ničeho přesného nevěděl. Ohledně zachování kamenického okresu mluvilo se mezi lidem o různých vykonaných intervencích v ústředí KSČ, na

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ničeho přesného nevěděl. Ohledně zachování kamenického okresu mluvilo se mezi lidem o různých vykonaných intervencích v ústředí KSČ, na"

Transkript

1 Rok 1960 Zemědělství Stav hospodářského zvířectva v Počátkách k 1. lednu 1960 jeví se takto: - prvé číslo celá obec, druhé JZD: slepice a kohouti 2158/400, husy a houseři 4/0, krůty a krocani 2/0, prasata 95/129, z toho prasnice 4/12, z toho krav 88/64, koní 7/17, kozy a kozli 80/0, z toho plemenných kozlů 3/0, ovce a berani 14/0. Zajímavé je, že v městě se nepěstují husy. Jistě nepříznivý vliv na dodávku peří. JZD má 17 koní a k disposici 2 traktory. Plochy kultur: Celkový výměr hospodář. katastru je 1416,2125ha. Z toho zemědělské půdy je 1055,25ha, lesní půdy 225,27ha, rybníků 36,33ha, ostatních vodních ploch 1,25ha, zastavěné plochy 23,25ha, ostatní plochy 71,76ha. Ze zemědělské půdy připadá na ornou půdu 671,67ha, na zahradu 25,07ha, na ovocné sady 1,71ha, na louky 338,12ha, na pastviny 18,67ha. Samostatně hospodařící zemědělci: do 15ha 2 se 40,99ha, z toho 17,91ha orné, 28,77ha zemědělské od 5 do 10ha 2 v 15,93ha, z toho 10,51ha orné, 14,29ha zemědělské od 2 do 5ha 7, o 28,84ha, z toho 13,98ha orné, 22,84zemědělské od 0,5 do 2ha 25 s 36,23ha, z toho 14,45ha orné, 31,90ha zemědělské do 0,5ha 60 zemědělců s 27,36ha, z toho 5,94ha orné, 13,96 zemědělské. Okres V listopadu 59 proskočily zprávy, že bude parcelování okresu kamenického n. l.. Podle jedněch, že bude připojen k J. Hradci, podle druhých k Pelhřimovu a podle třetích, že bude rozdělen, říkali rozparcelován mezi okresy jindřichohradecký, táborský a pelhřimovský. Pak objevily se zprávy, že opět budou zemské hranice Čech a Moravy a moravské obce že budou připojeny k okresům moravským. Inu, starostí bylo až dost a fantazie lidí neznala hranic. Přirozeně, zaměstnanci ONV měli s tím starosti, protože co bude dále, nikdo

2 ničeho přesného nevěděl. Ohledně zachování kamenického okresu mluvilo se mezi lidem o různých vykonaných intervencích v ústředí KSČ, na ministerstvech, u presidenta republiky. Zprávy si vzájemně odporovaly tak, že kdo ztratil rozum, stal se obětí často úplných nesmyslů. Někteří lidé rádi slyšeli o zrušení kamenického okresu, jiní zase ne, podle toho, jaké kdo stanovisko k němu měl a hlavně ke Kamenici n. L. samotné. Řečí a úvah bylo tedy všude plno, každý něco jiného, každý den nové zprávy. Až konečně 17. ledna v Rudém právu četli jsme usnesení ÚV KSČ o přestavbě územní organizace státu a dalším prohloubení socialistické demokracie a činnosti o výstavbě národních výborů. Připojená mapka pak jasně a další zpráva uváděla, že okres Kamenice n. L. se ruší a jeho území se včleňuje do okresu Pelhřimov. Kamenický okres před svým zrodem 1904 patřil svým územím k okresu pelhřimovskému, za okupace opět v Kamenici n. L. byla jen jeho pobočka, po okupaci stal se zase samostatným a nyní je tam, kde byl dříve, před zrodem. Počátky ustavením okresu kamenického v r nesouhlasily a tehdy ani se zástupci města oslavy nezúčastnili a město ani blahopřejný telegram do Kamenice n. L. nezaslalo. Kamenice n. L. tehdy bez jakéhokoli průmyslu stala okresním městem, kdežto města průmyslová byla opomíjena. Dále pak Počátkům lépe vyhovovalo připojení u pelhřimovského okresu. Jistě se nikdo nerozčílí, uvedu-li pravdu, že lidé v Počátkách vrčeli na Kamenici n. L. pořád. Počátečtí zrušení okresu přijali s nadějí ve prospěch města, zvláště, když se u nás rozšiřuje Agrostroj, pobočný závod pelhřimovského Agrostroje. Po uveřejnění zprávy o zrušení kamenického okresu, na okrese vznikly brzy na to odstředivé snahy a stalo se, že Novovčelnicko a Deštensko bylo přičleněno k Jindř. Hradci, část Deštenska k Soběslavi a cíp okresu k Táboru. Přesto, že Kamenice n. L. byla přičleněna k Pelhřimovu, v Žirovnici chtěli k Jindř. Hradci vlak. spojení. Žirovnice bouřlivě sněmovala a po delším jednání a vysvětlení z vyšších míst nastal klid. Okres žil do skončení voleb a po nich byl od zrušen a příslušné obce převzaly si nové okresy. Ale ani nyní není lidským úvahám konec. Mluví se, že i pelhřimovský okres bude zrušen, že bude rozdělen, že bude přičleněn k okresu jihlavskému, atd. Vše ukáže čas.

3 Finanční plán Finanční plán pro 3. pětiletku MNV jeví v následujících rocích tuto potřebu: 1961/ Kčs, 1962/ Kčs, 1963/ Kčs, 1964/ Kčs, 1965/ Kčs. Únor Oslava 12. výročí Vítězného února konala se v neděli v sále kina spojená se soutěží LUT mládeže ze školy a se slibem nejmladších pionýrů Jiskřiček. 24. února konalo se ve Spartaku k oslavě Vítězného února slavnostní zasedání MNV s programem zaměřeným k tomuto význačnému výročí. Sál přeplněn. OB Dne 3. března 1960 převzal s. Jaroslav Šot, ředitel Dětského domova od s. Jana Longina, učitele na DSŠ správcovství Osvětové besedy v Počátkách. Hovory s obč. Místní národní výbor uspořádal dne 16. března 1960 v sále hotelu Hvězda besedu Hovory s občanstvem, na níž zástupci MNV, referenti ONV a zástupci RaJ, Pramenu, Kom. služeb a j. podali dotazy a kritiku z řad občanstva vysvětlení a odpovědi. Beseda měla místy velmi rušný průběh, hlavně týkající se RaJ. Sál byl přeplněn a řada přítomných musela býti až na chodbě. Ozimy V důsledku proměnlivého zimního počasí a zvláště počasí předjarního, mnoho ozimů vyhynulo, takže na 90% musely býti zaorány. Úprava města Přípravy k oslavě 15. výročí našeho osvobození byly také projednávány v prvé časti besedy s občany dne 16. března 1960 u Modré hvězdy, v níž byly projednány přípravy oslav 15. výročí osvobození, úpravy města a problémy s výzdobou. V příštích dnech již dvojice Výboru žen propagovaly soutěž o nejlepší okno a zahrádku, dále propagovaly jarní úklid, čištění ulic, chodníků před domy apod. Vydatně jim v tom pomáhaly relace MNV v městském rozhlase. Výsledky společné propagace jak MNV tak i VŽ jsou pěkné. Byla provedena úprava cesty od jihlávecké silnice k farmě ČSSS. Květinová výzdoba ve Stalinově třídě kolem stromků a chodníků.

4 Upraveno Fučíkovo náměstí hrboly a snůška šotoliny zmizely, povrch až na spodní štěk překonán, navezena nová zem, za pomoci sousedů a SZS zbylé obrubníky ze stadiony použity na obrubu nově upravené plochy, sem zaveden pro postřik vodovod, vytyčeny pěšiny, lavička, země oseta travou, vysázeny keře, většina domů natřena, takže náměstí dostalo zcela nový šat, a všechno občanstvo s radostí kvituje velmi záslužnou práci všech, kteří se o to zasloužili. Rovněž bylo upraveno náměstí, kde byla po dlouhou dobu skládka dlažebních kostek. Sousedskou svépomocí a pomocí přátelskou zde v krátké době vznikl krásný záhon s květinami, který každého mile upoutal, svědčící o lásce ke kráse a městu. Palackého náměstí nezůstalo pozadu. Dosud byly na náměstí javory na straně před MNV. Nyní přikročeno k osázení javorů klem celého náměstí, obruby z dlažebních kostek udělalo žactvo zdejší střední školy. Tím náměstí dostalo krásný vzhled a stalo se útulnějším než dosud, kdy chladné zdi lemovaly ¾ náměstí. Rovněž DUP si upravil před provozovnou své zákoutí a osázel je květinami. U hřbitova při silnici do Heřmanče přezděna od začátku hřbitovní zeď taras v délce cca 30m, dále vyčištěn park před hřbitovem, osázen rododendrony a před pomníkem vysázeny rudé růže. Rovněž byla upravena hlavní cesta na hřbitov a na hřbitově prořezány stromy sněhem poškozené. Heřmanečská silnice od hřbitova ke stadiony dostala nový kabát. Důležité je, že bylo až ke stadionu zavedeno veřejné světlo a poprvé zde v Počátkách použito sloupů. Dále rozšířena silnice tím, že vozovka po stranách byla značně rozšířena navezenou zemí ze stavby haly Agrostroje. Zde hlavně pracovali zaměstnanci Dětského domova a žactvo. Všechny ulice byly brigádnicky ochotně vyčištěny, takže v krátké době celé město bylo čisté. Kromě toho bylo vykonáno mnoho dalších drobnějších úprav v městě, úprav ploch a domů. Bylo radost se podívat na čisté a úpravné město, zvláště, když všechna náměstí září svěží zelení a hýřivými barvami květů. Rovněž všechna okna, zářící novými nátěry a ploty rovněž, všude mile ke každému promlouvaly a každému zvěstovaly nový život člověka. Tato jarní akce stala se opravdu záležitostí občanů a vzali si ji všichni za svou. Nestranně a všeobecně i letními hosty u nás v Počátkách bylo uznáno, že Počátky jsou vzorem ostatním větším městům ve snaze o úpravu a zvelebení města.

5 Je to ke cti města a MNV. Hřbitov Po jaře 1960 byl proveden překlad rozbořené tarasové zdi hřbitova při heřmanečské silnici od parčíku cca 30m. Práci prováděly komunální služby ve vlastní režii, protože hřbitov mají ve vlastní správě. 1. máj Přípravy k oslavě 1. máje byly v počátku dubna v plném proudu a osobně agitátoři zvali na účast při této oslavě. V rámci těchto oslav uspořádal 30. dubna MV-KSČ ve Spartaku Májovou veselici s tancem. Druhého dne 1. května již v 6 ráno hrála po městě hudba, která vhodně zvyšovala náladu slavnostně vyzdobeného města. Všude se projevoval čilý ruch. V 8:30 na konci Stalinovy třídy bylo řazení průvodu, který v 9 hod. vykročil do města. Všude se projevoval čilý ruch. Hudba, jásot, radostné tváře. V čele státní vlajky, vlajkonoši, zástupci KNV, ONV a MNV, pak pionýři, školy, závody, dechovky, občanstvo, aleg. vozy. Průvod se ubíral ze Stalinovy třídy do tř. 25. února až ke hřbitovu, odkud se vrátil na Palackého náměstí před MNV. Z tribuny vlajkami vyzdobené, měl po hymnách a po uvítání předsedou MNV a MV-KSČ slavnostní projev zást. KV-KSČ z Č. Budějovic s. Turek. Po něm následovaly závěrečné projevy a Píseň práce. Po slavnosti byl na náměstí koncert dechových kapel. 15. výročí osvoboz. Dne 8. května 60 konala se oslava 15. výročí našeho osvobození slavnou Rudou armádou. Oslava konala se v sále kina, jíž předcházel večer slavnostní průvod městem. Slavnost byla tím významnější a slavnostnější, že jí byl přítomen bývalý velitel partyzánských oddílů na Kamenicku a velitel brigády Gil s. Ivan Ivanovič Ivanov, který byl v městě předtím velmi srdečně přivítán a všude také tak pozdravován. (viz. jeho vlastnoruční zápis na listě 350) Jako vzácný host náš, zúčastnil se u nás dnešních oslav. V sále kina, zcela přeplněného, po zahrání hymen následovala kulturní vložka pionýrů a ČSM. Po ní se spontánní potleskem všech přítomných upřímně přivítal s. Jan Jirků ve svém projevu s. Ivana Ivanoviče Ivanova. Poté ujal se slova slavnostní řečník. S. Josef Jíra, zasl. učitel a nositel Řádu práce a po jeho projevu měl vlastní projev s. Ivan Ivanovič Ivanov se vzpomínkami na prožité dny bojů za naše osvobození, jichž se na Kamenicku a jinde zúčastnil.

6 Po jejich projevech znovu zabouřil hromadný potlesk jako projev upřímného a věrného přátelství našeho lidu k lidu sovětskému a k našim drahým osvoboditelům. Po dlouhotrvajícím potlesku zazněla Internacionála, současně přítomným nadšeně zpívána, čímž slavnost byla zakončena. Volmanec Od 1. května do 19. června byla v odborném učilišti železničním na Volmanci výstava technických prací žáků, která se těšila velkému zájmu občanstva. Vystaveny byly práce a modely z oboru železniční dopravy, zvláště krajina s vlaky, semafory atd. automaticky řízenými. Sloučení NV Počátky, Vesce a Heřmaneč budou míti po volbách společný NV se sídlem v Počátkách a to na podkladě souhlasných usnesení uvedených místních národních výborů a také v souvislosti s organizací zemědělské výroby v JZD a ČSSS. Podle toho budou provedeny volby do MNV v Počátkách a po nich budou v přičleněných obcích pak ustaveny pro vzájemnou spolupráci osadní výbory, a to v Heřmanči pětičlenný a ve Vesci sedmičlenný. Volby Přípravy na volby do NV 12. června již začaly v dubnu, kdy 27. v agitačním středisku v hotelu Modrá hvězda konal MNV veřejnou schůzi s uvedením své činnosti za minulé období, při čemž bylo přítomné občanstvo seznámeno s novými kandidáty do národních výborů. Poté 1. června 1960 konala se v sále kina veřejná schůze, na níž bylo občanstvo dále seznámeno se stanovenými volebními odbody a s navrženými kandidáty do MNV, ONV, KNV a NS. Poté byly projednány připomínky k návrhu nové ústavy a k programovému plánu NV. Brzy nato nastaly pak v jednotlivých volebních obvodech schůzky kandidátů s voliči, kde byly prodiskutovány konstruktivní požadavky a návrhy občanstva. 10. června 60 konala se odpoledne na Palackého náměstí společná manifestace za zdar mírových voleb. A 12. června volby. Protože Počátky, Vesce a Heřmaneč budou míti po volbách společný národní výbor, konaly se také volby společně. V Počátkách byla 2 volební střediska a to obě ve střední škole, dále volilo se v Heřmanči, Vesci a ve sv. Kateřině. Slavnostně vyzdobené město, slavnostní nálada občanstva a slavnostní provádění voleb dalo všem kandidátům bez rozdílu 100% odevzdaných hlasů.

7 DO MNV ZVOLENI: 1. Bradová Milada, dělnice v družstvu DUP, z Poč. 2. Černý Alois, strojvůdce ČSD z Vesce 3. Gross Oldřich, údržbář v nemocnici, z Počátek 4. Haruda Prokop, děl. v záv. Tofa, z Počátek 5. Jirků Jan, ředitel DSŠ, z Počátek 6. Jonáková Marie, děl. v záv. Partex, z Počátek 7. Kadlec Václav, plánovač v Agrostroji, z Počátek 8. Kalužová Marie MUDr., přimař v nemocnici, z Počátek 9. Kejval Antonín, děl. v záv. Tofa, z Vesce 10. Kosková Milada, vychovatelka v DD, z Počátek 11. Kouba Jan, účetní v Agrostroji, z Počátek 12. Lehejček Jan, tajemník MNV, z Počátek 13. Malínková Marie, poštovní zaměst., z Počátek 14. Malý Bohumil, zub. tech. OÚNZ, z Počátek 15. Martínek Josef, člen JZD, z Počátek 16. Pavlíček Josef, člen JZD, z Heřmanče 17. Přech Josef, důchodce, z Počátek 18. Peterka Boh. MUDr., obv. lékař, z Počátek 19. Petrů František, člen JZD, z Vesce 20. Petrů Růžena, děl. v Agrostroji, z Počátek 21. Sedlák Adolf, účetní v Agrostroji, z Počátek 22. Smejkal Karel, úředník, z Počátek 23. Suchý Karel, zahradník Kom. služ., z Počátek 24. Tománek Jan, truhl. v záv. Tofa, z Počátek 25. Uxa Karel, traktorista STS, z Počátek 26. Václavíčková Karla, důchodkyně, z Počátek 27. Vaníček Jaroslav, vedoucí framy ČSSS, z Počátek 28. Váňová Marta, zdravot. s. SDO, ze sv. Kateřiny 29. Vichr František, technik ČSAD, z Počátek 30. Vobrová Růžena, členka JZD, z Počátek 31. Vokounová Blažena, děl. v Ret. závodech, z Počátek

8 DO ONV ZVOLENI: 1) Dvorský Karel, ved. Výkup. záv., z Počátek 2) Chadim Karel, ředitel střed. školy, z Počátek 3) Martínková Růžena, dělnice v druž. Arma, z Počátek DO KNV ZVOLENA: 1) Jirků Ludmila, dělnice druž. DUP, z Počátek DO NV ZVOLENA: 1) Kolářová Růžena, děl. Perleť. prům., ze Žirovnice Po skončených volbách, jichž výsledek byl ihned všude hlášen, zvolení kandidáti do NV byli ihned vyrozumění a potvrzení. Prvé zasedání MNV se konalo 24. června 60 ve Spartaku, na němž s. Jan Kouba, náměstek předsedy MNV zasedání zahájil po přečtení dopisů ÚV KSČ a vlády, byla ustavena mandátová komise, schválení a složení slibu nově zvolených a jmenovaných činovníků MNV. Předsedou MNV byl opět zvolen osvědčený s. Bohumil Malý, jehož zvolení přeplněný sál bouřlivě potleskem schvaloval. Náměst. předsedy MNV byl opět zvolen osvědčený s. Jan Kouba, rovněž spontánně potleskem mile přijatý. Tajemníkem MNV zvolen osvědčený pracovník s. Karel Smejkal, kterému se dostalo rovněž spontánním potleskem milého souhlasu a přijetí. Dále za potlesku přijetí přítomného občanstva, byli do rady MNV zvoleni: Jan Jirků Václav Kadlec MUDr. M. Kalužová

9 Antonín Kejval Josef Pavlíček Jarosl. Vaníček Adolf Sedlák Václav Vichr Poté následovalo schválení a složení stálých komisí při MNV: komise plánovací a pro výstavbu: předs. s. Jan Kouba + 7 členů komise pro zvelebení města: předs. Václav Hubálek + 11 členů komise pro zeměděl. výrobu a výkup: předs. Jarosl. Vaníček + 14 členů komise finanční: předs. Adolf Sedlák + 10 členů komise pro školství a kulturu: předs. Milada Kosková + 18 členů komise zdravotní: předs. MUDr. M. Kalužová + 16 členů komise sociál. důch. a zabezpečení: předs. MUDr. B. Peterka + 4 členové komise pro obchod a dopravu: předs. Václav Vichr + 14 členů komise pro průmysl a místní hospodář: předs. Prokop Haruda + 12 členů komise bytová: předs. Jan Jirků + 12 členů komise trestní: předs. Jan Jirků + 6 členů komise pro ochranu veřej. pořádku: předs. Ant. Kejval + 10 členů. Po schválení všech navržených byl zveřejněn program práce MNV do budoucnosti a po diskusi a připomínkách z řad občanstva byl vypracován návrh na usnesení, který byl jednomyslně schválen.

10 Poté zazpívána Píseň práce, čímž byla schůze zakončena. Kom. sl. Od 1. července 1960 přešly Komunální služby na podnikovou formu s tím, že do tohoto podniku byly zapojeny jak rozpočtové, tak i nerozpočtové provozovny MNV se 41 zaměstnanci. Dosavadní vedoucí Pletařských závodu Karla Havlíčka Borovského s. Josef Dejmek z Horní Vilímče odchází v červenci 1960 ze zdravotních důvodů do funkce správce okresní nemocnice v Počátkách. Na jeho místo po dohodě s podnikovým ředitelstvím v Havlíčkově Brodě a se zástupci závodu ve Strmilově, pod který náš závod spadá, byl jmenován Miroslav Barták, dosavadní vedoucí výroby. Po dohodě s Krajským filmovým podnikem v Českých Budějovicích, byl ve dnech srpna 60 pořádán v Počátkách filmový festival pracujících. Hrány tyto filmy s uvedením pořadí v hodnocení návštěvníky filmů: 1. Vyšší princip čsl Balada o vojákovi SSSR- 3. Růže pro státního návladního NSR- 4. Mlčící hvězda, 5. Zmýlená neplatí ital- jednohlasně nepříznivě kritizován pro naivnost veselohry. Zátopy Dne 22. května 1960 po prudkém a hustém dešti, kdy byla země ještě syta vodou, nastala na Moravě kalamita, která zatopila přívaly vody z polí kanály, vnikla do bytů a rozrušila vozovku. Škody byly značně a proto 4. a 5. června spontánně se občanstvo zúčastnilo brigády na opravu cesty, vozovky a kanalizace na Moravě. Největší škoda byla naproti lávce. Další horší nenadálý příval nastal 19. srpna 1960, když odpoledne a večer spustil se silný a hustý déšť, který trval přes celou noc a příští den dopoledne. Protože země byla nasáklá vodou ze stále deštivého počasí, všechna voda valila se do vodních toků a po stráních přes pole a cesty do dolin. Všude bylo plno vody, přízemní dílny Agrostroje a vedle dílny u Novotných byly zatopeny, byty na Moravě též, Štítného náměstí a byt v Březinově muzeu pod vodou., všude v nižších polohách sklepy zatopeny. Ornice s polí splavena dolů a cesty vymlety. Kanály plně a částečně zanesené již z předchozího přívalu 22.V. nestačily všechnu vodu pojmouti a proto v ulicích potoky vody. Městský rybník byl přeplněn a násilím musel býti narychlo vytržena stavidla. O život nepřišel nikdo, ale požárníci měli plno práce s odčerpáváním vody se zatopených míst a s jinými zabezpečovacími pracemi.

11 Přívaly vody nesnesly hráze nově založených rybníků vlevo od silnice do Heřmanče, jichž hráze se protrhly a přival vody od Polesí z druhé strany dokončil zkázu. Díky obětavé práci místních požárníků a vydatné pomoci občanstva, byly následky kalamity z větší části odstraněny a postupně uvedeno vše v normální stav. Takovýto případ, jak říkají pamětníci, se stal posledně v roce Pohostinství V Počátkách jsou dva hostinské podniky: hostinec U Karásků v ulici 25. února s velkým provozem a pak hotel Modrá hvězda s pokoji a restaurací. Protože tyto podniky jsou v obci nerovnoměrně územně položeny a jeví se potřeba nejméně ještě jedné hostinské místnosti, přichází v plánování pro Počátky otevření další restaurace v bývalém Pokorných hostinci Na hrázi, kde se dosud prodává lahvové pivo a v témže domě je podnik Pramenu nutný výsek. Dále v plánu stavba nového hotelu na místě zrušeného hostince U Kašků na Štítného náměstí. Toto jsou pouze plány jako výsledek schůze komise pro obchod při ONV za přítomnosti zodpovědných pracovníků RaJ v Pacově ředitelství Restaurací a jídelen. Zaznamenáno pro budoucnost a výsledek. Žně Přede žněmi 25. a 26. července 60 byly všechny objekty JZD Počátky, Vesce a Heřmanče, jakož i farmy ČSSS prohlednuty po stránce protipožárního zajištění a všude se zaměstnanci prohovořena otázka jak výmlatových středisek, tak i protipožární bezpečnosti. Na ochranu úrody a lesů byly zorganizovány žňové hlídky a konány od 22. do 04. hod. se střídající hodinou 01 a to vždy po 2 mužích jako loni. Na strážnici je kromě toho pohotovost požárníků. Aby byla hlídána trať a okolí, byla po dobu žní v katastru obce Vesce a Horní Vilímeč protipožární hlídka z řad pionýrů. Na úseku propagace vytvořena pod vedením tajemníka MNV s. Karla Smejkala pro žně žňová agitační komise s agitačním střediskem, která prováděla akce, směřující k úspěšnému splnění žní a úkolu žní. Počasí žním nepřálo. Deštivo, deštivo a zase deštivo. Téměř denní deště zabraňují svážení a co se z polí sveze, jakoby se kradlo. Vše ve spěchu, ze strachu před dalším deštěm. Na pomoc žním byly organizovány brigády a národní směny. Ku konci svozu a na výmlat počasí se velmi nepatrně přechodně zlepšilo a jako na výsměch všemu, se po žních uklidnilo. Všechno občanstvo, maje na mysli význam

12 žní, všude se zapojilo a vzdor krajně nepříznivému počasí byly žně se zdarem zvládnuty a dodávky včas splněny. Dodávky byly splněny 11. září 60 ve všech JZD (Počátky, Vesce, Heřmaneč). Počátecké středisko bylo nejlepší v okrese i když začínalo se sekáním o 10 dní později než jinde. Ze závodů nejvíce pomohly Tofa a Arma. Brambory začaly se dobývati 27. září. Bylo jich poměrně málo. Deštivé léto a podzim znemožnily řádný vývin hlíz. MĚNV Počátky důsledku reorganizace národních výborů připojením obcí Vesce a Heřmaneč k Počátkům, byly od 1. července 60 postaveny na úroveň Městských národních výborů. V důsledku toho byla také přibrána 1 nová síla kancelářská a upraveny zaměstnanecké platy. Ptáci Špačci se objevili u nás dne 22. února 1960 poprvé. Vytrvalci zůstali, jiní přelétali a později přilétli i ostatní. Začali odlétat 7. září a zbytek odlétl později. Rackové se objevili na rozpouštějícím se ledu na Továrním rybníku (fabričáku) dne 24. března 60. Přechodně odlétli a později zde hnízdili. Vlaštovky přiletěly již 2. dubna. Byly to první vlaštovky. Pro nepříznivé stále deštivé počasí, špatně hnízdily. Začaly odlétat 4. září. Brzy po raccích a vlaštovkách přiletěli na své staré hnízdo dva čápi a zůstali zde hnízdit. Loni přiletěl za týden druhý. Letos oba najednou. Poprvé. Měli tři mladé, vyvedli je a 30. srpna odlétli. Ovoce Po loňské neúrodě ovoce, kdy květy byly chladny zničeny a neopylily se a stromy si odpočinuly, nastala letos zase neobvykle velká úroda. Bylo tolik ovoce, že lidé je jeden druhému zdarma nabízeli a mnozí nevěděli co s ním. Moštu a vína bylo všude až dost. Zato loni každý se na jablíčko třásl a u zelinářství ve frontě na ně stál, div mu nohy nezmrzly. MČSSP Měsíc československo-sovětského přátelství byl zahájen 7. listopadu 1960 slavnostním průvodem k oslavě 43. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Mohutný průvod vyšel před 19 hod. ze seřadiště u hřbitova a ubíral se s vlajkami a s hudbou a s lampióny, nad nímž do večerní tmy zářily barevné rakety, doprovázené salvami dělobuchů a automatů, ulicí 25. února přes

13 Palackého náměstí, Fučíkovo a Štítného náměstí. Březinovou ulicí do sálu kina, kde byla slavnost. Za přeplněného sálu oslavy MČSP zahájily hymny ČSSR a SSSR> Po nich úvodní slovo měl poslanec ONV s. Karel Dvorský a po něm slavnostní projev tajemník OV-KSČ s. Černý, který v něm zdůraznil boj SSSR za mír v OSN, spolupráci socialistických zemi za mír a osvobození národů od kolonialismu. Po jeho projevu následoval kulturní program pionýrů zdejší devítileté střední školy a schválení zdravice. Slavnost byla zakončena Internacionálou. 600 os. Průběhem Měsíce Československo-sovětského přátelství byly v kino promítány pod patronáty závodních klubů ROH vhodné filmy, které byly plně navštěvovány. Dále uspořádano: 11. listopadu Zdravotnická beseda u Hvězdy Co vás zajímá ze zdravotnictví?, kterou pořádal ČSČK. 16. listopadu koncert v kinu Mistři tónů housle, kytary, zpěv pořadatel O.B. 27. listopadu v kinu hudební večer Valdaufova orchestru pořadatel O.B. + Tofa. 2. prosince v kinu Divadel. představení žáků jedenáctileté stř. školy z Kamenice n. L. od Rosova Šťastnou cestu pořadatel O.B. 7. prosince u Hvězdy přednáška s diafilmem Sovětské umění v boji za komunismus pořadatel SČSP. 10. prosince v Rudém koutku Pletařských závodů výstav sovětské knihy poř. SČSP 10. prosince u Modré hvězdy taneční zábava pořádaly ČSM a O.B. Měsíc ČSSP byl zakončen slavnostní schůzí MěNV dne 12. prosince v přeplněné zasedací síni MěNV. Po zahrání hymen předseda MěNV s. B. Malý schůzi zahájil, načež následovala kulturní vložka pionýrů zdejší stř. školy a po ní slavnostní projev poslance ONV s. K. Dvorského, který v něm vyzdvihl význam MČSSP pro výstavbu socialismu u nás, úzké přátelství se SSSR, jakož i mezinárodní situaci a boj za mír. Po zhodnocení MČSSP a usnesení byla schůze Internacionálou zakončena. MDŽ Výbor žen pořádal v únoru a v březnu 60 v záv. jídelně Agrostroje kurs vaření. Vyučovala M. Kadlecová, kuchařka v nemocnici v Počátkách. Účast 52 žen. Dne konala se v sále kina oslava 50. výročí

14 Mezinárodního dne žen, na níž slavnostním řečníkem byl s. Jos. Jíra, řed. školy při státní dětské ozdravovně v Počátkách ve sv. Kateřině. Při této slavnosti byly vyznamenány odznaky Mateřství III. stupně: Marie Marková, z Počátek čp. 127 Marie Rosová, z Počátek čp. 86 Františka Šohajová, z Počátek čp. 256 Účast byla abnormální. V důsledku spojení Vesce a Heřmanče s Počátkami, byla dne 3. srpna provedena ve Výboru žen volba nového výboru s 22 členkami a 12 aktivistkami. Do nového výboru byly též zvoleny zástupkyně z Vesce. V Heřmanči VŽ nebyl. Na chůzi 12. září 60 byla předsedkyní VŽ opět zvolen s. Helena Kučerová. Telefon Dne 20. září 1960 bylo v městě započato s kladením zemních telefonních kabelů a vyváděny v ulicích na domy rozvodní vývody. Ulice rozkopané, všude plno země. Práce trvala do zimy. Kabely nejsou zatím na linku připojeny, má se tak státi v příštím roce. Šatny Od poloviny dubna bylo dále pracováno na šatnách u kina. V zimě předtím byl dán krov a krytina, v dubnu vyzděno v krovu a prováděny pak další práce. Začátkem srpna započato s omítkou a brzy na to dána přípojka a zaveden elektr. proud. Postupně byla budova zvenčí a uvnitř dokončena, takže koncem roku byla způsobilá k nastěhování topiče, uklízečky a prodavačky vstupenek. Tuto práci vykonává M. Stanislavová, manželka zaměstnance ČSAD a tato zde také bydlí. V přízemí budou šatny spolu s chodbou na jeviště v kině v příštím roce dokončeny. Velká většina prací byla provedena brigádnicky za vedení předsedy MěNV s. B. Malého a tajemník a MěNV s. K. Smejkala, kteří se osobně také na manuelní práci značně podíleli. JZD Dne 29. ledna 60 se konala plenární schůze JZD Počátky a zvoleni: předsedou s. Petrů, pracovník ONV, rostlinářem zootechnikem s. I. Hrbek, rovněž pracovník ONV. V Počátkách obdělávalo se 186ha orných, 120ha luk (bez záhumenek), mělo 51 členů a plán na jednotku Kčs 8,-. Ve výstavbě dokončen kravín, 5 bud na prasnice a hluboká podestýlka v kravíně. Sloučením hospodářství

15 JZD Počátky, Vesce a Heřmanče, bylo započato s výstavbou dalšího kravína u Vesce nad Klátovým rybníkem. Pětiletý plán sloučeného hospodářství JZD Počátky, Vesce a Heřmaneč počítá hlavně s melioračními pracemi a výstavbou kravína. V r počítá se u Počátek a Vesce 13 Kčs na jednotku a do r stoupne úměrně na 21 Kčs. JZD Heřmaneč má v plánu rovněž meliorace a adaptace s rozšířeným chovem slepic a výběh pro skot. Silnice Silnice Počátky Polesí byla zařazena do plánu středních oprav v r s tím, že v r bude na ni proveden živičný nátěr. V první polovině ledna byla dokončena povrchová úprava natolik, že na jaře bude možno v práci pokračovati. Protože silnice byla upravována celá až na rozcestí k Bělé, byl upravován a navážen i další povrch, takže konečná úprava bude provedena v r Byty V r byly ve Sládkově ulici postaveny další rodinné domky a 2 bytové jednotky o 12 bytech. Tím bylo značně rodinách v Počátkách pomoženo. Stadion Pozemek, na němž je budován stadion, byl MěNV předán Spartaku do trvalého užívání, kdy bylo dosud pro tělovýchovu proinvestováno celkem Kčs. Na úpravě se stále brigádnicky pracuje. Jsou rozestavně šatny, které se blíží k svému dokončení v r Agrostroj Na počátku února bylo přikročeno k vyměřování haly pro Agrostroj a poté brzy začato s dopravováním a skládkou betonových dílců stavebních. Současně byla prováděna vykopávka základů pro hlavní pilíře. V prvé polovině dubna byla další plocha stavební do budoucnosti nadále rozšiřována buldozerem směrem ke Kališťské silnici a polní cesta tudy vedoucí zrušena. 24. dubna při kopání základů pro pilíře haly, byla v zemi odkryta sklářská pec asi na okenní pecky ze 16. století podle střepů. Je to místo pod levým rohem při silnici při vchodu do haly. Pec nebyla velkých rozměrů, ale podle nalezených zbytků skloviny a kamenů sklovinou potažených se soudí, že to byla pec přechodná. Různé zbytky toho jsou uloženy v muzeu. Poté postavena kostra se střechou a po

16 přestávce 6. září započato s dostavěním haly. Stavební práce provádějí Stavební podniky z Jindřichova Hradce. Tofa Nár. podnik Tofa v Počátkách oslavil 16. a 17. července desetileté jubileum svého trvání. Vyrostl z malého podniku družstva Lísku, který byl založen před dvaceti lety a který se specifikoval na výrobu užitkových předmětů i soustruhovaných z ušlechtilých dřev, šachů, kaset aj. Výrobky vyvážely se i do zahraničí a vyráběli je především přeškolení perleťáři a dělníci. Duší podniku byl Jos. Povolný, autor výzdoby kina. Později podnik se rozšiřoval na umělecké práce truhlářské. Vlastní iniciativou a obětavostí zaměstnanců, začala v r stavba nové haly u Žirovnické silnice, která postupem doby rozšířila se ve velký podnik. Jméno Lísek změnilo se několikráte, a to podle jména pak závodu k němuž byl podnik přičleněn. Zde se zprvu vyráběl doplňkový nábytek, který se stále vyrábí v dílnách v parku a nahoře u Žirovnické silnice se vyrábějí rakve. Zaměstnanci mohou býti na svoji práci hrdi a výsledky jejich práce jsou všude plně uznávány a ceněny. Vlastní oslavy jubilea uspořádali dne 16. července ve Spartaku a 17. července v sále kina velkou estrádu s umělci z pražského rozhlasu. Muzeum Při uzavírání činnosti Muzea a galerie Vysočiny v Jihlavě, byla tímto ústavem vysoce hodnocena práce vlastivědného muzea v Počátkách jako nejčilejšího muzea v bývalém jihlavském kraji. Slouží ke cti obce Počátek a všem pracovníkům v našem muzeu v čele s. Jaroslavem Blochem. Od 10.4: do byla v muzeu výstava Jaro v lidové tradici Od 8.5. do 5.6 výstava Stalo se před patnácti roky Od do výstava grafických listů a knižní ilustrace národního umělce Karla Svolinského. Od do výstava archeolog. materiálu Co země uchovala. Přednášky, besedy V roce 1960 konaly se v Počátkách tyto přednášky a besedy: 5. února v Rudém koutku Pletař. závod. O správné výživě přednášela zdravotní sestra Jedovová.

17 22. června měl primář MUDr. Vojtěch Pola v Rudém koutku Pletař. závodů pro veřejnost přednášku o krevních chorobách. 24. července konala se v Rudém koutku Pletař. závodů beseda se spisovatelem Miroslavem Stehlíkem, který v rámci čtrnáctidenního pobytu na Pelhřimovsku k nám zavítal. Je autorem knihy Země zamyšlená, v níž píše i o Počátkách poř. O.B. 13. října měl v Rudém koutku Pletařských závodů primář MUDr. Miroslav Brzek přednášku o cestování po SSSR. 11. listopadu konala se v sále Modré hvězdy přednáška (beseda) Co vás zajímá ze zdravotnictví? v níž místní lékaři odpovídali na ústní a písemné dotazy občanstva nabito pořádal ČSČK. 7. prosince v sále Modré hvězdy byla přednáška s diafilmem Sovětské umění v boji za komunismus pořádal SČSP. 10. prosince byla zahájena v Rudém koutku Pletař. závodů výstava sovětské knihy. Divadlo Krajská loutková scéna v Českých Budějovicích sehrála v sále kina 16. března na odpoledne představení O lstivé lišce. Horácké divadlo z Jihlavy sehrálo ve Spartaku 13. ledna 60 Otčenáškovo milostné drama Romeo, Julia a tma. Československý svaz mládeže v Počátkách sehrál 19. března večer a 20. března odpoledne v sále kina od rumunských autorů Sroenescu a Sava divadel. hru Šestka z mravů. Divadelní soubor J. K. Tyl při Osvětové besedě v Počátkách sehrál 23. a 24. dubna večer v sále kina za řízení Fr. Heziny E. M. Remarque-ovu hru Poslední dějství. Dramatický kroužek Pionýra při ČSM při střední škole v Počátkách sehrál 7. a 8. května ve Spartaku A. Gajdarovu davadel. hru Timur a jeho parta. Osvětová beseda v Počátkách uspořádala 7. července v sále kina divadel. představení státního zájezdového divadla z Prahy od Oscara Wildeho Jak je důležité míti Filipa. Divadelní soubor jedenáctileté stř. školy z Kamenice n. L. sehrál v sále kina 2. prosince Rosovu divadelní hru Šťastnou cestu.

18 Koncerty, estrády Československý svaz mládeže v Počátkách uspořádal 9. dubna 60 ve Spartaku estrádní pásmo s tancem Už mou milo na MNV vedou. Svaz protifašistických bojovníků, odb. v Počátkách pod patronátem MNV uspořádal v sále kina estrádní večer Ústřední hudby ministerstva vnitra velký úspěch Lístky předem měsíc vyprodány. Základní hudební škola v Kamenici spolu s hudebním kursem při O.B. v Počátkách uspořádal 27. května v sále kina Hudební večer, na němž vystoupilo žactvo této školy a kursu. Devítiletá stř. škola spolu se Sdružením rodičů a přátel školy uspořádala 28. května v předvečer Mezinárodního dne dětí v sále kina pro děti a pro dospělé veselou estrádu 40ti členného souboru ZK-ROH Koh-i-nor z Prahy V rámci oslavy 10letého trvání závodu Tofa v Počátkách, uspořádal 17. července ZK ROH tohoto závodu v kinu velkou estrádu členů pražského rozhlasu Všichni na start. Tanec Tance bylo v Počátkách v r dost: 9. ledna TJ Spartak pořádala ples sportovců Ve Spartaku 16. ledna byl ve Spartaku ples řidičů ČSAD 30. ledna ve Spartaku ples požárníků 13. února ve Spartaku ples Sdružení rodičů a přátel školy při zdejší střední škole 24. února odpoledne ve Spartaku dětský maškarní ples Z pohádky do pohádky, pořadatel stř. škola 27. února maškarní merenda oddílu kopána TJ Spartak ve Spartaku 1. března ve Spartaku Masopustní zábava MV KSČ 12. března u Modré hvězdy taneční zábava ZO ČSM Agrostroj 2. dubna v Rudém koutku PZ taneční zábava ZO ČSM Pletař. závodů KHB 30. dubna ve Spartaku Májová veselice MV KSČ 16. července ve Spartaku tanec k 10. jubileu Tofy 13. srpna na Valše taneční zábava ČSM Počátky 24. září ve Spartaku branecká zábava ČSM Počátky + branci 8. října ve Spartaku tradiční Vinobraní TJ Spartak kopaná

19 Od 18. prosince 60 do konce března 61 u Modré hvězdy nedělní odpolední čaje ČSM Počátky 10. prosince u Modré hvězdy taneční zábava ČSM Počátky 31. prosince ve Spartaku Silvestrovská taneční zábava MV KSČ.

Z kroniky obce Sedlec rok 1956

Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z činnosti MNV. Rada MNV: s. František Hynk, předseda MNV s. Marie Pundová, tajemnice MNV s. Jaroslav Svoboda, člen rady Rada MNV zasedala pravidelně jednou týdně a na schůzích

Více

- od 1.1. byla u Jan Pokorného v čp. 351 otevřena volná prodejna nutného výseku masa.

- od 1.1. byla u Jan Pokorného v čp. 351 otevřena volná prodejna nutného výseku masa. Rok 1953 - od 1.1. byla u Jan Pokorného v čp. 351 otevřena volná prodejna nutného výseku masa. 10. ledna za odstupující p. Annu Jírovou, členku MNV, byl povolána p. Marie Holá, děl. plat. záv. a převzala

Více

Dne 6. dubna 59 po 21 hod. byla první jarní bouře s blesky.

Dne 6. dubna 59 po 21 hod. byla první jarní bouře s blesky. Rok 1959 SPB V lednu 1960 konala se volba funkcionářů Svazu protifašistických bojovníků, při níž předsedou zvolen s. Josef Jíra, řed. školy při DO v lázních sv. Kateřina, místopředsedou s. Karel Brdlička,

Více

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník.

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. Rok 1947 10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. 22. února ONV v Kamenici n. L. podal začátkem r. 1947 žádost, aby v. v. nemocnice

Více

- stav ozimů je celkem dobrý. Vrstva sněhu, ležící na polích, dobře chrání ozimy před nočními mrazy.

- stav ozimů je celkem dobrý. Vrstva sněhu, ležící na polích, dobře chrání ozimy před nočními mrazy. Rok 1954 - po získání budovy Místním národním výborem v Počátkách pro účely musejní, byly na počátku roku musejní sbírky z bývalé Počátecké záložny (ul. 25. února) přeneseny postupně do musea, kde jsou

Více

Rok 1973. * Počátky 46 27 Prostý 2 1 Horní Vilímeč 1 2 Vesce 1 3 Stojčín 2 3 Heřmaneč - 1 Léskovec - 1. Celkem 52 38. Místní hospodářství

Rok 1973. * Počátky 46 27 Prostý 2 1 Horní Vilímeč 1 2 Vesce 1 3 Stojčín 2 3 Heřmaneč - 1 Léskovec - 1. Celkem 52 38. Místní hospodářství Rok 1973 Sňatky, narození, úmrtí. V roce 1973 bylo na MěNV uzavřeno 14 sňatků. Jedenácti místním občanům vystavilo matriční oddělení delegace ke sňatkům v jiných matričních obvodech. V městské matrice

Více

ROK 1986. Úvod. Volby MNV

ROK 1986. Úvod. Volby MNV ROK 1986 Úvod Rok 1986 se vyznačoval závažnými vnitropolitickými událostmi především konáním sjezdu KS SSSR a ostatních socialistických států, u nás konáním 17. sjezdu KSČ ve dnech 24. 28. března v Praze.

Více

Z kroniky obce Sedlec rok 1957

Z kroniky obce Sedlec rok 1957 Z kroniky obce Sedlec rok 1957 Během roku událo se několik velmi významných událostí. Byly to v první řadě volby do všech stupňů národních výborů, které se konaly za velké účasti občanstva dne 19. května

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

ROK 1983. Úvod. Hospodaření MNV. Dotace

ROK 1983. Úvod. Hospodaření MNV. Dotace ROK 1983 Úvod V tomto roce se pokračovalo v odpovědné a náročné práci na úkolech XVI. sjezdu KSČ a dalším rozvoji československé vzdělávací soustavy. Charakter a průběh roku ovlivňovaly mimořádně důležitá

Více

Rok 1951. 9. února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách.

Rok 1951. 9. února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách. Rok 1951 9. února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách. 12. února konala se v sokolovně Mírová manifestace na níž promluvil

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

průměr. teplota -10,9 C, déšť a sníh 19,6mm, nejvyš. sněh. pokr.

průměr. teplota -10,9 C, déšť a sníh 19,6mm, nejvyš. sněh. pokr. Rok 1940 11. ledna bylo -22,8 C 14. ledna uspořádány v Počátkách sokolské okrskové závody lyžařské. Dopoledne závody v běhu na lyžích na trati 12 km dlouhé, odpoledne závody ve sjezdu na lyžích s vrchu

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

některé body jednání ze zastupitelstva obce ze dne 13. 7. a 31.8. 2010

některé body jednání ze zastupitelstva obce ze dne 13. 7. a 31.8. 2010 Vážení spoluobčané! Končí nejen další čtvrtletí letošního roku, ale zároveň i další volební období obecního zastupitelstva. V letošním roce nám připadli navíc ještě volby do části senátu, které budou probíhat

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči

REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči PRAMENY K JENEČSKÉ HISTORII Svazek č. 4 REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči 1930 1947 Přehled sestavený na základě úředních knih ze SOA Praha Státního okresního archivu Kladno z fondu Okresní

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

státní rozpočet, ústředně plánovaný.

státní rozpočet, ústředně plánovaný. Padesátá léta 1950 S nástupem komunismu bylo uzákoněno nové hospodaření obcí obce byly od 1.1.1950 zapojeny na 1 státní rozpočet, ústředně plánovaný. Zřízení svatební síně měl na programu nový předseda

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 [1] [2] Zápis ze schůze byra (předsednictva) OV KSČ 12. 1. 1966 1966 A 98 1. Kádrové návrhy 2. Organizační záležitosti 3.

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Tachov 1953-1960 Inventář Číslo EL NAD: 539 Evidenční číslo pomůcky: 161 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

datum název akce pořadatel místo konání poznámka leden 28.1. Abonentní koncert - Eva Urbanová MěKS 19:00 hod., Frenštát p.r. velký sál Domu kultury

datum název akce pořadatel místo konání poznámka leden 28.1. Abonentní koncert - Eva Urbanová MěKS 19:00 hod., Frenštát p.r. velký sál Domu kultury Akce 2016 datum název akce pořadatel místo konání poznámka leden 28.1. Abonentní koncert - Eva Urbanová MěKS 19:00 hod., Frenštát p.r. velký sál Domu kultury změna vyhrazena 29.1. POLOLETÍ V MUZEU Muzeum

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Rok 1962. Stodolní ulice

Rok 1962. Stodolní ulice Rok 1962 Domovní správa Dne 1. ledna 1962 byla při MěNV zřízena domovní správa. Tímto dnem převzala od MěNV všechny budovy a bytové jednotky, dosud v přímé správě MěNV a dále přebírá všechny budovy a bytové

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Rok 1964. Strana 1 (celkem 30)

Rok 1964. Strana 1 (celkem 30) Rok 1964 Měst. konference KSČ V sobotu 29. února 1964 konal se ve Spartaku městská konference KSČ, na níž byly zastoupeny všechny místní organizace. Po zahájení, projevech a diskuzi byly členy místního

Více

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 1/2009. konaného dne v 19.00

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 1/2009. konaného dne v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00115/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 1/2009

Více

Kronika obce Zelenecká Lhota

Kronika obce Zelenecká Lhota Rok 1987 Počasí Začátek roku byl normální. Velké mrazy začaly až začátkem března, 4. a 5.3. bylo -13 C. Léto bylo velmi krátké pouze v červenci, 1.7. bylo velké teplo + 32 C. V srpnu bylo deštivo, takže

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna Realizace projektů v období 2011-2014 prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna léto 2012 MŠ Kvíčovice rekonstrukce koupelny a kuchyně jaro, léto 2012 MŠ Kvíčovice zateplení stropu - půda Rekonstrukcí kotelny,

Více

Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959)

Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959) Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959) Demo Mikuláš ing. III.2012 VI.2012 1. Zápis ze schůze představenstva J.Z.D. v Chotýši dne 3. ledna 1959 Představenstvo se usneslo zbytek naturálií byti rozdělení

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 30. srpna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program Zahájení Navržení

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Obecní úřad Křeč Křeč. 25. listopadu. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč Křeč. 25. listopadu. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 25. listopadu 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Sádek Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) obec První písemná zpráva 1557 Katastrální plocha 991 Počet katastrů 1 Počet částí obce (CO) 1 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA HLÁŠENÍ PROBÍHÁ VŽDY NA KONCI MĚSÍCE PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO TELEVIZNÍHO KANÁLU Č. 29, PŘESNÝ TERMÍN JE VYHLAŠOVÁN ROZHLASEM Zhodnocení

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

KSČ místní výbor Chrást

KSČ místní výbor Chrást Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích KSČ místní výbor Chrást 1950 1964 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1058 Evidenční číslo pomůcky: 164 Kateřina Nová Plasy 2005 Obsah Obsah 2 Úvod I. Vývoj

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne 3.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, 440 01 Louny Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY Den konání: 10. 11. 2010 Místo konání: Hotel Classic Lány Jednání probíhalo od - do: 18.00 18.55 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 Z toho:

Více

Obsah: 1. kapitola: počasí v roce 1982

Obsah: 1. kapitola: počasí v roce 1982 Obsah: 1. kapitola: počasí v roce 1982 2. nejdůležitější události roku 3. místní národní výbor Morkovice Slížany. Zařízení národního výboru. 4. národní fronta a její složky 5. sdružený závodní klub ROH

Více

Oprava kostela Začátkem srpna bylo začato se zevní opravou kostela na náměstí.

Oprava kostela Začátkem srpna bylo začato se zevní opravou kostela na náměstí. Rok 1965 Vítězný únor Dne 25. února 1965 konal se v sále kina ve 13:30 manifestační sraz pracujícího lidu a občanstva k oslavě Vítězného února. Srazu zúčastnili se všichni pracující ze závodů a velké množství

Více

ZÁ P I S č. 6/2016. ze 6. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne od 19:30 hod. v Kozlově

ZÁ P I S č. 6/2016. ze 6. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne od 19:30 hod. v Kozlově ZÁ P I S č. 6/2016 ze 6. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 19. 09. 2016 od 19:30 hod. v Kozlově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Josef Borovský. Z celkového počtu 6 zvolených

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Zápis č. 7/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 7/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 7/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 13.08.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,30 hod. Přítomni členové

Více

CO SE KDY V OPATOVICÍCH ŠUSTLO (sestavil Josef Matěásko)

CO SE KDY V OPATOVICÍCH ŠUSTLO (sestavil Josef Matěásko) CO SE KDY V OPATOVICÍCH ŠUSTLO (sestavil Josef Matěásko) ROK: UDÁLOST: 1073 Zmíňka o poustce Mikulcově 1086 založen klášter za Vratislava II. 1163 klášter navštívil král Vladislav 1227 v klášteře pochován

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán ROK 1977 Úvod Partyzánská obec Prostřední Bečva má bohatou minulost. Její zrod se datuje první polovinou XVII. století (1635). Tvrdý život valašského lidu neubral nic na povaze a pracovitosti nynějších

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 5. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 5. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání obce Vrbice konaného. 5. října Ing. Viléma Černíka. Ing. Pavla Bílka. Hany Bednářové. Ing.

Zápis č. 12 z veřejného zasedání obce Vrbice konaného. 5. října Ing. Viléma Černíka. Ing. Pavla Bílka. Hany Bednářové. Ing. Zápis č. 12 z veřejného zasedání obce Vrbice konaného 5. října 2011 Za přítomnosti: Drahomíry Kuběnkové Ing. Viléma Černíka Ing. Pavla Bílka Hany Bednářové Ing. Pavla Janečka Luboše Hudouska Ostatní občané:

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velehrad bylo zahájeno v 19,00

Více

Povodňový plán obce Svinošice

Povodňový plán obce Svinošice Povodňový plán obce Svinošice Okres Blansko Vodní tok přítok Kuřimky Správce vodního toku: přítok Kuřimky - ZVHS Brno Hlinky 60 Vypracoval: Zdeněk Smrž datum: 2.11.2003 Schválil: Obecní zastupitelstvo

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Zápis. z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 14:00 hodin Mgr. Marek Šlapal Bc. Igor Fučík

Více

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Z Á P I S z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Zprávy předsedů komisí a výborů 4) Návrh rozpočtu na rok

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne 9.11.2010 v 19:00 Obsah: 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 3 2) Volba volebního výboru a návrhové komise... 3 3) Schválení programu...

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ Obec Horní Loučky Zastupitelstvo obce Horní Loučky Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne 3.11.2014 v 19.00 hod. na OÚ Bod 1/ Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Měst NV, MěV KSČ a MV NF uspořádaly ve čtvrtek 10. prosince 1970 večer v Osvětové besedě slavnostní zasedání na zakončení Měsíce československo-

Měst NV, MěV KSČ a MV NF uspořádaly ve čtvrtek 10. prosince 1970 večer v Osvětové besedě slavnostní zasedání na zakončení Měsíce československo- Rok 1970 Vítězný únor 1970 Oslavy dvaadvacátého výročí Vítězného února měly u nás slavnostní ráz. V městě vztyčeny státní vlajky, za sklem výzdoba. Městský výbor Komunistické strany Československa, Místní

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne č.j.: ST - 0833/2014/Sed Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 06. 11. 2014 Místo konání: Kinosál Beseda Strmilov Začátek: 19.00 hod. Zasedání řídil: dosavadní starosta

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 20. 11. 2006 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva. Omluvena: Ing. Václav

Více

Místní národní výbor Bezděkov (u Damnova)

Místní národní výbor Bezděkov (u Damnova) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Místní národní výbor Bezděkov (u Damnova) 1945 1957 Inventář Číslo listu NAD: 36 Evidenční pomůcka č. 54 Jana Zímová, Jan Edl Tachov 2005 Obsah

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 24. února 2016 v 09:00 h V Praze 17. února 2016 Čj. 2210/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 27.4.2017 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE e-mail: pko.cus@seznam.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 z 6. zasedání

Více

Místní národní výbor Studánka (1941) 1945-1975. EL NAD č.: 220 AP č.: 1495

Místní národní výbor Studánka (1941) 1945-1975. EL NAD č.: 220 AP č.: 1495 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Cheb Místní národní výbor Studánka (1941) 1945-1975 Inventář EL NAD č.: 220 AP č.: 1495 Jana Rájková Cheb 2008 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního

Více

Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina. Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov

Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina. Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov Přítomni: viz Příloha č. 1 Prezenční listina 1. Zahájení Valné

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Výstavba města a závodů 1971 1972 Po dvouleté brigádnické práci byla dokončena výstavba smuteční obřadní síně na hřbitově, odkud jsou vypravovány

Výstavba města a závodů 1971 1972 Po dvouleté brigádnické práci byla dokončena výstavba smuteční obřadní síně na hřbitově, odkud jsou vypravovány Rok 1971 a 1972 Politická a osvětová činnost. Rok 1971 byl bohatý na mimořádné politické události, které svým významem ovlivnily i politické a kulturní dění v našem městě. V březnu se konal 24 sjezd KS

Více