Vážení přátelé, Ivan Hába ředitel školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení přátelé, Ivan Hába ředitel školy"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ROK

2 2

3 Vážení přátelé, končí školní rok 2006/2007 a jako každoročně Vám předkládáme malý přehled toho, co se za uplynulé období ve škole událo. V tomto krátkém úvodu bych chtěl alespoň heslovitě upozornit na některé události. V letošním roce se vylepšily výsledky v naukových soutěžích, srovnáme-li je s minulými lety. Naši žáci se prosadili v okresních kolech olympiád v matematice, jazyku českém, fyzice a již tradičně v přírodopise, kde vítězka krajského kola je právě z naší školy. Za těmito výsledky jsou desítky a desítky hodin práce našich učitelů, kteří se dětem věnují i mimo výuku. Je potěšitelné, že se podařilo udržet a rozšířit ty aktivity, které již mají na škole svou tradici. Tady se projevuje dobrý vliv vzniku školního klubu, v jehož skupinách společně s kroužky při školní družině nachází možnost trávení volného času přes dvě stě dětí školy, a to jak v pravidelných činnostech, tak i v činnostech zcela neformálních. Také se setkáváme s výsledky a činností našich dětí v pěveckých sborech, country souboru, dramatických kroužcích, výtvarných skupinách a při sportovních akcích. Od začátku školního roku je na škole nově zřízeno poradenské pracoviště. Úkolem tohoto pracoviště je poskytovat žákům, rodičům a učitelům metodické, informační a poradenské služby v oblastech kariérového poradenství a v prevenci sociálně nežádoucích jevů. Škola tak dále rozšiřuje svou dlouholetou činnost v péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Velký kus práce byl odveden na tvorbě Školního vzdělávacího programu. Po dvou letech práce má škola svůj ucelený program, který přesně popisuje, co lze od naší školy očekávat. Žáci naší školy se i letos zapojili do celostátního programu testování žáků pátých a devátých tříd. Navíc proběhlo na škole šetření u všech učitelů a žáků od prvního do devátého ročníku v programu Barvy života. Osobně jsem potěšen výsledky, které vyhodnocovaly vliv negativních jevů drogy, krádeže, cigarety, alkohol, automaty a agrese. Ve všech těchto oblastech je stav ve škole hodnocen výrazně lépe než v ostatních školách. Škola získala nejen srovnání znalostí žáků, ale z výsledků je také zřejmý pohled žáků na školu a výuku v ní. A celkové hodnocení? Všechny výsledky programu Barvy života jsou ve škole vyhodnocovány a jejich závěry se zahrnou do činnosti v příštím roce. Ale to bude až po zasloužených dovolených a prázdninách, ke kterým všem přeji co největší pohodu. Ivan Hába ředitel školy 3

4 Zaměstnanci školy ve školním roce 2006 / 2007 Ředitel školy: Zástupci ředitele: Ekonom: Ivan Hába Mgr. Zdeněk Bártek Ludmila Šajerová Ing. Ivana Novotná Správní zaměstnanci: Jaroslav Blahuš, Milada Blahušová, Danuše Dostálová, Zdena Chudá, Vlasta Jančová, Jaroslav Motyka, František Plíšek, Eva Rybárová, Stanislava Rybárová, Květoslava Šulkovská Zaměstnanci školní jídelny: Renata Suchánková, Martina Bucurová, Renata Cepková, Zlatica Dudyová, Helena Janyšková, Jarmila Šmigurová Externí pracovníci: Charilaos Sanopulos Vychovatelky: Maria Andrýsková, Blanka Kadlíková, Vlasta Výskalová Mgr. Olga Rektoříková výchovný poradce a speciální pedagog ročník Ing. Miroslav Šajer výchovný poradce a protidrogový koordinátor ročník Přehled tříd školy s třídními učiteli: 1.A Mgr. Jana Kudlíková 5.A Mgr. Ivana Jurková 1.B Mgr. Ivana Dluhá 5.B Alena Rajchová 2.A Mgr. Lenka Redlichová 6.A Mgr. Hana Zhřívalová 2.B Mgr. Ivana Odstrčilová 7.A Mgr. Anna Sedlaříková 3.A Mgr. Iva Bártková 7.B Jarmila Drlíková 3.B Danuše Hošková 8.A Ing. Hana Žembová 4.A Ivana Kováčíková 8.B Mgr. Irena Remešová 4.B Mgr. Jana Sztuková 9.A Ing. Miroslav Šajer 4.C Mgr. Pavla Kolářová 9.B Miloslav Rašťák Ostatní vyučující: Drahuše Beranová, Mgr. Jiří Dvořák, Věra Huszarová, Vlasta Pařízková, Mgr. Olga Rektoříková, Mgr. Pavel Remeš, Hana Strouhalová, Ing. Jana Zaoralová Počet žáků: ročník 263 Zaměření tříd: hudební 4.B ročník 180 sportovní 4.C Celkem: 443 žáků 4

5 I. KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST Volitelné předměty Dějepisné praktikum Seminář a praktika z přírodopisu Informatika Rýsování Konverzace jazyk anglický Konverzace jazyk německý Sportovní a pohybové aktivity Výtvarná výchova Fyzikální praktikum Nepovinné předměty Jazyk řecký Sborový zpěv Výtvarné projekty Meteorologie Sportovní hry Kroužky školní družina Cvičení s hudbou Ruční práce Dramatická výchova Kytary Sportovní hry Country kroužek Kroužky školní klub Ranní klub Šachy PC Fyzika pro všechny Klub sudoku Country kroužek Hra na kytaru Strojové pletení Cvičení s hudbou Fllorball Dramatická výchova V kroužcích školní družiny a školního klubu pracuje celkem 211 žáků. Ostatní kroužky na ZŠ Biofeedback Jazyk anglický Příprava na BiO Aktivity mimo ZŠ zapojení žáků TJ Sokol: karate, stolní tenis, tenis, aerobic, kopaná Sportovní gymnázium ve Vrbně p. P.: orientační běh, lyžování Jiné aktivity: skaut, cyklistika, hasiči, rybáři, ZUŠ, jazyk řecký,náboženství 5

6 Školní družina Provoz školní družiny byl zahájen v pondelí 4. zárí 2006, a to od 6.00 hod. do hod. Do trí oddelení bylo rozdeleno 87 prihlášených detí. Každé oddelení má speciální zamerení. 1. oddelení - rucní práce - Maria Andrýsková 2. oddelení - kroužek hry na kytaru - Vlasta Výskalová 3. oddelení - kroužek cvicení s hudbou - Blanka Kadlíková Deti ŠD se svými vychovatelkami se úcastnily nekolika akcí porádaných v rámci školy: - predvánocní akce - vystoupení kroužku kytar v MŠ - vystoupení kroužku cvicení s hudbou v MŠ - malování kraslic - výstava rucních prácí - vystoupení kroužku kytar a cvicení s hudbou na školní akademii Po celý školní rok se deti svými výrobky podílely na výzdobe školy. ŠD spolecne se školou zajišt uje komplexní pusobení na žáky. Poskytuje príležitost k seberealizaci žáku talentovaných i méne talentovaných. Je zcela odlišná od forem práce ve škole a je pro deti zábavou i poucením. B. Kadlíková Školní klub V tomto školním roce navštevovalo školní klub 60 detí. Školní klub je urcen žákum druhého stupne, umožnuje jim vyplnit volný cas v odpoledních hodinách. Provoz klubu: ranní klub hod. - urcen nejen pro dojíždející žáky odpolední klub hod - podle rozvrhu Kroužky školního klubu se zúcastnily ruzných akcí, šachy - okresní šachový turnaj, místní šachový turnaj, floorball - turnaj mezi ZŠ, cvicení s hudbou - vystoupení na školní akademii, country - velikonocní vystoupení. Pocítacový kroužek umožnuje detem práci s internetem, každou stredu a pátek do hod. Klub sudoku se schází každé pondelí od hod. B. Kadlíková 6

7 Projekty a dílny na budově č.ii I děti prvních a druhých tříd na budově č.ii, i když ta stojí samostatně mimo hlavní budovu, pracovaly intenzivně po celý školní rok a i zde probíhalo mimo jiné školní povinnosti několik projektů a dílen. Prvňáčci si například v rámci celoškolního projektu Region prošli město i okolí, zjistili, kde bydlí jejich spolužáci a na Vrbno se podívali i z vyhlídky cestou ze Sokolské chaty. Na konci roku uspořádali výlet na Praděd, nejvyšší horu Moravy. Na vycházky se vydávali i v průběhu projektu Čtvero ročních období. Druháci se zase účastnili preventivního a informačního programu policie ČR Ajax a velice se jim líbilo, že se jim věnovala opravdová policistka v opravdové uniformě, a to dokonce několikrát. V závěru roku zde, také s úspěchem, proběhla akce Hasík, věnovaná požární prevenci. Před Vánocemi i Velikonocemi proběhly na celé budově dvoje společné dílny, ve kterých se děti učily písničky a básničky k daným tématům, povídaly si o svátcích a také si zdobily svátečně své třídy a celou budovu. V závěru roku můžeme říci, že máme hodně šikovných dětí. Mgr. J. Kudlíková Akce 3. ročníku Akce knihovny - Pocátecní ctení, Provázkiáda Vánocní rolnicka - rocníkové kolo / soutež ve zpevu / Mikulášská nadílka - trída 3. A pro budovu c.iii Vánocní dílny - spolecné se 4. a 5. rocníkem Návšteva vánocních trhu Vánocní turnaj ve vybíjené Vánocní dílny 3. rocníku Vánocní besídky Velikonocní dílny 2.4. Velikonocní turnaj ve vybíjené Projekt Region : téma : Flora a fauna našeho regionu Projekt zacal od ríjna, každý mesíc obe trídy zpracovávaly jednotlivá témata. Podzim: Listnaté stromy, sbírání, lisování, lepení listu, jehlicnaté stromy, frotáže kury, poznávání stromu. Zima: Ptáci u krmítek, v lese, u vody, ryby v našem regionu. Jaro: Stehovaví ptáci, kresby, práce s encyklopediemi. Jarní kvetiny, sber, lisování, zakládání herbáre. V prubehu roku jsme meli nekolik vycházek do prírody. Projekt bude zakoncen v cervnu besedou o ochrane životního prostredí a výletem na Praded. Obe trídy se také v prubehu školního roku zúcastnovaly výtvarných souteží mestské knihovny, Ceské sporitelny, Policie CR ap. Mgr. I. Bártková 7

8 Projekty a dílny IV.B Školnímu projektu Náš region se věnujeme v rámci tématu Voda regionu (řeky a jejich okolí, povodně 1997, rybářství u nás). V týdenní dílně dramatické výchovy jsme se ve IV.B zabývali dětskými právy a povinnostmi. Na základě jejich poznání a pochopení, že je důležité je dodržovat, jsme vytvořili školní drama zaměřené na šikanu a její prevenci. Mgr. J. Sztuková Dílny-5.ročník Ve dnech proběhly v 5.ročníku dílny dramatické výchovy a turistiky. Dramatická dílna nesla název Rodina a události v ní. V turistice se žáci aktivně seznámili s krásami svého bydliště a okolí měli žáci 4. a 5. ročníku Velikonoční dílny. Žáci byli vedeni k vymýšlení básniček s velikonoční tématikou, vyráběli si různé velikonoční ozdoby, seznámili se s tradicemi a zvyky Velikonoc se žáci 5.A podíleli na tvorbě dílen Dílny čtení, v tomto školním roce byla věnována poezii pro děti. Mgr. I. Jurková 8

9 Činnost country souboru Zuzanky I v letošním školním roce pokračovala činnost country souboru Zuzanky. První akcí bylo úvodní soustředění na budově č.ii v měsíci říjnu, kde se děti ( hlavně ty začínající) naučilyzákladním krokům a formacím. Naučili jsme se a zopakovali si spoustu jednoduchých i složitějších tanečků. V listopadu se o víkendu konalo již šesté taneční party pro děti z podobně zaměřených souborů. Akce byla pro žáky z naší školy i dospělé z Vrbna veřejná. V prosinci jsme se zúčastnili se svým vystoupením Vánočních trhů ve Vrbně pod Pradědem, kde jsme poprvé uplatnili naše nové kostýmy. Ve druhém pololetí jsme přešli ke složitějším tancům a pódiovým vystoupením. Nacvičili jsme několik skladeb, a ty jsme v různých obměnách uplatnili při naší prezentaci na veřejnosti. Např. Den s Deníkem, Velikonoční vajíčko, akademie v Háji ve Slezsku, Vrbenské slavnosti. Samozřejmě, že se děti předvedly i na naší školní akademii. V rámci spolupráce s podobně zaměřenými soubory jsme strávili také víkend na ZŠ ve Vápenné. V příštím roce naši malí tanečníci a tanečnice zase trochu povyrostou, takže věříme, že se dostaneme zase trošičku dál za hranice našeho regionu a že přivítáme mezi našimi řadami zase nové tváře. 9 Mgr. J. Kudlíková, Mgr. I. Odstrčilová Činnost DPS Sedmihlásek I letos pracoval v naší škole DPS Sedmihlásek. Sbor je rozdelen na prípravné oddelení - Modrásci, kde pracovalo asi 20 detí z prvních, druhých i tretích tríd. Deti se pravidelne setkávají každou stredu na zkouškách. Hlavní sbor Sedmihlásek pracoval v poctu 22 žáku. Je zastoupen detmi z tretích, ctvrtých, pátých rocníku a jednou žákyní ze 7.B. Oba sbory vede paní Danuše Hošková. Z letošních akcí bych vzpomnela napr.vánocní koncert , který probehl ve Streše. Dále pak následovala Regionální soutež v Orlové, kde získal prípravný sbor Modrásci Stríbrné pásmo. Pevecký sbor se prezentoval na akci Den s Deníkem. Tradicní Jarní koncert sboru probehl 21. dubna V neposlední rade jedno z posledních vystoupení Sedmihlásku probehlo v družební škole v Háji ve Slezsku, setkalo se s velkým ohlasem. Dvakrát do roka probíhá soustredení sboru, u detí velmi oblíbené. Záverem bych ráda podekovala všem, kterí s obema sbory spolupracují, zejména klavíristce paní Jaroslave Kutálkové, pomocné dirigentce paní Milade Rehulkové a také paní Ludmile Šajerové za její organizacní cinnost. Detem dekuji za obetavou práci a rodicum za jejich vstrícnost. Preji všem hodne elánu a úspechu do další práce. D.Hošková

10 Soustredení kroužku dramatické výchovy Naucit se spolupracovat ve skupine ruzne starých žáku, upevnit správné návyky pri spolecném stolování a nácvik divadelních her bylo cílem soustredení kroužku dramatické výchovy. Pro deti nebyl problém prijít do školy i v sobotu. Všechny ctyri soubory se sešly Pri spolecném obede a jeho príprave ve školní kuchynce (menu gulášová polévka a povidlové knedlíky), rozvíjeli kluci a holky prátelství, kamarádství a spolupráci. Mgr.J.Sztuková Děti a poezie V úterý se ve STŘEŠE uskutečnil 3. ročník recitační soutěže Děti a poezie. O co největší úspěch u poroty soutěžilo 46 recitátorů. I letos měla porota obtížnou práci s hodnocením. Ocenění si odvezly děti z Karlovic, Břidličné i Rýmařova. Z našich dětí si nejlépe vedli Michal Koždoň (3.místo v 1. kategorii), Natálie Vlčková (1.místo ve 3. kategorii), Magdaléna Kudelová (3.místo ve 3. kategorii). Mgr.J.Sztuková Festival divadelních souborů V úterý se ve STŘEŠE sešlo na 200 hostů. Přišli se podívat na to, jak děti umí hrát divadlo. Festivalu se zúčastnilo 82 účinkujících. Hrály děti z vrbenských mateřských škol, z naší základní školy (2 soubory) a z gymnázia. Akce se vydařila, na obličejích diváků byla vidět spokojenost, na obličejích herců po prvotní nervozitě pozdější nadšení. Mgr. J. Sztuková Výuka cizích jazyků Na naší škole se vyučují dva cizí jazyky. Anglický ve ročníku, německý v ročníku. Dále žáci navštěvují volitelný předmět v ročníku, konverzaci německého a anglického jazyka. K výuce cizích jazyků často a rádi využíváme učebnu cizích jazyků, která je vybavena audiotechnikou, počítačovou učebnu, kde pracujeme s výukovými programy a multimediální učebnu s dataprojektorem a reprosoustavou. Pravidelně během školního roku soutěžíme, vytváříme projektové práce, které prezentujeme a vystavujeme v prostorách školy. Výsledky naší práce zveřejňujeme ve Zpravodaji. V rámci výuky anglického jazyka 12 žáků od ročníku s p. V. Huszarovou navštívilo Londýn. Děti bydlely v anglických rodinách a jedly anglickou stravu. Viděly spoustu památek, několik muzeí a svezly se na největším ruském kole London Eye. Cesta to ovšem byla náročná trvala 26 hodin. Děti to zvládly dokonale, nikdo se nezatoulal, nezlobil a nic se neztratilo. Už plánují další návštěvu. Máme všichni o čem vyprávět, co ukazovat na fotkách a také chystáme sérii článků do vrbenského Zpravodaje. J. Drlíková, V. Huszarová 10

11 Výtvarná výchova na naší škole V letošním školním roce se bežná výuka výtvarné výchovy na vyšším stupni rozšírila, a to formou výuky volitelného predmetu Vv v 7.,8. a 9. rocníku. Nekterí zájemci navštevují odpolední výtvarné projekty. Žáci prubežne zpracovávají ruznými technikami v nekolika hodinách urcitá témata. Casto pracujeme na vetších formátech, než jsou žáci zvyklí, v prubehu práce volíme ruzné postupy a techniky, které jsou pro daný moment vhodné a pro naši šikovnost dostupné. Hotová práce je skutecne hotová až po nekolika hodinách, kdy obcas narazíme na výtvarný omyl, takže vymýšlíme a zkoušíme nové možnosti. Casto na zacátku cinnosti vlastne nevíme, jak bude finální práce vypadat. A to nekoho baví, zkoušet a experimentovat, ty méne odvážné zase odrazuje. Tak se stane, že se nám podarí výtvarná díla vhodná k verejné prezentaci na nejaké výstave. Náš šikovný školník, pan Plíšek, nám vyrobil nekolik panelu pro naše príležitostné výstavy. Pan Blahuš, školník na budove IV, nám ochotne napomáhá pri různých výtvarných instalacích. Obema za jejich aktivní pomoc dekujeme. Následují akce, které jsme usporádali: - výstava grafiky na téma Mesto-školní vestibul-nyní umísteno v pracovne výtvarné výchovy - prodejní predvánocní výstava u príležitosti listopadových tr. schuzek - výstava grafiky na téma Ovoce-školní vestibul, cást prací nyní ve cvicné kuchyni jako stálá výzdoba - instalace keramiky ve školní jídelne - tematická výstava v mestské knihovne-vánoce, Zima - prodej keramiky na vánocních trzích - tematická výstava Vánoce, Velikonoce-školní vestibul - Cas velikonocní-výstava a predvádecí akce (ve Střeše) - výroba kvetin technikou Twist Art - J. Kocírová a R. Popková - velikonocní dílny-malování na papírovou stenu - prírodní motivy žáci i nadále domalovávají na papírovou plochu, nekterí vyzkoušeli batiku papíru - krajská prehlídka výtvarných prací základních, stredních a umeleckých škol Ostrava 2007 na Slezskoostravském hrade, své práce vystavovali tito žáci: Kristýna Novácková - 8.B Katerina Blokšová - 8.B Aneta Weissová - 8.B Silvie Czaschová - 8.A Jaroslava Kocírová - 8.B Romana Popková - 8.B Lucie Patocková - 8.A Petra Strnadlová - 9.B Nikola Balážová - 7.A Sabina Trníková - 7.A Jana Bejdáková - 7.B Kristýna Ognarová - 7.A Adéla Krčmářová - 7.B Adriana Krettková - 7.B Barbora Škařupová - 6.A Iveta Krůželová - 9.A Na podzim pripravujeme výstavu grafiky v Galerii na radnici. 11 Mgr. I. Remešová

12 Osvětim Dne jsme navštívili koncentrační tábor v Osvětimi. Myslím, že to byl pro všechny velmi silný zážitek. Naši prohlídku vedla polská průvodkyně, která perfektně zvládla český jazyk. Tato exkurze se mi líbila, určitě bych si ji ráda někdy zopakovala. Horáková M.,8.A Výlet byl zajímavý, mám z něho zážitek na celý život. Nikdy na to nezapomenu. Horský R.,9.A Nepochopím, jak někdo takový tábor mohl postavit..celou cestu z Osvětimi mě provázely slzy v očích.. Kaločová B.,9.A Exkurze do Osvětimi pro mě byla nevšedním zážitkem. Když jsme společně tento koncentrační tábor procházeli, zapůsobil na mě hodně smutným dojmem, protože na tomto místě zemřely milióny lidí krutou smrtí. Zároveň to pro mě bylo velmi zajímavé a poučné. Krejčí P.,9.A Myslím si, že do Osvětimi by se měl podívat každý. To, co jsem tam viděla, na mě velmi zapůsobilo a myslím, že to ve mně navždy něco nechalo Neváhala bych a při další příležitosti tam jela znovu, protože to stojí za řeč a každý by o tom měl vědět. Pocit, když jsem prošla branou, kterou kdysi chodili trpící lidé, byl velmi zvláštní. A ty hromady věcí neuvěřitelné! Matoušková L.,9.A Byl to poučný výlet. Je to důkaz, jak krutě může zacházet člověk s člověkem. Urban J.,9.A Každý clovek by se mel zajet do Osvětimi podívat, v klidu projít celý areál a zamyslet se nad tím, proc té hruze nikdo nezabránil. A hlavne nezapomenout na lidi, kterí tam zemreli, a na jejich památku. Janda L.,9.A Byl to poučný výlet a poznání, jakých činů se dopouštěli nacisté za 2.sv.války. Určitě každému doporučuji podívat se do Osvětimi. Štěpánek R.,9.A Zážitky z krajského kola v biologické olympiádě Vyjeli jsme v sedm hodin. V autě panovala dobrá nálada a žaludeční nevolnost. Pan učitel Bártek pilně točil volantem a šlapal na plyn. Paní učitelka Beranová s námi ještě opakovala. Náhle pan učitel Bártek šlápl na brzdu a Lenka se zeptala:,,a teď už se můžu poblít? Nakonec jsme do Přírodovědného centra v Ostravě dojeli v pořádku. Nejdříve proběhla prezence, a poté nás rozdělili do tří skupin. Bohužel jsme spolu nebyli ve stejné skupině. Každá skupina dělala na střídačku test, poznávací část a praktickou část. Po vypracování všech úkolů nás pracovnice centra odvedla na oběd. Po cestě jsme klopýtaly o výmoly a dusily se smíchy. Katka se na obědě polila pitím i polívkou. Lenka se na zpáteční cestě srazila se stromem. Pracovnice nás provedla po centru. Chovali jsme si králíčky, křečky, hady a ještěrky a viděli papoušky a outloně(to je poloopice ). Poté se vyhlašovaly výsledky. Začínalo se od posledních míst k prvnímu. Napětí stoupalo. Po vyhlášení výsledků nám všichni blahopřáli k prvnímu(katka) a čtvrtému(lenka) místu. Paní učitelka nás už předem obdarovala čokoládami. Na zpáteční cestě opět panovala dobrá nálada (bezdůvodné záchvaty smíchu) a žaludeční nevolnost. U školy jsme se rozloučili a my dvě jsme zmoženě kulhaly do města. 12 L.Matoušková, K.Chreňová, 9.A

13 Fyzika pro všechny Fyzika pro všechny je název kroužku pro deti, které zajímá dení v prírode a okolí. Náplní kroužku jsou odpovedi na otázky typu: Proc a jak vypadají snehové vlocky? Jak funguje elektrárna? Co je kolem nás ve vesmíru?... a mnoho jiných. Snažíme se v detech rozvinout zájem o fyziku jako vedu, a to formou populární, pomocí diskuzí, promítání filmu, vyhledávání informací s pomocí internetu atd. Poslední velmi zajímavou prací bylo malování planet naší slunecní soustavy - jako výzdoba prostor školy. Tímto krokem clenové kroužku nabídli zajímavé informace všem svým spolužákum a také ukázali, co nového a zajímavého se dozvedeli. Kroužek mohou navštevovat žáci od 6. do 9. rocníku. Mgr. J. Dvorák Co nového v IT naší školy? Rozšírili jsme pocet multimediálních uceben na naší škole, což znamená, že pro výuku je k dispozici pocítac, který je propojen s dataprojektorem a reprosoustavou. Toto vše najdete v ucebne fyziky, prírodopisu a jedné ucebne vyhrazené jen pro multimediální výuku. V ucebne fyziky a samostatné multimediální ucebne je k dispozici i interaktivní tabule, která ješte více zpestrila výuku v techto ucebnách. Aby výuka byla co nejpestrejší, rozširujeme postupne pocet výukových programu, které jsou k dispozici žákum i na pocítacové ucebne. Mgr. P. Remeš WWW stránky naší školy Na stránkách naší školy, které najdete na si mužete vyhledat informace o naší škole. Jsou na nich umísteny zprávy školské rady a výchovných poradcu. Jsou zde zverejneny ové adresy všech ucitelu a jejich konzultacní hodiny. V oddílu školní zpravodaj najdete vše, co se na naší škole událo, i všechny akce, které probehnou i probehly. Je zde také velké množství fotek z ruzných akcí, ale také fotografie školních budov, jak vypadaly kdysi a dnes. Také na našich stránkách je aktualizován jídelnícek školní jídelny. Na stránkách najdete také odkaz, kde se dostanete na stránky, které informují rodice o absenci a prospechu detí. 13 Mgr. P. Remeš

14 Spolupráce s knihovnou plán akcí Říjen Týden knihoven, provázkiáda, exkurze do knihovny - vyhlášení výtvarné soutěže Tady bydlím já, skřítek Knihovníček Listopad besedy pro 2.třídy Čeští ilustrátoři dětem Předvánoční jarmark knih instalování výstavy výtvarných prací dětí ZŠ / Mgr. I.Remešová/ Leden slavnostní vernisáž s předáváním cen výhercům za výtvarnou soutěž Tady bydlím já, skřítek Knihovníček beseda 5. A - Poezie pro děti, průprava k recitační soutěži - vyhlášení soutěže Celá třída čte Únor - beseda pro 1. třídy Poprvé v knihovně seznámení s knihovnou a knihami - vyhlášení soutěže Vytvoř komiks ke 100. výročí úmrtí slavné švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové Březen - vyhlášení přípravy na akci Pasování prvňáčků - vyhlášení soutěže Mé vysněné povolání - zapojení do celostátního projektu Čtěte se svými dětmi 20 minut denně beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou (výběr ze 4. a 5. tříd, 6. a 7. tříd) - vyhlášení rychlé soutěže k filipojakubské noci napsat příběh o čarodějnicích a čarodějích Duben beseda pro 9. třídy Současná česká a světová literatura pro mládež - ukončení rychlé soutěže k filipojakubské noci Květen beseda pro 8.třídy Válečná literatura beseda pro 7.třídy Současná literatura pro mládež ukončení soutěže Celá třída čte ukončení soutěže Mé vysněné povolání ukončení soutěže Vytvoř komiks soutěž Vrbenský mistr v sudoku Červen pasování prvňáčků - vyhodnocení všech soutěží končících v květnu a předání cen 14 H. Janků

15 Naukové soutěže Ve všech naukových předmětech probíhaly v průběhu celého školního roku soutěže v rámci ročníku. V přehledu uvádíme další větší soutěže, také soutěže okresní a krajské. soutěž termín ročník kolo Konverzační soutěž JN krajské 7.,12. místo Recitační soutěž školní Olympiáda z matematiky okresní 1.,4.,8. místo Recitační soutěž 22.a a 5. školní Literární soutěž- prosinec školní Proč vodníci nemají rádi vodu Olympiáda z jazyka českého okresní 7.místo Fyzikální soutěž okresní 4.místo Biologická olympiáda okresní 1.,2.místo Biologická olympiáda krajská 1.,4.místo Biologická olympiáda okresní 1.,4.místo Archimediáda okresní Kulturní a vzdělávací akce akce termín ročník Vycházky tříd září-listopad Vystoupení dětí Zámeček B setkání knihovníků Exkurze ČOV A Exkurze ČOV B Flétničkový festival oblastní Vánoční rolnička Vánoční rolnička okresní Mikulášská nadílka Vánoční besídka pro rodiče B Vánoční trhy-vystoupení prodej keramiky Přednáška Policie ČR Seznámení rodičů s interaktivní tabulí únor 5. Přednáška Policie ČR ,9. Soustředění dram. kroužků Beseda se spisovatelkou , 5., 6.,7. Barvy života březen Testy Cermat duben 5.,9. Recitační festival oblastní Festival divadelních souborů oblastní Osvětim-exkurze , 9. Vítání občánků září-červen 4.B 13. školní akademie Akce DPS Sedmihlásek, country souboru Zuzanky, výtvarné výchovy, spolupráci s knihov- nou a další aktivity uvádíme ve zprávách. 15

16 Kulturní představení koncert Pavla Nováka roč film Lovecká sezóna 1.,2.,3. roč koncert Viktor kamarád roč balet Labutí jezero 6.,7.,8. roč divadlo Mach a Šebestová divadlo Sny skřítka Snítka 1.,2.,3. roč Draví ptáci roč. Úspěšní žáci školy jméno umístění soutěž ročník kolo Kateřina Chreňová 1. místo BIO olympiáda okresní 1. místo BIO olympiáda krajské Lenka Matoušková 2. místo BIO olympiáda okresní 4. místo BIO olympiáda krajské 4. místo olympiáda z fyziky okresní 7. místo olympiáda z JČ okresní Veronika Jelínková 1. místo BIO olympiáda okresní Veronika Urbánková 4. místo BIO olympiáda okresní Jana Baráková 7. místo konver.soutěž JN krajské Hana Petrušová 12. místo konver.soutěž JN krajské Kateřina Pešatová 1. místo olympiáda z matematiky 5. okresní Michal Kopča 4. místo olympiáda z matematiky 5. okresní Kristýna Zedková 8. místo olympiáda z matematiky 5. okresní 16

17 Kartáček Kartáček má různé barvy, líhnou se v něm všechny larvy. Tak například bakterie, v sýru známe listerie. Pak tam přijdou inspektoři, oči se hrůzou mhouří. Dávají tam pokuty, ředitelé nemají ani na boty. Literární tvorba žáků Probíhá tam týdenní hrůzostrašné čištění. Až je všechno v pořádku, inspektoři nemají písmeno na řádku. Když už nejsou stížnosti, lidé jsou plni radosti. B.Čudová, 5.B Fronta Maminka nám u vecere vyprávela, že byla na pošte a tam byla veliká fronta. Brácha Patrik se ptal: Mami,co je to ta fronta? Maminka mu vysvetlila, že je to dlouhá rada lidí, kterí na neco cekají.tatínek vypravoval, jak se pred lety stávalo ve fronte na maso, na pomerance, na prací prostredky, dokonce i na auta. Já jsem si vzpomnela na frontu u predprodeje vstupenek. V televizi práve vysílali predpoved pocasí a oznamovali, že se k nám blíží studená fronta. Patrik rekl: To jsem zvedavý, na co bude cekat studená fronta. M.Vojtková,5.B Hodnocení dílen hudební výchovy Dílny jsme měli sedm dní, a pak zase učení. Hráli jsem prima hry i s malými třeťáky. Některé hry bavily a jiní se nudili. Každý s úsměvem šel za zpěvem. Za chvíli zazvoní, děti se splaší, vyběhnou z hudebny, učitelům už haraší. Už jsme toho měli dost, přišel za námi vzácný host. Přišel za námi pan ředitel, přivedl hocha, Zpívali jsme písničky, kterého kousla oči jako hvězdičky. divoká mrcha. Hodiny tikají a děti zpívají. kolektiv žáků 5.B Žáci 6.A vymýšleli nová slova: kniha listočtenka, moudroslov, písmenolist škola moudrý dům, žákotrapič, nudoučka, šprtobydloň žákovská knížka známkoskládka, výsledkopis, pětkosběrač, známkolist, známkosešit učitel moudrá hlava, všechnoználek, úkolodávač, žákotrapič aktovka knížkonosič, zádonoska, zádobřímě, učebniconosič ředitel králoškol pětka hnusoznámka, smutkonoska, výpraskonosič tabule křídopsavka, čmároplocha lavice písmostolek, učodeska přezůvky nohošlapky, chodidlonožky, obuvnožky matematika číslověda tělocvik poceňtričko, těloprotáh, tělomučenka žák šprtoználek, nicneználek, chytrohlav, školootrok, dutohlávka 17

18 PROC VODNÍCI NEMAJÍ RÁDI VODU téma literární souteže rocníku, uvádíme dve úspešné práce: Kdysi dávno v rybníku Bahnák žili dva vodníci. Jeden byl Hrnecek a druhý byl Poklicka. Jmenovali se tak, protože do hrnecku dávali špatné duše a poklickou je prikrývali. Každý jejich den byl nachlup stejný. Ráno vylezli na breh, slunili se až do obeda, potom se precpali a celé odpoledne lapali do jejich krásne malovaných hrnecku ty duše, které byly prohnilé zlobou. Se západem slunce vždy ulehali do svých postýlek, vystlaných rasami a lemovaných rozkvetlými sinicemi. A takto vypadal každý jejich den. Jednou to ale bylo jiné. Jak se tak slunili na brehu Bahnáku, cosi je vyrušilo. Byla to carodejnice Merry Bradavice, která priletela na košteti pozvat vodníky na zítrejší oslavu svých stých narozenin. Vodníci se nejdríve kroutili, že ne, kdo by jim hlídal rybník, ale carodejka rekla, že tam pošle kocku Ostrovidku, která jim rybník ohlídá.vodníci pritakali a zacali se tešit na tu zítrejší párty. Další den, když se zacalo stmívat, vodníci nazuli botky sedmikilometrovky a už si to valili. Ale stala se strašná vec, kocka Ostrovidka se na hlídání rybníku vykašlala. Chvíli po odchodu vodníku zlé dušinky zjistily, že je nikdo nehlídá, a tak zacaly poskakovat sééém a zase tááám, až se jim podarilo hrnícky rozbít. A nejen rozbíjely, ale nicily, co se dalo. Mezitím se vrátili vodníci, kterým hruzou žábra zarostla. Duše se na ne vrhly a pronásledovaly je až k nedalekému hradu. Tam se umístili, protože se báli zpet a o svuj príbeh se podelili se všemi vodníky. A tem se také pomalu voda znechutila. A ted už víte, proc vodníci nemají rádi vodu. M. Horáková,8.A Myslím si, že vodník vodu rád má. V každé pohádce nebo povesti bydlí vodník ve vode. Jméno dostal podle toho, že voda je jeho živel. Kdyby žil na suchu, tak by mu lidé pravdepodobne zacali ríkat Suchník. Zdá se vám asi tento výraz ponekud neobvyklý, ale lidé dávají bytostem jména podle toho, kde žijí. Jako napríklad Vetrník, Slunecník, Mrazík a podobne. Vodník je tvor, který žije jen ve fantazii. Nekterí jsou zlí a lidem škodí, ubližují jim a druzí jim naopak pomáhají. Jsem presvedcena, že vodníci neexistují a jestli ano, tak už vymreli. Bydlím jedenáct let u rybníka. Nedaleko je i starý mlýn. Nikdy jsem žadného vodníka nevidela. Na svete mužu potkat jedine podvodníka, ale ten nemá s vodou vubec nic spolecného. I. Zabloudilová, 6.A 18

19 9.A - vycházející žáci - tř. uč. Ing. M. Šajer Bucur Josef SŠ průmyslová a umělecká, Opava strojír. - výpočet. technika Bukur Daniel SŠ polygrafická, Olomouc tiskař na polygr. strojích Drmola Tomáš SŠ automob.,mech. a podnik., Krnov autotronik Gamovský Marek Sportovní gymnázium, Vrbno p.p. gymnázium - všeobecné Gřunděl Martin SŠ řemesel, Bruntál instalatér Horský Robert SŠ automob.,mech. a podnik., Krnov automechanik Janda Lukáš SPŠ, Bruntál elektr. počítač. systémy Kleiber Jiří SPŠS, Vsetín strojír. - výpoč. technika Krejčí Patrik SŠ řemesel, Bruntál automechanik Orság Pavel SPŠ, Bruntál strojírenství Puss Jiří SPŠ, Bruntál elektr. počítač. systémy Sitař Daniel SOU strojíren. a lesnické, Šternberk mechanik-opravář-les.stroje Svoboda Jakub SOU strojíren. a lesnické, Šternberk mechanik-opravář-les.stroje Štěpánek Roman SŠ průmyslová a umělecká, Opava strojír. - výpočet. technika Urban Jan SPŠ, Bruntál silniční doprava Vlček Petr SPŠ dopravní, Praha 5 autotronik Boborová Kateřina Sportovní gymnázium, Vrbno p.p. gymnázium - všeobecné Dostálová Bohdana SŠ služeb, Bruntál kuchař - číšník Chreňová Kateřina Gymnázium, Bruntál gymnázium - všeobecné Kaločová Božena OU a Praktická škola, Lipová-lázně pečovatelská práce Krůželová Yveta SOŠ Dukelská, Bruntál prodavač - smíšené zboží Locku Lenka VOŠ a hotelová škola, Opava hotelnictví a turismus Matoušková Lenka Gymnázium, Bruntál gymnázium - všeobecné Rybyšarová Nicole SŠ služeb, Bruntál číšník - servírka Schusková Kateřina SŠ služeb, Bruntál kuchař - číšník Skácelová Martina SPŠ stavební, Opava stavební obnova Váňová Kristýna SŠ pedagogická, Krnov pedagogické lyceum Vašinová Denisa Obchodní akademie, Opava ekonomické lyceum Vojtášková Michaela SŠ zeměd. a služeb, M. Albrechtice kuchař-číšník pro pohostinství 19

20 9.B - vycházející žáci - tř. uč. M. Rašťák Bajcarová Miroslava SŠ zdravotnická, Krnov zdravotnický asistent Baráková Jana SŠ hotel., gastron. a služeb, Šilheřovice hotelnictví a turismus Kopová Markéta SŠ služeb, Bruntál kadeřník Peštová Lýdie SŠ pedagog. a SŠ zdravotní, Krnov zdravotnické lyceum Procházková Nikola SŠ poštovních a logist. služeb, Opava provoz a ekonomika dopravy Štolbová Michaela SŠ služeb, Bruntál kadeřník Vyroubalová Nikola SOŠ dopr. a cest. ruchu, Krnov management cestov. ruchu Vyšohlídová Ivana SŠ pedagog. a SŠ zdravotní, Krnov zdravotnický asistent Franc Jaroslav SŠ průmyslová, Krnov umělecké zpracování dřeva Glabazňa Jan Sportovní gymnázium, Vrbno p.p. gymnázium - všeobecné Janák Jiří SPŠ, Bruntál silniční doprava Joska Petr SŠ technická, Opava obráběč kovů Kopečný Lukáš SPŠS, Vsetín strojír. - výpoč. technika Šebesta Ladislav SŠ automob.,mech. a podnik., Krnov automechanik Švéda Michal SPŠ, Bruntál elektr. počítač. systémy Trník Radek SŠ průmyslová, Krnov zámečník Václavík Jakub SŠ automob.,mech. a podnik., Krnov automechanik Veninger Michal SPŠS, Vsetín strojír. - výpoč. technika Zabloudil Martin SŠ řemesel, Bruntál opravář zeměděl.strojů Vrba Lukáš SŠ zemědelství a služeb, M. Albrechtice zemědělský podnikatel Hegr Daniel SŠ řemesel, Bruntál automechanik Mališ Lukáš SOŠ a SOU technické zámečník Štefka Marek SŠ technická, Opava obráběč kovů Švrčina Pavel SOU a OU, Rýmařov kuchař-číšník pro pohostin. Zajac Martin SPŠ, Bruntál elektr. počítačové systémy Dančíková Klára SŠ hotel., gastron. a služeb, Šilheřovice kuchař-číšník pro pohostin. Macháčová Kristina SŠ Opava kadeřník Nečesaná Nikol SŠ zdravotnická, Krnov zdravotnický asistent Strnadlová Petra SŠ Opava cukrář - výroba 7.A - vycházející žák - tř. uč. Mgr. A. Sedlaříková Roxer Karel SŠ řemesel, Bruntál zednické práce 8.B - vycházející žák - tř.uč. Mgr. I. Remešová Žaba Aleš SŠ řemesel, Bruntál elektrikář silnoproud 20 Ing. M. Šajer

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu Jak se žije v naší škole ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu O naší škole V současnosti má naše škola přes 500 žáků na 2. stupeň dochází více než 220 dětí Odkud jsou naši žáci? Lysá nad Labem, Litol,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice

Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice Den otevřených dveří ve školním roce 2015-2016 (máte možnost se podívat vy i vaše děti do výuky, uvidíte ukázkové hodiny) Návštěva předškoláků v lednu 2016 www.zsslusovice.cz

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Poznávací zájezd BENELUX

Poznávací zájezd BENELUX Poznávací zájezd BENELUX Anglický týden Projektový týden prezentace absolventských prací Lyžařský výcvik Deváťáci se loučí s prvňáčky Žákovský parlament v Praze Úspěchy ve stolním tenisu Mezinárodní taneční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. dubnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Akce školy školní rok 2012/2013

Akce školy školní rok 2012/2013 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: Akce školy školní rok 2012/2013 27. ledna 2013 - Dívka roku, K3 Bohumín (Dívka publika žákyně 9. B), 8. února 2013 - Školní kolo v recitační soutěži, 25. února 2013

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM školní rok 2013-2014 Část I. Základní údaje o škole Název : Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál právní forma příspěvková organizace, IČO 70645515

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2013/2014 Deník, 29. 11. 2013 Deník, 20. 12. 2013 Zpravodaj školství, prosinec 2013 Zpravodaj

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více