Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o."

Transkript

1 R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Stávající stav obnovitelných zdrojů energie v ČR a konflikty Národní akční plán OZE a výzkum Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. w w w. r e s t e p. c z

2 Obnovitelné zdroje a média

3

4

5

6 Resumé Svalování procesních chyb a důsledků snah o obohacení jedinců a skupin na nevinné technologie. Emoce, vášně, boj, silná slova. Minimum skutečných dat a účelných informací. Žádná diskuze o podpoře neobnovitelných zdrojů (garantované výkupní ceny pro jadernou elektřinu, nízké odvody státu za těžbu energetických surovin apod.)

7 Nechme hovořit čísla

8 Úspory.

9 Spotřeba elektrické energie v ČR Zdroj: ERÚ

10 Energetický mix ČR Zdroj: ERÚ, 2013

11 Spotřeba tepla v ČR Pozn.: v případě neprolomení těžebních limitů

12 Spotřeba motorových paliv v ČR Zdroj: BIOM.CZ

13 Lokalizace zdrojů z hlediska ČR Fosilní zdroje ČR (s ohledem na současnou spotřebu) Hnědé uhlí do roku 2040 (při zachování limitů) Zemní plyn a ropa (včetně TO) Morava (cca 2 % roční spotřeby) Jaderné palivo výroba v ČR nereálná, 100 % dovoz z Ruska, (smluvně zajištěno do 2020) Černé uhlí do roku 2035 (zatím převažuje vývoz) Břidlicový plyn kde nic není, ani těžař nebere.. (USA).vývoz elektřiny cca 30 %, dovoz cca 10 %...

14 Mohou obnovitelné zdroje nahradit fosilní paliva?

15

16 Potenciál OZE v ČR GWh = 70,5 TWh 49,8 / 70,5 = OZE má reálnou možnost krýt přes 70 % spotřeby ČR

17 A vyplatí se to vůbec?

18 Dotace na OZE?

19 Dotace na OZE? Zdroj: BWE, 2012

20 Vývoj finančních nákladů na el. energii 2014 Zdroj: openei Database, US DOE, Zdroj: US Department of energy estimates, 2014

21 Finanční náklady na výrobu el. energie Zdroj: openei Database, US DOE, 2014

22 Peníze nejsou vše.co nejsou peníze, jsou externality Vlivy na životní prostředí, související s výrobou elektrické energie (tepla) Globální oteplování změny klimatu / dopad: klimatické extrémy Acidifikace okyselování půd / dopad: snižování biodiverzity a zem. produkce, poškozování budov Eutrofizace splavování živin / dopad: kontaminace vod Úbytek ozónové vrstvy dopad: zdraví živočichů, snižování zem. produkce Tvorba fotooxidantů tvorba smogu / dopad: zdraví živočichů Sladkovodní, mořská, suchozemská a humánní toxicita kontaminace prostředí a živočichů toxiny

23 Posuzování životního cyklu (LCA)

24 LCA OZE vs český energetický mix Studie LCA, jejímž účelem bylo porovnat vlivy na životní prostředí technologií pro využití OZE s českým energetickým mixem

25 LCA OZE vs český energetický mix Studie LCA, jejímž účelem bylo porovnat vlivy na životní prostředí technologií pro využití OZE s českým energetickým mixem Referenční jednotka: 1 kwh Posuzování životního cyklu produktu dle standardů ISO a Použité SW: GaBi 5.0 a SimaPro 8.0

26 LCA OZE vs český energetický mix

27 Fotovoltaika vs CZmix - model

28 Fotovoltaika

29 Česká republika vývoj a stav

30 Principy OZE a jejich nenaplnění Původní principy efektivní náhrada fosilních zdrojů soběstačnost regionalita uplatnění v místě Skutečnost v ČR podnikání garantované státem velké zdroje zatěžující elektrizační soustavu politické zadání, zneužití zákona chybné odhady dodatečné restrikce

31 Kam jsme došli. Důsledky boomu posledních let naprostá většina instalované kapacity OZE je v podobě zdrojů dodávajících do sítě nehospodárnost výroby a zejména užití energie (umístění FVE, teplo z BPS) obrat z pozitivního do zcela negativního světla chaotický rozvoj, mizivá návaznost na spotřebu zatížení energetických sítí, komunikací, občanů ekonomická zátěž náhlé ukončení dotací

32 Tip z Rakouska Alternatives Zwentendorf Tullnerfeld West 5 venkovských územních celků, cca 13 tis. obyvatel Model region (1/18) Climate and energy funds Cílem 100 % zásobování regionu elektřinou z OZE a 50 % zásobování palivy z OZE Úzká spolupráce s EVN regionální energetická společnost pro Dolní Rakousko Aktuální stav: 90 % elektřiny z OZE, 35 % paliv z OZE Převaha větrné energie Veškerá fotovoltaika na střechách nebo nevyužitelných brownfields uzavřené skládky apod.

33 Tip z Rakouska Účast občanů na výrobě elektřiny z OZE Pro každého zákazníka EVN: Možnost koupě 1 15 FTV panelů a kwp á 600 na 13 let (doklad o vlastnictví) Roční výnos za výrobu elektřiny 44,44 (44,44*13 = 577,72 ) Odkoupení panelu po 13 letech za 210 Celkový výnos 787, = 187,72 / panel (úrok 3,33 %) Možnost předčasného odprodeje panelů, veškerá rizika kryta pojištěním. Výsledek finanční zisk pro EVN i zákazníka, instalace i provoz bez dotací, zelená investice, energeticky soběstačný region

34 Jak dále v České republice.

35 Národní akční plán pro OZE Nástroj regulace OZE - základní parametry směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009, cíle do roku 2020: - pro EU min. 20% podílu elektřiny z OZE a 10 % podílu OZE v dopravě - pro ČR min. 13 % podílu elektřiny z OZE a 10 % podílu OZE v dopravě Národní akční plán (NAP) České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů, cíle do roku 2020: - min.14 % podílu elektřiny z OZE a 10,8 % podílu OZE v dopravě

36 Plán a skutečnost Celková energie z obnovitelných zdrojů v roce 2012 x NAP 2012 a 2020 Energie z OZE Plánovaná hodnota Plánovaná hodnota celkem (TJ) dle NAP 2012 (TJ) dle NAP 2020 (TJ) Biomasa (mimo domácnosti) Biomasa (domácnosti) Vodní elektrárny Bioplyn Biologicky rozl. část TKO Biologicky rozl. část PRO a ATP Kapalná biopaliva Tepelná čerpadla Solární termální systémy Větrné elektrárny Fotovoltaické elektrárny Celkem ,08 % 10,48 % 14 %

37 Jak naplnit NAP 2020? Provozní podpora od roku 2014 aktuální cenové rozhodnutí MVE na podobné úrovni jako dříve (2,50 3,20 Kč/kWh) biomasa jen dokončení projektů a výrazné snížení podpory bioplyn = 0 VTE jen dokončení projektů, mírné snížení podpory FVE = 0 vyšší příplatek za KVET promítnutí investiční dotace do snížení provozní podpory

38 Jak naplnit NAP 2020? Podmínky od roku 2014 investiční dotace na zvýšení efektivity investiční dotace na využití bioodpadů (bioplyn, spalování) investiční dotace na MVE nutná maximální účinnost a efektivita využití nejlépe vší vyrobené energie autorizace u velkých výroben

39 Jak naplnit NAP 2020? Budoucnost OZE začlenění výroby z OZE přímo do provozu spotřeba elektřiny i tepla v místě paralelní zdroj - bez dodávky do DS ideálně také využití odpadů z výroby jako vstupů (lihovar a BPS) lokální distribuční soustavy lokální chytré sítě na bázi BPS malé domácí OZE s kompletním využitím pro zásobování domácnosti využívání pro pohon drobných zařízení, vzdělávání a osvětu

40 Ukázky malých VTE

41 Ukázky malých VTE

42 Ukázky malých VTE

43 Ukázky malých VTE

44 Ukázky malých VTE

45 Ukázky malých MVE

46 Ukázky malých MVE

47 Ukázky malých MVE

48 Ukázky malých FVE

49 Ukázky malých FTE

50 Využití mikro OZE - PEBs

51 Využití mikro OZE - PEBs

52 Využití mikro OZE - PEBs

53 Plus energy primery school (Germany)

54 Heliotrop (Germany)

55 Air house (3rd on Solar Decathlon 2013)

56 Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. tel www. ecotrend.cz

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

Analýza větrné energetiky v ČR

Analýza větrné energetiky v ČR Analýza větrné energetiky v ČR březen 2015 Větrná energetika dokáže výhledově vyrábět třetinu elektřiny potřebné v České republice. Přibližně tolik jako dva nové jaderné bloky, akorát za šestkrát nižší

Více

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG)

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) únor 2015 OBSAH 1. Úvod... 10 2. Předpokládaný vývoj energetického sektoru... 13 2.1 Období do roku 2019... 13 2.2 Období od roku 2020 do 2024... 14 2.3

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Analýza energetických systémů regionů Vysočina a Nordlicht. 30. 4. 2014 Energetická agentura Vysočiny Jaroslav Emmer

Analýza energetických systémů regionů Vysočina a Nordlicht. 30. 4. 2014 Energetická agentura Vysočiny Jaroslav Emmer Analýza energetických systémů regionů Vysočina a Nordlicht 30. 4. 2014 Energetická agentura Vysočiny Jaroslav Emmer Obsah 1. Analýza území - základní fakta 1.1 Energetická situace v České republice 1.2

Více

Kritická analýza návrhů na změny zákona o podporovaných zdrojích energie (MPO) Komora obnovitelných zdrojů energie 17. 4. 2013

Kritická analýza návrhů na změny zákona o podporovaných zdrojích energie (MPO) Komora obnovitelných zdrojů energie 17. 4. 2013 Kritická analýza návrhů na změny zákona o podporovaných zdrojích energie (MPO) Komora obnovitelných zdrojů energie 17. 4. 2013 Aktualizovaná verze, 20. 5. 2013 Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje

Více

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Bronislav Bechník Czech RE Agency V. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje 25.02.2010 Ostrava Clarion Congress Nevládní nezisková

Více

Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství

Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství Aktualizovaná verze 5.8.2011 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 1.1 O DOKUMENTU... 5 1.2 POUŽITÉ ZKRATKY... 5 2 DOSTUPNÉ DATOVÉ ZDROJE... 6 2.1 ČESKÝ STATISTICKÝ

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

Optimalizace a regulace OZE. studie výstup projektu

Optimalizace a regulace OZE. studie výstup projektu Optimalizace a regulace OZE studie výstup projektu prosinec 2010 1 Úvod Cílem navrhované studie je zmapovat stávající situaci v rámci energetických přenosových a distribučních soustav, a přinést náměty

Více

OČEKÁVANÁ DLOUHODOBÁ ROVNOVÁHA MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU. Prezentační materiál pro veřejnost ELEKTŘINY A PLYNU

OČEKÁVANÁ DLOUHODOBÁ ROVNOVÁHA MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU. Prezentační materiál pro veřejnost ELEKTŘINY A PLYNU OČEKÁVANÁ DLOUHODOBÁ ROVNOVÁHA MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU Prezentační materiál pro veřejnost ELEKTŘINY A PLYNU únor 2013 Obsah 1 Použité zkratky... 2 2 Úvod... 3 3 Východiska dlouhodobé rovnováhy a vztah

Více

III.2.3. Energetické zdroje

III.2.3. Energetické zdroje Souhrn III.2.3. Energetické zdroje (Podpora dlouhodobě udržitelného zajištění energetických zdrojů) Energetika je páteří ekonomiky a její zajištění, v důsledku klesajících zásob energetických surovin,

Více

Fotovoltaika v ČR a její financování

Fotovoltaika v ČR a její financování Fotovoltaika v ČR a její financování Seminář Farmtec a.s., Větrný Jeníkov Martin Barteš 26. 1. 2010 1 Obsah Shrnutí vývoje fotovoltaiky v ČR Legislativa Vývoj instalované kapacity Proměny investora do

Více

ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA PODLE SMĚRNICE 2004/8/ES

ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA PODLE SMĚRNICE 2004/8/ES V ČESKÉ REPUBLICE ZA OBDOBÍ 2007 AŽ 2011 ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA V ČESKÉ REPUBLICE PODLE SMĚRNICE 2004/8/ES ČERVEN 2012 OBSAH ÚVOD... I. TRANSPOZICE USTANOVENÍ SMĚRNICE

Více

Udržitelné způsoby získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby ve všech oblastech života společnosti

Udržitelné způsoby získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby ve všech oblastech života společnosti Udržitelné způsoby získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby ve všech oblastech života společnosti KSČM považuje ochranu životního prostředí a zachování udržitelného rozvoje

Více

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH I. POPIS ČESKÉHO SEKTORU ELEKTROENERGETIKY II. VÝROBA E-OZE, STÁVAJÍCÍ POLITIKA A PŘÍLEŽITOSTI

Více

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ENVIROS, s. r. o., PROSINEC 2006 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STUDIE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE JAKO NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OBYVATEL VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ OBSAH Název publikace Referenční

Více

Working Paper Ekonomické dopady podpory výroby energie z fotovoltaických článků v České republice

Working Paper Ekonomické dopady podpory výroby energie z fotovoltaických článků v České republice econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hrubý,

Více

Obnovitelné zdroje energie a jejich povolování

Obnovitelné zdroje energie a jejich povolování Obnovitelné zdroje energie a jejich povolování Cyklus seminářů pro státní správu Miroslava Knotková, Tomáš Perutka, Radek Sedlačík, Jan Vidomus prosinec 2009 Prezentaci připravil: EkoWATT o. s., Centrum

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A MOŽNOSTI VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ÚSTECKÉM KRAJI Zpracováno na základě smlouvy o dílo č. 12172 Jiří Beranovský, Jan Truxa, Karel Srdečný. Listopad 2012 EkoWATT CZ s.

Více

AKTUALIZACE ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

AKTUALIZACE ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Duben 2012 AKTUALIZACE ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Předkládá: SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Americká 17 120 00 Praha 2 Czech Republic Tel.:

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Připomínky Komory OZE. k návrhu novely Energetického zákona a Zákona o podporovaných zdrojích energie

Připomínky Komory OZE. k návrhu novely Energetického zákona a Zákona o podporovaných zdrojích energie Připomínky Komory OZE k návrhu novely Energetického zákona a Zákona o podporovaných zdrojích energie 7.7.2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 eklep@mpo.cz, hruskovai@mpo.cz,

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

LEGISLATIVNÍ RÁMEC ROKU 2012 PRO PODNIKÁNÍ V OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

LEGISLATIVNÍ RÁMEC ROKU 2012 PRO PODNIKÁNÍ V OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE LEGISLATIVNÍ RÁMEC ROKU 2012 PRO PODNIKÁNÍ V OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Nina Pawliczková, Adam Pawliczek Klíčová slova: Obnovitelné zdroje energie (OZE), podnikání, udržitelná ekonomika, legislativní

Více