Rok Strana 1 (celkem 20)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok 1963. Strana 1 (celkem 20)"

Transkript

1 Rok 1963 Nakažlivé nemoci 1962 dodatek V roce 1962 kromě infekční žloutenky o níž je již zápis v r. 62 vyskytlo se 47 případů spalniček, 23 případů planých neštovic, 2 zarděnky, 5 spál bez epidemiologické souvislosti. V srpnu objevily se 3 případy břišního tyfu v souvislosti se spolubydlícím bacilonosičem. Koncem roku 14 případů infekční žloutenky. Městská konference KSČ - 2 Dne 16. února 1963 konala se v sále na Valše městská konference KSČ, při níž pionýři zdejší základní devítileté školy přivítali účastníky a přednesli pozdrav přítomným delegátům. Po referátech byli zvoleni členy městského výboru KSČ tito soudruzi a soudružky: Barták Miroslav,ved. provozu Počátky, pletař. záv. Gust. Klimenta v Třebíči. Dejmek Josef, účetní JZD Lísek Dvorský Karel, vedoucí výkupního skladu Holub František, vedoucí provozu Počátky, Průmyslového závodu Pelhřimov Holubová Stanislava, účetní zdejší nemocnice Krumplová Žofie, zaměstnankyně Družstva uměleckého průmyslu DUP Malý Bohumil, předseda Měst NV - 3 Novotný Karel, kvalitář Agrostroje, cech Počátky Poula Jan, učitel na zákl. devítileté škole Smejkal Karel, tajemník Měst NV Vrána Bedřich, vedoucí lihovaru Čsl. státního statku Z jejich středu byl pak zvolen předsedou MV KSČ s. František Holub Strana 1 (celkem 20)

2 Vítězný únor Oslava patnáctého výročí Vítězného února konala se pro mrazové počasí v sále kina dne 25. února 1963 v 9:15 hod. dopoledne. V případě příznivého počasí měla se konati manifestačně na náměstí před Měst NV. Po zahájení oslavy poslancem ONV s. Karlem Dvorským, měl slavnostní projev zástupce OV KSČ z Pelhřimova s. Skoumal, po němž následovala Kulturní vložka ČSM a schválena resoluce pro ÚV KSČ. Manifestace byla zakončena Internacionálou. Zúčastnilo se jí cca 700 osob, uvolněných ze závodů, úřadů, družstev a ostatních pracovišť včetně vyšších ročníků škol. Město bylo vyzdobeno, nálada slavnostní. Občanské výbory Dne 4. března 1963 konala se na Měst NV ve velké zasedací síni za účasti 107 osob volba členů občanských výborů. Počátky byly rozděleny ve 4 obvody a dále po jednom Vesce, Heřmaneč s Kateřinou, celkem 6 obvodů. Předsedy byli zvoleni: Karel Dvořák, tech. prac. Agrostroje, předsedou obč. v. 1, Hörner Karel, úřed. spořit., předsedou obč. v. 2, Vichr Jaroslav, signalista ČSD, předsedou obč. v. 3, Rudolf Novák, dělník Prům. podnik, předsedou obč. v. 4, Adamec Jindřich, zřízenec nemocnice, předs. obč. v. 5 Vesce Kučera Antonín, úřed. ozdravovny J. Fučíka, předsedou obč. v. 6 Heřmaneč a Kateřina. Mezinárodní den žen V neděli dne 10. března 1963 odpoledne konala se v sále kina oslava Mezinárodního dne žen. Po úvodním projevu předsedkyně Výboru žen s Hel. Kučerové a Kulturní vložce pionýrů zdejší zákl. devítileté školy, měla hlavní projev poslankyně Národního shromáždění soudr. Růžena Kolářová ze Žirovnice o poslání ženy v mírovém budování socialismu a v boji za mír. Poté byla volba nového Výboru žen. Strana 2 (celkem 20)

3 žena. Pro udělení odznaku Mateřství nepřicházela v Počátkách v úvahu žádná Májové oslavy Májové oslavy oslava 1. máje a 18. výročí osvobození měly tento pořad: V pondělí 22. dubna 1963 večer konal se v sále kina Slavnostní vzpomínkový večer k 93. výročí narození V. I. Lenina. Na večeru měl úvodní projev předseda místní odbočky SČSP s. Ferdinand Čapek a po něm hlavní projev tajemník Měst NV s. Karel Smejkal, v němž hlavní body byly Lenin, učení všech učení, mezinárodní situace a boj za mír. Kulturní vložku přednesl učitelský kolektiv z Dětského domova v Počátkách. Večer ve čtvrtek 25. dubna 1963 konal se v Rudém koutku pletařských závodů Večer k pamětním dnům odboje, na němž promluvil s. Josef Jíra z Kateřinek o životě a utrpení v koncentračních táborech, v nichž byl za 2. svět. války vězněn. - 8 Přesto, že 30. dubna po celý den přeprchalo a bylo chladno, město na májové oslavy bylo vzorně vyzdobeno. V ulicích výkladech a na zdích transparenty, okna hýřila veselými barvami výzdoby, na domech vlály vlajky, náměstí ve vlajkové výzdobě s transparenty, všude čisto a slavnostní nálada probouzela 1. máj. Ráno na 1. máje zasvitlo slunce, dopoledne slunečno, odpoledne mírné počasí. Budíček v 6 ráno ohlašoval nástup do slavnostního dne. Po osmé ráno začali se účastníci slavnosti s vlajkami standartami atd. shromažďovati u svých závodů a škol a v devět bylo náměstí zaplněno jak účastníky ze závodů a škol, tak i alegorickými vozy a občanstvem, které pak průvodu se nemohlo zúčastniti. Všichni byli obráceni čelem k budově národního výboru, před níž po zahrání čsl. hymny měl z tribuny úvodní projev předseda Měst NV s. B. Malý a po něm slavnostní projev předseda ONV s. Prchal z Pelhřimova. - 9 Ve svém projevu vyzdvihl rozdíl mezi 1. májem v zemích socialistických a 1. májem v zemích kapitalistických, kde stále se bojuje o lepší život pracujícího člověka. Dále poukázal na vzrůst životní úrovně v ČSSR a na okrese, na vrůst průmyslové a zemědělské výroby. Zvláště vyzdvihl pak péči o člověka jak v práci, tak i ve stáří. V další části se zabýval pomocí méně vyvinutým zemím, o jejich snahách o samostatnost a nepřátelském postoji kapitalistických zemí k jejich cílům. Ku Strana 3 (celkem 20)

4 konci vyzdvihl, že všechny síly kapitalismu jsou marné proti růstu socialismu s cílem komunismu v našich zemích. Jeho projev byl vyslechnut s velkým zájmem a potlesk všech schvaloval jeho slova. Po jeho proslovu přečetla poslankyně Měst NV s. Holubová návrh resoluce pro ÚV KSČ, jejíž znění bylo spontánně schváleno. Poté z náměstí ubíral se průvod v trojstupem městem V čele byly neseny vlajky, za nimi šli členové Měst NV, ONV a KNV v Počátkách přítomní, pak pionýři s vlajkami, školy, sportovci, svazarmovci, hudba, závody a naposled alegorické vozy. Průvod ubíral se z Palackého náměstí na náměstí Rudé armády, odtud k nemocnici, Stodolní ulicí do ulice Tyršovy, pak ulicí 25. února ke hřbitovu a odtud protichodem zpět na Palackého náměstí. Všem účastníkům zářila z očí radost a slavnostní nálada se stále mísila s hudbou a provoláváním hesel. Po průvodu byl v 10 hod. na náměstí koncert dechové hudby. Účast: občané včetně dětí 1832, v průvodu včetně dětí 1372, krojovaných pionýrů 280, ostatní školní mládež 230, učitelé jako dozor nad mládeží 30, slavnostní čelo (nosiči obrazů atd.) a delegace 72, ČSM v krojích 84, sportovci v krojích 52, Svazarm 16, požárníci v uniformách 48, ČSČK v krojích 15, zaměstnanci ČSD v uniformách 13, zaměstnanci ČSAD v uniformách Neseno 28 obrazů, 20 hesel, 20 vlajek a praporů. Bylo 26 jízdních ozdobených kol, 9 alegorických vozů, 1 kapela o 24 mužích. V neděli 5. května 1963 konal se ve 14 hodin Běh vítězství Sraz účastníků byl u hřbitova, jichž bylo 60 a to ze škol, závodů a nemocnice. Trať vedla od hřbitova ulicí 25. února přes Palackého náměstí, Fučíkovo náměstí na náměstí Štítného, kolem nemocnice s cílem dětské nemocnice. Toho dne v poledne měl v místním rozhlase tajemník MěNV s. Karel Smejkal projev o postupu sovětské osvobozovací armády k nám ve dnech národního povstání a o partyzánské a protifašistické činnosti u nás. Ve středu 8. května 1963 v 18 hodin konalo se ve velké zasedací síni Měst NV Slavnostní zasedání Měst NV, jež zahájil předs. Měst NV s. B. Malý, po něm hlavní projev k 18. výročí osvobození měl s. J. Jíra, řed. ozdr. v Kateřině, pak kulturní vložku žactvo zákl. devítil. školy Strana 4 (celkem 20)

5 Síň byla přeplněna jak občanstvem tak i členy OV KSČ, poslanci Měst. NV, ONV, předsedy ZO KSČ a dalšími funkcionáři veřejného, politického i hospodářského života. Po skončení zasedání byly v 19 hod. za doprovodu účastníků položeny věnce k památníku obětí 2. světové války a na hřbitově na hrob partyzána Karla Kasíka. Ve 20 hodin konal se po srazu na Žirovnické ulici a tam po projevu předsedy MV KSČ Fr. Holuba projev, před nímž byly zahrány hymny ČSSR a SSSR. Pak následoval v čele s vlajkami a hudbou za záření barevných raket a ran dělobuchů, slavnostní průvod městem. Slavnostní průvod se ubíral kolem nemocnice přes Štítného náměstí na náměstí Fučíkovo, dále přes Palackého náměstí a ulicí 25. února ke hřbitovu, kde se na silnici k Heřmanči zastavil a byla zahrána Píseň práce Po ní následoval u továrního rybníka slavnostní ohňostroj, vypálený za halou Agrostroje. Účastníci průvodu vše od hřbitova pozorovali. Ve čtvrtek 9. května dopoledne odjela delegace města Počátek, skládající se ze zástupců Měst NV, NF a závodů do Mnichu kde položila věnec k pomníku padlým při čemž měl projev s. J. Jíra. Téhož dne konaly se na Velkém jezeře na Valše od 13 hod. rybářské závody s výhrami o ceny. V pátek 10. května bylo ve 13:30 na stadionu Spartaku Sportovně branné odpoledne s ukázkami tech. vyspělosti jednotlivých disciplin svazarmu. Toho dne večer pořádal MV KSČ v sále Spartaku májovou veselici. Bouřka, blesk Po dusném poledni 15. května 1963 dostavila se po 14 hodině bouře s deštěm a drobnými krupkami, která trvala do 15 hod. Přitom po prudkém zahřmění sjel kulový blesk podle očitého svědka s. Václava Vichry do komína u Doležalů v Žižkově ulici, rozmetal ho, sházel na různých místech se střechy tašky a když s. Vichr vběhl na půdu, hořel tam isolovaný drát, který uhasil a požár nevznikl. Před domem na ulici stál vůz gumák a na něm u sedla byl postavený zastrčený bič. Blesk přerazil jen násadu, jiného se nic nestalo. Závod motokár Strana 5 (celkem 20)

6 V neděli dne 9. června 1963 konal se u nás závod motokár o přebor Jihočeského kraje. V 9. hod byl trénink, ve 14 hod. závod. Start byl na náměstí před měst NV a odtud se jelo kolem kina Březinovou ulicí na Štítného náměstí pak krátkou spojkou uliční na roh Fučíkova náměstí a odtud na Palackého náměstí. Závodilo 18 závodníků, z nichž každý jel 30 kol. Z Počátek se zúčastnil závodů jeden účastník Fr. Šesták a umístil se na předposledním místě. Mezinárodní den dětí V neděli 16. června 1963 měla s péčí Sdružení rodičů a přátel školy při základní devítileté škole v Počátkách konati oslava Mezinárodního dne dětí s programem: v 9:30 na stadionu Spartaku dětské hry a odpoledne ve 14 hod. turnaj žactva o putovní pohár v Kopané. Protože bylo velmi nepříznivé počasí a stadion zcela rozmoklý, místo toho byl dopoledne promítán dětem zdarma film a po něm následoval program ze zábavných výstupů žactva. Rekreační chaty Na Valše bylo letos dokončeno postavení 20 chat včetně soc. zařízení. Mají je v režii Restaurace a jídelny. Počítá se v příštím roce s dokončením a vybavením těchto chat. Kromě toho Stavební fakulta z Prahy připravuje tamtéž stavěti chaty pro sebe, k čemuž má již pozemek přidělený. Škola estráda Členové Československého svazu mládeže při základní devítileté škole v Počátkách uspořádali v pátek 28. června 1963 večer v sále kina na rozloučenou se školou estrádu Vesele a vážně do života. Písně, hudba, výstupy vystřídali jednoaktovky a ze skutečně zábavného programu, vyrostlého z čísel i vlastní žákovské tvorby a ze školního prostředí, velmi se líbil přítomného obecenstvu. Kino v přírodě Strana 6 (celkem 20)

7 Rudý koutek Průmyslového podniku dříve Tofa, provozovna v Počátkách, uspořádal ve dnech 1., 2., 4. a 5.VII na hřišti Spartaku v Tyršově ulici I. festival krátkých filmů, které promítali zaměstnanci podniku s. Ledvinka a Rosol. Vždy od 20:30 do 22:00 hod. byly promítány na volném prostranství na projekční plátno, zavěšené na štítu požární schráně, úzké filmy poučného rázu, doplněné vždy vhodně filmem zábavným. Vstup byl volný. Barevné dokumentární a zábavné filmy shlédlo za jeden večer cca 270 návštěvníků z řad dospělých a mládeže. Filmový festival pracujících Ve dnech od 3. do 9. srpna 63 byl v městském kinu Filmový festival pracujících jako přehlídka festivalových filmů. Začátek byl vždy ve 20:45, protože tytéž filmy se týž večer promítaly v Žirovnici a po promítnutí převáženy k nám. 3. srpna byl promítán náš film Jánošík, I. díl, pod patronátem MV KSČ a NF, 4. srpna Jánošík, II. díl pod týmž patronátem, 5. srpna ital. film Rozvod po italsku pod patr. nemocnice Počátky a ČS ČK, 6. srpna sovět. film Velká cesta pod patronátem Agrostroje, Výboru žen, Kožeděl. a gum. podniku, Čsl. požárníku a Svazu protifašist. bojovníků v Počátkách. 7. srpna amer. film Byt pod patr. pletař. závodů a Okres. průmyslov. podniku dř. Tofa Počátky, 8. srpna náš film Až přijde kocour,, pod patr. JZD Lísek, JZD Borovina Veselá, JZD Předvoj Častrov a Česksl. st. statku Počátky. 9. srpna jugoslávský film Schody, pod patronátem ČSAD garáže, Počátky a lidového družstva Dřevo Infekční nemoci Do konce června 1963 vyskytlo se u nás mezi školní mládeží 5 případů infekční žloutenky, v červenci stoupl počet na 7, v srpnu na 10 a 2 dospělé osoby. Na podzim 1 případ u školního dítěte a pak už do konce roku nic. Do června bylo také u dětí 12 případů spalniček. Strana 7 (celkem 20)

8 Školství šk. r Školní rok započal v pondělí dne 2. září V té době byly u nás: a) Základní devítiletá škola řed. s. J. Jirků, se 17. třídami, 27 školskými pracovníky a 8 zaměstnanci, dětí bylo 495. b) Mateřská škola se 3 třídami, 6 učitelkami a 4 prac. silami, dětí bylo 75. c) Na Volmanci bylo otevřeno odborné učiliště Krajského svazu spotřebních družstev pro výchovu učňů v pohostinství se 186 žáky a žákyněmi. Toto učiliště se k nám přestěhovalo v květnu 63, když ČSD, které je dosud užívaly, přestěhovaly své učiliště do Černé nad Vltavou a Volmanec, převzal krajský svaz spotřebních družstev v Českých Budějovicích. d) Základní devítiletá škola při ozdravovně J. Fučíka v Počátkách Kateřině, zahájila již také pravidelné vyučování v turnusech po 160 dětech jako dříve, e) Základní devítiletá škola při Dětském domově s tř. střídavými, řed. s. Jaroslav Šot Odborné učiliště na Volmanci mělo na podzim obtíž s ubytováním žactva. Protože pro tak velký počet Volmanec nestačil, ředitelství učiliště získalo souhlas ONV s ubytováním ve zrušených školách v Bělé a Polesí, odkud dojíždějí autobusem na Volmanec. Předtím bezvýsledně bylo jednáno o propůjčení nebo pronajatí rekr. střediska Valchy strojíren Vzlet-Vodochody jen po dobu září až červen, leč marně. Později pak po obtížném jednání došlo k částečné dohodě. Výročí Mnichova výročí zrádného Mnichova bylo vzpomenuto večer 2. října 1963 v Rudém koutku pletař. závodů na námět 25 let zrady Mnichova. Přednášející s. J. Jíra promluvil o událostech, jich vývinu a příčin před 25 lety, vztahujících se k Mnichovu, dále pojednal o velké snaze SSSR pomoci tehdy západními imperialisty zrazenému Československu, o pevném rozhodnutí prac. lidu bránit vlast. proti fašistům, o zradě vnitřní buržoazie, jakož i o následcích a poučení z toho pro nás vyplývajících. Ptactvo u nás Strana 8 (celkem 20)

9 Pro značné mrazy a dlouho nepříznivé počasí zimní a předjarní, přilétli k nám ve středu 13. března 63 první špačci, když jindy byli již zde začátkem března. Současně s nimi pozoroval jsem na hrázi rybníka konipasa. Čápi přilétli 7. dubna, párek a samice nasedla měli 2 mladé. V polovině dubna přilétly vlaštovky bylo jich velmi málo. V prvém týdnu září odlétli 2 mladí čápi, za týden staří. Vlaštovky odlétly v polovině září, špačci postupně v září a poslední 5. října zde ještě byli. Chocholouši téměř vymizeli. Vysvětluje se to nedostatkem koňského trusu na silnicích. Mrazy zničily mnoho ptactva. Hrdlička zahradní hnízdí a přezimuje u nás už několik let. Rozšiřuje se do okolních zahrad. Houby, úroda Letošní rok byl růstu hub neobyčejně příznivý a není pamětníka tak velké úrody hub. Přesto, že byly velké mrazy, podhoubí se v zemi udrželo a v květnu, kdy bylo mírně chladné počasí s přeháňkami, zem nasákla vodou, v červnu teplo, příznivé podhoubí, houby začaly růst a bylo jich dost. Poté za veder pro sucho přestaly růst, ale jakmile nastaly občasné přeháňky s teplými dny, v neprochladlé a nevyschlé půdě začaly houby o překot růst, takže v srpnu jich bylo tolik, že není pamětníka. Taktéž bylo v září. Hlavně ryzců bylo velké množství a václavek rovněž. Lidé nosili plné koše hub domů a bylo běžné, - sám jsem se o tom přesvědčil že navečer si lidé došli do lesa na houby, aby ještě týž den měli k večeři. Velmi hodně bylo také březáků, lišek málo. Poslední houby březáky, václavky nesli z lesa 5. října a strnádky nosili až do 20. října. Autobusové nádraží Již delší dobu jevila se potřeba nějakého řešení autobusového nádraží. Zprvu byla polovina stodoly vedle zahrady zřízena na čekárnu, v níž byl také bufet, ale ten pak pro nedostatek místa pro cestující, byl zrušen. Zůstala jen čekárna, bez. soc. zařízení a nevyhovovala. Strana 9 (celkem 20)

10 Měst NV přistoupil proto k akci postavit autobusové nádraží se vším nutným příslušenstvím. Plán zhotovil počátecký rodák Jiří Šlechta, staveb. tech. u ONV v Jindř. Hradci. Stavba se provádí v akci Z a s prací bylo započato ve středu 13.V.1963 Brigádnickou pomocí občanstva zaměst. ČSAD a Měst. NV, stavba pravidelně postupovala, takže bylo možno namontovati železný krov zhotovený zaměst. Agrostroje v Počátkách a pak stavba opatřena krytinou a dokončeny stavební práce v r. 1964, kdy podle plánu mají býti také hotova nástupiště a vyrovnána přistávací plocha autobusů. Spádový vodovod V říjnu a v listopadu 1963 v rámci akce Z byl sousedy z horní části Žižkovy ulice postaven ze studánky ze Strážního kopce pod skupinou lip po pravé straně ctibořské silnice směrem z města do horní části Žižkovi ulice na požární jímkou, spádový vodovod. Voda je vedena do nízkého stojánku, ze kterého v zimě stále vytéká, takže nezamrzne a přebytečná odtéká do požární jímky. Proud vody není silný, ale přesto je to vydatná pomoc horní části této ulice, která vždy první z města měla nedostatek vody. Požární jímka Již několik let byla projektována v Žižkově ulic naproti Lipáreckému náměstí stavba požární jímky. Celé akce ujala se místní odbočka ČSPI požárníci jejiž členové a občané ze Žižkovy ulice za pomoci buldozery vyhloubili vhodný prostor, který po stranách vyplnili betonovými prefabrikáty a schůdky, provedli zapojení jímky na kanalisaci a oplotili drátěným plotem s dvířky. Práce byla dokončena v listopadu 63. Úhrada na to byla z příspěvku Státní spořitelny Kčs z titulu zábran škod a ostatní uhradili zdarma brigádníci svou prací. Jímka má rozměry: 15 x 10 x 1,80 m, s hladinou 1, 5m pojme l vody. Teoreticky stroj PS 8 by stříkal při požáru 4 hod. 40 min. Lidová kontrola Strana 10 (celkem 20)

11 V pátek 6. prosince 1963 konala se v sále Modré hvězdy veřejná schůze, na níž byla provedena volba místní komise lidové kontroly. Zvoleni: Brada Vladimír, děl. Počátky 49, Březina Václ., člen JZD, Heřmaneč Budek Jar., řidič ČSAD, Počátky 52 Houdek Fr., úředník, Počátky 97 Hörner Jiří, údržbář OÚNZ, Počátky 26 Kratochvílová Anna, děl., Počátky 238 Kremlička Fr., trakt. ČSSS, Počátky 333 Lehejček K., plánovač Pr. pod., Počátky 25 Martínková Mil, člen JZD, Počátky 58 Martínková Růž, děl. Kožeděl. a gum. podniku, Počátky 271 Průchová Marie, uč. v. v., Počátky 250 Skokanová Olga, děl., Počátky 186 Švob Josef, tech. úř. Počátky 269 Vaněk Jarosl, automech., Počátky 36. Měsíc čsl.sovět. přátelství V Měsíci československo-sovětského přátelství byla řada akcí. V sále kina konalo se v 10 hod. dopol. pro školy vystoupení třicetičlenného hornického souboru z Ostravy s kulturním programem Ve středu 6. listopadu 1963 pořádal MV-KSČ a NF v 9 hod. dopol. na náměstí před Měst NV manifestaci pracujících k 46. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Po příchodu všech pracujících ze všech závodů v městě a žactva ze škol, byly zahrány státní hymny ČSSR a SSSR, načež následovala recitace členky ČSM ze ZDŠ v Počátkách. Po jejím přednesu měl zahajovací projev tajemník Měst NV s. Karel Smejkal, který v něm uvítal hlavního řečníka s. Jana Borku, náměstka předsedy ONV v Pelhřimově. Ve svém proslovu promluvil o dosažených úspěších, světových událostech, světovém soužití a o boji za mír Po jeho proslovu přečetl s. Bloch předseda MV-SČSP v Počátkách resoluci pro velvyslanectví SSSR v Praze, která byla všemi přítomnými jednomyslně schválena. Strana 11 (celkem 20)

12 Závěr pronesl s. Frant. Holub, předseda MV-KSČ a poté zahrána Internacionála. cca 1000 osob. Téhož dne večer v 18 hod. na seřadiště v Žirovnické ulici dostavilo se velké množství dospělých a školy, aby se zúčastnili lampiónového průvodu na oslavu 46. výročí VŘSR. Po krátkém projevu s. J. Šota, předsedy místní osvětové besedy o významu VŘSR, který byl současně vysílán místním rozhlasem, ubíral se průvod v čele se st. vlajkami VSSR a SSSR, školami a dětmi s lampióny, hudbou a dospělými za salv dělobuchů, kulometů a světelných raket ze Žirovnické ul. kolem nemocnice na Riegrovo nám., odtud přes náměstí Fučíkovo, Palackého a ulicí 25. února ke hřbitovu, kde se zastavil. Po zahráni Internacionály všichni pozorovali se zájmem za četných ran dělobuchů krásný ohňostroj, vypalovaný na druhé straně Továrního rybníku směrem ke hřbitovu. Účast cca 1500 osob Téhož dne večer a odpoledne byl v místním kinu promítán sovětský film Trosečníci moře, natočený podle skutečné události, líčící hrdinství čtyř námořníků SSSR. Ve čtvrtek 14. listopadu 63 večer konal se péčí MV-SČSP v Rudém koutku pletař. záv. Gustava Klimenta Večer sovětské hudby a poezie, na kterém byly předneseny ukázky předních sovět. skladatelů a spisovatelů. V neděli 17. listopadu 63 byl odpoledne a večer v místním kinu promítán sovětský film Dny všední a sváteční, líčící dramatický příběh z tajgy. Ve středu 27. listopadu 63 byl v místním kinu odpoledne a večer promítán sovětský film Lovci mořských hlubin, drama z krajů pod jižním sluncem. V pondělí 21. listopadu 63 péčí MV-SČSP konala se večer v Rudém koutku pletař. záv. Gust. Klimenta přednáška o mírové politice SSSR, doplněná filmem a výkladem přednášel s. uč. St. Veselý V sobotu 30. listopadu 63 a v neděli 1. prosince 63 večer sehrál divadelní odbor MOB v Počátkách Voskovcovu a Werichovu divadel. hru Nebe na zemi. V neděli 8. prosince 63 byla v sále kina výstava sovětské knihy. V neděli 15. prosince 63 byla dopoledne v městském muzeu péčí žactva zdejší ZDŠ otevřena výstava korespondence mezi žactvem zdejší ZDŠ a SSSR a sovět. občanem Kucharenkem, který se zúčastnil u Mnichu partyzánských bojů. Téhož dne odpoledne přijeli k nám hosté tři ženy a jeden muž, kteří po příjezdu a společném obědě jako delegace z SSSR Kazachstánu na závěr Měsíce čsl.-sovět. přátelství, prohlédli si měst. muzeum a zdejší závody. Strana 12 (celkem 20)

13 V 19 hod. večer konalo se ve velké zasedací síni slavnostní zasedání Měst. NV a MV KSČ, rozšířeného o zástupce závodů, podniků, organisací a složek Po zahájení a uvítání hostí, a kulturních vložce v režii J. Šota, předsedy OB a hudebním čísle hudeb. školy a hudby z Agrostroje, byl projev tajemníka Měst NV s. K. Smejkala k 20. výročí podepsání smlouvy s SSSR a o hodnocení průběhu MČSP. Pak následoval projev vedoucího sovětské delegace, který tlumočili s uč. Dušan Snížek ze Žirovnice a s. uč. Karel Růžička. Poté byli naši hosté podarováni dary přátelství z místních závodů. Slavnostní zasedání bylo za končeno hudebními čísly kapely Agrostroje. Všech akcí se v průběhu Měsíce československo-sovětského přátelství zúčastnilo úhrnem více jak 6500 osob. Kromě toho pořádaly závody své samostatné akce na svých pracovištích: Agrostroj měl ve 14 hod. slavnostní schůzi k výročí VŘSR, která byla doplněna filmem a ve 14 hod. besedu o sovětské vědě a technice. Průmyslový podnik dř. Tofa, měl dopoledne besedu s filmem Tak žijí v Moskvě a ve své kulturní místnosti výstavu sovětské knihy Družstvo uměleckého průmyslu DUP mělo odpoledne přednášku s besedou o brigádách komunistické práce. Nemocnice měla večer v kulturní místnosti přednášku o sovětské astronautice. Sport, závody V pátek dne 10. května 1963 konalo se na stadionu Spartaku ve 13:30 hod. Sportovně branné odpoledne, na němž byly předvedeny ukázky technické vyspělosti jednotlivých disciplin Svazarmu. Ve čtvrtek 9. května 1963 odpoledne konaly se na Velkém jezeře na Valše péči rybářského spolku v Počátkách rybářské závody o ceny. Večer TV a hudby Tělovýchovná jednota Spartak v Počátkách pořádala ve čtvrtek 11. dubna odpoledne pro školy a večer pro dospělé Tělovýchovnou akademii, při níž za spoluúčasti členů TJ Slavoj ze Žirovnice byla předvedena cvičení žactva, dorostu, žen a mužů prostná i na nářadí s ukázkami tanců a rytmiky. Strana 13 (celkem 20)

14 Lidová škola umění v Počátkách uspořádala ve čtvrtek večer v sále kina veřejné vystoupení žactva, které předneslo různé skladby, klavírní a houslové, dále na harmoniky jak sólově, tak i sdruženě a podalo přehled své technické vyspělosti. Přednáška, besedy V rámci májových oslav MV-ČSM uspořádal ve čtvrtek večer v Rudém koutku pletař. záv. Večer k pamětním dnům odboje, na němž promluvil s. Jos. Jíra z Počátek Kateřiny o životě a utrpení v koncentračních táborech, v nichž za II. světové války byl z politických důvodů vězněn. Ve středu konal se v Rudém koutku pletař. záv. vzpomínkový večer 25 let od zrady Mnichova, pořádaný místní odboč. protifaš. bojovníků, v němž promluvil s. Jos. Jíra o událostech v tehdejší době, o osudech ČSR, jakož i snaže SSSR pomoci jí. Výbor žen v Počátkách spolu se zdravotnickou osvětou při zdejší nemocnici pořádal v pondělí v Rudém koutku pletař. záv. přednášku obv. lékaře MUDr. B. Peterky na téma Zásady správné výživy Společnost pro šíření politických a vědeckých nauk, odb. v Počátkách, pořádala ve čtvrtek večer v Rudém koutku pletař. záv. přednášku s St. Matějeka z Kamenice n. L. na téma. Pravý věk černé Afriky začal. Táž společnost pořádala v úterý večer v Rudém koutku pletař. závodů přednášku s. St. Matějeka z Kamenice n. L. Země o které se mluví Indonezie. Dům osvěty v Kamenici n. L. uspořádal v pátek večer v Rudém koutku pletař. závodů přednášku s. Jos. Jíry na téma Amerika, kontinent velkých rozdílů. Skupina mladých učitelů v ČSM při zákl. devítil. škole v Počátkách uspořádala v úterý večer v Rudém koutku pletař. záv. Večer hudby černého lidu, na němž byla reprodukována hudba z desek z Divadla a hudby z Prahy. Místní výbor ČSM uspořádal v úterý v Rudém koutku pletař. záv. přednášku MUDr. Pinkasa ze zdejší nemocnice na téma Na prahu manželství Strana 14 (celkem 20)

15 Péči místního odboru SČSP konal se ve čtvrtek večer v Rudém koutku pletař. záv. Večer sovětské hudby a poezie, na kterém byly předneseny z desek nejkrásnější skladby Chopinovy a j. spolu s ukázkami liter. tvorby. Týž odbor uspořádal ve čtvrtek večer v Rudém koutku pletař. závodů přednášku s. uč. St. Veselého o mírové politice SSSR, doplněné filmem. Místní odbor Čsl. svazu rybářů v Počátkách uspořádala v Rudém koutku pletař. záv. přednášku s filmem Ryby našich vod, na níž promluvil s. uč. J. Chudoba z J.Hradce. Výstavy v muzeu aj V městském muzeu v Počátkách byly péčí jeho funkcionářů tyto výstavy: od do výstava soudobých originálů různých autorů ze sbírek Národní galerie. od do byla výstava Oldřich Menhart, tvůrce původního českého typografického písma a úpravce knihy s vystavenými originály a ukázkami prací tiskařských. od do byla ve spolupráci s Oblastním muzeem Vysočiny v Jihlavě výstava Božena Němcová a Vysočina. od do byla výstava původní grafiky a kreseb Emila Kotrby. od do byla výstava grafiky a kreseb Dobroslavy Bilovské - 44 od do byla ve spolupráci s Oblastní galerií v Jihlavě výstava obrazů léto na Vysočině. Originály předních našich výtvarníků byly z doby od 1920 do dnešní byla výstava korespondence žáků zdejší ZDŠ se žáky v SSSR a korespondence se sovět. obč. Kucharenkem z Volovgradu, který za druhé svět. války byl radistou partyzánem v oddílu Za Prahu a zúčastnil se akcí v okolí Mnichu. V neděli byla péčí MV-SČSP v sále kina po celý den výstava sovětské knihy. JZD Lísek přehled K mělo JZD Lísek 896 ks dobytka, z toho 354 dojnic, koní 37, prasat 745, z toho prasnic 95, drůbeže Strana 15 (celkem 20)

16 V r byl postaven kravín a kolna a mostní váha ve Vesci, mostní váha v Počátkách, dále suška na obilí a nádrž na naftu. Dodávky splněny u masa na 99,95%, u mléka na 104,72% a u vajec na 96,59%. Pracovní jednotka činila 16 Kčs + naturálie v hodnotě 1,80 Kčs. Při žních a dobývání brambor pomáhaly brigády z Prům. záv., Kožeděl. a gum. z., pletárny, nemocnice, druž. Dřevo, zákl. devítil. školy, učňov. škola z Volmance. Z nových strojů sluší uvésti: traktor Zetor Super 50, 3 třídiče brambor, sběrací řezačku píce, 3 vyorávače teky - 46 Za produkty byly dosaženy tyto ceny: mléko 1l 1,93 Kčs, hovězí maso 1kg 10,15 Kčs, vepřové maso 1kg 12,34 Kčs, vejce 1ks 0,92 Kčs. Telata hynula na chřipku. Výnosy z 1ha: žito 20,69q nízký výnos zavinila nutnost na jaře mnohé vyhynulé žito zaorati a výnos počítá se ze všech na podzim 62 osetých ha žitem, pšenice 24q, ječmen 23,48q, oves 22,10q, brambory 178q. Členové podle věku: do 25 r. 16, r. 72, r. 112, nad 60 r. 51. Učňů 20, prům. věk 54 r., mužů 115, žen 136. Farmy: Počátky, Vesce, Vilímeč, Prostý, Léskovec, Heřmaneč, Stojčín, celkem 1379ha, z toho orné půdy 888ha, luk a pastvin 491ha. Divadelní představení Horácké divadlo z Jihlavy sehrálo v režii Osvětové besedy v Počátkách dne 5. ledna 1963 v sále kina J. Becherovu a J. Gregovu detektivní hru Tajemná tvář. Dramatický kroužek ZO ČSM Agrostroje Počátky sehrál v sále kina ve dnech 9. a 10. února 63 F. X. Svobodovu divadel. hru Poslední muž. Skupina ČSM při zákl. devítil. škole v Počátkách sehrála v pátek 14. června 63 v sále Spartaku pohádkovou veselohru Zkoušky čerta Belínka. Odpoledne pro děti, večer pro dospělé. V pátek 9. července 63 sehrálo v režii Osvětové besedy v Počátkách v sále kina Východočeské divadlo v Pardubicích Roberta Thomase detektivní komedii V sedm večer budete za mřížemi. V sobotu a v neděli večer sehrál div. odb. J. K. Tyl osvět. besedy v kinu Voskovcovu a Werichovu hru Nebe na zemi. Tanec a plesy Strana 16 (celkem 20)

17 V úterý 26. února 63 pořádal MV-KSČ v sále Spartaku masopustní zábavu. Hrála dechovka zdejších garáží ČSAD. V sobotu 12. ledna 63 konal se v sále Spartaku Rodičovský ples Sdružení rodičů a přátel školy při zákl. devítileté škole. Duba ZK Perleťářského průmyslu v Žirovnici. Místní skupina protipožární ochrany (ČSPO) pořádala v sobotu 26. ledna 1963 ve Spartaku, tradiční požárnický ples. Hrál ZK-ČSAD Humpolec. V sobotu 16. února pořádala TJ Spartak ve Spartaku maškarní merendu. Hrál ZK-Agrostroje Pelhřimov. ZV ROH zdejší nemocnice pořádal v sobotu 23. února ve Spartaku zdravotnický ples. Hudba Twist micro přírodověd. fakulty v Praze V pátek 10. května 63 pořádal MV-KSČ ve Spartaku májovou veselici. Hudba Rysk-Agrostroje Počátky. Sportovní odbor TJ Spartaku pořádal v sobotu 10. srpna 63 večer v sále Spartaku a vedle na hřišti na parketu velký letní karneval. Hudba ZK- Partex, Nová Včelnice. Ve středu 25. prosince 63 pořádal Spartak, oddíl kopané, ve Spartaku vánoční veselici. Hudba OB z Černovic Kap. Lipert. Na ukončení roku uspořádal MV-KSČ dne 31. prosince 1963 ve Spartaku silvestrovskou zábavu. Hudba Rysk, ZK Agrostroj, Počátky. Narození, sňatky, úmrtí Narozených v r. 1963: v 1. pololetí celkem 160, z toho Počátky, Vesce, Kateřina a Heřmaneč 12 dětí v 2. pololetí celkem 133, z toho Počátky, Vesce, Kateřina a Heřmaneč 12 dětí. Zemřelých v r. 1963: v 1. pololetí 55, z toho Počátky, Vesce, Kateřina a Heřmaneč 8 v 2. pololetí 61 z toho Počátky, Vesce, Kateřina a Heřmaneč 13. Sňatky v r. 1963: v 1. pololetí 8 sňatků v 2. pololetí 16 sňatků. U počtu narozených a zemřelých nutno počítati s tím, že jest u nás nemocnice. Strana 17 (celkem 20)

18 Počasí a příroda Rok 1963 nastupoval v lednu mír. zimou, když předtím o vánocích řádně přituhlo, kolem 0 C a večer -5 až - 6 C. Po 10. lednu zadul slabý severák a hned nato se stupňoval s nočními mrazíky na 24 C bylo ráno 18 C, silný a ostrý severák vál dále, padal stále prašný sníh až do 30cm a pak při SZ větru vznikly závěje, které musely pluhy prohrnovati. Tato náhlá mrazová kalamita, která s tuhými mrazy trvala nepřetržitě, přinesla vzápětí následky. Zamrzlé vodovody, záchody a kanály. Pro stále mrazy a jimi také ochromení železniční dopravy, začal se jevit citelný nedostatek uhlí. Velké množství sněhu a mrazy znemožňovaly práci na dolech i železnicích, kde všemi silami se pracovalo na odstranění překážek a dolovalo se znovu. Vítr u nás byl stále silný a mrazivý, takže lidé začali se v domácnostech stěhovati do jedné místnosti a starší osamělé ženy se sdružovaly do společné místnosti. Mrazíky nepovolovaly. Tato katastrofa byla nejen u nás, ale v celé Evropě Polsko, Německo, Francie, baltické státy na Baltickém moři stále pracovaly ledoborce, Rýn měl 30 cm led a vněm uvízlo 1500 lodí. Labe také zamrzlé V polovině ledna severák ustával, na sluneční straně vrstvy sněhu roztávaly, obloha čistá, večer 22 C. 18. ledna začal řádit východní, u nás t.zv. moravský vítr. Co nezamrzlo dosud, zamrzlo nyní. Co s fekáliemi. Vylévaly se na zahrádky a kam bylo možné. Lidé chodili pro vodu po domech, kde vodovod ve sklepech nezamrzl. Sněžení, mrazy a závěje znemožňovaly vlakovou dopravu i dopravu autobusovou a pluhy jezdily po silnicích ve dne, v noci. Moravský vítr trvá tak 3 dny, ale je zlý. Večer stále kolem 20 C. V důsledku ochromené železniční dopravy v celé Evropě jevila se obava o další plynulé zásobování uhlím, které vázlo. Na školách měly být od do 4.2. pololetní prázdniny, byly od 20. ledna do 9. února 63. Mrazíky večer C, C ráno a 6.2. ráno 23 C. Ptactvo mrzlo, zvěř hynula. Zachránila se jen ta, která se včas uchýlila do lesů. V závějích zahynulo mnoho zesláblých kusů srnčí. 8. února bylo náhle 9 C ráno, po mlze jinovatka dopol. 7 C, mlha jv vítr, kolem 0 C, s náznakem oblev po mlhách mezi 0 C až 8 Strana 18 (celkem 20)

19 C ochlazení a ráno opět 22 C na to druhého dne navečer 14 C, ve dnech jasno, slunečno tání a radost, že snad těm trampotám bude konec sníh na jižních střechách tál, ale venku v polích se nezměnilo nic. Jen jíva začínala nasazovat poupata. Radost netrvala dlouho ráno zase 20 C, ve dne 6 C, mírní severák a večer 22 C. Březen vše částečně změnil k lepšímu. Začínalo být slunečno a 1.3. ve dne jen 4 C se SV větrem, 5.3., kdy předtím v noci bylo 15 C, bylo ve dne slabě nad nulou, slunečno a v městě nastalo skutečné tání, venku nic. Pak se počasí pozvolna lepšilo, nastalo oteplení a se u nás objevili první špačci, velmi zvolna přibývalo oteplení, sníh tál, ale žádná obvyklá rozpoušť jako jindy. Vše taje velmi pomalu, voda se vsakuje do země, která měla u nás poslední déšť 25. srpna Proto také nedostatek vody. Na polích postupně i sníh mizel. Zajíci přezimoval v lesích dobře, ptactvo pomrzlo, koroptve také. Holomrazů nebylo. 5. dubna rozmrzl tovární rybník a jaro se přiblížilo V době kalamity, kdy bylo možno vyjeti s nákladními auty ven, zdejší ČSAD dopravovala do měst a JZD z Agrostroje hospodářské stroje a k nám přiváželi zase z Mostecka uhlí, které bylo přednostně rodinám s malými dětmi po několika q prodáváno. Rovněž tak bylo dodáváno uhlí, i když přišly první vagony. Postupně se doprava lepšila, na dolech provoz také, takže pak přestala nouze o uhlí a nastaly normální poměry. Přechod zimy do jarních teplých dní byl u nás bez jakýchkoli záplav. Obvyklého aprílového počasí nebylo, teplo nastalo během několik dní v polovině dubna. 18. dubna už byla první bouřka s deštěm. Když předtím stoupla teplota na + 19 C. To už také přilétly vlaštovky. Bylo teplé počasí, které se udrželo přes mírný květen, kdy obílí krásně vzrostlo. Později příznivé počasí přálo budoucí úrodě. Na to v prvé polovině července nastala vedra, na slunci + 32 C, na slunci ráno 40 C jinak přes den + 32 C. Vedra se pak ponenáhlu mírnila, až nastalo ochlazení a pak ještě výkyv 4.8. dopol. na slunci ; 35 C, ve stínu + 31 C. V červenci několikráte lehce sprchlo jinak zase sucho. Cikánka zase bez vody Sena se krásně sklidila a otavy též. Vedra, kterými bylo zaplaveno celé území naší republiky, měla stoupající tendenci. Tlaková výše se stále udržovala ve větších zeměpisných šířkách, panovalo Strana 19 (celkem 20)

20 vydatné sluneční záření a proudil k nám ohřátý vzduch z pevniny. Při srovnávání s minulými léty, byla podobná horka v r a Vůbec letošní vedra se liší od minulých období dlouhým trváním. Začátkem srpna se počasí změnilo v deštivé, kdy nastaly přeháňky se slunečním jasem a pak s ochlazením. A tak do našich žní první u nás byly 8. srpna pak přes 3 týdny pršelo. Přeháňky znemožňovaly žně. Obilí mnohde např. u Pelhřimova ještě 7.0. stálo nepožaté na polích, jinde požaté leželo a mnohé prorůstalo. Leč u nás úsilovnou prací všech obilí bylo včas s minimálními ztrátami sklizeno, dáno na nákup, takže počátecký výkupní sklad byl první hotov s výkupem na Pelhřimovsku, přestože u Pelhřimova začaly žně o mnoho dříve a měli lepší podmínky než u nás V polovině září nastalo opět krásné počasí, ve dne kolem + 20 C, někdy i přes, noci teplé, příznivé houbám. Bylo také příznivé dorůstu bramborů. V druhé začalo jich dobývání s pomocí brigád. Leč koncem září ochlazení s přeháňkami trvající i začátkem října, kdy bylo večer 0 C, v dalších dnech teplota kolísala mezi C a večer nad 0 C. Pak říjen zůstal teplý, na srážky chudý. Začátek listopadu byl teplý, mírný, první sníh roztál. Chladna. Tovární rybník zamrzl, přes den část roztála, na většině led zůstal, toho dne večer ý C již na něm bruslily děti a mrazíky 5 až 8 C večer už 18 C, padal drobný sníh, poprašek už zůstal klesla večer teplota na 23 C, pak mrazíky povolily a konec prosince byl slabě nad 0 C. Sněhu bylo asi 2 cm. Strana 20 (celkem 20)

- od 1.1. byla u Jan Pokorného v čp. 351 otevřena volná prodejna nutného výseku masa.

- od 1.1. byla u Jan Pokorného v čp. 351 otevřena volná prodejna nutného výseku masa. Rok 1953 - od 1.1. byla u Jan Pokorného v čp. 351 otevřena volná prodejna nutného výseku masa. 10. ledna za odstupující p. Annu Jírovou, členku MNV, byl povolána p. Marie Holá, děl. plat. záv. a převzala

Více

Rok 1962. Stodolní ulice

Rok 1962. Stodolní ulice Rok 1962 Domovní správa Dne 1. ledna 1962 byla při MěNV zřízena domovní správa. Tímto dnem převzala od MěNV všechny budovy a bytové jednotky, dosud v přímé správě MěNV a dále přebírá všechny budovy a bytové

Více

Měst NV, MěV KSČ a MV NF uspořádaly ve čtvrtek 10. prosince 1970 večer v Osvětové besedě slavnostní zasedání na zakončení Měsíce československo-

Měst NV, MěV KSČ a MV NF uspořádaly ve čtvrtek 10. prosince 1970 večer v Osvětové besedě slavnostní zasedání na zakončení Měsíce československo- Rok 1970 Vítězný únor 1970 Oslavy dvaadvacátého výročí Vítězného února měly u nás slavnostní ráz. V městě vztyčeny státní vlajky, za sklem výzdoba. Městský výbor Komunistické strany Československa, Místní

Více

průměr. teplota -10,9 C, déšť a sníh 19,6mm, nejvyš. sněh. pokr.

průměr. teplota -10,9 C, déšť a sníh 19,6mm, nejvyš. sněh. pokr. Rok 1940 11. ledna bylo -22,8 C 14. ledna uspořádány v Počátkách sokolské okrskové závody lyžařské. Dopoledne závody v běhu na lyžích na trati 12 km dlouhé, odpoledne závody ve sjezdu na lyžích s vrchu

Více

Oprava kostela Začátkem srpna bylo začato se zevní opravou kostela na náměstí.

Oprava kostela Začátkem srpna bylo začato se zevní opravou kostela na náměstí. Rok 1965 Vítězný únor Dne 25. února 1965 konal se v sále kina ve 13:30 manifestační sraz pracujícího lidu a občanstva k oslavě Vítězného února. Srazu zúčastnili se všichni pracující ze závodů a velké množství

Více

Dne 6. dubna 59 po 21 hod. byla první jarní bouře s blesky.

Dne 6. dubna 59 po 21 hod. byla první jarní bouře s blesky. Rok 1959 SPB V lednu 1960 konala se volba funkcionářů Svazu protifašistických bojovníků, při níž předsedou zvolen s. Josef Jíra, řed. školy při DO v lázních sv. Kateřina, místopředsedou s. Karel Brdlička,

Více

Rok 1964. Strana 1 (celkem 30)

Rok 1964. Strana 1 (celkem 30) Rok 1964 Měst. konference KSČ V sobotu 29. února 1964 konal se ve Spartaku městská konference KSČ, na níž byly zastoupeny všechny místní organizace. Po zahájení, projevech a diskuzi byly členy místního

Více

Z kroniky obce Sedlec rok 1956

Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z činnosti MNV. Rada MNV: s. František Hynk, předseda MNV s. Marie Pundová, tajemnice MNV s. Jaroslav Svoboda, člen rady Rada MNV zasedala pravidelně jednou týdně a na schůzích

Více

Rok 1951. 9. února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách.

Rok 1951. 9. února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách. Rok 1951 9. února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách. 12. února konala se v sokolovně Mírová manifestace na níž promluvil

Více

Rok 1973. * Počátky 46 27 Prostý 2 1 Horní Vilímeč 1 2 Vesce 1 3 Stojčín 2 3 Heřmaneč - 1 Léskovec - 1. Celkem 52 38. Místní hospodářství

Rok 1973. * Počátky 46 27 Prostý 2 1 Horní Vilímeč 1 2 Vesce 1 3 Stojčín 2 3 Heřmaneč - 1 Léskovec - 1. Celkem 52 38. Místní hospodářství Rok 1973 Sňatky, narození, úmrtí. V roce 1973 bylo na MěNV uzavřeno 14 sňatků. Jedenácti místním občanům vystavilo matriční oddělení delegace ke sňatkům v jiných matričních obvodech. V městské matrice

Více

- stav ozimů je celkem dobrý. Vrstva sněhu, ležící na polích, dobře chrání ozimy před nočními mrazy.

- stav ozimů je celkem dobrý. Vrstva sněhu, ležící na polích, dobře chrání ozimy před nočními mrazy. Rok 1954 - po získání budovy Místním národním výborem v Počátkách pro účely musejní, byly na počátku roku musejní sbírky z bývalé Počátecké záložny (ul. 25. února) přeneseny postupně do musea, kde jsou

Více

ROK 1986. Úvod. Volby MNV

ROK 1986. Úvod. Volby MNV ROK 1986 Úvod Rok 1986 se vyznačoval závažnými vnitropolitickými událostmi především konáním sjezdu KS SSSR a ostatních socialistických států, u nás konáním 17. sjezdu KSČ ve dnech 24. 28. března v Praze.

Více

ničeho přesného nevěděl. Ohledně zachování kamenického okresu mluvilo se mezi lidem o různých vykonaných intervencích v ústředí KSČ, na

ničeho přesného nevěděl. Ohledně zachování kamenického okresu mluvilo se mezi lidem o různých vykonaných intervencích v ústředí KSČ, na Rok 1960 Zemědělství Stav hospodářského zvířectva v Počátkách k 1. lednu 1960 jeví se takto: - prvé číslo celá obec, druhé JZD: slepice a kohouti 2158/400, husy a houseři 4/0, krůty a krocani 2/0, prasata

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Z kroniky obce Sedlec rok 1957

Z kroniky obce Sedlec rok 1957 Z kroniky obce Sedlec rok 1957 Během roku událo se několik velmi významných událostí. Byly to v první řadě volby do všech stupňů národních výborů, které se konaly za velké účasti občanstva dne 19. května

Více

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 [1] [2] Zápis ze schůze byra (předsednictva) OV KSČ 12. 1. 1966 1966 A 98 1. Kádrové návrhy 2. Organizační záležitosti 3.

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník.

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. Rok 1947 10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. 22. února ONV v Kamenici n. L. podal začátkem r. 1947 žádost, aby v. v. nemocnice

Více

ROK 1983. Úvod. Hospodaření MNV. Dotace

ROK 1983. Úvod. Hospodaření MNV. Dotace ROK 1983 Úvod V tomto roce se pokračovalo v odpovědné a náročné práci na úkolech XVI. sjezdu KSČ a dalším rozvoji československé vzdělávací soustavy. Charakter a průběh roku ovlivňovaly mimořádně důležitá

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Obsah: 1. kapitola: počasí v roce 1982

Obsah: 1. kapitola: počasí v roce 1982 Obsah: 1. kapitola: počasí v roce 1982 2. nejdůležitější události roku 3. místní národní výbor Morkovice Slížany. Zařízení národního výboru. 4. národní fronta a její složky 5. sdružený závodní klub ROH

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Smrtná neděle 31.3. byla neděle Smrtná a ještě jako v loni bylo vidět malá děvčata s májky.

Smrtná neděle 31.3. byla neděle Smrtná a ještě jako v loni bylo vidět malá děvčata s májky. 1963 Zima Zima z roku 1962 na rok 1963 začala čtyřstupňovým mrazem už 16.listopadu a od té doby mrzlo téměř denně. 27.listopadu napadlo na dva prsty sněhu, který chvílemi tál, takže bylo bláta dost. 3.prosince

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

o rozměru 30x30 cm : cena 100 Kč,- za 1m2 ( tj. 10 ks dlaždic )

o rozměru 30x30 cm : cena 100 Kč,- za 1m2 ( tj. 10 ks dlaždic ) Vážení spoluobčané! Máme za sebou první čtvrtletí Nového roku, které je vždy ve znamení tradičních společenských plesů místních spolků a dalších kulturních akcí. Letošní mírná zima a brzký příchod velikonočních

Více

vejce = 0, protože zástav drůbeže znovu začíná po moru slepic.

vejce = 0, protože zástav drůbeže znovu začíná po moru slepic. Rok 1957 Počasí během roku, polní práce Zima na počátku roku 1957 byla normální, takže ozimy přezimovaly dobře. Sníh se udržel přes celý leden, největší mrazy okolo 15. až 20. ledna dosahovaly 12 C až

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

pozvánka na ples SDH

pozvánka na ples SDH Rok 1937 Zima Zima z roku 1936 na rok 1937 byla zprvu mírná, v lednu byly však mrazy až 17 C. Koncem ledna napadlo dosti sněhu, takže pro závěje několik dní nejel autobus a vlak. Pošta byla z Nezamyslic

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán ROK 1977 Úvod Partyzánská obec Prostřední Bečva má bohatou minulost. Její zrod se datuje první polovinou XVII. století (1635). Tvrdý život valašského lidu neubral nic na povaze a pracovitosti nynějších

Více

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10.

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10. Rok 1997 Počasí. Počasí v r. 1997. Leden přetrvává mrazivé počasí z minulého roku. Mrazy však zmírnily na 10 až 20.Od 13. ledna ve dne slunečno, teploty do 5, v noci 10. Od 20. ledna je zmírnění ve dne

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výstavba města a závodů 1971 1972 Po dvouleté brigádnické práci byla dokončena výstavba smuteční obřadní síně na hřbitově, odkud jsou vypravovány

Výstavba města a závodů 1971 1972 Po dvouleté brigádnické práci byla dokončena výstavba smuteční obřadní síně na hřbitově, odkud jsou vypravovány Rok 1971 a 1972 Politická a osvětová činnost. Rok 1971 byl bohatý na mimořádné politické události, které svým významem ovlivnily i politické a kulturní dění v našem městě. V březnu se konal 24 sjezd KS

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Zpravodaj. Z obsahu. Městské části Praha- Dolní Měcholupy:email: mudolme@mbox.vol.cz. www:dolnimecholupy.cz duben 2005 1 ZPRAVODAJ DUBEN 2005

Zpravodaj. Z obsahu. Městské části Praha- Dolní Měcholupy:email: mudolme@mbox.vol.cz. www:dolnimecholupy.cz duben 2005 1 ZPRAVODAJ DUBEN 2005 1 ZPRAVODAJ DUBEN 2005 Z obsahu Slovo starosty Dolní Měcholupy v květnu 1945 100 let založení SDH v Dolních Měcholupech Oslavy 60.výročí osvobození Informace z MČ Městská policie v MČ Zpravodaj Městské

Více

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník)

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Stav ke dni 31. 5. 2006 Údaje jsou rozděleny do kapitol I. Kroniky městské a obecní, II. Kroniky farní,

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky?

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky? Děvčata k přípravě na soutěž a účasti v ní přistupovala zodpovědně. Slovo šéfredaktora: Je měsíc únor a my vás opět vítáme u dalšího dílu školního časopisu Smajlík. Uplynulo pololetí a žáci dostávali vysvědčení,

Více

ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2014

ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2014 ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2014 Počasí Lednové počasí roku 2014 lze charakterizovat jako teplotně nadprůměrné. Převládalo oblačno, mlhavo, denní teploty stoupaly k 5 C, o víkendu 18. a 19. 1. bylo

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

Koš. učebna 10. ledna umístěna Státní učebná dílna košikářská ve 2 přízemních místnostech Budovy.

Koš. učebna 10. ledna umístěna Státní učebná dílna košikářská ve 2 přízemních místnostech Budovy. Rok 1925 Meteorolog. podmínky Zima velmi mírná téměř bez sněhu, Mrazy kol 21. ledna (-6 ½ R). Set se začalo 10. února. 22/II sněhová vánice (12 cm sněhu). Od 10. 20. března nová zima. Žně 20. července.

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Vážení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak městem Horní tak i

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ.

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. 1961 62 Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. Při zahajování bylo zdůrazněno, že se v letošním

Více

Městský národní výbor Městský výbor Národní fronty ve Smiřicích

Městský národní výbor Městský výbor Národní fronty ve Smiřicích v závěru roku se podařilo za obětavé pomoci brigádníků z řad občanů a pracovníků Pozemních staveb otevřít ve městě nové obchody a služby. Velkou provozní plochou a skladovacími prostory se mohou pochlubit

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Kronika obce Zelenecká Lhota

Kronika obce Zelenecká Lhota Rok 1957 Počasí a úroda Počasí při jarních pracích bylo příznivé. V dubnu sucho, v květnu jen jednou pršelo, i v červnu bylo sucho. V červenci do 10tého ještě sucho, teploty až 37, ale na sv. Sedmi bratří

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959)

Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959) Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959) Demo Mikuláš ing. III.2012 VI.2012 1. Zápis ze schůze představenstva J.Z.D. v Chotýši dne 3. ledna 1959 Představenstvo se usneslo zbytek naturálií byti rozdělení

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Katalog filmů. Dokumentární film o 5. Kmochově Kolínu celostátní přehlídce dechových orchestrů v r. 1967

Katalog filmů. Dokumentární film o 5. Kmochově Kolínu celostátní přehlídce dechových orchestrů v r. 1967 Katalog filmů 1977 1980 1. Muziky, muziky 16mm, černobílé (dále jen čb), 10 min Dokumentární film o 5. Kmochově Kolínu celostátní přehlídce dechových orchestrů v r. 1967 2. Kde domov můj 16mm, čb, 7 min

Více

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA Obec Rosička se nachází 9 km jihozápadně od okresního města Žďáru nad Sázavou. První písemná zmínka o Rosičce pochází z roku 1356, kdy patřila k panství Polná. Obec byla

Více

Kronika města Březová za rok 1996

Kronika města Březová za rok 1996 Kronika města Březová za rok 1996 1. Obsah 1. Obsah 2. Úvod 3. Činnost Městského zastupitelstva, Městské rady a Městského úřadu - Městské zastupitelstvo - Městská rada - Hospodaření města 4. Veřejný a

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Fotografie po požáru domu, vlastně dvoudomu č.p. 51.

Fotografie po požáru domu, vlastně dvoudomu č.p. 51. PŘÍRODNÍ ŽIVLY Přírodní živly odjakživa dávají lidstvu na vědomí, že zdaleka tu na Zemi nejsme pány. Ať už jsou to sucha, povodně, zemětřesení, požáry nebo cokoli jiného, stále netušíme kdy nás tyto pohromy

Více

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ Středa, 15. července 2009 MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ od 19. do 26. července 2009 v OSTRAVĚ / Česká republika XVII. Mezinárodní soutěž mladých hasičů Táborová olympiáda Výstavka Národů - Představení

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Školní rok 1926-27. Zápis Vyučování počalo 1. září 1926. Výsledek školního zápisu:

Školní rok 1926-27. Zápis Vyučování počalo 1. září 1926. Výsledek školního zápisu: Školní rok 1926-27. Zápis Vyučování počalo 1. září 1926. Výsledek školního zápisu: Učitelstvo. Zúčastní se vyučování Nezúčastní se vyučování Počet Římkat. Českobr. Pravosl. Českoslov. Židov. Bez vyz.cír

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

ROK 1974. Úvod. Správa obce. Obyvatelé SOZ

ROK 1974. Úvod. Správa obce. Obyvatelé SOZ ROK 1974 Úvod Prostřední Bečva patří do okresu Vsetín a kraje Severomoravského. Má velmi dobré autobusové spojení s nejbližším městem Rožnov pod Radhoštěm i dalšími obcemi a městy. Rozlohou je velká 24

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

akce 2015 Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz

akce 2015 Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz akce 2015 Program akcí města ChomutovA www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz leden únor březen duben LEDEN 3.1. 17.00 TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT HAPPY SMILE Rytířský sál radnice, happy-smile.wz.cz 4.1. 11.00

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 11 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V minulém vydání Zpravodaje jsme vás informovali o demoličních akcích starého mostu - v registru označovaný jako

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

datum název akce pořadatel místo konání poznámka leden 28.1. Abonentní koncert - Eva Urbanová MěKS 19:00 hod., Frenštát p.r. velký sál Domu kultury

datum název akce pořadatel místo konání poznámka leden 28.1. Abonentní koncert - Eva Urbanová MěKS 19:00 hod., Frenštát p.r. velký sál Domu kultury Akce 2016 datum název akce pořadatel místo konání poznámka leden 28.1. Abonentní koncert - Eva Urbanová MěKS 19:00 hod., Frenštát p.r. velký sál Domu kultury změna vyhrazena 29.1. POLOLETÍ V MUZEU Muzeum

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Rok 1966. Vítězný únor 1948

Rok 1966. Vítězný únor 1948 Rok 1966 Městská konference KSČ V sobotu dne 26. února 1966 konala se v kulturním středisku Agrostroje městská konference KSČ, na níž byly zastoupeny svými delegáty všechny závodní a uliční organizace

Více

Stráně Vysočiny vypínají chlubně hruď s řadami panáků, boků či mandlíků jak kde říkají obilí připravenému k proschnutí jako by to bylo vyznamenání za

Stráně Vysočiny vypínají chlubně hruď s řadami panáků, boků či mandlíků jak kde říkají obilí připravenému k proschnutí jako by to bylo vyznamenání za Rok 1961 JZD Delší dobu již hovořilo se v městě a v okolních vesnicích o nové JZD, o něčem velkém. Každý měl k tomu svůj názor, svůj rozum a tak v očekávání ubíhal den za dnem, až byl 13. únor 1961, kdy

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více