Prezidenti kritizují. spojení s Rakouskem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezidenti kritizují. spojení s Rakouskem"

Transkript

1 Prezidenti kritizují Redakce KLATOVY, Vídeňská 218, tel.: ; tel./fax: E mail: spojení s Rakouskem Český prezident Miloš Zeman a jeho rakouský protějšek Heinz Fischer se setkali v Českém Krumlově. Oba se shodli na kritice dopravního spojení mezi Českou republikou a Rakouskem. Platí to podle nich především pro úseky mezi Vídní a Prahou a mezi Lincem a Českými Budějovice. Kromě toho probírali také problematiku Jaderné elektrárny Temelín nebo případné rozšíření zemí visegrádské skupiny o Rakousko. Není možné, aby železniční spojení mezi Vídní a Prahou trvalo dvojnásobně dlouhou dobu než spojení mezi Vídní a Salcburkem. To se musí měnit, uvedl Heinz Fischer.... pokračování na straně 3 s Redakce PLZEŇ, Havlíčkova 5, tel.: ; tel./fax: , inzerce: tel.: E mail: Ročník:

2 Nemocnice transparentně a účelně hospodaří Podle Nejvyššího kontrolního úřadu Nemocnice Písek dobře a transpa rentně hospodaří. Vyplývá to ze zá věrů kontroly úřadu, která se bě hem letošních prázdnin zaměřila na státní dotace poskytnuté v letech na nákup zdravotnické techniky. Závěrečný protokol kon statuje, že finance byly využity správně. Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil zejména na čerpání a používání pe něz v rámci programu Podpora roz voje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví. Obsa hem kontroly byl nákup po čítačového tomografu neboli CT za 16 milionů korun v roce Analy zovány byly položky jako úče lovost nákupu, administrace výbě rového řízení, využití dotačních pro středků i dodržování legislativních rámců všech těchto procesů. Pří stroj, který využíváme v radiologii k diagnostice chorob takřka všech systémů, ročně vyšetří takřka 12 ti síc pacientů, připomíná předmět kontroly ředitel Jiří Holan. Jak vyplývá ze závěrů kontrolního protokolu, písecká nemocnice ob stála se ctí. Kontroloři konstatovali, že prověřované akce splnily opod statněnost investičního záměru, který byl zpracován průkazným způsobem a v souladu s předpisy. Výběr dodavatele zdravotnické techniky (firmy Audioscan, spol. s. r. o.) byl v písecké nemocnici transparentní a nestranný a kupní smlouvy jsou uzavřeny v souladu s podmínkami vyplývajícími z vý běrového řízení. (pru) Monte Cristo, Excalibur, Láska je lás ka, Elixír, Obraz Doriana Graye, Šumař na střeše. Klíč Králů, Kytice, a teď nově muzikál Mata Hari, kde hraje dvě role Řeč je o nejvyšším českém zpěvákovi a herci, převážně muzikálovém Radimu Schwabovi. Měří 198 centimetrů, a i když jde o chlapa s velkým Ch, tělem i duší je romantik. Ženy mu padají k nohám a on se k nim vždy chová velmi hez ky. Klame tělem, přitom by mohl mít každou, na kterou si ukáže. Nejsem žádný Don Juan. Možná si to o mně někteří myslí, ale žiji už pár let s přítekyní a myslím, že jsem přesně ten typ chlapa, který štěká, ale nekouše, říká o sobě Radim Schwab, který si roli v aktuálně hod ně populárním muzikálu Michala Davida Mata Hari v pražském divadle Brodway hodně užívá. Je to něco, co mě opravdu baví. Hraju jak Picasa, tak Vadima Maslova a pravdou je, že v té jedné scéně jsem na pódiu do půl těla, no. Ale jsou to role mně blízké a opravdu jsem rád, že se to lidem líbí, za ten úspěch. Protože pro nás všechny to byla velká dřina, ale zároveň skvělá práce, říká Radim Schwab. S jižními Čechami není sice přímo úzce spjat jako mnozí jeho kolegové, je rodilý Brňák, kam se za rodinou rád vrací, ale na jih Čech se vrací taky. Tak především jezdím do tele vize Šlágr, a taky jsem na jihu udělal pár klipů ke svým baladám, které pak vyšly na mém novém CD Amoroso. Jižní Čechy jsou nádherné, přede vším Český Krumlov, Hluboká, Jin dřichův Hradec. Lidi jsou tam nějací jiní, milejší, vstřícnější, rád se tam vracím, říká Radim, který si střihl i pár televizních a filmových rolí. Jak podotýká, nikam se necpe, ale když přijde něco zajímavého, ne váhá. Naposledy se zúčastnil konkur zu na velkolepý, připravovaný muzi kál Fantom, který by se měl hrát za rok v Praze. A všichni, kteří konkurz viděli, se shodli na jediném Radim Schwab je postavou, hlasem i cha rismatem rodilý Fantom.. Uvidíme, co se má stát, se sta ne. Pravdou je, že by mne to velmi bavilo. Je to pro mne velká výzva, tak Nejvyšší český zpěvák je romantik tělem i duší! uvidíme, jak se pan producent Ja neček rozhodne. Ale opravdu by to pro mne byla i čest, podotýká Schwab. Ten navíc dává už druhým rokem dohromady chari tativní koncert Mr. Muzikál, který se uskuteční 26. lis topadu na pražské Brodwayi. Účin kovat kromě Radima budou i Petra Janů, Leona Machálková a Ilona Csáková. Vznikl i nový song, který Radim nazpívá s Leonou Machál kovou a který se stane jakousi hym nou dětí z Klokánků z Fondu ohro žených dětí. Právě na Klokánky poputuje, stejně jako vloni, výtěžek z koncertu, nad nímž převzala záštitu i manželka prezidenta paní Zemanová. Děti z Klokánků jsou děti týrané, utiskova né či jinak znevýhodněné a zaslouží si to nejlepší. Proto jsem ráda, že s Radimem, s nímž nás pojí dlouhé a čisté přátelství, můžeme spolu pracovat na tak skvělé akci, a že tím pomůžeme těm, kteří to opravdu potřebují, dodala Hana Kupková z Fondu ohrožených dětí. No a příští rok, pokud bude tro chu času, chci určitě procestovat ce lé jižní Čechy, protože si to už dlouho slibuju a ještě nebyl čas. Opravdu se na to těším, dodal Radim Schwab. (pru) 2 Aktuální internetové noviny na

3 ... dokončení ze strany 1 Prezidenti kritizují spojení s Rakouskem Cestující z Vídně do Salc burku stráví ve vlaku necelé 2,5 hodiny, trať měří 315 kilometrů. Trať mezi Vídní a Pra hou měří 415 kilome trů, rychlík ji absolvuje za 4,5 ho diny. Vlak přes ČR ale nejede nej kratší cestou přes Vysoči nu, mezinárodní rychlostní koridor vede přes Pardubice a Brno. Na horší infrastruktuře se mohl projevit i fakt, že obě strany mezi sebou delší dobu na oficiální mezinárodní úrovni nejednaly, uvedl Zeman. Heinz Fischer projevil lítost nad tím, že ministři dopravy obou ze mí se za poslední čtyři roky nese šli. A i to je možná důsledek toho, že neexistuje efektivní dálniční spojení mezi Vídní a Prahou nebo Lincem a Českými Budějovice mi, uvedl český prezident. Pravdou je, že dopravní spo jení mezi ČR a Rakous kem je přes jih Čech tristní. Tisíce vozidel míří denně především přes hraniční přechod Dolní Dvořiště. Kamio ny, nákladní i osobní vozy stále jezdí po úzké dvouproudé silnici, která je především u Bujanova, v okolí Nažidel, kde došlo před deseti lety k nejtragičtější dopravní nehodě autobusu, při níž zemřelo 20 lidí, velmi nebezpečná. Zatímco z rakouské strany se od Lince buduje rychlostní silnice a obchvat s několika tunely, kde ve dne v noci pracuje na 500 lidí, rychlostní silnice od Budějovic na hranice je v nedohlednu. Český prezident Miloš Zeman se letos na jih Čech vrátí ještě jed nou. Od 11. do 13. listopadu pod nikne cestu v rámci jeho návštěv po českých krajích. (pru) Nejvíce hlasů dostali: Zimola, Filip, Zahradník a Jandák Volby do Poslanecké sněmovny jsou za námi. Na jihu Čech zvítězila, co se stran týče, ČSSD s 20,73 pro centy hlasů. Následovalo sdružení ANO 2011 s 16,97 procenty a na třetím místě se umístila KSČM. Ta získala 16,45 procent hlasů. Do Sněmovny se v jižních Čechách do stala TOP 09 s 12,77 procenty hla sů, s 8,08 procenty hlasů ODS, se 7,07 procenty Úsvit přímé demokra cie a lidovci. Ti dostali od voličů 6,66 procent hlasů. Do Poslanecké sněmovny se za Jihočeský kraj dostalo 12 poslanců. Vůbec nejvyšší počet preferenčních hlasů získal dosavadní hejtman, předseda jihočeské ČSSD Jiří Zimola. Ten získal 9996 hlasů. Následuje jej předseda KSČM Vojtěch Filip, kterému hlas dalo 7551 lidí. Kroužkováním se na první příčku na kandidátce dostal i exhejt man Jan Zahradník (ODS). Ten zís kal 5461 hlasů a čtvrtým nejsilněj ším poslancem v počtu hlasů se stal herec a poslanec za ČSSD Vítězslav Jandák. Získal 5342 hlasů. Dále se do Sněmovny dostali Jan Bartošek (KDU ČSL), Zdeněk Be zecný a František Vácha (TOP 09), Roman Kubíček a Radka Maxová (ANO 2011), Jan Mládek (ČSSD), Alena Nohavová (KSČM) a za ÚSVIT Karel Pražák. Jiří Zimola po úspěchu ve vol bách končí v postu hejtmana a hod lá se věnovat své profesi poslance. Není však vyloučeno, že pokud by vládu vedli sociální demokraté, mohl by se stát členem vládního kabinetu, stejně jako například Vítězslav Jandák. To vše bude jasnější až v násle dujících týdnech. (pru) Aktuální internetové noviny na 3

4 Téměř milion návštěvníků vyrazilo na památky Téměř milion návštěvníků zavítalo v letošní letní sezóně na jihočeské památky. Podle památkářů jde o po měrně slušnou návštěvnost, protože na hrady, zámky, do kláš terů i na jiná místa přišlo přes 900 tisíc lidí. Výnosy ze vstupného zatím do sahují výše přes 90 milionů korun a všechny tyto prostředky jsou využívány již v průběhu letošního roku na restaurování spravova ných památek a další aktivity Národního památkového úřadu, říká ředitel NPŮ České Budějovice Petr Pavelec. Kromě návštěvníků placených prohlídkových tras využili další ti síce lidí široké nabídky kulturních a společenských aktivit, které se téměř každodenně v zámeckých areálech konají. Za celou sezónu nabídly jihočeské hrady, zámky a klášter spravované NPÚ více než šest stovek různorodých kul turních akcí. Jsou to večerní a spe ciální prohlídky, divadla, koncerty, přednášky, výstavy. K společenským vrcholům pat řilo i letos spolupořádání 22. roč níku prestižního Mezinárodního hudebního festivalu Český Krum lov, jehož hlavní hvězdou byla lotyšská mezzosopranistka Elina Garanča. Stálou oblibu památek u svateb čanů potvrzuje počet 547 svateb uskutečněných v letošním roce. Mnohé zámky lákají snoubence právě především na jaře a v létě. Nejvíce navštěvované jsou sa mo zřejmě zámky Český Krumlov, Hluboká, Jindřichův Hradec či kláš ter Zlatá Koruna či hrad Rožm berk. Na mnoha památkách se chystá i adventní a vánoční program. Jiné se návštěvníkům otevřou zase až v dubnu příštího roku. (pru) Skiareály připraveny na zimu! Skiareály na Lipně i na Churáňově jsou už připraveny na tu pravou zimu, sníh a lyžaře. Než začnou první mi lovníci zimních radovánek najíždět, musí se vše zkontrolovat, upravit, opravit, aby vše bylo kvalitní a také bezpečné. Nejen sněžná děla, rolby, ale i la novky musejí projít revizí. Lanovku Jezerní, která vozí turisty i v létě, čeká celý tento proces v listopadu, kdy bu de její odstávka, řekl jednatel spo lečnosti Lipno Servis Antonín Kolář. U Fox parku, který je českým nejmo dernějším výukovým hřištěm s po hádkovými slalomovými dráhami či kolotočem, technici také připravili všechny zábavné prvky, konkrétně kolotoče, figury a podobně. Insta lovali téměř 190 metrů pohodlných koberců, což je nejvíce v českých areálech. Strakonické nemocnici skončilo slo žité období. Konečně byl dokončen pavilon operačních oborů. Veškeré přestavby ve strakonické nemocnici v posledních letech směřují k zate plování, výměny topení, rušení nad bytečných výměníků a k centralizaci operačních oborů tak, aby provoz ne mocnice vyžadoval méně operačních sálů, centrální jednotku inten zivní pé če operačních oborů, centrální steri lizaci a ze jména celkově méně vy užitelných budov. Nemocnici tak zkvalitňujeme a zmenšujeme. Zdra votnické zařízení totiž funguje na de víti hektarech plochy, původně užíva lo 18 pavilonů, z nich tři již opustilo a jeden zbouralo, nyní budeme opou Sezóna na Lipně bude letos opět velkolepá, alespoň v to provozovatelé areálu věří a zároveň si to přejí, především dostatečně chladné poča sí a hodně sněhu. Připravili jsme si pro lyžaře novin ky, které je zcela jistě potěší. Chceme, aby si letos u nás užili nejen lyžování, ale i zábavy a pohody. Jsme rádi, že se lyžaři již o naše novinky zajímají. Ptají se přes e maily a telefonem, sdělil mluvčí Skiareálu Lipno Jiří Falout. Hned tou první je věrnostní skipas, nazvaný Lipenský žolík po každém pátém zakoupeném jednodenním ski pasu má jeho majitel nárok na šestý jednodenní skipas zdarma. Tato no vinka je určená pro všechny Jiho čechy, kteří pravidelně na Lipno jez dí, dodal Falout. Skiareál Lipno obhájil i v letošní sezóně pozici českého top střediska. štět další. Sou časně však dochází k významnému zvýšení standardu pro hospitalizované i ambulantní pa cienty jedno, dvou a maximálně třílůžkové pokoje, každý s vlastním sociálním zařízením, řekl ředitel ne mocnice Tomáš Fiala. Pavilon operačních oborů sloučil operační sály z mnoha oborů, což pomůže jak lékařům, tak i pacientům. Došlo k navýšení standardu, moder nizaci zařízení i vybavení a především centralizaci péče o pacienty. Už teď jsou znát úspory při začle nění kožních lůžek pod interní odděle ní. A rozhodně účelněji využije odbor ný zdravotnický personál speciální přístrojovou techniku na sloučených Aktuálně mu patří třetí až čtvrté místo. I nadále je naším největším lákadlem lyžařské výukové hřiště Foxpark kapitána Lipánka. Zůstává stále nejmodernějším a nejvybave nějším svého druhu v České republi ce. I letos sem bude vstup zcela zdar ma, navíc opět nasvícený a možností večerního dovádění na bobech nebo sáňkách. To je unikátní nabídka, kte rou rodičům a dětem poskytujeme jako jediní v České republice, dodal Falout. Podobné přípravy jsou i na Chu ráňově, který je také velmi oblíbeným střediskem pro zimní sporty. I zde dochází k úpravám, revizím a insta laci potřebné techniky. Náv štěvníků se nemohou dočkat ani na rozhraní jižních a středních Čech, na Monínci. Ten se stal rovněž velmi oblíbeným zimním střediskem. (pru) Pavilon operačních oborů dokončen operačních sálech i na centrální ste rilizaci, podotkl Fiala. Strakonická nemocnice v průběhu čtyř let investovala 395 milionů ko run, kromě pavilonu operačních obo rů se akce týkaly dalších devíti budov. Zdroje pocházely ze strukturálních fondů EU, Státního fondu životního prostředí, státního rozpočtu ČR, vý znamnou částku investoval Jiho český kraj coby jediný akcionář ne mocnice a ze svých zdrojů se podíle la také strakonická nemocnice. V příštím roce dokončí vedení nemocnice úpravy gynekologie a další části areálu. Strakonická nemoc nice patří navíc k jedné z nejlépe hodno cených zařízení v zemi. (pru) 4 Aktuální internetové noviny na

5 Zruší nemocniční areál! Dolní areál a horní areál nemocnice. Tak se dnes nazývají jednotlivé části českobudějovické nemocnice. Již brzy bude sloužit pacientům jen ten horní. Areál bývalé Vojenské ne mocnice bude minulostí. Budovy osiří a vše se soustředí do jednoho místa. Důvodem jsou ekonomické úspory a snaha, aby pacienti nemu seli cestovat ve vzdálenosti zhruba půl kilometru mezi jednotlivými od děleními. Dnes je například chirurgie a orto pedie v oddělených částech nemoc ničních areálů. Stejně jako LDN a podobně. Cestu z jednoho nemocničního areálu do druhého by si mohli v bu doucnosti ušetřit jak pacienti, tak zaměstnanci českobudějovické ne mocnice. Její vedení plánuje přesu nout všechna oddělení do budov v horním areálu v ulici Boženy Něm cové. Prostory v dolním areálu, kde dříve bývala vojenská nemocnice, hodlá opustit přibližně do pěti let. Sestěhováním na jedno místo by největší zdravotnické zařízení v kraji mohlo výrazně ušetřit na provozních nákladech. Platíme za vodu v dolním areálu velké peníze, v horním areálu využí váme vlastní vrt, uvedl jako příklad možných úspor Jaroslav Novák, místopředseda představenstva a zá stupce generálního ředitele ne mocnice. Odpadnout by mohly také napří klad organizační starosti, ale i výda je, které dnes musí nemocnice utra tit kvůli zdvojování personálu do slu žeb v obou areálech. Výjimkou nej sou v současnosti ani případy, kdy lékaři kvůli neodkladným zákrokům mezi areály přebíhají nebo přejíždějí na kole. Sestěhování nemocnice do jednoho areálu přinese výhody i pa cientům. Únavné přesuny kvůli jednotlivým vyšetřením se v bu doucnu vyhnou i pacientům. Podle mluvčí nemocnice Ivany Kerlesové teprve příští rok začne vznikat přesnější plán možného stě hování. Jeden volný objekt bude k dispozici po výstavbě nového ob jektu perinatologického centra, které tvoří společně ženské a neonatolo gické oddělení, naznačila jednu z možných variant. Přesun do horního areálu má už za sebou kožní oddělení. Výhody péče soustředěné na jedno místo pocítí od příštího roku také dětští pacienti. O dalším využití budov, které by se stěhováním uvolnily, bude vlastník, kterým je Jihočeský kraj, teprve roz hodovat. (pru) Rekordní počet návštěvníků Podívat se na Jadernou elektrárnu Temelín přijel letos rekordní počet ci zinců. Po loňské historicky nejvyšší roční návštěvnosti Informačního centra padl další rekordní zápis. Nadšeno je vedení elektrárny i mluvčí Marek Sviták. Do poloviny října letošního roku si prohlédlo informační centrum re kordních 2193 cizinců. Dosud nej vyšší počet jich na Temelín přijel v roce 2008 a to Také v po sledních třech měsících roku jsou nahlášeny návštěvy zahraničních skupin. Letošní rekordní zápis by tak mohl atakovat hranici dvou a půl tisí ce lidí. To znamená, že služby pro zá jemce turisty jsou kvalitní, a že se tito lidé živě zajímají o jadernou ener gii, říká Marek Sviták. Stále častěji přijíždějí navštívit Temelín především lidé z Polska. Sta bilní zájem o informace z elektrárny tr vá u sousedů v Rakousku a Ně mecku. Návštěvníci z těchto tří zemí tvoří polo vinu ročního množství cizinců. Začínají více jezdit Číňané. Stále platí, že pře vážnou část zahraničních návštěvníků zastupují studenti středních a vyso kých škol, ale roste i počet zaměst nanců různých zahraničních firem a organizací. V Polsku se hodně mluví o stavbě jaderných bloků a Poláky za jímá, jak fungují. Vznikly tam i cestov ky, které zájemce o jadernou energeti ku osloví a přivezou k nám, podotýká Počet návštěvníků cizinců na Informačním centru JE Temelín mluvčí JETE. Pro Rakousko a Ně mecko je Temelín stále zajímavé téma a skupiny od těchto sousedů k nám jezdí pravidelně. Čína staví řadu no vých bloků a jejich odborníci sbírají poznatky po celém světě a líbí se jim i naše netradiční informační centrum v zámečku Vysoký Hrádek, dodává Jana Gribbinová, vedoucí temelínské ho informačního centra. (pru) Aktuální internetové noviny na 5

6 Rudoarmějci přijíždějí dobýt tuzemské publikum! Jako speciální host vystoupí Helena Vondráčková Pečlivě vybraní zpěváci, tanečníci a hudebníci to je originální, původně armádní, ruský sbor Rudoarmějci. Ti přijíždějí do devíti největších českých koncertních a multifunkčních arén, aby se představili českému publiku. Exkluzivním hostem tohoto legendár ního ruského souboru bude populární zpěvačka Helena Vondráčková se svým repertoárem, ke kterému Rudo armějci již pilně připravují doprovod. Pěvecký sbor Rudoarmějci byl zalo žen v roce 1939 a prošel všemi hrůza mi Velké vlastenecké války. Tento sbor však po válce nezanikl, nýbrž se profe sionalizoval a svými vystoupeními po celém světě si začal budovat meziná rodní proslulost. Od roku 1974 vede soubor generalmajor Viktor Eliseev. V současné době má toto těleso tři sta padesát členů a zahrnuje nejen pěvec ký sbor se svými sólisty, ale také balet, orchestr, dirigenty, choreografy a pří slušníky dalších uměleckých profesí. Rudoarmějci mají vlastní uměleckou školu v centru Moskvy, kam přijímají nejtalentovanější děti a vzdělávají je již od čtyř let. Díky tomu ve sboru Rudo armějci uslyšíme ty nejlepší zpěváky z celého Ruska, v jejichž repertoáru je vše od klasického ruského folkloru až po světovou operu. Za svou dlouhou existenci se sbor Rudoarmějci stal legendou, která vy stupovala při nejvýznamnějších udá lostech po celém světě. Rudoarmějci České Budějovice se např. účastnili zahajovacího cere moniálu Olympijských her v Moskvě, vítali ve Vatikánu papeže Jana Pavla II., hráli před parlamentem v Hel sinkách spolu s Leningrad Cowboys a byli hlavní hvězdou oslav Roku Ruska v Paříži, kde měli přes dvě stě tisíc diváků. Rudoarmějci procestovali všechny světadíly a vždy sklízeli ohromný potlesk a nadšení diváků. Ve Francii v roce 2013 prodali přes tři sta padesát tisíc desek a jejich album se drželo na pátém místě žebříčku pro dejnosti po dobu osmi měsíců. Moskevský sbor přijíždí do České republiky s novým koncertním progra mem pod příznačným názvem RED. Jedná se o fenomenální mix ruských a ukrajinských tradičních písní a tan ců. Publikum se může také těšit na průřez světovou populární hudbou, ja ko jsou například skladby Celine Dion, ERA, The Beatles a mnoha dalších. Nebu dou samozřejmě chybět ani zají mavá taneční vystoupení těch nejlep ších tanečníků souboru. Specialitou choreografa Antoliho Radiuka je kozá ček se šavlemi v ruce, při kterém tanečníkům létají jiskry nad hlavami. Diváky čeká velkolepá show pro celou rodinu plná nejen ruského folk loru, ale především nádherných písní z celého světa, tance a barev v podání těch nejlepších zpěváků a tanečníků z celého Ruska spolu s českou hvěz dou Helenou Vondráčkovou. Šumava zažívá jeden z nejbohatších roků Národní park Šumava prožívá letos ekonomicky velmi úspěšný rok. Díky zodpovědnému hospodaření Správy NP a CHKO Šumava a mnoha získa ným grantům sem proudí desítky mili onů korun. Letos se podařilo připravit a rozjet desítky grantových projektů. Další desítky projektů má Správa par ku v zásobě. Vše v celkové hodnotě 654 milio nů korun. Což je suverénně nejvíc ve více než 22letých dějinách Správy NP a CHKO Šumava, řekl Rozhledu mluvčí parku Pavel Pechoušek. Zapojili jsme do přípravy projektů profesionály. Projekty budeme financo vat jak ze svých zdrojů, tak hlavně z grantových peněz. Samozřejmě, že ne vše najednou, ale postupně, jak se bu dou otevírat jednotlivé grantové výzvy. Důležité je, že jsme s předstihem připra veni, což se ještě před rokem a půl říct nedalo, říká Jiří Kvapil, ekonomický náměstek ředitele NP Šumava. Prostředky z mimořádně dobrého hospodaření samozřejmě zůstanou v regionu, a to ku prospěchu všech. Milovníci Šumavy se tak ještě letos mohou těšit například na zrekonstruo vanou hájenku na Březníku, dva nové mosty přes Roklanský potok na Modravě a přes Studenou Vltavu u Černého kříže, další část šumavské cyklomagistrály u Prášil nebo patnáct nově zrekonstruovaných lesních cest po území Národního parku Šumava, které budou sloužit jak pěším, tak i cyklistům. Spokojenost turistů je pro nás na prvním místě. Musíme jim proto vytvá řet podmínky, které je na Šumavu bu dou lákat. Přijímáme spoluzodpověd nost za regionální rozvoj. Turistická infrastruktura musí být šetrná k přírodě a přitom pojmout kapacitu stále nároč nějších návštěvníků. Budujeme moder ní národní park, kde má vedle divočiny prostor i zhýčkaný turista. Inspirujeme se v národních parcích celé Evropy, protože jsme přesvědčeni, že jedině tak může Šumava obstát v silné konkuren ci, doplňuje Jiří Mánek. Protože jsem sám vášnivým turis tou i cyklistou, tuto zprávu vítám. Čeká nás teď mnohem větší komfort při putování po Šumavě. Zvětší se i bezpečnost turistů. Například díky upraveným cestám jistě ubyde zby tečných úrazů, podotkl také Emil Kintzl z Klubu českých turistů. (pru) 6 Aktuální internetové noviny na

7 Peugeot 308 luxusní štika v automobilovém rybníku Jako jedni z prvních jsme v redakci Rozhledu dostali možnost si vyzkou šet novou generaci hatchbacku Peugeotu 308. Od prvního pohledu bylo jasné, že je to docela jiné auto. Prodejce pan Jaroslav Vadlejch z fir my Auto Kalný mě ještě seznamuje se všemi konstrukčními a designový mi změnami a mně je jasné, že u Peugeota došlo k malé francouz ské revoluci. Nový Peugeot 308 má zcela jiný vzhled. Přední maska již nemá velký otvor pod nárazníkem, výrazně zešik mené přední okno a kulatou záď, ty ty pické znaky předchozí verze. Nová 308 vypadá klasičtěji, určitě i solidněji a lu xusněji, a přitom neztratila svůj pověst ný šarm a sportovní nádech. Je to automobil, který svým atraktivním a klasičtějším vzhledem zaujme mno hem více motoristů. Prostorný a pohodlný Zajímavý je i pohled pod sukni této novinky. Díky nové modulární platfor mě EMP2, využití profilů z vysokopev nostní oceli a například i plastového víka zavazadlového prostoru, nabízí nový Peugeot nejen kompaktnější roz měry, ale i hmotnost proti předchozí verzi sníženou až o 140 kg. To, že nový Peugeot 308 má menší vnější rozměry, vás napadne hned při prvním pohle du. Jasně viditelné jsou kratší před ní a zadní převisy karosérie, které s bočními prolisy a velice atraktivní zádí zvýrazňují sportovního ducha automobilu. O tom, jak důmyslně si konstruktéři pohráli s rozměry, svědčí interiér. Přesto, že je novinka kratší a nižší než předchozí 308, interiér je prostornější a nadprůměr ný. O 40 litrů se na velmi slušných 470 litrů zvětšil i kufr. Peugeot 308 má tak největší kufr v kategorii hatchbacků. Protože jsme však ná rod chatařů, tak ti, kterým tento obří kufr ještě stačit nebude, se mohou těšit na 308 ve verzi kombi, která by se mě la objevit příští rok na jaře. Moderní a luxusní interiér Zcela nový a podle mého názoru i mnohem luxusnější a velmi kvalitně zpracovaný je i celý interiér nové 308. Krásný je malý vo lant, který se pěkně drží a navozuje po cit, že řídíte motoká ru, nebo formuli 1, zajímavé jsou i bu díky umístěné ve vy výšené přístrojové desce. Někomu se tohle řešení, které je známé již z 208, moc nezamlouvá, ale mě problémy sle dovat přístroje nad horním okrajem vo lantu rozhodně nedělalo, naopak, mys lím si, že řidič má větší šanci periferně sledovat stále silnici před sebou. Mladé hračičky asi nadchne i velký dotykový displej ve velikosti tabletu s úhlopříčkou 9,7 pro ovládání klimatizace, podpůr ných prvků řízení, multimédií, navigace, telefonu, PEUGEOT Connect Apps a in formací o parametrech vozu. Potěšení z jízdy Největší změny poznáte při jízdě. I když stará 308 měla také dobré jízdní vlastnosti, novinka ji překonává. Protáhl jsem novou 308 po pošumav ských okreskách a nijak jsem ji nešet řil, až jsem se jí v duchu musel několi krát omluvit. Dala si líbit všechno. Jela jako tramvaj po kolejích. Perfektní sta bilita zadní nápravy mě opravdu pře kvapila a už chápu, proč je nový Peugeot 308 přirovnávaný k VW Golfu. Perfektní je i řazení a brzdy, příjemně zněl i naftový motor 1,6 HDI s výkonem 92 koní, který s odlehčeným Peugeo tem 308 pěkně cvičil. Každý, kdo s ním zatím jel, mně jen potvrdil, že je to nejlepší fran couzský vůz ve své třídě. Podle mě je dobře, že nový Peugeot 308 se vyrábí přímo ve Francii v továrně v So chaux. Všechny motory jsou dodávány z francouzských to váren v Trémery a v Douvrinu. Peugeot 308 je nabízený s motory v benzínové verzi s výkony od 82 do 156 k, u dieselových verzí od 92 do 115 k a ve třech úrovních výba vy Access, Active a Allure. Nejlepší zkušenost je však ta vlastní, proto se přijďte osobně seznámit s tím to výjimečným novým automobilem na testovací jízdy firmy Auto Kalný. (kb) Aktuální internetové noviny na 7

8 Paní Marie Zborníková z Tymákova se jednoznačně rozhodla: Plastová okna a vchodové dveře chci jen od firmy Braun Zastavení první v Tymákově Paní Marie Zborníková bydlí v rodinném domu v Tymákově. Rozhodla se, že netěsnící dřevěná okna vymění za plastová a to postupně na etapy. Nijak si mezi nabídkou českých firem nevybíra la. Domní vala se, že vý měna půjde velmi hlad ce. Jaké zkušenosti měla nám řekla sama: Dozvěděla jsem se o jed né firmě a dohodla se s ní na výměně oken. Ani ve snu mě nena padlo, že by mohly vzniknout nějaké problémy. Zkušenosti byly tristní. Firma nedodělala práci, ani mi neřekla, že ne má zedníka, takže jsem si ho musela sama sehnat. O dodržování nějakých termínů nelze vůbec mluvit. Stále jsem slyšela jen sliby, že její pracovníci přije dou, ale nic se nedělo. Proto jsem smlouvu ukončila. Hledala jsem další firmu, ale už s větší opatrností. Když se jednou člověk spálí, nechce to zažít podruhé. Dozvěděla jsem se o firmě Braun a reference na ní byly výborné. Zavolala jsem jejímu obchodnímu zá stupci panu Josefu Kubecovi a požá dala ho, zda by se nepřijel podívat. Už ten přístup v telefonu mě zbavil určité nejistoty. Pan Kubec přijel přesně na minutu jak jsme se dohodli, prohlédl si okna, vše mi podrobně vysvětlil a udě lal předběžnou kalkulaci. Jedním slo vem úžasné jednání. Druhé milé pře kvapení mě čekalo při samotné výmě ně oken. To byl opravdu koncert. Okna vyměnili bez jediného sebemenšího Jsem naprosto spokojená a šťastná, pochvalu je si spolupráci s firmou Braun paní Marie Zborníková z Tymákova. problému, vzorně si po sobě uklidili, kolem oken mi to vybílili a stará okna odvezli. Pohoda. Montéři mi ještě po mohli dát nábytek na původní místo. Pan Kubec mě ujistil, že při jakémkoli Pan Josef Kubec nám ukazuje celo plošnou kovovou lištu u vchodových dveří. problému mám ihned zavolat. Zatím jsem nevolala, vlastně ano, když jsem se rozhodla pro výměnu venkovních dveří. Opět perfektní přístup a vzorně odvedená práce. Pan Kubec sám volá nebo se i zastaví a zajímá se, zda všechno spolehlivě funguje. Firma Braun se o zákazníka stále zajímá a každý rok mě zve na Oktoberfest do Weidingu. Ukážou nám novinky, pro hlédneme si výrobu a pak společně s klienty firmy, jejich přáteli a majiteli firmy slavíme Oktoberfest. Zastavení druhé v Plzni Černicích Přivítal nás pan Václav Suchý, který zde před 10 lety koupil ro dinný dům a rozhodl se pro jeho rekonstrukci. Její součástí byla i kompletní výměna oken. Proč jste si, pane Suchý, vybral právě firmu Braun? Já jsem firmu Braun vůbec ne znal. Rekonstrukci domu jsem zadal svému známému staviteli panu Korandovi a ten mi doporu čil okna od Brauna. Předpokládám, že jste chtěl nej dříve firmu i její výrobu vidět. Samozřejmě, to je velice důležité, když něco zásadního kupujete. Pro mě je důležité fyzicky vidět výrobek a pokud možno si ho přímo na místě vyzkoušet. To vše jsem zažil ve Weidingu, kde firma sídlí a navíc si prohlédl s panem stavitelem Korandou samo tnou výrobu oken. Původně rodinný dům měl eurookna. Proč jste vyměnil dřevěná okna za plastová? Když jsem viděl původní eurookna, tak Atypické okno s venkovní roletou. jsem ani vteřinu neváhal. Potřebuji kva litu a nemám čas se o okna starat. Pohybuji se v podnikatelském prostře dí, shodou okolností také ve staveb nictví ale v oblasti energetiky a toho volného času je velmi málo. Barvu Na návštěvě v Plzni Černicích zleva: spolumajitel firmy Braun ve Weidingu Georg Braun, majitel rodinního domu pan Václav Suchý a obchodní zástupce firmy Josef Kubec. oken jsem zachoval, aby ladila s okol ními rodinnými domy. Zaznamenal jste nějaký problém s firmou Braun? Žádný. Stala se jen taková drobná věc staviteli Korandovi. Jeho firma měla postavené lešení a nešťastnou náho dou lešení rozbilo sklo u jednoho okna. Zavolali obchodnímu zástupci firmy Braun panu Kubecovi, který okno okamžitě vyměnil, aniž by to mělo vliv na průběh rekonstrukce domu. Jste spokojený s dodanými okny? Naprosto. Nechal jsem si vyměnit i vchodové dveře, namontovat garážo vá vrata, markýzu a venkovní roletu do atypického okna. Ještě uvažuji o ven kovních roletách nebo žaluziích. Všechno od firmy Braun, protože mě přesvědčila, že vyrábí, dodává a mon tují vysoce kvalitní výrobky a disponují stoprocentně spolehlivým servisem. Ocenil jsem i to, že firma Braun nepo žadovala předem žádnou peněžní 4 8 Aktuální internetové noviny na

Práce pro lidi mě baví a zároveň cítím velkou zodpovědnost,

Práce pro lidi mě baví a zároveň cítím velkou zodpovědnost, 5. 5. 2014 5 2014 Ročník: 14 Začala sezóna v Dinoparku strana 10 Léčitel Philip Malicdan strana 13 Geriatrie strana 27 strana 29 Práce pro lidi mě baví a zároveň cítím velkou zodpovědnost, říká hejtman

Více

Uspěli na olympiádě. Bílí tygři. Soukromá střední odborná škola a Gymnázium Bean. strana 6. strana 5

Uspěli na olympiádě. Bílí tygři. Soukromá střední odborná škola a Gymnázium Bean. strana 6. strana 5 3. 2. 2014 1 2 2014 Ročník: 5 Soukromá střední odborná škola a Gymnázium Bean strana 5 Bílí tygři strana 6 Uspěli na olympiádě E mail: redakce@plzenskyrozhled.cz E mail: mnespor@centrum.cz Redakce PLZEŇ,

Více

Zpívalo se, tančilo a křtilo!

Zpívalo se, tančilo a křtilo! 1. 6. 2015 6 2015 Ročník: 15 Nabídka OBI strana 6 Historický víkend strana 15 Pracovní nabídky strana 23 26 Farma jako místo pro vzdělávání a zážitek strana 35 Stanislav Brázda, český psychotronik strana

Více

Považuji za svou povinnost pomáhat krajům

Považuji za svou povinnost pomáhat krajům 3. 8. 2015 8 2015 Ročník: 15 Rozhovor s Mgr. Zdeňkem HONZEM strana 4 5 Fejeton Vrabčáci z předměstí strana 9 Pracovní nabídky strana 20 21 Ze zápisníku kriminalisty strana 23 BRAUN okna + rolety + technika

Více

V sedmi sbírá poháry,

V sedmi sbírá poháry, V sedmi sbírá poháry, v motokrosu už je hvězdou Je mu jen sedm let, učí se číst, psát, počítat, ale v motokrosu je už hvězdou. Řeč je o Dominiku Kuče říkovi ze Stříbra. Ten se vloni posadil na KTM 50 cm

Více

Prezident dostal repliku

Prezident dostal repliku 3. 2. 2014 1 2 2014 Ročník: 5 Kosmonauté se léčí ve Varech strana 6 Vizionář Stanislav Brázda věští strana 8 Zahradníček pokřtil další knihu strana 8 E mail: redakce@plzenskyrozhled.cz E mail: redakce.vary@plzenskyrozhled.cz

Více

V Plzni vyrostlo výzkumné a vývojové centrum

V Plzni vyrostlo výzkumné a vývojové centrum 6. 7. 2015 7 2015 Ročník: 15 Ochrana životního prostředí strana 5 6 Poradna Gabriely Kroupové strana 20 Pracovní nabídky strana 23 26 Stíny horkého léta strana 33 Oblíbený zábavní park u Chamu, NSR strana

Více

Mezi oceněnými bylo sedm zástupců integrovaného záchranného systému čtyři příslušníci Policie České republiky a tři členové Hasičského

Mezi oceněnými bylo sedm zástupců integrovaného záchranného systému čtyři příslušníci Policie České republiky a tři členové Hasičského 5. 8. 2013 8 2013 E-mail: redakce@plzenskyrozhled.cz Ročník: 4 E-mail: mnespor@centrum.cz Redakce PLZEŇ, Havlíčkova 5, tel.: 377 221 996; tel./fax: 377 221 765, inzerce: tel.: 377 221 764 Redakce KLATOVY,

Více

Miliony na podporu místních silnic

Miliony na podporu místních silnic Miliony na podporu místních silnic Celkem 115 milionů korun je připra veno pro zájemce o dotace z Evrop ské unie prostřednictvím Regionál ního operačního programu Jiho západ (ROP Jihozápad) v rámci po

Více

Marcel Hájek: Mám boty z toulavého telete

Marcel Hájek: Mám boty z toulavého telete 4. 8. 2014 8 2014 Ročník: 14 Auto-moto-rady strana 8-9 SPORTUJTE S NÁMI www.cesky outlet.cz strana 5 Pracovní nabídky strana 16-17 Ze zápisníku kriminalisty strana 30 Redakce PLZEŇ, Havlíčkova 5, 301 37

Více

Revoluční 3D operace. Strakonický pivovar Dudák. Negramotnost. Ze zápisníku kriminalisty. strana 10. strana 8 strana 12

Revoluční 3D operace. Strakonický pivovar Dudák. Negramotnost. Ze zápisníku kriminalisty. strana 10. strana 8 strana 12 4. 8. 2014 8 2014 Strakonický pivovar Dudák Negramotnost strana 10 Ročník: 5 E mail: redakce@plzenskyrozhled.cz E mail: mnespor@centrum.cz Revoluční 3D operace Českobudějovická nemocnice je jed ním z prvních

Více

Hvězdy na Střelnici. zaručeně pobaví. Psychotronik Stanislav Brázda radí. Lázně v Kostelci u Zlína. Fejeton - Ptactvo strana 11. strana 11.

Hvězdy na Střelnici. zaručeně pobaví. Psychotronik Stanislav Brázda radí. Lázně v Kostelci u Zlína. Fejeton - Ptactvo strana 11. strana 11. 7. 7. 2014 7 2014 Ročník: 5 Hvězdy na Střelnici Lázně v Kostelci u Zlína strana 9 Psychotronik Stanislav Brázda radí strana 11 Fejeton - Ptactvo strana 11 E mail: redakce@plzenskyrozhled.cz E mail: mnespor@centrum.cz

Více

Máš li radost ze života, nejsi stár

Máš li radost ze života, nejsi stár 2. 6. 2014 6 2014 Ročník: 14 strana 13 Nazdobené výlohy strana 25 strana 19 Na Železnorudsku začala letní sezóna strana 28 Máš li radost ze života, nejsi stár Seniorkapela, Plzeňští heligon káři, taneční

Více

Chvojkovy lomy ožijí dětmi

Chvojkovy lomy ožijí dětmi Chvojkovy lomy ožijí dětmi Ve Chvojkových lomech v druhém plzeňském obvodu začíná v těchto dnech výstavba nové mateřské škol ky. Nákladem téměř 17 milionů ko run ji tam nechává stavět obvodní radnice a

Více

První elektronická aukce energií

První elektronická aukce energií 2. 9. 2013 9 2013 Ročník: 13 www.hubnetesmilanem.cz více na straně 3 Člověk v popředí zájmu Podle údajů Obchodní a průmyslové komory pro Horní Falcko a Kelheim chybí v jejím okrese již v letošním roce

Více

Techmanii navštívilo přes 200 tisíc lidí

Techmanii navštívilo přes 200 tisíc lidí Blbec k večeři v Plzni Při srážce s blbcem se může rozsvítit i tzv. inteligentovi. Přesto si raději dvakrát rozmyslete, než někoho prohlá síte za blbce. Může se vám stát, tak ja ko v této bláznivé komedii,

Více

Ze srdce zvony už jsou na věži

Ze srdce zvony už jsou na věži 1. 12. 2014 12 2014 Ročník: 14 Pracovní nabídky strana 10 Auto-moto-rady strana 12-13 Olympijská hlídka strana 22 Premiéry ve Velkém a Novém divadle strana 23-26 Stanislav Brázda, český psychotronik strana

Více

GATOS ručíme za kvalitu a původ našich výrobků!

GATOS ručíme za kvalitu a původ našich výrobků! GATOS ručíme za kvalitu a původ našich výrobků! Určitě souhlasíte s tím, že nová okna jsou investicí, která ovlivní kvalitu bydlení na řadu let. Proto je potřeba věnovat velkou pozornost výběru jejich

Více

Den dobrovolnictví Doosan

Den dobrovolnictví Doosan Den dobrovolnictví Doosan Transfuzní oddělení Fakultní ne mocnice Plzeň (darování krve) Doosan Aréna (čištění a údržba stadionu, tréninkového hřiště) Potoční park, Košutecké jezírko (čištění a údržba)

Více

Kraj a město Plzeň musí pracovat společně

Kraj a město Plzeň musí pracovat společně Ročník: 15 2. 3. 2015 3 2015 Kraj a město Plzeň musí pracovat společně Přibližně dvě desítky společných pro blémů tak by se dal ve stručnosti charakterizovat průběh dnešního spo lečného jednání radních

Více

Večerníček rozzářil. oči dětí v nemocnici. Nový sportovní přístav strana 8. Český psychotronik Stanislav Brázda strana 12

Večerníček rozzářil. oči dětí v nemocnici. Nový sportovní přístav strana 8. Český psychotronik Stanislav Brázda strana 12 1. 6. 2015 6 2015 Ročník: 6 Večerníček rozzářil Petra Janů musí nabírat hodně sil! strana 7 Nový sportovní přístav strana 8 Český psychotronik Stanislav Brázda strana 12 Fejeton Pomníčky u cest strana

Více

Memorandum o spolupráci s Plzeňským Prazdrojem

Memorandum o spolupráci s Plzeňským Prazdrojem 7. 9. 2015 9 2015 Ročník: 15 Kultura v regionu rozhodně není Popelkou strana 4 5 STAVEBNÍ PŘÍLOHA strana 17 32 Právní poradna strana 33 Pilsner Fest strana 39 Filipínský léčitel Philip Malicdan opět v

Více

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 Od otevření je nové hřiště v parku stále plné dětí. Foto Veronika Hollerová noviny 9/2009 VÁŽENÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN,

Více

9/2012. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012

9/2012. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012 MULTIŽÁNROVÉ SLAVNOSTI Letošní Kyjovské letní slavnosti se nesly nejen v duchu folkloru, folku, tra dičních řemesel či výstavy

Více

Stali jsme se centrem kultury v Evropě

Stali jsme se centrem kultury v Evropě 2. 2. 2015 1 2 POZOR! strana Příloha DJKT 2015 Ročník: 15 19-22 opět uvnitř našich novin. Stali jsme se centrem kultury v Evropě Redakce PLZEŇ, Havlíčkova 5, 301 37 Plzeň tel.: 377 221 996; tel./fax: 377

Více

NOVINY 21. května 2014 www.echomutov.cz

NOVINY 21. května 2014 www.echomutov.cz 10 čtrnáctideník statutárního města Chomutova CHOMUTOVSKÉ Chomutov je přátelský k rodinám str. 6 Zakázky pod kontrolou občanů str. 7 NOVINY 21. května 2014 www.echomutov.cz Krysař přivedl na pódium mladistvé

Více

Váš hlas bude slyšet i v Praze,

Váš hlas bude slyšet i v Praze, 3. 2. 2014 1 2 2014 Ročník: 14 Minimuzeum cestovatelů strana 5 Užitečný dárek strana 10 ŠKOLY strana 17-24 Psychotronik Stanislav Brázda strana 33 Váš hlas bude slyšet i v Praze, říká exhejtman a nový

Více

11/ 2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 6. listopadu 2009

11/ 2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 6. listopadu 2009 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 6. listopadu 2009 Poděkování za krásné hřiště vyjádřili školáci ZŠ a MŠ Dr. Joklíka tímto krásným dortem pro starostu Kyjova Františka

Více

2/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010

2/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010 noviny 2/2010 Tříkrálová sbírka byla letos v Kyjově velmi úspěšná. MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, nechci se v následujících

Více

Lázně kraje zahajují sezonu

Lázně kraje zahajují sezonu 5. 5. 2014 5 2014 Ročník: 5 Ruské reklamy omezí vyhláška strana 2 Kam kráčí české zdravotnictví strana 7 Stanislav Brázda strana 8 E mail: redakce@plzenskyrozhled.cz E mail: redakce.vary@plzenskyrozhled.cz

Více