ničeho přesného nevěděl. Ohledně zachování kamenického okresu mluvilo se mezi lidem o různých vykonaných intervencích v ústředí KSČ, na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ničeho přesného nevěděl. Ohledně zachování kamenického okresu mluvilo se mezi lidem o různých vykonaných intervencích v ústředí KSČ, na"

Transkript

1 Rok 1960 Zemědělství Stav hospodářského zvířectva v Počátkách k 1. lednu 1960 jeví se takto: - prvé číslo celá obec, druhé JZD: slepice a kohouti 2158/400, husy a houseři 4/0, krůty a krocani 2/0, prasata 95/129, z toho prasnice 4/12, z toho krav 88/64, koní 7/17, kozy a kozli 80/0, z toho plemenných kozlů 3/0, ovce a berani 14/0. Zajímavé je, že v městě se nepěstují husy. Jistě nepříznivý vliv na dodávku peří. JZD má 17 koní a k disposici 2 traktory. Plochy kultur: Celkový výměr hospodář. katastru je 1416,2125ha. Z toho zemědělské půdy je 1055,25ha, lesní půdy 225,27ha, rybníků 36,33ha, ostatních vodních ploch 1,25ha, zastavěné plochy 23,25ha, ostatní plochy 71,76ha. Ze zemědělské půdy připadá na ornou půdu 671,67ha, na zahradu 25,07ha, na ovocné sady 1,71ha, na louky 338,12ha, na pastviny 18,67ha. Samostatně hospodařící zemědělci: do 15ha 2 se 40,99ha, z toho 17,91ha orné, 28,77ha zemědělské od 5 do 10ha 2 v 15,93ha, z toho 10,51ha orné, 14,29ha zemědělské od 2 do 5ha 7, o 28,84ha, z toho 13,98ha orné, 22,84zemědělské od 0,5 do 2ha 25 s 36,23ha, z toho 14,45ha orné, 31,90ha zemědělské do 0,5ha 60 zemědělců s 27,36ha, z toho 5,94ha orné, 13,96 zemědělské. Okres V listopadu 59 proskočily zprávy, že bude parcelování okresu kamenického n. l.. Podle jedněch, že bude připojen k J. Hradci, podle druhých k Pelhřimovu a podle třetích, že bude rozdělen, říkali rozparcelován mezi okresy jindřichohradecký, táborský a pelhřimovský. Pak objevily se zprávy, že opět budou zemské hranice Čech a Moravy a moravské obce že budou připojeny k okresům moravským. Inu, starostí bylo až dost a fantazie lidí neznala hranic. Přirozeně, zaměstnanci ONV měli s tím starosti, protože co bude dále, nikdo

2 ničeho přesného nevěděl. Ohledně zachování kamenického okresu mluvilo se mezi lidem o různých vykonaných intervencích v ústředí KSČ, na ministerstvech, u presidenta republiky. Zprávy si vzájemně odporovaly tak, že kdo ztratil rozum, stal se obětí často úplných nesmyslů. Někteří lidé rádi slyšeli o zrušení kamenického okresu, jiní zase ne, podle toho, jaké kdo stanovisko k němu měl a hlavně ke Kamenici n. L. samotné. Řečí a úvah bylo tedy všude plno, každý něco jiného, každý den nové zprávy. Až konečně 17. ledna v Rudém právu četli jsme usnesení ÚV KSČ o přestavbě územní organizace státu a dalším prohloubení socialistické demokracie a činnosti o výstavbě národních výborů. Připojená mapka pak jasně a další zpráva uváděla, že okres Kamenice n. L. se ruší a jeho území se včleňuje do okresu Pelhřimov. Kamenický okres před svým zrodem 1904 patřil svým územím k okresu pelhřimovskému, za okupace opět v Kamenici n. L. byla jen jeho pobočka, po okupaci stal se zase samostatným a nyní je tam, kde byl dříve, před zrodem. Počátky ustavením okresu kamenického v r nesouhlasily a tehdy ani se zástupci města oslavy nezúčastnili a město ani blahopřejný telegram do Kamenice n. L. nezaslalo. Kamenice n. L. tehdy bez jakéhokoli průmyslu stala okresním městem, kdežto města průmyslová byla opomíjena. Dále pak Počátkům lépe vyhovovalo připojení u pelhřimovského okresu. Jistě se nikdo nerozčílí, uvedu-li pravdu, že lidé v Počátkách vrčeli na Kamenici n. L. pořád. Počátečtí zrušení okresu přijali s nadějí ve prospěch města, zvláště, když se u nás rozšiřuje Agrostroj, pobočný závod pelhřimovského Agrostroje. Po uveřejnění zprávy o zrušení kamenického okresu, na okrese vznikly brzy na to odstředivé snahy a stalo se, že Novovčelnicko a Deštensko bylo přičleněno k Jindř. Hradci, část Deštenska k Soběslavi a cíp okresu k Táboru. Přesto, že Kamenice n. L. byla přičleněna k Pelhřimovu, v Žirovnici chtěli k Jindř. Hradci vlak. spojení. Žirovnice bouřlivě sněmovala a po delším jednání a vysvětlení z vyšších míst nastal klid. Okres žil do skončení voleb a po nich byl od zrušen a příslušné obce převzaly si nové okresy. Ale ani nyní není lidským úvahám konec. Mluví se, že i pelhřimovský okres bude zrušen, že bude rozdělen, že bude přičleněn k okresu jihlavskému, atd. Vše ukáže čas.

3 Finanční plán Finanční plán pro 3. pětiletku MNV jeví v následujících rocích tuto potřebu: 1961/ Kčs, 1962/ Kčs, 1963/ Kčs, 1964/ Kčs, 1965/ Kčs. Únor Oslava 12. výročí Vítězného února konala se v neděli v sále kina spojená se soutěží LUT mládeže ze školy a se slibem nejmladších pionýrů Jiskřiček. 24. února konalo se ve Spartaku k oslavě Vítězného února slavnostní zasedání MNV s programem zaměřeným k tomuto význačnému výročí. Sál přeplněn. OB Dne 3. března 1960 převzal s. Jaroslav Šot, ředitel Dětského domova od s. Jana Longina, učitele na DSŠ správcovství Osvětové besedy v Počátkách. Hovory s obč. Místní národní výbor uspořádal dne 16. března 1960 v sále hotelu Hvězda besedu Hovory s občanstvem, na níž zástupci MNV, referenti ONV a zástupci RaJ, Pramenu, Kom. služeb a j. podali dotazy a kritiku z řad občanstva vysvětlení a odpovědi. Beseda měla místy velmi rušný průběh, hlavně týkající se RaJ. Sál byl přeplněn a řada přítomných musela býti až na chodbě. Ozimy V důsledku proměnlivého zimního počasí a zvláště počasí předjarního, mnoho ozimů vyhynulo, takže na 90% musely býti zaorány. Úprava města Přípravy k oslavě 15. výročí našeho osvobození byly také projednávány v prvé časti besedy s občany dne 16. března 1960 u Modré hvězdy, v níž byly projednány přípravy oslav 15. výročí osvobození, úpravy města a problémy s výzdobou. V příštích dnech již dvojice Výboru žen propagovaly soutěž o nejlepší okno a zahrádku, dále propagovaly jarní úklid, čištění ulic, chodníků před domy apod. Vydatně jim v tom pomáhaly relace MNV v městském rozhlase. Výsledky společné propagace jak MNV tak i VŽ jsou pěkné. Byla provedena úprava cesty od jihlávecké silnice k farmě ČSSS. Květinová výzdoba ve Stalinově třídě kolem stromků a chodníků.

4 Upraveno Fučíkovo náměstí hrboly a snůška šotoliny zmizely, povrch až na spodní štěk překonán, navezena nová zem, za pomoci sousedů a SZS zbylé obrubníky ze stadiony použity na obrubu nově upravené plochy, sem zaveden pro postřik vodovod, vytyčeny pěšiny, lavička, země oseta travou, vysázeny keře, většina domů natřena, takže náměstí dostalo zcela nový šat, a všechno občanstvo s radostí kvituje velmi záslužnou práci všech, kteří se o to zasloužili. Rovněž bylo upraveno náměstí, kde byla po dlouhou dobu skládka dlažebních kostek. Sousedskou svépomocí a pomocí přátelskou zde v krátké době vznikl krásný záhon s květinami, který každého mile upoutal, svědčící o lásce ke kráse a městu. Palackého náměstí nezůstalo pozadu. Dosud byly na náměstí javory na straně před MNV. Nyní přikročeno k osázení javorů klem celého náměstí, obruby z dlažebních kostek udělalo žactvo zdejší střední školy. Tím náměstí dostalo krásný vzhled a stalo se útulnějším než dosud, kdy chladné zdi lemovaly ¾ náměstí. Rovněž DUP si upravil před provozovnou své zákoutí a osázel je květinami. U hřbitova při silnici do Heřmanče přezděna od začátku hřbitovní zeď taras v délce cca 30m, dále vyčištěn park před hřbitovem, osázen rododendrony a před pomníkem vysázeny rudé růže. Rovněž byla upravena hlavní cesta na hřbitov a na hřbitově prořezány stromy sněhem poškozené. Heřmanečská silnice od hřbitova ke stadiony dostala nový kabát. Důležité je, že bylo až ke stadionu zavedeno veřejné světlo a poprvé zde v Počátkách použito sloupů. Dále rozšířena silnice tím, že vozovka po stranách byla značně rozšířena navezenou zemí ze stavby haly Agrostroje. Zde hlavně pracovali zaměstnanci Dětského domova a žactvo. Všechny ulice byly brigádnicky ochotně vyčištěny, takže v krátké době celé město bylo čisté. Kromě toho bylo vykonáno mnoho dalších drobnějších úprav v městě, úprav ploch a domů. Bylo radost se podívat na čisté a úpravné město, zvláště, když všechna náměstí září svěží zelení a hýřivými barvami květů. Rovněž všechna okna, zářící novými nátěry a ploty rovněž, všude mile ke každému promlouvaly a každému zvěstovaly nový život člověka. Tato jarní akce stala se opravdu záležitostí občanů a vzali si ji všichni za svou. Nestranně a všeobecně i letními hosty u nás v Počátkách bylo uznáno, že Počátky jsou vzorem ostatním větším městům ve snaze o úpravu a zvelebení města.

5 Je to ke cti města a MNV. Hřbitov Po jaře 1960 byl proveden překlad rozbořené tarasové zdi hřbitova při heřmanečské silnici od parčíku cca 30m. Práci prováděly komunální služby ve vlastní režii, protože hřbitov mají ve vlastní správě. 1. máj Přípravy k oslavě 1. máje byly v počátku dubna v plném proudu a osobně agitátoři zvali na účast při této oslavě. V rámci těchto oslav uspořádal 30. dubna MV-KSČ ve Spartaku Májovou veselici s tancem. Druhého dne 1. května již v 6 ráno hrála po městě hudba, která vhodně zvyšovala náladu slavnostně vyzdobeného města. Všude se projevoval čilý ruch. V 8:30 na konci Stalinovy třídy bylo řazení průvodu, který v 9 hod. vykročil do města. Všude se projevoval čilý ruch. Hudba, jásot, radostné tváře. V čele státní vlajky, vlajkonoši, zástupci KNV, ONV a MNV, pak pionýři, školy, závody, dechovky, občanstvo, aleg. vozy. Průvod se ubíral ze Stalinovy třídy do tř. 25. února až ke hřbitovu, odkud se vrátil na Palackého náměstí před MNV. Z tribuny vlajkami vyzdobené, měl po hymnách a po uvítání předsedou MNV a MV-KSČ slavnostní projev zást. KV-KSČ z Č. Budějovic s. Turek. Po něm následovaly závěrečné projevy a Píseň práce. Po slavnosti byl na náměstí koncert dechových kapel. 15. výročí osvoboz. Dne 8. května 60 konala se oslava 15. výročí našeho osvobození slavnou Rudou armádou. Oslava konala se v sále kina, jíž předcházel večer slavnostní průvod městem. Slavnost byla tím významnější a slavnostnější, že jí byl přítomen bývalý velitel partyzánských oddílů na Kamenicku a velitel brigády Gil s. Ivan Ivanovič Ivanov, který byl v městě předtím velmi srdečně přivítán a všude také tak pozdravován. (viz. jeho vlastnoruční zápis na listě 350) Jako vzácný host náš, zúčastnil se u nás dnešních oslav. V sále kina, zcela přeplněného, po zahrání hymen následovala kulturní vložka pionýrů a ČSM. Po ní se spontánní potleskem všech přítomných upřímně přivítal s. Jan Jirků ve svém projevu s. Ivana Ivanoviče Ivanova. Poté ujal se slova slavnostní řečník. S. Josef Jíra, zasl. učitel a nositel Řádu práce a po jeho projevu měl vlastní projev s. Ivan Ivanovič Ivanov se vzpomínkami na prožité dny bojů za naše osvobození, jichž se na Kamenicku a jinde zúčastnil.

6 Po jejich projevech znovu zabouřil hromadný potlesk jako projev upřímného a věrného přátelství našeho lidu k lidu sovětskému a k našim drahým osvoboditelům. Po dlouhotrvajícím potlesku zazněla Internacionála, současně přítomným nadšeně zpívána, čímž slavnost byla zakončena. Volmanec Od 1. května do 19. června byla v odborném učilišti železničním na Volmanci výstava technických prací žáků, která se těšila velkému zájmu občanstva. Vystaveny byly práce a modely z oboru železniční dopravy, zvláště krajina s vlaky, semafory atd. automaticky řízenými. Sloučení NV Počátky, Vesce a Heřmaneč budou míti po volbách společný NV se sídlem v Počátkách a to na podkladě souhlasných usnesení uvedených místních národních výborů a také v souvislosti s organizací zemědělské výroby v JZD a ČSSS. Podle toho budou provedeny volby do MNV v Počátkách a po nich budou v přičleněných obcích pak ustaveny pro vzájemnou spolupráci osadní výbory, a to v Heřmanči pětičlenný a ve Vesci sedmičlenný. Volby Přípravy na volby do NV 12. června již začaly v dubnu, kdy 27. v agitačním středisku v hotelu Modrá hvězda konal MNV veřejnou schůzi s uvedením své činnosti za minulé období, při čemž bylo přítomné občanstvo seznámeno s novými kandidáty do národních výborů. Poté 1. června 1960 konala se v sále kina veřejná schůze, na níž bylo občanstvo dále seznámeno se stanovenými volebními odbody a s navrženými kandidáty do MNV, ONV, KNV a NS. Poté byly projednány připomínky k návrhu nové ústavy a k programovému plánu NV. Brzy nato nastaly pak v jednotlivých volebních obvodech schůzky kandidátů s voliči, kde byly prodiskutovány konstruktivní požadavky a návrhy občanstva. 10. června 60 konala se odpoledne na Palackého náměstí společná manifestace za zdar mírových voleb. A 12. června volby. Protože Počátky, Vesce a Heřmaneč budou míti po volbách společný národní výbor, konaly se také volby společně. V Počátkách byla 2 volební střediska a to obě ve střední škole, dále volilo se v Heřmanči, Vesci a ve sv. Kateřině. Slavnostně vyzdobené město, slavnostní nálada občanstva a slavnostní provádění voleb dalo všem kandidátům bez rozdílu 100% odevzdaných hlasů.

7 DO MNV ZVOLENI: 1. Bradová Milada, dělnice v družstvu DUP, z Poč. 2. Černý Alois, strojvůdce ČSD z Vesce 3. Gross Oldřich, údržbář v nemocnici, z Počátek 4. Haruda Prokop, děl. v záv. Tofa, z Počátek 5. Jirků Jan, ředitel DSŠ, z Počátek 6. Jonáková Marie, děl. v záv. Partex, z Počátek 7. Kadlec Václav, plánovač v Agrostroji, z Počátek 8. Kalužová Marie MUDr., přimař v nemocnici, z Počátek 9. Kejval Antonín, děl. v záv. Tofa, z Vesce 10. Kosková Milada, vychovatelka v DD, z Počátek 11. Kouba Jan, účetní v Agrostroji, z Počátek 12. Lehejček Jan, tajemník MNV, z Počátek 13. Malínková Marie, poštovní zaměst., z Počátek 14. Malý Bohumil, zub. tech. OÚNZ, z Počátek 15. Martínek Josef, člen JZD, z Počátek 16. Pavlíček Josef, člen JZD, z Heřmanče 17. Přech Josef, důchodce, z Počátek 18. Peterka Boh. MUDr., obv. lékař, z Počátek 19. Petrů František, člen JZD, z Vesce 20. Petrů Růžena, děl. v Agrostroji, z Počátek 21. Sedlák Adolf, účetní v Agrostroji, z Počátek 22. Smejkal Karel, úředník, z Počátek 23. Suchý Karel, zahradník Kom. služ., z Počátek 24. Tománek Jan, truhl. v záv. Tofa, z Počátek 25. Uxa Karel, traktorista STS, z Počátek 26. Václavíčková Karla, důchodkyně, z Počátek 27. Vaníček Jaroslav, vedoucí framy ČSSS, z Počátek 28. Váňová Marta, zdravot. s. SDO, ze sv. Kateřiny 29. Vichr František, technik ČSAD, z Počátek 30. Vobrová Růžena, členka JZD, z Počátek 31. Vokounová Blažena, děl. v Ret. závodech, z Počátek

8 DO ONV ZVOLENI: 1) Dvorský Karel, ved. Výkup. záv., z Počátek 2) Chadim Karel, ředitel střed. školy, z Počátek 3) Martínková Růžena, dělnice v druž. Arma, z Počátek DO KNV ZVOLENA: 1) Jirků Ludmila, dělnice druž. DUP, z Počátek DO NV ZVOLENA: 1) Kolářová Růžena, děl. Perleť. prům., ze Žirovnice Po skončených volbách, jichž výsledek byl ihned všude hlášen, zvolení kandidáti do NV byli ihned vyrozumění a potvrzení. Prvé zasedání MNV se konalo 24. června 60 ve Spartaku, na němž s. Jan Kouba, náměstek předsedy MNV zasedání zahájil po přečtení dopisů ÚV KSČ a vlády, byla ustavena mandátová komise, schválení a složení slibu nově zvolených a jmenovaných činovníků MNV. Předsedou MNV byl opět zvolen osvědčený s. Bohumil Malý, jehož zvolení přeplněný sál bouřlivě potleskem schvaloval. Náměst. předsedy MNV byl opět zvolen osvědčený s. Jan Kouba, rovněž spontánně potleskem mile přijatý. Tajemníkem MNV zvolen osvědčený pracovník s. Karel Smejkal, kterému se dostalo rovněž spontánním potleskem milého souhlasu a přijetí. Dále za potlesku přijetí přítomného občanstva, byli do rady MNV zvoleni: Jan Jirků Václav Kadlec MUDr. M. Kalužová

9 Antonín Kejval Josef Pavlíček Jarosl. Vaníček Adolf Sedlák Václav Vichr Poté následovalo schválení a složení stálých komisí při MNV: komise plánovací a pro výstavbu: předs. s. Jan Kouba + 7 členů komise pro zvelebení města: předs. Václav Hubálek + 11 členů komise pro zeměděl. výrobu a výkup: předs. Jarosl. Vaníček + 14 členů komise finanční: předs. Adolf Sedlák + 10 členů komise pro školství a kulturu: předs. Milada Kosková + 18 členů komise zdravotní: předs. MUDr. M. Kalužová + 16 členů komise sociál. důch. a zabezpečení: předs. MUDr. B. Peterka + 4 členové komise pro obchod a dopravu: předs. Václav Vichr + 14 členů komise pro průmysl a místní hospodář: předs. Prokop Haruda + 12 členů komise bytová: předs. Jan Jirků + 12 členů komise trestní: předs. Jan Jirků + 6 členů komise pro ochranu veřej. pořádku: předs. Ant. Kejval + 10 členů. Po schválení všech navržených byl zveřejněn program práce MNV do budoucnosti a po diskusi a připomínkách z řad občanstva byl vypracován návrh na usnesení, který byl jednomyslně schválen.

10 Poté zazpívána Píseň práce, čímž byla schůze zakončena. Kom. sl. Od 1. července 1960 přešly Komunální služby na podnikovou formu s tím, že do tohoto podniku byly zapojeny jak rozpočtové, tak i nerozpočtové provozovny MNV se 41 zaměstnanci. Dosavadní vedoucí Pletařských závodu Karla Havlíčka Borovského s. Josef Dejmek z Horní Vilímče odchází v červenci 1960 ze zdravotních důvodů do funkce správce okresní nemocnice v Počátkách. Na jeho místo po dohodě s podnikovým ředitelstvím v Havlíčkově Brodě a se zástupci závodu ve Strmilově, pod který náš závod spadá, byl jmenován Miroslav Barták, dosavadní vedoucí výroby. Po dohodě s Krajským filmovým podnikem v Českých Budějovicích, byl ve dnech srpna 60 pořádán v Počátkách filmový festival pracujících. Hrány tyto filmy s uvedením pořadí v hodnocení návštěvníky filmů: 1. Vyšší princip čsl Balada o vojákovi SSSR- 3. Růže pro státního návladního NSR- 4. Mlčící hvězda, 5. Zmýlená neplatí ital- jednohlasně nepříznivě kritizován pro naivnost veselohry. Zátopy Dne 22. května 1960 po prudkém a hustém dešti, kdy byla země ještě syta vodou, nastala na Moravě kalamita, která zatopila přívaly vody z polí kanály, vnikla do bytů a rozrušila vozovku. Škody byly značně a proto 4. a 5. června spontánně se občanstvo zúčastnilo brigády na opravu cesty, vozovky a kanalizace na Moravě. Největší škoda byla naproti lávce. Další horší nenadálý příval nastal 19. srpna 1960, když odpoledne a večer spustil se silný a hustý déšť, který trval přes celou noc a příští den dopoledne. Protože země byla nasáklá vodou ze stále deštivého počasí, všechna voda valila se do vodních toků a po stráních přes pole a cesty do dolin. Všude bylo plno vody, přízemní dílny Agrostroje a vedle dílny u Novotných byly zatopeny, byty na Moravě též, Štítného náměstí a byt v Březinově muzeu pod vodou., všude v nižších polohách sklepy zatopeny. Ornice s polí splavena dolů a cesty vymlety. Kanály plně a částečně zanesené již z předchozího přívalu 22.V. nestačily všechnu vodu pojmouti a proto v ulicích potoky vody. Městský rybník byl přeplněn a násilím musel býti narychlo vytržena stavidla. O život nepřišel nikdo, ale požárníci měli plno práce s odčerpáváním vody se zatopených míst a s jinými zabezpečovacími pracemi.

11 Přívaly vody nesnesly hráze nově založených rybníků vlevo od silnice do Heřmanče, jichž hráze se protrhly a přival vody od Polesí z druhé strany dokončil zkázu. Díky obětavé práci místních požárníků a vydatné pomoci občanstva, byly následky kalamity z větší části odstraněny a postupně uvedeno vše v normální stav. Takovýto případ, jak říkají pamětníci, se stal posledně v roce Pohostinství V Počátkách jsou dva hostinské podniky: hostinec U Karásků v ulici 25. února s velkým provozem a pak hotel Modrá hvězda s pokoji a restaurací. Protože tyto podniky jsou v obci nerovnoměrně územně položeny a jeví se potřeba nejméně ještě jedné hostinské místnosti, přichází v plánování pro Počátky otevření další restaurace v bývalém Pokorných hostinci Na hrázi, kde se dosud prodává lahvové pivo a v témže domě je podnik Pramenu nutný výsek. Dále v plánu stavba nového hotelu na místě zrušeného hostince U Kašků na Štítného náměstí. Toto jsou pouze plány jako výsledek schůze komise pro obchod při ONV za přítomnosti zodpovědných pracovníků RaJ v Pacově ředitelství Restaurací a jídelen. Zaznamenáno pro budoucnost a výsledek. Žně Přede žněmi 25. a 26. července 60 byly všechny objekty JZD Počátky, Vesce a Heřmanče, jakož i farmy ČSSS prohlednuty po stránce protipožárního zajištění a všude se zaměstnanci prohovořena otázka jak výmlatových středisek, tak i protipožární bezpečnosti. Na ochranu úrody a lesů byly zorganizovány žňové hlídky a konány od 22. do 04. hod. se střídající hodinou 01 a to vždy po 2 mužích jako loni. Na strážnici je kromě toho pohotovost požárníků. Aby byla hlídána trať a okolí, byla po dobu žní v katastru obce Vesce a Horní Vilímeč protipožární hlídka z řad pionýrů. Na úseku propagace vytvořena pod vedením tajemníka MNV s. Karla Smejkala pro žně žňová agitační komise s agitačním střediskem, která prováděla akce, směřující k úspěšnému splnění žní a úkolu žní. Počasí žním nepřálo. Deštivo, deštivo a zase deštivo. Téměř denní deště zabraňují svážení a co se z polí sveze, jakoby se kradlo. Vše ve spěchu, ze strachu před dalším deštěm. Na pomoc žním byly organizovány brigády a národní směny. Ku konci svozu a na výmlat počasí se velmi nepatrně přechodně zlepšilo a jako na výsměch všemu, se po žních uklidnilo. Všechno občanstvo, maje na mysli význam

12 žní, všude se zapojilo a vzdor krajně nepříznivému počasí byly žně se zdarem zvládnuty a dodávky včas splněny. Dodávky byly splněny 11. září 60 ve všech JZD (Počátky, Vesce, Heřmaneč). Počátecké středisko bylo nejlepší v okrese i když začínalo se sekáním o 10 dní později než jinde. Ze závodů nejvíce pomohly Tofa a Arma. Brambory začaly se dobývati 27. září. Bylo jich poměrně málo. Deštivé léto a podzim znemožnily řádný vývin hlíz. MĚNV Počátky důsledku reorganizace národních výborů připojením obcí Vesce a Heřmaneč k Počátkům, byly od 1. července 60 postaveny na úroveň Městských národních výborů. V důsledku toho byla také přibrána 1 nová síla kancelářská a upraveny zaměstnanecké platy. Ptáci Špačci se objevili u nás dne 22. února 1960 poprvé. Vytrvalci zůstali, jiní přelétali a později přilétli i ostatní. Začali odlétat 7. září a zbytek odlétl později. Rackové se objevili na rozpouštějícím se ledu na Továrním rybníku (fabričáku) dne 24. března 60. Přechodně odlétli a později zde hnízdili. Vlaštovky přiletěly již 2. dubna. Byly to první vlaštovky. Pro nepříznivé stále deštivé počasí, špatně hnízdily. Začaly odlétat 4. září. Brzy po raccích a vlaštovkách přiletěli na své staré hnízdo dva čápi a zůstali zde hnízdit. Loni přiletěl za týden druhý. Letos oba najednou. Poprvé. Měli tři mladé, vyvedli je a 30. srpna odlétli. Ovoce Po loňské neúrodě ovoce, kdy květy byly chladny zničeny a neopylily se a stromy si odpočinuly, nastala letos zase neobvykle velká úroda. Bylo tolik ovoce, že lidé je jeden druhému zdarma nabízeli a mnozí nevěděli co s ním. Moštu a vína bylo všude až dost. Zato loni každý se na jablíčko třásl a u zelinářství ve frontě na ně stál, div mu nohy nezmrzly. MČSSP Měsíc československo-sovětského přátelství byl zahájen 7. listopadu 1960 slavnostním průvodem k oslavě 43. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Mohutný průvod vyšel před 19 hod. ze seřadiště u hřbitova a ubíral se s vlajkami a s hudbou a s lampióny, nad nímž do večerní tmy zářily barevné rakety, doprovázené salvami dělobuchů a automatů, ulicí 25. února přes

13 Palackého náměstí, Fučíkovo a Štítného náměstí. Březinovou ulicí do sálu kina, kde byla slavnost. Za přeplněného sálu oslavy MČSP zahájily hymny ČSSR a SSSR> Po nich úvodní slovo měl poslanec ONV s. Karel Dvorský a po něm slavnostní projev tajemník OV-KSČ s. Černý, který v něm zdůraznil boj SSSR za mír v OSN, spolupráci socialistických zemi za mír a osvobození národů od kolonialismu. Po jeho projevu následoval kulturní program pionýrů zdejší devítileté střední školy a schválení zdravice. Slavnost byla zakončena Internacionálou. 600 os. Průběhem Měsíce Československo-sovětského přátelství byly v kino promítány pod patronáty závodních klubů ROH vhodné filmy, které byly plně navštěvovány. Dále uspořádano: 11. listopadu Zdravotnická beseda u Hvězdy Co vás zajímá ze zdravotnictví?, kterou pořádal ČSČK. 16. listopadu koncert v kinu Mistři tónů housle, kytary, zpěv pořadatel O.B. 27. listopadu v kinu hudební večer Valdaufova orchestru pořadatel O.B. + Tofa. 2. prosince v kinu Divadel. představení žáků jedenáctileté stř. školy z Kamenice n. L. od Rosova Šťastnou cestu pořadatel O.B. 7. prosince u Hvězdy přednáška s diafilmem Sovětské umění v boji za komunismus pořadatel SČSP. 10. prosince v Rudém koutku Pletařských závodů výstav sovětské knihy poř. SČSP 10. prosince u Modré hvězdy taneční zábava pořádaly ČSM a O.B. Měsíc ČSSP byl zakončen slavnostní schůzí MěNV dne 12. prosince v přeplněné zasedací síni MěNV. Po zahrání hymen předseda MěNV s. B. Malý schůzi zahájil, načež následovala kulturní vložka pionýrů zdejší stř. školy a po ní slavnostní projev poslance ONV s. K. Dvorského, který v něm vyzdvihl význam MČSSP pro výstavbu socialismu u nás, úzké přátelství se SSSR, jakož i mezinárodní situaci a boj za mír. Po zhodnocení MČSSP a usnesení byla schůze Internacionálou zakončena. MDŽ Výbor žen pořádal v únoru a v březnu 60 v záv. jídelně Agrostroje kurs vaření. Vyučovala M. Kadlecová, kuchařka v nemocnici v Počátkách. Účast 52 žen. Dne konala se v sále kina oslava 50. výročí

14 Mezinárodního dne žen, na níž slavnostním řečníkem byl s. Jos. Jíra, řed. školy při státní dětské ozdravovně v Počátkách ve sv. Kateřině. Při této slavnosti byly vyznamenány odznaky Mateřství III. stupně: Marie Marková, z Počátek čp. 127 Marie Rosová, z Počátek čp. 86 Františka Šohajová, z Počátek čp. 256 Účast byla abnormální. V důsledku spojení Vesce a Heřmanče s Počátkami, byla dne 3. srpna provedena ve Výboru žen volba nového výboru s 22 členkami a 12 aktivistkami. Do nového výboru byly též zvoleny zástupkyně z Vesce. V Heřmanči VŽ nebyl. Na chůzi 12. září 60 byla předsedkyní VŽ opět zvolen s. Helena Kučerová. Telefon Dne 20. září 1960 bylo v městě započato s kladením zemních telefonních kabelů a vyváděny v ulicích na domy rozvodní vývody. Ulice rozkopané, všude plno země. Práce trvala do zimy. Kabely nejsou zatím na linku připojeny, má se tak státi v příštím roce. Šatny Od poloviny dubna bylo dále pracováno na šatnách u kina. V zimě předtím byl dán krov a krytina, v dubnu vyzděno v krovu a prováděny pak další práce. Začátkem srpna započato s omítkou a brzy na to dána přípojka a zaveden elektr. proud. Postupně byla budova zvenčí a uvnitř dokončena, takže koncem roku byla způsobilá k nastěhování topiče, uklízečky a prodavačky vstupenek. Tuto práci vykonává M. Stanislavová, manželka zaměstnance ČSAD a tato zde také bydlí. V přízemí budou šatny spolu s chodbou na jeviště v kině v příštím roce dokončeny. Velká většina prací byla provedena brigádnicky za vedení předsedy MěNV s. B. Malého a tajemník a MěNV s. K. Smejkala, kteří se osobně také na manuelní práci značně podíleli. JZD Dne 29. ledna 60 se konala plenární schůze JZD Počátky a zvoleni: předsedou s. Petrů, pracovník ONV, rostlinářem zootechnikem s. I. Hrbek, rovněž pracovník ONV. V Počátkách obdělávalo se 186ha orných, 120ha luk (bez záhumenek), mělo 51 členů a plán na jednotku Kčs 8,-. Ve výstavbě dokončen kravín, 5 bud na prasnice a hluboká podestýlka v kravíně. Sloučením hospodářství

15 JZD Počátky, Vesce a Heřmanče, bylo započato s výstavbou dalšího kravína u Vesce nad Klátovým rybníkem. Pětiletý plán sloučeného hospodářství JZD Počátky, Vesce a Heřmaneč počítá hlavně s melioračními pracemi a výstavbou kravína. V r počítá se u Počátek a Vesce 13 Kčs na jednotku a do r stoupne úměrně na 21 Kčs. JZD Heřmaneč má v plánu rovněž meliorace a adaptace s rozšířeným chovem slepic a výběh pro skot. Silnice Silnice Počátky Polesí byla zařazena do plánu středních oprav v r s tím, že v r bude na ni proveden živičný nátěr. V první polovině ledna byla dokončena povrchová úprava natolik, že na jaře bude možno v práci pokračovati. Protože silnice byla upravována celá až na rozcestí k Bělé, byl upravován a navážen i další povrch, takže konečná úprava bude provedena v r Byty V r byly ve Sládkově ulici postaveny další rodinné domky a 2 bytové jednotky o 12 bytech. Tím bylo značně rodinách v Počátkách pomoženo. Stadion Pozemek, na němž je budován stadion, byl MěNV předán Spartaku do trvalého užívání, kdy bylo dosud pro tělovýchovu proinvestováno celkem Kčs. Na úpravě se stále brigádnicky pracuje. Jsou rozestavně šatny, které se blíží k svému dokončení v r Agrostroj Na počátku února bylo přikročeno k vyměřování haly pro Agrostroj a poté brzy začato s dopravováním a skládkou betonových dílců stavebních. Současně byla prováděna vykopávka základů pro hlavní pilíře. V prvé polovině dubna byla další plocha stavební do budoucnosti nadále rozšiřována buldozerem směrem ke Kališťské silnici a polní cesta tudy vedoucí zrušena. 24. dubna při kopání základů pro pilíře haly, byla v zemi odkryta sklářská pec asi na okenní pecky ze 16. století podle střepů. Je to místo pod levým rohem při silnici při vchodu do haly. Pec nebyla velkých rozměrů, ale podle nalezených zbytků skloviny a kamenů sklovinou potažených se soudí, že to byla pec přechodná. Různé zbytky toho jsou uloženy v muzeu. Poté postavena kostra se střechou a po

16 přestávce 6. září započato s dostavěním haly. Stavební práce provádějí Stavební podniky z Jindřichova Hradce. Tofa Nár. podnik Tofa v Počátkách oslavil 16. a 17. července desetileté jubileum svého trvání. Vyrostl z malého podniku družstva Lísku, který byl založen před dvaceti lety a který se specifikoval na výrobu užitkových předmětů i soustruhovaných z ušlechtilých dřev, šachů, kaset aj. Výrobky vyvážely se i do zahraničí a vyráběli je především přeškolení perleťáři a dělníci. Duší podniku byl Jos. Povolný, autor výzdoby kina. Později podnik se rozšiřoval na umělecké práce truhlářské. Vlastní iniciativou a obětavostí zaměstnanců, začala v r stavba nové haly u Žirovnické silnice, která postupem doby rozšířila se ve velký podnik. Jméno Lísek změnilo se několikráte, a to podle jména pak závodu k němuž byl podnik přičleněn. Zde se zprvu vyráběl doplňkový nábytek, který se stále vyrábí v dílnách v parku a nahoře u Žirovnické silnice se vyrábějí rakve. Zaměstnanci mohou býti na svoji práci hrdi a výsledky jejich práce jsou všude plně uznávány a ceněny. Vlastní oslavy jubilea uspořádali dne 16. července ve Spartaku a 17. července v sále kina velkou estrádu s umělci z pražského rozhlasu. Muzeum Při uzavírání činnosti Muzea a galerie Vysočiny v Jihlavě, byla tímto ústavem vysoce hodnocena práce vlastivědného muzea v Počátkách jako nejčilejšího muzea v bývalém jihlavském kraji. Slouží ke cti obce Počátek a všem pracovníkům v našem muzeu v čele s. Jaroslavem Blochem. Od 10.4: do byla v muzeu výstava Jaro v lidové tradici Od 8.5. do 5.6 výstava Stalo se před patnácti roky Od do výstava grafických listů a knižní ilustrace národního umělce Karla Svolinského. Od do výstava archeolog. materiálu Co země uchovala. Přednášky, besedy V roce 1960 konaly se v Počátkách tyto přednášky a besedy: 5. února v Rudém koutku Pletař. závod. O správné výživě přednášela zdravotní sestra Jedovová.

17 22. června měl primář MUDr. Vojtěch Pola v Rudém koutku Pletař. závodů pro veřejnost přednášku o krevních chorobách. 24. července konala se v Rudém koutku Pletař. závodů beseda se spisovatelem Miroslavem Stehlíkem, který v rámci čtrnáctidenního pobytu na Pelhřimovsku k nám zavítal. Je autorem knihy Země zamyšlená, v níž píše i o Počátkách poř. O.B. 13. října měl v Rudém koutku Pletařských závodů primář MUDr. Miroslav Brzek přednášku o cestování po SSSR. 11. listopadu konala se v sále Modré hvězdy přednáška (beseda) Co vás zajímá ze zdravotnictví? v níž místní lékaři odpovídali na ústní a písemné dotazy občanstva nabito pořádal ČSČK. 7. prosince v sále Modré hvězdy byla přednáška s diafilmem Sovětské umění v boji za komunismus pořádal SČSP. 10. prosince byla zahájena v Rudém koutku Pletař. závodů výstava sovětské knihy. Divadlo Krajská loutková scéna v Českých Budějovicích sehrála v sále kina 16. března na odpoledne představení O lstivé lišce. Horácké divadlo z Jihlavy sehrálo ve Spartaku 13. ledna 60 Otčenáškovo milostné drama Romeo, Julia a tma. Československý svaz mládeže v Počátkách sehrál 19. března večer a 20. března odpoledne v sále kina od rumunských autorů Sroenescu a Sava divadel. hru Šestka z mravů. Divadelní soubor J. K. Tyl při Osvětové besedě v Počátkách sehrál 23. a 24. dubna večer v sále kina za řízení Fr. Heziny E. M. Remarque-ovu hru Poslední dějství. Dramatický kroužek Pionýra při ČSM při střední škole v Počátkách sehrál 7. a 8. května ve Spartaku A. Gajdarovu davadel. hru Timur a jeho parta. Osvětová beseda v Počátkách uspořádala 7. července v sále kina divadel. představení státního zájezdového divadla z Prahy od Oscara Wildeho Jak je důležité míti Filipa. Divadelní soubor jedenáctileté stř. školy z Kamenice n. L. sehrál v sále kina 2. prosince Rosovu divadelní hru Šťastnou cestu.

18 Koncerty, estrády Československý svaz mládeže v Počátkách uspořádal 9. dubna 60 ve Spartaku estrádní pásmo s tancem Už mou milo na MNV vedou. Svaz protifašistických bojovníků, odb. v Počátkách pod patronátem MNV uspořádal v sále kina estrádní večer Ústřední hudby ministerstva vnitra velký úspěch Lístky předem měsíc vyprodány. Základní hudební škola v Kamenici spolu s hudebním kursem při O.B. v Počátkách uspořádal 27. května v sále kina Hudební večer, na němž vystoupilo žactvo této školy a kursu. Devítiletá stř. škola spolu se Sdružením rodičů a přátel školy uspořádala 28. května v předvečer Mezinárodního dne dětí v sále kina pro děti a pro dospělé veselou estrádu 40ti členného souboru ZK-ROH Koh-i-nor z Prahy V rámci oslavy 10letého trvání závodu Tofa v Počátkách, uspořádal 17. července ZK ROH tohoto závodu v kinu velkou estrádu členů pražského rozhlasu Všichni na start. Tanec Tance bylo v Počátkách v r dost: 9. ledna TJ Spartak pořádala ples sportovců Ve Spartaku 16. ledna byl ve Spartaku ples řidičů ČSAD 30. ledna ve Spartaku ples požárníků 13. února ve Spartaku ples Sdružení rodičů a přátel školy při zdejší střední škole 24. února odpoledne ve Spartaku dětský maškarní ples Z pohádky do pohádky, pořadatel stř. škola 27. února maškarní merenda oddílu kopána TJ Spartak ve Spartaku 1. března ve Spartaku Masopustní zábava MV KSČ 12. března u Modré hvězdy taneční zábava ZO ČSM Agrostroj 2. dubna v Rudém koutku PZ taneční zábava ZO ČSM Pletař. závodů KHB 30. dubna ve Spartaku Májová veselice MV KSČ 16. července ve Spartaku tanec k 10. jubileu Tofy 13. srpna na Valše taneční zábava ČSM Počátky 24. září ve Spartaku branecká zábava ČSM Počátky + branci 8. října ve Spartaku tradiční Vinobraní TJ Spartak kopaná

19 Od 18. prosince 60 do konce března 61 u Modré hvězdy nedělní odpolední čaje ČSM Počátky 10. prosince u Modré hvězdy taneční zábava ČSM Počátky 31. prosince ve Spartaku Silvestrovská taneční zábava MV KSČ.

Rok 1951. 9. února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách.

Rok 1951. 9. února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách. Rok 1951 9. února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách. 12. února konala se v sokolovně Mírová manifestace na níž promluvil

Více

Rok 1964. Strana 1 (celkem 30)

Rok 1964. Strana 1 (celkem 30) Rok 1964 Měst. konference KSČ V sobotu 29. února 1964 konal se ve Spartaku městská konference KSČ, na níž byly zastoupeny všechny místní organizace. Po zahájení, projevech a diskuzi byly členy místního

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Rok 1963. Strana 1 (celkem 20)

Rok 1963. Strana 1 (celkem 20) Rok 1963 Nakažlivé nemoci 1962 dodatek 1963-1 V roce 1962 kromě infekční žloutenky o níž je již zápis v r. 62 vyskytlo se 47 případů spalniček, 23 případů planých neštovic, 2 zarděnky, 5 spál bez epidemiologické

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem Shoda přísudku s podmětem procvičování učiva autor: Tomáš Barták Shoda Př s Po POZOR: jen v minulém čase podmět rodu M živ. M neživ. Ž S koncovka přísudku -i Chlapci běželi. Psi štěkali. -y Lesy šuměly.

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 9 HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 1669 1875 1830 1857 8. 10. 1919 1937 připomínka první školy v Doksech v domě čp. 40 vedle tehdejší fary naproti kostelu. Při požáru v r. 1750 shořela i budova čp. 40, nová

Více

Index ke kronice města Frýdlantu nad Ostravicí - III. díl -

Index ke kronice města Frýdlantu nad Ostravicí - III. díl - Rok 1956 - Nástup do II. pětiletého hospodářského plánu rozvoje - Přemístění obřadní síně - Z frýdlantské osvěty - Úspěchy díla zdejšího rodáka akademického malíře Ferdiše Duši - Příprava k útoku na Ostravském

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11. 03. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Zápis číslo: 1/2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Bednárec, budova OÚ, dne 13. 2. 2015, 19:10 až 21:30 hodin. Zasedání se zúčastnili členové ZO: P. Hryzák, V. Novák, R. Urban, A. Janůtková, M.

Více

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice 5. dubna 2013 Základní údaje: Obec Věžnice 582 52 Věžnice 9 IČO: 00268461 Tel. 569 451 268 www.obecveznice.cz Veřejné fórum k celkovému rozvoji

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Z Á P I S. z 6. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 21.9.2011

Z Á P I S. z 6. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 21.9.2011 Z Á P I S z 6. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 21.9.2011 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva o přípravě na vybudování kanalizace a ČOV 3) Zpráva z mezidobí zasedání 4) Rozpočtové

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Obec Chloumek Obec Kladrubce Obec Podhůří Obec Polánka Obec Přebudov

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Sen generací bojovníků za lepší život se stal skutkem. Dovršením socializace našeho

Sen generací bojovníků za lepší život se stal skutkem. Dovršením socializace našeho 1960 K R O N I K A M Ě S TA D VO R A K R Á L O V É N A D L A B E M 1 9 6 0-1 9 8 2 Socialismus v naší vlasti zvítězil. Sen generací bojovníků za lepší život se stal skutkem. Dovršením socializace našeho

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Pozn.: v zápise jsou přitomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu Přítomni: prezenční

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod.

Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod. Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod. 1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2) Projednání

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ.

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ. Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 9 od 18.40 hod přítomen p. Pazderka Řídící zasedání: Ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Mrkvička,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Miroslav Čonka,

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Kronika obce. V.díl. Krásné Údolí. Kronika obce Krásné Údolí V.díl - úvod

Kronika obce. V.díl. Krásné Údolí. Kronika obce Krásné Údolí V.díl - úvod Kronika obce V.díl Krásné Údolí Zápis vyhotovil : Martin Frank ( duben - květen 2009 ) Strana 1 / celkem stran 5 Motto : Dobře vedená kronika má být věrným, nezkreslujícím zrcadlem života obce ve všech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 321-02/2014 o ceně pozemků v k.ú. Lhenice pozemek 654/3 vodní plocha koryto umělé o výměře 1154 m2, podíl 1/6, k.ú. Vodice u Lhenic pozemek 710/51 ostatní plocha jiná plocha o výměře

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

v zasedací místnosti OÚ čp.46.

v zasedací místnosti OÚ čp.46. Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 7.10. 2010 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.5/10 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, ing. Dragoun Jiří, Poslušný

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 25. 2. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Pražské jaro 1968 v Československu

Pražské jaro 1968 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více