Rok Strana 1 (celkem 20)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok 1963. Strana 1 (celkem 20)"

Transkript

1 Rok 1963 Nakažlivé nemoci 1962 dodatek V roce 1962 kromě infekční žloutenky o níž je již zápis v r. 62 vyskytlo se 47 případů spalniček, 23 případů planých neštovic, 2 zarděnky, 5 spál bez epidemiologické souvislosti. V srpnu objevily se 3 případy břišního tyfu v souvislosti se spolubydlícím bacilonosičem. Koncem roku 14 případů infekční žloutenky. Městská konference KSČ - 2 Dne 16. února 1963 konala se v sále na Valše městská konference KSČ, při níž pionýři zdejší základní devítileté školy přivítali účastníky a přednesli pozdrav přítomným delegátům. Po referátech byli zvoleni členy městského výboru KSČ tito soudruzi a soudružky: Barták Miroslav,ved. provozu Počátky, pletař. záv. Gust. Klimenta v Třebíči. Dejmek Josef, účetní JZD Lísek Dvorský Karel, vedoucí výkupního skladu Holub František, vedoucí provozu Počátky, Průmyslového závodu Pelhřimov Holubová Stanislava, účetní zdejší nemocnice Krumplová Žofie, zaměstnankyně Družstva uměleckého průmyslu DUP Malý Bohumil, předseda Měst NV - 3 Novotný Karel, kvalitář Agrostroje, cech Počátky Poula Jan, učitel na zákl. devítileté škole Smejkal Karel, tajemník Měst NV Vrána Bedřich, vedoucí lihovaru Čsl. státního statku Z jejich středu byl pak zvolen předsedou MV KSČ s. František Holub Strana 1 (celkem 20)

2 Vítězný únor Oslava patnáctého výročí Vítězného února konala se pro mrazové počasí v sále kina dne 25. února 1963 v 9:15 hod. dopoledne. V případě příznivého počasí měla se konati manifestačně na náměstí před Měst NV. Po zahájení oslavy poslancem ONV s. Karlem Dvorským, měl slavnostní projev zástupce OV KSČ z Pelhřimova s. Skoumal, po němž následovala Kulturní vložka ČSM a schválena resoluce pro ÚV KSČ. Manifestace byla zakončena Internacionálou. Zúčastnilo se jí cca 700 osob, uvolněných ze závodů, úřadů, družstev a ostatních pracovišť včetně vyšších ročníků škol. Město bylo vyzdobeno, nálada slavnostní. Občanské výbory Dne 4. března 1963 konala se na Měst NV ve velké zasedací síni za účasti 107 osob volba členů občanských výborů. Počátky byly rozděleny ve 4 obvody a dále po jednom Vesce, Heřmaneč s Kateřinou, celkem 6 obvodů. Předsedy byli zvoleni: Karel Dvořák, tech. prac. Agrostroje, předsedou obč. v. 1, Hörner Karel, úřed. spořit., předsedou obč. v. 2, Vichr Jaroslav, signalista ČSD, předsedou obč. v. 3, Rudolf Novák, dělník Prům. podnik, předsedou obč. v. 4, Adamec Jindřich, zřízenec nemocnice, předs. obč. v. 5 Vesce Kučera Antonín, úřed. ozdravovny J. Fučíka, předsedou obč. v. 6 Heřmaneč a Kateřina. Mezinárodní den žen V neděli dne 10. března 1963 odpoledne konala se v sále kina oslava Mezinárodního dne žen. Po úvodním projevu předsedkyně Výboru žen s Hel. Kučerové a Kulturní vložce pionýrů zdejší zákl. devítileté školy, měla hlavní projev poslankyně Národního shromáždění soudr. Růžena Kolářová ze Žirovnice o poslání ženy v mírovém budování socialismu a v boji za mír. Poté byla volba nového Výboru žen. Strana 2 (celkem 20)

3 žena. Pro udělení odznaku Mateřství nepřicházela v Počátkách v úvahu žádná Májové oslavy Májové oslavy oslava 1. máje a 18. výročí osvobození měly tento pořad: V pondělí 22. dubna 1963 večer konal se v sále kina Slavnostní vzpomínkový večer k 93. výročí narození V. I. Lenina. Na večeru měl úvodní projev předseda místní odbočky SČSP s. Ferdinand Čapek a po něm hlavní projev tajemník Měst NV s. Karel Smejkal, v němž hlavní body byly Lenin, učení všech učení, mezinárodní situace a boj za mír. Kulturní vložku přednesl učitelský kolektiv z Dětského domova v Počátkách. Večer ve čtvrtek 25. dubna 1963 konal se v Rudém koutku pletařských závodů Večer k pamětním dnům odboje, na němž promluvil s. Josef Jíra z Kateřinek o životě a utrpení v koncentračních táborech, v nichž byl za 2. svět. války vězněn. - 8 Přesto, že 30. dubna po celý den přeprchalo a bylo chladno, město na májové oslavy bylo vzorně vyzdobeno. V ulicích výkladech a na zdích transparenty, okna hýřila veselými barvami výzdoby, na domech vlály vlajky, náměstí ve vlajkové výzdobě s transparenty, všude čisto a slavnostní nálada probouzela 1. máj. Ráno na 1. máje zasvitlo slunce, dopoledne slunečno, odpoledne mírné počasí. Budíček v 6 ráno ohlašoval nástup do slavnostního dne. Po osmé ráno začali se účastníci slavnosti s vlajkami standartami atd. shromažďovati u svých závodů a škol a v devět bylo náměstí zaplněno jak účastníky ze závodů a škol, tak i alegorickými vozy a občanstvem, které pak průvodu se nemohlo zúčastniti. Všichni byli obráceni čelem k budově národního výboru, před níž po zahrání čsl. hymny měl z tribuny úvodní projev předseda Měst NV s. B. Malý a po něm slavnostní projev předseda ONV s. Prchal z Pelhřimova. - 9 Ve svém projevu vyzdvihl rozdíl mezi 1. májem v zemích socialistických a 1. májem v zemích kapitalistických, kde stále se bojuje o lepší život pracujícího člověka. Dále poukázal na vzrůst životní úrovně v ČSSR a na okrese, na vrůst průmyslové a zemědělské výroby. Zvláště vyzdvihl pak péči o člověka jak v práci, tak i ve stáří. V další části se zabýval pomocí méně vyvinutým zemím, o jejich snahách o samostatnost a nepřátelském postoji kapitalistických zemí k jejich cílům. Ku Strana 3 (celkem 20)

4 konci vyzdvihl, že všechny síly kapitalismu jsou marné proti růstu socialismu s cílem komunismu v našich zemích. Jeho projev byl vyslechnut s velkým zájmem a potlesk všech schvaloval jeho slova. Po jeho proslovu přečetla poslankyně Měst NV s. Holubová návrh resoluce pro ÚV KSČ, jejíž znění bylo spontánně schváleno. Poté z náměstí ubíral se průvod v trojstupem městem V čele byly neseny vlajky, za nimi šli členové Měst NV, ONV a KNV v Počátkách přítomní, pak pionýři s vlajkami, školy, sportovci, svazarmovci, hudba, závody a naposled alegorické vozy. Průvod ubíral se z Palackého náměstí na náměstí Rudé armády, odtud k nemocnici, Stodolní ulicí do ulice Tyršovy, pak ulicí 25. února ke hřbitovu a odtud protichodem zpět na Palackého náměstí. Všem účastníkům zářila z očí radost a slavnostní nálada se stále mísila s hudbou a provoláváním hesel. Po průvodu byl v 10 hod. na náměstí koncert dechové hudby. Účast: občané včetně dětí 1832, v průvodu včetně dětí 1372, krojovaných pionýrů 280, ostatní školní mládež 230, učitelé jako dozor nad mládeží 30, slavnostní čelo (nosiči obrazů atd.) a delegace 72, ČSM v krojích 84, sportovci v krojích 52, Svazarm 16, požárníci v uniformách 48, ČSČK v krojích 15, zaměstnanci ČSD v uniformách 13, zaměstnanci ČSAD v uniformách Neseno 28 obrazů, 20 hesel, 20 vlajek a praporů. Bylo 26 jízdních ozdobených kol, 9 alegorických vozů, 1 kapela o 24 mužích. V neděli 5. května 1963 konal se ve 14 hodin Běh vítězství Sraz účastníků byl u hřbitova, jichž bylo 60 a to ze škol, závodů a nemocnice. Trať vedla od hřbitova ulicí 25. února přes Palackého náměstí, Fučíkovo náměstí na náměstí Štítného, kolem nemocnice s cílem dětské nemocnice. Toho dne v poledne měl v místním rozhlase tajemník MěNV s. Karel Smejkal projev o postupu sovětské osvobozovací armády k nám ve dnech národního povstání a o partyzánské a protifašistické činnosti u nás. Ve středu 8. května 1963 v 18 hodin konalo se ve velké zasedací síni Měst NV Slavnostní zasedání Měst NV, jež zahájil předs. Měst NV s. B. Malý, po něm hlavní projev k 18. výročí osvobození měl s. J. Jíra, řed. ozdr. v Kateřině, pak kulturní vložku žactvo zákl. devítil. školy Strana 4 (celkem 20)

5 Síň byla přeplněna jak občanstvem tak i členy OV KSČ, poslanci Měst. NV, ONV, předsedy ZO KSČ a dalšími funkcionáři veřejného, politického i hospodářského života. Po skončení zasedání byly v 19 hod. za doprovodu účastníků položeny věnce k památníku obětí 2. světové války a na hřbitově na hrob partyzána Karla Kasíka. Ve 20 hodin konal se po srazu na Žirovnické ulici a tam po projevu předsedy MV KSČ Fr. Holuba projev, před nímž byly zahrány hymny ČSSR a SSSR. Pak následoval v čele s vlajkami a hudbou za záření barevných raket a ran dělobuchů, slavnostní průvod městem. Slavnostní průvod se ubíral kolem nemocnice přes Štítného náměstí na náměstí Fučíkovo, dále přes Palackého náměstí a ulicí 25. února ke hřbitovu, kde se na silnici k Heřmanči zastavil a byla zahrána Píseň práce Po ní následoval u továrního rybníka slavnostní ohňostroj, vypálený za halou Agrostroje. Účastníci průvodu vše od hřbitova pozorovali. Ve čtvrtek 9. května dopoledne odjela delegace města Počátek, skládající se ze zástupců Měst NV, NF a závodů do Mnichu kde položila věnec k pomníku padlým při čemž měl projev s. J. Jíra. Téhož dne konaly se na Velkém jezeře na Valše od 13 hod. rybářské závody s výhrami o ceny. V pátek 10. května bylo ve 13:30 na stadionu Spartaku Sportovně branné odpoledne s ukázkami tech. vyspělosti jednotlivých disciplin svazarmu. Toho dne večer pořádal MV KSČ v sále Spartaku májovou veselici. Bouřka, blesk Po dusném poledni 15. května 1963 dostavila se po 14 hodině bouře s deštěm a drobnými krupkami, která trvala do 15 hod. Přitom po prudkém zahřmění sjel kulový blesk podle očitého svědka s. Václava Vichry do komína u Doležalů v Žižkově ulici, rozmetal ho, sházel na různých místech se střechy tašky a když s. Vichr vběhl na půdu, hořel tam isolovaný drát, který uhasil a požár nevznikl. Před domem na ulici stál vůz gumák a na něm u sedla byl postavený zastrčený bič. Blesk přerazil jen násadu, jiného se nic nestalo. Závod motokár Strana 5 (celkem 20)

6 V neděli dne 9. června 1963 konal se u nás závod motokár o přebor Jihočeského kraje. V 9. hod byl trénink, ve 14 hod. závod. Start byl na náměstí před měst NV a odtud se jelo kolem kina Březinovou ulicí na Štítného náměstí pak krátkou spojkou uliční na roh Fučíkova náměstí a odtud na Palackého náměstí. Závodilo 18 závodníků, z nichž každý jel 30 kol. Z Počátek se zúčastnil závodů jeden účastník Fr. Šesták a umístil se na předposledním místě. Mezinárodní den dětí V neděli 16. června 1963 měla s péčí Sdružení rodičů a přátel školy při základní devítileté škole v Počátkách konati oslava Mezinárodního dne dětí s programem: v 9:30 na stadionu Spartaku dětské hry a odpoledne ve 14 hod. turnaj žactva o putovní pohár v Kopané. Protože bylo velmi nepříznivé počasí a stadion zcela rozmoklý, místo toho byl dopoledne promítán dětem zdarma film a po něm následoval program ze zábavných výstupů žactva. Rekreační chaty Na Valše bylo letos dokončeno postavení 20 chat včetně soc. zařízení. Mají je v režii Restaurace a jídelny. Počítá se v příštím roce s dokončením a vybavením těchto chat. Kromě toho Stavební fakulta z Prahy připravuje tamtéž stavěti chaty pro sebe, k čemuž má již pozemek přidělený. Škola estráda Členové Československého svazu mládeže při základní devítileté škole v Počátkách uspořádali v pátek 28. června 1963 večer v sále kina na rozloučenou se školou estrádu Vesele a vážně do života. Písně, hudba, výstupy vystřídali jednoaktovky a ze skutečně zábavného programu, vyrostlého z čísel i vlastní žákovské tvorby a ze školního prostředí, velmi se líbil přítomného obecenstvu. Kino v přírodě Strana 6 (celkem 20)

7 Rudý koutek Průmyslového podniku dříve Tofa, provozovna v Počátkách, uspořádal ve dnech 1., 2., 4. a 5.VII na hřišti Spartaku v Tyršově ulici I. festival krátkých filmů, které promítali zaměstnanci podniku s. Ledvinka a Rosol. Vždy od 20:30 do 22:00 hod. byly promítány na volném prostranství na projekční plátno, zavěšené na štítu požární schráně, úzké filmy poučného rázu, doplněné vždy vhodně filmem zábavným. Vstup byl volný. Barevné dokumentární a zábavné filmy shlédlo za jeden večer cca 270 návštěvníků z řad dospělých a mládeže. Filmový festival pracujících Ve dnech od 3. do 9. srpna 63 byl v městském kinu Filmový festival pracujících jako přehlídka festivalových filmů. Začátek byl vždy ve 20:45, protože tytéž filmy se týž večer promítaly v Žirovnici a po promítnutí převáženy k nám. 3. srpna byl promítán náš film Jánošík, I. díl, pod patronátem MV KSČ a NF, 4. srpna Jánošík, II. díl pod týmž patronátem, 5. srpna ital. film Rozvod po italsku pod patr. nemocnice Počátky a ČS ČK, 6. srpna sovět. film Velká cesta pod patronátem Agrostroje, Výboru žen, Kožeděl. a gum. podniku, Čsl. požárníku a Svazu protifašist. bojovníků v Počátkách. 7. srpna amer. film Byt pod patr. pletař. závodů a Okres. průmyslov. podniku dř. Tofa Počátky, 8. srpna náš film Až přijde kocour,, pod patr. JZD Lísek, JZD Borovina Veselá, JZD Předvoj Častrov a Česksl. st. statku Počátky. 9. srpna jugoslávský film Schody, pod patronátem ČSAD garáže, Počátky a lidového družstva Dřevo Infekční nemoci Do konce června 1963 vyskytlo se u nás mezi školní mládeží 5 případů infekční žloutenky, v červenci stoupl počet na 7, v srpnu na 10 a 2 dospělé osoby. Na podzim 1 případ u školního dítěte a pak už do konce roku nic. Do června bylo také u dětí 12 případů spalniček. Strana 7 (celkem 20)

8 Školství šk. r Školní rok započal v pondělí dne 2. září V té době byly u nás: a) Základní devítiletá škola řed. s. J. Jirků, se 17. třídami, 27 školskými pracovníky a 8 zaměstnanci, dětí bylo 495. b) Mateřská škola se 3 třídami, 6 učitelkami a 4 prac. silami, dětí bylo 75. c) Na Volmanci bylo otevřeno odborné učiliště Krajského svazu spotřebních družstev pro výchovu učňů v pohostinství se 186 žáky a žákyněmi. Toto učiliště se k nám přestěhovalo v květnu 63, když ČSD, které je dosud užívaly, přestěhovaly své učiliště do Černé nad Vltavou a Volmanec, převzal krajský svaz spotřebních družstev v Českých Budějovicích. d) Základní devítiletá škola při ozdravovně J. Fučíka v Počátkách Kateřině, zahájila již také pravidelné vyučování v turnusech po 160 dětech jako dříve, e) Základní devítiletá škola při Dětském domově s tř. střídavými, řed. s. Jaroslav Šot Odborné učiliště na Volmanci mělo na podzim obtíž s ubytováním žactva. Protože pro tak velký počet Volmanec nestačil, ředitelství učiliště získalo souhlas ONV s ubytováním ve zrušených školách v Bělé a Polesí, odkud dojíždějí autobusem na Volmanec. Předtím bezvýsledně bylo jednáno o propůjčení nebo pronajatí rekr. střediska Valchy strojíren Vzlet-Vodochody jen po dobu září až červen, leč marně. Později pak po obtížném jednání došlo k částečné dohodě. Výročí Mnichova výročí zrádného Mnichova bylo vzpomenuto večer 2. října 1963 v Rudém koutku pletař. závodů na námět 25 let zrady Mnichova. Přednášející s. J. Jíra promluvil o událostech, jich vývinu a příčin před 25 lety, vztahujících se k Mnichovu, dále pojednal o velké snaze SSSR pomoci tehdy západními imperialisty zrazenému Československu, o pevném rozhodnutí prac. lidu bránit vlast. proti fašistům, o zradě vnitřní buržoazie, jakož i o následcích a poučení z toho pro nás vyplývajících. Ptactvo u nás Strana 8 (celkem 20)

9 Pro značné mrazy a dlouho nepříznivé počasí zimní a předjarní, přilétli k nám ve středu 13. března 63 první špačci, když jindy byli již zde začátkem března. Současně s nimi pozoroval jsem na hrázi rybníka konipasa. Čápi přilétli 7. dubna, párek a samice nasedla měli 2 mladé. V polovině dubna přilétly vlaštovky bylo jich velmi málo. V prvém týdnu září odlétli 2 mladí čápi, za týden staří. Vlaštovky odlétly v polovině září, špačci postupně v září a poslední 5. října zde ještě byli. Chocholouši téměř vymizeli. Vysvětluje se to nedostatkem koňského trusu na silnicích. Mrazy zničily mnoho ptactva. Hrdlička zahradní hnízdí a přezimuje u nás už několik let. Rozšiřuje se do okolních zahrad. Houby, úroda Letošní rok byl růstu hub neobyčejně příznivý a není pamětníka tak velké úrody hub. Přesto, že byly velké mrazy, podhoubí se v zemi udrželo a v květnu, kdy bylo mírně chladné počasí s přeháňkami, zem nasákla vodou, v červnu teplo, příznivé podhoubí, houby začaly růst a bylo jich dost. Poté za veder pro sucho přestaly růst, ale jakmile nastaly občasné přeháňky s teplými dny, v neprochladlé a nevyschlé půdě začaly houby o překot růst, takže v srpnu jich bylo tolik, že není pamětníka. Taktéž bylo v září. Hlavně ryzců bylo velké množství a václavek rovněž. Lidé nosili plné koše hub domů a bylo běžné, - sám jsem se o tom přesvědčil že navečer si lidé došli do lesa na houby, aby ještě týž den měli k večeři. Velmi hodně bylo také březáků, lišek málo. Poslední houby březáky, václavky nesli z lesa 5. října a strnádky nosili až do 20. října. Autobusové nádraží Již delší dobu jevila se potřeba nějakého řešení autobusového nádraží. Zprvu byla polovina stodoly vedle zahrady zřízena na čekárnu, v níž byl také bufet, ale ten pak pro nedostatek místa pro cestující, byl zrušen. Zůstala jen čekárna, bez. soc. zařízení a nevyhovovala. Strana 9 (celkem 20)

10 Měst NV přistoupil proto k akci postavit autobusové nádraží se vším nutným příslušenstvím. Plán zhotovil počátecký rodák Jiří Šlechta, staveb. tech. u ONV v Jindř. Hradci. Stavba se provádí v akci Z a s prací bylo započato ve středu 13.V.1963 Brigádnickou pomocí občanstva zaměst. ČSAD a Měst. NV, stavba pravidelně postupovala, takže bylo možno namontovati železný krov zhotovený zaměst. Agrostroje v Počátkách a pak stavba opatřena krytinou a dokončeny stavební práce v r. 1964, kdy podle plánu mají býti také hotova nástupiště a vyrovnána přistávací plocha autobusů. Spádový vodovod V říjnu a v listopadu 1963 v rámci akce Z byl sousedy z horní části Žižkovy ulice postaven ze studánky ze Strážního kopce pod skupinou lip po pravé straně ctibořské silnice směrem z města do horní části Žižkovi ulice na požární jímkou, spádový vodovod. Voda je vedena do nízkého stojánku, ze kterého v zimě stále vytéká, takže nezamrzne a přebytečná odtéká do požární jímky. Proud vody není silný, ale přesto je to vydatná pomoc horní části této ulice, která vždy první z města měla nedostatek vody. Požární jímka Již několik let byla projektována v Žižkově ulic naproti Lipáreckému náměstí stavba požární jímky. Celé akce ujala se místní odbočka ČSPI požárníci jejiž členové a občané ze Žižkovy ulice za pomoci buldozery vyhloubili vhodný prostor, který po stranách vyplnili betonovými prefabrikáty a schůdky, provedli zapojení jímky na kanalisaci a oplotili drátěným plotem s dvířky. Práce byla dokončena v listopadu 63. Úhrada na to byla z příspěvku Státní spořitelny Kčs z titulu zábran škod a ostatní uhradili zdarma brigádníci svou prací. Jímka má rozměry: 15 x 10 x 1,80 m, s hladinou 1, 5m pojme l vody. Teoreticky stroj PS 8 by stříkal při požáru 4 hod. 40 min. Lidová kontrola Strana 10 (celkem 20)

11 V pátek 6. prosince 1963 konala se v sále Modré hvězdy veřejná schůze, na níž byla provedena volba místní komise lidové kontroly. Zvoleni: Brada Vladimír, děl. Počátky 49, Březina Václ., člen JZD, Heřmaneč Budek Jar., řidič ČSAD, Počátky 52 Houdek Fr., úředník, Počátky 97 Hörner Jiří, údržbář OÚNZ, Počátky 26 Kratochvílová Anna, děl., Počátky 238 Kremlička Fr., trakt. ČSSS, Počátky 333 Lehejček K., plánovač Pr. pod., Počátky 25 Martínková Mil, člen JZD, Počátky 58 Martínková Růž, děl. Kožeděl. a gum. podniku, Počátky 271 Průchová Marie, uč. v. v., Počátky 250 Skokanová Olga, děl., Počátky 186 Švob Josef, tech. úř. Počátky 269 Vaněk Jarosl, automech., Počátky 36. Měsíc čsl.sovět. přátelství V Měsíci československo-sovětského přátelství byla řada akcí. V sále kina konalo se v 10 hod. dopol. pro školy vystoupení třicetičlenného hornického souboru z Ostravy s kulturním programem Ve středu 6. listopadu 1963 pořádal MV-KSČ a NF v 9 hod. dopol. na náměstí před Měst NV manifestaci pracujících k 46. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Po příchodu všech pracujících ze všech závodů v městě a žactva ze škol, byly zahrány státní hymny ČSSR a SSSR, načež následovala recitace členky ČSM ze ZDŠ v Počátkách. Po jejím přednesu měl zahajovací projev tajemník Měst NV s. Karel Smejkal, který v něm uvítal hlavního řečníka s. Jana Borku, náměstka předsedy ONV v Pelhřimově. Ve svém proslovu promluvil o dosažených úspěších, světových událostech, světovém soužití a o boji za mír Po jeho proslovu přečetl s. Bloch předseda MV-SČSP v Počátkách resoluci pro velvyslanectví SSSR v Praze, která byla všemi přítomnými jednomyslně schválena. Strana 11 (celkem 20)

12 Závěr pronesl s. Frant. Holub, předseda MV-KSČ a poté zahrána Internacionála. cca 1000 osob. Téhož dne večer v 18 hod. na seřadiště v Žirovnické ulici dostavilo se velké množství dospělých a školy, aby se zúčastnili lampiónového průvodu na oslavu 46. výročí VŘSR. Po krátkém projevu s. J. Šota, předsedy místní osvětové besedy o významu VŘSR, který byl současně vysílán místním rozhlasem, ubíral se průvod v čele se st. vlajkami VSSR a SSSR, školami a dětmi s lampióny, hudbou a dospělými za salv dělobuchů, kulometů a světelných raket ze Žirovnické ul. kolem nemocnice na Riegrovo nám., odtud přes náměstí Fučíkovo, Palackého a ulicí 25. února ke hřbitovu, kde se zastavil. Po zahráni Internacionály všichni pozorovali se zájmem za četných ran dělobuchů krásný ohňostroj, vypalovaný na druhé straně Továrního rybníku směrem ke hřbitovu. Účast cca 1500 osob Téhož dne večer a odpoledne byl v místním kinu promítán sovětský film Trosečníci moře, natočený podle skutečné události, líčící hrdinství čtyř námořníků SSSR. Ve čtvrtek 14. listopadu 63 večer konal se péčí MV-SČSP v Rudém koutku pletař. záv. Gustava Klimenta Večer sovětské hudby a poezie, na kterém byly předneseny ukázky předních sovět. skladatelů a spisovatelů. V neděli 17. listopadu 63 byl odpoledne a večer v místním kinu promítán sovětský film Dny všední a sváteční, líčící dramatický příběh z tajgy. Ve středu 27. listopadu 63 byl v místním kinu odpoledne a večer promítán sovětský film Lovci mořských hlubin, drama z krajů pod jižním sluncem. V pondělí 21. listopadu 63 péčí MV-SČSP konala se večer v Rudém koutku pletař. záv. Gust. Klimenta přednáška o mírové politice SSSR, doplněná filmem a výkladem přednášel s. uč. St. Veselý V sobotu 30. listopadu 63 a v neděli 1. prosince 63 večer sehrál divadelní odbor MOB v Počátkách Voskovcovu a Werichovu divadel. hru Nebe na zemi. V neděli 8. prosince 63 byla v sále kina výstava sovětské knihy. V neděli 15. prosince 63 byla dopoledne v městském muzeu péčí žactva zdejší ZDŠ otevřena výstava korespondence mezi žactvem zdejší ZDŠ a SSSR a sovět. občanem Kucharenkem, který se zúčastnil u Mnichu partyzánských bojů. Téhož dne odpoledne přijeli k nám hosté tři ženy a jeden muž, kteří po příjezdu a společném obědě jako delegace z SSSR Kazachstánu na závěr Měsíce čsl.-sovět. přátelství, prohlédli si měst. muzeum a zdejší závody. Strana 12 (celkem 20)

13 V 19 hod. večer konalo se ve velké zasedací síni slavnostní zasedání Měst. NV a MV KSČ, rozšířeného o zástupce závodů, podniků, organisací a složek Po zahájení a uvítání hostí, a kulturních vložce v režii J. Šota, předsedy OB a hudebním čísle hudeb. školy a hudby z Agrostroje, byl projev tajemníka Měst NV s. K. Smejkala k 20. výročí podepsání smlouvy s SSSR a o hodnocení průběhu MČSP. Pak následoval projev vedoucího sovětské delegace, který tlumočili s uč. Dušan Snížek ze Žirovnice a s. uč. Karel Růžička. Poté byli naši hosté podarováni dary přátelství z místních závodů. Slavnostní zasedání bylo za končeno hudebními čísly kapely Agrostroje. Všech akcí se v průběhu Měsíce československo-sovětského přátelství zúčastnilo úhrnem více jak 6500 osob. Kromě toho pořádaly závody své samostatné akce na svých pracovištích: Agrostroj měl ve 14 hod. slavnostní schůzi k výročí VŘSR, která byla doplněna filmem a ve 14 hod. besedu o sovětské vědě a technice. Průmyslový podnik dř. Tofa, měl dopoledne besedu s filmem Tak žijí v Moskvě a ve své kulturní místnosti výstavu sovětské knihy Družstvo uměleckého průmyslu DUP mělo odpoledne přednášku s besedou o brigádách komunistické práce. Nemocnice měla večer v kulturní místnosti přednášku o sovětské astronautice. Sport, závody V pátek dne 10. května 1963 konalo se na stadionu Spartaku ve 13:30 hod. Sportovně branné odpoledne, na němž byly předvedeny ukázky technické vyspělosti jednotlivých disciplin Svazarmu. Ve čtvrtek 9. května 1963 odpoledne konaly se na Velkém jezeře na Valše péči rybářského spolku v Počátkách rybářské závody o ceny. Večer TV a hudby Tělovýchovná jednota Spartak v Počátkách pořádala ve čtvrtek 11. dubna odpoledne pro školy a večer pro dospělé Tělovýchovnou akademii, při níž za spoluúčasti členů TJ Slavoj ze Žirovnice byla předvedena cvičení žactva, dorostu, žen a mužů prostná i na nářadí s ukázkami tanců a rytmiky. Strana 13 (celkem 20)

14 Lidová škola umění v Počátkách uspořádala ve čtvrtek večer v sále kina veřejné vystoupení žactva, které předneslo různé skladby, klavírní a houslové, dále na harmoniky jak sólově, tak i sdruženě a podalo přehled své technické vyspělosti. Přednáška, besedy V rámci májových oslav MV-ČSM uspořádal ve čtvrtek večer v Rudém koutku pletař. záv. Večer k pamětním dnům odboje, na němž promluvil s. Jos. Jíra z Počátek Kateřiny o životě a utrpení v koncentračních táborech, v nichž za II. světové války byl z politických důvodů vězněn. Ve středu konal se v Rudém koutku pletař. záv. vzpomínkový večer 25 let od zrady Mnichova, pořádaný místní odboč. protifaš. bojovníků, v němž promluvil s. Jos. Jíra o událostech v tehdejší době, o osudech ČSR, jakož i snaže SSSR pomoci jí. Výbor žen v Počátkách spolu se zdravotnickou osvětou při zdejší nemocnici pořádal v pondělí v Rudém koutku pletař. záv. přednášku obv. lékaře MUDr. B. Peterky na téma Zásady správné výživy Společnost pro šíření politických a vědeckých nauk, odb. v Počátkách, pořádala ve čtvrtek večer v Rudém koutku pletař. záv. přednášku s St. Matějeka z Kamenice n. L. na téma. Pravý věk černé Afriky začal. Táž společnost pořádala v úterý večer v Rudém koutku pletař. závodů přednášku s. St. Matějeka z Kamenice n. L. Země o které se mluví Indonezie. Dům osvěty v Kamenici n. L. uspořádal v pátek večer v Rudém koutku pletař. závodů přednášku s. Jos. Jíry na téma Amerika, kontinent velkých rozdílů. Skupina mladých učitelů v ČSM při zákl. devítil. škole v Počátkách uspořádala v úterý večer v Rudém koutku pletař. záv. Večer hudby černého lidu, na němž byla reprodukována hudba z desek z Divadla a hudby z Prahy. Místní výbor ČSM uspořádal v úterý v Rudém koutku pletař. záv. přednášku MUDr. Pinkasa ze zdejší nemocnice na téma Na prahu manželství Strana 14 (celkem 20)

15 Péči místního odboru SČSP konal se ve čtvrtek večer v Rudém koutku pletař. záv. Večer sovětské hudby a poezie, na kterém byly předneseny z desek nejkrásnější skladby Chopinovy a j. spolu s ukázkami liter. tvorby. Týž odbor uspořádal ve čtvrtek večer v Rudém koutku pletař. závodů přednášku s. uč. St. Veselého o mírové politice SSSR, doplněné filmem. Místní odbor Čsl. svazu rybářů v Počátkách uspořádala v Rudém koutku pletař. záv. přednášku s filmem Ryby našich vod, na níž promluvil s. uč. J. Chudoba z J.Hradce. Výstavy v muzeu aj V městském muzeu v Počátkách byly péčí jeho funkcionářů tyto výstavy: od do výstava soudobých originálů různých autorů ze sbírek Národní galerie. od do byla výstava Oldřich Menhart, tvůrce původního českého typografického písma a úpravce knihy s vystavenými originály a ukázkami prací tiskařských. od do byla ve spolupráci s Oblastním muzeem Vysočiny v Jihlavě výstava Božena Němcová a Vysočina. od do byla výstava původní grafiky a kreseb Emila Kotrby. od do byla výstava grafiky a kreseb Dobroslavy Bilovské - 44 od do byla ve spolupráci s Oblastní galerií v Jihlavě výstava obrazů léto na Vysočině. Originály předních našich výtvarníků byly z doby od 1920 do dnešní byla výstava korespondence žáků zdejší ZDŠ se žáky v SSSR a korespondence se sovět. obč. Kucharenkem z Volovgradu, který za druhé svět. války byl radistou partyzánem v oddílu Za Prahu a zúčastnil se akcí v okolí Mnichu. V neděli byla péčí MV-SČSP v sále kina po celý den výstava sovětské knihy. JZD Lísek přehled K mělo JZD Lísek 896 ks dobytka, z toho 354 dojnic, koní 37, prasat 745, z toho prasnic 95, drůbeže Strana 15 (celkem 20)

16 V r byl postaven kravín a kolna a mostní váha ve Vesci, mostní váha v Počátkách, dále suška na obilí a nádrž na naftu. Dodávky splněny u masa na 99,95%, u mléka na 104,72% a u vajec na 96,59%. Pracovní jednotka činila 16 Kčs + naturálie v hodnotě 1,80 Kčs. Při žních a dobývání brambor pomáhaly brigády z Prům. záv., Kožeděl. a gum. z., pletárny, nemocnice, druž. Dřevo, zákl. devítil. školy, učňov. škola z Volmance. Z nových strojů sluší uvésti: traktor Zetor Super 50, 3 třídiče brambor, sběrací řezačku píce, 3 vyorávače teky - 46 Za produkty byly dosaženy tyto ceny: mléko 1l 1,93 Kčs, hovězí maso 1kg 10,15 Kčs, vepřové maso 1kg 12,34 Kčs, vejce 1ks 0,92 Kčs. Telata hynula na chřipku. Výnosy z 1ha: žito 20,69q nízký výnos zavinila nutnost na jaře mnohé vyhynulé žito zaorati a výnos počítá se ze všech na podzim 62 osetých ha žitem, pšenice 24q, ječmen 23,48q, oves 22,10q, brambory 178q. Členové podle věku: do 25 r. 16, r. 72, r. 112, nad 60 r. 51. Učňů 20, prům. věk 54 r., mužů 115, žen 136. Farmy: Počátky, Vesce, Vilímeč, Prostý, Léskovec, Heřmaneč, Stojčín, celkem 1379ha, z toho orné půdy 888ha, luk a pastvin 491ha. Divadelní představení Horácké divadlo z Jihlavy sehrálo v režii Osvětové besedy v Počátkách dne 5. ledna 1963 v sále kina J. Becherovu a J. Gregovu detektivní hru Tajemná tvář. Dramatický kroužek ZO ČSM Agrostroje Počátky sehrál v sále kina ve dnech 9. a 10. února 63 F. X. Svobodovu divadel. hru Poslední muž. Skupina ČSM při zákl. devítil. škole v Počátkách sehrála v pátek 14. června 63 v sále Spartaku pohádkovou veselohru Zkoušky čerta Belínka. Odpoledne pro děti, večer pro dospělé. V pátek 9. července 63 sehrálo v režii Osvětové besedy v Počátkách v sále kina Východočeské divadlo v Pardubicích Roberta Thomase detektivní komedii V sedm večer budete za mřížemi. V sobotu a v neděli večer sehrál div. odb. J. K. Tyl osvět. besedy v kinu Voskovcovu a Werichovu hru Nebe na zemi. Tanec a plesy Strana 16 (celkem 20)

17 V úterý 26. února 63 pořádal MV-KSČ v sále Spartaku masopustní zábavu. Hrála dechovka zdejších garáží ČSAD. V sobotu 12. ledna 63 konal se v sále Spartaku Rodičovský ples Sdružení rodičů a přátel školy při zákl. devítileté škole. Duba ZK Perleťářského průmyslu v Žirovnici. Místní skupina protipožární ochrany (ČSPO) pořádala v sobotu 26. ledna 1963 ve Spartaku, tradiční požárnický ples. Hrál ZK-ČSAD Humpolec. V sobotu 16. února pořádala TJ Spartak ve Spartaku maškarní merendu. Hrál ZK-Agrostroje Pelhřimov. ZV ROH zdejší nemocnice pořádal v sobotu 23. února ve Spartaku zdravotnický ples. Hudba Twist micro přírodověd. fakulty v Praze V pátek 10. května 63 pořádal MV-KSČ ve Spartaku májovou veselici. Hudba Rysk-Agrostroje Počátky. Sportovní odbor TJ Spartaku pořádal v sobotu 10. srpna 63 večer v sále Spartaku a vedle na hřišti na parketu velký letní karneval. Hudba ZK- Partex, Nová Včelnice. Ve středu 25. prosince 63 pořádal Spartak, oddíl kopané, ve Spartaku vánoční veselici. Hudba OB z Černovic Kap. Lipert. Na ukončení roku uspořádal MV-KSČ dne 31. prosince 1963 ve Spartaku silvestrovskou zábavu. Hudba Rysk, ZK Agrostroj, Počátky. Narození, sňatky, úmrtí Narozených v r. 1963: v 1. pololetí celkem 160, z toho Počátky, Vesce, Kateřina a Heřmaneč 12 dětí v 2. pololetí celkem 133, z toho Počátky, Vesce, Kateřina a Heřmaneč 12 dětí. Zemřelých v r. 1963: v 1. pololetí 55, z toho Počátky, Vesce, Kateřina a Heřmaneč 8 v 2. pololetí 61 z toho Počátky, Vesce, Kateřina a Heřmaneč 13. Sňatky v r. 1963: v 1. pololetí 8 sňatků v 2. pololetí 16 sňatků. U počtu narozených a zemřelých nutno počítati s tím, že jest u nás nemocnice. Strana 17 (celkem 20)

18 Počasí a příroda Rok 1963 nastupoval v lednu mír. zimou, když předtím o vánocích řádně přituhlo, kolem 0 C a večer -5 až - 6 C. Po 10. lednu zadul slabý severák a hned nato se stupňoval s nočními mrazíky na 24 C bylo ráno 18 C, silný a ostrý severák vál dále, padal stále prašný sníh až do 30cm a pak při SZ větru vznikly závěje, které musely pluhy prohrnovati. Tato náhlá mrazová kalamita, která s tuhými mrazy trvala nepřetržitě, přinesla vzápětí následky. Zamrzlé vodovody, záchody a kanály. Pro stále mrazy a jimi také ochromení železniční dopravy, začal se jevit citelný nedostatek uhlí. Velké množství sněhu a mrazy znemožňovaly práci na dolech i železnicích, kde všemi silami se pracovalo na odstranění překážek a dolovalo se znovu. Vítr u nás byl stále silný a mrazivý, takže lidé začali se v domácnostech stěhovati do jedné místnosti a starší osamělé ženy se sdružovaly do společné místnosti. Mrazíky nepovolovaly. Tato katastrofa byla nejen u nás, ale v celé Evropě Polsko, Německo, Francie, baltické státy na Baltickém moři stále pracovaly ledoborce, Rýn měl 30 cm led a vněm uvízlo 1500 lodí. Labe také zamrzlé V polovině ledna severák ustával, na sluneční straně vrstvy sněhu roztávaly, obloha čistá, večer 22 C. 18. ledna začal řádit východní, u nás t.zv. moravský vítr. Co nezamrzlo dosud, zamrzlo nyní. Co s fekáliemi. Vylévaly se na zahrádky a kam bylo možné. Lidé chodili pro vodu po domech, kde vodovod ve sklepech nezamrzl. Sněžení, mrazy a závěje znemožňovaly vlakovou dopravu i dopravu autobusovou a pluhy jezdily po silnicích ve dne, v noci. Moravský vítr trvá tak 3 dny, ale je zlý. Večer stále kolem 20 C. V důsledku ochromené železniční dopravy v celé Evropě jevila se obava o další plynulé zásobování uhlím, které vázlo. Na školách měly být od do 4.2. pololetní prázdniny, byly od 20. ledna do 9. února 63. Mrazíky večer C, C ráno a 6.2. ráno 23 C. Ptactvo mrzlo, zvěř hynula. Zachránila se jen ta, která se včas uchýlila do lesů. V závějích zahynulo mnoho zesláblých kusů srnčí. 8. února bylo náhle 9 C ráno, po mlze jinovatka dopol. 7 C, mlha jv vítr, kolem 0 C, s náznakem oblev po mlhách mezi 0 C až 8 Strana 18 (celkem 20)

19 C ochlazení a ráno opět 22 C na to druhého dne navečer 14 C, ve dnech jasno, slunečno tání a radost, že snad těm trampotám bude konec sníh na jižních střechách tál, ale venku v polích se nezměnilo nic. Jen jíva začínala nasazovat poupata. Radost netrvala dlouho ráno zase 20 C, ve dne 6 C, mírní severák a večer 22 C. Březen vše částečně změnil k lepšímu. Začínalo být slunečno a 1.3. ve dne jen 4 C se SV větrem, 5.3., kdy předtím v noci bylo 15 C, bylo ve dne slabě nad nulou, slunečno a v městě nastalo skutečné tání, venku nic. Pak se počasí pozvolna lepšilo, nastalo oteplení a se u nás objevili první špačci, velmi zvolna přibývalo oteplení, sníh tál, ale žádná obvyklá rozpoušť jako jindy. Vše taje velmi pomalu, voda se vsakuje do země, která měla u nás poslední déšť 25. srpna Proto také nedostatek vody. Na polích postupně i sníh mizel. Zajíci přezimoval v lesích dobře, ptactvo pomrzlo, koroptve také. Holomrazů nebylo. 5. dubna rozmrzl tovární rybník a jaro se přiblížilo V době kalamity, kdy bylo možno vyjeti s nákladními auty ven, zdejší ČSAD dopravovala do měst a JZD z Agrostroje hospodářské stroje a k nám přiváželi zase z Mostecka uhlí, které bylo přednostně rodinám s malými dětmi po několika q prodáváno. Rovněž tak bylo dodáváno uhlí, i když přišly první vagony. Postupně se doprava lepšila, na dolech provoz také, takže pak přestala nouze o uhlí a nastaly normální poměry. Přechod zimy do jarních teplých dní byl u nás bez jakýchkoli záplav. Obvyklého aprílového počasí nebylo, teplo nastalo během několik dní v polovině dubna. 18. dubna už byla první bouřka s deštěm. Když předtím stoupla teplota na + 19 C. To už také přilétly vlaštovky. Bylo teplé počasí, které se udrželo přes mírný květen, kdy obílí krásně vzrostlo. Později příznivé počasí přálo budoucí úrodě. Na to v prvé polovině července nastala vedra, na slunci + 32 C, na slunci ráno 40 C jinak přes den + 32 C. Vedra se pak ponenáhlu mírnila, až nastalo ochlazení a pak ještě výkyv 4.8. dopol. na slunci ; 35 C, ve stínu + 31 C. V červenci několikráte lehce sprchlo jinak zase sucho. Cikánka zase bez vody Sena se krásně sklidila a otavy též. Vedra, kterými bylo zaplaveno celé území naší republiky, měla stoupající tendenci. Tlaková výše se stále udržovala ve větších zeměpisných šířkách, panovalo Strana 19 (celkem 20)

20 vydatné sluneční záření a proudil k nám ohřátý vzduch z pevniny. Při srovnávání s minulými léty, byla podobná horka v r a Vůbec letošní vedra se liší od minulých období dlouhým trváním. Začátkem srpna se počasí změnilo v deštivé, kdy nastaly přeháňky se slunečním jasem a pak s ochlazením. A tak do našich žní první u nás byly 8. srpna pak přes 3 týdny pršelo. Přeháňky znemožňovaly žně. Obilí mnohde např. u Pelhřimova ještě 7.0. stálo nepožaté na polích, jinde požaté leželo a mnohé prorůstalo. Leč u nás úsilovnou prací všech obilí bylo včas s minimálními ztrátami sklizeno, dáno na nákup, takže počátecký výkupní sklad byl první hotov s výkupem na Pelhřimovsku, přestože u Pelhřimova začaly žně o mnoho dříve a měli lepší podmínky než u nás V polovině září nastalo opět krásné počasí, ve dne kolem + 20 C, někdy i přes, noci teplé, příznivé houbám. Bylo také příznivé dorůstu bramborů. V druhé začalo jich dobývání s pomocí brigád. Leč koncem září ochlazení s přeháňkami trvající i začátkem října, kdy bylo večer 0 C, v dalších dnech teplota kolísala mezi C a večer nad 0 C. Pak říjen zůstal teplý, na srážky chudý. Začátek listopadu byl teplý, mírný, první sníh roztál. Chladna. Tovární rybník zamrzl, přes den část roztála, na většině led zůstal, toho dne večer ý C již na něm bruslily děti a mrazíky 5 až 8 C večer už 18 C, padal drobný sníh, poprašek už zůstal klesla večer teplota na 23 C, pak mrazíky povolily a konec prosince byl slabě nad 0 C. Sněhu bylo asi 2 cm. Strana 20 (celkem 20)

Rok 1951. 9. února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách.

Rok 1951. 9. února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách. Rok 1951 9. února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách. 12. února konala se v sokolovně Mírová manifestace na níž promluvil

Více

Rok 1964. Strana 1 (celkem 30)

Rok 1964. Strana 1 (celkem 30) Rok 1964 Měst. konference KSČ V sobotu 29. února 1964 konal se ve Spartaku městská konference KSČ, na níž byly zastoupeny všechny místní organizace. Po zahájení, projevech a diskuzi byly členy místního

Více

ničeho přesného nevěděl. Ohledně zachování kamenického okresu mluvilo se mezi lidem o různých vykonaných intervencích v ústředí KSČ, na

ničeho přesného nevěděl. Ohledně zachování kamenického okresu mluvilo se mezi lidem o různých vykonaných intervencích v ústředí KSČ, na Rok 1960 Zemědělství Stav hospodářského zvířectva v Počátkách k 1. lednu 1960 jeví se takto: - prvé číslo celá obec, druhé JZD: slepice a kohouti 2158/400, husy a houseři 4/0, krůty a krocani 2/0, prasata

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

Rok 1966. Vítězný únor 1948

Rok 1966. Vítězný únor 1948 Rok 1966 Městská konference KSČ V sobotu dne 26. února 1966 konala se v kulturním středisku Agrostroje městská konference KSČ, na níž byly zastoupeny svými delegáty všechny závodní a uliční organizace

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 11 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V minulém vydání Zpravodaje jsme vás informovali o demoličních akcích starého mostu - v registru označovaný jako

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA Vznik Těšínského divadla se datuje do srpna 1945, kdy se v Úředním listě ČSR objevil i výnos o zřízení stálého profesionálního divadla v Českém Těšíně, ale pod kuratelou Národního

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Příloha č. 3 ové v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Č. Název organizace Projekt Požadovaná 1 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE OSTRAVA Celoroční organizovaná činnost dětí a mládeže

Více

11. ledna zemřel v Praze p. Ing. Dominik Bukovský, vrch. měřičský rada a přednosta katastrálního měřičského ústavu v Praze, rodák z Počátek.

11. ledna zemřel v Praze p. Ing. Dominik Bukovský, vrch. měřičský rada a přednosta katastrálního měřičského ústavu v Praze, rodák z Počátek. Rok 1932 10. ledna dožil se stáří 80 let p. Antonín Petříček, rodák z Počátek, první státní návladní v.v., v Novém Jičíně na Moravě. Za Rakouska měl titul dvorní rada. 11. ledna zemřel v Praze p. Ing.

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě 1. Úvod Tento plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

SOKOL - 1946 OPIS. 5. ledna Propůjčena Sokolovna hasičskému sboru v Bohutíně k pořádání taneční zábavy.

SOKOL - 1946 OPIS. 5. ledna Propůjčena Sokolovna hasičskému sboru v Bohutíně k pořádání taneční zábavy. OPIS SOKOL - 1946 5. ledna Propůjčena Sokolovna hasičskému sboru v Bohutíně k pořádání taneční zábavy. 20. ledna Konána II. výroční valná hromada naší jednoty za přítomnosti zástupce župy br. Josefa Žita,

Více

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 Pro definování Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina byly použity podklady vycházející z analýzy,

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Pražské jaro 1968 v Československu

Pražské jaro 1968 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Sen generací bojovníků za lepší život se stal skutkem. Dovršením socializace našeho

Sen generací bojovníků za lepší život se stal skutkem. Dovršením socializace našeho 1960 K R O N I K A M Ě S TA D VO R A K R Á L O V É N A D L A B E M 1 9 6 0-1 9 8 2 Socialismus v naší vlasti zvítězil. Sen generací bojovníků za lepší život se stal skutkem. Dovršením socializace našeho

Více

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ ÚSTÍ NAD LABEM 6.-8.5.2012 Pořadatel Basketbalový klub Ústí nad Labem Jateční 1026/18 IČ: 14866714, DIČ: CZ14866714 Kontakt: Mgr. Zdeněk Rytíř tel.: +420 731 481 668

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

IV. Školy v Plzni. 1. Mužský učitelský ústav v Plzni. 2. Ženský učitelský ústav v Plzni. 3. Ústav pro vzdělávání učitelek mateřských škol v Plzni

IV. Školy v Plzni. 1. Mužský učitelský ústav v Plzni. 2. Ženský učitelský ústav v Plzni. 3. Ústav pro vzdělávání učitelek mateřských škol v Plzni IV. Školy v Plzni IV. 1. Mužský učitelský ústav v Plzni 2. Ženský učitelský ústav v Plzni 3. Ústav pro vzdělávání učitelek mateřských škol v Plzni 4. Cvičná škola při muž. učitelském ústavu v Plzni 5.

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 9 HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 1669 1875 1830 1857 8. 10. 1919 1937 připomínka první školy v Doksech v domě čp. 40 vedle tehdejší fary naproti kostelu. Při požáru v r. 1750 shořela i budova čp. 40, nová

Více

Výpočet. Návrh výše IČ. příspěvku. v kategorii I.B

Výpočet. Návrh výše IČ. příspěvku. v kategorii I.B Sportovní granty 1. etapa Kategorie I.A - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let výkonnostní sport a kategorie I.B - podpora činnosti organizací vykazujících v

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Předpověď počasí na rok 2015

Předpověď počasí na rok 2015 Předpověď počasí na rok 2015 Již čtvrtý rok předpovídám počasí podle významného středověkého astrologa Johannese Keplera. Na začátku jsem čerpala pouze z jeho díla K pevnějším základům astrologie, ve kterém

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014 Vyhodnocení ankety 7. zasedání OPS 6. 6. 2014 - hlasování členů OPS Parametry nízkoemisní zóny pro potřeby vypracování návrhu obecně závazné

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015 1 ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov

Základní škola a Mateřská škola Lišov Základní škola a Mateřská škola Lišov Školní rok 2012 12/20 /2013 Číslo 2 OBSAH Z VAŠÍ TVORBY VYSVĚDČENÍ ZNÁMKOVÁNÍ ANKETA ZÁPIS DO 1.TŘÍD MASOPUST RYBAŘENÍ GAME PAGE SPORT NAROZENINY SLAVNÝCH VÝZNAMNÉ

Více

Alšík Z HISTORIE ŠKOLY II P Ř Í L O H A DUBEN 2015

Alšík Z HISTORIE ŠKOLY II P Ř Í L O H A DUBEN 2015 Alšík DUBEN 2015 EXTRA P Ř Í L O H A Z HISTORIE ŠKOLY II V letošní osmistránkové historické příloze jsme zmapovali naše listování krásnou starou knihou, kterou vidíte na této stránce. Jedná se o nejstarší

Více

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou Sportovní oddíly TJ START Bělá nad Radbuzou V následujících řádcích se dozvíte několik informací z historie jednotlivých oddílů bělské tělovýchovy popsané od vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Bělá nad Radbuzou

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ 2013 7. 9. Charitativní den pro Tichou 10. 9. Den, kdy svítí světlušky - sbírka pro nevidomé 11. 9. Zahájení činnosti Kouzelné hlíny - tvoření pro děti,

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 www.zsoskol.cz skola@zsoskol.cz 573 331 188 O škole 418 žáků 12 tříd na 1. stupni 3 oddělení školní družiny 11 tříd na 2. stupni 36 pedagogických pracovníků

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO VY_32_INOVACE_ZEM_79 VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: duben

Více

HISTORIE TJ Sokol Oudoleň

HISTORIE TJ Sokol Oudoleň HISTORIE TJ Sokol Oudoleň 1988 2. 1. Novoroční turnaj ve stolním tenise 22 soutěžících kategorie: muži dorostenky děti (chlapci společně s dětmi) 19. 1. Výroční členská schůze volba mandátové a volební

Více

Rok 1967 Vítězný únor 1967 Oslava 19. výročí Vítězného února konala se 25. února 1967 v sále kina, na níž bylo vzpomenuto tohoto významného dne. Rovněž místním rozhlasem byla k tomuto dni vysílána příslušná

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 69 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 18. 5. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem Shoda přísudku s podmětem procvičování učiva autor: Tomáš Barták Shoda Př s Po POZOR: jen v minulém čase podmět rodu M živ. M neživ. Ž S koncovka přísudku -i Chlapci běželi. Psi štěkali. -y Lesy šuměly.

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více