Předběžná konfigurace ovladačů HP Průvodce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předběžná konfigurace ovladačů HP Průvodce"

Transkript

1 Předběžná konfigurace ovladačů HP Průvodce

2

3 Průvodce předběžnou konfigurací ovladačů HP

4 Autorské právo a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu zakázány kromě případů, kdy to povoluje autorský zákon. Uvedené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Informace o ochranných známkách Microsoft a Windows jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft Corporation v USA. Windows Vista je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích/oblastech. Jediné záruky pro produkty a služby HP jsou výslovně uvedeny v prohlášeních o zárukách, které jsou dodávány současně s těmito produkty a službami. Žádný obsah nelze vykládat jako poskytnutí dodatečné záruky. Společnost HP nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby obsažené v tomto dokumentu. Edition 4, 04/2008

5 Obsah 1 Úvod 2 Přehled předběžné konfigurace ovladačů HP Získání ovladače... 3 Předběžná konfigurace ovladače... 3 Instalace a zavedení ovladače... 4 Dostupnost produktu pro různé ovladače Podpora různých tiskových prostředí Přímá instalace do pracovních stanic nebo tiskových serverů se systémem Windows... 6 Tisk pouhým zaměřením v systému Windows... 6 Tisk pouhým zaměřením v prostředí Novell... 7 Tisk pouhým zaměřením ze serveru HP Printer Server Appliance... 7 Terminálový server Windows Terminal Server... 7 Terminálový server Windows Terminal Server (funkce Printer Auto-Create na serveru Citrix Metaframe)... 7 Clusterový server Windows Cluster Server Nástroje Editor konfigurace ovladačů HP... 9 Modul plug-in pro konfiguraci ovladačů v aplikaci HP Web Jetadmin V Instalační software k produktům HP nástroj pro přizpůsobení/tichou instalaci Nástroj pro zavádění ovladačů HP Tisková fronta a správa tiskových ovladačů prostřednictvím nástroje Web Jetadmin V10.0 Úvod Přehled Požadavky podpory Vytvoření tiskové fronty Hromadná správa tiskových front Úprava tiskové fronty Odstranění tiskové fronty Správa ovladačů CSWW iii

6 iv CSWW

7 1 Úvod Průvodce předběžnou konfigurací ovladačů HP popisuje předběžnou konfiguraci ovladačů od společnosti Hewlett-Packard, nástroje sloužící k jejímu využití a tisková prostředí, ve kterých je lze použít. Obsahuje podrobný popis čtyř nástrojů pro použití předběžné konfigurace ovladačů od společnosti HP: editor konfigurace ovladačů HP, modul plug-in pro konfiguraci ovladačů v aplikaci HP Web Jetadmin V8.1, nástroj instalátoru HP pro přizpůsobení a tichou instalaci, nástroj pro zavádění ovladačů HP. Předběžná konfigurace ovladačů HP je řešení založené na softwarové architektuře a sadě nástrojů, které mohou správci informačních technologií (IT) ve firmách používat k předběžné konfiguraci nastavení tisku a zařízení v ovladačích tiskáren Hewlett-Packard před instalací ovladačů do síťového prostředí. To je možné například v situaci, kdy si určitá společnost zakoupila několik tiskáren HP Color LaserJet, které má sdílet několik pracovních skupin. Vedení firmy si za účelem snížení nákladů na tisk přeje, aby byl výchozím nastavením pro všechny tiskové fronty oboustranný (duplexní) tisk. Další úspory nákladů chce dosáhnout tím, že některé skupiny uživatelů budou mít omezené možnosti barevného tisku. Díky tomu se sníží spotřeba toneru. V síti je zapojeno několik různých tiskových serverů a každý z nich má k dispozici jednu nebo více tiskových front k novým zařízením. Někteří uživatelé mohou tisknout na nových tiskárnách přímo ze sítě, ale oddělení IT chce na tyto tiskové fronty uplatnit stejnou konfiguraci ovladačů. Dříve by bylo nutné takovéto tiskárny nainstalovat na každý tiskový server a pak je ručně nakonfigurovat na požadované nastavení. Tiskárny by také musely být ručně nakonfigurovány pro každou pracovní stanici s přímým tiskem podle požadovaného nastavení. Díky technologii předběžné konfigurace od společnosti Hewlett-Packard lze tento proces značně zjednodušit. Následující příklady vysvětlují, jak mohou být nástroje předběžné konfigurace využity v různých firemních prostředích: Pokud firma používá aplikaci HP Web Jetadmin V8.1 nebo V10.0, mohou být její funkce pro správu tiskových front využity k předběžné konfiguraci a vytvoření tiskové fronty na každém tiskovém serveru systému Windows v jediném kroku. Konfiguraci lze uložit a použít při pozdějším zavádění stejného produktu (bez ohledu na to, jaký konkrétní ovladač bude pro tento produkt použit). Každý tiskový server pak může poskytovat správně nakonfigurované ovladače všem klientům se systémem Windows. Aplikaci HP Web Jetadmin V8.1 lze také nainstalovat přímo do pracovních stanic. Pokud si firma vyvinula vlastní proces zavádění tiskáren a ovladačů, je možné sadu pro předběžnou konfiguraci ovladačů využít ke správnému nastavení ovladače ještě dříve, než se ovladač do tohoto procesu zapojí. Po konfiguraci ovladače bude každé další zavádění ovladače prováděno podle stejného nastavení. Pokud firma používá tiskové servery od společností Novell nebo Hewlett-Packard, může předběžnou konfiguraci ovladačů HP použít ještě před nahráním ovladačů na servery. Tím zajistí, aby klienti při připojování ke sdíleným tiskovým frontám používali správně nakonfigurované ovladače. CSWW 1

8 Pokud si firma přeje tichý spustitelný soubor, který mohou uživatelé spustit pro vytvoření tiskáren na svých pracovních stanicích, je možné využít nástroj instalátoru HP pro přizpůsobení a s jeho pomocí vytvořit tichý spustitelný soubor obsahující předběžně konfigurované ovladače. Když firma používá tiskové servery nebo pracovní stanice se systémem Windows, může být k předběžné konfiguraci nainstalovaných ovladačů použit kterýkoli ze čtyř nástrojů. Aplikace Web Jetadmin V8.1 nebo V10.0 i nástroj instalátoru HP pro přizpůsobení mají schopnost tiskárny nakonfigurovat i nainstalovat. Editor konfigurace ovladačů HP může pouze upravit ovladač tak, aby při instalaci (jakoukoli metodou) obsahoval specifikované nastavení. 2 Kapitola 1 Úvod CSWW

9 2 Přehled předběžné konfigurace ovladačů HP Správci sítě mohou řešení předběžné konfigurace ovladačů HP využít k předběžné instalaci ovladače tiskárny před tím, než jej zavedou a nainstalují do provozního prostředí. Tento postup je velmi přínosný při konfiguraci ovladačů tiskáren pro větší počet pracovních stanic nebo tiskových serverů, jejichž tiskové fronty mají stejnou konfiguraci. Lze nakonfigurovat dva typy funkcí: doplňky tiskáren a nastavení funkcí ovladače. Konfigurace ovladače bude přizpůsobena hardwaru tiskárny, takže ovladač umožní správný přístup ke všem doplňkům tiskárny (například k duplexním jednotkám, doplňkovým vstupním či výstupním zásobníkům tiskárny). Lze také upravit nastavení většiny funkcí ovladače. Proces předběžné konfigurace se skládá ze tří kroků: získání ovladače, předběžná konfigurace ovladače, instalace a zavedení ovladače. Tyto kroky lze provést různými způsoby v závislosti na nástroji, který je použit k nadefinování konfigurace. Získání ovladače Způsoby, jimiž lze software získat: získání samotných ovladačů z disku CD-ROM dodaného společně s tiskárnou, stažení ovladačů z webové stránky společnosti Hewlett-Packard, použití ovladačů, které má již organizace k dispozici (například ovladač, který byl v interním testování certifikován pro použití v určité firmě). Předběžná konfigurace ovladače Proces konfigurace ovladačů a jiného softwaru se provádí před samotnou instalací. Díky tomu stačí ovladač nakonfigurovat pouze jednou a pak jej lze nainstalovat na jakýkoli počet serverů nebo klientských zařízení. Formát souborů Informace o konfiguraci ovladačů jsou uloženy v malém konfiguračním souboru. Tento soubor je oddělen od standardních souborů ovladače (knihovny DLL, sloužící k vytvoření a zobrazení uživatelského rozhraní). Informace o konfiguraci ovladačů jsou sice uchovány v samostatném souboru, avšak tento soubor je obsažen v balíčku ovladače a je na něj odkazováno v souboru.inf ovladače. Do procesu konfigurace patří i přečtení informací o výchozím nastavení v tomto souboru. Správce pak může zvolit nové výchozí nastavení existujících funkcí. Soubor je poté uložen a použit při instalaci příslušného ovladače. Konfigurační soubor je ve formátu XML. Tento soubor obsahuje seznam funkcí a dostupných možností pro určitý produkt. Soubor má specifickou strukturu a jedním z úkolů předběžné konfigurace ovladačů HP je tuto strukturu udržovat. Předběžná konfigurace ovladačů HP udržuje konzistenci konfiguračního CSWW Získání ovladače 3

10 souboru pomocí dynamické kontroly omezení. Před nastavením určité hodnoty program určí, zda je navrhované nastavení platné v rámci předem určených omezení, která byla stanovena při výrobě daného zařízení. Díky zachování správné struktury konfiguračního souboru také program zajistí konzistenci. Zařízení, které informace o konfiguraci používá, tuto strukturu předpokládá, a proto je třeba ji přesně dodržovat. Konfigurační soubor má příponu.cfg. Většinou se nachází ve zkomprimované podobě v balíčku ovladače dodaném společně s ovladačem, takže není možné jej upravit jinak, než pomocí speciálně vytvořeného nástroje. Když se k provedení předběžné konfigurace ovladače použije některý z nástrojů HP, upraví se obsah souboru.cfg tak, aby odrážel zvolené nastavení. Toto nastavení pak bude výchozím nastavením pro všechny tiskárny používající předem nakonfigurovaný ovladač. Uzamykatelné funkce Vývojáři každého produktu určují skupinu funkcí, kterou lze konfigurovat, ale obecně platí, že jsou podporovány všechny funkce ovladače. To znamená, že před provedením instalace lze upravit nastavení zařízení (například volba zdroje papíru nebo jednotka pro oboustranný tisk) i předvolby tisku (například výchozí zdroj papíru a výchozí výstupní zásobník). Pokud si správce IT přeje mít větší kontrolu nad způsobem používání kompatibilních zařízení, může také nastavení mnohých funkcí uzamknout v určitém stavu. Tato nastavení jsou uzamykatelná : Omezení Print on Both Sides (Duplex) (Oboustranný tisk) Print in Grayscale (Černobílý tisk) Media Type (Typ média) Paper Source (Zdroj papíru) Output Bin (Výstupní zásobník) Soubor.CFG zabrání použití neplatné konfigurace při instalaci ovladače tím, že určí platný vztah mezi jednotlivými nastaveními obsaženými v tomto souboru. Soubor.CFG například zakáže nastavení typu média na hodnotu Transparency (Fólie), když je zvolena hodnota Print on Both Sides (Oboustranný tisk). Tento zákaz poskytuje jistotu, že když je ovladač nainstalován, dokáže úspěšně začlenit tato nastavení do svého vnitřního formátu nastavení. Použití konfigurace Při instalaci předem nakonfigurovaného ovladače se nastavení obsažená v upraveném souboru.cfg použijí ve vlastním vnitřním formátu nastavení ovladače. Po dokončení instalace je výchozí nastavení tiskárny stejné jako nastavení zvolené v souboru.cfg. Od této chvíle se tiskárna i ovladač dají nastavovat stejně jako v případě jakékoli jiné tiskárny. Uživatelé mohou upravovat nastavení tiskárny ve složce Tiskárny a upravovat tiskové úlohy v různých aplikacích. Pokud správce IT vytvoří a nainstaluje dva balíčky ovladače s odlišnou konfigurací, může pak instalovat libovolný počet tiskáren za použití různě nakonfigurovaných verzí téhož ovladače. Instalace a zavedení ovladače Proces zavedení a instalace softwaru ovladače se v různých organizacích liší. Některé společnosti konfiguraci softwaru klientských zařízení a serverů pečlivě kontrolují, v jiných je však distribuční síť softwaru méně formální a neřídí ji centralizované oddělení IT. Předběžná konfigurace ovladačů HP však má být použitelná v mnoha různých výpočetních prostředích, a proto je třeba, aby byla v souladu se standardními metodami zavádění a instalace, které firmy používají. To znamená, že řešení předběžné konfigurace ovladačů HP musí být kompatibilní se všemi instalačními procesy, které využívají aplikační programová rozhraní (rozhraní API) určená společností Microsoft pro instalaci ovladačů a tiskáren. 4 Kapitola 2 Přehled předběžné konfigurace ovladačů HP CSWW

11 Dostupnost produktu pro různé ovladače Funkce předběžné konfigurace ovladače je dostupná pro všechny tiskárny HP LaserJet a Business InkJet na trhu. Ovladače PCL5, PCL6, samostatný ovladač PS a ovladače UPD jsou kompatibilní s operačními systémy Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 a Windows Vista. CSWW Dostupnost produktu pro různé ovladače 5

12 3 Podpora různých tiskových prostředí Společnost Hewlett-Packard podnikla mnohá opatření pro zajištění kompatibility konfigurace ovladačů s nejběžnějšími tiskovými prostředími ve firmách. Tato kapitola obsahuje podrobné informace o konkrétních požadavcích na pracovní procesy, které tato prostředí kladou, a také o různých omezeních předběžné konfigurace, která mohou z těchto požadavků vyplývat. Přímá instalace do pracovních stanic nebo tiskových serverů se systémem Windows Přímá instalace se běžně používá při přidávání tiskárny do pracovní stanice nebo tiskového serveru se systémem Windows. Lze při ní použít téměř jakoukoli metodu instalace (například Průvodce přidáním tiskárny, nástroj instalátoru HP pro přizpůsobení, aplikace HP Web Jetadmin V8.1 nebo V10.0 nebo jiné standardní instalační programy). Jestliže byl ovladač instalované tiskárny předběžně nakonfigurován pomocí jednoho z nástrojů popsaných v tomto dokumentu a metoda instalace odpovídá standardnímu procesu přidání tiskárny určenému společností Microsoft, bude tiskárna po dokončení instalace obsahovat určené nastavení. Tisk pouhým zaměřením v systému Windows Pravé připojení V prostředí systému Windows jsou po instalaci předem nakonfigurovaného ovladače na straně serveru uložena nastavení tak, aby je všechna klientská zařízení obdržela, jakmile se k serveru připojí. Všechna nastavení na straně serveru jsou klientským zařízením dodávána. Scénáře konfigurace tisku pouhým zaměřením v prostředí Windows Následující tabulka obsahuje různé scénáře konfigurace mezi klientem a serverem pro prostředí tisku pouhým zaměřením v systému Windows. Tabulka 3-1 Prostředí s pravým a nepravým připojením Server Klient Konfigurace vlastností tiskárny Konfigurace předvoleb tiskárny Windows 2000 Windows 2000 Ano Ano Windows XP Ano Ano Windows Server 2003 Windows 2000 Ano Ano Windows XP Ano Ano Windows Server 2008 Windows 2000 Ano Ano Windows XP Ano Ano Windows Vista Windows 2000 Ano Ano Windows XP Ano Ano 6 Kapitola 3 Podpora různých tiskových prostředí CSWW

13 Tisk pouhým zaměřením v prostředí Novell V prostředí Novell existují tři hlavní kategorie předběžné konfigurace: služby NetWare Directory Services (NDS), řešení ZenWorks, služby Novell Distributed Print Services (NDPS). V případě služeb NDS a řešení ZenWorks je pro každý produkt k dispozici nejvýše jedna definice předběžné konfigurace (tedy jedna definice předběžné konfigurace pro každý model tiskárny HP). Je tomu tak proto, že systém Novell ukládá všechny dodávané ovladače tiskáren do jednoho fyzického adresáře na serveru. Při předběžné konfiguraci ovladače se informace o konfiguraci všech ovladačů daného produktu ukládají do souboru s jedním názvem, takže je tento soubor přenosný a konzistentní pro všechny ovladače daného produktu. Z toho důvodu je možné uložit najednou pouze jednu konfiguraci. V případě tiskáren se službami NDPS může být na serveru uloženo několik variant stejného ovladače s různými údaji o předběžné konfiguraci. Tyto zdroje se pak mohou spojit s příslušnými tiskovými frontami NDPS a mohou být dodány příslušným klientským zařízením pro tisk. Pokud je nutné na serveru uložit více konfigurací stejného modelu ovladače (například ovladače HP LaserJet 4200 PCL6 pro systém Windows 2000), nástroj Novell Resource Manager opatří nové varianty ovladače různými názvy. Podrobné pokyny pro přidávání ovladačů tímto způsobem najdete v dokumentaci společnosti Novell. Bez ohledu na typ tiskové fronty jsou při používání konfigurací nastavených na serveru podporovány všechny klientské platformy systému Windows. Tisk pouhým zaměřením ze serveru HP Printer Server Appliance Server HP Printer Server Appliance (PSA) poskytuje pouze neúplnou podporu předběžně nakonfigurovaných ovladačů. Zařízení PSA se omezuje pouze na případy, kdy se jediná verze ovladače a s ní související informace o nastavení nachází na serveru v jakémkoli okamžiku. To znamená, že pro každý ovladač je možné uložit pouze jednu předběžnou konfiguraci. Terminálový server Windows Terminal Server Předběžná konfigurace ovladačů je podporována v prostředí Windows Terminal Server pro operační systémy Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 a Windows Vista. Po instalaci předem nakonfigurovaného ovladače na server obdrží tuto konfiguraci všechna klientská zařízení, jakmile se k serveru připojí. Jedinou nevýhodou tohoto scénáře je skutečnost, že v průběhu přidávání dalších tiskáren musí správce serveru pracovat přímo na serveru, nikoli v terminálové relaci. Příčinou je infrastruktura modelu DCOM (Distributed Component Object Model) v prostředí serveru Windows Terminal Server. Terminálový server Windows Terminal Server (funkce Printer Auto-Create na serveru Citrix Metaframe) Server Citrix Metaframe umožní pracovní stanici, na níž je spuštěn terminálový klient serveru, nainstalovat místní tiskárnu a získat k ní přístup v rámci terminálové relace. Díky tomu mohou uživatelé terminálu používat místně definované tiskárny, i když pracují v terminálové relaci. Tato funkce se nazývá Printer Auto-Create, protože prostředí Citrix vytvoří pro tiskárny, které jsou dynamicky nainstalovány na terminálové pracovní stanici, tiskárnu na straně serveru (tehdy, když se uživatel během terminálové CSWW Tisk pouhým zaměřením v prostředí Novell 7

14 relace přihlásí k serveru). Klientská pracovní stanice i server musí mít pro tiskárnu na straně klienta nainstalován stejný ovladač. Pokud je ovladač nainstalovaný do klientské pracovní stanice předběžně nakonfigurován, jeho nastavení bude při spuštění terminálové relace použito pro tiskárnu na straně serveru. POZNÁMKA: Tuto funkci umožňují pouze servery Metaframe 1.8 a novější, spuštěné v prostředí Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008, Windows Vista a Windows XP Terminal Server. Clusterový server Windows Cluster Server Prostředí serverů Windows Cluster Server nepodporuje předběžnou konfiguraci ovladačů. 8 Kapitola 3 Podpora různých tiskových prostředí CSWW

15 4 Nástroje Proces předběžné konfigurace ovladačů je prováděn pomocí čtyř softwarových aplikací. Všechny čtyři aplikace používají při práci se souborem.cfg stejné základní ovládací prvky uživatelského rozhraní, ale každá je jinak uzpůsobena. Buď podporuje stanovené procesy při instalaci tiskárny, nebo nechává zavedení a instalaci ovladače zcela na rozhodnutí uživatele. Těmito softwarovými aplikacemi jsou: editor konfigurace ovladačů HP, samostatný nástroj pro prostředí s operačním systémem Windows, modul plug-in pro konfiguraci ovladačů v aplikaci HP Web Jetadmin V8.1 (webový nástroj), nástroj instalátoru HP pro přizpůsobení a tichou instalaci, nástroj pro zavádění ovladačů HP. POZNÁMKA: Soubory.CFG by se měly upravovat pouze pomocí dodaných nástrojů pro úpravu. Ruční úprava kódu XML může mít za následek vytvoření neplatného kódu XML nebo nekompatibilní nastavení v rámci souboru. Editor konfigurace ovladačů HP Popis Editor konfigurace ovladačů HP je malá aplikace systému Windows, která slouží k úpravě konfiguračního souboru určitého ovladače. Konfigurační soubor řídí nastavení ovladače a uplatní se při instalaci ovladače. Editor konfigurace ovladačů HP neřídí žádnou fázi zavádění nebo instalace ovladače. Provádí pouze úpravy a opětovné uložení konfiguračního souboru do stejného adresáře ovladače, v němž byl soubor otevřen. Editor konfigurace ovladačů HP je určen pro použití v prostředích, která mají stanovený proces zavádění ovladačů nebo kde není základem serverové platformy systém Windows. Představuje nejvhodnější řešení předběžné konfigurace tisku pouhým zaměřením v prostředích Novell či PSA. Přístup a instalace Editor konfigurace ovladačů HP lze stáhnout z webových stránek hp.com na následující adrese URL: Zkomprimovaný balíček lze po stažení rozbalit v místním či síťovém adresáři. Není nutné provádět žádný formální instalační proces. Jakmile se balíček rozbalí, může se ihned spustit. Aplikaci lze spustit poklepáním na soubor HPBCFGAP.EXE v cílovém adresáři. Tato aplikace sdílí funkce a uživatelské rozhraní s nástrojem pro přizpůsobení a webovými verzemi řešení předběžné konfigurace ovladačů HP. Postup Chcete-li použít editor konfigurace ovladačů HP, konfigurovaný ovladač (ovladače) se musí nalézat ve standardním balíčku s ovladači se souborem.inf od společnosti HP (dodaném na disku CD-ROM společně s produktem nebo staženém z webové stránky společnosti HP). Ovladač (ovladače) musí být uložen v umístění, kam má uživatel nástroje povolení zapisovat. Ovladač také musí podporovat funkci CSWW Editor konfigurace ovladačů HP 9

16 předběžné konfigurace ovladače. Pokud nástroj prochází adresář ovladače, v němž se nenachází žádný soubor s příponou.cfg nebo.cfm, nelze provést předběžnou konfiguraci ovladače. 1. Spusťte soubor HPBCFGAP.EXE v adresáři pro stahování Editor konfigurace ovladačů HP lze spustit poklepáním na soubor HPBCFGAP.EXE. 10 Kapitola 4 Nástroje CSWW

17 2. Zobrazí se dialogové okno Information (Informace). Obrázek 4-1 Dialogové okno Information (Informace) Toto dialogové okno varuje uživatele, že v závislosti na způsobu instalace ovladače se může zobrazit upozornění týkající se digitálního podpisu od laboratoří Windows Hardware Quality Labs (WHQL). Soubor.CFG dodávaný společně s ovladači tvoří součást balíčku se souborem.inf (a je v souboru.inf zaznamenán jako závislý soubor ovladače), a jeho úprava tedy způsobí neplatnost digitálního podpisu, který společnost Microsoft připojuje po certifikaci ovladače laboratořemi WHQL. POZNÁMKA: Zobrazení upozornění od laboratoří WHQL týkajícího se digitálního podpisu lze zamezit tím, že se konfigurační soubor ovladače uloží ve formátu Modified Config File (.CFM) do stejného adresáře jako soubory ovladače. Upozornění od společnosti Microsoft, které se objeví v průběhu instalace, se zobrazí v dialogovém okně Digital Signature Not Found (Digitální podpis nenalezen). Obrázek 4-2 Dialogové okno Digital Signature Not Found (Digitální podpis nenalezen) CSWW Editor konfigurace ovladačů HP 11

18 3. Otevřete konfigurační soubor a upravte jej dle svých požadavků. Konfigurační soubor může mít příponu.cfg nebo.cfm. Soubor.CFG je standardní konfigurační soubor, který tvoří součást instalačního balíčku ovladače. Soubor.CFM je zvláštní soubor, který lze použít při konfiguraci ovladače, aniž by se zobrazilo upozornění od laboratoří WHQL týkající se digitálního podpisu. Soubor.CFM není součástí ovladače a nemůže být nainstalován jako součást standardní síťové instalace. Uživatelské rozhraní se skládá ze dvou karet: Device Settings (Nastavení zařízení) a Printing Preferences (Předvolby tisku). Karta Device Settings (Nastavení zařízení) Možnosti nastavení na kartě Device Settings (Nastavení zařízení) (Obrázek 4-3 Karta Device Settings (Nastavení zařízení) na stránce 12) se vztahují k nainstalovanému hardwarovému zařízení. Použití některých funkcí na kartě Printing Preferences (Předvolby tisku) závisí na nainstalovaném hardwarovém příslušenství. Bundle Selection (Výběr balíčku) V poli Bundle Selection (Výběr balíčku) se zobrazuje seznam různých hardwarových sestav dostupných pro určitý produkt. Při provedení změn se nastavení jednotlivých položek změní tak, aby odpovídalo obsahu sestavy. Obrázek 4-3 Karta Device Settings (Nastavení zařízení) Karta Printing Preferences (Předvolby tisku) 12 Kapitola 4 Nástroje CSWW

19 Možnosti nastavení na kartě Printing Preferences (Předvolby tisku) se vztahují ke skutečnému formátování dokumentů připravených k tisku. Úprava nastavení funkcí bude mít za následek změnu výchozího chování ovladače. Pokud se například možnost Media Type (Typ média) nastaví na hodnotu Letterhead (Hlavičkový papír), bude výchozím nastavením každé tiskové úlohy tisk na hlavičkový papír. Uživatelé mohou toto nastavení měnit při tisku jednotlivých dokumentů nebo pro jednotlivé tiskárny. Obrázek 4-4 Karta Printing Preferences (Předvolby tisku) Uzamknutí funkcí Řešení předběžné konfigurace ovladačů HP nabízí možnost uzamknout nastavení pěti funkcí: Print on Both Sides (Duplex) (Oboustranný tisk) Print in Grayscale (Černobílý tisk) Media Type (Typ média) Paper Source (Zdroj papíru) Output Bin (Výstupní zásobník) Když je určitá funkce uzamčena, mohou uživatelé použít pouze vybranou výchozí možnost. Na výše uvedeném obrázku (Obrázek 4-4 Karta Printing Preferences (Předvolby tisku) na stránce 13) je nastavení funkce Print on Both Sides (Duplex) (Oboustranný tisk) uzamčeno na hodnotě True (Pravda). V uživatelském rozhraní se vedle nastavení funkce zobrazí ikona zámku. Uzamknutí funkce způsobí, že uživatelé nebudou moci z tohoto ovladače tisknout pouze CSWW Editor konfigurace ovladačů HP 13

20 jednostranně. Pokud je ovladač nainstalován na serveru, klientské počítače připojující se k této tiskárně také nebudou moci používat jednostranný tisk. Omezení Soubor s příponou.cfg nebo.cfm obsahuje stejná omezení jako ovladač. Pokud se uživatel editoru konfigurace ovladačů HP pokusí nastavit funkce na neplatnou kombinaci, zobrazí se dialogové okno s upozorněním a funkce, jejíž úprava měla za následek zobrazení upozornění, se navrátí do původního stavu. Když se například možnost Media Type (Typ média) nastaví na hodnotu Transparency (Fólie) a zároveň je u funkce Print on Both Sides (Duplex) (Oboustranný tisk) vybrána hodnota True (Pravda), zobrazí se dialogové okno Invalid Selection (Neplatný výběr). Obrázek 4-5 Invalid Selection (Neplatný výběr) oboustranný tisk na fólie 4. Uložte změněný konfigurační soubor a umístěte jej zpět do adresáře ovladače. Pokud byl soubor otevřen z adresáře ovladače, stačí jen klepnout na možnost File (Soubor) > Save (Uložit). V opačném případě klepněte na možnost File (Soubor) > Save As (Uložit jako) a v adresáři ovladače najděte umístění, kam soubor uložíte. Zobrazení upozornění od laboratoří WHQL týkajícího se digitálního podpisu během instalace lze zamezit tím, že se konfigurační soubor ovladače uloží ve formátu.cfm klepnutím na možnost File (Soubor) > Save As (Uložit jako) CFM. Soubor.CFM se vytvoří ve stejném adresáři jako původní konfigurační soubor (.CFG). POZNÁMKA: Pokud vytvoříte soubor.cfm, je třeba jej ručně zkopírovat do instalačního adresáře ovladače. Při normální instalaci ovladače se tento soubor nezavádí. Po uložení souboru je balíček ovladače připraven k instalaci s novým nastavením. 5. Nainstalujte ovladač a libovolným způsobem vytvořte tiskárnu. Předběžná konfigurace ovladače s použitím upraveného souboru.cfg je kompatibilní s jakoukoli metodou instalace, která vychází z postupů při instalaci tiskárny zveřejněných společností Microsoft. Podrobnosti o zveřejněných metodách jsou k dispozici v dokumentaci na webových stránkách Microsoft Developer Network. Všechny komerčně dostupné metody instalace, včetně dodávání ovladačů ze serverů Novell a Samba, se těmito pokyny řídí. Další informace najdete na webových stránkách Microsoft Developer Network na adrese default.asp Předběžná konfigurace ovladačů s použitím souboru.cfm není kompatibilní s žádnou metodou vzdálené instalace. Soubor.CFM je třeba ručně zkopírovat do instalačního adresáře ovladače na místním zařízení, aby se změny projevily. POZNÁMKA: Pokud se v instalačním adresáři ovladače nachází soubor.cfg i.cfm, soubor.cfm má při instalaci ovladače tiskárny přednost. 14 Kapitola 4 Nástroje CSWW

21 6. Zavřete editor konfigurace ovladačů HP. 7. Nainstalujte ovladač na server nebo pracovní stanici. V této chvíli lze ovladač nainstalovat na pracovní stanici se systémem Windows nebo na server pro tisk pouhým zaměřením (servery Windows, Novell nebo HP Printer Server Appliance). Výchozí nastavení všech tiskových front se změní na nastavení zvolené v aplikaci pro úpravu konfigurace ovladače. Všechny uzamknuté funkce budou všem uživatelům uzamčeny, bez ohledu na to, jak tito uživatelé získávají k ovladači přístup (prostřednictvím serveru nebo klienta). Kopírování souboru.cfm do adresáře ovladače Než bude možné soubor.cfm používat, je třeba jej zkopírovat do adresáře ovladače tiskárny v systému Windows místního zařízení. Soubor lze zkopírovat ručně nebo prostřednictvím nástroje copyconfig.exe. V 32bitových systémech Windows 2000, Windows XP a Windows 2003 Server se adresář ovladače nachází v tomto umístění: %systemroot%\system32\spool\drivers\w32x86\3 V 64bitových systémech Intel a AMD se adresář ovladače nachází v tomto umístění: %systemroot%\system32\spool\drivers\x64\3 1. Najděte soubor copyconfig.exe v adresáři, kde se nachází aplikace editor konfigurace ovladačů, a poklepejte na něj. 2. Klepněte na možnost Browse (Procházet) a najděte soubor.cfm. 3. Klepněte na tlačítko Copy (Kopírovat). Soubor se zkopíruje do adresáře ovladače tiskárny v systému Windows. 4. Pro zkopírování všech požadovaných souborů.cfm opakujte kroky 2 a 3. Soubor.CFM lze do instalačního adresáře ovladače zkopírovat před instalací ovladače i po ní. Po zkopírování souboru.cfm má tento soubor přednost před jakýmkoli jiným souborem.cfg příslušného ovladače. Při provádění úprav v konfiguraci ovladače se ujistěte, že upravujete soubor.cfm, nikoli soubor.cfg. Modul plug-in pro konfiguraci ovladačů v aplikaci HP Web Jetadmin V8.1 HP Web Jetadmin V8.1 je aplikace pro tvorbu tiskových front, kterou lze využít pro vytváření tiskáren na jakémkoli serveru či pracovní stanici s operačním systémem Windows 2000, Windows 2003 nebo Windows XP. Modul plug-in pro konfiguraci ovladačů přidá do stávajícího procesu tvorby tiskových front v aplikaci HP Web Jetadmin V8.1 několik oken. Ovladače, které se k frontám instalují, lze během tohoto procesu přizpůsobit. Správci IT také mohou tento modul plug-in využít ke správě konfigurací jednotlivých tiskových front, díky němu je totiž možné tyto konfigurace uložit pod určitým názvem a použít je při dalších instalacích. Některé funkce modulu plug-in pro konfiguraci ovladačů v aplikaci HP Web Jetadmin V8.1 používají technologii ActiveX (digitálně podepsané a certifikované ovládací prvky ActiveX). Je proto nutné, aby zabezpečení prohlížeče v klientském zařízení povolovalo příjem obsahu ActiveX od třetích stran. Tento modul plug-in lze použít pouze v prohlížečích Internet Explorer. Přístup a instalace Modul plug-in pro konfiguraci ovladačů v aplikaci HP Web Jetadmin V8.1 je součástí aktualizace produktu Web Jetadmin > dialogové okno Průvodce instalací. Po vybrání modulu plug-in pro CSWW Modul plug-in pro konfiguraci ovladačů v aplikaci HP Web Jetadmin V8.1 15

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pokud používáte odlišný operační systém nebo architekturu serveru a klienta, připojení nemusí pracovat správně pokud použijete postupy popsané

Více

Stručný průvodce instalací. TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M

Stručný průvodce instalací. TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M Stručný průvodce instalací TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M 1 Tento Stručný průvodce instalací vás provede procesem instalace hardwaru a softwaru na Windows 2000 a

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a záruka 2007 Copyright Hewlett-Packard

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...5 Automatická aktivace

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM

Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM Nero AG Informace o autorských právech a ochranných známkách Tato stručná příručka i celý její obsah jsou chráněny autorským právem a jsou majetkem společnosti

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Postupujte krok po kroku podle postupu popsaného níže, aby se USB skener nainstaloval správně. Krok 1. Připojení skeneru k počítači 1. Připojte

Více

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 16. listopadu 2015 Obsah 3 Obsah Fiery Driver Configurator...5 Systémové požadavky...5

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM OBSAH O SOFTWARE PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana..................... 1 3

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. 1 Disky, adresáře (složky) a soubory Disky Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. A:, B: C:, D:, E:, F: až Z: - označení disketových mechanik - ostatní disky

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

INSTALACE ČTEČKY ČIPOVÝCH KARET GEMALTO IDBRIDGE CT30 A K30

INSTALACE ČTEČKY ČIPOVÝCH KARET GEMALTO IDBRIDGE CT30 A K30 INSTALACE ČTEČKY ČIPOVÝCH KARET GEMALTO IDBRIDGE CT30 A K30 Pro správnou funkčnost ProID+ je třeba mít k počítači připojenou čtečku čipových karet a ve čtečce vloženou kartu. S ProID+ jsou běžně dodávané

Více

Instalace. Návod na instalaci a licencování ESI[tronic] 2.0. 1. Spuštění instalace z DVD ESI[tronic] 2.0 DVD 1 - soubor Setup.exe. 4.

Instalace. Návod na instalaci a licencování ESI[tronic] 2.0. 1. Spuštění instalace z DVD ESI[tronic] 2.0 DVD 1 - soubor Setup.exe. 4. Instalace 1. Spuštění instalace z DVD ESI[tronic] 2.0 DVD 1 - soubor Setup.exe 2. Volba jazyka 4. Volba země 3. Povolení migrace 5. Odsouhlasení licence Jen při první instalaci na PC, kde je již nainstalován

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Kompletní instalace (serverová část) str. 03 Aktivace produktu první spuštění str. 10 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Tisk CES. Obsahuje software Fiery

Tisk CES. Obsahuje software Fiery Obsahuje software Fiery Před spuštěním zařízení si přečtěte tuto příručku. Po přečtení příručku uložte na bezpečném místě, abyste ji měli v budoucnu k dispozici. CES 2014 Electronics For Imaging. Informace

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Uživatelská příručka (c) Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

OBSAH. Stránka 1 z 11 INSTALACE THINPRINT RDP V POČÍTAČI KLIENTA STAŽENÁ Z WEBU WWW.PREMIER.CZ... 2

OBSAH. Stránka 1 z 11 INSTALACE THINPRINT RDP V POČÍTAČI KLIENTA STAŽENÁ Z WEBU WWW.PREMIER.CZ... 2 Stránka 1 z 11 OBSAH INSTALACE THINPRINT RDP V POČÍTAČI KLIENTA STAŽENÁ Z WEBU WWW.PREMIER.CZ... 2 INSTALACE THINPRINT RDP V POČÍTAČI KLIENTA S 64BIT. OPERAČNÍM SYSTÉMEM... 6 DALŠÍ NASTAVENÍ (SPOLEČNÁ

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA Vážený zákazníku, máte k dispozici médium, s jehož pomocí můžete na svém systému zprovoznit funkce čipové karty ProID+. Pro správnou funkčnost

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ)

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) Pro správný provoz programu na OS MS VISTA a WIN7 je po nainstalování programu nutno provést, případně

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Tento dokument byl kompletně napsán, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu dosystem - EduBase naleznete na www.dosli.cz. VARIACE

Více

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE MODEL MX-NB SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM Volitelný sít ový modul (MX-NB) umožňuje používat stroj jako sít ovou tiskárnu a jako sít ový skener. Tento návod používá pro digitální multifunkční systém

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete detailněji pracovat se Správcem zařízení a nastavením ovladačů zařízení hardware. Správce zařízení S tímto

Více

Sharpdesk Informační příručka

Sharpdesk Informační příručka Sharpdesk Informační příručka Tento manuál si pečlivě uchovejte, protože informace uvedené níže jsou velmi důležité. Výrobní čísla Sharpdesk Tento výrobek může být nainstalován na počtu počítačů, který

Více

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Wireless / Fast Ethernet Print Server Series Quick Installation Guide Version 2.1 Multi-Languages Content Table English......02 Nederlands...16 Deutsch.... 30 Français... 44 Polski... 59 Italiano...73

Více