostředkuji pro dej za odvoz. T.: / E.:info: znam.cz. Stačí napsat SMS nebo prozvonit. Odpovím. RR Chtěla bych se sblížit s nekuřákem a nepijanem, který má chuť nejen na tanec. Marie, 75, Netolice ( ) T.: ! Alena,65,- Malšice. Najde se pohodový nekuřák z JČ se srdcem na dlani? Osobní schůzka potěší! Hledá se muž na úrovni, živel jako já! Jsem zajištěná, inteligentní žena! Dana (54, okolí ČB), t Romana/39, Čes.Kr. hledá tolerantního chlapa, kterému nevadí děti. Všestranné zájmy , setkání napoví! Poskytuje EMA Europe s.r.o., 1 min/70 Kč vč. DPH, www. platmobilem.cz, COTON DE TULEAR. Pro dám štěňátka bez PP po vý stavně úspěšných předcích. Malý pejsek s nelína jící bavl níkovou srstí nevyžaduje stři hovou úpra vu, jenom se pro česává. Je antide pre siv ní, vhodný i pro aler giky. Je bdě lý a ostra žitý, ale zbytečně ne štěká. Vhodný na canis te rapii. Oblíbený pro vý stiž nou a přizpůso bivou povahu. Miláček celé ro diny, lásku Nehledám starého bručouna, ale fajn pána, který nepohrdne občasným milováním, a měl by pro mě pochopení a čas. Jsem Jaruška, temperamentní ženská z vesnice! Písecko! Zavolej mi kód AKK67 FOTKY! Hříšné, sexy, obnažené... chceš? Napiš si o ně SMS ve tvaru 28NUT a text na Trápit se tím, že pro některé muže nejsem zrovna ideální ženskou nemá smysl. Jsem baculka se smyslem pro humor a srdcem na dlani! Nejen v sexu ti snesu modré z nebe! Dáša 47, ČB. Volej kód RAB87 Ženská krev a mlíko! Velká prsa! Volej na tel.: , 5Kč/min. EMA Europe, Materna, 18+, 1sms/max.40Kč, 1min/max.80Kč, rád bere i oplácí s na d šením. Kup ní smlouva při odběru. Do dobrých ru kou. www. hajami talis man.wz.cz, e mail: sms ne, RR POHLÍDÁM vašeho psa o vaší dovolené i jindy. K dis pozici také vytápěný prostor, zateplené kotce. Zkušený chovatel, vý cvikář, etolog. Plzeňský kraj. Tel.: PM Další číslo Jihočeského rozhledu vyjde Uzávěrka řádkové inzerce je 22. listopadu 2013 Měsíčník rozšiřovaný zdarma do domácností a firem Vydává Vogel Medien International, s. r. o., se sídlem Vídeňská 218, Klatovy, IČ: Zakladatel: Ing. Richard Vogel Jednatel: Mgr. Josef Šesták, mobil: tel.: fax: e mail: rozhled.cz Havlíčkova 5, Plzeň tel.: , tel./fax: Šéfredaktorka: Mgr. Jana Mertová mobil: , e mail: Regionální redakce: tel.: e mail: Obchodní poradci: mobil: Miloslav Nešpor, mobil: e mail: Miloslav Šrámek, mobil: e mail: Irena Poláková, mobil: e mail: Václav Zickler, mobil: Sekretariát, soukromá inzerce: Květoslava Spoustová mobil: , tel.: e Grafické studio: Irena Bourová mobil: e mail: Korektor: Mgr. Miloslav Fait tel.: Tiskne NOVOTISK, s.r.o., tiskárna Praha Malešice, U Stavo servisu 1, Praha 10, rozšiřuje Media servis, s.r.o., registrováno MK ČR E Redakce nenese odpovědnost za obsah placené inzerce a článků označených (pr) a (pi). Aktuální internetové noviny na 15

16

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE Strana 1 24.11.2014 PŮJČOVNY KOL ČD Doplňková služba ČD funguje již od roku 2003. V provozu od dubna do října každého roku (některé půjčovny celoročně) V roce 2014 aktuálně

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

PROJEKT VEŘEJNÉ REKR EAČNÍ DOPRAVY V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAV A ZELENÉ AUTOBUSY VYHODNOCENÍ SEZÓNY 2015 NA PROJEKT ZELENÉ AUTOBUSY V ROCE 2015 PŘISPĚLY

PROJEKT VEŘEJNÉ REKR EAČNÍ DOPRAVY V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAV A ZELENÉ AUTOBUSY VYHODNOCENÍ SEZÓNY 2015 NA PROJEKT ZELENÉ AUTOBUSY V ROCE 2015 PŘISPĚLY PROJEKT VEŘEJNÉ REKR EAČNÍ DOPRAVY V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAV A ZELENÉ AUTOBUSY VYHODNOCENÍ SEZÓNY 2015 NA PROJEKT ZELENÉ AUTOBUSY V ROCE 2015 PŘISPĚLY PLZEŇSKÝ A JIHOČESKÝ KRAJ 1 OBSAH: ZELENÉ AUTOBUSY Vyhodnocení

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně Otevření první veřejné CNG stanice v Brně V Brně dne 3. 4. 2007 - Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., zahájila provoz nové plnicí stanice CNG, určené pro automobilovou dopravu a pro užitková vozidla

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Hotel monínec*** 70 km od prahy 84 lůžek ve 32 pokojích Restaurace s terasou až pro 150 hostů Wellness centrum

Hotel monínec*** 70 km od prahy 84 lůžek ve 32 pokojích Restaurace s terasou až pro 150 hostů Wellness centrum Svatby weddings Hotel monínec*** 70 km od prahy 84 lůžek ve 32 pokojích Restaurace s terasou až pro 150 hostů Wellness centrum Vážění přátelé, je mi ctí, že Vás mohu oslovit s nabídkou pořádání svateb

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 AKADE Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 1 AKADE Šéfredaktor: Lucie Jurečková Obsah Jaro u koní... 3-4 Kutálení sýrů... 5 Zástupce šéfredaktora: Andrea Bartoňová Redakce: Soňa Richterová Kateřina

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Tentokráte velmi stručně. Záplavy nepříjemně zasáhly i projekt RTVND

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 V letech 2005 2006, tedy v době, kdy byl Jiří Paroubek předsedou české vlády, získal díky jeho aktivitám Ústecký kraj cca 11 mld. Kč Peníze

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU PÁTEK 11.4. ODBORNÝ A KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU konané ve dnech od 11. 4. do 13. 4. 2014 10.00 hod. Slavnostní zahájení 22. ročníku výstavy 11.30, 13.30 a 16.30 hod.

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní meziroční srovnání vývoje trhu ojetých vozidel. Naše společnost se v oboru profiluje 24.

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova 2009 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova pro seniory. Byl to pro nás velký okamžik, po několika

Více

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku:

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku: LIPNO BEZ BARIÉR Lipno bez bariér je jediný produkt svého druhu obsahující komplexní nabídku s celoročním využitím nejen pro handicapované, a to díky svým synergickým efektům. Přednosti: vše na jednom

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer V lednu proběhly v České republice první přímé prezidentské volby. Předvolební přípravy i průběh voleb pečlivě sledovali také žáci naší školy. Přečtěte si, co o tom všem napsali: Filip Jakš: V pátek 11.

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619;účet: 4438771/0100

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Kalkulátor cen energií kalkulator.tzb-info.cz

Kalkulátor cen energií kalkulator.tzb-info.cz Kalkulátor cen energií kalkulator.tzb-info.cz TZB-info Největší oborový portál pro stavebnictví, úspory energií a technická zařízení budov v ČR a na Slovensku Vaše reklama za jedny peníze ve dvou zemích

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

ASPEKTA Trading s.r.o. Rokycanská třída 62 312 00 Plzeň Tel: +420 377 260 122 Fax: +420 377 260 134 www.aspekta.cz

ASPEKTA Trading s.r.o. Rokycanská třída 62 312 00 Plzeň Tel: +420 377 260 122 Fax: +420 377 260 134 www.aspekta.cz ASPEKTA Trading s.r.o. ASPEKTA Trading s.r.o. Rokycanská třída 62 312 00 Plzeň Tel: +420 377 260 122 Fax: +420 377 260 134 www.aspekta.cz MAZDA. ODVážně jiná. zoom-zoom představujeme novou mazdu6 Ve verzi

Více

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice mariorozensky.cz Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice Možná jste již zaslechli mé oblíbené tvrzení, že pouze 2 % obchodníků využívají affiliate marketing. Affiliate trh sice neustále

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Page 1 of 5 2. 5. 2013 poslední aktualizace: 2. 5. 2013 02:06 Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Jan Sochor Editor HN V odměňování šéfů českých firem hraje stále větší roli to, jak se

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní meziroční srovnání vývoje trhu ojetých vozidel. Naše společnost se v oboru profiluje 24.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 663, e-mail: tiskove@mmr.cz Horská služba ČR, o.p.s. se sídlem ve Špindlerově Mlýně 260, 543 51, e-mail:

Více

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě 2865 20. CESTOVNÍ NÁHRADY uve de né části sedmé záko ní ku práce je řeše no poskyt nu tí ces tov ních náh rad zaměst nan ci zaměst na va te le, který není uve den v 109 odst. 3 záko ní ku práce (zde je

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

BELETRIE, LITERATURA FAKTU, P ÍB HY

BELETRIE, LITERATURA FAKTU, P ÍB HY BELETRIE, LITERATURA FAKTU, P ÍB HY TOP 10 2010 2015 25 Bill O Hanlon Lenochova cesta k úsp chu P EKLAD OND EJ FAFEJTA Autor ve své knize vyvrací oblíbenou p edstavu, že k úsp chu pot ebujeme silnou v

Více

Dirigent jako vůdčí umělecká osobnost.

Dirigent jako vůdčí umělecká osobnost. Přednáška 28. 6. 2011 na konferenci Mario Klemens Dirigent jako vůdčí umělecká osobnost. Položíme- li si otázku, zda dirigent vede, nebo řídí, poznáme, že vlastně oboje, jen v každé etapě jeho spolupráce

Více

1. číslo čtvrtletníku

1. číslo čtvrtletníku 1. číslo čtvrtletníku ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 SLOVO NA ÚVOD VZPOMÍNÁME NA PRÁZDNINY Nejoblíbenější věc z celého školního roku skončila. Myslíme tím prázdniny. A my jsme se opět vrátili do svých školních

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ. HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9

PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ. HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9 PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9 Klient: Připravil: Canaba development, s.r.o. Zdeněk Špetlík Akropolis reality s.r.o. tel.: +420 731 303 055 e-mail: zdenek.spetlik@akropolisreality.cz

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ. HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9

PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ. HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9 PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9 Klient: Připravil: Canaba development, s.r.o. Zdeněk Špetlík tel.: +420 731 303 055 e-mail: zdenek.spetlik@akropolisreality.cz CANABA developoment,

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

PŘIHLAŠTE SE NEZÁVAZNĚ DO NOVÉHO ROČNÍKU NA WWW.INVESTOVANIHROU.CZ

PŘIHLAŠTE SE NEZÁVAZNĚ DO NOVÉHO ROČNÍKU NA WWW.INVESTOVANIHROU.CZ NOVÝ ROČNÍK 2015 / 2016 kurzu finanční gramotnosti pro SŠ a 2st.ZŠ Nejjednodušší cesta k nadstandardní výuce osobních financí a podnikání Nementorujeme, hrajeme si Děti se baví, učitelům tím šetří práci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více