MISTROVSKÁ DÍLA ČÍNSKÉHO MALÍŘSTVÍ CHINESE MASTER PAINTINGS 中 国 书 画 名 家 作 品. Praha Kaiserštejnský palác

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MISTROVSKÁ DÍLA ČÍNSKÉHO MALÍŘSTVÍ CHINESE MASTER PAINTINGS 中 国 书 画 名 家 作 品. Praha 26.11.2013 Kaiserštejnský palác"

Transkript

1 MISTROVSKÁ DÍLA ČÍNSKÉHO MALÍŘSTVÍ CHINESE MASTER PAINTINGS 中 国 书 画 名 家 作 品 Praha Kaiserštejnský palác 1

2 MISTROVSKÁ DÍLA ČÍNSKÉHO MALÍŘSTVÍ CHINESE MASTER PAINTINGS 中 国 书 画 名 家 作 品 Praha Kaiserštejnský palác MÍSTO KONÁNÍ / LOCATION / 拍 卖 地 点 : Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 AUKCE / SALE / 拍 卖 时 间 : , 18:00 VÝSTAVA / VIEWING / 预 展 时 间 : , 11:00-19: , 11:00-19: , 11:00-19: , 11:00-15:00 Dotazy k draženým předmětům zasílejte na ovou adresu případně na tel Inquiries regarding individual lots: or call KONCEPCE KATALOGU: Oldřich Hejtmánek Lucie Nepeřená REDAKCE KATALOGU: Lucie Nepeřená HLAVNÍ ODBORNÝ PORADCE: Lucie Olivová ASISTENCE A PŘEKLADY: Adriana Dolejší Jennifer Hejtmánková Nan Zhao FOTOGRAFIE: Oto Palán GRAFICKÁ ÚPRAVA: Frans Lenzen GALERIE ARCIMBOLDO Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Dražba se řídí Aukčním řádem, který se nachází na konci tohoto katalogu. 了 解 本 次 拍 卖 会 的 有 关 情 况, 请 与 安 娜 (Adriana) 联 系 手 机 : 座 机 : 邮 箱 2 1

3 Important Information for Non-European Union Citizens (the Bidder or Bidders ) Wishing to Participate in Auctions of Galerie Arcimboldo ( Arcimboldo )* 禾 祺 亚 洲 艺 术 品 和 古 董 拍 卖 会 非 欧 盟 籍 竞 买 人 须 知 1. Auction Conditions and Liability By participating in the auction, the Bidder accepts the Auction Terms and Conditions of Galerie Arcimboldo ( Arcimboldo ), published in the catalogue and on the Arcimboldo website. In the event of any discrepancies, the following provisions shall prevail over the Auction Terms and Conditions. Every Bidder is personally liable for bids submitted by him/her. 2. Registration Arcimboldo accepts bids from non-eu citizens only under the following conditions: The registration form provided by Arcimboldo must be used for registration. It is available at the exhibition rooms, published in the catalogue and downloadable from the Arcimboldo website. Bidders participating in the salesroom must register with Arcimboldo prior to the start of the auction. Bidders who wish to submit their bids by telephone or in writing must register with Arcimboldo no later than 48 hours prior to the start of the auction. The registration form must be completed and duly signed by the Bidder. Copies of the Bidder s valid passport and valid credit card (both in the name of the Bidder) must be enclosed with the registration form. 3. Deposit To secure its claims and those of the vendor, Arcimboldo requires a Deposit of the amount specified hereunder from every Bidder ( Deposit ). 3.1 Deposit for written and telephone bids: 3.2 Deposit for Bidders participating in the salesroom: If a Bidder wishes to bid in person in the salesroom, a Deposit of EUR 4,000 must be received prior to the start of the auction. If a Bidder wishes to bid on Premium Lots marked with the symbol, a deposit of EUR 40,000 must be received prior to the start of the auction. 3.3 The Deposit must be received no later than 24 hours prior to the start of the auction. If the Deposit is not received prior to the start of the auction, the Bidder will not be permitted to participate in the auction. Payment of the Deposit may be made in cash or by Visa/Mastercard, PayPal, or bank transfer to the following account: Raiffeisenbank a. s., Prague, Czech Republic Account number: Bank Code: 5500 SWIFT/BIC: RZBCCZPP IBAN: CZ Payments must include a note with the Bidder s name or Client Number (if known). 4. Payment for the Auctioned Items Payment for the auctioned items must be made according to the Auction Terms and Conditions, unless otherwise agreed. An additional fee of 3% of the invoiced sum shall be charged for credit card payments. If a Bidder does not pay within the term of payment set forth in the Auction Conditions, Arcimboldo shall be entitled to charge a default interest of 10% p.a. Deposits will be applied to the invoiced sum, unless agreed otherwise. Surplus Deposits will be refunded to the Bidder after the auction without delay. 1. 拍 卖 条 件 和 责 任 竞 买 人 参 加 拍 卖 即 表 示 接 受 禾 祺 拍 卖 行 ( 以 下 简 称 禾 祺 ) 拍 卖 会 在 目 录 中 公 示 的 参 拍 条 件 如 果 与 目 录 所 示 条 件 相 悖, 以 下 列 条 款 为 准 在 编 制 本 图 录 的 有 限 时 间 内, 对 图 录 内 所 有 有 关 中 国 画 的 归 属 来 源 以 及 年 代 等 信 息, 我 们 均 力 求 精 确 与 可 靠, 但 我 们 并 不 对 这 些 信 息 承 担 任 何 责 任, 也 不 对 上 拍 的 这 些 物 品 提 供 担 保, 也 不 接 受 申 诉 竞 买 人 对 其 出 价 承 担 个 人 责 任 2. 登 记 2.1 竞 买 人 希 望 以 电 话 书 面 式 参 拍, 必 须 在 拍 卖 前 至 少 48 小 时 向 禾 祺 登 记 2.2 出 席 拍 卖 会 的 竞 买 人 必 须 在 拍 卖 前 向 禾 祺 登 记 2.3 登 记 必 须 使 用 禾 祺 提 供 的 表 格 该 表 格 在 预 展 厅 提 供 刊 印 在 目 录 单 中 或 可 从 禾 祺 网 站 上 下 载 2.4 登 记 须 附 有 竞 买 人 护 照 和 信 用 卡 的 复 印 件 2.5 竞 买 人 必 须 填 写 登 记 表 并 亲 笔 签 名 3. 为 保 障 禾 祺 及 出 品 人 的 权 利, 禾 祺 要 求 竞 买 人 提 供 保 证 金, 若 竞 买 人 以 电 话 书 面 形 式 参 拍, 则 必 须 在 拍 卖 前 24 小 时 将 保 证 金 存 入 下 列 账 户 : 开 户 银 行 :Raiffeisenbank a.s., Prague, Czech republic 结 算 号 : 银 行 代 码 : 5500 SWIFT CODE(BIC)( 银 行 识 别 码 ):RZBCCZPP IBAN( 国 际 银 行 账 户 号 码 ): CZ 不 带 三 角 符 号 拍 品 的 保 证 金 4.1 书 面 和 电 话 竞 买 的 保 证 金 : 竞 买 人 须 提 供 希 望 竞 买 物 品 起 拍 价 的 30% 的 保 证 金, 方 可 参 加 书 面 或 电 话 竞 拍 4.2 现 场 参 拍 者 的 保 证 金 : 参 拍 者 须 提 供 4 千 欧 元 保 证 金, 才 有 资 格 参 加 拍 卖 保 证 金 必 须 在 拍 卖 会 开 始 前 以 现 金 或 EC 卡 或 者 银 行 转 账 方 式 向 禾 祺 拍 卖 行 支 付 5. 带 有 三 角 符 号 拍 品 的 保 证 金 5.1 书 面 和 电 话 竞 买 的 保 证 金 : 竞 买 人 欲 竞 拍 带 有 三 角 符 号 的 拍 品 须 提 供 4 万 欧 元 的 保 证 金, 方 可 参 加 书 面 或 电 话 竞 拍 5.2 现 场 参 拍 者 的 保 证 金 参 拍 者 欲 竞 拍 带 有 三 角 符 号 的 拍 品 须 提 供 4 万 欧 元 的 保 证 金, 方 有 资 格 参 加 拍 卖 保 证 金 必 须 在 拍 卖 开 始 前 以 现 金 或 EC 卡 或 者 银 行 转 账 方 式 向 禾 祺 拍 卖 行 支 付 6. 佣 金 买 受 人 需 支 付 的 包 含 增 值 税 在 内 的 佣 金 提 醒 买 家 注 意, 在 携 带 拍 品 离 开 欧 盟 时 无 法 办 理 退 税 6.1 通 过 Visa 和 Master 国 际 信 用 卡 支 付 应 付 款, 禾 祺 会 收 取 应 付 款 总 额 3% 的 附 加 费 6.2 拍 定 物 品 的 付 款 成 功 竞 拍 物 品 的 账 单 须 在 拍 卖 结 束 后 7 日 内 支 付 如 果 买 方 延 迟 付 款, 将 按 照 账 单 金 额 收 取 10% 的 违 约 利 息 6.3 如 果 买 方 不 付 款 或 不 按 时 付 款, 禾 祺 将 要 求 买 方 继 续 履 行 合 同 无 需 通 知 直 接 取 消 合 同, 并 有 权 直 接 将 该 物 品 出 售 或 拍 卖 6.4 买 方 保 证 金 将 抵 销 账 单 金 额 多 余 保 证 金 将 在 拍 卖 会 后 毫 不 迟 延 地 返 还 竞 买 人 禾 祺 仅 在 完 全 收 到 账 单 金 额 后 才 移 交 拍 定 物 品 For lots marked in the catalogue with the symbol ( Premium Lots ), bids will be accepted only after receipt of a Deposit in the amount of EUR 40,000. For all other lots, bids will be accepted only upon receipt of a deposit of 30% of the sum of the asking prices of the lots (as listed in the catalogue) for which the Bidder wishes to place a bid. Arcimboldo will release the Auctioned items only once the full invoiced sum has been paid. * Please note that the full version of the Auction terms and conditions can be found at the end of our catalogue and on our website. 注 : 拍 卖 条 款 见 拍 卖 图 录 尾 页 或 禾 祺 拍 卖 行 官 方 网 站 2 3

4 JiŘÍ SpĚvÁk Jiří Spěvák ( ) byl českým Jiri Spevak ( ) was a Czech 伊 吉 斯 别 瓦 克 (Jiri Spevak) ( novinářem a sinologem. Studoval journalist and sinologist. He studied 1958), 捷 克 记 者 汉 学 家, 曾 在 布 拉 277 ČCHENG Š -FA ( ) DĚVČÁTKO A ZVĚDAVÉ TELE 53 x 41,5 cm. Tuš a barvy na papíře. Rámováno. Signováno v nápisu: Čcheng Tchung Š -fa jü Tung-chaj-pin (Čcheng Tchung Š -fa na břehu Východního jezera). Pečeť: Čcheng Š -fa. Pečeť vlevo dole: Wu-chu-s -chaj wej ťia. CHENG SHIFA ( ) THE LITTLE SHEPHERDESS 53 x 41.5 cm. Ink and colours on paper. Framed. Signed and inscribed: Cheng Tong Shifa yu Donghaibin. Seal: Cheng Shifa. Seal in lower left corner: Wuhusihai wei jia. 程 十 发 ( ) 傣 族 少 女 对 牛 吹 笛 图 53 x 41.5 厘 米 镜 框 设 色 纸 本 款 识 : 程 十 发 于 东 海 滨 印 章 : 程 十 发, 五 湖 四 海 为 家 程 十 发 ( ) 是 中 国 海 派 书 画 大 师, 在 人 物 花 鸟 方 面 独 树 一 帜, 同 时 他 也 被 称 为 少 数 民 族 画 第 一 人 程 十 发 于 1957 年 随 文 化 čínštinu a dějiny Dálného východu na filologické fakultě univerzity Karlovy v Praze. Ve studiích pak pokračoval v letech v Pekingu, kde se věnoval především čínskému jazyku, literatuře a historii. Po návratu do vlasti nastoupil do zahraniční redakce v České Chinese and Far Eastern history at the Philological Faculty of Charles University in Prague. He continued his studies from in Beijing, where he specialized in Chinese language, literature and history. After returning home he started working at the foreign desk at the 格 查 理 大 学 语 言 学 系 学 习 汉 语 和 远 东 历 史 1951 至 1955 年 间, 斯 别 瓦 克 在 北 京 继 续 深 造, 专 攻 汉 语 语 言 文 学 和 历 史 学 成 回 国 后, 在 捷 克 通 讯 社 海 外 编 辑 部 工 作 1956 年 夏 天, 他 以 捷 克 通 讯 社 的 驻 外 记 者 的 身 份 被 派 往 北 京 然 而 不 久 之 后, 斯 别 瓦 克 于 1958 年 10 月 17 日 在 北 京 飞 往 莫 斯 科 的 途 中 Čcheng Š -fa pocházel ze Šanghaje a jeho tušová malba vychází ze stylu šanghajské školy. Vynikl jako ilustrátor knih, byl uznávaným kaligrafem a rytcem pečetí. V roce 1957 byl vyslán na cestu do provincie Jün-nan a namaloval bezpočet obrazů inspirovaných životem tamějších etnických menšin. 部 组 织 的 美 术 工 作 团 到 云 南 采 风, 在 孔 雀 之 乡 的 傣 族 聚 居 地 找 到 了 艺 术 创 作 的 灵 感, 此 画 作 即 勾 勒 了 一 个 傣 族 少 女 吹 笛 牧 牛 时 的 情 景, 体 现 了 朴 实 的 民 风 宁 静 祥 和 的 环 境 气 氛 画 作 很 注 重 线 条 的 运 用, 写 实 中 略 带 一 些 连 环 画 风 般 的 潇 洒, 纵 横 自 如 Kč EUR tiskové kanceláři. V létě 1956 se vrátil do Pekingu jako stálý zpravodaj ČTK. Jeho působení však nemělo dlouhého trvání, jelikož na cestě z Pekingu do Moskvy zahynul při leteckém neštěstí. Czech News Agency (ČTK). In the summer of 1956, he returned to Beijing as a permanent correspondent for ČTK. Unfortunately, it was to be a short-lived position - Spevak died in a plane crash on October 17, 1958 en route from Beijing to Moscow. 不 幸 遇 难 4 5

5 278 ČCHI PAJ-Š ( ) SBĚRAČ CHRASTÍ Kolem roku x 40 cm. Tuš a barvy na papíře. Závěsný svitek v brokátové montáži. Signováno pečetí vpravo dole: Lao Paj. Nápis: Toto dílo z pozůstalosti starce Paj-š ho, zpodobňující sběrače chrastí, ač není opatřené nápisem, lze považovat za skutečný poklad. Nápis datován: 1. měsíc 1958, signován: Chuan-sun, pečeť: Chuan-sun. Provenience: sbírka Jiřího Spěváka. Publikováno: Josef Hejzlar - Čchi Paj-š, Praha, Odeon, 1970, černobílá ilustrace číslo 95. Čchi Paj-š maloval postavy poměrně zřídka, tvoří však významnou část jeho tvorby a často jsou pojímány s ironickým nadhledem. Obraz nadepsal Wu Chuan-sun ( ), vlastním jménem Wu Če-šeng, malíř a znalec umění. QI BAISHI ( ) BRUSHWOOD COLLECTOR C. 1940, calligraphy from x 40 cm. Ink and colours on paper. Hanging scroll, brocade mounting. Signed: Huansun. Seal: Huansun. Seal in the lower right corner: Lao Bai. Provenance: Collection of Jiri Spevak. Published: Josef Hejzlar - Qi Bashi, Odeon, 1970, illustration no. 95. 齐 白 石 ( ) 樵 童 劳 作 图 画 作 于 1940 年, 题 词 于 1958 年 66 x 40 厘 米 挂 轴 设 色 纸 本, 锦 缎 装 潢 画 作 者 : 齐 白 石 ; 题 词 作 者 : 吴 幻 荪 题 识 : 此 白 石 老 人 遗 作 未 署 款 识 写 劳 动 樵 童 当 可 宝 也 款 识 : 幻 荪 题 记 一 九 五 八 年 元 月 印 章 : 幻 荪 右 下 角 章 : 老 白 来 源 : 捷 克 汉 学 家 伊 吉 斯 别 瓦 克 私 人 收 藏 出 版 : 此 画 被 收 录 在 捷 克 著 名 汉 学 家 收 藏 家 约 瑟 夫 海 兹 拉 尔 编 撰 的 齐 白 石 ( 布 拉 格 odeon 出 版 社 1970 年 出 版, 画 号 95) 一 书 中 Kč EUR 6 7

6 ANTONÍN HAŠEK 279 SÜ PEJ-CHUNG ( ) VEPŘ 23,5 x 24,7 cm. Tušová malba na papíře. Rámováno. Signováno v nápisu: Pro radost bratru Te-čchunovi, Pej-chung. Pečeť: Sü Pej-chung. Vepř se v Sü Pej-chungově díle jako náměť vyskytuje spíše vzácně. Je možné, že ho namaloval v roce vepře, který nastal podle čínského kalendáře roku Ačkoliv je dílo provedeno tuší, realistické vyobrazení a snaha postihnout trojrozměrnost odpovídá evropskému pojetí. XU BEIHONG ( ) PIG 23.5 x 24.7 cm. Ink on paper. Framed. Dedication: Dechun xiong cunwan. Signed: Beihong. Seal: Xu Beihong. 徐 悲 鸿 ( ) 黑 猪 图 23.5 x 24.7 厘 米 镜 框 水 墨 纸 本 题 识 : 德 纯 兄 存 玩 款 识 : 悲 鸿 印 章 : 徐 悲 鸿 徐 悲 鸿 是 兼 采 中 西 艺 术 之 长 的 绘 画 大 师, 他 的 作 品 中 以 猪 作 为 主 题 的 画 作 并 不 多 见, 但 也 确 实 有 徐 悲 鸿 酒 后 画 猪 的 例 子 这 幅 黑 猪 图 中 大 笔 淡 墨, 细 笔 勾 画, 匠 心 独 具 Kč EUR Antonín Hašek ( ) působil jako generální konzul na československém velvyslanectví v Pekingu v letech Po návratu do vlasti roku 1952 byl falešně obviněn z vlastizrady a ve vykonstruovaném procesu odsouzen ke čtrnácti letům vězení. Jeho kolekce byla znárodněna a stala se důležitou součástí nově založené orientální sbírky Národní galerie v Praze. V roce 1962 byl Antonín Hašek amnestován a celá jeho sbírka Antonin Hasek ( ) worked as Consul General at the Czechoslovak Embassy in Beijing from 1950 to Upon his return to his homeland in 1952, he was falsely accused of treason in a constructed political process and sentenced to 14 years in prison. His entire collection was confiscated by the state and became an important part of the newly founded collection of Oriental art at the National Gallery in Prague. Antonin Hasek was pardoned 安 东 尼 哈 谢 克 (Antonin Hasek) ( ) 于 1950 年 到 1952 年 在 捷 克 斯 洛 伐 克 驻 北 京 大 使 馆 担 任 总 领 事 1952 年 回 国 后 因 遭 人 诬 陷 以 叛 国 者 的 罪 名 被 判 处 有 期 徒 刑 14 年 他 的 全 部 艺 术 收 藏 品 都 被 政 府 没 收 他 被 没 收 的 艺 术 收 藏 品 也 因 此 成 为 布 拉 格 国 家 美 术 馆 新 东 方 艺 术 展 区 中 的 重 要 藏 品 之 一 1962 年, 哈 谢 克 被 赦 免,1965 年 国 家 归 还 他 所 有 原 属 于 他 的 艺 术 品 收 藏 mu pak byla roku 1965 vrácena in 1962 and his entire collection was v restituci. restituted to him in

7 280 SÜ PEJ-CHUNG ( ) KOHOUT NA SKALCE Datováno ,5 x 42,5 cm. Tuš a barvy na papíře. Závěsný svitek v brokátové montáži. Signováno: Pej-chung. Pečeť: Sü Pej-chung. Provenience: sbírka Antonína Haška. Poté co Japonsko v roce 1937 obsadilo východní Čínu, přesunula se nejen čínská vláda, ale i průmysl a kultura do vnitrozemí. Sü Pej-chung tam vedl uměleckou komunitu a organizoval četné výstavy. Svými obrazy promlouval o nutnosti bojovat pomocí běžně srozumitelné symboliky. Kohout je v čínské tradici symbol statečnosti a bojovnosti, kterou osvědčuje při oblíbených kohoutích zápasech, proto se často objevuje jako námět Sü Pej-chungových obrazů za války i po ní. XU BEIHONG ( ) ROOSTER ON A ROCK Dated x 42.5 cm. Ink and colours on paper. Hanging scroll, brocade mounting. Dated: early 1951 (niansui shi). Signed: Beihong. Seal: Xu Beihong. Provenance: Collection of Antonin Hasek. 徐 悲 鸿 ( ) 公 鸡 图 1951 年 81.5 x 42.5 厘 米 挂 轴 设 色 纸 本, 锦 缎 装 裱 款 识 : 一 九 五 一 年 岁 始 悲 鸿 印 章 : 徐 悲 鸿 来 源 : 捷 克 斯 洛 伐 克 外 交 官 安 东 尼 哈 谢 克 私 人 收 藏 Kč EUR 10 11

8 EVA CARMINEOVÁ Dr. Eva Carmineová ( ) vystudovala filologii a literaturu Dálného Východu na Karlově univerzitě v Praze. Po studiích nastoupila na ministerstvo kultury, kde později vedla odbor kulturní výměny mezi Československem a zeměmi Asie a Afriky. Roku 1953 byla v rámci důležité československé kulturní delegace vyslána ministerstvem do Číny. Delegace navštívila např. Peking, Nanking, Šanghaj či Kanton, kde pořádala kulturní vystoupení, přednášky a umělecké besedy, a byla dokonce přijata čínským ministrem kultury Šen Jen-pinem. V následujících letech pak Eva Carmineová organizovala kulturní mise do Indonésie, Japonska, Indie a dalších států. Publikovala v odborných časopisech a spolupracovala s UNESCO jako expert a poradce pro mezinárodní kulturní styky. Dr. Eva Carmineová ( ) studied philology and Far Eastern literature at Charles University in Prague. After finishing her studies, she began working at the Ministry of Culture, where she later headed the department of cultural exchanges between Czechoslovakia and Asian and African countries. In 1953 she was sent to China as a ministry representative as part of an important Czechoslovak cultural delegation. The delegation visited cities such as Beijing, Nanking, Shanghai and Canton, where it put on performances, held lectures and conducted discussions about art, and was even received by the Chinese Minister of Culture Shen Yenbin. In the years that followed, she organised cultural missions to Indonesia, Japan, India and other countries. She published in professional journals and worked with UNESCO as an expert and advisor for international cultural relations. 艾 娃 卡 敏 娜 欧 娃 ( ) 在 布 拉 格 查 理 大 学 学 习 远 东 语 言 学 和 文 学 毕 业 后, 在 捷 克 文 化 部 工 作, 后 来 在 那 里 她 负 责 在 捷 克 斯 洛 伐 克 和 亚 洲 和 非 洲 国 家 之 间 从 事 文 化 交 流 活 动 1953 年, 她 率 领 捷 克 斯 洛 伐 克 文 化 部 派 出 的 一 个 重 要 的 代 表 团 到 中 国, 代 表 团 访 问 了 北 京, 南 京, 上 海 和 广 州, 她 参 加 了 各 种 演 出, 讲 座, 艺 术 讲 座, 时 任 中 国 文 化 部 长 沈 雁 冰 还 会 见 了 她 在 随 后 几 年 中, 艾 娃 卡 敏 娜 欧 娃 向 印 尼 日 本 印 度 和 其 他 国 家 多 次 派 出 文 化 团 组 进 行 文 化 交 流 活 动 她 还 有 多 篇 论 文 发 表 在 专 业 期 刊 上, 并 作 为 国 际 文 化 关 系 的 专 家 和 顾 问 与 联 合 国 教 科 文 组 织 进 行 合 作 12 13

9 281 LI KCHE-ŽAN ( ) PASÁČEK S BUVOLEM 76 x 43 cm. Tuš a barvy na papíře. Rámováno. Signováno: Li Kche-žan chua (Namaloval Li Kche-žan). Pečeť pod nápisem: Kche-žan. Pečeť vlevo dole: Wej žen-min (Pro lid). Provenience: sbírka Evy Carmineové. Výstava: Současné čínské malířství, Národní galerie v Praze, květen - srpen Li Kche-žan, Náprstkovo muzeum v Praze, říjen - prosinec 1960, číslo 14 pod názvem Chlapec táhnoucí buvola. LI KERAN ( ) SHEPHERD BOY AND BUFFALO 76 x 43 cm. Ink and colours on paper. Framed. Signed: Li Keran hua. Seal under signature: Keran. Seal in the lower left: Wei renmin (For the people). Provenance: Collection of Eva Carmineova. Exhibited: Modern Chinese Painting, National Gallery in Prague, Li Keran, Naprstek Museum in Prague, 1960, no. 14. 李 可 染 ( ) 牧 童 引 牛 图 76 x 43 厘 米 镜 框 设 色 纸 本 款 识 : 李 可 染 印 章 : 可 染, 为 人 民 来 源 : 艾 娃 卡 敏 娜 欧 娃 私 人 收 藏 展 览 :1955 年 布 拉 格 国 家 美 术 馆, 现 代 中 国 画 展 区 1960 年 非 欧 洲 文 化 的 纳 普 斯 泰 克 博 物 馆, 李 可 染 作 品 展, 第 14 参 展 号 Kč EUR 14 15

10 282 ČCHI PAJ-Š ( ) KVETOUCÍ SLIVONĚ 95,4 x 35,6 cm. Tuš a barvy na papíře. Rámováno. Signováno: Ťiou-š suej Paj-š (90letý Paj-š ). Pečeť: Paj-š. Pečeť vlevo dole: Ťi-pching tchang. Provenience: sbírka Evy Carmineové. Výstava: Současné čínské malířství, Národní galerie v Praze, květen - srpen QI BAISHI ( ) BLOSSOMING PLUM TREES 95.4 x 35.6 cm. Ink and colours on paper. Framed. Signed: Jiushi sui Baishi (90 years old Baishi). Seal: Baishi. Seal in the lower left: Jiping tang. Provenance: Collection of Eva Carmineova. Exhibited: Modern Chinese Painting, National Gallery in Prague, 齐 白 石 ( ) 梅 花 图 95.4 x 35.6 厘 米 镜 框 设 色 纸 本 款 识 : 九 十 岁 白 石 印 章 : 白 石, 寄 萍 堂 来 源 : 艾 娃 卡 敏 娜 欧 娃 私 人 收 藏 展 览 :1955 年 布 拉 格 国 家 美 术 馆, 现 代 中 国 画 展 区 Kč EUR 16 17

11 283 ČCHI PAJ-Š ( ) MAGNÓLIE A DVĚ VČELKY 81,5 x 35,5 cm. Tuš a barvy na papíře. Rámováno. Signováno: Ťi-pching tchang lao-žen Paj-š. Pečeť: Čchi Ta. Provenience: sbírka Čeňka Trégla, zaměstnance Tesly Karlín. QI BAISHI ( ) MAGNOLIA AND TWO BEES 81.5 x 35.5 cm. Ink and colours on paper. Framed. Signed: Jipingtang laoren Baishi. Seal: Qi Da. Provenance: Collection of Cenek Tregl, employee of Tesla Karlín. 齐 白 石 ( ) 蜂 舞 玉 兰 花 图 81.5 x 35.5 厘 米 镜 框 设 色 纸 本 题 识 : 寄 萍 堂 上 老 人 白 石 印 章 : 齐 大 来 源 : 捷 克 齐 内 克 特 格 尔 ( 捷 克 Tesla Karlín 公 司 雇 员 ) 私 人 收 藏 Kč EUR 18 19

12 284 ČCHI PAJ-Š ( ) BEGÓNIE A VÁŽKA 97 x 31,5 cm. Tuš a barvy na papíře. Rámováno. Signováno: Paj-š šan-weng. Pečeť: Čchi Ta. Provenience: sbírka obchodního delegáta v ČLR Františka Bůžka. QI BAISHI ( ) BEGONIA AND DRAGONFLY 97 x 31.5 cm. Ink and colours on paper. Framed. Signed: Baishi shanweng. Seal: Qi Da. Provenance: Collection of Frantisek Buzek, trade delegate to the PRC. 齐 白 石 ( ) 秋 海 棠 图 97 x 31.5 厘 米 镜 框 设 色 纸 本 款 识 : 白 石 少 翁 印 章 : 齐 大 来 源 : 弗 朗 迪 克 布 杰 克 ( 捷 克 对 中 国 贸 易 代 表 ) 私 人 收 藏 Kč EUR 20 21

13 285 ČCHI PAJ-Š ( ) KVETOUCÍ IRISY A MOTÝL 68,5 x 35 cm. Tuš a barvy na papíře. Závěsný svitek v brokátové montáži. Signováno: Paj-š šan-weng š ťiou-š čching-se. Pečetě: 1. Mu-žen, 2. Čchi Ta. Provenience: sbírka československého diplomata. QI BAISHI ( ) IRISES AND BUTTERFLY 68.5 x 35 cm. Ink and colours on paper. Hanging scroll, brocade mounting. Signed: Baishi shanweng shi jiushi qingse. Seals: 1. Muren. 2. Qi Da. Provenance: Collection of a Czechoslovak diplomat. 齐 白 石 ( ) 蝶 兰 图 68.5 x 35 厘 米 挂 轴 设 色 纸 本, 锦 缎 装 裱 款 识 : 白 石 山 翁 试 旧 时 青 色 印 章 : 木 人 齐 天 来 源 : 捷 克 斯 洛 伐 克 外 交 官 私 人 收 藏 Kč EUR 22 23

14 286 ČCHI PAJ-Š ( ) ČERVENÁ CHRYZANTÉMA 33 x 33,5 cm. Tuš a barvy na papíře. Rámováno. Signováno: Paj-š lao-žen (Stařec Paj-š ). Pečeť: Ceng wu. Provenience: sbírka československého diplomata. QI BAISHI ( ) RED CHRYSANTHEMUM 33 x 33.5 cm. Ink and colours on paper. Framed. Signed: Baishi laoren. Seal: Zeng wu. Provenance: Collection of a Czechoslovak diplomat. 齐 白 石 ( ) 艳 菊 图 33 x 33.5 厘 米 镜 框 设 色 纸 本 款 识 : 白 石 老 人 印 章 : 甑 屋 来 源 : 捷 克 斯 洛 伐 克 外 交 官 私 人 收 藏 Kč EUR 24 25

15 287 ČCHI PAJ-Š ( ) A ČCHI LIANG-ČCH ( ) CHRYZANTÉMY A LUČNÍ KOBYLKA 135,5 x 29 cm. Tuš a barvy na papíře. Závěsný svitek v brokátové montáži. Nápis: Ťiou-š -s suej Paj-š lao-žen tchi (Nadepsal 94letý stařec Paj-š ). Signováno vpravo dole: Ta-ťiang č men (Žák velkého mistra). Pečeť vyryl Čchi Paj-š pro svého syna Liang-čch. Provenience: sbírka československého diplomata. Čchi Liang-čch byl čtvrtým synem mistra Čchi Paj-š e. Podědil otcovo nadání a od útlého dětství byl veden k malování, které vystudoval na Univerzitě Fu-žen, ovládal ale i kaligrafii a rytí pečetí. Spolu s pěti sourozenci, kteří také malovali, prosazoval malířský směr, který věrně následuje umění jejich otce, tzv. Čchiovu školu. QI BAISHI ( ) & QI LIANGCHI ( ) CHRYSANTHEMUMS AND GRASSHOPPER x 29 cm. Ink and colours on paper. Hanging scroll, brocade mounting. Signed in the lower right corner with a seal: Dajiang zhi men (Student of the great master). The seal was engraved by Qi Baishi for his son Liangchi. Inscription: Jiushisi sui Baishi laoren ti (Inscribed by 94 year old man Baishi). Provenance: Collection of a Czechoslovak diplomat. 齐 白 石 ( ) 和 齐 良 迟 ( ) 草 蜢 菊 花 图 x 29 厘 米 挂 轴 设 色 纸 本, 锦 缎 装 裱 款 识 : 九 十 三 岁 白 石 老 人 题 印 章 :1. 白 石 ; 2. 大 匠 之 门 来 源 : 捷 克 斯 洛 伐 克 外 交 官 私 人 收 藏 Kč EUR 26 27

16 288 ČCHI PAJ-Š ( ) ŽABKA POD KVETOUCÍM LOTOSEM 99 x 33,8 cm. Tuš a barvy na papíře. Závěsný svitek v brokátové montáži. Signováno: Paj-š lao-žen. Pečeť za signaturou: Lao Paj. Pečeť vlevo dole: Nien kao čchang ťien pu lao paj šen-sien. Provenience: sbírka československého diplomata. QI BAISHI ( ) FROG UNDER A FLOWERING LOTUS 99 x 33.8 cm. Ink and colours on paper. Hanging scroll, brocade mounting. Signed: Baishi laoren. Seal under the signature: Lao Bai. Bottom seal: Nian gao chang jian, bu lao bai shenxian. Provenance: Collection of a Czechoslovak diplomat. 齐 白 石 ( ) 荷 塘 青 蛙 图 99 x 33.8 厘 米 挂 轴 设 色 纸 本, 锦 缎 装 裱 题 识 : 白 石 老 人 印 章 : 老 白, 年 高 长 健 不 老 白 神 仙 来 源 : 捷 克 斯 洛 伐 克 外 交 官 私 人 收 藏 Kč EUR 28 29

17 milan weiner Milan Weiner ( ), uznávaný Milan Weiner ( ) was 米 兰 韦 纳 ( ) 出 生 于 český novinář a publicista, se narodil born into an intellectual Czech- 捷 克 布 拉 格 一 个 知 识 分 子 犹 太 家 庭 v pražské intelektuální, česko- Jewish family in Prague. During the 在 战 争 期 间, 他 被 囚 禁 在 特 伦 津 和 奥 židovské rodině. V průběhu war, he was imprisoned in Terezin 斯 威 辛 集 中 营 战 争 结 束 后 他 返 回 布 2. světové války byl vězněn and Auschwitz. After his return to 拉 格, 在 信 息 部 完 成 了 新 闻 专 业 课 v Terezíně a Osvětimi. Po návratu Prague, he completed a journalism 程, 后 在 捷 克 斯 洛 伐 克 电 台 和 青 年 do Prahy absolvoval novinářský kurs course at the Ministry of Information, 阵 线 报 工 作,1945 年 后 回 到 信 息 Ministerstva informací, prošel praxí interned at Czechoslovak Radio and 部 作 编 辑 工 作 1951 年 2 月 作 为 捷 v rozhlase a v Mladé frontě a od roku Mladá fronta, and then returned to 通 社 和 红 色 权 利 报 记 者 到 北 京 工 1945 pracoval na postu redaktora the Ministry in 1945 to work as an 作 后 来, 他 被 聘 为 捷 苏 研 究 所 新 闻 na Ministerstvu informací. V únoru editor. In February 1951 he went to 官,1963 年 他 在 捷 克 斯 洛 伐 克 广 播 电 1951 odjíždí na rok do Pekingu, kam Beijing, where he spent 台 对 外 编 辑 部 任 主 任 编 辑,1969 年 英 289 ČCHI PAJ-Š ( ) ŽABÍ NÁVNADA Nepřímo datováno x 33 cm. Tušová malba na papíře. Závěsný svitek v brokátové montáži. Signováno: Ťiou-š -san suej Paj-š (93letý Paj-š ). Pečeť: Čchi Paj-š. Provenience: česká soukromá sbírka. Publikováno: Josef Hejzlar - Čchi Paj-š, Praha, Odeon, 1970, ilustrace číslo 129. QI BAISHI ( ) BAIT FROG Indirectly dated x 33 cm. Ink on paper. Hanging scroll, brocade mounting. Signed and indirectly dated: Jiushisan sui Baishi (93 year old Baishi). Seal: Qi Baishi. Provenance: Czech private collection. Published: Josef Hejzlar - Qi Bashi, Odeon, 1970, illustration no 齐 白 石 ( ) 青 蛙 鱼 饵 图 1957 年 34 x 33 厘 米 挂 轴 水 墨 纸 本, 锦 缎 装 裱 款 识 : 九 十 三 岁 白 石 印 章 : 齐 白 石 来 源 : 捷 克 私 人 收 藏 出 版 : 此 画 被 收 录 在 捷 克 著 名 汉 学 家 收 藏 家 约 瑟 夫 海 兹 拉 尔 编 撰 的 齐 白 石 ( 布 拉 格 odeon 出 版 社 1970 年 出 版, 画 号 129) 一 书 中 je vyslán jako dopisovatel Rudého práva a České tiskové kanceláře. Později je zaměstnán v Československo-sovětském institutu na pozici tiskového referenta a od roku 1963 zastává funkci vedoucího redaktora zahraniční rubriky v Redakci zpravodajství Československého rozhlasu, kde působí až do své a year as a correspondent for Rudé právo and the Czechoslovak Press Agency. Later he was employed by the Czechoslovak-Soviet Institute as a press officer and in 1963 he took on the position of the editor in chief of the foreign news desk at Czechoslovak Radio, where he worked until his untimely death in 年 早 逝 Kč EUR předčasné smrti v roce

18 290 ČCHI PAJ-Š ( ) KACHNA V LOTOSOVÉ TŮNI 101 x 34,5 cm. Tuš a barvy na papíře. Rámováno. Signováno: Ťiou-š -wu suej Paj-š (95letý Paj-š ). Pečeť: Paj-š. Provenience: sbírka Milana Weinera. Čchi Paj-š se na sklonku života rád vracel k námětu lotosu s velkými listy malovanými temnou tuší. I toto podivuhodné pozdní dílo dokládá umělcovu vitalitu, která jej provázela až do konce jeho dnů. QI BAISHI ( ) DUCK IN A LOTUS POND 101 x 34.5 cm. Ink and colours on paper. Framed. Signed: Jiusiwu sui Baishi (95 year old Baishi). Seal: Baishi. Provenance: Collection of Milan Weiner. 齐 白 石 ( ) 荷 塘 黑 鸭 图 101 x 34.5 厘 米 镜 框 水 墨 纸 本 款 识 : 九 十 五 岁 白 石 印 章 : 白 石 来 源 : 捷 克 斯 洛 伐 克 记 者 兼 作 家 米 兰 韦 纳 私 人 收 藏 Kč EUR 32 33

19 JOSEF HEJZLAR Josef Hejzlar v zahradě Letního paláce v Pekingu během svých studií na Pekingské univerzitě v roce Josef Hejzlar in the gardens of the Summer Palace in Beijing during his studies at Beijing University in 中 国 留 学 的 约 瑟 夫 海 兹 拉 尔,1953 年 于 北 京 颐 和 园 Josef Hejzlar ( ) byl uznávaným českým sinologem, historikem umění, překladatelem a publicistou. Patřil k nejvýznamnějších znalcům a propagátorům čínského umění a kultury. Absolvoval VŠUP v Praze, v letech studoval na Pekingské univerzitě a čínské Ústřední akademii výtvarného umění v Pekingu. Byl studentem profesora Wang Süna, Li Kche-žana, Li Kchučana či Liou Tin-tchao, stýkal se s mnoha čínskými uměleckými a kulturními elitami. Začátkem roku 1952 se seznámil s Čchi Paj-š em, stal se jeho přítelem, a mohl tak přihlížet, jak mistr tvořil. Josef Hejzlar byl autorem celé řady knih a několika set odborných článků, překládal čínskou poezii a staré čínské eseje o umění. Za monografii Čchi Paj-š, vydanou roku 1970, získal cenu nakladatelství Odeon. Spolu se svou ženou sestavil a přeložil větší sbírku čínských přísloví, rčení a slavných veršů a výroků. K jeho posledním publikacím patří monografie Čchi Paj-š a jeho slavní žáci, která byla vydaná ve dvojjazyčné česko-čínské verzi, a Čínská krajinomalba. Jako spoluautor historického románu Na Řece získal se svou ženou v roce 2011 Literární cenu Knižního klubu. Jeho odborné knihy a studie získaly značný věhlas i v zahraničí a byly mnohokrát vydány. Za svůj celoživotní přínos získal roku 2010 čestné ocenění od Akademie výtvarných umění v Pekingu a Muzea Čchi Paj-š iho. Josef Hejzlar ( ) was a Czech sinologist, art historian, translator and journalist. He was one of the most prominent experts and promoters of Chinese art and culture. He graduated from the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, and from 1951 to 1956, he studied at Beijing University and the China Central Academy of Fine Arts in Beijing. He was a student of Professor Wang Xun, Li Keran, Li Kuzhan, and Liu Jintao, and met with many Chinese artists and members of the cultural elite. In early 1952, he met Qi Baishi, became his friend, and was therefore able to watch as a master was born. Josef Hejzlar was the author of many books and hundreds of articles, and translated Chinese poetry and ancient Chinese essays on art. His monograph Qi Baishi, published in 1970, won an award from the Odeon publishing house. Together with his wife, he compiled and translated a larger collection of Chinese proverbs, idioms and famous verses and sayings. His later publications include the monograph Qi Baishi and his Famous Students, which was issued in a bilingual Czech-Chinese version, and Chinese Landscape Painting. Hejzlar co-authored the historical novel The River with his wife in 2011, which won the Book Club Literary Prize. His scholarly books and studies gained considerable fame at home and abroad and have been reissued many times. For his lifetime contributions, he received an honorary award in 2010 from the Academy of Fine Arts in Beijing and the Qi Baishi Museum. 约 瑟 夫 海 兹 拉 尔 ( ) 是 捷 克 著 名 的 汉 学 家, 美 术 史 家, 翻 译 家, 是 研 究 和 宣 扬 中 国 文 化, 艺 术 最 著 名 的 专 家 之 一 原 毕 业 于 布 拉 格 工 艺 美 术 学 院, 是 举 世 闻 名 的 菲 拉 教 授 的 学 生 从 年, 在 北 京 大 学 和 北 京 中 央 美 术 学 院 继 续 深 造, 成 为 王 遜, 李 可 染, 李 苦 禅 教 授 和 裱 画 大 师 刘 金 涛 的 学 生, 并 结 识 了 许 多 中 国 文 化 艺 术 界 的 精 华, 他 们 也 都 成 为 他 终 生 的 良 师 益 友 同 时, 也 在 北 大 与 他 未 来 的 中 国 妻 子 相 逢 约 瑟 夫 海 兹 拉 尔 对 工 艺 美 术 和 建 筑 的 研 究 曾 数 次 获 奖 他 也 同 时 以 汉 学 家 兼 艺 术 家 的 双 重 优 越 身 份 从 事 于 中 国 艺 术, 尤 其 是 齐 白 石, 李 可 然, 黄 永 玉 等 等 的 绘 画 艺 术 的 研 究 1952 年, 他 在 李 可 染, 刘 金 涛 两 位 老 师 的 亲 自 陪 送 下, 初 次 访 问 了 齐 老 此 后 便 成 为 齐 老 画 室 常 客 和 朋 友, 可 以 观 赏 伟 大 的 齐 老 作 画 约 瑟 夫 海 兹 拉 尔 是 在 捷 克 和 外 国 出 版 了 一 系 列 书 籍 和 数 百 篇 专 论, 散 文 的 作 者 他 也 翻 译 了 中 国 诗 歌, 中 国 古 代 美 术 散 文, 同 妻 子 一 起 编 撰, 翻 译 了 许 多 中 国 成 语, 谚 语, 名 言 他 的 齐 白 石 传 于 1970 年 获 出 版 社 头 奖 最 近 的 齐 白 石 和 他 的 学 生 是 以 捷 中 双 语 出 版 的, 论 中 国 山 水 画 又 以 捷 文 出 版 (2011) 他 与 妻 子 合 写 的 历 史 小 说 在 江 上 获 得 最 佳 文 学 奖 (2011) 他 的 专 论 书 籍 和 研 究 论 文 也 在 国 外 获 得 相 当 的 声 誉, 多 次 重 覆 出 版 中 国 水 墨 画 共 出 16 版, 中 国 古 代 版 画 共 3 版 他 60 年 来 从 未 间 断 过 对 中 国 艺 术 和 齐 老 绘 画 的 研 究 他 在 1962 年 曾 向 联 合 国 安 全 理 事 会 提 议, 把 齐 白 石 列 入 世 界 文 化, 艺 术 名 人 的 名 册, 使 其 成 为 众 所 周 知 的 世 界 名 人 之 一 1987 年 受 聘 在 中 国 各 大 学 讲 课,2010 年 荣 获 北 京 画 院, 齐 白 石 纪 念 馆 的 荣 誉 奖 状 34 35

20 291 ČCHI PAJ-Š ( ) KRABI Nepřímo datováno x 34 cm. Tušová malba na papíře. Závěsný svitek v brokátové montáži. Signováno: Pa-š -ťiou suej Paj-š lao-žen (89letý stařec Pa-š ). Pečeť: Pa-š. Provenience: sbírka Josefa Hejzlara. Publikováno: Josef Hejzlar - Čchi Paj-š, Praha, Odeon, 1970, ilustrace číslo 111. Josef Hejzlar - Aquarelles chinoises, Paříž, Editions Cercle d Art, 1981, ilustrace číslo 43. Čchi Paj-š proslul obrázky drobného hmyzu a vodních živočichů, zejména krevet a krabů. Pouhými odstíny tuše dokázal mistrně vyjádřit různé části jejich těla a rozlišit jejich umístění v prostoru. QI BAISHI ( ) CRABS Indirectly dated x 34 cm. Ink painting on paper. Hanging scroll, brocade mounting. Signed and indirectly dated: Bashijiu sui Baishi laoren (89 year old man Baishi). Seal: Baishi. Provenance: Collection of Josef Hejzlar. Published: Josef Hejzlar - Qi Baishi, Prague, Odeon, 1970, illustration no Josef Hejzlar - Aquarelles chinoises, Paris, Editions Cercle d Art, 1981, illustration no. 43. 齐 白 石 ( ) 螃 蟹 图 1948 年 103 x 34 厘 米 挂 轴 水 墨 纸 本, 锦 缎 装 裱 题 识 : 八 十 九 岁 白 石 老 人 印 章 : 白 石 来 源 : 捷 克 约 瑟 夫 海 兹 拉 尔 私 人 收 藏 出 版 : 此 画 被 收 录 在 捷 克 著 名 汉 学 家 收 藏 家 约 瑟 夫 海 兹 拉 尔 编 撰 的 齐 白 石 ( 布 拉 格 odeon 出 版 社 1970 年 出 版, 画 号 111) 一 书 中 Kč EUR 36 37

MISTROVSKÁ DÍLA ČÍNSKÉHO MALÍŘSTVÍ arcimboldo. JiŘÍ SpĚvÁk

MISTROVSKÁ DÍLA ČÍNSKÉHO MALÍŘSTVÍ arcimboldo. JiŘÍ SpĚvÁk JiŘÍ SpĚvÁk Jiří Spěvák (1930-1958) byl českým novinářem a sinologem. Studoval čínštinu a dějiny Dálného východu na filologické fakultě univerzity Karlovy v Praze. Ve studiích pak pokračoval v letech 1951-1955

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013 BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 Definitions Definice

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zveřejnění ATC hodnot / ATC Publication (MSG 989) Zveřejnění ATC hodnot ATC Publication ATC hodnoty jsou zveřejněny.

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Žádosti o víza do Ruské federace

Žádosti o víza do Ruské federace Žádosti o víza do Ruské federace Od 16. července zavádí zastupitelský úřad Ruské federace nový způsob podávání žádostí o udělení víza. Od tohoto data je pro všechny žadatele povinné zadat žádost nejprve

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000 COMPETENT AUTHORITY responsible for ensuring compliance with Regulation (EC) No 1760/2000 title I is: Ministry of Agriculture of the Czech Republic Těšnov 17 117 05 Prague 1 Czech Republic Contact person:

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ METODICKÝ POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH HRÁČŮ NA BEACHVOLEJBALOVÉ TURNAJE ABV REGISTRATION OF FOREIGN PLAYERS IN THE ABV BEACHVOLLEYBALL TOURNAMENTS KROK 1 REGISTRACE HRÁČE A. Zahraniční hráči registrovaní

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli úvěru Věřitel STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Ferratum Bank Ltd. Reg. č.: C 56251 Adresa sídla Tagliaferro Business Centre, 14 High Street, Sliema

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

沃 尔 特 邦 迪 (Walter Bondy) (1880-1940), 捷 克 德 国 画 家 文 艺 评

沃 尔 特 邦 迪 (Walter Bondy) (1880-1940), 捷 克 德 国 画 家 文 艺 评 walter bondy Walter Bondy (1880-1940), českoněmecký malíř, literární kritik a sběratel, pocházel z bohaté průmyslnické rodiny Bondy-Cassier. V letech 1898-1903 studoval vídeňskou, poté berlínskou a následně

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B F2C INVITE YOU TO 2015 WORLD CUP Open International Contest No 4

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Mezinárodní šipkový turnaj WDF jako kategorie 3 a BDO kategorie C

Mezinárodní šipkový turnaj WDF jako kategorie 3 a BDO kategorie C ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE ŘÁDNÝ ČLEN WORLD DARTS FEDERATION (WDF) WORLD 13. CZECH OPEN Mezinárodní šipkový turnaj WDF jako kategorie 3 a BDO kategorie C Pátek 2. listopadu 2007 Smíšené páry, Zahřívací turnaj

Více

Návod k vyplnění evidenčního formuláře

Návod k vyplnění evidenčního formuláře Návod k vyplnění evidenčního formuláře Evidenční formulář slouží pro prvotní evidenci dat v systému slev a pro provádění změn některých evidenčních údajů. Před vlastním vyplněním formuláře si připravte

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA podle článku 40/64 sb. občanského zákoníku HERE IN AFTER THE LESSEE ON THE ONE PART / DÁLE JEN NÁJEMCE

NÁJEMNÍ SMLOUVA podle článku 40/64 sb. občanského zákoníku HERE IN AFTER THE LESSEE ON THE ONE PART / DÁLE JEN NÁJEMCE NÁJEMNÍ SMLOUVA podle článku 40/64 sb. občanského zákoníku COMPANY:/SPOLEČNOST: NAME: SURNAME: ADDRESS:/ADRESA:, HERE IN AFTER THE LESSEE ON THE ONE PART / DÁLE JEN NÁJEMCE UZAVŘELI DNEŠNÍHO DNE NÁSLEDUJÍCÍ

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

GENERAL BUSINESS TERMS AND CONDITIONS VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

GENERAL BUSINESS TERMS AND CONDITIONS VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), pro uzavírání kupních smluv společností

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: Česká republika - MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042590 Fax: 57042609 IČ: 00006947 V Praze dne 1.9.2011 Č.j.: 232/74583/2011/T Věc: Výzva k jednání v jednacím

Více

Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades

Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades Vážený Kliente / Dear Client, termínové obchody jsou nejen příležitostí k zisku, ale nesou s sebou i vysoká rizika. Je proto povinností

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A O ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

SMLOUVA O ÚVĚRU A O ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Prague 1, Czech Republic, ID No. 26455064 Registered with the Commercial Register, Section B, File No. 7215 Maintained by the Municipal Court in Prague

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB MANUÁL POVOLOVACÍHO ÍZENÍ NEPRAVIDELNÉ MEZINÁRODNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY PÍLOHY Pílohy (str. 28 44 PÍRUKY MAD) Vzor jízdního listu EU...28 Jízdní list dle vzoru Dohody ASOR...29 Vzor

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

series Awards program

series Awards program 733 series Awards program Č AV Č e s k o m o r a v š t í a m a t é ř i v y s í l a č i Č A V P O D P O R U J E Q - K L U B V e ř e j n á s b í r k a Osvědčení ve smyslu Zákona č.117/2001 Sb. vydal Krajský

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B INVITE YOU TO 2011 WORLD CUP Open International Contest CL/CF Speed

Více

Aukční řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Aukce a předmět aukce

Aukční řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Aukce a předmět aukce Strana 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1850/12, 602 00 Brno, IČ 04163893, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 88523 (dále jen ETCETERA ) prodává svým jménem a na účet

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní Ferratum Bank Standardní Podmínky Smlouvy o Úvěru, které se vztahují na zákazníky s pobytem v České republice Tyto standardní podmínky se vztahují na Smlouvy o Úvěru uzavřené mezi Ferratum Bank Ltd. a

Více

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE INDEX English...pag 1 3 Czech...pag 4 6 GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE The following document specifies the general terms and conditions of sale which govern the booking service of Helvetic Services

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Jak dobře vám to myslí?

Jak dobře vám to myslí? Jak dobře vám to myslí? Prosím, vyplňte tento formulá ř perem bez pomoci druhé osoby. Jméno Datum narození / / Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Jsem muž žena Jsem Asiat černoch Hispánec běloch

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Purchase Contract Entered into pursuant to the provisions of Section 2079 et seq. of Act No.

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY CLAIM FOR A PENSION FROM THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY CLAIM FOR A PENSION FROM THE CZECH REPUBLIC SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND THE UNITED STATES OF AMERICA ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24 VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24 PARTNER: Lake Lipno, Czech Republic 21. - 23. 8. 2015 1. Pravidla Rules 1.1 Závod se uskuteční podle pravidel tak, jak je

Více

uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva Purchase Contract uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Entered into pursuant to the provisions of Section 2079 et seq. of Act No.

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove INVITE YOU TO 2009 Contest 3-countries Open International Contest F4B (Control

Více

Conditions for the Auction of Virtual Storage Capacity for the 2012 Storage Year. (1 Auction on the 2nd of February)

Conditions for the Auction of Virtual Storage Capacity for the 2012 Storage Year. (1 Auction on the 2nd of February) Conditions for the Auction of Virtual Storage Capacity for the 2012 Storage Year (1 Auction on the 2nd of February) 1.) Introductory Information MND a.s. (hereinafter MND ) will auction a Virtual Storage

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát Právní povaha virtuálních peněz Pavel Hejl, advokát Obsah Peníze x elektronické peníze x virtuální peníze Právní povaha virtuálních peněz a zdanění Bitcoin Regulace ve světě Regulace v ČR Bitcoiny a související

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Article II: ORDER AND ORDER CONFIRMATION, EXECUTION Článek II.: OBJEDNÁVKA A POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, VZNIK OF CONTRACT SMLOUVY

Article II: ORDER AND ORDER CONFIRMATION, EXECUTION Článek II.: OBJEDNÁVKA A POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, VZNIK OF CONTRACT SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti tesa tape s.r.o. se sídlem Praha 5, Pekařská 628/14, PSČ 150 00 IČ: 27112039, DIČ: CZ27112039 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka

Více

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností 1.Obdržíte dva emaily z: - Svazu/Asociace - NEBO z Mateřské společnosti Jeden z nich obsahuje odkaz na systém online vykazování Druhý obsahuje kód

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove INVITE YOU TO 2014 WORLD CUP Open International Contest No5 C/L Speed Models

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

COMPANY FORMATION FORM - KYC PROCESS

COMPANY FORMATION FORM - KYC PROCESS COMPANY FORMATION FORM - KYC PROCESS Dotazník k založení společnosti proces Poznej svého klienta United States of America Please complete and return to us when ordering your offshore company to: Prosíme,

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ AGREEMENT BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND AUSTRALIA ON SOCIAL SECURITY

SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ AGREEMENT BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND AUSTRALIA ON SOCIAL SECURITY SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ AGREEMENT BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND AUSTRALIA ON SOCIAL SECURITY ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY CLAIM FOR A PENSION FROM THE CZECH

Více

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech

Více

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU 2 2011 B U L L E T I N 2/11 Česká společnost pro mechaniku Asociovaný člen European Mechanics Society (EUROMECH) Předseda Redakce časopisu Jazyková korektura Prof.

Více