ničeho přesného nevěděl. Ohledně zachování kamenického okresu mluvilo se mezi lidem o různých vykonaných intervencích v ústředí KSČ, na

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ničeho přesného nevěděl. Ohledně zachování kamenického okresu mluvilo se mezi lidem o různých vykonaných intervencích v ústředí KSČ, na"

Transkript

1 Rok 1960 Zemědělství Stav hospodářského zvířectva v Počátkách k 1. lednu 1960 jeví se takto: - prvé číslo celá obec, druhé JZD: slepice a kohouti 2158/400, husy a houseři 4/0, krůty a krocani 2/0, prasata 95/129, z toho prasnice 4/12, z toho krav 88/64, koní 7/17, kozy a kozli 80/0, z toho plemenných kozlů 3/0, ovce a berani 14/0. Zajímavé je, že v městě se nepěstují husy. Jistě nepříznivý vliv na dodávku peří. JZD má 17 koní a k disposici 2 traktory. Plochy kultur: Celkový výměr hospodář. katastru je 1416,2125ha. Z toho zemědělské půdy je 1055,25ha, lesní půdy 225,27ha, rybníků 36,33ha, ostatních vodních ploch 1,25ha, zastavěné plochy 23,25ha, ostatní plochy 71,76ha. Ze zemědělské půdy připadá na ornou půdu 671,67ha, na zahradu 25,07ha, na ovocné sady 1,71ha, na louky 338,12ha, na pastviny 18,67ha. Samostatně hospodařící zemědělci: do 15ha 2 se 40,99ha, z toho 17,91ha orné, 28,77ha zemědělské od 5 do 10ha 2 v 15,93ha, z toho 10,51ha orné, 14,29ha zemědělské od 2 do 5ha 7, o 28,84ha, z toho 13,98ha orné, 22,84zemědělské od 0,5 do 2ha 25 s 36,23ha, z toho 14,45ha orné, 31,90ha zemědělské do 0,5ha 60 zemědělců s 27,36ha, z toho 5,94ha orné, 13,96 zemědělské. Okres V listopadu 59 proskočily zprávy, že bude parcelování okresu kamenického n. l.. Podle jedněch, že bude připojen k J. Hradci, podle druhých k Pelhřimovu a podle třetích, že bude rozdělen, říkali rozparcelován mezi okresy jindřichohradecký, táborský a pelhřimovský. Pak objevily se zprávy, že opět budou zemské hranice Čech a Moravy a moravské obce že budou připojeny k okresům moravským. Inu, starostí bylo až dost a fantazie lidí neznala hranic. Přirozeně, zaměstnanci ONV měli s tím starosti, protože co bude dále, nikdo

2 ničeho přesného nevěděl. Ohledně zachování kamenického okresu mluvilo se mezi lidem o různých vykonaných intervencích v ústředí KSČ, na ministerstvech, u presidenta republiky. Zprávy si vzájemně odporovaly tak, že kdo ztratil rozum, stal se obětí často úplných nesmyslů. Někteří lidé rádi slyšeli o zrušení kamenického okresu, jiní zase ne, podle toho, jaké kdo stanovisko k němu měl a hlavně ke Kamenici n. L. samotné. Řečí a úvah bylo tedy všude plno, každý něco jiného, každý den nové zprávy. Až konečně 17. ledna v Rudém právu četli jsme usnesení ÚV KSČ o přestavbě územní organizace státu a dalším prohloubení socialistické demokracie a činnosti o výstavbě národních výborů. Připojená mapka pak jasně a další zpráva uváděla, že okres Kamenice n. L. se ruší a jeho území se včleňuje do okresu Pelhřimov. Kamenický okres před svým zrodem 1904 patřil svým územím k okresu pelhřimovskému, za okupace opět v Kamenici n. L. byla jen jeho pobočka, po okupaci stal se zase samostatným a nyní je tam, kde byl dříve, před zrodem. Počátky ustavením okresu kamenického v r nesouhlasily a tehdy ani se zástupci města oslavy nezúčastnili a město ani blahopřejný telegram do Kamenice n. L. nezaslalo. Kamenice n. L. tehdy bez jakéhokoli průmyslu stala okresním městem, kdežto města průmyslová byla opomíjena. Dále pak Počátkům lépe vyhovovalo připojení u pelhřimovského okresu. Jistě se nikdo nerozčílí, uvedu-li pravdu, že lidé v Počátkách vrčeli na Kamenici n. L. pořád. Počátečtí zrušení okresu přijali s nadějí ve prospěch města, zvláště, když se u nás rozšiřuje Agrostroj, pobočný závod pelhřimovského Agrostroje. Po uveřejnění zprávy o zrušení kamenického okresu, na okrese vznikly brzy na to odstředivé snahy a stalo se, že Novovčelnicko a Deštensko bylo přičleněno k Jindř. Hradci, část Deštenska k Soběslavi a cíp okresu k Táboru. Přesto, že Kamenice n. L. byla přičleněna k Pelhřimovu, v Žirovnici chtěli k Jindř. Hradci vlak. spojení. Žirovnice bouřlivě sněmovala a po delším jednání a vysvětlení z vyšších míst nastal klid. Okres žil do skončení voleb a po nich byl od zrušen a příslušné obce převzaly si nové okresy. Ale ani nyní není lidským úvahám konec. Mluví se, že i pelhřimovský okres bude zrušen, že bude rozdělen, že bude přičleněn k okresu jihlavskému, atd. Vše ukáže čas.

3 Finanční plán Finanční plán pro 3. pětiletku MNV jeví v následujících rocích tuto potřebu: 1961/ Kčs, 1962/ Kčs, 1963/ Kčs, 1964/ Kčs, 1965/ Kčs. Únor Oslava 12. výročí Vítězného února konala se v neděli v sále kina spojená se soutěží LUT mládeže ze školy a se slibem nejmladších pionýrů Jiskřiček. 24. února konalo se ve Spartaku k oslavě Vítězného února slavnostní zasedání MNV s programem zaměřeným k tomuto význačnému výročí. Sál přeplněn. OB Dne 3. března 1960 převzal s. Jaroslav Šot, ředitel Dětského domova od s. Jana Longina, učitele na DSŠ správcovství Osvětové besedy v Počátkách. Hovory s obč. Místní národní výbor uspořádal dne 16. března 1960 v sále hotelu Hvězda besedu Hovory s občanstvem, na níž zástupci MNV, referenti ONV a zástupci RaJ, Pramenu, Kom. služeb a j. podali dotazy a kritiku z řad občanstva vysvětlení a odpovědi. Beseda měla místy velmi rušný průběh, hlavně týkající se RaJ. Sál byl přeplněn a řada přítomných musela býti až na chodbě. Ozimy V důsledku proměnlivého zimního počasí a zvláště počasí předjarního, mnoho ozimů vyhynulo, takže na 90% musely býti zaorány. Úprava města Přípravy k oslavě 15. výročí našeho osvobození byly také projednávány v prvé časti besedy s občany dne 16. března 1960 u Modré hvězdy, v níž byly projednány přípravy oslav 15. výročí osvobození, úpravy města a problémy s výzdobou. V příštích dnech již dvojice Výboru žen propagovaly soutěž o nejlepší okno a zahrádku, dále propagovaly jarní úklid, čištění ulic, chodníků před domy apod. Vydatně jim v tom pomáhaly relace MNV v městském rozhlase. Výsledky společné propagace jak MNV tak i VŽ jsou pěkné. Byla provedena úprava cesty od jihlávecké silnice k farmě ČSSS. Květinová výzdoba ve Stalinově třídě kolem stromků a chodníků.

4 Upraveno Fučíkovo náměstí hrboly a snůška šotoliny zmizely, povrch až na spodní štěk překonán, navezena nová zem, za pomoci sousedů a SZS zbylé obrubníky ze stadiony použity na obrubu nově upravené plochy, sem zaveden pro postřik vodovod, vytyčeny pěšiny, lavička, země oseta travou, vysázeny keře, většina domů natřena, takže náměstí dostalo zcela nový šat, a všechno občanstvo s radostí kvituje velmi záslužnou práci všech, kteří se o to zasloužili. Rovněž bylo upraveno náměstí, kde byla po dlouhou dobu skládka dlažebních kostek. Sousedskou svépomocí a pomocí přátelskou zde v krátké době vznikl krásný záhon s květinami, který každého mile upoutal, svědčící o lásce ke kráse a městu. Palackého náměstí nezůstalo pozadu. Dosud byly na náměstí javory na straně před MNV. Nyní přikročeno k osázení javorů klem celého náměstí, obruby z dlažebních kostek udělalo žactvo zdejší střední školy. Tím náměstí dostalo krásný vzhled a stalo se útulnějším než dosud, kdy chladné zdi lemovaly ¾ náměstí. Rovněž DUP si upravil před provozovnou své zákoutí a osázel je květinami. U hřbitova při silnici do Heřmanče přezděna od začátku hřbitovní zeď taras v délce cca 30m, dále vyčištěn park před hřbitovem, osázen rododendrony a před pomníkem vysázeny rudé růže. Rovněž byla upravena hlavní cesta na hřbitov a na hřbitově prořezány stromy sněhem poškozené. Heřmanečská silnice od hřbitova ke stadiony dostala nový kabát. Důležité je, že bylo až ke stadionu zavedeno veřejné světlo a poprvé zde v Počátkách použito sloupů. Dále rozšířena silnice tím, že vozovka po stranách byla značně rozšířena navezenou zemí ze stavby haly Agrostroje. Zde hlavně pracovali zaměstnanci Dětského domova a žactvo. Všechny ulice byly brigádnicky ochotně vyčištěny, takže v krátké době celé město bylo čisté. Kromě toho bylo vykonáno mnoho dalších drobnějších úprav v městě, úprav ploch a domů. Bylo radost se podívat na čisté a úpravné město, zvláště, když všechna náměstí září svěží zelení a hýřivými barvami květů. Rovněž všechna okna, zářící novými nátěry a ploty rovněž, všude mile ke každému promlouvaly a každému zvěstovaly nový život člověka. Tato jarní akce stala se opravdu záležitostí občanů a vzali si ji všichni za svou. Nestranně a všeobecně i letními hosty u nás v Počátkách bylo uznáno, že Počátky jsou vzorem ostatním větším městům ve snaze o úpravu a zvelebení města.

5 Je to ke cti města a MNV. Hřbitov Po jaře 1960 byl proveden překlad rozbořené tarasové zdi hřbitova při heřmanečské silnici od parčíku cca 30m. Práci prováděly komunální služby ve vlastní režii, protože hřbitov mají ve vlastní správě. 1. máj Přípravy k oslavě 1. máje byly v počátku dubna v plném proudu a osobně agitátoři zvali na účast při této oslavě. V rámci těchto oslav uspořádal 30. dubna MV-KSČ ve Spartaku Májovou veselici s tancem. Druhého dne 1. května již v 6 ráno hrála po městě hudba, která vhodně zvyšovala náladu slavnostně vyzdobeného města. Všude se projevoval čilý ruch. V 8:30 na konci Stalinovy třídy bylo řazení průvodu, který v 9 hod. vykročil do města. Všude se projevoval čilý ruch. Hudba, jásot, radostné tváře. V čele státní vlajky, vlajkonoši, zástupci KNV, ONV a MNV, pak pionýři, školy, závody, dechovky, občanstvo, aleg. vozy. Průvod se ubíral ze Stalinovy třídy do tř. 25. února až ke hřbitovu, odkud se vrátil na Palackého náměstí před MNV. Z tribuny vlajkami vyzdobené, měl po hymnách a po uvítání předsedou MNV a MV-KSČ slavnostní projev zást. KV-KSČ z Č. Budějovic s. Turek. Po něm následovaly závěrečné projevy a Píseň práce. Po slavnosti byl na náměstí koncert dechových kapel. 15. výročí osvoboz. Dne 8. května 60 konala se oslava 15. výročí našeho osvobození slavnou Rudou armádou. Oslava konala se v sále kina, jíž předcházel večer slavnostní průvod městem. Slavnost byla tím významnější a slavnostnější, že jí byl přítomen bývalý velitel partyzánských oddílů na Kamenicku a velitel brigády Gil s. Ivan Ivanovič Ivanov, který byl v městě předtím velmi srdečně přivítán a všude také tak pozdravován. (viz. jeho vlastnoruční zápis na listě 350) Jako vzácný host náš, zúčastnil se u nás dnešních oslav. V sále kina, zcela přeplněného, po zahrání hymen následovala kulturní vložka pionýrů a ČSM. Po ní se spontánní potleskem všech přítomných upřímně přivítal s. Jan Jirků ve svém projevu s. Ivana Ivanoviče Ivanova. Poté ujal se slova slavnostní řečník. S. Josef Jíra, zasl. učitel a nositel Řádu práce a po jeho projevu měl vlastní projev s. Ivan Ivanovič Ivanov se vzpomínkami na prožité dny bojů za naše osvobození, jichž se na Kamenicku a jinde zúčastnil.

6 Po jejich projevech znovu zabouřil hromadný potlesk jako projev upřímného a věrného přátelství našeho lidu k lidu sovětskému a k našim drahým osvoboditelům. Po dlouhotrvajícím potlesku zazněla Internacionála, současně přítomným nadšeně zpívána, čímž slavnost byla zakončena. Volmanec Od 1. května do 19. června byla v odborném učilišti železničním na Volmanci výstava technických prací žáků, která se těšila velkému zájmu občanstva. Vystaveny byly práce a modely z oboru železniční dopravy, zvláště krajina s vlaky, semafory atd. automaticky řízenými. Sloučení NV Počátky, Vesce a Heřmaneč budou míti po volbách společný NV se sídlem v Počátkách a to na podkladě souhlasných usnesení uvedených místních národních výborů a také v souvislosti s organizací zemědělské výroby v JZD a ČSSS. Podle toho budou provedeny volby do MNV v Počátkách a po nich budou v přičleněných obcích pak ustaveny pro vzájemnou spolupráci osadní výbory, a to v Heřmanči pětičlenný a ve Vesci sedmičlenný. Volby Přípravy na volby do NV 12. června již začaly v dubnu, kdy 27. v agitačním středisku v hotelu Modrá hvězda konal MNV veřejnou schůzi s uvedením své činnosti za minulé období, při čemž bylo přítomné občanstvo seznámeno s novými kandidáty do národních výborů. Poté 1. června 1960 konala se v sále kina veřejná schůze, na níž bylo občanstvo dále seznámeno se stanovenými volebními odbody a s navrženými kandidáty do MNV, ONV, KNV a NS. Poté byly projednány připomínky k návrhu nové ústavy a k programovému plánu NV. Brzy nato nastaly pak v jednotlivých volebních obvodech schůzky kandidátů s voliči, kde byly prodiskutovány konstruktivní požadavky a návrhy občanstva. 10. června 60 konala se odpoledne na Palackého náměstí společná manifestace za zdar mírových voleb. A 12. června volby. Protože Počátky, Vesce a Heřmaneč budou míti po volbách společný národní výbor, konaly se také volby společně. V Počátkách byla 2 volební střediska a to obě ve střední škole, dále volilo se v Heřmanči, Vesci a ve sv. Kateřině. Slavnostně vyzdobené město, slavnostní nálada občanstva a slavnostní provádění voleb dalo všem kandidátům bez rozdílu 100% odevzdaných hlasů.

7 DO MNV ZVOLENI: 1. Bradová Milada, dělnice v družstvu DUP, z Poč. 2. Černý Alois, strojvůdce ČSD z Vesce 3. Gross Oldřich, údržbář v nemocnici, z Počátek 4. Haruda Prokop, děl. v záv. Tofa, z Počátek 5. Jirků Jan, ředitel DSŠ, z Počátek 6. Jonáková Marie, děl. v záv. Partex, z Počátek 7. Kadlec Václav, plánovač v Agrostroji, z Počátek 8. Kalužová Marie MUDr., přimař v nemocnici, z Počátek 9. Kejval Antonín, děl. v záv. Tofa, z Vesce 10. Kosková Milada, vychovatelka v DD, z Počátek 11. Kouba Jan, účetní v Agrostroji, z Počátek 12. Lehejček Jan, tajemník MNV, z Počátek 13. Malínková Marie, poštovní zaměst., z Počátek 14. Malý Bohumil, zub. tech. OÚNZ, z Počátek 15. Martínek Josef, člen JZD, z Počátek 16. Pavlíček Josef, člen JZD, z Heřmanče 17. Přech Josef, důchodce, z Počátek 18. Peterka Boh. MUDr., obv. lékař, z Počátek 19. Petrů František, člen JZD, z Vesce 20. Petrů Růžena, děl. v Agrostroji, z Počátek 21. Sedlák Adolf, účetní v Agrostroji, z Počátek 22. Smejkal Karel, úředník, z Počátek 23. Suchý Karel, zahradník Kom. služ., z Počátek 24. Tománek Jan, truhl. v záv. Tofa, z Počátek 25. Uxa Karel, traktorista STS, z Počátek 26. Václavíčková Karla, důchodkyně, z Počátek 27. Vaníček Jaroslav, vedoucí framy ČSSS, z Počátek 28. Váňová Marta, zdravot. s. SDO, ze sv. Kateřiny 29. Vichr František, technik ČSAD, z Počátek 30. Vobrová Růžena, členka JZD, z Počátek 31. Vokounová Blažena, děl. v Ret. závodech, z Počátek

8 DO ONV ZVOLENI: 1) Dvorský Karel, ved. Výkup. záv., z Počátek 2) Chadim Karel, ředitel střed. školy, z Počátek 3) Martínková Růžena, dělnice v druž. Arma, z Počátek DO KNV ZVOLENA: 1) Jirků Ludmila, dělnice druž. DUP, z Počátek DO NV ZVOLENA: 1) Kolářová Růžena, děl. Perleť. prům., ze Žirovnice Po skončených volbách, jichž výsledek byl ihned všude hlášen, zvolení kandidáti do NV byli ihned vyrozumění a potvrzení. Prvé zasedání MNV se konalo 24. června 60 ve Spartaku, na němž s. Jan Kouba, náměstek předsedy MNV zasedání zahájil po přečtení dopisů ÚV KSČ a vlády, byla ustavena mandátová komise, schválení a složení slibu nově zvolených a jmenovaných činovníků MNV. Předsedou MNV byl opět zvolen osvědčený s. Bohumil Malý, jehož zvolení přeplněný sál bouřlivě potleskem schvaloval. Náměst. předsedy MNV byl opět zvolen osvědčený s. Jan Kouba, rovněž spontánně potleskem mile přijatý. Tajemníkem MNV zvolen osvědčený pracovník s. Karel Smejkal, kterému se dostalo rovněž spontánním potleskem milého souhlasu a přijetí. Dále za potlesku přijetí přítomného občanstva, byli do rady MNV zvoleni: Jan Jirků Václav Kadlec MUDr. M. Kalužová

9 Antonín Kejval Josef Pavlíček Jarosl. Vaníček Adolf Sedlák Václav Vichr Poté následovalo schválení a složení stálých komisí při MNV: komise plánovací a pro výstavbu: předs. s. Jan Kouba + 7 členů komise pro zvelebení města: předs. Václav Hubálek + 11 členů komise pro zeměděl. výrobu a výkup: předs. Jarosl. Vaníček + 14 členů komise finanční: předs. Adolf Sedlák + 10 členů komise pro školství a kulturu: předs. Milada Kosková + 18 členů komise zdravotní: předs. MUDr. M. Kalužová + 16 členů komise sociál. důch. a zabezpečení: předs. MUDr. B. Peterka + 4 členové komise pro obchod a dopravu: předs. Václav Vichr + 14 členů komise pro průmysl a místní hospodář: předs. Prokop Haruda + 12 členů komise bytová: předs. Jan Jirků + 12 členů komise trestní: předs. Jan Jirků + 6 členů komise pro ochranu veřej. pořádku: předs. Ant. Kejval + 10 členů. Po schválení všech navržených byl zveřejněn program práce MNV do budoucnosti a po diskusi a připomínkách z řad občanstva byl vypracován návrh na usnesení, který byl jednomyslně schválen.

10 Poté zazpívána Píseň práce, čímž byla schůze zakončena. Kom. sl. Od 1. července 1960 přešly Komunální služby na podnikovou formu s tím, že do tohoto podniku byly zapojeny jak rozpočtové, tak i nerozpočtové provozovny MNV se 41 zaměstnanci. Dosavadní vedoucí Pletařských závodu Karla Havlíčka Borovského s. Josef Dejmek z Horní Vilímče odchází v červenci 1960 ze zdravotních důvodů do funkce správce okresní nemocnice v Počátkách. Na jeho místo po dohodě s podnikovým ředitelstvím v Havlíčkově Brodě a se zástupci závodu ve Strmilově, pod který náš závod spadá, byl jmenován Miroslav Barták, dosavadní vedoucí výroby. Po dohodě s Krajským filmovým podnikem v Českých Budějovicích, byl ve dnech srpna 60 pořádán v Počátkách filmový festival pracujících. Hrány tyto filmy s uvedením pořadí v hodnocení návštěvníky filmů: 1. Vyšší princip čsl Balada o vojákovi SSSR- 3. Růže pro státního návladního NSR- 4. Mlčící hvězda, 5. Zmýlená neplatí ital- jednohlasně nepříznivě kritizován pro naivnost veselohry. Zátopy Dne 22. května 1960 po prudkém a hustém dešti, kdy byla země ještě syta vodou, nastala na Moravě kalamita, která zatopila přívaly vody z polí kanály, vnikla do bytů a rozrušila vozovku. Škody byly značně a proto 4. a 5. června spontánně se občanstvo zúčastnilo brigády na opravu cesty, vozovky a kanalizace na Moravě. Největší škoda byla naproti lávce. Další horší nenadálý příval nastal 19. srpna 1960, když odpoledne a večer spustil se silný a hustý déšť, který trval přes celou noc a příští den dopoledne. Protože země byla nasáklá vodou ze stále deštivého počasí, všechna voda valila se do vodních toků a po stráních přes pole a cesty do dolin. Všude bylo plno vody, přízemní dílny Agrostroje a vedle dílny u Novotných byly zatopeny, byty na Moravě též, Štítného náměstí a byt v Březinově muzeu pod vodou., všude v nižších polohách sklepy zatopeny. Ornice s polí splavena dolů a cesty vymlety. Kanály plně a částečně zanesené již z předchozího přívalu 22.V. nestačily všechnu vodu pojmouti a proto v ulicích potoky vody. Městský rybník byl přeplněn a násilím musel býti narychlo vytržena stavidla. O život nepřišel nikdo, ale požárníci měli plno práce s odčerpáváním vody se zatopených míst a s jinými zabezpečovacími pracemi.

11 Přívaly vody nesnesly hráze nově založených rybníků vlevo od silnice do Heřmanče, jichž hráze se protrhly a přival vody od Polesí z druhé strany dokončil zkázu. Díky obětavé práci místních požárníků a vydatné pomoci občanstva, byly následky kalamity z větší části odstraněny a postupně uvedeno vše v normální stav. Takovýto případ, jak říkají pamětníci, se stal posledně v roce Pohostinství V Počátkách jsou dva hostinské podniky: hostinec U Karásků v ulici 25. února s velkým provozem a pak hotel Modrá hvězda s pokoji a restaurací. Protože tyto podniky jsou v obci nerovnoměrně územně položeny a jeví se potřeba nejméně ještě jedné hostinské místnosti, přichází v plánování pro Počátky otevření další restaurace v bývalém Pokorných hostinci Na hrázi, kde se dosud prodává lahvové pivo a v témže domě je podnik Pramenu nutný výsek. Dále v plánu stavba nového hotelu na místě zrušeného hostince U Kašků na Štítného náměstí. Toto jsou pouze plány jako výsledek schůze komise pro obchod při ONV za přítomnosti zodpovědných pracovníků RaJ v Pacově ředitelství Restaurací a jídelen. Zaznamenáno pro budoucnost a výsledek. Žně Přede žněmi 25. a 26. července 60 byly všechny objekty JZD Počátky, Vesce a Heřmanče, jakož i farmy ČSSS prohlednuty po stránce protipožárního zajištění a všude se zaměstnanci prohovořena otázka jak výmlatových středisek, tak i protipožární bezpečnosti. Na ochranu úrody a lesů byly zorganizovány žňové hlídky a konány od 22. do 04. hod. se střídající hodinou 01 a to vždy po 2 mužích jako loni. Na strážnici je kromě toho pohotovost požárníků. Aby byla hlídána trať a okolí, byla po dobu žní v katastru obce Vesce a Horní Vilímeč protipožární hlídka z řad pionýrů. Na úseku propagace vytvořena pod vedením tajemníka MNV s. Karla Smejkala pro žně žňová agitační komise s agitačním střediskem, která prováděla akce, směřující k úspěšnému splnění žní a úkolu žní. Počasí žním nepřálo. Deštivo, deštivo a zase deštivo. Téměř denní deště zabraňují svážení a co se z polí sveze, jakoby se kradlo. Vše ve spěchu, ze strachu před dalším deštěm. Na pomoc žním byly organizovány brigády a národní směny. Ku konci svozu a na výmlat počasí se velmi nepatrně přechodně zlepšilo a jako na výsměch všemu, se po žních uklidnilo. Všechno občanstvo, maje na mysli význam

12 žní, všude se zapojilo a vzdor krajně nepříznivému počasí byly žně se zdarem zvládnuty a dodávky včas splněny. Dodávky byly splněny 11. září 60 ve všech JZD (Počátky, Vesce, Heřmaneč). Počátecké středisko bylo nejlepší v okrese i když začínalo se sekáním o 10 dní později než jinde. Ze závodů nejvíce pomohly Tofa a Arma. Brambory začaly se dobývati 27. září. Bylo jich poměrně málo. Deštivé léto a podzim znemožnily řádný vývin hlíz. MĚNV Počátky důsledku reorganizace národních výborů připojením obcí Vesce a Heřmaneč k Počátkům, byly od 1. července 60 postaveny na úroveň Městských národních výborů. V důsledku toho byla také přibrána 1 nová síla kancelářská a upraveny zaměstnanecké platy. Ptáci Špačci se objevili u nás dne 22. února 1960 poprvé. Vytrvalci zůstali, jiní přelétali a později přilétli i ostatní. Začali odlétat 7. září a zbytek odlétl později. Rackové se objevili na rozpouštějícím se ledu na Továrním rybníku (fabričáku) dne 24. března 60. Přechodně odlétli a později zde hnízdili. Vlaštovky přiletěly již 2. dubna. Byly to první vlaštovky. Pro nepříznivé stále deštivé počasí, špatně hnízdily. Začaly odlétat 4. září. Brzy po raccích a vlaštovkách přiletěli na své staré hnízdo dva čápi a zůstali zde hnízdit. Loni přiletěl za týden druhý. Letos oba najednou. Poprvé. Měli tři mladé, vyvedli je a 30. srpna odlétli. Ovoce Po loňské neúrodě ovoce, kdy květy byly chladny zničeny a neopylily se a stromy si odpočinuly, nastala letos zase neobvykle velká úroda. Bylo tolik ovoce, že lidé je jeden druhému zdarma nabízeli a mnozí nevěděli co s ním. Moštu a vína bylo všude až dost. Zato loni každý se na jablíčko třásl a u zelinářství ve frontě na ně stál, div mu nohy nezmrzly. MČSSP Měsíc československo-sovětského přátelství byl zahájen 7. listopadu 1960 slavnostním průvodem k oslavě 43. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Mohutný průvod vyšel před 19 hod. ze seřadiště u hřbitova a ubíral se s vlajkami a s hudbou a s lampióny, nad nímž do večerní tmy zářily barevné rakety, doprovázené salvami dělobuchů a automatů, ulicí 25. února přes

13 Palackého náměstí, Fučíkovo a Štítného náměstí. Březinovou ulicí do sálu kina, kde byla slavnost. Za přeplněného sálu oslavy MČSP zahájily hymny ČSSR a SSSR> Po nich úvodní slovo měl poslanec ONV s. Karel Dvorský a po něm slavnostní projev tajemník OV-KSČ s. Černý, který v něm zdůraznil boj SSSR za mír v OSN, spolupráci socialistických zemi za mír a osvobození národů od kolonialismu. Po jeho projevu následoval kulturní program pionýrů zdejší devítileté střední školy a schválení zdravice. Slavnost byla zakončena Internacionálou. 600 os. Průběhem Měsíce Československo-sovětského přátelství byly v kino promítány pod patronáty závodních klubů ROH vhodné filmy, které byly plně navštěvovány. Dále uspořádano: 11. listopadu Zdravotnická beseda u Hvězdy Co vás zajímá ze zdravotnictví?, kterou pořádal ČSČK. 16. listopadu koncert v kinu Mistři tónů housle, kytary, zpěv pořadatel O.B. 27. listopadu v kinu hudební večer Valdaufova orchestru pořadatel O.B. + Tofa. 2. prosince v kinu Divadel. představení žáků jedenáctileté stř. školy z Kamenice n. L. od Rosova Šťastnou cestu pořadatel O.B. 7. prosince u Hvězdy přednáška s diafilmem Sovětské umění v boji za komunismus pořadatel SČSP. 10. prosince v Rudém koutku Pletařských závodů výstav sovětské knihy poř. SČSP 10. prosince u Modré hvězdy taneční zábava pořádaly ČSM a O.B. Měsíc ČSSP byl zakončen slavnostní schůzí MěNV dne 12. prosince v přeplněné zasedací síni MěNV. Po zahrání hymen předseda MěNV s. B. Malý schůzi zahájil, načež následovala kulturní vložka pionýrů zdejší stř. školy a po ní slavnostní projev poslance ONV s. K. Dvorského, který v něm vyzdvihl význam MČSSP pro výstavbu socialismu u nás, úzké přátelství se SSSR, jakož i mezinárodní situaci a boj za mír. Po zhodnocení MČSSP a usnesení byla schůze Internacionálou zakončena. MDŽ Výbor žen pořádal v únoru a v březnu 60 v záv. jídelně Agrostroje kurs vaření. Vyučovala M. Kadlecová, kuchařka v nemocnici v Počátkách. Účast 52 žen. Dne konala se v sále kina oslava 50. výročí

14 Mezinárodního dne žen, na níž slavnostním řečníkem byl s. Jos. Jíra, řed. školy při státní dětské ozdravovně v Počátkách ve sv. Kateřině. Při této slavnosti byly vyznamenány odznaky Mateřství III. stupně: Marie Marková, z Počátek čp. 127 Marie Rosová, z Počátek čp. 86 Františka Šohajová, z Počátek čp. 256 Účast byla abnormální. V důsledku spojení Vesce a Heřmanče s Počátkami, byla dne 3. srpna provedena ve Výboru žen volba nového výboru s 22 členkami a 12 aktivistkami. Do nového výboru byly též zvoleny zástupkyně z Vesce. V Heřmanči VŽ nebyl. Na chůzi 12. září 60 byla předsedkyní VŽ opět zvolen s. Helena Kučerová. Telefon Dne 20. září 1960 bylo v městě započato s kladením zemních telefonních kabelů a vyváděny v ulicích na domy rozvodní vývody. Ulice rozkopané, všude plno země. Práce trvala do zimy. Kabely nejsou zatím na linku připojeny, má se tak státi v příštím roce. Šatny Od poloviny dubna bylo dále pracováno na šatnách u kina. V zimě předtím byl dán krov a krytina, v dubnu vyzděno v krovu a prováděny pak další práce. Začátkem srpna započato s omítkou a brzy na to dána přípojka a zaveden elektr. proud. Postupně byla budova zvenčí a uvnitř dokončena, takže koncem roku byla způsobilá k nastěhování topiče, uklízečky a prodavačky vstupenek. Tuto práci vykonává M. Stanislavová, manželka zaměstnance ČSAD a tato zde také bydlí. V přízemí budou šatny spolu s chodbou na jeviště v kině v příštím roce dokončeny. Velká většina prací byla provedena brigádnicky za vedení předsedy MěNV s. B. Malého a tajemník a MěNV s. K. Smejkala, kteří se osobně také na manuelní práci značně podíleli. JZD Dne 29. ledna 60 se konala plenární schůze JZD Počátky a zvoleni: předsedou s. Petrů, pracovník ONV, rostlinářem zootechnikem s. I. Hrbek, rovněž pracovník ONV. V Počátkách obdělávalo se 186ha orných, 120ha luk (bez záhumenek), mělo 51 členů a plán na jednotku Kčs 8,-. Ve výstavbě dokončen kravín, 5 bud na prasnice a hluboká podestýlka v kravíně. Sloučením hospodářství

15 JZD Počátky, Vesce a Heřmanče, bylo započato s výstavbou dalšího kravína u Vesce nad Klátovým rybníkem. Pětiletý plán sloučeného hospodářství JZD Počátky, Vesce a Heřmaneč počítá hlavně s melioračními pracemi a výstavbou kravína. V r počítá se u Počátek a Vesce 13 Kčs na jednotku a do r stoupne úměrně na 21 Kčs. JZD Heřmaneč má v plánu rovněž meliorace a adaptace s rozšířeným chovem slepic a výběh pro skot. Silnice Silnice Počátky Polesí byla zařazena do plánu středních oprav v r s tím, že v r bude na ni proveden živičný nátěr. V první polovině ledna byla dokončena povrchová úprava natolik, že na jaře bude možno v práci pokračovati. Protože silnice byla upravována celá až na rozcestí k Bělé, byl upravován a navážen i další povrch, takže konečná úprava bude provedena v r Byty V r byly ve Sládkově ulici postaveny další rodinné domky a 2 bytové jednotky o 12 bytech. Tím bylo značně rodinách v Počátkách pomoženo. Stadion Pozemek, na němž je budován stadion, byl MěNV předán Spartaku do trvalého užívání, kdy bylo dosud pro tělovýchovu proinvestováno celkem Kčs. Na úpravě se stále brigádnicky pracuje. Jsou rozestavně šatny, které se blíží k svému dokončení v r Agrostroj Na počátku února bylo přikročeno k vyměřování haly pro Agrostroj a poté brzy začato s dopravováním a skládkou betonových dílců stavebních. Současně byla prováděna vykopávka základů pro hlavní pilíře. V prvé polovině dubna byla další plocha stavební do budoucnosti nadále rozšiřována buldozerem směrem ke Kališťské silnici a polní cesta tudy vedoucí zrušena. 24. dubna při kopání základů pro pilíře haly, byla v zemi odkryta sklářská pec asi na okenní pecky ze 16. století podle střepů. Je to místo pod levým rohem při silnici při vchodu do haly. Pec nebyla velkých rozměrů, ale podle nalezených zbytků skloviny a kamenů sklovinou potažených se soudí, že to byla pec přechodná. Různé zbytky toho jsou uloženy v muzeu. Poté postavena kostra se střechou a po

16 přestávce 6. září započato s dostavěním haly. Stavební práce provádějí Stavební podniky z Jindřichova Hradce. Tofa Nár. podnik Tofa v Počátkách oslavil 16. a 17. července desetileté jubileum svého trvání. Vyrostl z malého podniku družstva Lísku, který byl založen před dvaceti lety a který se specifikoval na výrobu užitkových předmětů i soustruhovaných z ušlechtilých dřev, šachů, kaset aj. Výrobky vyvážely se i do zahraničí a vyráběli je především přeškolení perleťáři a dělníci. Duší podniku byl Jos. Povolný, autor výzdoby kina. Později podnik se rozšiřoval na umělecké práce truhlářské. Vlastní iniciativou a obětavostí zaměstnanců, začala v r stavba nové haly u Žirovnické silnice, která postupem doby rozšířila se ve velký podnik. Jméno Lísek změnilo se několikráte, a to podle jména pak závodu k němuž byl podnik přičleněn. Zde se zprvu vyráběl doplňkový nábytek, který se stále vyrábí v dílnách v parku a nahoře u Žirovnické silnice se vyrábějí rakve. Zaměstnanci mohou býti na svoji práci hrdi a výsledky jejich práce jsou všude plně uznávány a ceněny. Vlastní oslavy jubilea uspořádali dne 16. července ve Spartaku a 17. července v sále kina velkou estrádu s umělci z pražského rozhlasu. Muzeum Při uzavírání činnosti Muzea a galerie Vysočiny v Jihlavě, byla tímto ústavem vysoce hodnocena práce vlastivědného muzea v Počátkách jako nejčilejšího muzea v bývalém jihlavském kraji. Slouží ke cti obce Počátek a všem pracovníkům v našem muzeu v čele s. Jaroslavem Blochem. Od 10.4: do byla v muzeu výstava Jaro v lidové tradici Od 8.5. do 5.6 výstava Stalo se před patnácti roky Od do výstava grafických listů a knižní ilustrace národního umělce Karla Svolinského. Od do výstava archeolog. materiálu Co země uchovala. Přednášky, besedy V roce 1960 konaly se v Počátkách tyto přednášky a besedy: 5. února v Rudém koutku Pletař. závod. O správné výživě přednášela zdravotní sestra Jedovová.

17 22. června měl primář MUDr. Vojtěch Pola v Rudém koutku Pletař. závodů pro veřejnost přednášku o krevních chorobách. 24. července konala se v Rudém koutku Pletař. závodů beseda se spisovatelem Miroslavem Stehlíkem, který v rámci čtrnáctidenního pobytu na Pelhřimovsku k nám zavítal. Je autorem knihy Země zamyšlená, v níž píše i o Počátkách poř. O.B. 13. října měl v Rudém koutku Pletařských závodů primář MUDr. Miroslav Brzek přednášku o cestování po SSSR. 11. listopadu konala se v sále Modré hvězdy přednáška (beseda) Co vás zajímá ze zdravotnictví? v níž místní lékaři odpovídali na ústní a písemné dotazy občanstva nabito pořádal ČSČK. 7. prosince v sále Modré hvězdy byla přednáška s diafilmem Sovětské umění v boji za komunismus pořádal SČSP. 10. prosince byla zahájena v Rudém koutku Pletař. závodů výstava sovětské knihy. Divadlo Krajská loutková scéna v Českých Budějovicích sehrála v sále kina 16. března na odpoledne představení O lstivé lišce. Horácké divadlo z Jihlavy sehrálo ve Spartaku 13. ledna 60 Otčenáškovo milostné drama Romeo, Julia a tma. Československý svaz mládeže v Počátkách sehrál 19. března večer a 20. března odpoledne v sále kina od rumunských autorů Sroenescu a Sava divadel. hru Šestka z mravů. Divadelní soubor J. K. Tyl při Osvětové besedě v Počátkách sehrál 23. a 24. dubna večer v sále kina za řízení Fr. Heziny E. M. Remarque-ovu hru Poslední dějství. Dramatický kroužek Pionýra při ČSM při střední škole v Počátkách sehrál 7. a 8. května ve Spartaku A. Gajdarovu davadel. hru Timur a jeho parta. Osvětová beseda v Počátkách uspořádala 7. července v sále kina divadel. představení státního zájezdového divadla z Prahy od Oscara Wildeho Jak je důležité míti Filipa. Divadelní soubor jedenáctileté stř. školy z Kamenice n. L. sehrál v sále kina 2. prosince Rosovu divadelní hru Šťastnou cestu.

18 Koncerty, estrády Československý svaz mládeže v Počátkách uspořádal 9. dubna 60 ve Spartaku estrádní pásmo s tancem Už mou milo na MNV vedou. Svaz protifašistických bojovníků, odb. v Počátkách pod patronátem MNV uspořádal v sále kina estrádní večer Ústřední hudby ministerstva vnitra velký úspěch Lístky předem měsíc vyprodány. Základní hudební škola v Kamenici spolu s hudebním kursem při O.B. v Počátkách uspořádal 27. května v sále kina Hudební večer, na němž vystoupilo žactvo této školy a kursu. Devítiletá stř. škola spolu se Sdružením rodičů a přátel školy uspořádala 28. května v předvečer Mezinárodního dne dětí v sále kina pro děti a pro dospělé veselou estrádu 40ti členného souboru ZK-ROH Koh-i-nor z Prahy V rámci oslavy 10letého trvání závodu Tofa v Počátkách, uspořádal 17. července ZK ROH tohoto závodu v kinu velkou estrádu členů pražského rozhlasu Všichni na start. Tanec Tance bylo v Počátkách v r dost: 9. ledna TJ Spartak pořádala ples sportovců Ve Spartaku 16. ledna byl ve Spartaku ples řidičů ČSAD 30. ledna ve Spartaku ples požárníků 13. února ve Spartaku ples Sdružení rodičů a přátel školy při zdejší střední škole 24. února odpoledne ve Spartaku dětský maškarní ples Z pohádky do pohádky, pořadatel stř. škola 27. února maškarní merenda oddílu kopána TJ Spartak ve Spartaku 1. března ve Spartaku Masopustní zábava MV KSČ 12. března u Modré hvězdy taneční zábava ZO ČSM Agrostroj 2. dubna v Rudém koutku PZ taneční zábava ZO ČSM Pletař. závodů KHB 30. dubna ve Spartaku Májová veselice MV KSČ 16. července ve Spartaku tanec k 10. jubileu Tofy 13. srpna na Valše taneční zábava ČSM Počátky 24. září ve Spartaku branecká zábava ČSM Počátky + branci 8. října ve Spartaku tradiční Vinobraní TJ Spartak kopaná

19 Od 18. prosince 60 do konce března 61 u Modré hvězdy nedělní odpolední čaje ČSM Počátky 10. prosince u Modré hvězdy taneční zábava ČSM Počátky 31. prosince ve Spartaku Silvestrovská taneční zábava MV KSČ.

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola)

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola) Rok 1979 Kulturně osvětová činnost 1979. Hlavní pozornost v kulturně osvětové činnosti ve městě byla věnována zájmové umělecké činnosti a co největšímu zapojení občanů do této práce. Na této činnosti se

Více

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs Rok 1991 Charakteristickým rysem vývoje společnosti v letošním roce, který se plně promítal i do místních poměrů, byla polarizace názorů uvnitř politických stran a hnutí a jejich organizační upevňování.

Více

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním,

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, 1966 Činnost MěstNV a společenských organizací První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, aby v dobré práci rady a všech jejich orgánů bylo pokračováno

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

Spolková činnost v Rokytnici

Spolková činnost v Rokytnici Spolková činnost v Rokytnici Tuto práci napsala Andrea Pastorková v rámci Středoškolské odborné činnosti. Obsah 1.0 Úvod 4 2.0 Historie o založení Rokytnice...5 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo

Více

Tato školní kronika byla dána do používání 1. září 1975. Obsahuje...očíslovaných stran. Topolná 1. 9. 1975. Marie Dostálová, ředitelka školy

Tato školní kronika byla dána do používání 1. září 1975. Obsahuje...očíslovaných stran. Topolná 1. 9. 1975. Marie Dostálová, ředitelka školy Tato školní kronika byla dána do používání 1. září 1975. Obsahuje...očíslovaných stran. Topolná 1. 9. 1975 Marie Dostálová, ředitelka školy Školní rok 1975 76 Začátek a konec školního roku Školní rok 1975-76

Více

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014 AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014 Část 08 Zakládání JZD / 1 Velké společenské změny, spojené často s křivdami vůči jednotlivcům a nesmírnými škodami národohospodářskými, na nichž se, ostatně jako všude, ochotně

Více

Kronika města Chodova za rok 1986

Kronika města Chodova za rok 1986 Kronika města Chodova za rok 1986 Uplynulý rok byl poznamenán rostoucí iniciativou všech pokrokových sil světa o udržení míru a snahou o snížení zbrojního potenciálu na světě. Jednání nejvyšších přestavitelů

Více

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Z kroniky školy Školní rok 1928/29 Obecná škola smíšená v Roztylech zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Počátkem školního roku otevřela zemská školní rada prozatím první tři třídy postupné. Žáci 4. a

Více

Kronika obce Hvozdce

Kronika obce Hvozdce Kronika obce Hvozdce Tato pamětní kniha má 396 stran. Založena byla v roce 1925, kdy napsán byl úvod. Hlavní zápisy započaty v říjnu1927, kdy ustavena první letopisecká komise. Jan Zounek Josef Hamrla

Více

Rok 1951. 9. února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách.

Rok 1951. 9. února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách. Rok 1951 9. února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách. 12. února konala se v sokolovně Mírová manifestace na níž promluvil

Více

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 Životopis kronikáře: Bohumil Janečka psal kroniku od roku 1980 po předchůdcích Bohumil Juráň, Inocenc Pospíšil. Narodil jsem se 12. března 1914 v Tlumačově,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura prosinec 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura Foto: Jaroslav Vála strana

Více

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999)

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999) Kronika obce Věchnov (II.díl 1981 až 1999) Úvod Na základě usnesení obecního zastupitelstva z ledna 1998 jsem byl já, Libor Veselý, ustanoven v pořadí již pátým věchnovským kronikářem. Narodil jsem se

Více

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU 1 1999 OBSAH Úvodní slovo Alena Matějová: Nad minulostí i současností Státního okresního archivu ve Frýdku Místku Tomáš Adamec Kateřina Lepíková: Místek

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotín 1999 Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Změna kronikářky 3 Počasí 4 Události v České republice 5 Správa věcí veřejných 6 Matrika 8 Finance 9 Technické služby 10 Věci sociální

Více

Z OBSAHU: Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek ANKETA VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY ZEPTALI JSME SE LETEM NEJEN POČÁTECKÝM SVĚTEM CO VÁS ZAJÍMÁ?

Z OBSAHU: Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek ANKETA VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY ZEPTALI JSME SE LETEM NEJEN POČÁTECKÝM SVĚTEM CO VÁS ZAJÍMÁ? Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek Pivo dělá hezká těla to vám bude tvrdit každý skalní pivař. A že pivo je s českým národem už navždy spjato, dokazuje řada faktů. Například ve spotřebě piva nemáme

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 Vážení spoluobčané, první týdny druhé poloviny roku se vyznačovaly nestálým a vesměs podmračeným, často deštivým a také chladným počasím. To nijak nenahrávalo

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015. Foto Bořek Žižlavský

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015. Foto Bořek Žižlavský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015 Foto Bořek Žižlavský Poněkud nezvyklé fotografické pohledy Buchlovicka pořídil Pavel Ondrůšek. Na prvním snímku vidíte pohled na kostel sv. Martina od

Více

Probíhala od 18. 4. 2006 a definitivní ukončení všech prací ŘÍJEN 2006

Probíhala od 18. 4. 2006 a definitivní ukončení všech prací ŘÍJEN 2006 46 ŘÍJEN 2006 REKONSTRUKCE ŠKOLNÍCH BUDOV Z obsahu:!"informace o nadcházejícíh volbách!"jak proběhla výstava ovoce, zeleniny, květin a včelařských produktů!"besedování o slivovici - dokončení z minulého

Více

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 22. 7. 2013 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s děním v obci,

Více

ZPRAVODAJ. Zastupitelstvo obce

ZPRAVODAJ. Zastupitelstvo obce S T Ø E L I C K Ý ZPRAVODAJ Ročník XXII http://www.streliceubrna.cz Květen 2003 Zastupitelstvo obce 4. zasedání Zastupitelstva obce se konalo v úterý 25.3.2003 v zasedacím sále Obecního domu a bylo na

Více

Masopustní bláznovství

Masopustní bláznovství www.zdirec.cz Cena 2, Kè ÚNOR 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 166 Masopustní bláznovství Závěr zimy prožívali naši předkové často ve znamení zábav a bujarého veselí. Víte, kolik trápení, bolestí a problémů nás

Více

Jaromír KUPKA, předseda ZO ČsČK

Jaromír KUPKA, předseda ZO ČsČK Vám poděkování a lásku Vám, kéž zněly by jak zvony, vždyť já ne sám, jsou nás už miliony. Snad všichni se vám jednou v něčem vyrovnáme, teď poděkování vám aspoň posíláme. S. K. Neumann Měsíc květů se stal

Více

Hole ovsko. 6/2010 25. bfiezna 2010 roãník XVI. Velikonoční jarmark v Holešově. Co vy na to, pane starosto? Noční prohlídka zámku

Hole ovsko. 6/2010 25. bfiezna 2010 roãník XVI. Velikonoční jarmark v Holešově. Co vy na to, pane starosto? Noční prohlídka zámku Zahrádkáři v Dobroticích slavili. Str. 4 Vlaďka Dvořáková o Žebrácké opeře. Str. 17 Orfeus vyvolal bouřlivé ovace. Str. 18 a 19 6/2010 25. bfiezna 2010 roãník XVI. Hole ovsko cena 12,- Kã Regionální ãtrnáctideník

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více