Předběžná konfigurace ovladačů HP Průvodce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předběžná konfigurace ovladačů HP Průvodce"

Transkript

1 Předběžná konfigurace ovladačů HP Průvodce

2

3 Průvodce předběžnou konfigurací ovladačů HP

4 Autorské právo a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu zakázány kromě případů, kdy to povoluje autorský zákon. Uvedené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Informace o ochranných známkách Microsoft a Windows jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft Corporation v USA. Windows Vista je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích/oblastech. Jediné záruky pro produkty a služby HP jsou výslovně uvedeny v prohlášeních o zárukách, které jsou dodávány současně s těmito produkty a službami. Žádný obsah nelze vykládat jako poskytnutí dodatečné záruky. Společnost HP nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby obsažené v tomto dokumentu. Edition 4, 04/2008

5 Obsah 1 Úvod 2 Přehled předběžné konfigurace ovladačů HP Získání ovladače... 3 Předběžná konfigurace ovladače... 3 Instalace a zavedení ovladače... 4 Dostupnost produktu pro různé ovladače Podpora různých tiskových prostředí Přímá instalace do pracovních stanic nebo tiskových serverů se systémem Windows... 6 Tisk pouhým zaměřením v systému Windows... 6 Tisk pouhým zaměřením v prostředí Novell... 7 Tisk pouhým zaměřením ze serveru HP Printer Server Appliance... 7 Terminálový server Windows Terminal Server... 7 Terminálový server Windows Terminal Server (funkce Printer Auto-Create na serveru Citrix Metaframe)... 7 Clusterový server Windows Cluster Server Nástroje Editor konfigurace ovladačů HP... 9 Modul plug-in pro konfiguraci ovladačů v aplikaci HP Web Jetadmin V Instalační software k produktům HP nástroj pro přizpůsobení/tichou instalaci Nástroj pro zavádění ovladačů HP Tisková fronta a správa tiskových ovladačů prostřednictvím nástroje Web Jetadmin V10.0 Úvod Přehled Požadavky podpory Vytvoření tiskové fronty Hromadná správa tiskových front Úprava tiskové fronty Odstranění tiskové fronty Správa ovladačů CSWW iii

6 iv CSWW

7 1 Úvod Průvodce předběžnou konfigurací ovladačů HP popisuje předběžnou konfiguraci ovladačů od společnosti Hewlett-Packard, nástroje sloužící k jejímu využití a tisková prostředí, ve kterých je lze použít. Obsahuje podrobný popis čtyř nástrojů pro použití předběžné konfigurace ovladačů od společnosti HP: editor konfigurace ovladačů HP, modul plug-in pro konfiguraci ovladačů v aplikaci HP Web Jetadmin V8.1, nástroj instalátoru HP pro přizpůsobení a tichou instalaci, nástroj pro zavádění ovladačů HP. Předběžná konfigurace ovladačů HP je řešení založené na softwarové architektuře a sadě nástrojů, které mohou správci informačních technologií (IT) ve firmách používat k předběžné konfiguraci nastavení tisku a zařízení v ovladačích tiskáren Hewlett-Packard před instalací ovladačů do síťového prostředí. To je možné například v situaci, kdy si určitá společnost zakoupila několik tiskáren HP Color LaserJet, které má sdílet několik pracovních skupin. Vedení firmy si za účelem snížení nákladů na tisk přeje, aby byl výchozím nastavením pro všechny tiskové fronty oboustranný (duplexní) tisk. Další úspory nákladů chce dosáhnout tím, že některé skupiny uživatelů budou mít omezené možnosti barevného tisku. Díky tomu se sníží spotřeba toneru. V síti je zapojeno několik různých tiskových serverů a každý z nich má k dispozici jednu nebo více tiskových front k novým zařízením. Někteří uživatelé mohou tisknout na nových tiskárnách přímo ze sítě, ale oddělení IT chce na tyto tiskové fronty uplatnit stejnou konfiguraci ovladačů. Dříve by bylo nutné takovéto tiskárny nainstalovat na každý tiskový server a pak je ručně nakonfigurovat na požadované nastavení. Tiskárny by také musely být ručně nakonfigurovány pro každou pracovní stanici s přímým tiskem podle požadovaného nastavení. Díky technologii předběžné konfigurace od společnosti Hewlett-Packard lze tento proces značně zjednodušit. Následující příklady vysvětlují, jak mohou být nástroje předběžné konfigurace využity v různých firemních prostředích: Pokud firma používá aplikaci HP Web Jetadmin V8.1 nebo V10.0, mohou být její funkce pro správu tiskových front využity k předběžné konfiguraci a vytvoření tiskové fronty na každém tiskovém serveru systému Windows v jediném kroku. Konfiguraci lze uložit a použít při pozdějším zavádění stejného produktu (bez ohledu na to, jaký konkrétní ovladač bude pro tento produkt použit). Každý tiskový server pak může poskytovat správně nakonfigurované ovladače všem klientům se systémem Windows. Aplikaci HP Web Jetadmin V8.1 lze také nainstalovat přímo do pracovních stanic. Pokud si firma vyvinula vlastní proces zavádění tiskáren a ovladačů, je možné sadu pro předběžnou konfiguraci ovladačů využít ke správnému nastavení ovladače ještě dříve, než se ovladač do tohoto procesu zapojí. Po konfiguraci ovladače bude každé další zavádění ovladače prováděno podle stejného nastavení. Pokud firma používá tiskové servery od společností Novell nebo Hewlett-Packard, může předběžnou konfiguraci ovladačů HP použít ještě před nahráním ovladačů na servery. Tím zajistí, aby klienti při připojování ke sdíleným tiskovým frontám používali správně nakonfigurované ovladače. CSWW 1

8 Pokud si firma přeje tichý spustitelný soubor, který mohou uživatelé spustit pro vytvoření tiskáren na svých pracovních stanicích, je možné využít nástroj instalátoru HP pro přizpůsobení a s jeho pomocí vytvořit tichý spustitelný soubor obsahující předběžně konfigurované ovladače. Když firma používá tiskové servery nebo pracovní stanice se systémem Windows, může být k předběžné konfiguraci nainstalovaných ovladačů použit kterýkoli ze čtyř nástrojů. Aplikace Web Jetadmin V8.1 nebo V10.0 i nástroj instalátoru HP pro přizpůsobení mají schopnost tiskárny nakonfigurovat i nainstalovat. Editor konfigurace ovladačů HP může pouze upravit ovladač tak, aby při instalaci (jakoukoli metodou) obsahoval specifikované nastavení. 2 Kapitola 1 Úvod CSWW

9 2 Přehled předběžné konfigurace ovladačů HP Správci sítě mohou řešení předběžné konfigurace ovladačů HP využít k předběžné instalaci ovladače tiskárny před tím, než jej zavedou a nainstalují do provozního prostředí. Tento postup je velmi přínosný při konfiguraci ovladačů tiskáren pro větší počet pracovních stanic nebo tiskových serverů, jejichž tiskové fronty mají stejnou konfiguraci. Lze nakonfigurovat dva typy funkcí: doplňky tiskáren a nastavení funkcí ovladače. Konfigurace ovladače bude přizpůsobena hardwaru tiskárny, takže ovladač umožní správný přístup ke všem doplňkům tiskárny (například k duplexním jednotkám, doplňkovým vstupním či výstupním zásobníkům tiskárny). Lze také upravit nastavení většiny funkcí ovladače. Proces předběžné konfigurace se skládá ze tří kroků: získání ovladače, předběžná konfigurace ovladače, instalace a zavedení ovladače. Tyto kroky lze provést různými způsoby v závislosti na nástroji, který je použit k nadefinování konfigurace. Získání ovladače Způsoby, jimiž lze software získat: získání samotných ovladačů z disku CD-ROM dodaného společně s tiskárnou, stažení ovladačů z webové stránky společnosti Hewlett-Packard, použití ovladačů, které má již organizace k dispozici (například ovladač, který byl v interním testování certifikován pro použití v určité firmě). Předběžná konfigurace ovladače Proces konfigurace ovladačů a jiného softwaru se provádí před samotnou instalací. Díky tomu stačí ovladač nakonfigurovat pouze jednou a pak jej lze nainstalovat na jakýkoli počet serverů nebo klientských zařízení. Formát souborů Informace o konfiguraci ovladačů jsou uloženy v malém konfiguračním souboru. Tento soubor je oddělen od standardních souborů ovladače (knihovny DLL, sloužící k vytvoření a zobrazení uživatelského rozhraní). Informace o konfiguraci ovladačů jsou sice uchovány v samostatném souboru, avšak tento soubor je obsažen v balíčku ovladače a je na něj odkazováno v souboru.inf ovladače. Do procesu konfigurace patří i přečtení informací o výchozím nastavení v tomto souboru. Správce pak může zvolit nové výchozí nastavení existujících funkcí. Soubor je poté uložen a použit při instalaci příslušného ovladače. Konfigurační soubor je ve formátu XML. Tento soubor obsahuje seznam funkcí a dostupných možností pro určitý produkt. Soubor má specifickou strukturu a jedním z úkolů předběžné konfigurace ovladačů HP je tuto strukturu udržovat. Předběžná konfigurace ovladačů HP udržuje konzistenci konfiguračního CSWW Získání ovladače 3

10 souboru pomocí dynamické kontroly omezení. Před nastavením určité hodnoty program určí, zda je navrhované nastavení platné v rámci předem určených omezení, která byla stanovena při výrobě daného zařízení. Díky zachování správné struktury konfiguračního souboru také program zajistí konzistenci. Zařízení, které informace o konfiguraci používá, tuto strukturu předpokládá, a proto je třeba ji přesně dodržovat. Konfigurační soubor má příponu.cfg. Většinou se nachází ve zkomprimované podobě v balíčku ovladače dodaném společně s ovladačem, takže není možné jej upravit jinak, než pomocí speciálně vytvořeného nástroje. Když se k provedení předběžné konfigurace ovladače použije některý z nástrojů HP, upraví se obsah souboru.cfg tak, aby odrážel zvolené nastavení. Toto nastavení pak bude výchozím nastavením pro všechny tiskárny používající předem nakonfigurovaný ovladač. Uzamykatelné funkce Vývojáři každého produktu určují skupinu funkcí, kterou lze konfigurovat, ale obecně platí, že jsou podporovány všechny funkce ovladače. To znamená, že před provedením instalace lze upravit nastavení zařízení (například volba zdroje papíru nebo jednotka pro oboustranný tisk) i předvolby tisku (například výchozí zdroj papíru a výchozí výstupní zásobník). Pokud si správce IT přeje mít větší kontrolu nad způsobem používání kompatibilních zařízení, může také nastavení mnohých funkcí uzamknout v určitém stavu. Tato nastavení jsou uzamykatelná : Omezení Print on Both Sides (Duplex) (Oboustranný tisk) Print in Grayscale (Černobílý tisk) Media Type (Typ média) Paper Source (Zdroj papíru) Output Bin (Výstupní zásobník) Soubor.CFG zabrání použití neplatné konfigurace při instalaci ovladače tím, že určí platný vztah mezi jednotlivými nastaveními obsaženými v tomto souboru. Soubor.CFG například zakáže nastavení typu média na hodnotu Transparency (Fólie), když je zvolena hodnota Print on Both Sides (Oboustranný tisk). Tento zákaz poskytuje jistotu, že když je ovladač nainstalován, dokáže úspěšně začlenit tato nastavení do svého vnitřního formátu nastavení. Použití konfigurace Při instalaci předem nakonfigurovaného ovladače se nastavení obsažená v upraveném souboru.cfg použijí ve vlastním vnitřním formátu nastavení ovladače. Po dokončení instalace je výchozí nastavení tiskárny stejné jako nastavení zvolené v souboru.cfg. Od této chvíle se tiskárna i ovladač dají nastavovat stejně jako v případě jakékoli jiné tiskárny. Uživatelé mohou upravovat nastavení tiskárny ve složce Tiskárny a upravovat tiskové úlohy v různých aplikacích. Pokud správce IT vytvoří a nainstaluje dva balíčky ovladače s odlišnou konfigurací, může pak instalovat libovolný počet tiskáren za použití různě nakonfigurovaných verzí téhož ovladače. Instalace a zavedení ovladače Proces zavedení a instalace softwaru ovladače se v různých organizacích liší. Některé společnosti konfiguraci softwaru klientských zařízení a serverů pečlivě kontrolují, v jiných je však distribuční síť softwaru méně formální a neřídí ji centralizované oddělení IT. Předběžná konfigurace ovladačů HP však má být použitelná v mnoha různých výpočetních prostředích, a proto je třeba, aby byla v souladu se standardními metodami zavádění a instalace, které firmy používají. To znamená, že řešení předběžné konfigurace ovladačů HP musí být kompatibilní se všemi instalačními procesy, které využívají aplikační programová rozhraní (rozhraní API) určená společností Microsoft pro instalaci ovladačů a tiskáren. 4 Kapitola 2 Přehled předběžné konfigurace ovladačů HP CSWW

11 Dostupnost produktu pro různé ovladače Funkce předběžné konfigurace ovladače je dostupná pro všechny tiskárny HP LaserJet a Business InkJet na trhu. Ovladače PCL5, PCL6, samostatný ovladač PS a ovladače UPD jsou kompatibilní s operačními systémy Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 a Windows Vista. CSWW Dostupnost produktu pro různé ovladače 5

12 3 Podpora různých tiskových prostředí Společnost Hewlett-Packard podnikla mnohá opatření pro zajištění kompatibility konfigurace ovladačů s nejběžnějšími tiskovými prostředími ve firmách. Tato kapitola obsahuje podrobné informace o konkrétních požadavcích na pracovní procesy, které tato prostředí kladou, a také o různých omezeních předběžné konfigurace, která mohou z těchto požadavků vyplývat. Přímá instalace do pracovních stanic nebo tiskových serverů se systémem Windows Přímá instalace se běžně používá při přidávání tiskárny do pracovní stanice nebo tiskového serveru se systémem Windows. Lze při ní použít téměř jakoukoli metodu instalace (například Průvodce přidáním tiskárny, nástroj instalátoru HP pro přizpůsobení, aplikace HP Web Jetadmin V8.1 nebo V10.0 nebo jiné standardní instalační programy). Jestliže byl ovladač instalované tiskárny předběžně nakonfigurován pomocí jednoho z nástrojů popsaných v tomto dokumentu a metoda instalace odpovídá standardnímu procesu přidání tiskárny určenému společností Microsoft, bude tiskárna po dokončení instalace obsahovat určené nastavení. Tisk pouhým zaměřením v systému Windows Pravé připojení V prostředí systému Windows jsou po instalaci předem nakonfigurovaného ovladače na straně serveru uložena nastavení tak, aby je všechna klientská zařízení obdržela, jakmile se k serveru připojí. Všechna nastavení na straně serveru jsou klientským zařízením dodávána. Scénáře konfigurace tisku pouhým zaměřením v prostředí Windows Následující tabulka obsahuje různé scénáře konfigurace mezi klientem a serverem pro prostředí tisku pouhým zaměřením v systému Windows. Tabulka 3-1 Prostředí s pravým a nepravým připojením Server Klient Konfigurace vlastností tiskárny Konfigurace předvoleb tiskárny Windows 2000 Windows 2000 Ano Ano Windows XP Ano Ano Windows Server 2003 Windows 2000 Ano Ano Windows XP Ano Ano Windows Server 2008 Windows 2000 Ano Ano Windows XP Ano Ano Windows Vista Windows 2000 Ano Ano Windows XP Ano Ano 6 Kapitola 3 Podpora různých tiskových prostředí CSWW

13 Tisk pouhým zaměřením v prostředí Novell V prostředí Novell existují tři hlavní kategorie předběžné konfigurace: služby NetWare Directory Services (NDS), řešení ZenWorks, služby Novell Distributed Print Services (NDPS). V případě služeb NDS a řešení ZenWorks je pro každý produkt k dispozici nejvýše jedna definice předběžné konfigurace (tedy jedna definice předběžné konfigurace pro každý model tiskárny HP). Je tomu tak proto, že systém Novell ukládá všechny dodávané ovladače tiskáren do jednoho fyzického adresáře na serveru. Při předběžné konfiguraci ovladače se informace o konfiguraci všech ovladačů daného produktu ukládají do souboru s jedním názvem, takže je tento soubor přenosný a konzistentní pro všechny ovladače daného produktu. Z toho důvodu je možné uložit najednou pouze jednu konfiguraci. V případě tiskáren se službami NDPS může být na serveru uloženo několik variant stejného ovladače s různými údaji o předběžné konfiguraci. Tyto zdroje se pak mohou spojit s příslušnými tiskovými frontami NDPS a mohou být dodány příslušným klientským zařízením pro tisk. Pokud je nutné na serveru uložit více konfigurací stejného modelu ovladače (například ovladače HP LaserJet 4200 PCL6 pro systém Windows 2000), nástroj Novell Resource Manager opatří nové varianty ovladače různými názvy. Podrobné pokyny pro přidávání ovladačů tímto způsobem najdete v dokumentaci společnosti Novell. Bez ohledu na typ tiskové fronty jsou při používání konfigurací nastavených na serveru podporovány všechny klientské platformy systému Windows. Tisk pouhým zaměřením ze serveru HP Printer Server Appliance Server HP Printer Server Appliance (PSA) poskytuje pouze neúplnou podporu předběžně nakonfigurovaných ovladačů. Zařízení PSA se omezuje pouze na případy, kdy se jediná verze ovladače a s ní související informace o nastavení nachází na serveru v jakémkoli okamžiku. To znamená, že pro každý ovladač je možné uložit pouze jednu předběžnou konfiguraci. Terminálový server Windows Terminal Server Předběžná konfigurace ovladačů je podporována v prostředí Windows Terminal Server pro operační systémy Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 a Windows Vista. Po instalaci předem nakonfigurovaného ovladače na server obdrží tuto konfiguraci všechna klientská zařízení, jakmile se k serveru připojí. Jedinou nevýhodou tohoto scénáře je skutečnost, že v průběhu přidávání dalších tiskáren musí správce serveru pracovat přímo na serveru, nikoli v terminálové relaci. Příčinou je infrastruktura modelu DCOM (Distributed Component Object Model) v prostředí serveru Windows Terminal Server. Terminálový server Windows Terminal Server (funkce Printer Auto-Create na serveru Citrix Metaframe) Server Citrix Metaframe umožní pracovní stanici, na níž je spuštěn terminálový klient serveru, nainstalovat místní tiskárnu a získat k ní přístup v rámci terminálové relace. Díky tomu mohou uživatelé terminálu používat místně definované tiskárny, i když pracují v terminálové relaci. Tato funkce se nazývá Printer Auto-Create, protože prostředí Citrix vytvoří pro tiskárny, které jsou dynamicky nainstalovány na terminálové pracovní stanici, tiskárnu na straně serveru (tehdy, když se uživatel během terminálové CSWW Tisk pouhým zaměřením v prostředí Novell 7

14 relace přihlásí k serveru). Klientská pracovní stanice i server musí mít pro tiskárnu na straně klienta nainstalován stejný ovladač. Pokud je ovladač nainstalovaný do klientské pracovní stanice předběžně nakonfigurován, jeho nastavení bude při spuštění terminálové relace použito pro tiskárnu na straně serveru. POZNÁMKA: Tuto funkci umožňují pouze servery Metaframe 1.8 a novější, spuštěné v prostředí Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008, Windows Vista a Windows XP Terminal Server. Clusterový server Windows Cluster Server Prostředí serverů Windows Cluster Server nepodporuje předběžnou konfiguraci ovladačů. 8 Kapitola 3 Podpora různých tiskových prostředí CSWW

15 4 Nástroje Proces předběžné konfigurace ovladačů je prováděn pomocí čtyř softwarových aplikací. Všechny čtyři aplikace používají při práci se souborem.cfg stejné základní ovládací prvky uživatelského rozhraní, ale každá je jinak uzpůsobena. Buď podporuje stanovené procesy při instalaci tiskárny, nebo nechává zavedení a instalaci ovladače zcela na rozhodnutí uživatele. Těmito softwarovými aplikacemi jsou: editor konfigurace ovladačů HP, samostatný nástroj pro prostředí s operačním systémem Windows, modul plug-in pro konfiguraci ovladačů v aplikaci HP Web Jetadmin V8.1 (webový nástroj), nástroj instalátoru HP pro přizpůsobení a tichou instalaci, nástroj pro zavádění ovladačů HP. POZNÁMKA: Soubory.CFG by se měly upravovat pouze pomocí dodaných nástrojů pro úpravu. Ruční úprava kódu XML může mít za následek vytvoření neplatného kódu XML nebo nekompatibilní nastavení v rámci souboru. Editor konfigurace ovladačů HP Popis Editor konfigurace ovladačů HP je malá aplikace systému Windows, která slouží k úpravě konfiguračního souboru určitého ovladače. Konfigurační soubor řídí nastavení ovladače a uplatní se při instalaci ovladače. Editor konfigurace ovladačů HP neřídí žádnou fázi zavádění nebo instalace ovladače. Provádí pouze úpravy a opětovné uložení konfiguračního souboru do stejného adresáře ovladače, v němž byl soubor otevřen. Editor konfigurace ovladačů HP je určen pro použití v prostředích, která mají stanovený proces zavádění ovladačů nebo kde není základem serverové platformy systém Windows. Představuje nejvhodnější řešení předběžné konfigurace tisku pouhým zaměřením v prostředích Novell či PSA. Přístup a instalace Editor konfigurace ovladačů HP lze stáhnout z webových stránek hp.com na následující adrese URL: Zkomprimovaný balíček lze po stažení rozbalit v místním či síťovém adresáři. Není nutné provádět žádný formální instalační proces. Jakmile se balíček rozbalí, může se ihned spustit. Aplikaci lze spustit poklepáním na soubor HPBCFGAP.EXE v cílovém adresáři. Tato aplikace sdílí funkce a uživatelské rozhraní s nástrojem pro přizpůsobení a webovými verzemi řešení předběžné konfigurace ovladačů HP. Postup Chcete-li použít editor konfigurace ovladačů HP, konfigurovaný ovladač (ovladače) se musí nalézat ve standardním balíčku s ovladači se souborem.inf od společnosti HP (dodaném na disku CD-ROM společně s produktem nebo staženém z webové stránky společnosti HP). Ovladač (ovladače) musí být uložen v umístění, kam má uživatel nástroje povolení zapisovat. Ovladač také musí podporovat funkci CSWW Editor konfigurace ovladačů HP 9

16 předběžné konfigurace ovladače. Pokud nástroj prochází adresář ovladače, v němž se nenachází žádný soubor s příponou.cfg nebo.cfm, nelze provést předběžnou konfiguraci ovladače. 1. Spusťte soubor HPBCFGAP.EXE v adresáři pro stahování Editor konfigurace ovladačů HP lze spustit poklepáním na soubor HPBCFGAP.EXE. 10 Kapitola 4 Nástroje CSWW

17 2. Zobrazí se dialogové okno Information (Informace). Obrázek 4-1 Dialogové okno Information (Informace) Toto dialogové okno varuje uživatele, že v závislosti na způsobu instalace ovladače se může zobrazit upozornění týkající se digitálního podpisu od laboratoří Windows Hardware Quality Labs (WHQL). Soubor.CFG dodávaný společně s ovladači tvoří součást balíčku se souborem.inf (a je v souboru.inf zaznamenán jako závislý soubor ovladače), a jeho úprava tedy způsobí neplatnost digitálního podpisu, který společnost Microsoft připojuje po certifikaci ovladače laboratořemi WHQL. POZNÁMKA: Zobrazení upozornění od laboratoří WHQL týkajícího se digitálního podpisu lze zamezit tím, že se konfigurační soubor ovladače uloží ve formátu Modified Config File (.CFM) do stejného adresáře jako soubory ovladače. Upozornění od společnosti Microsoft, které se objeví v průběhu instalace, se zobrazí v dialogovém okně Digital Signature Not Found (Digitální podpis nenalezen). Obrázek 4-2 Dialogové okno Digital Signature Not Found (Digitální podpis nenalezen) CSWW Editor konfigurace ovladačů HP 11

18 3. Otevřete konfigurační soubor a upravte jej dle svých požadavků. Konfigurační soubor může mít příponu.cfg nebo.cfm. Soubor.CFG je standardní konfigurační soubor, který tvoří součást instalačního balíčku ovladače. Soubor.CFM je zvláštní soubor, který lze použít při konfiguraci ovladače, aniž by se zobrazilo upozornění od laboratoří WHQL týkající se digitálního podpisu. Soubor.CFM není součástí ovladače a nemůže být nainstalován jako součást standardní síťové instalace. Uživatelské rozhraní se skládá ze dvou karet: Device Settings (Nastavení zařízení) a Printing Preferences (Předvolby tisku). Karta Device Settings (Nastavení zařízení) Možnosti nastavení na kartě Device Settings (Nastavení zařízení) (Obrázek 4-3 Karta Device Settings (Nastavení zařízení) na stránce 12) se vztahují k nainstalovanému hardwarovému zařízení. Použití některých funkcí na kartě Printing Preferences (Předvolby tisku) závisí na nainstalovaném hardwarovém příslušenství. Bundle Selection (Výběr balíčku) V poli Bundle Selection (Výběr balíčku) se zobrazuje seznam různých hardwarových sestav dostupných pro určitý produkt. Při provedení změn se nastavení jednotlivých položek změní tak, aby odpovídalo obsahu sestavy. Obrázek 4-3 Karta Device Settings (Nastavení zařízení) Karta Printing Preferences (Předvolby tisku) 12 Kapitola 4 Nástroje CSWW

19 Možnosti nastavení na kartě Printing Preferences (Předvolby tisku) se vztahují ke skutečnému formátování dokumentů připravených k tisku. Úprava nastavení funkcí bude mít za následek změnu výchozího chování ovladače. Pokud se například možnost Media Type (Typ média) nastaví na hodnotu Letterhead (Hlavičkový papír), bude výchozím nastavením každé tiskové úlohy tisk na hlavičkový papír. Uživatelé mohou toto nastavení měnit při tisku jednotlivých dokumentů nebo pro jednotlivé tiskárny. Obrázek 4-4 Karta Printing Preferences (Předvolby tisku) Uzamknutí funkcí Řešení předběžné konfigurace ovladačů HP nabízí možnost uzamknout nastavení pěti funkcí: Print on Both Sides (Duplex) (Oboustranný tisk) Print in Grayscale (Černobílý tisk) Media Type (Typ média) Paper Source (Zdroj papíru) Output Bin (Výstupní zásobník) Když je určitá funkce uzamčena, mohou uživatelé použít pouze vybranou výchozí možnost. Na výše uvedeném obrázku (Obrázek 4-4 Karta Printing Preferences (Předvolby tisku) na stránce 13) je nastavení funkce Print on Both Sides (Duplex) (Oboustranný tisk) uzamčeno na hodnotě True (Pravda). V uživatelském rozhraní se vedle nastavení funkce zobrazí ikona zámku. Uzamknutí funkce způsobí, že uživatelé nebudou moci z tohoto ovladače tisknout pouze CSWW Editor konfigurace ovladačů HP 13

20 jednostranně. Pokud je ovladač nainstalován na serveru, klientské počítače připojující se k této tiskárně také nebudou moci používat jednostranný tisk. Omezení Soubor s příponou.cfg nebo.cfm obsahuje stejná omezení jako ovladač. Pokud se uživatel editoru konfigurace ovladačů HP pokusí nastavit funkce na neplatnou kombinaci, zobrazí se dialogové okno s upozorněním a funkce, jejíž úprava měla za následek zobrazení upozornění, se navrátí do původního stavu. Když se například možnost Media Type (Typ média) nastaví na hodnotu Transparency (Fólie) a zároveň je u funkce Print on Both Sides (Duplex) (Oboustranný tisk) vybrána hodnota True (Pravda), zobrazí se dialogové okno Invalid Selection (Neplatný výběr). Obrázek 4-5 Invalid Selection (Neplatný výběr) oboustranný tisk na fólie 4. Uložte změněný konfigurační soubor a umístěte jej zpět do adresáře ovladače. Pokud byl soubor otevřen z adresáře ovladače, stačí jen klepnout na možnost File (Soubor) > Save (Uložit). V opačném případě klepněte na možnost File (Soubor) > Save As (Uložit jako) a v adresáři ovladače najděte umístění, kam soubor uložíte. Zobrazení upozornění od laboratoří WHQL týkajícího se digitálního podpisu během instalace lze zamezit tím, že se konfigurační soubor ovladače uloží ve formátu.cfm klepnutím na možnost File (Soubor) > Save As (Uložit jako) CFM. Soubor.CFM se vytvoří ve stejném adresáři jako původní konfigurační soubor (.CFG). POZNÁMKA: Pokud vytvoříte soubor.cfm, je třeba jej ručně zkopírovat do instalačního adresáře ovladače. Při normální instalaci ovladače se tento soubor nezavádí. Po uložení souboru je balíček ovladače připraven k instalaci s novým nastavením. 5. Nainstalujte ovladač a libovolným způsobem vytvořte tiskárnu. Předběžná konfigurace ovladače s použitím upraveného souboru.cfg je kompatibilní s jakoukoli metodou instalace, která vychází z postupů při instalaci tiskárny zveřejněných společností Microsoft. Podrobnosti o zveřejněných metodách jsou k dispozici v dokumentaci na webových stránkách Microsoft Developer Network. Všechny komerčně dostupné metody instalace, včetně dodávání ovladačů ze serverů Novell a Samba, se těmito pokyny řídí. Další informace najdete na webových stránkách Microsoft Developer Network na adrese default.asp Předběžná konfigurace ovladačů s použitím souboru.cfm není kompatibilní s žádnou metodou vzdálené instalace. Soubor.CFM je třeba ručně zkopírovat do instalačního adresáře ovladače na místním zařízení, aby se změny projevily. POZNÁMKA: Pokud se v instalačním adresáři ovladače nachází soubor.cfg i.cfm, soubor.cfm má při instalaci ovladače tiskárny přednost. 14 Kapitola 4 Nástroje CSWW

21 6. Zavřete editor konfigurace ovladačů HP. 7. Nainstalujte ovladač na server nebo pracovní stanici. V této chvíli lze ovladač nainstalovat na pracovní stanici se systémem Windows nebo na server pro tisk pouhým zaměřením (servery Windows, Novell nebo HP Printer Server Appliance). Výchozí nastavení všech tiskových front se změní na nastavení zvolené v aplikaci pro úpravu konfigurace ovladače. Všechny uzamknuté funkce budou všem uživatelům uzamčeny, bez ohledu na to, jak tito uživatelé získávají k ovladači přístup (prostřednictvím serveru nebo klienta). Kopírování souboru.cfm do adresáře ovladače Než bude možné soubor.cfm používat, je třeba jej zkopírovat do adresáře ovladače tiskárny v systému Windows místního zařízení. Soubor lze zkopírovat ručně nebo prostřednictvím nástroje copyconfig.exe. V 32bitových systémech Windows 2000, Windows XP a Windows 2003 Server se adresář ovladače nachází v tomto umístění: %systemroot%\system32\spool\drivers\w32x86\3 V 64bitových systémech Intel a AMD se adresář ovladače nachází v tomto umístění: %systemroot%\system32\spool\drivers\x64\3 1. Najděte soubor copyconfig.exe v adresáři, kde se nachází aplikace editor konfigurace ovladačů, a poklepejte na něj. 2. Klepněte na možnost Browse (Procházet) a najděte soubor.cfm. 3. Klepněte na tlačítko Copy (Kopírovat). Soubor se zkopíruje do adresáře ovladače tiskárny v systému Windows. 4. Pro zkopírování všech požadovaných souborů.cfm opakujte kroky 2 a 3. Soubor.CFM lze do instalačního adresáře ovladače zkopírovat před instalací ovladače i po ní. Po zkopírování souboru.cfm má tento soubor přednost před jakýmkoli jiným souborem.cfg příslušného ovladače. Při provádění úprav v konfiguraci ovladače se ujistěte, že upravujete soubor.cfm, nikoli soubor.cfg. Modul plug-in pro konfiguraci ovladačů v aplikaci HP Web Jetadmin V8.1 HP Web Jetadmin V8.1 je aplikace pro tvorbu tiskových front, kterou lze využít pro vytváření tiskáren na jakémkoli serveru či pracovní stanici s operačním systémem Windows 2000, Windows 2003 nebo Windows XP. Modul plug-in pro konfiguraci ovladačů přidá do stávajícího procesu tvorby tiskových front v aplikaci HP Web Jetadmin V8.1 několik oken. Ovladače, které se k frontám instalují, lze během tohoto procesu přizpůsobit. Správci IT také mohou tento modul plug-in využít ke správě konfigurací jednotlivých tiskových front, díky němu je totiž možné tyto konfigurace uložit pod určitým názvem a použít je při dalších instalacích. Některé funkce modulu plug-in pro konfiguraci ovladačů v aplikaci HP Web Jetadmin V8.1 používají technologii ActiveX (digitálně podepsané a certifikované ovládací prvky ActiveX). Je proto nutné, aby zabezpečení prohlížeče v klientském zařízení povolovalo příjem obsahu ActiveX od třetích stran. Tento modul plug-in lze použít pouze v prohlížečích Internet Explorer. Přístup a instalace Modul plug-in pro konfiguraci ovladačů v aplikaci HP Web Jetadmin V8.1 je součástí aktualizace produktu Web Jetadmin > dialogové okno Průvodce instalací. Po vybrání modulu plug-in pro CSWW Modul plug-in pro konfiguraci ovladačů v aplikaci HP Web Jetadmin V8.1 15

HP Jetdirect. HP J7949E Embedded Print Server. P íručka správce

HP Jetdirect. HP J7949E Embedded Print Server. P íručka správce HP Jetdirect HP J7949E Embedded Print Server P íručka správce Příručka správce HP Jetdirect Integrovaný tiskový server 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Všechna práva vyhrazena.

Více

HP Color LaserJet CP2020 Series Uživatelská příručka

HP Color LaserJet CP2020 Series Uživatelská příručka HP Color LaserJet CP2020 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012

Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012 Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012 Obsah Právní ustanovení...v 1 Instalace a správa programu SolidWorks...8 Individuální instalace nebo administrativní kopie...9 Zahájení instalace SolidWorks...10

Více

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce Příručka správce Tiskové servery HP Jetdirect Modely: 175x 200m 610n 310x 250m 615n 380x 280m 620n en3700 680n 2003-2004

Více

hp jetdirect 175x 310x 380x 200m 250m 280m 610n 615n 680n P íručka správce

hp jetdirect 175x 310x 380x 200m 250m 280m 610n 615n 680n P íručka správce hp jetdirect 175x 310x 380x 200m 250m 280m 610n 615n 680n P íručka správce Příručka správce Tato příručka je ve formátu PDF kompatibilním s programy pro čtení na obrazovce používané pro zobrazení těchto

Více

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

Tiskárny HP LaserJet P3005 Series

Tiskárny HP LaserJet P3005 Series Tiskárny HP LaserJet P3005 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

Příručka pro instalaci a konfiguraci. tiskové servery hp jetdirect *5969-8580* model 170x 5969-8580

Příručka pro instalaci a konfiguraci. tiskové servery hp jetdirect *5969-8580* model 170x 5969-8580 tiskové servery hp jetdirect Příručka pro instalaci a konfiguraci *5969-8580* 5969-8580 model 170x Příručka pro instalaci a konfiguraci Externí tiskový server HP Jetdirect 170X Copyright Hewlett-Packard

Více

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Verze 2.3 Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2006-2008 SHARP Corporation. All rights reserved. Rozmnožování, přizpůsobování nebo překládání bez předcházejícího

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

Příručka správy stolního počítače HP Business PC

Příručka správy stolního počítače HP Business PC Příručka správy stolního počítače HP Business PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Microsoft, Windows,

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Příručka k upgradu systému Windows NT Server 4.0

Příručka k upgradu systému Windows NT Server 4.0 Přechod ze systému Windows NT 4.0 Server na systém Windows Server 2003 Microsoft Corporation Publikováno: červenec 2003 Shrnutí Tato příručka by měla zákazníkům usnadnit přechod z prostředí systému Microsoft

Více

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka Červenec 2014 BI 2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox, Xerox a obrazová značka jsou registrované ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a dalších zemích. Phaser, CentreWare,

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

hp l1581a rozší ený p ípojný modul

hp l1581a rozší ený p ípojný modul hp l1581a rozší ený p ípojný modul uživatelská p íručka Inteligentní pøípojný modul 1 Poznámka Tato příručka a veškeré příklady v ní uvedené jsou poskytnuty tak, jak jsou a podléhají změnám bez předchozího

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Obsah 1. Co je to Themio/Loginet?... 3 2. Nároky na systém... 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu Themio/Loginet?...

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet P2015 Series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

LASERJET PRO CP1520 ŘADA BAREVNÝCH TISKÁREN. Uživatelská příručka

LASERJET PRO CP1520 ŘADA BAREVNÝCH TISKÁREN. Uživatelská příručka LASERJET PRO CP1520 ŘADA BAREVNÝCH TISKÁREN Uživatelská příručka Řada barevných tiskáren HP LaserJet Pro CP1520 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Microsoft, Windows a Windows

Více

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele p íručka uživatele tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele Autorská práva a licence Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Veškerá práva vyhrazena. Kromě případů vymezených autorskými zákony

Více

hp LaserJet 9000, 9000n, 9000dn a 9000hns Použití

hp LaserJet 9000, 9000n, 9000dn a 9000hns Použití hp LaserJet 9000, 9000n, 9000dn a 9000hns Použití Použitím tohoto elektronického dokumentu vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami smlouvy Autorská práva a licence. Copyright 2003 společnost Hewlett-Packard.

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODEM OBSAH INSTALACE SOFTWARE (DODANÉHO SE STROJEM) INSTALACE SOFTWARE (PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ) ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana............... 5 6 9 Prosím

Více

Print2PDF verze 9.1. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9.1. Příručka uživatele Print2PDF verze 9.1 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití hp LaserJet 1150 1300 1300n použití tiskárna hp LaserJet 1150 a tiskárna hp LaserJet 1300 series uživatelská příručka Informace o autorských právech Copyright společnost Hewlett-Packard 2003 Všechna práva

Více

Nastavení a řešení potíží s hardwarem

Nastavení a řešení potíží s hardwarem Nastavení a řešení potíží s hardwarem K A P I T O L A 5 6 5 Bez velké nadsázky lze říci, že žádné dva počítače nejsou úplně stejné. Základní desky, disky a řadiče, grafické a síťové adaptéry a periferie

Více