Prezidenti kritizují. spojení s Rakouskem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezidenti kritizují. spojení s Rakouskem"

Transkript

1 Prezidenti kritizují Redakce KLATOVY, Vídeňská 218, tel.: ; tel./fax: E mail: spojení s Rakouskem Český prezident Miloš Zeman a jeho rakouský protějšek Heinz Fischer se setkali v Českém Krumlově. Oba se shodli na kritice dopravního spojení mezi Českou republikou a Rakouskem. Platí to podle nich především pro úseky mezi Vídní a Prahou a mezi Lincem a Českými Budějovice. Kromě toho probírali také problematiku Jaderné elektrárny Temelín nebo případné rozšíření zemí visegrádské skupiny o Rakousko. Není možné, aby železniční spojení mezi Vídní a Prahou trvalo dvojnásobně dlouhou dobu než spojení mezi Vídní a Salcburkem. To se musí měnit, uvedl Heinz Fischer.... pokračování na straně 3 s Redakce PLZEŇ, Havlíčkova 5, tel.: ; tel./fax: , inzerce: tel.: E mail: Ročník:

2 Nemocnice transparentně a účelně hospodaří Podle Nejvyššího kontrolního úřadu Nemocnice Písek dobře a transpa rentně hospodaří. Vyplývá to ze zá věrů kontroly úřadu, která se bě hem letošních prázdnin zaměřila na státní dotace poskytnuté v letech na nákup zdravotnické techniky. Závěrečný protokol kon statuje, že finance byly využity správně. Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil zejména na čerpání a používání pe něz v rámci programu Podpora roz voje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví. Obsa hem kontroly byl nákup po čítačového tomografu neboli CT za 16 milionů korun v roce Analy zovány byly položky jako úče lovost nákupu, administrace výbě rového řízení, využití dotačních pro středků i dodržování legislativních rámců všech těchto procesů. Pří stroj, který využíváme v radiologii k diagnostice chorob takřka všech systémů, ročně vyšetří takřka 12 ti síc pacientů, připomíná předmět kontroly ředitel Jiří Holan. Jak vyplývá ze závěrů kontrolního protokolu, písecká nemocnice ob stála se ctí. Kontroloři konstatovali, že prověřované akce splnily opod statněnost investičního záměru, který byl zpracován průkazným způsobem a v souladu s předpisy. Výběr dodavatele zdravotnické techniky (firmy Audioscan, spol. s. r. o.) byl v písecké nemocnici transparentní a nestranný a kupní smlouvy jsou uzavřeny v souladu s podmínkami vyplývajícími z vý běrového řízení. (pru) Monte Cristo, Excalibur, Láska je lás ka, Elixír, Obraz Doriana Graye, Šumař na střeše. Klíč Králů, Kytice, a teď nově muzikál Mata Hari, kde hraje dvě role Řeč je o nejvyšším českém zpěvákovi a herci, převážně muzikálovém Radimu Schwabovi. Měří 198 centimetrů, a i když jde o chlapa s velkým Ch, tělem i duší je romantik. Ženy mu padají k nohám a on se k nim vždy chová velmi hez ky. Klame tělem, přitom by mohl mít každou, na kterou si ukáže. Nejsem žádný Don Juan. Možná si to o mně někteří myslí, ale žiji už pár let s přítekyní a myslím, že jsem přesně ten typ chlapa, který štěká, ale nekouše, říká o sobě Radim Schwab, který si roli v aktuálně hod ně populárním muzikálu Michala Davida Mata Hari v pražském divadle Brodway hodně užívá. Je to něco, co mě opravdu baví. Hraju jak Picasa, tak Vadima Maslova a pravdou je, že v té jedné scéně jsem na pódiu do půl těla, no. Ale jsou to role mně blízké a opravdu jsem rád, že se to lidem líbí, za ten úspěch. Protože pro nás všechny to byla velká dřina, ale zároveň skvělá práce, říká Radim Schwab. S jižními Čechami není sice přímo úzce spjat jako mnozí jeho kolegové, je rodilý Brňák, kam se za rodinou rád vrací, ale na jih Čech se vrací taky. Tak především jezdím do tele vize Šlágr, a taky jsem na jihu udělal pár klipů ke svým baladám, které pak vyšly na mém novém CD Amoroso. Jižní Čechy jsou nádherné, přede vším Český Krumlov, Hluboká, Jin dřichův Hradec. Lidi jsou tam nějací jiní, milejší, vstřícnější, rád se tam vracím, říká Radim, který si střihl i pár televizních a filmových rolí. Jak podotýká, nikam se necpe, ale když přijde něco zajímavého, ne váhá. Naposledy se zúčastnil konkur zu na velkolepý, připravovaný muzi kál Fantom, který by se měl hrát za rok v Praze. A všichni, kteří konkurz viděli, se shodli na jediném Radim Schwab je postavou, hlasem i cha rismatem rodilý Fantom.. Uvidíme, co se má stát, se sta ne. Pravdou je, že by mne to velmi bavilo. Je to pro mne velká výzva, tak Nejvyšší český zpěvák je romantik tělem i duší! uvidíme, jak se pan producent Ja neček rozhodne. Ale opravdu by to pro mne byla i čest, podotýká Schwab. Ten navíc dává už druhým rokem dohromady chari tativní koncert Mr. Muzikál, který se uskuteční 26. lis topadu na pražské Brodwayi. Účin kovat kromě Radima budou i Petra Janů, Leona Machálková a Ilona Csáková. Vznikl i nový song, který Radim nazpívá s Leonou Machál kovou a který se stane jakousi hym nou dětí z Klokánků z Fondu ohro žených dětí. Právě na Klokánky poputuje, stejně jako vloni, výtěžek z koncertu, nad nímž převzala záštitu i manželka prezidenta paní Zemanová. Děti z Klokánků jsou děti týrané, utiskova né či jinak znevýhodněné a zaslouží si to nejlepší. Proto jsem ráda, že s Radimem, s nímž nás pojí dlouhé a čisté přátelství, můžeme spolu pracovat na tak skvělé akci, a že tím pomůžeme těm, kteří to opravdu potřebují, dodala Hana Kupková z Fondu ohrožených dětí. No a příští rok, pokud bude tro chu času, chci určitě procestovat ce lé jižní Čechy, protože si to už dlouho slibuju a ještě nebyl čas. Opravdu se na to těším, dodal Radim Schwab. (pru) 2 Aktuální internetové noviny na

3 ... dokončení ze strany 1 Prezidenti kritizují spojení s Rakouskem Cestující z Vídně do Salc burku stráví ve vlaku necelé 2,5 hodiny, trať měří 315 kilometrů. Trať mezi Vídní a Pra hou měří 415 kilome trů, rychlík ji absolvuje za 4,5 ho diny. Vlak přes ČR ale nejede nej kratší cestou přes Vysoči nu, mezinárodní rychlostní koridor vede přes Pardubice a Brno. Na horší infrastruktuře se mohl projevit i fakt, že obě strany mezi sebou delší dobu na oficiální mezinárodní úrovni nejednaly, uvedl Zeman. Heinz Fischer projevil lítost nad tím, že ministři dopravy obou ze mí se za poslední čtyři roky nese šli. A i to je možná důsledek toho, že neexistuje efektivní dálniční spojení mezi Vídní a Prahou nebo Lincem a Českými Budějovice mi, uvedl český prezident. Pravdou je, že dopravní spo jení mezi ČR a Rakous kem je přes jih Čech tristní. Tisíce vozidel míří denně především přes hraniční přechod Dolní Dvořiště. Kamio ny, nákladní i osobní vozy stále jezdí po úzké dvouproudé silnici, která je především u Bujanova, v okolí Nažidel, kde došlo před deseti lety k nejtragičtější dopravní nehodě autobusu, při níž zemřelo 20 lidí, velmi nebezpečná. Zatímco z rakouské strany se od Lince buduje rychlostní silnice a obchvat s několika tunely, kde ve dne v noci pracuje na 500 lidí, rychlostní silnice od Budějovic na hranice je v nedohlednu. Český prezident Miloš Zeman se letos na jih Čech vrátí ještě jed nou. Od 11. do 13. listopadu pod nikne cestu v rámci jeho návštěv po českých krajích. (pru) Nejvíce hlasů dostali: Zimola, Filip, Zahradník a Jandák Volby do Poslanecké sněmovny jsou za námi. Na jihu Čech zvítězila, co se stran týče, ČSSD s 20,73 pro centy hlasů. Následovalo sdružení ANO 2011 s 16,97 procenty a na třetím místě se umístila KSČM. Ta získala 16,45 procent hlasů. Do Sněmovny se v jižních Čechách do stala TOP 09 s 12,77 procenty hla sů, s 8,08 procenty hlasů ODS, se 7,07 procenty Úsvit přímé demokra cie a lidovci. Ti dostali od voličů 6,66 procent hlasů. Do Poslanecké sněmovny se za Jihočeský kraj dostalo 12 poslanců. Vůbec nejvyšší počet preferenčních hlasů získal dosavadní hejtman, předseda jihočeské ČSSD Jiří Zimola. Ten získal 9996 hlasů. Následuje jej předseda KSČM Vojtěch Filip, kterému hlas dalo 7551 lidí. Kroužkováním se na první příčku na kandidátce dostal i exhejt man Jan Zahradník (ODS). Ten zís kal 5461 hlasů a čtvrtým nejsilněj ším poslancem v počtu hlasů se stal herec a poslanec za ČSSD Vítězslav Jandák. Získal 5342 hlasů. Dále se do Sněmovny dostali Jan Bartošek (KDU ČSL), Zdeněk Be zecný a František Vácha (TOP 09), Roman Kubíček a Radka Maxová (ANO 2011), Jan Mládek (ČSSD), Alena Nohavová (KSČM) a za ÚSVIT Karel Pražák. Jiří Zimola po úspěchu ve vol bách končí v postu hejtmana a hod lá se věnovat své profesi poslance. Není však vyloučeno, že pokud by vládu vedli sociální demokraté, mohl by se stát členem vládního kabinetu, stejně jako například Vítězslav Jandák. To vše bude jasnější až v násle dujících týdnech. (pru) Aktuální internetové noviny na 3

4 Téměř milion návštěvníků vyrazilo na památky Téměř milion návštěvníků zavítalo v letošní letní sezóně na jihočeské památky. Podle památkářů jde o po měrně slušnou návštěvnost, protože na hrady, zámky, do kláš terů i na jiná místa přišlo přes 900 tisíc lidí. Výnosy ze vstupného zatím do sahují výše přes 90 milionů korun a všechny tyto prostředky jsou využívány již v průběhu letošního roku na restaurování spravova ných památek a další aktivity Národního památkového úřadu, říká ředitel NPŮ České Budějovice Petr Pavelec. Kromě návštěvníků placených prohlídkových tras využili další ti síce lidí široké nabídky kulturních a společenských aktivit, které se téměř každodenně v zámeckých areálech konají. Za celou sezónu nabídly jihočeské hrady, zámky a klášter spravované NPÚ více než šest stovek různorodých kul turních akcí. Jsou to večerní a spe ciální prohlídky, divadla, koncerty, přednášky, výstavy. K společenským vrcholům pat řilo i letos spolupořádání 22. roč níku prestižního Mezinárodního hudebního festivalu Český Krum lov, jehož hlavní hvězdou byla lotyšská mezzosopranistka Elina Garanča. Stálou oblibu památek u svateb čanů potvrzuje počet 547 svateb uskutečněných v letošním roce. Mnohé zámky lákají snoubence právě především na jaře a v létě. Nejvíce navštěvované jsou sa mo zřejmě zámky Český Krumlov, Hluboká, Jindřichův Hradec či kláš ter Zlatá Koruna či hrad Rožm berk. Na mnoha památkách se chystá i adventní a vánoční program. Jiné se návštěvníkům otevřou zase až v dubnu příštího roku. (pru) Skiareály připraveny na zimu! Skiareály na Lipně i na Churáňově jsou už připraveny na tu pravou zimu, sníh a lyžaře. Než začnou první mi lovníci zimních radovánek najíždět, musí se vše zkontrolovat, upravit, opravit, aby vše bylo kvalitní a také bezpečné. Nejen sněžná děla, rolby, ale i la novky musejí projít revizí. Lanovku Jezerní, která vozí turisty i v létě, čeká celý tento proces v listopadu, kdy bu de její odstávka, řekl jednatel spo lečnosti Lipno Servis Antonín Kolář. U Fox parku, který je českým nejmo dernějším výukovým hřištěm s po hádkovými slalomovými dráhami či kolotočem, technici také připravili všechny zábavné prvky, konkrétně kolotoče, figury a podobně. Insta lovali téměř 190 metrů pohodlných koberců, což je nejvíce v českých areálech. Strakonické nemocnici skončilo slo žité období. Konečně byl dokončen pavilon operačních oborů. Veškeré přestavby ve strakonické nemocnici v posledních letech směřují k zate plování, výměny topení, rušení nad bytečných výměníků a k centralizaci operačních oborů tak, aby provoz ne mocnice vyžadoval méně operačních sálů, centrální jednotku inten zivní pé če operačních oborů, centrální steri lizaci a ze jména celkově méně vy užitelných budov. Nemocnici tak zkvalitňujeme a zmenšujeme. Zdra votnické zařízení totiž funguje na de víti hektarech plochy, původně užíva lo 18 pavilonů, z nich tři již opustilo a jeden zbouralo, nyní budeme opou Sezóna na Lipně bude letos opět velkolepá, alespoň v to provozovatelé areálu věří a zároveň si to přejí, především dostatečně chladné poča sí a hodně sněhu. Připravili jsme si pro lyžaře novin ky, které je zcela jistě potěší. Chceme, aby si letos u nás užili nejen lyžování, ale i zábavy a pohody. Jsme rádi, že se lyžaři již o naše novinky zajímají. Ptají se přes e maily a telefonem, sdělil mluvčí Skiareálu Lipno Jiří Falout. Hned tou první je věrnostní skipas, nazvaný Lipenský žolík po každém pátém zakoupeném jednodenním ski pasu má jeho majitel nárok na šestý jednodenní skipas zdarma. Tato no vinka je určená pro všechny Jiho čechy, kteří pravidelně na Lipno jez dí, dodal Falout. Skiareál Lipno obhájil i v letošní sezóně pozici českého top střediska. štět další. Sou časně však dochází k významnému zvýšení standardu pro hospitalizované i ambulantní pa cienty jedno, dvou a maximálně třílůžkové pokoje, každý s vlastním sociálním zařízením, řekl ředitel ne mocnice Tomáš Fiala. Pavilon operačních oborů sloučil operační sály z mnoha oborů, což pomůže jak lékařům, tak i pacientům. Došlo k navýšení standardu, moder nizaci zařízení i vybavení a především centralizaci péče o pacienty. Už teď jsou znát úspory při začle nění kožních lůžek pod interní odděle ní. A rozhodně účelněji využije odbor ný zdravotnický personál speciální přístrojovou techniku na sloučených Aktuálně mu patří třetí až čtvrté místo. I nadále je naším největším lákadlem lyžařské výukové hřiště Foxpark kapitána Lipánka. Zůstává stále nejmodernějším a nejvybave nějším svého druhu v České republi ce. I letos sem bude vstup zcela zdar ma, navíc opět nasvícený a možností večerního dovádění na bobech nebo sáňkách. To je unikátní nabídka, kte rou rodičům a dětem poskytujeme jako jediní v České republice, dodal Falout. Podobné přípravy jsou i na Chu ráňově, který je také velmi oblíbeným střediskem pro zimní sporty. I zde dochází k úpravám, revizím a insta laci potřebné techniky. Náv štěvníků se nemohou dočkat ani na rozhraní jižních a středních Čech, na Monínci. Ten se stal rovněž velmi oblíbeným zimním střediskem. (pru) Pavilon operačních oborů dokončen operačních sálech i na centrální ste rilizaci, podotkl Fiala. Strakonická nemocnice v průběhu čtyř let investovala 395 milionů ko run, kromě pavilonu operačních obo rů se akce týkaly dalších devíti budov. Zdroje pocházely ze strukturálních fondů EU, Státního fondu životního prostředí, státního rozpočtu ČR, vý znamnou částku investoval Jiho český kraj coby jediný akcionář ne mocnice a ze svých zdrojů se podíle la také strakonická nemocnice. V příštím roce dokončí vedení nemocnice úpravy gynekologie a další části areálu. Strakonická nemoc nice patří navíc k jedné z nejlépe hodno cených zařízení v zemi. (pru) 4 Aktuální internetové noviny na

5 Zruší nemocniční areál! Dolní areál a horní areál nemocnice. Tak se dnes nazývají jednotlivé části českobudějovické nemocnice. Již brzy bude sloužit pacientům jen ten horní. Areál bývalé Vojenské ne mocnice bude minulostí. Budovy osiří a vše se soustředí do jednoho místa. Důvodem jsou ekonomické úspory a snaha, aby pacienti nemu seli cestovat ve vzdálenosti zhruba půl kilometru mezi jednotlivými od děleními. Dnes je například chirurgie a orto pedie v oddělených částech nemoc ničních areálů. Stejně jako LDN a podobně. Cestu z jednoho nemocničního areálu do druhého by si mohli v bu doucnosti ušetřit jak pacienti, tak zaměstnanci českobudějovické ne mocnice. Její vedení plánuje přesu nout všechna oddělení do budov v horním areálu v ulici Boženy Něm cové. Prostory v dolním areálu, kde dříve bývala vojenská nemocnice, hodlá opustit přibližně do pěti let. Sestěhováním na jedno místo by největší zdravotnické zařízení v kraji mohlo výrazně ušetřit na provozních nákladech. Platíme za vodu v dolním areálu velké peníze, v horním areálu využí váme vlastní vrt, uvedl jako příklad možných úspor Jaroslav Novák, místopředseda představenstva a zá stupce generálního ředitele ne mocnice. Odpadnout by mohly také napří klad organizační starosti, ale i výda je, které dnes musí nemocnice utra tit kvůli zdvojování personálu do slu žeb v obou areálech. Výjimkou nej sou v současnosti ani případy, kdy lékaři kvůli neodkladným zákrokům mezi areály přebíhají nebo přejíždějí na kole. Sestěhování nemocnice do jednoho areálu přinese výhody i pa cientům. Únavné přesuny kvůli jednotlivým vyšetřením se v bu doucnu vyhnou i pacientům. Podle mluvčí nemocnice Ivany Kerlesové teprve příští rok začne vznikat přesnější plán možného stě hování. Jeden volný objekt bude k dispozici po výstavbě nového ob jektu perinatologického centra, které tvoří společně ženské a neonatolo gické oddělení, naznačila jednu z možných variant. Přesun do horního areálu má už za sebou kožní oddělení. Výhody péče soustředěné na jedno místo pocítí od příštího roku také dětští pacienti. O dalším využití budov, které by se stěhováním uvolnily, bude vlastník, kterým je Jihočeský kraj, teprve roz hodovat. (pru) Rekordní počet návštěvníků Podívat se na Jadernou elektrárnu Temelín přijel letos rekordní počet ci zinců. Po loňské historicky nejvyšší roční návštěvnosti Informačního centra padl další rekordní zápis. Nadšeno je vedení elektrárny i mluvčí Marek Sviták. Do poloviny října letošního roku si prohlédlo informační centrum re kordních 2193 cizinců. Dosud nej vyšší počet jich na Temelín přijel v roce 2008 a to Také v po sledních třech měsících roku jsou nahlášeny návštěvy zahraničních skupin. Letošní rekordní zápis by tak mohl atakovat hranici dvou a půl tisí ce lidí. To znamená, že služby pro zá jemce turisty jsou kvalitní, a že se tito lidé živě zajímají o jadernou ener gii, říká Marek Sviták. Stále častěji přijíždějí navštívit Temelín především lidé z Polska. Sta bilní zájem o informace z elektrárny tr vá u sousedů v Rakousku a Ně mecku. Návštěvníci z těchto tří zemí tvoří polo vinu ročního množství cizinců. Začínají více jezdit Číňané. Stále platí, že pře vážnou část zahraničních návštěvníků zastupují studenti středních a vyso kých škol, ale roste i počet zaměst nanců různých zahraničních firem a organizací. V Polsku se hodně mluví o stavbě jaderných bloků a Poláky za jímá, jak fungují. Vznikly tam i cestov ky, které zájemce o jadernou energeti ku osloví a přivezou k nám, podotýká Počet návštěvníků cizinců na Informačním centru JE Temelín mluvčí JETE. Pro Rakousko a Ně mecko je Temelín stále zajímavé téma a skupiny od těchto sousedů k nám jezdí pravidelně. Čína staví řadu no vých bloků a jejich odborníci sbírají poznatky po celém světě a líbí se jim i naše netradiční informační centrum v zámečku Vysoký Hrádek, dodává Jana Gribbinová, vedoucí temelínské ho informačního centra. (pru) Aktuální internetové noviny na 5

6 Rudoarmějci přijíždějí dobýt tuzemské publikum! Jako speciální host vystoupí Helena Vondráčková Pečlivě vybraní zpěváci, tanečníci a hudebníci to je originální, původně armádní, ruský sbor Rudoarmějci. Ti přijíždějí do devíti největších českých koncertních a multifunkčních arén, aby se představili českému publiku. Exkluzivním hostem tohoto legendár ního ruského souboru bude populární zpěvačka Helena Vondráčková se svým repertoárem, ke kterému Rudo armějci již pilně připravují doprovod. Pěvecký sbor Rudoarmějci byl zalo žen v roce 1939 a prošel všemi hrůza mi Velké vlastenecké války. Tento sbor však po válce nezanikl, nýbrž se profe sionalizoval a svými vystoupeními po celém světě si začal budovat meziná rodní proslulost. Od roku 1974 vede soubor generalmajor Viktor Eliseev. V současné době má toto těleso tři sta padesát členů a zahrnuje nejen pěvec ký sbor se svými sólisty, ale také balet, orchestr, dirigenty, choreografy a pří slušníky dalších uměleckých profesí. Rudoarmějci mají vlastní uměleckou školu v centru Moskvy, kam přijímají nejtalentovanější děti a vzdělávají je již od čtyř let. Díky tomu ve sboru Rudo armějci uslyšíme ty nejlepší zpěváky z celého Ruska, v jejichž repertoáru je vše od klasického ruského folkloru až po světovou operu. Za svou dlouhou existenci se sbor Rudoarmějci stal legendou, která vy stupovala při nejvýznamnějších udá lostech po celém světě. Rudoarmějci České Budějovice se např. účastnili zahajovacího cere moniálu Olympijských her v Moskvě, vítali ve Vatikánu papeže Jana Pavla II., hráli před parlamentem v Hel sinkách spolu s Leningrad Cowboys a byli hlavní hvězdou oslav Roku Ruska v Paříži, kde měli přes dvě stě tisíc diváků. Rudoarmějci procestovali všechny světadíly a vždy sklízeli ohromný potlesk a nadšení diváků. Ve Francii v roce 2013 prodali přes tři sta padesát tisíc desek a jejich album se drželo na pátém místě žebříčku pro dejnosti po dobu osmi měsíců. Moskevský sbor přijíždí do České republiky s novým koncertním progra mem pod příznačným názvem RED. Jedná se o fenomenální mix ruských a ukrajinských tradičních písní a tan ců. Publikum se může také těšit na průřez světovou populární hudbou, ja ko jsou například skladby Celine Dion, ERA, The Beatles a mnoha dalších. Nebu dou samozřejmě chybět ani zají mavá taneční vystoupení těch nejlep ších tanečníků souboru. Specialitou choreografa Antoliho Radiuka je kozá ček se šavlemi v ruce, při kterém tanečníkům létají jiskry nad hlavami. Diváky čeká velkolepá show pro celou rodinu plná nejen ruského folk loru, ale především nádherných písní z celého světa, tance a barev v podání těch nejlepších zpěváků a tanečníků z celého Ruska spolu s českou hvěz dou Helenou Vondráčkovou. Šumava zažívá jeden z nejbohatších roků Národní park Šumava prožívá letos ekonomicky velmi úspěšný rok. Díky zodpovědnému hospodaření Správy NP a CHKO Šumava a mnoha získa ným grantům sem proudí desítky mili onů korun. Letos se podařilo připravit a rozjet desítky grantových projektů. Další desítky projektů má Správa par ku v zásobě. Vše v celkové hodnotě 654 milio nů korun. Což je suverénně nejvíc ve více než 22letých dějinách Správy NP a CHKO Šumava, řekl Rozhledu mluvčí parku Pavel Pechoušek. Zapojili jsme do přípravy projektů profesionály. Projekty budeme financo vat jak ze svých zdrojů, tak hlavně z grantových peněz. Samozřejmě, že ne vše najednou, ale postupně, jak se bu dou otevírat jednotlivé grantové výzvy. Důležité je, že jsme s předstihem připra veni, což se ještě před rokem a půl říct nedalo, říká Jiří Kvapil, ekonomický náměstek ředitele NP Šumava. Prostředky z mimořádně dobrého hospodaření samozřejmě zůstanou v regionu, a to ku prospěchu všech. Milovníci Šumavy se tak ještě letos mohou těšit například na zrekonstruo vanou hájenku na Březníku, dva nové mosty přes Roklanský potok na Modravě a přes Studenou Vltavu u Černého kříže, další část šumavské cyklomagistrály u Prášil nebo patnáct nově zrekonstruovaných lesních cest po území Národního parku Šumava, které budou sloužit jak pěším, tak i cyklistům. Spokojenost turistů je pro nás na prvním místě. Musíme jim proto vytvá řet podmínky, které je na Šumavu bu dou lákat. Přijímáme spoluzodpověd nost za regionální rozvoj. Turistická infrastruktura musí být šetrná k přírodě a přitom pojmout kapacitu stále nároč nějších návštěvníků. Budujeme moder ní národní park, kde má vedle divočiny prostor i zhýčkaný turista. Inspirujeme se v národních parcích celé Evropy, protože jsme přesvědčeni, že jedině tak může Šumava obstát v silné konkuren ci, doplňuje Jiří Mánek. Protože jsem sám vášnivým turis tou i cyklistou, tuto zprávu vítám. Čeká nás teď mnohem větší komfort při putování po Šumavě. Zvětší se i bezpečnost turistů. Například díky upraveným cestám jistě ubyde zby tečných úrazů, podotkl také Emil Kintzl z Klubu českých turistů. (pru) 6 Aktuální internetové noviny na

7 Peugeot 308 luxusní štika v automobilovém rybníku Jako jedni z prvních jsme v redakci Rozhledu dostali možnost si vyzkou šet novou generaci hatchbacku Peugeotu 308. Od prvního pohledu bylo jasné, že je to docela jiné auto. Prodejce pan Jaroslav Vadlejch z fir my Auto Kalný mě ještě seznamuje se všemi konstrukčními a designový mi změnami a mně je jasné, že u Peugeota došlo k malé francouz ské revoluci. Nový Peugeot 308 má zcela jiný vzhled. Přední maska již nemá velký otvor pod nárazníkem, výrazně zešik mené přední okno a kulatou záď, ty ty pické znaky předchozí verze. Nová 308 vypadá klasičtěji, určitě i solidněji a lu xusněji, a přitom neztratila svůj pověst ný šarm a sportovní nádech. Je to automobil, který svým atraktivním a klasičtějším vzhledem zaujme mno hem více motoristů. Prostorný a pohodlný Zajímavý je i pohled pod sukni této novinky. Díky nové modulární platfor mě EMP2, využití profilů z vysokopev nostní oceli a například i plastového víka zavazadlového prostoru, nabízí nový Peugeot nejen kompaktnější roz měry, ale i hmotnost proti předchozí verzi sníženou až o 140 kg. To, že nový Peugeot 308 má menší vnější rozměry, vás napadne hned při prvním pohle du. Jasně viditelné jsou kratší před ní a zadní převisy karosérie, které s bočními prolisy a velice atraktivní zádí zvýrazňují sportovního ducha automobilu. O tom, jak důmyslně si konstruktéři pohráli s rozměry, svědčí interiér. Přesto, že je novinka kratší a nižší než předchozí 308, interiér je prostornější a nadprůměr ný. O 40 litrů se na velmi slušných 470 litrů zvětšil i kufr. Peugeot 308 má tak největší kufr v kategorii hatchbacků. Protože jsme však ná rod chatařů, tak ti, kterým tento obří kufr ještě stačit nebude, se mohou těšit na 308 ve verzi kombi, která by se mě la objevit příští rok na jaře. Moderní a luxusní interiér Zcela nový a podle mého názoru i mnohem luxusnější a velmi kvalitně zpracovaný je i celý interiér nové 308. Krásný je malý vo lant, který se pěkně drží a navozuje po cit, že řídíte motoká ru, nebo formuli 1, zajímavé jsou i bu díky umístěné ve vy výšené přístrojové desce. Někomu se tohle řešení, které je známé již z 208, moc nezamlouvá, ale mě problémy sle dovat přístroje nad horním okrajem vo lantu rozhodně nedělalo, naopak, mys lím si, že řidič má větší šanci periferně sledovat stále silnici před sebou. Mladé hračičky asi nadchne i velký dotykový displej ve velikosti tabletu s úhlopříčkou 9,7 pro ovládání klimatizace, podpůr ných prvků řízení, multimédií, navigace, telefonu, PEUGEOT Connect Apps a in formací o parametrech vozu. Potěšení z jízdy Největší změny poznáte při jízdě. I když stará 308 měla také dobré jízdní vlastnosti, novinka ji překonává. Protáhl jsem novou 308 po pošumav ských okreskách a nijak jsem ji nešet řil, až jsem se jí v duchu musel několi krát omluvit. Dala si líbit všechno. Jela jako tramvaj po kolejích. Perfektní sta bilita zadní nápravy mě opravdu pře kvapila a už chápu, proč je nový Peugeot 308 přirovnávaný k VW Golfu. Perfektní je i řazení a brzdy, příjemně zněl i naftový motor 1,6 HDI s výkonem 92 koní, který s odlehčeným Peugeo tem 308 pěkně cvičil. Každý, kdo s ním zatím jel, mně jen potvrdil, že je to nejlepší fran couzský vůz ve své třídě. Podle mě je dobře, že nový Peugeot 308 se vyrábí přímo ve Francii v továrně v So chaux. Všechny motory jsou dodávány z francouzských to váren v Trémery a v Douvrinu. Peugeot 308 je nabízený s motory v benzínové verzi s výkony od 82 do 156 k, u dieselových verzí od 92 do 115 k a ve třech úrovních výba vy Access, Active a Allure. Nejlepší zkušenost je však ta vlastní, proto se přijďte osobně seznámit s tím to výjimečným novým automobilem na testovací jízdy firmy Auto Kalný. (kb) Aktuální internetové noviny na 7

8 Paní Marie Zborníková z Tymákova se jednoznačně rozhodla: Plastová okna a vchodové dveře chci jen od firmy Braun Zastavení první v Tymákově Paní Marie Zborníková bydlí v rodinném domu v Tymákově. Rozhodla se, že netěsnící dřevěná okna vymění za plastová a to postupně na etapy. Nijak si mezi nabídkou českých firem nevybíra la. Domní vala se, že vý měna půjde velmi hlad ce. Jaké zkušenosti měla nám řekla sama: Dozvěděla jsem se o jed né firmě a dohodla se s ní na výměně oken. Ani ve snu mě nena padlo, že by mohly vzniknout nějaké problémy. Zkušenosti byly tristní. Firma nedodělala práci, ani mi neřekla, že ne má zedníka, takže jsem si ho musela sama sehnat. O dodržování nějakých termínů nelze vůbec mluvit. Stále jsem slyšela jen sliby, že její pracovníci přije dou, ale nic se nedělo. Proto jsem smlouvu ukončila. Hledala jsem další firmu, ale už s větší opatrností. Když se jednou člověk spálí, nechce to zažít podruhé. Dozvěděla jsem se o firmě Braun a reference na ní byly výborné. Zavolala jsem jejímu obchodnímu zá stupci panu Josefu Kubecovi a požá dala ho, zda by se nepřijel podívat. Už ten přístup v telefonu mě zbavil určité nejistoty. Pan Kubec přijel přesně na minutu jak jsme se dohodli, prohlédl si okna, vše mi podrobně vysvětlil a udě lal předběžnou kalkulaci. Jedním slo vem úžasné jednání. Druhé milé pře kvapení mě čekalo při samotné výmě ně oken. To byl opravdu koncert. Okna vyměnili bez jediného sebemenšího Jsem naprosto spokojená a šťastná, pochvalu je si spolupráci s firmou Braun paní Marie Zborníková z Tymákova. problému, vzorně si po sobě uklidili, kolem oken mi to vybílili a stará okna odvezli. Pohoda. Montéři mi ještě po mohli dát nábytek na původní místo. Pan Kubec mě ujistil, že při jakémkoli Pan Josef Kubec nám ukazuje celo plošnou kovovou lištu u vchodových dveří. problému mám ihned zavolat. Zatím jsem nevolala, vlastně ano, když jsem se rozhodla pro výměnu venkovních dveří. Opět perfektní přístup a vzorně odvedená práce. Pan Kubec sám volá nebo se i zastaví a zajímá se, zda všechno spolehlivě funguje. Firma Braun se o zákazníka stále zajímá a každý rok mě zve na Oktoberfest do Weidingu. Ukážou nám novinky, pro hlédneme si výrobu a pak společně s klienty firmy, jejich přáteli a majiteli firmy slavíme Oktoberfest. Zastavení druhé v Plzni Černicích Přivítal nás pan Václav Suchý, který zde před 10 lety koupil ro dinný dům a rozhodl se pro jeho rekonstrukci. Její součástí byla i kompletní výměna oken. Proč jste si, pane Suchý, vybral právě firmu Braun? Já jsem firmu Braun vůbec ne znal. Rekonstrukci domu jsem zadal svému známému staviteli panu Korandovi a ten mi doporu čil okna od Brauna. Předpokládám, že jste chtěl nej dříve firmu i její výrobu vidět. Samozřejmě, to je velice důležité, když něco zásadního kupujete. Pro mě je důležité fyzicky vidět výrobek a pokud možno si ho přímo na místě vyzkoušet. To vše jsem zažil ve Weidingu, kde firma sídlí a navíc si prohlédl s panem stavitelem Korandou samo tnou výrobu oken. Původně rodinný dům měl eurookna. Proč jste vyměnil dřevěná okna za plastová? Když jsem viděl původní eurookna, tak Atypické okno s venkovní roletou. jsem ani vteřinu neváhal. Potřebuji kva litu a nemám čas se o okna starat. Pohybuji se v podnikatelském prostře dí, shodou okolností také ve staveb nictví ale v oblasti energetiky a toho volného času je velmi málo. Barvu Na návštěvě v Plzni Černicích zleva: spolumajitel firmy Braun ve Weidingu Georg Braun, majitel rodinního domu pan Václav Suchý a obchodní zástupce firmy Josef Kubec. oken jsem zachoval, aby ladila s okol ními rodinnými domy. Zaznamenal jste nějaký problém s firmou Braun? Žádný. Stala se jen taková drobná věc staviteli Korandovi. Jeho firma měla postavené lešení a nešťastnou náho dou lešení rozbilo sklo u jednoho okna. Zavolali obchodnímu zástupci firmy Braun panu Kubecovi, který okno okamžitě vyměnil, aniž by to mělo vliv na průběh rekonstrukce domu. Jste spokojený s dodanými okny? Naprosto. Nechal jsem si vyměnit i vchodové dveře, namontovat garážo vá vrata, markýzu a venkovní roletu do atypického okna. Ještě uvažuji o ven kovních roletách nebo žaluziích. Všechno od firmy Braun, protože mě přesvědčila, že vyrábí, dodává a mon tují vysoce kvalitní výrobky a disponují stoprocentně spolehlivým servisem. Ocenil jsem i to, že firma Braun nepo žadovala předem žádnou peněžní 4 8 Aktuální internetové noviny na

9 4 zálohu a to je také důležité. Pro mě je to záruka solidnosti a vím, že taková firma má silné finanční zázemí, tradici a sílu. Zastavení třetí v Plzni V činžovním domě ve středu města jsme se setkali s paní Karolinou Roučkovou. Plastová okna v domě včetně vchodových dveří jsou od fir my Braun. Není bez zajímavosti, že rodiče paní Roučkové byli prvními zákazníky firmy Braun. Když jsem se rozhodovala vyměnit okna i vchodové dveře u činžovního do mu měla jsem to nejlepší doporučení od mých rodičů. Plastová okna v rodinném domu mých rodičů za 20 let neměly je dinou závadu, takže jsem vsadila na jistotu. Měla jsem speciální poža davek na vchodové dveře. Protože v činžovním domě je několik podni katelských subjektů například zubní ordinace, potřebovala jsem bytelné domovní dveře se zapuštěnou vel kou poštovní schránkou. Pan Josef Kubec slíbil, že moje požadavky stoprocentně budou splněny. To se také stalo. Při montáži vchodových dveří došlo k zajímavé situaci. Potřebova la jsem zachovat schů dek, ale neměla jsem už dostatek dlaždic na jeho obložení, jen ta kové zbytky. Z toho mála, co jsem našla mi montéři od Setkání před vchodem do činžovního domu v Plzni zleva: Georg Braun, Karolina Roučková a Josef Kubec. Brauna udělali mozaiku a vstupní schůdek obložili. I když tato práce neměla nic společného s montáží vchodových dveří, nebylo monté rům zatěžko splnit moje přání. Vzpomí nám si, jak mě pan Kubec ujistil, že to zvládnou. Jsem na prosto spokojená a jestliže spolu majitel firmy pan Georg Braun říká, že klient musí být nadšený, tak já mezi ně určitě patřím, říká Karolina Roučková. Nejvyšší německé ocenění udělované středním firmám je chloubou firmy Braun ve Weidingu. Kvalita a bezpečnost Našim klientům nabízíme špičkovou kvalitu výrobků, které mají ty nejnovější bez pečnostní prvky. Například u vchodových dveří montu jeme celoplošnou kovovou lištu s třemi bezpečnostními uzamykacími body. Tento systém byl vyvinut u firmy Braun a je patentován. Vchodové dveře také mají seřiditelné panty, kterými přesně doladíme dveře. Máme nesmírně bohatou na bídku nejrůznějších typů vchodových dveří. Troufám si říci, že není klienta, který by si u nás nevybral, tvr dí Josef Kubec. Oskar do Weidingu Firma Braun v minulém měsíci převzala nejvyšší německé ocenění udělované středním fir mám. Podrobnější informace nám sdělil její spolumajitel Georg Braun. Je to nejdůležitější cena mezi středními firmami, která se v Německu uděluje. Někde jsem slyšel, že je to takový podnikatelský Oskar, což je do cela přiléhavý a vystihující pří měr. Do soutěže bylo přihláše no firem z celého Německa a my jsme vyhráli. Šest komisařů hodnotí celou firmu od kvality výrob ků, přes pracovní prostředí, pracovní klima, sociální zázemí až po angažo vání firmy v regionu jako je například podpora nejrůznější spolků a sportov ních klubů. Je to celkový pohled na fir mu. Za existence naší firmy je to popr vé, co jsme takové ocenění převzali. Tak jako my jsme nyní šťastni z této ceny, stejně tak musí být nadšený zá kazník, když mu předáváme hotovou zakázku. Našim firemním sloganem je KVALITA PRO ŽIVOT a cí lem není být největší, ale nejlepší a udělat zákazní ka šťastným. (red) Na letošním Oktoberfestu ve Weidingu bylo hodně veselo. Spolumajitel firmy Georg Braun (vlevo) si zatančil s klienty s Domažlicka, kteří přijeli v krojích. Aktuální internetové noviny na 9

10 Troška dostal Zlatou šupinu Cenu Zlatá šupina dostala od jiho českého hejtmana Jiřího Zimoly šestice významných Jihočechů! Mezi nimi režisér, scenárista Zdeněk Troška, pro něhož je to velmi vý znamné ocenění. Jak sám říká, je to poprvé, co dostal cenu, uznání opravdu doma. Doma jsem tady, v jižních Če chách a nesmírně mě to potěšilo. Vážím si toho, už proto, že jižní Čechy jsou pro mě opravdu tím nej víc, co může být i proto, že zde hledám inspiraci do svých filmů, řekl Zdeněk Troška. Ocenění dostaly osobnosti u příle žitosti oslav 95. výročí vzniku samo statného československého státu. Snažíme se založit tradici spoje ní oslav tohoto státního svátku s oceněním osobností, kteří se význam ným způsobem zasloužili o rozvoj či dobré jméno Jiho českého kraje v různých oblastech, či vykonali jiný prospěšný čin oce ňovaný širokou veřejností, uvedl Zimola. Na základě zaslaných nominací se hejtman rozhodl ocenit autorku projektu Vltavotýnských výtvarných dvorků a galeristku Marii Hanu šovou, dlouholetého ředitele centra pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením v českobudějovické Arpidě Jiřího Jankovského, děkana Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity Otomara Lin harta, jedenáctiletého školáka Ada ma Malečka, který přivoláním sanit ky zachránil život své matce, kterou nalezl doma v bezvědomí, primáře Očního oddělení českobudějovické nemocnice Jana Sattrana a právě režiséra Trošku. Ocenění ve formě zlaté šupiny jsme vybrali proto, že představuje pomyslný symbol štěstí a kores ponduje s rybářstvím, kterým je Jihočeský kraj proslulý, vysvětlil Zimola. (pru) Pøedstavuje se Støední škola dostihového sportu a jezdectví Najdete ji hned vedle závodiště ve Velké Chuchli. Dostihová škola existuje pod různými jmény více než 55 let. Nový ná zev je platný od roku 2006 a ja ko jediná škola v České repub lice je komplexním vzděláva cím zařízením pro přípravu do stihových jezdců a vedoucích pracovníků v oblasti chovu i tréninku dostihových a spor tovních koní. Za dobu své exis tence vychovala více než tisíc absolventů, z nichž se mnozí stali významnými žokeji, trené ry a chovateli. Škola poskytuje vzdělání ve tříle tém oboru Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport. Po úspěšném složení závěrečných zkoušek obdrží absolventi výuční list. Forma studia je denní a dálková. Pak žáci mohou studovat nástav bové studium oboru Trenérství do stihových a sportovních koní, zavr šené maturitní zkouškou. Také je možné studovat čtyřletý obor Chovatelství se zaměřením na dostihový sport, rovněž zakončený maturitní zkouškou. Všechny každodenní aktivity (teo retické i praktické vyučování, simu látory, domov mládeže, školní jídel na, tělocvična) jsou soustředěny v areálu zařízení. Učebny jsou vyba vené interaktivními tabulemi i s no vý mi učebními pomůckami, využívá me multimediální učebny, wi fi aj. Žáci se účastní Hippospol Cupu, seriálu šesti žákovských dostihů v kalendářním roce, jenž vrcholí slavnostním vyhlášením nejlepších jezdců žáků v závěru dostihové se zony. Praktické vyučování probíhá i na smluvních pracovištích nejen ve Velké Chuchli, ale i ve významných chovatelských a tréninkových cen trech po celé České republice. Ve volném čase se žáci věnují aerobiku, stolnímu tenisu, běhání na běhacím stroji, jízdě na cyklotrena žéru, crossovém trenažéru, in linech nebo dostihových simulátorech. Mohou se vyžít se na cyklostezce nebo ve ski parku, v areálu zdraví či v lese s běžeckými cestami. Vypravit se mohou do plaveckých bazénů, sauny a za kulturními akcemi. Harmonogram pro žáky studijního oboru Jezdec a chovatel koní Od 7 do11 hod. probíhá odborný výcvik ve stájích. Teoretická výuka se uskutečňuje od 13 do hod, následuje odborný výcvik ve stájích od 16 do 17 hod a pak je vyhrazen volný čas pro doplňkové sporty. Od 2. ročníku pracují žáci i na smluv ních pracovištích významných tre nérů ve Velké Chuchli (6 11 hod a hod). Kromě toho se podílí na zabezpečení provozu školních stájí od čtvrtka do neděle. Ve 3. roč níku chodí již na reálná pracoviště a ve druhém pololetí se účastní dlouhodobé individuální odborné praxe u různých trenérů po celé ČR. Harmonogram studijního oboru Chovatelství Jednou v týdnu se žáci účastní praxe od 7 do 11 hod, a to ve škol ních stájích nebo na smluvních pra covištích ve sportovních stájích a v chovech dalších druhů hospo dářských zvířat. Ostatní dny v týdnu probíhá od 7.50 do hod teore tická výuka. V každém pololetí škol ního roku vykonávají žáci individuál ní odbornou praxi na různých smluv ních pracovištích. Hodiny praktického vyučování ve dou učitelé praktického vyučování, kteří jsou odborníky na trénink dosti hových a sportovních koní. Na smluvních pracovištích pracují žáci pod dozorem instruktorů profesio nálních trenérů dostihových cvalo vých, klusáckých a trenérů či cviči telů sportovních koní. Ve stájích školy je ustájeno 30 do stihových a sportovních koní, trénu je se na třech dostihových simuláto rech. Výcvik probíhá nejméně 3x týdně, žáci mají navíc možnost jezdit ve volném čase, o víkendech, sou středěních a o prázdninách. Ti, kteří projeví zájem, mohou jezdit na koni v podstatě každý den. V rámci projektu Operační pro gram Praha Adaptabilita (OPPA) s názvem Rozvoj vzdělávacích pro gramů Jezdec a chovatel koní, Chovatelství a Trenérství dostiho vých a sportovních koní ( ) se zlepší matematická, příro dovědná a počítačová gramotnost žá ků a prohloubí počítačová dovednost pedagogických pracovníků. Žáci se zúčastní dvou zahraničních exkurzí s návštěvami nejslavnějších dostihů světa: v dubnu 2014 Velké liverpool ské v Anglii a v září 2014 Ceny Vítěz ného oblouku v Paříži. Každé pololetí se žáci zúčastní v návaznosti na právě probírané učivo dvou tuzemských exkurzí, při nichž si pohovoří s nejlep šími odborníky dostihového sportu v předních českých chovatelských za řízeních, ve veterinárních klinikách, v reprodukčních a inseminačních centrech. Zakoupí se laboratorní po můcky do plánované nové laboratoře. Budou publikovány tři nové odbor né učebnice pro žáky denního i dálko vého studia: Teorie jízdy, Technická zařízení a Výživa a krmivářství. Máte li zájem získat více infor mací, kontaktujte nás. Den otevře ných dveří se koná v pátek , , a vždy v 10 hodin. Adresa: Støední škola dostihového sportu a jezdectví U Závodištì 325/ Praha 5 Velká Chuchle Tel.: , Fax: E mail: www. dostihovaskola.cz 10 Aktuální internetové noviny na

11 Filipínští léčitelé Estela Orbito Palaris Je spirituální lé čitelka, médium a masérka tra dičních filipín ských masáží. Má dar materia lizace, demate rializace, levita ce, promlouvá, žehná a léčí skrze ni Duch Svatý. Je členkou Asociace filipínských léčite lů, Interfaith Spiritual Church, Medicina Alternativa International, je držitelkou certifikátu, který ji opravňuje působit mezinárodně. Její léčitelská praxe trvá již 25 let. Narodila se v Ramon, Isabela na Filipínách. Estela je maminkou tří dětí. Pochází z rodiny slavných filipínských spirituálních léčitelů. Otec byl kazatel a léčitel, který léčil v mnoha částech Filipín. Jejími dědečky, duchovními učite li a duchovními průvodci jsou slavní fili pínští léčitelé Monsignor Marcos Orbito zakladatel Interfaith Spiritual Church a Reverend Alex Orbito prezident Asociace filipínských léčitelů, zakladatel spirituálních center Pyramid of Asia a Pyramid for Light na Filipínách. Estela poprvé navštívila Českou republi ku v červnu 2012, kdy doprovázela své ho dědečka Monsignora Marcose Orbita na jeho duchovní misi v České a Slo venské republice. Od podzimu 2012 vy konává samostatné duchovní mise v Evropě. Českou republiku navštívila už počtvrté. Tento rok bude Estela působit v ČR do Lidé mohou přijít s jakýmkoli zdravotním problémem. Při léčení se Estela dostává do stavu změ něného vědomí, kdy vnímá veškeré druhy negativní energie a bloků v těle, duši, mysli a Duchu člověka, které způsobují onemoc nění. Hlavním předpokladem uzdravení pa cienta je odevzdání se. Právě v momentě odevzdání se dějí největší zázraky, o čemž svědčí mnoho uzdravených a osvoboze ných lidí od jejich nemocí a utrpení. Lokálka slaví sto dvacáté výročí Sto dvacáté výročí provozu slaví le tos pošumavská lokálka na trase Strakonice Vimperk. Provoz na této zhruba 32 kilometrů dlouhé trati, která po většinu trasy kopíruje údolí říčky Volyňky, byl zahájen 15. října Trať je součástí 71kilometrového spo jení Strakonic a Volar. O vybudování železnice se svou vy trvalostí při jednáních s příslušnými úřady zasloužili zástupci menších jiho českých měst. Jejich záměrem bylo dovést již existující trať z Březnice na Příbramsku do Blatné, Strakonic, Setkání s Estelou je výjimečná duchov ní a spirituální zkušenost, zážitek. Člověk se dostává do přímého a živého kontaktu s Duchem Svatým. Tato ener gie vyplavuje negaci z člověka. Lidem se uleví, načerpají sílu a lásku, prožívají zázraky na vlastní oči a kůži. Máte li zájem poznat tuto léčitelskou techniku,stát se duchovním léčitelem, jít do přímého kontaktu s absolutním vědomím a bezpodmínečnou láskou, pak jste srdečně zváni na seminář Estely Orbito Palaris s názvem Jak léčí Bůh?, který se koná od v Peci pod Sněžkou. Od se můžete zúčastnit duchovně zaměřeného pobytu na Fili pínách s názvem Za zázraky Filipín, kde prožijete a poznáte hloubku filipínské kultury, čistotu přírodních národů, nav štívíte svatá a zázračná místa a bytosti, navštívíte spirituální seance, budete rela xovat u moře s tradičními filipínskými masážemi a spirituálním léčením. Robert Orbito Je spirituální lé čitel, kazatel a masér tradič ních filipín ských masáží. Vimperka a dále do Bavorska. Vý stavba trati, která je v současných jízd ních řádech zanesena pod číslem 198, probíhala ve třech etapách. Na podzim 1893 byl jako první zprovozněn úsek ze Strakonic do Vimperka a o šest let později spojily koleje Volary s Lenorou. V létě roku 1900 pak celé dílo završilo dokončení chybějícího úseku mezi Lenorou a Vim per kem. Součástí tohoto posledního úseku je i nejvýše položené nádraží v Česku, kterým je se svými 995 metry na mořem, zastávka Kubova Huť. (pru) Narodil se v severní části Filipín ve městě Ramon, provincii Isabela. Robert je členem Interfaith Spiritual Church, Medicina Alternativa Inter national, je držitelem certifikátu, který ho opravnuje působit mezinárodně. Robert působil v různých zemích Evropy Německo, Rakousko, Dánsko, Švédsko... Vypravuje: Můj otec Jovito a matka Angelita byli požehnáni pěti dětmi, dvěma syny a třemi dcerami a já, Robert, jsem ze sourozenců nejstarší. Otec byl kazatel a léčitel, který léčil v mnoha částech Filipín. Moji předko vé byli slavní filipínští duchovní učitelé a léčitelé Monsignor Marcos Orbito zakladatel Interfaith Spiritual Church a Reverend Alex Orbito prezident Asociace filipínských léčitelů, zakla datel spirituálních center Pyramid of Asia a Pyramid for Light na Filipínách. Od dětství jsem s celou rodinou nav štěvoval mše. Každou sobotu a neděli se konaly mše, které nazýváme Gimong, kde jsem se učili channe ling (jak se stát médiem), učili jsme se zpěvu, kazatelství a léčení. Začal jsem léčit samovolně (bez vlas tního záměru) v 17 letech a po dobu následujících let jsem začal cestovat a léčit pomocí oleje a vody. Toto je technika, kterou používám dodnes. Před léčením promluvím k pacientům, pak následuje společná modlitba, žehnání vody a předmětů, pak Příští rok otevíráme dvě Spirituální ordinace, V Praze ve Studiu Angel s, Wenzigova 5, Praha 2, kde bude působit Myrna Orbito a v Ostravě Tajemství masérny Zámostní 27, Slezská Ostrava (vchod z ulice Jeronýmova), kde bude působit Robert Orbito. Program působení filipínských léčitelů v ostatních městech ČR a SR nalez nete na Věříme, že kompletní spirituální servis pomůže lidem k radosti a uzdravení. Veškeré informace, videa, videorozhovory, televizní reportáže a rozhovory na leznete na nebo pište na mail: trum.cz nebo tel.: V případě, že máte zájem organizovat působení spirituálních léčitelů ve vašem městě, pište na výše zmíněné kontakty. Na všechny zmíněné akce a služby je třeba se předem objednat. Ze srdce přejeme vše krásné, hlubokou duchovní a láskyplnou zkušenost. V úctě organizační tým Estely Orbito Palaris, Roberta Orbita, Myrny Orbito Aktuální internetové noviny na žehnám kokosovým olejem, pak ná sleduje individuální léčení pacientů. Přijít může kdo koli bez rozdílu věku a s jakými koli potížemi. Myrna Dela Cruz Orbito Je spirituální lé čitelka, médium a masérka tradič ních filipínských masáží. Bydlí v Ba rangay Osmena, Cordon, Isa bela, Filipíny. Narodila se 9. dubna 1963 ve městě Lam ag, San Juan, Abra. Říká: Když jsem byla na vysoké ško le, seznámila jsem se s jedním du chovním léčitelem, který k nám přišel léčit nemocné pomocí duchovního lé čení. Sledovala jsem, jak léčí a bylo to tak zajímavé, že jsem si slíbila, že jed nou budu jako on. A tak jsem se po skončení studia na univerzitě stala členkou Interfaith Spiritual Church a šla do semináře, abych se stala reverend kou a nástrojem Ducha Sva té ho. Děkuji Bohu, že mě přijal a já se sta la jeho nástrojem. Tak jsem pokračovala ve své misi a v kapli se po 15 dní posti la a pila jen vodu a modlila se. Po tomto půstu jsem se přidala k Monsignorovi Marcosi Orbitovi, a sta la se na skoro 2 roky jeho pomocnou léčitelkou, až jsem zjistila, že už můžu léčit sama. Tehdy jsem potkala syna Monsignora Marcose Orbita a stala se jeho ženou a mám s ním 5 dětí. Myrna je držitelkou certifikátu, který ji opravnuje působit mezinárodně. PLZEŇ ČTVRTEK v 10 h CENTRUM CESTOU HARMONIE V ŠIPCE 6, PLZEŇ informace + rezervace: e mail: 11

12 Na návštěvě u nejznámějšího českého psychotronika a vizionáře Stanislava Brázdy Praktické tipy na výhry Snažíte se vyhrát ve sportce? Máte nějakou kombinaci čísel, kterou zkou šíte stále znovu? Tušíte, zda vůbec máte šanci na výhru? Podívejte se spolu s námi na toto téma trochu po drobněji. Tentokrát jsme si o sázení povídali s věštcem Stanislavem Brázdou. Sázíte? Využil jste v tomto ohledu ně kdy svých schopností? Když mi bylo asi šest let, tak jsem si vsadil a vyhrál. Ale naši mi za ty peníze koupili kalhoty a od té doby jsem na sázení zanevřel. Uvědomuji si, že šan ce na výhru je jedna ku x milionům. Ještě tak v rámci sportů jsem si ověřil, že to lze vytipovat. Když jsem si to zkoušel, vycházelo mi docela přesně, kdo vyhraje. Nejlépe jsem tipoval žen ský tenis. Já jsem člověk, který jde na jistotu. Kdo věří, že sázením vydělá, ži je v pouhém snu. K tomu, abych to do kázal, aplikuji jednoduchý test a už jsem řadě lidí ukázal, že jejich vize vý hry je nereálná. Když za vámi přesto někdo přijde a žádá o pomoc, protože chce vyhrát. Jste schopen mu poradit? Kontakt: STANISLAV BRÁZDA mobil: e mail: s.cz Neumím zjistit, v čem vyhraje, ale mo hu mu sdělit vhodné datum, kdy jsou jeho vyhlídky lepší, nebo kdy může sám přijít na to, co by mu mohlo při nést finanční úspěch. Já, jak už jsem řekl, nesázím. Věřím ale na bur zu, to jsem vy zkoušel. Vzal jsem z banky mili on a kyvadlem jsem si z mnoha firem jednu vy bral. Zjistil jsem si, kdy mám svůj milion vložit do akcií. Šlo mi o krátkodobý vklad, orientačně jsem si řekl, že za 14 dní akcie zase pro dám. Tehdy jsem za těch 14 dní vydělal korun. Je nějaký konkrétní čas, den, kdy by chom mohli mít obecně při sázení ví ce štěstí? Nejcitlivější jsme kolem poledne a nej lepší den je pátek. Dvanáctka jako ta ková má v tomto význam. Je to osud a je dvanáct aspektů, které jsem rozkó doval, jež hrají roli v souvislosti s vý hrou. Je to o štěstí, intuici atd. Když máte pro klienta určit vhodný den ať už jde o klasické sázení nebo o spekulace na burze. S čím pra cujete? Pracuji s kyvadlem. Už mnoho lidí při šlo, abych jim vyvěštil, jak a zda mo hou vyhrát. Mnozí opravdu vyhráli, což potvrdila i řada diváků TV, kde jsem mimo jiné i toto věštil. Soustředím se, uvedu se do nižší hladiny vědomí a vi dím to před sebou čísla, data, kalen dáře atd. Vidím například i křivku burzy, tedy časový úsek a jaký bude vývoj, jak to půjde. Určitě bych na stanovení data k pokusu o vý hru nepouží val normální kar ty, tam dochází k osobnímu ovliv nění. Ale pro lidi, kteří s kartami za cházet umějí, jsem vymyslel speciální karty. Pomocí karet si sestaví sinusoidu, která jim ukáže, jak na tom jsou, kdy přijde příhodný čas Můžete prozradit našim čtenářům ně jaké triky. Jak a čím mohou své šan ce na případnou výhru zvýšit? Už jsem říkal, že na sázení je vhodný čas kolem dvanácté hodiny v poled ne, to jsme naladěni. Magické dny jsou Na karty Stanislava Brázdy je nyní výrazná sleva. Místo původních 275 Kč koupíte nyní jeden balíček ka ret za 200 Kč. Karty lze koupit v redakci Rozhledu, Ví deňská 218, Klatovy a v redakci Plzeňského rozhledu, Havlíčkova 5, Plzeň. Karty si také můžete objednat telefonicky na číslech anebo Karty vám pošleme na dobírku. Jejich cena bude navýšena o poštovné. Při poslání jednoho balíčku karet zaplatíte za poštovné 84 Kč, po kud si objednáte dvoje karty, je poštovné 90 Kč. třetí, dvanáctý a jednadvacátý v kaž dém měsíci. To může využít a vyzkou šet kdokoli. Lidské tělo je anténa. K vý hře nám pomáhá šest smyslů, intuice. Aby se šance zvýšila, je nutné dosáh nout frekvenčně dál, než je běžně mož né naším tělem, tou anténou. Já tvr dím, že kyvadla, přívěsky a talismany jsou prvky, které mají rovněž svou frek venci a ovlivní naši frekvenci. Když je použijeme, pomohou. Intuice se akti vuje modrou barvou. Je tak dobré mít při sobě modrý kámen a držet ho v ru ce, když chceme přijít na to, co máme udělat, abychom vyhráli, přemýšlíme, jaká čísla vsadit. Další pomůckou je modré světlo. Do modrého světla je dobré dívat se zhruba 3 minuty, to pro budí náš šestý smysl. Kombinace 12. hodiny, což je 13 hodin letního času, dnů 3, 12 a 21 v měsíci, informací o znamení, které jsem nastínil a modrého světla, to už by mělo účinkovat! Kdo nic nezkusí, nic nezkazí, ale také nezís ká. Je třeba mít na paměti, že když se rozhodnete zkusit štěstí, tak první, co vás např. ve h dvanáctého, na padne, to je to správné řešení. To je tře ba jít zrealizovat. Např. pokud vás na padnou čísla, tak si je napsat a vsadit, pokud vás napadne koupit los, či dát si náhodný tip, tak to ihned udělat. Děkujeme za rozhovor. (zem) Informační střediska Správy NP a CHKO Šumava letos vydělala nejvíc peněz ve své historii. Turisty tu láká nové atraktivní zboží. Nově jsou zde navíc v prodeji i nové plyšové hračky třináct druhů zví řátek, které mají svůj domov na Šumavě. Správa šumavského parku také plánuje otevření specializované prodejny suvenýrů z Národního par ku Šumava. Meziroční tržby ve srovnání s loňským rokem narostly o 25 pro cent. Marketingové oddělení Sprá vy NP a CHKO Šumava si nechalo vyhotovit průzkum trhu a potřeb návštěvníků Šumavy, zároveň se inspi rovalo v mnoha informačních střediscích v zahraničí a přichází s novou koncepcí, která je ušitá na Plyšáci vydělávají míru nejfrekventovanějšímu náv štěvníkovi, kterou je rodina s dětmi. Naší strategií je mít na pultech zbo ží, které táhne a potěší, vysvětluje důvody vyšších tržeb Jiří Mánek, ře ditel Správy parku. Novinkou, která je na pultech in formačních středisek, je 13 druhů plyšových zvířat, která patří mezi původní šumavské druhy je to na příklad rys, vlk, liška, ježek, netopýr. V nabídce je dokonce i plyšový tet řev. Každý plyšák je navíc opatřený speciální kartičkou, která prozrazuje dětem, jak se zvíře jmenuje, kde a jak žije, jaké má stopy a mnoho dalších zajímavých informací. Tyto suvenýry se stávají obrovským lá kadlem pro každého návštěvníka Šumavy. (pru) 12 Aktuální internetové noviny na

13 Revitalizace sídliště Portyč pokračuje Město Písek zahájilo druhou etapu revitalizace sídliště Portyč, při níž mimo jiné vznikne 50 parkovacích míst. Odhadované náklady na pro jekt jsou za více než 46 milionů ko run. Práce by měly v případě přízni vých klimatických zimních podmí nek skončit do září roku Revitalizace sídliště kromě vzniku Projekt už měl původně začít před několika měsíci. Jeho zahájení však zbrzdilo odvolání neúspěšného účastníka výběrového řízení na zho tovitele stavby. Projekt je realizován v rámci Integrovaného programu města Písek zóna Portyč a je z 85 procent financován z evropského projektu ROP Jihozápad. Finanční nových parkovacích míst poblíž Pražské ulice zahrnuje například úpravy veřejného prostranství, ko munikací a chodníků. Přibude nové osvětlení a upra vena bude také zeleň, včetně chod níčků v zeleni a odpočinkových os trůvků, které budou osazené lavička mi, přístřešky na kontejnery pro tří děný a směsný odpad, řekl Rozhle du mluvčí radnice Roman Ondřich. spoluúčast města Písku činí téměř sedm milionů korun. Jedná se tak o jednu z největších letošních investičních akcí města, uvedl Ondřich. Sídliště Portyč je součástí Pražského předměstí. To se nachází na severu Písku, na levém břehu Otavy, poblíž tranzitní komu nikace I/20 a železniční trati. Na sídlišti Portyč žije více než 4000 obyvatel. (pru) Aktuální internetové noviny na 13

14 ŘÁDKOVÁ INZERCE ŘÁDKOVÁ INZERCE ŘÁDKOVÁ INZERCE ŘÁDKOVÁ INZERCE PRÁCE z domu montáž vý robků. Pro informace pište SMS s adresou na tel: KŘI PM KOUPÍM stará křesla vyr a jiný nábytek z těchto let, dále lustry, lampi ky, hodiny, hodinky, obrazy, Plakáty budova telské, staré pohlednice, atd. tel PM A PRODÁM závěsný plynový kotel Junkers na zemní plyn. Typ ZSE 244 MSK23, rok výr Cena Kč. Tel.: PM KOUPÍM časopisy o porce lánových panenkách. Bro žury se jmenují Dámy mi nulých epoch. Tel.: PM KOUPÍM mobilní buňku ne bo maringotku, i v horším stavu. Možno i více kusů. Nabídněte doprava za jištěna. Tel.: , PM KOUPÍM betonové panely, větší množství, případně panelové silážní jámy i panelové cesty. Tel.: PM KOUPÍM starší pásový bagr tun s točnou a kolový čelní nakladač (HON), případně i pásový čelní. Dále vibrační dvou válec na zeminu do 2 tun. Tel.: PM KOUPÍM staré bakelit. rá dio Talisman, Philips, Telefunken aj. Staré ho dinky Omega, Heuer, Glasshütte, Prim aj., se stopkami i bez. Porce lánové sošky, sklo, lustr + lampičky, obrazy, hračky plechové a bakelit., náby tek, knihy, housle, trum petu aj. staré věci do r Sběratel. Tel.: PM Z POZŮSTALOSTI starý nábytek: Kredenc, skříň, špajz, stůl, ložnici, truhlu, voj. kufr, dále hodiny, obra zy kafemlýnek, lit. bábovku, kořenky, hrnečky, porcelán. figurky, vázy, skleněnou karafu a skleničky aj. věci z domácnosti do r Tel.: Plzeň město. PM KOUPÍM nové i použité au to moto díly: Jawa, ČZ, pří věsný vozík PAV, sajdkáru, BMW aj. Tatra, Škoda Spartak, Octavia, STW, 1000 MB, 110 R aj. Knihy o motorismu, auto moto příručky, prospekty, plaká ty, staré hračky, plechovky od oleje, reklamní auto ce dule. Dále starou vzdu chov ku zlamovací,vojen skou, pouťovou, vzducho vou pistoli, flobertku. Dě ku ji za nabídku přijedu Tel.: PM STARÉ vojenské věci pro dáte nejlépe sběrateli! Koupím bajonet, dýku, kordík, lovecký tesák, šav li, helmu, trop. klobouk, uniformu, maskovací ob lečení, opasek, opask. přezku, pouzdro na pistoli, zásobníky a bedny od mu nice, dalekohled, puškoh led, vysílačku + sluchát ka, čutoru, ešus, teletinu, odznaky a vyznamenání, nášivky, leteckou kuklu, bundu, kombinézu, vrtuli, palubní ukazatele a sou částky z letadel, tech. pří ručky, knihy o vojácích aj. voj. pozůstatky až do r Přijedu, děkuji. Tel.: PM KOUPÍM staré obrazy če ských i cizích autorů s ná mětem krajina, lovecké zá tiší, portréty, dívčí akty, lo dě na moři, vojenské moti vy, postavy v krojích aj. (i špinavé a poškoz. nebo jen rám). Dále porc. a ko vové sošky, mince, hračky, knihy, hodinky, vyznamená ní, ván. ozdoby, pohledni ce, betlém aj. staré a staro žitné věci do r Děkuji za nabídku přijedu. Tel.: PM KOUPÍM staré, již nepo třebné housle s pouzdrem i bez pouzdra, dále violu, violoncello, trumpetu, les ní roh, tubu, voj. polnici, klarinet aj. staré nástroje. Sběratel přijedu. Tel.: PM NÁBYTEK našich babiček vyr. do r VÝKUP RE NOVACE PRODEJ (chro movaný, dýhovaný, sel ský), lustry, hodiny, obrazy a různé staré věci na deko raci, možnost vyklizení celé pozůstalosti. Zn. PŘIJE DU.Tel.: , pa PM KOUPÍM šavli, bajonet, letecký kordík, lovecký tesák, mysliveckou brašnu, lesní roh, hous le, vojenskou vzduchov ku, celtu, medaile, vy znamenání (vzorný vo ják, za obranu vlasti, vo jenské učiliště, za budo vání vlasti apod. až do r. 1989), kovový model děla, tanku, automobilu, parní stroj apod. Tel.: PM STARÉ fotoaparáty (Fle xaret, Mikroma, Stereo mikroma, Leica, měchové aj.) barometr, theodolit, vánoční ozdoby, loutky, panenky a dětské poko jíčky, vláčky, plechová a bakelitová autíčka, liti nové formy na bábovku, lí vanečník apod. Tel.: PM KOUPÍM vše z pozůstalosti nábytek, lustry, lampič ky, sklo, porcelán (hrnky s motivem Prodané ne věsty, dětí, kytičky), ko řenky, sošky tanečnic, akty, zvířátka, svícny, ob razy, kresby, i samotné rá my, hodiny, lampová ra dia, knihy a časopisy o automobilismu, vše skautské a junácké, po hlednice a starou bižuterii. Tel.: PM KOUPÍM vojenské věci z I. a II. svět. války: Přilby, bo dáky, dýky, šavle, vy znamenání, uniformy, his torické pušky, a pistole a další militárie. Platba ihned po domluvě. Tel.: PM PRODÁM mobilní buňku, Slušovickou, rozměry 6m x 3m x 3m, vnější opláštění dřevěné palubky a Ejpo vickou 5 6m x 3m x 3m více kusů, vnější opláštění jemně vlnitý hliníkový plech. Vnitřní rozvod elek třiny vč. jističů a osvět le ní. Podlaha, strop a stěny zateplené. Dále mobilní kontejnerovou dvojbuňku, zánovní plast. okna, plast. rolety, standardní vyba vení včetně klimatizace. Rozměr 6,5x2,40x2,80 m, vhodná pro kancelář. Buňky jsou v pěkném sta vu. Cena od , Kč. Zajištění dopravy na místo určení. Tel.: PM NOVÁ dřevěná zdvojená okna 6 ks rozměru 106 x 176 cm, cena Kč za kus, zdarma dopravím na místo, tel RR PRODÁM nahrabávač 2 ks 6ti metrové, výrobce Rož mitál pod Třemšínem a lis UNIBAL na seno a slámu. Dále balíky se senem prů měr 125 cm z oblasti Šumavy Srní. Při komplet ním odběru sleva. Tel.: PM MLADÍ manželé shání ke koupi starší chalupu nebo RD do 400 tis., vhodnou k rekonstrukci, sociální za řízení a zahrada výhodou, velké opravy nejsou pře kážkou, tel.: RR PRODÁM nebo dlouhodobě pronajmu větší RD 2 km od Konst. Lázní, vhodný i ke komerčnímu využití, velká stodola, kotelna, zahrada, projekt na rekonstrukci hotov. Tel.: PRODÁM zahrádku v osob ním vlastnictví s menší chatkou na hezkém, klid ném místě v okrajové části Prachatic, ovocné stromy, vlastní studna, elektřina, levně, 169 tisíc, tel.: RR MLADÁ rodina koupí skromnější chalupu do 300 tis. Kč, vhodnou k opravě, tel.: RR PRODÁM Fiat Multipla 6 míst, dobrý stav, spoleh livý. EKO daň zaplacena. Tel.: KOUPÍM staré motorky JAWA, ČZ, BMW a jiné, plus náhradní díly. Platba ihned po domluvě. Tel: PM PRODÁM nákladní auto mobil V3S, třístranný sklápěč, v provozním sta vu a k tomu sadu kol. Velmi pěkný motor, převo dovka řízení, vše dobrý stav. Cena Kč. Dále prodám Liaz Tram bus se zadní a přední hnanou nápravou, uzaví rání diferenciálu, třístran ný sklá pěč dvě korby, velká sklápěcí na obilí a standardní S3 korba. Cena Kč. Tel.: PM PRODÁM díly na Avii 31 r.v pětistupňovou pře vo dovkou, pěkné pneu včet ně disků, světla atd. Tel.: PM PRODÁM motorovou sedmi metrovou loď s malou kaju tou, německé výroby se Z no hou a se zabudovaným, nefunkčním osmiválcovým karburátorovým mo torem GMC, včetně dvounápra vového brzděného přívěsu. Plzeňský kraj. Cena k jedná ní Kč. Tel.: PM KOUPÍM Jawa 350 typ a i poškozené, tel.: RR PRODÁM Avii Furgon v pěkném stavu, včetně za budovaného nezávislého topení. Cena Kč. Dále Avii odtahový speci ál. Cena Kč. Tel.: PM Koupím za Vaši cenu do soukromé sbírky motocykly a náhradní díly značek JAWA, ČZ, PRAGA, OGAR od r.v do r.v s doklady i bez. Tel RR Aktuální internetové noviny na

15 ŘÁDKOVÁ INZERCE ŘÁDKOVÁ INZERCE ŘÁDKOVÁ INZERCE ŘÁDKOVÁ INZERCE PRODÁM 4 ks plechové ráfky na Renault 4 x 100 mm, 15 palců, nové nepou žité. Cena 700 Kč/ks. Tel.: Koupím laminátovou nebo plechovou sajdkáru Velorex, Tůma, a přívěsný vozík PAV ke starším motocyklům zn. Jawa, ČZ. Popří padě jen díly, nabídněte. Tel RR KOUPÍM traktor Zetor nižší i vyšší řadu, popř. Zetor Krystal, s předním náho nem i bez. Nabídněte. Tel.: , PM LIEBEVOLLER, sehr netter, gutsituierter Herr mit sehr gutem Beruf, sucht hübs che, nette Frau aus Tsche chien für eine feste Be ziehung, Alter ca Jahre. Ich wohne bei Regens burg, habe viele Hobbies wie wandern, Musik etc. und kann Ihnen sehr viel bieten. Ich stehe mit beiden Beinen fest im Leben, beruflich, wie pri vat. Freu mich auf Ant wort, bitte mit aktuellen Foto! Karl Ries, Rödl ber gstr. 4a, Nittendorf/ Undorf, Deutschland, Tel.: 09494/ RR /185 sportovní postavy hledá ženu, pokud možno Rokycansko Berounsko (není podmínkou). Tel.: PM /180 hledá pohodovou ženu k návštěvám relax center a výletu do Paříže. Zn.: Foto napoví. Tel.: PM NĚMEC pevná láska, tel.: EKOLOGICKÁ likvidace vra ků osobních a nákladních aut, vraky odvezeme a vše potřebné rychle vyřídíme. Vykoupíme starší stavební stroje, nákl. automobily a zemědělské stroje. Dále provádíme demontáž oce lových konstrukcí a budov (sila apod.) a výkup že lezného šrotu. Tel.: PM PRODÁM volant s pedály na Play Station 2 za 400 Kč. Tel.: DIAGNOSTICKÝ přístroj OBERON zjistí okamžitý Váš zdravotní stav, zjistí parazity, drobnější pro blémy odstraní ihned, váž nější zmírní metodou ME TATERAPIE. Více na www. emma.xf.cz obj. na RR MÁTE doma nábytek a nevíte co s ním??? NÁ BYTEK do roku 1980 a bytové doplňky (lustry, lampy, křesla apod.) zdarma odvezu, vykou pím, zprostředkuji pro dej za odvoz. T.: / E.:info: znam.cz. Stačí napsat SMS nebo prozvonit. Odpovím. RR Chtěla bych se sblížit s nekuřákem a nepijanem, který má chuť nejen na tanec. Marie, 75, Netolice ( ) T.: ! Alena,65,- Malšice. Najde se pohodový nekuřák z JČ se srdcem na dlani? Osobní schůzka potěší! Hledá se muž na úrovni, živel jako já! Jsem zajištěná, inteligentní žena! Dana (54, okolí ČB), t Romana/39, Čes.Kr. hledá tolerantního chlapa, kterému nevadí děti. Všestranné zájmy , setkání napoví! Poskytuje EMA Europe s.r.o., 1 min/70 Kč vč. DPH, www. platmobilem.cz, COTON DE TULEAR. Pro dám štěňátka bez PP po vý stavně úspěšných předcích. Malý pejsek s nelína jící bavl níkovou srstí nevyžaduje stři hovou úpra vu, jenom se pro česává. Je antide pre siv ní, vhodný i pro aler giky. Je bdě lý a ostra žitý, ale zbytečně ne štěká. Vhodný na canis te rapii. Oblíbený pro vý stiž nou a přizpůso bivou povahu. Miláček celé ro diny, lásku Nehledám starého bručouna, ale fajn pána, který nepohrdne občasným milováním, a měl by pro mě pochopení a čas. Jsem Jaruška, temperamentní ženská z vesnice! Písecko! Zavolej mi kód AKK67 FOTKY! Hříšné, sexy, obnažené... chceš? Napiš si o ně SMS ve tvaru 28NUT a text na Trápit se tím, že pro některé muže nejsem zrovna ideální ženskou nemá smysl. Jsem baculka se smyslem pro humor a srdcem na dlani! Nejen v sexu ti snesu modré z nebe! Dáša 47, ČB. Volej kód RAB87 Ženská krev a mlíko! Velká prsa! Volej na tel.: , 5Kč/min. EMA Europe, Materna, 18+, 1sms/max.40Kč, 1min/max.80Kč, rád bere i oplácí s na d šením. Kup ní smlouva při odběru. Do dobrých ru kou. www. hajami talis man.wz.cz, e mail: sms ne, RR POHLÍDÁM vašeho psa o vaší dovolené i jindy. K dis pozici také vytápěný prostor, zateplené kotce. Zkušený chovatel, vý cvikář, etolog. Plzeňský kraj. Tel.: PM Další číslo Jihočeského rozhledu vyjde Uzávěrka řádkové inzerce je 22. listopadu 2013 Měsíčník rozšiřovaný zdarma do domácností a firem Vydává Vogel Medien International, s. r. o., se sídlem Vídeňská 218, Klatovy, IČ: Zakladatel: Ing. Richard Vogel Jednatel: Mgr. Josef Šesták, mobil: tel.: fax: e mail: rozhled.cz Havlíčkova 5, Plzeň tel.: , tel./fax: Šéfredaktorka: Mgr. Jana Mertová mobil: , e mail: Regionální redakce: tel.: e mail: Obchodní poradci: mobil: Miloslav Nešpor, mobil: e mail: Miloslav Šrámek, mobil: e mail: Irena Poláková, mobil: e mail: Václav Zickler, mobil: Sekretariát, soukromá inzerce: Květoslava Spoustová mobil: , tel.: e Grafické studio: Irena Bourová mobil: e mail: Korektor: Mgr. Miloslav Fait tel.: Tiskne NOVOTISK, s.r.o., tiskárna Praha Malešice, U Stavo servisu 1, Praha 10, rozšiřuje Media servis, s.r.o., registrováno MK ČR E Redakce nenese odpovědnost za obsah placené inzerce a článků označených (pr) a (pi). Aktuální internetové noviny na 15

16

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ASPEKTA Trading s.r.o. Rokycanská třída 62 312 00 Plzeň Tel: +420 377 260 122 Fax: +420 377 260 134 www.aspekta.cz

ASPEKTA Trading s.r.o. Rokycanská třída 62 312 00 Plzeň Tel: +420 377 260 122 Fax: +420 377 260 134 www.aspekta.cz ASPEKTA Trading s.r.o. ASPEKTA Trading s.r.o. Rokycanská třída 62 312 00 Plzeň Tel: +420 377 260 122 Fax: +420 377 260 134 www.aspekta.cz MAZDA. ODVážně jiná. zoom-zoom představujeme novou mazdu6 Ve verzi

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Skiareál Lipno regionální zimní centrum. Tento projekt Skiareál Lipno regionální zimní centrum je spolufinancován Evropskou unií

Skiareál Lipno regionální zimní centrum. Tento projekt Skiareál Lipno regionální zimní centrum je spolufinancován Evropskou unií Skiareál Lipno regionální zimní centrum Tento projekt Skiareál Lipno regionální zimní centrum je spolufinancován Evropskou unií Skiareál Lipno regionální zimní centrum Název projektu: Skiareál Lipno regionální

Více

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz konference, školení, relaxační pobyty Relax hotel Monínec*** leží na Javorové skále 70 km na jih od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice. Je nejvyšším bodem v

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Plánování jakosti na zakázkách

Plánování jakosti na zakázkách Plánování jakosti na zakázkách Ing. Václav Honejsek, CSc. V současné době je stále častějším požadavkem zákazníků při přípravě smlouvy jasné definování způsobu zajištění jakosti na zakázkách. Splnění tohoto

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

Rozvoj území polsko-česk eského příhranip hraničí v závislosti z na obnově a modernizaci trati Broumov Tłumaczów Broumov, 17. 6.. 2011 Obnova trati Broumov Otovice Tłumaczów v širších souvislostech Králov

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Stavitelství NV s.r.o. REFERENČNÍ ANALÝZA ZPĚTNÉ VAZBY, HODNOCENÍ A OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ. Tvoříme z neviditelného viditelné.

Stavitelství NV s.r.o. REFERENČNÍ ANALÝZA ZPĚTNÉ VAZBY, HODNOCENÍ A OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ. Tvoříme z neviditelného viditelné. Stavitelství NV s.r.o. REFERENČNÍ ANALÝZA ZPĚTNÉ VAZBY, HODNOCENÍ A OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ Tvoříme z neviditelného viditelné. OBSAH Seznam zákazníků / popis služby, spolupráce... 3 Kdy byla zakázka

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Casa Serena CUP 28. 8. - 1. 9. 2015. by Czech Chamber of Commerce. Na golf s profesionály

Casa Serena CUP 28. 8. - 1. 9. 2015. by Czech Chamber of Commerce. Na golf s profesionály Casa Serena CUP by Czech Chamber of Commerce 28. 8. - 1. 9. Představení resortu CASA SERENA CUP Hospodářská komora České republiky se stala partnerem TOP společenské a sportovní akce golfového turnaje

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Hotel monínec*** 70 km od prahy 84 lůžek ve 32 pokojích Restaurace s terasou až pro 150 hostů Wellness centrum

Hotel monínec*** 70 km od prahy 84 lůžek ve 32 pokojích Restaurace s terasou až pro 150 hostů Wellness centrum Svatby weddings Hotel monínec*** 70 km od prahy 84 lůžek ve 32 pokojích Restaurace s terasou až pro 150 hostů Wellness centrum Vážění přátelé, je mi ctí, že Vás mohu oslovit s nabídkou pořádání svateb

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat v dubnu a květnu 2012 a jimiž bude slavnostně zahájena cyklistická

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska.

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska. č. 7 název Státy Střední Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají střední Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS poznávací zájezd. 5.990 Kč. maďarsko. ckcesta.cz. Hotel *** Termín 13.2. - 18.2. SLEVA. 5 % do 31.12.

HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS poznávací zájezd. 5.990 Kč. maďarsko. ckcesta.cz. Hotel *** Termín 13.2. - 18.2. SLEVA. 5 % do 31.12. SLEVA 5 % do 31.12. HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS Hotel *** 5.990 Kč Termín 13.2. - 18.2. Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x snídani, 1x ve če ři, dopravu au to busem vč. výletů dle programu, pobytovou taxu,

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

KROKY KE ZDRAVÍ. INSPIRACE NA PROGRAM PODPORUJÍCÍ AKTIVNÍ MOBILITU Červenec 2015 (c) Spor1fy, s.r.o.

KROKY KE ZDRAVÍ. INSPIRACE NA PROGRAM PODPORUJÍCÍ AKTIVNÍ MOBILITU Červenec 2015 (c) Spor1fy, s.r.o. KROKY KE ZDRAVÍ INSPIRACE NA PROGRAM PODPORUJÍCÍ AKTIVNÍ MOBILITU Červenec 2015 (c) Spor1fy, s.r.o. Lidé chtějí být fit a žít zdravě. Pro většinu lidí je důležité zhubnout. V České republice dle novodobých

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem.

Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Dětský domov Cheb a Horní Slavkov již třetím rokem získal

Více

Mgr. Míla Petrová prezident CDO. Prezidentka CDO s prezidentem IDO Michaelem Wendtem

Mgr. Míla Petrová prezident CDO. Prezidentka CDO s prezidentem IDO Michaelem Wendtem Vážení tanečníci a choreografové, drazí rodiče, taneční tour formací CDO již klepe na dveře, první region startuje již za 17 dní. Dokončují se kostýmy, probíhají poslední práce na kulisách, pilují se nacvičené

Více

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Projektový management MP Příprava automobilového závodu do vrchu Linková Petra Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovené cíle...

Více

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Plzeň, 11.6.2014 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Šance pro

Více

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1 L É T O 2 0 1 1 Park Pravíkov Novinky, aktuální dění, postřehy a plány kolem Parku Pravíkov Máme Park! Podařilo se! orem! Velké díky všem, kteří nám drželi palce! S radostí vám můžeme oznámit, že máme

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Časopis Stavební fórum - Diskusní setkání dne 16.10.2008 Praha Hlavní cíle revitalizace koněspřežné dráhy - Rozšíření nabídky cestovního ruchu (zvýšení

Více

ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM OCENĚNÍ MASTERCARD OBCHODNÍK ROKU 2014 SE STALA IKEA

ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM OCENĚNÍ MASTERCARD OBCHODNÍK ROKU 2014 SE STALA IKEA ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM OCENĚNÍ MASTERCARD OBCHODNÍK ROKU 2014 SE STALA IKEA Praha 3. února 2015 Absolutním vítězem a držitelem titulu MasterCard Obchodník roku 2014 se stejně jako loni stala IKEA Česká republika.

Více

Dacia Celebration. Limitovaná série

Dacia Celebration. Limitovaná série Dacia Celebration Limitovaná série Dacia slaví úspěch a uvádí limitovanou sérii Celebration U značky Dacia je vše možné: koupit si vůz 4X4, elegantní sedan, 5místné stylové vozidlo, jednoprostorový vůz

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720

Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720 Mgr.J.Mareš Plzeňský, Jihočeský EU-OPVK VY_32_INOVACE_720 územní jednotka - Jihozápad Plzeňský kraj- největším správním střediskem je Plzeň/170 tis./druhé největší město v Čechách. Leţí na důleţité dopravní

Více

Ebnerwirt. Odjezdy: Odjezdy jsou stanoveny jednotně a to ve 4:30 hod!

Ebnerwirt. Odjezdy: Odjezdy jsou stanoveny jednotně a to ve 4:30 hod! Odjezdy: Na všechny naše zájezdy a jednodenní výlety odjíždí autobusy z Českých Budějovic, z nákladového nádraží, konec Nádražní ulice vlečka ČD, asi 100 m za TSE a 200 m od MERCURY CENTRA. Odjezdy jsou

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU PÁTEK 11.4. ODBORNÝ A KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU konané ve dnech od 11. 4. do 13. 4. 2014 10.00 hod. Slavnostní zahájení 22. ročníku výstavy 11.30, 13.30 a 16.30 hod.

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Vyhláška PTV. 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1.

Vyhláška PTV. 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1. Vyhláška PTV 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1. S platností od 3. 7. 2015 vstupuje v účinnost změna č. 1 akční nabídky ČD Šumava 2015 v Jihočeském kraji za těchto podmínek: 1. ČD

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

soká účinnost bezstarostné prostřed

soká účinnost bezstarostné prostřed sitour MediaKit Na hory k Va bezstarostné prostřed soká účinnost Sitour Worldwide založen v rakouském Innsbrucku roku 1964 hlavní dodavatel informačních technologií do ski areálů dceřinné společnosti v

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, společnost PKS stavby a.s. je generální dodavatel staveb, jenž disponuje vlastními výrobními kapacitami na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově www.nova.cz Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Johanu Indrákovou, tel.: 777 886 555 e-mail: johana.indrakova@nova.cz Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově Vem si mě! Dvacet dívek,

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC.

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. 20 let RC Tábor Vážené dámy, vážení pánové! Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. Rád bych přivítal hosty z RC Steyer, RC Plzeň, RC Hluboká, RC Písek,

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Auto na baterky? Do městského provozu ideální, daleko s ním ovšem nedojedete 26.3.2014 Pardubický deník str. 2 Pardubicko

Auto na baterky? Do městského provozu ideální, daleko s ním ovšem nedojedete 26.3.2014 Pardubický deník str. 2 Pardubicko Pardubický deník Auto na baterky? Do městského provozu ideální, daleko s ním ovšem nedojedete 26.3.2014 Pardubický deník str. 2 Pardubicko LUKÁŠ DUBSKÝ, LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ Univerzita Pardubice Je to malé

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba 16.6.2015 ČESKÉ DRÁHY, A.S. - KLÍČOVÝ HRÁČ OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY A STRATEGICKÝ PODNIK PRO ČESKOU EKONOMIKU Národní

Více

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince.

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince. Tbilisi Doprava z letiště centrum Tbilisi Taxík - 15-35 GEL Vlak 0,5 GEL/osoba, vlakové nádraží je přímo naproti letišti. Cílová stanice ve městě je Station Square. Další důležité nádraží je Didube. Točené

Více

499,- Bonusová knížka

499,- Bonusová knížka www.intersport.cz 499,- Bonusová knížka Ski servis ZDARMA Montáž a seřízení vázání na lyže nebo snowboard ZDARMA 20% sleva na lyžařské helmy 20% sleva na lyžařské brýle 20% sleva na lyžařské hole na sjezdové

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

CERTIFIKACE HOTELSTARS ANKETA S HOTELIÉRY

CERTIFIKACE HOTELSTARS ANKETA S HOTELIÉRY CERTIFIKACE HOTELSTARS ANKETA S HOTELIÉRY 1. 2. 3. 4. Hotel McLimon - Šenov u Nového Jičína, Hotel 3*, Pavel Toman - majitel Jedna z podmínek programu Evropské unie pro získání dotací. Nebylo, naše úroveň

Více