číslo 3 březen liskovec.cz e mail: zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 3 březen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma"

Transkript

1 číslo 3 březen liskovec.cz e mail: zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Naši jubilanti strana 4 Pohled do historie Nového Lískovce Z druhé strany ulice strana 5 Z kultury strana 6 Zdraví především strana 7 Okénko spotřebitele strana 9 a 10 Termíny čištění komunikací v MČ Nový Lískovec strana 18 Víte co je OVOV? Co přineslo Novému Lískovci zrušení aktualizace územního plánu V loňském březnovém Lískáčku jsem informovala o tom, že město připravuje aktualizaci územního plánu města Brna. Původním cílem tohoto procesu bylo uvedení Územního plánu města Brna do souladu s platným stavebním zákonem a provedení nutných změn, které nemohou čekat až na úplně nový územní plán. Při veřejném projednání se ale ukázalo, že některé části dokumentu jsou velmi kontroverzní a k návrhu aktualizace obdržel magistrát tisíce připomínek od občanů, občanských iniciativ i vlastníků nemovitostí. I naše městská část poslala své stanovisko, které je dosud zveřejněno na webu městské části. Město bohužel velkou část požadavků a připomínek nejen od občanů, ale i městských částí odmítlo. Zastupitelstvo města Brna v červnu loňského roku dokument schválilo a nová podoba územního plánu začala platit zhruba od poloviny srpna. Na základě podaných žalob od občanů i občanských iniciativ krajský soud ovšem aktualizaci územního plánu na konci ledna letošního roku zrušil a dnes tak platí stejný územní plán jako v červenci Co to znamená pro Nový Lískovec? Aktualizace územního plánu neobsahovala jenom kontroverzní změny, ale jejím prostřednictvím byly do územního plánu promítnuty některé plány, které jsou významné pro celé Brno. Vymezovala například plochy pro protipovodňová opatření. Bude proto v zájmu města některé změny pořídit co nejrychleji. Na sněmu starostů informoval náměstek primátora Martin Ander starosty městských částí o dalším postupu. Ujistil starosty, že tentokrát bude město lépe komunikovat a respektovat jejich názory a stanoviska. Městské části budou požádány o jejich aktuální požadavky. Na dubnové zastupitelstvo bude tedy rada městské části předkládat návrh, o jaké změny územního plánu bude naše městská část žádat. Jedna z nejdůležitějších je zakreslení nové trasy tramvaje do Bosonoh. Stopa, se kterou počítá současný územní plán, zasahuje do ploch BMX Z rozumu se rodí nové, ze srdce věčné. Dante Aligieri areálu a pozemky tak mohou mít jenom dočasné využití. Nová trasa, prověřená dopravní studií, vede blíže k ulici Pražské a shodly se na ní městská část Bosonohy i Nový Lískovec. Přestože se stavbou této tramvajové trati se v nejbližších letech nepočítá, je i dočasné omezení pozemků zbytečné a budeme znovu prosazovat projednání nové trasy a její promítnutí do územního plánu. Zrušení aktualizace se naštěstí nedotklo připravovaného prodloužení tramvajové trati k bohunické nemocnici a univerzitnímu kampusu, ta už v územním plánu byla dříve. Přestupní uzel u nemocnice je pro Nový Lískovec stále důležitější a tramvaj by výrazně zrychlila spojení s centrem města. Další změnou, kterou navrhnu zastupitelstvu městské části, je zrušení návrhové plochy obchodu a služeb na ploše tzv. centra B pod ulicí Petra Křivky. Tady právě zpracovatel aktualizace požadavku městské části nevyhověl, naopak zde navýšil tzv. index podlažních ploch, což by umožnilo ještě větší intenzitu využití této plochy. V tomto případě je zrušení aktualizace přínosem a šancí konečně prosadit dlouhodobý požadavek naší městské části. Velké množství připomínek od zahrádkářů i vlastníků pozemků došlo také k úpravě návrhové plochy bydlení nad ulicí Petra Křivky. Tady (pokračování na str. 3) GRUZIE Poutavým vyprávěním, v němž se ocitneme na gruzínské svatbě, v chudičkých vesnicích v blízkosti arménských a tureckých hranic mezi pastevci, jejichž stáda koní a ovcí od nepaměti oživují rozlehlé stepi Malého Kavkazu. Prohlédneme si i životem tepající metropoli Tbilisi. Cestou nás bude provádět Michael Pokorný. zasedací místnost / ÚMČ Nový Lískovec Přijďte se poučit i pobavit netradičními a oblíbenými přednáškami zkušeného lektora umění, který vám zajímavou a interaktivní formou pomůže objasnit tajemství obrazů a soch. Přednášky jsou určeny laickému publiku. Chcete rozumět umění II Do plenéru aneb Konec ateliérové malby Přednáška nás zavede zhruba do poloviny 19. století mezi barbizonské, impresionisty, pointilisty a postimpresionisty. Že je všechny neznáte? Tak přijďte a seznamte se Kubistická revoluce aneb Co způsobily Avignonské slečny Kubismus! Zvrácenost ducha, duševní zaostalost, amorálnost nebo nakonec neměl Maurice de Vlaminck pravdu? A uměl Picasso malovat? Nefigurativní, nepředmětné, nezobrazující aneb Je tu abstrakce Abstraktní malířství je snad ještě méně oblíbené než kubismus. To bych namaloval taky, můžeme často slýchat. Jak to tedy vlastně je? Umění druhé poloviny 20. století aneb Kdo se v tom má vyznat Pop art, hyperrealismus, kinetické umění, nová figurace, happening, performace, objekt, body art, land art, konceptuální umění to si přímo žádá vysvětlení. Místo: ZŠ Brno, Kamínky 5 odborná učebna, 1. patro, dveře 204, čas: hod., vstupné: dospělí 150 Kč/přednáška, žáci, studenti, učitelé 100 Kč/přednáška, lektor: Mgr. Pavel Říha, tel.: ,

2 LÍSKÁČEK 3/ ze školství Střípky ze školní družiny na Svážné S novým rokem jsme opět roztočily dění v naší družince. V projektu Dental prevention si děti opět připomněly, jak pečovat o své zoubky, a trénovaly techniku správného čištění zubů. Mezi jednotlivými odděleními probíhala také soutěžní klání v piškvorkách a osmisměrkách, kde děti prokázaly svůj postřeh. Znovu jsme se v naší družince na Svážné sešly u Tvořeníčka s maminkami a dětmi. Tekutiny jsme doplňovaly z konvice malinového čaje a pečlivě vyráběly svou vlastní knihu Čtvero ročních období se záložkou, zápichy do květináče a valentýnská přáníčka. Tentokrát nám zdatně pomáhaly velmi šikovné lektorky z výtvarných potřeb Optys na Hybešově ulici, takže šla všem práce pěkně od ruky. Již sedmým rokem pokračujeme ve spolupráci s knihovnou na Oblé v projektu Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka Noví prvňáčci začínají objevovat tajemství ukrytá v knihách, zprvu s maminkami, ale pomalu již sami. Nechybělo ani karnevalové odpoledne. Celé odpoledne děti tancovaly a soutěžily za doprovodu veselých písniček v programu Karnevar, aneb vaříme spolu karnevalové menu. Jeho vyvrcholením bylo odměnění masek diplomy a sladkostí. Vychovatelky ŠD Družinový karneval na Kamínkách Letošní karneval byl pojat trošku jinak, než bývalo zvykem. Samozřejmě, že děti byly navnaděny výrobou různých obličejových masek a škrabošek. Do přinesených kostýmů se některé převlékaly už ve vyučování. Odpoledne to hemžení a rej masek s velkým očekáváním vypuklo. Princezny, kuchtíci, piráti, kovbojové a všemožná zvířátka tancovala na oblíbené písničky, při kterých byly vybrány ty nejhezčí a nejzajímavější masky. Vychovatelky přemýšlely, jak se vyhnout zklamání dětí z toho, že právě ony nebyly vybrány do soutěží na karnevalu. Nakonec zvolily odměnu formou tomboly pro všechny zúčastněné. Celá akce se vydařila a naše poděkování patří zejména těm rodičům, kteří svými dárky přispěli do tomboly. Děkujeme i DJ Vláďovi Muresovi z osmé třídy, který se společně s panem učitelem Schreiberem postaral o ozvučení a super muziku. Báječně jsme se vyřádili a těšíme se opět za rok. Vychovatelky ŠD, ZŠ Kamínky Úspěšní matematici z Kamínek Žáci naší školy se zúčastnili MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY, která se konala na ZŠ Křídlovická. Lukáš Kycl z 5.B vyřešil všechny matematické úlohy a s plným počtem bodů obsadil vynikající 1. místo. Linda Ráheľová z 5.A získala 5. místo. Blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů nejen v matematice. Mgr. Anna Široká, ZŠ Kamínky

3 3 LÍSKÁČEK 3/2015 informace z radnice V loňském roce 2014 podpořila MČ Brno-Nový Lískovec naši organizaci APLA JM o. s., která pracuje s osobami s poruchou autistického spektra, částkou Kč. Částka byla věnována rané péči, registrované službě fungující od roku Cílem této služby je podpora rodin pečující o dítě s poruchou autistického spektra od 0 do 7 let v městě Brně a celém Jihomoravském kraji. Díky finanční spoluúčasti MČ Brno-Nový Lískovec mohla naše organizace poskytnout podporu až 37 rodinám, které se ocitly v nelehké životní situaci. Úspěchy dětí, které prožíváme spolu s jejich rodiči v rámci rané péče, nám dělají radost. Velmi si vážíme projevené podpory! TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Tajemnice Byty Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právník Správa bytů a domů LÍSKÁČEK zpravodaj městské části Brno Nový Lískovec liskovec.cz Vydavatel: MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: Dana Beranová, redakční rada: Mgr. Milada Adamová, Mgr. Simona Havlínová, Mgr. Ivana Daňhelová a Ing. Michaela Tomanová Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo platby inzerátů Ceník inzerce na -liskovec.cz. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrky příspěvků do Lískáčku: do dubnového 12. března 2015, do květnového 16. dubna Uzávěrka tohoto čísla byla 12. února Pravidla pro zasílání příspěvků do Lískáčku: Maximální rozsah příspěvků: znaků. Články musí odpovídat českému pravopisu a grafickým normám. K článku musí být připojen kontakt na autora pro možnost konzultace obsahových a jazykových korektur. Autorská korektura konečného znění článku pouze na vyžádání autora. Příspěvky posílejte na adresu nebo Co přineslo Novému Lískovci zrušení aktualizace územního plánu (dokončení ze str. 1) aktualizace počítala se zapracováním urbanistické studie, která návrhové plochy bydlení člení do 9ti segmentů. Podmínkou pro jakoukoli výstavbu zde mělo být zpracování podrobných regulačních plánů pro jednotlivé lokality. V průběhu projednání se ukázalo, že zejména vlastníci a nájemci pozemků v severozápadní části území s výstavbou rodinných domů nesouhlasí, naopak vlastníci pozemků ve východní části (blíže ulice Koniklecová) by změnu územního plánu uvítali. Ulice Travní je účelová komunikace a leží v ochranném pásmu přírodní rezervace Kamenný vrch. Slouží jako rekreační trasa nejen pro lidi z Nového Lískovce, ale celého Brna. Pohyb automobilů zde není vhodný. V ochranném pásmu navíc nesmí být budovány žádné stavby, tedy ani zpevněné příjezdy k pozemkům. Takže dokud nebude vybudovaná nová obslužná komunikace odspodu od ulice Petra Křivky, nebude zde možné povolit žádné Naši jubilanti nové stavby pro bydlení. Budu proto navrhovat zastupitelstvu, aby požádalo o změnu územního plánu tak, aby v severozápadní části lokality byla ponechána individuální rekreace a zahrádky a na ostatních plochách návrhová plocha pro bydlení podle zpracované urbanistické studie. Zrušení aktualizace územního plánu se dotklo také jednoho projektu soukromého investora, bytového domu u ulice Rybnická. Aktualizací byla zvýšena možná intenzita využití území na mnoha návrhových parcelách. A to přesto, že naše zastupitelstvo právě s tímto plošným opatřením nesouhlasilo. Původní územní plán zde dlouhodobě předpokládal index 0,6 a aktualizace jej zvedla na 0,9. S tak vysokou intenzitou zástavby ovšem nesouhlasí ani sousední vlastníci pozemků a rodinných domů. Po zrušení aktualizace bude muset investor svůj záměr upravit tak, aby vyhověl původní intenzitě zástavby, tedy počet bytů zmenšit. Jana Drápalová Slavnostní odpoledne dne 19. února na radnici městské části zahájili jako vždy gratulanti z mateřské školy, tentokráte MŠ Pomněnky. Následovala gratulace a předání drobných darů z rukou starostky a místostarosty městské části. Během vzpomínání zazněly také některé zajímavé podněty pro podporu života seniorů v Novém Lískovci jako např. umístění laviček, odpadkových košů pro pejskaře, úprava zeleně a výsadby stromů. Dále se vedla diskuse na téma bezpečnosti, kde byly požadovány častější kontroly strážníků MP, především v okolí OD Albert. Často na setkání rovněž zaznívá kritika na stranu zhoršujícího se chování mládeže vůči starým lidem. Jsme moc rádi, že můžeme některé z výše citovaných záležitostí pomoci řešit. Celé setkání se vedlo ve velmi přátelském duchu a v tento den oslavili své jubileum následující senioři městské části: František Starý, Miloslav Pelikán, Pavel Nevřivý, Marta Cimlová, Helena Kružíková, Jaroslav Blahutka, Eliška Konšelová, Marie Nevřivá, František Ruský, Marie Škvrnová, Miloslav Brychta, Bohumila Trendovičová, Jan Prokeš a Eva Šmerdová. Ještě jednou si dovolím všem co nejsrdečněji poblahopřát. Za komisi pro kulturu Jan Privarčák

4 LÍSKÁČEK 3/ ze života naší čtvrti Pohled do historie Nového Lískovce nejen pro místní, ale dokonce i pro Vídeň. Spokojený život ale narušila 1. světová válka a tak musel narukovat do armády (fotografie č. 2). Padl v Rusku v bitvě na Soči při mohutné dělostřelecké palbě 14. května 1917 a doma po něm zůstala manželka, která v té době pracovala jako pěstounka ve školce, a dva synové Antonín a Karel. Tyto dokumenty nám poskytl vnuk pana Antonína Petr Zezula, který žije stále v Novém Lískovci. Dana Beranová Pan Jiří Faber ve své knize Nový Lískovec, 115 let obce shromažďoval historická fakta naší městské části a podařilo se mu získat nové informace, které za svého života nestihl sám uveřejnit. Tak se k nám dostaly fotografie muže, který kdysi dávno bydlel v Novém Lískovci a padl v první světové válce. Pan Antonín Zezula (fotografie č. 1) se narodil ve Zňátkách u Náměště nad Oslavou. Vyučil se krejčím a později se přestěhoval s rodinou do Nového Lískovce. Pracoval jako krejčí Z druhé strany ulice Mladiství v konfliktu se zákonem Při výkonu sociální práce se takřka denně setkáváme s mladistvými, kteří nějakým způsobem porušují zákon. Jedná se nicméně o delikty méně závažné, tedy takové, které podle zákona nemusíme hlásit, i když máme podezření, že k nim došlo. Naším cílem tedy není udávat mladistvé za každou vylomeninu ani je vychovávat k obrazu svému. Snažíme se však uživatelům naší služby předat pravdivé informace o možných důsledcích jejich jednání. Při tom často narážíme na rozšířené mýty a překroucené výklady zákonů, které musíme uvádět na pravou míru. Stejně tak často vysvětlujeme, jaká práva a povinnosti jsou spojena s jejich věkem. Na následujících řádcích bych se se čtenáři rád podělil právě o některé specifické případy, které se často opakují. Pokud tento text někoho pobaví, poučí nebo jen přiblíží svět, ve kterém se mladiství pohybují, splní tím svůj účel. Malé množství pro vlastní potřebu Ano, řeč je o drogách. Konkrétně o marihuaně a o tom, kolik jí u sebe může člověk legálně přechovávat. Od doby co média, se slávou či pohoršením, informovala o nařízení vlády, které přesně definovalo malé množství drogy, se v tom nevyzná téměř nikdo. Jak je možné, že legislativa, která měla za úkol zavést jasný systém do postupu policie a soudů, vytvořila takový zmatek? Jednoduše. K legalizaci marihuany ani jiných drog zkrátka nikdy nedošlo a není legální mít u sebe žádné množství. Zákon pouze upravuje, jaké množství držené drogy se trestá jako přestupek a jaké je již trestným činem. Osobně si myslím, že takto transparentní legislativa je dobrá. To však nelze říct o jejích špatných interpretacích, které přesvědčují, že marihuana je legální v malém množství. Když to oba chtějí, je to v pohodě Sex je docela přirozenou věcí a od dovršení patnáctého roku se mu může legálně věnovat každý. Jenže i zde kolují velké mýty. Spousta mladistvých si myslí, že když už mají občanku, mohou mít sex s někým, komu ještě 15 nebylo. Argumentují tím, že když s tím oba souhlasí, není na tom nic špatného a nemůže to být nelegální. Vysvětlovat jim, že oboustranný souhlas je nutný bez ohledu na věk (jinak se jedná o znásilnění), jde povětšinou hladce. Již méně populárním se stává upozornění, že zákon vidí sex s někým komu nebylo 15 jako pohlavní zneužití. A jak se na to přijde? Jednoduše, stačí se se svou velkou letní láskou pohádat a rozejít Nebylo mi 18, nemůžou mě zavřít Pravda, k proviněním mladistvých se přistupuje mírněji, ale čeho je moc, toho je příliš a vězení pro mladistvé existují a rozhodně nezejí prázdnotou. Pokud se neplnoletý člověk dostane do konfliktu se zákonem, má povětšinou několik příležitostí k nápravě, než se do vězení dostane. Napomenutí, spolupráce s probačně mediační službou, obecně prospěšné práce, výchovné povinnosti a omezení. To vše a o mnoho více jsou uplatňované sankce pro mladistvé. Přestože mladiství provinilci končí častěji ve výchovných ústavech, pokud nic nepomáhá, čeká je skutečné vězení. A poloviční trestní sazba není velkou útěchou Kromě těchto velmi častých mýtů se setkáváme s hromadou dalších, jejichž sepsáním bychom několikrát naplnili rozsah tohoto článku. Důležité je uvědomit si, že mladí lidé mnohdy věří tomu, co někde slyšeli, ale sami si neumí informace ověřit z důvěryhodných zdrojů. Na druhou stranu se není čemu divit. Vždyť právnické mluvě, kterou jsou psány zákony, nerozumí kdejaký vysokoškolák. Často vysvětlujeme, že když si v patnácti nevyřídí občanku, mohou po pár letech dostat pokutu až nebo že dluhy za jízdu na černo se sčítají a po dovršení plnoletosti je bude dopravní podnik vymáhat. Že pokud v osmnácti podá alkohol mladším kamarádům, dopouští se trestného činu nebo že od 16 let je legální jít na interrupci i bez svolení rodičů (ti se to dozví zpětně). Mysleme tedy na to, že mladiství jsou již trestně zodpovědní, ale mnohdy nemají dostatečný přehled o zákonech, ani životní zkušenosti, na základě kterých by mohli reálně zhodnotit rizika plynoucí z jejich chování. Pomozme jim zorientovat se! Bc. Lukáš Kudláček, sociální pracovník, koordinátor pobočky NL Jiří Nový Opravy aut. praček a myček Tel

5 5 LÍSKÁČEK 3/2015 z kultury Kulturní okénko Den pálení čarodějnic trochu jinak I když to tak ještě úplně nevypadá, zima se pomalu chýlí ke konci a kromě slunečných dní, které nám jaro přinese, začne také sezóna festivalů a nejrůznějších kulturních akcí. 30. dubna 2015 proběhne jeden z prvních festivalů pod otevřeným nebem, který sezónu zahájí. Přijďte si užít již osmý ročník Brno City Rock Festivalu Čarodějáles. Festival bude probíhat od 15 hod. ve venkovním areálu Riviéry v Brně-Pisárkách. Na místo konání se však můžete dostavit již o hodinu dříve, areál bude otevřený. Kapely se budou střídat na dvou postavených scénách. Z důvodů rekonstrukcí bude letos o jednu stage méně. Velkým lákadlem festivalu bude určitě švédská rocková kapela Royal Republic, již počtvrté navštíví Českou republiku, poprvé však budeme mít možnost vidět ji v Brně. Kapela, která hraje převážně garage rock a indie rock, vznikla v roce 2007 a má na svém kontě zatím dvě alba, poslední s názvem Save the Nation vydali roku Další zahraniční kapela, jež na festivalu vystoupí, bude The Feud z Velké Británie. U nás ještě nejsou příliš známí, ale jejich hudba je velmi úderná a energická, především díky skvělým bicím a zpěvákovi. Jejich tvorba propojuje prvky elektronické hudby a rocku, určitě si nenechejte ujít příležitost poslechnout si tyto originální rockery. Těšit se můžete také na Horkýže Slíže ze sousedního Slovenska, kteří se zaručeně postarají o pořádný punkrockový nářez. Na Čarodějálesu bude také hojně zastoupena česká hudební scéna. Vystoupí například Tata Bojs, Mig 21, XIII. století, kontroverzní trash rock'n'rollová skupina Hentai Corporation. Poměrně mladá skupina Doctor Victor, tvořící převážně až od roku 2012, vás kromě své vlastní tvorby může zaujmout rockovými hity Chucka Berryho, Prince a dalších legendárních umělců. Budete mít také jedinečnou příležitost vidět Vojtěcha Dyka & B-Side Band a jejich cover verze rockových písní, všechny jejich ostatní brněnské koncerty jsou totiž už dlouhou dobu vyprodané. Lístky na festival jsou od 1. dubna 2015 k zakoupení za 590 Kč, na místě jsou poté k dostání za 690 Kč. ZTP a ZTP/P platí plnou výši vstupného, doprovod jedné osoby je ale zdarma. Děti do 150 cm mají vstup také zdarma, do 12 let však musejí být v doprovodu rodičů. V celém areálu je dovoleno fotografovat. V průběhu celého festivalu bude možné se občerstvit ve zdejších stáncích, pořadatelé mají také připraveno několik překvapení, která budou odhalena až na místě. Přijďte si užít pořádný rockový festival, jen kousek od vašich domovů, určitě nebudete litovat! Dagmar Říhová Vokální skupina Megafon Zpívat za doprovodu hudebních nástrojů je běžné. Ale vystačit si s pouhým hlasem není vůbec jednoduché. Kapelu, která používá právě tento druh zpěvu, máme přímo u nás v Novém Lískovci. Zeptala jsem se proto členů. Kdy a kdo skupinu Megafon založil a jaké je dnes její složení? Kapela vznikla vlastně z domácího zpívání v rodině Hromčíků. Máma Jana je dobrá zpěvačka, táta Michal vedl kdysi už jeden acappella kvartet a doma u zpívání koled zjistili, že kluci Adam a Filip už jako malí docela dobře zvládali druhý nebo třetí hlas u známých melodií. Z toho nebylo daleko k myšlence zkusit pár písní v mužském triu pro několik veřejných vystoupení, jedno z nich bylo zároveň živé vysílání z olomouckého rozhlasu. Poté Adam přinesl výborné nahrávky rockových písní, na které bylo třeba 4 hlasy, tak byl přibrán Peťa Ševčík (z Bohunic), výborný zpěvák a později finalista Superstar. Na první zkoušce 1. července 2010 bylo jasné, že to bude znít moc dobře. Od té doby kapela vystupuje, jen místo Petra po 3 letech přišel Filip (Dan) Daňhel. Trénink kapely usnadňuje fakt, že všichni bydlí na Svážné ulici. Pro jakého posluchače je určena? Myslíme si, že téměř pro každého. Náročnější najdou hudební speciality, rafinovaná aranžmá, neobvyklé harmonie, strhující rytmus a pestrost, ostatní najdou dobrou zábavu. Jaké styly hudby máte v repertoáru? Úmyslně jsme se nechtěli uzavírat do jednoho stylu, vybíráme si ze všeho, co nás nějakým způsobem osloví a naše publikum tu pestrost myslím oceňuje. Jsou vokální skupiny, co jim jde velmi dobře spirituál nebo jazz nebo klasika, nám je nejbližší rock a běžné populární žánry, ale vybočíme i jinam. Využíváte i hudební nástroje? Některé písně máme jen v prostých čtyřech hlasech, v jiných používáme bicí, které pouštíme ze sampleru nebo i další elektronické efekty pro úpravu hlasu. Kde si vás mohou posluchači poslechnut ať živě nebo ze záznamu? Zaznamenaných písní se dá hodně najít i s obrazem na Youtube, na našem profilu na Bandzone jsou i audio nahrávky několika písní a najdete tam i některé texty. Živě bude nejbližší možnost na našem večeru zvaném Vokálparty v klubu Stará Pekárna 28. března a další termín se dvěma hostujícími vokálními kapelami z Prahy a Švýcarska má předběžné datum 15. května v klubu Melodka. Kde všude jste již vystupovali a jaké jsou vaše největší úspěchy? To by byl dlouhý seznam, jak malé kluby po republice tak velká náměstí v Brně i dalších městech třeba předminulá vánoční sezóna byla pro nás intenzivní. Také máme za sebou plesy nebo galavečery nebo účast na zahraničních vokálních festivalech (Graz, Vídeň), samozřejmě vedle domácích. Podrobnější informace a fotky najdete na našem facebooku. Jaké máte plány do budoucna? Rádi bychom dokončili několik nových písní a natočili ve studiu to nejlepší z našeho současného repertoáru, aby si všichni co nás mají rádi, mohli kvalitní nahrávku s námi pustit doma. Za naši redakční radu bych ráda popřála členům Megafonu, aby jim to znělo stále tak dobře jako dnes a doufám, že je uslyšíme zpívat ještě hodně a hodně dlouho. Dana Beranová

6 LÍSKÁČEK 3/ aktuálně Kdo je Martin Jelínek Zakladatel vzdělávací společnosti ATAC vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Jako aktivní sportovec se zajímal o vliv stravy na zdraví a možnosti doplňkové výživy ovlivňovat fyzickou výkonnost. Po ukončení studií jako spoluzakladatel společnosti vyrábějící a prodávající doplňky stravy pro sportovce začal radit nejprve kolegům ve sportu. Po ukončení aktivní sportovní kariéry (atletika, armwrestling) postupně svoji konzultační činnost rozšiřoval a školil v několika společnostech prodávající doplňky stravy, mezi nejvýznamnější patří americká firma Nutrilite. Napsal knihu Mámo, táto, nezabíjejte mě! a po velkém čtenářském i prodejním ohlasu následovaly ještě čtyři další: Kupme si zdraví, Půst cesta k dokonalosti, Pravda o hubnutí a Výživa při zhoubných onemocněních. Je certifikovaným poradcem pro vyhodnocování analýz stopových prvků z vlasů, mezi jeho klienty patří i řada olympioniků. Protože není zastáncem tzv. normovaných jídelníčků, které nikdy nemohou odpovídat individuálním požadavkům jednotlivce, vytvořil v roce 2007 šestiměsíční kurz Poradce pro výživu. V něm vychovává zájemce o zdravý životní styl, kteří chtějí získat komplexní pohled na stravování tedy takový, který kombinuje nové poznatky moderní vědy a staletá moudra nejen východních kultur. Od roku 2010 spolupracuje s Českou televizí na velmi úspěšném pořadu Pod pokličkou. Je autorem oblíbeného webu Škola zdravého vaření, svoje názory na zdraví prezentuje na Jeho cílem je ovlivnit způsob uvažování všech lidí, kteří už nechtějí být manipulováni nekalými taktikami prodejců nekvalitních potravin a propagátory nesmyslných dietetických režimů. Zdraví především Máš-li zdraví, máš všechno, říká jedno moudré přísloví. Pokud jste se někdy potýkali se zdravotním problémem, budete s tímto příslovím jistě souhlasit. V dnešní době si dovedeme celkem snadno a rychle opatřit nebývalé množství informací, takže by se mohlo zdát, že při troše snažení najdeme univerzální recept na všechny neduhy. Jenže čím víc hledáme, tím víc nalézáme a zjišťujeme, že mnohdy narážíme na protichůdné informace. Zamyslíme-li se navíc nad tím, že větší přístup k informacím ještě neznamená méně nemocí a lepší výživu, může se nám zatočit hlava. Jenže jak z toho ven? Čemu věřit? Který recept na zdraví je ten pravý a lze ho vůbec najít? Oslovila jsem tedy Mgr. Martina Jelínka, výživového poradce, autora několika úspěšných knih, který se problematikou zdraví a výživy zabývá z komplexního hlediska, aby nám pomohl zorientovat se v této problematice. Pane magistře, co bychom měli vědět o výživě, abychom si uchovali pevné zdraví do vysokého věku? Existuje nějaký univerzální recept, kterým bychom se mohli řídit? Jediným univerzálním receptem je naučit se a respektovat základní pravidla, která v oblasti stravování existují. Faktem je, že pro nezasvěceného jich není zrovna málo, při troše snahy se v nich ale dokáže orientovat úplně každý. Abych odpověděl konkrétněji, z jejich poměrně širokého spektra vystupují do popředí významu tři, která by měla být nedílnou součástí života každého, kdo má zájem mít pod kontrolou svoje zdraví ve vztahu ke stravování. Jsou to pravidla střídmosti, čerstvosti potravin a kladného vztahu k jídlu ve smyslu ovlivnění chutí. Zjednodušeně vysvětleno je střídmost opakem přejídání se, u nás s oblibou nazývaného obžerství. Čerstvostí je myšlen fakt, že bychom měli jíst především čerstvé potraviny, tedy minimálně technologicky upravené. A kladný vztah ke stravování znamená uvědomění si, že při konzumaci jídel vznikají emoce. Pokud jíme s radostí a chutí, ovládají nás pozitivní emoce. Na tom například staví svůj život gurmáni. A podle toho, jaké emoce řídí náš život, se odvíjí i jeho kvalita a do jisté míry i délka. Pokud tedy postavíte svůj stravovací režim na těchto třech pravidlech, máte pevné a nezlomné základy. Vezmeme-li v úvahu, že ne každý se chce stát odborníkem na výživu, existují nějaká pravidla ve výběru potravin, která je dobré dodržovat? Na prvním místě už zmiňovaná čerstvost. Dále bych měl zmínit minimum aditiv, což z velké části přímo souvisí se samotnou čerstvostí. Neměli bychom také zapomínat na preferenci potravin, které pochází z našich zeměpisných šířek. Jaký je váš názor na alternativní směry ve výživě? Jsou vhodné pro každého? Je dobré experimentovat? Jak zjistím, který typ výživy je pro mě nejvhodnější? Toto je jedna z nejčastěji řešených otázek vůbec. Je zdravější vegetariánství nebo makrobiotika? Veganství nebo přístup ájurvédy? Vitariánství či paleodieta? Dokud nezačneme na stravování nahlížet uceleně ve smyslu vzájemných vztahů mezi jednotlivými faktory, které na každého člověka působí (především genetika, typ metabolismu, emoční stav a prostředí, ve kterém se nacházíme), nemůžeme pochopit a současně určit, jak se máme správně stravovat. Je mi naprosto jasné, že to vůbec nezní jednoduše a jednoznačně, jak by někteří chtěli. V podstatě máme dvě základní možnosti, jak zjistit, jaký způsob stravování je pro nás nejvhodnější. Tou první je projít sérií metabolických analýz, které vyhodnotí odborník a určí, který typ diety je pro nás nejvhodnější. Je to sice rychlé, ale stojí to peníze. Druhou možností je sledovat reakce svého těla na jednotlivé typy diet, vyhodnocovat reakce a zpětnou vazbu, na základě čehož se určí metabolický profil a následně i správný způsob stravování. Toto může dělat každý sám (za předpokladu, že ví, co a jak má sledovat) nebo je toto schopen poměrně rychle určit specialista na výživu s praxí v tomto oboru. Je možné ovlivnit zdraví pouze změnou stravy? Jak například posílit imunitní systém a získat energii v zimních měsících? Obecně platí, že strava ovlivňuje naše zdraví v přibližném rozsahu %. Toto číslo je ale hodně relativní, vědci mají totiž problém se shodnout na čemkoli konkrétnějším. O zbytek se dělí genetické predispozice, stres a prostředí, ve kterém se nacházíme. Pokud se tedy budeme snažit ovlivňovat naše zdraví pouze stravou, nebudeme beze zbytku úspěšní. Funguje pouze celostní přístup, což se lidem moc nelíbí, protože je složitější a náročnější na přemýšlení a hledání možností, než jenom připravit si zdravé jídlo. Imunitní systém je velmi citlivý na to, co jíme. Dnes například víme, že některé jeho části negativně reagují na konzumaci masa. Naopak v mnoha rostlinách se nacházejí látky, které imunitu výrazně podporují chronicky známé jsou echinacea, česnek nebo různé druhy hub obsahující beta-glukany. Navíc imunita citlivě reaguje na acidobazickou rovnováhu v těle (tedy faktory, které vedou ke zvýšení kyselosti nebo zásaditosti prostředí) a oxidační stres. V tomto smyslu se vyplácí ve stravě zajistit co nejvíce antioxidantů, které najdeme v ovoci, zelenině, klíčených i kvašených potravinách. Lidé mají tendenci si stěžovat, že v zimních měsících jsou čerstvé a kvalitní zdroje těchto potravin nedostupné. Toto fňukání je ale bezpředmětné naši předkové si bohatě vystačili s příjmem antioxidantů z kvašené zeleniny (nejčastěji zelí), nad kterou většinou dnes ohrnujeme nos. Pokračování v příštím čísle Lískáčku AUTOŠKOLA výcvik bez stresu a v pohodě Najdete nás v Novém Lískovci na ul. Oblá 35 (žluté domy pod Albertem) Info na:

číslo 3 březen 2014 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2014 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2014 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma V příloze informace o blokovém čištění formou SMS zpráv Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace z radnice strana 4 a

Více

číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 4 Příprava na vstup dítěte do první třídy strana 2 Ze školství strana 3 a 4 Informace

Více

Polyfunkční dům Nový Lískovec

Polyfunkční dům Nový Lískovec číslo 6 červen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Kulturní okénko strana 7 Seriál o pohybu strana 8 Kousek

Více

Dne 30. dubna 2014 v 18 hodin se slétli čarodějové a čarodějnice do Lískovce na tradiční rituál Pálení čarodějnic v parku pod Plachtami KV2

Dne 30. dubna 2014 v 18 hodin se slétli čarodějové a čarodějnice do Lískovce na tradiční rituál Pálení čarodějnic v parku pod Plachtami KV2 číslo 5 květen 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu strana 3 5 Informace

Více

číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30. DUBNA strana 6 Z obsahu tohoto čísla: strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Košt slivovice strana

Více

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Březen měsíc čtenářů strana 2 Ohlédnutí za rajem masek plesu místního zastupitelstva

Více

Novoroční přání MARTINIK OSTROV KVĚTIN. číslo 1 leden 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

Novoroční přání MARTINIK OSTROV KVĚTIN. číslo 1 leden 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace o uzavírce Pisáreckého tunelu strana 3 5 Informace z radnice strana 7 Jsou tady

Více

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace z radnice strana 6 Univerzální recept na správné sezení neexistuje strana 9 Jsou

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 4 duben 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 4 duben 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 4 duben 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

číslo 3 březen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Politické okénko strana

Více

číslo 3 březen 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Český rekord do Nového Lískovce strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 5 Občanská

Více

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Volný čas dětí v Novém Lískovci strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 5 Informace

Více

Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu

Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu číslo 6 červen 2014 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma TŘICÁTÁ KAMEŇÁKOVÁ BRIGÁDA 21. ČERVNA pozvánka na straně 14 Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu Území lesa

Více

číslo 7 8 červenec srpen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 7 8 červenec srpen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 7 8 červenec srpen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Fotosoutěž strana 3 6 Informace z radnice strana 8 Ze života naší čtvrti strana

Více

číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Oslava 20. výročí otevření ZŠ Svážná strana 3 Výsledky voleb v Novém Lískovci strana

Více

číslo 5 květen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 5 Co se děje se starým Albertem strana 3 a 4 Informace z radnice strana 6 Politické

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

NOVÉ ZMĚNY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVÁŽNÁ

NOVÉ ZMĚNY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVÁŽNÁ zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 9 září 2008 www.novy-liskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 Příjemné odpoledne v areálu KV2 strana 3

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

číslo 7 8 červenec srpen 2014 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 7 8 červenec srpen 2014 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 7 8 červenec srpen 2014 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Budeme mít v Novém Lískovci Park roku? strana 3 5 Informace z radnice strana

Více

číslo 4 duben 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 4 duben 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 4 duben 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Programové prohlášení koalice Tři oříšky pro Lískovec, ODS, ČSSD a TOP 09 pro volební

Více

Domov pro seniory Koniklecová

Domov pro seniory Koniklecová zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 3 březen 2009 www.novy-liskovec.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 5 Domov pro seniory Koniklecová strana 2

Více

číslo 6 červen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze školství strana 3 5 Informace z radnice strana 7 Poradna spotřebitele strana 8 Odpadové

Více

listopad 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: DAN NOVOTNÝ Máme novou školku!

listopad 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: DAN NOVOTNÝ Máme novou školku! listopad 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Máme novou školku! FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách

Více

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 6 červen 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Napsali jste

Více

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Když přijde Mikuláš strana 4 7 Informace z radnice strana 8 Omyly českých spotřebitelů

Více

říjen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Krásné babí léto přeje Lenka Filipová

říjen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Krásné babí léto přeje Lenka Filipová říjen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: SAMUEL TRUSCHKA Krásné babí léto přeje Lenka Filipová Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné

Více

číslo 5 květen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Politické okénko strana

Více