číslo 3 březen liskovec.cz e mail: zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 3 březen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma"

Transkript

1 číslo 3 březen liskovec.cz e mail: zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Naši jubilanti strana 4 Pohled do historie Nového Lískovce Z druhé strany ulice strana 5 Z kultury strana 6 Zdraví především strana 7 Okénko spotřebitele strana 9 a 10 Termíny čištění komunikací v MČ Nový Lískovec strana 18 Víte co je OVOV? Co přineslo Novému Lískovci zrušení aktualizace územního plánu V loňském březnovém Lískáčku jsem informovala o tom, že město připravuje aktualizaci územního plánu města Brna. Původním cílem tohoto procesu bylo uvedení Územního plánu města Brna do souladu s platným stavebním zákonem a provedení nutných změn, které nemohou čekat až na úplně nový územní plán. Při veřejném projednání se ale ukázalo, že některé části dokumentu jsou velmi kontroverzní a k návrhu aktualizace obdržel magistrát tisíce připomínek od občanů, občanských iniciativ i vlastníků nemovitostí. I naše městská část poslala své stanovisko, které je dosud zveřejněno na webu městské části. Město bohužel velkou část požadavků a připomínek nejen od občanů, ale i městských částí odmítlo. Zastupitelstvo města Brna v červnu loňského roku dokument schválilo a nová podoba územního plánu začala platit zhruba od poloviny srpna. Na základě podaných žalob od občanů i občanských iniciativ krajský soud ovšem aktualizaci územního plánu na konci ledna letošního roku zrušil a dnes tak platí stejný územní plán jako v červenci Co to znamená pro Nový Lískovec? Aktualizace územního plánu neobsahovala jenom kontroverzní změny, ale jejím prostřednictvím byly do územního plánu promítnuty některé plány, které jsou významné pro celé Brno. Vymezovala například plochy pro protipovodňová opatření. Bude proto v zájmu města některé změny pořídit co nejrychleji. Na sněmu starostů informoval náměstek primátora Martin Ander starosty městských částí o dalším postupu. Ujistil starosty, že tentokrát bude město lépe komunikovat a respektovat jejich názory a stanoviska. Městské části budou požádány o jejich aktuální požadavky. Na dubnové zastupitelstvo bude tedy rada městské části předkládat návrh, o jaké změny územního plánu bude naše městská část žádat. Jedna z nejdůležitějších je zakreslení nové trasy tramvaje do Bosonoh. Stopa, se kterou počítá současný územní plán, zasahuje do ploch BMX Z rozumu se rodí nové, ze srdce věčné. Dante Aligieri areálu a pozemky tak mohou mít jenom dočasné využití. Nová trasa, prověřená dopravní studií, vede blíže k ulici Pražské a shodly se na ní městská část Bosonohy i Nový Lískovec. Přestože se stavbou této tramvajové trati se v nejbližších letech nepočítá, je i dočasné omezení pozemků zbytečné a budeme znovu prosazovat projednání nové trasy a její promítnutí do územního plánu. Zrušení aktualizace se naštěstí nedotklo připravovaného prodloužení tramvajové trati k bohunické nemocnici a univerzitnímu kampusu, ta už v územním plánu byla dříve. Přestupní uzel u nemocnice je pro Nový Lískovec stále důležitější a tramvaj by výrazně zrychlila spojení s centrem města. Další změnou, kterou navrhnu zastupitelstvu městské části, je zrušení návrhové plochy obchodu a služeb na ploše tzv. centra B pod ulicí Petra Křivky. Tady právě zpracovatel aktualizace požadavku městské části nevyhověl, naopak zde navýšil tzv. index podlažních ploch, což by umožnilo ještě větší intenzitu využití této plochy. V tomto případě je zrušení aktualizace přínosem a šancí konečně prosadit dlouhodobý požadavek naší městské části. Velké množství připomínek od zahrádkářů i vlastníků pozemků došlo také k úpravě návrhové plochy bydlení nad ulicí Petra Křivky. Tady (pokračování na str. 3) GRUZIE Poutavým vyprávěním, v němž se ocitneme na gruzínské svatbě, v chudičkých vesnicích v blízkosti arménských a tureckých hranic mezi pastevci, jejichž stáda koní a ovcí od nepaměti oživují rozlehlé stepi Malého Kavkazu. Prohlédneme si i životem tepající metropoli Tbilisi. Cestou nás bude provádět Michael Pokorný. zasedací místnost / ÚMČ Nový Lískovec Přijďte se poučit i pobavit netradičními a oblíbenými přednáškami zkušeného lektora umění, který vám zajímavou a interaktivní formou pomůže objasnit tajemství obrazů a soch. Přednášky jsou určeny laickému publiku. Chcete rozumět umění II Do plenéru aneb Konec ateliérové malby Přednáška nás zavede zhruba do poloviny 19. století mezi barbizonské, impresionisty, pointilisty a postimpresionisty. Že je všechny neznáte? Tak přijďte a seznamte se Kubistická revoluce aneb Co způsobily Avignonské slečny Kubismus! Zvrácenost ducha, duševní zaostalost, amorálnost nebo nakonec neměl Maurice de Vlaminck pravdu? A uměl Picasso malovat? Nefigurativní, nepředmětné, nezobrazující aneb Je tu abstrakce Abstraktní malířství je snad ještě méně oblíbené než kubismus. To bych namaloval taky, můžeme často slýchat. Jak to tedy vlastně je? Umění druhé poloviny 20. století aneb Kdo se v tom má vyznat Pop art, hyperrealismus, kinetické umění, nová figurace, happening, performace, objekt, body art, land art, konceptuální umění to si přímo žádá vysvětlení. Místo: ZŠ Brno, Kamínky 5 odborná učebna, 1. patro, dveře 204, čas: hod., vstupné: dospělí 150 Kč/přednáška, žáci, studenti, učitelé 100 Kč/přednáška, lektor: Mgr. Pavel Říha, tel.: ,

2 LÍSKÁČEK 3/ ze školství Střípky ze školní družiny na Svážné S novým rokem jsme opět roztočily dění v naší družince. V projektu Dental prevention si děti opět připomněly, jak pečovat o své zoubky, a trénovaly techniku správného čištění zubů. Mezi jednotlivými odděleními probíhala také soutěžní klání v piškvorkách a osmisměrkách, kde děti prokázaly svůj postřeh. Znovu jsme se v naší družince na Svážné sešly u Tvořeníčka s maminkami a dětmi. Tekutiny jsme doplňovaly z konvice malinového čaje a pečlivě vyráběly svou vlastní knihu Čtvero ročních období se záložkou, zápichy do květináče a valentýnská přáníčka. Tentokrát nám zdatně pomáhaly velmi šikovné lektorky z výtvarných potřeb Optys na Hybešově ulici, takže šla všem práce pěkně od ruky. Již sedmým rokem pokračujeme ve spolupráci s knihovnou na Oblé v projektu Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka Noví prvňáčci začínají objevovat tajemství ukrytá v knihách, zprvu s maminkami, ale pomalu již sami. Nechybělo ani karnevalové odpoledne. Celé odpoledne děti tancovaly a soutěžily za doprovodu veselých písniček v programu Karnevar, aneb vaříme spolu karnevalové menu. Jeho vyvrcholením bylo odměnění masek diplomy a sladkostí. Vychovatelky ŠD Družinový karneval na Kamínkách Letošní karneval byl pojat trošku jinak, než bývalo zvykem. Samozřejmě, že děti byly navnaděny výrobou různých obličejových masek a škrabošek. Do přinesených kostýmů se některé převlékaly už ve vyučování. Odpoledne to hemžení a rej masek s velkým očekáváním vypuklo. Princezny, kuchtíci, piráti, kovbojové a všemožná zvířátka tancovala na oblíbené písničky, při kterých byly vybrány ty nejhezčí a nejzajímavější masky. Vychovatelky přemýšlely, jak se vyhnout zklamání dětí z toho, že právě ony nebyly vybrány do soutěží na karnevalu. Nakonec zvolily odměnu formou tomboly pro všechny zúčastněné. Celá akce se vydařila a naše poděkování patří zejména těm rodičům, kteří svými dárky přispěli do tomboly. Děkujeme i DJ Vláďovi Muresovi z osmé třídy, který se společně s panem učitelem Schreiberem postaral o ozvučení a super muziku. Báječně jsme se vyřádili a těšíme se opět za rok. Vychovatelky ŠD, ZŠ Kamínky Úspěšní matematici z Kamínek Žáci naší školy se zúčastnili MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY, která se konala na ZŠ Křídlovická. Lukáš Kycl z 5.B vyřešil všechny matematické úlohy a s plným počtem bodů obsadil vynikající 1. místo. Linda Ráheľová z 5.A získala 5. místo. Blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů nejen v matematice. Mgr. Anna Široká, ZŠ Kamínky

3 3 LÍSKÁČEK 3/2015 informace z radnice V loňském roce 2014 podpořila MČ Brno-Nový Lískovec naši organizaci APLA JM o. s., která pracuje s osobami s poruchou autistického spektra, částkou Kč. Částka byla věnována rané péči, registrované službě fungující od roku Cílem této služby je podpora rodin pečující o dítě s poruchou autistického spektra od 0 do 7 let v městě Brně a celém Jihomoravském kraji. Díky finanční spoluúčasti MČ Brno-Nový Lískovec mohla naše organizace poskytnout podporu až 37 rodinám, které se ocitly v nelehké životní situaci. Úspěchy dětí, které prožíváme spolu s jejich rodiči v rámci rané péče, nám dělají radost. Velmi si vážíme projevené podpory! TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Tajemnice Byty Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právník Správa bytů a domů LÍSKÁČEK zpravodaj městské části Brno Nový Lískovec liskovec.cz Vydavatel: MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: Dana Beranová, redakční rada: Mgr. Milada Adamová, Mgr. Simona Havlínová, Mgr. Ivana Daňhelová a Ing. Michaela Tomanová Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo platby inzerátů Ceník inzerce na -liskovec.cz. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrky příspěvků do Lískáčku: do dubnového 12. března 2015, do květnového 16. dubna Uzávěrka tohoto čísla byla 12. února Pravidla pro zasílání příspěvků do Lískáčku: Maximální rozsah příspěvků: znaků. Články musí odpovídat českému pravopisu a grafickým normám. K článku musí být připojen kontakt na autora pro možnost konzultace obsahových a jazykových korektur. Autorská korektura konečného znění článku pouze na vyžádání autora. Příspěvky posílejte na adresu nebo Co přineslo Novému Lískovci zrušení aktualizace územního plánu (dokončení ze str. 1) aktualizace počítala se zapracováním urbanistické studie, která návrhové plochy bydlení člení do 9ti segmentů. Podmínkou pro jakoukoli výstavbu zde mělo být zpracování podrobných regulačních plánů pro jednotlivé lokality. V průběhu projednání se ukázalo, že zejména vlastníci a nájemci pozemků v severozápadní části území s výstavbou rodinných domů nesouhlasí, naopak vlastníci pozemků ve východní části (blíže ulice Koniklecová) by změnu územního plánu uvítali. Ulice Travní je účelová komunikace a leží v ochranném pásmu přírodní rezervace Kamenný vrch. Slouží jako rekreační trasa nejen pro lidi z Nového Lískovce, ale celého Brna. Pohyb automobilů zde není vhodný. V ochranném pásmu navíc nesmí být budovány žádné stavby, tedy ani zpevněné příjezdy k pozemkům. Takže dokud nebude vybudovaná nová obslužná komunikace odspodu od ulice Petra Křivky, nebude zde možné povolit žádné Naši jubilanti nové stavby pro bydlení. Budu proto navrhovat zastupitelstvu, aby požádalo o změnu územního plánu tak, aby v severozápadní části lokality byla ponechána individuální rekreace a zahrádky a na ostatních plochách návrhová plocha pro bydlení podle zpracované urbanistické studie. Zrušení aktualizace územního plánu se dotklo také jednoho projektu soukromého investora, bytového domu u ulice Rybnická. Aktualizací byla zvýšena možná intenzita využití území na mnoha návrhových parcelách. A to přesto, že naše zastupitelstvo právě s tímto plošným opatřením nesouhlasilo. Původní územní plán zde dlouhodobě předpokládal index 0,6 a aktualizace jej zvedla na 0,9. S tak vysokou intenzitou zástavby ovšem nesouhlasí ani sousední vlastníci pozemků a rodinných domů. Po zrušení aktualizace bude muset investor svůj záměr upravit tak, aby vyhověl původní intenzitě zástavby, tedy počet bytů zmenšit. Jana Drápalová Slavnostní odpoledne dne 19. února na radnici městské části zahájili jako vždy gratulanti z mateřské školy, tentokráte MŠ Pomněnky. Následovala gratulace a předání drobných darů z rukou starostky a místostarosty městské části. Během vzpomínání zazněly také některé zajímavé podněty pro podporu života seniorů v Novém Lískovci jako např. umístění laviček, odpadkových košů pro pejskaře, úprava zeleně a výsadby stromů. Dále se vedla diskuse na téma bezpečnosti, kde byly požadovány častější kontroly strážníků MP, především v okolí OD Albert. Často na setkání rovněž zaznívá kritika na stranu zhoršujícího se chování mládeže vůči starým lidem. Jsme moc rádi, že můžeme některé z výše citovaných záležitostí pomoci řešit. Celé setkání se vedlo ve velmi přátelském duchu a v tento den oslavili své jubileum následující senioři městské části: František Starý, Miloslav Pelikán, Pavel Nevřivý, Marta Cimlová, Helena Kružíková, Jaroslav Blahutka, Eliška Konšelová, Marie Nevřivá, František Ruský, Marie Škvrnová, Miloslav Brychta, Bohumila Trendovičová, Jan Prokeš a Eva Šmerdová. Ještě jednou si dovolím všem co nejsrdečněji poblahopřát. Za komisi pro kulturu Jan Privarčák

4 LÍSKÁČEK 3/ ze života naší čtvrti Pohled do historie Nového Lískovce nejen pro místní, ale dokonce i pro Vídeň. Spokojený život ale narušila 1. světová válka a tak musel narukovat do armády (fotografie č. 2). Padl v Rusku v bitvě na Soči při mohutné dělostřelecké palbě 14. května 1917 a doma po něm zůstala manželka, která v té době pracovala jako pěstounka ve školce, a dva synové Antonín a Karel. Tyto dokumenty nám poskytl vnuk pana Antonína Petr Zezula, který žije stále v Novém Lískovci. Dana Beranová Pan Jiří Faber ve své knize Nový Lískovec, 115 let obce shromažďoval historická fakta naší městské části a podařilo se mu získat nové informace, které za svého života nestihl sám uveřejnit. Tak se k nám dostaly fotografie muže, který kdysi dávno bydlel v Novém Lískovci a padl v první světové válce. Pan Antonín Zezula (fotografie č. 1) se narodil ve Zňátkách u Náměště nad Oslavou. Vyučil se krejčím a později se přestěhoval s rodinou do Nového Lískovce. Pracoval jako krejčí Z druhé strany ulice Mladiství v konfliktu se zákonem Při výkonu sociální práce se takřka denně setkáváme s mladistvými, kteří nějakým způsobem porušují zákon. Jedná se nicméně o delikty méně závažné, tedy takové, které podle zákona nemusíme hlásit, i když máme podezření, že k nim došlo. Naším cílem tedy není udávat mladistvé za každou vylomeninu ani je vychovávat k obrazu svému. Snažíme se však uživatelům naší služby předat pravdivé informace o možných důsledcích jejich jednání. Při tom často narážíme na rozšířené mýty a překroucené výklady zákonů, které musíme uvádět na pravou míru. Stejně tak často vysvětlujeme, jaká práva a povinnosti jsou spojena s jejich věkem. Na následujících řádcích bych se se čtenáři rád podělil právě o některé specifické případy, které se často opakují. Pokud tento text někoho pobaví, poučí nebo jen přiblíží svět, ve kterém se mladiství pohybují, splní tím svůj účel. Malé množství pro vlastní potřebu Ano, řeč je o drogách. Konkrétně o marihuaně a o tom, kolik jí u sebe může člověk legálně přechovávat. Od doby co média, se slávou či pohoršením, informovala o nařízení vlády, které přesně definovalo malé množství drogy, se v tom nevyzná téměř nikdo. Jak je možné, že legislativa, která měla za úkol zavést jasný systém do postupu policie a soudů, vytvořila takový zmatek? Jednoduše. K legalizaci marihuany ani jiných drog zkrátka nikdy nedošlo a není legální mít u sebe žádné množství. Zákon pouze upravuje, jaké množství držené drogy se trestá jako přestupek a jaké je již trestným činem. Osobně si myslím, že takto transparentní legislativa je dobrá. To však nelze říct o jejích špatných interpretacích, které přesvědčují, že marihuana je legální v malém množství. Když to oba chtějí, je to v pohodě Sex je docela přirozenou věcí a od dovršení patnáctého roku se mu může legálně věnovat každý. Jenže i zde kolují velké mýty. Spousta mladistvých si myslí, že když už mají občanku, mohou mít sex s někým, komu ještě 15 nebylo. Argumentují tím, že když s tím oba souhlasí, není na tom nic špatného a nemůže to být nelegální. Vysvětlovat jim, že oboustranný souhlas je nutný bez ohledu na věk (jinak se jedná o znásilnění), jde povětšinou hladce. Již méně populárním se stává upozornění, že zákon vidí sex s někým komu nebylo 15 jako pohlavní zneužití. A jak se na to přijde? Jednoduše, stačí se se svou velkou letní láskou pohádat a rozejít Nebylo mi 18, nemůžou mě zavřít Pravda, k proviněním mladistvých se přistupuje mírněji, ale čeho je moc, toho je příliš a vězení pro mladistvé existují a rozhodně nezejí prázdnotou. Pokud se neplnoletý člověk dostane do konfliktu se zákonem, má povětšinou několik příležitostí k nápravě, než se do vězení dostane. Napomenutí, spolupráce s probačně mediační službou, obecně prospěšné práce, výchovné povinnosti a omezení. To vše a o mnoho více jsou uplatňované sankce pro mladistvé. Přestože mladiství provinilci končí častěji ve výchovných ústavech, pokud nic nepomáhá, čeká je skutečné vězení. A poloviční trestní sazba není velkou útěchou Kromě těchto velmi častých mýtů se setkáváme s hromadou dalších, jejichž sepsáním bychom několikrát naplnili rozsah tohoto článku. Důležité je uvědomit si, že mladí lidé mnohdy věří tomu, co někde slyšeli, ale sami si neumí informace ověřit z důvěryhodných zdrojů. Na druhou stranu se není čemu divit. Vždyť právnické mluvě, kterou jsou psány zákony, nerozumí kdejaký vysokoškolák. Často vysvětlujeme, že když si v patnácti nevyřídí občanku, mohou po pár letech dostat pokutu až nebo že dluhy za jízdu na černo se sčítají a po dovršení plnoletosti je bude dopravní podnik vymáhat. Že pokud v osmnácti podá alkohol mladším kamarádům, dopouští se trestného činu nebo že od 16 let je legální jít na interrupci i bez svolení rodičů (ti se to dozví zpětně). Mysleme tedy na to, že mladiství jsou již trestně zodpovědní, ale mnohdy nemají dostatečný přehled o zákonech, ani životní zkušenosti, na základě kterých by mohli reálně zhodnotit rizika plynoucí z jejich chování. Pomozme jim zorientovat se! Bc. Lukáš Kudláček, sociální pracovník, koordinátor pobočky NL Jiří Nový Opravy aut. praček a myček Tel

5 5 LÍSKÁČEK 3/2015 z kultury Kulturní okénko Den pálení čarodějnic trochu jinak I když to tak ještě úplně nevypadá, zima se pomalu chýlí ke konci a kromě slunečných dní, které nám jaro přinese, začne také sezóna festivalů a nejrůznějších kulturních akcí. 30. dubna 2015 proběhne jeden z prvních festivalů pod otevřeným nebem, který sezónu zahájí. Přijďte si užít již osmý ročník Brno City Rock Festivalu Čarodějáles. Festival bude probíhat od 15 hod. ve venkovním areálu Riviéry v Brně-Pisárkách. Na místo konání se však můžete dostavit již o hodinu dříve, areál bude otevřený. Kapely se budou střídat na dvou postavených scénách. Z důvodů rekonstrukcí bude letos o jednu stage méně. Velkým lákadlem festivalu bude určitě švédská rocková kapela Royal Republic, již počtvrté navštíví Českou republiku, poprvé však budeme mít možnost vidět ji v Brně. Kapela, která hraje převážně garage rock a indie rock, vznikla v roce 2007 a má na svém kontě zatím dvě alba, poslední s názvem Save the Nation vydali roku Další zahraniční kapela, jež na festivalu vystoupí, bude The Feud z Velké Británie. U nás ještě nejsou příliš známí, ale jejich hudba je velmi úderná a energická, především díky skvělým bicím a zpěvákovi. Jejich tvorba propojuje prvky elektronické hudby a rocku, určitě si nenechejte ujít příležitost poslechnout si tyto originální rockery. Těšit se můžete také na Horkýže Slíže ze sousedního Slovenska, kteří se zaručeně postarají o pořádný punkrockový nářez. Na Čarodějálesu bude také hojně zastoupena česká hudební scéna. Vystoupí například Tata Bojs, Mig 21, XIII. století, kontroverzní trash rock'n'rollová skupina Hentai Corporation. Poměrně mladá skupina Doctor Victor, tvořící převážně až od roku 2012, vás kromě své vlastní tvorby může zaujmout rockovými hity Chucka Berryho, Prince a dalších legendárních umělců. Budete mít také jedinečnou příležitost vidět Vojtěcha Dyka & B-Side Band a jejich cover verze rockových písní, všechny jejich ostatní brněnské koncerty jsou totiž už dlouhou dobu vyprodané. Lístky na festival jsou od 1. dubna 2015 k zakoupení za 590 Kč, na místě jsou poté k dostání za 690 Kč. ZTP a ZTP/P platí plnou výši vstupného, doprovod jedné osoby je ale zdarma. Děti do 150 cm mají vstup také zdarma, do 12 let však musejí být v doprovodu rodičů. V celém areálu je dovoleno fotografovat. V průběhu celého festivalu bude možné se občerstvit ve zdejších stáncích, pořadatelé mají také připraveno několik překvapení, která budou odhalena až na místě. Přijďte si užít pořádný rockový festival, jen kousek od vašich domovů, určitě nebudete litovat! Dagmar Říhová Vokální skupina Megafon Zpívat za doprovodu hudebních nástrojů je běžné. Ale vystačit si s pouhým hlasem není vůbec jednoduché. Kapelu, která používá právě tento druh zpěvu, máme přímo u nás v Novém Lískovci. Zeptala jsem se proto členů. Kdy a kdo skupinu Megafon založil a jaké je dnes její složení? Kapela vznikla vlastně z domácího zpívání v rodině Hromčíků. Máma Jana je dobrá zpěvačka, táta Michal vedl kdysi už jeden acappella kvartet a doma u zpívání koled zjistili, že kluci Adam a Filip už jako malí docela dobře zvládali druhý nebo třetí hlas u známých melodií. Z toho nebylo daleko k myšlence zkusit pár písní v mužském triu pro několik veřejných vystoupení, jedno z nich bylo zároveň živé vysílání z olomouckého rozhlasu. Poté Adam přinesl výborné nahrávky rockových písní, na které bylo třeba 4 hlasy, tak byl přibrán Peťa Ševčík (z Bohunic), výborný zpěvák a později finalista Superstar. Na první zkoušce 1. července 2010 bylo jasné, že to bude znít moc dobře. Od té doby kapela vystupuje, jen místo Petra po 3 letech přišel Filip (Dan) Daňhel. Trénink kapely usnadňuje fakt, že všichni bydlí na Svážné ulici. Pro jakého posluchače je určena? Myslíme si, že téměř pro každého. Náročnější najdou hudební speciality, rafinovaná aranžmá, neobvyklé harmonie, strhující rytmus a pestrost, ostatní najdou dobrou zábavu. Jaké styly hudby máte v repertoáru? Úmyslně jsme se nechtěli uzavírat do jednoho stylu, vybíráme si ze všeho, co nás nějakým způsobem osloví a naše publikum tu pestrost myslím oceňuje. Jsou vokální skupiny, co jim jde velmi dobře spirituál nebo jazz nebo klasika, nám je nejbližší rock a běžné populární žánry, ale vybočíme i jinam. Využíváte i hudební nástroje? Některé písně máme jen v prostých čtyřech hlasech, v jiných používáme bicí, které pouštíme ze sampleru nebo i další elektronické efekty pro úpravu hlasu. Kde si vás mohou posluchači poslechnut ať živě nebo ze záznamu? Zaznamenaných písní se dá hodně najít i s obrazem na Youtube, na našem profilu na Bandzone jsou i audio nahrávky několika písní a najdete tam i některé texty. Živě bude nejbližší možnost na našem večeru zvaném Vokálparty v klubu Stará Pekárna 28. března a další termín se dvěma hostujícími vokálními kapelami z Prahy a Švýcarska má předběžné datum 15. května v klubu Melodka. Kde všude jste již vystupovali a jaké jsou vaše největší úspěchy? To by byl dlouhý seznam, jak malé kluby po republice tak velká náměstí v Brně i dalších městech třeba předminulá vánoční sezóna byla pro nás intenzivní. Také máme za sebou plesy nebo galavečery nebo účast na zahraničních vokálních festivalech (Graz, Vídeň), samozřejmě vedle domácích. Podrobnější informace a fotky najdete na našem facebooku. Jaké máte plány do budoucna? Rádi bychom dokončili několik nových písní a natočili ve studiu to nejlepší z našeho současného repertoáru, aby si všichni co nás mají rádi, mohli kvalitní nahrávku s námi pustit doma. Za naši redakční radu bych ráda popřála členům Megafonu, aby jim to znělo stále tak dobře jako dnes a doufám, že je uslyšíme zpívat ještě hodně a hodně dlouho. Dana Beranová

6 LÍSKÁČEK 3/ aktuálně Kdo je Martin Jelínek Zakladatel vzdělávací společnosti ATAC vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Jako aktivní sportovec se zajímal o vliv stravy na zdraví a možnosti doplňkové výživy ovlivňovat fyzickou výkonnost. Po ukončení studií jako spoluzakladatel společnosti vyrábějící a prodávající doplňky stravy pro sportovce začal radit nejprve kolegům ve sportu. Po ukončení aktivní sportovní kariéry (atletika, armwrestling) postupně svoji konzultační činnost rozšiřoval a školil v několika společnostech prodávající doplňky stravy, mezi nejvýznamnější patří americká firma Nutrilite. Napsal knihu Mámo, táto, nezabíjejte mě! a po velkém čtenářském i prodejním ohlasu následovaly ještě čtyři další: Kupme si zdraví, Půst cesta k dokonalosti, Pravda o hubnutí a Výživa při zhoubných onemocněních. Je certifikovaným poradcem pro vyhodnocování analýz stopových prvků z vlasů, mezi jeho klienty patří i řada olympioniků. Protože není zastáncem tzv. normovaných jídelníčků, které nikdy nemohou odpovídat individuálním požadavkům jednotlivce, vytvořil v roce 2007 šestiměsíční kurz Poradce pro výživu. V něm vychovává zájemce o zdravý životní styl, kteří chtějí získat komplexní pohled na stravování tedy takový, který kombinuje nové poznatky moderní vědy a staletá moudra nejen východních kultur. Od roku 2010 spolupracuje s Českou televizí na velmi úspěšném pořadu Pod pokličkou. Je autorem oblíbeného webu Škola zdravého vaření, svoje názory na zdraví prezentuje na Jeho cílem je ovlivnit způsob uvažování všech lidí, kteří už nechtějí být manipulováni nekalými taktikami prodejců nekvalitních potravin a propagátory nesmyslných dietetických režimů. Zdraví především Máš-li zdraví, máš všechno, říká jedno moudré přísloví. Pokud jste se někdy potýkali se zdravotním problémem, budete s tímto příslovím jistě souhlasit. V dnešní době si dovedeme celkem snadno a rychle opatřit nebývalé množství informací, takže by se mohlo zdát, že při troše snažení najdeme univerzální recept na všechny neduhy. Jenže čím víc hledáme, tím víc nalézáme a zjišťujeme, že mnohdy narážíme na protichůdné informace. Zamyslíme-li se navíc nad tím, že větší přístup k informacím ještě neznamená méně nemocí a lepší výživu, může se nám zatočit hlava. Jenže jak z toho ven? Čemu věřit? Který recept na zdraví je ten pravý a lze ho vůbec najít? Oslovila jsem tedy Mgr. Martina Jelínka, výživového poradce, autora několika úspěšných knih, který se problematikou zdraví a výživy zabývá z komplexního hlediska, aby nám pomohl zorientovat se v této problematice. Pane magistře, co bychom měli vědět o výživě, abychom si uchovali pevné zdraví do vysokého věku? Existuje nějaký univerzální recept, kterým bychom se mohli řídit? Jediným univerzálním receptem je naučit se a respektovat základní pravidla, která v oblasti stravování existují. Faktem je, že pro nezasvěceného jich není zrovna málo, při troše snahy se v nich ale dokáže orientovat úplně každý. Abych odpověděl konkrétněji, z jejich poměrně širokého spektra vystupují do popředí významu tři, která by měla být nedílnou součástí života každého, kdo má zájem mít pod kontrolou svoje zdraví ve vztahu ke stravování. Jsou to pravidla střídmosti, čerstvosti potravin a kladného vztahu k jídlu ve smyslu ovlivnění chutí. Zjednodušeně vysvětleno je střídmost opakem přejídání se, u nás s oblibou nazývaného obžerství. Čerstvostí je myšlen fakt, že bychom měli jíst především čerstvé potraviny, tedy minimálně technologicky upravené. A kladný vztah ke stravování znamená uvědomění si, že při konzumaci jídel vznikají emoce. Pokud jíme s radostí a chutí, ovládají nás pozitivní emoce. Na tom například staví svůj život gurmáni. A podle toho, jaké emoce řídí náš život, se odvíjí i jeho kvalita a do jisté míry i délka. Pokud tedy postavíte svůj stravovací režim na těchto třech pravidlech, máte pevné a nezlomné základy. Vezmeme-li v úvahu, že ne každý se chce stát odborníkem na výživu, existují nějaká pravidla ve výběru potravin, která je dobré dodržovat? Na prvním místě už zmiňovaná čerstvost. Dále bych měl zmínit minimum aditiv, což z velké části přímo souvisí se samotnou čerstvostí. Neměli bychom také zapomínat na preferenci potravin, které pochází z našich zeměpisných šířek. Jaký je váš názor na alternativní směry ve výživě? Jsou vhodné pro každého? Je dobré experimentovat? Jak zjistím, který typ výživy je pro mě nejvhodnější? Toto je jedna z nejčastěji řešených otázek vůbec. Je zdravější vegetariánství nebo makrobiotika? Veganství nebo přístup ájurvédy? Vitariánství či paleodieta? Dokud nezačneme na stravování nahlížet uceleně ve smyslu vzájemných vztahů mezi jednotlivými faktory, které na každého člověka působí (především genetika, typ metabolismu, emoční stav a prostředí, ve kterém se nacházíme), nemůžeme pochopit a současně určit, jak se máme správně stravovat. Je mi naprosto jasné, že to vůbec nezní jednoduše a jednoznačně, jak by někteří chtěli. V podstatě máme dvě základní možnosti, jak zjistit, jaký způsob stravování je pro nás nejvhodnější. Tou první je projít sérií metabolických analýz, které vyhodnotí odborník a určí, který typ diety je pro nás nejvhodnější. Je to sice rychlé, ale stojí to peníze. Druhou možností je sledovat reakce svého těla na jednotlivé typy diet, vyhodnocovat reakce a zpětnou vazbu, na základě čehož se určí metabolický profil a následně i správný způsob stravování. Toto může dělat každý sám (za předpokladu, že ví, co a jak má sledovat) nebo je toto schopen poměrně rychle určit specialista na výživu s praxí v tomto oboru. Je možné ovlivnit zdraví pouze změnou stravy? Jak například posílit imunitní systém a získat energii v zimních měsících? Obecně platí, že strava ovlivňuje naše zdraví v přibližném rozsahu %. Toto číslo je ale hodně relativní, vědci mají totiž problém se shodnout na čemkoli konkrétnějším. O zbytek se dělí genetické predispozice, stres a prostředí, ve kterém se nacházíme. Pokud se tedy budeme snažit ovlivňovat naše zdraví pouze stravou, nebudeme beze zbytku úspěšní. Funguje pouze celostní přístup, což se lidem moc nelíbí, protože je složitější a náročnější na přemýšlení a hledání možností, než jenom připravit si zdravé jídlo. Imunitní systém je velmi citlivý na to, co jíme. Dnes například víme, že některé jeho části negativně reagují na konzumaci masa. Naopak v mnoha rostlinách se nacházejí látky, které imunitu výrazně podporují chronicky známé jsou echinacea, česnek nebo různé druhy hub obsahující beta-glukany. Navíc imunita citlivě reaguje na acidobazickou rovnováhu v těle (tedy faktory, které vedou ke zvýšení kyselosti nebo zásaditosti prostředí) a oxidační stres. V tomto smyslu se vyplácí ve stravě zajistit co nejvíce antioxidantů, které najdeme v ovoci, zelenině, klíčených i kvašených potravinách. Lidé mají tendenci si stěžovat, že v zimních měsících jsou čerstvé a kvalitní zdroje těchto potravin nedostupné. Toto fňukání je ale bezpředmětné naši předkové si bohatě vystačili s příjmem antioxidantů z kvašené zeleniny (nejčastěji zelí), nad kterou většinou dnes ohrnujeme nos. Pokračování v příštím čísle Lískáčku AUTOŠKOLA výcvik bez stresu a v pohodě Najdete nás v Novém Lískovci na ul. Oblá 35 (žluté domy pod Albertem) Info na:

7 7 LÍSKÁČEK 3/2015 okénko spotřebitele Test: Škodlivé látky ve výrobcích pro malé děti dtest: Natržené bankovky nesmí obchodníci odmítnout Nezřídka se nám při placení dostane do rukou bankovka, které chybí růžek či část okraje, která je pomačkaná, natržená nebo dokonce na dva kusy a slepená izolepou. Nejsou výjimkou ani bankovky popsané či pomalované. Co pak s nimi udělat? Je možnost je odmítnout? A co obchodník, musí je od nás vždy přijmout? Stačí malá nepozornost při placení a snadno se nám do rukou dostane opotřebovaná nebo dokonce poškozená bankovka. Je tak trochu jako černý Petr, rádi bychom ji už neměli, ale nikdo ji nechce přijmout. Co teď? Rozhodně nemusíme s každým nepatrným poškozením běžet do banky, ale měli bychom umět rozpoznat, zda můžeme poničenou bankovkou zaplatit a zda ji musí obchodník přijmout, říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dtestu. Existují jasná pravidla pro přijímání opotřebovaných a poškozených peněz. Stává se, že pokladní při placení odmítnou přijmout bankovku s odůvodněním, že poškozené peníze přijímat nemusí. Ne vždy ale postupují správně. Zatímco bankovky opotřebované oběhem, typicky pomačkané, odřené, s narušeným okrajem či zašpiněné, nelze odmítat, u poškozených se s jejich odmítnutím setkat můžeme. Malé děti jsou zranitelné. Zároveň představují pro obchodníky významnou cílovou skupinu a na trhu je široká nabídka výrobků určených právě jim. Spotřebitelský časopis dtest se zajímal o rizikové chemikálie, které může kojenecké a dětské zboží obsahovat. Tři produkty dostupné na českém trhu by se kvůli zjištěnému obsahu škodlivých látek v jiných evropských státech vůbec nesměly prodávat. Devět evropských spotřebitelských organizací poslalo v rámci společného projektu do laboratoře téměř sedm desítek předmětů denní potřeby malých dětí kojenecká body, barevné pěnové puzzle podložky, hrací deky, pleny, dudlíky a přebalovací podložky. Dvě pěnové puzzle podložky, Alltoys a HM Studio, obsahovaly několikanásobně vyšší množství škodlivého formamidu, než je u dětských výrobků povoleno například ve Francii. Za problémový můžeme označit také jeden dudlík, Tigex Hello Kitty, obsahující bisfenol A (BPA), který je v celé Evropské unii zakázán v kojeneckých lahvích. V některých zemích platí zákaz BPA také v potravinových obalech, kousacích kroužcích nebo právě v dudlících. V Česku podobné omezení chybí, shrnuje výsledky testu Daniel Pavlis, vedoucí redakce časopisu dtest. Formamid je dráždivá látka, která se používá jako změkčovadlo a rozpouštědlo a je často obsažen právě v pěnových puzzle podložkách a hračkách, karimatkách či podložkách na cvičení. Má nepříznivý vliv na krvetvorbu a reprodukční orgány. Evropská komise se v nejbližší době chystá zavést limit na obsah této látky v dětských výrobcích, v některých evropských zemích však platí již teď. Například ve Francii je stanoven na 200 mg/ kg. Podložky Alltoys a HM Studio z českých obchodů obsahovaly 1 600, respektive mg formamidu na kilogram. U nás zatím žádný limit zaveden nebyl a naměřené hodnoty ukazují, že by omezení mělo existovat, uvádí Daniel Pavlis. Bisfenol A (BPA) obsažený v dudlíku Tigex Hello Kitty je toxická látka, která může ovlivňovat hormonální systém a vývoj pohlavních orgánů, je spojována i s onemocněním srdce a cukrovkou. Nejvíce bisfenolu A se do lidského těla dostává s jídlem z obalů, lahviček, konzerv a krabiček, z nichž se uvolňuje. Česká republika v minulosti zavedla zákaz používání bisfenolu A v kojeneckých lahvích, ovšem až po nařízení z Bruselu a navíc se zpožděním. Zákaz by měl ale platit i pro další výrobky, u kterých dochází k dlouhodobému kontaktu s dětskými ústy. Z hlediska dětského organismu je jedno, jestli se do něj dostane škodlivá látka z lahve, kousacího kroužku nebo právě z dudlíku, konstatuje Daniel Pavlis a dodává: Poslali jsme proto výzvu Ministerstvu zdravotnictví, aby přijalo potřebná legislativní opatření. U čtyř druhů testovaných plen nalezla laboratoř stopy karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků antracenu nebo naftalenu, ve třech kojeneckých body, šesti pěnových podložkách a jedné hrací dece naměřila zbytky ftalátů. Šestice dětských body také obsahovala změřitelné množství formaldehydu. Hodnoty všech těchto látek se však nacházely pod limity danými evropskou legislativou nebo standardem Öko-Tex, což je mezinárodní testovací a certifikační systém pro textilie. U zbývajících výrobků pak přístroje nedetekovaly přítomnost sledovaných látek vůbec. Tam, kde to dávalo smysl, zjišťovali jsme u produktů také hodnoty ph. V případě příliš vysoké kyselosti či zásaditosti totiž může dojít k podráždění dětské pokožky. U mnoha výrobků, například jednorázových plen, jsme naměřili mírně vyšší hodnoty ph. Vysokou zásaditost jsme objevili také u puzzle podložek, doporučujeme je proto před použitím omýt vodou, uvádí Daniel Pavlis. dtest Zákon rozlišuje mezi běžným a nestandardním poškozením. Pro nás jako fyzické osoby platí, že jiné než opotřebované bankovky akceptovat nemusíme. U podnikatelů hraje roli, jestli jde o fyzickou nebo právnickou osobu. Režim fyzických osob je stejný, jedinou výjimkou jsou směnárníci, pro které platí to, co pro právnické osoby. Většina obchodníků jako právnické osoby má povinnost přijímat všechny bankovky, až na ty nestandardně poškozené a ty poškozené běžně, které ale nejsou celé, vysvětluje Lukáš Zelený. Celou se pak rozumí i třeba bankovka s chybějícím růžkem, ne větším než 2 cm, nebo právě natržená bankovka bez ohledu na délku a počet natržení. Právnické osoby musí dokonce přijmout i bankovku roztrženou na dvě části a slepenou lepicí páskou. Nevadí ani mastná skvrna nebo čárnutí. A co je důležité, nesmí je už vracet do oběhu. Nenechme si tedy namluvit, že bankovku, která je pouze natržená, nepřijímají. Výrazně poškozené či úmyslně poničené peníze do oběhu nepatří. Takové bankovky může odmítnout každý, až na Českou národní banku a zejména banky provádějící hotovostní operace. Jenže ty nám ji zabaví bez náhrady. O nestandardní poškození, které rozhodně nebylo způsobeno běžným zacházením, se jedná v případě ohořelých či zetlelých bankovek, dále jsou-li roztržené na více než dvě části nebo mají nečitelný či proděravělý obrazec. Pokud však bude bankovka vlivem tepla jen zahnědlá nebo jen propálená, nepokládá se za ohořelou. Pokud bankovka po nechtěném vyprání zůstane beze změn viditelných pouhým okem, obrazec a některé ochranné prvky jsou rozeznatelné, musí ji obchodník přijmout a dále do oběhu nevracet, stejně jako bankovku popsanou či pomalovanou z jedné strany. dtest

8 LÍSKÁČEK 3/ ze školství Kdo čte, ten se nenudí Tak přesně tímto heslem se řídí některé děti z 1.A ZŠ Kamínky. Kromě toho, že se nenudí, protože čtou, mají možnost zvítězit v soutěži Šňůrka plná písmenek a v červnu tak získat knižní odměnu. Po úvodním seznámení se s pravidly soutěže, v Knihovně J. Mahena na Oblé, jsou děti nadšené, odhodlané hodně číst a v soutěži se co nejlépe umístit. Nezbývá, než jim popřát krásné zážitky s knihou. Mgr. Milada Adamová, ZŠ Kamínky 5.B ze Svážné ve Fitku 29. ledna, kdy jsme měli pololetní vysvědčení, nás naše paní učitelka Belžíková vytáhla cvičit do Fitka Kameňák na ulici Oblá. Nejprve jsme s paní učitelkou cvičili na hudbu v zrcadlovém sále. Bylo velmi zajímavé pozorovat naše cvičení v zrcadle. Pak jsme si vyzkoušeli BOSU, což je vratký polomíč. Potom jsme se přesunuli do posilovny, kde jsme si prohlédli různé posilovací stroje. Cvičit jsme však mohli jen na některých z nich. Vyzkoušeli jsme rotoped, běžící pás, stroj na posilování nohou. Jako ryby ve vodě se cítili mladí sportovci ze Základní školy Svážná. A to doslova v únoru se zúčastnili městského kola soutěže v plavání žáků tříd. Konkurence byla veliká. Sjelo se 45 závodníků z několika škol. Plavci ze Svážné bodovali ve všech třech kategoriích. Mezi třeťáky si zlatou medaili zaslouženě vybojovala Adéla Mátlová. Na stupně vítězů těsně nedosáhla Charlotte Špačková, od třetího místa ji dělilo jen pár desetin. Výborné umístění získal ve své kategorii také Milan Sedláček. Nejlepší z velké skupiny závodníků 5. tříd byl jednoznačně Matěj Máša. Nechal za sebou všechny soupeře a odnesl si dvě zlaté medaile. Ani děvčata nezůstala pozadu. Bronz má Pavla Kabátová i Sára Svobodová. Pěkně jsme se protáhli a zpříjemnili den, kdy na nás ve škole čekalo pololetní vysvědčení. Ve Fitku to bylo moc fajn. Žáci 5.B, ZŠ Svážná Poděkování patří vedoucí Fitka paní Andělové, která nám tuto zajímavou návštěvu umožnila a věnovala nám svůj čas. Mgr. Jitka Belžíková Skvělé výkony podaly naše štafety obě byly druhé. Zasloužili se o to i Aneta Kanská, Jaroslav Kříž a Jiří Staněk. Malým závodníkům přejeme hodně dalších úspěchů a radosti z plavání. Vždyť pohyb ve vodě patří mezi nejzdravější. Mgr. Lenka Slámová Vynikající byli opět čtvrťáci. Anežka Matějíčková obsadila první místo a Tereza Janoušková místo druhé. Na zlato mezi chlapci dosáhl Filip Retzl. Karlovarský skřivánek Naše škola uspořádala dne 11. února 2015 pod garancí MgA. Blanky Morávkové oblastní kolo XX. ročníku soutěže v sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek. Soutěže se zúčastnilo 25 dětí ze škol brněnských a blízkého okolí. Každý soutěžící zpíval dvě písně první byla píseň národní či zlidovělá a druhá píseň libovolná. Celé dopoledne se školou nesly překrásné tóny písní v podání malých zpěváků, na které bedlivým okem dohlížela odborná porota. Byla to již zmíněná MgA. Blanka Morávková, profesorka na brněnské konzervatoři, dále Jana Matysová, bývala zpěvačka pop music a nyní také učitelka na brněnské konzervatoři. Třetí porotkyní byla Mgr. Helena Hanousková, učitelka hudební výchovy na naší škole. Po přednesení písní musela porota posoudit odvedené výkony a rozhodnout o pořadí soutěžících. V kategorii mladších žáků se na prvním místě umístily Nela Štěpánková a Tereza Marková z naší školy, na druhém místě skončily Veronika Havlíčková ze ZŠ Vedlejší a Kateřina Brázdová ze ZŠ Slovanské náměstí, třetí místo obsadila Eliška Dvořáková ze ZŠ Jehnice. V kategorii starších žáků se na prvním místě umístili Jáchym Šíma ze ZŠ Laštůvkova, Adéla Prostějovská z Gymnázia Křenová a Šimon Hanáček ze ZŠ Přemyslovo náměstí, na druhém místě skončily Barbora Valešová z Biskupského gymnázia a Ludmila Rousová ze ZŠ Šlapanice, třetí místo obsadily Marie Kopřivová ze ZŠ Holzova a Barbora Borková ze ZŠ Kotlářská. Soutěžící, kteří se umístili na prvních místech postupují do národního finále, které se koná v ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15. Všem postupujícím a hlavně našim žákyním přejeme krásný zážitek a hodně úspěchů v tomto celostátním kole. Mgr. Pavel Petr

9 Termíny čištění komunikací v MČ Nový Lískovec Průběžné místní komunikace včetně sousedících parkovacích zálivů Málo významné komunikace Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok vjezd z ul. Kamínky ke starému nákupnímu Lesní Kamínky Palouk středisku Šťastného Kluchova Prostřední cesta z ul. Kamínky Zavřená Plachty Úpatní k objektu vodáren Zoubkova Svážná Raisova pokračování z ul. Kamínky bez odboček průběžná č. 1 č odbočka k nemocnici za štěrkové (zpevněné) Obecní spojka kolem ZŠ na Koniklecová parkoviště nad bytovými Oblá od Petra Křivky Jihlavskou bez odboček domy po odbočku na Oblá Travní Jihlavskou pod věžovým od č. 18 k Jihlavské Svážná domem č. 18 odbočka k domu č. 35 odb. k výměníkové bez odboček od č. 18 na P. Křivky stanici nad ZŠ (nová) Slunečná odb. ke kotelně na včetně všech parkovišť konci Svážné Základní komunikační systém Parkoviště a odbočky Blok 7 Blok 8 Blok 4 Blok Jihlavská, Bítešská ulice Čtvrtě odbočka k domu Oblá, odbočka k č. 1, 3 Koniklecová 5 Kamenice Oblá, odb. k č. 12, 14 s parkovištěm od Rybnické po rondel Blok 9 Oblá, obě parkoviště pod Albertem nad parkoviště pod skálou na Akademickou travnatým svahem na konci Koniklecové Akademická od rondelu parkoviště u obytných Kamenice po rondel parkoviště u ulice Plachty (pod P. Křivky) domů na Petra Křivky k rampě sil. I/23 Akademická parkoviště P2 u konce Oblé vlevo Rybnická Svážná bývalá smyčka MHD na Petra Křivky odbočka k č. 3 Petra Křivky u konce Oblé (u trafiky) V době čištění od 8 do 16 hodin nesmí na vozovkách ani parkovištích stát žádná vozidla. odbočka k č. 5 a 7 odbočka k úřadu včetně parkoviště parkoviště u Alberta (vjezd z Petra Křivky) Dopravní značení se bude umísťovat vždy 7 dnů předem. parkoviště pod domem č Zoubkova V případě odjezdu na delší dobu se přesvědčte, zda nebude odbočka z Jihlavské k trafostanici zadní příjezd do nemocnice probíhat blokové čištění! příjezd k č. 16a 16e Náhrada za odtahy vozidel se neposkytuje! Čištění komunikací provádí společnost.a.s.a. Služby Žabovřesky, s. r. o. a Brněnské komunikace, a. s. Za ÚMČ čištění zajišťuje odbor stavební a všeobecný, tel.: Odtah vozidel při čištění, tel.: Schváleno Radou městské části Brno-Nový Lískovec č. 2/2015 dne Rychlé informace o blokovém čištění formou SMS Vážení občané, majitelé vozidel. Stále si lámeme hlavu, jak zlepšit informovanost o blokovém čištění tak, aby odtažených vozidel a nešťastných řidičů bylo co nejméně. Využíváme Lískáček, internet, dopravní značení, ale ani to vše nezabrání, aby se při každém blokovém čištění několik řidičů nedostalo do problémů. Kromě ztráty času jsou to také zbytečně zaplacené peníze, ze kterých ovšem městská část nic nemá, protože je inkasuje odtahová služba. Stížnosti odtažených ale následně řešíme hlavně u nás na úřadě. Proto je i naším zájmem, aby si řidiči nezapomínali v zóně blokového čištění svá vozidla. Díky postupnému zlevňování telefonních služeb se nyní stala velmi zajímavou možnost informovat občany o dění v obci formou SMS. Tuto službu městská část zavedla Pokud se zaregistrujete k odběru informativních SMS, dostanete den předem informaci o tom, na kterých ulicích se bude provádět blokové čistění a můžete si auto včas přeparkovat. Kromě informací o blokovém čištění si také můžete objednat informace o dalších významných událostech v městské části. Služba je pro vás zadarmo a registrace je velmi jednoduchá, nepotřebujeme znát ani vaše jméno, jen telefonní číslo. Zaregistrujte se a SMS do vašeho mobilu vám blokové čištění připomene! Ing. Jana Drápalová, starostka Jak se registrovat k odběru SMS? 1. možnost: Prostřednictvím webových stránek na adrese nliskovec.smsbrana.cz Bude vám doručena SMS s heslem k potvrzení registrace. Registrační údaje můžete kdykoliv změnit nebo registraci zrušit. 2. možnost: Můžete se také zaregistrovat osobně na Úřadu městské části, Oblá 75a, potřebujete pouze znát vaše telefonní číslo

10 Orientaèní plánek blokových èištìní v roce 2015 Legenda: - Blok è. 1 - Blok è. 2 - Blok è. 3 - Blok è. 4 - Blok è. 5 - Blok è. 6 - Blok è. 7 - Blok è. 8 - Blok è. 9 Pøenosné svislé dopravní znaèení pou ívané pøi blokovém èištìní v Brnì - Novém Lískovci IP25a Zóna s dopravním omezením IP25b Konec zóny s dopravním omezením Oznaèují oblast (èást obce apod.), kde platí nebezpeèí, zákaz nebo omezení vyplývající z u itých symbolù znaèek, pokud místní úpravou provozu na pozemních komunikacích uvnitø oblasti není stanoveno jinak B29 Zákaz stání Jihlavská

11 11 LÍSKÁČEK 3/2015 různé Fotosoutěž Úhel pohledu RATOLEST BRNO ZAPOJUJE DĚTI DO ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Chránit práva dětí, jejich bezpečné zapojování se do rozhodovacích procesů, které se jich bezprostředně dotýkají, to je od výsadou Sociálně aktivizačního programu pro rodiny s dětmi, který bude po 16 měsíců realizovat projekt O dětech s dětmi. Projekt reaguje na potřebu chránit participační práva dětí na rozhodovacích procesech především při případových konferencích, které jsou realizovány pod záštitou orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Případové konference mohou být nástrojem efektivní spolupráce rodiny a zainteresovaných subjektů v rámci podpůrné sítě pro ohroženou rodinu a ochrany práv jejich dětí, vysvětluje Sandra Šmídová, vedoucí Sociálně aktivizačního programu pro rodiny s dětmi. Sociálně aktivizační program Ratolesti Brno, bude pracovat na posílení informovanosti dětí a jejich rodin v oblasti dětských práv. Bude s dětmi a jejich rodinami pracovat jak individuální, tak skupinovou formou, probíhat budou nácviky modelových situací. Pracovnice programu budou rodiny doprovázet v rámci řešení obtížné životní situace, která má negativní dopad na děti. Sociálně aktivizační program bude využívat i spolupráci s psychologem, jehož úkolem bude citlivá příprava dětí a jejich rodin na průběh případové konference, který může být emočně vypjatý. Na základě dlouholeté praxe při práci s dětmi a jejich rodinami v obtížné životní situaci vnímáme, že do záležitostí týkajících se dětí by měly mít možnost promlouvat i ony samy a mít tak možnost ovlivnit další vývoj událostí v rodině. uvádí dále Sandra Šmídová. Vytýčeného cíle bude Ratolest Brno dosahovat ve spolupráci s jednotlivými brněnskými OSPOD. Mgr. Veronika Křížková, PR a média, Sandra Šmídová, Dis., vedoucí SAP; Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. eeagrants.org Změny v Českém klubu nedoslýchavých Help v roce 2015 Od se pro naši organizaci mění hned několik věcí současně. Hned na úvod musím zmínit změnu názvu. Z dříve užívaného Českého klubu nedoslýchavých Help se název celé naší organizace mění na kratší a snad lépe zapamatovatelný název AUDIOHELP, z. s. Mění se rovněž druh poskytované sociální služby. Dříve poradenské centrum se mění na středisko sociální rehabilitace pro osoby se sluchovým postižením. Naše zaměření však zůstává stejné, a to na osoby s nedoslýchavostí. Tato změna probíhá na základě aktuálních požadavků ze stran klientů. Zaměstnancům naší organizace jde především o to, aby lidé se sluchovým postižením dosáhli samostatnosti a nezávislosti. Snažíme se odstranit komunikační bariéru, která znemožňuje aktivní sociální i kulturní život. Součástí střediska pak nadále zůstává půjčovna kompenzačních pomůcek, ve které naleznete například bezdrátové zařízení na poslech televize, zesílený telefon, vibrační budík či signalizaci bytového zvonku. Po domluvě je možné zapůjčit zmíněné kompenzační pomůcky i domů, kde si je můžete vyzkoušet ve svém přirozeném prostředí. Najdete nás přímo ve středu města na adrese Běhounská 22 (pasáž Typos), informační tabule a zvonek po levé straně. Kontaktovat nás můžete rovněž prostřednictvím telefonu na čísle nebo elektronicky na adrese cknh. Otevírací doba střediska je Po, Út, St od 8 15 hod. Na středu je zapotřebí se objednat, je to den terénních výjezdů ke klientům. Tereza Bauerová, DiS., sociální pracovnice Občanské sdružení Ženy50 vyhlásilo, ve spolupráci s Kanceláří Brno-Zdravé město MMB a pod záštitou starosty MČ Brno-střed Martina Landy, 7. ročník fotosoutěže Úhel pohledu, jejímž cílem je zviditelnění žen ve věku 50+. Soutěží se ve dvou kategoriích. Snímky zaslané do kategorie A musí zachycovat ženy po padesátce, zúčastnit se mohou osoby bez omezení věku, profese, pohlaví. Kategorie B je určena všem ženám starším padesáti let, které rády fotí. Téma snímků není omezeno. Při splnění podmínek je možné zaslat snímky do obou kategorií, a to v elektronické podobě, na adresu sdružení. Uzávěrka fotosoutěže je 27. března 2015 v 16 hodin. Nezávislá porota bude hodnotit zajímavý úhel pohledu na zralé ženy po padesátce, originalitu, původnost, vtip i nadsázku. V každé kategorii vybere 3 snímky, jejichž autoři budou vyhlášeni a odměněni na koncertu ke Dni matek, který se uskuteční v neděli 10. května. Více podrobností o fotosoutěži Úhel pohledu naleznete na webu www. uhelpohledu.eu i na stránkách sdružení Ženy50 Můžete si zde stáhnout propozice k soutěži i přihlášku. Jana Jarušková, předsedkyně sdružení Činnost projektu Rodinné pasy v roce 2014 Rodinné pasy vznikly v roce 2006 jako projekt podporující rodinu s dětmi do 18 let věku, jehož cílem je snížení rodinného rozpočtu slevami, které lze čerpat ať už na rodinných výletech, při běžných nákupech či návštěvách kulturních a sportovních akcí. Slevy mohou uživatelé navíc čerpat také na Slovensku nebo v Dolním Rakousku, kde se pohybují stejně jako v České republice od 5 až do 50 procent. Z nově zapojených poskytovatelů v roce 2014 jmenujme například Národní památkový ústav, který poskytuje rodinám slevu 1+1 vstupenka zdarma do třiceti tří památek v České republice. Významným mediálním partnerem se stala také společnost TICKET ART, která poskytuje držitelům rodinných pasů zvýhodněné vstupné na vybrané kulturní představení. V roce 2014 prošel projekt Rodinné pasy výraznou grafickou proměnou. Novým designem se může pochlubit jak časopis Rodinka a uživatelské karty, tak výstupní tiskové materiály a reklamní předměty, ale především webové stránky sekce Jihomoravského kraje. Stránky jsou navržené s důrazem na moderní, atraktivní a uživatelsky přívětivé prostředí. Jsou také připraveny pro využití v mobilních telefonech a tabletech, umí se přizpůsobit všem zařízením bez ohledu na velikost jejich obrazovky. Odkaz: Nově vydávané uživatelské karty jsou bezkontaktní, čipové a jsou v rámci rodičů přenosné. Grafický vizuál, který karty odlišuje, je na první pohled zřejmý. Žlutá karta, která se již nevydává, zůstává stále platná až do její exspirace. Nové bezkontaktní karty jsou modré barvy. Redesign grafiky proběhl také u katalogu poskytovatelů, katalogu 50 % slev a časopisu Rodinka. Časopis Rodinka je od roku 2014 vydáván v tištěné podobě dvakrát ročně, a to v létě a v zimě. Jarní a podzimní vydání je zveřejňováno v elektronické formě. Rodinné pasy v roce 2014 uspořádaly pro rodiny oblíbené zábavní akce, kterými podporují mezigenerační soužití rodin a kulturní zážitky. Pro návštěvníky byl připraven bohatý kulturní program, výtvarná dílna a dětské hry, popkorn i špekáčky zdarma. Tentokrát se setkání rodin uskutečnilo v červnu na brněnském letišti a v srpnu v Šiklově mlýně. Propagace projektu a nábor nových rodin pak probíhal v průběhu celého roku na akcích Výročí Mezinárodního roku rodiny, Dětský den v Gymnáziu Křenová, Jihomoravské dožínky, Svátek seniorů a na vánočních trzích na brněnském výstavišti.

12 LÍSKÁČEK 3/ ze sportu Turistický závod DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE DOPROVODNÝ PROGRAM RŮZNÉ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 1. Název: Veřejný turistický závod, 3. závod krajského poháru a mistrovství kraje 2015 pod záštitou místostarosty ÚMČ Nový Lískovec Ing. Jana Privarčáka. 2. Vyhlašovatel: Jihomoravská oblast Klubu českých turistů. 3. Technická organizace (pořadatel): TOM 432 Horolezčata Brno. 4. Termín a místo konání: 18. dubna 2015, Brno-Nový Lískovec, zastávka MHD Kamenný vrch. 5. Kategorie a délka tratí: Závodí se podle pravidel TZ na zavod. cz. Kategorie Rok narození Délka tratě dospělý a předškolák dítě předškolák 2 3 km přípravka 2005 a mladší 2 3 km nejmladší žactvo 2005 a mladší 2 3 km mladší žactvo km starší žactvo km mladší dorost km starší dorost km dospělí A km dospělí B 1979 a starší 4 6 km Má-li závodník z kategorie dospělí B zájem startovat v mladší kategorii dospělí A, bude mu to umožněno, ale pouze po celou sezónu (tzn. začne-li závodit v kategorii dospělí A, musí takto dokončit i celou sezónu, to samé platí, začne-li závodit v kategorii dospělí B). 6. Termín a adresa pro přihlášky: em do , hod. na nebo při prezentaci. 7. Funkcionáři závodu: ředitel závodu: Miloš Stejskal. 8. Podmínky účasti a vybavení hlídek: Za zdravotní způsobilost u závodníků do 18 let plně odpovídá vedoucí závodníků, u starších 18 let nese odpovědnost každý závodník sám. Každý závodník musí mít s sebou průkaz pojištěnce. 9. Úhrada nákladů: startovné 10 Kč. 10. Doprava na místo konání TZ: zastávka MHD Kamenný vrch linky 26 a Prezentace (místo, od do hodin): , hod. v místě startu. 12. Zdravotní služba: lékárnička v prostoru startu a cíle, jinak Fakultní nemocnice Brno. 13. Hodnocení: závodníci na místě obdrží medaili, diplom a drobnou cenu. Informace: Miloš Stejskal, tel , Hokejbalová exhibice u OC Campus Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si vás tímto pozvat na exhibiční hokejbalový turnaj Campus ball 2015 v kategorii mužů a minipřípravek, jehož nultý ročník se uskuteční ve dnech dubna 2015 na mobilní hrací ploše, která bude k tomuto účelu postavena na parkovišti před hlavním vstupem do OC Campus v Brně-Bohunicích. Kromě hokejbalu je však pro diváky i pro návštěvníky OC Campus připraven opravdu bohatý doprovodný program, mj. měření rychlosti střely radarem, závody elektrických RC autíček, vystoupení členů klubu Complete self defence system, sportovní aerobik v podání 1CLUB Brno a mnoho dalšího pro malé i velké. Vstup na turnaj i na doprovodný program je zdarma, navíc každý malý návštěvník, který se zapojí do některé ze soutěží obdrží pozornost od pořadatelů. Akce je pořádána za podpory MČ Brno-Nový Lískovec. Více informací naleznete na tomto webu Na vaši návštěvu se těší organizátoři turnaje Kadeřnictví NERO OBCHODNÍ CENTRUM ALBERT, PETRA KŘIVKY, NOVÝ LÍSKOVEC KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ PÁNSKÉ DĚTSKÉ NAŠE KADEŘNICE VÁS OBSLOUŽÍ I BEZ OBJEDNÁNÍ, BEZ ČEKÁNÍ Otevřeno: pondělí pátek hod., sobota: hod. Kadeřnictví tel OBLASTNÍ VÝBOR KČT JIHOMORAVSKÉ OBLASTI a TOM 432 HOROLEZČATA pořádají 19. dubna 2015 JARNÍ SETKÁNÍ VHT NA SKALÁCH U ŘIKONÍNA 34. ročník Sraz účastníků Jarního setkání bude v hod. pod skalami u Řikonína. Doprava je individuální vlakem do stanice Řikonín, odtud bude cesta k místu srazu vyznačena fáborky. Cvičné skály jsou od železniční stanice vzdáleny asi 2,5 km. Vhodný vlak odjíždí v 7:53 z Brna-hl. n., 8:07 z Brna-Kr. Pole a dále každé dvě hodiny. Vlak z Řikonína nazpět do Brna jede v 15:21 nebo 17:21. (Vzdálenost v IDS JMK: 100/ mimobrněnské zóny.) Vhodná místa na parkování: železniční stanice Řikonín (2,5 km), Ranč U bizona (Kutiny, 1 km). Vítáni jsou všichni zájemci o vysokohorskou turistiku. V místě srazu budou připraveni cvičitelé VHT a instruktoři horolezectví, pod jejichž vedením si každý může vyzkoušet jištění, lezení a slaňování na cvičných skalách. Za komisi VHT: Miloš Stejskal (mobil , Hotel Myslivna Brno Gastronomické a kulturní akce Vážení hosté, na jaro 2015 jsme pro Vás v našem hotelu opět připravili řadu kulturních akcí a gastronomických specialit. Gastronomické akce: V měsíci březnu se v naší hotelové restauraci podávají jarní speciality. 1. až 12. dubna se můžete těšit na speciální Velikonoční menu. A měsíc květen bude ve znamení chřestových dnů. Kulturní akce: Velká pyžamová party Hotelu Myslivna Brno sobota Pálení čarodějnic na terase Hotelu Myslivna čtvrtek Více informací a rezervace: , Nově otevřená jedinečná a zábavná hra takzvaný BUBBLE FOTBAL v Novém Lískovci na základní škole ZŠ Svážná 9. Otevřeno SO NE nebo dle dohody soukromý pronájem na Vámi určené místo. Cena hry je 130 Kč na osobu. Další informace naleznete na našich stránkách

13 13 LÍSKÁČEK 3/2015 tipy pro volný čas SPORTOVNÍ KOMISE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC pořádá 9. ročník OTEVŘENÉHO ŠACHOVÉHO TURNAJE Datum: sobota 28. března 2015 Místo: Sál Brněnské asociace futsalu (bývalá sokolovna), Rybnická 75 (vstup přes restauraci Okruh Pub). Program: hod. prezence, hod kolo, cca v hod. vyhlášení výsledků a předání cen. Systém hry: švýcarský systém na 7 kol, 2 15 min. na partii bez zapisování. O pořadí rozhoduje: 1. počet bodů, 2. Buchholz, 3. střední Buchholz, 4. počet výher, 5. progres. Doprava: z Mendlova nám. trolejbusem č. 25 nebo 26 zastávka Raisova. Ceny: věcné odměny pro tři nejlepší hráče. Právo účasti: hráči všeho věku a výkonnosti bez omezení, max. však 40 hráčů. Přihlášky: na adrese do , příp. na místě konání při prezenci. Při zájmu větším než 40 účastníků budou do turnaje přednostně přijati ti, kteří se přihlásili em a dostavili se k prezenci do 9.20 hod. Materiál: uvítáme přinesení vlastní šachové soupravy a jdoucích šachových hodin (1 ks na 2 hráče). Organizace turnaje: Mgr. Jiří Mazoch, Ph.D., tel.: Občerstvení: pro všechny hráče je zajištěno drobné občerstvení + po dobu turnaje bude otevřena restaurace. Těšíme se na účast všech příznivců šachu! Víte co je OVOV? Olympijští vítězové se rozhodli zvýšit celkovou zdatnost maximálního počtu dívek a chlapců ve školním roce soutěživou formou na všech školách v ČR pro žáky nar. v r až V raném věku jako školáci se zaměřovali na všestranný rozvoj, sílu a obratnost. Aby žáci měli možnost změřit své sportovní schopnosti a dále na sobě pracovat, je tato soutěž postupová tak, že každý výkon je bodově ohodnocen a součet bodů pěti disciplin určuje nejvšestrannějšího žáka-sportovce školy. Nejvýkonnější chlapci a dívky školy se utkají v květnu v areálu ZŠ Svážná za účasti českých olympioniků v okresním kole (Brno-město) se svými vrstevníky z brněnských škol. Nejlepší jednotlivci a školní družstva postoupí do krajského kola, které se uskuteční v měsíci červnu. O přesných termínech soutěží vás budeme včas informovat v dubnovém vydání našeho zpravodaje Lískáček. Přijďte se podívat a povzbudit své děti a vnoučata. Za KMS Ed. Kvoch PRAVIDELNÁ ČINNOST Panda klub bez mámy a táty. Každé pondělí a pátek od 8.30 do hod. Jde o pravidelné i nepravidelné hlídání dětí od 2 let, kterým se věnuje zkušený pedagog. Děti si během dopoledne hrají, tvoří a chodí na procházky. Více informací se dozvíte u Lydie Procházkové, tel.: , nebo na Obláček tvoření a cvičení pro rodiče s dětmi od 2 let bude bývat již pouze jen ve čtvrtky. Cena: 50 Kč, permanentky: 10 vstupů/400 Kč, 5 vstupů/200 Kč. Program v Obláčku: Sluníčko malba + tvoření z keramické hlíny, Vynášení zimy a vítání jara tvoření Morany a výlet k Anthroposu ke Svratce, Velikonoční slepička, se Obláček nekoná Velikonoční prázdniny, Mašinka malba +tvoření, Portrét malba + tvoření z keramiky, Den Země-tvoření + malba. AKCE PRO VEŘEJNOST Velikonoční tvoření úterý 31. března od 16 do 18 hod., výtvarné jarní a velikonoční tvoření, pečení velikonočních kuřátek, cena: 50 Kč/tvořící osoba (k dětem do 6 let je potřeba doprovod). Přihlášky a informace na Den Země čtvrtek 23. dubna od 15 do 18 hod., enviromentální program pro děti a rodiče s dětmi, čeká na vás několik zajímavých stanovišť s úkoly věnovanými svátku Zemi, akce se koná na hřišti Delfínek za Lyskou, v případě špatného počasí v budově Lysky. Vstup zdarma. Více informací MgA. Milda Rožteková Pravidelný program Mateřského centra Sedmikráska Brno o.s. Více o pravidelných a dalších aktivitách na: DOSPĚLÍ S DĚTMI: Kurz Baby masáží (6 týdnů 6 měs.), Poupátka (6 měs. 1 rok) cvičení maminek s miminky podporující zdravý psychomotorický vývoj dítěte, Hudební hrátky (1 1,5 roku), (1,5 3 roky) hudebně edukativní program, Kvítka (pondělí odpol. sk. 1 3 roky, úterní sk. 1 2 r., 2 3 r., středeční sk. 1,5 2 r., 2 3 r.) pohybově edukativní program, rytmické cítění, řečové dovednosti, soc. adaptace ve skupině za použití motivačních pomůcek, Zdravotní cvičení cvičení pro tělo i duši za přítomnosti malých ratolestí (i bez dětí). DĚTI: Logohrátky (3 5 let), Než půjdu do školy (5 7 let), Dramaťáček KUDY TUDY DO POHÁDKY (4 8 let), English with Puppy (3 7 let), Taneční hrátky pro malé kamarádky (3 5 let), Hudebně pěvecký dětský kroužek s výukou hry na kytaru (děti 1. st. ZŠ), Zvěřinec v peřině naučně tvořivý kroužek o zvířátkách (4 8 let). DOSPĚLÍ: Tai-chi, Jóga nejenom pro ženy, Meditačně-relaxační večery pro ženy, Zdravotní cvičení, Angličtina pro dospělé, Němčina pro dospělé (s možností hlídání dětí), Služba psychologické a laktační poradny (čas dle domluvy, nutná rezervace předem), Orientální tanec pro všechny ženy skupina pro začátečnice i pokročilé. Informace o dalších aktivitách našich partnerů jako jsou např. rodinné bohoslužby CB-Betanie, rodinné konstelace, individuální poradenství... naleznete na V rámci projektu Sedmikráska pro rodinu v pohodě aneb komunikace bez legrace nabízíme v sídle naší organizace pro cílovou skupinu: rodiny s dětmi, matky/otcové na mateřské/rodičovské dovolené, těhotné ženy a jejich partneři: Činnost Kontaktního a informačního centra (po pá: hod.) zprostředkování odborných poradenských aktivit pro rodiny s dětmi Aktivita projektu: Sedmikráska pro rodinu v pohodě... aneb komunikace bez legrace podpořená z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. Přihlášky a ostatní informace o všech aktivitách MC Sedmikráska: v sídle na Oblé 51, Brno-Nový Lískovec nebo na: tel.: Provoz MC Sedmikráska Brno, o. s., je dotován MPSV ČR, Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a městskou částí Brno-Nový Lískovec. Děkujeme. Stejně tak děkujeme za poskytnutí daru společnostem Cardion a Activa a za podporu formou poskytování účetního software společnosti Vema. Žaluzie Hanák Žaluzie, výměny a opravy žaluzií, sítě a dveře proti hmyzu. Vertikální žaluzie, látkové roletky. Menší domácí práce a úpravy tipu: domácí manžel. Milan Hanák, Svážná 19 tel.: e mail:

14 LÍSKÁČEK 3/ tipy pro volný čas Letní tábory Lipky: PŘIHLASTE SVÉ DĚTI VČAS Hledáte pro své děti zajímavý program v době letních prázdnin? Lipka na táborech nabídne dobrodružství, hry, pohyb, tvoření i výuku jazyků. Již nyní můžete své děti přihlásit na některý z třech desítek táborů, příměstských i pobytových, které se konají na pěti pracovištích Lipky. Na Kamenné jsou navíc připraveny turnusy pro dospělé a seniory. Lipka připravuje i v letošním roce širokou nabídku letních příměstských i pobytových táborů. Na děti čekají týdny plné dobrodružství, zábavy a objevování. Z dětí se můžou stát malí indiáni, námořníci, detektivové anebo se mohou vydat na cestu časem až do pravěku. Můžou navštívit pohádky i říši fantazie, rozvíjet kulinářské, rukodělné nebo jazykové schopnosti. Z nabídky si vybere opravdu každý neváhejte a přihlaste své děti včas. Celou nabídku najdete na Jak z rozsáhlé nabídky vybrat? Volba tématu závisí na tom, co děti baví a také kolik jim je let: nejmladším dětem na táborech Lipky je 5 let, nejstarším 15 let. Pro mladší děti jsou vhodnější příměstské tábory, v rámci kterých se vrací vždy odpoledne zpět domů a mohou tedy strávit část dne s rodiči. Režim je podobný, jako když děti chodí do školy. Na pobytových táborech jsou děti i přes noc a mohou se tedy vypravit i do vzdálenějších lokalit. Děti poznají zajímavé kouty přírody a naučí se tábornickým dovednostem. Dále můžete zvážit místo konání: v letošním roce nabízí tábory všech pět pracovišť Lipky: Lipová, Rozmarýnek, Rychta, Jezírko i Kamenná, která se nachází v různých částech Brna nebo i na Drahanské vrchovině. Pobytové tábory budou například v Podyjí či Domašově. Jeden turnus proběhne ve zcela nové lokalitě, na hradě Špilberku! Lipka však nemyslí jen na děti! Loňský pilotní projekt potvrdil, že o tábory mají zájem také dospělí a senioři. Proto pracoviště Kamenná pro ně organizuje tři speciální turnusy. Pro tvořivé dospělé a děti od 12 let je určeno Košíkářské léto. A dále nabízí hned dva týdny pro seniory: Rajská zahrada provede babičky a dědečky přírodními zahradami a pěstováním a využitím bylin, Živly v řemeslech umožní vyzkoušet práci s přírodními materiály (například proutím nebo keramickou hlínou). Více informací je na www. lipka.cz/kamenna-kalendar-akci. Tábory pro seniory mohou být zajímavým dárkem pro prarodiče: darujete tak nevšední zážitek a čas strávený společně s novými přáteli stejného věku. Pozvání k přijímacím zkouškám Základní umělecká škola Františka Jílka Vás srdečně zve k talentovým zkouškám, které se konají v termínech dubna a května vždy od 15 do 18 hodin. V těchto dnech můžete své děti přihlásit do oboru hudebního, výtvarného, tanečního nebo literárně-dramatického. Přijímací zkoušky proběhnou v budovách ZUŠ na Vídeňské 52 a Vídeňská 85 (taneční obor). Výuka v následujícím školním roce bude probíhat i na detašovaných pracovištích v městských částech Brno-Bohunice, Nový Lískovec a Žebětín. Těšíme se na všechny budoucí hudebníky, výtvarníky i tanečníky. Další informace získáte na POZOR! POZOR! POZOR! Zveme důchodce z Nového Lískovce do našeho Klubu seniorů. Scházíme se každé úterý ve středisku volného času Oblá 51c vždy od 14 do 16 hod. Přijďte se mezi nás pobavit, rádi vás uvítáme. Spojení na vedoucí paní Fukanovou tel

15 15 LÍSKÁČEK 3/2015 různé NOVINKY V KNIHOVNĚ J. Mahena Novinky pro dospělé: J. Kamen: Češi patří k Vídni M. Faber: Kvítek karmínový a bílý O. West: Hadožrouti H. Whitton: Kunhuta Přemyslovna J. Green: Papírová města Novinky pro děti: Z. Pospíšilová: Zlobivé pohádky Peppa a hasiči P. Martin: Bible pro malé detektivy M. Kyšperský: Za Aničkou kolem světa Věčné příběhy Čtyřlístku Žebříček pro dospělé: H. Boyd: Čtvrtky v parku M.Brandman: Vražda před kamerou V. Klimecká: Druhý život Maryny G. J. Pospíšilová: Katedrála z písku G. Flynn: Zmizelá Žebříček pro děti: J. Davis: Garfield povoluje opasek Groening: Simpsonovi: Simpsoráma R. Russell: Deník Mimoňky J. Davis: Garfield chrochtá blahem J. Davis: Garfield starší a širší TEXTOVÁ INZERCE Textová inzerce je určena pouze pro občany z Nového Lískovce, je zdarma a je omezena počtem 100 znaků. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu. Prodám garáž ul. Petra Křivky, prostřední podlaží, 16 m 2, cena 290 tis. Pronajmu pěkný byt 2kk 60 m 2, terasa 20 m 2 v NL klidná oblast, výhled do parku. T po 18. hod. Prodám pozemek v Omicích vhodný ke stavbě RD v dosahu MHD. Tel Chcete vyvenčit psa? Napište mi. SŠ, vysok. prac.+morál. kvalit, sympat. vzhledu s praxí obch. refer., pokladní, recepční atd., hledá v Brně obdobné zam. u solidního zam Nabízím k výměně OB 1+kk 40 m na ulici Zderadova Brno-střed. Vyměním za OB 2+kk v Novém Lískovci bez doplatku. Info na seznam.cz. Hledám dlouhodobý pronájem či malý byt v Brně. T: Pronajmu garážové stání na ulici Plachty. Tel , Garáž v nadzemním podlaží na ul. Petra Křivky prodám, nebo pronajmu. Tel Prodám dětské kolo žluté s převodem, vel. 20, cena 500 Kč, tel Daruji 2 brýlové obruby, zelené a modré (kovové) na věk 5 8 let, nošené ale nezničené, tel Hledám ke koupi byt v Novém Lískovci. Bez RK prosím. Tel.: JARNÍ KUŘÁTKO Ingredience: klasické kuřátko, nebo 4 tzv. malá jarní kuřátka, sádlo, sůl, mletý pepř, na nádivku: 4 starší rohlíky, mléko, 4 vajíčka, slanina cca 150 g, drůbeží játra cca 150 g (nemusí být), muškátový oříšek, sůl, pepř. Na nádivku nechte nakrájené rohlíky změknout v mléce. Přidejte ostatní suroviny a dobře promíchejte. Pro nadýchanější nádivku lze z bílku z vajíček ušlehat sníh a poté vmíchat. Troubu předehřejte na 200 C. Postup: Kuřátka z obou stran dobře osolte a opepřete a poté naplňte nádivkou, vedle kuřátek dejte z každé strany lžičku sádla (eventuálně másla, co máte raději). Pečte kousky kuřátek prvních 15 minut při C, pak stáhněte na 160 C a dopékejte za častého přelévání vypečenou šťávou, až bude nádivka propečená a kuře nebo kuřátka krásně zlatavé. Je-li třeba, občas do výpeku vlijte trochu horké vody, aby se nepřipaloval. Než budete kuřata porcovat, nechte je chvíli dojít ve vypnuté troubě. Podávat k nim můžete třeba petrželové brambory nebo jakýkoli jarní salát. JARNÍ KŘUPAVÝ SALÁTEK Ingredience: 1 hlávka čínského zelí, 1 mrkev, 1 červená cibule, 1 svazek ředkviček, 1 2 papriky (červená a žlutá pro barevnost), plechovku nebo skleničku zelených oliv na zálivku: ocet, cukr, sůl, nálev z oliv, olivový olej. Postup: Zelí pokrájíme na nudličky (ideálně na kráječi), posolíme a dobře promícháme. Mrkev nakrájíme také na tenké nudličky, ředkvičky na půlkolečka, cibuli a papriku na tenké proužky a olivy na čtvrtky. Promícháme vše dobře se zálivkou, kterou jsme připravili smícháním a prošleháním uvedených surovin. Dochutíme dle potřeby solí a pepřem a necháme rozležet v lednici alespoň 20 minut a můžeme podávat například k jarnímu kuřátku. STOLAŘSKÉ A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE HODINOVÝ MANŽEL řemeslnické práce laminátové a dřevěné plovoucí podlahy PVC, vinyl, koberce Mobil: renovace podlah FORMULÁŘ PRO TEXTOVOU INZERCI Formulář na podání textové inzerce do Lískáčku. Formulář čitelně vyplňte (nezapomeňte na kontakt pro odpovědi) a vhoďte do schránky Lískáčku na ÚMČ Brno Nový Lískovec, Oblá 75a nebo jej odevzdejte v podatelně. Tato služba je pouze pro občany Nového Lískovce. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu a měl by mít maximálně 100 znaků (za znak se považuje mezera i interpunkční znaménko) Kontaktní údaje pro případné nejasnosti (nebudou se zveřejňovat) jméno, adresa, telefon, e mail a požadovaný počet vydání:

16 LÍSKÁČEK 3/ politické okénko Upozorňujeme čtenáře, že příspěvky v rubrice Politické okénko neprošly jazykovou ani redakční korekturou. Vážení spoluobčané! V prosincovém vydání Lískáčku jsem v této rubrice podal informaci o průběhu a volbě orgánů v naší městské části a mimo jiné jsem uvedl, že se na ustavujícím jednání nově zvoleného zastupitelstva nepodařilo zvolit plný počet členů kontrolního výboru. Taktéž jsem uvedl, že lze však předpokládat, že na nastávajícím řádném jednání zastupitelstva se tato záležitost dořeší a dojde k příslušné dovolbě. Na řádném jednání zastupitelstva v měsíci prosinci loňského roku však k volbě člena kontrolního výboru nedošlo, i když tento bod byl jedním z bodů programu jednání prosincového zastupitelstva a kdy při projednávání tohoto bodu již byli navrhováni kandidáti za člena tohoto výboru. Důvodem, proč se nehlasovalo, byly námitky některých členů nově zvoleného zastupitelstva ohledně platnosti voleb kontrolního výboru na ustavujícím jednání zastupitelstva. Na návrh člena zastupitelstva byl tento bod následně stažen z probíhajícího jednání. Nicméně na dalším řádném jednání zastupitelstva v měsíci lednu letošního roku byl bod týkající se volby člena kontrolního výboru znovu zařazen. Úvodem této volby byli členové zastupitelstva seznámeni s příslušnými pasážemi z Metodického doporučení k činnosti územních samosprávných celků vydaného Odborem dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR týkajících se připomínek k volbě kontrolního výboru na ustavujícím jednání zastupitelstva a protože k přednesené informaci neměl již nikdo žádných připomínek, došlo již k samotné volbě člena kontrolního výboru. Volba probíhala veřejným hlasováním a o tom, jak kdo hlasoval, bylo jmenovitě podle jednotlivých zastupitelů uvedeno v zápise z jednání ze zastupitelstva. Lze konstatovat, že nejtěsnějším počtem deseti hlasů byl člen kontrolního výboru zvolen. JUDr. Petr Všetečka Městská doprava pro cestující Až vyjde tento článek, bude už březen a uzavírka spojená s údržbou Pisáreckého tunelu bude ukončena. Veškerá doprava v Novém Lískovci a okolí se opět vrátí k normálu, stavu ne vždy ideálnímu, ale o něco lepšímu. Zbude smutná vzpomínka na tragickou událost, spojená právě s objížďkou tunelu přes naši městskou část, ulici Rybnickou. Uzavírka měla vliv i na městskou hromadnou dopravu, naštěstí většinou jen menší. Taková ledová námraza ji dokázala ochromit mnohem víc. Přes tyto události se úroveň městské dopravy stále pomalu zlepšuje i když ne vždy dostatečně a včas. Každá změna k lepšímu, byť jen malinko, potěší. Nemusela by ale být spojená s růstem ceny jízdného. Pravda, tento růst není každý rok, ale částka, kterou jízdné dosáhlo, je už dost vysoká. Městskou dopravu pravidelně používám a snažím se také o její zlepšování. V Novém Lískovci nás stále občas potrápí četnost a obsazenost spojů. Také některé zastávky jsou úrovní skoro nedůstojné a vystupovat do silnice je i nebezpečné, tam kde není přiměřený prostor. Zastávka Čtvrtě je trvalým a nedobrým příkladem. Ve směru do města jen uzounký chodníček a žádný přístřešek na obou stranách. To je jeden z nedostatků, které je potřeba ještě zlepšovat a člověk si říká, lepší jakýkoliv přístřešek, než žádný. Jako na Mendlově náměstí, zastávka trolejbusu směrem k nám, se konečně v roce 2013 zlepšila a hlavně rozšířila. Je dost místa pro důstojné nastupování i vystupování a také pro lavičky. Stále ale chybí ochrana cestujících před počasím a možnost schovat se před deštěm v zimě a sluníčkem v létě. Proto mě velmi potěšila informace paní starostky o zahájení jednání s městskou částí Brno-střed, pod kterou právě Mendlovo náměstí patří, na výstavbu přístřešku na zastávce trolejbusů ve směru do Nového Lískovce. Každé takovéto zlepšení kvality a úrovně veřejné dopravy vítáme a vždy plně podporujeme. Bc. Josef Schmied, Místní Organizace ČSSD, Jede zvláštní škola autobusem na výlet. Najednou to v motoru zachrastí, bliknou světla a autobus zastaví. Řidič se dá do opravy, otevře motor a dělá mnoho úkonů. Stále se mu ale nedaří. Žáci zvláštní školy mu stojí za zády a řidičovo počínání neustále komentují. Řidič je v pohodě, ale neustálé Pepíčkovo: Já vím co tomu je... ho asi po stopadesáté přivede k nepříčetnosti a zařve: Když už seš teda tak chytrej, tak co to tomu teda je? A Pepíček na to s vítězoslavným úsměvem odpoví: Je to rozbitý Ano, tak tak nějak to funguje v některých případech. Kde se vzal, tu se vzal někdo, kdo má ve všem absolutní jasno, přesně ví co dělat, ale ve skutečnosti nenahlédl ani pod hladinu problému, natož, aby mu porozuměl a věděl, co se dělat opravdu musí. Takový lokální deus ex machina, který se náhle zjeví a snaží se rozdávat moudra, rady a rozumy na všechny strany, ale je to jen zmatené mlácení prázdné slámy. A proč to tu píšu? Řízením osudu a především díky vám, voličům, jsem se ocitnul v roli, kdy rozhoduji o mnohých věcech. Bože nedopusť, abych někdy byl tím, kdo bude dělat chytrého ve věcech, o kterých neví vůbec nic. Na druhou stranu mě uchraň lidí, co mají pocit, že všechno znají, vše viděli a mají obrovskou motivaci se ke všemu vyjadřovat a vše po svém řešit. Slibuji, že všechna má rozhodnutí budou v souladu s mým nejlepším vědomím a svědomím, že se budu snažit zjistit maximum daných informací ke správné volbě, které půjde přiměřeně získat, aby ta správná volba byla správná nikoliv, že si to tak někdo přeje, ale proto, že to tak jednoduše je. Ovšem nikdo nejsme neomylní. Udělám-li skutečně chybu, doufám, že mi bude odpuštěno. Přeji všem pěkný den. Mgr. Pavel Kolář, zastupitel a člen RMČ, zvolený za KDU-ČSL Uplynul další měsíc od voleb. Čas letí a volič se ptá, co zastupitelé dělají. Mohu říci, že Novolískovečtí patrioti drží sliby a jsou i konstruktivní opozicí. Podařilo se nám otevřít debatu o podmínkách za kterých má vycházet radniční periodikum. Na náš návrh přijatý zastupiteli, proběhla 7.ledna pracovní schůzka, kde všechna politické uskupení v zastupitelstvu řekla svůj názor na problematiku vzniku, tisku a distribuce zpravodaje Lískáček. Jasně se na tomto jednání například ukázalo, že není nadále akceptovatelný přinejmenším termín uzávěrek jednotlivých čísel měsíc a půl před vydáním. Vznikla i shoda, že by měla Redakční rada změnit status z komise na výbor zastupitelstva, což by přineslo její lepší kontrolu i volbu jejích členů zastupiteli, nikoliv Radou MČ jako nyní. Na lednovém zastupitelstvu se ukázalo, že názory sdružení TOPL jsou velmi vrtkavé a co platilo po schůzce zastupitelů, již neplatí na jednání zastupitelstva. Čím si to vysvětlit netušíme, stejně jako nesplnění úkolu, který na prosincovém zasedání zastupitelstva dostala Rada MČ. Jeho cílem bylo vytvoření podoby pravidel pro vydávání radničního periodika v následujících letech. Výmluva, že zápis s doporučeními z pracovní schůzky zastupitelů dostala Rada MČ 14. ledna dvě hodiny před svým zasedáním, je opravdu úsměvná, Neměla totiž čekat na tato doporučení, ale již od 5 prosince, kdy dostala úkol, měla chystat jeho naplnění. Dočkáme se snad na zastupitelstvu 1. dubna. Třeba se od vedení Statutárního města Brna, jehož součástí je i naše paní starostka, dočkáme i jasného stanoviska ohledně privatizace obecních bytů. I v Novém Lískovci je dost nájemníků, kteří uvažují o odkoupení obecního bytu do svého vlastnictví. Je škoda, že není ze strany koalice žádné pochopení k tomuto kroku a naopak se dočkáváme opovržení a nesmyslných argumentací. Naše uskupení privatizaci obecních bytů otevřeně podporuje a jsme přesvědčeni, že jich nepotřebujeme tolik, jako nyní. Od března 2015 najdete na našich stránkách nové číslo zpravodaje Louskáček a stále Budoucnost budeme řešit s Vámi. Petr Oupor,

17 17 LÍSKÁČEK 3/2015 ze školství Maškarní ples Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec V sobotu dne 14. února se uskutečnil v sále při restauraci Okruh Pub na Rybnické ulici již tradiční maškarní ples Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec. Ples zahájila paní starostka Jana Drápalová s panem místostarostou Janem Privarčákem. Po tanečním vystoupení žaček ZUŠ Františka Jílka s názvem DOBALETÍ pod vedením paní učitelky Heleny Apetauerové následovala volná zábava. K tanci a poslechu hrála vynikající kapela Jana Turčínka EU!BURG. Na plese bylo jako již tradičně vidět velké množství zajímavých masek. V soutěži masek se na čtvrtém místě umístila skupina PUZZLE, na třetím místě MUMIE, na druhém místě skupina ČLOVĚČE NEZLOB SE! a na prvním místě MRT VÁ NEVĚSTA. Na parketě byly vidět i další krásné masky jako např. vodník s vodnicí, námořníci, kovbojové, piráti, zdravotní sestřičky, vojáci, hippies, vlkodlak, pankáč, beruška, mravenec aj. K dobré náladě samozřejmě přispěla i bohatá tombola, za kterou bychom rádi poděkovali především dárcům a sponzorům. Poděkování rovněž patří pořadatelskému týmu komise pro kulturu a samozřejmě i všem občanům a zastupitelům, kteří se letošního plesu zúčastnili. Za komisi pro kulturu Lenka Brabcová Foto: Josef Ptáček Komise pro kulturu si dovoluje touto cestou ještě jednou poděkovat následujícím dárcům tomboly: CARDION, Huslík, s. r. o., CALYX, Řeznictví Hájek - Oblá (ÚMČ), TOM Horolezčata, Fit4all, ČD Telematika, Optika Nippert, SAS, Kadeřnictví Nero - OD Albert, CVČ Lužánky, Jitka Del Faverová,.A.S.A., Tipsport OD Albert, BKOM, a. s., Vinotéka OD Albert, Siemens, Plynotherm Jaša, JCDecaux, BETACONTROL, Křivánková Slender Gym, MC Sedmikráska, Květiny Bohunice, PK DATA, Restaurace OKRUH PUB, KAVYL, s. r. o.

18 LÍSKÁČEK 3/ inzerce ZÁVODNÍ AEROBIK A KROUŽKY PRO DĚTI V NOVÉM LÍSKOVCI Hledáte pro děti sportovní kroužek nebo vrcholový sport? OneClub Brno nabízí obě možnosti. Na Základní škole Kamínky trénují jak zkušené závodnice, tak i začínající naděje ve sportovním aerobiku a fitness týmech. OneClub Brno pořádá kroužky pro děti od 4 do 14 let, ve kterých se děti učí zábavnou formou jednoduché choreografie a základní prvky sportovního aerobiku, při kterých rozvíjí sílu, vytrvalost a flexibilitu. Pokud se jim tento sport zalíbí, mohou přestoupit do oddílu závodního aerobiku a účastnit se celorepublikových soutěží. Naším největším úspěchem v závodní sezóně 2014 byl titul 2. vicemistryně republiky v kategorii 8 10 let. V tomto roce jsou naše cíle ještě vyšší, chtěli bychom se nominovat na mezinárodní závody, které proběhnou na jaře v holandském Dordrechtu a v prosinci dokonce na dalekém ostrově Martinique v Karibiku. Bojovat o nominace budeme ve všech věkových kategoriích, od dětí až po dospělé. říká trenérka klubu Lucie Balharová. Kromě kroužků a závodního aerobiku OneClub Brno pořádá také příměstské tábory, letní soustředění a další akce pro děti. VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH Bydlím tu s vámi. Chcete prodat nebo, pronajmou nemovitost s maximálním možným ziskem? Zdarma Vám poradím jak efektivně zrealizovat celý průběh prodeje, pronájmu. Jsem občan Nového Lískovce se specializací na Brno-Jih. Vyplácím i odměny 5 10 tis. za doporučení. Možné konzultace a více info na tel.: , Naši nejmenší čtenáři MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, tapetování, nátěry radiátorů, oken, fasád, nábytku, zednické práce aj. Tel.: , PLATBA HOTOVĚ = SLEVA 250 Kč! Brno- LÍSKOVEC a okolí -horak.cz NYNÍ NOVĚ VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ Jsme tu stále pro vás NOVÁ POHODA ČESKÁ VÝROBA JISTÁ KVALITA OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí pátek 9 18 hod., sobota 9 12 hod. Jihlavská 26, Brno-Nový Lískovec, tel.: , tel./fax:

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Fotosoutěž Úhel pohledu

Fotosoutěž Úhel pohledu Fotosoutěž Úhel pohledu Smyslem tohoto projektu je zviditelnění žen ve věku 50+. Proto má být na fotografiích žena ve věku po padesátce. Úkolem fotografa je pokusit se vystihnout její vnitřní život, o

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Doporučený postup č. 2 /2014

Doporučený postup č. 2 /2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb Doporučený postup č. 2 /2014 Problematika neregistrovaných sociálních služeb a stíhání správního deliktu poskytování sociálních služeb bez oprávnění

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč Klub Ratolest Provozovaný Oblastní charitou Blansko při Centru PRO Blansko, Sladkovského 2b,Blansko 678 01, tel.516411400mob.731428369,e-mail:ratolest.blansko@charita.cz http:/www.blansko.charita.cz/ 28.dubna

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

13. září 2015 BENEŠOVSKÁ DESÍTKA

13. září 2015 BENEŠOVSKÁ DESÍTKA 13. září 2015 BENEŠOVSKÁ DESÍTKA hlavní závod se běží současně jako MISTROVSTVÍ ČR veteránů v silničním běhu na 10 km závod je započítáván do seriálu Běžec Podblanicka 2. ročník Termín: 13. září 2015 (neděle)

Více

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené Zápis pracovní schůzky ze dne 12.05. 2009 Místo konání: Mírové náměstí čp.65, kancelář Sdružení zdravotně postižených, místní organizace Kadaň (SZP MO Kadaň) Materiály: 1. Mailová korespondence mezi paní

Více

Jaroměř Josefov 13. duben 2013

Jaroměř Josefov 13. duben 2013 PŘEBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 PŘEBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 ZÁVOD ISCAREX CUP 2013 Jaroměř Josefov 13. duben 2013 Pořadatel : TJ Sokol Jaroměř atletický oddíl

Více

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Termín realizace: 15. 7. 2014 Máte povědomí o tom, co to AAK je, protože už jste byli na kurzu? Přesto si někdy nevíte úplně rady nebo vaše

Více

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Vážení podnikatelé a přátelé, je neuvěřitelné,

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

Hradec Králové město přátelské rodině

Hradec Králové město přátelské rodině Hradec Králové město přátelské rodině Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora pro oblast školství, sociální věci a zdravotnictví PhDr. Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Seminář

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru 1.ÚVOD Provozní řád řeší dopravní situaci v prostoru ulic Rašínova, Bartošova,

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE PVA EXPO PRAHA Beranových 667 190 00 Praha 9 Letňany GPS: Loc: 50 7'46.54"N,14 30'51.48"E Pořádá M.I.P. Group, a.s. a ABF, a. s. cedikova@abf.cz www.eventday.cz

Více

Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS.

Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS. Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS. Všeobecná ustanovení Pořadatel: Místo konání: Studentský klub požárního sportu při VŠB - TU Ostrava ve spolupráci

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár.

dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár. Vážená paní / Vážený pane, dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár. Hlavním cílem projektu je posílit pozitivní vztah všech

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 Projekt Savi godi avka dživel- Jaký rozum, takový život ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Občanské sdružení Ecce Homo Sídlo: Masarykova 12, 785 01 Statutární orgán: PaedDr.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Pravidla soutěže a ankety. Obecná ustanovení

Pravidla soutěže a ankety. Obecná ustanovení Pravidla soutěže a ankety Obecná ustanovení 1. Soutěž O nejlepší rekonstrukci bytu s dveřmi SAPELI (dále také jen soutěž ) probíhá na území České republiky v době od 5. 8. do 15. 9. 2013. Zúčastnit se

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Obsah 1. Pravidla používání Rezervačního systému...2 1.1. Registrace do RS...2 1.1.1. Registrace klubových členů...2 1.1.2.

Více

Sociální začleňování ve Zdravém městě. Ústí nad Labem. Ministerstvo práce a sociálních věcí 2.10.2007

Sociální začleňování ve Zdravém městě. Ústí nad Labem. Ministerstvo práce a sociálních věcí 2.10.2007 Sociální začleňování ve Zdravém městě Ústí nad Labem Ministerstvo práce a sociálních věcí 2.10.2007 Obsah prezentace Zdravé město Ústí nad Labem Dotační program PZM a MA21 Zkušenosti a příklady dobré praxe

Více

PROGRAM ZÁŘÍ 2015. Své narozeniny oslaví: 25. 9. Egyedová Božena 55 let. Přejeme vše nejlepší!

PROGRAM ZÁŘÍ 2015. Své narozeniny oslaví: 25. 9. Egyedová Božena 55 let. Přejeme vše nejlepší! Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

DÁLE INFORMUJEME. ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin MATEŘSKÁ ŠKOLA

DÁLE INFORMUJEME. ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin MATEŘSKÁ ŠKOLA 17. ročník říjen 2011 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 6. října 2011 Usnesením č. 44/2011 zastupitelé přijali Vlastní hodnocení Mateřské školy Zahrádky za školní rok 2010 2011. Zastupitelé byli

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Další, již 24. konference ČHS se uskuteční 6. 8. 11. 2009 v obci Dolní Lomná Ubytování a popis místa: Rekreační středisko se

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Internetový kurz zdravého životního stylu pro žáky pátých tříd základních škol. Představení projektu

Internetový kurz zdravého životního stylu pro žáky pátých tříd základních škol. Představení projektu Internetový kurz zdravého životního stylu pro žáky pátých tříd základních škol Základní popis projektu Interaktivní kurz, který vede děti a mládež k utváření správných stravovacích návyků a podporuje jejich

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s.

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Základní informace o organizaci Lidé a pobočky Poslání a cíle společnosti

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB 0205 ŠKODA MLADÁ BOLESLAV P R O P O Z I C E Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek perkusní brokovnice 25 terčů Obec Kněžmost Kněžmost

Více

7 8/2012 ČERVENEC A SRPEN

7 8/2012 ČERVENEC A SRPEN 7 8/2012 ČERVENEC A SRPEN VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Novinka program na vyčítání dat z karty řidiče 4 Novinka nový graf pro volbu Průběh dne 6 Novinka výběr vozidla v Autopůjčovně 8 Novinka výběr dodavatele

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6.

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6. Obchodní podmínky Obsah: 1.Obecná ustanovení 2.Objednávka 3.Cena zboží, pokuty, faktury 4.Forma platby 5.Způsob platby 6.Zabezpečení 7.Dodací podmínky 8.Garance 9.Odstoupení od smlouvy 10.Odpovědnost za

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol ZÁKLADNÍ OBECNÉ INFORMACE v rámci 4. klíčové aktivity projektu Národní systém

Více

Test - trestný čin, trestní řízení, přestupky Metodický list

Test - trestný čin, trestní řízení, přestupky Metodický list Test - trestný čin, trestní řízení, přestupky Metodický list test nebo samostatná práce k danému tématu Obecné informace k řadě pracovních listů Člověk a společnost - Stát a právo. Výukové materiály jsou

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha 6

Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha 6 Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha 6 Hlavní organizátor Krajského finále v deskových hrách v Plzeňském kraji Dům dětí a

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Aktualizovaná verze ke dni 14. 9. 2015 O anketě Soutěžní anketu Dřevěná stavba roku (DSR) vyhlašuje Nadace dřevo pro život. Účelem ankety je prezentovat

Více

SENIOR CENTRUM ROKU 2012

SENIOR CENTRUM ROKU 2012 SENIOR CENTRUM ROKU 2012 NADAČNÍ FOND VESELÝ SENIOR SPOLEČNĚ S FIRMOU FOXMARTS A.S, PARTNERY A SPONZORY VYHLAŠUJE 1.ročník SOUTĚŽE SENIOR CENTRUM ROKU "nejlepší senior-zařízení v České republice" FENOMÉN

Více

Velíšskej přespolňák

Velíšskej přespolňák Velíšskej přespolňák 2. ročník sobota 25. června 2016 Termín: sobota 25. června 2016 Místo konání: Pořadatel: obec Veliš, okres Benešov Tělovýchovná jednota Sokol Veliš ve spolupráci s Obcí Veliš a dalšími

Více

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz 42. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ORBĚ Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí Dolní Újezd u Litomyšle 9.10. 10.10. 2015 Na pozemcích ZD Dolní Újezd www.zddu.cz GPS:49.8293436111-16.2571775 Přihlášky Přihlášku

Více

Pitkovická 260. AD 1/ Provoz Mateřské školy: 6:30 17:00 hod Počet dětí: 1 třída Hvězdičky 26 dětí povolená vyjímka 2 třída Sluníčka 24 dětí

Pitkovická 260. AD 1/ Provoz Mateřské školy: 6:30 17:00 hod Počet dětí: 1 třída Hvězdičky 26 dětí povolená vyjímka 2 třída Sluníčka 24 dětí Třídní schůzka Dne: 25.6. 2013 Mateřská škola Čestlice Pitkovická 260 17:00 hod Program: 1/ Představení kolektivu 2/ Informace o vzdělávacím programu školy 3/ Organizace školního roku 4/ Informace ke stravování

Více

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. OBČASNÍK 1/2016 Milí přátelé, vážení členové! Jaro už docela silně zaklepalo na dveře, takže je nejvyšší čas si připomenout, jaké akce nás v nejbližších týdnech čekají. Protože jsme ale ani v zimních měsících

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

ROZPIS 43. ročníku Karlova běhu

ROZPIS 43. ročníku Karlova běhu ČS MTB Team, s.r.o. LK Slovan Karlovy Vary Město Abertamy ROZPIS 43. ročníku Karlova běhu Karlův běh Memoriál Jana Pravečka 8. 3. 2014 Závod Ligy dálkových běhů Karlův běh Memoriál Jiřího Čáslavského 9.

Více

- Cvičení/Plavání/Výtvarka/Zpívánky s hýbánky na plavání záloha 100,-Kč, možné zakoupit

- Cvičení/Plavání/Výtvarka/Zpívánky s hýbánky na plavání záloha 100,-Kč, možné zakoupit Program září 2014 30.8. 2014 sobota od 12,30 hod Půlmaraton Moravským krasem Nám Republiky Blansko- přijďte podpořit běh za OCH Blansko, budeme mít i stánek s vyráběním a aroma poradnou!!! 1.září 2014

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Průběžné vyhodnocení projektu R1/P3 k 30-06-2011

Průběžné vyhodnocení projektu R1/P3 k 30-06-2011 Průběžné vyhodnocení projektu R1/P3 k 30-06-2011 Obsah: přehled realizovaných aktivit v R1/P1 dle činností ve schváleném projektu přehled realizovaných aktivit v R1/P2 dle činností ve schváleném projektu

Více

PROPOZICE VALENTÝNSKÉHO SAMC PRAHA

PROPOZICE VALENTÝNSKÉHO SAMC PRAHA PROPOZICE VALENTÝNSKÉHO SAMC PRAHA ZŠ A MŠ PETŘINY JIH SOUTĚŽNÍ AEROBIC MASTER CLASS 2010 POSTUPOVÁ SOUTĚŽ KDY? 6. února 2010 KDE? Ve sportovní hale ZŠ Petřiny Jih, Šantrochova 2, Praha 6 (u školy lze

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014 č.j.: 345/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 321 ze dne 07.05.2014 Účast městské části Praha 3 na akci Pražské cyklozvonění 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Písecký zpravodaj Leden 2012

Písecký zpravodaj Leden 2012 Písecký zpravodaj Leden 2012 Silvestr 2011 a novoroční přání Poslední den letošního roku jsem měl nevšední možnost pozorovat silvestrovské veselí celého našeho údolí od Bukovce přes Písek až po Jablunkov

Více