VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK

2

3 Obsah 1. Charakteristika školy, přijímací řízení, hospodaření, výsledky kontrol Z průběhu školního roku Učitelé a zaměstnanci ve školním roce Žáci ve školním roce Učební plány, volitelné předměty Výsledky vzdělávání Hodnocení činnosti sportovních tříd Úspěšnost přijetí absolventů na VŠ Výsledky našich žáků v soutěžích Projekty a projektové vyučování Zahraniční kontakty Divadelní a pěvecká sdružení Výběr z akcí a událostí ve škole Zajímavosti ze života předmětových komisí Výroční zpráva byla schválena školskou radou

4 Vážení rodiče, milé studentky, milí studenti, vážení kolegové a kolegyně! Výroční zpráva Gymnázia Jihlava (GJ) za školní rok je souborem informací, tabulek, fotografií lze napsat na úvod pokaždé. Máte před sebou informace o školním roku , který byl (opět) rušný, veselý i smutný, naplněný úspěchy, někdy neúspěchy i to lze napsat vždycky. Na GJ studovalo v loňském školním roce 760 žáků v 26 třídách to je méně než v minulých letech, ale průměrný počet žáků ve třídě je stále více než 29. Počet pedagogických pracovníků a správních zaměstnanců je stabilní. Maturitní zkoušky proběhly potřetí formou tzv. společné části (státní maturita) a profilové části (školní maturita). Říká se, že žebříčkování škol je nesprávné, nevhodné, přesto se žebříčky sestavují v jednom takovém, veřejně dostupném jsou výsledky našich maturantů ve společné části (státní maturitě) v předchozích dvou letech hodnoceny opravdu velmi dobře (http://aktualne.centrum.cz/domaci/grafika/2013/03/01/stredni skoly vysledky maturit/). Opravdu vynikajícího výsledku jsme dosáhli v programu Excelence středních škol 2012, ve kterém byly hodnoceny výsledky žáků středních škol v olympiádách a ostatních soutěžích mezi všemi středními školami v ČR jsme obsadili čtvrté místo naši studenti byli úspěšní v krajských i ústředních kolech olympiád včetně středoškolské odborné činnosti i o tom se dočtete ve výroční zprávě. Dodávám, že na GJ zvládli maturitní zkoušku společnou část i profilovou část všichni přihlášení studenti v řádném termínu. Přijímací řízení v dubnu prokázalo stálý zájem o vzdělávání na GJ, do prvních ročníků bylo závazně přijato povolených 150 studentů do pěti tříd. Ve výroční právě si můžete přečíst o mnoha událostech loňského školního roku Určitý nádech výjimečnosti získal uplynulý školní rok pořádáním celostátního (ústředního) kola Matematické olympiády kategorií A a P. Pořadatelství jsme zvládli úspěšně, příjemné bylo také to, že v obou kategoriích soutěžili dva naši studenti. GJ je již tradičním organizátorem krajských kol olympiád z chemie, fyziky, matematiky, pro talentované matematiky a fyziky organizujeme přípravné semináře GJ je od roku 2008 partnerskou školou Masarykovy univerzity. Při pořádání exkurzí, besed či přednášek využívali vyučující spolupráce s dalšími vysokými školami, Britskou radou, Českou křesťanskou akademií atd. Škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám. Partnerství v různých úrovních probíhá také v rámci zapojení do projektů včetně mezinárodní spolupráce. Udržujeme již dlouhodobé partnerské vztahy s několika zahraničními školami. Školu navštívili rodilí mluvčí, kteří vyučovali nebo prezentovali v hodinách anglického, německého a španělského jazyka. Druhým rokem se setkává s úspěchem cyklus přednášek pro seniory Po škole na gymplu příjemné chvíle pro veřejnost vytváří naši učitelé všech oborů K realizaci nastavených cílů směřuje stálé zkvalitňování materiálních podmínek nové vybavení tříd a kabinetů, úprava květinové výzdoby, nové značení ve škole, výsledky práce komise výtvarné výchovy Horký byl závěr školního roku na nové budově, kde byly zahájeny rozsáhlé stavební úpravy toalet a některých kabinetů. Koncem prázdnin byly práce úspěšně dokončeny. Nejen o tom je tato výroční zpráva Vážení přátelé, věřím, že vás zaujmou statě o studijních pobytech, projektových dnech, o úspěších v soutěžích, o aktivitách pěveckého sboru, divadelních souborů, o zahraničních pobytech, o Přeji Vám příjemné chvíle s naší výroční zprávou. září 2013 Miroslav Paulus 2

5 1. Charakteristika školy, přijímací řízení, hospodaření, výsledky kontrol Charakteristika školy název: Gymnázium Jihlava sídlo: Jana Masaryka 1, Jihlava, odloučené pracoviště Legionářů 36, Jihlava IČ: IZO: IZO řed.: příspěvková organizace zřizovatel: Kraj Vysočina zřizovací listina a Rozhodnutí o zařazení do sítě škol čj /99 21 ze dne ředitel školy: Mgr. Miroslav Paulus, tel denní studium, celková kapacita školy: 880 žáků studijní obory: čtyřleté studium KKOV K/41 Gymnázium, K/41 Gymnázium se sportovní přípravou šestileté studium KKOV K/61 Gymnázium osmileté studium KKOV K/ 81 Gymnázium počet žáků: 766 (26 tříd 12 na čtyřletém, 6 na šestiletém a 8 na osmiletém gymnáziu) počet pedagogických pracovníků (přepočtený): 67,1 počet provozních pracovníků: 14,9, celkový počet zaměstnanců školy: 82,1 kontakty: e mail: world wide web: telefon: , fax školská rada: ustavena předseda: JUDr. Tomáš Marek členové rady: za zřizovatele Ing. Jaroslav Vymazal, Ing. Václav Kodet za žáky, rodiče žáků Jiří Bartizal, JUDr. Tomáš Marek za pedagogické pracovníky Jiřina Kuncová, Zdeněk Krásenský Hlavní činnost: Gymnázium Jihlava (GJ) je všeobecně vzdělávací škola, zaměřuje se na kvalitní přípravu k dalšímu studiu především na vysokých školách, na utváření potřebných životních dovedností. Vzdělává podle učebních plánů a osnov závazných tematických plánů, od podle vlastního vzdělávacího programu od 1. ročníku na nižším gymnáziu, od v prvních ročnících vyššího gymnázia. Na GJ jsou ve školním vzdělávacím programu začleněny dva studijní obory Gymnázium v osmiletém, šestiletém a čtyřletém studiu a Gymnázium se sportovní přípravou ve čtyřletém studiu. GJ využívá dělení tříd (ročníků) na skupiny nejen ve výuce cizích jazyků, ale i v češtině, matematice, hudební a výtvarné výchově, v laboratorních cvičeních ve fyzice, biologii a chemii, dále v informatice a ve všech volitelných předmětech. Připravuje žáky na soutěže olympiády, ve kterých dosahují vynikajících výsledků v oborech, které si mnohdy vyberou pro vysokoškolské studium. Studenti si v závěru studia vytváří vlastní zaměření prostřednictvím volitelných předmětů. Součástí vzdělávání jsou projekty, projektové vyučování mezi nejzajímavější na nižším gymnáziu patřil projekt terénní vyučování v 3A8 a 1A6. Zajímavé jsou projekty ve spolupráci se 3

6 zahraničními školami tradiční je spolupráce s německými gymnázii v Geseke a Weissenhornu, úspěšně zařazujeme tzv. projektové dny. K podpoře výuky cizích jazyků patří dlouhodobý projekt English for better feature, také letos se konal studijně poznávací zájezd kvartánů do Velké Británie. Sportovní vyžití žáků je omezeno tím, že škola nevlastní venkovní sportoviště tělocvičny a posilovna však umožňují kvalitní sportování. Žáci sekund a prvních ročníků a kvint absolvovali týdenní lyžařský výcvikový kurz, žáci třetích ročníků a septim týdenní letní sportovní kurz, žáci sportovních tříd kromě oborových soustředění společné zimní soustředění na začátku ledna. Vzdělávací proces byl jako každoročně doplněn o další aktivity divadelní festival JID a vystoupení našich divadelních souborů Hobit a Spoušť, hudební vystoupení a další aktivity pěveckého souboru HSGJ, zájezdy po naší republice i do zahraničí aj. Materiálně technické zabezpečení bylo obohaceno o bezdrátové připojení na internet v celé budově, v rámci projektů jsme získali vybavení do několika učeben (interaktivní tabule, výpočetní technika), ozvučili jsme tělocvičnu, zasedací místnost, projekční místností se stal i frekventovaný krček. Technické vybavení školy je na slušné úrovni, kterou je potřebné neustále zlepšovat, obnovovat to je v dnešní době opravdu obtížné. Budovu Legionářů 36 jsme v tomto školním roce nevyužívali nárazově, plánovaná rekonstrukce budovy byla odložena a budova je pro pravidelné vyučování nezpůsobilá. Zřizovatel školy Kraj Vysočina rozhodne o jejím dalším využívání. Přijímací řízení K/81 Gymnázium (osmileté) přijato 30 žáků (z celkového počtu 79) K/61 Gymnázium (šestileté) přijato 31 (z celkového počtu 72) K/41 Gymnázium (čtyřleté) přijato 78 (z celkového počtu 117) K/41Gymnázium se sportovní přípravou (čtyřleté)-kmenové sporty: atletika, plavání, basketbal, volejbal-přijato 12 (z počtu 20) Přijímací zkoušky do oboru K/41 proběhly 10. ledna 2013-talentové zkoušky + testy z českého jazyka a obecných studijních předpokladů, písemná práce z matematiky. Přijímací zkoušky do oborů K/41, K/61 a K/81 proběhly 22. a 23. dubna 2013-testy z českého jazyka a obecných studijních předpokladů, písemná práce z matematiky. Celkem bylo přijato 150 uchazečů do 5 tříd prvních ročníků. Hospodaření školy v roce 2012 Příjmy Kč přímá dotace UZ , Provoz , Sport. třídy UZ , Excelence UZ , Šablony UZ , Proj. ENGLISH UZ ,30 UZ ,78 ICT Humpolec UZ , Olympiády UZ , Olympiády UZ , Comenenius ,13 Lektor FJ UZ , Fond Josefa Luxe 10000, Celkem ,21 4

7 Ostatní výnosy Tržby 45457, Pronájem , Úroky 28006,85 Použití FRIM , Výnosy celkem ,06 Výdaje Kč Spotřeba materiálu ,79 Spotřeba energie ,14 Opravy a údržba , Cestovné , Náklady na reprezentaci , Ostatní služby ,13 Mzdové náklady , Zákonné soc. poj , Jiné sociální poj , Zákonné soc. náklady , Odpisy , Ostatní náklady z činnosti , Náklady z DDM ,60 Výdaje celkem ,66 Hospodářský výsledek Škola pracuje pouze v hlavní činnosti ,40 Kč Dotace účet 672 UZ , 521 / DPN/ 82234, , , , , ONIV 70765, Celkem , Kč UZ Gymnázium se sportovní přípravou (rozvojový program MŠMT ČR) , , , ONIV , Celkem , Kč UZ Být sám sebou a nebýt sám ( Šablony ) , , , , , Celkem , Kč 5

8 UZ Lektorka FJ , , , Celkem 63710, Dotace celkem 64600, Nedočerpaná dotace na lektora FJ 890, Kč, byla vrácena zpět zřizovateli. UZ Excelence středních škol (rozvojový program MŠMT ČR) , , , Celkem , UZ 12 ICT Humpolec (společný projekt gymnázií Kraje Vysočina) , Celkem , UZ 031 Olympiády (pořadatelství krajských kol MO, FO, ChO) 501, , Celkem , UZ Olympiády (pořadatelství krajských kol MO, FO, ChO) , 501, , Celkem 64000, UZ Projekt ENGLISH ,30 UZ Projekt ENGLISH ,78 Projekt Comenius ,13 Fond Josefa Luxe , Škola čerpala dotace v souladu se směrnicemi Kraje Vysočina. Dodatek ke Komentáři výsledku hospodaření za rok 2012: Rezervní fond Rezervní fond ,81 Kč Comenius 10470, Šablony ,20 Celkem , , , ,04 Celkem ,85 Investiční fond Investiční fond , Investiční fond English 1940, Celkem , , English 1940, 6

9 , , , + Celkem ,02 Kč Zpráva o hospodaření OS za rok 2012 K mělo OS 649 členů, činnost řídil čtyřčlenný výbor. Stav k : pokladna účet celkem Příjmy: členské příspěvky dobrovolné příspěvky 5384 úrok z účtu 203 Česko německý fond pro Geseke celkem Výdaje: soutěže, olympiády sport. soutěže škol. sport. klub zahraniční styky doprava mimovyučovací akce 6563 HSGJ divadelní soubor 8360 divadlo odměny maturantům 6908 exkurze 575 maturity 4284 vybavení školy sociální příspěvky 3500 výroční zprávy 3313 provozní výdaje 444 odměna hospodářce banovní poplatky 3068 daň 1500 vlastní výdaje účelové dotace Geseke celkem Stav k : pokladna účet celkem Výsledky kontrol 4., 5., října 2012 veřejnosprávní kontrola Kraje Vysočina za období 2011 a účetně související. 7

10 června 2013 následná veřejnosprávní kontrola Kraje Vysočina č. 10/FK/2013: s majetkem zřizovatele hospodaříme v mezích zákonů, stav zlepšujeme, technické chyby v účetnictví odstraňujeme března 2013 Česká školní inspekce, získání a vyhodnocení informací o vzdělávání žáků sportovně nadaných podle 174 školského zákona, hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů, kontrolované období: od školního roku 2008/2009 do dne inspekce, inspekční zpráva čj. ČŠIL 350/13 J, závěry a celkové hodnocení: činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol, bezpečnost, zásada rovného přístupu, péče o sportovně nadané i o žáky se SVP, personální obsazení, odborná kvalifikovanost, spolupráce učitelů, materiální podmínky, předcházení patologickým jevům, příprava na vysokoškolské studium uplatňováno, na požadované úrovni 8

11 2. Z průběhu školního roku Srpen Přípravný týden (provozní porady, porada předsedů PPK, trenérská porada, porada sboru, pracovní porady PK, porada TU, komisionální zkoušky, pedagogická rada). Září Zahájení školního roku v 8:00 hod. Gymnázium Jihlava začíná realizovat projekt Být sám sebou a nebýt sám (viz Projekty) Třídy 3A4, 3B4, 3S4, 5A6, 7A8 pobývali pod vedením učitelů Tv na sportovních kurzech outdoorovém, turistickém a vodáckém. Studenti sportovních tříd 1S4, 2S4, 3S4, 4S4 absolvovali týdenní sportovní soustředění jednotlivých kmenových sportů. 4., O velké přestávce se v krčku školy konala burza učebnic Skupina historického šermu z Pardubic Renegáti předvedla ve velké tělocvičně výukový program Jak válčili husité. Žáci nižšího gymnázia a 2. ročníky vyššího gymnázia měli možnost vrátit se o 600 let zpět, seznámit se s Žižkovou taktikou, prohlédnout si typické zbraně husitů a vidět věrnou kopii válečného vozu. Zlatým hřebem byl souboj mezi křižákem a husitským válečníkem Eliška Dokoupilová, 4A4, Martin Dolský, 4A6 a Heidi Witzová, 4S4, odletěli na tříměsíční studijní pobyt do Španělska, kde se zapojili do výuky v partnerské škole v Lermě (Burgas). Tři studenti této školy Judith, Soraya a Darío studovali ve stejnou dobu na našem gymnáziu. Výměnný pobyt byl realizován v rámci projektu Comenius Individuální mobilita žáků (více Zahraniční kontakty) Na adaptačním kurzu na Čeřínku byla třída 1A4 s třídním učitelem M. Nečadou a psycholožkou I. Veselou. 9

12 Studenti 4. ročníků Semináře z práva a logiky se zúčastnili odpolední besedy se studenty VŠ z iniciativy Za svobodné vysoké školy se studenty seminářů 4. ročníků S cílem seznámit se, strávit společně příjemné chvíle byl zorganizován adaptační kurz na Čeřínku pro třídu 1B4 s TU Stolínovou Podzimní termín ústní maturitní zkoušky HSGJ s D. Němečkovou a E. Vyhnálkovou navštívilo školu v Geseke, kde náš sbor vystoupil společně s orchestrem složeným z německých studentů na oslavách 325. výročí založení partnerské školy v Geseke Seznamovací kurz třídy 1A6 v Řásné s TU M. Dvořákem Španělští studenti pobývající na naší škole se zúčastnili popříjezdového semináře v sídle NAEP v Praze. Společně s dalšími zahraničními studenty se seznamovali s ČR její historií, kulturou, jazykem U příležitosti Dne jazyků zhlédli v DIODu studenti 4A6, 5A6, 6A8, 7A8, 8B8 divadelní představení Canterbury tales v angličtině Džungle před tabulí Skupina studentů s p. Gurkovou a Hübnerem pobývala na 20. výměnném pobytu v Geseke. V Malé galerii pod schody byla instalována výstava nazvaná Parafráze. Byla zavedena elektronická žákovská knížka. Říjen Od po celý týden pracovala na gymnáziu kontrola z Kraje Vysočina, která prověřovala hospodaření s majetkem Gymnázium Jihlava a místní skupina České křesťanské akademie pořádaly v zasedací místnosti 2 přednášky v rámci Cyklu témat z etiky o morální krizi společnosti a odvaze být jiný Sv. Anežka Česká a dnešek a Svatí Cyril a Metoděj a dnešek. Přednášel prof. Petr Piťha Naše škola pořádala seminář pro řešitele MO kat. A Kraje Vysočina. Akce se konala v zasedací místnosti V budově školy proběhly volby do zastupitelstva Kraje Vysočina studentů 2A6 s třídní D. Němečkovou se rozhodlo společně strávit víkendové dny ve Zvolenovicích. 10

13 Ve třídách staré budovy organizoval KV MO pod vedením Marie Krejčové pro žáky ZŠ a nižších stupňů osmiletých a šestiletých gymnázií okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Porada pedagogického sboru. Schůze školské rady V mezinárodním kole astronomické olympiády v jihokorejském Gwangju získal Viktor Němeček bronzovou medaili Šest skupin studentů španělštiny si mohlo vyzkoušet své znalosti v rozhovoru s rodilým mluvčím. Českou vyučující doprovázel do hodin učitel z partnerské školy v Lermě p. Adolfo Retamero Santamaría. Hlavním důvodem jeho návštěvy bylo setkání se studenty, kteří na naší škole studovali v rámci projektu Individuální mobilita žáků L. Karel zorganizoval v rámci propagace fyziky fyzikální show Fyzika všemi smysly vedenou doktorandy MFF UK. Pro velký zájem byla show dvakrát opakována a zúčastnila se jí necelá stovka studentů. Skupina studentů 5A6 a 1S4 zhlédla divadelní představení Zpívání v dešti v Horáckém divadle Podzimní prázdniny Více než sto letošních maturantů navštívilo veletrh GAUDEAMUS v Brně Poslední termín zápisu seminárních prací studentů 4. ročníků. Třída 4A6 zvala na haloweenskou Elisinu cukrárničku. Výtěžek za vynikající zákusky šel na sbírku pro Elisu. V průběhu měsíce proběhly v 1. ročnících besedy o dobrovolnictví s Mgr. Naňákovou. Studenti maturitního ročníku hudebníci Eliška Běloušková, Vojtěch Venglář a Marie Charvátová se zúčastnili mezinárodního hudebního setkání v Neumarktu, kde mezinárodní orchestr nastudoval a zahrál dvě skladby (v Neumartu byl za 2. sv. války pracovní tábor, v němž zemřelo mnoho obyvatel střední a jižní Evropy). Listopad Zájemci z tříd 1S4, 5A6 a 4B4 zhlédli v Horáckém divadle představení Naši furianti Prezident republiky podepsal novelu školského zákona, ze které pro naši školu vyplynulo, že: maturitní zkoušky v letech 2013 a 2014 proběhnou následovně: ve společné části MZ si žáci zvolí povinně k českému jazyku buď cizí jazyk, nebo matematiku. Obě zkoušky proběhnou v základní úrovni. V profilové části MZ si žáci zvolí povinně dva předměty z nabídky školy podle známých pravidel. Plánovaná obhajoba maturitní práce je možná v profilové části jako nepovinná zkouška Zdařilou exkurzi do Prahy podnikli studenti oktávy A. Studenti 4. ročníku Semináře z chemie navštívili výstavu Nanosvět očima mikroskopů, kterou organizoval Krajský úřad Kraje Vysočina Turnajem v piškvorkách byl zahájen Mini Univerzál KV MO pod vedením Jana Beneše uspořádal seminář pro řešitele MO kat. B a C z Kraje Vysočina. Stužkovací večírek třídy 8B8 v ruském stylu V DK se konala již tradiční Přehlídka středních škol, na které také Gymnázium Jihlava ústy vedení, učitelů a studentů zvalo k návštěvě všechny zájemce o studium u nás. 11

14 Doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl vedl na gymnáziu seminář Pátráme po minulosti, který byl součástí projektu Moderní dějiny do škol. Akce se zúčastnilo 23 učitelů humanitních předmětů z Vysočiny. Studenti třídy 3B4 se s p. Málkovu zúčastnili slavnostního odhalení pamětní desky příslušníkům RAF a Armé l Air v kostele Povýšení svatého Kříže. Stužkovací večírek třídy 4B Dne latiny na FF UK se zúčastnili studenti humanitní latiny. Z nabídky 14 témat si mohl každý účastník vybrat podle svého zájmu, např. Antický člověk a jeho čas, Středověké umění paměti Celý program byl završen divadelním představením v latinském jazyce.(org. E. Hurychová) Studenti maturitních ročníků absolvovali v hodinách angličtiny on line Maturitní trénink Gy Ji a Česká křesťanská akademie připravily vyprávění a promítání polárního cestovatele a horolezce (vedoucího kurzů přežití v drsné přírodě a zakladatele polární eko stanice na ostrově Nelson) Jaroslava Pavlíčka Tělo a duše v Antarktidě, přežít! B8 v Praze. Maturanti zhlédli divadelní představení Naši furianti v Divadle v Dlouhé. Následující den dopoledne si prohlédli se zkušeným průvodcem synagogy a hřbitov židovského města. 15. a Stužkovací večírky maturitních tříd 4A4 a 4S panelů, které v rámci projektu Zmizelí sousedé vytvořili žáci ze ZŠ a SŠ České republiky a Slovenska bylo od tohoto dne k vidění na galerii tělocvičny a následně v zasedací místnosti. Projekt vybízel mladé lidi k pátrání po sousedech židovského původu, kteří se ztratili v období 2. větové války (od r vzniklo více jak 20 panelů, které putovaly ve 4 kopiích po Česku a Slovensku (zajistil J. Marek) Informační den (pedagogická rada, schůzka zástupců rodičů s ředitelem školy, třídní schůzky, osobní konzultace s vyučujícími) Jako součást projektu Příběhy bezpráví viděli v knihovně školy studenti 3A4 a 5A6 dokument Nikomu jsem neublížil. Po projekci následovala beseda s Mgr. Martinem Tichým z Ústavu pro studium totalitních režim (zajistil J. Marek). Studenti 4B4 navštívili divadelní představení Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka v Divadle v Dlouhé. Následující den absolvovali komentovanou prohlídku židovského města. Zdařilá akce se konala v rámci kulturně poznávacích exkurzí maturitních tříd do Prahy V budově školy se konaly Národní srovnávací zkoušky pro 5. a 9. třídy ZŠ organizované společností SCIO Přednášku Mgr. Pavla Dudy z přírodovědecké fakulty JU na téma Evoluční psychologie člověka vyslechli žáci 3. ročníku, přednáška byla součástí seminářů a cvičení. 26., Třídy 2A4, 2B4, 2S4 prošly školením První pomoci do škol. Školili záchranáři ZS Pět studentů pod vedením J. Kuncové se zúčastnilo mezinárodní překladatelské soutěže Juvenes Translatores. Prosinec Poslední termín odevzdání přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky Probíhala písemná část zkoušek Německého jazykového diplomu. 12

15 Besedy ve Vrakbaru na téma Prevence závislosti se zúčastnili žáci a žákyně sekundy. Na exkurzi do Vazební věznice Pankrác a do Muzea PČR pobývalo 46 studentů 4. ročníku a část 3. ročníku volitelného předmětu Právo s p. Z. Vaňkovou. V průběhu výuky vstupoval do různých tříd Mikuláš s andělem a čertem s mikulášskou nadílkou Besedu ve Vrakbaru na téma Vztahy v kolektivu absolvovala třída 1A6. P. K. Ryška organizoval jeden ze série seminářů pro řešitele Fyzikální olympiády kategorie D z Kraje Vysočina. Na naší škole se konalo krajské kolo Olympiády z chemie kat. A. (Hl. org. J. Šedivá.) Akci ve Vrakbaru Vztahy v kolektivu absolvovali nejmenší žáci 1A Naši školu navštívila partnerská škola Blundell s schoul z Tivertonu se svým pěveckým sborem. Tři dny strávili Angličané v Praze, kde vystupovali v kostele sv. Mikuláše, v kostele P. Marie Sněžné a v chrámu sv. Víta. Další dny již strávili v Jihlavě, kde také zpívali v kostelích sv. Ignáce a Jakuba (organizačně zajistila J. Rohová) Tradiční předvánoční testování prvního sněhu na Černé hoře v Janských Lázních se zúčastnily na 4 desítky studentů a přátel školy. I přes nepříliš příznivé počasí byly v provozu téměř všechny vleky a lanovky a studenti si lyžování užili Adventní koncert studentů našeho gymnázia se konal v neděli v gotické síni na jihlavském magistrátu. V programu se představil komorní sbor J. Beneše, instrumentalisté M. Sováková, K. Němečková, M. Čermák, E. Petříková, V. Venglář a H. a L. Mončekovi. Druhá poloviny koncertu patřila hostům pěveckému sboru Blundell s schoul chlor. Za řízení pana Andrew Barlowa sbor přednesl výběr anglické a světové vánoční hudby Probíhaly besedy v Mgr. Křoustkem na téma Policie a občan, protiprávní chování na sociálních sítích Okresní kolo přeboru v šachu organizoval v zasedací místnosti E. Hurych. Na půdě školy se sešli stávající i bývalí učitelé a zaměstnanci školy na vánoční besídce. Pro všechny to byly příjemně strávené chvíle Absolventi maturantům. Úspěšná akce, na které absolventi naší školy prezentovali obory, které studují. Pozvání přijalo 39 absolventů, kteří si 3 hodiny neformálně popovídali se studenty 4. ročníků. Vánoční florbalový turnaj. Studenti vyšších ročníků zhlédli v kině Dukla film Ve stínu. Den otevřených dveří od 14:00 do 18:00. Leden HSGJ uspořádalo ve velké tělocvičně benefiční Tříkrálový koncert. Získaná částka je věnována na zakoupení nového klavíru Talentové a přijímací zkoušky oboru K/41 proběhly do 1. ročníku školního roku 2013/14. 13

16 9. 1. V SpZa se konal seminář Studentského fóra Studenti studentům o nové maturitě pro letošní maturitní ročníky. Informační den Deutsches Sprachdiplom (Německý jazykový diplom) skládalo 17 studentů 4. ročníku. Hlavními organizátory byli K. M. Hübner a H. Řezníčková V Domě kultury se konal šerpovací ples sportovní třídy 4S Na Gymnáziu Jihlava proběhlo krajské kolo 62. ročníku Matematické olympiády kategorie A V tercii si žáci zahráli na volby. Viz Výběr z akcí Třída 3A6 odjela na lyžařský kurz do Krkonoš na Erlebachovu boudu. Vedoucí J. Marková Krajská kola MO kat. P a FO kat. A organizovala škola. Ředitel Gymnázia Jihlava vypsal 2. kolo přijímacího řízení do studijního oboru Gymnázium se sportovní přípravou sporty atletika, plavání, basketbal, volejbal. Studenti 4. ročníku ze semináře genetiky se zúčastnili přednášky Mgr. Jarošové z přírodovědecké fakulty JU na téma Geneticky modifikované organismy Pro třídy 3. ročníku proběhla v zasedačce přednáška na téma využití plazmy v praxi a vznik supervlastností materiálů díky novým technologiím. Přednášel Ing. Jan Procházka z Fakulty aplikovaných věd při ZČU v Plzni HSGJ bylo na dvoudenním víkendovém pracovním soustředění A8 navštívila Muzeum Vysočiny a poslouchala IV. díl přednášek Město, ve kterém žijeme. Pedagogická rada hodnocení za 1. pololetí Žáci kvarty A se zúčastnili exkurze do jaderné elektrárny Dukovany. Exkurze korespondovala s obdobím, kdy bylo ve fyzice probíráno téma jaderná energie Šestou vyučovací hodinu obdrželi studenti výpisy z vysvědčení. Následovaly informativní schůzky k Jarním projektům. V Malé galerii pod schody mohli studenti i učitelé zhlédnout výstavu v rámci projektu komise výtvarné výchovy nazvanou Kontrasty. Únor Jednodenní pololetní prázdniny Jako součást environmentální výchovy se studenti 3. ročníku zúčastnili projektu REdUSE v DIODu. Tématem programu byla problematika jak lidé nakládají s přírodním bohatstvím Ve všech třídách 3. ročníku proběhly 2hodinové besedy s p. A. Křoustkem k tématu Mladý člověk a problematika domácího násilí V krčku školy bylo odehráno studentské představení G.Orwella Farma zvířat. Účinkovali studenti semináře Etika, sociální vztahy, osobnostní rozvoj. Více viz Výběr z akcí V Domě kultury proběhl ples tříd 8A8 a 8B8. 18., 19., a 8. vyučovací hodinu, 1. a 2. hodinu se konaly maturitní tréninky z anglického a německého jazyka Třídy 1A8 a 2A8 se vypravily do DIODu na vystoupení Horáckého folklórního sdružení Pramínek. Čekaly na ně 3 pohádky: O potůčcích, Divoženky a Princeznička Svéhlavička. Jak se našim žákům líbily? Podle primánek: Nejvíc 14

17 se mi líbila pohádka Divoženky, protože to bylo asi nejakčnější představení. Zaujaly mě herecké výkony a hudební doprovod, který byl živý Průzkum zájmu o volitelné předměty pro školní rok 2013/ žáků z primy až oktávy zhlédlo představení opery A.Dvořáka Jakobín v Národním divadle. Inscenace zaujala nejen vynikajícími pěveckými výkony, ale i zdařilou režií a výtvarným zpracováním (org. D. Němečková) Gymnázium Jihlava se stalo pořadatelem krajského kola recitační soutěže Wolkerův Prostějov Netradiční koncert zažili studenti 1. ročníku VG. V tělocvičně školy mohli nahlédnout do historie jazzové hudby. V hodinovém interaktivně komponovaném pořadu žáci prošli dějinami jazzu a jeho fúzemi s jinými hudebními styly od 50. let po současnost. Březen Třetí maturitní ples Gymnázia Jihlava, na kterém byli ošerpováni svými třídními studenti a studentky 4A4 a 4B Třídy 2A8 a 5A8 lyžovaly v Krkonoších na kurzu. Vedoucí kurzu J. Procházka HSGJ bylo na letošním druhém sborovém soustředění Lyžařský kurz třídy 1A4a 1B4 proběhl v území Svatý František ve Špindlerově Mlýně. Vedoucími kurzu byli D. Němcová a J. Němec JID S Láskou. Třídy 3A6, 4A6, 2A8 zhlédly divadelní představení domácího souboru Spoušť Poslední vzpomínka, 3A4, 2A6, 1A8 Jdeme na půdu, 4A4, 1A6, 4A8 DS Inkognito Milenci z bedny, 7A8, 5A8, 5A6 DS Saši Liškové Rozpal mě sakra! V sále hotelu Gustav Mahler se uskutečnil 23. jarní koncert, na kterém tradičně vystoupily maturantky z hudební výchovy (letos tři). Své umění předvedli sólisté z ostatních tříd, úspěšní recitátoři z regionálního a krajského kola, hudební skupina Hifi Jack, Komorní soubor GyJi pod vedením Jaroslava Beneše a na závěr vystoupilo HSGJ pod vedením Dagmar Němečkové. Součástí koncertu byla i aukce určitých částí vytouženého nového klavíru. Koncertem provázeli Hana Malcová a Jan Palán nahrávací frekvence profilového CD HSGJ Naše škola se stala pořadatelem celostátního kola Matematické olympiády kategorií A a P, akce probíhala v EA Business hotel Závazná volba volitelných předmětů Další zajímavé přednášky o historii Jihlavy z cyklu Město, ve kterém žijeme v Muzeu Vysočiny, vyslechli žáci tříd 1A8, 2A8, 3A8 a 1A Studenti 3A4 a část 3B4 a 3S4 zhlédli divadelní představení Hlava Medúzy od Borise Viana ve Studiu Ypsilon v Praze. Pedagogický dozor Z. Ryklová a Z. Vaňková Krajské kolo MO kat Z9 organizovala naše škola Na naší škole působila Česká školní inspekce Ve studovně se konalo školní a okresní kolo Středoškolské odborné činnosti. V MGP byly instalovány výstavy při příležitosti celostátního kola MO. Duben Besedy o dospívání s paní lektorkou Blažkovou se zúčastnili žáci sekundy A. Akce byla součástí Minimálního preventivního programu Krajské kolo Olympiády z chemie kat. C organizátor GyJi. 15

18 8. 4. Hodinu moderní chemie přijeli demonstrovat studenti z VŠCHT Praha. Akce, která proběhla v chemické posluchárně, se zúčastnilo 5 tříd (org. J. Šedivá). Studenti ze tříd 1A4, 2A4 a ze semináře estetická výchova se v pondělí 8. dubna zúčastnili večerního představení divadelní hry Romeo a Julie v Mahenově divadle v Brně.(Org. M. Némová) Třídy 1A6 a 3A8 besedovaly v zasedací místnosti s pracovníky Záchranné služby Kraje Vysočina jako součást projektu První pomoc do škol. Po dlouhé těžké nemoci zemřela ve věku 75 let naše milá kolegyně ve výslužbě paní Mgr. Věra Šlosárková GyJi organizovalo krajské kolo Matematické olympiády kat. Ba C Krajské kolo soutěže Prezentiáda probíhalo v zasedačce školy Na školním jazykově vzdělávacím pobytu v Anglii byli studenti 2A6 a 4A8 viz Zahraniční kontakty. Proběhla 1. část projektu Jihlava Weissenhorn. Spolu s našimi studenty navštívily německou partnerskou školu vyučující R. Podloucká a D. Šmídová Krajské kolo Olympiády z chemie kat. D, naše škola byla organizátorem. Studentky J. Procházková, Z. Obrdlíková, 3B4, H. Štočková, A. Kvasničková, 3A4, Z. Poláková a L. Karbanová, 5A6 se vzdělávaly na semináři na téma Vědecké souvislosti environmentálních problémů pořádaného centrem RECETOX MU Přijímací zkoušky do osmiletého, šestiletého a čtyřletého studia. Podle upraveného rozvrhu se učily maturitní ročníky, u ostatních tříd probíhala výuka nebo náhradní program podle rozpisu (Filmové představení Jen si tak trochu písknout, Kočár do Vídně, beseda s Jiřím Šulcem, divadelní představení DS Hobit Časostroj, Konec, exkurze na výstavu Tutanchamon do Prahy) Pedagogická rada pro 4. ročníky. Informační den Tečku za letošním ročníkem udělala soutěž Miniuniverzál turnajem ve stolním tenisu V Jihlavě byla na výměnném pobytu skupina 20 německých studentů a 3 učitelů z Weissenhornu a společně s našimi studenty pracovali na české části projektu Architektura bez hranic Od 8:15 do 10:20 probíhalo před školou focení tříd. Maturanti zakončili výuku ve 12:45 hod, od 14:00 se v DIODu konalo rozloučení s maturitními třídami Maturanti oslavili konec studia Posledním zvoněním a obdrželi závěrečné vysvědčení. Na začátku dubna proběhly ve třídách 3A8, 1A6, 4A8, 2A6 projekce videofilmů s problematikou prevence, na něž navazovala krátká anketa a následný rozbor. Nižší ročník se věnoval alkoholismu a kouření, ve vyšším šlo o rizika na sociálních sítích. V MGP byla k vidění výstava fotografií Anežky Konupkové z 2A4. Koncem měsíce byl vytvořen ve škole nový informační systém označení budov, poschodí, tříd. Květen Komice chemie za vedení J. Šedivé organizovala krajské kolo CHO kat. B. Didaktickým testem z matematiky byly zahájeny písemné části státní maturity, odpoledne pokračovaly písemnou prací z angličtiny Státní maturity didaktický test a písemná práce z českého jazyka a literatury. 16

19 Krajské kolo Olympiády z fyziky kat. B, C, D. Hl. organizátor K. Ryška Projektové dny.(viz více Projektové vyučování) Večerní představení Čapkovského baletu Labutí jezero v Janáčkově divadle v Brně zhlédli zájemci z řad studentů nižšího i vyššího gymnázia Probíhalo testování tříd 4A8 a 2A6 z českého jazyka a z matematiky V divadlo DIOD uvedl DS Hobit premiéru hry Láska, vole Studentky předmětu Ekologie a užitá chemie (2. ročník) zjišťovaly různé údaje z naší školy a na jejich základě spočítaly ekostopu školy, která je 63,67gha. V porovnání s jinými školami máme ekostopu (dopad na životní prostředí) menší. 20., Všechny 2. ročníky absolvovaly besedu se zástupcem občanského sdružení Nebojte se policie. Studenti ve dvou hodinách diskutovali o právech a povinnostech mladých lidí při kontaktu s policií V rámci probírané látky měli žáci kvarty možnost prohlédnout si ukázky meteoritů, které má ve svých sbírkách Muzeum Vysočiny. Meteority byly nalezeny a Africe a posloužily jako dokreslení referátu o Stonařovském meteoritu, který dopadl na Zemi v r V divadle DIOD byli na besedě s prof. Martinem Hilským studenti tříd 5A6, 7A8 a 5A8. 24., HSGJ s dechovým ansámblem ZUŠ předvedlo v kostele sv. Jakuba Missu brevis holandského skladatele Jacoba de Haan na Noci kostelů pak další společné vystoupení měli při dopolední mši u minoritů Již tradiční terénní vyučování v Jedovnici absolvovali žáci a žákyně 3A8 a 1A6. Ellisina cukrárna byla otevřena v krčku školy Zástupci školního parlamentu se za doprovodu paní psycholožky zúčastnili setkání v Dobroníně Zdařilou estetickou exkurzi do Prahy podnikli studenti 2. ročníků. V N2C1 proběhl workshop v rámci projektu i Bezpečná škola na témata: Jak vyučovat bezpečné a etické užívání on line technologií na ZŠ a SŠ a nebezpečný a nezákonný obsah na internetu a jak s ním naložit. Studentům školy byla nabídnuta možnost zakoupení ISIC karty. Červen HSGJ vystoupilo s dechovým orchestrem Big band BOSCH Homburg při příležitosti festivalu Hudba tisíců v Jihlavě na koncertě Tři oříšky pro Popelku. 17

20 5. 6. Pedagogická rada a informační den Byl zakončen kurz Respektovat a být respektován, který absolvovalo 10 pedagogů Žáci budoucích 1. ročníků 1A4, 1B4, 1S4 psali testy z angličtiny, v odpoledních hodinách pak probíhaly schůzky nových žáků a rodičů v zasedací místnosti HSGJ dokončilo nahrávání CD Ve spojovací chodbě školy měla premiéru hra divadelního souboru Hobit Časostroj, následoval koncert, který uspořádali žáci primy a sekundy ročník již tradičního posezení v Atriu. Opékání špekáčků předcházela oslava tin pana ředitele Pauluse a kolegyně Vlaďky Kafkové. Společně oslavili úctyhodných 110 let ročníky se zúčastnily vzdělávacího koncertu Eben trio. Eliška Dokoupilová, 4A4, Heidi Witzová, 4S4 a Martin Dolský, 4A6 studenti zapojení do projektu Individuální mobilita žáků, si ve čtvrtek 20. června připravili krátkou besedu, ve které se podělili o své zážitky z tříměsíčního studijního pobytu ve Španělsku. Benefiční koncert třídy 6A8 Adopce srdce Burza učebnic ve spojovací chodbě Třetí projektový den workshop 19 projektů Školní výlety. 1A8 Brno (A. Procházková) 2A8 Žďár nad Sázavou, Třebíč (L. Fasorová) 3A8 Censtropen Dačice, Úsvit Vanov (D. Gurková) 4A8 Lhotka, Řásná (K. M. Hübner) 1A6 ZOO, turistika Luka n. J. (M. Dvořák) 2A6 Jindřichův Hradec, škola (D. Němečková) 3A6 Dalešická přehrada, Pivovar Dalešice ( B. Voldřichová) 5A8 Jihlava sportovní a deskové hry, kuželky, tereziánské hraniční kameny (M. Taláček) 1A4 Telč, Řásná, Roštejn (M. Nečada) 1B4 Nové Hrady (I. Stolínová) 1S4 Řásná (J. Svojsíková) 4A6 Landštejn (A. Dravecká) 18

21 6A8 Čeřínek (Z. Krásenský) 2A4 Počátky zákl. Beruška (E. Hurychová) 2B4 Třeboň Sportkemp Doubí (I. Málková) 2S4 LT Zálesí (P. Procházka) 5A6 aktivity v Jihlavě (J. Kuncová) 7A8 (R. Podloucká) 3A4 Valtice (Z. Ryklová) 3B4 LT Zálesí (M. Děchtěrenko) 3S4 LT Rohozná (P. Česnek) V nové budově byla zahájena stavba nových toalet. Protože se bourací práce dostaly do obrovských dimenzí, byl studentům zakázán vstup do těchto prostor Úklid tříd a šaten. Pedagogická rada Rozdání vysvědčení. Posezení pedagogického sboru a zaměstnanců školy v Rantířově spojené s popovídáním, gurmánským zážitkem a zpíváním. V Malé galerii pod schody vystavovala svá díla pod názvem Odrazy studentka Kateřina Fialová ze 4A6. 19

22 3. Učitelé a zaměstnanci ve školním roce Interní vyučující Jméno Pracovní úvazek Funkce 1. Paulus Miroslav, Mgr. Tv 2 ředitel školy 2. Suk Pavel, Mgr. Inf Prg Fy 7 statutární zástupce ředitele 3. Poulová Štěpánka, Mgr. M 6 zástupkyně ředitele 4. Fasorová Lenka, Mgr. Ch Bi 20 výchovná poradkyně 5. Beneš Jaroslav, Bc. D Hv 21,5 6. Brixi Dagmar, Mgr. A Česnek Petr, RNDr. M Fy 24 TU 3S4 8. Děchtěrenko Miroslav, Mgr. Č 24,5 TU 3B4 9. Dravecká Anna, Mgr. M Inf 23 TU 4A6 10. Dvořák Milan, RNDr. M Ch 23,5 TU 1A6 11. Fexová Ivana, Mgr. Č Psy Gurková Dana, PaedDr. N Zsv 22 PPK N, TU 3A8 13. Hendrychová Martina, Mgr. A Č Hubáček Petr, Mgr. Tv Hübner Klaus Mike N 24 TU 4A8 16. Hübnerová Ivana, M.A. N Hurychová Eva, Mgr. D La Rj 23,5 TU 2A4 18. Kafková Vladimíra Vv M Karel Ladislav, Mgr. Inf Fy 23 PPK Fy Inf, správce IS Bakaláři 20. Konvalinková Ludmila, Mgr. Fj 21 PPK cizí jazyky (Fj, Šj, Rj, La) 21. Kosová Naděžda, RNDr. Ch Bi 23 koord. environment. výchovy 22. Krásenský Zdeněk Č Tv 22,5 TU 6A8 23. Kremínová Jitka, Mgr. A 23 PPK A 24. Krondráf Martin, Mgr. M Fy 25 TU 4A4, správce počítačové sítě 25. Kuncová Jiřina, Mgr. A 22 TU 5A6 26. Málková Iva, PhDr. D Rj 23 TU 2B4, kronikářka školy 27. Marek Jiří, Mgr. Č D 23,5 PPK Č, TU 4B4 28. Marková Jana, Mgr. Bi Tv 22,5 29. Míšková Ilona, Mgr. M Fy 22 TU 8B8 30. Nečada Michal, Mgr. Z D Inf 23,5 PPK Z D, TU 1A4 31. Němcová Dagmar, Mgr. Z Tv Němec Josef, Mgr. Tv Z 25,5 PPK Tv 33. Němečková Dagmar, Mgr. Č N Hv Sbz 23 TU 2A6 34. Novotná Milada, Mgr. A Parkanová Olga, Mgr. N Paulusová Věra, Mgr. A Tv Procházka Jiří, Mgr. Tv Z 8 TU 4S4 38. Podloucká Radka, Mgr. N Zsv 22 TU 7A8 39. Procházka Pavel, Mgr. Fy 22 TU 2S4 40. Procházková Anna, Mgr. Bi Tv 23 TU 1A8 41. Rohová Jana, PhDr. A Ryklová Zdeňka, Mgr. N Č 23 TU 3A4 43. Řezníčková Hana N Tv Stolínová Irena M Dg 24 PPK M, TU 1B4 45. Svoboda Milan, Mgr. A 22 20

23 46. Svojsíková Jarmila, PhDr. Fj Zsv 23 PPK Zsv, TU 1S4 47. Šedivá Jitka, RNDr. Ch Bi 23 PPK Ch Bi 48. Šedivá Monika, Mgr. Ch Bi Šmídová Dagmar, Mgr. Č Vv 22,5 PPK Ev 50. Taláček Milan, Mgr. Inf M 17,5 koordinátor ICT, webmaster, TU 5A8 51. Taras Ivan, Mgr. A Teplá Kamila, Mgr. A Třísková Miluše, PaedDr. Č Ov 21,5 metodik protidrogové prevence 54. Vaňková Zdeňka, PhDr. Zsv Právo Voldřichová Barbora, Mgr. Šj 21 TU 3A6 56. Vyhnálková Eliška, Mgr. Hv Sbz Zlámalík Josef, RNDr. Bi Ch 24,5 PPK předseda předmětové komise, TU třídní učitel Mateřská dovolená 1. Mikulíková Petrů Eva, Mgr. 2. Nečadová Iveta, Mgr. Externisté 1. Beneš Jan, RNDr. M Bezděkovská Kateřina, Ing. arch. Šj 4 3. Hurych Emanuel, PaedDr., Ph.D Log 2 4. Ibánez Ferrer María del Carmen Šj 6 5. Janderka Miloš. Mgr. Z Tv 8 6. Jurkovičová Soňa, Mgr. Vv 8 7. Korandová Marie, Mgr. Tv Aj Kodet Jan, Mgr. Zsv Kotrba Tomáš, Ing. Ek Krejčová Marie, Mgr. M 10,5 TU 2A8 11. Némová Marie, Mgr. Č Hv 11 TU 8A8 12. Ryška Karel Fy Saettel Marine Fj Taláčková Linda, PhDr. EtV Č 8,5 15. Ustohalová Jiřina, PaedDr. ZA 6 Trenéři 1. Hubáček Petr, Mgr. atletika, celý úvazek, 2. Procházka Jiří, Mgr. basketbal, celý úvazek 3. Ryška Petr, Mgr. plavání, vedoucí trenér GJ, celý úvazek 4. Vašíček Petr, Mgr. volejbal, celý úvazek 5. Háj Martin basketbal, polovina úvazku 6. Javorek Lukáš plavání, polovina úvazku 7. Kristinus David atletika, polovina úvazku 8. Zatloukal Tomáš volejbal, polovina úvazku Správní zaměstnanci 1. Duba Zdeněk, Ing. technik IT 2. Zdarsová Martina hospodářka, účetní 3. Pauzarová Zuzana sekretářka, účetní 4. Kučerová Lenka knihovnice, domovnice 5. Veselá Ivana psycholog 21

24 6. Pejchal Zdeněk údržbář 7. Mezerová Vlasta uklízečka 8. Pešová Jana uklízečka 9. Puchnerová Jaroslava uklízečka 10. Šimáková Lucie uklízečka 11. Vojtušová Jana uklízečka 12. Völklová Marie uklízečka 13. Teislerová Hana uklízečka 14. Tichánková Marie uklízečka Nově nastoupila María del Carmen Ibánez Ferrer Jmenuji se María del Carmen, ale obvykle mi říkají Mary. Vystudovala jsem pedagogiku na univerzitě ve Valencii a v České republice, konkrétně v Pelhřimově, už žiji druhým rokem. Narodila jsem se 10. března 1988 ve Valencii a celý svůj život jsem strávila v Silla, městě, které se nachází asi 12 kilometrů od Valencie. Když jsem v Silla nebo ve Valencii, ráda trávím čas s přáteli. Vyrazíme ven na procházku, povídáme si a strávíme tak klidně celé odpoledne, celou noc. Taky už od malička ráda čtu. Líbí se mi prakticky vše, romány i poezie. Mezi mé nejoblíbenější autory patří Gabriel García Márquez a Agatha Christie. I přesto, že nemám ráda horké španělské léto, užiji si i den strávený na pláži s mými kamarády. Bez velkého plánování se prostě sebereme, připravíme jídlo, auto a jedeme. Nejčastější otázka, kterou jsem za ty dva roky od lidí slyšela je, proč zde žiji. Snažím se jim to vysvětlit, vyprávím o svém životě, ale popravdě by stačilo říct, že jsem konečně našla místo, kde jsem ráda. Jedna z věcí, které se nejvíc líbí v České republice, je příroda. Když mám čas, vyrazím na procházku. Poslouchat hudbu a procházet se parkem, kolem malých rybníčků a spousty zeleně, je pro mě skvělá forma odpočinku a vždy získám energii do další práce. Do České republiky jsem přijela proto, že jsem po ukončení studií nenašla ve Španělsku práci. Podílela jsem se ale na různých mezinárodních projektech, poznala jsem občanské sdružení Hodina H a zjistila, že existuje projekt Evropská dobrovolná služba, v rámci kterého je možné strávit rok v cizí zemi a podílet se na práci v nějaké organizaci. Rozhodla jsem se tedy odjet. V Hodině H mě skvěle přijali a od prvního dne mi byli velkou oporou. Užila jsem si rok plný rozmanitých aktivit s lidmi různého věku, získala mnoho nových zkušeností a chtěla jsem zde zůstat. Naštěstí se mě v Hodině H zeptali, zda chci zůstat další rok a já okamžitě řekla, že ano. V tu samou dobu jsem dostala nabídku učit španělštinu na gymnáziu. Překvapilo mě to, nikdy by mě nenapadlo, že bych mohla učit na škole v cizí zemi. Zpočátku jsem měla pochybnosti, obavy, ale ty brzy zmizely, když jsem se seznámila se svojí kolegyní, pí Barborou Voldřichovou. Od první chvíle mi hodně pomohla. Zkušenosti získané výukou španělštiny na jihlavském gymnáziu jsou pro mě neuvěřitelné, ani se to nedá slovy vyjádřit. Už odmalička jsem chtěla být učitelkou a Gymnázium v Jihlavě mi to umožnilo. Moc mě baví příprava materiálů pro mé studenty. Zájem českých studentů o můj jazyk je pozoruhodný a jsem ráda, že s nimi mohu sdílet vše o mé zemi a její kultuře. Užívám si hodiny se studenty, těší mě jejich otázky týkající se španělštiny a španělské kultury, když si povídáme o různých tématech. Ráda studentům pomáhám a odpovídám na všechny jejich dotazy. Z toho důvodu bych chtěla poděkovat gymnáziu za to, že mi dalo příležitost učit španělštinu i v příštím školním roce. Jsem připravená pracovat na sto procent. Mary Změny během školního roku 1. Ze zdravotních důvodů chyběla od začátku školního roku do PaedDr. Miluše Třísková. Po dobu nemoci ji krátkou dobu zastupovala p. Picková, český 22

25 jazyk dále převzala paní učitelka Lenka Nováková, o hodiny občanské výchovy se podělili Jan Kodet a Linda Taláčková. 2. Španělský lektor José A. Ramírez ukončil působení na gymnáziu Odešel pracovat do Německa. 3. Od února do května 2013 byla ve stavu nemocných p. Jiřina Ustohalová. Hodiny administrativy byly suplovány, studenti měli přesně zadanou práci dovršil období zaslouženého odpočinku RNDr. Josef Zlámalík. Svoje bohaté znalosti z biologie a chemie bude i nadále předávat studentům jako externí pracovník. 5. Z naší školy odchází po dvouletém působení Mgr. Kamila Teplá, která ve škole pracovala jako zástup za mateřskou dovolenou. Pedagogickou praxi vykonali Lucie Krejčová Přírodovědecká fakulta MU Brno, biologie, chemie, u J. Šedivé, září Kateřina Nosková PF Olomouc, náslechy v hodinách ruštiny, u I. Málkové, říjen Marta Kelíšková PdF MU Brno, ZSV, u J. Svojsíkové, říjen Daniela Nevolová PdF MU Brno, hudební výchova, u E. Vyhnálkové, září L. Nováková PF JČU, český jazyk, u M. Třískové P. Mašek tělesná výchova, u J. Němce sl. Junková, tělesná výchova, u J. Procházky V porotách soutěží pracovali, další funkce zastávali Jan Beneš člen výboru Jednoty českých matematiků a fyziků; předseda krajské komise Matematické olympiády; člen Ústřední komise MO Marie Krejčová členka krajské komise Matematické olympiády; členka ÚK MO; členka výboru pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků Štěpánka Poulová tajemnice krajské komise Matematické olympiády Irena Stolínová členka krajské komise Matematické olympiády Jitka Šedivá předsedkyně poroty krajských kol CHO; členka Ústřední komise Chemické olympiády Lenka Fasorová členka poroty krajského kola Olympiády z chemie Josef Zlámalík člen poroty krajských kol CHO Jiří Marek, Zdeněk Krásenský členové poroty okresního kola Olympiády z českého jazyka pro ZŠ (Marek) a SŠ (Krásenský) Jiří Marek patron podzimní a jarní části projektu MF Dnes Studenti čtou a píší noviny Eva Hurychová členka dozorčí rady dějepisné soutěže v Chebu; koordinátorka okresního kola humanitní sekce SOČ; koordinátorka projektu 100 vědců do škol Pavel Procházka koordinátor okresního kola přírodovědné sekce SOČ Iva Málková členka poroty okresního kola Olympiády z dějepisu; členka poroty oblastního kola SOČ Michal Nečada předseda poroty okresního kola a člen poroty krajského kola Olympiády ze zeměpisu; člen poroty krajského kola Olympiády z dějepisu Miluše Třísková organizátorka školního, okresního a regionálního kola soutěže Mladý Démosthenes. Ivana Fexová porotkyně v krajském kole recitační soutěže Wolkerův Prostějov Karel Ryška člen poroty oblastního kola SOČ; předseda krajské komise FO; předseda JČMF pobočky Jihlava; člen fyzikální pedagogické sekce při JČMF; člen celostátního výboru JČMF; člen JČMF, člen výboru Fyzikální pedagogické sekce Petr Ryška předseda sekce plavání ČSPS a člen VV ČSPS Jitka Kremínová, Ivan Taras členové hodnotících komisí krajských kol konverzačních soutěží v angličtině 23

26 Jiřina Kuncová předsedkyně hodnotící komise okresního kola konverzační soutěže v angličtině Kamila Teplá členka hodnotící komise okresního kola konverzační soutěže v angličtině Ludmila Konvalinková členka poroty krajského kola konverzační soutěže ve francoužštině Zdeňka Ryklová vedla studentské práce MF Dnes Studenti čtou a píši noviny Dagmar Němečková vede HSGJ Ivana Fexová vede divadelní soubor Spoušť Zdeněk Krásenský vede divadelní soubor Hobit Jaroslav Beneš vede komorní sbor Cantus spiritualis, sbor duchovní hudby složený z rodičů, prarodičů, studentů a přátel Gymnázia Jihlava Jiřina Kuncová, Zdeněk Krásenský zastupují pedagogické pracovníky ve Školské radě Jihlava Vzdělávacích programů se zúčastnili Anglický jazyk J. Kremínová, M. Hendrychová se zúčastnily v Jihlavě semináře M. Hilského Shakespeare a jeho doba D. Brixi absolvovala školení pro hodnotitel ústní maturitní zkoušky a školení pro hodnotitele PUP D. Brixi, M. Novotná, M. Svoboda absolvovali seminář pro učitele Aj M. Hendrychová v březnu a v červnu se v Praze zúčastnila dvou seminářů Bridge the gap between autentic materiále and exans a Oxford profesional development for seconday teachers M. Korandová, J. Kremínová, M. Novotná absolvovaly seminář k opravování písemné práce z Aj M. Korandová, M. Novotná se zúčastnily přednášky Kupec benátský M. Korandová absolvovala seminář Síťová generace J. Kremínová se v Jihlavě vzdělávala na seminářích na téma Writing and reading AD Podvys, Christmas with Oxford J. Kuncová absolvovala semináře on line a test British Council kurz pro ústní zkoušky FCE a PET V. Paulusová v září se zúčastnila dvou metodických seminářů Jak vyučovat podle nové učebnice Choices M. Svoboda, M. Korandová školení pro hodnotitele PUP z Aj K. Teplá se školila na téma IT technologie ve výuce angličtiny Český jazyk M. Děchtěrenko, I. Fexová, M. Némová absolvovali školení k hodnocení maturitních písemných prací I. Fexová, J. Marek, D. Němečková školení pro hodnotitele PUP D. Šmídová Seminář k ústní maturitě, vyslechla přednášku o K. J. Erbenovi Mýtus o spoutání běsů Německý jazyk D. Gurková, O. Parkanová, H. Řezníčková absolvovaly školení PUP I. Hübnerová školila se jako zadavatel/hodnotitel státní maturity O. Parkanová zúčastnila se Deutschlehrertagu v Praze Z. Ryklová vzdělávala se v St. Pöltenu v programu pro učitele Nj Všichni učitelé NJ zúčastnili se semináře Jak vyzrát na maturitu, který vedla Mgr. D. Hrušková ze spolku germanistů a učitelů němčiny 24

27 Španělský jazyk B. Voldřichová se v Praze zúčastnila (společně se 3 španělskými studenty) dvoudenního semináře v rámci projektu Comenius Individuální mobilita žáků a absolvovala přednášky zaměřené na zajištění projektu a administrativní záležitosti a povinnosti všech zapojených stran Dějepis E. Hurychová vzdělávala se na dvoudenním semináři k soutěži SOČ v Českých Budějovicích I. Málková, E. Hurychová absolvovaly vzdělávací seminář k výuce čsl. dějin po 2. světové válce S pány na ledě J. Marek absolvoval e learningový kurz Jak učit o komunismu, dále se zúčastnil semináře Pátráme po minulosti, který se konal na naší škole Hudební výchova D. Němečková v průběhu měsíce červenci 2012 absolvovala sbormistrovský kurz v Loučné nad Desnou E. Vyhnálková byla na týdenním kurzu pro učitele Hv v Liberci ZSV R. Podloucká absolvovala kurz etické výchovy Z. Vaňková druhým rokem absolvovala VŠ studium obor sociální pedagogika a na PrF MUNI Brno doktorantské studium Biologie J. Marková vzdělávala se na semináři o komunikaci s problémovými studenty A. Procházková školení první pomoci N. Kosová, J. Šedivá školení pod názvem Ekostopa J. Zlámalík absolvoval botanický kurz Fyzika K. Ryška na začátku školního roku se zúčastnil 17. ročníku Veletrhu nápadů učitelů fyziky Chemie J. Šedivá byla na zasedání ÚK CHO v Brně Informatika A. Dravecká, M. Taláček absolvovali dvoudenní mezinárodní konferenci Eliminace dětské kybernetické kriminality L. Karel, M. Taláček, P. Suk zúčastnili se semináře Jednotný vizuální styl M. Taláček zúčastnil se zasedání pracovní skupiny elektronické bezpečnosti kraje Vysočina role a zapojení studentského peer programu Prevence kyberšikany; absolvoval dvoudenní seminář mentorů projektu i Bezpečná škola P. Suk, Š. Poulová, L. Karel absolvovali seminář Síťová generace, který pořádala Akademie moderního vzdělávání Tělesná výchova M. Nečada, D. Němcová absolvovali doškolení zájemců o instruktora lyžování Kurz Respektovat a být respektován L. Konvalinková, M. Krondráf, A. Procházková, M. Šedivá, D. Šmídová, D. Brixi, M. Korandová, V. Paulusová, P. Suk, I. Taras, H. Naňáková 25

28 Studium pedagogiky, didaktiky a psychologie jednoleté Jaroslav Beneš, K. Teplá absolvovali při vzdělávacím centru Jihlava Vzdělávání všichni členové sboru absolvovali čtyřhodinový vzdělávací cyklus mohli volit mezi dvěma programy: 1) Konflikty, porušování pravidel, pasivita, neochota a agresivita žáků (lektor: Mgr. Michal Dubec, Katedra pedagogiky Západočeské univerzity v Plzni), 2) Jak vést třídu k dobrým vztahům a kvalitnímu učebnímu výkonu (lektor: Mgr. Pavel Motyčka, Gymnázium Kroměříž) Vzdělávali J. Beneš realizoval projekt seminářů pro přípravu soutěžících i pedagogů v kraji Vysočina na 62. ročník Matematické olympiády; byl hlavním organizátorem krajských kol MO K. Ryška organizoval a vedl 9 pětihodinových krajských seminářů pro řešitele 54. ročníku Fyzikální olympiády kat. A, B, C, D; byl hlavním organizátorem krajských kol FO M. Taláček vedl sérii školení ICT, lektoruje v projektu i-bezpečná škola Jaroslav Beneš vedl historické přednášky v rámci cyklu besed a přednášek Po škole na gymplu J. Kremínová, J. Kuncová vedly po celý školní rok kurz přípravy na FCE zkoušky pro septimu, 3. ročníky a 4A6 L. Taláčková vedla workshop Jak vyučovat bezpečné a etické užívání on line technologií na ZŠ a SŠ DUMy vytvářeli M. Dvořák, A. Dravecká, L. Fasorová, J. Marek, I. Míšková, I. Stolínová, J. Šedivá, M. Taláček, M. Třísková, D. Gurková, J. Kremínová, M. Dvořák, K. M. Hübner, L. Karel, P. Hubáček, Š. Poulová, M. Nečada, J. Šedivá 26

29 4. Žáci ve školním roce Počet tříd: 26, z toho 14 na víceletém, 12 na čtyřletém gymnáziu Počet žáků: 760, z toho 412 na víceletém, 348 na čtyřletém gymnáziu 1A8 (Mgr. Anna Procházková) Altrichterová Tereza, Bárta Tomáš, Čech Petr, Digrinová Daniela, Faltusová Kristýna, Freithová Monika, Honzl Jiří, Huták David, Kovařík Martin, Kubištová Adéla, Kukla Zdeněk, Lavičková Julie, Lízalová Tereza, Med Ondřej, Neuwirthová Jasmína, Oppelt Daniel P., Pavlincová Michaela, Pech Vilém, Policarová Kateřina, Přenosilová Pavla, Schmied Martin, Skálová Jana V., Stanovská Žaneta, Svatoň Jakub, Tůma Viktor, Válalová Michaela, Vuška Petr, Vybíralová Markéta, Veselý Lukáš, Záboj Petr 27

30 2A8 (Mgr. Marie Krejčová) Blažek Tomáš, Bruzl Adam, Čermák Mikuláš, Číhal Marek, Doležal Vojtěch, Fialová Kristýna, Foltýnová Eva, Hoang Thi Bich Phuong, Hotařová Lenka, Huk Vojtěch, Chu Ngoc Lan, Koděra Ondřej, Kořenková Pavla, Krajíčková Dominika, Krepčík Jan, Krsička Tomáš, Křepela František, Laštovička Tomáš, Martinů Zuzana, Munduch Zdeněk, Pavlas Šimon, Sedmík Martin, Stanovský Arnold, Šatná Kristýna, Štěpánková Adéla, Vacek David, Vališová Kristýna, Vašíčková Tereza, Větrovcová Tereza, Vondráková Kateřina, Vopálenský Daniel, Vyhnanovský Martin, Zimen Martin 28

31 3A8 (PaedDr. Dana Gurková) Baudišová Taťána, Emmerová Anna, Fišerová Tereza, Foltýn Tomáš, Holub Vojtěch, Jelínek Kamil, Kafka Matěj, Klimsová Zuzana, Krsička Jan, Němečková Kateřina, Novotná Anna, Paulová Barbora, Penn Rudolf, Petráčková Kristýna, Rodová Eva, Rychlá Barbora, Schreková Natálie, Skořepa Tomáš, Skoumal Jan, Slavík Jan, Šimek Petr, Šotolová Barbora, Šťastný Marek, Švecová Iva, Továrková Kateřina, Tůma David, Vacková Anna, Večeřa Vojtěch, Vymer Jaroslav, Zelená Anna, Zimolka Filip 29

32 4A8 (Mike Klaus Hübner) Bartes Vít, Bednářová Markéta, Čechová Tereza, Čermák Matěj, Ďásková Šárka, Dočekal Jan, Habčák Daniel, Havelka Gabriel, Hradiská Helena, Kasper Tomáš, Keřkovská Noemi, Kölblová Lenka, Kottová Natálie, Kovaříková Kateřina, Lavička Vít, Lízalová Natálie, Maláčová Tereza, Mátlová Jana, Mestek Jakub, Nováková Tereza, Novotný Ondřej, Poláková Anna, Švíková Klára, Tkadleček Áron, Tomanová Lucie, Tůmová Žofie, Vejnar Václav, Venglář Václav, Žáček Vít 30

33 5A8 (Mgr. Milan Taláček) Brázdil Dominik, Čapková Michaela, Čech Josef, Jeřábková Tereza, Józsová Kristýna, Kadlec Petr, Kostka Petr, Kovářová Tereza, Matocha Miroslav, Moržolová Klára, Navrátilová Kateřina, Nečadová Karolína, Nekvinda Daniel, Nguyen Le Thao My, Pausarová Gabriela, Ropek Adam, Rygl Adam, Rychetský Marek, Sedmík Jan, Skucius Aleš, Šalandová Markéta, Šindelka Dan, Štefka Ladislav, Švíková Markéta, Tomanová Silvie, Tyminska Nataliya, Vodičková Blanka, Vyskočilová Daniela, Zacha Jiří, Zmrhal Martin 31

34 6A8 (Zdeněk Krásenský) Benešová Lenka, Burešová Lucie, Čech Jan, Čermáková Kamila, Dočekalová Hana, Dvořák Milan, Havlín Marek, Holub Ondřej, Hosová Zuzana, Jakoubek Matěj, Jurygáčková Lucie, Karásková Winona, Koumar František, Krásenská Dominika, Landová Eliška, Máca Vít, Makumbirofa Ellen, Malcová Hana, Maryšková Kristýna, Němeček Viktor, Nikrmajerová Kristýna, Palán Jan, Pernicová Eva, Petříková Eliška, Plešingrová Klára, Prášková Tereza, Smejkalová Adéla, Šimková Romana, Šotolová Veronika, Tyminska Yuliya, Voda Zbyšek 32

35 7A8 (Mgr. Radka Podloucká) Bartoňová Denisa, Baštová Petra, Beránek Matěj, Brázdilová Gabriela, Charvátová Marie, Kodetová Terezie, Krejčová Markéta, Kubát Jakub, Kubišta Michal, Kuřina Jan, Mareček Vladimír, Němečková Jitka, Neumannová Michaela, Novák Martin, Pačísková Nikola, Prchal Daniel, Přikrylová Tereza, Sedláková Michaela, Solničková Sabina, Soukopová Michaela, Stejskalová Veronika, Straka Jakub, Šanderová Petra, Tuma Vojtěch, Vavrda Lukáš, Vlach Tomáš 33

36 8A8 (Mgr. Marie Némová) Bártová Iveta, Brožek Matouš, Brychtová Karolína, Čásová Anna, Doubková Karolína, Fortelný Martin, Gerhard David, Hladký Pavel, Chábová Nikola, Chu Thanh Long, Jandátová Nikola, Krajíček Marian, Munduch Pavel, Nechvátalová Helena, Němec Šimon, Nevoral Michal, Polcarová Nicole, Příhodová Jane, Semrádová Eliška, Simonidesová Lucie, Svoboda Štěpán, Šedová Martina, Šedová Veronika, Šplínarová Tereza, Šťávová Natálie, Uhlíř Tomáš, Venglář Vojtěch, Veselá Kristýna 34

37 8B8 (Mgr. Ilona Míšková) Babínková Pavla, Běloušková Eliška, Bílková Kateřina, Bouček Václav, Burgonová Nicole, Dvořáčková Anna, Englišová Klára, Hnatiak Marek, Holubová Elena, Hos Lukáš, Hrdina Jakub, Jadrný Tomáš, Jaroš Adam, Jelínková Aneta, Kochová Kristina, Kynclová Kristýna, Lerch Jakub, Marek Jakub, Moržolová Sára, Neckařová Lenka, Nováková Helena, Palánová Marie, Peroutková Klára, Procházková Aneta, Sobotková Kamila, Suchánková Lucie, Tlačbabová Aneta, Zrnová Šárka 35

38 1A6 (RNDr. Milan Dvořák) Böhm Šimon, Brestovská Kateřina, Břízová Kateřina, Čermák Ondřej, Dvořáček Jan, Dvořák Martin, Fialová Adriana, Fialová Sára, Holas Richard, Janoušková Barbora, Jarco Michal, Kirchner Filip, Klimešová Michaela, Kolátor Matyáš, Kourková Nela, Kučera Lukáš, Mončeková Lenka, Nguyen Thu, Novák Jáchym, Přikrylová Eliška, Pytlík Tomáš, Rychetská Anna, Rychetská Michaela, Sochor Vojtěch, Svobodová Ivana, Szelke Ludvík, Urban David, Vítek Jakub, Vondrušková Lenka, Vybíral Petr 36

39 2A6 (Mgr. Dagmar Němečková) Bajer Jan, Bambulová Sára, Beranová Nikola, Bromová Eliška, Daniel Jan, Dubová Adéla, Ficeriová Veronika, Hanzl Daniel, Huňáček Stanislav, Chu Ngoc Han, Jarošová Petra, Jirka Adam, Kolářová Marie, Koumar Josef, Král Dominik, Kratochvílová Lucie, Kruntorád Vojtěch, Kruntorádová Denisa, Kulhánková Adéla, Lacková Michaela, Lavičková Veronika, Malec Jiří, Molinová Adéla, Munduchová Petra, Němcová Denisa, Olejník Filip, Pangrácová Nikol, Pejchalová Valentýna, Rychtecká Johana, Soukupová Barbora, Stloukalová Jana, Šimková Barbora, Valíková Michaela, Vokounová Kristýna 37

40 3A6 (Mgr. Barbora Voldřichová) Ditrich David, Dokulil Martin, Fiker Robert, Fuksová Markéta, Havlín Martin, Hekerle Lukáš, Chadim Štěpán, Karbanová Anna, Kozáková Kateřina, Krondráf Jan, Luxová Lucie, Mareček Filip, Mátlová Tereza, Molva Ondřej, Němcová Veronika, Olejník Radek, Ruschka Adam, Stříteský Jakub, Svobodová Eva, Šimková Simona, Šťastný Filip, Vacek Vojtěch, Vybíralová Martina, Zeťková Anna 38

41 4A6 (Mgr. Anna Dravecká) Bartes Tomáš, Bartizalová Denisa, Bednařík Martin, Bouda Tomáš, Brož Jiří, Diviš Tomáš, Dobrianská Kristýna, Dolský Martin, Dvořáková Kristýna, Fialová Kateřina, Havlíček Ondřej, Hrdličková Lucie, Klusáčková Karolína, Kopřivová Monika, Orlová Lucie, Parkanová Edita, Plachá Linda, Ryška Jakub, Smejkalová Magda, Sováková Magdalena, Suchý Martin, Svobodová Martina, Škorpíková Eliška, Škrdlová Natálie, Tesařová Anežka, Tvrzová Martina, Vampola Jindřich 39

42 5A6 (Mgr. Jiřina Kuncová) Adamcová Denisa, Bruzl Matěj, Hromada Přemysl, Jiráčková Veronika, Karbanová Lenka, Kloudová Zuzana, Kolouchová Magdaléna, Kruntorád Jan, Láník Štěpán, Linha Ondřej, Makumbirofa Vivienne, Mařánová Michaela, Mašková Monika, Mončeková Hana, Novotná Andrea, Olexa Jan, Petrovský Karel, Poláková Tereza, Procházka Jaroslav, Remsová Petra, Ruschka Jakub, Sadecká Aneta, Staňková Veronika, Stehlík Hynek, Svoboda David, Šrámková Dominika, Vrzalová Veronika, Zelená Barbora, Zemanová Monika 40

43 1A4 (Mgr. Michal Nečada) Altrichter Adam, Blažková Aneta, Brož Marek, Brožová Karolína, Brtníková Anna, Čermák Jan, Dubová Simona, Dvořáková Kamila, Florianová Veronika, Foltová Hana, Hašková Kateřina, Hlubuček Jan, Jadrná Pavlína, Kejlová Patricie, Kolátorová Adéla, Krejčí Michal, Kučerová Anna, Lang Rudolf, Mareš Vojtěch, Matějka Jan, Melicharová Eliška, Měska Martin, Metelková Kristýna, Novák Ondřej, Pišová Martina, Pleskalová Kateřina, Poukarová Denisa, Přibylová Dominika, Setničková Iveta, Švíková Tereza, Zabloudilová Jana, Zápotočná Petra 41

44 1B4 (Irena Stolínová) Babínek Jiří, Bačák Tomáš, Bradáč Karel, Brožová Veronika, Čachotská Lucie, Diviš Marek, Drápelová Martina, Dvořák Dominik, Floríková Iva, Forejtová Věra, Horský Jan, Kinclová Adéla, Koumar Jan, Kühtreiber Jan, Lisá Andrea, Metalová Tereza, Munduchová Andrea, Nožička Jiří, Porostlá Veronika, Prägerová Andrea, Růžičková Michaela, Svobodová Eva, Sýkorová Gabriela, Sýkorová Zuzana, Šabartová Michaela, Šeráková Helena, Valentová Aneta, Vejsadová Jitka, Vítková Eliška, Zápotočná Klára, Zažímal František 42

45 1S4 (PhDr. Jarmila Svojsíková) Balaštík Vojtěch, Bambula Jiří, Dvořáková Michaela, Hegerová Aneta, Knetl Petr, Kolář Marek, Kučera Daniel, Majerová Veronika, Mandát Michal, Pokorný Šimon, Pokorný Tomáš, Římal David, Sargsyan Davit, Sauber Vojtěch, Simbartl Vojtěch, Smetana Jakub, Steinbauer Boris, Suchý Ondřej, Šimončič Michal, Švecová Kateřina, Taraba Pavel, Vedral Filip 43

46 2A4 (Mgr. Eva Hurychová) Abrahámová Hana, Brukner Jan, Dobrovolná Denisa, Fialová Pavla, Hažmuková Lucie, Huková Kateřina, Janírková Veronika, Jelínek Matěj, Konupková Anežka, Kopečková Marie, Kourková Vendula, Kristýnková Natálie, Maczková Timea, Malcangiová Elena, Marková Tereza, Novotná Markéta, Pešková Aneta, Picek Ondřej, Šárová Romana, Šikolová Petra, Švec Milan, Váca Martin, Varhaníková Kateřina, Vejvodová Kateřina, Vodičková Kateřina, Vondrák Vojtěch 44

47 2B4 (PhDr. Iva Málková) Cimlerová Markéta, Čápová Monika, Červený Michal, Dubová Jana, Hamarová Natalie R., Havelková Daniela, Chrástová Karolína, Jarošová Pavlína, Jelínková Alena, Kadrnožková Darina, Kazdová Natálie, Kliková Eva, Kolář Pavel, Malečková Michaela, Mašek Vojtěch, Nováková Pavla, Novotná Denisa, Ondrák Zdeněk, Peňázová Tereza, Požárová Markéta, Skořepa Jan, Stoklasová Vendula, Straková Aneta, Stránská Martina, Svoboda Michal, Škerlová Sára, Vráblová Lucie 45

48 2S4 (Mgr. Pavel Procházka) Adamec Šimon, Adámková Dominika, Burian Vít, Čáp Aleš, Čejka Daniel, Davidová Kristýna, Dobrovolná Kristýna, Dunstová Linda, Fracálková Petra, Haala Vojtěch, Kaplanová Kamila, Kliment Tomáš, Kořínek Vojtěch, Kotrba Vojtěch, Kozák Martin, Kružík Adam, Maruš Štěpán, Pražáková Aneta, Sauber Jakub, Sedláková Aneta, Smrčková Markéta, Šalomounová Pavlína, Špačková Nikola, Šplíchalová Monika, Šušková Kateřina, Veselá Barbora, Vlčan Luboš, Vykouk Lukáš, Walicová Pavlína, Zábrodský Jan, Žuček Radim 46

49 3A4 (Mgr. Zdeňka Ryklová) Bambula Miloš, Bílková Tereza, Bruknerová Karolina, Cvach Dominik, Čejková Zuzana, Daliborová Markéta, Haubert Jakub, Holenda Roman, Homolová Lucie, Hortová Eva, Janovský Ondřej, Javůrková Kristýna, Krátká Michaela, Kvasničková Anežka, Lozynska Chrystyna, Mareš Martin, Marková Nikola, Molva Vít, Moravcová Alena, Petrová Eliška, Prokopová Dana, Přibylová Alena, Samek Jan, Sobotková Kateřina, Svobodová Tereza, Svojsík Jiří, Štočková Hana, Vacek Daniel 47

50 3B4 (Miroslav Děchtěrenko) Bendová Petra, Blažková Adéla, Bulová Kateřina, Burian Filip, Částková Monika, Černá Eliška, Daněk Martin, Dvořáčková Veronika, Havlíček Ondřej, Horáčková Jana, Huk Jan, Jarošová Šárka, Kamanová Terezie, Králíková Dagmar, Kuncová Gabriela, Lapešová Tereza, Machová Aneta, Matějková Pavla, Musil Tomáš, Obrdlíková Zuzana, Pospíšil Ondřej, Procházka Martin, Procházková Jana, Ryklová Štěpánka, Simandlová Aneta, Starý Tomáš, Šelepová Adéla, Štambera Dominik, Vacková Kateřina, Weselá Alžběta, Žaloudek Patrik 48

51 3S4 (RNDr. Petr Česnek) Atanasčevová Tereza, Brukner Aleš, Bukovanová Jana, Čermák Adam, Čutková Michaela, Duda Štěpán, Fojtík Jakub, Hanzlíková Anna, Helar Ondřej, Horňák Vojtěch, Jícha Tomáš, Konopecká Tereza, Kružík Josef, Kučerová Nikola, Kuníková Klára, Lysá Andrea, Nápravník Jan, Novák David, Pedro Dominik, Pešta David, Pham Hynek, Renza Metoděj, Seidl Štěpán, Slámová Klára, Sochnová Kristýna, Starková Rebeka, Štěpánková Dana, Tran Anh Duc, Trávník Petr, Vítková Kateřina, Žáček Miroslav 49

52 4A4 (Mgr. Martin Krondráf) Cahová Barbora, Dokoupilová Eliška, Dratnálová Dominika, Gümplová Anna, Hartman Lukáš, Horáček Jiří, Humler Martin, Chvojková Iveta, Jilečková Lucie, Jůzlová Aneta, Klimentová Nikola, Klimentová Vendula, Koutková Kamila, Materna Filip, Molva František, Nováková Sabina, Ouroda Pavel, Ptáčková Daniela, Rosolová Kristýna, Setničková Markéta, Shakhbazyan Ayk, Schwammenhöfer Tomáš, Soukupová Adéla, Srpoňová Markéta, Svobodová Kamila, Tokošová Kateřina, Tomečková Eliška, Trávník Miroslav, Trojan Tomáš, Vodičková Petra, Voláková Zuzana, Vondrová Aneta, Zimolka Jan 50

53 4B4 (Mgr. Jiří Marek) Čermáková Aneta, Diviš Jakub, Doležalová Nikola, Dvořák Adam, Hintenausová Jana, Hromádková Kristýna, Itterheimová Petra, Jelínková Tereza, Jonášová Michaela, Karásková Lucie, Kislingerová Šárka, Klimešová Lenka, Krejčová Kristýna, Lisá Zlata, Mangová Zuzana, Mokrejšová Magdaléna, Musilová Tereza, Müllerová Anna, Peňázová Kateřina, Pytlíková Veronika, Ruschková Hana, Sedláková Lada, Srník Michal, Suk Pavel, Svoboda Tomáš, Šimek Jan, Talpová Michaela, Tobolková Monika, Veselá Helena, Zábrodský Pavel, Zemanová Aneta, Zikmund Lukáš 51

54 4S4 (Mgr. Jiří Procházka) Adamcová Veronika, Bouda Martin, Bouchner Václav, Dvořáček Filip, Kabelka Kryštof, Klimentová Andrea, Krajcigr Miroslav, Krejčík David, Krotký Jan, Majerová Kateřina, Marková Vendula, Mísař Petr, Mláděnka Jakub, Novotný Petr, Oberreiterová Pavla, Plánka Jakub, Plassová Denisa, Pohanová Andrea, Prášková Anna, Prchal Vojtěch, Půžová Kateřina, Svobodová Kateřina, Šetková Simona, Šindelková Petra, Vrzáčková Inka, Vyletěl Vojtěch, Witzová Heidi Výroční zpráva Parlamentu Gymnázia Jihlava První zasedání Parlamentu Gymnázia Jihlava bylo svoláno na 20. září Zástupci tříd zvolili nové vedení a sdělili první myšlenky pro činnost v tomto školním roce. Z počátku roku byl malý problém s rozvrhy, avšak souhra členů napomohla k jejímu vyřešení. Dále se pak parlament připravoval na Přehlídku škol, která se konala 9. listopadu v DKO Jihlava. Této akce se zúčastnilo 12 studentů, kteří společně s vedením školy od rána až do odpoledních hodin prezentovali naši školu na největší akci tohoto typu na Vysočině. Na začátku prosince se uskutečnila Mikulášská nadílka, která slavila velký úspěch a určitě je v plánu i pro příští školní rok. Před Vánoci uspořádali studenti 7A8, pod záštitou parlamentu, 2. ročník florbalového turnaje. Patří jim velký dík za skvělou organizaci. Po Novém roce se začala chystat restrukturalizace vedení a přeškolení zástupců do nové koncepce, na které již parlament v druhém pololetí fungoval. Nastartovali jsme spolupráci s koordinačním centrem parlamentů v Dobroníně, kde byla část parlamentu proškolena. Byly zajištěny teploměry po celé škole tak, aby mohla být lépe sledována teplota samotnými studenty. Závěrem roku byly uspořádány třídní volby do parlamentu a sestaven plán příštího roku. 52

55 Mockrát děkujeme za vstřícnost vedení školy a těšíme se na další spolupráci i v dalších letech. Speciální poděkování patří Ivaně Veselé, jakožto školní psycholožce, která poskytuje zázemí, ale i pomoc při všech projektech, na kterých pracujeme. Děkujeme. Metoděj Renza předseda Parlamentu Gymnázia Jihlava Adopce srdce aneb dobrá srdce našich studentů Už od primy pořádá naše třída 6A8 benefiční koncerty; letos se konal už pošesté. Proběhl 20. června 2013 v 18:00. Jako téma jsme si zvolili post apo, proto někteří účinkující dorazili například v plynových maskách a hosté dostali na uvítanou nemocniční roušku. Na koncertě letos nepřevažovala hudební vystoupení; divákům jsme nabídli 3 taneční čísla, dále recitaci nebo dadaistické představení Ursonate v podání DS Hobit. Program uzavřela skupina 4CHAIR (tři z jejích členů jsou naši spolužáci), která sklidila obrovský potlesk. Celkem přišlo asi 100 diváků, krček málem praskal ve švech. Protože mezi hosty bylo i několik našich výměnných partnerů z Geseke, bylo průvodní slovo částečně v němčině. O přestávce se lidé mohli občerstvit v bufetu; k dispozici byla zmrzlina, různé druhy nápojů, ale také široká škála našich pekařských výtvorů. Dohromady jsme vydělali téměř Kč. Výtěžek pošleme do Rwandy Graceovi (*1997), kterého jsme adoptovali a který díky těmto penězům může chodit do školy. Vám, kteří jste přišli, děkujeme, a budeme se na vás těšit příští rok! Hana Malcová, Dominika Krásenská, 6A8 Třída 2A8 zdědila péči o Elisabet a s ní i populární Elisinu cukrárničku. Napečené dobroty byly fantastické a tržba dobrá. Obě třídy vydělávají svým kamarádům v Africe na školní pomůcky a uniformy. Část výdělku z cukrárničky byla věnována na pomoc obětem povodní. 53

56 5. Učební plány, volitelné předměty Učební plán Gymnázia Jihlava osmileté studium K/81, šestileté studium K/61 ŠVP školní rok A8, 2A8, 3A8, 4A8, 5A8, 6A8, 7A8, 8AB8, 1A6, 2A6, 3A6, 4A6, 5A6 1A8 2A8 3A8 4A8 5A8 6A8 7A8 8AB8 1A6 2A6 3A6 4A6 5A6 6A6 Český jazyk a literatura , ,5 5 Cizí jazyk Další cizí jazyk OV ZSV , Dějepis ,5 Zeměpis 2 2 1, ,5 Matematika 5 4 4, ,5 4 Fyzika ,5 3 Chemie 2,5 3 2,5 3 2 Biologie ,5 3 2,5 2 Informatika a výp. technika 1,5 1 1,5 1 Estetická výchova Tělesná výchova Psaní na klávesnici 0,5 Volitelný předmět 1 1 (kdcj) 1 (kdcj) 1 (kdcj) Volitelný předmět Volitelný předmět 3 2 Volitelný předmět 4 2 Celkem Volitelné předměty: volitelný předmět 1: 2. ročník, sexta, 3. ročník, septima: 2hodinový dvouletý nový předmět pozn.: v případě dostatečného počtu zájemců lze pokračovat ve 4. ročníku 4. ročník, oktáva: 3hodinový (jednoletý) předmět ze široké nabídky volitelný předmět 2: 3. ročník, septima: 2hodinový jednoletý předmět (různá cvičení) 4. ročník, oktáva: 3hodinový jednoletý předmět (nabízí se i konverzace ) 54

57 volitelný předmět 3: 4. ročník, oktáva: 2hodinový jednoletý předmět volitelný předmět 4: 4. ročník, oktáva: 2hodinový jednoletý předmět učební plán Gymnázia Jihlava školní rok ŠVP VG čtyřleté studium K/41, K/41, osmileté studium K/81, šestileté studium K/61 1A4, 1B4 5A8, 3A6 2A4, 2B4 6A8, 6B8 3. roč. 4. roč. celkem 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. čj ,5 cj cj M Fy ,5 Ch ,5 Bi ,5 laborky D ,5 Z Zsv Tv ev 2 1 vv/hv inf ,5 VP celkem v matematice zařazena 0,5 hodiny informat. sportovní třída 1S4 2S4 3. roč. 4. roč. 4. roč. celkem 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. čj cj cj M Fy ,5 55

58 Ch ,5 Bi ,5 laborky D ,5 Z Zsv ST/tv 17/ ev 1 vv/hv inf VP celkem 47/ v matematice zařazena 1 hodina informatiky ST sportovní trénink Volitelné předměty 2. ročníky a sexty: 2 hodinové, 2 leté Francouzský jazyk L. Konvalinková Ruský jazyk I. Málková Španělský jazyk B. Voldřichová Deutsch intensiv K. M. Hübner Latina humanitní E. Hurychová Latina přírodovědná E. Hurychová Základy toxikologie, užitá chemie a ekologie J. Šedivá Informatika a programování M. Taláček Deskriptivní geometrie I. Stolínová Etika, sociální vztahy, osobnostní rozvoj L. Taláčková Technika administrativy J. Ustohalová 3. ročníky, septimy: 2 hodinové pokračující Deutsch intensiv 2 skupiny, O. Parkanová, K. M. Hübner Španělský jazyk 2 skupiny, B. Voldřichová, K. Bezděkovská Základy toxikologie, užitá chemie a ekologie N. Kosová Deskriptivní geometrie I. Stolínová Informatika a programování 2 skupiny, M. Taláček, P. Suk Etika, sociální vztahy, osobnostní rozvoj L. Taláčková Základy administrativy J. Ustohalová 2 hodinové nové Intenzive English 2 skupiny, M. Novotná, J. Kuncová Konverzace v ruském jazyce E. Hurychová Cvičení z biologie a chemie 2 skupiny, N. Kosová, J. Šedivá Seminář a cvičení z matematiky I. Míšková Seminář z práva Z. Vaňková Estetická výchova M. Némová, D. Šmídová 56

59 Teorie sportovní přípravy (pouze pro sportovní třídu) P. Hubáček 4. ročníky, oktávy 3 hodinové, 1 leté Seminář Deutsch K. M. Hübner Intensive English Plus (B2) I. Taras Seminář z práva Z. Vaňková Seminář z dějepisu I. Málková Seminář z matematiky 2 skupiny, J. Beneš, I. Stolínová Seminář a cvičení z biologie 2 skupiny, N. Kosová, J. Zlámalík Seminář a cvičení z chemie 2 skupiny, J. Šedivá, L. Fasorová Seminář ze zeměpisu M. Nečada Algoritmizace a programování M. Taláček Informatika, technologie a programování M. Taláček Ekonomie T. Kotrba Psychologie I. Fexová 2 hodinové, 1 leté Intensive English (B2) 3 skupiny, M. Hendrychová, J. Kuncová, I. Taras Everyday English (B1) 2 skupiny, M. Novotná, M. Svoboda Konverzace v německém H. Řezníčková Konverzace ve španělském jazyce 2 skupiny, B. Voldřichová, M. Ferrer Seminář Deutsch K. M. Hübner Seminář z práva Z. Vaňková Estetická výchova D. Němečková, D. Šmídová Seminář z matematiky 2 skupiny, M. Krondráf, I. Stolínová Seminář z fyziky L. Karel Cvičení z fyziky P. Procházka Obecná biologie a genetika 2 skupiny, N. Kosová, J. Šedivá Logika E. Hurych Společenskovědní seminář vyučujíc ZSV Nepovinné předměty Sborový zpěv D. Němečková, E. Vyhnálková Hlasová výchova Jaroslav Beneš Příprava na soutěž o českých dějinách a SOČ E. Hurychová Anglický jazyk (8B8) M. Novotná Seminář z dějepisu Jar. Beneš Zájmové kroužky Hobit Z. Krásenský Spoušť I. Fexová Volejbal A. Dravecká Florbal M. Janderka Příprava k FCE J. Kremínová Příprava k FCE J. Kuncová Olympiáda z chemie kat. B J. Šedivá Olympiáda z chemie kat. C J. Šedivá Olympiáda z chemie M. Šedivá Olympiáda z chemie kategorie A L Fasorová Příprava k matematické olympiádě Jan Beneš 57

60 Příprava k matematické olympiádě I. Stolínová Fyzikální olympiáda K. Ryška Olympiáda z biologie kat. C J. Marková Politologie J. Svojsíková Francoužština J. Svojsíková 58

61 6. Výsledky vzdělávání Maturity 4A4, , 33 studentů předseda: Mgr. Rostislav Čech, Gymnázium Pelhřimov místopředseda: RNDr. Naděžda Kosová třídní: Mgr. Martin Krondráf absolventi: Cahová Barbora, *Dokoupilová Eliška, *Dratnálová Dominika, *Gümplová Anna, *Hartman Lukáš, Horáček Jiří, *Humler Martin, Chvojková Iveta, *Jilečková Lucie, Jůzlová Aneta, *Klimentová Nikola, *Klimentová Vendula, Koutková Kamila, *Materna Filip, Molva František, Nováková Sabina, Ouroda Pavel, *Ptáčková Daniela, Rosolová Kristýna, *Setničková Markéta, Shakhbazyan Ayk, *Schwammenhöfer Tomáš, Soukupová Adéla, Srpoňová Markéta, *Svobodová Kamila, Tokošová Kateřina, *Tomečková Eliška, Trávník Miroslav, *Trojan Tomáš, *Vodičková Petra, *Voláková Zuzana, *Vondrová Aneta, Zimolka Jan 4B4, , 32 studentů předseda: PaedDr. Miroslav Koupil, Hotelová škola Třebíč místopředseda: Mgr. Barbora Voldřichová třídní: Mgr. Jiří Marek absolventi: *Čermáková Aneta, Diviš Jakub, *Doležalová Nikola, Dvořák Adam, Hintenausová Jana, Hromádková Kristýna, *Itterheimová Petra, Jelínková Tereza, *Jonášová Michaela, Kislingerová Šárka, Klimešová Lenka, *Krejčová Kristýna, Lisá Zlata, *Mangová Zuzana, Mokrejšová Magdaléna, *Musilová Tereza, Müllerová Anna, Peňázová Kateřina, Pytlíková Veronika, Ruschková Hana, Sedláková Lada, *Srník Michal, Suk Pavel, Svoboda Tomáš, *Šimek Jan, Talpová Michaela, *Tobolková Monika, Veselá Helena, Zábrodský Pavel, Zemanová Aneta, Zikmund Lukáš 4S4, , 27 studentů předseda: Mgr. Lenka Domšová, SŠ informatiky a cestovního ruchu Humpolec místopředseda: Mgr. Anna Dravecká třídní: Mgr. Jiří Procházka absolventi: Adamcová Veronika, Bouda Martin, Bouchner Václav, Dvořáček Filip, Kabelka Kryštof, *Klimentová Andrea, Krajcigr Miroslav, Krejčík David, Krotký Jan, Majerová Kateřina, *Marková Vendula, *Mísař Petr, Mláděnka Jakub, *Novotný Petr, *Oberreiterová Pavla, Plánka Jakub, Plassová Denisa, Pohanová Andrea, Prášková Anna, Prchal Vojtěch, *Půžová Kateřina, Svobodová Kateřina, Šetková Simona,*Šindelková Petra, Vrzáčková Inka, Vyletěl Vojtěch, Witzová Heidi 8A8, , 28 studentů předseda: Mgr. Anna Dobiášová, SPŠ Třebíč místopředseda: PhDr. Iva Málková třídní: Mgr. Marie Némová absolventi: *Bártová Iveta, *Brožek Matouš, *Brychtová Karolína, *Čásová Anna, *Doubková Karolína, Fortelný Martin, *Gerhard David, *Hladký Pavel, *Chábová Nikola, Chu Thanh Long, Jandátová Nikola, *Krajíček Marian, *Munduch Pavel, *Nechvátalová Helena, *Němec Šimon, *Nevoral Michal, Polcarová Nicole, Příhodová Jane, *Semrádová Eliška, *Simonidesová Lucie, Svoboda Štěpán, *Šedová Martina, 59

62 *Šedová Veronika, *Šplínarová Tereza, *Šťávová Natálie, Uhlíř Tomáš, *Venglář Vojtěch, Veselá Kristýna 8B8, , 28 studentů předseda: Mgr. Martina Chalupová, Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice místopředseda: Irena Stolínová třídní: Mgr. Ilona Míšková absolventi: *Babínková Pavla, *Běloušková Eliška, *Bílková Kateřina, Bouček Václav, *Burgonová Nicole, *Dvořáčková Anna, Englišová Klára, Hnatiak Marek, Holubová Elena, *Hos Lukáš, Hrdina Jakub, Jadrný Tomáš, Jaroš Adam, Jelínková Aneta, *Kochová Kristina, Kynclová Kristýna, Lerch Jakub, Marek Jakub, Moržolová Sára, Neckařová Lenka, Nováková Helena, *Palánová Marie, Peroutková Klára, *Procházková Aneta, *Sobotková Kamila, Suchánková Lucie, *Tlačbabová Aneta, *Zrnová Šárka Předsedové maturitních komisí z Gymnázia Jihlava: RNDr. Petr Česnek Gymnázium Pelhřimov, Milan Dvořák Gymnázium Havlíčkův Brod, Mgr. Pavel Suk Grafická škola Jihlava, PaedDr. Dana Gurková předsedkyně podzimního termínu na Gymnáziu Humpolec Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2012/13 z toho hodnocení snížená průměrný absence na žáka třída žáků třídní učitel P 5 známka Ch prospěch celkem 1A A RNDr. Dvořák Milan 1A B S A Mgr. Hurychová Eva 2A A B S Mgr. Procházka Pavel 3A A (1+0) A B Mgr. Děchtěrenko Miroslav 3S A A A Hübner Klaus Mike 4B S A A A (1+0) Krásenský Zdeněk 7A A Mgr. Procházková Anna Mgr. Němečková Dagmar Mgr. Ryklová Zdeňka RNDr. Česnek Petr Mgr. Marek Jiří Stolínová Irena PhDr. Svojsíková Jarmila - Mgr. Krejčová Marie PhDr. Málková Iva - Mgr. Voldřichová Barbora PaedDr. Gurková Dana - Mgr. Krondráf Martin Mgr. Dravecká Anna - Mgr. Procházka Jiří - Mgr. Kuncová Jiřina Mgr. Taláček Milan Mgr. Podloucká Radka - Mgr. Némová Marie 8B Mgr. Míšková Ilona zpracováno dne: 0.19 Mgr. Nečada Michal 60

63 7. Hodnocení činnosti sportovních tříd Atletika: Mgr. Petr Hubáček, hlavní trenér, Mgr. David Kristinus, trenér Ve školním roce 2012/13 se na mistrovstvích tolik nevedlo, avšak příslibem jsou nadějní jedinci, kteří v celorepublikových tabulkách okupují přední příčky, a jen trošku štěstíčka chybělo k vytoužené medaili. Děvčata pomohla k postupu družstva Třebíče do I. ligy. Chlapci srdnatě bojovali v I. lize, ale i přes jejich snahu nedošlo k udržení soutěže. Z významnějších republikových výsledků vybíráme: Adamec Šimon 5. místo v halovém víceboji; 7. místo skok o tyči, finále 60m/př.; Smetana Jakub 4. místo 1500m; 6. místo 3km hala; 7. místo přespolní běh; Dobrovolná Kristýna 6. místo 100m/př.; Duda Štěpán 9. místo 800m hala, 4. místo běh do vrchu. Další účastníci skončili těsně za finálovými účastmi či se jim nedařilo podle očekávání: Pham Hynek; Adámková Dominika. Zúčastnili jsme se přeboru sportovních gymnázií, které se konalo v Praze. Všichni příkladně bojovali a neztráceli jsme v jednotlivých disciplínách na ta nejlepší a výrazně větší sportovní gymnázia. Volejbal: Mgr. Petr Vašíček, hlavní trenér, Mgr. Tomáš Zatloukal, trenér Ve studijním ročníku 2012/2013 se naši studenti zúčastnili hned několika soutěží. V letních měsících to jsou soutěže dospělých, kde nastupují v krajských přeborech, od září do března se utkávají v mládežnických soutěžích. Mezi ně patří v dívčí skupině 1. liga kadetek a juniorek, v chlapecké skupině extraliga kadetů a juniorů. Dívky nastupovaly za týmy TJ Sokol Bedřichov a ŠSK Demlova Jihlava. Děvčata ze školního sportovního klubu se zařadila mezi nejlepší účastnice v juniorské kategorii a bojovala o postup do nejvyšší soutěže. Nakonec jim trošku toho sportovního štěstíčka chybělo. Bedřichov si uhájil účast v soutěži i v dalším ročníku. V kadetské soutěži se úspěch dostavil rovněž v podání Bedřichova, kde si dívky vybojovaly kvalifikaci o extraligu soutěže. Po velmi vyrovnaných bojích se nakonec kýženého postupu nedočkaly, když skončily na třetím již nepostupovém místě. Oba týmy si v nadcházejícím ročníku zahrají stejné soutěže. V chlapecké skupině jsou cenné účasti v nejvyšších soutěžích mládeže, tedy v extralize kadetů i juniorů. Soutěže se hrají ve Velkém Meziříčí. Oba týmy se v letošním ročníku prezentovaly ve výborné formě. Mladší, tedy kadetský tým, skončil na 7. místě a juniorský ještě o dvě příčky výše na 5. místě v ČR. Všem sportovcům přejeme hodně zdraví a úspěchu v nadcházející sezóně. 61

64 Plavání: Mgr. Petr Ryška, hlavní trenér, Mgr. Lukáš Javorek, trenér Plavání je na jihlavském gymnáziu jedním ze dvou individuálních kmenových sportů a dosahuje velmi dobrých sportovních výsledků. Celkem ve čtyřech ročnících studovalo ve školním roce 2012/2013 šestnáct plavců. Dva odmaturovali a do prvního ročníku nastoupilo dalších pět. Tím pádem od září 2012 studuje na gymnáziu 19studentů plavců. Jedná se převážně o studenty z Jihlavy, ale na škole studují také plavci z Třebíče, Žďáru nad Sázavou a Havlíčkova Brodu. Všichni jsou členy Jihlavského plaveckého klubu AXIS. Studenti oboru sportovní příprava plavání mají týdně 9 tréninkových jednotek ve vodě a dvě v posilovně. Celkově to je 17 hodin = 21 vyučovacích hodin. Bohužel již loni jsme museli trénink snížit o jednu tréninkovou jednotku z důvodu nedostatku času. Minimum vyučovacích hodin sportovního tréninku, dle osnov 17 však pořád vysoce překračujeme. Výkonnostním kritériem pro zařazení do sportovní třídy je kvalifikování se na MČR příslušné věkové kategorie (prvních 20 v ČR v disciplíně). Mezi 19 plavci je v současné době trojice reprezentantů ČR ve svých věkových kategoriích. Členem seniorské reprezentace je Luboš Vlčan a v juniorské reprezentaci ČR jsou zařazeni Adam Kružík a Vojtěch Simbartl. Dorostenci Jihlavského plaveckého klubu AXIS, z nichž drtivá většina studuje na gymnáziu, byli v letošním roce druhým nejúspěšnějším kolektivem na MČR dorostu. Tituly dorosteneckých mistrů ČR získali v uplynulé sezóně ve svých disciplínách Jana Bukovanová, Klára Slámová, Vojtěch Simbartl, Luboš Vlčan a Adam Kružík. Vojtěch Simbartl se letos zúčastnil MS junorů v Dubaji a společně s Lubošem Vlčanem i ME juniorů v Poznani. Na MEJ se oba ve svých disciplínách probojovali do semifinále a Vojta byl členem štafety 4x100PZ, která obsadila výborné čtvrté místo. Na MSJ byl Vojtěch se stejnou štafetou 7. Foto: Vojtěch Simbartl a Luboš Vlčan 62

65 Basketbal: Mgr. Jiří Procházka, hlavní trenér, Martin Háj, trenér Basketbal je jedním ze stěžejních sportů na jihlavském gymnáziu. V roce 2012/13 odmaturovalo 11 studenů, v následujícím školním roce bude studovat na gymnáziu 8 studentů (6 chlapců a 2 dívky). Během prvních pěti maturitních let odmaturovalo 15 studentů a všichni se bez problémů dostali na vysoké školy. Dopolední tréninky jsou vedeny ke zdokonalování HČJ a ke zlepšení fyzického a psychického stavu. Odpolední tréninky jsou zaměřeny především na spolupráci v kolektivu, herní kombinace a herní systémy. Navíc během sezony absolvují gymnazisté dvě herní a kondiční soustředění (Krkonoše, Jihlava). V sezoně 2012/13 naši studenti byli součástí týmů: BC Vysočina muži (2. místo II. liga a následně postup do I. ligy), BC Vysočina U19 (11. místo extraliga) BC Vysočina U17 (2. místo liga). Studentky byly všechny v ženském týmu (OP I 10. místo), který je velice mladý a na své úspěchy se připravuje. Část ženské složky také nastupuje v týmu Velkého Meziříčí (liga U19 a liga U17). Hráči, kteří byli nominováni do reprezentačních výběrů ČR během svého studia: 2009/2010 Petr Mísař a Martin Novák, reprezentace ČR U /2010 Petr Mísař, účast na ME U16 v Tampere 2010/2011 Martin Novák a Miroslav Krajcigr, širší nominace U /2012 Petr Novotný širší nominace U /2012 Martin Novák, tým I. ligy Jindřichův Hradec, postup do Mattoni NBL Jihlavské gymnázium spolupracuje především s týmem BK Jihlava (BC Vysočina), ale výrazná spolupráce je i s týmy BK Žďár nad Sázavou, BK Velké Meziříčí, TJ Jiskra Havlíčkův Brod a BK Pelhřimov. Výrazným úspěchem skončilo v roce 2012 pro studenty jihlavského gymnázia republikové mistrovství v basketbalu středních škol. Jihlavští se umístili v kategorii chlapců na 3. místě východu a v porovnání výsledků se západem se řadí mezi 3 nejlepší střední školy v republice. Děvčata se probojovala do finálové fáze východu a obsadili 12 místo. Gymnázium Jihlava nabízí pro své studenty kvalitní basketbalové tréninky pod vedením profesionálních trenérů. Dále pak řadu kempů (soustředění), které se nevěnují jen basketbalu, ale i doplňkovým sportům a netradičním hrám. Velký důraz klademe nejen na basketbalový růst, ale také na školní prospěch. 63

66 8. Úspěšnost přijetí absolventů na VŠ Školní rok 2011/2012 Maturovalo 155 studentů Informaci podalo 144 studentů Informace nepodalo 11 studentů Na VŠ přijato 131 studentů Na VOŠ přijato 0 studentů Počet podaných přihlášek 651 přihlášek Na vysoké školy bylo přijato 90,97 %. (Počítáno z celkového počtu 144 studentů, kteří podali informace o přijetí) Tabulka: Procenta přijatých z celkového počtu absolventů Školní rok Procenta přijatých 2005/06 89,6 2006/07 94,4 2007/08 95,7 2008/09 96,3 2009/10 98,0 2010/11 89,9 2011/12 91,0 Graf: Úspěšnost přijetí absolventů Gymnázia Jihlava na vysoké školy 64

67 Přehled umístění studentů dle vysokých škol Vysoká škola Počet studentů ČVUT Praha 10 ČZU 4 JČU 3 MENDELU Brno 4 MU Brno 24 Metropolitní 1 Polytechnická Jihlava 4 Slezská U 1 UK HK 6 UK Praha 27 UO Brno 3 UP Olomouc 8 U Pardubice 3 VFU Brno 2 VŠE Praha 13 VŠCHT Praha 11 VUT Brno 3 ZU Plzeň 3 ZIBAT 1 Celkem 131 Střední škola 1 VOŠ 0 Jaz.škola, pomat. st. 6 Zaměstnání 6 Nepodali informace 11 Celkem

68 Přehled umístění studentů dle fakult Fakulta Počet studentů 4A4 4B4 4S4 8A8 8B8 Agronomická, agrobiologie Architektury Biom. inženýrství Ekonomická, FEF FEM Elektrotechnická ESF Farmaceutická Filosofická, filosoficko-přírod Financí a účetnictví FIT FJFI FRRMS FSpS, FTVS FSS, FSV Chemická Infor. a statistiky Lékařská Lesnická Mezinár. vztahů MatFyzF Národohospodářská Pedagogická Potravin. a bio.tech Právnická Provozně-ekon Přírodovědecká Stavební Strojní UO Veterinární Zdravotně sociální, zdrav. studií VŠ zahraničí

69 VOŠ Střední škola Jaz. škola, pomat Zaměstnání Bez info. o fakultě, VŠ nebo vysoká škola nemá fakultu Nepodali informaci Celkem Umístění studentů dle oborů 4A4 4B4 4S4 8A8 8B8 celkem % Humanitní obory Právnické obory Ekonomické obory Přírodovědné obory Lékařské obory Technické obory + inf Není uveden obor VOŠ Jazyková škola, pomatur. st ročník Zaměstnání Nepodali informaci Střední škola Celkem

70 Umístění studentů dle oborů čtyřleté studium 4A4 4B4 4S4 celkem procenta Humanitní obory Právnické obory Ekonomické obory Přírodovědné obory Lékařské obory Technické obory + inf Není uveden obor VOŠ Jazyková škola, pomatur. st ročník Zaměstnání Nepodali informaci Střední škola Celkem leté studium procenta počítána z počtu 96 studentů, kteří podali úplné informace. Umístění studentů dle oborů osmileté studium 8A8 8B8 celkem procenta Humanitní obory Právnické obory Ekonomické obory Přírodovědné obory Lékařské obory Technické obory + inf Není uveden obor VOŠ Jazyková škola, pomatur. st ročník Zaměstnání Nepodali informaci Střední škola Celkem leté studium procenta počítána z počtu 48 studentů, kteří podali úplné informace. 68

71 9. Výsledky našich žáků v soutěžích Středoškolská odborná činnost SOČ 2013 (35. ročník) Obor č. 16 Historie Adam Dvořák, 4B4, Anna Gümplová, 4A4, Soupis židovských podniků v Jihlavě v letech 1939 a 1940 a jejich historický vývoj, 1. místo v okresním, 1. místo v krajském, 1. místo v celostátním kole (vedla E. Hurychová) Obor č. 6 Zdravotnictví Tomáš Trojan, 4A4, Co víme o trávicí soustavě, 2. místo v okresním kole (vedla N. Kosová) Veronika Dvořáčková, Adéla Blažková, 3B4, Stravovací návyky spojené s rostoucí obezitou dětí a mládeže na Gymnáziu Jihlava, 1. místo v okresním, 3. místo v krajském kole (vedla N. Kosová) Olympiáda z českého jazyka I. kategorie (tercie, kvarta) Petra Jarošová, 2A6, místo ve školním kole Lenka Kölblová, 4A8, místo ve školním, 2. místo v okresním, 1. místo v krajském kole, účast v celostátním kole Jana Stloukalová, 2A6, 3. místo ve školním kole Úspěšní řešitelé školního kola: Natálie Schreková, Kateřina Němečková, Barbora Paulová, 3A8, Tereza Maláčová, 4A8, Marie Kolářová, 2A6 II. kategorie (1. 4. ročník) Anežka Kvasničková, 3A4, 1. místo ve školním, 1. místo v okresním, 1. místo v krajském kole, účast v celostátním kole Daniel Nekvinda, 5A8, 2. místo ve školním kole Kateřina Bulová, 3B4, 3. místo ve školním kole Úspěšní řešitelé školního kola: Ladislav Štefka, 5A8, Pavel Munduch, 8A8, Jakub Haubert, 3A4, Radek Olejník, 3A6, Petra Bendová, 3B4, Hana Dočekalová, 6A8, Kateřina Hašková, 1A4, Helena Nechvátalová, 8B8, Hana Malcová, 6A8, Aneta Straková, 2B4, Eliška Tomečková, 4A4, Hana Mončeková, 5A6 Úspěšní řešitelé okresního kola: Daniel Nekvinda, 5A8, Kateřina Bulová, 3B4, Petra Jarošová, 2A6 Recitační soutěž Wolkerův Prostějov I. kategorie 1. ročníky Jan Matějka, 1A4, 1. místo ve školním kole Jitka Vejsadová, 1B4, 2. místo ve školním kole Martin Havlín, 3A6, 3. místo ve školním kole, úspěšná reprezentace v krajském kole, postup na celostátní přehlídku II. kategorie 2. ročníky Marek Havlín, 6A8, 1. místo ve školním kole, úspěšná reprezentace v krajském kole, postup na celostátní přehlídku Hana Malcová, 6A8, 2. místo ve školním kole, zvláštní ocenění poroty v krajském kole Jan Palán, 6A8, 3. místo ve školním kole III. kategorie ročníky Lucie Karásková, Kristýna Krejčová, 4B4, 1. místo ve školním kole 69

72 Recitační soutěž pro nižší gymnázia kategorie mladší Lenka Hotařová, 2A8, 1. místo ve školním kole Markéta Vybíralová, Petr Čech, 1A8, 2. místo ve školním kole kategorie starší Kateřina Němečková, 3A8, 1. místo ve školním, 3. místo v okresním, 3. místo v regionálním kole Tereza Čechová, 4A8, 2. místo ve školním kole Tereza Maláčová, 4A8, Kateřina Břízová, 1A6, 3. místo ve školním kole Adéla Kulhánková, 2A6, porota udělila zvláštní cenu za procítěný přednes ve školním kole Mladý Démosthenes řečnická soutěž (ve školním kole bylo úkolem zaujmout porotu svým vlastním 1 2 minutovým připraveným krátkým projevem) I. kategorie (prima, sekunda) František Křepela, 2A8, 1. místo ve školním kole Michaela Válalová, 1A8, 2. místo ve školním kole Mikuláš Čermák, 2A8, Ondřej Med, 1A8, místo ve školním kole II. kategorie (tercie, kvarta) Tereza Čechová, 4A8, 1. místo ve školním, 2. místo v regionálním kole Kateřina Němečková, 3A8, 2. místo ve školním kole Nikol Pangrácová, 2A6, 3. místo ve školním kole III. kategorie (1., 2. ročníky) Helena Šeráková, 1B4, 1. místo ve školním, 2. místo v regionálním kole Daniel Nekvinda, 5A8, 2. místo ve školním kole Vojtěch Balaštík, 1S4, Jakub Linhart, 1S4, místo ve školním kole IV. kategorie (3., 4. ročníky) Helena Nechvátalová, 8B8, 1. místo ve školním, 3. místo v regionálním kole Matouš Brožek, 8B8, 2. místo ve školním kole Jakub Ruschka, 5A6, 3. místo ve školním kole Literární soutěž o cenu Filipa Venclíka Kristýna Hromádková, 4B4, účast v celostátním kole Škola základ života soutěž o nejlepší epigram a aforismus Monika Zemanová, 5A6, účast na finálové přehlídce Komenský a my Pavla Křenková, 2A8, postup do celostátního kola Studenti čtou a píší noviny projekt Mladé fronty Dnes Na podzim a na jaře mohli studenti reagovat na zadaná témata, v nichž popisovali, jak si představují sami sebe za 20 let, jak by chtěli bydlet, uvažovali o virtuálním životě, o budoucnosti Země, o hudbě a jejím významu pro člověka a o práci a studiu v zahraničí. Během podzimní a jarní části MF Dnes distribuovala do školy v průběhu šesti týdnů denně 120 výtisků novin. Redakce otiskla v regionální příloze názory studentek Karolíny Doubkové, 8B8, Terezy Jelínkové, 4B4, Moniky Zemanové a Hany Mončekové, 5A6. Konverzační soutěž v anglickém jazyce I. kategorie (prima, sekunda, roč.) 70

73 Lan Chu Noc, 2A8, 1. místo ve školním, 2. místo v okresním kole Lenka Hotařová, 2A8, 2. místo ve školním, 1. místo v okresním kole Kristýna Faltusová, 1A8, 3. místo ve školním kole II. kategorie (tercie, kvarty, roč.) Lenka Kölblová, 4A8, 1. místo ve školním, 1. místo v okresním, 3. místo v krajském kole Žofie Tůmová, 4A8, 2. místo ve školním, 1. místo v okresním kole Gabriel Havelka, 4A8, 3. místo ve školním kole III. kategorie (1. 3. ročníky, kvinty septimy) Jan Olexa, 5A6, 1. místo ve školním, 2. místo v okresním kole Karolína Nečadová, 5A8, 1. místo ve školním, 4. místo v okresním kole Monika Zemanová, 5A6, Veronika Stejskalová, 7A8, 3. místo ve školním kole First Certificate in English V rámci projektu English for fetter future, který vedla I. Nečadová, skládalo 48 studentů 2. a 3. ročníků mezinárodní zkoušku z anglického jazyka na úrovni B2. 45 studentů zkoušku FCE úspěšně zvládlo, 3 získali certifikát B1. Konverzační soutěž v německém jazyce kategorie II B Noemi Keřkovská, 4A8, 2. místo v krajském kole kategorie III A Daniel Vacek, 3A4, 2. místo v krajském kole Národní kolo soutěže v německém jazyce Kristýna Nikrmajerová, 6A8, získala dvoutýdenní studijní pobyt v Německu Německý jazykový diplom úroveň C1 NJD se známkou výborně uznán místo profilové maturity. Zkoušku složili: Klára Peroutková, Marie Palánová, Aneta Procházková, Anna Dvořáčková, Eliška Běloušková, Kristýna Kynclová, Pavla Babínková, Kamila Sobotková, Sára Moržolová, Václav Bouček, Lenka Neckařová, 8B8, Karolína Brychtová, 8A8, Nikola Klimentová, Vendula Klimentová, 4A4, Adam Dvořák, Jana Hintenausová, Tereza Musilová, 4B4 Konverzační soutěž ve francouzském jazyce kategorie B2 Lukáš Vavrda, Petra Šanderová, 7A8, 1. místo ve školním kole, postup do krajského kola kategorie B1 Jakub Hubert, 3A4, 1. místo ve školním kole, postup do krajského kola Olympiáda z ruštiny I. kategorie (do 2 let výuky) Tereza Přikrylová, 7A8, 1. místo ve školním, 2. místo v krajském kole za Kraj Vysočina Olympiáda ze španělštiny kategorie SŠ II. Eliška Dokoupilová, 4A4, úspěšná reprezentace v krajském kole Martin Dolský, 4A6, úspěšná reprezentace v krajském kole, 2. místo v celostátním kole Olympiáda z dějepisu 42. ročník Téma: Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím Anna Zelená, 3A8, 1. místo ve školním kole Klára Švíková, 4A8, 2. místo ve školním, 1. místo v okresním, 8. místo v krajském kole Tereza Čechová, 4A8, 3. místo ve školním, 10. místo v okresním kole úspěšná řešitelka 71

74 Celorepubliková dějepisná soutěž pro gymnazisty v Chebu 21. ročník prestižní dějepisné soutěže o národních dějinách na téma: Od osvícenství k budování občanské společnosti Pro jihlavské gymnazisty to bylo jubilejní 10. vystoupení. Tým ve složení Adam Dvořák, 4B4, Jakub Straka, 7A8 a Jan Palán, 6A8 obsadil 4. místo (ze 72 soutěžních družstev) Olympiáda ze zeměpisu kategorie A Ondřej Med, 1A8, 2. místo ve školním, 1. místo v okresním, 3. místo v krajském kole Martin Schmied, 1A8, 1. místo ve školním kole kategorie B Vojtěch Doležal, 2A8, 1. místo ve školním, 1. místo v okresním, 5. místo v krajském kole Šimon Pavlas, 2A8, 2. místo ve školním kole kategorie C Áron Tkadleček, 4A8, 1. místo ve školním, 2. místo v okresním, 4. místo v krajském kole Vít Žáček, 4A8, 2. místo ve školním kole kategorie D ročník Jakub Straka, 7A8, 3. místo ve školním, 1. místo v okresním, 2. místo v krajském kole, úspěšný řešitel celostátního kola (13. místo) Olympiáda z biologie kategorie C Vojtěch Doležal, 2A8, 1. místo v okresním, 2. místo v krajském kole kategorie B Anna Zeťková, 3A6, 2. místo v krajském kole kategorie A Šárka Jarošová, 3B4, 8. místo v krajském kole Olympiáda z chemie kategorie A Adam Jaroš, 8B8, 1. místo ve školním, 2. místo v krajském kole, účast v celostátním kole Kateřina Bílková, 8B8, 2. místo ve školním kole Marie Palánová, 8B8, 3. místo ve školním, 4. místo v krajském kole Lukáš Hartman, 4A4, 4. místo ve školním, 3. místo v krajském kole, účast v celostátním kole kategorie B Ondřej Linha, 5A6, 1. místo ve školním, 7. místo v krajském kole Kristýna Dvořáková, 4A6, 2. místo ve školním, 4. místo v krajském kole Andrea Novotná, 5A6, 3. místo ve školním, 8. místo v krajském kole Eliška Petrová, 3A4, 4. místo ve školním, 8. místo v krajském kole Petra Šanderová, 7A8, 5. místo ve školním, 6. místo v krajském kole kategorie C Jan Brukner, 2A4, 1. místo ve školním, 9. místo v krajském kole Kateřina Varhaníková, 2A4, 2. místo ve školním, 7. místo v krajském kole Vendula Stoklasová, 2B4, 3. místo ve školním, úspěšná řešitelka krajského kola kategorie D Petra Jarošová, 2A6, 1. místo ve školním, 4. místo v okresním kole Jakub Mestek, 4A8, 2. místo ve školním, 2. místo v okresním kole Helena Hradiská, 4A8, 3. místo ve školním, 3. místo v okresním kole 72

75 Olympiáda z matematiky kategorie Z6 Petr Čech, Ondřej Med, 1A8, 1. místo v okresním kole kategorie Z7 Martin Schmied, 1A8, Zuzana Martinů, Martin Zimen, 2A8, 1. místo v okresním kole kategorie Z8 Natálie Schreková, 3A8, 3. místo v okresním kole Zuzana Klimsová, Iva Švecová, Marek Šťastný, 3A8, Eliška Přikrylová, 1A6, úspěšní řešitelé okresního kola kategorie Z9 Gabriel Havelka, 4A8, 1. místo v okresním, 5. místo v krajském kole Tereza Čechová, 4A8, 3. místo v okresním kole Jakub Mestek, 4A8, 4. místo v okresním, místo v krajském kole kategorie C 6 úspěšných řešitelů školního kola Ladislav Štefka, 5A8, 16. místo v krajském kole kategorie B 2 úspěšní řešitelé školního kola Dominika Krásenská, 6A8, 2. místo v krajském kole Jan Čech, 6A8, 9. místo v krajském kole kategorie A 8 úspěšných řešitelů školního kola Viktor Němeček, 6A8, 1. místo v krajském kole, 19. místo v ústředním kole (Viktor Němeček náleží věkem do kategorie B, přesto zvítězil v kraji v kategorii A) Vojtěch Venglář, 8A8, 7. místo v krajském kole Pavel Hladký, 8A8, 14. místo v krajském kole kategorie P Martin Mareš, 3A4, 1. místo v krajském kole, účast v celostátním kole Pythagoriáda kategorie prima,6. roč. Martin Schmied, 1A8, 1. místo v okresním kole Ondřej Med, 1A8, 2. místo v okresním kole Tereza Lízalová, Petr Čech, 1A8, úspěšní řešitelé okresního kola kategorie sekunda, 7. roč. Zuzana Martinů, Martin Zimen, 2A8, místo v okresním kole Vojtěch Doležal, František Křepela, 2A8, úspěšní řešitelé okresního kola kategorie tercie, 8. roč. Marek Šťastný, 3A8, místo v okresním kole Natálie Schreková, Iva Švecová, 3A8, Ivana Svobodová, Šimon Böhm, 1A6, úspěšní řešitelé okresního kola Olympiáda z fyziky kategorie A Martin Mareš, 3A4, 2. místo v krajském kole, účastník celostátního kola kategorie B Martin Mareš, 3A4, 5. místo v krajském kole Jan Kruntorád, 5A6, 13. místo v krajském kole kategorie C Viktor Němeček, 6A8, 4. místo v krajském kole 73

76 Jakub Ryška, 4A6, 5. místo v krajském kole František Koumar, 6A8, 9. místo v krajském kole Zbyšek Voda, 6A8, 11. místo v krajském kole kategorie D Ladislav Štefka, 5A8, 4. místo v krajském kole Jan Kruntorád, 3A6, Petr Kostka, Miroslav Matocha, Dominik Brázdil, Josef Čech, 5A8, Jan Čermák, 1A6, úspěšní řešitelé krajského kola kategorie F Jan Krsička, 3A8, 1. místo v okresním kole Matěj Kafka, 3A8, místo v okresním kole Martin Dvořák, 1A6, 4. místo v okresním kole Astronomická olympiáda kategorie E, F Matěj Kafka, 3A8, 3. místo v krajském kole Anna Vacková, 3A8, 8. místo v krajském kole Kristýna Petráčková, 3A8, 9. místo v krajském kole Zuzana Klimsová, 3A8, 10. místo v krajském kole kategorie G, H Martin Schmied, 1A8, 1. místo ve školním, 2. místo v krajském, místo v celostátním kole David Huták, 1A8, 14. místo v krajském kole Mezinárodní astromomická olympiáda v jihokorejském Gwangju Viktor Němeček, 6A8, 3. místo Celostátní matematická soutěž Náboj Soutěž pětičlenných týmů, která probíhala v Praze, v Olomouci, v Bratislavě a v Košicích. Zúčastnilo se jí 137 týmů, 74 v Česku. Tým naší školy ve složení Jan Čech, Ondřej Holub, Dominika Krásenská, Viktor Němeček, Zbyšek Voda, 6A8 se umístil na 4. místě v rámci ČR, na 6. místě v celé československé soutěži. Robosoutěž 2012 pro střední školy (z celé ČR) se 2 týmy z naší školy utkaly na FEL ČVUT s dalšími téměř 30 nejlepšími staviteli Lego robotů z celé ČR. Více než měsíční snaha dvou týmů byla odměněna neopakovatelnými zážitky a neocenitelnými zkušenostmi. tým GIT C+++ Miroslav Matocha, Adam Rygl, Josef Čech, 5A6, účast v základní skupině Tým Tech no Tomáš Vlach, Matěj Beránek, 7A8, Hynek Stehlík, 6A6, účast v základní skupině 74

77 Soutěž v programování (pořádá Národní institut dětí a mládeže MŠMT) Martin Mareš, 3A4, 2. místo, postup do celostátního kola Miroslav Matocha, 5A8, 6. místo Josef Čech, 5A8, 7. místo Ladislav Štefka, 5A8, 9. místo Finanční gramotnost (4. ročník celostátní soutěže po internetu) Jan Kruntorád, Hana Mončeková, 5A6, Veronika Stejskalová, 7A8, 1. místo v okresním, 7. místo v národním kole Prezentiáda Tým Scholastika, a.s. Monika Zemanová, Veronika Vrzalová, Hynek Stehlík, 5A6, jejich prezentace zobrazovala ideálního učitele, 1. místo v krajském kole, 3. místo v republikovém finále (ze 4 družstev) na téma: Proč ne(jít) na vysokou? Elektrotechnická olympiáda David Ditrich, 3A6, Zbyšek Voda, 6A8, úspěšní účastníci vědomostní soutěže, kterou pořádá Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Úspěch HSGJ v Opavě HSGJ pod vedením D. Němečkové a za klavírního doprovodu E. Vyhnálkové se zúčastnil celostátní přehlídky pěveckých souborů Opava cantat v soutěžní kategorii s povinnou skladbou. Jejich výborný výkon stačil na umístění v bronzovém pásmu. Krajská přehlídka středoškolských pěveckých sborů HSGJ se umístilo ve stříbrném pásmu Výběr pojmenování nových ulic v Jihlavě Navrhovala třída 7A8 podle slavných světových zpěváků a v každé ulici možnost přehrát si od určitého zpěváka repertoár, návrhy ocenili na magistrátu a studenti obdrželi věcné odměny. Zámecký skřítek Okříšky Žáci tříd 2A6 a 3A4 získali zvláštní ocenění poroty. Maturant 2013 u příležitosti 11. ročníku vyhlášení titulů Dlouhodobě výborné studijní výsledky Martina Šedová, 8A8 75

78 Soutěže a olympiády a) přírodověda, matematika Adam Jaroš, 8B8 b) humanitní Adam Dvořák, 4B4 Umění (divadlo) Miroslav Trávník, 4A4, Anna Mülerová, 4B4 (hudba) Vojtěch Venglář, Veronika Šedová, 8A8 Sport Tomáš Trojan, 4A4, Thanh L. Chu, Michal Nevoral, 8A8 (florbalisté) Persóna (vybírali maturanti) Pavla Babínková, 8B8, Lukáš Hartman, 4A4 Talent Vysočiny 2013 ocenění Humanitní obor základní školy Lenka Kölblová, 4A8, český jazyk, anglický jazyk Humanitní obor střední školy Monika Zemanová, 5A6, žurnalistika, anglický jazyk Adam Dvořák, 4B4, dějepis Jakub Straka, 7A8, dějepis, zeměpis Anežka Kvasničková, 3A4, český jazyk Přírodovědný obor střední školy Viktor Němeček, 6A8, astronomie, matematika, fyzika Sportovní obor střední školy Kateřina Švecová, 1S4, vodní lyžování Sportovní soutěže Středoškolský atletický pohár CORNY dívky, 1.místo v okresním, 4. místo v krajském kole chlapci, 4. místo v okresním kole Přespolní běh dívky, 2. místo v okresním kole, nejlépe běžela Denisa Bartizalová, 4A6, postup do krajského kola SŠH florbal dívky, 1. místo v okresním, 3. místo krajském kole chlapci, 2. místo v krajském kole SŠH kopaná chlapci, 1. místo v okresním, 2. místo v krajském kole SŠ basketbal chlapci, 1. místo v okresním, 1. místo v krajském, kole, 3. místo v republikovém finále Sportovní liga škol ve volejbalu starší žákyně, 1. místo v okresním kole starší žáci, 6. místo v okresním kole Orientační běh škol republikové finále družstvo NG, 1. místo v krajském kole, 2. místo v republikovém finále, absolutní vítězství Terezy Čechové družstvo VG, 10. místo v republikovém finále Školní turnaj ve florbalu Proběhl poslední školní den před Vánocemi, turnaj zorganizovali chlapci třídy 7A8, zúčastnilo se 12 tříd. tým 3S4, 1. místo tým 7A8, 2. místo tým 4A4, 3. místo Plavání 76

79 Reprezentanti ČR v plavání: Vojtěch Simbartl, 1S4, Luboš Vlčan, 2S4, Adam Kružík, 2S4, Michaela Dvořáková, 1S4, Jana Bukovanová, 3S4. Vojtěch Simbartl, 1S4, mistr ČR na 50 a 100 m volným způsoben (na MČR dorostu), reprezentace ČR na mistrovství Evropy juniorů v polské Poznani 15. místo na 50 m prsa a na mistrovství světa v Dubaji Luboš Vlčan, 2S4, mistr ČR na 200 m znak (na MČR dorostu), reprezentace ČR na ME juniorů v Poznani 16. místo na 200 m znak a na MS juniorů v Dubaji Jana Bukovanová, 3S4, mistr ČR na 50 a 100 m volným způsobem (na MČR dorostu) Adam Kružík, 2S4, mistr ČR na 200 m znak (na MČR dorostu) další ocenění medailemi v individuálních disciplínách Klára Slámová, 3S4, Michaela Dvořáková, 1S4, Kristýna Davidová, 2S4, ve štafetách Jakub Sauber, 2S4 Mini Univerzál 16. ročník soutěže Soutěž je pořádána pod záštitou Gymnázia Jihlava. Na jeho půdě se odehrává většina etap. Záštitu nad soutěží má také katedra sportů Vysoké školy polytechnické Jihlava. Piškvorky D2+H2 Daniel Prchal, 7A8, 1. místo Jan Šimek, 4B4, 2. místo Terezie Kodetová, 7A8, 3. místo Ž+M Lukáš Havlíček, 1. místo Jan Kodet, 2. místo Eman Hurych, 3. místo Florbal týmů Jiskra chladnější, 1. místo Kynutí knedlích, 2. místo Fakin holubi, 3. místo Kuželky D2 Terezie Kodetová, 7A8, 1. místo H2 Martin Mareš, 3A4, 1. místo Daniel Vacek, 3A4, 2. místo Ondřej Janovský, 3A4, 3. místo Ž Katka Kodetová, 1. místo Hana Červinková, 2. místo Klára Kodetová, 3. místo M Jan Kodet, 1. místo Eman Hurych, 2. místo Martin Hurych, 3. místo Volejbal týmů Motyčky, 1. místo Gumkáči, 2. místo Jihlavská směs, 3. místo Stolní tenis H2 77

80 Jan Šimek, 4B4, 1. místo Tomáš Musil, 3B4, 2, místo Ondřej Janovský, 3A4, 3. místo Ž Hana Motyčková, 1. místo M Jan Kodet, 1. místo Eman Hurych, 2. místo Vít Urbánek, 3. místo Sportovec Jihlavska 2012 Kateřina Švecová, 1S4, 3. místo Gymnázium Jihlava pořadatelem ústředního kola Matematické olympiády Ve třetím březnovém týdnu se odehrával v Jihlavě svátek matematiků. Nejlepší matematici a programátoři z českých středních škol se sjeli do našeho města na ústřední kolo Matematické olympiády, které bylo slavnostně zahájeno v neděli 17. března. Soutěž vyhlašuje ministerstvo školství a její pořadatelství bylo v letošním roce přiděleno naší škole. Naposledy bylo v Jihlavě ústřední kolo MO na počátku 90. let. Po 20 letech Jihlava opět hostila elitu matematiků a programátorů, kteří byli do soutěže nominováni na základě svých úspěchů ve školních a krajských kolech. Vychovat kvalitního matematika vyžaduje podle ředitele M. Pauluse několik skutečností: Špičky se musí skutečně vychovávat, a to v každém školním věku dítěte. Musí to být děti, které to zajímá a kterým to myslí, a musí také mít kantory, kteří se na to trochu specializují a baví je to. Ti je pak na špičku dovedou. V Jihlavě se sešlo 67 účastníků z celé České republiky, z toho 48 matematiků a 27 programátorů. Osm studentů se zapojilo do obou soutěží. Z naší školy se soutěže zúčastnil talentovaný Viktor Němeček ze sexty, který byl zároveň jako student 2. ročníku nejmladším účastníkem a mezi programátory Martin Mareš ze třídy 3.A. Matematická kategorie A probíhala od pondělí do středy v Business hotelu, tedy místě, kde byli účastníci ubytováni. Programátorská kategorie P se odehrávala ve druhé polovině týdne v Business hotelu a v počítačových učebnách na gymnáziu. Nejlepší řešitelé vytvořili šestičlenné družstvo pro Mezinárodní matematickou olympiádu. O přípravu této prestižní akce se postarala komise matematiky, velké poděkování náleží panu Janu Benešovi, paní Marii Krejčové, zástupcům školy p. Pavlu Sukovi a p. Štěpánce Poulové. K příjemné atmosféře na MO přispěly svojí kulturní činností také komise hudební a výtvarné výchovy poděkování patří p. D. Němečkové a HSGJ za pěvecké vystoupení a p. D. Šmídové za instalaci výstav ve škole. Ústřední kolo Matematické olympiády se konalo v Jihlavě již dvakrát, v r a Letošním ústředním kolem se úspěšně završil 62. ročník této soutěže. 78

81 vítězové ústředního kola Matematické olympiády dostupné z: Úspěchy našich studentů Zvítězili v sočce! V neděli skončil v Brně 35. ročník SOČ celostátní přehlídkou. Dvojice našich úspěšných letošních maturantů Adam Dvořák (4B4) a Anna Gümplová (4A4) reprezentovali kraj Vysočinu v oboru č. 16 historie a obhajovali svoji práci Soupis židovských podniků v Jihlavě v letech 1939 a 1940 a jejich historický vývoj. Odborná porota nešetřila chválou, označila práci za velmi zdařilou jak po stránce odborné a jazykové, tak i formální. Ocenila volbu tématu jako přínos k ne často studenty zpracovávaným hospodářským dějinám. K diplomu za 1. místo přibylo i ocenění Asociace učitelů dějepisu České republiky. Oběma našim studentům, i když již bývalým, gratulujeme k vynikajícímu úspěchu a děkujeme za skvělou reprezentaci Gymnázia Jihlava. Eva Hurychová 79

82 Studenti čtou a píší noviny vysocina.blog.idnes.cz Karolína Doubková Rychlejší, aktuálnější, levnější a lehčí. Sítě. Ano, pomáhají nám hledat práci, dělat domácí úkoly, rozšiřovat obzory, komunikovat mezi sebou na větší vzdálenosti, vybrat si dovolenou, ale zároveň jsou to otrokáři, kteří nás uzavírají do kybernetického světa nul a jedniček. Jsme věčně zaneprázdnění, a proto byly běžné rozhovory nahrazeny sms zprávami. Všechno se dnes děje tak rychle, že většinu z toho ani nestíháme registrovat, a tak byly tradiční papírové noviny nahrazeny internetovým zpravodajstvím. Co se těžce říká, lehčeji se píše, neboť nemusíme hledět lidem přímo do očí a být upřímní, tudíž jsme vymysleli Facebook a jiné komunikační místnosti. Rychlejší, aktuálnější, levnější a lehčí. Kdo si ale uvědomuje, jak nás tato čtyři slova ohrožují? Děti i dospělí ztrácí schopnost se normálně vyjadřovat, jelikož se věty, které by měly být vysloveny nahlas, schovávají za všemožné znaky klávesnic. Ztratil se názor, že vést rozhovor z očí do očí bylo odjakživa uměním. Většina her se podílí na pitvoření skutečností. Děti tak vidí zkreslenou realitu a často si neuvědomují, že tak tomu v reálném světě není, což vede ke zklamání, ba dokonce i k zvýšenému násilí. Nejen řešení problémů se zdá být skrze písmena jednodušší, lidé jsou na svých profilech otevřenější, nebojí se, i když by občas měli, psát si statusy vydolované z hloubky svého svědomí. Dokazuje to jen fakt, že mlžný opar profilů, skrz které komunikujeme, zakrývá potřebu toho pravého lidského soucitu a pochopení. Je možné se tomu vyhnout? Nesmysl! Všichni jsme současnou dobou nuceni se v těchto virtuálních sférách pohybovat, psát e maily, chatovat, stahovat muziku a mnoho dalšího. Jen málokdo si ještě dokáže vybavit čirý reálný svět. Ani já asi ne. Komunikovat přes internet je mojí každodenní náplní, psaní úkolů za pomoci Wikipedie také, dokonce i hraní her. Neobešla bych se bez sítí, protože mi to mé okolí nedovolí. Ano, já i většina národa jsme ztraceni v tomto bludišti hesel a znaků. Pohlcena virtuální realitou stále doufám, že mě někdo vysvobodí, neboť někde mezi námi, schovaní, jsou lidé, kteří stále i přes požadavky společnosti potřebují podrobné instrukce, jak se v tomto systému signálů a osvětlených bodů orientovat, dokážou ocenit kvalitu lidské konverzace, dokážou vyjádřit emoce a nemusí se schovávat za technické vynálezy. Oni žijí skutečný život, takový, jaký byl, než jsme objevili portál do světa dat. Je jich málo, ale pohybují se tu, dávají naději základním hodnotám, jiným, než je jen touha po líné budoucnosti zakódované v sítích. Karolína Doubková 8A8 Jihlava Úvaha Dostupné z: Doubkova.html Jihlava podesáté v Chebu Ve čtvrtek se za účasti významných historiků, především dlouholetého garanta soutěže prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc., garantů letošního ročníku prof. PhDr. Mileny Lenderové, CSc. a prof. PhDr. Milana Hlavačky, DrSc. a dalších konal již 21. ročník prestižní dějepisné soutěže o národních dějinách na téma Od osvícenství k budování občanské společnosti. Pro jihlavské gymnazisty to bylo jubilejní 10. vystoupení na této akci a patří 80

83 k historicky nejúspěšnějším. Adam Dvořák (4B4), Jakub Straka (7A8) a Jan Palán (6A8) se dokázali ve velmi tvrdé konkurenci 72 týmů českých gymnázií a 3 gymnázií slovenských prosadit do špice celého startovního pole. Celkově vybojovali 4. místo a za medailovými pozicemi zaostali o jediný bod. Historicky lepší umístění zažili titíž studenti loni, když opět o jeden bod obsadili druhou pozici. I když nikdo z nich nehodlá dějepis studovat, tak i díky této akci budou mít dobré předpoklady k tomu, aby v budoucnu dokázali být co nejobjektivnější, protože si umí utvořit vlastní názor podložený znalostmi a vzděláním. Právě tyto hodnoty ocenil na soutěži vzácný host místopředseda Rady Učené společnosti ČR prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. Na celé akci je již tradičně perfektní organizační zabezpečení díky Mgr. Miroslavu Stulákovi, který dokázal letos zajistit výjimečnou sponzorskou podporu ve výši Kč, kterou poskytlo 300 subjektů. Našim studentům náleží velké poděkování za skvělou reprezentaci naší školy. Mimořádný mezinárodní úspěch studenta našeho gymnázia v Jižní Koreji Viktor Němeček přivezl bronz z astronomické olympiády Přivést medaili z mezinárodního kola astronomické olympiády v Jižní Koreji se nepoštěstí jen tak nikomu. Viktoru Němečkovi (6A8) se to podařilo. A dokonce dvakrát. Viktor Němeček byl jedním ze šestičlenné skupiny Čechů, které po úspěšném vyřešení astronomických příkladů školního kola vyslali do zahraničí jejich učitelé. Z Koreje si dovezl bronzovou medaili. I přesto, že v loňském roce v té samé soutěži získal zlato, je s výsledkem spokojený. Loni jsem měl štěstí na zadání. Byl jsem teď ve vyšší a těžší kategorii, takže mě výsledek moc potěšil, říkal Viktor. Studenta za jeho výsledky ocenil i krajský úřad dřevěnou medailí, která je určená mladým úspěšným osobnostem Vysočiny. Na olympiádu se připravoval od loňského září, kdy věděl, že do Koreje díky získanému zlatu znovu pojede. Poslední měsíc před soutěží přípravu zintenzívnil. Jak vůbec probíhá taková olympiáda? Prvně je teoretická část, za kterou získáte zhruba polovinu bodů. Poté pozorovací s dalekohledem, kdy máte například najít souřadnice něčeho a vytvořit analýzu, uvedl Viktor. 81

84 K astronomii se dostal náhodou. Začal jsem s tím loni. S minimálními znalostmi se mi podařilo dostat na soustředění, které skončilo úspěšně. Začalo mě to bavit a nyní se tomu už rok věnuji, popsal Viktor Němeček své začátky. Mladá fronta Dnes upravila Iva Málková Viktor Němeček druhý zprava Fotky uživatele The International Astronomy Olympiad (IAO) Sportovní úspěchy Kateřiny Švecové Studentka 1. ročníku sportovní třídy Kateřina Švecová byla oceněna 3. místem v anketě Sportovec Jihlavska. Loni obdržela titul sportovce okresu i kraje do 15 let, v letošním roce byla již jako 16letá zařazena mezi dospělé a úspěšně obsadila třetí příčku. Kateřina se od mala věnuje sportu, nejprve sportovní gymnastice a atletice. Od šesti let vodnímu lyžování. Jako doplněk zvolila i lezení na umělé stěně. V horolezectví a sportovní gymnastice se probojovala na mistrovství ČR a v atletice získala medaile na KP. V hlavním sportu vodním lyžování získala titul Mistryně Evropy ve skoku. Její úspěch v r. 2013: atletika 1. místo KP hala ženy skok o tyči 3. místo sportovec Jihlavska dospělí 3. místo nominace mezi 4 nejlepší sportovce kraje Vysočina dospělí (další nominovaní byli Sáblíková, Tecl, Fučík) atletika 1. místo KP na dráze dospělí skok o tyči 82

85 10. Projekty a projektové vyučování Být sám sebou a nebýt sám CZ.1.07/1.5.00/ Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na Gymnáziu Jihlava. Zkvalitnění a zefektivnění výuky je dosahováno metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech probíhá formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin. Hlavním manažerem projektu je Milan Taláček, personálním koordinátorem Štěpánka Poulová, věcným koordinátorem Linda Taláčková. Klíčové aktivity projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (manažer M. Taláček), Zlepšování sociálního klimatu ve škole. Vytváření otevřeného a podporujícího školního prostředí (manažer L. Taláčková), Individualizace výuky cizích jazyků manažer (manažer E. Hurychová), Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků středních škol (manažer I. Stolínová), Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol manažer M. Třísková), Podpora kvality výuky ve třídě prostřednictvím vzájemné podpory učitelů mentoring (manažer M. Némová), Jazykový kurz pro učitele cizího jazyka v zahraničí (manažer R. Podloucká). Projekt na podporu výuky přírodovědných předmětů N. Kosová, L. Fasorová, L. Karel a J. Šedivá pracovali od března na projektu, který má být zaměřen na podporu výuky přírodovědných předmětů na základních a středních školách. Jeho spoluautory je přibližně 17 dalších středních škol a gymnázií. Podavatelem projektu je KÚ. V současné době projekt probíhá schvalovacím řízením. V případě kladného konce by na našem gymnáziu pracoval od příštího školního roku kroužek, pro zájemce se ZŠ, kde by žáci řešili z pozice biologie, fyziky a chemie postupně různá témata smyslové vnímání, mechanismus pohybu, kvalitu potravin, pracovali v laboratoři s podporou odborných garantů, studenti naší školy by měli možnost absolvovat různé exkurze a besedy s odborníky z praxe. Náplní těchto aktivit by byly nové technologie a nové poznatky ze tří výše jmenovaných oborů (např. Teorie superstran, Hluk a jeho vliv na člověka, Jaderná energie ). Škola by tak mohla získat nové laboratorní vybavení, které by umožnilo lepší samostatnou práci studentů. Zapojení etické výchovy do literárních témat Pilotování dvouletého projektu probíhalo v hodinách českého jazyka a vedla jej PaedDr. M. Třísková. 83

86 Půlroční výukový projekt Farma zvířat (září 2012 únor 2013) Studenti 3. ročníku volitelného předmětu Etika, sociální vztahy, osobnostní rozvoj nacvičovali v prvním pololetí 2012/13 divadelní hru Farma zvířat a zároveň diskutovali o svobodě, demokracii, odvaze a naopak o stále aktuálních problémech občanské netečnosti, strachu, korupce, manipulovatelnosti lidí směrem k totalitě. Scénář podle známého Orwellova satirického románu, alegorické bajky Farma zvířat, napsala a režii divadelní hry měla Ivana Fexová. Diskuse studentů, seminář a organizaci projektu vedla Linda Taláčková. Půlroční projekt vyvrcholil studentským divadelním představením pro spolužáky, rodiče, učitele a přátele školy po vyučování 7. února 2013 ve spojovací chodbě v přízemí Gymnázia Jihlava. Přišlo asi osmdesát diváků a leckteré kladné ohlasy si žádaly opakování hry. Fotogalerie: Projekt splnil svůj smysl i bez reprízy. Účinkující studenti porozuměli Orwellovu mementu. Vypovídali také o tom, že do diskusí vtahovali spolužáky, kamarády a členy rodiny mimo přímou výuku v průběhu několika měsíců. Divadelní hra ve škole připomněla, že o svobodu a demokracii se máme stále zasluhovat: umět promluvit, jde-li o bezpráví, vyvarovat se ideologii a být uměřeně a prosociálně angažovaný ve veřejném životě. Podle evaluace sociálního klimatu třídy, který jsme ve skupině použili v červnu 2013, se projevila vyšší soudržnost skupiny, větší ochota k vzájemné pomoci, preference spolupráce nad soutěživostí, osobní pohoda většiny jednotlivců a celkové lepší naladění na výuku ve škole. A to oproti kontrolní skupině studentů z naší školy i oproti vzorku tisíc žáků z celé ČR. Zajímavá jsou sebereflektující vyjádření účinkujících studentů dva týdny po divadelním představení v únoru Zaznamenali osobní pokrok i pokrok celé skupiny v osobnostně sociálních dovednostech a ctnostech: Dopředu jsem vůbec nevěřil/a, že to dokážu. Bál jsem se jít do nejistoty, že to nebudeme umět a máme se k tomu na tolik měsíců uvázat. Ale v životě vlastně taky člověk neví, do čeho jde. Koho si vezme za manželku. Jaké se mu narodí dětí. Nebo jak se mu bude líbit v zaměstnání. Dobré byly ty diskuse. Bavily mě a porozuměla jsem tomu, co tím chtěl ten Orwell říct. Naučili jsme se víc brát ohled na druhé, jeden druhému jsme to mohli zkazit, výsledek byl závislý na tom, jak se snažíme všichni. Tady jsem najednou viděl, že když se to nenaučím pořádně, když tomu neporozumím a nesžiji se s tím, tak že mě pak uvidí spoustu spolužáků a lidí ze školy. Tohle nejde smazat z paměti. Dalo nás to dohromady. 84

87 Linda Taláčková Třídenní Jarní projektové vyučování Studenti a studentky od primy po 3. ročníky čtyřletého, osmiletého a šestiletého studia pracovali v květnu a v červnu na Projektových dnech. První část proběhla května, kdy účastníci, rozděleni podle výběru do humanitních a přírodovědných projektů, absolvovali různé exkurze, přednášky, besedy, pozorování, na základě kterých plnili úkoly a vypracovávali výstupy. Výsledky svých činností prezentovali na velkém školním workshopu 24. června v dopoledních hodinách. Výstupy byly velice různorodé PC prezentace, zpracování 3D Digiramatu, referáty, výstava fotografií, postery, krátký film na zadané téma, tvorba plakátů z fotografií, ukázky aktivačních technik ve skupinách s popisem, osobní písemná reflexe, kresba dle prožitku, slohový útvar úvaha, vypravování, reportáž, článek do novin, herbáře, frontáž kůry, stromů a listů, výstava hornin Práce v projektu byla oceněna na vysvědčení jako nepovinný předmět slovním ohodnocením. Koordinátorkami projektových dnů byly Naďa Kosová a Iva Málková. Přehled Jarních projektů (číslo projektu, název projektu, vedoucí projektu) 1. Berlin? Ja, ja! Ja! (Zdeněk Krásenský) 2. Osvětim Krakov Ploština (Iva Málková) 3. ABC archeologie (Eva Hurychová) 4. Jihlava hledáčkem objektivu (Eva Hurychová) 5. Středověké město a hrad (Jaroslav Beneš) 6. Po stopách holocaustu (Miluše Třísková) 7. Antropologie (Anna Procházková) 8. Krása rostlin (Jitka Šedivá) 9. Kvasné technologie (Milan Dvořák) 10. Proč má zebra pruhy? (Naděžda Kosová) 11. Chaloupky (Jana Marková) 12. Fyzika v praxi (Ladislav Karel) 13. Historie přírodních věd (Karel Ryška) 14. Dánsko Švédsko (Zdeňka Ryklová) 15. HSGJ (Dagmar Němečková) 85

88 16. Jedovnice (Michal Nečada) 17. Poznej sám sebe (Petr Hubáček) 18. Život mezi bílými zdmi (Helena Naňáková) 19. Společenskovědní projekt (Z. Vaňková, J. Svojsíková) Berlín Seznámit se s uměním, historií i životem hlavního města Německa bylo náplní projektu Berlin? Ja, ja! Ja! Ve čtvrtek 9.5. si účastníci prohlédli Pergamonmuzeum, po kterém následovala procházka s naší absolventkou po ulici Unter den Linden k Reichstagu. Páteční a sobotní program pokračoval v duchu návštěv dalších galerií, vycházek a zajímavých akcí, např. pikniku v Botanischer Garden. Středověké město a hrad V průběhu dvou projektových dnů účastníci navštívili Pernštejn, jednu z nejkrásněji zachovaných středověkých pevností a Kutnou Horu, stříbrnou pokladnici českých králů, kde si prohlédli chrám sv. Barbory, Vlašský dvůr, Sedlecký klášter a přilehlou kostnici. Osvětim Krakov Ploština (Mementa 2. světové války) Cílem projektu bylo s pomocí doporučené literatury a vlastních prožitků získat více informací o nejtragičtějším období dějin, na základě pocitů vytvořit a vyslovit vlastní názory, získat kritický pohled na některé dobově různě vysvětlované události (Ploština). Těžiště projektu spočívalo v prohlídce největšího koncentračního tábora Osvětim I. a Osvětim II. Březinka. Součástí dvoudenního zájezdu byl také doprovodný program s cílem zpestřit a odlehčit jeho psychicky náročnou náplň. Účastníci navštívili Krakov, kde měli možnost venkovní prohlídky Wawelu, bývalého sídla polských králů, Rynku glowneho, největšího středověkého tržiště střední Evropy, židovské čtvrti Kaziměř. Příjemná byla zastávka v Beskydech spojená s nenáročnou túrou od Pusteven k Radegastovi a na Radhošť. Zájezd byl zakončen návštěvou Ploštiny, vesnice vypálené nacisty na konci 2. světové války za podporu partyzánů, kde o průběhu tragické události vyprávěla pamětnice. Společenskovědní projekt První den navštívili studenti Vazební věznici v Praze na Pankráci a Muzeum Policie ČR, druhý den vyslechli přednášku a besedovali s náměstkem ředitele Komerční banky v Jihlavě a zúčastnili se soudního řízení u Okresního soudu v Jihlavě. Proč má zebra pruhy? Hlavní důraz projektu byl kladen na studium adaptací živočichů na konkrétní přírodní podmínky na základě návštěvy zoologické zahrady v Praze a ve Vídni. Studenti si v rámci řešení úkolů osvojili základní terminologii ze studia ekosystémů. Významnou součástí bylo též studium biodiverzity a její souvislost s historickým utvářením světadílů. Chaloupky Projekt byl určen žákům primy, kteří se zúčastnili exkurze na Špičák, kde sbírali materiál pro další zpracování, hráli biologické hry a spolupracovali s učiteli z moravských škol, kteří se s nimi učili jak vést terénní vyučování. Druhý pracovní den byli rozděleni na 4 skupiny krajináři, stromaři, botanici a skupina, která sbírala trus a organický materiál a vytvářeli výstupy. Fyzika v praxi V IQ Parku v Liberci se studenti seznámili s různými fyzikálními a matematickými pokusy. Jeden z pokusů si vybrali a ten si připravili v týmech k prezentaci. 86

89 Historie přírodních věd Projekt pod vedením p. Ryšky se zaměřil na zodpovězení otázky Jak přišly na svět důležité objevy ve fyzice? Studenti se seznamovali s vědou od Tháleta po současnost. Archeologie v praxi Pod vedením archeologů se studenti seznamovali s jejich prací v terénu, s archeologickými metodami včetně práce s přístroji. 1. den pracovali na tématu Zaniklá středověká osada, 2. den Stříbrná Jihlava byl věnován historii dolování stříbra a ochraně stop po hornické činnosti. Jihlava hledáčkem objektivu 1. den studenti vyslechli přednášku v Muzeu Vysočiny o jihlavských architektonických památkách, v okresním archivu se seznámili s nejvýznamnějšími jihlavskými archiváliemi. Pracovali s pracovním listem a slepou mapou Jihlavy, porovnávali dřívější a dnešní podobu Jihlavy. 2. den následovala praktická část. Podle staré fotografie měli za úkol najít určité místo a vyfotografovat jej. Poté vypracovat text týkající se dané fotografie a poukázat na změny v krajině, na mapě. Po stopách holocaustu Cílem projektu bylo získat (za pomoci odborné a krásné literatury a poznatků z osobních prožitků) základní přehled o životních podmínkách jihlavských Židů za 2. světové války a o problematice holocaustu. Tomu byla věnována návštěva Terezína, prohlídka Lidic a jihlavského židovského hřbitova s výkladem symbolů. Následovaly aktivity ve skupinách v budově školy a tvorba různých výstupů. Život mezi bílými zdmi aneb lidský vztah jako součást profese Studentky z ročníku, které uvažují o sociální, zdravotnické, pedagogické, psychologické nebo psychoterapeutické profesi, se ve třech projektových dnech seznámily a získaly povědomí o práci, kde podstatnou roli hraje lidský vztah. V rámci projektu 9. a 10. května 2013 studentky navštívily dvě zařízení: Domov pro seniory Stříbrné Terasy v Jihlavě (sociální zařízení) a s Oddělení pro dlouhodobě nemocné Nemocnice Jihlava (zdravotnické zařízení). 24. června 2013 projekt prezentovaly zájemcům z gymnázia ukázkovým zapojením do činností z projektu. Abychom eliminovali řadu rizik, která mohla vzejít ze setkání studentek gymnázia s klienty a personálem, komunikovali jsme několik měsíců předem s několika sociálními a zdravotnickými zařízeními v Jihlavě a na začátku projektu studentky prošly odbornou a psychickou přípravou. Nacvičily si profesionální jednání a komunikaci, která je jak pro seniory, tak pro péči poskytující studentky bezpečná, respektující a účinná. Studentky si připravený program pro seniory nejdřív samy na sobě vyzkoušely ve škole a teprve potom ho vedly ve dvojici s konkrétním klientem domova důchodců nebo ODN. Vlastní program trval 3/4 hodiny a probíhal ve společenských místnostech Stříbrných teras a ODN Nemocnice Jihlava pod odborným dohledem vedoucích projektu. Byl zaměřený na tělesnou, psychickou a sociální animaci klientů, na povzbuzení, radost a usmíření. Využíval prvky arteterapie, muzikoterapie, etické výchovy, tělesné, psychické a sociální rehabilitace a střídal aktivizaci a relaxaci seniorů. Tyto impulsy byly prostředkem, jak s klienty navázat komunikaci. Ti se uvolnili a většinou rádi se ke společné činnosti nebo řeči přidali. Studentky se v několika případech vyrovnávaly s odmítnutím. Klienty respektovaly a pokusily se je povzbudit, vyzvat k části nebo k náhradní činnosti. Během krátké doby se většina klientů rozhovořila a vyprávěla studentkám své životní příběhy, někdy za doprovodu slz, jindy s úsměvem. 87

90 Náplní projektu bylo uvedení do pomáhajících profesí psychologie a psychoterapie, po kterých následovaly exkurze do zdravotnických a sociálních zařízení v Jihlavě Domova důchodců a oddělení dlouhodobě nemocných Nemocnice Jihlava. Studentky si nacvičily krátká vystoupení s aktivizačními a relaxačními technikami (např. na procvičení jemné motoriky), která pak realizovaly na odděleních. Linda Taláčková Studentky vyjadřovaly své dojmy: Místnost s hračkami mě překvapila v tom, že byla až příliš dětská, i když tam měli hry, které podporují paměť a motoriku. Zaujaly mě veliké panenky. Na první pohled vypadaly celkem obyčejně. Když jsem měla možnost si je osahat, neodolala jsem a musela jsem se alespoň trochu pomazlit. Tehdy jsem pochopila jaký je jejich pravý význam. Iva Floríková, 1B4 Na začátku při představování jsem byla hodně nervózní. Strašně to uběhlo a při rozloučení jsem se cítila strašně spokojeně. Spokojeně v tom, že jsem udělala něco pro druhého, že jsme společně zapojili fantazii a na papír promítly, co paní má ráda. Když mi děkovala a přála v životě štěstí, byl to pocit k nezaplacení. Pavlína Jarošová, 2B4 Antropologie Projekt byl určen pro 3. ročníky. V Anatomickém ústavu MU v Brně absolvovali studenti komentovanou prohlídku, prohlédli si expozici Vývoj člověka v Antroposu. Druhý den byl vyhrazen výkonnostním testům na zdatnost, funkci cévní soustavy a svalovou disbalanci. Do zemí trollů Dánsko, Švédsko 51 studentů vzorně reprezentovalo naše Gymnázium Jihlava v Německu, Dánsku, Švédsku. První den je uvítal večerní Berlín Braniborská brána, náměstí Alexanderplatz, ulice Unter den Linden, Sony centrum, Reichstag. Následoval přesun do Kodaně, kde studenti strávili více času. V průběhu následujících dní zhlédli Planetárium Tycha de Brahe, Královský palác se střídáním stráží, Radniční náměstí, sochu Den Lille Hafrue (Malou mořskou vílu), zábavní park Tivoli. Zážitkem byla i okružní cesta lodí kolem Kodaně a přeprava trajektem, královské město Roskilde, katedrála Domkirche s hrobkami dánských králů, strážní hrad Kronborg, most Oresundbro přes úžinu Ore Sund a mnoho dalších pamětihodností a zajímavostí. Po náročném programu si všichni vždy odpočinuli v perfektně zařízeném hostelu v Malmö. Během celé akce se studenti živě zajímali o dění kolem, pomáhali si a vytvořili velmi příjemný kolektiv i přes značné věkové rozdíly (prima 3. ročník). 88

91 Terénní vyučování pro tercie v Jedovnicích v Moravském krasu Ve dnech se uskutečnilo terénní vyučování pro 3A8 a 1A6 na pracovišti PdF MU v Moravském krasu. Ve spolupráci s vyučujícími Pedagogické fakulty v Brně zde studenti prováděli pokusy a pozorování ve zdejší CHKO Moravský kras. Obsah výuky: Získávání a zpracování geografických informací o území z map, pomocí jednoduchých měření v terénu Orientace v terénu podle map na orientační běh a podle GPS Hospodářská činnost člověka v krajině rozbor historických map a leteckých snímků Percepce životního prostředí Arboretum Lesnické fakulty Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity Zkoumání a chemický rozbor vzorků vody z různých zdrojů na hranicích CHKO Moravský kras Historie dolování a výroby železa expozice Technického muzea huť Františka Živočichové okolí Rostlinstvo okolí Návštěva jeskyní problematika krasového území, krasových jevů a ochrany krajiny, pravěké osídlení Návštěva muzea speleologie, geoparku, pískovny 89

92 90

93 Poznej sám sebe Zdravá chůze, zdravý běh Obsahem projektu byla analýza správné chůze správného běhu u každého účastníka s doporučením kompenzace. Zachycení dětí v jejich přirozeném pohybu a následní zamyšlení nad správnými stereotypy chůze a běhu dětí, které naší kulturizací v dospělosti vymírají. Pod vedením p. Hubáčka studenti hledali příčiny, proč se tak děje. Ve třídě, v tělocvičně i venku vyzkoušeli různé typy povrchů, seznámili se s poruchami chůze i s praktickými cviky, které mohou pomoci ke zdravým nohám a tedy správné chůzi. Na závěrečnou přehlídku si připravili zajímavé praktické ukázky, jak člověk ovládá svoji nohu. Kvasné technologie Projekt byl určen zájemcům o chemii a budoucím studentům chemických oborů. S kvasnými technologiemi se seznamovali během návštěvy pivovaru a provozu výrobny vína. Krása rostlin Zájemci o tento projekt navštívili Botanickou zahradu a arboretum Mendlovy univerzity v Brně. Poznávali krásu rostlin na jaře, jejich zařazení a využití. Hudební sdružení Gymnázia Jihlava Dvoudenní soustředění na Čeřínku bylo zaměřeno na studium nových písní a další instrumentální aktivity (bubnování, boomwhackers). Činnosti pěvecké byly prokládány činnostmi mimopěveckými. Na soustředění připravili repertoár pro rozloučení s maturanty, pro Noc kostelů, pro Letní podvečerní muzicírování v hudebně Příspěvky studentů k projektu Po stopách holocaustu Eliška Bromová Život v Malé pevnosti Možná si v duchu říkáte: To určitě zveličuje! Nebo: Nemohlo to být tak zlé. Ale věřte mi, nic z toho si nevymýšlím ani nepřibarvuji. Jak to? Jak toto všechno mohlo být tolerováno? Jak je možné, že se někteří jedinci tak klidně a s potěšením mohli dopustit tak ohavných a krutých činů? Samotné mi to není jasné. Jak jsme mohli něco takového vůbec dopustit? Proč jsme neřekli tak už dost? Popravdě se mi tomu nechce ani věřit. Tolik násilí, vražd a pogrom bylo způsobeno pouze kvůli pomatené mysli jedince. Jedince, který získal moc. O tom to všechno je. O moci. Pokud si my, a tím myslím my všichni, neuvědomíme, co je správné a co špatné, může se minulost opakovat. Musíme se poučit z chyb našich předků a předem se jich vyvarovat. Jestliže budeme jenom stát a nečinně přihlížet, pak se obávám, že nasedneme do vlaku mířícího přímo do pekel. Copak nikdo z těch, kteří se přičinili na oněch hrůzách, neměl ani kapku svědomí? Nebo snad neměl oči a neviděl, co se děje? Či byl zaslepený bludy, které mu jiný nasadil do hlavy? Je pouze na nás, abychom podobným hrůzám zamezili. Copak by bylo opravdu tak těžké, žít v míru? Už dost bylo prolito krve. Krve nevinných. To oni se byli ve válkách, které si jiní vymysleli. To oni trpěli a umírali. Dokud se z bohatých a mocných nestanou chudí, nemůžou pochopit cenu lidského života. Pro ně to jsou jenom pěšáci. Postradatelní, nahraditelní. Ale pro mnohé to jsou synové, bratři, kamarádi a otcové. Jak mají potom matky doma vysvětlit dětem, že jejich otec se šel bít do války, která je výmyslem blázna nebo skupiny bláznů? Asi dost těžko. Jana Mátlová Projektové dny Kolikrát denně se člověk zamyslí nad holocaustem? Kolikrát týdně si vzpomeneme na druhou světovou válku? Troufám si říci, že s výjimkou učitelů dějepisu, studentů nebo historiků to nebude moc myšlenek. Možná ani není divu. V dnešní době, kdy má každý problémy osobního nebo profesního rázu. Tak proč myslet na něco, co už dávno skončilo a nijak se nás netýká? Není ale opak pravdou? Když si uvědomíme, jak složitá byla doba tehdy, nebudeme vlastní dilema považovat za méně důležitá až nepodstatná? 91

94 Přemýšlela jsem o tom, jak na mě návštěva Terezína a Lidic zapůsobí. Nejdříve jsem měla pocit, že je to něco, co jde absolutně mimo mě. Říkala jsem si, že je to tak strašně dávno, a dokonce věřila v to, že mě to nijak nezasáhne. Dokázala jsem se od toho distancovat, brala jsem to prostě jako další zásobárnu informací, kde se můžu něco dozvědět. Čím blíže byl ale projektový den, tím více jsem si začínala uvědomovat, že to není jenom tak, že bych se na to takhle neměla koukat. Něco jiného je o tom přemýšlet, další věc je stát na místech, kde lidé trpěli a umírali. V Magdeburských kasárnách jsme prošli výstavu výtvarného a hudebního umění. Co se na to dá říct? Proč Židé psali? Chtěli někomu udělat radost, vypsat se ze ztráty svobody, ulehčit psychice? Nedokážu si představit, jak to tam muselo vypadat za války. Málo místa, zoufalství, pocit křivdy, smutek S čím dalším se Židé v ghettu potýkali? Sebelepší expozice nemůže člověku ukázat, jak to tam tenkrát chodilo. Faktem, je, že když nám bylo popisováno, kolik lidí se muselo vměstnat na dřevěné postele a jak se museli otočit všichni, když chtěl jeden, bylo mi tak nějak nepříjemně. Možná už jenom proto, že i samotná místnost byla malá Nadační fond Josefa Luxe ocenil Gymnázium Jihlava 3. místem v Programu podpory etické výchovy na ZŠ a SŠ za rok 2012 Gymnázium Jihlava obdrželo 3. místo za postupné zařazování etické výchovy do výuky a za organizování školou prosociálních studentských aktivit, které zasahují i veřejný život mimo školu. Např. za účast studentů volitelného semináře Etika v programu dobrovolnictví a za spolupořadatelství přednášek a besed na etická témata V r se naše škola přihlásila poprvé a 27. září 2013 získala výše zmíněné ocenění, o které se dělí s jedenácti dalšími školami. S cenou získalo gymnázium dar , Kč, který byl využit na drobné pomůcky pro výuku samostatného povinného i volitelného předmětu a kroužku etické výchovy. 92

95 11. Zahraniční kontakty Studijně poznávací zájezd v Anglii V termínu od do se 49 studentů z kvarty A a 2A6 se svými pedagogy zúčastnilo poznávacího zájezdu To nejlepší z Anglie. Žáci byli ubytováni v anglických rodinách, aby poznali co nejvíce styl života v Anglii. Navštívili místa, o kterých se učí v hodinách anglického jazyka jako například Londýn s většinou známých pamětihodností, Brighton známe přímořské letovisko, ve kterém jsme viděli spoustu mořských živočichů v Sea Life Centre, Portsmouth přístav se známými loděmi a my jsme navštívili HMS Victory, Salisbury zde se nachází známá katedrála, kde je vystavena Magna Carta Libertatum, Stonehenge, nebo Winchester, kde je známý kulatý stůl krále Artuše. Jitka Kremínová Angličtí studenti v Jihlavě Ve dnech navštívil pěvecký sbor Blundell s Schoul Prahu a Jihlavu. V našem hlavním městě angličtí studenti nejenom zpívali, ale během dvou dnů stihli 93

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2015/2016

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2015/2016 Gymnázium Jihlava harmonogram školního roku 2015/2016 Září 1A8, besedy Nebezpečí virtuálního světa, PK Inf beseda v Dukle (45 minut) s paní Věrou Sosnarovou, která přežila gulag - pro 3. a 4. ročník a

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 podle zákona č. 139/95 Sb., 17, pís. e a) Mendelovo gymnázium, Opava (MGO) Komenského 5, Opava, 746 01 škola s právní subjektivitou

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 1 Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 BERNARDOVÁ Gabriela, FIŠER Adam, HOLCMAN Alina, HRADEC Filip, JONÁŠOVÁ Natálie, KASKA Matěj, KAVANOVÁ Kateřina,

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2011-2012

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2011-2012 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2011-2012 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Speciální školy pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Speciální školy pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Speciální školy pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2004 2005 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více