Rok Strana 1 (celkem 20)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok 1963. Strana 1 (celkem 20)"

Transkript

1 Rok 1963 Nakažlivé nemoci 1962 dodatek V roce 1962 kromě infekční žloutenky o níž je již zápis v r. 62 vyskytlo se 47 případů spalniček, 23 případů planých neštovic, 2 zarděnky, 5 spál bez epidemiologické souvislosti. V srpnu objevily se 3 případy břišního tyfu v souvislosti se spolubydlícím bacilonosičem. Koncem roku 14 případů infekční žloutenky. Městská konference KSČ - 2 Dne 16. února 1963 konala se v sále na Valše městská konference KSČ, při níž pionýři zdejší základní devítileté školy přivítali účastníky a přednesli pozdrav přítomným delegátům. Po referátech byli zvoleni členy městského výboru KSČ tito soudruzi a soudružky: Barták Miroslav,ved. provozu Počátky, pletař. záv. Gust. Klimenta v Třebíči. Dejmek Josef, účetní JZD Lísek Dvorský Karel, vedoucí výkupního skladu Holub František, vedoucí provozu Počátky, Průmyslového závodu Pelhřimov Holubová Stanislava, účetní zdejší nemocnice Krumplová Žofie, zaměstnankyně Družstva uměleckého průmyslu DUP Malý Bohumil, předseda Měst NV - 3 Novotný Karel, kvalitář Agrostroje, cech Počátky Poula Jan, učitel na zákl. devítileté škole Smejkal Karel, tajemník Měst NV Vrána Bedřich, vedoucí lihovaru Čsl. státního statku Z jejich středu byl pak zvolen předsedou MV KSČ s. František Holub Strana 1 (celkem 20)

2 Vítězný únor Oslava patnáctého výročí Vítězného února konala se pro mrazové počasí v sále kina dne 25. února 1963 v 9:15 hod. dopoledne. V případě příznivého počasí měla se konati manifestačně na náměstí před Měst NV. Po zahájení oslavy poslancem ONV s. Karlem Dvorským, měl slavnostní projev zástupce OV KSČ z Pelhřimova s. Skoumal, po němž následovala Kulturní vložka ČSM a schválena resoluce pro ÚV KSČ. Manifestace byla zakončena Internacionálou. Zúčastnilo se jí cca 700 osob, uvolněných ze závodů, úřadů, družstev a ostatních pracovišť včetně vyšších ročníků škol. Město bylo vyzdobeno, nálada slavnostní. Občanské výbory Dne 4. března 1963 konala se na Měst NV ve velké zasedací síni za účasti 107 osob volba členů občanských výborů. Počátky byly rozděleny ve 4 obvody a dále po jednom Vesce, Heřmaneč s Kateřinou, celkem 6 obvodů. Předsedy byli zvoleni: Karel Dvořák, tech. prac. Agrostroje, předsedou obč. v. 1, Hörner Karel, úřed. spořit., předsedou obč. v. 2, Vichr Jaroslav, signalista ČSD, předsedou obč. v. 3, Rudolf Novák, dělník Prům. podnik, předsedou obč. v. 4, Adamec Jindřich, zřízenec nemocnice, předs. obč. v. 5 Vesce Kučera Antonín, úřed. ozdravovny J. Fučíka, předsedou obč. v. 6 Heřmaneč a Kateřina. Mezinárodní den žen V neděli dne 10. března 1963 odpoledne konala se v sále kina oslava Mezinárodního dne žen. Po úvodním projevu předsedkyně Výboru žen s Hel. Kučerové a Kulturní vložce pionýrů zdejší zákl. devítileté školy, měla hlavní projev poslankyně Národního shromáždění soudr. Růžena Kolářová ze Žirovnice o poslání ženy v mírovém budování socialismu a v boji za mír. Poté byla volba nového Výboru žen. Strana 2 (celkem 20)

3 žena. Pro udělení odznaku Mateřství nepřicházela v Počátkách v úvahu žádná Májové oslavy Májové oslavy oslava 1. máje a 18. výročí osvobození měly tento pořad: V pondělí 22. dubna 1963 večer konal se v sále kina Slavnostní vzpomínkový večer k 93. výročí narození V. I. Lenina. Na večeru měl úvodní projev předseda místní odbočky SČSP s. Ferdinand Čapek a po něm hlavní projev tajemník Měst NV s. Karel Smejkal, v němž hlavní body byly Lenin, učení všech učení, mezinárodní situace a boj za mír. Kulturní vložku přednesl učitelský kolektiv z Dětského domova v Počátkách. Večer ve čtvrtek 25. dubna 1963 konal se v Rudém koutku pletařských závodů Večer k pamětním dnům odboje, na němž promluvil s. Josef Jíra z Kateřinek o životě a utrpení v koncentračních táborech, v nichž byl za 2. svět. války vězněn. - 8 Přesto, že 30. dubna po celý den přeprchalo a bylo chladno, město na májové oslavy bylo vzorně vyzdobeno. V ulicích výkladech a na zdích transparenty, okna hýřila veselými barvami výzdoby, na domech vlály vlajky, náměstí ve vlajkové výzdobě s transparenty, všude čisto a slavnostní nálada probouzela 1. máj. Ráno na 1. máje zasvitlo slunce, dopoledne slunečno, odpoledne mírné počasí. Budíček v 6 ráno ohlašoval nástup do slavnostního dne. Po osmé ráno začali se účastníci slavnosti s vlajkami standartami atd. shromažďovati u svých závodů a škol a v devět bylo náměstí zaplněno jak účastníky ze závodů a škol, tak i alegorickými vozy a občanstvem, které pak průvodu se nemohlo zúčastniti. Všichni byli obráceni čelem k budově národního výboru, před níž po zahrání čsl. hymny měl z tribuny úvodní projev předseda Měst NV s. B. Malý a po něm slavnostní projev předseda ONV s. Prchal z Pelhřimova. - 9 Ve svém projevu vyzdvihl rozdíl mezi 1. májem v zemích socialistických a 1. májem v zemích kapitalistických, kde stále se bojuje o lepší život pracujícího člověka. Dále poukázal na vzrůst životní úrovně v ČSSR a na okrese, na vrůst průmyslové a zemědělské výroby. Zvláště vyzdvihl pak péči o člověka jak v práci, tak i ve stáří. V další části se zabýval pomocí méně vyvinutým zemím, o jejich snahách o samostatnost a nepřátelském postoji kapitalistických zemí k jejich cílům. Ku Strana 3 (celkem 20)

4 konci vyzdvihl, že všechny síly kapitalismu jsou marné proti růstu socialismu s cílem komunismu v našich zemích. Jeho projev byl vyslechnut s velkým zájmem a potlesk všech schvaloval jeho slova. Po jeho proslovu přečetla poslankyně Měst NV s. Holubová návrh resoluce pro ÚV KSČ, jejíž znění bylo spontánně schváleno. Poté z náměstí ubíral se průvod v trojstupem městem V čele byly neseny vlajky, za nimi šli členové Měst NV, ONV a KNV v Počátkách přítomní, pak pionýři s vlajkami, školy, sportovci, svazarmovci, hudba, závody a naposled alegorické vozy. Průvod ubíral se z Palackého náměstí na náměstí Rudé armády, odtud k nemocnici, Stodolní ulicí do ulice Tyršovy, pak ulicí 25. února ke hřbitovu a odtud protichodem zpět na Palackého náměstí. Všem účastníkům zářila z očí radost a slavnostní nálada se stále mísila s hudbou a provoláváním hesel. Po průvodu byl v 10 hod. na náměstí koncert dechové hudby. Účast: občané včetně dětí 1832, v průvodu včetně dětí 1372, krojovaných pionýrů 280, ostatní školní mládež 230, učitelé jako dozor nad mládeží 30, slavnostní čelo (nosiči obrazů atd.) a delegace 72, ČSM v krojích 84, sportovci v krojích 52, Svazarm 16, požárníci v uniformách 48, ČSČK v krojích 15, zaměstnanci ČSD v uniformách 13, zaměstnanci ČSAD v uniformách Neseno 28 obrazů, 20 hesel, 20 vlajek a praporů. Bylo 26 jízdních ozdobených kol, 9 alegorických vozů, 1 kapela o 24 mužích. V neděli 5. května 1963 konal se ve 14 hodin Běh vítězství Sraz účastníků byl u hřbitova, jichž bylo 60 a to ze škol, závodů a nemocnice. Trať vedla od hřbitova ulicí 25. února přes Palackého náměstí, Fučíkovo náměstí na náměstí Štítného, kolem nemocnice s cílem dětské nemocnice. Toho dne v poledne měl v místním rozhlase tajemník MěNV s. Karel Smejkal projev o postupu sovětské osvobozovací armády k nám ve dnech národního povstání a o partyzánské a protifašistické činnosti u nás. Ve středu 8. května 1963 v 18 hodin konalo se ve velké zasedací síni Měst NV Slavnostní zasedání Měst NV, jež zahájil předs. Měst NV s. B. Malý, po něm hlavní projev k 18. výročí osvobození měl s. J. Jíra, řed. ozdr. v Kateřině, pak kulturní vložku žactvo zákl. devítil. školy Strana 4 (celkem 20)

5 Síň byla přeplněna jak občanstvem tak i členy OV KSČ, poslanci Měst. NV, ONV, předsedy ZO KSČ a dalšími funkcionáři veřejného, politického i hospodářského života. Po skončení zasedání byly v 19 hod. za doprovodu účastníků položeny věnce k památníku obětí 2. světové války a na hřbitově na hrob partyzána Karla Kasíka. Ve 20 hodin konal se po srazu na Žirovnické ulici a tam po projevu předsedy MV KSČ Fr. Holuba projev, před nímž byly zahrány hymny ČSSR a SSSR. Pak následoval v čele s vlajkami a hudbou za záření barevných raket a ran dělobuchů, slavnostní průvod městem. Slavnostní průvod se ubíral kolem nemocnice přes Štítného náměstí na náměstí Fučíkovo, dále přes Palackého náměstí a ulicí 25. února ke hřbitovu, kde se na silnici k Heřmanči zastavil a byla zahrána Píseň práce Po ní následoval u továrního rybníka slavnostní ohňostroj, vypálený za halou Agrostroje. Účastníci průvodu vše od hřbitova pozorovali. Ve čtvrtek 9. května dopoledne odjela delegace města Počátek, skládající se ze zástupců Měst NV, NF a závodů do Mnichu kde položila věnec k pomníku padlým při čemž měl projev s. J. Jíra. Téhož dne konaly se na Velkém jezeře na Valše od 13 hod. rybářské závody s výhrami o ceny. V pátek 10. května bylo ve 13:30 na stadionu Spartaku Sportovně branné odpoledne s ukázkami tech. vyspělosti jednotlivých disciplin svazarmu. Toho dne večer pořádal MV KSČ v sále Spartaku májovou veselici. Bouřka, blesk Po dusném poledni 15. května 1963 dostavila se po 14 hodině bouře s deštěm a drobnými krupkami, která trvala do 15 hod. Přitom po prudkém zahřmění sjel kulový blesk podle očitého svědka s. Václava Vichry do komína u Doležalů v Žižkově ulici, rozmetal ho, sházel na různých místech se střechy tašky a když s. Vichr vběhl na půdu, hořel tam isolovaný drát, který uhasil a požár nevznikl. Před domem na ulici stál vůz gumák a na něm u sedla byl postavený zastrčený bič. Blesk přerazil jen násadu, jiného se nic nestalo. Závod motokár Strana 5 (celkem 20)

6 V neděli dne 9. června 1963 konal se u nás závod motokár o přebor Jihočeského kraje. V 9. hod byl trénink, ve 14 hod. závod. Start byl na náměstí před měst NV a odtud se jelo kolem kina Březinovou ulicí na Štítného náměstí pak krátkou spojkou uliční na roh Fučíkova náměstí a odtud na Palackého náměstí. Závodilo 18 závodníků, z nichž každý jel 30 kol. Z Počátek se zúčastnil závodů jeden účastník Fr. Šesták a umístil se na předposledním místě. Mezinárodní den dětí V neděli 16. června 1963 měla s péčí Sdružení rodičů a přátel školy při základní devítileté škole v Počátkách konati oslava Mezinárodního dne dětí s programem: v 9:30 na stadionu Spartaku dětské hry a odpoledne ve 14 hod. turnaj žactva o putovní pohár v Kopané. Protože bylo velmi nepříznivé počasí a stadion zcela rozmoklý, místo toho byl dopoledne promítán dětem zdarma film a po něm následoval program ze zábavných výstupů žactva. Rekreační chaty Na Valše bylo letos dokončeno postavení 20 chat včetně soc. zařízení. Mají je v režii Restaurace a jídelny. Počítá se v příštím roce s dokončením a vybavením těchto chat. Kromě toho Stavební fakulta z Prahy připravuje tamtéž stavěti chaty pro sebe, k čemuž má již pozemek přidělený. Škola estráda Členové Československého svazu mládeže při základní devítileté škole v Počátkách uspořádali v pátek 28. června 1963 večer v sále kina na rozloučenou se školou estrádu Vesele a vážně do života. Písně, hudba, výstupy vystřídali jednoaktovky a ze skutečně zábavného programu, vyrostlého z čísel i vlastní žákovské tvorby a ze školního prostředí, velmi se líbil přítomného obecenstvu. Kino v přírodě Strana 6 (celkem 20)

7 Rudý koutek Průmyslového podniku dříve Tofa, provozovna v Počátkách, uspořádal ve dnech 1., 2., 4. a 5.VII na hřišti Spartaku v Tyršově ulici I. festival krátkých filmů, které promítali zaměstnanci podniku s. Ledvinka a Rosol. Vždy od 20:30 do 22:00 hod. byly promítány na volném prostranství na projekční plátno, zavěšené na štítu požární schráně, úzké filmy poučného rázu, doplněné vždy vhodně filmem zábavným. Vstup byl volný. Barevné dokumentární a zábavné filmy shlédlo za jeden večer cca 270 návštěvníků z řad dospělých a mládeže. Filmový festival pracujících Ve dnech od 3. do 9. srpna 63 byl v městském kinu Filmový festival pracujících jako přehlídka festivalových filmů. Začátek byl vždy ve 20:45, protože tytéž filmy se týž večer promítaly v Žirovnici a po promítnutí převáženy k nám. 3. srpna byl promítán náš film Jánošík, I. díl, pod patronátem MV KSČ a NF, 4. srpna Jánošík, II. díl pod týmž patronátem, 5. srpna ital. film Rozvod po italsku pod patr. nemocnice Počátky a ČS ČK, 6. srpna sovět. film Velká cesta pod patronátem Agrostroje, Výboru žen, Kožeděl. a gum. podniku, Čsl. požárníku a Svazu protifašist. bojovníků v Počátkách. 7. srpna amer. film Byt pod patr. pletař. závodů a Okres. průmyslov. podniku dř. Tofa Počátky, 8. srpna náš film Až přijde kocour,, pod patr. JZD Lísek, JZD Borovina Veselá, JZD Předvoj Častrov a Česksl. st. statku Počátky. 9. srpna jugoslávský film Schody, pod patronátem ČSAD garáže, Počátky a lidového družstva Dřevo Infekční nemoci Do konce června 1963 vyskytlo se u nás mezi školní mládeží 5 případů infekční žloutenky, v červenci stoupl počet na 7, v srpnu na 10 a 2 dospělé osoby. Na podzim 1 případ u školního dítěte a pak už do konce roku nic. Do června bylo také u dětí 12 případů spalniček. Strana 7 (celkem 20)

8 Školství šk. r Školní rok započal v pondělí dne 2. září V té době byly u nás: a) Základní devítiletá škola řed. s. J. Jirků, se 17. třídami, 27 školskými pracovníky a 8 zaměstnanci, dětí bylo 495. b) Mateřská škola se 3 třídami, 6 učitelkami a 4 prac. silami, dětí bylo 75. c) Na Volmanci bylo otevřeno odborné učiliště Krajského svazu spotřebních družstev pro výchovu učňů v pohostinství se 186 žáky a žákyněmi. Toto učiliště se k nám přestěhovalo v květnu 63, když ČSD, které je dosud užívaly, přestěhovaly své učiliště do Černé nad Vltavou a Volmanec, převzal krajský svaz spotřebních družstev v Českých Budějovicích. d) Základní devítiletá škola při ozdravovně J. Fučíka v Počátkách Kateřině, zahájila již také pravidelné vyučování v turnusech po 160 dětech jako dříve, e) Základní devítiletá škola při Dětském domově s tř. střídavými, řed. s. Jaroslav Šot Odborné učiliště na Volmanci mělo na podzim obtíž s ubytováním žactva. Protože pro tak velký počet Volmanec nestačil, ředitelství učiliště získalo souhlas ONV s ubytováním ve zrušených školách v Bělé a Polesí, odkud dojíždějí autobusem na Volmanec. Předtím bezvýsledně bylo jednáno o propůjčení nebo pronajatí rekr. střediska Valchy strojíren Vzlet-Vodochody jen po dobu září až červen, leč marně. Později pak po obtížném jednání došlo k částečné dohodě. Výročí Mnichova výročí zrádného Mnichova bylo vzpomenuto večer 2. října 1963 v Rudém koutku pletař. závodů na námět 25 let zrady Mnichova. Přednášející s. J. Jíra promluvil o událostech, jich vývinu a příčin před 25 lety, vztahujících se k Mnichovu, dále pojednal o velké snaze SSSR pomoci tehdy západními imperialisty zrazenému Československu, o pevném rozhodnutí prac. lidu bránit vlast. proti fašistům, o zradě vnitřní buržoazie, jakož i o následcích a poučení z toho pro nás vyplývajících. Ptactvo u nás Strana 8 (celkem 20)

9 Pro značné mrazy a dlouho nepříznivé počasí zimní a předjarní, přilétli k nám ve středu 13. března 63 první špačci, když jindy byli již zde začátkem března. Současně s nimi pozoroval jsem na hrázi rybníka konipasa. Čápi přilétli 7. dubna, párek a samice nasedla měli 2 mladé. V polovině dubna přilétly vlaštovky bylo jich velmi málo. V prvém týdnu září odlétli 2 mladí čápi, za týden staří. Vlaštovky odlétly v polovině září, špačci postupně v září a poslední 5. října zde ještě byli. Chocholouši téměř vymizeli. Vysvětluje se to nedostatkem koňského trusu na silnicích. Mrazy zničily mnoho ptactva. Hrdlička zahradní hnízdí a přezimuje u nás už několik let. Rozšiřuje se do okolních zahrad. Houby, úroda Letošní rok byl růstu hub neobyčejně příznivý a není pamětníka tak velké úrody hub. Přesto, že byly velké mrazy, podhoubí se v zemi udrželo a v květnu, kdy bylo mírně chladné počasí s přeháňkami, zem nasákla vodou, v červnu teplo, příznivé podhoubí, houby začaly růst a bylo jich dost. Poté za veder pro sucho přestaly růst, ale jakmile nastaly občasné přeháňky s teplými dny, v neprochladlé a nevyschlé půdě začaly houby o překot růst, takže v srpnu jich bylo tolik, že není pamětníka. Taktéž bylo v září. Hlavně ryzců bylo velké množství a václavek rovněž. Lidé nosili plné koše hub domů a bylo běžné, - sám jsem se o tom přesvědčil že navečer si lidé došli do lesa na houby, aby ještě týž den měli k večeři. Velmi hodně bylo také březáků, lišek málo. Poslední houby březáky, václavky nesli z lesa 5. října a strnádky nosili až do 20. října. Autobusové nádraží Již delší dobu jevila se potřeba nějakého řešení autobusového nádraží. Zprvu byla polovina stodoly vedle zahrady zřízena na čekárnu, v níž byl také bufet, ale ten pak pro nedostatek místa pro cestující, byl zrušen. Zůstala jen čekárna, bez. soc. zařízení a nevyhovovala. Strana 9 (celkem 20)

10 Měst NV přistoupil proto k akci postavit autobusové nádraží se vším nutným příslušenstvím. Plán zhotovil počátecký rodák Jiří Šlechta, staveb. tech. u ONV v Jindř. Hradci. Stavba se provádí v akci Z a s prací bylo započato ve středu 13.V.1963 Brigádnickou pomocí občanstva zaměst. ČSAD a Měst. NV, stavba pravidelně postupovala, takže bylo možno namontovati železný krov zhotovený zaměst. Agrostroje v Počátkách a pak stavba opatřena krytinou a dokončeny stavební práce v r. 1964, kdy podle plánu mají býti také hotova nástupiště a vyrovnána přistávací plocha autobusů. Spádový vodovod V říjnu a v listopadu 1963 v rámci akce Z byl sousedy z horní části Žižkovy ulice postaven ze studánky ze Strážního kopce pod skupinou lip po pravé straně ctibořské silnice směrem z města do horní části Žižkovi ulice na požární jímkou, spádový vodovod. Voda je vedena do nízkého stojánku, ze kterého v zimě stále vytéká, takže nezamrzne a přebytečná odtéká do požární jímky. Proud vody není silný, ale přesto je to vydatná pomoc horní části této ulice, která vždy první z města měla nedostatek vody. Požární jímka Již několik let byla projektována v Žižkově ulic naproti Lipáreckému náměstí stavba požární jímky. Celé akce ujala se místní odbočka ČSPI požárníci jejiž členové a občané ze Žižkovy ulice za pomoci buldozery vyhloubili vhodný prostor, který po stranách vyplnili betonovými prefabrikáty a schůdky, provedli zapojení jímky na kanalisaci a oplotili drátěným plotem s dvířky. Práce byla dokončena v listopadu 63. Úhrada na to byla z příspěvku Státní spořitelny Kčs z titulu zábran škod a ostatní uhradili zdarma brigádníci svou prací. Jímka má rozměry: 15 x 10 x 1,80 m, s hladinou 1, 5m pojme l vody. Teoreticky stroj PS 8 by stříkal při požáru 4 hod. 40 min. Lidová kontrola Strana 10 (celkem 20)

11 V pátek 6. prosince 1963 konala se v sále Modré hvězdy veřejná schůze, na níž byla provedena volba místní komise lidové kontroly. Zvoleni: Brada Vladimír, děl. Počátky 49, Březina Václ., člen JZD, Heřmaneč Budek Jar., řidič ČSAD, Počátky 52 Houdek Fr., úředník, Počátky 97 Hörner Jiří, údržbář OÚNZ, Počátky 26 Kratochvílová Anna, děl., Počátky 238 Kremlička Fr., trakt. ČSSS, Počátky 333 Lehejček K., plánovač Pr. pod., Počátky 25 Martínková Mil, člen JZD, Počátky 58 Martínková Růž, děl. Kožeděl. a gum. podniku, Počátky 271 Průchová Marie, uč. v. v., Počátky 250 Skokanová Olga, děl., Počátky 186 Švob Josef, tech. úř. Počátky 269 Vaněk Jarosl, automech., Počátky 36. Měsíc čsl.sovět. přátelství V Měsíci československo-sovětského přátelství byla řada akcí. V sále kina konalo se v 10 hod. dopol. pro školy vystoupení třicetičlenného hornického souboru z Ostravy s kulturním programem Ve středu 6. listopadu 1963 pořádal MV-KSČ a NF v 9 hod. dopol. na náměstí před Měst NV manifestaci pracujících k 46. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Po příchodu všech pracujících ze všech závodů v městě a žactva ze škol, byly zahrány státní hymny ČSSR a SSSR, načež následovala recitace členky ČSM ze ZDŠ v Počátkách. Po jejím přednesu měl zahajovací projev tajemník Měst NV s. Karel Smejkal, který v něm uvítal hlavního řečníka s. Jana Borku, náměstka předsedy ONV v Pelhřimově. Ve svém proslovu promluvil o dosažených úspěších, světových událostech, světovém soužití a o boji za mír Po jeho proslovu přečetl s. Bloch předseda MV-SČSP v Počátkách resoluci pro velvyslanectví SSSR v Praze, která byla všemi přítomnými jednomyslně schválena. Strana 11 (celkem 20)

12 Závěr pronesl s. Frant. Holub, předseda MV-KSČ a poté zahrána Internacionála. cca 1000 osob. Téhož dne večer v 18 hod. na seřadiště v Žirovnické ulici dostavilo se velké množství dospělých a školy, aby se zúčastnili lampiónového průvodu na oslavu 46. výročí VŘSR. Po krátkém projevu s. J. Šota, předsedy místní osvětové besedy o významu VŘSR, který byl současně vysílán místním rozhlasem, ubíral se průvod v čele se st. vlajkami VSSR a SSSR, školami a dětmi s lampióny, hudbou a dospělými za salv dělobuchů, kulometů a světelných raket ze Žirovnické ul. kolem nemocnice na Riegrovo nám., odtud přes náměstí Fučíkovo, Palackého a ulicí 25. února ke hřbitovu, kde se zastavil. Po zahráni Internacionály všichni pozorovali se zájmem za četných ran dělobuchů krásný ohňostroj, vypalovaný na druhé straně Továrního rybníku směrem ke hřbitovu. Účast cca 1500 osob Téhož dne večer a odpoledne byl v místním kinu promítán sovětský film Trosečníci moře, natočený podle skutečné události, líčící hrdinství čtyř námořníků SSSR. Ve čtvrtek 14. listopadu 63 večer konal se péčí MV-SČSP v Rudém koutku pletař. záv. Gustava Klimenta Večer sovětské hudby a poezie, na kterém byly předneseny ukázky předních sovět. skladatelů a spisovatelů. V neděli 17. listopadu 63 byl odpoledne a večer v místním kinu promítán sovětský film Dny všední a sváteční, líčící dramatický příběh z tajgy. Ve středu 27. listopadu 63 byl v místním kinu odpoledne a večer promítán sovětský film Lovci mořských hlubin, drama z krajů pod jižním sluncem. V pondělí 21. listopadu 63 péčí MV-SČSP konala se večer v Rudém koutku pletař. záv. Gust. Klimenta přednáška o mírové politice SSSR, doplněná filmem a výkladem přednášel s. uč. St. Veselý V sobotu 30. listopadu 63 a v neděli 1. prosince 63 večer sehrál divadelní odbor MOB v Počátkách Voskovcovu a Werichovu divadel. hru Nebe na zemi. V neděli 8. prosince 63 byla v sále kina výstava sovětské knihy. V neděli 15. prosince 63 byla dopoledne v městském muzeu péčí žactva zdejší ZDŠ otevřena výstava korespondence mezi žactvem zdejší ZDŠ a SSSR a sovět. občanem Kucharenkem, který se zúčastnil u Mnichu partyzánských bojů. Téhož dne odpoledne přijeli k nám hosté tři ženy a jeden muž, kteří po příjezdu a společném obědě jako delegace z SSSR Kazachstánu na závěr Měsíce čsl.-sovět. přátelství, prohlédli si měst. muzeum a zdejší závody. Strana 12 (celkem 20)

13 V 19 hod. večer konalo se ve velké zasedací síni slavnostní zasedání Měst. NV a MV KSČ, rozšířeného o zástupce závodů, podniků, organisací a složek Po zahájení a uvítání hostí, a kulturních vložce v režii J. Šota, předsedy OB a hudebním čísle hudeb. školy a hudby z Agrostroje, byl projev tajemníka Měst NV s. K. Smejkala k 20. výročí podepsání smlouvy s SSSR a o hodnocení průběhu MČSP. Pak následoval projev vedoucího sovětské delegace, který tlumočili s uč. Dušan Snížek ze Žirovnice a s. uč. Karel Růžička. Poté byli naši hosté podarováni dary přátelství z místních závodů. Slavnostní zasedání bylo za končeno hudebními čísly kapely Agrostroje. Všech akcí se v průběhu Měsíce československo-sovětského přátelství zúčastnilo úhrnem více jak 6500 osob. Kromě toho pořádaly závody své samostatné akce na svých pracovištích: Agrostroj měl ve 14 hod. slavnostní schůzi k výročí VŘSR, která byla doplněna filmem a ve 14 hod. besedu o sovětské vědě a technice. Průmyslový podnik dř. Tofa, měl dopoledne besedu s filmem Tak žijí v Moskvě a ve své kulturní místnosti výstavu sovětské knihy Družstvo uměleckého průmyslu DUP mělo odpoledne přednášku s besedou o brigádách komunistické práce. Nemocnice měla večer v kulturní místnosti přednášku o sovětské astronautice. Sport, závody V pátek dne 10. května 1963 konalo se na stadionu Spartaku ve 13:30 hod. Sportovně branné odpoledne, na němž byly předvedeny ukázky technické vyspělosti jednotlivých disciplin Svazarmu. Ve čtvrtek 9. května 1963 odpoledne konaly se na Velkém jezeře na Valše péči rybářského spolku v Počátkách rybářské závody o ceny. Večer TV a hudby Tělovýchovná jednota Spartak v Počátkách pořádala ve čtvrtek 11. dubna odpoledne pro školy a večer pro dospělé Tělovýchovnou akademii, při níž za spoluúčasti členů TJ Slavoj ze Žirovnice byla předvedena cvičení žactva, dorostu, žen a mužů prostná i na nářadí s ukázkami tanců a rytmiky. Strana 13 (celkem 20)

14 Lidová škola umění v Počátkách uspořádala ve čtvrtek večer v sále kina veřejné vystoupení žactva, které předneslo různé skladby, klavírní a houslové, dále na harmoniky jak sólově, tak i sdruženě a podalo přehled své technické vyspělosti. Přednáška, besedy V rámci májových oslav MV-ČSM uspořádal ve čtvrtek večer v Rudém koutku pletař. záv. Večer k pamětním dnům odboje, na němž promluvil s. Jos. Jíra z Počátek Kateřiny o životě a utrpení v koncentračních táborech, v nichž za II. světové války byl z politických důvodů vězněn. Ve středu konal se v Rudém koutku pletař. záv. vzpomínkový večer 25 let od zrady Mnichova, pořádaný místní odboč. protifaš. bojovníků, v němž promluvil s. Jos. Jíra o událostech v tehdejší době, o osudech ČSR, jakož i snaže SSSR pomoci jí. Výbor žen v Počátkách spolu se zdravotnickou osvětou při zdejší nemocnici pořádal v pondělí v Rudém koutku pletař. záv. přednášku obv. lékaře MUDr. B. Peterky na téma Zásady správné výživy Společnost pro šíření politických a vědeckých nauk, odb. v Počátkách, pořádala ve čtvrtek večer v Rudém koutku pletař. záv. přednášku s St. Matějeka z Kamenice n. L. na téma. Pravý věk černé Afriky začal. Táž společnost pořádala v úterý večer v Rudém koutku pletař. závodů přednášku s. St. Matějeka z Kamenice n. L. Země o které se mluví Indonezie. Dům osvěty v Kamenici n. L. uspořádal v pátek večer v Rudém koutku pletař. závodů přednášku s. Jos. Jíry na téma Amerika, kontinent velkých rozdílů. Skupina mladých učitelů v ČSM při zákl. devítil. škole v Počátkách uspořádala v úterý večer v Rudém koutku pletař. záv. Večer hudby černého lidu, na němž byla reprodukována hudba z desek z Divadla a hudby z Prahy. Místní výbor ČSM uspořádal v úterý v Rudém koutku pletař. záv. přednášku MUDr. Pinkasa ze zdejší nemocnice na téma Na prahu manželství Strana 14 (celkem 20)

15 Péči místního odboru SČSP konal se ve čtvrtek večer v Rudém koutku pletař. záv. Večer sovětské hudby a poezie, na kterém byly předneseny z desek nejkrásnější skladby Chopinovy a j. spolu s ukázkami liter. tvorby. Týž odbor uspořádal ve čtvrtek večer v Rudém koutku pletař. závodů přednášku s. uč. St. Veselého o mírové politice SSSR, doplněné filmem. Místní odbor Čsl. svazu rybářů v Počátkách uspořádala v Rudém koutku pletař. záv. přednášku s filmem Ryby našich vod, na níž promluvil s. uč. J. Chudoba z J.Hradce. Výstavy v muzeu aj V městském muzeu v Počátkách byly péčí jeho funkcionářů tyto výstavy: od do výstava soudobých originálů různých autorů ze sbírek Národní galerie. od do byla výstava Oldřich Menhart, tvůrce původního českého typografického písma a úpravce knihy s vystavenými originály a ukázkami prací tiskařských. od do byla ve spolupráci s Oblastním muzeem Vysočiny v Jihlavě výstava Božena Němcová a Vysočina. od do byla výstava původní grafiky a kreseb Emila Kotrby. od do byla výstava grafiky a kreseb Dobroslavy Bilovské - 44 od do byla ve spolupráci s Oblastní galerií v Jihlavě výstava obrazů léto na Vysočině. Originály předních našich výtvarníků byly z doby od 1920 do dnešní byla výstava korespondence žáků zdejší ZDŠ se žáky v SSSR a korespondence se sovět. obč. Kucharenkem z Volovgradu, který za druhé svět. války byl radistou partyzánem v oddílu Za Prahu a zúčastnil se akcí v okolí Mnichu. V neděli byla péčí MV-SČSP v sále kina po celý den výstava sovětské knihy. JZD Lísek přehled K mělo JZD Lísek 896 ks dobytka, z toho 354 dojnic, koní 37, prasat 745, z toho prasnic 95, drůbeže Strana 15 (celkem 20)

16 V r byl postaven kravín a kolna a mostní váha ve Vesci, mostní váha v Počátkách, dále suška na obilí a nádrž na naftu. Dodávky splněny u masa na 99,95%, u mléka na 104,72% a u vajec na 96,59%. Pracovní jednotka činila 16 Kčs + naturálie v hodnotě 1,80 Kčs. Při žních a dobývání brambor pomáhaly brigády z Prům. záv., Kožeděl. a gum. z., pletárny, nemocnice, druž. Dřevo, zákl. devítil. školy, učňov. škola z Volmance. Z nových strojů sluší uvésti: traktor Zetor Super 50, 3 třídiče brambor, sběrací řezačku píce, 3 vyorávače teky - 46 Za produkty byly dosaženy tyto ceny: mléko 1l 1,93 Kčs, hovězí maso 1kg 10,15 Kčs, vepřové maso 1kg 12,34 Kčs, vejce 1ks 0,92 Kčs. Telata hynula na chřipku. Výnosy z 1ha: žito 20,69q nízký výnos zavinila nutnost na jaře mnohé vyhynulé žito zaorati a výnos počítá se ze všech na podzim 62 osetých ha žitem, pšenice 24q, ječmen 23,48q, oves 22,10q, brambory 178q. Členové podle věku: do 25 r. 16, r. 72, r. 112, nad 60 r. 51. Učňů 20, prům. věk 54 r., mužů 115, žen 136. Farmy: Počátky, Vesce, Vilímeč, Prostý, Léskovec, Heřmaneč, Stojčín, celkem 1379ha, z toho orné půdy 888ha, luk a pastvin 491ha. Divadelní představení Horácké divadlo z Jihlavy sehrálo v režii Osvětové besedy v Počátkách dne 5. ledna 1963 v sále kina J. Becherovu a J. Gregovu detektivní hru Tajemná tvář. Dramatický kroužek ZO ČSM Agrostroje Počátky sehrál v sále kina ve dnech 9. a 10. února 63 F. X. Svobodovu divadel. hru Poslední muž. Skupina ČSM při zákl. devítil. škole v Počátkách sehrála v pátek 14. června 63 v sále Spartaku pohádkovou veselohru Zkoušky čerta Belínka. Odpoledne pro děti, večer pro dospělé. V pátek 9. července 63 sehrálo v režii Osvětové besedy v Počátkách v sále kina Východočeské divadlo v Pardubicích Roberta Thomase detektivní komedii V sedm večer budete za mřížemi. V sobotu a v neděli večer sehrál div. odb. J. K. Tyl osvět. besedy v kinu Voskovcovu a Werichovu hru Nebe na zemi. Tanec a plesy Strana 16 (celkem 20)

17 V úterý 26. února 63 pořádal MV-KSČ v sále Spartaku masopustní zábavu. Hrála dechovka zdejších garáží ČSAD. V sobotu 12. ledna 63 konal se v sále Spartaku Rodičovský ples Sdružení rodičů a přátel školy při zákl. devítileté škole. Duba ZK Perleťářského průmyslu v Žirovnici. Místní skupina protipožární ochrany (ČSPO) pořádala v sobotu 26. ledna 1963 ve Spartaku, tradiční požárnický ples. Hrál ZK-ČSAD Humpolec. V sobotu 16. února pořádala TJ Spartak ve Spartaku maškarní merendu. Hrál ZK-Agrostroje Pelhřimov. ZV ROH zdejší nemocnice pořádal v sobotu 23. února ve Spartaku zdravotnický ples. Hudba Twist micro přírodověd. fakulty v Praze V pátek 10. května 63 pořádal MV-KSČ ve Spartaku májovou veselici. Hudba Rysk-Agrostroje Počátky. Sportovní odbor TJ Spartaku pořádal v sobotu 10. srpna 63 večer v sále Spartaku a vedle na hřišti na parketu velký letní karneval. Hudba ZK- Partex, Nová Včelnice. Ve středu 25. prosince 63 pořádal Spartak, oddíl kopané, ve Spartaku vánoční veselici. Hudba OB z Černovic Kap. Lipert. Na ukončení roku uspořádal MV-KSČ dne 31. prosince 1963 ve Spartaku silvestrovskou zábavu. Hudba Rysk, ZK Agrostroj, Počátky. Narození, sňatky, úmrtí Narozených v r. 1963: v 1. pololetí celkem 160, z toho Počátky, Vesce, Kateřina a Heřmaneč 12 dětí v 2. pololetí celkem 133, z toho Počátky, Vesce, Kateřina a Heřmaneč 12 dětí. Zemřelých v r. 1963: v 1. pololetí 55, z toho Počátky, Vesce, Kateřina a Heřmaneč 8 v 2. pololetí 61 z toho Počátky, Vesce, Kateřina a Heřmaneč 13. Sňatky v r. 1963: v 1. pololetí 8 sňatků v 2. pololetí 16 sňatků. U počtu narozených a zemřelých nutno počítati s tím, že jest u nás nemocnice. Strana 17 (celkem 20)

18 Počasí a příroda Rok 1963 nastupoval v lednu mír. zimou, když předtím o vánocích řádně přituhlo, kolem 0 C a večer -5 až - 6 C. Po 10. lednu zadul slabý severák a hned nato se stupňoval s nočními mrazíky na 24 C bylo ráno 18 C, silný a ostrý severák vál dále, padal stále prašný sníh až do 30cm a pak při SZ větru vznikly závěje, které musely pluhy prohrnovati. Tato náhlá mrazová kalamita, která s tuhými mrazy trvala nepřetržitě, přinesla vzápětí následky. Zamrzlé vodovody, záchody a kanály. Pro stále mrazy a jimi také ochromení železniční dopravy, začal se jevit citelný nedostatek uhlí. Velké množství sněhu a mrazy znemožňovaly práci na dolech i železnicích, kde všemi silami se pracovalo na odstranění překážek a dolovalo se znovu. Vítr u nás byl stále silný a mrazivý, takže lidé začali se v domácnostech stěhovati do jedné místnosti a starší osamělé ženy se sdružovaly do společné místnosti. Mrazíky nepovolovaly. Tato katastrofa byla nejen u nás, ale v celé Evropě Polsko, Německo, Francie, baltické státy na Baltickém moři stále pracovaly ledoborce, Rýn měl 30 cm led a vněm uvízlo 1500 lodí. Labe také zamrzlé V polovině ledna severák ustával, na sluneční straně vrstvy sněhu roztávaly, obloha čistá, večer 22 C. 18. ledna začal řádit východní, u nás t.zv. moravský vítr. Co nezamrzlo dosud, zamrzlo nyní. Co s fekáliemi. Vylévaly se na zahrádky a kam bylo možné. Lidé chodili pro vodu po domech, kde vodovod ve sklepech nezamrzl. Sněžení, mrazy a závěje znemožňovaly vlakovou dopravu i dopravu autobusovou a pluhy jezdily po silnicích ve dne, v noci. Moravský vítr trvá tak 3 dny, ale je zlý. Večer stále kolem 20 C. V důsledku ochromené železniční dopravy v celé Evropě jevila se obava o další plynulé zásobování uhlím, které vázlo. Na školách měly být od do 4.2. pololetní prázdniny, byly od 20. ledna do 9. února 63. Mrazíky večer C, C ráno a 6.2. ráno 23 C. Ptactvo mrzlo, zvěř hynula. Zachránila se jen ta, která se včas uchýlila do lesů. V závějích zahynulo mnoho zesláblých kusů srnčí. 8. února bylo náhle 9 C ráno, po mlze jinovatka dopol. 7 C, mlha jv vítr, kolem 0 C, s náznakem oblev po mlhách mezi 0 C až 8 Strana 18 (celkem 20)

19 C ochlazení a ráno opět 22 C na to druhého dne navečer 14 C, ve dnech jasno, slunečno tání a radost, že snad těm trampotám bude konec sníh na jižních střechách tál, ale venku v polích se nezměnilo nic. Jen jíva začínala nasazovat poupata. Radost netrvala dlouho ráno zase 20 C, ve dne 6 C, mírní severák a večer 22 C. Březen vše částečně změnil k lepšímu. Začínalo být slunečno a 1.3. ve dne jen 4 C se SV větrem, 5.3., kdy předtím v noci bylo 15 C, bylo ve dne slabě nad nulou, slunečno a v městě nastalo skutečné tání, venku nic. Pak se počasí pozvolna lepšilo, nastalo oteplení a se u nás objevili první špačci, velmi zvolna přibývalo oteplení, sníh tál, ale žádná obvyklá rozpoušť jako jindy. Vše taje velmi pomalu, voda se vsakuje do země, která měla u nás poslední déšť 25. srpna Proto také nedostatek vody. Na polích postupně i sníh mizel. Zajíci přezimoval v lesích dobře, ptactvo pomrzlo, koroptve také. Holomrazů nebylo. 5. dubna rozmrzl tovární rybník a jaro se přiblížilo V době kalamity, kdy bylo možno vyjeti s nákladními auty ven, zdejší ČSAD dopravovala do měst a JZD z Agrostroje hospodářské stroje a k nám přiváželi zase z Mostecka uhlí, které bylo přednostně rodinám s malými dětmi po několika q prodáváno. Rovněž tak bylo dodáváno uhlí, i když přišly první vagony. Postupně se doprava lepšila, na dolech provoz také, takže pak přestala nouze o uhlí a nastaly normální poměry. Přechod zimy do jarních teplých dní byl u nás bez jakýchkoli záplav. Obvyklého aprílového počasí nebylo, teplo nastalo během několik dní v polovině dubna. 18. dubna už byla první bouřka s deštěm. Když předtím stoupla teplota na + 19 C. To už také přilétly vlaštovky. Bylo teplé počasí, které se udrželo přes mírný květen, kdy obílí krásně vzrostlo. Později příznivé počasí přálo budoucí úrodě. Na to v prvé polovině července nastala vedra, na slunci + 32 C, na slunci ráno 40 C jinak přes den + 32 C. Vedra se pak ponenáhlu mírnila, až nastalo ochlazení a pak ještě výkyv 4.8. dopol. na slunci ; 35 C, ve stínu + 31 C. V červenci několikráte lehce sprchlo jinak zase sucho. Cikánka zase bez vody Sena se krásně sklidila a otavy též. Vedra, kterými bylo zaplaveno celé území naší republiky, měla stoupající tendenci. Tlaková výše se stále udržovala ve větších zeměpisných šířkách, panovalo Strana 19 (celkem 20)

20 vydatné sluneční záření a proudil k nám ohřátý vzduch z pevniny. Při srovnávání s minulými léty, byla podobná horka v r a Vůbec letošní vedra se liší od minulých období dlouhým trváním. Začátkem srpna se počasí změnilo v deštivé, kdy nastaly přeháňky se slunečním jasem a pak s ochlazením. A tak do našich žní první u nás byly 8. srpna pak přes 3 týdny pršelo. Přeháňky znemožňovaly žně. Obilí mnohde např. u Pelhřimova ještě 7.0. stálo nepožaté na polích, jinde požaté leželo a mnohé prorůstalo. Leč u nás úsilovnou prací všech obilí bylo včas s minimálními ztrátami sklizeno, dáno na nákup, takže počátecký výkupní sklad byl první hotov s výkupem na Pelhřimovsku, přestože u Pelhřimova začaly žně o mnoho dříve a měli lepší podmínky než u nás V polovině září nastalo opět krásné počasí, ve dne kolem + 20 C, někdy i přes, noci teplé, příznivé houbám. Bylo také příznivé dorůstu bramborů. V druhé začalo jich dobývání s pomocí brigád. Leč koncem září ochlazení s přeháňkami trvající i začátkem října, kdy bylo večer 0 C, v dalších dnech teplota kolísala mezi C a večer nad 0 C. Pak říjen zůstal teplý, na srážky chudý. Začátek listopadu byl teplý, mírný, první sníh roztál. Chladna. Tovární rybník zamrzl, přes den část roztála, na většině led zůstal, toho dne večer ý C již na něm bruslily děti a mrazíky 5 až 8 C večer už 18 C, padal drobný sníh, poprašek už zůstal klesla večer teplota na 23 C, pak mrazíky povolily a konec prosince byl slabě nad 0 C. Sněhu bylo asi 2 cm. Strana 20 (celkem 20)

ničeho přesného nevěděl. Ohledně zachování kamenického okresu mluvilo se mezi lidem o různých vykonaných intervencích v ústředí KSČ, na

ničeho přesného nevěděl. Ohledně zachování kamenického okresu mluvilo se mezi lidem o různých vykonaných intervencích v ústředí KSČ, na Rok 1960 Zemědělství Stav hospodářského zvířectva v Počátkách k 1. lednu 1960 jeví se takto: - prvé číslo celá obec, druhé JZD: slepice a kohouti 2158/400, husy a houseři 4/0, krůty a krocani 2/0, prasata

Více

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola)

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola) Rok 1979 Kulturně osvětová činnost 1979. Hlavní pozornost v kulturně osvětové činnosti ve městě byla věnována zájmové umělecké činnosti a co největšímu zapojení občanů do této práce. Na této činnosti se

Více

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV Rok 1988 Dvě osmičky na konci letopočtu jsou příležitostí ke vzpomenutí událostí, které znamenaly mezníky v historii našeho státu. 28. říjen 1918 vyvrcholení staletého úsilí Čechů a Slováků o dosažení

Více

ROK 1949. Viděl Alois Lycák

ROK 1949. Viděl Alois Lycák V roce 2007 jsem se jako nový kronikář obce ujal dalšího přepisování kroniky do elektronické podoby, které zahájila paní Eva Packová. Rozhodl jsem se držet se věrně originálu a to včetně věcných i pravopisných

Více

1945. Blížící se fronta Ústup Němců Něm. vojsko v obci Bombardování

1945. Blížící se fronta Ústup Němců Něm. vojsko v obci Bombardování 1945. Blížící se fronta Již v lednu počaly se u nás více a více jeviti příznaky blížící se fronty. Partyzánská činnost vzrůstala. Již koncem ledna slyšet blížící se frontu prudkou dělostřelbou od severu.

Více

KRONIKA města Dvora Králové nad Labem za rok 1951

KRONIKA města Dvora Králové nad Labem za rok 1951 KRONIKA města Dvora Králové nad Labem za rok 1951 Vstup do třetího roku pětiletky zahájen v úterý dne 2. ledna. V závodech vyhrávaly závodní rozhlasy a konaly se slavnostní schůze osazenstva s proslovy

Více

Občané našeho města projevili velkou iniciativu v přípravách na oslavy 20. výročí osvobození

Občané našeho města projevili velkou iniciativu v přípravách na oslavy 20. výročí osvobození 1964 Výzva našeho města - soutěž k 20. výročí osvobození Občané našeho města projevili velkou iniciativu v přípravách na oslavy 20. výročí osvobození naší vlasti. MěstNV a občané našeho města vyzvali všechna

Více

Hospodaření národního výboru 1989.

Hospodaření národního výboru 1989. Rok 1989 1 Ohlas bouřlivých společenských změn probíhajících v celém světe, ale především v okolních evropských státech a nakonec i v naší republice, doléhal i do našeho města a ovlivňoval zdejší společenský

Více

partyzánské hnutí na Vysočině otázky války a míru ve světě

partyzánské hnutí na Vysočině otázky války a míru ve světě Rok 1980 Kulturně výchovná činnost v roce 1980. Kulturní akce byly převážně zaměřeny k 35. výročí osvobození naší vlasti. Zájmová umělecká činnost v jednotlivých kroužcích a souborech se rozvíjela tak,

Více

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním,

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, 1966 Činnost MěstNV a společenských organizací První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, aby v dobré práci rady a všech jejich orgánů bylo pokračováno

Více

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs Rok 1991 Charakteristickým rysem vývoje společnosti v letošním roce, který se plně promítal i do místních poměrů, byla polarizace názorů uvnitř politických stran a hnutí a jejich organizační upevňování.

Více

Rok 1990. Hospodaření národního výboru 1990. Zdroje finančních prostředků: Příjmy: z vodního hospodářství 9.082 Kčs. tržby míst.

Rok 1990. Hospodaření národního výboru 1990. Zdroje finančních prostředků: Příjmy: z vodního hospodářství 9.082 Kčs. tržby míst. Rok 1990 Prosec demokratizace naší společnosti, zahájený loňskými listopadovými událostmi dosahoval postupně stále širších dimenzí i tempa. Vznikala celá řada politických stran a hnutí, pokračovala destrukce

Více

2.I. Dvouletka byla slavnostně zahájena ve všech závodech a na všech pracovištích. 6.I.

2.I. Dvouletka byla slavnostně zahájena ve všech závodech a na všech pracovištích. 6.I. 1947 Rok 1947 je prvním rokem plánovaného státního hospodářství v průmyslu, zemědělství, obchodě, dopravě, školství atd. Je prvním rokem dvouletého plánu 2LP (dvouletky), kterým má být v nejkratší době

Více

Rok 1951. 9. února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách.

Rok 1951. 9. února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách. Rok 1951 9. února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách. 12. února konala se v sokolovně Mírová manifestace na níž promluvil

Více

DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE

DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE (DUPLIKÁT) Úvod: Usnesením rady místního národního výboru ze dne 7. ledna 1985 bylo rozhodnuto o založení kroniky obce Trstěnice. Kronika dosud v naší obci nebyla

Více

AKTUALIZOVÁNO AKTUALITKA

AKTUALIZOVÁNO AKTUALITKA AKTUALIZOVÁNO v listopadu 2014 AKTUALITKA V tomto měsíci vzpomeneme 25. výročí listopadových událostí roku 1989 tzv. sametové revoluce. V místním věstníku Naše noviny jsem o tom opět bohužel marně hledal

Více

Stálé agitační středisko SSM MNV

Stálé agitační středisko SSM MNV 1 1987 70.výročí VŘSR Rokem 1987 jsme vstoupili do druhého roku 8. pětiletky. Tento rok je rokem nástupu k celkové přestavbě hospodářského mechanismu. Před širokou veřejnost bylo předloženo několik závažných

Více

Obsah zápisu za rok 2005.

Obsah zápisu za rok 2005. Rok 2005 K významným událostem v našem městě patřilo v tomto roce velmi rychlé provádění rekonstrukce budov býv. nemocnice novými majiteli na moderní léčebnu pro dlouhodobě nemocné a její uvedení do provozu

Více

5/2009. Z obsahu: SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA

5/2009. Z obsahu: SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA 5/2009 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Zajímavou a podnětnou akcí byla jarní výprava podnikatelů z Vysočiny v doprovodu krajských radních do Bruselu. Připravili jsme tuto podnikatelskou misi s cílem navázat

Více

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Z kroniky školy Školní rok 1928/29 Obecná škola smíšená v Roztylech zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Počátkem školního roku otevřela zemská školní rada prozatím první tři třídy postupné. Žáci 4. a

Více

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M.

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. 1 Almanach ZŠ Koryčany ke 100. výročí školy Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. Zapletal 2 3 Obsah: Obsah:... 4 Slovo pana ředitele úvodem... 6 Sto let... 8

Více

Tato školní kronika byla dána do používání 1. září 1975. Obsahuje...očíslovaných stran. Topolná 1. 9. 1975. Marie Dostálová, ředitelka školy

Tato školní kronika byla dána do používání 1. září 1975. Obsahuje...očíslovaných stran. Topolná 1. 9. 1975. Marie Dostálová, ředitelka školy Tato školní kronika byla dána do používání 1. září 1975. Obsahuje...očíslovaných stran. Topolná 1. 9. 1975 Marie Dostálová, ředitelka školy Školní rok 1975 76 Začátek a konec školního roku Školní rok 1975-76

Více

DOPLŇUJÍCÍ KRONIKÁŘSKÝ ZÁPIS 1972-1992 ÚJEZD NAD LESY

DOPLŇUJÍCÍ KRONIKÁŘSKÝ ZÁPIS 1972-1992 ÚJEZD NAD LESY DOPLŇUJÍCÍ KRONIKÁŘSKÝ ZÁPIS 1972-1992 ÚJEZD NAD LESY Když jsem byla k 1. lednu 2011 jmenována kronikářkou obce, rozhodla jsem se postupně doplnit chybějící kronikářské zápisy za roky 1972 až 2010, což

Více

Spolková činnost v Rokytnici

Spolková činnost v Rokytnici Spolková činnost v Rokytnici Tuto práci napsala Andrea Pastorková v rámci Středoškolské odborné činnosti. Obsah 1.0 Úvod 4 2.0 Historie o založení Rokytnice...5 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo

Více

Kronika Města Dvora Králové nad Labem za rok 1985

Kronika Města Dvora Králové nad Labem za rok 1985 Kronika Města Dvora Králové nad Labem za rok 1985 I. Stav obce Počet obyvatel k 1.1. 1985 17.537 obyvatel V roce 1985 přihlášeno 262 Odhlášeno 319 Úbytek 57-57 obyvatel 17.480 obyvatel Narození 206 obyvatel

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

Pamětní kniha obce Jeníkovice 1732 1965

Pamětní kniha obce Jeníkovice 1732 1965 Pamětní kniha obce Jeníkovice 1732 1965 strana 1 Česká republika Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové Fond: AO Jenkovice NAD: 656 Inventární číslo: 2 Druh ukládací jednotky: kn Ukládací jednotka:

Více

PAMĚTNÍ KNIHA SOKOLA HOSTIVICE. 1929 1938 a 1969 1982

PAMĚTNÍ KNIHA SOKOLA HOSTIVICE. 1929 1938 a 1969 1982 PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada I: Spolkové kroniky Svazek č. 3 PAMĚTNÍ KNIHA SOKOLA HOSTIVICE 1929 1938 a 1969 1982 Hostivice, prosinec 2013 Pamětní kniha Sokola Hostivice 1929 1938 a 1969 1982 2 Přepis

Více

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014 AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014 Část 08 Zakládání JZD / 1 Velké společenské změny, spojené často s křivdami vůči jednotlivcům a nesmírnými škodami národohospodářskými, na nichž se, ostatně jako všude, ochotně

Více