Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce a hospodaření za rok 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2006-2007 a hospodaření za rok 2006"

Transkript

1 1 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce a hospodaření za rok 2006 Tato zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s 7 vyhlášky MŠMT ČR č.15/2004, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a se zákonem č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů. Zpráva je veřejně přístupná je uložena u ředitele školy a na webových stránkách školy OBSAH 1. základní údaje o škole 1.1. charakteristika školy 1.2. zřizovatel 1.3. změny zakládající listiny 1.4. složení řídících orgánů 1.5. údaje o vedení školy 1.6. adresa pro dálkový přístup 1.7. údaje o školské radě) 2. přehled oborů vzdělání 3. přehled pracovníků školy 4. údaje o přijímacím řízení školy 5. údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. údaje o výsledcích závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek 7. údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 10. základní údaje o hospodaření školy výkaz zisků a ztráty k rozvaha k příloha k účetní závěrce k stanovisko auditora

2 2 Název školy: Střední odborné učiliště Sedlčany o.p.s. Adresa školy: Zřizovatel: Správní rada: Dozorčí rada: Vedení školy: Na Červeném Hrádku 766, Sedlčany Profes Sedlčany-družstvo, IČO , Na Červeném Hrádku 763, Sedlčany, PSČ Libuše Michálková předseda správní rady Marie Štemberková Ing. Karel Hocke Mgr. Pavel Pína předseda dozorčí rady Mgr. Stanislav Urban Ing. Jiří Barták ředitel: Mgr. Josef Nádvorník zástupce ředitele pro odborný výcvik: Bc. Jaroslav Jarůšek zástupce ředitele pro teoretické vyučování: Ing.Miroslav Bouma Marie Novotná administrativní pracovnice Rada školy: Martin Liška předseda rady školy Marie Štemberková Marie Novotná Ivana Soukupová Ing. Pavel Staněk Stanislav Šťástka Kontakty umožňující dálkový přístup: tel.: , fax:

3 3 Charakteristika školy Střední odborné učiliště Sedlčany o.p.s. je střední škola zaměřená na přípravu absolventů základních škol v učebních oborech v denní formě studia. Předmětem činnosti školy je také příprava absolventů tříletých učebních oborů v nástavbovém studiu v denní a dálkové formě. Přehled oborů vzdělání Učební obory středního odborného učiliště Kód oboru Název oboru Počet žáků v přípravě ( k ) H/001 Automechanik H/001 Zámečník H/001 Instalatér H/001 Zedník 3 Studijní obor středního odborného učiliště Kód oboru Název oboru Počet žáků v přípravě ( k ) L/506 Provozní technika - forma denní L/506 Podnikání v oboru - forma dálková 6 Učební obor odborného učiliště Kód oboru Název oboru Počet žáků v přípravě ( k ) E/001 Zednické práce E/005 Zámečnické práce ve stavebnictví 18 Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci Jméno Mgr. Josef Nádvorník Ing. Miroslav Bouma Bc. Jaroslav Jarůšek Ing.Hana Chocholoušková Mgr. Jitka Chocholoušková Bc.Helena Hamplová Jana Stiborová Ing.Vladimír Stibor Ing. Karel Vodňanský Mgr.Robert Kohout Pavel Vyhnal Stanislav Šťástka Miloš Vodrážka Ing. Petr Lomoz Ing.Pavel Staněk Ing. Jiří Procházka Ing. Zdeněk Lomoz pracovní zařazení ředitel školy zástupce ředitele pro teoretické vyučování zástupce ředitele pro odborný výcvik učitelka odborných předmětů učitelka všeob. vzděl. předmětů učitelka odborných předmětů učitel všeob.vzděl. předmětů učitel odborných předmětů učitel odborných předmětů učitel všeob.vzděl. předmětů mistr odborného výcviku mistr odborného výcviku mistr odborného výcviku externí učitel učitel odborných předmětů učitel odborných předmětů (od 2.pol.) učitel odborných předmětů (od 2. pol.)

4 4 Ostatní pracovníci Marie Novotná Bohumila Valsová Anna Válová administrativní pracovník uklizečka skladnice Údaje o přijímacím řízení: Kód oboru L/ L/506 Název oboru Provozní technikadenní Provozní technikadálkové Počty žáků přihlášených v 1. kole Počty žáků přijatých v 1.kole Počty žáků přihlášených ve 2.kole Počty žáků přijatých ve 2.kole Počty žáků k H/001 Zámečník H/001 Automechanik H/001 Instalatér H/001 Zedník E/005 Zámečnické práce ve stavebnictví E/001 Zednické práce Údaje o výsledcích vzdělávání žáků - viz přílohy Přehled prospěchu Maturita na nečisto Výsledky soutěže v oboru Zámečnické práce ve stavebnictví Závěrečné zkoušky a Maturitní zkoušky Závěrečné zkoušky a Maturitní zkoušky byly organizovány v souladu se Zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem Údaje o výsledcích Maturitních zkoušek Organizace maturitních zkoušek Písemná část zkoušky z ČJL 10. dubna 2007 Praktická zkouška z odborných předmětů 31. května 2007 Ústní zkouška 11.a 12.června 2007 Český jazyk a literatura Zkouška z odborných předmětů (Technologie, Mechanika, Stroje a zařízení) Volitelné předměty Ekonomika řízení, Anglický jazyk, Informační a komunikační technologie Předsedou zkušební komise byl jmenován učitel odborných předmětů Střední průmyslové školy ve Vlašimi Ing. Lubomír Hejzlar

5 5 Hodnocení maturitních zkoušek: Maturitní zkoušky v řádném termínu Kód oboru Název oboru Počet žáků, kteří prospělo Z toho Neprospělo absolvovali MZ s vyznamenáním L Provozní technika Opravné maturitní zkoušky Kód oboru Název oboru Počet žáků, kteří prospělo Z toho Neprospělo absolvovali MZ s vyznamenáním L Provozní technika Údaje o výsledcích závěrečných zkoušek Organizace závěrečných zkoušek Písemná zkouška 4.června 2007 Praktická zkouška června 2007 Ústní zkouška 19.a 20.června 200 Předsedou zkušební komise byl jmenován učitel odborných předmětů OU a U Příbram pan Miloslav Švehla Hodnocení závěrečných zkoušek: Kód oboru Název oboru Počet žáků, kteří prospělo Z toho Neprospělo absolvovali ZZ s vyznamenáním H/001 Automechanik H/001 Zámečník H/001 Instalatér E/005 Zámečnické práce ve stavebnictví E/001 Zednické práce Náhradní zkoušky Nebyly konány

6 6 Údaje o výsledcích kontrol provedené Českou školní inspekcí Státní kontrola dodržování obecně závazných právních předpisů prováděná ve smyslu 174 odst. 2 písm.d) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon) a podle zákona č.552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů ve školním roce 2005/06 nebyla provedena. Údaje o DVPP jméno Ing. Karel Vodňanský Štístka Stanislav Ing. Vladimír Stibor Ing. Vladimír Stibor Mgr. Jitka Chocholoušková Mgr.Jitka Chocholoušková Mgr. Robert Kohout Název vzdělávacího programu Výukové metody ve vyučování odborných předmětů Opakované školení a přezkoušení lešenářů ICT znalosti P Školení poučených uživatelů ICT znalosti P Školení poučených uživatelů volitelný modul Výchovné a kariérové poradenství Nová maturita- informačně technologický základ Prevence sociálně patologických jevů-minimální preventivní program Vzdělávání organizoval V termínu V rozsahu hodin NIV Vzdělávací středisko PB G a SOŠE Sedlčany G a SOŠE Sedlčany NÚOV, ORACLE s.r.o ZDVPP a SSŠ StK ZDVPP a SSŠ StK Ing. Miroslav Bouma Nová maturita-obecný modul ZDVPP a SSŠ StK Ing. Vladimír Stibor Nová maturita- cizí jazyky- Anglický jazyk ZDVPP a SSŠ StK Vyhnal Pavel Periodické školení svařování plastů Svářečská škola Únor 2007 Jarůšek Jaroslav Periodické školení svařování plastů a pájení mědi Svářečská škola Únor 2007 Jarůšek Jaroslav EXCEL samostudium PJ Chocholoušková Hana Nová maturita-nj samostudium PJ Stibor Vladimír Nová maturita-aj samostudium PJ Stiborová Jana Nová maturita-čj samostudium PJ

7 7 Údaje o dalších školních a mimoškolních aktivitách. V souladu se vzdělávací koncepcí byla komplexnost přípravy zabezpečována dalšími aktivitami v rámci školní a mimoškolní činnosti. Pro žáky prvních ročníků byl organizován kurs lyžování a kurs snowboardingu, žáci prvního ročníku oboru instalatér absolvovali kurs svařování plastů. Pro žáky druhých ročníků byl organizován sportovní a turistický kurs, žáci oboru instalatér absolvovali odborná cvičení ve spolupráci s firmou Remont a Povltavskými mlékárnami. Žáci třetího ročníku oboru automechanik, zámečník a instalatér absolvovali kursy svařování, žáci oboru instalatér absolvovali odborní cvičení v SOU plynárenském v Pardubicích. Žáci oboru automechanik absolvovali Diagnostická cvičení ve spolupráci s firmou Citroen Drásov. S cílem sledovat vývoj moderních technologií a materiálů, byly organizovány návštěvy výstav a veletrhů. V průběhu školního roku byly organizovány aktivity sportovního charakteru. Dlouhodobá soutěž Atletický šestiboj, utkání v ledním hokeji s účastí pedagogických pracovníků, sportovní Olympijský den,. V rámci prezentace školy byla organizována soutěž v manuální zručnosti žáků 9.tříd základních škol A je to. Škola organizovala Ples absolventů školy. Odborné stáže v zahraničí V lednu 2006 předložila škola v rámci Programu EU Leonardo da Vinci kanceláři Národního vzdělávacího fondu projekt Odborná praxe žáků SOU Sedlčany o.p.s.v rakouských firmách. Projekt byl schválen a škola získala příspěvek na organizaci odborné praxe žáků v zahraničí. Odbornou praxi absolvovalo ve čtyřech rakouských firmách celkem osm žáků oboru automechanik a instalatér. Vzdělávání osob znevýhodněných na trhu práce V květnu roku 2006 byla Úřadu práce v Příbrami předložena žádost o finanční podporu z Evropského sociálního fondu. Z Operačního programu rozvoj lidských zdrojů byl na projekt Zvýšení zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce na Sedlčansku schválen příspěvek ve výši ,-Kč Projekty, granty Název projektu Název Programu Požadovaná částka Schválená částka Odborné stáže žáků SOU Sedlčany o.p.s. v rakouských firmách Podpora zaměstnanosti osob zdravotně znevýhodněných na Sedlčansku Leonardo 13000, , ESF ,-Kč ,-Kč Přehled aktivit Výstavy, veletrhy Název akce FOR ARCH-odborný veletrh zaměřený na stavebnictví AQUA THERM-odborný veletrh se zaměřením na vytápění, instalace, klimatizaci.. HOBBY místo Praha Praha České Budějovice Cílová skupina/počet Zedníci, zámečníci/40 Instalatéři, zedníci/40 Druhé ročníky/40

8 8 Exkurse KDS-výrobce nožířského zboží Sedlčany Zámečníci/11 STROS Sedlčanské strojírny výrobce výtahů Sedlčany Zámečníci/24 Stanice technické kontroly Sedlčany Automechanici/14 Elektrárna Štěchovice Štěchovice 1.ročník/43 AUTO ŠKODA Mladá Boleslav Automechanici/40 Hawle Jesenice Instalatéři/15 MB Komplex Vysoký Chlumec Zámečníci/11 MB nožířství Sedlčany Zámečníci/12 Soutěže Automechanik můj obor SOU automechanici Česká gramatika-píši správně SOU II.ročník Instalatér současnosti SOU Instalatéři Nejlepší slohová práce SOU I.ročník Zedník-stavím opravuji SOU Zedníci A je to soutěž v manuální zručnosti organizovaná pro žáky základních škol Gold sextathlon celoroční průběžná soutěž v atletických disciplínách Olympijský den-den věnovaný sportu, hodnocení školního roku a ocenění SOU SOU SOU Žáci 9.tříd ZŠ/55 Žáci školy Žáci školy Futsalová liga DD Sedlec-Prčice Výběr/12

9 9 Prezentace školy Den otevřených dveří Setkání výchovných poradců organizované ÚP Příbram Návštěvy základních škol, prezentace vzdělávacích programů školy Bílá pastelka spolupráce s nadační organizací, organizace veřejné sbírky ve prospěch této instituce Příspěvky v regionálním tisku-informace o aktivitách školy SOU Příbram Základní školy regionu Město Sedlčany Rodiče, žáci ZŠ/50 Žáci NS/6 Sport, umění, volný čas Sportovní a turistický kurs Vltava 2.ročníky/20 Lední hokej Sedlčany Zájemci/40 Městské muzeum Sedlčany 1.ročníky Ples absolventů Hotel Vltavan Obsluhoval jsem Anglického krále Kino Sedlčany Žáci v teor.v. Vratné lahve Kino Sedlčany Žáci v teor.v. Na hlavu Divadlo Příbram 3.ročníky/44 Městská lidová knihovna Sedlčany 1.ročníky/24 Památník Karla Čapka Dobříš 1.ročníky/22

10 10 Odborné kursy, odborná cvičení Kurs svařování plamenem SOU Sedlčany Zámečníci III.r. Kurs svařování CO SOU Sedlčany Zámečníci III.r. Kurs řízení motorových vozidel SOU Sedlčany Automechanici III.r. Odborná cvičení plynárenská, pro obor instalatér Pardubice Instalatéři III.r. III.r Odborná cvičení elektro, pro obor instalatér, ve Sedlčany Instalatéři II.r. spolupráci s firmou Remont Šerák Odborná cvičení pára, pro obor instalatér II. r., ve spolupráci s firmou SPIRAX-SARCO, FORNAXA Sedlčany Instalatéři II.r. Diagnostická cvičení pro obor automechanikodborná cvičení III.r. organizovaná ve spolupráci s firmami AUTA Tábor a Citroen Drásov Sedlčany, Drásov Automechanici III.r. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2006 (v tis. Kč) Náklady Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Daně a poplatky 8 14 Ostatní náklady celkem Odpisy 2298 Účtová třída 5 celkem Výnosy Tržby za vlastní výkony celkem Ostatní výnosy celkem Tržby z prodeje majetku 6 4 Provozní dotace Z toho školné Účtová třída 6 celkem

11 11 Přílohy: Přehled prospěchu školy Rozvaha k Výkaz zisků a ztráty k Příloha k účetní závěrce k V Sedlčanech dne Mgr. Josef Nádvorník ředitel SOU Sedlčany o.p.s.

Výroční zpráva. SOU Sedlčany o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva. SOU Sedlčany o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti SOU Sedlčany o.p.s. za rok 2013 Sídlo společnosti: Na Červeném Hrádku 766 IČ: 25 09 55 44 Tato zpráva je vyhotovena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb. o obecně

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Františka Melichara Pražská 370 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa:

Více

Výroční zpráva. o činnosti příspěvkové organizace za školní rok STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PLYNÁRENSKÉ PARDUBICE

Výroční zpráva. o činnosti příspěvkové organizace za školní rok STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PLYNÁRENSKÉ PARDUBICE STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PLYNÁRENSKÉ PARDUBICE Poděbradská 93; 530 09 Pardubice tel.: 466 798 641 4; fax: 466 798 655 sekretariat@sou-plynarenske.cz; www.sou-plynarenske.cz Výroční zpráva o činnosti příspěvkové

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek Vyšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Ing. O l dřich Synek ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 Podklady za

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední školy technické Znojmo za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední školy technické Znojmo za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P. O. BOX 32, 669 02 Znojmo, tel.: 515 222 202, fax: 515 225 768, IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz Číslo organizace : 7861 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy a) Název, sídlo, právní forma, IČO, IZO Švehlova střední škola, Prostějov, nám. Spojenců 17 příspěvková organizace Olomouckého kraje IČ: 00566896 IZO ředitelství:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 0 9 / 2 0 10 Strana 1 (celkem 41) I. Výroční zpráva

Více

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121 19/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2012/2013 sestavená podle 10 odst. (3) zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Projednáno školskou radou dne 14.10.2014 Mgr. Zdeňka

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 10 / 2 0 11 Strana 1 (celkem 41) Výroční zpráva 1.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Střední škola automobilní a informatiky Weilova 4, Praha 10 Hostivař, 102 00 IČO: 00497070, DIČ: CZ00497070 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, J. Sigmunda 242, 783 49 Lutín V Lutíně dne 25. září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Michalík ředitel Schválena školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ŠKOLA ŽELEZNIČNÍ A STAVEBNÍ ŠUMPERK, BULHARSKÁ 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012-2013 (Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, vyhláškou MŠMT č. 15/2005 Sb., včetně novely

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř, P.O.Box 2 569 623 854, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Vypracoval: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled oborů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a

Více

Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 80 Most - Velebudice

Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 80 Most - Velebudice Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 80 Most - Velebudice ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 OBSAH 1. Úvodní slovo str. 3 2. Základní údaje o škole str. 4

Více

o činnosti školy za školní rok 2010/2011

o činnosti školy za školní rok 2010/2011 V yšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva podává informaci o stavu a rozvoji výchovně vzdělávacího

Více

Střední odborné učiliště, Hluboš 178

Střední odborné učiliště, Hluboš 178 1. Základní údaje o škole Strana 1 (celkem 18) Střední odborné učiliště, Hluboš 178 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Název školy, adresa : Střední odborné učiliště, Hluboš 178, Hluboš

Více

Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení... 2. Přehled oborů vzdělávání... 4. Údaje o školní jídelně... 5

Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení... 2. Přehled oborů vzdělávání... 4. Údaje o školní jídelně... 5 G Y M N Á Z I U M R O Ž N O V P O D R A D H O Š T Ě M V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 1-2012 Obsah: Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení...

Více

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most Dělnická 21, 434 01 Most Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 2 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012-2013 O b s a h Úvodní slovo... 5 O škole... 7 Základní údaje... 7 Školská rada... 10 Integrovaný

Více

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Střední škola technická, Most, příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o.

Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. Výroční zpráva Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. školní rok 8/9 Výroční zpráva byla projednána 7.. 9 se zřizovatelem Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. Datum

Více

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Výroční zpráva sestavená podle 10 odst. (3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více